rachunkowość bankowa

Bartosz Drabikowski odwołany z funkcji wiceprezesa PKO BP

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej Bartosz Drabikowski został odwołany z członkostwa w zarządzie PKO Banku Polskiego z dniem 21 grudnia 2017 r., podała spółka. Drabikowski był wiceprezesem zarządu ds. finansowych nadzorującym obszar finansów i rachunkowości. Pełnił funkcję

Rafał Kozłowski zastąpi Bartosza Drabikowskiego na stanowisku wiceprezesa PKO BP

jest najwyższej klasy specjalistą w zakresie bankowości hipotecznej, ryzyka finansowego, controllingu oraz rachunkowości i sprawozdawczości. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opracował pakiet działań dodatkowo wzmacniających odporność sektora bankowego i możliwości finansowania gospodarki w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 - tj. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i

ZBP: Największą rolę w świetle orzeczenia TSUE będzie miał krajowy system sądow.

.  "W naszym przypadku chodzi o to, że jeśli będzie dochodziło do rozstrzygnięć w sądach, żeby orzeczenia były rozważne, a jednocześnie, żeby nie dochodziło do zaburzeń na krajowym rynku bankowym. Bardzo wiele w kontekście orzeczenia TSUE będą więc miały sądy krajowe w tym sąd najwyższy

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 7,5% r/r do 14,71 mld zł w 2018 r.

koniec grudnia 2017 r." - czytamy dalej w komunikacie. Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,2% r/r do 14,19 mld zł w I-XI

informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,7% r/r do 12,7 mld zł w I-X

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 12,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2018 r. i był wyższy o 8,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W okresie styczeń-październik 2018 r. wynik z odsetek

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,8% r/r do 11,63 mld zł w I-IX

.). Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP).Dane historyczne

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 14,9% r/r do 4,25 mld zł w I-IV 2019

. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 12,8% r/r do 2,93 mld zł w I-III

, podała też Komisja. Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków

KNF przyjęła projekt założeń nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji R

utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe. Rekomendacja zostanie sporządzona z uwzględnieniem wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zasad rachunkowości dla oczekiwanych strat kredytowych"

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 17,1% r/r do 7,84 mld zł w I-VI 2018

2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany, jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 30,6% r/r do 1,14 mld zł w I-II

, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 54,7% r/r do 0,26 mld zł w styczniu

, 547 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych, podała także KNF. Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 24,5% r/r do 6,44 mld zł w I-V 2018

bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany, jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP)" - czytamy w materiale. Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych

Karol Wolniakowski został powołany na stanowisko wiceprezesa SGB-Banku

kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1999 r. związany z KPMG, gdzie zdobył 20-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów gospodarczych oraz ocenie prognoz. Od 2007 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie

J-C Aranda zastąpi Jana Bujaka na stanowisku wiceprezesa BGŻ BNP Paribas 

kadencji zarządu, podał bank w komunikacie.  Jean-Charles Aranda jest dyrektorem wykonawczym, odpowiedzialnym za rachunkowość zarządczą i zarządzanie kapitałowe w BGŻ BNP Paribas od sierpnia 2016. Wcześniej od stycznia 2013 do lipca 2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego w BNP Paribas El Djazair

Asseco Poland miało 78,5 mln zł zysku netto, 261,1 mln zł zysku EBIT w III kw.

o 0,8 pkt. proc. do 9,2%. Marża zysku netto była wyższa o 0,5 pkt proc. i w 3 kwartałach 2019 roku wynosiła 6,6%. Wyższy poziom rentowności na poziomie EBITDA wynika w dużej mierze z przyjęcia nowego standardu rachunkowości MSSF 16 z dniem 1 stycznia 2019 roku. [...] Poprawa marży operacyjnej

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na swojego przedstawiciela w KNF

;Andrzeja Dudy i jego przedstawicielem w Komisji Nadzoru Finansowego. W lutym 2016 został członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, obejmując nadzór nad Departamentem Rachunkowości i Gospodarki Finansowej, zaś w kwietniu 2016 r. został powołany na prezesa zarządu BFG.  Cezary

Kto zapłaci podatek bankowy?

podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika - ponad kwotę 4 mld zł.Podatek bankowy wynosi 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie. Pobór podatkuPodatnicy podatku bankowego

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

trafiają już na konta poszczególnych urzędów wojewódzkich, lecz na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, podano również. NIK nie kwestionuje celowości wprowadzenia ww. zmian organizacyjnych. Z przeprowadzonej kontroli (obejmującej lata 2016-2018) wynika

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

przychodów z działalności operacyjnej był spowodowany także dużą ilością żądań wykupów certyfikatów inwestycyjnych funduszy Alter oraz brakiem zainteresowania dystrybutorów bankowych sprzedażą nowych funduszy z oferty spółki zależnej Rockbridge TFI, co w konsekwencji przełożyło się na niższe przychody z

KPMG: Przeszło 50% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Polski system podatkowy drugi rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG". W badaniu KPMG przeprowadzonym

Bankowcy: Sektor nie 'zarazi' realnej gospodarki, popyt na kredyt wciąż niski

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Polski sektor bankowy jest nadpłynny, zdrowy i dobrze skapitalizowany i nie ma ryzyka, że banki "zarażą" realną gospodarkę. Obecnie banki obserwują ogromny spadek popytu na kredyty, związany z pandemią, który może być trudno odbudować w krótkim i średnim

Przegląd prasy

w 2019 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 1,1 mld zł --PGNiG ma umowę z ERU ws. wspólnego poszukiwania węglowodorów na Ukrainie --KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 3,6% r/r do 13,15 mld zł w I-X 2019 --Samar: Liczba rejestracji nowych autobusów spadła o 28,1% r/r do 64 w XI --X

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

optymalizować podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych poprzez zwiększanie zaangażowania w skarbowe papiery wartościowe" - czytamy dalej. NBP zwraca uwagę, że największy udział w portfelu kredytowym sektora bankowego miały kredyty mieszkaniowe. Roczne tempo wzrostu tych

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,7% r/r do 10,43 mld zł w I-VIII

sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP)" -  czytamy w materiale. Opis najważniejszych zmian i ich skutków, przedstawionych

Bank Handlowy miał 158,48 mln zł zysku netto, 45,2 mld zł aktywów w III kw. 2018

stosowania rachunkowości zabezpieczeń i związanego z tym prezentowania przychodów odsetkowych od instrumentów pochodnych zabezpieczających w tej linii (spadek w ujęciu rocznym o 20,1 mln zł, tj. 100,0%), w III kwartale 2018 roku. Jednocześnie odsetki od należności od klientów stanowiące główne źródło

KNF: Otoczenie makroekonomiczne sprzyja sektorowi bankowego, pozostają ryzyka

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Otoczenie makroekonomiczne - w tym przyspieszenie wzrostu PKB w I kw. br., poprawa nastrojów konsumentów i na rynku pracy - sprzyja sektorowi bankowego, jednak szereg źródeł niepewności i potencjalnego ryzyka znajduje się zarówno w otoczeniu zewnętrznym polskiej

Andrzej Sołdek powołany na wiceprezesa, CFO w Skarbiec Holding

Towarzystwie Emerytalnym PZU, następnie od 2008 do 2016 roku był zatrudniony na stanowisku CEO, pełniąc jednocześnie funkcję CIO (2014-2016). Odpowiadał m.in. za zarządzenia strategiczne Spółką, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy (OFE, DFE) oraz PTE, obsługę prawną, compliance, audyt wewnętrzny i

BGK otworzył przedstawicielstwo we Frankfurcie, w Londynie - w II półr.

emitenta. "Uroczystość otwarcia przedstawicielstwa we Frankfurcie miała miejsce 29 maja. To nasze drugie, po Brukseli, przedstawicielstwo za granicą. Podkreślam, że są to nasze przedstawicielstwa, a nie oddziały - działalność bankową będziemy prowadzić z Polski" - powiedział Nierada w rozmowie

NBP: Wyzwaniem dla banków może być dalsze zwiększanie kapitałów

były wypracowane zyski i emisje instrumentów dłużnych zaliczanych do kapitału Tier II. Kilka banków komercyjnych dokonało emisji akcji i długu podporządkowanego zaliczanego do kapitału Tier II, podano także.  Bank centralny wskazał, że wejście w życie standardu rachunkowości MSSF 9 nie wpłynęło

Szewczak z PiS: Komisja sejmowa zajmie się kredytami w CHF i polisolokatami

także, że według rzecznika finansowego to nie były ani kredyty rozumiane według art.69 prawa bankowego, ani tym bardziej nie były to kredyty walutowe. "Nikt z kredytobiorców franka nie widział na oczy. W 2011 roku, kiedy zorientowano się, z jaką skalą mają do czynienia, to lobby bankowe uzyskało

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 279,71 mln zł w 2017 r.

wypracowała zysk netto w wysokości 279 707 tys. zł, tj. ponad trzykrotnie wyższy niż osiągnięty w roku 2016. Wynik z działalności bankowej wyniósł 2 695 980 tys. zł i był o 2,1% wyższy niż rok wcześniej. Koszty funkcjonowania grupy (łącznie z amortyzacją) wyniosły 1 680 930 tys. zł i zostały zredukowane o

Raiffeisen Bank Polska miał 63,6 mln zł zysku netto,48,6 mld zł aktywów w I półr

wymiany w wysokości -35,2 mln zł (wobec 10 mln zł osiągniętych rok wcześniej), co było efektem zaprzestania stosowania przez bank zasad rachunkowości zabezpieczeń w związku z planowaną sprzedażą podstawowej działalności banku oraz rozpoczęcia reklasyfikacji kwot ujętych w kapitale własnym do rachunku

Skąd banki wezmą franki? Spór o udział NBP w przewalutowaniu

międzynarodowe standardy rachunkowości. - W momencie gdy bank dostanie informację, że będzie miał z jakiegoś powodu stratę, musi ją natychmiast uwzględnić w rachunku kosztów i pomniejszyć swoje kapitały - mówiła nam niedawno osoba z branży bankowej.

KNF przyjęła rekomendacje C-SKOK

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła rekomendację C-SKOK dotyczącą rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, poinformowała KNF. Komisja oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do dnia 30

Przegląd prasy

wielkopowierzchniowych ograniczyć sprzedaż produktów oferowanych pod ich własną marką Puls Biznesu --Resort finansów forsuje pomysł utworzenia jawnej bazy kont bankowych, na które firmy muszą płacić kontrahentom --Do końca marca Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wyśle wystąpienia pokontrolne do instytucji państwowych

KNF: Jakość kredytów dla przedsiębiorstw poprawiła się r/r w 2017 r.

wcześniej). Jakość portfela kredytowego sektora bankowego ogółem pozostaje stabilna, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie o sytuacji banków w 2017 r.  "W 2017 r. odnotowano zmniejszenie stanu zagrożonych kredytów przedsiębiorstw (o 1,9 mld zł, tj. o -5,9%) oraz znaczne

Zysk netto BOŚ Banku wzrósł r/r do 23,4 mln zł w II kw. 2017 r.

oraz spółkach grupy kapitałowej, przyniosły poprawę rentowności banku poprzez wzrost wyniku na działalności bankowej oraz redukcję kosztów działalności (po wyłączeniu składki BFG), w tym kosztów świadczeń pracowniczych. Priorytetowym celem BOŚ S.A. pozostaje dalszy wzrost rentowności banku"

Czy banki miały franki?

, skumulowana wartość tych transakcji ujmowanych przez PKO BP w rachunkowości zabezpieczeń, w których jedną ze stron jest frank szwajcarski, na koniec 2014 roku wyniosła ok. 4 mld franków. W tym momencie warto wspomnieć, że ze względów technicznych, stosując podejście opisane w międzynarodowych standardach

Banki przeniosą kredyty frankowe do nowej spółki

" Maciej Pawlicki ze stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dziś odbędzie się debata, z udziałem frankowiczów, NBP, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i bankowców, po której możliwe, że zostaną wprowadzone jeszcze dodatkowe poprawki. Bo jak podkreśla Kancelaria Prezydenta, pomysły

Zawód: bankowiec. Dobra płaca, niepewna praca

. Czym innym jest praca w centrali banku. Tam przyjmowane są osoby z lepszym wykształceniem, po lepszych uniwersytetach, ze znajomością języków obcych. To przede wszystkim absolwenci kierunków ekonomicznych, bankowości, zarządzania, finansów, rachunkowości, ale też prawa i matematyki. Bankowiec czeka na

NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian

modyfikującej zasady działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wejścia w życie standardu rachunkowości MSSF 9 czy obowiązku utrzymywania wymogów MREL. Regulacje te, które w dłuższym okresie maję na celu wzmacniać stabilność finansową, mogą obciążać bieżące wyniki banków. Jednocześnie warto wskazać, że poziom

Prezydent podpisał ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych

rozumieniu ustawy o rachunkowości ponad kwotę 4 mld (dla banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) albo 2 mld (dla krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 171,57 mln zł w III kw. 2017 r.

rachunkowości zabezpieczeń", porównywalne przychody odsetkowe wzrosły w III kwartale 2017 roku o 31 mln zł (tj. 10,3%) w ujęciu rocznym. * wynik z tytułu opłat i prowizji w kwocie 146,2 mln zł wobec 144,5 mln zł w III kwartale 2016 roku - wzrost o 1,7 mln zł (tj. 1,2%) był przede wszystkim efektem

Projekt KPRP dot. kredytów w CHF zakłada m.in. emisję akcji niemych - prasa

rachunkowości przyszłe, lecz możliwe do zidentyfikowania straty banki i tak muszą od razu wykazać w sprawozdaniach. "Dlatego prezydenccy eksperci wymyślili następującą operację: banki, które straciły na przewalutowaniu kredytów frankowych, wyemitowałyby akcje, które objęłaby państwowa instytucja

NBP nie pomoże skutecznie frankowiczom

. Dzięki temu Polsce nie groziłby kryzys w sektorze bankowym. - Kancelaria Prezydenta pracuje nad modyfikacją projektu ustawy. Odbywają się w tej sprawie szerokie konsultacje. Rozłożenie w czasie kosztów, które miałyby ponieść banki, jest jedną z opcji. KPRP zawsze podkreślała, że kształt projektu

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 60% r/r do 67,2 mln zł w ub. r.

dostosowywaniem ich poziomu do sprzedaży pozytywnie przełożyła się na wynik finansowy. Zysk brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 67,2 mln zł  w 2015 r. wobec 42,1 mln zł rok wcześniej i był najwyższy w historii. "Na początku 2015 roku poinformowaliśmy, że rok 2014

Zysk netto z dz. kontynuowanej Idea Banku wyniósł 51,67 mln zł w III kw. 2016 r.

. Po wyeliminowaniu wpływu podatku bankowego oznacza to poprawę o 24,4%. r/r.  "Wykazaliśmy, że Grupa jest w stanie generować powtarzalne wyniki bez zdarzeń jednorazowych oraz bez posiadania w portfelu tak dużych spółek, jak sprzedany w drugim kwartale GetBack" - powiedział prezes

Deweloperzy budują na potęgę, rekord z 2008 roku pobity

mieszkań, a także dla giełdowych inwestorów - mówi Bartosz Turek. I wyjaśnia, że zgodnie ze standardami rachunkowości firmy deweloperskie pokazują w swoich przychodach wpływy z mieszkań dopiero po ich przekazaniu klientom. Producentów materiałów budowlanych ucieszy też rosnąca aktywność indywidualnych

Bankowe pomysły na franka. Przewalutowanie na raty?

, czy straty te wyniosłyby kilkanaście, czy kilkadziesiąt miliardów złotych, ich jednorazowe uwzględnienie w wynikach banków musiałoby zdestabilizować i branżę bankową, i w konsekwencji całą gospodarkę. Tymczasem międzynarodowe standardy rachunkowości, które banki są zobowiązane stosować, nakazują

Kancelaria Prezydenta o ustawie frankowej: Liczy się bezpieczeństwo banków

depozytów w jednym banku, które trzeba umieć jakoś zabezpieczyć. A na to nie ma środków. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma kapitały na poziomie 10-11 mld zł - mówił PAP Bryksa z Kancelarii Prezydenta. Przed zagrożeniami dla systemu bankowego pierwotnej ustawy frankowej (m.in. zakładała przewalutowane po kursie

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

zaczerpnięto z rozwiązań stosowanych w sektorze bankowym, wypracowanych przez Komitet Bazylejski, znanych jako Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II). W założeniach określono zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, a także podstawowe obowiązki zakładów ubezpieczeń przy

Kancelaria Prezydenta powołała zespół specjalistów ds. przewalutowania franków

sprzedałyby obligacje, NBP mógłby je kupić. Ale i tak straty banków nie dałoby się rozłożyć na lata zgodnie z międzynarodowymi standardami. Podobnego zdania jest inny ekspert z branży bankowej, który też prosi o anonimowość: - Rządzący nie są w stanie przygotować przepisów, które nie musiałyby się trzymać

Śledztwo ws. Amber Gold. Znaleziono dokumenty klientów parabanku

żonie - obok oszustwa znacznej wartości - prokuratura zarzuca m.in. prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej, poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach o podwyższeniu kapitału zakładowego kilku spółek grupy Amber Gold, naruszenie ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. Liczba

Polskie podatki na 2+. Ale idzie rewolucja

Badanie opinii na temat polskiego systemu podatkowego przeprowadzono w czasie niedawnego kongresu podatków i rachunkowości KPMG. System oceniali dyrektorzy finansowi, główni księgowi i szefowie działów podatkowych. Nie wygląda to najlepiej. W żadnej z pięciu ocenianych kategorii nasze podatki nie

Donewell

z wytycznymi i regulacjami prawnymi.W Donewell specjalizujemy się w usługach obsługi przedsiębiorstw w zakresie rachunkowości księgowej, rachunkowości zarządczej, obsłudze kadr i naliczaniu płac, a także doradztwie podatkowym. Przez ostatnie lata pracownicy Donewell zbierali doświadczenia

Klient: bank naciąga na drogi kredyt na karcie

realizacji były trzy pozycje: spłata zadłużenia karty kredytowej 60 zł, Polsat Cyfrowy 37 zł i Centrum rachunkowości" - pisze nasz czytelnik. "Spłata karty kredytowej jest źle ustalona (5 proc.), a zaleciłem, aby spłaty były zawsze w całości zadłużenia, czyli powinno być około 1800 zł. Taki sposób

Czy banki musiały mieć franki?

franki fizycznie nie przepływają, ale w XXI wieku mało co w branży finansowej fizycznie przepływa. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w bankowej rachunkowości każdy bank musi mieć tzw. pozycję walutową o takiej wartości, w jakiej klient ma wyrażony we frankach dług wobec banku. Ta reguła obowiązuje

W kredytach frankowych żadnych franków nie było - jest wstępna wersja projektu ustawy

zwolnić się z całego długu wynikającego z kredytu hipotecznego poprzez oddanie bankowi nieruchomości. A co ze stratami banków? Musiałyby one umorzyć część zadłużenia klientom, ale jednocześnie spłacić swoim kontrahentom finansowanie wyrażone we frankach. Autorzy ustawy zakładają optymistycznie, że straty

Sprawdzają tysiąc kont w BPH. "Podejrzane transakcje"

nieprawidłowości w banku. W konsekwencji liczba okradzionych (osób prywatnych, firm i instytucji) może wzrosnąć z 66 do kilkuset więcej. - Od 2009 roku pracuje dla nas zespół biegłych z zakresu rachunkowości, finansów i działalności bankowej. Początkowo badali wybrane lata i transakcje sygnowane tylko

Koniec marzeń o przewalutowaniu kredytów?

rachunkowości (nakazują one natychmiastowe uwzględnianie w wynikach finansowych wszelkich zidentyfikowanych strat, nawet tych, które nastąpią w przyszłości). Co zamiast przewalutowania? Według relacji Czabańskiego prezydencki minister zapowiedział bliżej niezidentyfikowane rozwiązanie, które miałoby rozkładać

Korekta wynikająca z nadpłacenia składek ZUS - ujęcie w księgach rachunkowych

Sposób ujęcia w księgach rachunkowych korekty wynikającej z nadpłacenia składek ZUS zależy od Pani decyzji. Rachunkowość Zarówno ujęcie nadpłaty, jako przychodu pozostałego operacyjnego, jak i korekty kosztów jest z punktu widzenia ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U

KNF: Zarzuty PMPG wobec Komisji i ustawy to próba usprawiedliwienia błędów

M.Lisieckiego karę 0,5 mln zł za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki giełdowej. Sprawozdania finansowe spółki za lata 2009 i 2010 zostały sporządzone z naruszeniem międzynarodowych standardów rachunkowości. PMPG pokazał około 3 mln zł straty za 2009 r., a powinien wykazać około 18 mln zł straty. W

Banki zapłacą za franki, a państwo im pomoże?

, ale według międzynarodowych standardów rachunkowości przyszłe, lecz możliwe do zidentyfikowania straty banki i tak muszą od razu wykazać w sprawozdaniach. Dlatego prezydenccy eksperci wymyślili następującą operację: banki, które straciły na przewalutowaniu kredytów frankowych, wyemitowałyby akcje

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto), podała spółka. Mabion w związku ze zmianą polityki rachunkowości i przejściem na MSR/MSSF dokonał zaliczenia w koszty 2016 r., 2015 r. oraz poprzednich okresów całego kosztu prac rozwojowych, tj. kwoty 153,2 mln zł oraz rozpoznania w przychodach 2015 r. i lat ubiegłych dotacji z

Proces Amber Gold. Co dziś powiedzą Katarzyna i Marcin P.?

24 i 31 marca. Na kwiecień sąd wyznaczył dziewięć rozpraw. Każda będzie rejestrowana. KALENDARIUM AFERY AMBER GOLD Grudzień 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiadamia gdańską prokuraturę rejonową, że Amber Gold może prowadzić działalność bankową bez licencji. Prokuratura nie dopatruje się

Małe prywatne uczelnie chcą być wchłonięte. To dla nich ratunek

założycielski i pomogą im przetrwać trudny czas. Wyższa Szkoła Bankowa już dwa lata temu zobaczyła szansę na rozwój w przejmowaniu innych uczelni. WSB we Wrocławiu i w Szczecinie połączyły się wtedy z mniejszymi, lokalnymi szkołami. Obie miały podobny profil, ale prowadziły też studia filologiczne. Przejęcie

Niespodziewany prezent urodzinowy od banku. Można się popłakać

rachunkowości elektronicznej oraz kartę płatniczą. Superkonto Student, bo tak się nazywa ta usługa, nie jest jedynym rachunkiem, z którego korzystam w tym banku. Używam trzech rachunków w PKO BP. Do każdego oddzielna umowa, rachunki działają na różnych zasadach. Akurat to Superkonto przeznaczone jest dla osób

Likwidacja Amber Gold. Spółka wypowiada klientom wszystkie umowy

) August 13, 2012 W komunikacie "starego" Amber Gold sp z o.o. z 8 sierpnia, w którym przedstawiono aktywa majątku, nie znalazły się żadne papiery wartościowe, w tym żaden ślad udziałów w nowej spółce - a zgodnie z zasadami rachunkowości udziały w innych firmach zalicza się do aktywów. Akcje

Kto pyta biegłych, czasem błądzi

o Amber Gold Sprawę oskarżenia prezesa PZU Życie i udziału w tym biegłej Jadwigi M. przypomniał w czwartek w Sejmie prokurator generalny Andrzej Seremet. Kontekst to biegli w sprawie Amber Gold. Najpierw biegły od rachunkowości przez półtora roku nie zrobił dla prokuratury w Gdańsku-Wrzeszczu opinii

Drzemiący potencjał

standardy rachunkowości) do wyceny aktywów, zaś wszystkie banki spółdzielcze stosują zasady PSR (polskie standardy rachunkowości). Tak czy inaczej, saldo rezerw spółdzielców stanowiło 25 proc. wyniku działalności bankowej banków komercyjnych. W bankach spółdzielczych ten stosunek wyniósł 2,1 proc. W bankach

ARP może stracić na pomaganiu Polimexowi. Przez spadek ceny akcji

energetycznego kraju inwestycje. Zdobyła gwarancje bankowe niezbędne do realizowania wartego ponad 6 mld zł kontraktu w Kozienicach dla Enei. W efekcie działań ARP Polimex znalazł się pod państwowym parasolem ochronnym. Z niechęcią patrzą na to inni przedsiębiorcy, bo uważają, że to zaburza konkurencyjność

Ile kosztuje edukacja?

. Lublin Kierunek ekonomia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Warszawa Kierunek Finanse i Rachunkowość na WSPiZ im. L. Koźmińskiego Massachusets Institute of Technology MIT Prywatnie Państwowo

Emerytury, podatek Belki... Co rząd zrobił przez sto dni od exposé

. rolnicy zaczną prowadzić rachunkowość. I tak musieliby to robić, bo taki obowiązek chce wprowadzić Komisja Europejska dla wszystkich korzystających z unijnych dopłat. - To niezbędny krok, aby ewolucyjnie, bez wstrząsów, wprowadzić podatek dochodowy w rolnictwie - powiedział premier. Czytaj więcej tutaj

OFE ukrywają prawdziwą wysokość prowizji dla akwizytorów

te pieniądze jako koszty akwizycji, zapisują je jako "długoterminowe rozliczenia międzyokresowe". - Zyskujemy, bo pokazujemy na papierze mniejsze koszty - tłumaczy nasz rozmówca. Z informacji "Gazety" wynika, że robią tak OFE Amplico (dawniej AIG), Aegon, Allianz, Bankowy i

Jarosław Gowin: Nasz sukces to księgi wieczyste...

przyszłorocznym rankingu Bank Światowy zauważy przyspieszenie procedur w naszym sądownictwie gospodarczym. Liczymy też na to, że w roku 2013 rozpocznie działalność kolejny sąd elektroniczny, który będzie rozpatrywał bankowe tytuły egzekucyjne. To jest około 1 mln spraw rocznie. Będzie ulokowane w sześciu miastach

Fiskus radzi - jak prawidłowo posługiwać się kasą fiskalną

rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). 7 - Zgłaszanie kas do przeglądu technicznego Kasy rejestrujące powinny być zgłaszane do obowiązkowego przeglądu technicznego u właściwego serwisanta co 24 miesiące. W przypadku kas o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews   Qumak: Zaprojektuje i stworzy multimedialną wystawę stałą o historii regionu na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach za 9,4 mln zł netto, podała spółka. Źródło: ISBnews   Infovide-Matrix: Infovide-Matrix dostarczy bankowi Credit Agricole aplikację, dzięki

Niemcy dają czy biorą?

na rynku nieruchomości. To z kolei zagroziło kondycji całego systemu bankowego kontynentu. Niemcy więcej eksportują, ktoś musi więcej importować Gdy inni korzystali z możliwości życia ponad stan, niemieccy pracodawcy i związki zawodowe zadbali wspólnie o kontrolę wzrostu płac. Rząd sprzyjał także

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

Polaków tworzących OFE do kont zarządzanych przez ZUS jest sztuczką księgową pozwalającą MF odsunąć to zagrożenie o parę lat w przyszłość. Sztuczka ta jest możliwa dzięki temu, że środki przepływające przez konta Polaków zarządzane przez PTE podlegają rachunkowości memoriałowej, czyli brane są pod uwagę

Adam Szejnfeld: Platforma chce współpracy

odpowiedzialności urzędniczej, ustawa o zawieszeniu działalności gospodarczej, ustawa o rachunkowości czy o izbach gospodarczych. To wszystko obrasta kurzem na półce. Oczywiście były pierwsze czytania, ale potem projekty trafiają a to do komisji lub podkomisji i koniec. Nic się nie dzieje, choć te ustawy nigdy

Umowa cesji - jak zaksięgować?

), . Ma Przychody finansowe. 3. Otrzymane zapłaty od spółki B: . Wn Rachunki bankowe, . Ma Pozostałe rozrachunki (w pytaniu spółka B

rachunkowość bankowa

Rachunkowość bankowa (księgowość bankowa) - jest to system ewidencji zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce w bankach. Ewidencję tę opiera na zasadach rachunkowości finansowej. Rachunkowość bankowa obejmuje także sprawozdawczość i prowadzenie ksiąg rachunkowych banków. Podmiotami księgowości bankowej są: Narodowy Bank Polski, banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz oddziały tych banków

więcej o rachunkowość bankowa na pl.wikipedia.org