rachunkowości jednostki

Kancelaria Prawna Skarbiec

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany w ustawie o rachunkowości będą obejmowały między innymi rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych, umożliwia również stosowanie przez jednostki sektora finansów publicznych uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu.

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego oraz zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem, że niektóre informacje objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej - to tylko część zmian, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Finansów w ustawie o rachunkowości.

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. rachunkowości i KRS

krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy ws. rachunkowości poprzez dyrektywę 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, a także wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zmniejszających obciążenia

Zmiana rachunkowości ZA Puławy obniży jedn. zysk netto o 10,8 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Ujednolicenie polityki rachunkowości Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy do zasad obowiązujących w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej - Grupy Azoty spowoduje zmniejszenie jednostkowego wynik netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

 na zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej PZU wynosi ok. 827 mln zł, podał PZU. "Szacowany wpływ przedmiotowych odpisów na wyniki finansowe PZU SA wyniesie: - skonsolidowany wynik finansowy netto PZU SA przypisywany właścicielom jednostki dominującej - około 827 mln

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

polityka rachunkowości dotycząca prezentacji aktywów górniczych związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian w segmencie Wydobycie. W efekcie skumulowane koszty prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian są prezentowane w pozycji

Sfinks Polska miało 8,6 mln zł zysku netto, 4,09 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotowało 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,09 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku

Asseco Poland miało 78,5 mln zł zysku netto, 261,1 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 78,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 261,1 mln zł wobec 187,6 mln zł zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia odnotował 478,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 136,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. KGHM Polska Miedź odnotował 702 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Comarch miał 14,18 mln zł zysku netto, 66,76 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Comarch odnotowało 14,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 6,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 44,86 mln zł wobec 20,94 mln zł zysku rok

Zysk netto Larq spadł r/r do 19,01 mln zł w I poł. 2017 r.

poł. 2017 r. wobec 3,48 mln zł rok wcześniej. "W wyniku zaadaptowania zasad rachunkowości w ramach których Larq przyjął status jednostki inwestycyjnej, począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku spółka wycenia inwestycje portfelowe w wartości

Polnord miał 4,75 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Polnord odnotował 4,75 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna z działalności

MF przedstawi wkrótce projekt ustawy o rachunkowości dot. m.in. spółek z GPW

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzającej nowe wymogi sprawozdawczości niefinansowej przez spółki m.in. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zostanie wkrótce przedłożony na posiedzeniu rządowym i przesłany do parlamentu

Odpowiedzialność członków zarządu za sporządzenie sprawozdania finansowego

Odpowiedzialność członków zarządu za sporządzenie sprawozdania finansowego

zmian w składzie osobowym zarządu spółki. Odpowiedzialność członków zarządu za sporządzenie sprawozdania finansowego Sporządzenie sprawozdania finansowego – prawidłowo i o czasie – to obowiązek „kierownika jednostki”, którym jest, jak uznaje ustawa o

Cyfrowy Polsat miał 313,8 mln zł zysku netto, 494,3 mln zł zysku EBIT w IV kw.

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat odnotował 313,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. (wg MSSF 16) wobec 70,9 mln zł zysku rok wcześniej (wg MSR 17), podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 494,3 mln zł

Kogeneracja miała wstępnie ok. 131,1 mln zł zysku netto w 2017 r.

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja miał ok. 131,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Według wstępnych szacunków: - sprzedaż energii

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zmieniła politykę rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2, podała spółka. Wpłynęło to na obniżenie jednostkowego wyniku netto spółki za I poł. 2020 roku o 57,3 mln zł, a EBITDA o 70,8 mln zł. OT

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

również przyjętej przez Ministerstwo Finansów organizacji rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie należności i dochodów z tytułu mandatów. Organizacja ta naruszała m.in. przepisy ustawy o rachunkowości, a także nie sprzyjała zapewnieniu rzetelności danych o niezapłaconych mandatach. Tym samym nie

Wstępna strata netto GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł

. Emitent jednocześnie wskazuje, że zarząd GetBack S.A. - stosując zasadę ostrożności - dokonał korekt i odpisów aktualizujących na aktywa grupy kapitałowej GetBack, w tym: portfele wierzytelności; wartości niematerialne; inne aktywa oraz utworzył rezerwy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości

Prairie Mining miało 19,38 mln AUD straty w r.fin. 2017/2018 (aktual./rozszerz.)

mln AUD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018 (zakończonym 30 czerwca 2018) wobec 11,48 mln AUD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W minionym roku obrotowym część obligacji zamiennych CD Capital została

Work Service miał 6,2 mln zł straty netto w działalności kont. w I poł. 2019 r.

I poł. br. wobec 27,69 mln zł straty netto rok wcześniej, natomiast strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej - odpowiednio: 14,88 mln zł wobec 32,48 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 5,25 mln zł wobec 47,11 mln zł

Orange Polska miało 2 mln zł straty netto, 71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Orange Polska odnotowało 2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 50 mln zł straty rok wcześniej (raportowanych wg MSR17), podała spółka w raporcie. "W I kwartale, zgodnie z przyjętymi w

BOŚ Bank miał 17,83 mln zł zysku netto, 19,55 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 17,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 23,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 93,8 mln zł wobec

Przegląd informacji ze spółek

Netia odnotowała 13,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 4FunMedia odnotowało 13,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,51 mln zł zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

. handlu i powierzyła te obowiązki prezesowi Włodzimierzowi Hereźniakowi, podała spółka. PKO Bank Polski ocenia, że marża odsetkowa banku będzie wyższa r/r w 2020 r. i ma możliwość poprawiania jej o 1-2 pkt bazowe kwartalnie, poinformował wiceprezes nadzorujący obszar finansów i rachunkowości Rafał

Comarch miał 29,2 mln zł zysku netto, 49,91 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Comarch odnotował 29,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 39,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 49,91 mln zł wobec 35,6 mln zł zysku rok

Strata netto Orange Polska wyniosła 50 mln zł w I kw. 2018 r. wg MSSF15

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Orange Polska odnotowało 50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. według MSSF15 (8 mln zł zysku według MSSF18 wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej według MSSF 18), podała spółka w raporcie. 

Bank Handlowy miał 158,48 mln zł zysku netto, 45,2 mld zł aktywów w III kw. 2018

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy odnotował 158,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 171,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 280,72 mln zł wobec 273,46 mln

Orange miało 224 mln zł zysku netto, 946 mln zł EBITDAal w III kw. 2019 r.

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Orange odnotowało 224 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto w 3 kw. 2019 roku wyniósł 224 mln zł. Było to głównie

Auto Partner miał 12,88 mln zł zysku netto, 18,99 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Auto Partner odnotował 12,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,99 mln zł wobec 16,41 mln zł zysku rok

GetBack: Wstępna skonsolidowana strata netto za 2017 r wzrosła do ok. 1,2 mld zł

- dokonał korekt i odpisów aktualizujących na aktywa grupy kapitałowej GetBack w tym: portfele wierzytelności; wartości niematerialne; inne aktywa oraz utworzył rezerwy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 37 w celu zapewnienia rzetelności sprawozdania finansowego. W zakresie wyceny portfeli

PGE szacuje stratę netto na ok. 5 mld zł w I półr. w efekcie odpisów wartości

Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) szacuje EBITDA na poziomie ok. 4,3 mld zł i stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej na ok. 5 mld zł w I półroczu 2015 r., podała spółka. Dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych z segmentu

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

postanowiło zysk emitenta za 2015 r. w kwocie 3 052 936,87 zł przeznaczyć na: 1) pokrycie straty zatrzymanej wynikającej z zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości - w kwocie 358 578,89 zł, 2) zwiększenie kapitału zapasowego emitenta - w kwocie 2 130 648,10 zł, 3) wypłatę dywidendy

Zatryb ze Skarbca TFI: Czynniki makro sugerują szansę zarobku na rynku obligacji

Ministerstwo Finansów rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Według projektu, resort chce odejścia w funduszach inwestycyjnych od wyceny obligacji tzw. metodą liniową i przejścia na wycenę z wykorzystaniem wartości rynkowej. "Zmiany witamy z zadowoleniem

Zysk netto BGK spadł r/r do 349,17 mln zł w 2016 r.

. Na spadek wyniku główny wpływ miało wysokie saldo rezerw i aktualizacji (wzrost o 190,6 mln zł) związane głównie z uspójnieniem oceny ryzyka z podejściem wypracowanym w projekcie przejścia BGK na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR)" - podano w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł

Grant Thornton wchłania F5 Konsulting, rozmawia o kolejnych akwizycjach

rozwoju Grant Thornton w Polsce. W ostatnich latach firma przejęła dwie spółki – FPA (outsourcing rachunkowości i HR) oraz Dorfin (doradztwo europejskie). W niedalekich planach są kolejne przejęcia. Grant Thornton prowadzi aktualnie zaawansowane rozmowy z potencjalnymi podmiotami do akwizycji

Zysk netto PKBM spadł r/r do 4,83 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 4,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Infovide-Matrix ma kontrakt z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu warty 14,2 mln zł

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) - Infovide-Matrix wspólnie z firmą KBJ rozpoczęło realizację dla jednostek sądownictwa w Polsce projektu usług wsparcia użytkowników w bieżącej eksploatacji Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr, opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG. W ramach umowy

Zysk netto BOŚ Banku wzrósł r/r do 23,4 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 97,21 mln zł wobec

PGE miała wstępnie ok. 8,1 mld zł EBITDA i ok. 3,6 mld zł zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł ok. 8,1 mld zł, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł w 2014 roku, podała spółka

Selvita miała 2,8 mln zł straty netto, 2,6 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Selvita odnotowała 2,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Strata netto grupy kapitałowej Selvita S.A. za

Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 50,9 mln zł w 2016 r.

Elektrobudowa, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe – tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W okresie I-III kw

Przegląd informacji ze spółek

rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki Centrum Finansowe Banku BPS (obecnie Centrum Finansowe), podał Altus.  Zarząd Pharmeny podjął uchwałę o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E na 6 zł za jedną akcję, podała spółka. Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji

GPW: Nowe zasady raportowania danych niefinansowych obejmą min. 100 spółek

istotne jak odpowiedzialnie zachowują się spółki" - dodała prezes GPW. Od początku 2017 roku ok. 300 największych spółek, banków, funduszy inwestycyjnych i innych jednostek zainteresowania publicznego w Polsce będzie musiało raportować dane niefinansowe oraz informacje dotyczące różnorodności, w

Przegląd informacji ze spółek

trzyletnią kadencję, podała spółka. Ujednolicenie polityki rachunkowości Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy do zasad obowiązujących w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej - Grupy Azoty spowoduje zmniejszenie jednostkowego wynik netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł oraz

J.W.Construction: IV kw. 2017 ma większy potencjał przekazań niż okres I-III kw.

rozpoczęliśmy przekazania lokali z części mieszkaniowej etapu C osiedla Bliska Wola w Warszawie, 185 z 224 przekazanych lokali pochodziło z tej inwestycji. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości dopiero po przekazaniu klientom lokali możemy rozpoznać przychody w rachunku wyników. W kolejnym kwartale

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

, przepisy ustawy nie precyzują, jak rozumieć obrót. Jednocześnie ustawy podatkowe, jak również ustawa o rachunkowości nie posługują się pojęciem obrotu. Ma to szczególne znaczenie w kontekście metody wartościowej, ponieważ jakakolwiek jednorazowa transakcja niemająca związku z działalnością operacyjną lub

KNF nałożyła 250 tys. zł kary na spółkę Mewa za naruszenie obowiązków inform.

., w którym strona nie ujawniła, czy sporządzając owo sprawozdanie stosowała te same zasady (politykę) rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym, albo - jeśli zasady te lub metody zostały zmienione - opis rodzaju i skutków tej zmiany. "Druga ze

Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 45 mln zł w 2015 r.

prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności. Prognoza, zarówno w części dotyczącej spółki Elektrobudowa, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata

Zysk netto z dz. kontynuowanej Idea Banku wyniósł 51,67 mln zł w III kw. 2016 r.

Jarosław Augustyniak, cytowany w komunikacie. W ujęciu działalności kontynuowanej i zaniechanej, Idea Bank odnotował 47,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 86,44 mln zł zysku rok wcześniej. W raporcie podkreślono, że

Selvita miała 15,93 mln zł zysku netto, 2,08 mln zł straty EBIT w I poł. 2018 r.

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Selvita odnotowała 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2018 r. wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,08 mln zł wobec 10,53 mln zł zysku rok

Zysk netto Selvity spadł r/r do 2,72 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Selvita odnotowała 2,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto grupy kapitałowej Selvita S.A. za 2016 rok bez uwzględnienia

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

(licząc od 2018 r.) dochody sektora finansów publicznych z tytułu uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych wzrosną o ok. 17 mld zł, z czego 16 mld zł trafi do budżetu państwa, a 1 mld zł do budżetów jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy dalej. W projekcie przewidziano

Zysk netto Murapolu spadł r/r do 120,16 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Murapol odnotował 120,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 126,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W 2017 roku Grupa Murapol osiągnęła zysk netto [ogółem] na poziomie

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 279,71 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 279,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 76,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Grupa kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2017 roku

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

akcje dłużnika zapewniające co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy, jednostki podporządkowane oraz jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości takich wierzycieli oraz osoby pozostające w relacjach określonych w art. 128 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 171,57 mln zł w III kw. 2017 r.

. 3,2%, głównie w wyniku zmniejszenia pozycji w bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego" - czytamy w raporcie. W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 372,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 471,27 mln zł zysku rok wcześniej

Faktura wydrukowana z systemu - czy stanowi dowód księgowy

to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, 4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, 6. stwierdzenie sprawdzenia i

Śledztwo ws. Amber Gold. Znaleziono dokumenty klientów parabanku

jednym z mieszkań. Przesłuchaliśmy już świadków, materiały przekazaliśmy do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz. Szefowa jednostki nie chce potwierdzić, czy materiały trafią do Łodzi. - Nie mogę udzielić w tej sprawie żadnej informacji - powiedziała "Wyborczej" prokurator Jolanta Janikowska

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

naruszania danych. Zagrożone są przede wszystkim sektory: finansów, ochrony zdrowia, edukacji, organizacji non-profit i rachunkowości.  Źródło: spółka  Kina: W polskich kinach w 2019 roku sprzedano rekordowe 60,2 mln biletówwobec 59,7 mln rok wcześniej.   Źródło: RP

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

rachunkowości jednostki; 2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 3) dokonywania wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Zatem kontrole, o których mowa w art. 54

Przekazanie zysku spółki jawnej na działalność spółki nie zawsze będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniuPodatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podmiotami i stronami czynności cywilnoprawnych. Wskazać należy, że na gruncie ww. ustawy o

Bank Światowy będzie szkolił polskich biegłych rewidentów

podobnych reform na Bałkanach. *John Hegarty - szef Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej, jednostki Banku Światowego zajmującej się pomocą we wprowadzaniu w życie reform sprawozdawczości finansowej i rachunkowości

Strata netto Capital Park to 53,41 mln zł w I kw. 2015 wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Capital Park odnotował 53,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 58,89 mln zł wobec 8,48 mln zł zysku

Główny księgowy może zostać członkiem komisji przetargowej

. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: - prowadzenia rachunkowości jednostki; - wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; - dokonywania wstępnej

Przegląd informacji ze spółek

wspólnie z firmą KBJ rozpoczęło realizację dla jednostek sądownictwa w Polsce projektu usług wsparcia użytkowników w bieżącej eksploatacji Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr, opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG. W ramach umowy zawartej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w przetargu o

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto), podała spółka. Mabion w związku ze zmianą polityki rachunkowości i przejściem na MSR/MSSF dokonał zaliczenia w koszty 2016 r., 2015 r. oraz poprzednich okresów całego kosztu prac rozwojowych, tj. kwoty 153,2 mln zł oraz rozpoznania w przychodach 2015 r. i lat ubiegłych dotacji z

Biznes będzie uciekać z Polski. Nowy szef doradców podatkowych ostrzega

zewnętrznej. Tyle że w wielkich korporacjach to nie jest takie proste. Prowadzenie ksiąg, rachunkowości wiąże się z koniecznością przekazywania bardzo wrażliwych danych. Wiele firm nie zdecyduje się na to ze względów bezpieczeństwa. Zatem w Polsce prowadzenie biznesu będzie dla nich znacznie kosztowniejsze

Założenie wspólnej działalności gospodarczej przez obywateli Unii Europejskiej

przeprowadzenie zarejestrowania spółki będzie postanowienie sądu rejestrowego. Spółka z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców w KRS uzyskuje osobowość prawną, czyli może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości spółki

Lech Wałęsa ratuje córkę. Zapłacił za nią grzywnę i nieźle "objechał"

ustawy o rachunkowości. Takich spraw na Pomorzu było w sumie kilka tysięcy. Wśród nich pojawiła się też spółka Cottonsushi i jej zarząd. Prokurator umarza postępowanie Przed rokiem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ powiadomił Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze". Co oznacza wprowadzenie rachunkowości? Upraszczając, chodzi o rejestrację przychodów i kosztów. Małe

Wniesienie aportu do spółki kapitałowej - skutki podatkowe i księgowe

Odpowiedź: Wniesienie aportu do spółki kapitałowej wywołuje skutki zarówno w rachunkowości, w podatku dochodowym, jak i VAT. Jeżeli wkładem do spółki kapitałowej, w celu pokrycia udziału, ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot

Jak zaksięgować opłaty związane z leasingiem?

. 17) traktowany jako leasing operacyjny , ilustruje przykład. Przykład Jednostka otrzymała na podstawie umowy leasingowej środek trwały o wartości 10.000 zł, który amortyzuje się metodą liniową, przy wykorzystaniu 30% stawki amortyzacyjnej. Wybrane warunki umowy są następujące: Opłata wstępna 2.080

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze - mówił Tusk. Co oznacza

PKN Orlen boi się wrogiego przejęcia i chce zmienić statut

niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub c) która wywiera (podmiot dominujący

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews   Agora: Odnotowała 8,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 10,40 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,10 mln zł wobec 15,30 mln zł zysku rok wcześniej

Ile kosztuje edukacja?

. Lublin Kierunek ekonomia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Warszawa Kierunek Finanse i Rachunkowość na WSPiZ im. L. Koźmińskiego Massachusets Institute of Technology MIT Prywatnie Państwowo

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

jak jednostek samorządowych przynoszą już negatywne efekty. Zadłużone państwo i zadłużone samorządy ograniczają inwestycje, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na prace budowlane. Dodatkowo na spadek poziomu inwestycji ma wpływ wyczerpywanie się funduszy unijnych, a poprawę być może

Drzemiący potencjał

standardy rachunkowości) do wyceny aktywów, zaś wszystkie banki spółdzielcze stosują zasady PSR (polskie standardy rachunkowości). Tak czy inaczej, saldo rezerw spółdzielców stanowiło 25 proc. wyniku działalności bankowej banków komercyjnych. W bankach spółdzielczych ten stosunek wyniósł 2,1 proc. W bankach

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

wyniku zmiany zasad rachunkowości w NBP z kasowej na memoriałową, wprowadzenie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (przekazanie samorządom wpływów z tytułu opłat, kar i mandatów z powiatowych służb, inspekcji i straży; przesunięcie dochodów budżetu państwa w postaci 5% dochodów

Adam Szejnfeld: Przedsiębiorcom wolność i zaufanie

konkretne prawne zmiany. Jakie więc konkretne, dotyczące biurokracji przepisy, pierwsze pójdą pod nóż? - No, na przykład te, które właśnie leżą na moim biurku... A co na nim leży? - Propozycja nowelizacji ustawy o rachunkowości. Przedsiębiorcy rozliczają się albo za pomocą pełnej księgowości, albo

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

Polaków tworzących OFE do kont zarządzanych przez ZUS jest sztuczką księgową pozwalającą MF odsunąć to zagrożenie o parę lat w przyszłość. Sztuczka ta jest możliwa dzięki temu, że środki przepływające przez konta Polaków zarządzane przez PTE podlegają rachunkowości memoriałowej, czyli brane są pod uwagę

Jak zaksięgować fakturę krygującą zmniejszającą wartość sprzedanych towarów za poprzedni rok obrotowy?

- Ma Rozrachunki z tytułu VAT - Korekty VAT należnego - Ma Przychody ze sprzedaży towarów. Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 25 stycznia 2010 r. Czytaj więcej w www.portalfk.pl

Umowa cesji - jak zaksięgować?

Odpowiedź: Wyjaśnijmy na początku, że przelew (cesja) wierzytelności polega na przeniesieniu wierzytelności z majątku danej jednostki do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej z jej nabywcą (art. 509 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: kc