rachunkach zagranicznych

jag

"Polska": Kasa banków nie wypływa z Polski

"Polska": Kasa banków nie wypływa z Polski

Polskie banki nie transferują nielegalnie środków - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Banki działające na polskim rynku biorą więcej pieniędzy od swoich zagranicznych spółek matek, niż przechowują u nich na rachunkach - pisze "Polska".

Wysyłasz przelew z błędem, możesz słono zapłacić

Błędnie podany numer rachunku, wpisanie go niezgodnie z tzw. standardem IBAN, brak wiedzy o tym, kto - odbiorca czy zleceniodawca - płaci za przelew zagraniczny - z tym najczęściej sobie nie radzimy przy wysyłaniu przelewów.

Przelewał 200 euro, dochodziło 189. Gdzie się podziała reszta?

- Dlaczego suma wysłana z rachunku w Niemczech nie zgadza się z tą odebraną w Polsce? - zastanawia się czytelnik. Według banku tylko poprawnie wypełniając przelew zagraniczny, możemy uniknąć niepotrzebnych kosztów.

PIU: PPK wykazują niskie ryzyko wykorzystania do uchylania się od opodatkowania

regulacji FATCA w Europie) i umowy FATCA ((Foreign Account Tax Compliance Act) - ustawa uchwalona przez Kongres USA, która nakłada na zagraniczne z punktu widzenia USA instytucje finansowe obowiązek identyfikacji rachunków finansowych będących w posiadaniu osób związanych ze Stanami Zjednoczonymi). Jest to

TMS Brokers szuka najlepszego tradera w Polsce

najlepsze stopy zwrotu na koniec rywalizacji. Każda osoba, która przystąpi do konkursu, dla zwiększenia swoich szans może zgłosić do udziału maksymalnie 10 rachunków maklerskich. Wyniki zmagań uczestników będzie można obserwować za pośrednictwem rankingu na stronie konkursowej w serwisie TMS NonStop oraz

Nowak z MF: Stan środków na rachunkach budżetowych to ok. 64 mld zł w VI

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 64 mld zł na koniec czerwca br., poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. "Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto na koniec czerwca wyniósł 76%. Stan

MF: Japońska agencja R&I podwyższyła rating Polski do A, perspektywa stabilna

rating. Jako przyczynę jego podwyższenia agencja wskazuje także na stabilność zewnętrzną Polski, która przejawia się w łącznej nadwyżce na rachunkach obrotów bieżących oraz kapitałowym, jak też na malejącym zadłużeniu zagranicznym Polski w stosunku do PKB" - czytamy w komunikacie. (ISBnews

BNP Paribas Solutions: Rkantor zmieni nazwę na GOkantor

działań - numery rachunków, telefonów, hasła do panelu klienta, adres siedziby spółki i jej dane rejestrowe pozostaną bez zmian. Wszystkie ustalenia i warunki korzystania z usług Rkantor.com (w tym brak konieczności zakładania konta w banku-właścicielu) także pozostają w mocy na każdym z etapów

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

obciążenia, z czego tylko ok. 150 nie posiada rachunku bankowego w Polsce. Mając jednakże na uwadze, że wprowadzane rozwiązanie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez te podmioty dodatkowych kosztów z tytułu obsługi krajowych rachunków rozliczeniowych, przewiduje się wprowadzenie systemu rekompensat dla

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

znacznym wzrostem kosztów inwestycji, co odbije się na cenach mieszkań. Ponadto konsekwencją wykluczenia z obiegu rachunków powierniczych otwartych miałaby być dziura w finansowaniu projektów w wysokości ok. 50 mld zł. Rzecz w tym, że obecnie banki przeznaczają na projekty deweloperskie niewiele ponad 6

PKO BP rozwija działalność zagraniczną, uruchomi oddział na Słowacji do końca br

. Prowadzimy rozliczenia w 23 walutach na świecie. Rozliczamy się bezpośrednio, mamy tam banki partnerskie, korespondentów. My - jako PKO BP -  mamy bezpośrednio ok. 60 rachunków w bankach na świecie i to są banki, które są naszymi przedstawicielami na całym świecie. Tak samo my, też jesteśmy bankiem

Perzyna z GUS: Wzrost PKB w I-III kw. tego roku wyniósł 4,4% r/r

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wzrost dynamiki PKB po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 4,4% r/r, poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Anita Perzyna. "Popyt krajowy miał pozytywny wpływ na wzrost PKB, natomiast wpływ popytu

Miliardy odpływają z Rosji. Spółka Gazpromu potaniała o 23 proc.

miesiąca trwa exodus z Moskwy zagranicznych inwestorów, który uderza w giełdę i rubla. Wczoraj jednak nie widać było, by władzom udało się wykonać polecenie prezydenta. Kolejny dzień z rzędu trwała wyprzedaż akcji rosyjskich spółek. Indeks giełdy RTS, na której handlują zagraniczni inwestorzy, spadł

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

; "Nie jest możliwe natomiast oszacowanie skutków wynikających z przewidywanego zwrotu kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego oraz powiązanego z nim rachunku VAT dla podmiotów zagranicznych, które będą obowiązane posiadać rachunek rozliczeniowy w polskim banku. Trudno określić bowiem koszty

MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XII

pożyczkowych przyszłego roku określonych w projekcie ustawy budżetowej, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany, wynosi ok. 33%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec listopada ukształtował się na poziomie ok. 40 mld zł " - napisał  wiceminister finansów Piotr Nowak w

PKO BP wprowadził natychmiastowe przelewy zagraniczne dla klientów korpo.

konsekwentnie wspiera rozwój polskich firm na rynkach międzynarodowych. Jako jeden z nielicznych banków w Polsce proponujemy klientom korporacyjnym ten typ płatności w bankowości elektronicznej. To kolejne, po możliwości integracji rachunków bankowych narzędzie ułatwiające prowadzenie biznesu" - powiedział

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XI

potrzeb pożyczkowych przyszłego roku określonych w projekcie ustawy budżetowej, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany, wynosi ok. 28%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec października ukształtował się na poziomie ok. 55 mld zł" - napisał  wiceminister finansów Piotr

X-Trade Brokers miał wstępnie 93,13 mln zł zysku netto w 2017 r.

IV kw. 2017 r. spółka miała 75,46 mln zł przychodów (wobec  93,96 mln zł rok wcześniej) i  32,42 mln zł zysku netto (wobec 50,42 mln zł zysku rok wcześniej). Liczba nowych rachunków otworzonych w 2017 r. wyniosła  50 723 wobec 31 300 w 2016 r. Średnia liczba aktywnych

X-Trade spodziewa się przyspieszenia kw/kw wzrostu liczby rachunków w IV kw.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers spodziewa się przyspieszenia przyrostu liczby rachunków w IV kwartale 2017 r. w ujęciu kw/kw, podała spółka. W III kw. br. klienci X-Trade otworzyli 11 278 nowych rachunków, w II kw. - 9 635, a w I kw. - 13 280. "Zdaniem zarządu, w IV

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

210,3 mln zł oraz dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 175,3 mln zł. "Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji we IX

środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 67 mld zł" - napisał  wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych na wrzesień. "W lipcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 3,2 mld zł

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 962,01 mld zł w listopadzie

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+9,8 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 1,3 mld zł oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+8,5 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-13,4 mld zł), różnic kursowych (+4,4 mld zł) - osłabienia

MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w sierpniu

%. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 64 mld zł. Zgodnie z planem kwartalnym w sierpniu planowany jest jeden przetarg. Będzie nim przetarg zamiany, który odbędzie się 8 sierpnia" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do podaży papierów

Rząd przyjął projekt ustawy. Będzie darmowe konto

Podstawowy rachunek płatniczy (i podstawowe usługi z nim powiązane) ma być dostępny dla osób niemających dotąd innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz

MF: Zadłużenie SP spadło o 1,8% m/m do 960,88 mld zł w październiku

głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,1 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 1,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-12,9 mld zł), różnic kursowych (-8,0 mld zł) - umocnienia złotego wobec euro o 2,6%, wobec USD o 4,6%, wobec

X-Trade Brokers miał wstępnie 59,49 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

o 135,3 tys. lotów rdr, a rentowność jednostkowa o 59,7 zł" - czytamy w raporcie. W I kwartale 2018 r. liczba nowo otwartych rachunków wyniosła 15 910 i była wyższa o 19,8% r/r. Z kolei średnia liczba aktywnych rachunków była rekordowa zarówno w stosunku do wcześniejszych kwartałów

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 92,97 mln zł w 2017 r.

tym wzrosty w otwieranych nowych rachunkach i liczbie aktywnych rachunków. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 145 497 tys. zł (2016 r.: 168 461 tys. zł), tj. spadek o 13,6% r/r. Na spadek ten złożyły się niższe o 24 497 tys. zł koszty marketingu wynikające

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 978,56 mld zł we wrześniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,2 mld zł; zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,1 mld zł); różnic kursowych (-0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,2% i wobec JPY o 0,7% oraz osłabienia wobec USD

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 28 grudnia   --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) za III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br.   PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępne szacunki

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w czerwcu

na koniec maja wyniósł 73%. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 66 mld zł. Podobnie jak to miało miejsce w maju, w związku z wysokim stopniem sfinansowania potrzeb pożyczkowych i komfortową sytuacją płynnościową budżetu obydwa przetargi organizowane w czerwcu będą

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 3,7 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,1 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie

Projekt budżetu 2020: Potrzeby pożyczkowe budżetu netto wyniosą 19,38 mld zł

finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 16.160,5 mln zł. "Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 35.538,7 mln zł,   b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa pozytywna

. oraz prognoz na kolejne lata.  "W latach 2014-2018 stan środków na rachunkach na koniec poszczególnych lat wynosił około 43% obsługi zadłużenia i spodziewamy się, że taka sytuacja będzie miała miejsce również w średnim okresie. W celu wsparcia płynności Płock może korzystać z kredytu w

Grupa Tauron wdraża mechanizm podzielonej płatności

towarów i usług od 1 lipca 2018 r. zapłata za nabyty towar lub usługę będzie mogła zostać zrealizowana przez podatnika poprzez rozdzielenie na dwa odrębne rachunki: 1. wartość netto na rachunek bankowy dostawcy 2. wartość VAT na specjalne konto dostawcy (rachunek bankowy VAT)" - czytamy w

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu

głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 2,8 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,4 mld zł), różnic kursowych (6,5 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 2,2%, wobec USD o 3,2%, wobec CHF o 3,4

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu

rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 6,6 mld zł, różnic kursowych (-1 mld zł) - umocnienie wobec euro o 0,5%, wobec USD o 0,9%, wobec

MF może zaoferować obligacje za max. 5 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w IV kw.

budżetu przedstawione w projekcie budżetu na rok 2020, tegoroczne potrzeby pożyczkowe są już w pełni sfinansowane. Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych przyszłego roku wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany wynosi ok. 22%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

Od stycznia ponad 25 mln polskich podatników, zamiast wpłacać pieniądze na rachunki urzędu skarbowego, musi mieć nadany indywidualnie przez fiskusa numer konta do robienia takich opłat. Czyli do wpłat PIT, VAT czy CIT (w przypadku osób prawnych). Dzięki temu fiskus łatwiej ma kontrolować, co kto

Nowak z MF: Sfinansowano 64% całorocznych potrzeb pożyczkowych

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 64% na koniec marca 2019 r., poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 60 mld zł, podał także. "W

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,2% m/m do 973,3 mld zł w lipcu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,3 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,9 mld zł), różnic kursowych (3,7 mld zł) - osłabienie wobec euro o 0,9%, wobec USD o 3,1%, wobec o CNY 3,0% i wobec JPY

Nowak z MF: Sfinansowano 52% całorocznych potrzeb pożyczkowych

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 52% na koniec lutego, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 50 mld zł, podał także.  "W marcu

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do 975,11 mld zł w czerwcu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,9 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,6 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-3,7 mld zł

Rząd przyjął nowelę o usługach płatniczych, chce zwiększyć ubankowienie w Polsce

(komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych. CIR tłumaczy, że to podstawowa zmiana, która wynika z wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia

Nowak z MF: Sfinansowano 43% całorocznych potrzeb pożyczkowych

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 43% na koniec stycznia, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 52 mld zł, podał także.  "W lutym

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju

: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,4 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,4 mld zł), różnic kursowych (+0,6 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,01%, wobec USD o 0,5%, wobec CHF o 1,8% i wobec JPY o 3,0

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

inwestycyjne wprowadziły także ochronę przed ujemnym saldem na rachunkach maklerskich swoich klientów" - czytamy w materiale.  "84% inwestorów popiera wprowadzenie zabezpieczenia przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim, a 40% traderów wprowadzenie ujednoliconego ostrzeżenia o ryzyku. To

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-7,4 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,4 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+5,5 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-0,8 mld zł

Bank Pekao został wybrany do obsługi spółek z grupy GPW 

;rozszerzy portfolio klientów o Towarową Giełdę Energii (TGE), podał Pekao.  Wybór Banku Pekao jest efektem negocjacji z GPW w Warszawie, które toczyły się od końca sierpnia 2018 r. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, bankowość elektroniczną, obsługę

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews/Macronex) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 12 kwietnia 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --0?: Polska - Decyzja S&P ws. ratingu --0?: Chiny - Bilans handlu zagranicznego (USD), marzec 

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 24 grudnia --Dzień bez sesji na GPW -14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3, listopad    PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia -14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX

Jeznach z GUS: Szacujemy wzrost PKB za I-III kw. br. na 5,2% r/r

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w I-III kw. 2018 r. szacowany jest na 5,2% r/r wobec 4,7% wzrostu rok wcześniej, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Po 3 kwartałach oceniamy, że wzrost gospodarczy sięgnął

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,5 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,9 mld zł), umocnienia złotego (-1,6 mld zł) o 0,6% wobec EUR, o 0,1% wobec USD, o 1,0% wobec CHF, o

Raiffeisen Polbank w rok otworzył 300 tys. kont z serii produktowej 'wymarzone'

pozwoliła pobić rekordy sprzedażowe" - powiedział wiceprezes Maciej Bardan, cytowany w komunikacie. Ponad połowa rachunków została otwarta przez osoby, które wcześniej nigdy nie korzystały z usług Raiffeisen Polbanku, a zdecydowana większość pozostałych rachunków - przez klientów nieaktywnych od

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 6,2% r/r, wskaźnik NPL: 4,74% w II kw

osiągając w obu przypadkach rekordowy poziom w II kw. 2018 i zamykając pierwszą poł. 2018 r. wzrostem sprzedaży, odpowiednio, +18% r/r i +15% r/r" - podano także.  Wolumen rachunków bieżących przedsiębiorstw uzyskał na koniec I półrocza 2018 roku wartość 7,6 mld zł rosnąc 15% r/r; nastąpił

MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w XI

2019. Jednocześnie na przetargach zamiany prefinansowane zostało ok. 6% potrzeb pożyczkowych brutto z 2019 roku. Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 57 mld zł. W listopadzie planujemy przeprowadzić jeden przetarg zamiany i jeden przetarg kasowy" - napisał w komentarzu wiceminister finansów

X-Trade Brokers miał wstępnie 10,64 mln zł zysku netto w I kw.

. Liczba nowych rachunków otworzonych w I kw. wyniosła 13 280 wobec 6 438 rok wcześniej. Średnia liczba aktywnych rachunków - odpowiednio: 20 408 wobec 16 087. "Wynik netto I kwartału 2017 r. ukształtowany został głównie przez następujące czynniki: - spadek przychodów wynikający z niższej

Klienci PKO BP dokonali transakcji na ponad 100 mln zł w kantorze internetowym

korzystać z powiadomień/alertów SMS, w momencie gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom. Przelewy w EUR i CHF zlecone za pośrednictwem kanałów elektronicznych (serwis internetowy, serwis telefoniczny) są bezpłatne. Do zawarcia transakcji konieczne jest posiadanie rachunków walutowych, które można

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 7,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,8 mld zł), różnic kursowych (+2,3 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,7%, wobec USD o 1,6%, wobec CHF o 1,3% i wobec

Nowak z MF: Sfinansowano 81% całorocznych potrzeb pożyczkowych

wykonania tego roku w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019. Jednocześnie na przetargach zamiany prefinansowane zostało ok. 6% potrzeb pożyczkowych brutto z 2019 roku. Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 51 mld zł" - napisał Nowak w komentarzu do planów podaży papierów skarbowych. 

Nowak z MF: Sfinansowano ok. 86% całorocznych potrzeb pożyczkowych

do przewidywanego wykonania ustawy. Jedynym przetargiem organizowanym we wrześniu był przetarg zamiany, który służył głównie finansowaniu przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, jako że większość odkupionych przed terminem obligacji zapada już w 2018 r. Stan środków na rachunkach budżetowych

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

rachunkach obywateli amerykańskich. Do amerykańskiej skarbówki mają trafiać dane o saldach rachunków i informacje o właścicielach kont. Amerykanie wymyślili, Polacy mają problem Jest i sankcja - jeśli zagraniczna instytucja finansowa (np. polski fundusz inwestycyjny) pomagałaby ukrywać dochody Amerykanów

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

;Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, fin.(konsensus r/r: 2,8%; poprzednio: 2,9%) --11:00: Strefa euro  - Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR), lipiec (konsensus: 16,8 mld; poprzednio: 20,6 mld) --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego (EUR), lipiec (konsensus: -295 mln

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł), umocnienia złotego (-2,9 mld zł) o 0,9

MF planuje przetarg zamiany obligacji i odkupu obligacji nomin. w USD w XII

, że tegoroczne potrzeby pożyczkowe zostały już całkowicie sfinansowane. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 52 mld zł. Ponadto dzięki przeprowadzonym do tej pory przetargom zamiany mamy już sfinansowane 15% przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych. W grudniu na rynku

Jeznach z GUS: Szacujemy wzrost PKB za całe I półr. br. na 5,1% r/r

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w całej I poł. 2018 r. szacowany jest na 5,1% r/r wobec 4,2% wzrostu rok wcześniej, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Szacujemy, że w pierwszej połowie br. wzrost

Nowak z MF: Sfinansowano 95,5% tegorocznych potrzeb pożyczkowych (aktual.)

Na prośbę Ministerstwa Finansów korygujemy kwotę stanu środków na rachunkach budżetowych w wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Nowaka. Powinna ona wynosić ok. 58 mld zł, nie zaś ok. 25,8 mld zł jak podano wcześniej.   Poniżej poprawiona wersja depeszy: Warszawa, 30.11.2017

Liczba kart kredytowych PKO BP wzrosła o ponad 40 tys. r/r do 870 tys. w I półr.

ciągu roku liczba kont osobistych prowadzonych przez PKO zwiększyła się o ponad 280 tys. rachunków - do 7,2 mln. Po raz kolejny bank zdystansował konkurencję osiągając po I półroczu 2018 roku największą dynamikę wzrostu w kartach - w ciągu roku na rynku przybyło ponad 40 tys. kart kredytowych z logo PKO

Raiffeisen Bank Polska: Pierwsze efekty cyfrowej ewolucji wiosną 2018 r.

; Prezes podkreślił, że trwające ożywienie w gospodarce przekłada się pozytywnie na sytuację finansową klientów banku, którzy zgłaszają większe zapotrzebowanie na usługi bankowe.  Bank podał, że w III kw. klienci otworzyli ponad 30 tys. nowych rachunków - Wymarzone Konto Osobiste (podobnie jak

X-Trade Brokers miała wstępnie 78,72 mln zł zysku netto w 2016 r.

r. spółka miała 94,08 mln zł przychodów (wobec 57,35 mln zł rok wcześniej) i 51,43 mln zł zysku netto (wobec 16,5 mln zł zysku rok wcześniej). Liczba nowych rachunków otworzonych w 2016 r. wyniosła 31 300 wobec 31 175 w 2015 r. Średnia liczba aktywnych rachunków - odpowiednio: 17 243 wobec 15 082

MF zaoferuje obligacje za 8-18 mld zł na 2-3 przetargach sprzedaży w III kw.

potrzeb pożyczkowych 2019 roku. Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 51 mld zł. W związku z okresem wakacyjnym i dobrą sytuacją płynnościową podaż obligacji na przetargach sprzedaży w III kwartale będzie ograniczona i zawrze się w przedziale 8-18 mld zł. W zależności od potrzeb, zorganizowane będą

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

głównie wypadkową:  ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-1,1 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 3,3 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+7,1 mld zł), osłabienia złotego (+5,5 mld zł) o 1,4% wobec euro, o 3,9% wobec dolara, o 0,9% wobec CHF, o

MF zaoferuje obligacje za 15-25 mld zł na 3-5 przetargach sprzedaży w II kw.

skarbowych odbywać się będą w ramach zarządzania poziomem rezerwy płynnościowej budżetu państwa, poinformował także resort.  "Po pierwszym kwartale mamy już sfinansowaną połowę tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Sytuacja płynnościowa budżetu pozostaje bardzo dobra, na rachunkach budżetowych

Zysk netto X-Trade Brokers spadł r/r do 4,24 mln zł w III kw. 2016 r.

konsekwentnie buduje bazę klientów pod przyszły wzrost. Z kwartału na kwartał rośnie liczba nowych rachunków oraz średnia liczba aktywnych rachunków, zaznaczono w informacji. "W trzecim kwartale br. liczba nowych rachunków wzrosła o 20% r/r, a średnia liczba aktywnych rachunków o 10% r/r. Zarząd wierzy

W II etapie wezwania Acciona na Mostostal W-wa ostateczna cena to 4,5 zł/akcję

stanowi 9,17% kapitału zakładowego spółki. Transakcja nabycia akcji na GPW została przeprowadzona 8 sierpnia. Przewidywany dzień, w którym środki ze sprzedaży akcji trafią na rachunki inwestorów, od których przyjęto zapisy to 12 sierpnia. "Po przeprowadzeniu pierwszego etapu wezwania, Acciona

Grupa Lotos będzie stosowała podzieloną płatność od 1 lipca br.

rachunki. Z płaconej wartości brutto, która wpłynie na konto sprzedawcy po 1 lipca, bank automatycznie oddzieli kwotę podatku od towarów i usług na odrębny rachunek VAT. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz podatników VAT (w tym na podmioty zagraniczne

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,01% m/m do 954,25 mld zł w XII ub.r.

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+15,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 21,5 mld zł oraz salda depozytów JSFP i sądowych (-4,4 mld zł), spadku stanu środków na rachunkach budżetowych (-17,4 mld zł), osłabienia złotego (+0,6 mld zł) o 0,2% wobec EUR, o 0,8

MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w maju

rachunkach budżetowych znajdować powinno się ok. 60 mld zł. W II kwartale obniżyliśmy planowaną podaż obligacji na przetargach sprzedaży do przedziału 15-25 mld zł. Dotychczasowa realizacja wskazuje, że można się spodziewać sprzedaży bliżej dolnej wartości przedziału" - napisał wiceminister

PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r.

nie tylko przyśpieszy transformację systemu energetycznego kraju w kierunku gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z polityki klimatycznej UE, ale także przełoży się na tańsze rachunki za prąd dla odbiorcy końcowego oraz wygeneruje dodatkowe korzyści gospodarcze

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1% m/m do 946,56 mld zł w lipcu

wynikiem: - potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+5,6 mld zł), przy deficycie budżetu państwa wynoszącym 10,4 mld zł, - zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-8,8 mld zł) związanego z wykupem obligacji PS0718, - umocnienia złotego (-6,2 mld zł) o 1,9% wobec EUR, o 2,6% wobec USD, o

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - uregulowana w jednym akcie prawnym

informacji było zapewnienie pełnej zgodności wymiany informacji w Unii ze zmianami na szczeblu międzynarodowym. Rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2014/107/UE oraz standardzie CRS bazują na dwustronnych umowach o automatycznej wymianie informacji w celu wdrożenia ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach

Nowak z MF: Sfinansowano ok. 91% całorocznych potrzeb pożyczkowych

stosunku do przewidywanego wykonania ustawy, a stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 65 mld zł. Jednocześnie w wyniku przeprowadzonych do tej pory przetargów zamiany, na których odkupywane były obligacje zapadające w 2018 r., poziom prefinansowania przyszłorocznych potrzeb

Bank Pekao uprościł ofertę dla MSP, utworzył pion dla tego segmentu

ile za to będzie płacił" - powiedziała dyrektor departamentu rozwoju produktów MŚP w Banku Pekao Jolanta Ciskowska, cytowana  w komunikacie.  Pakiety zawierają podstawową obsługę transakcyjną, w tym rachunek w złotych wraz z rachunkami w walutach, bankowość elektroniczną wraz modułami

Szwajcaria traci neutralność

Na przestrzeni ostatnich miesięcy co trzeci szwajcarski bank zgłosił chęć przystąpienia do amerykańskiego programu przewidującego amnestię w przypadku ujawnienia rachunków bankowych rezydentów Stanów Zjednoczonych, na których były przechowywane nieopodatkowane środki. Wydaje się, że nawet

DM TMS Brokers uruchomił kantor internetowy -TMS Kantor

Finansowego. Transakcje są raportowane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a pieniądze klientów nie opuszczają polskiego systemu bankowego. Dzięki współpracy z największymi polskimi instytucjami finansowymi, istnieje możliwość rozliczenia transakcji pomiędzy rachunkami w różnych bankach, co

Kalendarium ISBnews

saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br.   PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 r.   CZWARTEK, 3 stycznia

Zysk netto X-Trade Brokers spadł r/r do 4,24 mln zł w III kw. 2016 r.

zmienności na rynkach w bieżącym roku (czego skutkiem było osiągnięcie niższych średnich przychodów w przeliczeniu na aktywny rachunek względem roku ubiegłego), XTB konsekwentnie buduje bazę klientów pod przyszły wzrost. Z kwartału na kwartał rośnie liczba nowych rachunków oraz średnia liczba aktywnych

FACTA oznacza, że Polacy nie ukryją dochodów zagr. przed polskim fiskusem

przekazywania przez instytucje finansowe właściwemu organowi polskiej administracji podatkowej informacji nt. rachunków prowadzonych w Polsce dla rezydentów podatkowych USA, m.in. informacji o saldach na tych rachunkach i dokonywanych na nich obrotach. Polsko-amerykańska umowa międzyrządowa, która weszła w

Jeznach z GUS: Wpływ popytu konsumpcyjnego, inwestyc. na PKB pozytywny w I kw.

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Popyt konsumpcyjny i inwestycyjny miały pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w I kw. br., natomiast wpływ salda handlu zagranicznego był bliski neutralnego, z lekkim wskazaniem na pozytywne, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego

Polskie obligacje na chiński rynek

zadłużenia zagranicznego skarbu państwa dotyczył czerwca 2016 r. Dokonano wtedy następujących płatności w walutach obcych: kapitał - równowartość 73,1 mln euro (321,6 mln zł), odsetki - równowartość 152,5 mln euro (675,7 mln zł). Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca wynosił

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 962 mld zł w maju

/m do ok. 962 mld zł. " Wzrost zadłużenia w maju 2018 r. był głównie wynikiem: - dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa 0,3 mld zł, - zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+2,9 mld zł) związanego z gromadzeniem środków

KNF nałożyła karę w wys. 400 tys. na J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

emitenta o łącznej wartości 479 786,92 zł zawartej 26 marca 2018 r. na rachunek spółki Karo-Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o., w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r.,  3. transakcji zbycia 542

Nowak z MF: Sfinansowano 37% całorocznych potrzeb pożyczkowych

środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 57 mld zł. W lutym zaplanowane zostały dwa przetargi sprzedaży obligacji z umiarkowaną podażą - łącznie 6-12 mld zł" - napisał Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych na luty. W całym 2017 r. zaangażowanie

Przegląd informacji ze spółek

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i zabezpieczającym, związanym z roszczeniami spółki Orlen Projekt, Polwax otrzymał zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych, wobec czego spółka przekazała na rachunek komornika kwotę 6 701 217 zł, która w całości zabezpiecza roszczenia Orlen

X-Trade Brokers odstąpił od negocjacji ws. nabycia portfela klientów HFT Brokers

stron co do warunków potencjalnej transakcji" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie X-Trade Brokers podkreślił, że w dalszym ciągu będzie dążył do realizacji celów strategicznych w szczególności w zakresie wzrostu liczby aktywnych rachunków określonych m.in. w prospekcie emisyjnym. X-Trade

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 16 października, przygotowane przez analityków Macronext. --11:00: Strefa euro - Handel zagraniczny - sierpień. --14:00: Polska - Bilans płatniczy w sierpniu

PwC: Split payment wymaga zmian nim stanie się obligatoryjny

przedsiębiorców należy rozszerzyć split payment również na płatności w obcych walutach" – dodał Zawadzki. Według PwC, jednoosobowi przedsiębiorcy wykorzystują często rachunki oszczędnościowe w działalności i - jak wykazały dane MF - próba płatności w mechanizmie na taki rachunek jest odrzucana. "

Nowak z MF: Sfinansowano 95,5% tegorocznych potrzeb pożyczkowych

potrzeby pożyczkowe zostały już całkowicie sfinansowane. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 25,8 mld zł. Ponadto dzięki przeprowadzonym do tej pory przetargom zamiany mamy już sfinansowane 13,5% przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych" napisał Nowak w komentarzu do

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

- Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR), luty (konsensus: 33,2 mld, poprzednio: 36,8 mld) --10:00: Polska - Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, marzec (konsensus r/r zatrudnienie: 2,9%, poprzednio: 2,9%) (konsensus wynagrodzenie r/r: 7,2%, poprzednio: 7,6%) --10:00: Polska - Koniunktura konsumencka

PIE szacuje lukę w CIT na nawet 21,4 mld zł, tj. 1,08% PKB w 2017 roku

; - czytamy w raporcie. Wyniki te uzyskano dzięki - w dużej mierze autorskiej - metodyce, która polega na wyliczeniu teoretycznego dochodu do opodatkowania na podstawie rachunków narodowych raportowanych przez Główny Urząd Statystyczny. "Wielkość dochodu jest następnie korygowana o niektóre dane

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% w 2016 r.

(wzrost na koniec 2016 r. o 36 tys. rachunków w porównaniu z końcem czerwca 2016 r. i wzrost o 5,5 tys. rachunków w porównaniu z końcem 2016 r.), podano również. W 2016 r., podobnie jak w poprzednich latach, za największą część obrotów na Głównym Rynku akcji GPW odpowiadali inwestorzy zagraniczni. Ta