rachunek zastrzeżony

red.

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

Do niedawna ustalanie kont po zmarłych bliskich przypominało szukanie igły w stogu siana.

Echo ma przyrzeczoną umowę sprzedaży O3 Business Campus III za 40,33 mln euro

umowy oraz tych, które zostały wynajęte, a w stosunku do których zostały zastosowane obniżki czynszu lub okresy bezczynszowe, czytamy dalej. Dodatkowo, w związku z umową jej strony zawarły m.in.: (i) umowę rachunku zastrzeżonego; (ii) umowę na prace aranżacyjne; oraz (iii) porozumienie dotyczące

Prezydent podpisał nowelę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK

lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty, z zastrzeżeniem że przepisy te nie będą miały zastosowania w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu

Ergis miał wstępnie 11,25 mln zł zysku netto w 2018 r.

niemieckiej. Pozostałe prezentowane pozycje rachunku wyników nie odbiegają znacząco od wcześniej prezentowanych danych" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 18

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.) na rzecz emitenta. Warunkowa umowa sprzedaży przewiduje wpłatę przez kupujących kwoty 800 000 000 RUB na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta

Dekpol przydzielił Pioneer FIO obligacje serii E3 o wartości 10 mln zł

się na rachunkach zastrzeżonych odnoszących się do serii C będą mogły być przeznaczone również na wykup obligacji serii E, a środki znajdujące się na rachunkach zastrzeżonych odnoszących się do serii E będą mogły być przeznaczone również na wykup obligacji serii C, podano również. Dekpol opiera się

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż Simple

jednostkowym za 2017 r., podano także.  "W związku podjęciem decyzji o sprzedaży 100% akcji spółki Simple Creative Products uzgodniono, że w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym grupy Gino Rossi za 2017 rok działalność spółki Simple Creative Products zostanie wykazana w rachunku zysków i strat jako

Deweloperzy kontra UOKiK. Czy ceny mieszkań wzrosną, a kilka firm upadnie?

Deweloperzy kontra UOKiK. Czy ceny mieszkań wzrosną, a kilka firm upadnie?

zastanowić. Powtórzę: co do zasady nie uważamy, że sam pomysł DFG jest pomysłem nie do zaakceptowania, ale przy rozsądnych stawkach i racjonalnych zasadach funkcjonowania. Wcześniej protestowaliśmy jednak przeciwko likwidacji otwartych rachunków powierniczych, co przewidywano w pierwszym projekcie

UOKiK warunkowo zgodził się na przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę

;Urząd skierował sprawę do II etapu, przedstawił również zastrzeżenia do transakcji. Przeprowadzone badanie rynku wskazało, że wydanie zgody na transakcję doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach. Jednocześnie możliwe było nałożenie na Vectrę określonych warunków, których

UOKiK postawił zarzuty 6 podmiotom, w tym 4 kancelariom odszkodowawczym

jej pracę" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. Zastrzeżenia UOKiK budzi m.in.: - prowizja za sukces (Semper Invicta); - brak możliwości wyboru pełnomocnika (Arbiter, Virtus, Votum, Semper Invicta); - kara za rozwiązanie umowy przez konsumenta (Arbiter

Mogą podrobić twój dowód, kartę SIM, ukraść pieniądze i wziąć na ciebie kredyt. Jak zabezpieczyć swoją tożsamość i konto?

Mogą podrobić twój dowód, kartę SIM, ukraść pieniądze i wziąć na ciebie kredyt. Jak zabezpieczyć swoją tożsamość i konto?

SIM, ale z konkretnym telefonem. Dodatkowo, jeśli smartfon ma czytnik linii papilarnych, transakcje możesz zatwierdzać właśnie w ten sposób. Krok trzeci. Ustaw limity transakcji na swoim koncie bankowym zarówno na kartach, jak i na rachunku Inaczej może cię czekać jedna z większych niespodzianek w

Kopex przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 185 mln zł

Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego Dalbis sp. z o.o. Przedmiotem zastawów rejestrowych będą: wskazany w ww. umowie restrukturyzacyjnej zastrzeżony rachunek bankowy prowadzony przez agenta zabezpieczeń na rzecz Emitenta oraz istotne składniki majątku Emitenta w postaci ruchomości" - podano także. 

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

. 554 tys. podatników VAT. Musi być tam stosowany w relacjach firma - firma przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, czyli objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego. Dalej będzie też istniał dobrowolny split payment (wymuszają go w rozliczeniach z kontrahentami spółki skarbu

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

Celno-Skarbowego w Toruniu, że nie należy mu się zwrot VAT. Urzędnicy stwierdzili, że nie ma do niego prawa, bo nie mogą ustalić, skąd pochodzi towar, mimo że wcześniej dokładnie sprawdzili przewoźników i nie mieli żadnych zastrzeżeń. Poza tym są oficjalne protokoły, dokumenty zakupowe i przewozowe.W

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

trafiają już na konta poszczególnych urzędów wojewódzkich, lecz na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, podano również. NIK nie kwestionuje celowości wprowadzenia ww. zmian organizacyjnych. Z przeprowadzonej kontroli (obejmującej lata 2016-2018) wynika

Mastercard: 34% MŚP płaci dostawcom, używając firmowej karty płatniczej

. Bezgotówkowe formy płatności sprawdzają się też przy opłacaniu bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, takich jak czynsz, rachunki za media itp. Co piąty ankietowany (20%) używa do tego celu karty płatniczej, zaś najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest ponownie opłacanie faktur przelewem

Fuzja prawna Alior Banku i części BPH nastąpi na początku listopada

podziale Banku BPH wszystkie pozostałe produkty dla klientów indywidualnych, SME oraz korporacyjnych, m.in.: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, kredyty hipoteczne dla klientów biznesowych, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne oraz rachunki i kredyty Kasy

Od przyszłego roku będą ulgi na ocieplenie domów jednorodzinnych i wymianę pieca

Od przyszłego roku będą ulgi na ocieplenie domów jednorodzinnych i wymianę pieca

obliczenia podatku można było odliczyć całą kwotę wydatków na termomodernizację, a nie tylko 23 proc. Jednak z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie przekraczałaby 53 tys. zł. Jakie warunki ulgi? Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie mógłby przekraczać 3 lat. Co ważne, wydatki musiałyby być

Echo Investment sprzedało A4 Business Park na rzecz EPP za 27,5 mln euro

zostały zastosowane obniżki czynszu lub okresy bezczynszowe" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo sprzedawca oraz kupujący zawarli: - umowę rachunku zastrzeżonego; - umowę na prace aranżacyjne, na podstawie której sprzedający wykona na rzecz kupujące prace wykończeniowe na terenie nieruchomości

Przegląd informacji ze spółek

dla wycen polskich akcji w nadchodzącym roku, uważa dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, chartered financial analyst (CFA) Michał Ziętal. Polenergia zaksięgowała swoim na rachunku zapłatę 34 mln zł z tytułu prawa własności 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I

Janczyk z MF: KE nie ma uwag do ustawy hazardowej, wejdzie w życie w 2018 r.

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń wobec rządowego projektu ustawy o grach hazardowych i do końca października najprawdopodobniej prześle Polsce notyfikację w tej sprawie, poinformował wiceminister finansów Wiesław Janczyk. "Ustawa przeszła sprawnie

Bank BGŻ BNP Paribas miał 360,38 mln zł zysku netto w 2018 r.

. transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). […] W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A

Konto dla studenta: Które wybrać? Na co uważać?

wyborze konta i który bank ma dobrą ofertę na studencką kieszeń. Kilka banków stworzyło rachunki z myślą o studentach. Słowo "student" pojawia się np. w nazwie konta Banku Millennium. Kilka innych ma specjalne warianty rachunków dla osób w wieku np. 18-24 lat, czyli m.in. dla studiujących. Nie

Polityka dywidendowa Vindexusa zakłada coroczny wzrost wypłat o min. 5 gr/ akcję

każdorazowo do walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które nie jest związane rekomendacją zarządu. Rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy na poziomie wyższym lub niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej, zastrzeżono

Gobarto ma umowę nabycia spółki Jama za 12 mln zł

zakładowym Jama, wolnych od wszelkich obciążeń, oraz zobowiązanie spółki do nabycia udziałów i uiszczenia ceny za udziały, z zastrzeżeniem spełnienia się (lub zrzeczenia się) warunków zawieszających" – czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży ustalona została na 12 mln zł, przy czym ulegnie ona

ING: 2/3 użytkowników aplikacji bankowych realizuje operacje finansowe na PC

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Mimo rosnącej popularności aplikacji mobilnych banków, Polacy korzystający z bankowości mobilnej przyznają, że używali ostatnio komputera do wykonania operacji finansowych - np. opłacając rachunek (67%) czy wysyłając przelew (51%), a 40% przyznało, że w

UOKiK: klienci płacili za karty debetowe, choć miały być za darmo

Dawno minęły czasy, kiedy banki bezwarunkowo oferowały rachunki osobiste – bez opłat za prowadzenie konta, kartę debetową czy wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Nie przeszkadza im to jednak dalej reklamować ROR-y za zero. Dziś klienci mogą nie płacić za podstawowe usługi w ramach

Które konto osobiste jest obecnie najlepsze? W jednym banku możesz zyskać nawet 1 tys. zł [RANKING]

wykazać się ponadprzeciętną aktywnością. Łatwo i szybko można dostać pierwsze 100 zł (za otwarcie rachunku i zasilenie go po raz pierwszy). Kolejne 100 zł bank przyznaje za wydanie dyspozycji zamknięcia konta w innym banku oraz przelewanie wynagrodzenia do Credit Agricole. Wypłata pozostałych 800 zł jest

Grupa BBI Development sprzeda Centrum Marszałkowska za ok. 29,52 mln euro netto

interpretacji podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania przedmiotowej transakcji, wystawienie świadectwa płatności końcowej i uregulowanie wszelkich zobowiązań sprzedającego wobec generalnego wykonawcy oraz zdeponowanie wymaganej kwoty ceny na rachunku zastrzeżonym przez kupującego" - wymieniono w

Spółka zależna Erbudu sprzedała firmę Deptak Projekt P2 za 10,73 mln euro

. Cena za przedmiotowe udziały wyniosła 10 732 782 euro i może podlegać podwyższeniu w okolicznościach wskazanych w umowie sprzedaży, podano także. Część ceny sprzedaży w kwocie 3 879 041,60 euro została zatrzymana na rachunku zastrzeżonym (Escrow Account) jako zabezpieczenie dla spełnienia się

Tesla Motors płaci za milczenie o defektach aut

Agencja NHTSA ogłosiła, że sprawdza skargi właścicieli elektrycznych aut Tesla Model S na problemy z zawieszeniem. To rutynowa kontrola. Ale skandal wybuchł, gdy się okazało, że firma Tesla zapłaciła połowę rachunku wynoszącego 3,1 tys. dol. za naprawę zawieszenia w jednym ze swoich aut

Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego A-/AA+, perspektywa stabilna

.: 228 mln zł), w związku z czym oczekujemy, że zadłużenie w walucie obcej województwa spadnie o połowę. Oczekujemy, że płynność mazowieckiego pozostanie bardzo dobra i będzie stanowić rezerwę na wypadek nieoczekiwanej zmiany kursów walut. Średni stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 31,34 mln zł w III kw. 2017 r.

mln zł) będących następstwem umocnienia się złotówki względem innych walut" - czytamy w raporcie. Zgodnie z raportem, XTB "posiada solidny fundament pod wzrosty w postaci stale rosnącej bazy klientów". W III kwartale 2017 r. liczba otwartych nowych rachunków wzrosła zarówno w stosunku

Ronson planuje jeszcze 7 nowych projektów w tym roku na 622 lokale

najniższych poziomów zanotowanych przez nas w ostatnich latach. Przy uwzględnieniu gotówki, którą posiadamy na rachunkach zastrzeżonych ten wskaźnik spadłby do 23%" - powiedział Geres.  "Nasz bank ziemi na koniec czerwca miał wartość 304 mln zł i to przekłada się na 5 025 lokali z 311

Konstytucja biznesu nie działa. Skarbówka gnębi firmy i stosuje triki, aby wycisnąć z przedsiębiorcy ostatnie pieniądze

połowie 2018 r. dostał decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego w Toruniu, że nie należy mu się zwrot VAT. Urzędnicy stwierdzili, że nie ma do niego prawa, bo nie mogą ustalić, skąd pochodzi towar, mimo że wcześniej dokładnie sprawdzili przewoźników i nie mieli żadnych zastrzeżeń. Poza tym są oficjalne

Wchodzi w życie konstytucja biznesu. Od 30 kwietnia rewolucyjne zmiany dla firm: działalność bez rejestracji i ulga na start

zwykłym zeszycie), a także na życzenie klienta wystawiać rachunek lub fakturę uproszczoną. Trzeba się też będzie raz w roku rozliczać w formularzu PIT-36, na zasadach ogólnych. Czy prowadzący działalność nierejestrową będzie musiał płacić składkę zdrowotną (obecnie 320 zł)? Nie ma takiego przymusu, ale

Ranking kont oszczędnościowych i lokat bankowych. Getin i BOŚ Bank na czele, ale nadchodzi Raiffeisen Polbank

przyjemniejsze. I tak 4 proc., choć od niewielkich sum i po spełnieniu dodatkowych warunków, można uzyskać w BOŚ Banku i w Getin Banku. 3,5 proc. w skali roku płaci Orange Finanse, jednak tylko nowym klientom i tylko za pierwsze 10 tys. zł zdeponowane na rachunku. Dysponujący poważniejszymi kwotami mogą je

Zalety zastawu rejestrowego

zastawniczej zostało zastrzeżone, że zastawca (osoba uprawniona do rozporządzania przedmiotem zastawu) zobowiązuje się względem zastawnika (wierzyciela), że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu, na co wyraźnie wskazuje art. 14 ust. 1 ZastRejU. Zbycie

Wideoweryfikacja w bankach, czyli dowód osobisty okażemy przez kamerkę wideo

wideo. W przypadku Aliora wideoweryfikacja będzie służyła otwieraniu rachunku bankowego – klient będzie mógł wybrać, czy chce otworzyć ROR osobiście, stawiając się w placówce, podpisując dokumenty przez kuriera, wysyłając przelew weryfikacyjny z innego banku czy też przez wideoczat. Czytaj też

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

związane, ani (co do zasady) czynności zabezpieczające, w tym jeżeli któraś instytucja finansująca otrzyma na swój rachunek techniczny środki z praw przelanych na zabezpieczenie przez spółkę na rzecz tej instytucji zwolni ona te środki na rzecz spółki. Na mocy projektu umowy żadna instytucja finansująca

Ratowanie górnictwa prądem

miliony konsumentów energii elektrycznej. Co prawda spółki mające się zrzucić na kopalnie zastrzegły, że sypną groszem, pod warunkiem że będzie zgoda związków górniczych na restrukturyzację, ale jak na razie to pobożne życzenie, bo związkowcy drą koty z zarządem Kompanii Węglowej o wypłatę 14. pensji za

Wymień piec i okna za państwową dotację [PORADNIK]

wydatki na materiały do ociepleń czy piece będą musiały być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podmioty, które same nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Wniosek? Nie będzie można zamawiać towaru i usług u firm, które nie są płatnikiem VAT i wystawiają zamiast faktury zwykłe rachunki

Rzecznik Finansowy udzielił 27,4 tys. porad eksperckich w 2017 r.

, że bliskim ciężko i trwale poszkodowanego w wypadku można przyznać zadośćuczynienie ze względu na naruszenie ich dóbr osobistych"  - czytamy również. Powtarzające się indywidualne przypadki zastrzeżeń klientów do praktyk podmiotów rynku finansowego są dla Rzecznika Finansowego podstawą do

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

2 samodzielne. Spośród pozostałych banków 39 pozostawało poza IPS" - czytamy w raporcie "Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2018 r." KNF podała, że uczestnicy IPS dysponują stosunkowo dużymi środkami zgromadzonymi na rachunkach depozytu

Rząd dopłaci do ocieplenia domu

ciepło. A inwestycja w dom może się opłacić. Dobrze docieplone budynki pozwalają bowiem zmniejszyć rachunki za ogrzewanie nawet o 30-50 proc. Obecne przepisy nie zachęcają do termomodernizacji Problem z termomodernizacją jest jeden – właścicieli domów nie stać na remonty, ocieplanie czy zakup pieca

Alior chce zakończyć fuzję prawną z BPH w X lub XI br. , operacyjna w I kw. 2017

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Alior Bank chce zakończyć fuzję prawną z Bankiem BPH do końca października lub listopada tego roku - tak, by w IV kwartale 2016 r. w rachunku wyników były już widoczne wyniki Banku BPH. Celem jest zakończenie fuzji operacyjnej do końca marca 2017 r., poinformował

Bank musi informować. Klient decyduje jak

Niedawno opisaliśmy historię pana Marka, klienta Polbanku. Bank wprowadził opłatę za prowadzenie rachunków, ale nie poinformował o tym klienta. W ciągu kilkunastu miesięcy nieświadomemu klientowi urosło zadłużenie sięgające kilkuset złotych. Czy w tym przypadku bank powinien zawiadomić o zmianie

Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż iAlbatros Poland

oraz by umowa zbycia akcji została zawarta nie później niż do 1 marca 2017 r. Akcjonariusze postanowili także, że "kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 145 000 000 zł, na którą składać się będą m.in. środki uzyskane ze sprzedaży akcji, zostanie przekazana na rachunek bankowy domu

Marcin szukał pracy. Przelał 1 zł. Jest "słupem". Stanisława złapano "na kuriera"

złodzieje mogli korzystać z jego rachunku. Można utrudnić im życie, zmieniając: hasła, numer telefonu, na który przychodzą kody jednorazowe do potwierdzania m.in. przelewów. 3 | Zastrzeż dowód osobisty Najszybciej można to zrobić w banku. Większość banków podłączonych jest do systemu "Dokumenty

W poszukiwaniu pieniędzy na polskie drogi

Kierowcy się ucieszą, bo latem pojadą nowymi autostradami. - Do Światowych Dni Młodzieży chcielibyśmy przekazać do eksploatacji odcinek autostrady A1 między Strykowem i Tuszynem. Jeśli się uda, to nawet w połowie lipca - powiedział nam przedstawiciel administracji drogowej, który zastrzegł sobie

Gazprom zrywa umowę z zachodnimi koncernami o Nord Stream 2

zastrzeżenia. "Z ustaleń Urzędu wynika, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. W tej chwili Gazprom posiada pozycję dominującą w dostawach gazu do Polski, a transakcja mogłaby doprowadzić do dalszego wzmocnienia siły negocjacyjnej spółki" - stwierdził UOKiK. Gazprom i jego

Prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią BPH zostało zarejestrowane

funkcji wsparcia. Do Alior Banku przeniesione zostały m.in. konta osobiste, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, karty kredytowe i debetowe, rachunki i kredyty Kasy Mieszkaniowej oraz produkty maklerskie. Alior Bank przejął także wszystkie produkty dla klientów

KNF: Poza systemem IPS działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca

rachunkach depozytu obowiązkowego w bankach zrzeszających oraz funduszami pomocowymi. Celem depozytu obowiązkowego jest zabezpieczenie płynności uczestników IPS, zaś funduszu pomocowego wsparcie w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej" - czytamy w raporcie

Rząd popiera ustawę zapewniającą ochronę klientom deweloperów

infrastruktury na temat poważnych zastrzeżeń prawnych, które w trakcie prac legislacyjnych zgłosiły m.in. ministerstwa: Sprawiedliwości, Finansów oraz Spraw Zagranicznych. Jednak z naszych informacji wynika, że marszałek zablokował projekt wskutek ostrzeżenia Polskiego Związku Firm Deweloperskich, że jeden

Przegląd informacji ze spółek

zastrzeżeniem ewentualnej korekty ceny na zasadach uzgodnionych w umowie. W maju firma Euroglas oficjalnie uruchomiła w Ujeździe nową linię do produkcji szkła płaskiego float. Zakończenie inwestycji oznacza znaczne zwiększenie rocznej produkcji tej fabryki, a co za tym idzie - adekwatny wzrost

Komputronik zawarł umowę ugody z Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami

wspólnego przedsięwzięcia wydobywczego z zastrzeżeniem, że osiągnięcie zysków będzie wiązać się ze znacznymi inwestycjami współfinansowania przedsięwzięcia, - Przeniesienie własności wszystkich pozostałych nieruchomości będących własnością spółek Activa, Goldpol oraz Violet Investment, które

Zgubiłeś kartę? MultiBank wyda ci tymczasową od ręki

klientów. Kartę mogą dostać również osoby, który zgubiły kartę. - Klient podczas jednej wizyty w placówce zastrzeże starą kartę, zamówi nową i w ciągu kilku minut odzyska dostęp do rachunku dzięki karcie tymczasowej - mówi Joanna Materka, naczelnik wydziału kart płatniczych MultiBanku. Visa Tymczasowa może

Twoje długi przedawnią się teraz szybciej. Sprawdź, o czym mówią nowe przepisy

przedawnienia są zapisane w kodeksie. Nie można ich przedłużyć albo skrócić według własnej woli. Nawet jeśli firma pożyczkowa zastrzeże w umowie, że przedawnienie to 15, 20 albo 100 lat, nie będzie to miało żadnego znaczenia przed sądem. Podobnie w drugą stronę – ktoś może się czuć skuszony ofertą

Banki łamią prawo? Każą sobie płacić za zastrzeżenie karty płatniczej

zastrzeżenie karty - 25 zł. Bank dodał jedynie uwagę, że w przypadku likwidacji rachunku wraz ze zwrotem karty opłata nie jest pobierana. Większość dużych banków komercyjnych nie pobiera opłat za zastrzeżenie karty. Ale z informacji naszego czytelnika - potwierdzonych przez "Gazetę" - wynika, że u

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zdecydował, że nie należy mu się zwrot VAT. Urzędnicy stwierdzili, że pan Andrzej nie ma do niego prawa, bo nie mogą ustalić, skąd pochodzi towar. A wcześniej dokładnie sprawdzali przewoźników i nie mieli żadnych zastrzeżeń. Poza tym były oficjalne protokoły, dokumenty

Znaczenie wprowadzenia do systemu prawnego ustawy deweloperskiej

jest przede wszystkim krótki okres czasu, w jakim ta umowa zostanie zawarta. Zazwyczaj także strony w treści umowy określają kwotę zadatku lub zaliczki, która jest wpłacana wraz z podpisaniem takiej umowy, z zastrzeżeniem, że reszta umówionej kwoty końcowej będzie przekazana sprzedającemu z chwilą

Gazoport w Świnoujściu ma dotację z UE i liczy na więcej

. Maria Ciechanowska, dyrektor Instytutu Nafty i Gazu. Ale były powody do obaw. - W maju 2010 r. z powodu zastrzeżeń Komisji Europejskiej przekazanie pieniędzy z funduszu było zamrożone. Zmiana tego stanowiska była jednym z najtrudniejszych zadań, przed którym stanął rząd - powiedział wiceminister skarbu

UOKiK ostrzega przed Polskim Centrum Telemedycznym

postanawia: rozpocząć windykację w miejscu zamieszkania dłużnika, przekazać sprawę do windykacji komorniczej wraz z zajęciem wszystkich własności (mieszkania, rachunku bankowego, (...) telewizora, lodówki, kuchenki i innych". UOKiK zwraca też uwagę na to, że nie tylko treść, ale i forma graficzna może

Echo zbyło Redefine 54,8% udziałów Echo Prime Properties za 124,8 mln euro

emitenta mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Dodatkowo, kwota 9.775.000 euro zostanie zwolniona (w drodze wypłaty uprzywilejowanej dywidendy) przez spółkę na rzecz emitenta z rachunku zastrzeżonego" - czytamy dalej. Ponadto w ramach transakcji zostały zawarte inne umowy m.in. o

Pierwsza karta płatnicza dla dziecka

maksymalnie. Nie zna cyfr, i tak nie wbije PIN-u. A dla Ignasia jakieś 300 zł - regularnie wyręcza mnie w płaceniu za benzynę na stacjach". Jeśli chcesz dać dziecku kartę zamiast gotówki, masz kilka możliwości: wyrobić mu tzw. kartę przedpłaconą (prepaid), otworzyć specjalny rachunek dla dziecka, do

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

drugi może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na koncie. Chyba że zmarły zastrzegł w umowie, iż w jego miejsce wchodzą spadkobiercy lub inne osoby. Bank a koszty pochówku Bank ma obowiązek wypłacić pieniądze osobie, która pokryła koszty pogrzebu, ale dopiero po przedstawieniu rachunków

Kupiłeś podróbkę na zagranicznym portalu. Czy będziesz miał kłopoty?

transakcji, wyciąg z rachunku bankowego). Poinformują także o przestępstwie przedstawiciela firmy, której produktu dotyczy wątpliwość. Jeśli rzecz nie jest oryginalna, klient może mieć kłopoty - musi udowodnić, że nabył towar w dobrej wierze, nie wiedział i nie mógł podejrzewać, że bierze udział w oszustwie

Ta firma obiecuje rachunki za prąd niższe o połowę. Prześwietlamy!

płaci za prąd 100 zł miesięcznie, a kto zużywa dużo - to i 150 zł. Gdyby więc rachunki spadły o połowę, ulga dla domowego budżetu byłaby ogromna. Czy warto więc kupić na Grouponie prąd od Duonu? Firma kusi: "Wszystkie formalności załatwiamy za klienta. Żadnych okienek, kolejek, ani skomplikowanych

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o wydłużeniu do 31 grudnia 2019 r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym zarząd może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Pozostałe zasady Programu

Wątpliwa kandydatura europosła Wojciechowskiego. PE podejrzewa go o zawyżanie kosztów podróży do Brukseli

koszty przelotów do Brukseli w poprzedniej kadencji. Jego rozliczenia zakwestionowała Dyrekcja Generalna Finansów PE, bo przedstawiał rachunki za przelot klasą biznes, a na biletach miał miejscówki ze znacznie tańszej klasy ekonomicznej. Dzięki temu pobrał blisko 30 tys. euro na bilety, które kosztowały

Metodą "na dowód" chcieli wyłudzić 300 mln zł kredytów

W lipcu padł rekord. Oszuści jednorazowo próbowali ukraść z banku aż 25 mln zł, posługując się skradzionym dowodem osobistym. Informacje o tym podał Związek Banków Polskich, który koordynuje funkcjonowanie Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Z raportu ZBP wynika, że w trzecim kwartale 2010 r

Dekpol przydzielił obligacje serii E2 o wartości nom. 10 mln zł

przysługującym emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Jaglanej 3 oraz poprzez zawarcie umowy rachunku zastrzeżonego pomiędzy emitentem, administratorem hipoteki oraz bankiem DNB Bank Polska S.A, podano także. Wartość zaciągniętych przez Dekpol zobowiązań na koniec

Prezydent podpisał nowelę Prawa telekom. dot. formy dokumentowej zawierania umów

prowadzenia tej działalności. Cel ten ma zostać osiągnięty przede wszystkim poprzez wprowadzenie formy dokumentowej przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych" -  czytamy w informacji. Wprowadzenie nowej, zastrzeżonej formy zawierania umów o świadczenie publicznie dostępnych

Posiadacze polis inwestycyjnych mogą się cieszyć? Sąd oświadczył, że są... "wbrew naturze"

rozprawie - z umowy ubezpieczenia nie wynika, w jaki sposób jest ustalana wartość rachunku klientów. A to oznacza, że doszło do przekroczenia zasady swobody umów (art. 353 kodeksu cywilnego), która stanowi, że "strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść

Praca sezonowa w gastronomii. 130 godzin pracy i 380 zł wynagrodzenia na umowie o dzieło? Czy też pani P. nie chciało się uczyć?

zaledwie 380 zł - na dowód mają przelewy bankowe. "Pozostała część wynagrodzenia - od 17 lipca do zerwania przez nią umowy - jest gotowa do wypłaty (...). Pamiętajmy, że to tej umowy dotyczy kara umowna zastrzeżona na wypadek nienależytego wykonania umowy, a P. naruszyła

Darmowe konto internetowe w DB. Bez polskiego obywatelstwa tylko w oddziale

podczas osobistej wizyty oddziale, z tym zastrzeżeniem, że akurat rachunku dbNet... w oddziale otworzyć nie można. O komentarz do tej sytuacji poprosiliśmy biuro prasowe Deutsche Banku. Ze słów rzeczniczki prasowej Sabiny Salamon wynika, że taka praktyka podyktowana jest względami bezpieczeństwa. "

Tauron podpisał przedwstępną umowę nabycia aktywów kopalni Brzeszcze

ramach kopalni działalności gospodarczej, przy zachowaniu rachunku ekonomicznego. Przejście części załogi KWK Brzeszcze, tj. ok. 1500 pracowników do nowego pracodawcy nastąpi w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy. Strony porozumienia zobowiązały się do zawarcia nowego zakładowego układu zbiorowego pracy

Echo ma umowę sprzedaży biurowca Q22 w Warszawie za 230,27 mln euro

została zwolniona z rachunku zastrzeżonego, natomiast część ceny w kwocie 13,09 mln euro tj. 57,91 mln zł, po spełnieniu się określonych warunków związanych z procesem wynajmu pomieszczeń budynku. Po dniu zawarcia umowy sprzedaży cena może ulec zmianie, na warunkach określonych w umowie sprzedaży. W

Przegląd informacji ze spółek

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez Benefit Systems kontroli nad Calypso Fitness, podał Urząd. UOKIK uznał, że koncentracja może ograniczać konkurencję na rynkach pakietów usług sportowo–rekreacyjnych oferowanych pracodawcom oraz

Płacisz kartą zbliżeniową? Uważaj na debet

Opisaliśmy we wczorajszej "Gazecie" problemy klientów, którym skradziono z portfeli karty płatnicze wyposażone w funkcję zbliżeniową. Takie plastiki - jest ich w naszych portfelach kilkanaście milionów - pozwalają szybko i łatwo płacić bez podawania PIN-u niewielkie rachunki - do 50 zł

Przybywa skarg na banki i towarzystwa, ubywa na OFE

Najbardziej podpadły nam firmy ubezpieczeniowe. Na ich działalność skarżyliśmy się 1384 razy (to największy wzrost skarg - o 89 proc. w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku). Niezadowoleni byli przede wszystkim kierowcy, najczęściej mieli zastrzeżenia do wysokości wypłacanego odszkodowania

Ktoś "przez pomyłkę" ściągnął mu kasę z karty. Bank na to...

przypadek, tym razem z Bankiem Millennium w tle. Opowiada czytelnik, pan Krzysztof: "We wrześniu 2013 r. byliśmy z żoną we Włoszech, gdzie używaliśmy dwóch kart płatniczych - obu wydanych do tego samego rachunku. Wróciliśmy do Polski i rzuciliśmy się w wir życia codziennego. Aż tu nagle, w lutym 2014 r

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

października 2012 r. Wtedy Polkomtel wypowiedział umowę Markowi J. Powód? Od sierpnia do października nie zapłacił rachunków, a kwota zobowiązań wyniosła 105,55 zł. - To nie była zła wola, po prostu przeoczyłem te faktury - mówi biznesmen. Długi uregulował już po wypowiedzeniu umowy. To jednak nie zamknęło

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

. Zgodnie z zasadą swobody umów można w niej zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Jest to przykład kary pieniężnej, która odnosi się jednak wyłącznie do świadczeń niepieniężnych pomiędzy

MNiSW zawiesza program "Studia dla wybitnych". Miało zapłacić za zagraniczne studia, ale...

wyrównanie rachunków mieli dostać 10 lat od ukończenia zagranicznej uczelni. Mogli się też "rozliczyć" z państwem, robiąc w Polsce doktorat. Nowy rząd chce konsultacji Czy nowy rząd chce się z programu całkowicie wycofać? W najnowszym komunikacie MNiSW czytamy tylko: "Warto zwrócić uwagę, że

Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region

. - Rachunek jest zablokowany. Wszystkie dochody województwa są przekazywane do budżetu państwa. Dopiero gdy na koncie pojawi się kwota umożliwiająca spłacenie całego tytułu egzekucyjnego, rachunek będzie odblokowany - podsumował skarbnik Marek Miesztalski. Kłopot w tym, że Mazowsze nie zapłaciło też raty za

Przegląd prasy

, do 13,8 tys. we wrześniu Parkiet --UPC dotrzymało terminu na udzielenie odpowiedzi UOKiK na zastrzeżenia do planowanego przejęcia Multimediów Polska wg gazety --Energa rozmawia z kontrahentami sprzedającymi jej zbyt drogo zielone certyfikaty Dziennik Gazeta Prawna --Pracownicy, którzy w

Mniej prób wyłudzeń w bankach. Ale czujność zachować trzeba

kredytów, choć zdarza się też, że oszuści kupują coś na raty albo kradną wypożyczone przedmioty. Właściciele mieszkań na wynajem muszą liczyć się z tym, że oszust najemca opróżni je z cennych przedmiotów. Zastrzeżenie utraconych dokumentów w banku zmniejsza ryzyko wyłudzenia pieniędzy, bowiem numery

Deweloperzy boją się niejasnych przepisów

. będzie wolno przyjmować zaliczki od klientów wraz z postępem inwestycji, ale pieniądze trafią na rachunek powierniczy w banku, który sprawdzi, czy firma wydaje je zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku rachunku zamkniętego deweloper mógłby sięgnąć po wpłaty klientów dopiero po sfinalizowaniu transakcji

Schowaj karty na Euro 2012

zadzwonić do banku, aby zastrzec kartę (na czas Euro ZBP przygotował plansze informacyjne w języku polskim i angielskim, które będą wyświetlać się na ekranach bankomatów) 3. Korzystać z bankomatów usytuowanych przy oddziałach banków (są lepiej strzeżone) > płacenia w restauracjach, barach i

Kieszonkowe w plastiku, czyli jak korzystać z kart przedpłaconych

Plastikowa karta przedpłacona (ang. prepaid) z wyglądu niczym nie różni się od karty debetowej czy kredytowej. Ma też te same funkcje: można nią płacić w tradycyjnych i internetowych sklepach oraz wypłacać gotówkę z bankomatów. Nie jest jednak powiązana z bankowym rachunkiem oszczędnościowo

Dostęp do konta firmowego przez telefon komórkowy teraz w Raiffeisen Banku

klientów korporacyjnych, która pozwala na podglądanie rachunków. Uprawnieni przedstawiciele firmy mogą sprawdzić m.in. szczegóły rachunku i salda, historię operacji czy kursy walut. - Nowa usługa wyeliminuje np. konieczność dzwonienia do banku po informację o tym, czy już zostały zaksięgowane ostatnie

Sąd nie cofnął kary dla banku za wprowadzanie klientów w błąd

warunkiem zwrotu jest pobranie opłaty za prowadzenie rachunku "w danym miesiącu kalendarzowym". Nie precyzował, że chodzi o ostatni dzień miesiąca. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że bank przedstawił warunki promocji (zwrot opłaty) niedokładnie, przez co wprowadził

Lipcowy ranking najlepszych kont osobistych. Gdzie znajdziesz najlepszą promocję? 

Nowe konto osobiste w wakacje? Mało kto o tym myśli, dlatego też banki nie promują takich ofert zbyt aktywnie. Jednak nawet teraz za otwarcie rachunku wciąż można otrzymać kilkaset złotych premii. W czerwcu zakończyły się trwające wiele miesięcy promocje w Credit Agricole (do zgarnięcia było nawet

Klienci deweloperów będą chronieni. Jest szansa na ustawę

Oficjalny powód był taki, że marszałek chciał poznać opinię sejmowej komisji infrastruktury na temat zastrzeżeń prawnych, które zgłosiły m.in. ministerstwa: Sprawiedliwości, Finansów oraz Spraw Zagranicznych. W ubiegłym tygodniu ujawniliśmy, że na decyzję marszałka wpłynęło ostrzeżenia Polskiego

Uważaj, co zamieszczasz. Banki sprawdzą cię na Facebooku i Naszej-klasie

traktowane są przez banki jako dodatkowe wydatki, które ograniczają zdolność kredytową" - czytamy w raporcie Home Broker. Banki dokładnie prześwietlają też rachunki bankowe klientów i dokonywane przez nich transakcje. Jeśli prześwietlany klient nie wykazał posiadania dziecka we wniosku kredytowym, a

Już wkrótce za zakupy zapłacisz telefonem komórkowym

karty bankowe - debetowe i kredytowe - wydawane są w technologii zbliżeniowej. Robiąc zakupy nie trzeba przeciągać karty przez terminal (karta z paskiem magnetycznym) ani jej do niego wkładać (karta z mikroprocesorem). Teraz wystarczy kartę zbliżyć do czytnika. Jeśli rachunek nie przekracza 50 zł, nie

Pożyczka z maszyny, poczta w bankomacie - firmy nie żegnają się z gotówką

zdjęcie klienta z danymi w dowodzie, sprawdza, czy dowód nie jest zastrzeżony, sfałszowany lub skradziony, i sprawdza kartotekę wnioskodawcy w bazach BIK oraz BIG-ach. A po kilku, kilkunastu minutach z automatu można wyjąć gotówkę. Od razu dodam, że bardzo ryzykowną gotówkę, bo Vivus jest jedną z tych