rachunkowość bankowa po zmianach

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 7,5% r/r do 14,71 mld zł w 2018 r.

koniec grudnia 2017 r." - czytamy dalej w komunikacie. Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,2% r/r do 14,19 mld zł w I-XI

informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,7% r/r do 12,7 mld zł w I-X

spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r.  Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,8% r/r do 11,63 mld zł w I-IX

.). Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP).Dane historyczne

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 17,1% r/r do 7,84 mld zł w I-VI 2018

2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany, jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 14,9% r/r do 4,25 mld zł w I-IV 2019

. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 12,8% r/r do 2,93 mld zł w I-III

, podała też Komisja. Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 24,5% r/r do 6,44 mld zł w I-V 2018

bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany, jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP)" - czytamy w materiale. Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 30,6% r/r do 1,14 mld zł w I-II

, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 54,7% r/r do 0,26 mld zł w styczniu

, 547 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych, podała także KNF. Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na swojego przedstawiciela w KNF

;Andrzeja Dudy i jego przedstawicielem w Komisji Nadzoru Finansowego. W lutym 2016 został członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, obejmując nadzór nad Departamentem Rachunkowości i Gospodarki Finansowej, zaś w kwietniu 2016 r. został powołany na prezesa zarządu BFG.  Cezary

Asseco Poland miało 78,5 mln zł zysku netto, 261,1 mln zł zysku EBIT w III kw.

samym okresie 2018 roku. Zeszłoroczne rezultaty ukształtowały się na nadzwyczaj wysokim poziomie, na co istotny wpływ miały ważne zmiany prawne związane z regulacjami w prawie polskim oraz unijnym. Istotnie zwiększona sprzedaż w tamtym okresie dotyczyła głównie sektora bankowego i związana była z

Kto zapłaci podatek bankowy?

podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika - ponad kwotę 4 mld zł.Podatek bankowy wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Pobór podatkuPodatnicy podatku bankowego

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

trafiają już na konta poszczególnych urzędów wojewódzkich, lecz na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, podano również. NIK nie kwestionuje celowości wprowadzenia ww. zmian organizacyjnych. Z przeprowadzonej kontroli (obejmującej lata 2016-2018) wynika

KPMG: Przeszło 50% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Polski system podatkowy drugi rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG". W badaniu KPMG przeprowadzonym

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,7% r/r do 10,43 mld zł w I-VIII

sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP)" -  czytamy w materiale. Opis najważniejszych zmian i ich skutków, przedstawionych

KNF: Otoczenie makroekonomiczne sprzyja sektorowi bankowego, pozostają ryzyka

gospodarkę, a w konsekwencji i sytuację sektora bankowego. "Źródłem niepewności i potencjalnego ryzyka są również zmiany o charakterze regulacyjnym, które mogą oddziaływać tak pozytywnie, jak i negatywnie na sytuację gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz banków. Wydaje się jednak, że w przypadku

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

optymalizować podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych poprzez zwiększanie zaangażowania w skarbowe papiery wartościowe" - czytamy dalej. NBP zwraca uwagę, że największy udział w portfelu kredytowym sektora bankowego miały kredyty mieszkaniowe. Roczne tempo wzrostu tych

Bank Handlowy miał 158,48 mln zł zysku netto, 45,2 mld zł aktywów w III kw. 2018

zmiana przypada na koszty odsetkowe od instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń (spadek w ujęciu rocznym o 25,3 mln zł, tj. 100%). Z kolei odsetki od zobowiązań wobec klientów (sektora finansowego i niefinansowego) stanowiące główne źródło kosztów odsetkowych spadły o 3,5 mln zł (tj. 8,2%) z

Andrzej Sołdek powołany na wiceprezesa, CFO w Skarbiec Holding

Towarzystwie Emerytalnym PZU, następnie od 2008 do 2016 roku był zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny i

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 279,71 mln zł w 2017 r.

nowelizacją ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), zmianie uległa metodologia naliczania opłaty na fundusz gwarancyjny oraz na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, zmieniony został również cykl odprowadzania opłaty na fundusz restrukturyzacji (z kwartalnego na roczny, z terminem płatności za

Przegląd prasy

przegląd opcji strategicznych --Indeks WIG20 wzrósł o 0,25% na zamknięciu w środę --Dwóch członków zarządu Grupy Żywiec zostało powołanych na kolejną kadencję --Zmiana rachunkowości ZA Puławy obniży jedn. zysk netto o 10,8 mln zł w 2018 r. --Oferta konsorcjum Famuru za szacunkowo 95 mln zł netto

Banki przeniosą kredyty frankowe do nowej spółki

" Maciej Pawlicki ze stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dziś odbędzie się debata, z udziałem frankowiczów, NBP, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i bankowców, po której możliwe, że zostaną wprowadzone jeszcze dodatkowe poprawki. Bo jak podkreśla Kancelaria Prezydenta, pomysły

KNF: Jakość kredytów dla przedsiębiorstw poprawiła się r/r w 2017 r.

doprowadziło do zmniejszenia ich udziału w całym portfelu  - z 6,2% na koniec 2016 r. do 5,9% na koniec 2017 r. "Trzeba jednak dodać, że ten korzystny obraz po części wynikał ze zmiany zasad rachunkowości w jednym z banków, skutkującym wyłączeniem z kategorii zagrożone części portfela kredytowego

Czy banki miały franki?

uzupełniane dodatkowymi środkami na bieżąco. Tym samym, jeżeli kurs franka spadnie do poziomu 3,5 zł, to wówczas podmiot B będzie musiał zwrócić bankowi A kwotę 50 tys. zł. Innymi słowy: wielkości obu pożyczek po uwzględnieniu dodatkowych zabezpieczeń muszą odzwierciedlać aktualną sytuację rynkową. W tym

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 171,57 mln zł w III kw. 2017 r.

roku. Na zmianę salda aktywów miały wpływ następujące elementy: * spadek aktywów przeznaczonych do obrotu o 1,5 mld zł, tj. 38,9%, przede wszystkim w efekcie zmniejszenia wartości portfela obligacji skarbowych; * spadek salda dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży o 0,6 mld zł, tj

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 60% r/r do 67,2 mln zł w ub. r.

wysokości podatek automatycznie przełoży się na podwyżkę cen.  A trzeba pamiętać, że od tego roku część ubezpieczycieli odprowadza już do budżetu tzw. podatek bankowy, czyli podatek od aktywów" - zaznaczył Jarczyk. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), po trzech kw. 2015 r. rynek

NBP nie pomoże skutecznie frankowiczom

. Dzięki temu Polsce nie groziłby kryzys w sektorze bankowym. - Kancelaria Prezydenta pracuje nad modyfikacją projektu ustawy. Odbywają się w tej sprawie szerokie konsultacje. Rozłożenie w czasie kosztów, które miałyby ponieść banki, jest jedną z opcji. KPRP zawsze podkreślała, że kształt projektu

Zysk netto z dz. kontynuowanej Idea Banku wyniósł 51,67 mln zł w III kw. 2016 r.

NIM wyniosła 3,9% wobec 2,8% rok wcześniej.  Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 93,39 mln zł wobec 117,66 mln zł rok wcześniej. "Po przejściowym obniżeniu tej pozycji, na skutek zmiany zasad rachunkowości na bardziej konserwatywne, co nastąpiło z końcem 2015 r., wynik prowizyjny

Kancelaria Prezydenta powołała zespół specjalistów ds. przewalutowania franków

ponosiły jednorazowo kosztu przewalutowania kredytów we frankach. Całość kosztów zostałaby jednorazowo pokryta kredytem Narodowego Banku Polski na 20-30 lat, a banki miałyby spłacać po 2-3 mld zł rocznie, co miałoby być znacznie mniej bolesne dla sektora finansowego i zagwarantować, że żaden bank nie

W kredytach frankowych żadnych franków nie było - jest wstępna wersja projektu ustawy

. Skoro klientowi przelano naszą walutę, to znaczy, że kredyt nie powinien być spłacany jako walutowy. Każdy kredytobiorca do końca 2018 r. mógłby zgłosić do banku roszczenie o zmianę waluty kredytowania na złote. Operacja polegałaby na przeliczeniu kredytu w taki sposób, że za jego wartość startową

KNF: Zarzuty PMPG wobec Komisji i ustawy to próba usprawiedliwienia błędów

informacje, żeby inwestorzy i analitycy mogli prawidłowo ocenić jej sytuację finansową, perspektywy i ryzyko. "Trudno spodziewać się po podmiocie ukaranym przez KNF za naruszenie przepisów, że będzie się z tego cieszyć. Nie każdy potrafi się przyznać do błędów i wyciągnąć z nich wnioski, kusząca może

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto), podała spółka. Mabion w związku ze zmianą polityki rachunkowości i przejściem na MSR/MSSF dokonał zaliczenia w koszty 2016 r., 2015 r. oraz poprzednich okresów całego kosztu prac rozwojowych, tj. kwoty 153,2 mln zł oraz rozpoznania w przychodach 2015 r. i lat ubiegłych dotacji z

Likwidacja Amber Gold. Spółka wypowiada klientom wszystkie umowy

zmianę prezesami i wiceprezesami, właścicielami i członkami rad nadzorczych. Klientka Amber Gold po ogłoszeniu likwidacji: Boję się, że Plichta ucieknie z naszymi pieniędzmi (TVN24/x-news) Do prokuratury spływają zawiadomienia od klientów W piątek 3 sierpnia Amber Gold wstrzymał wypłatę pieniędzy dla

Drzemiący potencjał

proc. depozytów sektora niefinansowego, 6,5 proc. kredytów dla sektora niefinansowego, 17,6 proc. zatrudnienia i 28,7 proc. liczby placówek. Słabe strony Ale są również słabe strony tej części sektora bankowego. Banki spółdzielcze są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych, w szczególności stopy

Emerytury, podatek Belki... Co rząd zrobił przez sto dni od exposé

społecznych znajduje się projekt dotyczący zrównania i podwyższenia wieku emerytalnego do 67. roku życia. Jak tłumaczy rząd, zmiana ma zapewnić bezpieczeństwo systemu, uwzględniając zmiany demograficzne (starzejące się społeczeństwo) oraz ograniczenie narastania długu publicznego. O co chodzi? W tej chwili

Jarosław Gowin: Nasz sukces to księgi wieczyste...

rewidenta. Posiadanie międzynarodowego certyfikatu - po zdaniu bardzo trudnego egzaminu z dziedziny rachunkowości i finansów - uprawnia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta we wszystkich krajach, z wyjątkiem Polski. U nas są inne egzaminy, z którymi mają czasem problemy osoby posiadające międzynarodowe

Ile kosztuje edukacja?

. Lublin Kierunek ekonomia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Warszawa Kierunek Finanse i Rachunkowość na WSPiZ im. L. Koźmińskiego Massachusets Institute of Technology MIT Prywatnie Państwowo

Fiskus radzi - jak prawidłowo posługiwać się kasą fiskalną

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (pkt I- 5). 4 - Dokonywanie wpisów w książce kasy Po otrzymaniu numeru ewidencyjnego kasy należy nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy. Ponadto należy dokonać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, dołączanej przez

OFE ukrywają prawdziwą wysokość prowizji dla akwizytorów

te pieniądze jako koszty akwizycji, zapisują je jako "długoterminowe rozliczenia międzyokresowe". - Zyskujemy, bo pokazujemy na papierze mniejsze koszty - tłumaczy nasz rozmówca. Z informacji "Gazety" wynika, że robią tak OFE Amplico (dawniej AIG), Aegon, Allianz, Bankowy i

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

odwiedzających je klientów. Jak wskazał prezes, obie sieci osiągnęły już masę krytyczną i obecna ekspansja musi być powiązana z rozwojem rynku. Źródło: ISBnews   Empik: Nowy prezes spółki, Ewa Szmidt-Belcarz, ma za zadanie przygotować i wdrożyć szczegółowy plan wykonawczy dla strategicznych zmian

Niemcy dają czy biorą?

inwestycji. Nowe opracowania OECD sugerują Niemcom sięgnięcie po zachęty dla innowacji, co pani Merkel popiera, i liberalizację dostępu do pewnych zawodów, takich jak prawo czy rachunkowość, gdzie jej entuzjazm jest dość umiarkowany. Ale wszystko to wymaga czasu. Wiele więc wskazuje na to, że Europa nie ma

NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian

modyfikującej zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wejścia w życie standardu rachunkowości MSSF 9 czy obowiązku utrzymywania wymogów MREL. Regulacje te, które w dłuższym okresie maję na celu wzmacniać stabilność finansową, mogą obciążać bieżące wyniki banków. Jednocześnie warto wskazać, że poziom

Adam Szejnfeld: Platforma chce współpracy

nie mam problemu z mówieniem o propozycji przedstawionej ostatnio przez PO jako o pakiecie. Nasza oferta to 120 stron z konkretami oraz dziesiątkami, wręcz setkami zmian w dziewięciu ustawach. I to jest pakiet. Natomiast, jeżeli mówimy o zmianie jednej ustawy, tak jak w przypadku propozycji PiS, to

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

ministrowie zaproponowali "korektę" i potencjalne skutki jej wprowadzenia Diagnoza powodów, dla których w naszym rozumieniu MF i MPiPS zaproponowały koncepcję zmian w powszechnym systemie emerytalnym jest następująca: Po pierwsze . Ministrowi Finansów ciąży problem szybko narastającego długu