rachunkowość

Kancelaria Prawna Skarbiec

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany w ustawie o rachunkowości będą obejmowały między innymi rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych, umożliwia również stosowanie przez jednostki sektora finansów publicznych uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu.

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

Przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw wynika z konieczności dostosowania do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań

Zmiana rachunkowości ZA Puławy obniży jedn. zysk netto o 10,8 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Ujednolicenie polityki rachunkowości Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy do zasad obowiązujących w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej - Grupy Azoty spowoduje zmniejszenie jednostkowego wynik netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł

KPMG: Istotne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa dla firm w 2019

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Aktualne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2019 r., a także plany ustawodawców na kolejne lata przedstawiono podczas IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Agencja ISBnews była patronem

VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 9 stycznia

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 9 stycznia 2018 roku w Warszawie.  Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, dedykowane przedstawicielom kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 r.

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Kolejna edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. rachunkowości i KRS

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), podało Ministerstwo Finansów. "Regulacje przedstawione w projekcie zmian ustawy mają przede wszystkim na celu transpozycję do

VII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 16 stycznia

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Siódma edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 16 stycznia 2017 r. w Warszawie. Jest to największe coroczne wydarzenie tego typu w Polsce, skierowane do kadry zarządzającej - przede wszystkim dyrektorów finansowych i głównych księgowych. Agencja

VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG o rewolucyjnych zmianach dla firm

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbył się w Warszawie, poświęcony był istotnym zmianom z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2018 r. Agencja ISBnews była patronem medialnym Kongresu

Grant Thornton: Tylko 8% polskich firm korzystało z outsourcingu rachunkowości

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - W Polsce jedynie 8%. średnich i dużych firm kiedykolwiek zlecało obsługę rachunkowości na zewnątrz, wynika z badania przeprowadzonego wśród 2571 średnich i dużych firm z 35 gospodarek świata, poinformował Grant Thornton w komunikacie. "To jeden z dwóch

MF przedstawi wkrótce projekt ustawy o rachunkowości dot. m.in. spółek z GPW

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzającej nowe wymogi sprawozdawczości niefinansowej przez spółki m.in. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zostanie wkrótce przedłożony na posiedzeniu rządowym i przesłany do parlamentu

BCC krytykuje buble legislacyjne

Przedsiębiorcy z Business Centre Club skrytykowali w czwartek wczoraj dwa projekty ustaw: poselski o rachunkowości i rządowy o cenach Przedsiębiorcy z Business Centre Club skrytykowali w czwartek wczoraj dwa projekty ustaw: poselski o rachunkowości i rządowy o cenach. Choć oba mają dostosować

"ND": Kreatywna księgowość w bankach na całym świecie

Gazeta zwraca uwagę, że ukrywanie rzeczywistej kondycji finansowej podmiotów gospodarczych i banków może jeszcze bardziej pogłębić nieufność inwestorów oraz brak zaufania tych instytucji do siebie nawzajem. W rezultacie kryzys na rynku kredytowym i międzybankowym może się wydłużyć o całe lata. Wedłu

Creepy Jar miał wstępnie 139 tys. zł zysku netto w 2019 roku

. 2019 r. oraz raporcie rocznym za 2018 r. Różnice dotyczą lat 2018 oraz 2019 i wynikają z faktu przyjęcia przez eCreepy Jar 21 maja 2020 r. nowej polityki rachunkowości z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r. oraz korekt w zakresie rozliczeń podatkowych dotyczących aktywów i rezerw z tytułu podatku

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują 4 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, o pokryciu straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości (MSSF9) oraz o pozostawieniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w łącznej

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje nowelizację rozporządzenia, dotyczącego rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), która ma umożliwić uwzględnienie zmiany harmonogramu spłat należności przy tworzeniu odpisów aktualizujących wartość

P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł

polityką rachunkowości stosowaną przez emitenta, przychody z tytułu sprzedaży obiektu rozpoznawane były w całym okresie budowy proporcjonalnie do etapu zaawansowania projektu" - czytamy w komunikacie. Środki uzyskane w wyniku zawarcia umowy będą wykorzystane m.in. do spłaty zobowiązań z tytułu

Kaufland otworzy sklepy w Częstochowie, Piastowie i Zawierciu w I kwartale

, zaopatrzenie, finanse i rachunkowość, controlling i wiele innych" - powiedziała dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska Małgorzata Ławnik, cytowana w komunikacie. Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada

PKO BP liczy na wzrost marży odsetkowej w br., może ją poprawiać o 1-2 pb/kw.

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski ocenia, że marża odsetkowa banku będzie wyższa r/r w 2020 r. i ma możliwość poprawiania jej o 1-2 pkt bazowe kwartalnie, poinformował wiceprezes nadzorujący obszar finansów i rachunkowości Rafał Kozłowski. "Cała marża odsetkowa w 2020 r

Marcin Szul zastąpi Holgera Puecherta w zarządzie Play od 1 lipca

posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, rachunkowości zarządczej i kontrolingu, z czego znaczną większość w sektorze telekomunikacyjnym. Ostatnie dziesięć lat spędził w Play na stanowisku dyrektora ds. kontrolingu finansowego. Przed dołączeniem do Play, pracował między innymi w PTK

KNF nałożyła na Altus TFI kary na łączną kwotę 1,2 mln zł

Altus FIO Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r

Marek Moszkowicz został powołany do zarządu Larq

Marka Moszkowicza na stanowisko członka zarządu spółki" - czytamy w komunikacie. Marek Moszkowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr rachunkowości i finansów), w latach 1999 - 2005 ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto

Grupa Azoty miała wstępnie 70,11 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty obniżyła szacunki wyniku netto i EBITDA za II kwartał i I półrocze 2020 roku, w związku ze zmianą polityki rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 przez spółkę zależną Grupa Azoty Zakłady

BNP Paribas BP: Pełny wpływ obniżek stóp proc. będzie widoczny w III kw. br. 

z 1,5% do 0,1%). Zauważalny spadek marż depozytowych i nieco wolniejszy marż kredytowych, jedynie częściowo został zneutralizowany wzrostem średniej wartości portfela kredytowego, portfela papierów wartościowych oraz poprawą wyniku z instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

operacyjnych spółki w myśl obowiązujących spółkę standardów rachunkowości, wyniesie 156 000 000 zł; W przypadku wydłużenia programu o rok, czyli do 2024 roku, cele przedstawiały się będą następująco: a. Łączne (skumulowane) przychody ze sprzedaży 11 bit studios S.A. w latach 2020-2024 wyniosą 534 000 000

Rainbow Tours: Liczba rezerwacji w ofercie sezonu letniego wzrosła o 24,1% r/r

okresu przedsprzedaży oferty sezonu 'Lato 2019', gdy zanotowano w tym samym czasie 105 495 rezerwacji" - czytamy w komunikacie. Wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia 2020 roku do października 2020

Izabela Biadała została powołana na członka zarządu Dino Polska 

dystrybucyjnych spółki. Izabela Biadała posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła zarządzanie w zakresie finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" - czytamy w komunikacie. Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych

Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję

o podziale kwoty 1 628 957 224,65 zł, na którą składa się zysk finansowy netto PGNiG za rok 2019 w kwocie 1 747 606 301,26 zł oraz niepokryta strata z lat ubiegłych wynikająca z wdrożenia nowych standardów rachunkowości (MSSF 9 w 2018 roku i MSSF 16 w 2019 roku) w kwocie 118 649 076,61 zł w

Grupa Vantage zmniejszyła sprzedaż o 43% r/r do 152 lokali w I kw. 2019 r,

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Grupa Vantage Development osiągnęła w I kwartale 2019 roku sprzedaż na poziomie 152 lokali w porównaniu z 265 lokali rok wcześniej, co oznacza spadek o 43% r/r, podała spółka W I kwartale br. zostało wydanych 17 lokali. "Zgodnie z polityką rachunkowości

Premier powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKiK

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), podał Urząd. "Tomasz Chróstny ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie i

Bartosz Drabikowski odwołany z funkcji wiceprezesa PKO BP

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej Bartosz Drabikowski został odwołany z członkostwa w zarządzie PKO Banku Polskiego z dniem 21 grudnia 2017 r., podała spółka. Drabikowski był wiceprezesem zarządu ds. finansowych nadzorującym obszar finansów i rachunkowości. Pełnił funkcję

Akcjonariusze PKO BP zdecydują 26 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

. "Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 110 822 746 zł pokrywa się z kapitału rezerwowego. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej

Rafał Kozłowski zastąpi Bartosza Drabikowskiego na stanowisku wiceprezesa PKO BP

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Rafała Kozłowskiego na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 stycznia 2018 r. na bieżącą wspólną kadencję zarządu, podał PKO BP.  Dotychczasowy wiceprezes nadzorujący obszar finansów i rachunkowości Bartosz

Akcjonariusze PGNiG zdecydują 24 czerwca o wypłacie 0,09 zł na akcję dywidendy

rachunkowości [...] w kwocie 118 649 076,61 z w następujący sposób: a) kwotę 520 048 337,13 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (0,09 zł na jedną akcję), b) kwotę 1 108 908 887,52 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. 2. wyznaczyć dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2020 roku

GPW rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu ds. finansowych

granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, o profilu rachunkowości, finansowym lub ekonomicznym; b) znajomość zasad rachunkowości finansowej, w tym planowania strategicznego i finansowego; c) znajomość zasad sprawozdawczości, w szczególności dla spółek publicznych

Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.

wysokości 22 102 362,51 zł w następujący sposób: - kwotę 4 573 777 zł przeznaczyć na pokrycie zmniejszenia zysków zatrzymanych wynikającego z tytułu wdrożenia w spółce nowych standardów rachunkowości, - kwotę 17 528 585,51 zł przeznaczyć na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów"

MF: P. Patkowski i A. Chałupa powołani na wiceministrów finansów

. mianowany Koordynatorem Oceny Skutków Regulacji. Uczestnik Zespołu Programowania Prac Rządu" - podał resort. Anna Chałupa jest absolwentką ekonomii (specjalność Ekonomia Menedżerska) oraz administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. "Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i

Rainbow Tours: Liczba rezerwacji w ofercie sezonu letniego wzrosła o 7,8% r/r

przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2019" roku, gdy zanotowano w tym samym czasie 156 411 rezerwacji" - czytamy w komunikacie. Wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od maja 2020 do października 2020 roku

Gyula Nagy został powołany na członka zarządu GTC

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Gyula Nagy na członka zarządu, podała spółka. "Pan Gyula Nagy w 2003 r. ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu. Karierę rozpoczął jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

kwocie 274 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Alior Banku S.A. określoną zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 37 mln zł 5. odpisu w kwocie 374 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Banku Pekao S.A

Rafał Warpechowski został powołany do zarządu Grupy Kęty

rachunkowości Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska), w latach 1998-2003 był dyrektorem finansowym ds. planowania i rozwoju grupy Impexmetal, w latach 1996-1998 pracował w firmie doradczej PriceWaterhouse, podano w komunikacie. Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w

Orange szacuje 212 mln zł zysku ze sprzedaży kompleksu w Warszawie

/Św. Barbary w wysokości 212 milionów złotych" – czytamy w komunikacie. Zysk ten uwzględnia najem zwrotny części kompleksu zgodnie ze standardem rachunkowości MSSF 16. Dokładna kwota zysku zostanie zawarta w raporcie za 3 kwartał 2019 r., zaznaczono także. "W 2018 r. i dotychczas w

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

czasie wdrożenie Rekomendacji R, co pozwoli zarządom banków na większą elastyczność w ustalaniu zasad rachunkowości, w tym zasad szacowania odpisów na oczekiwane straty kredytowe. "Działania te koncentrują się na utrzymaniu równowagi między zapewnieniem właściwych wskaźników stabilności systemu

Elektrobudowa miała wstępnie 18,7 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

sprawozdaniu finansowym z tym samym dniem podjęto decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na wartość firmy w wysokości 7,6 mln zł, co skutkowało spisaniem wartości firmy do zera, wyjaśniono. "Emitent wskazuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości sprawozdania finansowe za I kwartał

Wiesław Janczyk został odwołany ze stanowiska wiceministra finansów

od 2016 r. Odpowiadał m.in. za kwestie akcyzy, podatków lokalnych, sektorowych i od gier, a także związane z rachunkowością i rewizją finansową, podano także. (ISBnews)      

Elektrotim obniżył prognozę zysku netto do 15,8 mln zł w 2020 r.

prognozowane informacje finansowe, obejmujące przedstawione wyżej dane liczbowe, zostały poprawnie przygotowane na podstawie przyjętych założeń i zaprezentowane zgodnie z polityką rachunkowości spółki, zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami

PBKM ma przedwstępną umowę nabycia 53% włoskiej Sorgente za ok. 1,9 mln zł

finansowanie działań marketingowych produktów spółki. Obowiązek udzielenia pożyczki uzależniony jest od zarejestrowania nabycia przez PBKM udziałów we włoskim rejestrze spółek" - czytamy dalej.  PBKM podał wybrane dane operacyjne pro forma spółki Sorgente SRL (wg lokalnych standardów rachunkowości

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na członka RPP

controllingu, analizy finansowej i wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji (1991) oraz studia podyplomowe w Uniwersytecie w Stirling (Wielka Brytania) w zakresie rachunkowości i finansów. Stopień

Akcjonariusze Infoscan zdecydują zdecydują 28 VI o przejściu na GPW z NewConnect

komunikacie. Przenosiny z NewConnect na GPW będą również wiązać się ze zmianą polityki rachunkowości i oparciu jej o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Spółka rozpocznie publikowanie sprawozdań finansowych według zmienionych standardów po złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

infrastruktury, przeprowadzania lub inicjowania audytów oraz żądania informacji dotyczących rachunkowości, nadzoru nad zawieraniem oraz wykonaniem umowy o współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika). Nowelizacja co do zasady ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia. (ISBnews)  

Anna Świderska została powołana na wiceprezesa TUiR Warta i TUnŻ Warta 

18 lat związana jest z polskimi spółkami z grupy Talanx. Pełniła w nich m.in. funkcję dyrektor zarządzającej, CFO, doradczyni zarządu i głównej księgowej. Wraz z połączeniem HDI i Warty objęła stanowisko dyrektor zarządzającej odpowiedzialnej za departament rachunkowości finansowej. Pracując w HDI i

Ryszard Matkowski powołany na wiceprezesa Ursusa, będzie p.o. prezesa

: Zarządzanie Procesami Społeczno-Ekonomicznymi. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW o specjalności Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości - w Warszawie na kierunku: finanse i bankowość. [...] Specjalizacja zawodowa: rachunkowość

RPP przyjęła uchwałę ws. zmian zasad tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe

', podjęła uchwałę w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim oraz uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rachunkowości NBP" - czytamy w w komunikacie. W końcu października prezes NBP i przewodniczący RPP Adam

KPMG: CFO i księgowi oceniają polski system podatkowy na 2,2 pkt w skali 0-5 pkt

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Badana przez KPMG grupa 169 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VII Kongresie Podatków i Rachunkowości ocenia polski system podatkowy średnio na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, podało KPMG. Agencja

PGE zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót

okresowym za 2019 r. "Spółka, wraz z audytorem, będzie analizowała wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy PGE zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości" - podano także. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce

Marek Pertkiewicz został nowym członkiem zarządu BoomBit

, podała spółka. Marek Pertkiewicz ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Ekonomika Przedsiębiorstw, a następnie Studium Podyplomowe Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości

MF: Obowiązek składania sprawozdań finansowych przesunięty o 2 miesiące

przepisy ustawy o rachunkowości), terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania za rok 2019 upływają odpowiednio w dniu 31 marca 2020 r. i 30 czerwca 2020 r" - uzasadniano konieczność regulacji. Dodatkowo proces sporządzenia sprawozdań i informacji wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych

Akcjonariusze Infoscan zdecydują 28 VI o przejściu na GPW z NewConnect (aktual.)

NewConnect na GPW będą również wiązać się ze zmianą polityki rachunkowości i oparciu jej o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Spółka rozpocznie publikowanie sprawozdań finansowych według zmienionych standardów po złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego. Władze Infoscanu przewidują

RN Gobarto powołała dwóch wiceprezesów do zarządu

" - czytamy w komunikacie. Karol Ludwiński jest absolwentem Finansów i Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 roku związany z grupą kapitałową Cedrob, od 2012

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

polityka rachunkowości dotycząca prezentacji aktywów górniczych związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian w segmencie Wydobycie. W efekcie skumulowane koszty prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian są prezentowane w pozycji

Piotr Miałkowski został powołany na członka zarządu Idea Banku

informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. Wcześniej zarządzał w Banku Pekao SA obszarem M&A, nadzorem właścicielskim i rachunkowością. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym komitetu audytu i ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, a od 2017 r. przewodniczącym rady

KPMG: Aż 85% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Polski system podatkowy trzeci rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Polski system podatkowy wg uczestników IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG". W badaniu KPMG przeprowadzonym

T. Lefebvre został prezesem zarządu Work Service, I. Szmitkowska - wiceprezesem

Dell'Edera jest obecnie dyrektorem finansowym w Gi Group. Ponadto pan Nicola Dell'Edera jest wykładowcą, a także byłym profesorem finansów międzynarodowych na Uniwersytecie w Salento. Jest również wydawcą artykułów i książek z zakresu rachunkowości, finansów, planowania i kontroli" - czytamy w

Zmiana polityki rachunk. ZA Puławy obniży wynik netto o 57,3 mln zł w I poł. br.

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zmieniła politykę rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2, podała spółka. Wpłynęło to na obniżenie jednostkowego wyniku netto spółki za I poł. 2020 roku

Michał Smółka został powołany na wiceprezesa i CFO The Dust

absolwentem studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu finansów i rachunkowości ze specjalizacją Finanse Przedsiębiorstwa. Realizował projekty doradcze jako Konsultant w zespołach Corporate Finance (w tym M&A / VC / CFO-services / capital rising) w Big4 oraz w

KNF przyjęła projekt założeń nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji R

Rekomendacji R ma na celu dostosowanie jej do wymogów Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9, który zastąpi od 2018 r. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39. Konieczność opracowania MSSF 9 wynikała z tego, że dotychczasowe podejście dotyczące momentu rozpoznania oraz poziomu strat

Stelmet dokonał odpisu na 30,7 mln zł, który obniży wynik r. obr. 2018/2019

obrotowy 2018/2019. Zgodnie z przyjętą przez emitenta polityką rachunkowości odpisy aktualizujące wartość firmy [goodwill] nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA i nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach" - czytamy także. Według spółki powyższe operacje mają charakter księgowy

WZA Banku Millennium zdecyduje 25 III o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych (w szczególności aktywów finansowych), jak również nowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń oraz nowe reguły w procesie szacowania utraty wartości aktywów finansowych.  Zgodnie z zapisami MSSF 9, efekt wynikający z wdrożenia nowych zasad

Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r. 

przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki"- czytamy w raporcie.  Ciech podał, że wskazana w punkcie pierwszym strata, rozpoznana jako korekta bilansu otwarcia, wynika ze zmiany przez spółkę polityki rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9

Odpowiedzialność członków zarządu za sporządzenie sprawozdania finansowego

 rachunkowości, zarząd spółki kapitałowej. Nawet jeśli zatem faktycznym przygotowaniem zajmuje się zewnętrzna lub wewnętrzna księgowość, odpowiedzialność za terminowość sporządzenia oraz prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu spoczywa na członkach zarządu. To oni

Senat przyjął nowelizację dotyczącą otwarcia rynku kolejowego bez poprawek

zarządcami infrastruktury, przeprowadzania lub inicjowania audytów oraz żądania informacji dotyczących rachunkowości, nadzoru nad zawieraniem oraz wykonaniem umowy o współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika). (ISBnews)  

Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

oraz nad zawieraniem i wykonywaniem umowy dotyczącej współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika; -  przeprowadzanie lub inicjowanie audytów oraz żądanie określonych informacji dotyczących rozdziału rachunkowości. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia w

KNF rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI

Inwestycyjny Zamknięty, Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, i Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy

Zysk netto Larq spadł r/r do 19,01 mln zł w I poł. 2017 r.

poł. 2017 r. wobec 3,48 mln zł rok wcześniej. "W wyniku zaadaptowania zasad rachunkowości w ramach których Larq przyjął status jednostki inwestycyjnej, począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku spółka wycenia inwestycje portfelowe w wartości

Karol Wolniakowski został powołany na stanowisko wiceprezesa SGB-Banku

kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1999 r. związany z KPMG, gdzie zdobył 20-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów gospodarczych oraz ocenie prognoz. Od 2007 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie

Stelmet wykona test na utratę wartości firmy powstałej po nabyciu Grange Fencing

aktualizujące wartość aktywów zostaną ujęte w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018. "Testy na utratę wartości przeprowadza się zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeśli przeprowadzone badanie wykaże potrzebę dokonania zmiany wartości

J-C Aranda zastąpi Jana Bujaka na stanowisku wiceprezesa BGŻ BNP Paribas 

kadencji zarządu, podał bank w komunikacie.  Jean-Charles Aranda jest dyrektorem wykonawczym, odpowiedzialnym za rachunkowość zarządczą i zarządzanie kapitałowe w BGŻ BNP Paribas od sierpnia 2016. Wcześniej od stycznia 2013 do lipca 2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego w BNP Paribas El Djazair

ZBP: Największą rolę w świetle orzeczenia TSUE będzie miał krajowy system sądow.

, obowiązują reguły związane z międzynarodowymi standardami rachunkowości.  "Czekamy w tym przypadku na szczegółowe rozstrzygnięcia ze strony TSUE i teraz możemy tylko rozważać jakieś scenariusze. My własne oceny i opinie przekazaliśmy do Komitetu Stabilności Finansowej i do KNF" - dodał

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,2% r/r do 14,19 mld zł w I-XI

informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do

Grupa Vantage Development sprzedała 824 lokale w 2018 r., 202 w IV kw.

IV kwartale zostało wydanych 470 lokali, a w całym okresie od I do IV kwartału 2018 r. zostało wydanych 1 228 lokali" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki, przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży

Comarch miał 14,18 mln zł zysku netto, 66,76 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

należności handlowe, które zmniejszyły wynik operacyjny grupy o 6 150 tys. zł - stosowanie standardu rachunkowości MSSF 15, w wyniku którego część przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży licencji na oprogramowanie Comarch jest rozliczana w czasie, zgodnie ze stopniem zaawansowania realizacji projektów

Vantage Development zwiększył sprzedaż r/r do 257 lokali w III kw. br. 

;Jednocześnie emitent informuje, że w III kwartale br. zostało wydanych 389 lokali, a łącznie w okresie trzech kwartałów 2017 roku 605 lokali" - czytamy w komunikacie.  Zgodnie z polityką rachunkowości emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,7% r/r do 12,7 mld zł w I-X

rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także. (ISBnews)

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI 

inwestycyjne zarządzane przez spółkę Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w związku z wyceną akcji spółki Centrum Finansowe Banku BPS (obecnie Centrum Finansowe), podał Altus.  Fundusze inwestycyjne, zarządzane przez Altus TFI które zostały

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

pomniejszonego o korekty zysku z lat ubiegłych w wysokości -6,592 mln zł, dokonane tytułem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw

Tomasz Fedyna został powołany na stanowisko prezesa Wonga Polska

2012 r. Od 19 lat pracuje w branży finansowej. Karierę zawodową rozpoczął w Generali, przez pięć lat odpowiadał za politykę rachunkowości w Banku Handlowym. Był dyrektorem finansowym i członkiem zarządu w Polbank Dystrybucja oraz w Finamo. Zanim dołączył do Wonga Polska, pełnił funkcję dyrektora

KNF nałożyła na Altus TFI 7 mln zł kar, cofnęła zezwolenie na działalność

. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, podano w komunikacie. "I. Kara pieniężna w wysokości 5 mln zł nałożona została za: - naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,8% r/r do 11,63 mld zł w I-IX

.). Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP).Dane historyczne

Vantage Development sprzedał 265 lokali, przekazał 59 w I kw. 2018 r.

rachunkowości emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży lokali nie jest równoznaczna z wartością umów sprzedaży zawartych w danym okresie sprawozdawczym, podkreślono w komunikacie. Vantage Development S.A. to firma deweloperska

Polnord miał 4,75 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

rozpoznawane są zgodnie z nowym standardem MSSF 15. Na podstawie przeprowadzonych analiz, zarząd nie stwierdził istotnych zmian w stosunku do dotychczas stosowanej przez grupę polityki rachunkowości w tym obszarze, podkreślono. "Zgodnie z powyższym standardem przychód i koszt z działalności

Wstępna strata netto GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł

. Emitent jednocześnie wskazuje, że zarząd GetBack S.A. - stosując zasadę ostrożności - dokonał korekt i odpisów aktualizujących na aktywa grupy kapitałowej GetBack, w tym: portfele wierzytelności; wartości niematerialne; inne aktywa oraz utworzył rezerwy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości

Vantage Development zwiększył sprzedaż r/r do 219 lokali w II kw. br. 

emitent informuje, że w II kwartale br. zostało wydanych 35 lokali, a łącznie w pierwszym półroczu 2017 roku 216 lokali" - czytamy w komunikacie.  Zgodnie z polityką rachunkowości emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży

Grupa Vantage zmniejszyła sprzedaż o 39% r/r do 157 lokali w III kw. 2018 r.

spadła o 15% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. W III kwartale br. zostało wydanych 288 lokali, a łącznie w okresie trzech kwartałów 2018 roku 758 lokali, podano także. "Zgodnie z polityką rachunkowości emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane

Cyfrowy Polsat miał 313,8 mln zł zysku netto, 494,3 mln zł zysku EBIT w IV kw.

wobec 419,4 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 069,1 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 3 002 mln zł rok wcześniej. "Przychody Grupy Polsat w IV kw. 2019 na bazie poprzednio obowiązujących standardów rachunkowości zanotowały wzrost o 1,9% r/r, osiągając

KPMG: Przeszło 50% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Polski system podatkowy drugi rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG". W badaniu KPMG przeprowadzonym

Polenergia miała 34,5 mln zł zysku netto, 32,8 mln zł skoryg. zysku w IV kw.

dzierżaw w wyniku EBITDA podyktowanego zmianą standardów rachunkowości (wejście w życie MSSF 16). Ponadto, grupa dokonała w 2019 roku zmiany polityki rachunkowości w zakresie prezentacji przychodów z tytułu przyznanych świadectw pochodzenia poprzez pomniejszenie kosztu własnego sprzedaży (roczna wartość

rachunkowość

Rachunkowość - system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego

więcej o rachunkowość na pl.wikipedia.org