rachunku maklerskiego

Poradnik: Bezpieczeństwo internetowych rachunków maklerskich

Pod względem bezpieczeństwa internetowe rachunki maklerskie nie różnią się praktycznie od zabezpieczeń elektronicznych rachunków bankowych. A jest nawet bezpieczniej, bo z konta maklerskiego przelać środki możesz tylko na wcześniej zdefiniowany przez siebie rachunek.

Zamożni i Ukraińcy - Bank Pekao walczy o nowych klientów. Co daje w zamian?

Bezpłatne konto i rachunek maklerski, profesjonalny doradca, polisa turystyczna i złota karta, na której do końca roku bank nie naliczy żadnych odsetek od zadłużenia. To nowa propozycja Banku Pekao dla klientów, którzy zdecydują się zdeponować u nich przynajmniej 200 tys. zł.

Zarabiaj na giełdzie bez podatku, czyli III filar w biurze maklerskim

rachunków i tylko nieznacznie ustępowały bankowym IKE, gdzie aktywnych było 65 proc. kont. Dla porównania aktywne było tylko co czwarte konto prowadzone przez zakład ubezpieczeń. IKE tylko w kilku biurach Co proponują biura maklerskie w ramach IKE i IKZE? Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na

TMS Brokers szuka najlepszego tradera w Polsce

najlepsze stopy zwrotu na koniec rywalizacji. Każda osoba, która przystąpi do konkursu, dla zwiększenia swoich szans może zgłosić do udziału maksymalnie 10 rachunków maklerskich. Wyniki zmagań uczestników będzie można obserwować za pośrednictwem rankingu na stronie konkursowej w serwisie TMS NonStop oraz

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

jeśli założyłeś konto między 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. Jeśli relację z bankiem, funduszem inwestycyjnym czy biurem maklerskim zawarłeś później lub wcześniej - obowiązek cię nie dotyczy (oświadczenie albo złoży za ciebie instytucja finansowa, albo złożyłeś je już przy zakładaniu konta). W

Duże zainteresowanie zapisami na akcje PZU

otwieraniem rachunków inwestycyjnych spowolnione było działanie systemu informatycznego, ale nie doszło do zawieszenia. Teraz wszystko działa już płynnie - powiedziała nam dyrektor zarządzająca Domu Maklerskiego PKO BP Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk. Inwestorzy mogą zapisywać się w licznej sieci Punktów Obsługi

Kolejki pod biurami maklerskimi. Polacy chcą akcji PZU

zainteresowania otwieraniem rachunków inwestycyjnych spowolnione było działanie systemu informatycznego. Ale nie doszło do jego zawieszenia. Potem wszystko działało już płynnie - potwierdza dyrektor zarządzająca Domu Maklerskiego PKO BP Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk. W niektórych oddziałach PKO BP od rana pojawiły

KNF: Zysk netto domów maklerskich wyniósł 237,05 mln zł w I kw. 2020

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 123,14 mln zł, zaś rok wcześniej było to 126,36 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 221,03 mln zł w I kw. br. wobec 205,5 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 64,28 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 6,42

Martis: 57% inwestorów wchodzących na GPW miało już kontakt z rynkiem giełdowym

dysponowała w przeszłości rachunkiem maklerskim. Natomiast na warszawską giełdę rzadko powracają osoby starsze. Z ankiety wynika, że rachunków praktycznie nie otwierają osoby, które przekroczyły 50. rok życia" - czytamy dalej. Oprócz najpopularniejszego wyniku - 50% badanych inwestuje między 25 a 100

KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł do 27,86 mln zł w 2019 r.

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 406,74 mln zł, zaś rok wcześniej było to 574,18 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 724,66 mln zł w ub.r. wobec 859,38 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 68,08 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

kolejnego etapu tego strategicznego dla naszego banku procesu. W czerwcu br. Dom Maklerski Pekao przejął obsługę rachunków maklerskich od Domu Inwestycyjnego Xelion, w sierpniu zintegrowaliśmy działalność CDM Pekao - tym samym konsolidując obsługę klientów indywidualnych na rynku maklerskim w Domu

Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

ostatecznie potwierdzone uchwałą walnego zgromadzenia.  "(...) cała działalność maklerska Centralnego Domu Maklerskiego w najbliższych dwóch miesiącach trafi do DM Pekao. Czerwiec jest też ostatnim miesiącem świadczenia usług w ramach obsługi rachunków maklerskich przez DI Xelion. Duża część

KNF nakazała przeniesienie instrumentów finans.,środków z Vestor DM do DM PKO BP

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków z Vestor Dom Maklerski (Vestor DM) do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku

KNF: Strata netto domów maklerskich wyniosła 4,41 mln zł w I-III kw. 2019

wcześniej. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 293,58 mln zł, zaś rok wcześniej było to 467,21 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 544,66 mln zł w I-III kw. br. wobec 674,17 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 66,45 mld zł, zaś aktywa klientów w

Prywatyzacja z obywatelami, ale bez energii. Rząd wykona plan?

Rządowy plan dochodów z prywatyzacji na 2010 r. przewidywał, że tegoroczne dochody z prywatyzacji wyniosą 25 mld zł. Ministerstwo Skarbu Państwa twierdzi nawet, że uzbierało 26 mld zł. Ale ta suma jest wyłącznie w podpisanych umowach. Wpływy kasowe do 10 grudnia wyniosły 18,4 mld zł. Wpływ brakujący

KNF: Strata netto domów maklerskich wyniosła 1,74 mln zł w I kw.

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 126,36 mln zł, zaś rok wcześniej było to 188,85 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 205,5 mln zł w I kw. br. wobec 248,38 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 84,38 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu

IDM: Pogarszająca się kondycja branży maklerskiej ryzykiem dla rynku kapitał.

rachunek, to w I kwartale 2019 r. sektor odnotował straty w ujęciu całościowym" - czytamy dalej. Od wprowadzenia ograniczeń transakcyjnych na rynku CFD po interwencji ESMA obroty na rynku forex w domach maklerskich spadły o połowę, a krajowi klienci - inwestorzy detaliczni wybierają ofertę brokerów

Bank Pekao: Podział CDM Pekao stał się prawnie skuteczny

Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze

KNF zezwoliła Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Bankowi Polska Kasa Opieki SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie

KNF cofnęła licencję Vestor DM i dała 2 miesiące na zakończenie działalności

Vestor przechowuje, rejestruje lub ewidencjonuje, w związku z działalnością maklerską w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, KNF będzie uprawniona do wszczęcia postępowania i podjęcia decyzji o

Zysk netto domów maklerskich spadł o 25,14% r/r do 160,04 mln zł w 2018 r. 

spośród 40 domów maklerskich. "Poziom straty z działalności podstawowej znacząco się pogłębił (o ponad 89% w porównaniu do 2017 r.), na co miało wpływ głównie obniżenie przychodów z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, przychodów z

KNF: Strata netto domów maklerskich wyniosła 9,6 mln zł w I poł. 2019 r.

wcześniej. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 245,5 mln zł, zaś rok wcześniej było to 333,87 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 407,97 mln zł w I poł. br. wobec 248,38 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 82,48 mld zł, zaś aktywa klientów w

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich (IDM). "Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC. Co drugi doświadczony inwestor przeniósł swój rachunek maklerski poza Unię Europejską

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł o 12,2% r/r do 222,09 mln zł w 2017 r.

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 729,18 mln zł, zaś rok wcześniej było to 888,1 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 895,49 mln zł w 2017 r. wobec 888,1 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 91,92 mld zł na koniec grudnia

Czwarta wpadka banków w tym tygodniu. Dziś było Pekao

W piątek od godziny 9.30 serwis Pekao24 nie działał. Po wpisaniu nr klienta pojawiał się komunikat: "Witryna sieci Web nie może wyświetlić strony" - jak pisali klienci banku. Na stronie banku pojawił się komunikat: "Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych m

mDM dołączył do programu PKN Orlen dla inwestorów ind. 'Orlen w portfelu'

dyrektor biura relacji inwestorskich PKN Orlen Iwona Waksmundzka, cytowana w komunikacie.  Dzięki tej współpracy przystąpienie do programu będzie jeszcze łatwiejsze, ponieważ otwarcie rachunku maklerskiego w Domu Maklerskim mBanku i przystąpienie do programu możliwe jest przez internet na stronie

Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze pośrednictwa, doradztwa

IDM wprowadza dla członków jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta CFD

badań Izby przeprowadzonych wraz ze środowiskami inwestorów w 2018 roku, połowa aktywnych i doświadczonych krajowych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku maklerskiego do kraju spoza UE. Z krajowego rynku uciekali najbardziej aktywni klienci

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 167,14 mln zł w I półr.

wcześniej. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 333,87 mln zł, zaś rok wcześniej było to 392,78 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 248,38 mln zł w I poł. br. wobec 233,17 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 84,18 mld zł, zaś aktywa klientów w

PKN Orlen nawiązał współpracę z DM BOŚ w ramach programu 'Orlen w portfelu'

Orlen na swoim rachunku maklerskim w jednym z domów maklerskich uczestniczących w programie. Akcjonariusze, którzy spełnią ten warunek, mogą skorzystać z 15 groszy rabatu na litr paliwa Verva oraz 10 groszy rabatu na litr paliwa Efecta. W ramach programu przewidziane jest także 10% upustu na produkty z

Noble Securities rezygnuje z działalności na rynku FX, przejmie ją TMS Brokers

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Dom maklerski Noble Securities zdecydował o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej usługi na rynku forex (OTC/CFD) i tym samym od 23 listopada br. zaprzestanie prowadzenia rachunków za pośrednictwem platformy Noble Markets. 

KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł r/r do 170,37 mln zł w I półr. 2016

%. Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 87,03 mld zł na koniec czerwca br., zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 18,90 mld zł.  Rok wcześniej aktywa klientów na rachunkach wyniosły 117,49 mld zł, zaś aktywa w zarządzaniu 37,72 mld zł. (ISBnews)

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 102,16 mln zł w I kw.

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 188,85 mln zł, zaś rok wcześniej było to 212,98 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 248,38 mln zł w I kw. br. wobec 233,17 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 89,91 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły

PKN Orlen: Udział w programie 'Orlen w Portfelu' zadeklarowało ponad 1 000 osób

rachunku maklerskim w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, Domu Maklerskim mBanku czy Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze

BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019, podała spółka. Santander Biuro Maklerskie dokonało 11 lipca 2019 roku nabycia na rachunek spółki 14 589 akcji BBI Development. Łączna wartość transakcji wyniosła 8 753,40 zł, podano w

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 274,24 mln zł w I półroczu

maklerskiej w wysokości 24,75 mln zł wobec 13,42 mln zł straty rok wcześniej. Kapitały podstawowe (Tier I) domów maklerskich wyniosły 1.551,6 mln zł na koniec czerwca br. Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 117,5 mld zł na koniec grudnia 2014 r., zaś aktywa klientów w

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

wnioskodawcę i przekazuje mu informację o rachunkach „śpiochach”. System nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Wielu spadkobierców podejrzewa, że zmarły miał nie tylko rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ale też rachunek w biurze maklerskim, polisy ubezpieczeniowe lub inwestycyjne albo

IDM i SII są przeciw restrykcjom podatkowym w SRRK

maklerski ma prawo do kompensacji wyników z różnych instrumentów finansowych. Nierzadko stanowi to dla niego zaletę i argument wyboru polskiego podmiotu, czytamy także. Połowa aktywnych i doświadczonych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku

PKO BP największym bankiem korporacyjnym, z ponad 100 mld zł finans. dla biznesu

przekłada się na pozycję lidera. Na koniec 2018 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego prowadzi około 130 tys. rachunków papierów wartościowych i prawie 200 tys. rachunków rejestrowych, podano także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na

KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł r/r do 396,39 mln zł w 2014 r.

działalności maklerskiej w wysokości 31,62 mln zł wobec 32,20 mln zł zysku rok wcześniej.   Kapitały podstawowe (Tier I) domów maklerskich wyniosły 1.551,96 mln zł na koniec grudnia ub.r.   Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 106,84 mld zł na koniec grudnia

KNF zgłosiła do prokuratury możliwe manipulacje kursem Alchemii

kupującym i sprzedającym był ten sam inwestor. Co do zasady, zlecenia sprzedaży były składane w domu maklerskim A, natomiast zlecenia kupca w domu maklerskim B, wyjaśniono. „UKNF ustalił, iż transakcje między rachunkami inwestora zawierane były w wyniku zleceń kupna i sprzedaży, które wpłynęły do

Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie 18,18 mln zł dywidendy za 2018 r.

wysokości 18 178 772 zł. Przy założeniu, że do dnia dywidendy na rachunkach maklerskich zostanie zarejestrowanych 28 250 akcji serii C objętych w ramach I Programu Opcji Menedżerskich, liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 18 178 772 szt., co oznacza dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję emitenta

BOŚ Bank wdrożył split payment w realizacji płatności i obsłudze kredytów

bankowości elektronicznej, systemu do obsługi faktoringu czy gospodarki własnej; konieczność dostosowania regulacji dostępnych dla klientów banku; przeprowadzenie procesu automatycznego otwarcia rachunków VAT oraz poinformowania klientów o zmianach. W wyniku dostosowań od 1 lipca BOŚ Bank udostępnił klientom

PKN Orlen: Udział w programie 'Orlen w Portfelu' zadeklarowało blisko 2 500 osób

korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Warunkiem jest utrzymanie przez okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego pakietu minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w BM PKO Banku Polskiego, DM mBanku, DM Banku Ochrony Środowiska lub DM Noble

KNF udzieliła Bankowi Handlowemu zezwolenia na działalność maklerską

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła Bankowi Handlowemu w Warszawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podał urząd. Zezwolenie obejmuje prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: nabywania lub zbywania na własny

BOŚ udostępnił udostępnił środowisko testowe dla usługodawców PSD2

Service), potwierdzić dostępność środków na jego rachunku płatniczym - CAF (Confirmation of the Availability of Funds).  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)    

X-Trade Brokers odstąpił od negocjacji ws. nabycia portfela klientów HFT Brokers

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - X-Trade Brokers Dom Maklerski odstąpił od negocjacji prowadzonych z HFT Brokers Dom Maklerski w sprawie potencjalnej transakcji przejęcia portfela klientów od HFT, podał XTB. "Przyczyną odstąpienia przez spółkę od negocjacji były rozbieżności oczekiwań

X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju

naszej strategii, która zakłada skupienie na rozwoju biznesu, ulepszaniu usług i dalszym zwiększaniu liczby nowych rachunków" - powiedział ISBtech Arnaut. Systexan, kontrolowany przez Polish Enterprise Fund VI LP należący do funduszu private equity Enterprise Investors, poinformował wcześniej, że

DM TMS Brokers ma zgodę KNF na świadczenie usług płatniczych

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez Dom Maklerski TMS Brokers, podała KNF. "Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje: przyjmowanie wpłat gotówki i

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 369,52 mln zł w I-III kw.

klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 118,16 mld zł na koniec września., zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 36,02 mld zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 156,35 mld zł i 72,48 mld zł. (ISBnews)  

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował na GPW

; - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem inicjatywy Beta Securities Poland. Indeks WIG20lev jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą

DM TMS Brokers uruchomił kantor internetowy -TMS Kantor

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Dom Maklerski TMS Brokers poszerzył ofertę o możliwość wymiany walut online. TMS Kantor jest narzędziem przeznaczonym przede wszystkim dla firm, podała spółka.  TMS Kantor powstał w odpowiedzi na potrzeby klientów TMS Brokers, poszukujących zaufanego

Energa rozpocznie realizację programu lojalnościowego dla inwestorów 23 IX

programie jest posiadanie rachunku w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Do programu może przystąpić każda osoba posiadająca przynajmniej jedną akcję Energi, jednak dostęp do przygotowanej przez organizatorów oferty wymaga spełnienia warunku dysponowania przynajmniej 500 akcjami spółki (jako właściciel lub

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

dokumentu. Czytaj też: Kto dziedziczy majątek, gdy zmarły nie zostawił testamentu? Rozwiązujemy trudne przypadki spadkowe Gdzie szukać pieniędzy Informację o rachunkach pozostawionych przez spadkobiercę można uzyskać w dowolnym oddziale banku lub SKOK. Obowiązujące od 1 lipca 2016 r. zmiany w prawie

PKN Orlen: Otwarcie na inwestorów indyw. wymusza zmianę w relacjach inwest,

będą mogli korzystać z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu, jeśli przez okres co najmniej jednego miesiąca utrzymają pakiet minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Program ma również charakter edukacyjny. Jego celem

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

i doświadczonych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku maklerskiego do kraju spoza UE. Z krajowego rynku uciekli najbardziej aktywni klienci - inwestorzy świadomi i doświadczeni, którzy nie byli w stanie skalibrować swoich strategii do

KNF podjęła uchwałę umożliwiającą wypłatę rekompensat klientom FIT DM

International Traders Dom Maklerski został założony we wrześniu 2005 r. We wrześniu 2009 FIT DM rozszerzył działalność maklerską o czynności wykonywania zleceń na rachunek dającego zlecenie oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń. Spółka od października 2008 roku prowadzi działalność maklerską bez otwierania

X-Trade spodziewa się przyspieszenia kw/kw wzrostu liczby rachunków w IV kw.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers spodziewa się przyspieszenia przyrostu liczby rachunków w IV kwartale 2017 r. w ujęciu kw/kw, podała spółka. W III kw. br. klienci X-Trade otworzyli 11 278 nowych rachunków, w II kw. - 9 635, a w I kw. - 13 280. "Zdaniem zarządu, w IV

Inwestorzy z GPW boją się, że otwarcie gospodarek przyniesie 2. falę zachorowań

zagranicznych. Powiększające się grono rodzimych inwestorów indywidualnych (1,3 mln rachunków maklerskich na koniec kwietnia), o którym informował wczoraj KDPW, nie pomoże więc notowaniom na GPW wspiąć się wyżej. Można oczekiwać, że w kolejnych dniach WIG20 również będzie podporządkowany nastrojom na

X-Trade Brokers miał wstępnie 59,49 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

o 135,3 tys. lotów rdr, a rentowność jednostkowa o 59,7 zł" - czytamy w raporcie. W I kwartale 2018 r. liczba nowo otwartych rachunków wyniosła 15 910 i była wyższa o 19,8% r/r. Z kolei średnia liczba aktywnych rachunków była rekordowa zarówno w stosunku do wcześniejszych kwartałów

KNF nałożyła na X-Trade Brokers Dom Maklerski 9,9 mln zł kary

świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta, podała Komisja. "X-Trade Brokers w ramach prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oferował swoim klientom możliwość

X-Trade Brokers miał wstępnie 29,53 mln zł zysku netto w I półroczu

aktywnych rachunków na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła 20 016 wobec 16 305 rok wcześniej. X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących

W wezwaniu na akcje ATM nie złożono zapisów

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - W wezwaniu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na akcje ATM nie złożono zapisów, podał podmiot pośredniczący Millennium Dom Maklerski. W połowie stycznia MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działający na rachunek subfunduszu

PZU: Platforma do inwestowania inPZU zgromadziła 100 mln zł aktywów

indeksowe z oferty TFI PZU. Jest dostępna dla klientów 24 godziny na dobę, na dowolnym urządzeniu mobilnym. Decyzja o inwestowaniu za pośrednictwem platformy inPZU nie wymaga zakładania rachunku maklerskiego, zlecenie można opłacić online. Od 2018 roku z oferty inPZU mogą korzystać klienci indywidualni

X-Trade Brokers miał wstępnie 93,13 mln zł zysku netto w 2017 r.

IV kw. 2017 r. spółka miała 75,46 mln zł przychodów (wobec  93,96 mln zł rok wcześniej) i  32,42 mln zł zysku netto (wobec 50,42 mln zł zysku rok wcześniej). Liczba nowych rachunków otworzonych w 2017 r. wyniosła  50 723 wobec 31 300 w 2016 r. Średnia liczba aktywnych

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

obszarach działalności - bankowości transakcyjnej (głównie produkty i rozwiązania dotyczące zarządzania płynnością) i powierniczej. Jednocześnie grupa odnotowała istotny wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu działalności maklerskiej, w wyniku przyrostu liczby rachunków maklerskich klientów (+5,8% r./r.) oraz

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 92,97 mln zł w 2017 r.

tym wzrosty w otwieranych nowych rachunkach i liczbie aktywnych rachunków. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 145 497 tys. zł (2016 r.: 168 461 tys. zł), tj. spadek o 13,6% r/r. Na spadek ten złożyły się niższe o 24 497 tys. zł koszty marketingu wynikające

Przegląd informacji ze spółek

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i zabezpieczającym, związanym z roszczeniami spółki Orlen Projekt, Polwax otrzymał zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych, wobec czego spółka przekazała na rachunek komornika kwotę 6 701 217 zł, która w całości zabezpiecza roszczenia Orlen

ING Securities liczy na wzrost liczby klientów i obrotów dzięki integracji usług

Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) - ING integruje rachunek maklerski z bankowości internetową. Dzięki wspólnym usługom dom maklerski ING Securities chce zwiększyć liczbę klientów, a także obroty. W przyszłym roku oferta zostanie poszerzona o doradztwo inwestycyjne, poinformował prezes ING

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

C/I wyniósł 50%" - czytamy w komunikacie.  Bank podał, że IV kw. przyniósł wysokie dynamiki biznesowe: wzrost kredytów klientów globalnych o 26%, depozytów o 28%. Wolumeny rachunków operacyjnych w bankowości instytucjonalnej wzrosły o 24%. Ponadto, koncentracja na rozwoju elektronicznych

Legimi przedłuża publiczną emisję akcji serii G do 13 maja

 emisję. Często inwestorzy potrzebują czasu, by otworzyć swój pierwszy rachunek maklerski i rozeznać się w zasadach tego typu ofert. Wśród nowych inwestorów, około połowa to aktywni użytkownicy Legimi, a część z nich dopiero rozpoczyna bardziej aktywne inwestowanie w akcje spółek na GPW

Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o wypłacie 0,83 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendy kwoty 15,04 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,83 zł na akcję, podała spółka. "Przy założeniu, że do dnia dywidendy na rachunkach maklerskich zostanie zarejestrowanych 23 057 akcji

Holenderski broker DeGiro kosi konkurencję. Zaoferuje kupowanie akcji bez prowizji?

pożyczania i inwestowania pieniędzy (to zjawisko zwie się uberyzacją finansów). Maklerzy pod presją Te rewolucje nie omijają rynku usług maklerskich. W Polsce jest około 300 tys. aktywnych rachunków maklerskich. Dawniej, chcąc kupić akcje, trzeba było iść do biura maklerskiego i złożyć zlecenie, od którego

Akcjonariusz Stelmetu ogłosił wezwanie na wszystkie akcje spółki

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Stanisław Bieńkowski, główny akcjonariusz i zarazem prezes Stelmetu, zamierza przenieść 80,25% akcji spółki z kontrolowanego przez siebie funduszu Rainbow Fund 2 FIZ bezpośrednio na własny rachunek. Akcjonariusz ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż

PKN Orlen chce w rok podwoić liczbę inwestorów indyw. dzięki programowi lojaln.

w komunikacie. Uczestnicy programu będą mogli korzystać z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu, jeśli przez okres co najmniej jednego miesiąca utrzymają pakiet minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. "

Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie 0,84 zł dywidendy na akcję 

2017, na podstawie której wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 15 246 438,48 zł. Przy założeniu, że do dnia dywidendy na rachunkach maklerskich zostanie zarejestrowanych 27 465 akcji serii C objętych w ramach programu managerskiego, liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 18 150 522, co oznacza

X-Trade Brokers miał wstępnie 10,64 mln zł zysku netto w I kw.

. Liczba nowych rachunków otworzonych w I kw. wyniosła 13 280 wobec 6 438 rok wcześniej. Średnia liczba aktywnych rachunków - odpowiednio: 20 408 wobec 16 087. "Wynik netto I kwartału 2017 r. ukształtowany został głównie przez następujące czynniki: - spadek przychodów wynikający z niższej

Grupa Energa uruchamia własny program lojalnościowy dla inwestorów

sprawie realizacji programu lojalnościowego "Energa w Akcji!" dla inwestorów indywidualnych z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Domem Maklerskim PKO BP oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (SII), podczas konferencji SII Wall Street w Karpaczu. "Uruchamiamy

Zaskakująca decyzja: PKO BP wycofuje się z forex. Klienci już nie stracą na walutach

banki, które od lat prowadziły biura maklerskie umożliwiające obrót akacjami firm, m.in. BOŚ, BZ WBK, ING Bank Śląski, Pekao. W połowie 2014 roku do tego grona dołączył największy polski kredytodawca - PKO BP. Teraz, po dwóch latach, gigant wycofuje forex z oferty. - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 1

X-Trade Brokers miała wstępnie 78,72 mln zł zysku netto w 2016 r.

r. spółka miała 94,08 mln zł przychodów (wobec 57,35 mln zł rok wcześniej) i 51,43 mln zł zysku netto (wobec 16,5 mln zł zysku rok wcześniej). Liczba nowych rachunków otworzonych w 2016 r. wyniosła 31 300 wobec 31 175 w 2015 r. Średnia liczba aktywnych rachunków - odpowiednio: 17 243 wobec 15 082

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

odpowiednie rachunki obligatariuszy" - czytamy dalej w komunikacie. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)  

Przegląd prasy

kolejny rekord frekwencji  --Deweloperzy sprzedali 64-65 tys. lokali w 2019 r. pomimo prawie dwucyfrowego wzrostu cen  Parkiet -- W 2020 r. można spodziewać się wyraźniejszej poprawy koniunktury na krajowym rynku akcji, wynika z prognoz ekspertów biur maklerskich --Analitycy prognozują

Zysk netto X-Trade Brokers spadł r/r do 4,24 mln zł w III kw. 2016 r.

kosztów w III kwartale przełożył się na spadek kosztów pozostałych usług obcych o 37% kw/kw (tj. 2,6 mln zł). Pomimo ograniczonej zmienności na rynkach w bieżącym roku (czego skutkiem było osiągnięcie niższych średnich przychodów w przeliczeniu na aktywny rachunek względem roku ubiegłego), XTB

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie na skutek zmniejszenia kosztów odsetkowych. Największy wpływ na ich obniżenie miały niższe koszty rachunków bankowych i depozytów klientów indywidualnych, które zmniejszyły się o 0,9 mln zł, tj. o 2,9%. Spadek koszów odsetkowych wystąpił głównie na skutek obniżenia

KNF: Liczba IKE wyniosła 902,6 tys., a IKZE - 664,1 tys. na koniec I poł. 2017 r

założono w funduszach inwestycyjnych (36,5 tys. kont), a najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,6 tys. kont). 16 tys. osób zamknęło rachunki IKE w związku z całkowitym zwrotem środków - najwięcej w zakładach ubezpieczeń (7,9 tys. osób)" - czytamy w raporcie. W tym czasie powstało 29,7

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

inwestora, jest obniżenie poziomu dźwigni dla osób, które nie posiadają doświadczenia w inwestycjach na rynku OTC/forex. Początkujący inwestor, otwierając rachunek w biurze maklerskim, otrzymywałby możliwość wykorzystania dźwigni finansowej dwukrotnie mniejszej niż obecnie, tj. 1:50 (co odpowiada depozytowi

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

Pierwsze kroki na giełdowym parkiecie

online nie ulega częstym awariom. Tu w szukaniu informacji przydatne będą np. fora internetowe. Co potrzebne, by założyć rachunek? Rachunek inwestycyjny można założyć bezpośrednio w placówce biura maklerskiego. Należy wtedy pamiętać o dowodzie osobistym oraz numerze NIP (potrzebny do przyszłych

BOŚ rozpoczął współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju dot. inicjatywy Jessica

Jessica jest obecny także w województwach: śląskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Mimo, że projekty zostały zamknięte w 2016 r., to w chwili obecnej kontynuowane jest zarządzanie rachunkami spłat, monitorowanie prawidłowej realizacji projektów miejskich oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. W

Zysk netto X-Trade Brokers spadł r/r do 4,24 mln zł w III kw. 2016 r.

zmienności na rynkach w bieżącym roku (czego skutkiem było osiągnięcie niższych średnich przychodów w przeliczeniu na aktywny rachunek względem roku ubiegłego), XTB konsekwentnie buduje bazę klientów pod przyszły wzrost. Z kwartału na kwartał rośnie liczba nowych rachunków oraz średnia liczba aktywnych

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

przed amerykańskim fiskusem, to musiałaby zapłacić 30 proc. podatku od tych ukrytych dochodów. Zwolnienie z tego domiaru przewidzianego w amerykańskim prawie jest możliwe pod warunkiem, że bank, biuro maklerskie lub fundusz będzie potrafił zidentyfikować rachunki amerykańskich obywateli. Wszystkie te

Przegląd informacji ze spółek

wypłaty z gwarancji za bezzasadne. Zysk netto domów maklerskich wyniósł 165,04 mln zł w 2018 roku wobec 220,47 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Liczba domów maklerskich zmniejszyła się o 4 podmioty - do 40.  Zysk netto domów maklerskich wyniósł 165,04 mln zł w 2018

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą nieznacznie wzrosnąć w kolejnym tygodniu

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews/ BM Reflex) - W nadchodzącym tygodniu na części stacji paliwowych będzie można zaobserwować minimalne korekty w górę, ale bez znaczącego wzrostu średnich cen w skali kraju, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex. Poniżej komentarz

PKO BP miał 1,04 mld zł zysku netto, 306,08 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej oraz kredytów i ubezpieczeń, 2) poprawę poziomu wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 141 mln zł (+12% r/r), 3) wzrost kosztów administracyjnych o 148 mln zł (3,4% r/r), głównie kosztów świadczeń pracowniczych i kosztów

CIRB odstąpiło od umowy nabycia 3,84 mln akcji iAlbatros

europejskim stylu wykonania, wynika z komunikatu spółki. "Emitent uznał niniejsze oświadczenie za skuteczne. W związku z powyższym 3 839 642 akcji własnych emitenta wróci na rachunek maklerski emitenta. Natomiast emitent zwróci CIRB środki w kwocie 26 groszy za jedną akcję, za które CIRB

DM Noble Securities obniżył wycenę Aplisens do 16,3 zł, nadal zaleca 'kupuj'

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Noble Securities obniżył cenę docelową akcji spółki Aplisens do 16,3 zł z 18,2 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 20 listopada. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję w

DM BPS rekomenduje 'kupuj' dla akcji P.A. Nova przy wycenie 27,4 zł

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BPS rekomendują "kupuj", dla akcji P. A. Nova, jednocześnie ustalając wartość spółki na poziomie 274,3 mln zł tj. 27,4 zł/akcję, wynika z raportu datowanego na 12 listopada. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

maklerskich w I kw. związany był ze zmianą struktury obrotu akcjami - ponad dwukrotnym wzrostem obrotów klientów detalicznych oraz silnym popytem na obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. "Wypracowany w I kwartale 2020 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 503 mln zł

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 31,34 mln zł w III kw. 2017 r.

operacyjną, tj. - utworzeniem odpisu aktualizującego wartość wyodrębnionego składnika wartości niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości 5,6 mln zł; - wystąpieniem ujemnych różnic kursowych (koszty finansowe) w kwocie 11,4 mln zł (I-III kwartał 2016: 0,4