rachunkach zagranicznych

jag

"Polska": Kasa banków nie wypływa z Polski

"Polska": Kasa banków nie wypływa z Polski

Polskie banki nie transferują nielegalnie środków - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Banki działające na polskim rynku biorą więcej pieniędzy od swoich zagranicznych spółek matek, niż przechowują u nich na rachunkach - pisze "Polska".

Wysyłasz przelew z błędem, możesz słono zapłacić

Błędnie podany numer rachunku, wpisanie go niezgodnie z tzw. standardem IBAN, brak wiedzy o tym, kto - odbiorca czy zleceniodawca - płaci za przelew zagraniczny - z tym najczęściej sobie nie radzimy przy wysyłaniu przelewów.

Martis: 57% inwestorów wchodzących na GPW miało już kontakt z rynkiem giełdowym

dysponowała w przeszłości rachunkiem maklerskim. Natomiast na warszawską giełdę rzadko powracają osoby starsze. Z ankiety wynika, że rachunków praktycznie nie otwierają osoby, które przekroczyły 50. rok życia" - czytamy dalej. Oprócz najpopularniejszego wyniku - 50% badanych inwestuje między 25 a 100

MF miało do dyspozycji 3,11 mld euro środków walutowych na koniec kwietnia

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec kwietnia 2020 r. wyniósł łącznie 3 108,8 mln euro (14 121,5 mln zł), podało Ministerstwo Finansów (MF).  Miesiąc wcześniej było to  6 762 mln euro (30 782,7 mln zł).  "W ramach

Przelewał 200 euro, dochodziło 189. Gdzie się podziała reszta?

się stało w tym konkretnym przypadku, warto złożyć reklamację. W przypadku przelewów zagranicznych należy zatem zwracać szczególną uwagę, by bezbłędnie podać rachunek beneficjenta w formacie IBAN oraz kod SWIFT banku odbiorcy. Błędy powodują, że przelewy są procesowane ręcznie, co powoduje większe

MF miało do dyspozycji 6,3 mld euro środków walutowych na koniec lutego

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec lutego 2020 roku wyniósł łącznie 6 376 mln euro (27 643,3 mln zł), podało Ministerstwo Finansów (MF).  Miesiąc wcześniej było 5 054,7 mln euro (21 740,4 mln zł). "W ramach obsługi

PIU: PPK wykazują niskie ryzyko wykorzystania do uchylania się od opodatkowania

regulacji FATCA w Europie) i umowy FATCA ((Foreign Account Tax Compliance Act) - ustawa uchwalona przez Kongres USA, która nakłada na zagraniczne z punktu widzenia USA instytucje finansowe obowiązek identyfikacji rachunków finansowych będących w posiadaniu osób związanych ze Stanami Zjednoczonymi). Jest to

TMS Brokers szuka najlepszego tradera w Polsce

najlepsze stopy zwrotu na koniec rywalizacji. Każda osoba, która przystąpi do konkursu, dla zwiększenia swoich szans może zgłosić do udziału maksymalnie 10 rachunków maklerskich. Wyniki zmagań uczestników będzie można obserwować za pośrednictwem rankingu na stronie konkursowej w serwisie TMS NonStop oraz

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

okresu zwrotu kwot podatku VAT z rachunków VAT na rachunki rozliczeniowe (z obecnych 60 do co najwyżej 15 dni) e)   czasowe skrócenie z 90 dni do przykładowo 15 dni okresu na dokonanie korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi f)    abolicja na odsetki za opóźnienie w przypadku

Nowak z MF: Stan środków na rachunkach budżetowych to ok. 64 mld zł w VI

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 64 mld zł na koniec czerwca br., poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. "Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto na koniec czerwca wyniósł 76%. Stan

MF: Japońska agencja R&I podwyższyła rating Polski do A, perspektywa stabilna

rating. Jako przyczynę jego podwyższenia agencja wskazuje także na stabilność zewnętrzną Polski, która przejawia się w łącznej nadwyżce na rachunkach obrotów bieżących oraz kapitałowym, jak też na malejącym zadłużeniu zagranicznym Polski w stosunku do PKB" - czytamy w komunikacie. (ISBnews

BNP Paribas Solutions: Rkantor zmieni nazwę na GOkantor

działań - numery rachunków, telefonów, hasła do panelu klienta, adres siedziby spółki i jej dane rejestrowe pozostaną bez zmian. Wszystkie ustalenia i warunki korzystania z usług Rkantor.com (w tym brak konieczności zakładania konta w banku-właścicielu) także pozostają w mocy na każdym z etapów

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 3,9% m/m do 1036,44,4 mld zł w marcu

na rachunkach budżetowych (+18,6 mld zł), * różnic kursowych (+13,8 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 5%, wobec USD o 5,6%, wobec CHF o 5,6% oraz wobec JPY o 5,8%, * pożyczki FS (+10 mld zł) wobec FRD (w ramach sektora finansów publicznych)" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie krajowe

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Sejm uchwalił ważną zmianę dla przedsiębiorców. Chodzi o ustawę o ubezpieczeniach, która zakłada, że od stycznia 2018 r. firmy nie muszą już wysyłać do ZUS czterech przelewów na cztery różne rachunki: na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Miliardy odpływają z Rosji. Spółka Gazpromu potaniała o 23 proc.

miesiąca trwa exodus z Moskwy zagranicznych inwestorów, który uderza w giełdę i rubla. Wczoraj jednak nie widać było, by władzom udało się wykonać polecenie prezydenta. Kolejny dzień z rzędu trwała wyprzedaż akcji rosyjskich spółek. Indeks giełdy RTS, na której handlują zagraniczni inwestorzy, spadł

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

znacznym wzrostem kosztów inwestycji, co odbije się na cenach mieszkań. Ponadto konsekwencją wykluczenia z obiegu rachunków powierniczych otwartych miałaby być dziura w finansowaniu projektów w wysokości ok. 50 mld zł. Rzecz w tym, że obecnie banki przeznaczają na projekty deweloperskie niewiele ponad 6

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

obciążenia, z czego tylko ok. 150 nie posiada rachunku bankowego w Polsce. Mając jednakże na uwadze, że wprowadzane rozwiązanie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez te podmioty dodatkowych kosztów z tytułu obsługi krajowych rachunków rozliczeniowych, przewiduje się wprowadzenie systemu rekompensat dla

MF przekaże z budżetu na rynek 32,3 mld zł do końca 2020 roku

: obligacje hurtowe: 13,6 mld zł, obligacje detaliczne: 5,1 mld zł, bony skarbowe: 6,8 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 6,6 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec kwietnia 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 92,3 mld zł. Środki te stanowią

MF zaoferuje obligacje za 6-14 mld zł na dwóch przetargach sprzedaży w maju

środków na rachunkach budżetowych jest bliski 90 mld zł, co oznacza, że budżet jest płynnościowo przygotowany na oczekiwane zwiększenie potrzeb pożyczkowych w stosunku do założeń wynikających z ustawy" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży. Instrument w

PKO BP rozwija działalność zagraniczną, uruchomi oddział na Słowacji do końca br

. Prowadzimy rozliczenia w 23 walutach na świecie. Rozliczamy się bezpośrednio, mamy tam banki partnerskie, korespondentów. My - jako PKO BP -  mamy bezpośrednio ok. 60 rachunków w bankach na świecie i to są banki, które są naszymi przedstawicielami na całym świecie. Tak samo my, też jesteśmy bankiem

MF przekaże z budżetu na rynek 39 mld zł do końca 2020 roku

:  obligacje hurtowe: 24 mld zł, obligacje detaliczne: 5,6 mld zł,  obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 30,5 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec marca 2020 r. na rachunkach  budżetowych zgromadzono równowartość  77,6 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie

Perzyna z GUS: Wzrost PKB w I-III kw. tego roku wyniósł 4,4% r/r

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wzrost dynamiki PKB po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 4,4% r/r, poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Anita Perzyna. "Popyt krajowy miał pozytywny wpływ na wzrost PKB, natomiast wpływ popytu

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

; "Nie jest możliwe natomiast oszacowanie skutków wynikających z przewidywanego zwrotu kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego oraz powiązanego z nim rachunku VAT dla podmiotów zagranicznych, które będą obowiązane posiadać rachunek rozliczeniowy w polskim banku. Trudno określić bowiem koszty

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,5% m/m do 987,6 mld zł w styczniu 2020 r.

netto budżetu państwa (-8,9 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 3,4 mld zł oraz pomniejszającym wpływie zarządzania środkami europejskimi (-5,6 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+17,9 mld zł), różnic kursowych (+3,4 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 1

MF przekaże z budżetu na rynek 38,9 mld zł do końca 2020 roku

nominalnej 59,4 mld zł, w tym: obligacje hurtowe: 24 mld zł, obligacje detaliczne: 6,2 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 29,3 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec lutego 2020 r. na rachunkach  budżetowych zgromadzono równowartość 57,8 mld zł. Środki te stanowią

MF przekaże z budżetu na rynek 44,8 mld zł do końca 2020 roku

nominalnej 65,4 mld zł, w tym: obligacje hurtowe: 29,9 mld zł, obligacje detaliczne: 6,5 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 29,1 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec stycznia 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 53 mld zł. Środki te stanowią

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w lutym

sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł na koniec stycznia ok. 62%, w tym ok. 52% potrzeb zostało prefinansowane w 2019 r. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 53 mld zł" - dodał Nowak.  (ISBnews)  

mBank wprowadza możliwość otwarcia rachunku maklerskiego w pełni online

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - mBank wprowadził możliwość otwarcia rachunku w swoim biurze maklerskim w całości przez internet - bez wysyłania dokumentów za pośrednictwem poczty czy kuriera, podał bank. "Inwestorzy indywidualni, także ci nieposiadający rachunku osobistego w mBanku

MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XII

pożyczkowych przyszłego roku określonych w projekcie ustawy budżetowej, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany, wynosi ok. 33%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec listopada ukształtował się na poziomie ok. 40 mld zł " - napisał  wiceminister finansów Piotr Nowak w

X-Trade Brokers miał wstępnie 93,13 mln zł zysku netto w 2017 r.

IV kw. 2017 r. spółka miała 75,46 mln zł przychodów (wobec  93,96 mln zł rok wcześniej) i  32,42 mln zł zysku netto (wobec 50,42 mln zł zysku rok wcześniej). Liczba nowych rachunków otworzonych w 2017 r. wyniosła  50 723 wobec 31 300 w 2016 r. Średnia liczba aktywnych

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1% m/m do 997,4 mld zł w lutym

państwa (+4,5 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6,7 mld zł oraz pomniejszającym potrzeby saldzie zarządzania środkami europejskimi (-2 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,3 mld zł), różnic kursowych (+2,2 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 0,8%, wobec USD o

PKO BP wprowadził natychmiastowe przelewy zagraniczne dla klientów korpo.

konsekwentnie wspiera rozwój polskich firm na rynkach międzynarodowych. Jako jeden z nielicznych banków w Polsce proponujemy klientom korporacyjnym ten typ płatności w bankowości elektronicznej. To kolejne, po możliwości integracji rachunków bankowych narzędzie ułatwiające prowadzenie biznesu" - powiedział

X-Trade spodziewa się przyspieszenia kw/kw wzrostu liczby rachunków w IV kw.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers spodziewa się przyspieszenia przyrostu liczby rachunków w IV kwartale 2017 r. w ujęciu kw/kw, podała spółka. W III kw. br. klienci X-Trade otworzyli 11 278 nowych rachunków, w II kw. - 9 635, a w I kw. - 13 280. "Zdaniem zarządu, w IV

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XI

potrzeb pożyczkowych przyszłego roku określonych w projekcie ustawy budżetowej, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany, wynosi ok. 28%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec października ukształtował się na poziomie ok. 55 mld zł" - napisał  wiceminister finansów Piotr

MF zaoferuje obligacje za 9-17 mld zł na dwóch przetargach sprzedaży w kwietniu

brutto według ustawy budżetowej wyniósł na koniec marca ok. 87%. Stan środków na rachunkach budżetowych przekracza 70 mld zł. W kwietniu planowane są dwa przetargi sprzedaży obligacji oraz cztery przetargi sprzedaży bonów skarbowych, dodatkowo 1 kwietnia wpłyną również środki z rozliczenia przetargu

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

210,3 mln zł oraz dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 175,3 mln zł. "Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,2% m/m do 973,3 mld zł w grudniu 2019 r.

wypadkową: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,8 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 11,8 mld zł oraz nadwyżce budżetu środków europejskich 3,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-5,8 mld zł), różnic kursowych (-4,7 mld zł) - umocnienia PLN wobec euro o

Rząd przyjął projekt ustawy. Będzie darmowe konto

Podstawowy rachunek płatniczy (i podstawowe usługi z nim powiązane) ma być dostępny dla osób niemających dotąd innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji we IX

środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 67 mld zł" - napisał  wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych na wrzesień. "W lipcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 3,2 mld zł

X-Trade Brokers miał wstępnie 59,49 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

o 135,3 tys. lotów rdr, a rentowność jednostkowa o 59,7 zł" - czytamy w raporcie. W I kwartale 2018 r. liczba nowo otwartych rachunków wyniosła 15 910 i była wyższa o 19,8% r/r. Z kolei średnia liczba aktywnych rachunków była rekordowa zarówno w stosunku do wcześniejszych kwartałów

MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w sierpniu

%. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 64 mld zł. Zgodnie z planem kwartalnym w sierpniu planowany jest jeden przetarg. Będzie nim przetarg zamiany, który odbędzie się 8 sierpnia" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do podaży papierów

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 962,01 mld zł w listopadzie

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+9,8 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 1,3 mld zł oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+8,5 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-13,4 mld zł), różnic kursowych (+4,4 mld zł) - osłabienia

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 92,97 mln zł w 2017 r.

tym wzrosty w otwieranych nowych rachunkach i liczbie aktywnych rachunków. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 145 497 tys. zł (2016 r.: 168 461 tys. zł), tj. spadek o 13,6% r/r. Na spadek ten złożyły się niższe o 24 497 tys. zł koszty marketingu wynikające

Bankowcy: Sektor nie 'zarazi' realnej gospodarki, popyt na kredyt wciąż niski

" - powiedział wiceprezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski podczas panelu na EEC Online. "W I fazie obserwowaliśmy akumulację gotówki na rachunkach rozliczeniowych wielu przedsiębiorstw, bo one trochę wstrzymywały się z płatnościami dla innych, starając się przewidzieć, co dalej będzie

MF: Zadłużenie SP spadło o 1,8% m/m do 960,88 mld zł w październiku

głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,1 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 1,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-12,9 mld zł), różnic kursowych (-8,0 mld zł) - umocnienia złotego wobec euro o 2,6%, wobec USD o 4,6%, wobec

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 28 grudnia   --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) za III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX br.   PONIEDZIAŁEK, 31 grudnia --Dzień bez sesji na GPW --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępne szacunki

Grupa Tauron wdraża mechanizm podzielonej płatności

towarów i usług od 1 lipca 2018 r. zapłata za nabyty towar lub usługę będzie mogła zostać zrealizowana przez podatnika poprzez rozdzielenie na dwa odrębne rachunki: 1. wartość netto na rachunek bankowy dostawcy 2. wartość VAT na specjalne konto dostawcy (rachunek bankowy VAT)" - czytamy w

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w czerwcu

na koniec maja wyniósł 73%. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 66 mld zł. Podobnie jak to miało miejsce w maju, w związku z wysokim stopniem sfinansowania potrzeb pożyczkowych i komfortową sytuacją płynnościową budżetu obydwa przetargi organizowane w czerwcu będą

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+3,4 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 3,7 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+11,1 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych" - czytamy w komunikacie. Zadłużenie

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 978,56 mld zł we wrześniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,2 mld zł; zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,1 mld zł); różnic kursowych (-0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,2% i wobec JPY o 0,7% oraz osłabienia wobec USD

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa pozytywna

. oraz prognoz na kolejne lata.  "W latach 2014-2018 stan środków na rachunkach na koniec poszczególnych lat wynosił około 43% obsługi zadłużenia i spodziewamy się, że taka sytuacja będzie miała miejsce również w średnim okresie. W celu wsparcia płynności Płock może korzystać z kredytu w

Projekt budżetu 2020: Potrzeby pożyczkowe budżetu netto wyniosą 19,38 mld zł

finansowanie zagraniczne będzie ujemne i wyniesie 16.160,5 mln zł. "Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje: a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 35.538,7 mln zł,   b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu

Inwestorzy z GPW boją się, że otwarcie gospodarek przyniesie 2. falę zachorowań

zagranicznych. Powiększające się grono rodzimych inwestorów indywidualnych (1,3 mln rachunków maklerskich na koniec kwietnia), o którym informował wczoraj KDPW, nie pomoże więc notowaniom na GPW wspiąć się wyżej. Można oczekiwać, że w kolejnych dniach WIG20 również będzie podporządkowany nastrojom na

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu

rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 6,6 mld zł, różnic kursowych (-1 mld zł) - umocnienie wobec euro o 0,5%, wobec USD o 0,9%, wobec

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu

głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 2,8 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,4 mld zł), różnic kursowych (6,5 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 2,2%, wobec USD o 3,2%, wobec CHF o 3,4

Rząd przyjął nowelę o usługach płatniczych, chce zwiększyć ubankowienie w Polsce

(komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych. CIR tłumaczy, że to podstawowa zmiana, która wynika z wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia

Nowak z MF: Sfinansowano 64% całorocznych potrzeb pożyczkowych

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 64% na koniec marca 2019 r., poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 60 mld zł, podał także. "W

MF może zaoferować obligacje za max. 5 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w IV kw.

budżetu przedstawione w projekcie budżetu na rok 2020, tegoroczne potrzeby pożyczkowe są już w pełni sfinansowane. Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych przyszłego roku wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany wynosi ok. 22%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,2% m/m do 973,3 mld zł w lipcu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,7 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,3 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,9 mld zł), różnic kursowych (3,7 mld zł) - osłabienie wobec euro o 0,9%, wobec USD o 3,1%, wobec o CNY 3,0% i wobec JPY

Nowak z MF: Sfinansowano 52% całorocznych potrzeb pożyczkowych

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 52% na koniec lutego, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 50 mld zł, podał także.  "W marcu

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

Od stycznia ponad 25 mln polskich podatników, zamiast wpłacać pieniądze na rachunki urzędu skarbowego, musi mieć nadany indywidualnie przez fiskusa numer konta do robienia takich opłat. Czyli do wpłat PIT, VAT czy CIT (w przypadku osób prawnych). Dzięki temu fiskus łatwiej ma kontrolować, co kto

Atende miało 12,13 mln zł zysku netto, 20,04 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 295 mln zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody wzrosły także w rachunku jednostkowym i osiągnęły 226 mln zł - wzrost o 8%" - napisał prezes Roman Szwed w liście do akcjonariuszy. "W ujęciu sektorowym wzrosty przychody

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,1% m/m do 975,11 mld zł w czerwcu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,2 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,9 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,6 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-3,7 mld zł

Nowak z MF: Sfinansowano 43% całorocznych potrzeb pożyczkowych

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wyniósł 43% na koniec stycznia, poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 52 mld zł, podał także.  "W lutym

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,3% m/m do 976,14 mld zł w maju

: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,4 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,4 mld zł), różnic kursowych (+0,6 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,01%, wobec USD o 0,5%, wobec CHF o 1,8% i wobec JPY o 3,0

Raiffeisen Polbank w rok otworzył 300 tys. kont z serii produktowej 'wymarzone'

pozwoliła pobić rekordy sprzedażowe" - powiedział wiceprezes Maciej Bardan, cytowany w komunikacie. Ponad połowa rachunków została otwarta przez osoby, które wcześniej nigdy nie korzystały z usług Raiffeisen Polbanku, a zdecydowana większość pozostałych rachunków - przez klientów nieaktywnych od

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

inwestycyjne wprowadziły także ochronę przed ujemnym saldem na rachunkach maklerskich swoich klientów" - czytamy w materiale.  "84% inwestorów popiera wprowadzenie zabezpieczenia przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim, a 40% traderów wprowadzenie ujednoliconego ostrzeżenia o ryzyku. To

X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju

naszej strategii, która zakłada skupienie na rozwoju biznesu, ulepszaniu usług i dalszym zwiększaniu liczby nowych rachunków" - powiedział ISBtech Arnaut. Systexan, kontrolowany przez Polish Enterprise Fund VI LP należący do funduszu private equity Enterprise Investors, poinformował wcześniej, że

Bank Pekao został wybrany do obsługi spółek z grupy GPW 

;rozszerzy portfolio klientów o Towarową Giełdę Energii (TGE), podał Pekao.  Wybór Banku Pekao jest efektem negocjacji z GPW w Warszawie, które toczyły się od końca sierpnia 2018 r. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, bankowość elektroniczną, obsługę

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-7,4 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,4 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+5,5 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-0,8 mld zł

X-Trade Brokers miał wstępnie 10,64 mln zł zysku netto w I kw.

. Liczba nowych rachunków otworzonych w I kw. wyniosła 13 280 wobec 6 438 rok wcześniej. Średnia liczba aktywnych rachunków - odpowiednio: 20 408 wobec 16 087. "Wynik netto I kwartału 2017 r. ukształtowany został głównie przez następujące czynniki: - spadek przychodów wynikający z niższej

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 24 grudnia --Dzień bez sesji na GPW -14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3, listopad    PONIEDZIAŁEK, 28 grudnia -14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje saldo rachunku bieżącego - kwartalne (EUR) III kw. , zadłużenie zagraniczne w IX

Fitch podtrzymał rating A- Polski ze stabilną perspektywą

Fitcha, Polska powinna być stosunkowo odporna na szok związany z pandemią COVID-19 w porównaniu do krajów porównywalnych, dzięki zdywersyfikowanej, lecz stosunkowo zamkniętej gospodarce, umiarkowanemu sektorowi turystycznemu, statusowi importera netto energii, elastycznemu kursowi walutowemu, rachunkowi

Jeznach z GUS: Szacujemy wzrost PKB za I-III kw. br. na 5,2% r/r

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w I-III kw. 2018 r. szacowany jest na 5,2% r/r wobec 4,7% wzrostu rok wcześniej, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Po 3 kwartałach oceniamy, że wzrost gospodarczy sięgnął

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews/Macronex) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 12 kwietnia 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --0?: Polska - Decyzja S&P ws. ratingu --0?: Chiny - Bilans handlu zagranicznego (USD), marzec 

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 6,2% r/r, wskaźnik NPL: 4,74% w II kw

osiągając w obu przypadkach rekordowy poziom w II kw. 2018 i zamykając pierwszą poł. 2018 r. wzrostem sprzedaży, odpowiednio, +18% r/r i +15% r/r" - podano także.  Wolumen rachunków bieżących przedsiębiorstw uzyskał na koniec I półrocza 2018 roku wartość 7,6 mld zł rosnąc 15% r/r; nastąpił

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,1% m/m do 949,6 mld zł we wrześniu

. był głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+0,5 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 2,1 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+0,9 mld zł), umocnienia złotego (-1,6 mld zł) o 0,6% wobec EUR, o 0,1% wobec USD, o 1,0% wobec CHF, o

MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w XI

2019. Jednocześnie na przetargach zamiany prefinansowane zostało ok. 6% potrzeb pożyczkowych brutto z 2019 roku. Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 57 mld zł. W listopadzie planujemy przeprowadzić jeden przetarg zamiany i jeden przetarg kasowy" - napisał w komentarzu wiceminister finansów

Klienci PKO BP dokonali transakcji na ponad 100 mln zł w kantorze internetowym

korzystać z powiadomień/alertów SMS, w momencie gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom. Przelewy w EUR i CHF zlecone za pośrednictwem kanałów elektronicznych (serwis internetowy, serwis telefoniczny) są bezpłatne. Do zawarcia transakcji konieczne jest posiadanie rachunków walutowych, które można

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

rachunkach obywateli amerykańskich. Do amerykańskiej skarbówki mają trafiać dane o saldach rachunków i informacje o właścicielach kont. Amerykanie wymyślili, Polacy mają problem Jest i sankcja - jeśli zagraniczna instytucja finansowa (np. polski fundusz inwestycyjny) pomagałaby ukrywać dochody Amerykanów

Nowak z MF: Sfinansowano ok. 86% całorocznych potrzeb pożyczkowych

do przewidywanego wykonania ustawy. Jedynym przetargiem organizowanym we wrześniu był przetarg zamiany, który służył głównie finansowaniu przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, jako że większość odkupionych przed terminem obligacji zapada już w 2018 r. Stan środków na rachunkach budżetowych

Nowak z MF: Sfinansowano 81% całorocznych potrzeb pożyczkowych

wykonania tego roku w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019. Jednocześnie na przetargach zamiany prefinansowane zostało ok. 6% potrzeb pożyczkowych brutto z 2019 roku. Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 51 mld zł" - napisał Nowak w komentarzu do planów podaży papierów skarbowych. 

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,9% m/m do 963,57 mld zł w lutym

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,9 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa w wysokości 7,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-0,8 mld zł), różnic kursowych (+2,3 mld zł) - osłabienie wobec EUR o 0,7%, wobec USD o 1,6%, wobec CHF o 1,3% i wobec

Nowak z MF: Sfinansowano 95,5% tegorocznych potrzeb pożyczkowych (aktual.)

Na prośbę Ministerstwa Finansów korygujemy kwotę stanu środków na rachunkach budżetowych w wypowiedzi wiceministra finansów Piotra Nowaka. Powinna ona wynosić ok. 58 mld zł, nie zaś ok. 25,8 mld zł jak podano wcześniej.   Poniżej poprawiona wersja depeszy: Warszawa, 30.11.2017

X-Trade Brokers miała wstępnie 78,72 mln zł zysku netto w 2016 r.

r. spółka miała 94,08 mln zł przychodów (wobec 57,35 mln zł rok wcześniej) i 51,43 mln zł zysku netto (wobec 16,5 mln zł zysku rok wcześniej). Liczba nowych rachunków otworzonych w 2016 r. wyniosła 31 300 wobec 31 175 w 2015 r. Średnia liczba aktywnych rachunków - odpowiednio: 17 243 wobec 15 082

Raiffeisen Bank Polska: Pierwsze efekty cyfrowej ewolucji wiosną 2018 r.

; Prezes podkreślił, że trwające ożywienie w gospodarce przekłada się pozytywnie na sytuację finansową klientów banku, którzy zgłaszają większe zapotrzebowanie na usługi bankowe.  Bank podał, że w III kw. klienci otworzyli ponad 30 tys. nowych rachunków - Wymarzone Konto Osobiste (podobnie jak

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł), umocnienia złotego (-2,9 mld zł) o 0,9

Jeznach z GUS: Szacujemy wzrost PKB za całe I półr. br. na 5,1% r/r

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w całej I poł. 2018 r. szacowany jest na 5,1% r/r wobec 4,2% wzrostu rok wcześniej, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Szacujemy, że w pierwszej połowie br. wzrost

MF planuje przetarg zamiany obligacji i odkupu obligacji nomin. w USD w XII

, że tegoroczne potrzeby pożyczkowe zostały już całkowicie sfinansowane. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 52 mld zł. Ponadto dzięki przeprowadzonym do tej pory przetargom zamiany mamy już sfinansowane 15% przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych. W grudniu na rynku

Liczba kart kredytowych PKO BP wzrosła o ponad 40 tys. r/r do 870 tys. w I półr.

ciągu roku liczba kont osobistych prowadzonych przez PKO zwiększyła się o ponad 280 tys. rachunków - do 7,2 mln. Po raz kolejny bank zdystansował konkurencję osiągając po I półroczu 2018 roku największą dynamikę wzrostu w kartach - w ciągu roku na rynku przybyło ponad 40 tys. kart kredytowych z logo PKO

Zysk netto X-Trade Brokers spadł r/r do 4,24 mln zł w III kw. 2016 r.

konsekwentnie buduje bazę klientów pod przyszły wzrost. Z kwartału na kwartał rośnie liczba nowych rachunków oraz średnia liczba aktywnych rachunków, zaznaczono w informacji. "W trzecim kwartale br. liczba nowych rachunków wzrosła o 20% r/r, a średnia liczba aktywnych rachunków o 10% r/r. Zarząd wierzy

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

większy nacisk na inteligentne systemy zarządzania energią i rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu przyczyniają się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a jednocześnie pozwalają oszczędzać na rachunkach za energię

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

;Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, fin.(konsensus r/r: 2,8%; poprzednio: 2,9%) --11:00: Strefa euro  - Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR), lipiec (konsensus: 16,8 mld; poprzednio: 20,6 mld) --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego (EUR), lipiec (konsensus: -295 mln

MF zaoferuje obligacje za 15-25 mld zł na 3-5 przetargach sprzedaży w II kw.

skarbowych odbywać się będą w ramach zarządzania poziomem rezerwy płynnościowej budżetu państwa, poinformował także resort.  "Po pierwszym kwartale mamy już sfinansowaną połowę tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Sytuacja płynnościowa budżetu pozostaje bardzo dobra, na rachunkach budżetowych

MF zaoferuje obligacje za 8-18 mld zł na 2-3 przetargach sprzedaży w III kw.

potrzeb pożyczkowych 2019 roku. Na rachunkach budżetowych znajduje się ok. 51 mld zł. W związku z okresem wakacyjnym i dobrą sytuacją płynnościową podaż obligacji na przetargach sprzedaży w III kwartale będzie ograniczona i zawrze się w przedziale 8-18 mld zł. W zależności od potrzeb, zorganizowane będą

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 949,86 mld zł w X

głównie wypadkową:  ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-1,1 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 3,3 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+7,1 mld zł), osłabienia złotego (+5,5 mld zł) o 1,4% wobec euro, o 3,9% wobec dolara, o 0,9% wobec CHF, o

Szwajcaria traci neutralność

Na przestrzeni ostatnich miesięcy co trzeci szwajcarski bank zgłosił chęć przystąpienia do amerykańskiego programu przewidującego amnestię w przypadku ujawnienia rachunków bankowych rezydentów Stanów Zjednoczonych, na których były przechowywane nieopodatkowane środki. Wydaje się, że nawet

Grupa Lotos będzie stosowała podzieloną płatność od 1 lipca br.

rachunki. Z płaconej wartości brutto, która wpłynie na konto sprzedawcy po 1 lipca, bank automatycznie oddzieli kwotę podatku od towarów i usług na odrębny rachunek VAT. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz podatników VAT (w tym na podmioty zagraniczne

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - uregulowana w jednym akcie prawnym

informacji było zapewnienie pełnej zgodności wymiany informacji w Unii ze zmianami na szczeblu międzynarodowym. Rozwiązania przyjęte w dyrektywie 2014/107/UE oraz standardzie CRS bazują na dwustronnych umowach o automatycznej wymianie informacji w celu wdrożenia ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach