rachunek złotowy

BIK: Portfel kredytów hipotecznych w CHF zmalał o 7,91 mld zł r/r na koniec VI

do czerwca 2018 r. w ujęciu liczbowym, ubyło 23,32 tys. rachunków. Obecnie pozostaje w spłacie 458,83 tys. kredytów frankowych. "Liczba zobowiązań hipotecznych obsługiwanych we frankach szwajcarskich stale zmniejsza się, w 2016 r. kredytobiorcy spłacali 520,81 tys. kredytów, a obecnie o 11,9

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 33,6% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 4,75%

kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 52 995 mln zł na koniec marca, wzrost o 47,2% r/r i 3,6% kw/kw. Wszystkie główne kategorie produktów wykazywały bardzo wysokie, roczne stopy wzrostu również dzięki pozyskanym klientom Euro Banku: złotowe kredyty hipoteczne +59,1% r/r, a kredyty konsumpcyjne +94,3

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

. "Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych osiągnął dużo wyższe tempo 17,8% r/r, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach akcji kredytowej (złotowe kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne oraz dla przedsiębiorstw). Portfel walutowych kredytów

BIK: Wartość portfela kredytów hipot. w CHF spadła r/r do 107,1 mld zł w 2018 r.

grudnia 2018) oraz dzięki spłatom zobowiązań przez kredytobiorców, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ciągu roku ubyło ok. 25,65 tys. rachunków kredytowych i obecnie pozostaje w spłacie tylko 469,96 tys. kredytów frankowych. Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z

RPP: Stopa rezerwy obowiązkowej od depozytów na min. 2 lata wyniesie 0%

; - czytamy w komunikacie. Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 3,5%; d środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back - 0%. Oprocentowanie

PKO BP wprowadził w serwisie transakcyjnym usługę kantoru online

kont Aurum i Platinium II bezpłatną kartę wielowalutową do konta walutowego. Do karty debetowej wydanej do konta złotowego można podłączyć w serwisie iPKO jednocześnie nawet do siedmiu rachunków walutowych. Rozliczenie wypłat i płatności kartowych w jednej z tych walut odbywa się automatycznie na

Vistal Gdynia otrzymał od ING BSK wezwania do zapłaty

wezwania do zapłaty od ING Bank Śląski (ING): 1. Wezwanie do zapłaty w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia wezwania wymagalnego zadłużenia, które na dzień 09.10.2017 r. wynosi ogółem 5 030 759,44 zł z tytułu umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym, 2. Wezwanie do zapłaty w terminie 14 dni

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

według wartości nominalnej na koniec marca 2020 r. wyniosły 159 594,8 mln zł i były wyższe o 11 483,3 mln zł, tj. 7,8% niż na koniec marca 2019 r. Wolumeny kredytów detalicznych wzrosły o 7,7% r/r w szczególności dzięki dynamicznemu wzrostowi złotowych kredytów hipotecznych o 9,2% r/r. Wolumeny kredytów

BIK: Kredyty hipoteczne w CHF z lat 2006-2008 spłacane lepiej niż te w PLN

" - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku, w którym frank silnie podrożał, udział opóźnionych kredytów złotowych był 1,5 razy wyższy w porównaniu do kredytów walutowych, co więcej, udział rachunków opóźnionych w obsłudze w portfelu złotowym pochodzącym z lat 2006-2008 wzrósł w trakcie 2015 r

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 7% r/r, wskaźnik NPL: 4,61% w III kw.

wcześniej. "Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych, osiągnął bardzo wysoka stopę 14,4% rok-do-roku, odzwierciedlając dynamiczny wzrost we wszystkich kluczowych grupach akcji kredytowej (złotowe hipoteczne, kredyty konsumpcyjne i dla przedsiębiorstw), podczas gdy portfel

Akcja kredytowa Pekao wzrosła o 5,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

774,3 mln zł i były wyższe o 9 292,6 mln zł tj. 7,5% niż na koniec marca 2016 r. z wolumenami detalicznymi rosnącymi o 10,3% r/r i wolumenami korporacyjnymi rosnącymi o 4,3% r/r" - czytamy dalej. Na koniec marca 2017 r. bank prowadził 5 498,2 tys. złotowych rachunków bieżących (wobec 5 337,8 tys

Prezes Glapiński walczy o słabego złotego. Czy złoty go posłucha?

Prezes Glapiński walczy o słabego złotego. Czy złoty go posłucha?

kurs waluty sprzyja (towary importowane są droższe), tym większe są bowiem wpływy do budżetu. Ale z drugiej rachunek za to działanie spada też na portfele Kowalskich. Już teraz inflacja w Polsce jest najwyższa w Unii Europejskiej. Celem zysk NBP? Najprawdopodobniej nie chodzi jednak o to, by zwiększać

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 5,8%, wskaźnik NPL spadł do 5% w I kw. 

liczby rachunków wyniósł 38 tys. i był o 86% wyższy niż przyrost netto o 20 tys. w I kwartale 2017 roku. W okresie 12 miesięcy liczba ROR zwiększyła się o 123 tys. r/r. Na koniec marca 2018 roku bank prowadził 5 739,0 tys. złotowych rachunków bieżących, 362,6 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz

Zmiany w bankach. Przybyło darmowych kont, coraz łatwiej zapłacić kartą lub mobilnie

Zmiany w bankach. Przybyło darmowych kont, coraz łatwiej zapłacić kartą lub mobilnie

, dlatego w tym segmencie trudno już o rewolucyjne zmiany. Wartym odnotowania elementem ewolucji jest natomiast rosnąca dostępność kart wielowalutowych – a więc takich, które mogą być rozliczane w ciężar rachunku złotowego lub walutowego. W efekcie użytkownik plastikowego pieniądza oszczędza na

Akcja kredytowa Pekao wzrosła o 4,1% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

raporcie. Na koniec czerwca 2017 roku bank prowadził 5 533,1 tys. złotowych rachunków bieżących (wobec 5 337,8 tys. na koniec 2016 r.), 343,6 tys. rachunków kredytów hipotecznych (wobec odpowiednio 314,3 tys.) oraz 601,5 tys. rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej (wobec odpowiednio 572,6 tys. na koniec

Bank Pekao sprzedał kredyty detaliczne wartości prawie 6,5 mld zł w I półr.

, pozwala na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy. Na koniec czerwca 2016 roku Bank Pekao prowadził 5 377 tys. złotowych rachunków bieżących, 318,6 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 574,1 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych. Liczba placówek zmniejszyła się do 947 na koniec

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 2,8% do 1 315 mld zł w I kw.

. "Do istotnego przyrostu oszczędności w I kwartale przyłożyły się także aktywa o defensywnym charakterze. Chodzi o bezpośrednie inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz o środki spoczywające na bankowych rachunkach. W przypadku gotówki odnotowaliśmy bowiem spadek o

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 1,3% m/m do 827,09 mld zł w październiku

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2015 r. spadło o 1,3% m/m i wyniosło 827 082,6 mln zł zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 6%. "Spadek zadłużenia w październiku 2015 r. był

Nowość w Pekao SA. Bank wzorem PKO BP wprowadza nową kartę debetową

Wielowalutowa karta MasterCard Debit to nowość w ofercie Pekao SA, skierowana do klientów wykonujących operacje w różnych walutach. Jeżeli jej użytkownik ma kilka kont walutowych w tym banku, to np. transakcje wykonane w euro automatycznie obciążą rachunek w euro, a płatności w funtach brytyjskich

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 2,3% m/m do 837,65 mld zł we wrześniu

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września 2015 r. wzrosło o 2,3% m/m i wyniosło 837 652,5 mln zł zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 7,4%. "Wzrost zadłużenia we wrześniu 2015 r. był głównie

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

odnotowane w marcu poprzedniego roku. "Jeżeli jednak pominąć szybko zmniejszający się portfel kredytów hipotecznych walutowych (-16,6% r/r), wszystkie inne segmenty wykazywały wysokie roczne stopy wzrostu: złotowe kredyty hipoteczne, ze szczególnie wysoką dynamiką, +21,3% r/r i pożyczki konsumpcyjne z

ZBP: 52% średnich firm i 42% mikro- i małych przedsiębiorstw ma kredyt bankowy

, cytowany w komunikacie. Zgodnie z wynikami badania, w 2018 roku ponad połowa (52%) średnich oraz ponad dwie piąte (42%) mikro- i małych przedsiębiorstw korzysta z kredytów w rachunku bieżącym lub salda debetowych. Dość często wykorzystywane są karty kredytowe odpowiednio przez 35% średnich oraz 32% mikro

Marczak z MF: Do końca roku odbędą się tylko 2 przetargi zamiany obligacji

części posiadanych środków walutowych od ich utrzymywania na rachunkach bankowych" - napisał Marczak w komentarzu do podaży papierów skarbowych. Resort podał dziś, że na przetargu 19 listopada będzie chciał odkupić obligacje zapadające w styczniu 2016 r. serii OK0116 oraz w kwietniu 2016 r. serii

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 817,8 mld zł w czerwcu

Warszawa, 20.08.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2015 r. wzrosło o 0,9% m/m i wyniosło 817 800,7 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 4,9%. "Wzrost zadłużenia w czerwcu 2015 r. był głównie

ING BSK wezwał Vistal Gdynia do zapłaty ponad 62 mln zł

tytułu kapitału kredytu od dnia 11.06.2019 r. do dnia zapłaty; 2. Wezwanie przedsądowe do zapłaty wymagalnych wierzytelności wynikających z kredytu udzielonego przez ING na podstawie umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym do dnia 11.07.2019 r. wynoszących wg stanu na 10 czerwca 2019 r. 6 200 503,05

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 810 mld zł w maju

Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2015 r. wzrosło o 1,0% m/m i wyniosło 810 231,0 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 3,9%.  "Wzrost zadłużenia w maju 2015 r. był głównie

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,5% m/m do 802 mld zł w kwietniu

Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2015 r. spadło o 0,5% m/m i wyniosło 802 033,1 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 2,8%.  "Spadek zadłużenia w kwietniu 2015 r., przy

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m do 806,4 mld zł w marcu

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2015 r. wzrosło o 0,5% m/m i wyniosło 806 423,2 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 3,4%. Wzrost zadłużenia w marcu 2015 r. był głównie wypadkową

Plastikowe pułapki za granicą. Jaka karta na wyjazd?

prowadzeniem konta walutowego, wydaniem i korzystaniem z karty walutowej. Rachunek walutowy trzeba też w jakiś sposób zasilić - przelewem, wpłacając gotówkę w kasie banku czy kupując walutę w banku. A te operacje też mogą kosztować. Czy karta walutowa będzie bardziej opłacalna od złotowej, zależy od tego, w

Hardt: Celem decyzji dot. rezerwy obowiązkowej była likwidacja dyskryminacji

najmniej na 2 lata będzie wynosiła 0%. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 kwietnia. Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

prawnych. Nawet dokumenty dla urzędu skarbowego trzeba przechowywać tylko pięć lat. To bezprawie – oburza się Nowakowska. Poczta cały czas nalicza kobiecie karne odsetki. – A ja, jako emerytka żyjąca za 800-złotowe świadczenie, nie mam pieniędzy na prawnika, by pójść z pozwem do sądu. Stale się

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,0% m/m do 779,93 mld zł w grudniu

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2014 r. wzrosło o 1,0% m/m i wyniosło 779.927,0 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2013 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zmniejszyło się o 6,9%. "Wzrost zadłużenia w grudniu ub.r. był przede

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 0,7% r/r, wskaźnik NPL to 4,54% w I poł.

walutach obcych (o ponad 11% r/r), natomiast złotowe kredyty hipoteczne wzrosły dynamicznie o ponad 8% r/r w wyniku znacznie wyższych uruchomień nowych kredytów hipotecznych w pierwszej połowie 2017 r. (1 055 mln zł, wzrost o 119% r/r). W samym II kw. sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 628 mln zł

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m do 771,02 mld zł w listopadzie

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2014 roku  wzrosło o 0,5% m/m i wyniosło 771.020,1 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2013 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zmniejszyło się o 8,0%. „Wzrost zadłużenia w listopadzie 2014 r

Bank przelewał mu na konto tysiące euro. Pracownicy mówili, że to niemożliwe. To wziął sobie 40 tys.

złotowe w Banku Millennium. Pieniądze okazały się jak najbardziej prawdziwe. Po przewalutowaniu na rachunkach złotowych (osobistym i oszczędnościowym) znalazło się w sumie 79,5 tys. zł. O co tu chodzi? Bank uparcie twierdził, że to błędne księgowanie. Wtedy pan Wojciech postanowił znowu przeprowadzić

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,5% m/m do 759,71 mld zł we wrześniu

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września 2014 r. wzrosło o 0,5% m/m i wyniosło 759.713,7 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2013 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zmniejszyło się o 9,3%. "Wzrost zadłużenia we wrześniu br. był przede

Masz na koncie parę groszy? Bank chętnie je "wyzeruje" prowizjami

nieomal wzorcowo. Od lutego "Konto Godne Polecenia", czyli sztandarowy pakiet BZ WBK, jest obłożone 7-złotową prowizją za standardową kartę. Można zamiast niej mieć inną, niestandardową, za 4 zł miesięcznie albo za zero, jeśli spełni się warunek dotyczący obrotów. Oczywiście wiadomo, że część

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych spadła o 1,24% kw/kw w III kwartale

danych NBP, poprawiła się jakość portfela frankowego, co jest o tyle znaczące, że w portfelu tym od 2012 roku praktycznie nie ma już dopływu nowych kredytów, tak jak w portfelu złotowym. Liczba kredytów frankowych regularnie zmniejsza się w wyniku spłaty i zamykania rachunków o ok. 20 tys. rocznie, co

ZBP: Prawie 50% średnich firm ma kredyt obrotowy, rośnie popyt na inwestycyjny

segment rynku w dalszym ciągu ma bardzo duży potencjał wzrostowy, przy czym warto zaznaczyć, że poziom ubankowienia firm średniej wielkości jest przeciętnie wyższy niż przedsiębiorstw o niższych obrotach. Najbardziej popularne produkty w obu segmentach to przede wszystkim rachunek bieżący, przelewy i

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 819,2 mld zł w sierpniu

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2015 r. wzrosło o 1% m/m i wyniosło 819 163,1 mln zł zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 5%. "Wzrost zadłużenia w sierpniu 2015 r. był głównie

Odpisy Banku Pekao spadły o 5,6%, portfel kredytów wzrósł o 4,5% r/r w I kw.

. złotowych rachunków bieżących, 314,3 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 572,6 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych. Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,8% m/m do 811,4 mld zł w lipcu

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2015 r. spadło o 0,8% m/m i wyniosło 811 439,3 mln zł zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 4%. "Spadek zadłużenia w lipcu 2015 r. był głównie wypadkową

Bank Millennium miał 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

do ok. 2,7% w III kw. 2018 r. Wzrost ten wynika głównie z lepszej struktury aktywów, z udziałem złotowych kredytów detalicznych na poziomie ok. 40% oraz przy poprawie kosztu depozytów, częściowo wspartej ścisłą dyscypliną cenową oraz kontynuacją zmiany w kierunku rachunków bieżących i

NBP: Banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach, gł. konsumenckich

centralny, zmiany w strukturze portfela kredytów dla sektora niefinansowego zachodzą bardzo powoli. "Najbardziej wyraźną tendencją jest wzrost udziału złotowych kredytów mieszkaniowych z około 22% do 27% w latach 2014-2018. Mimo dynamicznych wzrostów kredytów konsumpcyjnych w ostatnich latach (w

Przegląd prasy

nowemu rządowi przez analityków --Sąd zmienił kredyt frankowy na złotowy, ale nie określił oprocentowania. Gmatwa się sytuacja frankowiczów, którą TSUE miał rozjaśnić --Od 18 października Aviva zawiesza sprzedaż krótkoterminowych polis komunikacyjnych poprzez aplikację Teraz    ISBnews

BIK: Zadłużenie w kredytach mieszkaniowych w CHF spadło r/r do 110,7 mld zł w VI

walucie szwajcarskiej - w czerwcu 2018 r., w porównaniu do czerwca 2017 r. w ujęciu liczbowym, ubyło 27 tys. rachunków. Obecnie pozostaje w spłacie już tylko 482 tys. kredytów frankowych. Według danych BIK na koniec czerwca 2018 r. portfel [mieszkaniowych] kredytów frankowych wyniósł 110,7 mld zł., a

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,5% m/m do 802,8 mld zł w lutym

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2015 r. wzrosło o 1,5% m/m i wyniosło 802 808,4 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zmniejszyło się o 2,9%. "Wzrost zadłużenia w lutym 2015 r. był głównie

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

to zarówno ze stopniowym ograniczaniem oprocentowania bazy depozytowej, jak i wzrostem ilości depozytów zgromadzonych na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (blisko 46% bazy). Na koniec marca br. wynik odsetkowy osiągnął wartość 284,6 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 28,7

Minister Tchórzewski: OZE zbyt kosztowne, trzeba pomóc górnictwu

wsparcia OZE) to 600-800 mln zł. Czy powinniśmy być pod tym względem liderem zmian w Europie? Mnie jest trudno powiedzieć Polakom, że jeśli w stu złotowym rachunku za energię 10-12 zł to są dotacje dla OZE, to ja chce wam to zwiększyć jeszcze o 5-7 zł - powiedział Krzysztof Tchórzewski. - Koszty opłaty OZE

NBP policzył, ile kosztuje nas bank. Czy i ile przepłacamy za konta, karty i bankomaty? Gdzie są ukryte opłaty?

Analitycy NBP biorą pod uwagę najtańszy rachunek w każdym banku spośród tych, które dają możliwość wykonywania wszystkich podstawowych operacji oraz zlecenia stałego i polecenia zapłaty oraz przelewu ekspresowego (czyli takiego, który ma dotrzeć do celu w ciągu najdalej kwadransa). Co z tych

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,2% m/m do 836,82 mld zł w listopadzie

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2015 r. wzrosło o 1,2% m/m i wyniosło 836 817,3 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 7,3%. "Wzrost zadłużenia w listopadzie 2015 r. był głównie

MF sfinansowało już 57% potrzeb pożyczkowych budżetu na ten rok

;Uwzględniając wczorajszą wycenę obligacji na rynku euro mamy sfinansowane 57% tegorocznych potrzeb pożyczkowych i zwiększoną do ok. 55 mld zł rezerwę płynnych środków złotowych i walutowych" - napisał Marczak w komentarzu do planu podaży papierów skarbowych. Ministerstwo Finansów sprzedało wczoraj 12

Wiele walut w jednym plastiku

Pekao Kartę można podłączyć do rachunku złotowego, eurowego, frankowego i funtowego. Plastik automatycznie przełącza się pomiędzy rachunkami (sam "wie", w jakiej walucie płaci klient) i pobiera pieniądze bezpośrednio z rachunku walutowego, dzięki temu klient w blisko 30 państwach (wliczając

Na rynku walutowym spokojnie przed decyzjami Fitch i Moody's

podwyższonej zmienności na parach złotowych w trakcie dzisiejszej sesji. W przypadku potwierdzenia się korzystnych dla Polski ocen tzn. utrzymania w obydwu przypadkach ocen wiarygodności kredytowej na niezmienionym poziomie, złoty winien zyskiwać. W przypadku kursów USD/PLN i CHF/PLN możemy oczekiwać spadków w

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,5% w 2017 r.

5,5% z 5,9% rok wcześniej, podał bank. "W strukturze rodzajowej portfela kredytowego netto główną pozycję stanowią kredyty mieszkaniowe (51,6% portfela na koniec 2017 roku), a ich wolumen w ciągu roku utrzymał się na stabilnym poziomie. Wzrost portfela kredytów mieszkaniowych złotowych został

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 1,9% do 1 228,8 mld zł w III kw.

4,3%, do 106,2 mld zł na koniec września" - podano także.  W ujęciu wartościowym do wzrostu oszczędności istotnie przyłożyły się także depozyty złotowe i walutowe (+4,4 mld zł). "Jednak dynamika wyraźnie spadła, do zaledwie +0,6% w III kwartale. Dodatnią dynamikę udało się osiągnąć

Jak tanio kupić dolary, euro czy franki

ceny walut dostępnych w innych miejscach. I tak 5 stycznia 2015 r. (tuż przed gwałtownym wzrostem kursu franka) Getin Noble Bank przeliczał raty we frankach na złotowe po kursie 4,0774 zł. W oddziałach tego samego banku franki w gotówce sprzedawano po 3,7958 zł, a więc o 28 groszy taniej. Jeśli ktoś

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 4,2% do 1 281 mld zł w IV kw.

tj. o 9,7%.  "Niezmiennie najszybciej przyrastającym aktywem finansowym w posiadaniu gospodarstw domowych jest gotówka oraz depozyty złotowe i walutowe. Łącznie odpowiadają one za 70% naszych oszczędności. W IV kwartale 2016 roku ich wartość powiększyła się o ponad 35 mld zł, do 899

Zysk netto BOŚ wzrósł r/r do 13,58 mln zł w III kw. 2017 r.

spadły o 87 mln zł, czyli o 29,1%. Warto podkreślić, że koszty depozytów i rachunków segmentu detalicznego zostały zmniejszone o 32,8 mln zł (spadek o 20,7%). W przypadku depozytów klientów korporacyjnych redukcja kosztów sięgnęła 14,9 mln zł (spadek o 30,4%). Istotne znaczenie w tej pozycji miał także

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

liczyła 1.364 tys. aktywnych użytkowników (wzrost o 19% r/r), w tym 963 tys. aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej i mobilnego Millenet (wzrost o 34% r/r). Rekordową akwizycję nowych klientów wspierała sprzedaż rachunków przez kanały online a także kontynuacja popularnego programu "Lubię to

Do kiedy trzeba łożyć na dorosłe dziecko? Nie ma żadnych sztywnych terminów, które zwalniałyby rodziców z tego obowiązku

, powinny to robić na własny rachunek. Gosia jest zdrowa i dorosła. Proces wychowawczy został zakończony. Dziewczyna nie wymaga opieki ze strony żadnego z rodziców. Kiedy rodzice nie muszą płacić alimentów Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice mogą się uchylić od świadczeń alimentacyjnych

Nowa ustawa frankowa, czyli imadło na banki. Jak zadziała? Sprawdzamy

kredytów frankowych. W odniesieniu do każdego kredytu frankowego banki będą musiały mieć np. trzykrotnie więcej własnego "podkładu kapitałowego" niż w przypadku kredytu złotowego. Czy to "imadło" może być skuteczne? Wiadomo, że nie ma takiej siły, która skłoniłaby banki do dobrowolnego

W sprawie frankowiczów banki myślą zbyt wolno

. Takim osobom banki będą skłonne przewalutować kredyt na złotowy (z zachowaniem marży "frankowej") i ewentualnie umorzyć część zadłużenia. Jak dużą? Najpewniej tylko tyle, żeby rata spadła poniżej 70 proc. dochodów kredytobiorców. Czy jest się z czego cieszyć? Sami bankowcy szacują, że ich nowa

Złoty słabnie, dodatkowa presja czynników politycznych i fundamentalnych

Europejska poinformowała, że poczyniła kolejne kroki wobec Polski w związku z naruszeniem prawa UE. Dodatkowo rozczarowały dane na temat rachunku bieżącego, które mocno rozminęły się z oczekiwaniami analityków. Te czynniki, w połączeniu z korelacją notowań PLN z EUR/USD, doprowadziły do realizacji zysków na

Loguj się głosem i tanio bankuj w całej Europie. To hit na miarę mBanku?

Bank Smart to jedna z dwóch marek zarządzanych przez FM Bank PBP (drugą jest BIZ Bank), którego prezesem jest Lachowski. Do tej pory Bank Smart wyróżniał się głównie tym, że podstawowym kanałem dostępu do niego jest smartfon. Wszystko - od założenia konta, poprzez płatności rachunków, lokowanie

MF dokonało korekty zadłużenia SP o plus 1,5 mld zł do 772.544,0 mln zł po XI

od końca 2013 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zmniejszyło się o 8,0%. Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego. Po wyłączeniu efektu umorzenia SPW zadłużenie SP wzrosło od początku 2014 r. o 64.706,1 mln zł

W kredytach frankowych żadnych franków nie było - jest wstępna wersja projektu ustawy

przyjęto by kwotę, którą klient dostał w złotych. Następnie bank obliczyłby, ile kapitału i odsetek klient powinien był spłacić do dziś, gdyby kredyt był złotowy i oprocentowany według stopy referencyjnej NBP powiększonej o marżę "frankową" wziętą z umowy klienta. I na poziomie uzyskanym z

Konta za zero (jeszcze) nie zniknęły. Oto najlepsze z nich

ze wszystkich bankomatach. Nie unikną jednak 3-złotowej opłaty za używanie karty debetowej. Ale na tę opłatę można w banku łatwo zarobić, bo rachunek jest oprocentowany. Aktualnie wystarczy trzymać na koncie 3,5 tys. zł, by bank naliczył miesięcznie nieco ponad 3 zł odsetek. Kliknij w zdjęcie, aby

Kolejny bank podwyższa opłaty. I obiecuje... niższe rachunki za telefon

dających absolutnie wszystko za darmo - konto, karta, bankomaty w kraju i za granicą, przelewy ekspresowe.. W kwietniu zeszłego roku bezwarunkowa darmoszka się skończyła - weszła 6-złotowa opłata za kartę, której można było uniknąć, wykręcając plastikiem 200 zł obrotów miesięcznie. A dziś T-Mobile Usługi

Zrobią kuku bankom? Przelew zagraniczny bez prowizji od nowego gracza

bankowy, ale jeśli chcę np. przesłać funty z Wielkiej Brytanii do Polski, to muszę się nastawić na kilkudziesięciozłotową prowizję za samą transakcję oraz dorzucić do bilansu koszty prowadzenia konta walutowego w polskim banku lub spreadu, jeśli pieniądze mają trafić na konto złotowe. W miarę tanie są

Tania waluta na wakacje

płacisz taką kartą w sklepie np. 100 euro, to z twojego rachunku zniknie dokładnie taka kwota, bo nie zostaniesz obciążony kosztami przewalutowania. Musisz jednak wcześniej kupić walutę (i zasilić nią rachunek), najlepiej po niższych kursach niż dostępne podczas twojego wyjazdu. Decydując się na kartę

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

% wobec 0,6% po pierwszym kwartale. Rachunek bieżący był więc praktycznie zrównoważony, co jest zjawiskiem niespotykanym w polskiej historii ostatnich lat. Oszacowany w euro eksport był w maju o 9,7% wyższy niż przed rokiem, dynamika importu wyniosła natomiast 0,0% r/r. W ujęciu złotowym eksport wzrósł o

Kredytobiorcy frankowi nie wygrają przed sądem w sprawie spreadów?

jako niewiążące (w myśl art. 385 kodeksu cywilnego). Co dalej? Część klientów uważa, że skuteczne zakwestionowanie klauzul indeksacyjnych oznacza, iż umowy kredytowe powinny być przewalutowane na złotowe po kursie z dnia zawarcia umowy (bo skoro wypadły z niej zasady indeksowania kredytu do obcej

"PB": Hipoteczna odwilż. Ale uwaga na kolejną bańkę spekulacyjną

, gdyż w III kwartale sprzedaż kredytów zdecydowanie przyspieszyła. "Puls Biznesu" dodaje, że banki próbują poprawić atrakcyjność kredytów złotowych, obniżając marże w zamian za wykupienie ubezpieczenia, albo dając upusty klientom, którzy mają u nich rachunek. Ale - ostrzega dziennik- skutki

Konto dla dziecka. Jakie założyć, by nie przepłacać?

Za kilka tygodni Marta rozpocznie studia. Już w liceum dorabiała, dlatego dla wygody założyła konto osobiste w banku. - Moi znajomi, ale pewnie też większość licealistów, nie przywiązuje do konta większej wagi. Niektórzy mają konta podczepione do rachunków rodziców, bo w ten sposób rodzice szybko

W nowy rok bez droższych ROR-ów i kart płatniczych

zależności od rodzaju konta). Taniej za aktywność Polbank od stycznia wprowadza zmiany, dzięki którym aktywni klienci mogą płacić mniej. Pierwsza dotyczy Mistrzowskiego Konta Osobistego. 6-złotowa opłata za prowadzenie tego rachunku nie będzie teraz pobierana, jeśli średnie miesięczne saldo na rachunku

Rewolucja w BZ WBK. Zostanie tylko jedno konto. Prowizje złożysz jak z klocków

dotychczasowi klienci nie będą mogli używać swoich dotychczasowych rachunków: “Konta Godnego Polecenia”, “Konta 123”, konta “Aktywni 50+”, czy “Konta<20”, albo dowolnego innego, które bank oferował w ciągu ostatnich lat – po prostu nie będzie ich już w

MF planuje emisje obligacji na rynki zagraniczne w I kw.

również emisje obligacji na rynki zagraniczne. "Poziom prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi ok. 20%. Ostateczna wartość tego prefinansowania oraz końcowy stan środków na rachunkach budżetowych będzie znany po zamknięciu tegorocznych rachunków. Jeżeli sytuacja rynkowa

Kuszą dziecięcym tłem w bankomatach i luzackim językiem. Banki biją się o najmłodszych klientów, choć na nich nie zarabiają

dzieciaków powyżej 13 lat (takie ROR-y ma wiele banków), ale i "Konto Pierwsze" dla młodszych klientów. Jest to rachunek przypięty do konta rodzica (jeśli opiekun nie jest klientem PKO BP, to może założyć specjalne "Konto Rodzica"), z przedpłaconą kartą i aplikacją mobilną na smartfony

Darmowe bankomaty za granicą. Na co uważać, kiedy czytasz oferty banków?

, które mają uczciwą ofertę nie tylko w kraju, ale też za granicą. Bank Pekao właśnie pokazał mi wielowalutową kartę debetową. Można podpiąć ją zarówno do podstawowego ROR-u złotowego, jak i do jednego z czterech kont walutowych: w euro, dolarach, frankach szwajcarskich i funtach. Tego typu karty od

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 0,9% do 1 200,1 mld zł w II kw.

i wyniósł 0,9% w ujęciu kwartalnym, podały Analizy Online.   Największy udział w przyroście po raz kolejny miały depozyty złotowe i walutowe. Ich wartość zwiększyła się w II kwartale br. o 14,9 mld zł, tj. 2,2% do 694,2 mld zł. Polacy nadal najchętniej korzystają z tej formy oszczędności

Pieniądze z "Programu 500 plus" idą na jedzenie i ubrania

500 zł na dziecko to sztandarowy program, z którym PiS szedł do wyborów parlamentarnych. Do 500-złotowego świadczenia mają prawo rodziny co najmniej z dwójką dzieci. W tym roku program ma kosztować blisko 17 mld zł, w przyszłym 22 mld zł. Cel? Wzrost dzietności. Jednak to, czy program spełnia swoją

Wartość kredytów ING BSK wzrosła o ponad 15% r/r, depozytów o 16% w I półr.

to konta Direct. W tym czasie bank prowadził także 141,3 tys. rachunków bieżących (złotowych i w walutach obcych) klientów korporacyjnych, czyli o 9,8% więcej niż w grudniu 2015 roku. W ciągu I półrocza 2016 roku bank pozyskał 5,4 tys. nowych klientów korporacyjnych, co przyczyniło się do wzrostu

100 wakacyjnych bankomatów Euronetu. Uwaga na prowizje

(iKonto), Deutsche Banku (dbNet), Plus Banku, Credit Agricole (Konto Prostooszczędzające) i Eurobanku (Konto Active). Bezpłatne bankomaty niektóre banki oferują młodzieży i studentom. Bankomat Euronet - wypłata gotówki 5-złotową opłatą za wypłatę gotówki z maszyn Euronetu obciążani są m.in. posiadacze

Sąd nie cofnął kary dla banku za wprowadzanie klientów w błąd

Na bank poskarżyła się jego klientka. W lutym 2011 r. Polbank EFG wprowadził 6-złotową opłatę za prowadzenie Mistrzowskiego Konta Osobistego. Po spełnieniu określonych warunków klienci mogli odzyskać pieniądze w formie nagrody pieniężnej przyznawanej do 15. dnia kolejnego miesiąca. Trzeba było

Hazard, pech, pułapka? Historia frankowiczów

obsługę kredytu hipotecznego. Pani Alicja zeznaje, że po opłaceniu rachunków i raty zostaje na życie 200-400 zł miesięcznie i gdyby nie pomoc finansowa rodziców, to już dawno skończyłoby się nieszczęściem. Przedszkole dzieci też do tej pory opłacali dziadkowie. Żyj, by spłacać - Nic nie wnoszę do polskiej

BOŚ miał 12,9 mln zł straty w I kw., liczy na poprawę w kolejnych kwartałach

do analogicznego okresu ub.r., głównie na skutek niższych przychodów prowizyjnych od kredytów oraz od gwarancji i akredytyw, przy wzroście prowizji z operacji papierami wartościowymi. Koszty z tytułu opłat i prowizji obniżyły się głównie na skutek m.in. niższych opłat od rachunków bieżących, w tym

RWE wynajmuje żarówki LED do mieszkań. Taniej od kupna?

przepali (co w przypadku LED-ów jest mało prawdopodobne), to firma bezpłatnie wymieni ją na nową. Kilkuset złotowe oszczędności Przy okazji wymiana żarówek to także oszczędność na comiesięcznych rachunkach. Roczne oszczędności mogą wynieść nawet kilkaset złotych. Do symulacji potrzebne są proste założenia

Przegląd prasy

preferencyjne wagi ryzyka dla większej części złotowych kredytów mieszkaniowych, ale negatywny wpływ będzie miał za to wzrost wag dla hipotek walutowych Dziennik Gazeta Prawna --Rząd chce ściągnąć do Polski medyków ze Wschodu, planuje uproszczenia w ich zatrudnianiu --Roszczenia zagranicznych firm wobec

Frankowicze przygniotą gospodarkę

Prezydent jest otwarty na dyskusję i sugestie dotyczące ewentualnych zmian w projekcie". Kredyty we frankach szwajcarskich spłaca blisko 550 tys. rodzin, kolejne 100 tys. ma kredyty w euro. Polacy zaciągali je kuszeni niższą ratą w porównaniu z kredytem złotowym. Wielu z nich nie było świadomych

mBank odpowiada w sprawie bankomatów

korzystania z kart. Nie oznacza to, że zrzekamy się odpowiedzialności za działanie bankomatów. Jeśli transakcji dokonano kartą wydaną przez mBank i transakcja ta obciąża rachunek klienta w mBanku, to zawsze reprezentujemy klienta w ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym z operatorem. Czy bank w umowie z

Przegląd prasy

--Prospekt emisyjny Everest Investments trafił do KNF --UOKiK zgodził się na przejęcie przez 1&1 Internet kontroli nad home.pl --Wskaźnik podpisanych umów kupna domów w USA spadł o 0,9% m/m w listopadzie --MF planuje emisje obligacji na rynki zagraniczne w I kw. --MRPiPS chce minimalnej 12-złotowej

Rząd omamia pomocą dla frankowiczów... i podsuwa kolejną pożyczkę

wszystkim kredytobiorcom, zarówno złotowym, jak i walutowym. Z myślą o tych ostatnich projekt wprowadza Fundusz Konwersji. Ma zostać utworzony z wpłacanych kwartalnie składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych (maksymalnie 0,5 proc. wartości

Kredyt hipoteczny po nowemu. Pożyczysz bezpieczniej, ale drożej

niejedyne ryzyko kredytobiorcy. Wysokość raty zależy też od rynkowych stóp procentowych. Dotyczy to również kredytów złotowych. Dziś stopy są rekordowo niskie. Jest raczej pewne, że pójdą w górę, a w ślad za tym raty. Banki będą musiały o tym ryzyku informować. – W 2012 r. główna stopa referencyjna

Wyjątkowo kosztowne pięć minut, czyli dwuwalutowy kredyt [Pieniądze Ekstra]

konta do spłaty. Czytelnik zrobił przelew żądanej sumy w euro na podany numer rachunku. Po trzech dniach dowiedział się na infolinii, że bank przewalutował euro na złote!, co po uwzględnieniu spreadu spowodowało prawie 6 tys. euro niedopłaty (ok. 28 tys. zł). Czuję się wielokrotnie oszukany przez bank

Kancelaria Prezydenta o ustawie frankowej: Liczy się bezpieczeństwo banków

kredyty złotowe, i wreszcie także samych frankowiczów - mówił urzędnik Kancelarii Prezydenta, podkreślając jednocześnie, że "działania na rzecz przewalutowania tych kredytów będą kontynuowane". Przedstawiona w ubiegłym tygodniu prezydencka ustawa frankowa była dużym zaskoczeniem dla frankowiczów

Ostatnie pożegnanie z bankiem? Zapłać 50 zł. Chcesz się uczyć historii (rachunku)? Daj 180 zł

Tydzień temu w magazynie "Biznes Ludzie Pieniądze" opublikowaliśmy subiektywny przegląd najdziwniejszych, najgłupszych lub po prostu najbardziej pomysłowych prowizji, które można znaleźć w bankowych tabelach opłat. W panteonie prowizyjnych sław znalazła się m.in. 200-złotowa prowizja za