rachunek inwestycyjny

Maciej Samcik

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

Kilkaset tysięcy klientów funduszy inwestycyjnych w Polsce już za kilka tygodni może się obudzić z... zablokowanymi rachunkami. I to nie z winy funduszy, lecz surowego prawa, którego wyegzekwowanie polskie władze zrzuciły na instytucje finansowe.

Fakty o FATCA, czyli kowal zawinił...

Na początku grudnia 200-300 tys. klientów funduszy inwestycyjnych może mieć nie lada problem. Nie będą mogli sprzedać posiadanych udziałów w funduszach, kupić nowych ani wycofać pieniędzy z rachunku. W pewnym stopniu problem może też dotknąć posiadaczy kont bankowych. Wszystko z powodu rzeczy tak marginalnej, że aż nie mieści się to w głowie - oświadczenia dotyczącego... rezydencji podatkowej w USA.

Zarabiaj na giełdzie bez podatku, czyli III filar w biurze maklerskim

Jeżeli do momentu przejścia na emeryturę nie wypłacisz pieniędzy z rachunku inwestycyjnego, nie zapłacisz 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Z podatku zwolniona jest też dywidenda. To główne zalety dobrowolnych kont emerytalnych w biurach maklerskich.

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

jeśli założyłeś konto między 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. Jeśli relację z bankiem, funduszem inwestycyjnym czy biurem maklerskim zawarłeś później lub wcześniej - obowiązek cię nie dotyczy (oświadczenie albo złoży za ciebie instytucja finansowa, albo złożyłeś je już przy zakładaniu konta). W

Duże zainteresowanie zapisami na akcje PZU

otwieraniem rachunków inwestycyjnych spowolnione było działanie systemu informatycznego, ale nie doszło do zawieszenia. Teraz wszystko działa już płynnie - powiedziała nam dyrektor zarządzająca Domu Maklerskiego PKO BP Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk. Inwestorzy mogą zapisywać się w licznej sieci Punktów Obsługi

Kolejki pod biurami maklerskimi. Polacy chcą akcji PZU

zainteresowania otwieraniem rachunków inwestycyjnych spowolnione było działanie systemu informatycznego. Ale nie doszło do jego zawieszenia. Potem wszystko działało już płynnie - potwierdza dyrektor zarządzająca Domu Maklerskiego PKO BP Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk. W niektórych oddziałach PKO BP od rana pojawiły

TMS Brokers szuka najlepszego tradera w Polsce

najlepsze stopy zwrotu na koniec rywalizacji. Każda osoba, która przystąpi do konkursu, dla zwiększenia swoich szans może zgłosić do udziału maksymalnie 10 rachunków maklerskich. Wyniki zmagań uczestników będzie można obserwować za pośrednictwem rankingu na stronie konkursowej w serwisie TMS NonStop oraz

Wielcy zarządzający polskimi funduszami. Oni wiedzą, jak zarabiać

Polacy trzymają w funduszach inwestycyjnych 133 mld zł, czyli 12 mld zł mniej, niż wynosi rekord wszech czasów z października 2007 roku. Przez lata prawdziwymi hegemonami na rynku były fundusze związane z dużymi bankami: Pioneer Pekao, Arka BZ WBK, PKO TFI, ING TFI... To status quo przynajmniej

US dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach GO TFI na 6,5 mln zł

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Urząd Skarbowy w Warszawie dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach bankowych oraz na rachunkach papierów wartościowych GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GO TFI) o wartości 6,5 mln zł z uwagi na zarządzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podało TFI

JSW umorzy certyfikaty funduszu stabilizacyjnego na ok. 400 mln zł

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ) serii A i B na łączną szacowaną kwotę ok. 400 mln zł, podała spółka. "Przewidywany wpływ środków z

KNF zezwoliła Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej

: - przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, - nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, - doradztwa inwestycyjnego, - świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania umów o podobnym

PZU uruchomił serwis dla pracowników do obsługi PPK

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uruchomił bezpłatny internetowy serwis do obsługi pracowniczych planów kapitałowych przez pracowników. System umożliwia sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na rachunek w PPK i

GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł -17 mld zł w 2018 roku

wobec 3,77 mld zł rok wcześniej. "Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 98,9% przychodów operacyjnych. Przychody portfela inwestycyjnego wzrosły o 15,0% w odniesieniu do 2017 r. i wyniosły 4,26 mld zł. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 968,2 mln zł. Koszty

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

wnioskodawcę i przekazuje mu informację o rachunkach „śpiochach”. System nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Wielu spadkobierców podejrzewa, że zmarły miał nie tylko rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ale też rachunek w biurze maklerskim, polisy ubezpieczeniowe lub inwestycyjne albo

Santander Bank Polska rezygnuje z niektórych prowizji kredytowych od MSP

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska nie będzie pobierał prowizji za nieutrzymanie wpływów na rachunkach firmowych oraz prowizji za zarządzanie od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania, podał bank. Zwolnienia będą dotyczyć umów kredytowych, które zawierają zapisy dotyczące tych

Skarbiec TFI liczy na kilkadziesiąt tysięcy pracowników w II turze PPK

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI)  zamierza pozyskać kilkadziesiąt tysięcy pracowników z małych i średnich firm w drugiej turze wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Chce zachować równowagę pomiędzy liczbą klientów

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

kolejnego etapu tego strategicznego dla naszego banku procesu. W czerwcu br. Dom Maklerski Pekao przejął obsługę rachunków maklerskich od Domu Inwestycyjnego Xelion, w sierpniu zintegrowaliśmy działalność CDM Pekao - tym samym konsolidując obsługę klientów indywidualnych na rynku maklerskim w Domu

BIK: Kwota odroczonych/zawieszonych zobowiązań wyniosła 76 mld zł na 25 V

portfela dla mikroprzedsiębiorców, równego 71,8 mld zł)" - czytamy w komunikacie. Zawieszenie lub odroczenie zobowiązań nadal cieszy się popularnością zarówno wśród osób fizycznych, jak i firm. W porównaniu do tygodnia poprzedzającego (do stanu na 18 maja br.) liczba zaraportowanych rachunków dla

Wielton ma umowę o kredyty z konsorcjum banków

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Wielton zawarł z konsorcjum banków (PKO BP, BGŻ BNP Paribas oraz BGK) umowę o kredyty inwestycyjne i obrotowy, podała spółka. Umowa obejmuje: - kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie wykorzystania w wysokości 110 mln zł (możliwy do uruchomienia w złotym i

Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

jednostkę banku, połączy działalność maklerską prowadzoną obecnie przez Centralny Dom Maklerski Pekao, Pekao Investment Banking (w wybranym obszarze obsługi klienta instytucjonalnego) oraz Dom Inwestycyjny Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku

MCI.PrivateVentures FIZ ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Morele.net

wyłącznej kontroli przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.TechVentures 1.0) z siedzibą w Warszawie nad Morele.net spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. MCI.TechVentures jest subfunduszem, wchodzącym w skład grupy

KNF nakazała przeniesienie instrumentów finans.,środków z Vestor DM do DM PKO BP

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków z Vestor Dom Maklerski (Vestor DM) do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku

Kościński potwierdza plany nowelizacji budżetu na przełomie czerwca i lipca

i epidemia znowu wybuchnie, czy będziemy mieć środki na utrzymanie gospodarki jak teraz, czy będziemy mogli koncentrować się na impulsie gospodarczym, żeby restartować gospodarkę" - wskazał. Wiceminister finansów Piotr Patkowski dodał, że "na rachunkach bieżących budżetu państwa jest w

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - DNB Bank Polska wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) udzielił 82 mln zł kredytu funduszowi Energy and Infrastructure SME Fund kredytem na budowę 66 elektrowni fotowoltaicznych, które łącznie osiągną moc 65,6 MW, podał bank. Instalacja będzie

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Sęk w tym, że BIK ujawni potrzebne dane tylko na wniosek sądu, który prowadzi postępowanie spadkowe, albo na podstawie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W systemie nie ma też informacji o środkach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych lub na rachunkach w

GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku

; - czytamy w komunikacie. Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w 2019 r. wyniosły 4,8 mld zł wobec 4,3 mld zł rok wcześniej. GUS podał, że główną pozycją przychodów były przychody portfela inwestycyjnego w wysokości 4,77 mld zł. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2019

Ustawą dot. przekształcenia OFE w IKE rząd zajmie się w III kw. 2019 r.

; "Projektowana ustawa zakłada przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne zarządzające IKE zasilone aktywami zgromadzonymi w OFE (łącznie jest to ok. 162 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok 15,7 mln członków OFE) będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie

MF zaoferuje obligacje za 6-14 mld zł na dwóch przetargach sprzedaży w maju

środków na rachunkach budżetowych jest bliski 90 mld zł, co oznacza, że budżet jest płynnościowo przygotowany na oczekiwane zwiększenie potrzeb pożyczkowych w stosunku do założeń wynikających z ustawy" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży. Instrument w

Millennium TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Millennium TFI) zostało wpisane do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, podała. Oznacz to, że jest jedną z pierwszych instytucji spełniających wymogi formalne dotyczące prowadzenia pracowniczych

Sejm za możliwością przeniesienia środków z OFE na IKE lub do ZUS

będzie trafiała żadna część składki emerytalnej). Średnia kwota, zgromadzona na rachunku członka OFE to 10 233 zł. OFE mają zostać przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), z kolei Powszechne Towarzystwa Emerytalne (TFE), obecnie zarządzające OFE, zostaną

TFI Allianz nie będzie pobierało opłaty za zarządzanie PPK w pierwszym roku

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Grupa Allianz rozpoczyna oferowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych - zarządzaniem i prowadzeniem PPK zajmie się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz. W pierwszym roku trwania PPK opłaty za zarządzanie nie będą pobierane, podał Allianz.  "

KNF cofnęła licencję Vestor DM i dała 2 miesiące na zakończenie działalności

prowadzenie ofert obligacji z naruszeniem przepisów ustawy o obligacjach a jednocześnie Vestor nie zapewnił prawidłowo działającego systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, w związku z czym podmiot naruszył obowiązek firmy inwestycyjnej działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami

Bank Pekao: Podział CDM Pekao stał się prawnie skuteczny

Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze

Bank Pekao ma umowę z EFI dotyczącą finansowania startupów

% zabezpieczenia kapitału i odsetek. Przyznany limit portfela to 60 mln zł, w tym 25 mln to kwota kredyty inwestycyjne, a 35 mln zł to kredyty w rachunku bieżącym do zbudowania w okresie 5 lat.  "Dzięki umowie z EFI, otwiera się w Banku Pekao zupełnie nowa jakościowo era w finansowaniu dla

Union Investment TFI zmienia nazwę na Generali Investments TFI

;Zmiana nazwy nie wymaga od klientów żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają w mocy. Numery rachunków bankowych do wpłat, dane dostępowe do serwisów transakcyjnych i innych narzędzi online oraz hasła do systemu transakcyjnego pozostają bez zmian. Nie zmienia się również siedziba Towarzystwa

Duda: Dostęp do kolei jest czasem ważniejszy niż rachunek czysto ekonomiczny

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Transport zbiorowy, w tym kolej, mają ogromne znaczenie w walce z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców wielu rejonów Polski, dlatego utrzymanie połączeń jest czasami ważniejsze niż rachunek ekonomiczny, ocenił prezydent Andrzej Duda. Koszty te mogą jednak

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

kapitału jak rachunki oszczędnościowe, lokaty bankowe, obligacje detaliczne indeksowane inflacją czy fundusze inwestycyjne krótkoterminowych obligacji - tłumaczy Jan Morbiato. Inwestycje długoterminowe. Akcje czy obligacje? Na przeciwległym biegunie mamy najbardziej odległe cele, których realizacja może

GUS: Wynik finansowy OFE wzrósł r/r do 28,4 mld zł w 2017 r. 

pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 98,4% przychodów operacyjnych. Przychody portfela inwestycyjnego spadły o 19,6% w odniesieniu do 2016 r. i wyniosły 3,7 mld zł" - czytamy dalej.  Koszty operacyjne osiągnęły 969,8 mln zł i zwiększyły się o 5,3% w porównaniu do

Credit Agricole chce otworzyć 100 tys. kont z nowej oferty do końca wakacji

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Bank Credit Agricole w pierwszym miesiącu od wprowadzenia oferty "Konto dla Ciebie" otworzył 30 tys. takich rachunków i liczy, że do końca wakacji ich liczba wzrośnie do 100 tys., poinformował wiceprezes Jędrzej Marciniak.  "Od wprowadzenia

MCI.PV i ATP złożyły wniosek w UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad ATM

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek funduszu MCI.Euro Ventures 1.0) oraz ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie

Skarbiec TFI: Większość firm skorzysta z przesunięcia terminu na umowy z PPK

można oczekiwać na przełomie listopada - grudnia, szacuje w rozmowie z ISBnews dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Skarbiec TFI Przemysław Jaworski. Według niego, w obecnej sytuacji przesunięcie terminu PPK to najlepsze rozwiązanie - przedsiębiorcy mogą spokojnie skupić się na prowadzeniu

Santander BP uruchamia pakiet pomocy dla MŚP

także. Pakiet Pomocowy Santander Bank Polska dla małych i średnich firm obejmuje m.in.: odroczenie raty kapitałowej na 3 lub 6 miesięcy kredytowych i leasingowych, automatyczne przedłużenie kredytu w rachunku bieżącym o 2 miesiące zapadających w najbliższym czasie kredytów w rachunkach bieżących

Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali o 0,06 euro na akcję dywidendy

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie akcjonariuszy Warimpeksu postanowiło, że z łącznego zysku bilansowego w wysokości 10 754 773,67 euro za 2018 r. zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,06 euro na akcję, a pozostałe saldo zostanie przeniesione na nowy rachunek, podała spółka

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w lutym

inwestycyjnych o 1,1 mld zł, a zakładów ubezpieczeniowych o 1 mld zł, zmniejszyło się natomiast zaangażowanie inwestorów zagranicznych (o 0,6 mld zł) i banków krajowych (o 0,3 mld zł)" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych. "Poziom

Trudne czasy dla oszczędzających. Bez ryzyka nie uda się uniknąć strat

trzymanie w banku oszczędności staje się coraz mniej opłacalne. – Na rynku finansowym nie ma drogi na skróty, czyli cudownego rozwiązania, które pozwoli osiągnąć wyższą stopę zwrotu przy braku ryzyka – stawia jasno sprawę Maciej Pietraszkiewicz z Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych Citi

Jeznach z GUS: Widać poprawę w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw w II kw.

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - W sektorze przedsiębiorstw widać poprawę w II kw., jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, to w sektorze

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

inwestycyjne wprowadziły także ochronę przed ujemnym saldem na rachunkach maklerskich swoich klientów" - czytamy w materiale.  "84% inwestorów popiera wprowadzenie zabezpieczenia przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim, a 40% traderów wprowadzenie ujednoliconego ostrzeżenia o ryzyku. To

DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie)

Precyzujemy (w tytule i pierwszym akapicie) - zgodnie z wyjaśnieniami DNB - że każda z instytucji udzieliła kredytu w takiej samej wysokości - po 82 mln zł. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - DNB Bank Polska wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI

Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze pośrednictwa, doradztwa

Credit Agricole uruchomił pierwszą placówkę bezgotówkową - w Warszawie

wiceprezes Credit Agricole Damian Ragan, cytowany w komunikacie. Placówka bezgotówkowa to kolejna nowość wdrożona w tym roku przez Credit Agricole. W styczniu bank, jako jeden z pierwszych na rynku, uruchomił specjalną aplikację do samodzielnego zakładania rachunków bankowych: CA24 Otwórz Konto. W kwietniu

Kwieciński: Chcemy zmniejszyć progi inwestycji w akcje w przekształconych OFE

w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, rachunek uczestnika OFE - w indywidualne konta emerytalne" - wskazał minister. Uczestnicy sami dokonają wyboru: Opcja 1, przekazanie wszystkich środków z OFE na prywatne IKE, Opcja 2: przeniesienie wszystkich środków z OFE do ZUS na konto emerytalne

PZU TFI: PPK w PZU wybrało już 590 firm w Polsce

Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w PZU wybrało już 590 firm z całej Polski, zatrudniających łącznie ponad 300 tys. osób, poinformował wiceprezes PZU Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) Marcin Żółtek.  "Firm, które zdecydowały się

IZFIA: 500+ na pierwsze dziecko najczęściej przeznaczane jest na edukację

zainwestować. Fundusze inwestycyjne to obecnie jedne z bezpieczniejszych instrumentów finansowych, dające potencjalnie znacznie wyższą stopę zwrotu niż lokata czy rachunek oszczędnościowy. Na rynku dostępnych jest wiele, które różnią się między sobą między innymi osiąganymi wynikami i strategią

Warimpex przeprowadził prywatną emisję obligacji na ponad 9 mln euro

finansowania na poziomie holdingu, korzystając ze sprzyjającej koniunktury na rynku kredytowym. W ramach tych działań otwarto nową linię kredytową w rachunku bieżącym na kwotę ponad 5 mln euro. Dokonano również prywatnej emisji siedmioletnich obligacji o wartości ponad 9 mln euro" - czytamy w komunikacie

W wezwaniu na akcje ATM nie złożono zapisów

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - W wezwaniu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na akcje ATM nie złożono zapisów, podał podmiot pośredniczący Millennium Dom Maklerski. W połowie stycznia MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działający na rachunek subfunduszu

MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XII

pożyczkowych przyszłego roku określonych w projekcie ustawy budżetowej, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany, wynosi ok. 33%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec listopada ukształtował się na poziomie ok. 40 mld zł " - napisał  wiceminister finansów Piotr Nowak w

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) z wydzielonymi subfunduszami, który ma powstać w wyniku przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przekaże do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) środki odpowiadające wartości zobowiązania z tytułu

KE zatwierdziła polski program zaliczek zwrotnych o wartości 75 mld zł

służyć wsparciu przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii. Wsparcie ze środków publicznych, udzielane w ramach programu będzie miało formę zaliczek zwrotnych. Program ma być skierowany do mikroprzedsiębiorstw (z wyłączeniem osób prowadzących działalność na własny rachunek) oraz do małych i średnich

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

. Mogą one dotyczyć nowych oraz odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych, udzielonych w rachunku bieżącym oraz w formie linii kredytowych. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż czas trwania kredytu plus 3 miesiące i maksymalnie na 27 miesięcy"

Rząd zajmie się w środę projektem ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE

zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jak zapowiadano wiosną, projektowana ustawa zakłada przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne zarządzające IKE zasilone aktywami zgromadzonymi w OFE (łącznie było to - wg danych podanych w maju br. - ok. 162 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok 15,7 mln członków

Jeznach z GUS: Sytuacja dot. inwestycji przedsiębiorstw była stabilna w 2017 r.

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2017 r. spadły, ale w sektorze przedsiębiorstw sytuacja była stabilna, poinformowała powiedziała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu

X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju

naszej strategii, która zakłada skupienie na rozwoju biznesu, ulepszaniu usług i dalszym zwiększaniu liczby nowych rachunków" - powiedział ISBtech Arnaut. Systexan, kontrolowany przez Polish Enterprise Fund VI LP należący do funduszu private equity Enterprise Investors, poinformował wcześniej, że

MFiPR wprowadziło ułatwienia w kredycie technologicznym w zw. z koronawirusem

którym pracuje rząd. Dzięki nim wielu przedsiębiorstwom, odczuwającym ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, łatwiej będzie podejmować decyzje inwestycyjne, utrzymać produkcję i miejsca pracy. Kredyt na innowacje technologiczne jest rozwiązaniem współfinansowanym z funduszy unijnych w Programie

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

konkurencyjności krajowych firm inwestycyjnych, podała IDM.  IDM skierowała pismo do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z opublikowanym 30 maja br. dokumentem konsultacyjnym cypryjskiego organu nadzoru (CySEC) i planowanym wprowadzeniem interwencji krajowej dotyczącej rynku CFD zgodnie z

Morawiecki: Proponujemy przekazanie 100% środków z OFE na prywatne konta

koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania.  "Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia dzisiaj propozycję przekazania całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta

Prezes Pekao TFI: Chcemy zarządzać min. 10% aktywów zgromadzonych w PPK

oszczędzający będzie miał stały dostęp do swojego rachunku PPK. Natomiast dla osób preferujących tradycyjny model kontaktu, uczestnik będzie mógł np. sprawdzić saldo rachunku PPK czy złożyć wniosek o zmianę funduszu zdefiniowanej daty w pobliskiej placówce Banku Pekao. "Polityka inwestycyjna zarządzania

Jeznach z GUS: Wpływ komponentu inwestycyjnego na PKB wzrósł w IV kw.

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Wpływ komponentu inwestycyjnego na PKB zwiększył się w IV kw. ub.r. w porównaniu z poprzednimi kwartałami, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Mogę powiedzieć, że w IV kwartale

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji we IX

środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 67 mld zł" - napisał  wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych na wrzesień. "W lipcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 3,2 mld zł

PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Qumak zawarł z PKO Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym w ramach subfunduszy (inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą dofinansowania spółki, podał Qumak. Na jej mocy PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka. "

Prezydent podpisał nowelę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK

wezwań do zawarcia umowy, aż do kolejnej weryfikacji w następnym terminie stosowania przepisów); - wprowadzają dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny

KNF nałożyła karę w wys. 400 tys. na J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

. transakcji zbycia 990 000 akcji emitenta o łącznej wartości 3 366 000,00 zł zawartej 18 kwietnia 2018 r. na własny rachunek w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r., 2. transakcji kupna 136 800 akcji

Rząd przyjął projekt ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji

) działań dotyczących restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; - rozszerzenie wariantów zarządzania środkami finansowymi BFG w obszarze inwestycyjnym przez wprowadzenie polityki inwestycyjnej BFG (możliwości lokowania przez BFG wolnych środków w depozycie u ministra finansów

KNF: W IKE zgromadzono 8,2 mld zł aktywów, w IKZE 1,9 mld zł na koniec czerwca

połowie br. 17,3 tys. osób zamknęło rachunki IKE w związku z całkowitym zwrotem środków (wzrost o 7,9%) ­ najwięcej w funduszach inwestycyjnych (8,1 tys. osób), zaś 7,3 tys. osób zamknęło rachunki IKZE w związku ze zwrotem środków − najwięcej w zakładach ubezpieczeń (3,3 tys. osób) i w

Jeznach z GUS: Przemysł, budownictwo i transport rosły szybciej niż PKB w IV kw.

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Przeciętnie szybsze tempo niż w gospodarce narodowej notujemy w kluczowych segmentach gospodarki: w przemyśle, budownictwie i transporcie, natomiast niższe niż w gospodarce - w handlu, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu

EBI zatwierdził ostatnią transzę kredytu dla Radomia na 85 mln zł

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził dziś trzecią - i ostatnią - transzę kredytu w wysokości 80,5 mln zł z łącznej puli wysokości 180 mln zł (42 mln euro) na projekty w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich w Radomiu, podał EBI.  "

Senat przyjął nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

dotyczące warunków działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w zakresie restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych" - czytamy na stronie internetowej Senatu. Nowelizacja rozszerza ponadto warianty zarządzania środkami finansowymi BFG w zakresie inwestycyjnym, wprowadzając

Rząd przyjął projekt noweli o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów

możliwości przekraczania limitu kosztów inwestycyjnych, określonego dla zadań w KPI" - czytamy dalej. Projekt przewiduje, że prowadzący instalację (np. zakład przemysłowy) będzie zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii Europejskiej (z uprawnieniami do

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował na GPW

dostępne na rachunkach IKE i IKZE. Mamy nadzieje, że z uwagi na łatwość zawierania transakcji, atrakcyjne kwotowanie, niskim kwotom inwestycji oraz wprowadzoną niższą opłatą za zarządzanie (1%) fundusz zyska zainteresowanie inwestorów" - powiedział członek zarządu Beta Securities Poland Robert

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

wpływającym na saldo rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. "W 2019 r. deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, przekraczając 1% PKB. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej będzie w dalszym ciągu deficyt dochodów pierwotnych, który odzwierciedla ujemną międzynarodową pozycję

BOŚ rozpoczął współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju dot. inicjatywy Jessica

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnymi i Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. o cesji praw i obowiązków, wynikających z umowy deponowania i zarządzania funduszami inicjatywy Jessica dla województwa pomorskiego. Od

GetBack nabył 99,38% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

zarządzanymi przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (działającą na rachunek spółki na podstawie umowy zlecenia nabycia akcji EGB) w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży akcji EGB spółka nabyła poza obrotem zorganizowanym akcje EGB reprezentujące w

PKO BP największym bankiem korporacyjnym, z ponad 100 mld zł finans. dla biznesu

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przez PKO Bank Polski przekroczyła 100 mld zł. PKO BP jest więc największym bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym w kraju. Przewaga nad drugim w zestawieniu bankiem to ponad 20 mld zł, podała instytucja. "Segment

Stracili dach nad głową i pieniądze. Jak prześwietlić dewelopera i nie dać się zrobić w balona

antresole. Nabywcy wirtualnych mieszkań stracili dach nad głową i pieniądze. A ich sąsiedzi piętro niżej mają dopłacić po pół miliona za niechciany nadmetraż. Zobacz: Zagadka znikających mieszkań, czyli historia dewelopera prestidigitatora Umowa deweloperska i bankowy rachunek powierniczy Zgodnie z ustawą

KE: 1 mld euro na gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla MŚP

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - W najbliższych tygodniach 1 mld euro zostanie przekierowanych z budżetu unijnego budżetu na gwarancje dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz firmom o średniej

IDM i SII są przeciw restrykcjom podatkowym w SRRK

uniemożliwienia inwestorom inwestującym na instrumentach CFD kompensowania strat z tych instrumentów z zyskami z innych instrumentów finansowych. SII zaproponowało też wprowadzenie możliwości kompensowania strat z tytułu inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych i inne papiery wartościowe z zyskami od

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

; - czytamy w komunikacie. Respondenci jako najbardziej skuteczną drogę pomnażania kapitału z myślą o dzieciach najczęściej wskazywali odkładanie środków na rachunku oszczędnościowym (23%), w przysłowiowej skarpecie (22%) lub na lokacie (21%) Jak wynika z badania, jeden na dwudziestu rodziców

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

3,7%. Bazowy scenariusz resortu zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku. Według MR, głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski pozostaje popyt krajowy. Dominującą rolę pełni tu w dalszym ciągu konsumpcja

Przegląd informacji ze spółek

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI), które poprzez fundusze posiada 5,88% kapitału w Altus Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Altus TFI w celu upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu

Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 5,2% kw/kw w I kw., wskaźnik NPL: 4,5%

walutach obcych, w tym kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - czytamy także.  Bank podał, że zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 5 254,4 mln zł, tj. 6,8% kwartalnie, zarówno na rachunkach bieżących, jak i depozytach terminowych (odpowiednio o 7,8% i 2,2

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

mln przedsiębiorstw, w tym 2 mln osób prowadzących działalność na własny rachunek. Programy te mają zapewnić przedsiębiorstwom szczególnie dotkniętym skutkami pandemii dostateczną płynność, która pozwoli im zaspokoić pilne potrzeby kapitałowe i inwestycyjne. Umożliwi im to kontynuowanie działalności

PHZ Baltona ocenia cenę w wezwaniu PPL jako godziwą

dla spółki oraz wzywającego. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej wzywający udzielił spółce finansowania poprzez objęcie obligacji serii A i serii B o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł, przy czym kwota 130 mln zł zostanie przekazana do dyspozycji spółki wyłącznie w przypadku uzyskania

Potencjalny kupiec może złożyć ofertę na Mennica Legacy Tower ok. września

będzie miała wpływ na decyzję spółki o wypłacie dywidendy w przyszłym roku. "Jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, co spowoduje pojawienie się sporej kwoty na rachunkach Mennicy, to zakładam, że większa część tej kwoty przejdzie na konta akcjonariuszy w ramach dywidendy" - powiedział. W maju

EuroRating nadał Dino Polska ratinrating na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

rosnące marże na sprzedaży na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Do czynników pozytywnych agencja zalicza również wysoką efektywność działalności mierzoną m.in. cyklem konwersji gotówki, który (z uwagi na szybką rotację zapasów, praktycznie zerowy cykl obrotu należności handlowych oraz

MFPR: Czas na decyzję ws. przekazania funduszy z OFE do ZUS: 1 VI do 1 VIII 2020

). Przekształcenie obecnych OFE w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzące specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) nastąpi 27 listopada 2020 r. "Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie

PKO BP wypowiedział Vistal Offshore kredyt w rachunku bieżącym

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski wypowiedział umowę kredytu w rachunku bieżącym Vistal Offshore – spółce zależnej Vistalu Gdynia, podała firma. "Termin wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni licząc od dnia następującego po dniu doręczenia przedmiotowego wypowiedzenia

UKNF pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia 100% środków z OFE na IKE

operacja przełoży się na zwiększenie zaufania wśród uczestników rynku finansowego, zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych. Przeniesienie aktywów z rachunków w OFE na prywatne, indywidualne konta emerytalne będzie miało stymulujący wpływ na polski rynek kapitałowy" - czytamy w komunikacie. "

Akcjonariusze Warimpexu zdecydowali o 0,06 euro dywidendy na akcję za 2017 r.

rachunek. Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia z 14 czerwca 2018 r. wypłata ta zostanie dokonana zgodnie z austriackim prawem podatkowym jako zwrot depozytu zgodnie z art. 4 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym" - czytamy w komunikacie. Dywidenda będzie płatna 22 czerwca 2018 r. Akcje

BGK zmienił warunki przyznania gwarancji Biznesmax w ramach pakietu pomocowego

były dostępne tylko do kredytów inwestycyjnych. Nowością jest objęcie gwarancją stanowiącą pomoc de minimis kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym, podano także. "Obecnie kluczowe jest zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego i prostego dostępu do

Przegląd informacji ze spółek

przekazało 73 w porównaniu do 5 rok wcześniej, podała spółka. Około 200 pierwszych pracowników, którzy oszczędzają na prowadzonych przez PZU rachunkach pracowniczych planów kapitałowych (PPK), otrzymało tzw. wpłaty powitalne w wysokości 250 zł, podało PZU TFI. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy

Skarbiec: Udział w PPK będzie wymagał od TFI powołania nowych funduszy

mówi, że w PPK oferować można jedynie tzw. fundusze zdefiniowanej daty, czyli instrumenty, które uwzględniają konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika. "Wydaje się, że chyba nie ma na rynku obecnie funkcjonującego funduszu, który by spełniał