rachunkowość

Kancelaria Prawna Skarbiec

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany w ustawie o rachunkowości będą obejmowały między innymi rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych, umożliwia również stosowanie przez jednostki sektora finansów publicznych uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu.

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

Przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw wynika z konieczności dostosowania do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań

Zmiana rachunkowości ZA Puławy obniży jedn. zysk netto o 10,8 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Ujednolicenie polityki rachunkowości Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy do zasad obowiązujących w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej - Grupy Azoty spowoduje zmniejszenie jednostkowego wynik netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł

KPMG: Istotne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa dla firm w 2019

Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Aktualne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2019 r., a także plany ustawodawców na kolejne lata przedstawiono podczas IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Agencja ISBnews była patronem

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 r.

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Kolejna edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary

VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 9 stycznia

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 9 stycznia 2018 roku w Warszawie.  Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, dedykowane przedstawicielom kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach

VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG o rewolucyjnych zmianach dla firm

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - VIII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbył się w Warszawie, poświęcony był istotnym zmianom z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2018 r. Agencja ISBnews była patronem medialnym Kongresu

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. rachunkowości i KRS

Warszawa, 24.10.2016 (ISBnews) - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), podało Ministerstwo Finansów. "Regulacje przedstawione w projekcie zmian ustawy mają przede wszystkim na celu transpozycję do

VII Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 16 stycznia

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Siódma edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 16 stycznia 2017 r. w Warszawie. Jest to największe coroczne wydarzenie tego typu w Polsce, skierowane do kadry zarządzającej - przede wszystkim dyrektorów finansowych i głównych księgowych. Agencja

Grant Thornton: Tylko 8% polskich firm korzystało z outsourcingu rachunkowości

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - W Polsce jedynie 8%. średnich i dużych firm kiedykolwiek zlecało obsługę rachunkowości na zewnątrz, wynika z badania przeprowadzonego wśród 2571 średnich i dużych firm z 35 gospodarek świata, poinformował Grant Thornton w komunikacie. "To jeden z dwóch

MF przedstawi wkrótce projekt ustawy o rachunkowości dot. m.in. spółek z GPW

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości wprowadzającej nowe wymogi sprawozdawczości niefinansowej przez spółki m.in. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zostanie wkrótce przedłożony na posiedzeniu rządowym i przesłany do parlamentu

BCC krytykuje buble legislacyjne

Przedsiębiorcy z Business Centre Club skrytykowali w czwartek wczoraj dwa projekty ustaw: poselski o rachunkowości i rządowy o cenach Przedsiębiorcy z Business Centre Club skrytykowali w czwartek wczoraj dwa projekty ustaw: poselski o rachunkowości i rządowy o cenach. Choć oba mają dostosować

"ND": Kreatywna księgowość w bankach na całym świecie

Gazeta zwraca uwagę, że ukrywanie rzeczywistej kondycji finansowej podmiotów gospodarczych i banków może jeszcze bardziej pogłębić nieufność inwestorów oraz brak zaufania tych instytucji do siebie nawzajem. W rezultacie kryzys na rynku kredytowym i międzybankowym może się wydłużyć o całe lata. Wedłu

KNF nałożyła na Altus TFI kary na łączną kwotę 1,2 mln zł

Altus FIO Parasolowy § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w związku z wyceną akcji spółki akcyjnej wprowadzonych do obrotu na NewConnect w okresie od dnia 28 grudnia 2017 r

Premier powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKiK

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), podał Urząd. "Tomasz Chróstny ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie i

Grupa Vantage zmniejszyła sprzedaż o 43% r/r do 152 lokali w I kw. 2019 r,

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Grupa Vantage Development osiągnęła w I kwartale 2019 roku sprzedaż na poziomie 152 lokali w porównaniu z 265 lokali rok wcześniej, co oznacza spadek o 43% r/r, podała spółka W I kwartale br. zostało wydanych 17 lokali. "Zgodnie z polityką rachunkowości

Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.

wysokości 22 102 362,51 zł w następujący sposób: - kwotę 4 573 777 zł przeznaczyć na pokrycie zmniejszenia zysków zatrzymanych wynikającego z tytułu wdrożenia w spółce nowych standardów rachunkowości, - kwotę 17 528 585,51 zł przeznaczyć na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów"

Bartosz Drabikowski odwołany z funkcji wiceprezesa PKO BP

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Decyzją rady nadzorczej Bartosz Drabikowski został odwołany z członkostwa w zarządzie PKO Banku Polskiego z dniem 21 grudnia 2017 r., podała spółka. Drabikowski był wiceprezesem zarządu ds. finansowych nadzorującym obszar finansów i rachunkowości. Pełnił funkcję

Rafał Kozłowski zastąpi Bartosza Drabikowskiego na stanowisku wiceprezesa PKO BP

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Rafała Kozłowskiego na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 stycznia 2018 r. na bieżącą wspólną kadencję zarządu, podał PKO BP.  Dotychczasowy wiceprezes nadzorujący obszar finansów i rachunkowości Bartosz

Rafał Warpechowski został powołany do zarządu Grupy Kęty

rachunkowości Telekomunikacji Polskiej (obecnie Orange Polska), w latach 1998-2003 był dyrektorem finansowym ds. planowania i rozwoju grupy Impexmetal, w latach 1996-1998 pracował w firmie doradczej PriceWaterhouse, podano w komunikacie. Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w

Orange szacuje 212 mln zł zysku ze sprzedaży kompleksu w Warszawie

/Św. Barbary w wysokości 212 milionów złotych" – czytamy w komunikacie. Zysk ten uwzględnia najem zwrotny części kompleksu zgodnie ze standardem rachunkowości MSSF 16. Dokładna kwota zysku zostanie zawarta w raporcie za 3 kwartał 2019 r., zaznaczono także. "W 2018 r. i dotychczas w

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na członka RPP

controllingu, analizy finansowej i wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji (1991) oraz studia podyplomowe w Uniwersytecie w Stirling (Wielka Brytania) w zakresie rachunkowości i finansów. Stopień

Ryszard Matkowski powołany na wiceprezesa Ursusa, będzie p.o. prezesa

: Zarządzanie Procesami Społeczno-Ekonomicznymi. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW o specjalności Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości - w Warszawie na kierunku: finanse i bankowość. [...] Specjalizacja zawodowa: rachunkowość

RPP przyjęła uchwałę ws. zmian zasad tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe

', podjęła uchwałę w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim oraz uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rachunkowości NBP" - czytamy w w komunikacie. W końcu października prezes NBP i przewodniczący RPP Adam

Wiesław Janczyk został odwołany ze stanowiska wiceministra finansów

od 2016 r. Odpowiadał m.in. za kwestie akcyzy, podatków lokalnych, sektorowych i od gier, a także związane z rachunkowością i rewizją finansową, podano także. (ISBnews)      

PGE zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót

okresowym za 2019 r. "Spółka, wraz z audytorem, będzie analizowała wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy PGE zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości" - podano także. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce

Akcjonariusze Infoscan zdecydują zdecydują 28 VI o przejściu na GPW z NewConnect

komunikacie. Przenosiny z NewConnect na GPW będą również wiązać się ze zmianą polityki rachunkowości i oparciu jej o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Spółka rozpocznie publikowanie sprawozdań finansowych według zmienionych standardów po złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

Marek Pertkiewicz został nowym członkiem zarządu BoomBit

, podała spółka. Marek Pertkiewicz ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Ekonomika Przedsiębiorstw, a następnie Studium Podyplomowe Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

polityka rachunkowości dotycząca prezentacji aktywów górniczych związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian w segmencie Wydobycie. W efekcie skumulowane koszty prac związanych z drążeniem wyrobisk chodnikowych produkcyjnych i zbrojeniem ścian są prezentowane w pozycji

Stelmet dokonał odpisu na 30,7 mln zł, który obniży wynik r. obr. 2018/2019

obrotowy 2018/2019. Zgodnie z przyjętą przez emitenta polityką rachunkowości odpisy aktualizujące wartość firmy [goodwill] nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA i nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach" - czytamy także. Według spółki powyższe operacje mają charakter księgowy

RN Gobarto powołała dwóch wiceprezesów do zarządu

" - czytamy w komunikacie. Karol Ludwiński jest absolwentem Finansów i Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 roku związany z grupą kapitałową Cedrob, od 2012

Akcjonariusze Infoscan zdecydują 28 VI o przejściu na GPW z NewConnect (aktual.)

NewConnect na GPW będą również wiązać się ze zmianą polityki rachunkowości i oparciu jej o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Spółka rozpocznie publikowanie sprawozdań finansowych według zmienionych standardów po złożeniu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego. Władze Infoscanu przewidują

Michał Smółka został powołany na wiceprezesa i CFO The Dust

absolwentem studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu finansów i rachunkowości ze specjalizacją Finanse Przedsiębiorstwa. Realizował projekty doradcze jako Konsultant w zespołach Corporate Finance (w tym M&A / VC / CFO-services / capital rising) w Big4 oraz w

KPMG: Aż 85% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Polski system podatkowy trzeci rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Polski system podatkowy wg uczestników IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG". W badaniu KPMG przeprowadzonym

KPMG: CFO i księgowi oceniają polski system podatkowy na 2,2 pkt w skali 0-5 pkt

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Badana przez KPMG grupa 169 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VII Kongresie Podatków i Rachunkowości ocenia polski system podatkowy średnio na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, podało KPMG. Agencja

Piotr Miałkowski został powołany na członka zarządu Idea Banku

informacji zarządczej, rachunkowości finansowej oraz data governance. Wcześniej zarządzał w Banku Pekao SA obszarem M&A, nadzorem właścicielskim i rachunkowością. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym komitetu audytu i ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, a od 2017 r. przewodniczącym rady

Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r. 

przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki"- czytamy w raporcie.  Ciech podał, że wskazana w punkcie pierwszym strata, rozpoznana jako korekta bilansu otwarcia, wynika ze zmiany przez spółkę polityki rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9

WZA Banku Millennium zdecyduje 25 III o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych (w szczególności aktywów finansowych), jak również nowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń oraz nowe reguły w procesie szacowania utraty wartości aktywów finansowych.  Zgodnie z zapisami MSSF 9, efekt wynikający z wdrożenia nowych zasad

KNF przyjęła projekt założeń nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji R

Rekomendacji R ma na celu dostosowanie jej do wymogów Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9, który zastąpi od 2018 r. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39. Konieczność opracowania MSSF 9 wynikała z tego, że dotychczasowe podejście dotyczące momentu rozpoznania oraz poziomu strat

Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

oraz nad zawieraniem i wykonywaniem umowy dotyczącej współpracy zarządcy infrastruktury i przewoźnika; -  przeprowadzanie lub inicjowanie audytów oraz żądanie określonych informacji dotyczących rozdziału rachunkowości. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia w

KNF rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI

Inwestycyjny Zamknięty, Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, i Universe 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy

ZBP: Największą rolę w świetle orzeczenia TSUE będzie miał krajowy system sądow.

, obowiązują reguły związane z międzynarodowymi standardami rachunkowości.  "Czekamy w tym przypadku na szczegółowe rozstrzygnięcia ze strony TSUE i teraz możemy tylko rozważać jakieś scenariusze. My własne oceny i opinie przekazaliśmy do Komitetu Stabilności Finansowej i do KNF" - dodał

Karol Wolniakowski został powołany na stanowisko wiceprezesa SGB-Banku

kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1999 r. związany z KPMG, gdzie zdobył 20-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów gospodarczych oraz ocenie prognoz. Od 2007 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie

Stelmet wykona test na utratę wartości firmy powstałej po nabyciu Grange Fencing

aktualizujące wartość aktywów zostaną ujęte w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017/2018. "Testy na utratę wartości przeprowadza się zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeśli przeprowadzone badanie wykaże potrzebę dokonania zmiany wartości

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 11,2% r/r do 14,19 mld zł w I-XI

informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do

Grupa Vantage Development sprzedała 824 lokale w 2018 r., 202 w IV kw.

IV kwartale zostało wydanych 470 lokali, a w całym okresie od I do IV kwartału 2018 r. zostało wydanych 1 228 lokali" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki, przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży

Tomasz Fedyna został powołany na stanowisko prezesa Wonga Polska

2012 r. Od 19 lat pracuje w branży finansowej. Karierę zawodową rozpoczął w Generali, przez pięć lat odpowiadał za politykę rachunkowości w Banku Handlowym. Był dyrektorem finansowym i członkiem zarządu w Polbank Dystrybucja oraz w Finamo. Zanim dołączył do Wonga Polska, pełnił funkcję dyrektora

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 8,7% r/r do 12,7 mld zł w I-X

rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także. (ISBnews)

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI 

inwestycyjne zarządzane przez spółkę Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych w związku z wyceną akcji spółki Centrum Finansowe Banku BPS (obecnie Centrum Finansowe), podał Altus.  Fundusze inwestycyjne, zarządzane przez Altus TFI które zostały

Tomasz Trzósło zostanie nominowany na stanowisko prezesa EPP

magistra rachunkowości finansowej oraz kwalifikacje w zakresie wyceny, oceny inwestycji, finansowania nieruchomości i zarządzania portfelem, wskazano również. "Cieszymy się, że Tomasz Trzósło dołączy do EPP i będziemy mogli współpracować z nim w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu firmy

Zysk netto Larq spadł r/r do 19,01 mln zł w I poł. 2017 r.

poł. 2017 r. wobec 3,48 mln zł rok wcześniej. "W wyniku zaadaptowania zasad rachunkowości w ramach których Larq przyjął status jednostki inwestycyjnej, począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku spółka wycenia inwestycje portfelowe w wartości

Polnord miał 4,75 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

rozpoznawane są zgodnie z nowym standardem MSSF 15. Na podstawie przeprowadzonych analiz, zarząd nie stwierdził istotnych zmian w stosunku do dotychczas stosowanej przez grupę polityki rachunkowości w tym obszarze, podkreślono. "Zgodnie z powyższym standardem przychód i koszt z działalności

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 10,8% r/r do 11,63 mld zł w I-IX

.). Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP).Dane historyczne

Sfinks Polska miało 8,6 mln zł zysku netto, 4,09 mln zł straty EBIT w III kw.

była wcześniej uwzględniana w wynikach jednostkowych, została przekształcona na franczyzę, stąd zmiana przychodów ze sprzedaży spółki rok do roku. Z kolei na dalsze pozycje w rachunku wyników oraz na bilans miało zastosowanie nowych standardów rachunkowości - MSSF 16 i MSSF 9, co znacznie zaburzyło

J-C Aranda zastąpi Jana Bujaka na stanowisku wiceprezesa BGŻ BNP Paribas 

kadencji zarządu, podał bank w komunikacie.  Jean-Charles Aranda jest dyrektorem wykonawczym, odpowiedzialnym za rachunkowość zarządczą i zarządzanie kapitałowe w BGŻ BNP Paribas od sierpnia 2016. Wcześniej od stycznia 2013 do lipca 2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego w BNP Paribas El Djazair

Asseco Poland miało 78,5 mln zł zysku netto, 261,1 mln zł zysku EBIT w III kw.

o 0,8 pkt. proc. do 9,2%. Marża zysku netto była wyższa o 0,5 pkt proc. i w 3 kwartałach 2019 roku wynosiła 6,6%. Wyższy poziom rentowności na poziomie EBITDA wynika w dużej mierze z przyjęcia nowego standardu rachunkowości MSSF 16 z dniem 1 stycznia 2019 roku. [...] Poprawa marży operacyjnej

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

również przyjętej przez Ministerstwo Finansów organizacji rachunkowości i sprawozdawczości w zakresie należności i dochodów z tytułu mandatów. Organizacja ta naruszała m.in. przepisy ustawy o rachunkowości, a także nie sprzyjała zapewnieniu rzetelności danych o niezapłaconych mandatach. Tym samym nie

Vantage Development zwiększył sprzedaż r/r do 257 lokali w III kw. br. 

;Jednocześnie emitent informuje, że w III kwartale br. zostało wydanych 389 lokali, a łącznie w okresie trzech kwartałów 2017 roku 605 lokali" - czytamy w komunikacie.  Zgodnie z polityką rachunkowości emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota

Vantage Development sprzedał 265 lokali, przekazał 59 w I kw. 2018 r.

rachunkowości emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży lokali nie jest równoznaczna z wartością umów sprzedaży zawartych w danym okresie sprawozdawczym, podkreślono w komunikacie. Vantage Development S.A. to firma deweloperska

Grupa Vantage zmniejszyła sprzedaż o 39% r/r do 157 lokali w III kw. 2018 r.

spadła o 15% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. W III kwartale br. zostało wydanych 288 lokali, a łącznie w okresie trzech kwartałów 2018 roku 758 lokali, podano także. "Zgodnie z polityką rachunkowości emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane

Orange Polska miało 2 mln zł straty netto, 71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

wprowadzić szereg atrakcyjnych i budujących wartość ofert" - powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 71 mln zł wobec 33 mln zł (wg MSR17) zysku rok wcześniej. EBITDAaL (nowy wskaźnik rentowności operacyjnej pod standardem rachunkowości MSSF 16

Wstępna strata netto GetBack za rok 2017 wyniesie ok. 1 mld zł

. Emitent jednocześnie wskazuje, że zarząd GetBack S.A. - stosując zasadę ostrożności - dokonał korekt i odpisów aktualizujących na aktywa grupy kapitałowej GetBack, w tym: portfele wierzytelności; wartości niematerialne; inne aktywa oraz utworzył rezerwy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

pomniejszonego o korekty zysku z lat ubiegłych w wysokości -6,592 mln zł, dokonane tytułem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw

Brand24 chce złożyć prospekt wz. z przejściem na GPW z NC w I kwartale 2019

którego akcjonariusze zdecydują o przeniesieniu notowań. "W pierwszym kwartale złożymy prospekt. Proces przygotowawczy może trochę podnieść koszty i przejściowo wpłynąć na EBITDA w IV kwartale i I kwartale 2019, ale nie zmienia to naszych założeń finansowych. Zmieniamy m.in. rachunkowość na MSR, co

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 17,1% r/r do 7,84 mld zł w I-VI 2018

2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany, jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w

KPMG: Przeszło 50% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Polski system podatkowy drugi rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG". W badaniu KPMG przeprowadzonym

Statima miała 21,2 mln zł przychodów w 2017 r., podtrzymuje plan wejścia na GPW

;Dzięki zakupom nowych, atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli w 2017 r. osiągnęliśmy ponadprzeciętny wzrost. Przygotowując się do emisji akcji i wejścia na giełdę, zmieniliśmy standardy rachunkowości, dzięki czemu

Vantage Development zwiększył sprzedaż r/r do 219 lokali w II kw. br. 

emitent informuje, że w II kwartale br. zostało wydanych 35 lokali, a łącznie w pierwszym półroczu 2017 roku 216 lokali" - czytamy w komunikacie.  Zgodnie z polityką rachunkowości emitenta przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania lokalu klientom. Kwota przychodów ze sprzedaży

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 7,5% r/r do 14,71 mld zł w 2018 r.

koniec grudnia 2017 r." - czytamy dalej w komunikacie. Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze

PKP Cargo dokonało 18,1 mln zł odpisu z tytułu utraty wartości aktywów

, podała spółka. "W ramach prowadzonych procesów optymalizacyjnych w Grupie AWT, przeprowadzona została analiza, w wyniku której zidentyfikowano zbędne składniki taboru kolejowego. Zgodnie z polityką rachunkowości PKP Cargo, oszacowana została wartość przepływów pieniężnych możliwa do uzyskania w

Orange Polska prognozuje stabilną r/r skoryg. EBITDA ok. 3 mld zł w 2018 r.

. Zaznaczył, że operator przyjmuje nowy standard rachunkowości MSSF 15, który wpłynie na raportowane wyniki finansowe w 2018 roku. "Pod nowym standardem rachunkowości MSSF 15 prognozujemy skorygowany zysk EBITDA niższy o około 250 mln zł. Nowy standard zmienia moment rozpoznania przychodów w przypadku

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 24,5% r/r do 6,44 mld zł w I-V 2018

bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany, jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP)" - czytamy w materiale. Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych

Stelmet miał wstępnie 553 mln zł przychodów i 9,6 mln zł netto w r.obr 2017/2018

do 11,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Odpis aktualizujący dokonany w wyniku przeprowadzonego testu ma charakter wyłącznie księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową spółki i Grupy Stelmet. Zgodnie z przyjętą przez nas polityką rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość firmy

Kalendarium ISBnews

2040 - w poszukiwaniu optymalnego scenariusza    WTOREK, 15 stycznia --Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL, dzień II --09:00: IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w

Akcjonariusze Midven zdecydują w poniedziałek o przejściu na rynek główny GPW

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości" - czytamy w komunikacie. Spółka wybrała już doradców, którzy wspomagają spółkę w przygotowaniach do zmiany parkietu. "Zarząd Midven nie wyklucza emisji akcji, której celem będzie dofinansowanie

Rada nadzorcza Grupy Lotos rozpoczyna rozmowy z kandydatami na wiceprezesów

zaprezentowane przez kandydata. Dodatkowo przedmiotem rozmowy z kandydatami na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych będzie ocena wiedzy w zakresie finansów, rachunkowości, kontrolingu i sprawozdawczości, a wiceprezesa ds. inwestycji i innowacji ocena wiedzy w zakresie zarządzania projektami i

Janusz Radomski pozostał prezesem zarządu Orlen Upstream na kolejną kadencję

studia podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Obecnie realizuje studia MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.   Sylwia Kobyłkiewicz posiada bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak i samorządowej, z którą była związana przez

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 52% r/r do 1,5 mld zł w I-III kw.

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Dwie spółki Uniqa działające w Polsce zebrały 1,5 mld zł składki przypisanej brutto w I-III kw. 2017 r., czyli o 52% więcej niż przed rokiem. Towarzystwa miały 35,67 mln zł zysku brutto liczonego według międzynarodowych standardów rachunkowości w I-III kw. 2017 r

GUS: Firmy windykacyjne odzyskały 3,8 mld zł wierzytelności w 2018 r.

rachunkowości - 69 przedsiębiorstw. Wartość aktywów ww. 69 podmiotów zmniejszyła się w 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,3% do poziomu 6 mld zł. W 2017 r. było to 7 mld zł. Wśród podmiotów prowadzących działalność windykacyjną w jedynym zakresie, wartość ich aktywów na koniec 2018 r. wyniosła 4,7

Paulina Strugała została powołana na stanowisko prezesa PKO Banku Hipotecznego

wewnętrznego banku oraz grupy kapitałowej. W toku kariery zawodowej zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, formułowaniem strategii i rozwiązań, analizą kluczowych ryzyk w działalności banków i innych instytucji finansowych w ramach

Nikos Xydias zostanie nowym dyrektorem generalnym GSK w Polsce

School, gdzie uzyskał tytuł magistra finansów i rachunkowości, podano także.  GSK - jako globalna firma z obszaru ochrony zdrowia - jest obecna na polskim rynku od 30 lat. W Polsce zatrudnia ok. 1 700 osób.  (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 14,9% r/r do 4,25 mld zł w I-IV 2019

. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). (ISBnews)  

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 12,8% r/r do 2,93 mld zł w I-III

, podała też Komisja. Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków

T-Mobile Polska miał 1 678 mln zł przychodów, 411 mln zł skor. EBITDA w IV kw.

obciążył cały polski rynek usług telekomunikacyjnych w pierwszych 6 miesiącach 2018 r. oraz zmiana standardów rachunkowości" - czytamy w komunikacie.  W IV kwartale 2018 r. T-Mobile odnotował wzrost przychodów z usług o 3% w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego, podano także

Prairie Mining miało 19,38 mln AUD straty w r.fin. 2017/2018 (aktual./rozszerz.)

przekształcona w akcje spółki, dzięki czemu nastąpiło wzmocnienie pozycji CD Capital - strategicznego partnera Prairie - w strukturze akcjonariatu. Wynikiem tego zdarzenia było ujawnienie, zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości, jednorazowej i niepieniężnej straty (w kwocie 9,9 mln AUD). W

Zysk netto spółek Uniqa wzrósł o 21% r/r do 23,6 mln zł w I poł. 2018 r.

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Spółki majątkowa i życiowa Uniqa wypracowały łącznie zysk netto wysokości 23,6 mln zł w I półroczu 2018 r., co oznacza wzrost o 21% r/r, podała Uniqa. "Zysk finansowy brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 29,5 mln zł i był

Witols Słowik został powołany na p.o. prezesa zarządu PGZ

 zakresu rachunkowości i finansów, podano także. Od 26 listopada 2015 r. sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, a od 18 stycznia do 20 września 2018 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Był

Nowa prezes ASM Group stawia na utrzymanie wzrostu, umacnianie pozycji w Europie

finansów, jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej; z ASM Group związana od roku 2014. Była odpowiedzialna za stworzenie działu kontrolingu, a następnie, od 2019, już z pozycji członka zarządu, odpowiadała m.in. za

PHZ Baltona chce ująć efekt ugody z Flemingo w wynikach za 2018 r.

względu na ujęcie retrospektywne w IV kwartale 2018 r. odpisów amortyzacyjnych wskazanego powyższego aktywa w łącznej kwocie ok. 3 364 tys. zł" – czytamy dalej. Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości roczna stawka odpisów amortyzacyjnych dla wskazanego powyżej aktywa została ustalona

MŚ: Andrzej Konieczny nowym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych

komunikacie. Według resortu, ukończył także studia podyplomowe Master of Business Administration University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską oraz studia podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Swoją karierę zawodową związał z

ZPC Otmuchów utworzyły rezerwy na ewentualne przyszłe zobowiązania

rachunkowości obowiązującej w grupie kapitałowej Otmuchów, a nie jej zmianę. Powyższa decyzja nie spowoduje zmian w kapitałach grupy kapitałowej w efekcie retrospektywnego rozpoznania zdarzeń przeszłych, podano także. "Decyzja odnośnie utworzenia przedmiotowej rezerwy związana jest wyłącznie z

Wyniki testów PGE wykazały utratę wartości bilansowej wys. ok. 807 mln zł w 2017

wynika ze zmiany otoczenia prawnego w zakresie systemów wsparcia OZE" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z przyjętą w PGE polityką rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA, dodano. "Prezentowana

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 30,6% r/r do 1,14 mld zł w I-II

, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). (ISBnews)  

Awaria Twittera. W tej chwili przyczyny nieznane

firma zanotowała blisko 132 mln dol. straty netto, licząc zgodnie ze standardami rachunkowości.

KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 54,7% r/r do 0,26 mld zł w styczniu

, 547 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych, podała także KNF. Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz

Bank Pekao uprościł ofertę dla MSP, utworzył pion dla tego segmentu

pełnej rachunkowości o przychodach około 5 mln zł wymagają zupełnie innego traktowania niż mikroprzedsiębiorstwa. Chcemy indywidualnie analizować potrzeby i wymagania konkretnej firmy, zarówno jeśli chodzi o proponowane produkty i usługi, jak i warunki cenowe" - powiedział wiceprezes Pekao Tomasz

rachunkowość

Rachunkowość - system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego

więcej o rachunkowość na pl.wikipedia.org