rachunek zastrzeżony

red.

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

Do niedawna ustalanie kont po zmarłych bliskich przypominało szukanie igły w stogu siana.

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta przedsiębiorców. Dostał zgodę NSA

"Organy podatkowe dostały do ręki potężny oręż. Po wyroku skarbówka już bez żadnych skrupułów będzie mogła ruszyć na firmy."

Asseco Poland uruchamia dodatkowe e-usługi dla banków spółdzielczych

m.in. zastrzec dokument tożsamości, odroczyć spłatę rat kredytu, udzielić pełnomocnictwa do rachunku czy też zakupić ubezpieczenie, podano także. "Aby banki mogły skorzystać z tej nowoczesnej usługi, w oparciu o Centrum Usług Internetowych, udostępniony został im system Asseco ABP, dzięki

Bioton obniży przychody za 2018 o 20,9 mln zł w wyniku uwag audytora

poszczególnych poziomów osiąganych marż, podała spółka. Jednocześnie powstaną przychody przyszłych okresów w kwocie 40,9 mln zł, które będą rozpoznane w czasie trwania kontraktów tj. przez okres 10 i 15 lat od dat umów. "W zawiązku z zastrzeżeniem biegłego rewidenta firmy audytorskiej

PHZ Baltona ocenia cenę w wezwaniu PPL jako godziwą

przez wzywającego zgody Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na przejęcie spółki (do tego czasu środki te znajdują się na bankowym rachunku zastrzeżonym, tzw. escrow account), poprawiając w znaczący sposób sytuację finansową spółki. Dlatego zarząd postrzega wzywającego jako wartościowego partnera

Echo ma przyrzeczoną umowę sprzedaży O3 Business Campus III za 40,33 mln euro

umowy oraz tych, które zostały wynajęte, a w stosunku do których zostały zastosowane obniżki czynszu lub okresy bezczynszowe, czytamy dalej. Dodatkowo, w związku z umową jej strony zawarły m.in.: (i) umowę rachunku zastrzeżonego; (ii) umowę na prace aranżacyjne; oraz (iii) porozumienie dotyczące

Prezydent podpisał nowelę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK

lub subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu w ramach funduszy tej samej zdefiniowanej daty, z zastrzeżeniem że przepisy te nie będą miały zastosowania w okresie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia funduszu inwestycyjnego, funduszu

Ergis miał wstępnie 11,25 mln zł zysku netto w 2018 r.

niemieckiej. Pozostałe prezentowane pozycje rachunku wyników nie odbiegają znacząco od wcześniej prezentowanych danych" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 18

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.) na rzecz emitenta. Warunkowa umowa sprzedaży przewiduje wpłatę przez kupujących kwoty 800 000 000 RUB na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta

Dekpol przydzielił Pioneer FIO obligacje serii E3 o wartości 10 mln zł

się na rachunkach zastrzeżonych odnoszących się do serii C będą mogły być przeznaczone również na wykup obligacji serii E, a środki znajdujące się na rachunkach zastrzeżonych odnoszących się do serii E będą mogły być przeznaczone również na wykup obligacji serii C, podano również. Dekpol opiera się

Gino Rossi dokonało odpisu aktualizacyjnego wz. z planowaną sprzedaż Simple

jednostkowym za 2017 r., podano także.  "W związku podjęciem decyzji o sprzedaży 100% akcji spółki Simple Creative Products uzgodniono, że w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym grupy Gino Rossi za 2017 rok działalność spółki Simple Creative Products zostanie wykazana w rachunku zysków i strat jako

Deweloperzy kontra UOKiK. Czy ceny mieszkań wzrosną, a kilka firm upadnie?

Deweloperzy kontra UOKiK. Czy ceny mieszkań wzrosną, a kilka firm upadnie?

zastanowić. Powtórzę: co do zasady nie uważamy, że sam pomysł DFG jest pomysłem nie do zaakceptowania, ale przy rozsądnych stawkach i racjonalnych zasadach funkcjonowania. Wcześniej protestowaliśmy jednak przeciwko likwidacji otwartych rachunków powierniczych, co przewidywano w pierwszym projekcie

Mogą podrobić twój dowód, kartę SIM, ukraść pieniądze i wziąć na ciebie kredyt. Jak zabezpieczyć swoją tożsamość i konto?

Mogą podrobić twój dowód, kartę SIM, ukraść pieniądze i wziąć na ciebie kredyt. Jak zabezpieczyć swoją tożsamość i konto?

SIM, ale z konkretnym telefonem. Dodatkowo, jeśli smartfon ma czytnik linii papilarnych, transakcje możesz zatwierdzać właśnie w ten sposób. Krok trzeci. Ustaw limity transakcji na swoim koncie bankowym zarówno na kartach, jak i na rachunku Inaczej może cię czekać jedna z większych niespodzianek w

Kopex przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 185 mln zł

Śląskiego Towarzystwa Wiertniczego Dalbis sp. z o.o. Przedmiotem zastawów rejestrowych będą: wskazany w ww. umowie restrukturyzacyjnej zastrzeżony rachunek bankowy prowadzony przez agenta zabezpieczeń na rzecz Emitenta oraz istotne składniki majątku Emitenta w postaci ruchomości" - podano także. 

UOKiK warunkowo zgodził się na przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę

;Urząd skierował sprawę do II etapu, przedstawił również zastrzeżenia do transakcji. Przeprowadzone badanie rynku wskazało, że wydanie zgody na transakcję doprowadziłoby do ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach. Jednocześnie możliwe było nałożenie na Vectrę określonych warunków, których

UOKiK postawił zarzuty 6 podmiotom, w tym 4 kancelariom odszkodowawczym

jej pracę" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. Zastrzeżenia UOKiK budzi m.in.: - prowizja za sukces (Semper Invicta); - brak możliwości wyboru pełnomocnika (Arbiter, Virtus, Votum, Semper Invicta); - kara za rozwiązanie umowy przez konsumenta (Arbiter

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

. 554 tys. podatników VAT. Musi być tam stosowany w relacjach firma - firma przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, czyli objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego. Dalej będzie też istniał dobrowolny split payment (wymuszają go w rozliczeniach z kontrahentami spółki skarbu

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

aktywacji. W Pekao można odkładać dla dzieci pieniądze na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb. Oprocentowanie promocyjne wynosi 2 proc. w skali roku na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb przez 120 dni od dnia jego otwarcia do kwoty 3 tys. zł, poza promocją jest to 0,5 proc. Fundusze inwestycyjne. Większe

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

rachunku do wypłaty subwencji, a także dane finansowe firmy, takie jak wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne). We wszystkich bankach wymogi są takie same. Przed złożeniem wniosku

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

Celno-Skarbowego w Toruniu, że nie należy mu się zwrot VAT. Urzędnicy stwierdzili, że nie ma do niego prawa, bo nie mogą ustalić, skąd pochodzi towar, mimo że wcześniej dokładnie sprawdzili przewoźników i nie mieli żadnych zastrzeżeń. Poza tym są oficjalne protokoły, dokumenty zakupowe i przewozowe.W

UOKiK wydał 4 decyzje dot. praktyk rynkowych Idea Banku, nałożył 2 kary

"; b) proponowaniu konsumentom, którzy związani byli z bankiem umową o lokatę bankową lub umową o prowadzenie rachunku oszczędnościowego, nabycia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne

Fuzja prawna Alior Banku i części BPH nastąpi na początku listopada

podziale Banku BPH wszystkie pozostałe produkty dla klientów indywidualnych, SME oraz korporacyjnych, m.in.: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, kredyty hipoteczne dla klientów biznesowych, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne oraz rachunki i kredyty Kasy

Echo Investment sprzedało A4 Business Park na rzecz EPP za 27,5 mln euro

zostały zastosowane obniżki czynszu lub okresy bezczynszowe" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo sprzedawca oraz kupujący zawarli: - umowę rachunku zastrzeżonego; - umowę na prace aranżacyjne, na podstawie której sprzedający wykona na rzecz kupujące prace wykończeniowe na terenie nieruchomości

Wielton spodziewa się znaczącego wpływu koronawirusa na wyniki finansowe

czasie wynagrodzenia dla swoich pracowników. Dodatkowo rząd zobligował się, że będzie wspierać firmy poprzez rozluźnienie polityki fiskalnej, ułatwienie otrzymywania pożyczek gotówkowych o obniżonym oprocentowaniu, wspieranie negocjacji z firmami energetycznymi w celu odroczenia płatności rachunków, itp

Janczyk z MF: KE nie ma uwag do ustawy hazardowej, wejdzie w życie w 2018 r.

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń wobec rządowego projektu ustawy o grach hazardowych i do końca października najprawdopodobniej prześle Polsce notyfikację w tej sprawie, poinformował wiceminister finansów Wiesław Janczyk. "Ustawa przeszła sprawnie

Mastercard: 34% MŚP płaci dostawcom, używając firmowej karty płatniczej

. Bezgotówkowe formy płatności sprawdzają się też przy opłacaniu bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, takich jak czynsz, rachunki za media itp. Co piąty ankietowany (20%) używa do tego celu karty płatniczej, zaś najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest ponownie opłacanie faktur przelewem

Od przyszłego roku będą ulgi na ocieplenie domów jednorodzinnych i wymianę pieca

obliczenia podatku można było odliczyć całą kwotę wydatków na termomodernizację, a nie tylko 23 proc. Jednak z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie przekraczałaby 53 tys. zł. Jakie warunki ulgi? Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie mógłby przekraczać 3 lat. Co ważne, wydatki musiałyby być

Konto dla studenta: Które wybrać? Na co uważać?

wyborze konta i który bank ma dobrą ofertę na studencką kieszeń. Kilka banków stworzyło rachunki z myślą o studentach. Słowo "student" pojawia się np. w nazwie konta Banku Millennium. Kilka innych ma specjalne warianty rachunków dla osób w wieku np. 18-24 lat, czyli m.in. dla studiujących. Nie

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

trafiają już na konta poszczególnych urzędów wojewódzkich, lecz na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, podano również. NIK nie kwestionuje celowości wprowadzenia ww. zmian organizacyjnych. Z przeprowadzonej kontroli (obejmującej lata 2016-2018) wynika

Ranking kont oszczędnościowych i lokat bankowych. Getin i BOŚ Bank na czele, ale nadchodzi Raiffeisen Polbank

przyjemniejsze. I tak 4 proc., choć od niewielkich sum i po spełnieniu dodatkowych warunków, można uzyskać w BOŚ Banku i w Getin Banku. 3,5 proc. w skali roku płaci Orange Finanse, jednak tylko nowym klientom i tylko za pierwsze 10 tys. zł zdeponowane na rachunku. Dysponujący poważniejszymi kwotami mogą je

Polityka dywidendowa Vindexusa zakłada coroczny wzrost wypłat o min. 5 gr/ akcję

każdorazowo do walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które nie jest związane rekomendacją zarządu. Rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy na poziomie wyższym lub niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej, zastrzeżono

Które konto osobiste jest obecnie najlepsze? W jednym banku możesz zyskać nawet 1 tys. zł [RANKING]

wykazać się ponadprzeciętną aktywnością. Łatwo i szybko można dostać pierwsze 100 zł (za otwarcie rachunku i zasilenie go po raz pierwszy). Kolejne 100 zł bank przyznaje za wydanie dyspozycji zamknięcia konta w innym banku oraz przelewanie wynagrodzenia do Credit Agricole. Wypłata pozostałych 800 zł jest

Gobarto ma umowę nabycia spółki Jama za 12 mln zł

zakładowym Jama, wolnych od wszelkich obciążeń, oraz zobowiązanie spółki do nabycia udziałów i uiszczenia ceny za udziały, z zastrzeżeniem spełnienia się (lub zrzeczenia się) warunków zawieszających" – czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży ustalona została na 12 mln zł, przy czym ulegnie ona

Spółka zależna Erbudu sprzedała firmę Deptak Projekt P2 za 10,73 mln euro

. Cena za przedmiotowe udziały wyniosła 10 732 782 euro i może podlegać podwyższeniu w okolicznościach wskazanych w umowie sprzedaży, podano także. Część ceny sprzedaży w kwocie 3 879 041,60 euro została zatrzymana na rachunku zastrzeżonym (Escrow Account) jako zabezpieczenie dla spełnienia się

Tesla Motors płaci za milczenie o defektach aut

Agencja NHTSA ogłosiła, że sprawdza skargi właścicieli elektrycznych aut Tesla Model S na problemy z zawieszeniem. To rutynowa kontrola. Ale skandal wybuchł, gdy się okazało, że firma Tesla zapłaciła połowę rachunku wynoszącego 3,1 tys. dol. za naprawę zawieszenia w jednym ze swoich aut

Bank BGŻ BNP Paribas miał 360,38 mln zł zysku netto w 2018 r.

. transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). […] W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A

UOKiK: klienci płacili za karty debetowe, choć miały być za darmo

Dawno minęły czasy, kiedy banki bezwarunkowo oferowały rachunki osobiste – bez opłat za prowadzenie konta, kartę debetową czy wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Nie przeszkadza im to jednak dalej reklamować ROR-y za zero. Dziś klienci mogą nie płacić za podstawowe usługi w ramach

Przegląd informacji ze spółek

dla wycen polskich akcji w nadchodzącym roku, uważa dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, chartered financial analyst (CFA) Michał Ziętal. Polenergia zaksięgowała swoim na rachunku zapłatę 34 mln zł z tytułu prawa własności 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I

ING: 2/3 użytkowników aplikacji bankowych realizuje operacje finansowe na PC

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Mimo rosnącej popularności aplikacji mobilnych banków, Polacy korzystający z bankowości mobilnej przyznają, że używali ostatnio komputera do wykonania operacji finansowych - np. opłacając rachunek (67%) czy wysyłając przelew (51%), a 40% przyznało, że w

Grupa BBI Development sprzeda Centrum Marszałkowska za ok. 29,52 mln euro netto

interpretacji podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania przedmiotowej transakcji, wystawienie świadectwa płatności końcowej i uregulowanie wszelkich zobowiązań sprzedającego wobec generalnego wykonawcy oraz zdeponowanie wymaganej kwoty ceny na rachunku zastrzeżonym przez kupującego" - wymieniono w

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 31,34 mln zł w III kw. 2017 r.

mln zł) będących następstwem umocnienia się złotówki względem innych walut" - czytamy w raporcie. Zgodnie z raportem, XTB "posiada solidny fundament pod wzrosty w postaci stale rosnącej bazy klientów". W III kwartale 2017 r. liczba otwartych nowych rachunków wzrosła zarówno w stosunku

Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego A-/AA+, perspektywa stabilna

.: 228 mln zł), w związku z czym oczekujemy, że zadłużenie w walucie obcej województwa spadnie o połowę. Oczekujemy, że płynność mazowieckiego pozostanie bardzo dobra i będzie stanowić rezerwę na wypadek nieoczekiwanej zmiany kursów walut. Średni stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Ronson planuje jeszcze 7 nowych projektów w tym roku na 622 lokale

najniższych poziomów zanotowanych przez nas w ostatnich latach. Przy uwzględnieniu gotówki, którą posiadamy na rachunkach zastrzeżonych ten wskaźnik spadłby do 23%" - powiedział Geres.  "Nasz bank ziemi na koniec czerwca miał wartość 304 mln zł i to przekłada się na 5 025 lokali z 311

Wchodzi w życie konstytucja biznesu. Od 30 kwietnia rewolucyjne zmiany dla firm: działalność bez rejestracji i ulga na start

zwykłym zeszycie), a także na życzenie klienta wystawiać rachunek lub fakturę uproszczoną. Trzeba się też będzie raz w roku rozliczać w formularzu PIT-36, na zasadach ogólnych. Czy prowadzący działalność nierejestrową będzie musiał płacić składkę zdrowotną (obecnie 320 zł)? Nie ma takiego przymusu, ale

Zalety zastawu rejestrowego

zastawniczej zostało zastrzeżone, że zastawca (osoba uprawniona do rozporządzania przedmiotem zastawu) zobowiązuje się względem zastawnika (wierzyciela), że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia ani obciążenia przedmiotu zastawu, na co wyraźnie wskazuje art. 14 ust. 1 ZastRejU. Zbycie

Ratowanie górnictwa prądem

miliony konsumentów energii elektrycznej. Co prawda spółki mające się zrzucić na kopalnie zastrzegły, że sypną groszem, pod warunkiem że będzie zgoda związków górniczych na restrukturyzację, ale jak na razie to pobożne życzenie, bo związkowcy drą koty z zarządem Kompanii Węglowej o wypłatę 14. pensji za

Wideoweryfikacja w bankach, czyli dowód osobisty okażemy przez kamerkę wideo

wideo. W przypadku Aliora wideoweryfikacja będzie służyła otwieraniu rachunku bankowego – klient będzie mógł wybrać, czy chce otworzyć ROR osobiście, stawiając się w placówce, podpisując dokumenty przez kuriera, wysyłając przelew weryfikacyjny z innego banku czy też przez wideoczat. Czytaj też

Bank musi informować. Klient decyduje jak

Niedawno opisaliśmy historię pana Marka, klienta Polbanku. Bank wprowadził opłatę za prowadzenie rachunków, ale nie poinformował o tym klienta. W ciągu kilkunastu miesięcy nieświadomemu klientowi urosło zadłużenie sięgające kilkuset złotych. Czy w tym przypadku bank powinien zawiadomić o zmianie

Konstytucja biznesu nie działa. Skarbówka gnębi firmy i stosuje triki, aby wycisnąć z przedsiębiorcy ostatnie pieniądze

połowie 2018 r. dostał decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego w Toruniu, że nie należy mu się zwrot VAT. Urzędnicy stwierdzili, że nie ma do niego prawa, bo nie mogą ustalić, skąd pochodzi towar, mimo że wcześniej dokładnie sprawdzili przewoźników i nie mieli żadnych zastrzeżeń. Poza tym są oficjalne

Rzecznik Finansowy udzielił 27,4 tys. porad eksperckich w 2017 r.

, że bliskim ciężko i trwale poszkodowanego w wypadku można przyznać zadośćuczynienie ze względu na naruszenie ich dóbr osobistych"  - czytamy również. Powtarzające się indywidualne przypadki zastrzeżeń klientów do praktyk podmiotów rynku finansowego są dla Rzecznika Finansowego podstawą do

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

związane, ani (co do zasady) czynności zabezpieczające, w tym jeżeli któraś instytucja finansująca otrzyma na swój rachunek techniczny środki z praw przelanych na zabezpieczenie przez spółkę na rzecz tej instytucji zwolni ona te środki na rzecz spółki. Na mocy projektu umowy żadna instytucja finansująca

Alior chce zakończyć fuzję prawną z BPH w X lub XI br. , operacyjna w I kw. 2017

Warszawa, 11.08.2016 (ISBnews) - Alior Bank chce zakończyć fuzję prawną z Bankiem BPH do końca października lub listopada tego roku - tak, by w IV kwartale 2016 r. w rachunku wyników były już widoczne wyniki Banku BPH. Celem jest zakończenie fuzji operacyjnej do końca marca 2017 r., poinformował

Rząd popiera ustawę zapewniającą ochronę klientom deweloperów

infrastruktury na temat poważnych zastrzeżeń prawnych, które w trakcie prac legislacyjnych zgłosiły m.in. ministerstwa: Sprawiedliwości, Finansów oraz Spraw Zagranicznych. Jednak z naszych informacji wynika, że marszałek zablokował projekt wskutek ostrzeżenia Polskiego Związku Firm Deweloperskich, że jeden

Marcin szukał pracy. Przelał 1 zł. Jest "słupem". Stanisława złapano "na kuriera"

złodzieje mogli korzystać z jego rachunku. Można utrudnić im życie, zmieniając: hasła, numer telefonu, na który przychodzą kody jednorazowe do potwierdzania m.in. przelewów. 3 | Zastrzeż dowód osobisty Najszybciej można to zrobić w banku. Większość banków podłączonych jest do systemu "Dokumenty

Zgubiłeś kartę? MultiBank wyda ci tymczasową od ręki

klientów. Kartę mogą dostać również osoby, który zgubiły kartę. - Klient podczas jednej wizyty w placówce zastrzeże starą kartę, zamówi nową i w ciągu kilku minut odzyska dostęp do rachunku dzięki karcie tymczasowej - mówi Joanna Materka, naczelnik wydziału kart płatniczych MultiBanku. Visa Tymczasowa może

Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż iAlbatros Poland

oraz by umowa zbycia akcji została zawarta nie później niż do 1 marca 2017 r. Akcjonariusze postanowili także, że "kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 145 000 000 zł, na którą składać się będą m.in. środki uzyskane ze sprzedaży akcji, zostanie przekazana na rachunek bankowy domu

Wymień piec i okna za państwową dotację [PORADNIK]

wydatki na materiały do ociepleń czy piece będą musiały być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podmioty, które same nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Wniosek? Nie będzie można zamawiać towaru i usług u firm, które nie są płatnikiem VAT i wystawiają zamiast faktury zwykłe rachunki

W poszukiwaniu pieniędzy na polskie drogi

Kierowcy się ucieszą, bo latem pojadą nowymi autostradami. - Do Światowych Dni Młodzieży chcielibyśmy przekazać do eksploatacji odcinek autostrady A1 między Strykowem i Tuszynem. Jeśli się uda, to nawet w połowie lipca - powiedział nam przedstawiciel administracji drogowej, który zastrzegł sobie

Banki łamią prawo? Każą sobie płacić za zastrzeżenie karty płatniczej

zastrzeżenie karty - 25 zł. Bank dodał jedynie uwagę, że w przypadku likwidacji rachunku wraz ze zwrotem karty opłata nie jest pobierana. Większość dużych banków komercyjnych nie pobiera opłat za zastrzeżenie karty. Ale z informacji naszego czytelnika - potwierdzonych przez "Gazetę" - wynika, że u

Rząd dopłaci do ocieplenia domu

ciepło. A inwestycja w dom może się opłacić. Dobrze docieplone budynki pozwalają bowiem zmniejszyć rachunki za ogrzewanie nawet o 30-50 proc. Obecne przepisy nie zachęcają do termomodernizacji Problem z termomodernizacją jest jeden – właścicieli domów nie stać na remonty, ocieplanie czy zakup pieca

Gazprom zrywa umowę z zachodnimi koncernami o Nord Stream 2

zastrzeżenia. "Z ustaleń Urzędu wynika, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. W tej chwili Gazprom posiada pozycję dominującą w dostawach gazu do Polski, a transakcja mogłaby doprowadzić do dalszego wzmocnienia siły negocjacyjnej spółki" - stwierdził UOKiK. Gazprom i jego

Prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią BPH zostało zarejestrowane

funkcji wsparcia. Do Alior Banku przeniesione zostały m.in. konta osobiste, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, karty kredytowe i debetowe, rachunki i kredyty Kasy Mieszkaniowej oraz produkty maklerskie. Alior Bank przejął także wszystkie produkty dla klientów

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

2 samodzielne. Spośród pozostałych banków 39 pozostawało poza IPS" - czytamy w raporcie "Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2018 r." KNF podała, że uczestnicy IPS dysponują stosunkowo dużymi środkami zgromadzonymi na rachunkach depozytu

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie

Komputronik zawarł umowę ugody z Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami

wspólnego przedsięwzięcia wydobywczego z zastrzeżeniem, że osiągnięcie zysków będzie wiązać się ze znacznymi inwestycjami współfinansowania przedsięwzięcia, - Przeniesienie własności wszystkich pozostałych nieruchomości będących własnością spółek Activa, Goldpol oraz Violet Investment, które

Gazoport w Świnoujściu ma dotację z UE i liczy na więcej

. Maria Ciechanowska, dyrektor Instytutu Nafty i Gazu. Ale były powody do obaw. - W maju 2010 r. z powodu zastrzeżeń Komisji Europejskiej przekazanie pieniędzy z funduszu było zamrożone. Zmiana tego stanowiska była jednym z najtrudniejszych zadań, przed którym stanął rząd - powiedział wiceminister skarbu

KNF: Poza systemem IPS działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca

rachunkach depozytu obowiązkowego w bankach zrzeszających oraz funduszami pomocowymi. Celem depozytu obowiązkowego jest zabezpieczenie płynności uczestników IPS, zaś funduszu pomocowego wsparcie w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej, w tym w obszarze adekwatności kapitałowej" - czytamy w raporcie

Znaczenie wprowadzenia do systemu prawnego ustawy deweloperskiej

jest przede wszystkim krótki okres czasu, w jakim ta umowa zostanie zawarta. Zazwyczaj także strony w treści umowy określają kwotę zadatku lub zaliczki, która jest wpłacana wraz z podpisaniem takiej umowy, z zastrzeżeniem, że reszta umówionej kwoty końcowej będzie przekazana sprzedającemu z chwilą

Twoje długi przedawnią się teraz szybciej. Sprawdź, o czym mówią nowe przepisy

przedawnienia są zapisane w kodeksie. Nie można ich przedłużyć albo skrócić według własnej woli. Nawet jeśli firma pożyczkowa zastrzeże w umowie, że przedawnienie to 15, 20 albo 100 lat, nie będzie to miało żadnego znaczenia przed sądem. Podobnie w drugą stronę – ktoś może się czuć skuszony ofertą

Ta firma obiecuje rachunki za prąd niższe o połowę. Prześwietlamy!

płaci za prąd 100 zł miesięcznie, a kto zużywa dużo - to i 150 zł. Gdyby więc rachunki spadły o połowę, ulga dla domowego budżetu byłaby ogromna. Czy warto więc kupić na Grouponie prąd od Duonu? Firma kusi: "Wszystkie formalności załatwiamy za klienta. Żadnych okienek, kolejek, ani skomplikowanych

Pierwsza karta płatnicza dla dziecka

maksymalnie. Nie zna cyfr, i tak nie wbije PIN-u. A dla Ignasia jakieś 300 zł - regularnie wyręcza mnie w płaceniu za benzynę na stacjach". Jeśli chcesz dać dziecku kartę zamiast gotówki, masz kilka możliwości: wyrobić mu tzw. kartę przedpłaconą (prepaid), otworzyć specjalny rachunek dla dziecka, do

UOKiK ostrzega przed Polskim Centrum Telemedycznym

postanawia: rozpocząć windykację w miejscu zamieszkania dłużnika, przekazać sprawę do windykacji komorniczej wraz z zajęciem wszystkich własności (mieszkania, rachunku bankowego, (...) telewizora, lodówki, kuchenki i innych". UOKiK zwraca też uwagę na to, że nie tylko treść, ale i forma graficzna może

Przegląd informacji ze spółek

zastrzeżeniem ewentualnej korekty ceny na zasadach uzgodnionych w umowie. W maju firma Euroglas oficjalnie uruchomiła w Ujeździe nową linię do produkcji szkła płaskiego float. Zakończenie inwestycji oznacza znaczne zwiększenie rocznej produkcji tej fabryki, a co za tym idzie - adekwatny wzrost

Echo zbyło Redefine 54,8% udziałów Echo Prime Properties za 124,8 mln euro

emitenta mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Dodatkowo, kwota 9.775.000 euro zostanie zwolniona (w drodze wypłaty uprzywilejowanej dywidendy) przez spółkę na rzecz emitenta z rachunku zastrzeżonego" - czytamy dalej. Ponadto w ramach transakcji zostały zawarte inne umowy m.in. o

Metodą "na dowód" chcieli wyłudzić 300 mln zł kredytów

W lipcu padł rekord. Oszuści jednorazowo próbowali ukraść z banku aż 25 mln zł, posługując się skradzionym dowodem osobistym. Informacje o tym podał Związek Banków Polskich, który koordynuje funkcjonowanie Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Z raportu ZBP wynika, że w trzecim kwartale 2010 r

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

drugi może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na koncie. Chyba że zmarły zastrzegł w umowie, iż w jego miejsce wchodzą spadkobiercy lub inne osoby. Bank a koszty pochówku Bank ma obowiązek wypłacić pieniądze osobie, która pokryła koszty pogrzebu, ale dopiero po przedstawieniu rachunków

Wątpliwa kandydatura europosła Wojciechowskiego. PE podejrzewa go o zawyżanie kosztów podróży do Brukseli

koszty przelotów do Brukseli w poprzedniej kadencji. Jego rozliczenia zakwestionowała Dyrekcja Generalna Finansów PE, bo przedstawiał rachunki za przelot klasą biznes, a na biletach miał miejscówki ze znacznie tańszej klasy ekonomicznej. Dzięki temu pobrał blisko 30 tys. euro na bilety, które kosztowały

Kupiłeś podróbkę na zagranicznym portalu. Czy będziesz miał kłopoty?

transakcji, wyciąg z rachunku bankowego). Poinformują także o przestępstwie przedstawiciela firmy, której produktu dotyczy wątpliwość. Jeśli rzecz nie jest oryginalna, klient może mieć kłopoty - musi udowodnić, że nabył towar w dobrej wierze, nie wiedział i nie mógł podejrzewać, że bierze udział w oszustwie

Czy w związku z czasowym obniżeniem pensji i zmniejszeniem czasu pracy, mam też mniej urlopu? Prawnicy Czytelnikom odc. 32

: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Wniosek o umorzenie pożyczki nie zawiera oświadczenia o sposobie wykorzystania pożyczki ani nie przewiduje załączania rachunków z wydatków. Niemniej, nie można wykluczyć, że w przyszłości wystąpi ewentualna

Dekpol przydzielił obligacje serii E2 o wartości nom. 10 mln zł

przysługującym emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Jaglanej 3 oraz poprzez zawarcie umowy rachunku zastrzeżonego pomiędzy emitentem, administratorem hipoteki oraz bankiem DNB Bank Polska S.A, podano także. Wartość zaciągniętych przez Dekpol zobowiązań na koniec

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zdecydował, że nie należy mu się zwrot VAT. Urzędnicy stwierdzili, że pan Andrzej nie ma do niego prawa, bo nie mogą ustalić, skąd pochodzi towar. A wcześniej dokładnie sprawdzali przewoźników i nie mieli żadnych zastrzeżeń. Poza tym były oficjalne protokoły, dokumenty

Darmowe konto internetowe w DB. Bez polskiego obywatelstwa tylko w oddziale

podczas osobistej wizyty oddziale, z tym zastrzeżeniem, że akurat rachunku dbNet... w oddziale otworzyć nie można. O komentarz do tej sytuacji poprosiliśmy biuro prasowe Deutsche Banku. Ze słów rzeczniczki prasowej Sabiny Salamon wynika, że taka praktyka podyktowana jest względami bezpieczeństwa. "

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o wydłużeniu do 31 grudnia 2019 r. czasu trwania Programu Emisji Obligacji, tj. czasu, w którym zarząd może podjąć uchwałę o emisji poszczególnych serii obligacji w ramach Programu, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Pozostałe zasady Programu

Posiadacze polis inwestycyjnych mogą się cieszyć? Sąd oświadczył, że są... "wbrew naturze"

rozprawie - z umowy ubezpieczenia nie wynika, w jaki sposób jest ustalana wartość rachunku klientów. A to oznacza, że doszło do przekroczenia zasady swobody umów (art. 353 kodeksu cywilnego), która stanowi, że "strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść

Płacisz kartą zbliżeniową? Uważaj na debet

Opisaliśmy we wczorajszej "Gazecie" problemy klientów, którym skradziono z portfeli karty płatnicze wyposażone w funkcję zbliżeniową. Takie plastiki - jest ich w naszych portfelach kilkanaście milionów - pozwalają szybko i łatwo płacić bez podawania PIN-u niewielkie rachunki - do 50 zł

Tauron podpisał przedwstępną umowę nabycia aktywów kopalni Brzeszcze

ramach kopalni działalności gospodarczej, przy zachowaniu rachunku ekonomicznego. Przejście części załogi KWK Brzeszcze, tj. ok. 1500 pracowników do nowego pracodawcy nastąpi w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy. Strony porozumienia zobowiązały się do zawarcia nowego zakładowego układu zbiorowego pracy

Prezydent podpisał nowelę Prawa telekom. dot. formy dokumentowej zawierania umów

prowadzenia tej działalności. Cel ten ma zostać osiągnięty przede wszystkim poprzez wprowadzenie formy dokumentowej przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych" -  czytamy w informacji. Wprowadzenie nowej, zastrzeżonej formy zawierania umów o świadczenie publicznie dostępnych

Przybywa skarg na banki i towarzystwa, ubywa na OFE

Najbardziej podpadły nam firmy ubezpieczeniowe. Na ich działalność skarżyliśmy się 1384 razy (to największy wzrost skarg - o 89 proc. w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku). Niezadowoleni byli przede wszystkim kierowcy, najczęściej mieli zastrzeżenia do wysokości wypłacanego odszkodowania

Echo ma umowę sprzedaży biurowca Q22 w Warszawie za 230,27 mln euro

została zwolniona z rachunku zastrzeżonego, natomiast część ceny w kwocie 13,09 mln euro tj. 57,91 mln zł, po spełnieniu się określonych warunków związanych z procesem wynajmu pomieszczeń budynku. Po dniu zawarcia umowy sprzedaży cena może ulec zmianie, na warunkach określonych w umowie sprzedaży. W

Praca sezonowa w gastronomii. 130 godzin pracy i 380 zł wynagrodzenia na umowie o dzieło? Czy też pani P. nie chciało się uczyć?

zaledwie 380 zł - na dowód mają przelewy bankowe. "Pozostała część wynagrodzenia - od 17 lipca do zerwania przez nią umowy - jest gotowa do wypłaty (...). Pamiętajmy, że to tej umowy dotyczy kara umowna zastrzeżona na wypadek nienależytego wykonania umowy, a P. naruszyła

Ktoś "przez pomyłkę" ściągnął mu kasę z karty. Bank na to...

przypadek, tym razem z Bankiem Millennium w tle. Opowiada czytelnik, pan Krzysztof: "We wrześniu 2013 r. byliśmy z żoną we Włoszech, gdzie używaliśmy dwóch kart płatniczych - obu wydanych do tego samego rachunku. Wróciliśmy do Polski i rzuciliśmy się w wir życia codziennego. Aż tu nagle, w lutym 2014 r

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

października 2012 r. Wtedy Polkomtel wypowiedział umowę Markowi J. Powód? Od sierpnia do października nie zapłacił rachunków, a kwota zobowiązań wyniosła 105,55 zł. - To nie była zła wola, po prostu przeoczyłem te faktury - mówi biznesmen. Długi uregulował już po wypowiedzeniu umowy. To jednak nie zamknęło

Przegląd informacji ze spółek

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez Benefit Systems kontroli nad Calypso Fitness, podał Urząd. UOKIK uznał, że koncentracja może ograniczać konkurencję na rynkach pakietów usług sportowo–rekreacyjnych oferowanych pracodawcom oraz

Mazowsze z komornikiem na kontach. Marszałek Struzik: Państwo doprowadza do bankructwa najbogatszy region

. - Rachunek jest zablokowany. Wszystkie dochody województwa są przekazywane do budżetu państwa. Dopiero gdy na koncie pojawi się kwota umożliwiająca spłacenie całego tytułu egzekucyjnego, rachunek będzie odblokowany - podsumował skarbnik Marek Miesztalski. Kłopot w tym, że Mazowsze nie zapłaciło też raty za

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

wypowiadania oraz przedłużenie dotychczasowych umów najmu Zakaz wypowiadania najemcom umów najmu oraz podwyższania czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie).  Przedłużenie obowiązywania umów najmu do dnia 30 czerwca 2020 r. na 

Mniej prób wyłudzeń w bankach. Ale czujność zachować trzeba

kredytów, choć zdarza się też, że oszuści kupują coś na raty albo kradną wypożyczone przedmioty. Właściciele mieszkań na wynajem muszą liczyć się z tym, że oszust najemca opróżni je z cennych przedmiotów. Zastrzeżenie utraconych dokumentów w banku zmniejsza ryzyko wyłudzenia pieniędzy, bowiem numery

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

. Zgodnie z zasadą swobody umów można w niej zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Jest to przykład kary pieniężnej, która odnosi się jednak wyłącznie do świadczeń niepieniężnych pomiędzy

MNiSW zawiesza program "Studia dla wybitnych". Miało zapłacić za zagraniczne studia, ale...

wyrównanie rachunków mieli dostać 10 lat od ukończenia zagranicznej uczelni. Mogli się też "rozliczyć" z państwem, robiąc w Polsce doktorat. Nowy rząd chce konsultacji Czy nowy rząd chce się z programu całkowicie wycofać? W najnowszym komunikacie MNiSW czytamy tylko: "Warto zwrócić uwagę, że