rachunek pkb

GUS: Wzrost PKB to 1,9% r/r w I kw. 2020 r. wg szybkiego szac., konsensus 1,3%

celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności. Dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowania pierwszego regularnego szacunku PKB za I kwartał 2020 r., który zostanie opublikowany w dniu

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 40 mld euro w lutym

 2020 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 339 mld euro, tj. 2,8% PKB strefy euro wobec 361 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki rok wcześniej, podał też EBC. (ISBnews)

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (28,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%. Wskaźnik ten był najwyższy od prawie

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 33 mld euro w grudniu

;2019 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 362 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 359 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki w 2018 roku, podał też EBC. (ISBnews)  

Perzyna z GUS: Wzrost PKB w I-III kw. tego roku wyniósł 4,4% r/r

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wzrost dynamiki PKB po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 4,4% r/r, poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Anita Perzyna. "Popyt krajowy miał pozytywny wpływ na wzrost PKB, natomiast wpływ popytu

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.

salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  Łączna wartość salda

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28 mld euro we wrześniu

 2019 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 321 mld euro, tj. 2,7% PKB strefy euro wobec 378 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

Perzyna z GUS: Wartość dodana brutto w handlu w II kw. rosła szybciej niż PKB

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Wzrost wartości dodanej brutto w przemyśle i budownictwie spowolnił w II kw., natomiast w handlu wzrost wartości dodanej był wyższy od realnej dynamiki PKB w II kw., poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w lipcu

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 21 mld euro w lipcu 2019 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 20,3 mld euro nadwyżki. "Nadwyżki odnotowano w obrotach

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 18 mld euro w czerwcu

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 18 mld euro w czerwcu 2019 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 32,2 mld euro nadwyżki. "Nadwyżki odnotowano w obrotach

MPiT oczekuje wzrostu PKB zbliżonego do 4% r/r w II półr. 2019 r.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB ukształtuje się na poziomie ok. 4% w II połowie 2019 r., prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Nieznacznie niższy wzrost w III kw. (wyrównane sezonowo dane wskazują na wzrost o 4% w tym okresie) nie wpływa

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (23,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy dalej w komentarzu.  (ISBnews)  

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w kwietniu

;2019 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 315 mld euro, tj. 2,7% PKB strefy euro wobec 391 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

Perzyna z GUS: Wzrost wartości dodanej spowolnił w przemyśle, budown. w III kw.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - W przemyśle i budownictwie nastąpiło w III kw. br. dalsze spowolnienie wzrostu realnego wartości dodanej brutto - w przemyśle tempo to było niższe niż ogólna dynamiki wzrostu PKB (3,9% r/r), zaś w budownictwie - tempo to było zbliżone do dynamiki wzrostu PKB

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 17 mld euro we wrześniu

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 17 mld euro we wrześniu 2018 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). "Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych (16 mld euro), usługach (9 mld euro) oraz w

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 27 mld euro w lutym

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 27 mld euro w lutym 2017 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 33,2 mld euro nadwyżki. "Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych (26

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 37 mld euro w styczniu

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 37 mld euro w styczniu 2017 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 17 mld euro nadwyżki. "Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 16 mld euro w XII

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 16 mld euro w grudniu 2018 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). "Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych (16 mld euro), usługach (11

Jeznach z GUS: Szacujemy wzrost PKB za I-III kw. br. na 5,2% r/r

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w I-III kw. 2018 r. szacowany jest na 5,2% r/r wobec 4,7% wzrostu rok wcześniej, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Po 3 kwartałach oceniamy, że wzrost gospodarczy sięgnął

MF: Japońska agencja R&I podwyższyła rating Polski do A, perspektywa stabilna

rating. Jako przyczynę jego podwyższenia agencja wskazuje także na stabilność zewnętrzną Polski, która przejawia się w łącznej nadwyżce na rachunkach obrotów bieżących oraz kapitałowym, jak też na malejącym zadłużeniu zagranicznym Polski w stosunku do PKB" - czytamy w komunikacie. (ISBnews

Jeznach z GUS: Przemysł, budownictwo i transport rosły szybciej niż PKB w IV kw.

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Przeciętnie szybsze tempo niż w gospodarce narodowej notujemy w kluczowych segmentach gospodarki: w przemyśle, budownictwie i transporcie, natomiast niższe niż w gospodarce - w handlu, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w VII

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 21 mld euro w lipcu 2018 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus wynosił 22,4 mld euro nadwyżki.  "Nadwyżki odnotowano w obrotach

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w I kwartale 2018 r. była dodatnia i wyniosła 7,3 mld zł. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w omawianym kwartale, wyniosła 1,5%. Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 1,6 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2017 r

Bank Światowy: Deficyt fiskalny Polski wyniesie 2% PKB w 2018 r.

się do granicy 3%. Na rachunku obrotów bieżących może się pojawić deficyt w wysokości 0,3% PKB wobec lekkiej nadwyżki w 2017 r., ponieważ silna konsumpcja prywatna, wzrost inwestycji oraz wzrosty cen surowców na świecie przyczynią się do wzrostu importu i cen importu" - czytamy w komunikacie

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28,4 mld euro w IV

roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 413,7 mld euro, tj. 3,7% PKB strefy euro wobec 361,3 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

Rachunków Narodowych GUS Anita Perzyna powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że dynamika wzrostu PKB w IV kwartale 2019 r. była niższa niż w poprzednich trzech kwartałach. ub.r. Skumulowany wzrost wyniósł 4,4% po trzech kwartałach ub.r., przypomniała. Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

. Dynamika PKB spadła poniżej 4% r/r po raz pierwszy od IV kw. 2016. Ekonomiści spodziewają się wzrostu PKB w paśmie 4,2-4,4% w całym 2019 roku. GUS podał dziś, że w III kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,3

Jeznach z GUS: Wszystkie sektory gospodarki wpłynęły pozytywnie na PKB w II kw.

Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Wszystkie sektory gospodarki wpłynęły pozytywnie na wzrost PKB w II kw. tego roku, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Możemy mówić o pozytywnym wpływie na PKB wszystkich sektorów

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

wpływającym na saldo rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. "W 2019 r. deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, przekraczając 1% PKB. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej będzie w dalszym ciągu deficyt dochodów pierwotnych, który odzwierciedla ujemną międzynarodową pozycję

Jeznach z GUS: Szacujemy wzrost PKB za całe I półr. br. na 5,1% r/r

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w całej I poł. 2018 r. szacowany jest na 5,1% r/r wobec 4,2% wzrostu rok wcześniej, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Szacujemy, że w pierwszej połowie br. wzrost

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

zł. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (22 mld zł), obrotów towarowych (7,2 mld zł) i dochodów wtórnych (2,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (24,3 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 1,3%" - czytamy dalej w komentarzu. 

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 29,9 mld euro w XII

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 391,4 mld euro, tj. 3,5% PKB strefy euro wobec 367,6 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

'Minutes': Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobnie dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Jeznach z GUS: Wpływ komponentu inwestycyjnego na PKB wzrósł w IV kw.

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Wpływ komponentu inwestycyjnego na PKB zwiększył się w IV kw. ub.r. w porównaniu z poprzednimi kwartałami, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Mogę powiedzieć, że w IV kwartale

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.), wynika z dokumentu opracowanego przez ekonomistów Banku Światowego. Ich zdaniem, mimo spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, Polska utrzyma dodatni

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,8 mld euro w X

2017 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 349,6 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 363,4 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (26,1 mld zł), obrotów towarowych (5,5 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,8 mld zł), a także dodatnie saldo usług (22,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 2,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  Dodatnie saldo

Perzyna z GUS: Tempo wzrostu powyżej PKB notujemy w przemyśle i budownictwie

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu szybsze niż w całej gospodarce narodowej notujemy w przemyśle i budownictwie, a wolniejsze - w handlu i naprawach, poinformowała Anita Perzyna z Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). "Przeciętnie szybsze tempo

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 37,8 mld euro we IX

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 346,4 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 359,3 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% w tym roku, zaś w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów. Spadek zanotuje

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8% w 2018, na 2019 nadal 3,7%

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z lipca br. do 4,8% i utrzymała prognozę na 2019 r. na poziomie 3,7% (wobec 4,8% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w jesiennej prognozie. Prognoza na

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 33,3 mld euro w VIII

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 338,5 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 358,1 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

MFW: Wzrost PKB Polski wyniesie 3,4% w 2017 r. oraz 3,2% w 2018 r.

% deflacji w 2016 r. Według MFW, stopa bezrobocia w Polsce spadnie do 5,5% w tym roku i dalej do 5,3% rok później w porównaniu do 6,1% w ub.r. Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 1,7% PKB w tym roku i 1,8% PKB w roku przyszłym wobec 0,3% PKB w 2016 r

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - W tym tygodniu w Polsce planowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI. W nadchodzących tygodniach dla inwestorów nadal kluczowe będą informacje o tempie rozprzestrzeniania się koronarowirusa w Chinach i na świecie i szacowanych skutkach

MFW obniżył prognozy wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2016 r., 3,4% w 2017 r.

rok później - na poziomie 1,5% (wobec 0,5% deflacji na koniec 2015 r.). Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 0,1% PKB w tym roku i 1% PKB w roku przyszłym (oraz 2,6% PKB w 2021 r.) wobec 0,2% PKB w 2015 r. (ISBnews)  

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 25,1 mld euro w VII

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 331,3 mld euro, tj. 3% PKB strefy euro wobec 373,3 mld euro (3,5% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt do 3,8%

odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 1,9% i w wysokości 2,3% w 2018 r. wobec 0,6% deflacji w 2016 roku. Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 1% PKB w tym roku i 1,2% PKB w roku przyszłym wobec 0,2% PKB w 2016 r. Według MFW, stopa bezrobocia

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 31 mld euro w XII

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 31 mld euro w grudniu 2016 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus wynosił 28,7 mld euro nadwyżki.  Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w

Jeznach z GUS: Wszystkie segmenty gospodarki wpłynęły pozytywnie na PKB w I kw.

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Wszystkie segmenty gospodarki wpłynęły pozytywnie na tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r., poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Jest to pierwszy kwartał, gdzie rzeczywiście

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21,2 mld euro w VI

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 336,5 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 375 mld euro (3,5% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,8 mld zł), dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz obrotów towarowych (0,1 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,5%" - czytamy dalej w komentarzu.  Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,1 mld euro w V

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 348,7 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 371,0 mld euro (3,5% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

mld zł) i obrotów towarowych (2,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  W III kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 22,2 mld euro w IV

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 349,9 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 358,6 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 34,1 mld euro w III

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 363,6 mld euro, tj. 3,4% PKB strefy euro wobec 347,2 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

Publicznych Henryk Kowalczyk (PiS) stabilizacyjna reguła wydatkowa "przynosi też znakomite efekty […] czyli malejący z roku na rok przez ostatnich pięć lat deficyt sektora finansów publicznych, malejący dług publiczny od ponad 55% w stosunku PKB do obecnie 43,6% w stosunku do PKB za rok 2019"

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 37,9 mld euro w II

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 360,2 mld euro, tj. 3,4% PKB strefy euro wobec 341,2 mld euro (3,2% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

eksportowego na pogorszenie koniunktury na rynkach zagranicznych. Deficyt na rachunku bieżącym zwiększy się w 2019 r. do 0,9% PKB z 0,7% PKB w 2018 r., podano także. Bank spodziewa się, że na koniec roku stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 5,4% wobec 5,8% na koniec 2018 r. "Podtrzymujemy

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 24,1 mld euro w I

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 357,9 mld euro, tj. 3,3% PKB strefy euro wobec 321,6 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

wyniesie 1,75%. GUS opublikował także wstępny szacunek PKB w 3Q18, z którego wynika, że wzrost PKB wyrównanego sezonowo przyspieszył do 1,7% kw/kw z 1,1% kw/kw w 2Q18. W ujęciu rocznym PKB wzrósł o 5,1%, czyli w takim samym tempie jak w 2Q18. Szczegółowe zrewidowane rachunki

Kościński: Wzrost PKB w tym roku wyniesie przynajmniej 3,7%

Departamentu Rachunków Narodowych GUS Anita Perzyna powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że dynamika wzrostu PKB w IV kwartale 2019 r. była niższa niż w poprzednich trzech kwartałach. ub.r. Skumulowany wzrost wyniósł 4,4% po trzech kwartałach ub.r., przypomniała. Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 36,1 mld euro w XI

2016 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 358,1 mld euro, tj. 3,4% PKB strefy euro wobec 319,9 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

pieniężnej w II poł. 2019 r., co mogłoby spowodować spowolnienie wzrostu konsumpcji" - napisano w komunikacie. Według Fitcha, dług sektora general government spadnie do 49,3% PKB na koniec 2019 r. wobec 50,6% na koniec 2017 r. Prognozy dotyczące deficytu na rachunku obrotów bieżących zakładają

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

koniec 2017 r. Prognozy dotyczące deficytu na rachunku obrotów bieżących zakładają poziom -0,4% PKB w 2018 r. oraz -1,1% w 2019 r. wobec pierwszej nadwyżko od 1995 r., odnotowanej w 2017 r. (na poziomie 0,3% PKB). Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitcha możliwe jest w przypadku kontynuacji

Jeznach z GUS: Widać poprawę w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw w II kw.

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - W sektorze przedsiębiorstw widać poprawę w II kw., jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, to w sektorze

Inwestorzy z GPW boją się, że otwarcie gospodarek przyniesie 2. falę zachorowań

zagranicznych. Powiększające się grono rodzimych inwestorów indywidualnych (1,3 mln rachunków maklerskich na koniec kwietnia), o którym informował wczoraj KDPW, nie pomoże więc notowaniom na GPW wspiąć się wyżej. Można oczekiwać, że w kolejnych dniach WIG20 również będzie podporządkowany nastrojom na

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (19,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,02%" - czytamy w komentarzu do danych.   Niewielka nadwyżka w rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda usług (o 4,8

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28,4 mld euro w X

roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 344,3 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 320,2 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC.  

Jeznach z GUS: Wzrost PKB za I-III kw. 2017 szacujemy na 4,3% r/r

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy za okres I-III kw. 2017 r szacowany jest na 4,3% r/r wobec wzrostu o 2,9% r/r w analogicznym okresie ub. roku, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Łącznie po

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

rolę kapitału zagranicznego w gospodarce krajowej, co jest cechą wspólną Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże saldo na rachunku obrotów bieżących poprawiło się w ostatnich latach, co powinno pomóc obniżyć dług zagraniczny netto. Spodziewamy się, że zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 25,3 mld euro we wrześniu

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 337,5 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 322,5 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 29,7 mld euro w sierpniu

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 350 mld euro, tj. 3,3% PKB strefy euro wobec 317 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 25,5 mld euro w XII

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 25,5 mld euro w grudniu 2015 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 22,3 mld euro. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w lipcu

dwunastu miesięcy zakończonych w lipcu 2016 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 343,2 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 309,7 mld euro (3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 26,4 mld euro w XI

dodatniego salda usług (5,9 mld euro) i dochodów pierwotnych (4,5 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (11 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W ujęciu 12-miesięcznym, nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 31,2 mld euro, tj. 3% PKB

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

pierwotnych (23,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (18,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,8%" - napisał bank centralny w komentarzu. W porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego w

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 3,3% PKB w 2014 r.

), prezentując zaktualizowane dane. Zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 50,4% PKB (wobec 50,1% PKB szacowanych w kwietniu) w porównaniu do 55,9% PKB (wobec odpowiednio: 55,7%) rok wcześniej. Dane zostały opracowane zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 20,4 mld euro w X

dodatniego salda usług (4,4 mld euro) i dochodów pierwotnych (3,1 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (14 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W ujęciu 12-miesięcznym, nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 299,9 mld euro, tj. 2,9% PKB

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28,2 mld euro w czerwcu

czerwcu 2016 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 347,8 mld euro, tj. 3,3% PKB strefy euro wobec 302,1 mld euro (2,9% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Jeznach z GUS: Po danych za IV kw., wzrost PKB za cały 2016 pozostaje bez zmian

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Po publikacji danych o wzroście PKB za IV kwartał ub.r. dane za cały 2016 r. pozostają bez zmian, poinformowała dyrektor Departament Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Według wstępnej oceny, w IV kwartale 2016 r

Jeznach z GUS: Na wzrost PKB w III kw. negatywnie wpłynęło jedynie budownictwo

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Na tempo wzrostu PKB w III kw. br. pozytywnie wpłynęły wszystkie sektory gospodarki z wyjątkiem budownictwa, poinformowała dyrektor Departament Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Poza budownictwem, oceniamy pozytywny

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 29,4 mld euro we wrześniu

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) ezrosła do 29,4 mld euro we wrześniu br. z 18,7 mld euro (po rewizji) miesiąc wcześniej, podał Europejski Bank Centralny (EBC). Wrześniowe saldo w takiej wysokości wynikało z

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,8 mld euro w maju

rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 347,1 mld euro, tj. 3,3% PKB strefy euro wobec 289,7 mld euro (2,8% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 3%, za 2017 r. - bez zmian: 4,6%

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,6% w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jest to wynik zgodny z wcześniejszymi szacunkami Urzędu. Wzrost PKB za 2016 r. w tym ujęciu został skorygowany do 3% z wcześniej szacowanych 2,9

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 36,2 mld euro w kwietniu

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 329,4 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 282,4 mld euro (2,8% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 27,3 mld euro w marcu

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 322 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 274,5 mld euro (2,7% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

Sasin: Gospodarstwa domowe nie zapłacą więcej za energię elektryczną w 2020 r.

gospodarstwach domowych. W połowie listopada Sasin mówił, że podwyżki cen prądu dla indywidualnych odbiorców nie będzie i deklarował, że rząd zrobi wszystko, żeby tak się stało. Na początku grudnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

do 4,1-4,3% r/r. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2019 roku o 3,9% r/r wobec 4,6% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Indeks zaufania konsumentów - GfK styczeń 9,9 9,8 10:00 Polska Stopa bezrobocia listopad 8,30% 8,20% 10:30 Wlk. Brytania PKB s.a. - fin. III kw. 0,5% k/k 0,7% k/k 10:30 Wlk. Brytania PKB s.a. - fin. III kw. 2,3% r/r 2,2% r/r

Emilewicz: Wzrost cen energii dla gosp. domowych może sięgnąć 10% w 2020 r. 

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych prawdopodobnie wzrosną o 10% r/r w 2020 roku, uważa minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.  "Osobiście nie spodziewam się drastycznego wzrostu. Na poziomie gospodarstw domowych może to być

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

%. W raporcie z lipca 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,6% w 2018 r., 3,8% w 2019 r. oraz 3,5% w 2020 r. "Do podwyższenia tempa wzrostu PKB oraz rewizji jego struktury w 2018 r. przyczyniło się uwzględnienie danych o rachunkach narodowych za II kw. br. oraz

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

r. pozostała bez zmian. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł w 2017 r. po rewizji 1 988,73 mld zł. "Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,8%, w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,6 %" - czytamy w komunikacie

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

(0,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,2%" - czytamy w komentarzu NBP do danych. W porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego w omawianym kwartale br. nastąpiła zmiana salda na rachunku bieżącym z ujemnego na dodatnie. "Nadwyżka wynikała

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1971 mln euro deficytu w IV kw.

dodatnie salda usług (2.311 mln euro) i dochodów wtórnych (138 mln euro). Relacja deficytu rachunku bieżącego do PKB wyniosła minus 1,7%" - czytamy w komentarzu do danych. Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była dodatnia i wyniosła 998 mln euro. Relacja łącznego salda

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 110 mln euro nadwyżki w II kw.

mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 1,0%, podał NBP w komentarzu do danych.  "Odnotowana nadwyżka na rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda dochodów pierwotnych o 7,2 mld zł oraz obrotów towarowych o 4,9 mld zł. W omawianym kwartale

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,3%

2,5% w 2019 r. (wobec 0,6% deflacji średniorocznej w ub.r.). Z kolei deficyt na rachunku obrotów bieżących prognozowany jest na poziomie 0,7% PKB w br. (wobec -0,5% PKB w ub.r.) i dalej: 1,7% PBB w 2018 r. oraz 2,5% PKB w 2019 r. (ISBnews)  

Sasin: Ustawa o rekompensatach za prąd może przewidywać zaliczki płatne w 2020r.

połowie grudnia 2019 r. URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż obowiązującą od 1 stycznia 2020 r., a w końcu grudnia - dla spółek Enea i Energa Obrót. Wzrost rachunku odbiorców średnio w grupie G11 (łącznie sprzedaż i dystrybucja) wyniesie odpowiednio: 11,4-12,9%, 12,2% i 11,3%. Do końca 2019 r