rachunek wyników

mab

Fundusz emerytalny Solorza dopłaci emerytom?

Fundusz emerytalny Solorza dopłaci emerytom?

Polsatowi grozi wielomilionowa dopłata do rachunków klientów, jeśli do końca marca nie poprawi wyników. - Jak można karać OFE, które najlepiej pomnaża oszczędności swoich klientów w długim okresie - denerwuje się Anna Horsecka, prezes PTE Polsat

Analitycy: Dobre dane o obrotach bieżących to efekt kryzysu

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących (C/A) w kwietniu na poziomie 171 mln euro nie była zaskoczeniem dla ekspertów. Analitycy zgodnie podkreślają, że jest ona wynikiem przede wszystkim słabego złotego, który ułatwił funkcjonowanie eksporterom.

Eksperci zaskoczeni, słaby złoty "załatwił" nam rekordową nadwyżkę

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących (C/A) w maju na poziomie 207 mln euro była lekkim zaskoczeniem dla ekspertów. Analitycy zgodnie jednak podkreślają, że jest ona wynikiem przede wszystkim słabego złotego, który ułatwił funkcjonowanie eksporterom, ale jego ogromny spadek wskazuje na problemy naszych partnerów handlowych.

Ranking kont osobistych "Gazety": wygrywają Bank Pocztowy i Toyota Bank

oferowane przez bank BZ WBK. Skocz na pocztę, chroń środowisko, polub Grecję Bank Pocztowy może się pochwalić naprawdę tanim kontem. Nie ma opłaty za prowadzenie rachunku, przelew w oddziale kosztuje 4 zł, a przez automatyczny system telefoniczny jest za darmo. Klienci mogą też bezpłatnie korzystać ze

Brytyjczycy boją się styczniowych rachunków za prąd

Rachunki mogą być wysokie, bo ostatnie tygodnie były w Wielkiej Brytanii wyjątkowo zimne. 38 procent uczestników sondażu przyznało, że obawia się wysokości styczniowych rachunków. Aby zdobyć pieniądze na ich zapłacenie, niektórzy chcą zmniejszyć wydatki na rozrywki i wakacje. Przeszło połowa

Bioton dokonał korekty kwot nakładów na projekt rozwojowy analogów insuliny

skonsolidowany rachunek zysków i strat będzie pomniejszony o wartość utworzonego aktywa na podatku odroczonym. "Łączna wartość nakładów ujętych: (i) w jednostkowym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln zł w roku 2018, 15,9 mln zł w roku 2017 (oraz 57,2 mln zł poprzez zmianę wyniku lat ubiegłych), (ii

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

komentarzu NBP do danych. Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 5,7 mld zł. Poprawa tego salda, w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r., była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W I kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 5,9

URE zatwierdził taryfy dla Enei i Energi Obrót z podwyżką o ok. 9 zł/mies.

wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu br. przez prezesa URE nowych taryf rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 złotych miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających  średnio

BOŚ Bank wdrożył split payment w realizacji płatności i obsłudze kredytów

bankowości elektronicznej, systemu do obsługi faktoringu czy gospodarki własnej; konieczność dostosowania regulacji dostępnych dla klientów banku; przeprowadzenie procesu automatycznego otwarcia rachunków VAT oraz poinformowania klientów o zmianach. W wyniku dostosowań od 1 lipca BOŚ Bank udostępnił klientom

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 10,1 mld zł. Poprawa tego salda w porównaniu do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2017 r. była wynikiem większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE. W III kwartale 2018 r. napływ ten wyniósł 11,4 mld zł i w stosunku do III kwartału

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

rachunku powierniczego otwartego, na który trafiają wpłaty nabywców mieszkań i domów będących w trakcie budowy. Wyjaśnię, że bank wypłaca deweloperowi gromadzone na takim rachunku pieniądze w miarę postępu robót. Oczywiście po upewnieniu się, że deweloper wydaje wpłaty swoich klientów zgodnie z

GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł -17 mld zł w 2018 roku

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2018 r. był ujemny i wyniósł minus 17 mld zł wobec zysku 28,4 mld zł w 2017 r. podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa ogółem OFE na koniec 2018 r. wyniosły 157,5 mld zł, co oznacza spadek o 22,5 mld zł

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2018 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 584 mln euro wobec 569 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 77 mln euro deficytu w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 20 czerwca, przygotowane przez analityków Macronext. --10:00: Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej w czerwcu --10:00: Strefa euro - Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) w maju

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

;Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, fin.(konsensus r/r: 2,8%; poprzednio: 2,9%) --11:00: Strefa euro  - Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR), lipiec (konsensus: 16,8 mld; poprzednio: 20,6 mld) --14:00: Polska - Saldo rachunku bieżącego (EUR), lipiec (konsensus: -295 mln

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

 - Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR); październik (r/r konsensus: 23,6 mld; poprzednio: 28,15 mld); --10:00: Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej, listopad (r/r konsensus: 4,2%; poprzednio: 4,6%); --10:00: Polska - Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS, grudzień --10

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

obserwowanymi praktykami rynkowymi w zakresie odraczania kosztów sprzedaży umów rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych oraz interpretacjami do obowiązujących MSR/MSSF zmiany sposobu ujęcia kosztów ponoszonych za sprzedaż rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych, w wyniku czego kapitały

BIG InfoMonitor: Split payment pogarsza płynność co szóstej firmy

netto i podatek, który przelewa na kontrolowany przez skarbówkę rachunek VAT swojego kontrahenta, podkreślono. "Wyniki naszego badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw handlujących z odroczonym terminem płatności potwierdzają, że mechanizm rozszerzył się wskutek działań kontrahentów. Przez

GNB szacuje miesięczny ubytek wyniku z odsetek na 4 mln zł w zw. z małym TSUE

Europejskiej (TSUE), grupa dokonała szacunku spodziewanych zwrotów kosztów kredytu w wysokości 24 617 tys. zł według stanu na 30 września br. Kwota ta uwzględniona została odpowiednio w rachunku zysków i strat jako pomniejszenie wyniku odsetkowego (kwota 12 048 tys. zł) oraz pozostałe koszty

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich (IDM). "Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC. Co drugi doświadczony inwestor przeniósł swój rachunek maklerski poza Unię Europejską

URE: Stawka opłaty OZE pozostanie bez zmian w 2020 r.

wytworzonej przez nich energii po określonej, ustalonej w wyniku aukcji, cenie. Jeśli cena, po jakiej sprzedadzą zieloną energię na rynku jest niższa niż ustalona podczas aukcji, wtedy Zarządca Rozliczeń - który jest dysponentem opłaty OZE - wypłaci wytwórcom różnicę. I właśnie na ten cel pobierana

Bioton miał 26,27 mln zł zysku netto, 52,41 mln zł straty EBIT w 2018 r.

nakładów ujętych w jednostkowym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln zł w roku 2018, 15,9 mln zł w roku 2017 (oraz 57,2 mln zł poprzez zmianę wyniku lat ubiegłych), natomiast w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wyniosła 31,2 mln zł w roku 2018, 15,9 mln zł w roku 2017 (oraz 38,2 mln zł poprzez

Getin Noble Bank udostępnił produkcyjną wersję API PSD2

sposób zlecić usługę inicjowania płatności (PIS), skorzystać z usługi informacji o rachunku (AIS) czy też usługi potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatnika (CAF). Interfejs został opracowany w oparciu o standard polskiego sektora płatności tzw. PolishAPI. "Udostępnienie produkcyjnego

Projekt budżetu: Dochody niepodatkowe w 2020 większe o 8,3 mld zł niż plan z IX

finansowego banku. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut

ING BSK: Wdrożenie MSSF 16 obniży współczynnik Tier I i łączny wskaźnik o 10 pb

; "Nowy standard dotyczy przede wszystkim de facto umów najmu i leasingu floty samochodowej. Do tej pory te pozycje kosztowe pojawiały się w rachunku wyników jako element kosztów działania. Od 1 stycznia jesteśmy zobowiązani do tego, aby tę pozycję prezentować w aktywach jako wartość bieżącą

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Strefa euro - Bilans płatniczy, czerwiec (konsensus saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR): 21,2 mld, poprzednio: 20,9 mld) --10:00 Polska -Wyniki sprzedaży detalicznej, czerwiec (konsensus ceny stałe r/r: 3,9%, poprzednio: 5,6%) --16:00: USA - Raport Uniwersytetu Michigan, wst

GNB: Z oferty nowego konta skorzystało ponad 172 tys. osób w ciągu roku

koniec czerwca br. udział środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych w depozytach ogółem przekroczył 30%. Jest to najlepszy wynik w historii naszego banku. Ponadto, tylko w trzecim kwartale pozyskaliśmy niemal 36 tys. aktywnych Kont Proste Zasady" - powiedział Misiak, cytowany w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

towarów i usług konsumpcyjnych, fin. wrzesień  (konsensus r/r: 1,8%, poprzednio: 2%) --14:00: Polska - Bilans płatniczy, sierpień ( saldo rachunku bieżącego (EUR) konsensus: -396 mln, poprzednio: -809 mln) --14:30: USA - Wyniki sprzedaży detalicznej, wrzesień --14:30: USA

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 61% r/r do 8,2 mln zł w 2018 r.

segmencie MSP, co przełożyło się na istotny wzrost sprzedaży tych produktów, podał bank w komunikacie. "Grupa wypracowała wynik na działalności bankowej w wysokości 322 mln zł. Wyższemu wynikowi zrealizowanemu na operacjach papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży (+ 66% r/r), towarzyszył

Projekt budżetu: Potrzeby pożycz. netto w 2020 większe o 4 mld zł niż plan z IX

w tym roku zostało także zmodyfikowane - odpowiednio do 12,58 mld zł z 15,07 mld zł. "W 2020 r. zakładany jest zerowy wynik budżetu państwa, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16 953,9 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 6 564,2 mln zł. W rezultacie

KRD: 7 na 10 Polaków uważa, że koszty życia są wysokie lub bardzo wysokie

- to średnie comiesięczne opłaty, jakie deklarują Polacy. Łącznie z portfela naszych rodaków na opłaty i rachunki odpływa 1572 zł. Dla 70% to dużo lub bardzo dużo. Według 25% koszty życia w Polsce są normalne. Jedynie 4% z nas rodaków uważa, że w Polsce żyje się tanio" - czytamy w komunikacie

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1,6% m/m do 978,997 mld zł w marcu

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2019 r. wzrosło o 1,6% m/m i wyniosło 978 996,9 mln zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując ostateczne dane. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 2,6%. "Wzrost zadłużenia w marcu 2019 r. był głównie wynikiem

Ronson sprzedał 160 lokali w III kw., podtrzymuje plan ok. 800 w całym 2019 r.

. Spółka podała też, że liczba lokali przekazanych klientom w III kwartale tego roku, które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 100. Narastająco od stycznia do września br. Ronson Development przekazał nabywcom 534 lokale. "Zaraportowana przez nas sprzedaż 160 lokali w III

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 20 grudnia --11:00: Konferencja prasowa ministra Jerzego Kwiecińskiego nt. powołania Rady Dostępności --11:00: Konferencja ZBP podsumowującego 2018 rok, wyniki Indeksu Koniunktury Bankowej PENGAB   --11:00:  Spotkanie z

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa pozytywna

wyniki finansowe miasta w 2018 r. Obecnie oczekujemy mniejszej skali pogorszenia się wskaźnika spłaty długu w stosunku do naszych wcześniejszych prognoz. Nadal jednak oceniamy zdolność obsługi zadłużenia (Debt Sustainability) na poziomie a, biorąc w tej ocenie pod uwagę dość słabą wielkość wskaźnika

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 20.03.2018 - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 21 marca, przygotowane przez analityków Macronext. --10:00: Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej , luty (r/r) (konsensus: 8%, poprzednio: 8,2%), --10:00: Polska - Koniunktura

Alior Bank wypowiedział umowy kredytowe i umowę faktoringową spółce Onico

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Onico otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu przez Alior Bank trzech umów kredytowych oraz umowy faktoringu, podała spółka. Zobowiązania Onico dotyczą umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym 

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości przekroczyła 18 mln w II kw.

klientów aktywnych była wyższa o 3,55% w skali kwartału i po raz pierwszy przekroczyła 18 mln,  podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. "W II kwartale 2019 r. nastąpiła istotna zmiana w zakresie statystyk bankowości elektronicznej gromadzonych przez ZBP. Liczba rachunków

KNF cofnęła licencję Vestor DM i dała 2 miesiące na zakończenie działalności

przez Dom Maklerski, ze świadomością zamieszczenia w warunkach emisji obligacji emitowanych przez FAS Polska sp. z o.o. (następnie przekształcony w FAS Polska SA, dalej FAS), nieprawdziwych informacji dotyczących zobowiązań przeterminowanych.  "Wynikiem działania Domu Maklerskiego było

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 962,01 mld zł w listopadzie

wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+9,8 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 1,3 mld zł oraz saldzie zarządzania środkami europejskimi (+8,5 mld zł), zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-13,4 mld zł), różnic kursowych (+4,4 mld zł) - osłabienia

URE zatwierdził taryfę PGE Obrót - ostatniego z 4 sprzedawców z urzędu

wszystkich czterech przedsiębiorców pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu. "W wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu 2019 i styczniu br. przez prezesa URE nowych taryf, w 2020 roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok

Getin Noble Bank udostępnił fintechom środowisko testowe API

płatniczych świadczonych przez strony trzecie (TPP). Korzystając z interfejsu w bezpieczny sposób i za zgodą klienta, TPP może świadczyć usługę inicjowania płatności (PIS), dostępu do informacji o rachunku (AIS) czy też usługi potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatnika (CAF)" - czytamy w

TXM zawarł z bankami finansującymi nową umowę o utrzymaniu status quo

do kwoty 6 mln zł.; • nastąpiło obniżenie przyznanych TXM przez banki limitów produktów bankowych do stanu ich wykorzystania na koniec dnia 8 sierpnia 2019 r.; • kwoty zablokowane w wyniku zajęć na rachunkach TXM w PKO BP w łącznej wysokości 0,96 mln zł zostaną po zdjęciu zajęć przez

Nowela ordynacji podatkowej zobowiąże firmy do przesyłania wyciagów bankowych

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Projekt zobowiązuje firmy do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowe wyciągi z rachunków bankowych. Uwagi do

Projekt budżetu 2019: Wpłata z zysku NBP do budżetu nie jest planowana

wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 37,16 mln zł w I-V br.

31 maja 2019 r.: I kwartał 2019 r. 22 252 tys. zł 1.04-31.05.2019 r. 14 911 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Pełna informacja nt. wyników finansowych spółki oraz grupy osiągniętych w I i II kwartale 2019 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie półrocznym za I

Projekt budżetu 2020: Potrzeby pożyczkowe budżetu netto wyniosą 19,38 mld zł

2020 r. "W 2020 r. zakładany jest zerowy wynik budżetu państwa, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16 953,9 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 2 424,3 mln zł. W rezultacie planowane w 2020 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 19 378,2 mln zł

X-Trade Brokers miał wstępnie 93,13 mln zł zysku netto w 2017 r.

IV kw. 2017 r. spółka miała 75,46 mln zł przychodów (wobec  93,96 mln zł rok wcześniej) i  32,42 mln zł zysku netto (wobec 50,42 mln zł zysku rok wcześniej). Liczba nowych rachunków otworzonych w 2017 r. wyniosła  50 723 wobec 31 300 w 2016 r. Średnia liczba aktywnych

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 70,32 mln zł w I-IX br.

posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 70 320 tys. zł. W trzecim kwartale 2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 23 946 tys. zł" - czytamy w komunikacie. W III kw. 2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wynosiły 21 111 tys. zł. Pełna informacja nt. wyników

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 21 grudnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w XI br. , wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń I-III kw. br., Biuletyn Statystyczny NR 11 - w tym stopę bezrobocia w XI br. Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej

JSW rozwiązała 653,5 mln zł rezerwy na spory sądowe zw. z deputatami węglowymi

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął uchwałę o rozwiązaniu rezerwy na potencjalne spory sądowe związane z wypłatą deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w wysokości 653,5 mln zł, podała spółka. Pozytywny wpływ na wynik operacyjny z tego

Uwaga! PiS zastawił pułapkę na przedsiębiorców. Grożą srogie kary

samochodowe - wystarczy, że przedsiębiorca kupi je za określona kwotę. Formalnie split musi być stosowany w relacjach firma - firma przy transakcjach powyżej 15 tys. zł, czyli objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego. Ale, ale - czas na pułapkę: gdy faktura zawiera kilka pozycji,a

KNF zgłosiła do prokuratury możliwe manipulacje kursem Alchemii

kupującym i sprzedającym był ten sam inwestor. Co do zasady, zlecenia sprzedaży były składane w domu maklerskim A, natomiast zlecenia kupca w domu maklerskim B, wyjaśniono. „UKNF ustalił, iż transakcje między rachunkami inwestora zawierane były w wyniku zleceń kupna i sprzedaży, które wpłynęły do

Wasko miało 3,32 mln zł zysku netto, 4,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

przez pryzmat wyższych niż w ubiegłym roku przychodów przy zachowaniu stabilnego poziomu kosztów stałych przekłada się na dodatnie wyniki finansowe na kolejnych poziomach rachunku zysków i strat" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 4,62 mln zł

Bank Pocztowy chce pozyskać 200 tys. rachunków w br., nadal stawia na c-f

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Bank Pocztowy kontynuuje aktywną akwizycję klientów i chce pozyskać w tym roku 200 tys. nowych rachunków. Bank chce utrzymać także 20-procentowy wzrost salda udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Oczekuje też utrzymania marży odsetkowej netto na poziomie

GNB widzi powrót odpływów środków klientów do 'normalnych poziomów'

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) po zauważalnym odpływie środków klientów z depozytów i rachunków bieżących widzi stabilizowanie się sytuacji i powrót odpływów do normalnych poziomów - sprzed publikacji medialnych na temat spółki, poinformowali przedstawiciele banku

Forum Energii: Rynek mocy wymaga reformy i dostosowania do przepisów UE

z raportu Forum Energii pt. "Rynek mocy do przeglądu. Analiza wyników trzech aukcji". "Rynek mocy miał wesprzeć moce istniejące w systemie, miał je utrzymać, więc był dużym zastrzykiem gotówki dla spółek energetycznych. Z drugiej strony, od razu polepszył sytuację tzw. nowych

Wasko miało 6,82 mln zł zysku netto, 7,61 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

odnotowano dodatni wynik ze sprzedaży na poziomie - 10,6 mln zł. W 2018 roku grupa poniosła wyższe niż w roku poprzednim koszty ogólnego zarządu. W znaczącym stopniu wynika to z ujęcia z w skonsolidowanym rachunku zysków i strat spółek Fonon, Logic Synergy oraz MCU. Na poziomie wyniku z działalności

Skarbiec TFI liczy na kilkadziesiąt tysięcy pracowników w II turze PPK

poważnym partnerem dla tej grupy przedsiębiorstw, w którą celujemy, a są nią - jak już wspomniałam - małe i średnie przedsiębiorstwa. Oferujemy im przede wszystkim jakość, wyniki i swobodny dostęp do informacji o ich rachunkach" - dodała Milewska. Aktywność Skarbca w obszarze PPK przekłada się na

Ergis miał wstępnie 11,25 mln zł zysku netto w 2018 r.

niemieckiej. Pozostałe prezentowane pozycje rachunku wyników nie odbiegają znacząco od wcześniej prezentowanych danych" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzegła, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 18

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

 - Produkcja przemysłowa (r/r), wrzesień (konsensus r/r: 6%, poprzednio: 6,1%) --04:00: Chiny - Sprzedaż detaliczna (r/r), wrzesień (konsensus r/r: 9%, poprzednio: 9%) --10:00: Strefa euro - Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) sierpień (konsensus: 21,4 mld, 

IZFIA: 500+ na pierwsze dziecko najczęściej przeznaczane jest na edukację

zainwestować. Fundusze inwestycyjne to obecnie jedne z bezpieczniejszych instrumentów finansowych, dające potencjalnie znacznie wyższą stopę zwrotu niż lokata czy rachunek oszczędnościowy. Na rynku dostępnych jest wiele, które różnią się między sobą między innymi osiąganymi wynikami i strategią

Od stycznia niższe rachunki za prąd. Przeciętna rodzina zaoszczędzi do 22 zł rocznie

elektryczną rachunki niższe od 12 do około 22 zł (czyli średni spadek płatności wyniesie od około 1 do 2 zł netto miesięcznie na rachunkach odbiorców grup taryfowych G). Łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują prąd od sprzedawców z urzędu, spadną średnio o 1,6 proc. W kieszeniach

Ronson sprzedał 172 lokale, przekazał 289 w II kw. 2019 r.

drugim kwartale tego roku były: Miasto Moje na warszawskiej Białołęce (61 sprzedanych lokali) oraz Grunwald2 w Poznaniu, podano także. Liczba lokali, które zostały przekazane klientom Ronson Development w II kwartale tego roku i w związku z tym zostaną uwzględnione w rachunku wyników za ten okres

Radpol miał wstępnie 0,93 mln zł zysku netto, 5,77 mln zł EBITDA w I poł. br.

zysk operacyjny 2,77 mln zł wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej.  EBITDA wyniosła 5,78 mln zł wobec  2,13 mln zł rok wcześniej. EBITDA po wyłączeniach (odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz koszty związane z emisją akcji ujęte w rachunku wyników) wyniosła 

Kalendarium ISBnews

. „Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości" --10:00: Konferencja prasowa Wirtualna Polska Holding nt. wyników --11:00: Konferencja Work Service dot. pełnych wyników raportu Migracje Zarobkowe Polaków IX --12:00: Spotkanie Oracle nt. trendów rynkowych --12:00: Wydarzenie

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 9 listopada --Konferencja Min. Cyfryzacji Sztuczna inteligencja - Polska 2218  --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu --09:30: Konferencja prasowa Agory nt. wyników   --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne wynagrodzenie w III kw. br.  --10:30

GUS: Deficyt sektora general government spadł r/r do 44,08 mld zł 2017 r.

zł nadwyżki w III kw. ub.r., podał GUS w danych o niefinansowych rachunkach kwartalnych według sektorów instytucjonalnych. Na początku kwietnia GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2017 roku 1,5% PKB (wobec 2,3% - po rewizji - rok

MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-7,4 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,4 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+5,5 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, różnic kursowych (-0,8 mld zł

BZ WBK: Ponad 100 tys. osób otworzyło 'Konto Jakie Chcę' w miesiąc od premiery

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK otworzył 100 tys. nowych rachunków w ramach oferty "Konto Jakie Chcę", poinformował bank. "Wychodząc z propozycją Konta Jakie Chcę, byliśmy pionierskim bankiem w dwóch aspektach. Po pierwsze, zerwaliśmy z tradycyjnym

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

wyniku był osiągnięty i ujęty w tej linii rachunku zysków i strat w 2018 roku dochód z transakcji sprzedaży dłużnych papierów wartościowych w wysokości 37,7 mln zł, - wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych wyniósł -64,9 mln zł i był niższy od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie

GPM Vindexus miała 8,03 mln zł zysku netto,11,18 mln zł EBITDA w I półr.

wyniki finansowe w stosunku do okresu porównywalnego. Grupa uzyskała wpływy z wierzytelności w wysokości ok. 46 mln zł , które były wyższe o prawie 10% w stosunku do okresu porównywalnego. Wzrosły też koszty ogólnego zarządu o ok. 8% oraz koszty finansowania długu o 13,72%. Mimo wzrostu wpłat, zysk netto

Zysk netto X-Trade Brokers wzrósł r/r do 92,97 mln zł w 2017 r.

tym wzrosty w otwieranych nowych rachunkach i liczbie aktywnych rachunków. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 145 497 tys. zł (2016 r.: 168 461 tys. zł), tj. spadek o 13,6% r/r. Na spadek ten złożyły się niższe o 24 497 tys. zł koszty marketingu wynikające

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 89,83 mln zł w 2018 r.

2018 r. 42 376 tys. zł II półrocze 2018 r. 47 458 tys. zł Łącznie w 2018 r. 89 834 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Pełna informacja nt. wyników finansowych spółki oraz grupy Vindexus osiągniętych w 2018 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie rocznym za 2018

Sfinks Polska miało 8,6 mln zł zysku netto, 4,09 mln zł straty EBIT w III kw.

była wcześniej uwzględniana w wynikach jednostkowych, została przekształcona na franczyzę, stąd zmiana przychodów ze sprzedaży spółki rok do roku. Z kolei na dalsze pozycje w rachunku wyników oraz na bilans miało zastosowanie nowych standardów rachunkowości - MSSF 16 i MSSF 9, co znacznie zaburzyło

MF: Zadłużenie SP spadło o 1,8% m/m do 960,88 mld zł w październiku

głównie wypadkową: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,1 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 1,4 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-12,9 mld zł), różnic kursowych (-8,0 mld zł) - umocnienia złotego wobec euro o 2,6%, wobec USD o 4,6%, wobec

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

wykupu obligacji serii D o wartości nominalnej 30 000 000 zł w ciągu 3 dni od daty postawienia do dyspozycji spółki środków finansowych zgromadzonych na rachunku Noble Securities (podmiot, z którym spółka zawarła umowę o oferowanie akcji serii T) w wyniku subskrypcji akcji serii T, przy czym wykup ten

BOŚ Bank miał 17,83 mln zł zysku netto, 19,55 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

. poprawiła wynik z tytułu odsetek, przychody z tytułu dywidend, wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek wyników oraz wynik z pozycji wymiany na inwestycyjnych papierach wartościowych a także wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń" - czytamy w raporcie

GUS: Wynik finansowy OFE wzrósł r/r do 28,4 mld zł w 2017 r. 

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) -  Wynik finansowy ogółem Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł, wobec 13,7 mld zł przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa netto OFE wynosiły 179,5 mld zł, co oznacza wzrost o 17% r/r.  "Na

FPP pyta MF, czy split payment obejmie też branżę ubezpieczeniową

także branży ubezpieczeniowej, podała Federacja. Mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment, oznacza, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata

Alior Bank miał 103,49 mln zł zysku netto, 74,64 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

poziomie 1 026 mln zł, co jest wynikiem lepszym od oczekiwań rynku i wielkości osiąganych w porównywalnych okresach lat ubiegłych: 965 mln zł w I kwartale 2018 r. oraz 1 011 mln zł w IV kwartale 2018 r. Zysk netto za pierwsze trzy miesiące 2019 r. wyniósł 103 mln zł, co jest zgodne z prognozami analityków

GPM Vindexus miała 17,89 mln zł zysku netto, 24,03 mln zł EBITDA w 2018 r.

wobec 24,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 24,03 mln zł wobec 24,28 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,25 mln zł w 2018 r. wobec 65,26 mln zł rok wcześniej.   "W 2018 r. grupa wydatkowała na nabycie wierzytelności kwotę 40,6 mln zł

PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka

drugim liście intencyjnym w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do objęcia większościowego pakietu akcji Qumak przez wspólników Euvic, w wyniku której spółka nabędzie 100% udziałów Euvic Sp. z o.o., natomiast wspólnicy Euvic obejmą akcje nowej emisji serii N Qumaka. Zgodnie z umową objęcie akcji

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,1% m/m do 978,56 mld zł we wrześniu

wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-0,3 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 0,2 mld zł; zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,1 mld zł); różnic kursowych (-0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,2% i wobec JPY o 0,7% oraz osłabienia wobec USD

Stalprodukt miał 270,29 mln zł zysku netto, 299,85 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r. wobec 3 501,09 mln zł rok wcześniej. "Grupa Stalproduktu osiągnęła w roku 2018 korzystne wyniki finansowe, które na kilku poziomach rachunku zysku i strat były wyższe niż w roku 2017. Przychody ze

Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali o 0,06 euro na akcję dywidendy

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie akcjonariuszy Warimpeksu postanowiło, że z łącznego zysku bilansowego w wysokości 10 754 773,67 euro za 2018 r. zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,06 euro na akcję, a pozostałe saldo zostanie przeniesione na nowy rachunek, podała spółka

PKO BP miał 1,04 mld zł zysku netto, 306,08 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-27 mln zł r/r), m.in. związany ze zmianą struktury rachunków klientów, którzy decydują się na rachunki o niższych opłatach za prowadzenie konta" - napisano też w raporcie. Grupa kapitałowa banku zachowała wysoki udział w rynku kredytów i

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

energetyce i górnictwie. Najrzadziej mechanizm podzielonej płatności jest wykorzystywany w sektorze usługowym, ale i tu widać wzrost odsetka firm włączonych do systemu rozliczeń podzielonej płatności" - czytamy także.  Według deklaracji przedsiębiorstw, środki utrzymywane na rachunku VAT stanowią

Mennica Polska liczy na ok. 500 przekazań mieszkań w 2020 r.

przychody ze sprzedaży w rachunku wyników będą odzwierciedlane w kolejnych okresach. Nakłady na realizację wspomnianych projektów, wpływające na wzrost poziomu zapasów w analizowanym okresie, będą wykazywane w obrębie zapasów jako produkcja w toku do momentu podpisania końcowych umów sprzedaży lokali w

Bank Pekao oczekuje wzrostu marży odsetkowej o 1-2 pkt bazowe kwartalnie

przedstawiciele banku.  "Mamy dwucyfrowe wzrosty w kluczowych segmentach bankowości detalicznej oraz przyspieszenie w bankowości korporacyjnej - bardzo mocno stawiamy na cross-sell. Co więcej, jesteśmy w stanie osiągać te wyniki bez spadku marżowości. Rok do roku marża odsetkowa netto urosła o 5 pkt

Prezydent podpisał nowelę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK

wezwań do zawarcia umowy, aż do kolejnej weryfikacji w następnym terminie stosowania przepisów); - wprowadzają dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny

Bank Pekao otwiera ok. 3 tys. nowych kont dla mikrofirm miesięcznie od lipca

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Bank Pekao otworzył prawie 300 tys. Kont Przekorzystnych od 23 stycznia do końca września i podtrzymuje plan 400 tys. nowych rachunków do końca br. Od początku br. bank otworzył prawie 30 tys. rachunków dla mikrofirm, zaś od końca czerwca, kiedy wprowadził

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości przekroczyła 17,49 mln w I kw

Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Już ponad połowa klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej robi to za pomocą swojego smartfona lub tabletu.    "W I kwartale 2019 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,04% m/m do 954,6 mld zł w styczniu

rachunkach budżetowych (+17,4 mld zł), związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-15,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa 6,6 mld zł, różnic kursowych (-1 mld zł) - umocnienie wobec euro o 0,5%, wobec USD o 0,9%, wobec

Marie Brizard spodziewa się 20-25 mln euro straty EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) obniżył prognozę skonsolidowanego wyniku EBITDA do pomiędzy -20 mln euro a -23 mln euro w I poł. 2018 r. i pomiędzy -20 mln euro a -25 mln euro w całym 2018 r., podała spółka. "Informacje dostępne w związku z pracami

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,6% m/m do 954 mld zł w XI

głównie wynikiem: dodatnich potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2 mld zł), w tym salda zarządzania środkami europejskimi (+5 mld zł) oraz nadwyżki budżetu państwa w wysokości 4,6 mld zł, zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,9 mld zł), umocnienia złotego (-2,9 mld zł) o 0,9

MF: Zadłużenie SP wzrosło o 0,4% m/m do 977,6 mld zł w sierpniu

głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy nadwyżce budżetu państwa w wysokości 2,8 mld zł, zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+1,4 mld zł), różnic kursowych (6,5 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 2,2%, wobec USD o 3,2%, wobec CHF o 3,4

Wasko miało 8 mln zł zysku netto, 9,71 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

pierwszych kwartałach ubiegłego roku, co zaowocowało wyższymi skonsolidowanymi wynikami na każdym z poziomów rachunku zysków i strat. Przykładem jest wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 28%, jak również wzrost zysku operacyjnego o 24%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników kwartalnych.  W całym

BNP Paribas BP miał 114,76 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Rachunek zysków i strat grupy kapitałowej banku za trzy kwartały 2018 r. nie zawiera przychodów i kosztów RBPL, zaznaczono w raporcie. "Na porównywalność wyników zrealizowanych w analizowanych

Polnord miał 4,75 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

deweloperskiej w rachunku zysków i strat rozpoznawane są po przeniesieniu korzyści oraz ryzyka na Klientów (co zawsze następuje nie wcześniej niż po oddaniu danego projektu mieszkaniowego do użytkowania - tj. po zakończeniu budowy), na podstawie podpisanego aktu notarialnego. W efekcie wynik brutto ze sprzedaży

rachunek wyników

Rachunek zysków i strat (ang. income statement) zwany wcześniej rachunkiem wyników - jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, prezentuje

więcej o rachunek wyników na pl.wikipedia.org