rachunek ekonomiczny działalności gospodarczej

Marcin Czyżewski

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Czy warto to zrobić? Na jakie ulgi może liczyć świeżo upieczony przedsiębiorca?

Czy urząd skarbowy miał prawo zająć mi moje wynagrodzenie? Prawnicy czytelnikom, odc. 87.

Pracuję na umowę o pracę, dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, w czerwcu urząd skarbowy wysłał zajęcie wynagrodzenia do mojego zakładu pracy w związku z karą Inspekcji Transportu Drogowego. Czy US miał prawo zająć mi moje wynagrodzenie?

PKO BP rezygnuje z przyjmowania lokat. Banki nie chcą już naszych pieniędzy

PKO BP rezygnuje z przyjmowania lokat. Banki nie chcą już naszych pieniędzy

Banki nie chcą naszych pieniędzy. Choć brzmi to absurdalnie, to nie paradoks, ale rachunek ekonomicznydziałalność, która od zawsze kojarzy nam się z bankami, przestała im się opłacać. Odkąd wybuchła pandemia, Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe, a na rynku

GPW rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu ds. finansowych

rynku finansowego w zakresie podstawowej działalności tych instytucji, c) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego. W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca

BNP Paribas BP miał 219,05 mln zł zysku netto, 118,71 mld zł aktywów w II kw.

i grupy za 2020 r. może wynieść od 195 do 230 mln zł. Dodatkowo zmiany krzywej dochodowości miały negatywny wpływ na wynik na portfelu kredytowym wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, czyli na wynik z działalności inwestycyjnej grupy; * zaburzenia działalności gospodarczej

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

Polska mogłaby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r. "Przyjmujemy rachunek całych kosztów posiadania, związanych zarówno z nakładami inwestycyjnymi, jak i z korzyściami płynącymi z poszczególnych interwencji. 70% interwencji związanych z dekarbonizacją jest opłacalnych w tym rachunku

Branża lotnicza apeluje o szybkie przywrócenie międzynarodowych lotów

 Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, który ogranicza liczbę udostępnionych miejsc w samolocie do 50%. Przy takim podejściu, aby rachunek ekonomiczny się zgadzał, ceny biletów

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

. * Dofinansowanie zatrudnienia Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:  - nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Korzyści z założenia spółki w Macedonii

na nowe inwestycje. Kolejne pozytywne wyniki gospodarcze oraz ekonomiczne sprawiają, że Macedonia staje się coraz widoczniejsza na mapie biznesu Europy. Zagraniczni inwestorzy, którzy chcą ulokować aktywa w tym kraju, mogą skorzystać z szybkiego i łatwego procesu założenia spółki przy spełnieniu

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

ramach wnioskowanych środków, * przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, * rodzaj załączników, które dołączamy (np. niezbędnych zezwoleń, odbytych szkoleń). Kurs z "ABC Przedsiębiorczości" Nie musisz koniecznie mieć papierów dokumentujących twoją wiedzę czy

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 935,47 mln zł zysku rok wcześniej. "W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. grupa osiągnęła zbliżone do ubiegłorocznych wyniki z działalności podstawowej (-3,5% r/r) mimo presji trzech obniżek stóp procentowych na marżę odsetkową netto

MRPiPS: Spadek liczby sklepów nie musi być winą niedzielnego ograniczenia handlu

Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Z danych tych wynika, że w trzecim kwartale ubiegłego roku liczba prowadzących działalność na własny rachunek (w sekcji handel) spadła rok do roku o 9,9 tys. Z kolei liczba pracujących w handlu detalicznym (między trzecim

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 17,08 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Pierwsze skutki społeczno-ekonomiczne pandemii COVID-19 w polskiej gospodarce wystąpiły w marcu

Komputronik zawarł umowę ugody z Clean & Carbon Energy i innymi podmiotami

ramach ugody zrównoważone rozliczenia gospodarcze, mające charakter ekwiwalentny ekonomicznie. Zakończenie sporów sądowych obniży znacząco koszty obsługi prawnej i pozwoli zarządowi emitenta na skoncentrowaniu się na dalszym rozwoju działalności podstawowej emitenta" - czytamy w raporcie. 

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

wdrożenie z początkiem 2020 roku z pewnością nie poprawi ani inwestycji prywatnych (realokacja miejsc pracy), ani konsumpcji (redukcja stanowisk). Trudno też zakładać, by miało zasilić budżet w oczekiwanej skali. Sygnalizuje jednak wyraźnie, że dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej już po

Getin Holding liczy na dalszy wzrost udziału zagranicy w zysku netto grupy

windykacyjnych" - napisano też w materiale. Ostatnie kwartały to udany okres dla Idea Banku Ukraina. Dynamiczny wzrost przychodów oraz wskaźników sprzedażowych to zasługa poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie oraz dostosowania modelu biznesowego do warunków polityczno-ekonomicznych, podał też Getin

Rząd za utworzeniem Funduszu dla rolników, którzy ponieśli straty ekonomiczne

; „Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Nie będą to środki publiczne, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez budżet państwa. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich

Polacy schodzą do szarej strefy. W podziemiu można teraz zarobić więcej i płaci się mniej

Polacy schodzą do szarej strefy. W podziemiu można teraz zarobić więcej i płaci się mniej

; W podobny sposób, czyli drogą nieoficjalną lub półoficjalną, o przetrwanie walczyły m.in. branże budowlana, instalacyjna, handel i ogrodnictwo. Kusząca tarcza - niektórzy chcą zarobić Po koniec marca zawieszono lub zamknięto ponad 10 tys. działalności gospodarczych. Dzień później w życie weszła

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

pandemii od dochodu z działalności w wysokości do 5 mln zł. Warunkiem jest wykazanie, że strata wyniosła co najmniej 50 proc. dochodu w porównaniu z 2019 r. Przesunięto także termin płatności podatku dochodowego do 1 czerwca 2020 r. Podobnie odłożono w czasie termin składania jednolitego pliku kontrolnego

Przegląd informacji ze spółek

jego przychody spadły o 22% r/r do 208 mln zł w I kw. 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania jego rozprzestrzenianiu się, podała spółka. Jednocześnie grupa podkreśla, że jej działalność gospodarcza, ani sytuacja finansowa nie są obecnie

Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców - jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

. Kancelaria powstała w 1991 r. w Warszawie i obecnie zatrudnia ponad 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

Przegląd informacji ze spółek

(MPT) opracował rozwiązanie, umożliwiające rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i jednoczesne otwarcie rachunku firmowego w PKO BP, podał bank. Ministerstwo oczekuje, że rozwiązanie będą wdrażać kolejne banki.  iFun4all wypuści na

Organizacje przedsiębiorców o słowach Kaczyńskiego: Absurdalny pogląd. Ale badania pokazują, że firmy nie inwestują

przedsiębiorców (BCC, Krajowa Izba Gospodarcza, Lewiatan, Pracodawcy RP). - Każdy przedsiębiorca wie, że jeśli nie będzie się rozwijać, w szybkim tempie zniknie z rynku. Polscy przedsiębiorcy przy decyzjach inwestycyjnych nie kierują się motywami politycznymi czy partyjnymi. Decyduje rachunek ekonomiczny

Firmy nie robią Kaczyńskiemu na złość. Nie inwestują z powodów ekonomicznych

rozwijał, w szybkim tempie zniknie z rynku. Polscy przedsiębiorcy przy decyzjach inwestycyjnych nie kierują się motywami politycznymi. Decyduje rachunek ekonomiczny. A o tych parametrach decyduje z pewnością polityka rządu, która kreuje otoczenie działalności gospodarczej" - czytamy we wspólnym

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

terminie. Prawo do błędu obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Od 1 stycznia 2020 r. wykonywanie

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

Pytanie: Zamawiający wymagał od wykonawców, aby w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnęli średnioroczne przychody ze sprzedaży netto w wysokości 10 mln zł. Ofertę najtańszą złożyła firma, która prowadzi działalność gospodarczą od

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

doprowadzają niekiedy do poważnych kłopotów finansowych, których konsekwencją jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć siebie oraz firmę przed utratą majątku?Prowadzona działalność gospodarcza w praktyce dla wielu przedsiębiorców oznacza

Getin Holding miał 24,4 mln zł zysku netto, 28,1 mld zł aktywów w I kw. 2018 r.

zł i była zbliżona do poziomu z IV kwartału ubiegłego roku. Grupa wypracowała w ujęciu kwartalnym 8% wzrost dochodów netto z działalności bankowej. Po raz kolejny bank odnotował znaczący wzrost rachunków firmowych (+17% kw/kw), jak również zakładanych przez osoby fizyczne (+55%kw/kw). Ostatni kwartał

Przegląd informacji ze spółek

dwóch przypadkach spółka PGNiG miałaby być operatorem. Galeria Północna w Warszawie, której inwestorem i zarządcą jest Globe Trade Centre (GTC), miała prawie 10 mln klientów w pierwszym pełnym roku działalności, podało centrum handlowe. Według dyrektor galerii Agnieszki Nowak, odwiedzalność obiektu

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

raportu "Doing Busines 2016". Eksperci Banku Światowego na podstawie kilkunastu wskaźników oceniają atrakcyjność 189 gospodarek, w tym pod kątem łatwości inicjowania działalności gospodarczej. Okazuje się, że Polska w rankingu z 2016 roku uznana została za bardziej przyjazną dla przedsiębiorców

Przegląd informacji ze spółek

uruchomiła nowe centrum badawczo-rozwojowe Selena Labs w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park" w Dzierżoniowie, podała spółka. Inwestycja o wartości ok. 8 mln zł i powierzchni użytkowej ponad 4 tys. m2 ma służyć opracowywaniu i wdrażaniu na światowe rynki

270 tys. miejsc pracy dzięki strefom ekonomicznym

od 20 lat. Firma doradcza KPMG podsumowała właśnie dwie dekady ich istnienia. W raporcie "20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce" eksperci KPMG dokonali rachunku zysków i strat. Do czego strefa? Wszystkie z 14 działających obecnie stref zostały utworzone w latach 90. Pierwsza

Tauron podpisał przedwstępną umowę nabycia aktywów kopalni Brzeszcze

ramach kopalni działalności gospodarczej, przy zachowaniu rachunku ekonomicznego. Przejście części załogi KWK Brzeszcze, tj. ok. 1500 pracowników do nowego pracodawcy nastąpi w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy. Strony porozumienia zobowiązały się do zawarcia nowego zakładowego układu zbiorowego pracy

Deficyt na rachunku obrotów bież. wysoki, ale sytuacja się poprawi wg analityków

gospodarczego będzie malała, ze względu na relatywnie mocniejszy import, ze względu na rosnący popyt krajowy, a także uszczelnienie systemu podatkowego. Pozostały elementy rachunku obrotów bieżących były bliskie oczekiwaniom. Pomimo wzrostu deficyt C/A utrzymuje się na niskim poziomie i nie zagraża stabilności

Ekonomiści Lewiatana: Największym problemem są ciągłe zmiany w podatkach

złość rządowi. - To absurdalny pogląd. Każdy przedsiębiorca wie, że jeśli nie będzie się rozwijał, w szybkim tempie zniknie z rynku. Polscy przedsiębiorcy przy decyzjach inwestycyjnych nie kierują się motywami politycznymi. Decyduje rachunek ekonomiczny. A o tych parametrach decyduje z pewnością

Strefa ekonomiczna wzmaga rozwój, czy nie

pracodawców, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nie działa wystarczająco skutecznie na rzecz rozwoju województwa lubuskiego. - Strefa wymaga przekształceń. Dziś jest ona nastawiona wyłącznie na własny rachunek ekonomiczny. Tymczasem powinna działać w kierunku rozwoju regionu - komentował Janusz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

% na koniec 2018 r. - w pół roku od rozpoczęcia działalności, powiedział ISBnews.tv country manager Honor Polska Michael Jing.     Źródło: ISBnews P4: Operator sieci Play, podtrzymuje zamiar budowy ok. 2,5 tys. stacji bazowych do końca 2020 do łącznie 9,5 tys. stacji bazowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Point pokazują, że ryzyko trafienia na zainfekowaną witrynę o tematyce koronawirusa zależy od tego, czy kraj, w którym się znajduje, wrócił do działalności lub nadal jest zablokowany. W regionach takich jak Europa Zachodnia i Ameryka Północna, gdzie otwierane są gospodarki i organizacje wracają do pracy

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

również inne zjawiska negatywne. Podatki sektorowe zniechęcają do inwestycji w sektorze usług. Niestabilność ekonomiczna będąca wynikiem częstych zmian regulacyjnych nie skłania przedsiębiorców do dalszego rozwijania działalności. Największym osiągnięciem polityki Orbana było zmniejszenie zależności

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

danych – wynika z badania Ericsson Polska zrealizowanego we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą. Tymczasem do 15 maja Polska ma określić zasady bezpieczeństwa zgodne z unijnymi wytycznymi, zawartymi w tzw. 5G Toolbox. „Obawy

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

. - Gdy zlokalizujemy jedną nielegalnie działającą spółkę, to najczęściej w ramach jednej grupy przestępczej te osoby otwierają kolejne, powtarzając cały proceder. Obecnie staramy się atakować jeszcze w trakcie prowadzenia całej działalności, zabezpieczając duże środki na rachunkach bankowych - mówi Karol

Japonia: raj emerytów. Wałęsa marzył o tym dla Polski. Dlaczego to utopia?

Mieliśmy być drugą Japonią. To marzenie Lecha Wałęsy nawet teraz – po blisko 40 latach – wydaje się utopią. I chodzi nie tyle o przepaść ekonomiczną (Japonia jest trzecią gospodarką świata), co mentalną. To wyspiarskie państwo było odizolowane od reszty świata bardziej niż Chiny za swym

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

mniejszym stopniu utrzymuje się z roli. - Tylko dla co dziesiątego mieszkańca wsi działalność rolnicza jest głównym źródłem utrzymania. Rośnie udział pracy najemnej i pracy na własny rachunek - mówi Wilkin. Rolnikiem nie jest ten, kto na wsi mieszka. Nie jest nim nawet ten, który ma ziemię. Prawdziwym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. cyberbezpieczeństwa firmy Kingston Technology.  Źródło: ISBtech Informatyzacja: Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Sekcja Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących, w komentarzu o konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów dotyczących projektu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dane. Źródło: ISBnews Moonlit Games: Planuje wydanie dwóch symulatorów w ciągu dwóch lat, poinformował prezes Michał Gardeła. Pierwszy - Model Builder - trafi do sprzedaży na PC w IV kwartale bieżącego roku.  Źródło: ISBnews Eficode: Ogłosił rozszerzenie swojej działalności na Polskę, podała

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: - prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia

Najczęściej zadawane pytania

firmowego? Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. 19 listopada 1999r. (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. 17. Jakie transakcje muszą przechodzić przez rachunek bankowy? Przez rachunek powinny przechodzić

Murowane kłopoty. Deweloper silniejszy

uważają, że taka ustawa ograniczy działalność gospodarczą i w efekcie doprowadzi do wzrostu cen mieszkań. Bzdura! Deweloperzy mają dziś przeszło 20-proc. marże na swoich inwestycjach. Nawet jeśli koszty wzrosną o 2-3 proc., to wcale nie oznacza, że automatycznie przerzucą je na klientów finansujących

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze - mówił Tusk. Co oznacza

Jarosław Gowin: Nasz sukces to księgi wieczyste...

? - Awansowaliśmy. Weszła w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania gospodarczego, która uprościła postępowanie gospodarcze i je odformalizowała. Drugim czynnikiem była działalność elektronicznego sądu w Lublinie. To jest ogromny sukces. Jakie sprawy rozpatruje? - Tylko jedną grupę spraw: postępowanie

Kto pyta biegłych, czasem błądzi

- Sprawa była precedensowa, jak na tamte czasy jedna z większych w Polsce - wspomina sędzia Krzysztof Petryna, który od lat pracuje już w ministerstwie. To on miał osądzić jedną z najgłośniejszych afer gospodarczych początku minionej dekady. Nie osądził. Dlaczego? O tym za chwilę. Terabajty prawdy

Przegląd informacji ze spółek

obowiązku wiceprezesa ds. ekonomicznych Robert Ostrowski. Bank Millennium oczekuje stabilizacji lub lekkiego wzrostu przychodów z działalności operacyjnej w 2016 roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. W I kw. przychody spadły o 1,2% w skali roku. Bank Millennium oczekuje, że rozliczenie

Ostrożnie z deweloperem

masy upadłościowej miałby być wyłączony obiekt objęty rachunkiem powierniczym, a syndyk musiałby dokończyć inwestycję z wyjątkiem sytuacji, gdyby nie byłoby to ekonomicznie uzasadnione. To nie wszystko. Ustawa miałaby wprowadzić wymóg zawierania umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego, a

Dyktatura nie jest lekarstwem na niesprawiedliwość

, grzeszni i dla ich dobra trzeba nimi rządzić cudem i autorytetem. - Dawno nie czytałem "Braci Karamazow". Dostojewski doskonale rozumiał skomplikowanie ludzkiej duszy. Zachęcam, by słuchać, co mówi Kaczyński, on naprawdę tak myśli. Nieważne są zastrzeżenia do działalności służb specjalnych, bo

Panama Papers. Ucieczka z raju do innego raju

nowych obowiązków informacja o dochodach fundacji trafi do fiskusa. Co do zasady fundacje nie powinny prowadzić działalności gospodarczej. Z nakłonieniem do tego większości tradycyjnych fundacji liechtensteińskich będzie pan miał problem. Administratorzy fundacji powiedzą tak: "Założymy spółkę z

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

członków zarządu dewelopera.   Kermaan zainwestuje ok. 3,25 mln zł w zakład w Kamiennogórskiej SSE w Lubaniu Kermaan otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Lubań Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, na mocy którego

"Panama Papers" i wszyscy ludzie Putina. Śledztwo "Suddeutsche Zeitung" i ICIJ

. za uzyskanie rocznych odsetek w wysokości 8 mln dol. Dwóch ekspertów od bankowości stwierdziło - po przeanalizowaniu dokonywanych przez Sandalwood pożyczek i cesji pożyczkowych - że dokumentacja budzi poważne wątpliwości i nie wydaje się, by działalność ta miała sens z ekonomicznego punktu widzenia

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) zainteresowanym podmiocie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości

W kolejce do e-państwa. Budujemy je od lat dziewięćdziesiątych

nie! Rozwijajmy te systemy, ale w przejrzysty sposób. Bo wiele systemów już działa. Istnieje m.in. elektroniczna ewidencja działalności gospodarczej, platforma lokalizacyjna dla numeru ratunkowego 112, system pozwalający na zdalny wgląd do ksiąg wieczystych, platforma dla klientów ZUS, Geoportal 2

Wszystkie biznesy "Tigera" Michalczewskiego

Koncernu Energetycznego - za 2,6 mln zł, zgromadziła 4 mln zł na lokatach bankowych i inwestowała w działalność gospodarczą. Zgromadziła aktywa warte w pewnym momencie 12 mln zł (według danych z Krajowego Rejestru Sądowego). Sprawdziliśmy, jak prowadzi działalność charytatywną. Na swojej stronie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską

Sprawdź, czy odpowiadasz za długi swoich bliskich

. Wierzyciel może dochodzić swego tylko z majątku osobistego dłużnika oraz z jego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, wierzyciel może dochodzić swego z dochodów z tej działalności oraz z przedmiotów służących do jej prowadzenia. Przykład. Anna zaciągnęła kredyt na

Balcerowicz: Po co pełzać? Lepiej biec

mają prawo do swobodnej rozmowy. Wolny rynek - jak powiedział F.A. Hayek - ciągle odkrywa w ludzkiej działalności nowe możliwości. Socjalizm nam to zabrał. Dlatego okazał się, wbrew XIX-wiecznym iluzjom, bardzo złym systemem, także gospodarczym. Gdy porównamy dwa kraje, kiedyś na podobnym poziomie