rachunkowość funduszy unijnych

Nowa krew w PKP. Myślenie o kolei w Polsce się zmieni?

Nowa krew w PKP. Myślenie o kolei w Polsce się zmieni?

zarządzie PKP zasiądzie także Marek Michalski, który wcześniej odpowiadał za kwestie związane z funduszami unijnymi w Ministerstwie Rozwoju. Ekspert w PKP Prawdziwą nową twarzą PKP może być jednak Michał Beim, ekspert kolejowy z Instytutu Sobieskiego od 2009 r. Specjalizuje się m.in. w transporcie miejskim

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto), podała spółka. Mabion w związku ze zmianą polityki rachunkowości i przejściem na MSR/MSSF dokonał zaliczenia w koszty 2016 r., 2015 r. oraz poprzednich okresów całego kosztu prac rozwojowych, tj. kwoty 153,2 mln zł oraz rozpoznania w przychodach 2015 r. i lat ubiegłych dotacji z

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

zawirowania u naszych głównych europejskich partnerów handlowych bardzo szybko by uzyskały przełożenie na kondycję rodzimego przemysłu, a więc także budżetu Państwa. Niestety niepewność na rynkach finansowych oraz stopniowe wyczerpywanie się funduszy unijnych nie sprzyjają nowym planom inwestycyjnym. Stąd

Drzemiący potencjał

, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, które określają, że spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, prowadzącym w interesie swoich członków wspólną działalność gospodarczą na zasadach rozrachunku

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

jak jednostek samorządowych przynoszą już negatywne efekty. Zadłużone państwo i zadłużone samorządy ograniczają inwestycje, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na prace budowlane. Dodatkowo na spadek poziomu inwestycji ma wpływ wyczerpywanie się funduszy unijnych, a poprawę być może

Emerytury, podatek Belki... Co rząd zrobił przez sto dni od exposé

Emerytury, podatek Belki... Co rząd zrobił przez sto dni od exposé

. rolnicy zaczną prowadzić rachunkowość. I tak musieliby to robić, bo taki obowiązek chce wprowadzić Komisja Europejska dla wszystkich korzystających z unijnych dopłat. - To niezbędny krok, aby ewolucyjnie, bez wstrząsów, wprowadzić podatek dochodowy w rolnictwie - powiedział premier. Czytaj więcej tutaj

Zamówienia publiczne: wakacje bez spowolnienia

dobrych wyników, niepokoi słabnąca dynamika produkcji budowlano-montażowej. Co prawda w sierpniu była ona wyższa niż w lipcu, ale jak na okres, w którym intensywnie realizowane są jeszcze inwestycje infrastrukturalne finansowane ze środków unijnych, tempo jej spowolnienia nieco zaskakuje. Nie maleje