rachunek umowy zlecenia

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

umową; (iv) zakład pracy, obejmujący pracowników wymienionych w odrębnym załączniku; (v) prawa i obowiązki wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy strony tych umów przeniosą na

Libet sprzedał aktywa za 20,2 mln zł i spłacił kredyt na 11,88 mln zł

zadłużenie bankowe o kwotę 11 889 000 zł" - czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży aktywów, nie odbiega w znacznym stopniu od wyceny tych aktywów przeprowadzonej na zlecenie spółki, podano także. "Zawarcie umowy jest jednym z działań podjętych przez spółkę w ramach przeglądu opcji strategicznych

Praca sezonowa w gastronomii. 130 godzin pracy i 380 zł wynagrodzenia na umowie o dzieło? Czy też pani P. nie chciało się uczyć?

Praca sezonowa w gastronomii. 130 godzin pracy i 380 zł wynagrodzenia na umowie o dzieło? Czy też pani P. nie chciało się uczyć?

Więcej to kawiarnia w Gdyni. Właśnie bierze udział w konkursie "Gastronom Wybrzeża" na najlepszy nadmorski lokal. - Do pracy przyszłam 30 czerwca w charakterze kelnerki. Szefowa obiecała mi umowę zlecenie i 10 zł na rękę. To moja pierwsza praca, więc się zgodziłam - mówi P. Jak

Bank Millennium: Dla 41% Polaków główną zaletą PPK jest możliwość dziedziczenia

pełnoletnich Polaków, deklarujących zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę - zlecenie. Technika badawcza: CATI, próba losowo – kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski (dane wg GUS). (ISBnews)

ING Bank Śląski umożliwia firmom zdalne zarządzanie finansami

reprezentacją lub ustawieniami, korzystając z tych samych mechanizmów, które wykorzystywane są do autoryzacji logowania lub zleceń. Wystarczy skorzystać z odpowiedniej funkcji w systemie, podano także. W sposób całkowicie zdalny, średnie i duże firmy oraz korporacje mogą również: - dodawać i usuwać

KRD: 57,6% MSP weryfikuje kontrahentów przed współpracą wobec 76,2% w I br.

Research na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) "Priorytety płatności firm". Weryfikowanie nowych partnerów biznesowych i konsumentów przed nawiązaniem współpracy nie tylko pozwala chronić interes firmy, ale też zapobiegać wyłudzeniom w gospodarce. Sprawdzanie kondycji finansowej klientów

ZBP/WIB: Z e-bankowości korzysta 80% seniorów aktywnych w sieci

w grudniu 2019 roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości wśród osób powyżej 65. roku życia aż 89% z nich deklaruje samowystarczalność finansową - oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do podobnego badania z grudnia 2018 r. Co istotne spadł odsetek osób deklarujących

KRD: Polscy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności płacą wynagrodzenia i podatki

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Polscy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności wypłacają wynagrodzenia pracownikom (74,4% firm) oraz płacą podatki do urzędu skarbowego i składki ZUS (70,7% firm), wynika z badania "Priorytety płatności" przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie

Action pozwał HSBC Bank Polska o 174,45 mln zł z odsetkami

brzmieniu ustalonym aneksem nr 18 z dnia 23 czerwca 2016 r., podał Action. "Emitent wskazuje, iż wysokość roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem została ustalona na zlecenie spółki przez biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw i obejmuje ona w szczególności utratę wartości przedsiębiorstwa

Alior: Przejęcie SKOK 'Jaworzno' zwiększy bazę klientów o ok. 100 tys.

oszczędnościowo-kredytową świadczącą usługi finansowe w Polsce, wyłącznie na rzecz swoich członków (klientów). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o SKOK, celem kasy jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

złożeniem zlecenia w BUP. Naruszenie obowiązku zawarcia umowy gwarancji lub ubezpieczenia ma być traktowane jako rażące naruszenie warunków działalności i skutkować zakazem jej prowadzenia oraz wykreśleniem z rejestru. Inne proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o usługach płatniczych: - ograniczenie i

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

dzieło, którzy pracują w domu. Bez nadzoru i na własnym sprzęcie. Kilka lat temu do firmy wkroczył kontroler z ZUS-u i uznał, że firma zamiast podpisywać umowy o dzieło (od których nie płacimy składek ubezpieczeniowych), powinna zawierać umowy-zlecenia (od których składki płacić trzeba). Nakazał

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Student w pracy. Umowa bez składek W większości praca podejmowana przez studentów wykonywana jest w ramach umowy-zlecenia. Jeżeli student nie ma ukończonych 26 lat, to w przypadku takiej umowy nie podlega w ogóle zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

Banki najbardziej lubią klientów, co do których mają pewność, że ci spłacą pożyczkę. Zdolność kredytową można wykazać nie tylko pracując na etacie, ale też na umowie-zleceniu czy o dzieło. Tyle, że trzeba się bardziej postarać. Marzenie o własnym mieszkaniu PRZYKŁAD. Pani Kasia jest dziennikarką

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

zostawić bez grosza. Obowiązują limity zajęć, czyli kwoty wolne od zajęcia komorniczego. Ich wysokość zależy od tego, czy dłużnik to emeryt (lub rencista), pracownik zatrudniony na etacie lub na umowie-zleceniu lub o dzieło, a wierzytelność to zaległe alimenty czy niespłacony kredyt. Pensja W przypadku

GetBack nabył 99,38% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

zarządzanymi przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (działającą na rachunek spółki na podstawie umowy zlecenia nabycia akcji EGB) w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży akcji EGB spółka nabyła poza obrotem zorganizowanym akcje EGB reprezentujące w

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

umowę-zlecenie: Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT”. W praktyce wyszło inaczej. Nie ma przesunięcia terminu podatku. A co jest? Art. 15zzj specustawy, zgodnie z którym złożenie zeznania po 30 kwietnia uważane jest za automatyczne złożenie czynnego żalu. Czyli

Przegląd prasy

; Puls Biznesu --Dwaj giganci światowego rynku hazardu: IGT i Scientific Games walczą o kontrakt na obsługę systemu loteryjnego Totalizatora Sportowego -- Wartość robót budowlanych w kontraktach realizowanych obecnie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wynosi 81 mld zł

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

ZBP: Prawie połowa nastolatków do 18. r. życia ma konto w banku 

jeszcze dekadę temu, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP). Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, własne konto bankowe można posiadać od momentu ukończenia 13. roku życia. Wówczas, po osiągnięciu przez dziecko ograniczonej zdolności do czynności prawnych, czyli

Przegląd informacji ze spółek

kupionym w Chinach na zlecenie KGHM Polska Miedź wyląduje w Warszawie 14 kwietnia, podała spółka. Dostawy obejmą około 400 ton ładunku składającego się z 7 mln maseczek typu P2 , kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych i kilkaset tysięcy przyłbic.   Zarząd APS Energia rekomenduje walnemu

GUS: Wartość nowych umów leasingu wzrosła do 66,44 mld zł w 2018 r.

operacyjnej. Wynik finansowy netto wyniósł 689 mln zł" - podał także GUS. Według stanu na koniec 2018 r., w badanych podmiotach pracowało 17,5 tys. osób zajmujących się leasingiem, w tym 15,6 tys. osób na podstawie umowy o pracę, 664 osoby na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W

Fundusz Vindexusa kupuje od banku wierzytelności warte nominalnie ok. 277 mln zł

spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Skarbiec TFI: Większość firm skorzysta z przesunięcia terminu na umowy z PPK

portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce

Można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy. Nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili pracę

liczyć pracujący na umowę-zlecenie lub o dzieło ani prowadzący działalność gospodarczą oraz ci, którzy rozstali się z firmą za porozumieniem stron. O świadczenie mogą się starać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa na czas określony po

Vindexus zdecyduje o dalszej współpracy z firmą SuperGrosz do końca czerwca

Kuchno. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 29 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników); - samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.  - świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu. Składki za takich pracowników odprowadza pracodawca. Podobnie jest w przypadku pracy na umowie-zleceniu. Zleceniobiorca jest objęty

Kruk nabył włoską spółkę zarządzającą wierzytelnościami

. z siedzibą w La Spezia, Włochy (CBI) umowę nabycia 100% udziałów w CBI" - czytamy w komunikacie.  Spółka CBI prowadzi działalność w zakresie obsługi wierzytelności nabytych na własny rachunek oraz na zlecenie na terenie Włoch. Skonsolidowane przychody CBI w 2015 roku wyniosły 2,2 mln

Przegląd prasy

portowanie gier na zlecenie innych wydawców --MZ: 239 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 34 393 --GUS: Wartość nowych umów leasingu spadła do 61,5 mld zł w 2019 r. --Akcjonariusze JSW zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok --Carrefour Polska rozpoczął testy

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Dotyczy jednak nie wszystkich młodych ludzi, tylko zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w sytuacji, gdy ktoś ma własną firmę lub umowę o dzieło). Przy pensji minimalnej daje to ok. 133 zł ekstra miesięcznie

FinAi udostępni na swojej platformie ofertę Novum Finance z Grupy Kruk

rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych. Kruk rozwija też produkt pożyczkowy Novum, skierowany do klientów, którzy w przeszłości spłacili swoje zadłużenie wobec Grupy. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej

Fundusz Vindexusa przedłużył umowę ramową z SuperGroszem do czerwca 2018 r. 

wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

4,2 mln z bieżących rachunków. Nie zapłaciło też prawie 1 mln zł za dodatkowe prace, które wykonawca musiał wykonać. Kwestionuje faktury. Ewa Lipka nie widzi problemu. - Umowa przewidywała możliwość zlecenia prac dodatkowych do wysokości 50 proc. wartości zamówienia, stosowne zapisy znajdują się w

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

. Czytaj także: Najmują mieszkania. Nie płacą i czekają na eksmisję Z umowy śmieciowej komornik bierze całość W przypadku umów-zleceń czy o dzieło przychód może zostać zajęty w całości, nie ma kwoty wolnej od potrąceń. Jest jednak sposób na zachowanie choćby części wynagrodzenia. Wystarczy poinformować

ZUE porozumiało się ws. zajezdni Franowo, zapłaci Elektrobudowie 26,5 mln zł

wskazany w umowie o zamówienie publiczne, w kwocie 24,8 mln zł, 2. kwotę pociągniętą przez emitenta z regwarancji wystawionej na zlecenie Elektrobudowy, na kwotę 1,7 mln zł" - czytamy w komunikacie. ZUE informuje, że dysponuje środkami niezbędnymi do uregulowania tych kwot, a ich przekazanie nie

Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź kopalni Polkowice-Sieroszowice wystąpił zwiększony dopływ wody, jednak nie ma zagrożenia dla pracowników, a produkcja jest wykonywana na planowanym poziomie, podała spółka. PKO Bank Polski (PKO BP) udostępnił dwie nowe funkcje w kantorze internetowym: zlecenie wymiany waluty, gdy

Rozliczenie PIT 2019. W tym roku na zeznaniu podatkowym można sporo zarobić

minimalnej będą miały zaś dochody większe o blisko 40 zł miesięcznie. PIT 2019. Ulga dla młodych Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Chodzi o dwa miliony osób zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w

Grodno ma umowę nabycia spółki Magma za cenę podstawową 20 mln zł

zostanie zapłacona w trzech częściach. Przelew pierwszej części w wysokości 16 mln zł został zlecony w dniu 27 grudnia 2018 r. z datą realizacji na dzień 28 grudnia 2018 r. Pozostałe dwie części ceny za udziały mają zostać opłacone kolejno po 12 i 24 miesiącach od daty zawarcia umowy, przy czym ich

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

. Jak wygląda wyliczenie? Przykład 1. Samotna osoba, która straciła etatową pracę i utrzymuje się ze zleceń, zajmuje mieszkanie o powierzchni 34 m kw. Za czynsz, ogrzewanie, zimną i ciepłą wodę oraz wywóz śmieci płaci w sumie 450 zł. Jej dochód miesięczny to 1,5 tys. zł. W tym przypadku zgodnie z

IGTE: Ponad 2/3 Polaków popiera przekształcenie OFE w ich prywatną własność

własność ubezpieczonych opowiada się 68,7%, wynika z badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). "Badanych zapytano o przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunkach w OFE. Zdecydowana większość (68,7%) preferuje rozwiązanie, wg którego środki

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz osoba współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy-zlecenia), zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o

Większość nauczycieli w Polsce udziela korepetycji. Ale nieliczni płacą podatki. Np. ten Niemiec

nierejestrowanej pracy korepetytora wykonywanej na rzecz gospodarstw domowych wynosił 60 zł. Albo faktura, albo zlecenie Mało kto myśli o tym, żeby za korepetycje wziąć rachunek. A zarobek z dodatkowych zajęć może sięgać kilku tysięcy złotych miesięcznie. - Wszyscy są zobowiązani do rozliczania się z dochodu

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Alior Bank rozbudował bankowość internetową o nowe rozwiązania internetowe dla klientów inwestycyjnych, podał bank. Zmiany dotyczą m.in. wyszukiwania aktywów inwestycyjnych oraz zleceń koszykowych. Krka odnotowała 85,64 mln euro skonsolidowanego zysku netto

Do kiedy trzeba łożyć na dorosłe dziecko? Nie ma żadnych sztywnych terminów, które zwalniałyby rodziców z tego obowiązku

na rynku pracy. Nie można też powiedzieć, żeby na siebie nie zarabiała, bo pracuje na umowę-zlecenie, ale zarobki nie pozwalają jej na samodzielne utrzymanie się. Rodzice mają obowiązek wspierać i premiować dziecko, które dokłada starań, by się uczyć – orzekł sąd. Ojciec nie zgodził się z

PBG wykaże 1,05 mld zł zysku na realizacji układu w sprawozdaniu za I półr.

realizowanym na zlecenie Polskiego LNG na moment zakończenia realizacji tego kontraktu. Wynik ten zostanie skorygowany o kwotę plus 22,955 mln zł, podano również. PBG S.A. świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną

Jak dajemy się oszukiwać sprzedawcom gazu?

– wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie FK. Eksperci FK alarmują, że rynek gazu zaraził się podobnymi patologiami, z jakimi od lat boryka się branża energii elektrycznej i telekomunikacyjna. Chodzi o podstępne nakłanianie do zmiany sprzedawcy. – Schemat

Enterprise Investors kupi SMT Software Services i Nilaya od SMT za 169 mln zł

, że EI, Akesto, Emitent oraz SMT Software Services podpiszą porozumienie dotyczące zlecenia i przyjęcia przekazów o treści określonej w umowie w celu rozliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych" - czytamy w komunikacie. Umowa sprzedaży zostanie podpisana pod warunkiem m.in. uzyskania bezwarunkowej

Przegląd informacji ze spółek

Stańczak. Dekpol zakończył budowę trzykondygnacyjnego budynku w Gdyni o powierzchni całkowitej ok. 10 tys. m2. Inwestycja została zrealizowana w ramach usługi generalnego wykonawstwa na zlecenie firmy Trefl, podała spółka. Czas budowy wyniósł zgodnie z planem 15 miesięcy. Bank Santander w ramach Trade

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

sukcesyjny może trwać dwa lata, przy czym sąd będzie mógł przedłużyć go do pięciu lat. Zakończy się, gdy spadkobiercy ostatecznie podzielą majątek. W firmie, którą przejmie zarządca, pozostają obowiązujące kontrakty cywilnoprawne (umowy-zlecenia i o dzieło) oraz umowy o pracę. Utrzymane są też decyzje

Euler Hermes: Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to m.in.gigantyczne straty w handlu

także spływ należności od firm brytyjskich – w odróżnieniu od np. rynku niemieckiego. Euler Hermes podaje także, że firmy z Wielkiej Brytanii są coraz lepszymi płatnikami.    "Świadczy o tym zanotowana przez nas w 2015 roku o 20% mniejsza wartość zleceń odzyskania przez polskich

Święta na kredyt. "Do spłacenia zrobiło się dwa razy tyle pieniędzy. Strasznie się wpakowałam"

Przed Wigilią co trzeci Polak sięgnie do oszczędności, a co 11. będzie pożyczać pieniądze w banku, firmach pożyczkowych lub od rodziny. I co szósty od razu się zorientuje, że święta zakończą się problemami finansowymi. Tak wynika z sondażu wykonanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie

Przegląd informacji ze spółek

- zrezygnowała z wydania Unibepowi zlecenia rozpoczęcia robót budowlanych, skutkiem czego umowa na realizację etapu C inwestycji uległa rozwiązaniu, podał Unibep. Budimex i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy (GDDKiA) podpisały umowę na "Kontynuację projektowania i budowy

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

zasadzie nie możemy sobie pozwolić na urlop, gdyż podczas urlopu zwykle nie zarabiamy, a mając podpisane umowy na stałe zlecenia z klientami, musimy zapewnić stały dostęp do naszych usług, produktów. Podsumowując, w zależności od branży i motywacji zakładającego działalność, różnie można dokonać oceny

Dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego? Zniżki w komunikacji? Sprawdź, jakie ulgi należą się osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o dochodach, rachunek, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup z rozbiciem na kwotę dofinansowania z NFZ i udział własny, a także zlecenie od lekarza potwierdzone przez NFZ. Ważne! Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajduje się w

Mirbud: Złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o upadłość jest bezzasadny

. przez Mirbud i innych wierzycieli. Stanowi on zatem próbę uniknięcia zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane w 2015 r. prace. "Zarząd Mirbud S.A. nie widzi ryzyka dla bieżącej działalności operacyjnej, jak i stabilności finansowej spółki, która posiada portfel zleceń na poziomie 550 mln zł, a

Przegląd informacji ze spółek

stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na rachunek w PPK i składanie zleceń, podała spółka. Licencjonowanie stanie się metodą komercjalizacji technologii XTPL na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair), podała spółka. Decyzja jest

Przegląd informacji ze spółek

(TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 4 382 074 799,73 zł na koniec lutego 2019 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 4 564 968 959,69

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie; * świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; * dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do

Przegląd prasy

, perspektywa stabilna --ARM zrealizowała 1 596 zleceń na sprzęt do walki z pandemią koronawirusa --KE: Z powodu epidemii koronawirusa zmieniła się struktura popytu na żywność --Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna --Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) woj

Kolejne banki wypłacą klientom rekompensaty. Wszystko przez brak "stałego nośnika"

. Podobnie Bank Pekao oprócz rozliczeń przez trzy miesiące zaoferuje za darmo polecenia zapłaty, zlecenia stałe i przelewy w oddziałach. Z kolei Idea Bank odda klientom nadpłaty oraz zaoferuje miesięczną lokatę z oprocentowaniem 3 proc. Ponadto przez rok nie będzie podwyższał opłat za prowadzenie rachunków

Deutsche Bank: Połowa przedstawicieli wolnych zawodów nie odkłada na emeryturę

specjalistów, którzy zarabiają od 10 do 15 tys. zł. O zabezpieczeniu swojej przyszłości częściej też myślą osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o umowy o dzieło i zlecenia oraz przede wszystkim specjaliści zatrudnieni na kontraktach, podano. Podobnie jak przed rokiem motywacja do oszczędzania poza systemem

W Polsce mamy martwe prawo. Mnożymy przepisy, ale szwankuje praktyka

Marta Piątkowska: Umowy cywilnoprawne nie są wymysłem naszych czasów. Zarówno dzieło, jak i zlecenie zostały uregulowane przez kodeks cywilny w 1964 roku i przez wiele lat nikomu krzywdy nie robiły. Dr Jan Czarzasty: Żyliśmy w innym świecie. W PRL realizowano politykę pełnego zatrudnienia, istniał

Energa przez pięć miesięcy nie podłączała licznika! Komentarz? "Chwilowe niedogodności"

opóźnienia zapytaliśmy Lidię Serbin-Zubę, rzecznik prasową Energa Operator. "Informuję, że nie zrealizowaliśmy w terminie montażu licznika z powodu błędów w systemie - wystawione przez sprzedawcę zlecenie na montaż licznika nie było widoczne i nie dotarło do właściwych służb. Wyjaśniamy przyczyny tego

Skarbiec: Udział w PPK będzie wymagał od TFI powołania nowych funduszy

zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r

Rośnie popularność pracy z domu. Dla kogo to dobra opcja?

, przysługuje co miesiąc 1/12 rocznego urlopu. Pamiętaj! Osobom na umowach zleceniach i o dzieło płatny urlop wypoczynkowy nie przysługuje. Wymiar urlopu dla pracowników niepełnoetatowych ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony dla zatrudnionego na

Zmiany w "piątce Kaczyńskiego". Ministerstwo Finansów "kalibruje" podatki. Mniej skorzystamy, rząd wyda mniej

kogo? Nieco inaczej ma również wyglądać pomysł zerowego PIT dla osób do 26. roku życia. – Program ten będzie dotyczył wszystkich młodych ludzi, którzy mają umowy o pracę, ale również umowy-zlecenia – mówił Morawiecki. Okazuje się jednak, że ta nowa propozycja będzie dotyczyć tylko umów

Rozliczenie PIT-ów. Od 15 lutego startuje sezon na podatki. Zobacz pułapki, które zastawił na ciebie fiskus

sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Chodzi o dwa miliony osób zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w sytuacji, gdy ktoś ma własną firmę lub umowę o dzieło). Przy pensji minimalnej daje to ok. 133 zł

Przegląd prasy

samorządy kupują pociągi Puls Biznesu --Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) otworzył oferty od firm mających na jego zlecenie zarządzać poborem manualnego myta - złożyły je Kapsch z Egis oraz Intertoll --Król z EI: Na rynku stacji benzynowych spodziewamy się postępującej konsolidacji

Przegląd prasy

; --Nie widać końca walki o rekordowe, kilkumiliardowe zlecenie na montaż systemu cyfrowej komunikacji wzdłuż torów PKP --Mimo dużego popytu na pracę umowy śmieciowe mają się całkiem dobrze - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Puls Biznesu -- Z 4 mld zł funduszy UE na cyfryzację sektora

Volkswagen Bank bez direct dla detalu. Bank rezygnuje z obsługi klientów indywidualnych

. Zmiany obejmą blisko 30 tys. osób, które na zmianę banku mają czas do 30 listopada 2017 r. Blokada pieniędzy w Volkswagen Bank Polska Chodzi tylko o rachunki osobiste, depozyty oraz limity kredytowe powiązane z kontem osobistym. Żeby ułatwić klientom wyprowadzkę, Volkswagen Bank Polska podpisał umowę z

Pierwsze kroki na giełdowym parkiecie

innych instrumentów finansowych, np. indeksu WIG20). Do tego potrzebna jest kolejna umowa z biurem maklerskim. Jak składać zlecenia kupna i sprzedaży akcji na GPW? Zlecenie giełdowe można złożyć osobiście w placówce biura maklerskiego, przez telefon lub przez internet. Inwestor musi podać: nazwę spółki

Mateusz Morawiecki wspiera budżet pieniędzmi z Unii na drogi

siebie procesy" - wskazało nam biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju. Jak wyjaśniło, zlecenia zasilenia Funduszu są składane po zatwierdzeniu wniosku drogowej Dyrekcji przez instytucję Centrum Unijnych Projektów Transportowych, nadzorowaną przez resort rozwoju. "Zasilenia KFD nie są zatem

W poszukiwaniu pieniędzy na polskie drogi

umowę na dokończenie autostrady wygrały w przetargu firmy Budimex i Strabag, które miały wykonać zlecenie do maja 2016 r. Ale wtedy przedłużono termin do końca października, zwiększając wartość kontraktu o ponad 200 mln zł (do niemal 1 mld zł). GDDKiA wystawiła zaś Polimeksowi rachunek na ponad ćwierć

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, rozrywki oraz bankowości, wskazuje badanie SW Research na zlecenie firmy tedee. Źródło: ISBnews Chmura: Google i Microsoft zadeklarowali łącznie 3 mld USD inwestycji w Polsce w najbliższych latach, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Źródło: ISBnews Telekomunikacja

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kilkaset oddziałów, podała spółka. Szacowany maksymalny przychód IMS z tytułu realizacji umowy w okresie trzyletnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł.  Źródło: ISBnews Play: Wprowadził usługę Czat RCS (Rich Communication Services), określaną jako następca

Przegląd informacji ze spółek

. Klienci banku BGŻ BNP Paribas mogą Od 7 sierpnia br. zlecać przelewy natychmiastowe na rachunki organów skarbowych za pośrednictwem obsługiwanego przez KIR systemu Express Elixir, poinformowały bank i KIR. Oznacza to, że po zleceniu przelewu w systemie bankowości elektronicznej środki znajdą się na

Bank nie uznaje podpisu? W reklamacji pomoże arbiter

konsekwencją negatywnie rozpatrzonej reklamacji kartowej i nieprawidłowej, według banku, formy zamknięcia rachunku. - Uznając konto za aktywne, bank dalej realizował ustanowione na nim zlecenia stałe (umowa między stronami obowiązywała). Posiadany przez klienta kredyt odnawialny sprawił, że na rachunku pojawił

Przegląd informacji ze spółek

kontrolnego pakietu 51% udziałów w spółce naEKRANIE.pl, będącej właścicielem serwisu internetowego dedykowanego do odbiorców zainteresowanych kulturą masową (filmy, gry komputerowe, muzyka, książki, nowa technologia). Postawą negocjacji jest wycena niezależnego biegłego rewidenta sporządzona na zlecenie 4fun

Przegląd informacji ze spółek

, powołując się na wstępne dane. Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 7 534 169 295,07

Przegląd informacji ze spółek

może być jeszcze mocny, ale druga połowa roku powinna przynieść ochłodzenie nastrojów, uważa Michał Milewski, zarządzający funduszami Union Investment TFI. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska

Przegląd informacji ze spółek

. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, realizując porozumienie o strategicznej współpracy, podpisały umowę o zlecenie zarządzania portfelem funduszu i ryzykiem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ (Trigon GLW FIZ), podał Skarbiec Holding

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 (aktual.)

Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 r.

Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie

Vindexus chce nabywać więcej wierzytelności regularnych w 2018 r. 

egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Rozliczenie PIT 2019. Nieco niższe podatki, brak kar i nowe ulgi. Wszystko, co musisz wiedzieć. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

ulgą na młodych? Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Chodzi o dwa miliony osób zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w sytuacji, gdy ktoś ma własną firmę lub umowę o dzieło). Przy pensji

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele (aktual.)

na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele w II półr.

na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

środki zostały zarachowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

umowie-zleceniu lub prowadzisz firmę? To samo. Jesteś wolnym strzelcem na umowie o dzieło? Możesz wykupić dobrowolne ubezpieczenie w NFZ. Jesteś bezrobotny? Rejestracja w urzędzie pracy rozwiązuje twój problem. Tyle w teorii, bo praktyka potrafi przechytrzyć pozornie szczelny system. Wprowadzenie 1

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

-zlecenie), wolontariuszy, stażystów oraz osób świadczących pracę osobiście bez wynagrodzenia (np. członkowie rodziny osoby prowadzącej działalność gospodarczą, którzy pomagają przy prowadzeniu tej działalności i nie otrzymują wynagrodzenia). Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej Papierowo lub

Best sfinalizuje 21 września podział akcji w stosunku 1:4

. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Co., Ltd. z siedzibą w Japonii  umowę ramową w ramach której otrzymał pierwsze zlecenie na wyprodukowanie i dostarczenie filmu animowanego z elementami animacji 3D do gry komputerowej. Termin realizacji zlecenia przypada na kwiecień 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych zleceniem Emitent

Fortis obniża marżę kredytową o 0,5 pkt proc., ale nie za darmo

, musi posiadać konto osobiste w tym banku. Konto musi być aktywne przez cały okres kredytowania. Za pośrednictwem konta muszą być spłacane wszystkie raty kredytu. Co więcej, na rachunek muszą wpływać dochody klienta z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia, emerytury lub renty w łącznej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności.   Źródło: ISBnews IMS: Październik br. okazał się rekordowym miesiącem dla grupy IMS pod względem nowo pozyskanych lokalizacji, których liczba sięgnęła 475, podała spółka