rachunek pkb

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (28,7 mld zł) i obrotów towarowych (6,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,5%. Wskaźnik ten był najwyższy od prawie

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 33 mld euro w grudniu

;2019 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 362 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 359 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki w 2018 roku, podał też EBC. (ISBnews)  

Perzyna z GUS: Wzrost PKB w I-III kw. tego roku wyniósł 4,4% r/r

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wzrost dynamiki PKB po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł 4,4% r/r, poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Anita Perzyna. "Popyt krajowy miał pozytywny wpływ na wzrost PKB, natomiast wpływ popytu

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.

salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  Łączna wartość salda

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28 mld euro we wrześniu

 2019 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 321 mld euro, tj. 2,7% PKB strefy euro wobec 378 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

Perzyna z GUS: Wartość dodana brutto w handlu w II kw. rosła szybciej niż PKB

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Wzrost wartości dodanej brutto w przemyśle i budownictwie spowolnił w II kw., natomiast w handlu wzrost wartości dodanej był wyższy od realnej dynamiki PKB w II kw., poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w lipcu

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 21 mld euro w lipcu 2019 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 20,3 mld euro nadwyżki. "Nadwyżki odnotowano w obrotach

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 18 mld euro w czerwcu

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 18 mld euro w czerwcu 2019 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 32,2 mld euro nadwyżki. "Nadwyżki odnotowano w obrotach

MPiT oczekuje wzrostu PKB zbliżonego do 4% r/r w II półr. 2019 r.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB ukształtuje się na poziomie ok. 4% w II połowie 2019 r., prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Nieznacznie niższy wzrost w III kw. (wyrównane sezonowo dane wskazują na wzrost o 4% w tym okresie) nie wpływa

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 430 mln euro nadwyżki w II kw.

usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,4 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (23,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,3%" - czytamy dalej w komentarzu.  (ISBnews)  

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w kwietniu

;2019 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 315 mld euro, tj. 2,7% PKB strefy euro wobec 391 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

Perzyna z GUS: Wzrost wartości dodanej spowolnił w przemyśle, budown. w III kw.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - W przemyśle i budownictwie nastąpiło w III kw. br. dalsze spowolnienie wzrostu realnego wartości dodanej brutto - w przemyśle tempo to było niższe niż ogólna dynamiki wzrostu PKB (3,9% r/r), zaś w budownictwie - tempo to było zbliżone do dynamiki wzrostu PKB

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 27 mld euro w lutym

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 27 mld euro w lutym 2017 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 33,2 mld euro nadwyżki. "Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych (26

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 17 mld euro we wrześniu

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 17 mld euro we wrześniu 2018 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). "Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych (16 mld euro), usługach (9 mld euro) oraz w

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 37 mld euro w styczniu

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 37 mld euro w styczniu 2017 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 17 mld euro nadwyżki. "Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 16 mld euro w XII

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 16 mld euro w grudniu 2018 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). "Nadwyżki odnotowano w obrotach towarowych (16 mld euro), usługach (11

MF: Japońska agencja R&I podwyższyła rating Polski do A, perspektywa stabilna

rating. Jako przyczynę jego podwyższenia agencja wskazuje także na stabilność zewnętrzną Polski, która przejawia się w łącznej nadwyżce na rachunkach obrotów bieżących oraz kapitałowym, jak też na malejącym zadłużeniu zagranicznym Polski w stosunku do PKB" - czytamy w komunikacie. (ISBnews

Jeznach z GUS: Szacujemy wzrost PKB za I-III kw. br. na 5,2% r/r

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w I-III kw. 2018 r. szacowany jest na 5,2% r/r wobec 4,7% wzrostu rok wcześniej, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Po 3 kwartałach oceniamy, że wzrost gospodarczy sięgnął

Jeznach z GUS: Przemysł, budownictwo i transport rosły szybciej niż PKB w IV kw.

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Przeciętnie szybsze tempo niż w gospodarce narodowej notujemy w kluczowych segmentach gospodarki: w przemyśle, budownictwie i transporcie, natomiast niższe niż w gospodarce - w handlu, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w VII

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 21 mld euro w lipcu 2018 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus wynosił 22,4 mld euro nadwyżki.  "Nadwyżki odnotowano w obrotach

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 378 mln euro nadwyżki w I kw.

wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w I kwartale 2018 r. była dodatnia i wyniosła 7,3 mld zł. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB, w omawianym kwartale, wyniosła 1,5%. Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 1,6 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2017 r

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

Rachunków Narodowych GUS Anita Perzyna powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że dynamika wzrostu PKB w IV kwartale 2019 r. była niższa niż w poprzednich trzech kwartałach. ub.r. Skumulowany wzrost wyniósł 4,4% po trzech kwartałach ub.r., przypomniała. Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie

Bank Światowy: Deficyt fiskalny Polski wyniesie 2% PKB w 2018 r.

się do granicy 3%. Na rachunku obrotów bieżących może się pojawić deficyt w wysokości 0,3% PKB wobec lekkiej nadwyżki w 2017 r., ponieważ silna konsumpcja prywatna, wzrost inwestycji oraz wzrosty cen surowców na świecie przyczynią się do wzrostu importu i cen importu" - czytamy w komunikacie

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

. Dynamika PKB spadła poniżej 4% r/r po raz pierwszy od IV kw. 2016. Ekonomiści spodziewają się wzrostu PKB w paśmie 4,2-4,4% w całym 2019 roku. GUS podał dziś, że w III kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,3

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28,4 mld euro w IV

roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 413,7 mld euro, tj. 3,7% PKB strefy euro wobec 361,3 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

Jeznach z GUS: Wszystkie sektory gospodarki wpłynęły pozytywnie na PKB w II kw.

Warszawa, 16.08.2017 (ISBnews) - Wszystkie sektory gospodarki wpłynęły pozytywnie na wzrost PKB w II kw. tego roku, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Możemy mówić o pozytywnym wpływie na PKB wszystkich sektorów

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

wpływającym na saldo rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. "W 2019 r. deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, przekraczając 1% PKB. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej będzie w dalszym ciągu deficyt dochodów pierwotnych, który odzwierciedla ujemną międzynarodową pozycję

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

zł. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (22 mld zł), obrotów towarowych (7,2 mld zł) i dochodów wtórnych (2,7 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (24,3 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 1,3%" - czytamy dalej w komentarzu. 

Jeznach z GUS: Szacujemy wzrost PKB za całe I półr. br. na 5,1% r/r

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Wzrost PKB w całej I poł. 2018 r. szacowany jest na 5,1% r/r wobec 4,2% wzrostu rok wcześniej, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Szacujemy, że w pierwszej połowie br. wzrost

'Minutes': Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że prawdopodobnie dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie obniżać się stopniowo, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,3%

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,3% (z 4% oczekiwanych w kwietniu br.), wynika z dokumentu opracowanego przez ekonomistów Banku Światowego. Ich zdaniem, mimo spowolnienia gospodarczego w Unii Europejskiej, Polska utrzyma dodatni

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 29,9 mld euro w XII

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 391,4 mld euro, tj. 3,5% PKB strefy euro wobec 367,6 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Jeznach z GUS: Wpływ komponentu inwestycyjnego na PKB wzrósł w IV kw.

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Wpływ komponentu inwestycyjnego na PKB zwiększył się w IV kw. ub.r. w porównaniu z poprzednimi kwartałami, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Mogę powiedzieć, że w IV kwartale

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% w tym roku, zaś w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów. Spadek zanotuje

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,8 mld euro w X

2017 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 349,6 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 363,4 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 532 mln euro deficytu w III kw.

salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (26,1 mld zł), obrotów towarowych (5,5 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,8 mld zł), a także dodatnie saldo usług (22,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 2,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  Dodatnie saldo

Perzyna z GUS: Tempo wzrostu powyżej PKB notujemy w przemyśle i budownictwie

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu szybsze niż w całej gospodarce narodowej notujemy w przemyśle i budownictwie, a wolniejsze - w handlu i naprawach, poinformowała Anita Perzyna z Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). "Przeciętnie szybsze tempo

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - W tym tygodniu w Polsce planowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI. W nadchodzących tygodniach dla inwestorów nadal kluczowe będą informacje o tempie rozprzestrzeniania się koronarowirusa w Chinach i na świecie i szacowanych skutkach

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 37,8 mld euro we IX

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 346,4 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 359,3 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8% w 2018, na 2019 nadal 3,7%

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z lipca br. do 4,8% i utrzymała prognozę na 2019 r. na poziomie 3,7% (wobec 4,8% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w jesiennej prognozie. Prognoza na

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 33,3 mld euro w VIII

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 338,5 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 358,1 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

MFW: Wzrost PKB Polski wyniesie 3,4% w 2017 r. oraz 3,2% w 2018 r.

% deflacji w 2016 r. Według MFW, stopa bezrobocia w Polsce spadnie do 5,5% w tym roku i dalej do 5,3% rok później w porównaniu do 6,1% w ub.r. Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 1,7% PKB w tym roku i 1,8% PKB w roku przyszłym wobec 0,3% PKB w 2016 r

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 25,1 mld euro w VII

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 331,3 mld euro, tj. 3% PKB strefy euro wobec 373,3 mld euro (3,5% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt do 3,8%

odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 1,9% i w wysokości 2,3% w 2018 r. wobec 0,6% deflacji w 2016 roku. Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 1% PKB w tym roku i 1,2% PKB w roku przyszłym wobec 0,2% PKB w 2016 r. Według MFW, stopa bezrobocia

MFW obniżył prognozy wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2016 r., 3,4% w 2017 r.

rok później - na poziomie 1,5% (wobec 0,5% deflacji na koniec 2015 r.). Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 0,1% PKB w tym roku i 1% PKB w roku przyszłym (oraz 2,6% PKB w 2021 r.) wobec 0,2% PKB w 2015 r. (ISBnews)  

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 31 mld euro w XII

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 31 mld euro w grudniu 2016 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus wynosił 28,7 mld euro nadwyżki.  Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 584 mln euro nadwyżki w II kw.

zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,8 mld zł), dochodów wtórnych (0,5 mld zł) oraz obrotów towarowych (0,1 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,5%" - czytamy dalej w komentarzu.  Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na

Jeznach z GUS: Wszystkie segmenty gospodarki wpłynęły pozytywnie na PKB w I kw.

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Wszystkie segmenty gospodarki wpłynęły pozytywnie na tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r., poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Jest to pierwszy kwartał, gdzie rzeczywiście

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21,2 mld euro w VI

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 336,5 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 375 mld euro (3,5% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,1 mld euro w V

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 348,7 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 371,0 mld euro (3,5% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

mld zł) i obrotów towarowych (2,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.  W III kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

Publicznych Henryk Kowalczyk (PiS) stabilizacyjna reguła wydatkowa "przynosi też znakomite efekty […] czyli malejący z roku na rok przez ostatnich pięć lat deficyt sektora finansów publicznych, malejący dług publiczny od ponad 55% w stosunku PKB do obecnie 43,6% w stosunku do PKB za rok 2019"

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 22,2 mld euro w IV

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 349,9 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 358,6 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 34,1 mld euro w III

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 363,6 mld euro, tj. 3,4% PKB strefy euro wobec 347,2 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

eksportowego na pogorszenie koniunktury na rynkach zagranicznych. Deficyt na rachunku bieżącym zwiększy się w 2019 r. do 0,9% PKB z 0,7% PKB w 2018 r., podano także. Bank spodziewa się, że na koniec roku stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 5,4% wobec 5,8% na koniec 2018 r. "Podtrzymujemy

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 37,9 mld euro w II

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 360,2 mld euro, tj. 3,4% PKB strefy euro wobec 341,2 mld euro (3,2% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

wyniesie 1,75%. GUS opublikował także wstępny szacunek PKB w 3Q18, z którego wynika, że wzrost PKB wyrównanego sezonowo przyspieszył do 1,7% kw/kw z 1,1% kw/kw w 2Q18. W ujęciu rocznym PKB wzrósł o 5,1%, czyli w takim samym tempie jak w 2Q18. Szczegółowe zrewidowane rachunki

Kościński: Wzrost PKB w tym roku wyniesie przynajmniej 3,7%

Departamentu Rachunków Narodowych GUS Anita Perzyna powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że dynamika wzrostu PKB w IV kwartale 2019 r. była niższa niż w poprzednich trzech kwartałach. ub.r. Skumulowany wzrost wyniósł 4,4% po trzech kwartałach ub.r., przypomniała. Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na

Inwestorzy z GPW boją się, że otwarcie gospodarek przyniesie 2. falę zachorowań

zagranicznych. Powiększające się grono rodzimych inwestorów indywidualnych (1,3 mln rachunków maklerskich na koniec kwietnia), o którym informował wczoraj KDPW, nie pomoże więc notowaniom na GPW wspiąć się wyżej. Można oczekiwać, że w kolejnych dniach WIG20 również będzie podporządkowany nastrojom na

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 24,1 mld euro w I

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 357,9 mld euro, tj. 3,3% PKB strefy euro wobec 321,6 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą (aktualizacja)

pieniężnej w II poł. 2019 r., co mogłoby spowodować spowolnienie wzrostu konsumpcji" - napisano w komunikacie. Według Fitcha, dług sektora general government spadnie do 49,3% PKB na koniec 2019 r. wobec 50,6% na koniec 2017 r. Prognozy dotyczące deficytu na rachunku obrotów bieżących zakładają

Jeznach z GUS: Widać poprawę w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw w II kw.

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - W sektorze przedsiębiorstw widać poprawę w II kw., jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, to w sektorze

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

koniec 2017 r. Prognozy dotyczące deficytu na rachunku obrotów bieżących zakładają poziom -0,4% PKB w 2018 r. oraz -1,1% w 2019 r. wobec pierwszej nadwyżko od 1995 r., odnotowanej w 2017 r. (na poziomie 0,3% PKB). Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitcha możliwe jest w przypadku kontynuacji

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 36,1 mld euro w XI

2016 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 358,1 mld euro, tj. 3,4% PKB strefy euro wobec 319,9 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 23 mln euro nadwyżki w IV kw.

) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (19,3 mld zł) i obrotów towarowych (2,8 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,02%" - czytamy w komentarzu do danych.   Niewielka nadwyżka w rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda usług (o 4,8

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28,4 mld euro w X

roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 344,3 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 320,2 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC.  

Jeznach z GUS: Wzrost PKB za I-III kw. 2017 szacujemy na 4,3% r/r

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy za okres I-III kw. 2017 r szacowany jest na 4,3% r/r wobec wzrostu o 2,9% r/r w analogicznym okresie ub. roku, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Łącznie po

Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.

rolę kapitału zagranicznego w gospodarce krajowej, co jest cechą wspólną Europy Środkowo-Wschodniej. Jednakże saldo na rachunku obrotów bieżących poprawiło się w ostatnich latach, co powinno pomóc obniżyć dług zagraniczny netto. Spodziewamy się, że zadłużenie zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 25,3 mld euro we wrześniu

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 337,5 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 322,5 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 29,7 mld euro w sierpniu

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 350 mld euro, tj. 3,3% PKB strefy euro wobec 317 mld euro (3,1% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 25,5 mld euro w XII

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) wyniosła 25,5 mld euro w grudniu 2015 r., podał Europejski Bank Centralny (EBC). Konsensus rynkowy wynosił 22,3 mld euro. Saldo w takiej wysokości wynikało z nadwyżki w obrotach

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w lipcu

dwunastu miesięcy zakończonych w lipcu 2016 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 343,2 mld euro, tj. 3,2% PKB strefy euro wobec 309,7 mld euro (3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

pierwotnych (23,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (18,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,8%" - napisał bank centralny w komentarzu. W porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego w

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 26,4 mld euro w XI

dodatniego salda usług (5,9 mld euro) i dochodów pierwotnych (4,5 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (11 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W ujęciu 12-miesięcznym, nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 31,2 mld euro, tj. 3% PKB

Jeznach z GUS: Po danych za IV kw., wzrost PKB za cały 2016 pozostaje bez zmian

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Po publikacji danych o wzroście PKB za IV kwartał ub.r. dane za cały 2016 r. pozostają bez zmian, poinformowała dyrektor Departament Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Według wstępnej oceny, w IV kwartale 2016 r

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 28,2 mld euro w czerwcu

czerwcu 2016 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 347,8 mld euro, tj. 3,3% PKB strefy euro wobec 302,1 mld euro (2,9% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 20,4 mld euro w X

dodatniego salda usług (4,4 mld euro) i dochodów pierwotnych (3,1 mld euro), które częściowo były skompensowane deficytem dochodów wtórnych (14 mld euro), podał bank centralny w komunikacie. W ujęciu 12-miesięcznym, nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 299,9 mld euro, tj. 2,9% PKB

Jeznach z GUS: Na wzrost PKB w III kw. negatywnie wpłynęło jedynie budownictwo

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Na tempo wzrostu PKB w III kw. br. pozytywnie wpłynęły wszystkie sektory gospodarki z wyjątkiem budownictwa, poinformowała dyrektor Departament Rachunków Narodowych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) Maria Jeznach. "Poza budownictwem, oceniamy pozytywny

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 3,3% PKB w 2014 r.

), prezentując zaktualizowane dane. Zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 50,4% PKB (wobec 50,1% PKB szacowanych w kwietniu) w porównaniu do 55,9% PKB (wobec odpowiednio: 55,7%) rok wcześniej. Dane zostały opracowane zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w

Sasin: Gospodarstwa domowe nie zapłacą więcej za energię elektryczną w 2020 r.

gospodarstwach domowych. W połowie listopada Sasin mówił, że podwyżki cen prądu dla indywidualnych odbiorców nie będzie i deklarował, że rząd zrobi wszystko, żeby tak się stało. Na początku grudnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 30,8 mld euro w maju

rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 347,1 mld euro, tj. 3,3% PKB strefy euro wobec 289,7 mld euro (2,8% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 3%, za 2017 r. - bez zmian: 4,6%

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,6% w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jest to wynik zgodny z wcześniejszymi szacunkami Urzędu. Wzrost PKB za 2016 r. w tym ujęciu został skorygowany do 3% z wcześniej szacowanych 2,9

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 29,4 mld euro we wrześniu

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro (w ujęciu wyrównanym sezonowo) ezrosła do 29,4 mld euro we wrześniu br. z 18,7 mld euro (po rewizji) miesiąc wcześniej, podał Europejski Bank Centralny (EBC). Wrześniowe saldo w takiej wysokości wynikało z

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

do 4,1-4,3% r/r. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kw. 2019 roku o 3,9% r/r wobec 4,6% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł

Emilewicz: Wzrost cen energii dla gosp. domowych może sięgnąć 10% w 2020 r. 

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych prawdopodobnie wzrosną o 10% r/r w 2020 roku, uważa minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.  "Osobiście nie spodziewam się drastycznego wzrostu. Na poziomie gospodarstw domowych może to być

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 36,2 mld euro w kwietniu

na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 329,4 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 282,4 mld euro (2,8% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

%. W raporcie z lipca 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,6% w 2018 r., 3,8% w 2019 r. oraz 3,5% w 2020 r. "Do podwyższenia tempa wzrostu PKB oraz rewizji jego struktury w 2018 r. przyczyniło się uwzględnienie danych o rachunkach narodowych za II kw. br. oraz

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 27,3 mld euro w marcu

nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 322 mld euro, tj. 3,1% PKB strefy euro wobec 274,5 mld euro (2,7% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Indeks zaufania konsumentów - GfK styczeń 9,9 9,8 10:00 Polska Stopa bezrobocia listopad 8,30% 8,20% 10:30 Wlk. Brytania PKB s.a. - fin. III kw. 0,5% k/k 0,7% k/k 10:30 Wlk. Brytania PKB s.a. - fin. III kw. 2,3% r/r 2,2% r/r

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

r. pozostała bez zmian. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł w 2017 r. po rewizji 1 988,73 mld zł. "Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,8%, w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,6 %" - czytamy w komunikacie

Sasin: Ustawa o rekompensatach za prąd może przewidywać zaliczki płatne w 2020r.

połowie grudnia 2019 r. URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż obowiązującą od 1 stycznia 2020 r., a w końcu grudnia - dla spółek Enea i Energa Obrót. Wzrost rachunku odbiorców średnio w grupie G11 (łącznie sprzedaż i dystrybucja) wyniesie odpowiednio: 11,4-12,9%, 12,2% i 11,3%. Do końca 2019 r

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1244 mln euro nadwyżki w I kw.

(0,7 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 1,2%" - czytamy w komentarzu NBP do danych. W porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego w omawianym kwartale br. nastąpiła zmiana salda na rachunku bieżącym z ujemnego na dodatnie. "Nadwyżka wynikała

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1971 mln euro deficytu w IV kw.

dodatnie salda usług (2.311 mln euro) i dochodów wtórnych (138 mln euro). Relacja deficytu rachunku bieżącego do PKB wyniosła minus 1,7%" - czytamy w komentarzu do danych. Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była dodatnia i wyniosła 998 mln euro. Relacja łącznego salda

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 110 mln euro nadwyżki w II kw.

mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 1,0%, podał NBP w komentarzu do danych.  "Odnotowana nadwyżka na rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda dochodów pierwotnych o 7,2 mld zł oraz obrotów towarowych o 4,9 mld zł. W omawianym kwartale

MF: Dług sektora general government wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec 2019 r.

6 295,3 mln zł (+8,2%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 5 672,1 mln zł (+7,8%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 11,9 mln zł (-17,2%). "Relacja PDP do PKB w 2019 r. wyniosła 43,8% i spadła w porównaniu z 2018 r. o 2,8 pkt proc." - czytamy także. 

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

:00 Chiny PKB II kw. 1,6% k/k 1,4% k/k 04:00 Chiny PKB II kw. 6,7% r/r 6,8% r/r 11:00 Strefa Euro Bilans handlu

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,3%

2,5% w 2019 r. (wobec 0,6% deflacji średniorocznej w ub.r.). Z kolei deficyt na rachunku obrotów bieżących prognozowany jest na poziomie 0,7% PKB w br. (wobec -0,5% PKB w ub.r.) i dalej: 1,7% PBB w 2018 r. oraz 2,5% PKB w 2019 r. (ISBnews)