rachunek ekonomiczny działalności gospodarczej

Kancelaria Prawna Skarbiec

Korzyści z założenia spółki w Macedonii

Korzyści z założenia spółki w Macedonii

Republika Macedonii - niewielki kraj położony w południowo-wschodniej Europie (Bałkany) w niedługim czasie może dać się poznać nie tylko jako miejsce przyjazne turystom, lecz także jako terytorium doskonałe dla prowadzonego biznesu. Macedoński rynek wciąż pozostaje niezagospodarowany i podatny na nowe inwestycje.

Organizacje przedsiębiorców o słowach Kaczyńskiego: Absurdalny pogląd. Ale badania pokazują, że firmy nie inwestują

przedsiębiorców (BCC, Krajowa Izba Gospodarcza, Lewiatan, Pracodawcy RP). - Każdy przedsiębiorca wie, że jeśli nie będzie się rozwijać, w szybkim tempie zniknie z rynku. Polscy przedsiębiorcy przy decyzjach inwestycyjnych nie kierują się motywami politycznymi czy partyjnymi. Decyduje rachunek ekonomiczny

Firmy nie robią Kaczyńskiemu na złość. Nie inwestują z powodów ekonomicznych

Firmy nie robią Kaczyńskiemu na złość. Nie inwestują z powodów ekonomicznych

rozwijał, w szybkim tempie zniknie z rynku. Polscy przedsiębiorcy przy decyzjach inwestycyjnych nie kierują się motywami politycznymi. Decyduje rachunek ekonomiczny. A o tych parametrach decyduje z pewnością polityka rządu, która kreuje otoczenie działalności gospodarczej" - czytamy we wspólnym

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

doprowadzają niekiedy do poważnych kłopotów finansowych, których konsekwencją jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć siebie oraz firmę przed utratą majątku?Prowadzona działalność gospodarcza w praktyce dla wielu przedsiębiorców oznacza

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

Pytanie: Zamawiający wymagał od wykonawców, aby w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnęli średnioroczne przychody ze sprzedaży netto w wysokości 10 mln zł. Ofertę najtańszą złożyła firma, która prowadzi działalność gospodarczą od

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

raportu "Doing Busines 2016". Eksperci Banku Światowego na podstawie kilkunastu wskaźników oceniają atrakcyjność 189 gospodarek, w tym pod kątem łatwości inicjowania działalności gospodarczej. Okazuje się, że Polska w rankingu z 2016 roku uznana została za bardziej przyjazną dla przedsiębiorców

Ekonomiści Lewiatana: Największym problemem są ciągłe zmiany w podatkach

Ekonomiści Lewiatana: Największym problemem są ciągłe zmiany w podatkach

złość rządowi. - To absurdalny pogląd. Każdy przedsiębiorca wie, że jeśli nie będzie się rozwijał, w szybkim tempie zniknie z rynku. Polscy przedsiębiorcy przy decyzjach inwestycyjnych nie kierują się motywami politycznymi. Decyduje rachunek ekonomiczny. A o tych parametrach decyduje z pewnością

270 tys. miejsc pracy dzięki strefom ekonomicznym

270 tys. miejsc pracy dzięki strefom ekonomicznym

od 20 lat. Firma doradcza KPMG podsumowała właśnie dwie dekady ich istnienia. W raporcie "20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce" eksperci KPMG dokonali rachunku zysków i strat. Do czego strefa? Wszystkie z 14 działających obecnie stref zostały utworzone w latach 90. Pierwsza

Tauron podpisał przedwstępną umowę nabycia aktywów kopalni Brzeszcze

ramach kopalni działalności gospodarczej, przy zachowaniu rachunku ekonomicznego. Przejście części załogi KWK Brzeszcze, tj. ok. 1500 pracowników do nowego pracodawcy nastąpi w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy. Strony porozumienia zobowiązały się do zawarcia nowego zakładowego układu zbiorowego pracy

Deficyt na rachunku obrotów bież. wysoki, ale sytuacja się poprawi wg analityków

gospodarczego będzie malała, ze względu na relatywnie mocniejszy import, ze względu na rosnący popyt krajowy, a także uszczelnienie systemu podatkowego. Pozostały elementy rachunku obrotów bieżących były bliskie oczekiwaniom. Pomimo wzrostu deficyt C/A utrzymuje się na niskim poziomie i nie zagraża stabilności

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

również inne zjawiska negatywne. Podatki sektorowe zniechęcają do inwestycji w sektorze usług. Niestabilność ekonomiczna będąca wynikiem częstych zmian regulacyjnych nie skłania przedsiębiorców do dalszego rozwijania działalności. Największym osiągnięciem polityki Orbana było zmniejszenie zależności

Strefa ekonomiczna wzmaga rozwój, czy nie

pracodawców, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nie działa wystarczająco skutecznie na rzecz rozwoju województwa lubuskiego. - Strefa wymaga przekształceń. Dziś jest ona nastawiona wyłącznie na własny rachunek ekonomiczny. Tymczasem powinna działać w kierunku rozwoju regionu - komentował Janusz

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

. - Gdy zlokalizujemy jedną nielegalnie działającą spółkę, to najczęściej w ramach jednej grupy przestępczej te osoby otwierają kolejne, powtarzając cały proceder. Obecnie staramy się atakować jeszcze w trakcie prowadzenia całej działalności, zabezpieczając duże środki na rachunkach bankowych - mówi Karol

Japonia: raj emerytów. Wałęsa marzył o tym dla Polski. Dlaczego to utopia?

Japonia: raj emerytów. Wałęsa marzył o tym dla Polski. Dlaczego to utopia?

Mieliśmy być drugą Japonią. To marzenie Lecha Wałęsy nawet teraz – po blisko 40 latach – wydaje się utopią. I chodzi nie tyle o przepaść ekonomiczną (Japonia jest trzecią gospodarką świata), co mentalną. To wyspiarskie państwo było odizolowane od reszty świata bardziej niż Chiny za swym

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

mniejszym stopniu utrzymuje się z roli. - Tylko dla co dziesiątego mieszkańca wsi działalność rolnicza jest głównym źródłem utrzymania. Rośnie udział pracy najemnej i pracy na własny rachunek - mówi Wilkin. Rolnikiem nie jest ten, kto na wsi mieszka. Nie jest nim nawet ten, który ma ziemię. Prawdziwym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: - prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia

Najczęściej zadawane pytania

firmowego? Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. 19 listopada 1999r. (Dz. U. nr 101, poz. 1178 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. 17. Jakie transakcje muszą przechodzić przez rachunek bankowy? Przez rachunek powinny przechodzić

Murowane kłopoty. Deweloper silniejszy

uważają, że taka ustawa ograniczy działalność gospodarczą i w efekcie doprowadzi do wzrostu cen mieszkań. Bzdura! Deweloperzy mają dziś przeszło 20-proc. marże na swoich inwestycjach. Nawet jeśli koszty wzrosną o 2-3 proc., to wcale nie oznacza, że automatycznie przerzucą je na klientów finansujących

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze - mówił Tusk. Co oznacza

Jarosław Gowin: Nasz sukces to księgi wieczyste...

? - Awansowaliśmy. Weszła w życie duża nowelizacja kodeksu postępowania gospodarczego, która uprościła postępowanie gospodarcze i je odformalizowała. Drugim czynnikiem była działalność elektronicznego sądu w Lublinie. To jest ogromny sukces. Jakie sprawy rozpatruje? - Tylko jedną grupę spraw: postępowanie

Kto pyta biegłych, czasem błądzi

- Sprawa była precedensowa, jak na tamte czasy jedna z większych w Polsce - wspomina sędzia Krzysztof Petryna, który od lat pracuje już w ministerstwie. To on miał osądzić jedną z najgłośniejszych afer gospodarczych początku minionej dekady. Nie osądził. Dlaczego? O tym za chwilę. Terabajty prawdy

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

dotyczących zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa, c) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w części dotyczącej: - otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku

Przegląd informacji ze spółek

obowiązku wiceprezesa ds. ekonomicznych Robert Ostrowski. Bank Millennium oczekuje stabilizacji lub lekkiego wzrostu przychodów z działalności operacyjnej w 2016 roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. W I kw. przychody spadły o 1,2% w skali roku. Bank Millennium oczekuje, że rozliczenie

Ostrożnie z deweloperem

masy upadłościowej miałby być wyłączony obiekt objęty rachunkiem powierniczym, a syndyk musiałby dokończyć inwestycję z wyjątkiem sytuacji, gdyby nie byłoby to ekonomicznie uzasadnione. To nie wszystko. Ustawa miałaby wprowadzić wymóg zawierania umów przedwstępnych w formie aktu notarialnego, a

Dyktatura nie jest lekarstwem na niesprawiedliwość

, grzeszni i dla ich dobra trzeba nimi rządzić cudem i autorytetem. - Dawno nie czytałem "Braci Karamazow". Dostojewski doskonale rozumiał skomplikowanie ludzkiej duszy. Zachęcam, by słuchać, co mówi Kaczyński, on naprawdę tak myśli. Nieważne są zastrzeżenia do działalności służb specjalnych, bo

Panama Papers. Ucieczka z raju do innego raju

nowych obowiązków informacja o dochodach fundacji trafi do fiskusa. Co do zasady fundacje nie powinny prowadzić działalności gospodarczej. Z nakłonieniem do tego większości tradycyjnych fundacji liechtensteińskich będzie pan miał problem. Administratorzy fundacji powiedzą tak: "Założymy spółkę z

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

członków zarządu dewelopera.   Kermaan zainwestuje ok. 3,25 mln zł w zakład w Kamiennogórskiej SSE w Lubaniu Kermaan otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie Lubań Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, na mocy którego

Polski rząd położył uszy po Pandzie. Precedens w Europie

. Rachunek ekonomiczny przegrał z nacjonalistycznymi interesami Włoch. Fiat obiecał rządowi Silvia Berlusconiego, że w ciągu czterech lat zwiększy produkcję aut we Włoszech o ponad 50 proc. Bez przeniesienia Pandy pod Neapol to się nie uda. Włochów stać na rozrzutność. Cztery miesiące temu premier Rosji

"Panama Papers" i wszyscy ludzie Putina. Śledztwo "Suddeutsche Zeitung" i ICIJ

. za uzyskanie rocznych odsetek w wysokości 8 mln dol. Dwóch ekspertów od bankowości stwierdziło - po przeanalizowaniu dokonywanych przez Sandalwood pożyczek i cesji pożyczkowych - że dokumentacja budzi poważne wątpliwości i nie wydaje się, by działalność ta miała sens z ekonomicznego punktu widzenia

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) zainteresowanym podmiocie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości

W kolejce do e-państwa. Budujemy je od lat dziewięćdziesiątych

nie! Rozwijajmy te systemy, ale w przejrzysty sposób. Bo wiele systemów już działa. Istnieje m.in. elektroniczna ewidencja działalności gospodarczej, platforma lokalizacyjna dla numeru ratunkowego 112, system pozwalający na zdalny wgląd do ksiąg wieczystych, platforma dla klientów ZUS, Geoportal 2

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1, zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską

Wszystkie biznesy "Tigera" Michalczewskiego

Koncernu Energetycznego - za 2,6 mln zł, zgromadziła 4 mln zł na lokatach bankowych i inwestowała w działalność gospodarczą. Zgromadziła aktywa warte w pewnym momencie 12 mln zł (według danych z Krajowego Rejestru Sądowego). Sprawdziliśmy, jak prowadzi działalność charytatywną. Na swojej stronie

Sprawdź, czy odpowiadasz za długi swoich bliskich

. Wierzyciel może dochodzić swego tylko z majątku osobistego dłużnika oraz z jego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, wierzyciel może dochodzić swego z dochodów z tej działalności oraz z przedmiotów służących do jej prowadzenia. Przykład. Anna zaciągnęła kredyt na

Jak uwieść kobiety? Muszą być nowości

sieci. Niedawno mieliśmy duże przejęcie w segmencie hurtowym - Eurocash przejął hurtową działalność Emperii. Wszystkie te rzeczy wiążą się w jedną całość, pokazują pewien trend. Firm z tej branży w porównaniu z Europą Zachodnią jest ciągle w Polsce bardzo dużo. Za dużo. Handel jest na fali, skoro są

Balcerowicz: Po co pełzać? Lepiej biec

mają prawo do swobodnej rozmowy. Wolny rynek - jak powiedział F.A. Hayek - ciągle odkrywa w ludzkiej działalności nowe możliwości. Socjalizm nam to zabrał. Dlatego okazał się, wbrew XIX-wiecznym iluzjom, bardzo złym systemem, także gospodarczym. Gdy porównamy dwa kraje, kiedyś na podobnym poziomie

Nasze portfele w 2010: co zdrożeje, co stanieje

podatków i opłat lokalnych. Co się zmieniło? Podatek od nieruchomości. Więcej zapłacą właściciele budynków i gruntów. ** Podatek za metr kwadratowy gruntu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, wzrósł z 74 gr do 77 gr. ** Właściciele ziemi pod jeziorami, zajętej na zbiorniki retencyjne lub