rachunek inwestycyjny

Maciej Samcik

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

Amerykanie zrobili kłopot klientom polskich funduszy. Będziemy mieli zablokowane rachunki?

Kilkaset tysięcy klientów funduszy inwestycyjnych w Polsce już za kilka tygodni może się obudzić z... zablokowanymi rachunkami. I to nie z winy funduszy, lecz surowego prawa, którego wyegzekwowanie polskie władze zrzuciły na instytucje finansowe.

Fakty o FATCA, czyli kowal zawinił...

Na początku grudnia 200-300 tys. klientów funduszy inwestycyjnych może mieć nie lada problem. Nie będą mogli sprzedać posiadanych udziałów w funduszach, kupić nowych ani wycofać pieniędzy z rachunku. W pewnym stopniu problem może też dotknąć posiadaczy kont bankowych. Wszystko z powodu rzeczy tak marginalnej, że aż nie mieści się to w głowie - oświadczenia dotyczącego... rezydencji podatkowej w USA.

Zarabiaj na giełdzie bez podatku, czyli III filar w biurze maklerskim

Jeżeli do momentu przejścia na emeryturę nie wypłacisz pieniędzy z rachunku inwestycyjnego, nie zapłacisz 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Z podatku zwolniona jest też dywidenda. To główne zalety dobrowolnych kont emerytalnych w biurach maklerskich.

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

jeśli założyłeś konto między 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. Jeśli relację z bankiem, funduszem inwestycyjnym czy biurem maklerskim zawarłeś później lub wcześniej - obowiązek cię nie dotyczy (oświadczenie albo złoży za ciebie instytucja finansowa, albo złożyłeś je już przy zakładaniu konta). W

Duże zainteresowanie zapisami na akcje PZU

otwieraniem rachunków inwestycyjnych spowolnione było działanie systemu informatycznego, ale nie doszło do zawieszenia. Teraz wszystko działa już płynnie - powiedziała nam dyrektor zarządzająca Domu Maklerskiego PKO BP Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk. Inwestorzy mogą zapisywać się w licznej sieci Punktów Obsługi

Kolejki pod biurami maklerskimi. Polacy chcą akcji PZU

zainteresowania otwieraniem rachunków inwestycyjnych spowolnione było działanie systemu informatycznego. Ale nie doszło do jego zawieszenia. Potem wszystko działało już płynnie - potwierdza dyrektor zarządzająca Domu Maklerskiego PKO BP Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk. W niektórych oddziałach PKO BP od rana pojawiły

TMS Brokers szuka najlepszego tradera w Polsce

najlepsze stopy zwrotu na koniec rywalizacji. Każda osoba, która przystąpi do konkursu, dla zwiększenia swoich szans może zgłosić do udziału maksymalnie 10 rachunków maklerskich. Wyniki zmagań uczestników będzie można obserwować za pośrednictwem rankingu na stronie konkursowej w serwisie TMS NonStop oraz

Wielcy zarządzający polskimi funduszami. Oni wiedzą, jak zarabiać

Polacy trzymają w funduszach inwestycyjnych 133 mld zł, czyli 12 mld zł mniej, niż wynosi rekord wszech czasów z października 2007 roku. Przez lata prawdziwymi hegemonami na rynku były fundusze związane z dużymi bankami: Pioneer Pekao, Arka BZ WBK, PKO TFI, ING TFI... To status quo przynajmniej

KNF zezwoliła Bankowi Pekao na prowadzenie działalności maklerskiej

: - przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, - nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, - doradztwa inwestycyjnego, - świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania umów o podobnym

PZU uruchomił serwis dla pracowników do obsługi PPK

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uruchomił bezpłatny internetowy serwis do obsługi pracowniczych planów kapitałowych przez pracowników. System umożliwia sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na rachunek w PPK i

GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł -17 mld zł w 2018 roku

wobec 3,77 mld zł rok wcześniej. "Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 98,9% przychodów operacyjnych. Przychody portfela inwestycyjnego wzrosły o 15,0% w odniesieniu do 2017 r. i wyniosły 4,26 mld zł. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 968,2 mln zł. Koszty

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

wnioskodawcę i przekazuje mu informację o rachunkach „śpiochach”. System nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Wielu spadkobierców podejrzewa, że zmarły miał nie tylko rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, ale też rachunek w biurze maklerskim, polisy ubezpieczeniowe lub inwestycyjne albo

Skarbiec TFI liczy na kilkadziesiąt tysięcy pracowników w II turze PPK

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI)  zamierza pozyskać kilkadziesiąt tysięcy pracowników z małych i średnich firm w drugiej turze wdrażania pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Chce zachować równowagę pomiędzy liczbą klientów

DM Pekao rozszerzy zakres usług m.in. o obsługę instytucji do końca 2019 r.

kolejnego etapu tego strategicznego dla naszego banku procesu. W czerwcu br. Dom Maklerski Pekao przejął obsługę rachunków maklerskich od Domu Inwestycyjnego Xelion, w sierpniu zintegrowaliśmy działalność CDM Pekao - tym samym konsolidując obsługę klientów indywidualnych na rynku maklerskim w Domu

Wielton ma umowę o kredyty z konsorcjum banków

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Wielton zawarł z konsorcjum banków (PKO BP, BGŻ BNP Paribas oraz BGK) umowę o kredyty inwestycyjne i obrotowy, podała spółka. Umowa obejmuje: - kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie wykorzystania w wysokości 110 mln zł (możliwy do uruchomienia w złotym i

Bank Pekao: CDM Pekao zostanie formalnie podzielony do końca sierpnia br.

jednostkę banku, połączy działalność maklerską prowadzoną obecnie przez Centralny Dom Maklerski Pekao, Pekao Investment Banking (w wybranym obszarze obsługi klienta instytucjonalnego) oraz Dom Inwestycyjny Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku

KNF nakazała przeniesienie instrumentów finans.,środków z Vestor DM do DM PKO BP

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wydała decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków z Vestor Dom Maklerski (Vestor DM) do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku

MCI.PrivateVentures FIZ ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Morele.net

wyłącznej kontroli przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.TechVentures 1.0) z siedzibą w Warszawie nad Morele.net spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. MCI.TechVentures jest subfunduszem, wchodzącym w skład grupy

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Sęk w tym, że BIK ujawni potrzebne dane tylko na wniosek sądu, który prowadzi postępowanie spadkowe, albo na podstawie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. W systemie nie ma też informacji o środkach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych lub na rachunkach w

Ustawą dot. przekształcenia OFE w IKE rząd zajmie się w III kw. 2019 r.

; "Projektowana ustawa zakłada przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w fundusze inwestycyjne zarządzające IKE zasilone aktywami zgromadzonymi w OFE (łącznie jest to ok. 162 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok 15,7 mln członków OFE) będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie

Millennium TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Millennium TFI) zostało wpisane do ewidencji PPK, prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, podała. Oznacz to, że jest jedną z pierwszych instytucji spełniających wymogi formalne dotyczące prowadzenia pracowniczych

KNF cofnęła licencję Vestor DM i dała 2 miesiące na zakończenie działalności

prowadzenie ofert obligacji z naruszeniem przepisów ustawy o obligacjach a jednocześnie Vestor nie zapewnił prawidłowo działającego systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, w związku z czym podmiot naruszył obowiązek firmy inwestycyjnej działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami

Bank Pekao: Podział CDM Pekao stał się prawnie skuteczny

Xelion (w obszarze prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze

Union Investment TFI zmienia nazwę na Generali Investments TFI

;Zmiana nazwy nie wymaga od klientów żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają w mocy. Numery rachunków bankowych do wpłat, dane dostępowe do serwisów transakcyjnych i innych narzędzi online oraz hasła do systemu transakcyjnego pozostają bez zmian. Nie zmienia się również siedziba Towarzystwa

TFI Allianz nie będzie pobierało opłaty za zarządzanie PPK w pierwszym roku

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Grupa Allianz rozpoczyna oferowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych - zarządzaniem i prowadzeniem PPK zajmie się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz. W pierwszym roku trwania PPK opłaty za zarządzanie nie będą pobierane, podał Allianz.  "

Bank Pekao ma umowę z EFI dotyczącą finansowania startupów

% zabezpieczenia kapitału i odsetek. Przyznany limit portfela to 60 mln zł, w tym 25 mln to kwota kredyty inwestycyjne, a 35 mln zł to kredyty w rachunku bieżącym do zbudowania w okresie 5 lat.  "Dzięki umowie z EFI, otwiera się w Banku Pekao zupełnie nowa jakościowo era w finansowaniu dla

GUS: Wynik finansowy OFE wzrósł r/r do 28,4 mld zł w 2017 r. 

pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 98,4% przychodów operacyjnych. Przychody portfela inwestycyjnego spadły o 19,6% w odniesieniu do 2016 r. i wyniosły 3,7 mld zł" - czytamy dalej.  Koszty operacyjne osiągnęły 969,8 mln zł i zwiększyły się o 5,3% w porównaniu do

Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali o 0,06 euro na akcję dywidendy

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie akcjonariuszy Warimpeksu postanowiło, że z łącznego zysku bilansowego w wysokości 10 754 773,67 euro za 2018 r. zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,06 euro na akcję, a pozostałe saldo zostanie przeniesione na nowy rachunek, podała spółka

Credit Agricole chce otworzyć 100 tys. kont z nowej oferty do końca wakacji

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Bank Credit Agricole w pierwszym miesiącu od wprowadzenia oferty "Konto dla Ciebie" otworzył 30 tys. takich rachunków i liczy, że do końca wakacji ich liczba wzrośnie do 100 tys., poinformował wiceprezes Jędrzej Marciniak.  "Od wprowadzenia

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

inwestycyjne wprowadziły także ochronę przed ujemnym saldem na rachunkach maklerskich swoich klientów" - czytamy w materiale.  "84% inwestorów popiera wprowadzenie zabezpieczenia przed ujemnym saldem na rachunku maklerskim, a 40% traderów wprowadzenie ujednoliconego ostrzeżenia o ryzyku. To

Jeznach z GUS: Widać poprawę w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw w II kw.

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - W sektorze przedsiębiorstw widać poprawę w II kw., jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, to w sektorze

Bank Pekao planuje integrację działalności maklerskiej w ramach grupy

prowadzenia rachunków maklerskich dla klienta detalicznego). Pozostaną na rynku rozpoznawalne marki Pekao Investment Banking, która będzie świadczyć usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej, oraz Dom Inwestycyjny Xelion, który będzie prowadził działalność skoncentrowaną na usłudze pośrednictwa, doradztwa

MCI.PV i ATP złożyły wniosek w UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad ATM

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek funduszu MCI.Euro Ventures 1.0) oraz ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie

PZU TFI: PPK w PZU wybrało już 590 firm w Polsce

Rzeszów, 07.10.2019 (ISBnews) - Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w PZU wybrało już 590 firm z całej Polski, zatrudniających łącznie ponad 300 tys. osób, poinformował wiceprezes PZU Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PZU TFI) Marcin Żółtek.  "Firm, które zdecydowały się

Kwieciński: Chcemy zmniejszyć progi inwestycji w akcje w przekształconych OFE

w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, rachunek uczestnika OFE - w indywidualne konta emerytalne" - wskazał minister. Uczestnicy sami dokonają wyboru: Opcja 1, przekazanie wszystkich środków z OFE na prywatne IKE, Opcja 2: przeniesienie wszystkich środków z OFE do ZUS na konto emerytalne

MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XII

pożyczkowych przyszłego roku określonych w projekcie ustawy budżetowej, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany, wynosi ok. 33%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec listopada ukształtował się na poziomie ok. 40 mld zł " - napisał  wiceminister finansów Piotr Nowak w

IZFIA: 500+ na pierwsze dziecko najczęściej przeznaczane jest na edukację

zainwestować. Fundusze inwestycyjne to obecnie jedne z bezpieczniejszych instrumentów finansowych, dające potencjalnie znacznie wyższą stopę zwrotu niż lokata czy rachunek oszczędnościowy. Na rynku dostępnych jest wiele, które różnią się między sobą między innymi osiąganymi wynikami i strategią

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) z wydzielonymi subfunduszami, który ma powstać w wyniku przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przekaże do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) środki odpowiadające wartości zobowiązania z tytułu

Rząd zajmie się w środę projektem ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE

zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jak zapowiadano wiosną, projektowana ustawa zakłada przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne zarządzające IKE zasilone aktywami zgromadzonymi w OFE (łącznie było to - wg danych podanych w maju br. - ok. 162 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok 15,7 mln członków

Warimpex przeprowadził prywatną emisję obligacji na ponad 9 mln euro

finansowania na poziomie holdingu, korzystając ze sprzyjającej koniunktury na rynku kredytowym. W ramach tych działań otwarto nową linię kredytową w rachunku bieżącym na kwotę ponad 5 mln euro. Dokonano również prywatnej emisji siedmioletnich obligacji o wartości ponad 9 mln euro" - czytamy w komunikacie

W wezwaniu na akcje ATM nie złożono zapisów

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - W wezwaniu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na akcje ATM nie złożono zapisów, podał podmiot pośredniczący Millennium Dom Maklerski. W połowie stycznia MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, działający na rachunek subfunduszu

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

konkurencyjności krajowych firm inwestycyjnych, podała IDM.  IDM skierowała pismo do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z opublikowanym 30 maja br. dokumentem konsultacyjnym cypryjskiego organu nadzoru (CySEC) i planowanym wprowadzeniem interwencji krajowej dotyczącej rynku CFD zgodnie z

Morawiecki: Proponujemy przekazanie 100% środków z OFE na prywatne konta

koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania.  "Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia dzisiaj propozycję przekazania całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta

Prezes Pekao TFI: Chcemy zarządzać min. 10% aktywów zgromadzonych w PPK

oszczędzający będzie miał stały dostęp do swojego rachunku PPK. Natomiast dla osób preferujących tradycyjny model kontaktu, uczestnik będzie mógł np. sprawdzić saldo rachunku PPK czy złożyć wniosek o zmianę funduszu zdefiniowanej daty w pobliskiej placówce Banku Pekao. "Polityka inwestycyjna zarządzania

Jeznach z GUS: Sytuacja dot. inwestycji przedsiębiorstw była stabilna w 2017 r.

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2017 r. spadły, ale w sektorze przedsiębiorstw sytuacja była stabilna, poinformowała powiedziała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu

MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji we IX

środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 67 mld zł" - napisał  wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych na wrzesień. "W lipcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 3,2 mld zł

Prezydent podpisał nowelę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK

wezwań do zawarcia umowy, aż do kolejnej weryfikacji w następnym terminie stosowania przepisów); - wprowadzają dodatkowy warunek pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik w postaci konieczności osiągnięcia stopy zwrotu przez fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny

KNF nałożyła karę w wys. 400 tys. na J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

. transakcji zbycia 990 000 akcji emitenta o łącznej wartości 3 366 000,00 zł zawartej 18 kwietnia 2018 r. na własny rachunek w czasie trwania okresu zamkniętego w związku z publikacją skonsolidowanego raportu śródrocznego grupy kapitałowej emitenta za I kw. 2018 r., 2. transakcji kupna 136 800 akcji

PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Qumak zawarł z PKO Parasolowym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym działającym w ramach subfunduszy (inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą dofinansowania spółki, podał Qumak. Na jej mocy PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka. "

Jeznach z GUS: Wpływ komponentu inwestycyjnego na PKB wzrósł w IV kw.

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Wpływ komponentu inwestycyjnego na PKB zwiększył się w IV kw. ub.r. w porównaniu z poprzednimi kwartałami, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Maria Jeznach. "Mogę powiedzieć, że w IV kwartale

EBI zatwierdził ostatnią transzę kredytu dla Radomia na 85 mln zł

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził dziś trzecią - i ostatnią - transzę kredytu w wysokości 80,5 mln zł z łącznej puli wysokości 180 mln zł (42 mln euro) na projekty w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich w Radomiu, podał EBI.  "

Jeznach z GUS: Przemysł, budownictwo i transport rosły szybciej niż PKB w IV kw.

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Przeciętnie szybsze tempo niż w gospodarce narodowej notujemy w kluczowych segmentach gospodarki: w przemyśle, budownictwie i transporcie, natomiast niższe niż w gospodarce - w handlu, poinformowała dyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu

Rząd przyjął projekt noweli o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów

możliwości przekraczania limitu kosztów inwestycyjnych, określonego dla zadań w KPI" - czytamy dalej. Projekt przewiduje, że prowadzący instalację (np. zakład przemysłowy) będzie zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii Europejskiej (z uprawnieniami do

Rząd przyjął projekt ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji

) działań dotyczących restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; - rozszerzenie wariantów zarządzania środkami finansowymi BFG w obszarze inwestycyjnym przez wprowadzenie polityki inwestycyjnej BFG (możliwości lokowania przez BFG wolnych środków w depozycie u ministra finansów

KNF: W IKE zgromadzono 8,2 mld zł aktywów, w IKZE 1,9 mld zł na koniec czerwca

połowie br. 17,3 tys. osób zamknęło rachunki IKE w związku z całkowitym zwrotem środków (wzrost o 7,9%) ­ najwięcej w funduszach inwestycyjnych (8,1 tys. osób), zaś 7,3 tys. osób zamknęło rachunki IKZE w związku ze zwrotem środków − najwięcej w zakładach ubezpieczeń (3,3 tys. osób) i w

Senat przyjął nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

dotyczące warunków działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w zakresie restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych" - czytamy na stronie internetowej Senatu. Nowelizacja rozszerza ponadto warianty zarządzania środkami finansowymi BFG w zakresie inwestycyjnym, wprowadzając

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

; - czytamy w komunikacie. Respondenci jako najbardziej skuteczną drogę pomnażania kapitału z myślą o dzieciach najczęściej wskazywali odkładanie środków na rachunku oszczędnościowym (23%), w przysłowiowej skarpecie (22%) lub na lokacie (21%) Jak wynika z badania, jeden na dwudziestu rodziców

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

wpływającym na saldo rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym. "W 2019 r. deficyt rachunku bieżącego pozostanie ujemny, przekraczając 1% PKB. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej będzie w dalszym ciągu deficyt dochodów pierwotnych, który odzwierciedla ujemną międzynarodową pozycję

Stracili dach nad głową i pieniądze. Jak prześwietlić dewelopera i nie dać się zrobić w balona

antresole. Nabywcy wirtualnych mieszkań stracili dach nad głową i pieniądze. A ich sąsiedzi piętro niżej mają dopłacić po pół miliona za niechciany nadmetraż. Zobacz: Zagadka znikających mieszkań, czyli historia dewelopera prestidigitatora Umowa deweloperska i bankowy rachunek powierniczy Zgodnie z ustawą

Przegląd informacji ze spółek

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI), które poprzez fundusze posiada 5,88% kapitału w Altus Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Altus TFI w celu upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu

PKO BP największym bankiem korporacyjnym, z ponad 100 mld zł finans. dla biznesu

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przez PKO Bank Polski przekroczyła 100 mld zł. PKO BP jest więc największym bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym w kraju. Przewaga nad drugim w zestawieniu bankiem to ponad 20 mld zł, podała instytucja. "Segment

IDM i SII są przeciw restrykcjom podatkowym w SRRK

uniemożliwienia inwestorom inwestującym na instrumentach CFD kompensowania strat z tych instrumentów z zyskami z innych instrumentów finansowych. SII zaproponowało też wprowadzenie możliwości kompensowania strat z tytułu inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych i inne papiery wartościowe z zyskami od

BOŚ rozpoczął współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju dot. inicjatywy Jessica

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnymi i Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. o cesji praw i obowiązków, wynikających z umowy deponowania i zarządzania funduszami inicjatywy Jessica dla województwa pomorskiego. Od

GetBack nabył 99,38% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

zarządzanymi przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (działającą na rachunek spółki na podstawie umowy zlecenia nabycia akcji EGB) w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży akcji EGB spółka nabyła poza obrotem zorganizowanym akcje EGB reprezentujące w

EuroRating nadał Dino Polska ratinrating na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

rosnące marże na sprzedaży na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Do czynników pozytywnych agencja zalicza również wysoką efektywność działalności mierzoną m.in. cyklem konwersji gotówki, który (z uwagi na szybką rotację zapasów, praktycznie zerowy cykl obrotu należności handlowych oraz

MFPR: Czas na decyzję ws. przekazania funduszy z OFE do ZUS: 1 VI do 1 VIII 2020

). Przekształcenie obecnych OFE w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzące specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) nastąpi 27 listopada 2020 r. "Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie

PHZ Baltona ocenia cenę w wezwaniu PPL jako godziwą

dla spółki oraz wzywającego. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej wzywający udzielił spółce finansowania poprzez objęcie obligacji serii A i serii B o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł, przy czym kwota 130 mln zł zostanie przekazana do dyspozycji spółki wyłącznie w przypadku uzyskania

Potencjalny kupiec może złożyć ofertę na Mennica Legacy Tower ok. września

będzie miała wpływ na decyzję spółki o wypłacie dywidendy w przyszłym roku. "Jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, co spowoduje pojawienie się sporej kwoty na rachunkach Mennicy, to zakładam, że większa część tej kwoty przejdzie na konta akcjonariuszy w ramach dywidendy" - powiedział. W maju

UKNF pozytywnie ocenia propozycję przeniesienia 100% środków z OFE na IKE

operacja przełoży się na zwiększenie zaufania wśród uczestników rynku finansowego, zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych. Przeniesienie aktywów z rachunków w OFE na prywatne, indywidualne konta emerytalne będzie miało stymulujący wpływ na polski rynek kapitałowy" - czytamy w komunikacie. "

Akcjonariusze Warimpexu zdecydowali o 0,06 euro dywidendy na akcję za 2017 r.

rachunek. Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia z 14 czerwca 2018 r. wypłata ta zostanie dokonana zgodnie z austriackim prawem podatkowym jako zwrot depozytu zgodnie z art. 4 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym" - czytamy w komunikacie. Dywidenda będzie płatna 22 czerwca 2018 r. Akcje

PKO BP wypowiedział Vistal Offshore kredyt w rachunku bieżącym

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski wypowiedział umowę kredytu w rachunku bieżącym Vistal Offshore – spółce zależnej Vistalu Gdynia, podała firma. "Termin wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni licząc od dnia następującego po dniu doręczenia przedmiotowego wypowiedzenia

IDM: Pogarszająca się kondycja branży maklerskiej ryzykiem dla rynku kapitał.

wyłącznej kompetencji" - czytamy w piśmie skierowanym do prezesa Rady Ministrów. IDM podkreśliła, że dzięki działalności krajowych domów maklerskich oszczędności Polaków, inwestowane bezpośrednio lub za pośrednictwem funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, finansują rozwój krajowych przedsiębiorstw

PZU: Platforma do inwestowania inPZU zgromadziła 100 mln zł aktywów

indeksowe z oferty TFI PZU. Jest dostępna dla klientów 24 godziny na dobę, na dowolnym urządzeniu mobilnym. Decyzja o inwestowaniu za pośrednictwem platformy inPZU nie wymaga zakładania rachunku maklerskiego, zlecenie można opłacić online. Od 2018 roku z oferty inPZU mogą korzystać klienci indywidualni

Skarbiec: Udział w PPK będzie wymagał od TFI powołania nowych funduszy

mówi, że w PPK oferować można jedynie tzw. fundusze zdefiniowanej daty, czyli instrumenty, które uwzględniają konieczność ograniczania poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika. "Wydaje się, że chyba nie ma na rynku obecnie funkcjonującego funduszu, który by spełniał

MFiPR: Rządowy projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE trafi do Sejmu

oszczędzania na emeryturę. Łącznie z pracowniczymi planami kapitałowymi wpisują się w jeden z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - wzmacniają finansowe zabezpieczenie przyszłych emerytów, a jednocześnie budują kapitał dla rozwoju i zwiększają możliwości inwestycyjne państwa" - dodała

Revolut: Liczba polskich użytkowników przekroczyła 500 tys.

wyjazdów służbowych (26%) i realizując przelewy do rodziny (16%). Revolut ułatwia też codzienne rozliczenia, jak dzielenie rachunku w restauracji (17%) i oszczędzanie na konkretne cele, z pomocą sejfów Vault (7%), podano także. Niedawno Revolut udostępnił funkcję Donations, która pozwala wspierać

Pekao chce zwiększyć udział w rynku zamożnych klientów do 11-12% w 2020 r. 

atrakcyjnych warunkach cenowych, a także wyższe oprocentowanie na lokatach oraz szeroką ofertę produktów inwestycyjnych, w tym rachunek maklerski w DM Pekao za darmo. Jak poinformował prezes Pekao Michał Krupiński, bank sprzedał 100 tys. Kont Przekorzystnych od momentu wprowadzenia nowego rachunku pod koniec

Fundusz MCI złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia ATM

dotyczy przejęcia wyłącznej kontroli przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.Euro Ventures 1.0) z siedzibą w Warszawie nad ATM spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, tj. na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie

Przegląd informacji ze spółek

Cloud Technologies odnotował 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej jednostce dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę o przejęcie przez Ipopema Towarzystwo

PZU TFI uruchomiło platformę funduszy 'inPZU' ze stałą opłatą za zarządzanie

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) uruchomiło dziś platformę internetową inPZU umożliwiającą zakup produktów inwestycyjnych w prosty sposób, poinformował prezes PZU SA Paweł Surówka. Każdy fundusz dostępny na platformie ma stałą opłatę za

Dekpol przydzielił Pioneer FIO obligacje serii E3 o wartości 10 mln zł

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Dekpol przydzielił zabezpieczone obligacje serii E3 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty i subfunduszy Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Pieniężny i Pioneer Pieniężny Plus, podała spółka. "Celem emisji

LPP ma 100 mln zł kredytu od PKO BP na refinansowanie rozwoju sieci w Polsce

Warszawa, 05.08.2015 (ISBnews) - LPP zawarła z PKO BP umowę kredytu inwestycyjnego o wartości 100 mln zł na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci sprzedaży w Polsce, podała spółka. "Okres kredytowania: od 5 sierpnia 2015 roku do 4 sierpnia 2020

Enea ma porozumienie z Energą ws. finanowania budowy Elektrowni Ostrołęka

wykonawcy bloku w kwocie około 181 mln zł. Przy czym, jeżeli emitent nie zawrze z Energą do 31 grudnia 2020 roku nowej umowy wspólników / umowy inwestycyjnej, emitent w terminach określonych w porozumieniu w ramach limitu 819 mln zł będzie zobowiązany do zwrotu Energa połowy nakładów finansowych w wysokości

Akcja kredytowa B. Millennium wzrosła o 0,7% r/r, wskaźnik NPL to 4,54% w I poł.

.  Niehipoteczne kredyty detaliczne (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty w rachunku itp.) wyraźnie wzrosły - o 7,5%, tj. o 416 mln zł r/r. Na koniec czerwca 2017 r. saldo niehipotecznych kredytów detalicznych wyniosło 6,0 mld zł. Wzrost ten wynikał głównie z wysokiej wartości nowej

Compensa TU na Życie dodaje element ochronny do oferty PPK

. Przystępujący do PPK pracownicy skorzystają zatem zarówno z programu inwestycyjnego (gwarantowany dostęp do min. 8 funduszy zdefiniowanej daty), jak i z ochrony ubezpieczeniowej, stanowiących integralną część oferty. Koszty udzielonej ochrony sfinansowane zostaną w ramach opłaty pobieranej za zarządzanie

KSF: Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Polska gospodarka znajduje się na ścieżce zrównoważonego wzrostu, czego przejawem jest m.in. niemal zerowa luka popytowa oraz utrzymujące się od dłuższego czasu niskie saldo na rachunku obrotów bieżących, uznał Komitet Stabilności Finansowej (KNF). "

Przegląd informacji ze spółek

dla wycen polskich akcji w nadchodzącym roku, uważa dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, chartered financial analyst (CFA) Michał Ziętal. Polenergia zaksięgowała swoim na rachunku zapłatę 34 mln zł z tytułu prawa własności 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I

Mennica Polska liczy na ok. 500 przekazań mieszkań w 2020 r.

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Mennica Polska liczy, że w przyszłym roku przekaże ok. 500 mieszkań, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. "Działalność deweloperska pod kątem P&L-u [rachunku zysków i strat] w tym roku jest 'smutną' działalnością. Wydajemy, a nic nie zarabiamy. Budujemy

BAH przedłużył kredyt w rachunku bieżącym na 100 mln zł do końca I 2020 r.

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - mBank przedłużył British Automotive Holding (BAH) kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 100 mln zł do końca stycznia 2020 r., podał BAH. Zapewni to spółce komfortowe finansowanie obrotowe dynamicznie zwiększającej się sprzedaży aut Jaguar Land Rover. "Duża

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

lub ukryć straty. Praktyki te dotyczyły zarówno pakietów nabytych przez spółkę na własny rachunek, jak i na rachunek funduszy inwestycyjnych. GetBack zakupiła także akcje innej firmy windykacyjnej, wykazując ich zawyżoną wartość. Dzięki sztucznie wykreowanym wynikom spółka była przedstawiana jako

Legimi przedłuża publiczną emisję akcji serii G do 13 maja

;Trwająca emisja akcji serii G cieszy się dużym zainteresowaniem. Na dzień dzisiejszy zebraliśmy ok. 800 zgłoszeń od zainteresowanych osób, z którymi wciąż się kontaktujemy. Jako spółka sami jesteśmy oferującym, nie współpracujemy z firmą inwestycyjną, dlatego też zdecydowaliśmy się przedłużyć

Polwax podpisał aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Polwax podpisał aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim, który zmienił formy udostępnienia spółce limitów kredytowych, podała spółka. W ramach umowy z 26 września 2016 r. bank udostępnił spółce kredyt inwestycyjny i wieloproduktowy, a przedmiotowy

Na likwidacji OFE zyska budżet państwa. Rządowy skok na Fundusz Rezerwy Demograficznej

Rząd opublikował projekt ustawy o likwidacji OFE wraz z oceną skutków regulacji. Większość zmian jest zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami. Opcją domyślną dla blisko 16 mln członków OFE będzie zamiana ich jednostek w funduszach z OFE na specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) w

KNF: Liczba IKE wyniosła 902,6 tys., a IKZE - 664,1 tys. na koniec I poł. 2017 r

założono w funduszach inwestycyjnych (36,5 tys. kont), a najmniej w dobrowolnych funduszach emerytalnych (0,6 tys. kont). 16 tys. osób zamknęło rachunki IKE w związku z całkowitym zwrotem środków - najwięcej w zakładach ubezpieczeń (7,9 tys. osób)" - czytamy w raporcie. W tym czasie powstało 29,7

Bank Pocztowy chce pozyskać 200 tys. rachunków w br., nadal stawia na c-f

inwestycyjnych. Planujemy sprzedać ponad 200 tys. nowych rachunków w tym roku" - powiedział Midera podczas konferencji prasowej. Bank Pocztowy chce wykorzystać "ruch klientów na Poczcie" i zachęcić ich do skonwertowania się na uproszczoną formę rachunku podstawowego, który będzie miał nazwę

Atlas Estates miało 5,81 mln euro zysku netto, 14,69 mln euro zysku EBIT w 2018

rocznego. Na wzrost wartości aktywów netto o 6,7 mln euro złożyły się głównie: - odnotowane na 31 grudnia 2018 r. zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych o 7 mln euro; - kwota 4,2 mln euro z tytułu aktualizacji wyceny hoteli na 31 grudnia 2018 r.; - wpływy ze sprzedaży budynku

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2029 r." - czytamy w uzasadnieniu do projektu. "Fundusze inwestycyjne zarządzające środkami pochodzącymi z OFE (przeniesionymi na IKE) będą miały minimalne progi zaangażowania w polskie akcje w celu uniknięcia ryzyka nadmiernej podaży akcji na GPW ze

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

regulacyjnego, który może zagrozić konkurencyjności polskiej branży firm inwestycyjnych i pogorszyć bezpieczeństwo krajowych inwestorów detalicznych. "Obecnie - w ramach ESMA - trwają prace nad wprowadzeniem na początku 2018 r. jednolitych europejskich rozwiązań, których celem jest ochrona inwestorów

Energa rozpocznie realizację programu lojalnościowego dla inwestorów 23 IX

czasowo zwolnieni z opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego. Na ten okres otrzymają również darmowe członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych wraz z wszystkimi płynącymi z tego korzyściami (m.in. dostęp do materiałów edukacyjnych i analiz giełdowych). Elementem programu będzie też

IDM wprowadza dla członków jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta CFD

inwestycyjnych, Izba postuluje o przestrzeganie takich zasad przez wszystkie podmioty działające na rynku CFD w Polsce. W sierpniu br. Komisja Nadzoru Finansowego przychyliła się do postulatów Izby i, uwzględniając specyfikę polskiego rynku, wprowadziła w ramach krajowej interwencji status klienta doświadczonego