rachunkach maklerskich

Poradnik: Bezpieczeństwo internetowych rachunków maklerskich

Pod względem bezpieczeństwa internetowe rachunki maklerskie nie różnią się praktycznie od zabezpieczeń elektronicznych rachunków bankowych. A jest nawet bezpieczniej, bo z konta maklerskiego przelać środki możesz tylko na wcześniej zdefiniowany przez siebie rachunek.

Zamożni i Ukraińcy - Bank Pekao walczy o nowych klientów. Co daje w zamian?

Bezpłatne konto i rachunek maklerski, profesjonalny doradca, polisa turystyczna i złota karta, na której do końca roku bank nie naliczy żadnych odsetek od zadłużenia. To nowa propozycja Banku Pekao dla klientów, którzy zdecydują się zdeponować u nich przynajmniej 200 tys. zł.

TMS Brokers szuka najlepszego tradera w Polsce

najlepsze stopy zwrotu na koniec rywalizacji. Każda osoba, która przystąpi do konkursu, dla zwiększenia swoich szans może zgłosić do udziału maksymalnie 10 rachunków maklerskich. Wyniki zmagań uczestników będzie można obserwować za pośrednictwem rankingu na stronie konkursowej w serwisie TMS NonStop oraz

Zarabiaj na giełdzie bez podatku, czyli III filar w biurze maklerskim

rachunków i tylko nieznacznie ustępowały bankowym IKE, gdzie aktywnych było 65 proc. kont. Dla porównania aktywne było tylko co czwarte konto prowadzone przez zakład ubezpieczeń. IKE tylko w kilku biurach Co proponują biura maklerskie w ramach IKE i IKZE? Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

jeśli założyłeś konto między 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. Jeśli relację z bankiem, funduszem inwestycyjnym czy biurem maklerskim zawarłeś później lub wcześniej - obowiązek cię nie dotyczy (oświadczenie albo złoży za ciebie instytucja finansowa, albo złożyłeś je już przy zakładaniu konta). W

Duże zainteresowanie zapisami na akcje PZU

otwieraniem rachunków inwestycyjnych spowolnione było działanie systemu informatycznego, ale nie doszło do zawieszenia. Teraz wszystko działa już płynnie - powiedziała nam dyrektor zarządzająca Domu Maklerskiego PKO BP Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk. Inwestorzy mogą zapisywać się w licznej sieci Punktów Obsługi

Kolejki pod biurami maklerskimi. Polacy chcą akcji PZU

zainteresowania otwieraniem rachunków inwestycyjnych spowolnione było działanie systemu informatycznego. Ale nie doszło do jego zawieszenia. Potem wszystko działało już płynnie - potwierdza dyrektor zarządzająca Domu Maklerskiego PKO BP Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk. W niektórych oddziałach PKO BP od rana pojawiły

KNF: Zysk netto domów maklerskich wyniósł 237,05 mln zł w I kw. 2020

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 123,14 mln zł, zaś rok wcześniej było to 126,36 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 221,03 mln zł w I kw. br. wobec 205,5 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 64,28 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 6,42

Martis: 57% inwestorów wchodzących na GPW miało już kontakt z rynkiem giełdowym

dysponowała w przeszłości rachunkiem maklerskim. Natomiast na warszawską giełdę rzadko powracają osoby starsze. Z ankiety wynika, że rachunków praktycznie nie otwierają osoby, które przekroczyły 50. rok życia" - czytamy dalej. Oprócz najpopularniejszego wyniku - 50% badanych inwestuje między 25 a 100

KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł do 27,86 mln zł w 2019 r.

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 406,74 mln zł, zaś rok wcześniej było to 574,18 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 724,66 mln zł w ub.r. wobec 859,38 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 68,08 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły

Prywatyzacja z obywatelami, ale bez energii. Rząd wykona plan?

Rządowy plan dochodów z prywatyzacji na 2010 r. przewidywał, że tegoroczne dochody z prywatyzacji wyniosą 25 mld zł. Ministerstwo Skarbu Państwa twierdzi nawet, że uzbierało 26 mld zł. Ale ta suma jest wyłącznie w podpisanych umowach. Wpływy kasowe do 10 grudnia wyniosły 18,4 mld zł. Wpływ brakujący

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

kolejnego etapu tego strategicznego dla naszego banku procesu. W czerwcu br. Dom Maklerski Pekao przejął obsługę rachunków maklerskich od Domu Inwestycyjnego Xelion, w sierpniu zintegrowaliśmy działalność CDM Pekao - tym samym konsolidując obsługę klientów indywidualnych na rynku maklerskim w Domu

KNF nakazała przeniesienie instrumentów finans.,środków z Vestor DM do DM PKO BP

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków z Vestor Dom Maklerski (Vestor DM) do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku

KNF: Strata netto domów maklerskich wyniosła 4,41 mln zł w I-III kw. 2019

wcześniej. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 293,58 mln zł, zaś rok wcześniej było to 467,21 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 544,66 mln zł w I-III kw. br. wobec 674,17 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 66,45 mld zł, zaś aktywa klientów w

Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

ostatecznie potwierdzone uchwałą walnego zgromadzenia.  "(...) cała działalność maklerska Centralnego Domu Maklerskiego w najbliższych dwóch miesiącach trafi do DM Pekao. Czerwiec jest też ostatnim miesiącem świadczenia usług w ramach obsługi rachunków maklerskich przez DI Xelion. Duża część

KNF: Strata netto domów maklerskich wyniosła 1,74 mln zł w I kw.

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 126,36 mln zł, zaś rok wcześniej było to 188,85 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 205,5 mln zł w I kw. br. wobec 248,38 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 84,38 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu

KNF cofnęła licencję Vestor DM i dała 2 miesiące na zakończenie działalności

Vestor przechowuje, rejestruje lub ewidencjonuje, w związku z działalnością maklerską w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, KNF będzie uprawniona do wszczęcia postępowania i podjęcia decyzji o

KNF: Strata netto domów maklerskich wyniosła 9,6 mln zł w I poł. 2019 r.

wcześniej. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 245,5 mln zł, zaś rok wcześniej było to 333,87 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 407,97 mln zł w I poł. br. wobec 248,38 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 82,48 mld zł, zaś aktywa klientów w

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł o 12,2% r/r do 222,09 mln zł w 2017 r.

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 729,18 mln zł, zaś rok wcześniej było to 888,1 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 895,49 mln zł w 2017 r. wobec 888,1 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 91,92 mld zł na koniec grudnia

Bank Pekao: Podział CDM Pekao stał się prawnie skuteczny

Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze

Zysk netto domów maklerskich spadł o 25,14% r/r do 160,04 mln zł w 2018 r. 

własnych domów maklerskich wzrósł o 2,06% r/r do 1 788,4 mln zł.  "Na koniec 2018 r. domy maklerskie prowadziły 714 957 rachunków instrumentów finansowych, na których przechowywane były instrumenty finansowe o łącznej wartości 75 589 207 tys. zł. Na rachunkach pieniężnych znajdowały się środki

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

inwestycyjne wprowadziły także ochronę przed ujemnym saldem na rachunkach maklerskich swoich klientów" - czytamy w materiale.  "84% inwestorów popiera wprowadzenie zabezpieczenia przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim, a 40% traderów wprowadzenie ujednoliconego ostrzeżenia o ryzyku. To

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 167,14 mln zł w I półr.

wcześniej. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 333,87 mln zł, zaś rok wcześniej było to 392,78 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 248,38 mln zł w I poł. br. wobec 233,17 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 84,18 mld zł, zaś aktywa klientów w

Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze pośrednictwa, doradztwa

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

wnioskodawcę i przekazuje mu informację o rachunkach „śpiochach”. System nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Wielu spadkobierców podejrzewa, że zmarły miał nie tylko rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ale też rachunek w biurze maklerskim, polisy ubezpieczeniowe lub inwestycyjne albo

IDM: Pogarszająca się kondycja branży maklerskiej ryzykiem dla rynku kapitał.

rachunek, to w I kwartale 2019 r. sektor odnotował straty w ujęciu całościowym" - czytamy dalej. Od wprowadzenia ograniczeń transakcyjnych na rynku CFD po interwencji ESMA obroty na rynku forex w domach maklerskich spadły o połowę, a krajowi klienci - inwestorzy detaliczni wybierają ofertę brokerów

Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie 18,18 mln zł dywidendy za 2018 r.

wysokości 18 178 772 zł. Przy założeniu, że do dnia dywidendy na rachunkach maklerskich zostanie zarejestrowanych 28 250 akcji serii C objętych w ramach I Programu Opcji Menedżerskich, liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 18 178 772 szt., co oznacza dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję emitenta

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

dokumentu. Czytaj też: Kto dziedziczy majątek, gdy zmarły nie zostawił testamentu? Rozwiązujemy trudne przypadki spadkowe Gdzie szukać pieniędzy Informację o rachunkach pozostawionych przez spadkobiercę można uzyskać w dowolnym oddziale banku lub SKOK. Obowiązujące od 1 lipca 2016 r. zmiany w prawie

KNF zezwoliła Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia Bankowi Polska Kasa Opieki SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie

BOŚ Bank wdrożył split payment w realizacji płatności i obsłudze kredytów

bankowości elektronicznej, systemu do obsługi faktoringu czy gospodarki własnej; konieczność dostosowania regulacji dostępnych dla klientów banku; przeprowadzenie procesu automatycznego otwarcia rachunków VAT oraz poinformowania klientów o zmianach. W wyniku dostosowań od 1 lipca BOŚ Bank udostępnił klientom

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 102,16 mln zł w I kw.

. Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 188,85 mln zł, zaś rok wcześniej było to 212,98 mln zł. Koszty działalności podstawowej sięgnęły 248,38 mln zł w I kw. br. wobec 233,17 mln zł rok wcześniej. Aktywa klientów na rachunkach wyniosły 89,91 mld zł, zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły

PKO BP największym bankiem korporacyjnym, z ponad 100 mld zł finans. dla biznesu

przekłada się na pozycję lidera. Na koniec 2018 roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego prowadzi około 130 tys. rachunków papierów wartościowych i prawie 200 tys. rachunków rejestrowych, podano także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na

KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł r/r do 170,37 mln zł w I półr. 2016

%. Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 87,03 mld zł na koniec czerwca br., zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 18,90 mld zł.  Rok wcześniej aktywa klientów na rachunkach wyniosły 117,49 mld zł, zaś aktywa w zarządzaniu 37,72 mld zł. (ISBnews)

KNF zgłosiła do prokuratury możliwe manipulacje kursem Alchemii

kupującym i sprzedającym był ten sam inwestor. Co do zasady, zlecenia sprzedaży były składane w domu maklerskim A, natomiast zlecenia kupca w domu maklerskim B, wyjaśniono. „UKNF ustalił, iż transakcje między rachunkami inwestora zawierane były w wyniku zleceń kupna i sprzedaży, które wpłynęły do

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 274,24 mln zł w I półroczu

maklerskiej w wysokości 24,75 mln zł wobec 13,42 mln zł straty rok wcześniej. Kapitały podstawowe (Tier I) domów maklerskich wyniosły 1.551,6 mln zł na koniec czerwca br. Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 117,5 mld zł na koniec grudnia 2014 r., zaś aktywa klientów w

Noble Securities rezygnuje z działalności na rynku FX, przejmie ją TMS Brokers

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Dom maklerski Noble Securities zdecydował o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej usługi na rynku forex (OTC/CFD) i tym samym od 23 listopada br. zaprzestanie prowadzenia rachunków za pośrednictwem platformy Noble Markets. 

X-Trade spodziewa się przyspieszenia kw/kw wzrostu liczby rachunków w IV kw.

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - X-Trade Brokers spodziewa się przyspieszenia przyrostu liczby rachunków w IV kwartale 2017 r. w ujęciu kw/kw, podała spółka. W III kw. br. klienci X-Trade otworzyli 11 278 nowych rachunków, w II kw. - 9 635, a w I kw. - 13 280. "Zdaniem zarządu, w IV

KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł r/r do 396,39 mln zł w 2014 r.

działalności maklerskiej w wysokości 31,62 mln zł wobec 32,20 mln zł zysku rok wcześniej.   Kapitały podstawowe (Tier I) domów maklerskich wyniosły 1.551,96 mln zł na koniec grudnia ub.r.   Wartość aktywów klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 106,84 mld zł na koniec grudnia

Czwarta wpadka banków w tym tygodniu. Dziś było Pekao

W piątek od godziny 9.30 serwis Pekao24 nie działał. Po wpisaniu nr klienta pojawiał się komunikat: "Witryna sieci Web nie może wyświetlić strony" - jak pisali klienci banku. Na stronie banku pojawił się komunikat: "Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych m

mDM dołączył do programu PKN Orlen dla inwestorów ind. 'Orlen w portfelu'

dyrektor biura relacji inwestorskich PKN Orlen Iwona Waksmundzka, cytowana w komunikacie.  Dzięki tej współpracy przystąpienie do programu będzie jeszcze łatwiejsze, ponieważ otwarcie rachunku maklerskiego w Domu Maklerskim mBanku i przystąpienie do programu możliwe jest przez internet na stronie

X-Trade Brokers miał wstępnie 93,13 mln zł zysku netto w 2017 r.

IV kw. 2017 r. spółka miała 75,46 mln zł przychodów (wobec  93,96 mln zł rok wcześniej) i  32,42 mln zł zysku netto (wobec 50,42 mln zł zysku rok wcześniej). Liczba nowych rachunków otworzonych w 2017 r. wyniosła  50 723 wobec 31 300 w 2016 r. Średnia liczba aktywnych

X-Trade Brokers odstąpił od negocjacji ws. nabycia portfela klientów HFT Brokers

stron co do warunków potencjalnej transakcji" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie X-Trade Brokers podkreślił, że w dalszym ciągu będzie dążył do realizacji celów strategicznych w szczególności w zakresie wzrostu liczby aktywnych rachunków określonych m.in. w prospekcie emisyjnym. X-Trade

X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju

naszej strategii, która zakłada skupienie na rozwoju biznesu, ulepszaniu usług i dalszym zwiększaniu liczby nowych rachunków" - powiedział ISBtech Arnaut. Systexan, kontrolowany przez Polish Enterprise Fund VI LP należący do funduszu private equity Enterprise Investors, poinformował wcześniej, że

X-Trade Brokers miał wstępnie 59,49 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

o 135,3 tys. lotów rdr, a rentowność jednostkowa o 59,7 zł" - czytamy w raporcie. W I kwartale 2018 r. liczba nowo otwartych rachunków wyniosła 15 910 i była wyższa o 19,8% r/r. Z kolei średnia liczba aktywnych rachunków była rekordowa zarówno w stosunku do wcześniejszych kwartałów

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 92,97 mln zł w 2017 r.

tym wzrosty w otwieranych nowych rachunkach i liczbie aktywnych rachunków. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 145 497 tys. zł (2016 r.: 168 461 tys. zł), tj. spadek o 13,6% r/r. Na spadek ten złożyły się niższe o 24 497 tys. zł koszty marketingu wynikające

IDM wprowadza dla członków jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta CFD

badań Izby przeprowadzonych wraz ze środowiskami inwestorów w 2018 roku, połowa aktywnych i doświadczonych krajowych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku maklerskiego do kraju spoza UE. Z krajowego rynku uciekali najbardziej aktywni klienci

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował na GPW

dostępne na rachunkach IKE i IKZE. Mamy nadzieje, że z uwagi na łatwość zawierania transakcji, atrakcyjne kwotowanie, niskim kwotom inwestycji oraz wprowadzoną niższą opłatą za zarządzanie (1%) fundusz zyska zainteresowanie inwestorów" - powiedział członek zarządu Beta Securities Poland Robert

Inwestorzy z GPW boją się, że otwarcie gospodarek przyniesie 2. falę zachorowań

zagranicznych. Powiększające się grono rodzimych inwestorów indywidualnych (1,3 mln rachunków maklerskich na koniec kwietnia), o którym informował wczoraj KDPW, nie pomoże więc notowaniom na GPW wspiąć się wyżej. Można oczekiwać, że w kolejnych dniach WIG20 również będzie podporządkowany nastrojom na

DM TMS Brokers uruchomił kantor internetowy -TMS Kantor

Finansowego. Transakcje są raportowane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a pieniądze klientów nie opuszczają polskiego systemu bankowego. Dzięki współpracy z największymi polskimi instytucjami finansowymi, istnieje możliwość rozliczenia transakcji pomiędzy rachunkami w różnych bankach, co

KNF: Zysk netto domów maklerskich wzrósł r/r do 369,52 mln zł w I-III kw.

klientów na rachunkach w domach maklerskich wyniosła 118,16 mld zł na koniec września., zaś aktywa klientów w zarządzaniu sięgnęły 36,02 mld zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 156,35 mld zł i 72,48 mld zł. (ISBnews)  

PKN Orlen nawiązał współpracę z DM BOŚ w ramach programu 'Orlen w portfelu'

Orlen na swoim rachunku maklerskim w jednym z domów maklerskich uczestniczących w programie. Akcjonariusze, którzy spełnią ten warunek, mogą skorzystać z 15 groszy rabatu na litr paliwa Verva oraz 10 groszy rabatu na litr paliwa Efecta. W ramach programu przewidziane jest także 10% upustu na produkty z

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

C/I wyniósł 50%" - czytamy w komunikacie.  Bank podał, że IV kw. przyniósł wysokie dynamiki biznesowe: wzrost kredytów klientów globalnych o 26%, depozytów o 28%. Wolumeny rachunków operacyjnych w bankowości instytucjonalnej wzrosły o 24%. Ponadto, koncentracja na rozwoju elektronicznych

PKN Orlen: Udział w programie 'Orlen w Portfelu' zadeklarowało ponad 1 000 osób

rachunku maklerskim w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, Domu Maklerskim mBanku czy Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze

BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019, podała spółka. Santander Biuro Maklerskie dokonało 11 lipca 2019 roku nabycia na rachunek spółki 14 589 akcji BBI Development. Łączna wartość transakcji wyniosła 8 753,40 zł, podano w

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

obszarach działalności - bankowości transakcyjnej (głównie produkty i rozwiązania dotyczące zarządzania płynnością) i powierniczej. Jednocześnie grupa odnotowała istotny wzrost wyniku prowizyjnego z tytułu działalności maklerskiej, w wyniku przyrostu liczby rachunków maklerskich klientów (+5,8% r./r.) oraz

X-Trade Brokers miał wstępnie 10,64 mln zł zysku netto w I kw.

. Liczba nowych rachunków otworzonych w I kw. wyniosła 13 280 wobec 6 438 rok wcześniej. Średnia liczba aktywnych rachunków - odpowiednio: 20 408 wobec 16 087. "Wynik netto I kwartału 2017 r. ukształtowany został głównie przez następujące czynniki: - spadek przychodów wynikający z niższej

IDM i SII są przeciw restrykcjom podatkowym w SRRK

maklerski ma prawo do kompensacji wyników z różnych instrumentów finansowych. Nierzadko stanowi to dla niego zaletę i argument wyboru polskiego podmiotu, czytamy także. Połowa aktywnych i doświadczonych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku

Przegląd informacji ze spółek

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i zabezpieczającym, związanym z roszczeniami spółki Orlen Projekt, Polwax otrzymał zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych, wobec czego spółka przekazała na rachunek komornika kwotę 6 701 217 zł, która w całości zabezpiecza roszczenia Orlen

X-Trade Brokers miał wstępnie 29,53 mln zł zysku netto w I półroczu

aktywnych rachunków na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła 20 016 wobec 16 305 rok wcześniej. X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących

X-Trade Brokers miała wstępnie 78,72 mln zł zysku netto w 2016 r.

r. spółka miała 94,08 mln zł przychodów (wobec 57,35 mln zł rok wcześniej) i 51,43 mln zł zysku netto (wobec 16,5 mln zł zysku rok wcześniej). Liczba nowych rachunków otworzonych w 2016 r. wyniosła 31 300 wobec 31 175 w 2015 r. Średnia liczba aktywnych rachunków - odpowiednio: 17 243 wobec 15 082

Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o wypłacie 0,83 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendy kwoty 15,04 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,83 zł na akcję, podała spółka. "Przy założeniu, że do dnia dywidendy na rachunkach maklerskich zostanie zarejestrowanych 23 057 akcji

PKN Orlen: Udział w programie 'Orlen w Portfelu' zadeklarowało blisko 2 500 osób

korzystania z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu. Warunkiem jest utrzymanie przez okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego pakietu minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w BM PKO Banku Polskiego, DM mBanku, DM Banku Ochrony Środowiska lub DM Noble

KNF udzieliła Bankowi Handlowemu zezwolenia na działalność maklerską

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła Bankowi Handlowemu w Warszawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podał urząd. Zezwolenie obejmuje prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: nabywania lub zbywania na własny

BOŚ udostępnił udostępnił środowisko testowe dla usługodawców PSD2

Service), potwierdzić dostępność środków na jego rachunku płatniczym - CAF (Confirmation of the Availability of Funds).  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)    

Akcjonariusze Wittchena zdecydowali o wypłacie 0,84 zł dywidendy na akcję 

2017, na podstawie której wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 15 246 438,48 zł. Przy założeniu, że do dnia dywidendy na rachunkach maklerskich zostanie zarejestrowanych 27 465 akcji serii C objętych w ramach programu managerskiego, liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 18 150 522, co oznacza

Zysk netto X-Trade Brokers spadł r/r do 4,24 mln zł w III kw. 2016 r.

konsekwentnie buduje bazę klientów pod przyszły wzrost. Z kwartału na kwartał rośnie liczba nowych rachunków oraz średnia liczba aktywnych rachunków, zaznaczono w informacji. "W trzecim kwartale br. liczba nowych rachunków wzrosła o 20% r/r, a średnia liczba aktywnych rachunków o 10% r/r. Zarząd wierzy

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

przed amerykańskim fiskusem, to musiałaby zapłacić 30 proc. podatku od tych ukrytych dochodów. Zwolnienie z tego domiaru przewidzianego w amerykańskim prawie jest możliwe pod warunkiem, że bank, biuro maklerskie lub fundusz będzie potrafił zidentyfikować rachunki amerykańskich obywateli. Wszystkie te

DM TMS Brokers ma zgodę KNF na świadczenie usług płatniczych

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez Dom Maklerski TMS Brokers, podała KNF. "Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje: przyjmowanie wpłat gotówki i

Zysk netto X-Trade Brokers spadł r/r do 4,24 mln zł w III kw. 2016 r.

zmienności na rynkach w bieżącym roku (czego skutkiem było osiągnięcie niższych średnich przychodów w przeliczeniu na aktywny rachunek względem roku ubiegłego), XTB konsekwentnie buduje bazę klientów pod przyszły wzrost. Z kwartału na kwartał rośnie liczba nowych rachunków oraz średnia liczba aktywnych

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

odpowiednie rachunki obligatariuszy" - czytamy dalej w komunikacie. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. (ISBnews)  

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 13% r/r, wskaźnik NPL spadł do 2,7% w III kw.

obsługuje 4,47 mln klientów tego segmentu.  "Prowadzimy ponad 3,2 mln rachunków bieżących - plus 74 tys. netto nowych rachunków w III kw. Prowadzimy 65 tys. rachunków maklerskich - plus 2,9 tys. brutto nowych rachunków w III kwartale 2017 r." - czytamy także.  ING Bank Śląski jest

KNF: Liczba IKE wyniosła 902,6 tys., a IKZE - 664,1 tys. na koniec I poł. 2017 r

założono w funduszach inwestycyjnych (36,5 tys. kont), a najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,6 tys. kont). 16 tys. osób zamknęło rachunki IKE w związku z całkowitym zwrotem środków - najwięcej w zakładach ubezpieczeń (7,9 tys. osób)" - czytamy w raporcie. W tym czasie powstało 29,7

Energa rozpocznie realizację programu lojalnościowego dla inwestorów 23 IX

programie jest posiadanie rachunku w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Do programu może przystąpić każda osoba posiadająca przynajmniej jedną akcję Energi, jednak dostęp do przygotowanej przez organizatorów oferty wymaga spełnienia warunku dysponowania przynajmniej 500 akcjami spółki (jako właściciel lub

Zaskakująca decyzja: PKO BP wycofuje się z forex. Klienci już nie stracą na walutach

października bieżącego roku zaprzestaje prowadzenia rachunków umożliwiających dokonywanie transakcji na rynku walutowym forex przy wykorzystaniu platformy PKO FX. Nowe rachunki nie będą zakładane już od dziś - przekazał Wyborczej.biz Grzegorz Culepa z PKO BP. Powód? - Decyzja o zamknięciu platformy została

PKO BP miał 1,04 mld zł zysku netto, 306,08 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-27 mln zł r/r), m.in. związany ze zmianą struktury rachunków klientów, którzy decydują się na rachunki o niższych opłatach za prowadzenie konta" - napisano też w raporcie. Grupa kapitałowa banku zachowała wysoki udział w rynku kredytów i

ING Securities liczy na wzrost liczby klientów i obrotów dzięki integracji usług

notowania w czasie rzeczywistym, przelewy online za 0 zł przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pomiędzy rachunkami bankowymi i maklerskimi w ING Banku Śląskim, przelewy zewnętrzne za 0 zł. (ISBnews)

BOŚ rozpoczął współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju dot. inicjatywy Jessica

Jessica jest obecny także w województwach: śląskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Mimo, że projekty zostały zamknięte w 2016 r., to w chwili obecnej kontynuowane jest zarządzanie rachunkami spłat, monitorowanie prawidłowej realizacji projektów miejskich oraz wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. W

Jak odzyskać pieniądze z konta po zmarłej osobie?

prywatnym firmom. Dzięki znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie Prawo bankowe we wszystkich bankach i SKOK-ach pojawi się usługa o nazwie "Centralna informacja o rachunkach uśpionych" służąca do pozyskiwania danych o odziedziczonych lub zapomnianych środkach. Za jej przygotowanie i funkcjonowanie

PKN Orlen: Otwarcie na inwestorów indyw. wymusza zmianę w relacjach inwest,

będą mogli korzystać z promocyjnej oferty paliwowej i pozapaliwowej na stacjach koncernu, jeśli przez okres co najmniej jednego miesiąca utrzymają pakiet minimum 50 akcji PKN Orlen na swoim rachunku maklerskim w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego. Program ma również charakter edukacyjny. Jego celem

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 31,34 mln zł w III kw. 2017 r.

mln zł) będących następstwem umocnienia się złotówki względem innych walut" - czytamy w raporcie. Zgodnie z raportem, XTB "posiada solidny fundament pod wzrosty w postaci stale rosnącej bazy klientów". W III kwartale 2017 r. liczba otwartych nowych rachunków wzrosła zarówno w stosunku

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

i doświadczonych traderów, po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, zdecydowała o przeniesieniu swojego rachunku maklerskiego do kraju spoza UE. Z krajowego rynku uciekli najbardziej aktywni klienci - inwestorzy świadomi i doświadczeni, którzy nie byli w stanie skalibrować swoich strategii do

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Urząd Skarbowy w Warszawie dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach bankowych oraz na rachunkach papierów wartościowych GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) o wartości 6,5 mln zł z uwagi na zarządzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podało TFI. NanoSanguis - spółka zależna

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie na skutek zmniejszenia kosztów odsetkowych. Największy wpływ na ich obniżenie miały niższe koszty rachunków bankowych i depozytów klientów indywidualnych, które zmniejszyły się o 0,9 mln zł, tj. o 2,9%. Spadek koszów odsetkowych wystąpił głównie na skutek obniżenia

KNF podjęła uchwałę umożliwiającą wypłatę rekompensat klientom FIT DM

International Traders Dom Maklerski został założony we wrześniu 2005 r. We wrześniu 2009 FIT DM rozszerzył działalność maklerską o czynności wykonywania zleceń na rachunek dającego zlecenie oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń. Spółka od października 2008 roku prowadzi działalność maklerską bez otwierania

Rząd przyjął projekt ustawy dot. m.in. rozszerzenia składu KNF

prowadzenie rachunków papierów wartościowych i będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dotychczas były to także podmioty, które nie są uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych)" - podano także. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w

BM Reflex: Ceny paliw na stacjach mogą nieznacznie wzrosnąć w kolejnym tygodniu

klienci nie wiedza jak i komu za tę ropę zapłacić. Zgodnie z nałożonymi amerykańskimi sankcjami pieniądze za ropę kupioną od wenezuelskiej firmy naftowej PDVSA mają trafiać na specjalny rachunek powierniczy a stamtąd na konta popieranego przez USA, nowego prezydenta Wenezueli. Problem w tym, że rachunki

KNF nałożyła na X-Trade Brokers Dom Maklerski 9,9 mln zł kary

świadczeniem usług maklerskich bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta, podała Komisja. "X-Trade Brokers w ramach prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oferował swoim klientom możliwość

Holenderski broker DeGiro kosi konkurencję. Zaoferuje kupowanie akcji bez prowizji?

pożyczania i inwestowania pieniędzy (to zjawisko zwie się uberyzacją finansów). Maklerzy pod presją Te rewolucje nie omijają rynku usług maklerskich. W Polsce jest około 300 tys. aktywnych rachunków maklerskich. Dawniej, chcąc kupić akcje, trzeba było iść do biura maklerskiego i złożyć zlecenie, od którego

W wezwaniu na akcje ATM nie złożono zapisów

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - W wezwaniu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na akcje ATM nie złożono zapisów, podał podmiot pośredniczący Millennium Dom Maklerski. W połowie stycznia MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działający na rachunek subfunduszu

PZU: Platforma do inwestowania inPZU zgromadziła 100 mln zł aktywów

indeksowe z oferty TFI PZU. Jest dostępna dla klientów 24 godziny na dobę, na dowolnym urządzeniu mobilnym. Decyzja o inwestowaniu za pośrednictwem platformy inPZU nie wymaga zakładania rachunku maklerskiego, zlecenie można opłacić online. Od 2018 roku z oferty inPZU mogą korzystać klienci indywidualni

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

zagranicznych: krajowy inwestor, szukając dla siebie najlepszych warunków transakcyjnych, może przenieść swoje rachunki do zagranicznej firmy" - czytamy dalej. Według Izby, w ostatnich latach w Polsce wzrosła aktywność zagranicznych firm oferujących usługi forex. Wiele z tych podmiotów

KNF: W IKE zgromadzono 8,2 mld zł aktywów, w IKZE 1,9 mld zł na koniec czerwca

połowie br. 17,3 tys. osób zamknęło rachunki IKE w związku z całkowitym zwrotem środków (wzrost o 7,9%) ­ najwięcej w funduszach inwestycyjnych (8,1 tys. osób), zaś 7,3 tys. osób zamknęło rachunki IKZE w związku ze zwrotem środków − najwięcej w zakładach ubezpieczeń (3,3 tys. osób) i w

PKO BP miał 723 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej, niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-18 mln zł r/r), m.in. związany ze spadkiem prowizji z tytułu operacji kasowych, jako efekt rosnącego wolumenu tańszych transakcji bezgotówkowych, niższy wynik z tytułu funduszy

Przegląd informacji ze spółek

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad spółkami In.Ventus z siedzibami w Poznaniu i Wrocławiu, podał Urząd. Alior Bank jako jedyny bank w Polsce i jeden z pierwszych na świecie zaoferował firmom wirtualne karty płatnicze wielowalutowe z możliwością powiązania 23 rachunków walutowych

Fuzja banków. Co zyskają akcjonariusze BZ WBK, a co stracą klienci Deutsche Banku?

DB. Wiadomo, że BZ WBK zadba o to, żeby nie zmieniać numerów rachunków, produktów inwestycyjnych i generalnie poziomu obsługi, na jaki mogli liczyć klienci DB. – Wydaje się, że pozycja rynkowa i wzrost BZ WBK w ostatnich latach pokazuje, że oferta banku jest bardzo dobra, więc dla klientów

Przegląd informacji ze spółek

rachunków więcej w br. niż w 2018 roku (kiedy ic h liczba wyniosła406 tys. brutto), poinformował prezes Michał Krupiński.  DBK i WTC - dwie spośród spółek, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podejrzewa o utworzenie kartelu sprzedawców samochodów ciężarowych - nie zgadzają się z

TMS Brokers rekomenduje ostrożność w transakcjach ze względu na wybory w USA

tzw. poślizgów cenowych podczas realizacji zleceń typu stop oraz zapewnienie na rachunkach wystarczającej ilości środków które pozwolą na bezpieczne utrzymanie otwartych pozycji" - powiedział prezes DM TMS Brokers Marcin Niewiadomski, cytowany w komunikacie. TMS Brokers podkreśla, że rozpoczął

"Oświadczenie o rezydencji podatkowej". Co zrobić z listem z banku?

, jakiś czas temu wymyśliły, że będą ścigać swoich obywateli, którzy ukrywają dochody za granicą i uchylają się od płacenia podatków. W związku z tym Kongres przyjął, a prezydent podpisał ustawę FATCA - o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (ang. Foreign Account Tax

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% w 2016 r.

49,3 mln zł w 2016 r.), i to mimo, że w całym 2016 r. obroty akcjami były niższe niż rok wcześniej o ponad 28 mln zł (licząc dwie strony transakcji)" - czytamy w komunikacie. Większa aktywność inwestorów indywidualnych była widoczna także we wzroście liczby aktywnych rachunków maklerskich