rachunek do umowy zlecenie

Praca sezonowa w gastronomii. 130 godzin pracy i 380 zł wynagrodzenia na umowie o dzieło? Czy też pani P. nie chciało się uczyć?

Umowa o dzieło, kary umowne w wysokości 500 zł za spóźnienia, a na końcu odmowa wypłacenia wynagrodzenia - tak miała wyglądać praca P. w gdyńskiej kawiarni Więcej. Internauci hejtują, właściciele się bronią i rozważają skierowanie sprawy do sądu - za zniesławienie.

ZBP/WIB: Z e-bankowości korzysta 80% seniorów aktywnych w sieci

w grudniu 2019 roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości wśród osób powyżej 65. roku życia aż 89% z nich deklaruje samowystarczalność finansową - oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do podobnego badania z grudnia 2018 r. Co istotne spadł odsetek osób deklarujących

Alior: Przejęcie SKOK 'Jaworzno' zwiększy bazę klientów o ok. 100 tys.

oszczędnościowo-kredytową świadczącą usługi finansowe w Polsce, wyłącznie na rzecz swoich członków (klientów). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o SKOK, celem kasy jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

dzieło, którzy pracują w domu. Bez nadzoru i na własnym sprzęcie. Kilka lat temu do firmy wkroczył kontroler z ZUS-u i uznał, że firma zamiast podpisywać umowy o dzieło (od których nie płacimy składek ubezpieczeniowych), powinna zawierać umowy-zlecenia (od których składki płacić trzeba). Nakazał

Action pozwał HSBC Bank Polska o 174,45 mln zł z odsetkami

brzmieniu ustalonym aneksem nr 18 z dnia 23 czerwca 2016 r., podał Action. "Emitent wskazuje, iż wysokość roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem została ustalona na zlecenie spółki przez biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw i obejmuje ona w szczególności utratę wartości przedsiębiorstwa

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną”. To oznacza, że zatrudnieni na umowach-zleceniach i o dzieło też mają prawo do kwoty wolnej od potrąceń (o ile zostaną spełnione pozostałe warunki objęcia

ZBP: Prawie połowa nastolatków do 18. r. życia ma konto w banku 

jeszcze dekadę temu, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP). Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, własne konto bankowe można posiadać od momentu ukończenia 13. roku życia. Wówczas, po osiągnięciu przez dziecko ograniczonej zdolności do czynności prawnych, czyli

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

Banki najbardziej lubią klientów, co do których mają pewność, że ci spłacą pożyczkę. Zdolność kredytową można wykazać nie tylko pracując na etacie, ale też na umowie-zleceniu czy o dzieło. Tyle, że trzeba się bardziej postarać. Marzenie o własnym mieszkaniu PRZYKŁAD. Pani Kasia jest dziennikarką

GUS: Wartość nowych umów leasingu wzrosła do 66,44 mld zł w 2018 r.

operacyjnej. Wynik finansowy netto wyniósł 689 mln zł" - podał także GUS. Według stanu na koniec 2018 r., w badanych podmiotach pracowało 17,5 tys. osób zajmujących się leasingiem, w tym 15,6 tys. osób na podstawie umowy o pracę, 664 osoby na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

GetBack nabył 99,38% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

zarządzanymi przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. (działającą na rachunek spółki na podstawie umowy zlecenia nabycia akcji EGB) w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży akcji EGB spółka nabyła poza obrotem zorganizowanym akcje EGB reprezentujące w

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

obowiązkiem takich ubezpieczeń społecznych, jak emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co jednak z osobami, które nie pracują na etacie czy umowie-zleceniu, a chcą

Fundusz Vindexusa kupuje od banku wierzytelności warte nominalnie ok. 277 mln zł

spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Dotyczy jednak nie wszystkich młodych ludzi, tylko zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w sytuacji, gdy ktoś ma własną firmę lub umowę o dzieło). Przy pensji minimalnej daje to ok. 133 zł ekstra miesięcznie

Vindexus zdecyduje o dalszej współpracy z firmą SuperGrosz do końca czerwca

Kuchno. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

4,2 mln z bieżących rachunków. Nie zapłaciło też prawie 1 mln zł za dodatkowe prace, które wykonawca musiał wykonać. Kwestionuje faktury. Ewa Lipka nie widzi problemu. - Umowa przewidywała możliwość zlecenia prac dodatkowych do wysokości 50 proc. wartości zamówienia, stosowne zapisy znajdują się w

Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź kopalni Polkowice-Sieroszowice wystąpił zwiększony dopływ wody, jednak nie ma zagrożenia dla pracowników, a produkcja jest wykonywana na planowanym poziomie, podała spółka. PKO Bank Polski (PKO BP) udostępnił dwie nowe funkcje w kantorze internetowym: zlecenie wymiany waluty, gdy

FinAi udostępni na swojej platformie ofertę Novum Finance z Grupy Kruk

rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych. Kruk rozwija też produkt pożyczkowy Novum, skierowany do klientów, którzy w przeszłości spłacili swoje zadłużenie wobec Grupy. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej

Kruk nabył włoską spółkę zarządzającą wierzytelnościami

. z siedzibą w La Spezia, Włochy (CBI) umowę nabycia 100% udziałów w CBI" - czytamy w komunikacie.  Spółka CBI prowadzi działalność w zakresie obsługi wierzytelności nabytych na własny rachunek oraz na zlecenie na terenie Włoch. Skonsolidowane przychody CBI w 2015 roku wyniosły 2,2 mln

Grodno ma umowę nabycia spółki Magma za cenę podstawową 20 mln zł

zostanie zapłacona w trzech częściach. Przelew pierwszej części w wysokości 16 mln zł został zlecony w dniu 27 grudnia 2018 r. z datą realizacji na dzień 28 grudnia 2018 r. Pozostałe dwie części ceny za udziały mają zostać opłacone kolejno po 12 i 24 miesiącach od daty zawarcia umowy, przy czym ich

Fundusz Vindexusa przedłużył umowę ramową z SuperGroszem do czerwca 2018 r. 

wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

powyższym proszę o zakwalifikowanie mojego przychodu z tytułu zawartej umowy-zlecenia jako świadczenia powtarzającego się, zgodnie z art. 833 par.2 Kodeksu postępowania cywilnego”. Ale uwaga! Komornik albo wierzyciel mogą zawiadomić inspekcję pracy, żeby sprawdziła, czy nie dochodzi do obejścia prawa

Do kiedy trzeba łożyć na dorosłe dziecko? Nie ma żadnych sztywnych terminów, które zwalniałyby rodziców z tego obowiązku

na rynku pracy. Nie można też powiedzieć, żeby na siebie nie zarabiała, bo pracuje na umowę-zlecenie, ale zarobki nie pozwalają jej na samodzielne utrzymanie się. Rodzice mają obowiązek wspierać i premiować dziecko, które dokłada starań, by się uczyć – orzekł sąd. Ojciec nie zgodził się z

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

sukcesyjny może trwać dwa lata, przy czym sąd będzie mógł przedłużyć go do pięciu lat. Zakończy się, gdy spadkobiercy ostatecznie podzielą majątek. W firmie, którą przejmie zarządca, pozostają obowiązujące kontrakty cywilnoprawne (umowy-zlecenia i o dzieło) oraz umowy o pracę. Utrzymane są też decyzje

ZUE porozumiało się ws. zajezdni Franowo, zapłaci Elektrobudowie 26,5 mln zł

wskazany w umowie o zamówienie publiczne, w kwocie 24,8 mln zł, 2. kwotę pociągniętą przez emitenta z regwarancji wystawionej na zlecenie Elektrobudowy, na kwotę 1,7 mln zł" - czytamy w komunikacie. ZUE informuje, że dysponuje środkami niezbędnymi do uregulowania tych kwot, a ich przekazanie nie

Przegląd informacji ze spółek

porównaniu do 253 lokali w analogicznym okresie 2018 roku, podała spółka. Jednocześnie w wyniku rozpoznano 40 lokali wobec 596 rok wcześniej. Elektrobudowa zawarła aneks do umowy z Bankiem Handlowym, przedłużający termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym do 30 października z wcześniej ustalonego terminu

Święta na kredyt. "Do spłacenia zrobiło się dwa razy tyle pieniędzy. Strasznie się wpakowałam"

Przed Wigilią co trzeci Polak sięgnie do oszczędności, a co 11. będzie pożyczać pieniądze w banku, firmach pożyczkowych lub od rodziny. I co szósty od razu się zorientuje, że święta zakończą się problemami finansowymi. Tak wynika z sondażu wykonanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie

IGTE: Ponad 2/3 Polaków popiera przekształcenie OFE w ich prywatną własność

własność ubezpieczonych opowiada się 68,7%, wynika z badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). "Badanych zapytano o przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunkach w OFE. Zdecydowana większość (68,7%) preferuje rozwiązanie, wg którego środki

Jak dajemy się oszukiwać sprzedawcom gazu?

– wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie FK. Eksperci FK alarmują, że rynek gazu zaraził się podobnymi patologiami, z jakimi od lat boryka się branża energii elektrycznej i telekomunikacyjna. Chodzi o podstępne nakłanianie do zmiany sprzedawcy. – Schemat

Większość nauczycieli w Polsce udziela korepetycji. Ale nieliczni płacą podatki. Np. ten Niemiec

nierejestrowanej pracy korepetytora wykonywanej na rzecz gospodarstw domowych wynosił 60 zł. Albo faktura, albo zlecenie Mało kto myśli o tym, żeby za korepetycje wziąć rachunek. A zarobek z dodatkowych zajęć może sięgać kilku tysięcy złotych miesięcznie. - Wszyscy są zobowiązani do rozliczania się z dochodu

PBG wykaże 1,05 mld zł zysku na realizacji układu w sprawozdaniu za I półr.

realizowanym na zlecenie Polskiego LNG na moment zakończenia realizacji tego kontraktu. Wynik ten zostanie skorygowany o kwotę plus 22,955 mln zł, podano również. PBG S.A. świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną

Przegląd informacji ze spółek

stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na rachunek w PPK i składanie zleceń, podała spółka. Licencjonowanie stanie się metodą komercjalizacji technologii XTPL na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair), podała spółka. Decyzja jest

Dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego? Zniżki w komunikacji? Sprawdź, jakie ulgi należą się osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o dochodach, rachunek, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup z rozbiciem na kwotę dofinansowania z NFZ i udział własny, a także zlecenie od lekarza potwierdzone przez NFZ. Ważne! Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie znajduje się w

Przegląd informacji ze spółek

(TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 4 382 074 799,73 zł na koniec lutego 2019 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 4 564 968 959,69

Enterprise Investors kupi SMT Software Services i Nilaya od SMT za 169 mln zł

, że EI, Akesto, Emitent oraz SMT Software Services podpiszą porozumienie dotyczące zlecenia i przyjęcia przekazów o treści określonej w umowie w celu rozliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych" - czytamy w komunikacie. Umowa sprzedaży zostanie podpisana pod warunkiem m.in. uzyskania bezwarunkowej

Euler Hermes: Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to m.in.gigantyczne straty w handlu

eksporterów należności od firm brytyjskich niż rok wcześniej (podczas gdy wartość zleceń windykacyjnych na dłużników z Niemiec wzrosła o 35%). Jednocześnie ilość spraw kierowanych do nas wciąż jest znaczna – ich liczba wzrosła nawet o ponad 30%, co wynika ze wzrostu eksportu m.in. towarów spożywczych

Deutsche Bank: Połowa przedstawicieli wolnych zawodów nie odkłada na emeryturę

specjalistów, którzy zarabiają od 10 do 15 tys. zł. O zabezpieczeniu swojej przyszłości częściej też myślą osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o umowy o dzieło i zlecenia oraz przede wszystkim specjaliści zatrudnieni na kontraktach, podano. Podobnie jak przed rokiem motywacja do oszczędzania poza systemem

Kolejne banki wypłacą klientom rekompensaty. Wszystko przez brak "stałego nośnika"

. Podobnie Bank Pekao oprócz rozliczeń przez trzy miesiące zaoferuje za darmo polecenia zapłaty, zlecenia stałe i przelewy w oddziałach. Z kolei Idea Bank odda klientom nadpłaty oraz zaoferuje miesięczną lokatę z oprocentowaniem 3 proc. Ponadto przez rok nie będzie podwyższał opłat za prowadzenie rachunków

Mirbud: Złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o upadłość jest bezzasadny

. przez Mirbud i innych wierzycieli. Stanowi on zatem próbę uniknięcia zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane w 2015 r. prace. "Zarząd Mirbud S.A. nie widzi ryzyka dla bieżącej działalności operacyjnej, jak i stabilności finansowej spółki, która posiada portfel zleceń na poziomie 550 mln zł, a

Zmiany w "piątce Kaczyńskiego". Ministerstwo Finansów "kalibruje" podatki. Mniej skorzystamy, rząd wyda mniej

kogo? Nieco inaczej ma również wyglądać pomysł zerowego PIT dla osób do 26. roku życia. – Program ten będzie dotyczył wszystkich młodych ludzi, którzy mają umowy o pracę, ale również umowy-zlecenia – mówił Morawiecki. Okazuje się jednak, że ta nowa propozycja będzie dotyczyć tylko umów

Rośnie popularność pracy z domu. Dla kogo to dobra opcja?

, przysługuje co miesiąc 1/12 rocznego urlopu. Pamiętaj! Osobom na umowach zleceniach i o dzieło płatny urlop wypoczynkowy nie przysługuje. Wymiar urlopu dla pracowników niepełnoetatowych ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony dla zatrudnionego na

Przegląd prasy

samorządy kupują pociągi Puls Biznesu --Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) otworzył oferty od firm mających na jego zlecenie zarządzać poborem manualnego myta - złożyły je Kapsch z Egis oraz Intertoll --Król z EI: Na rynku stacji benzynowych spodziewamy się postępującej konsolidacji

Skarbiec: Udział w PPK będzie wymagał od TFI powołania nowych funduszy

zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r

Przegląd prasy

; --Nie widać końca walki o rekordowe, kilkumiliardowe zlecenie na montaż systemu cyfrowej komunikacji wzdłuż torów PKP --Mimo dużego popytu na pracę umowy śmieciowe mają się całkiem dobrze - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Puls Biznesu -- Z 4 mld zł funduszy UE na cyfryzację sektora

Volkswagen Bank bez direct dla detalu. Bank rezygnuje z obsługi klientów indywidualnych

. Zmiany obejmą blisko 30 tys. osób, które na zmianę banku mają czas do 30 listopada 2017 r. Blokada pieniędzy w Volkswagen Bank Polska Chodzi tylko o rachunki osobiste, depozyty oraz limity kredytowe powiązane z kontem osobistym. Żeby ułatwić klientom wyprowadzkę, Volkswagen Bank Polska podpisał umowę z

W Polsce mamy martwe prawo. Mnożymy przepisy, ale szwankuje praktyka

Marta Piątkowska: Umowy cywilnoprawne nie są wymysłem naszych czasów. Zarówno dzieło, jak i zlecenie zostały uregulowane przez kodeks cywilny w 1964 roku i przez wiele lat nikomu krzywdy nie robiły. Dr Jan Czarzasty: Żyliśmy w innym świecie. W PRL realizowano politykę pełnego zatrudnienia, istniał

Energa przez pięć miesięcy nie podłączała licznika! Komentarz? "Chwilowe niedogodności"

opóźnienia zapytaliśmy Lidię Serbin-Zubę, rzecznik prasową Energa Operator. "Informuję, że nie zrealizowaliśmy w terminie montażu licznika z powodu błędów w systemie - wystawione przez sprzedawcę zlecenie na montaż licznika nie było widoczne i nie dotarło do właściwych służb. Wyjaśniamy przyczyny tego

Przegląd informacji ze spółek

może być jeszcze mocny, ale druga połowa roku powinna przynieść ochłodzenie nastrojów, uważa Michał Milewski, zarządzający funduszami Union Investment TFI. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska

Przegląd informacji ze spółek

kontrolnego pakietu 51% udziałów w spółce naEKRANIE.pl, będącej właścicielem serwisu internetowego dedykowanego do odbiorców zainteresowanych kulturą masową (filmy, gry komputerowe, muzyka, książki, nowa technologia). Postawą negocjacji jest wycena niezależnego biegłego rewidenta sporządzona na zlecenie 4fun

Przegląd informacji ze spółek

, powołując się na wstępne dane. Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 7 534 169 295,07

Przegląd informacji ze spółek

. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, realizując porozumienie o strategicznej współpracy, podpisały umowę o zlecenie zarządzania portfelem funduszu i ryzykiem funduszu Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ (Trigon GLW FIZ), podał Skarbiec Holding

Mateusz Morawiecki wspiera budżet pieniędzmi z Unii na drogi

siebie procesy" - wskazało nam biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju. Jak wyjaśniło, zlecenia zasilenia Funduszu są składane po zatwierdzeniu wniosku drogowej Dyrekcji przez instytucję Centrum Unijnych Projektów Transportowych, nadzorowaną przez resort rozwoju. "Zasilenia KFD nie są zatem

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 (aktual.)

Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 r.

Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie

Przegląd informacji ze spółek

. Klienci banku BGŻ BNP Paribas mogą Od 7 sierpnia br. zlecać przelewy natychmiastowe na rachunki organów skarbowych za pośrednictwem obsługiwanego przez KIR systemu Express Elixir, poinformowały bank i KIR. Oznacza to, że po zleceniu przelewu w systemie bankowości elektronicznej środki znajdą się na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Co., Ltd. z siedzibą w Japonii  umowę ramową w ramach której otrzymał pierwsze zlecenie na wyprodukowanie i dostarczenie filmu animowanego z elementami animacji 3D do gry komputerowej. Termin realizacji zlecenia przypada na kwiecień 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych zleceniem Emitent

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzenia programu o obsługę funkcjonalności.   Źródło: ISBnews IMS: Październik br. okazał się rekordowym miesiącem dla grupy IMS pod względem nowo pozyskanych lokalizacji, których liczba sięgnęła 475, podała spółka

W poszukiwaniu pieniędzy na polskie drogi

umowę na dokończenie autostrady wygrały w przetargu firmy Budimex i Strabag, które miały wykonać zlecenie do maja 2016 r. Ale wtedy przedłużono termin do końca października, zwiększając wartość kontraktu o ponad 200 mln zł (do niemal 1 mld zł). GDDKiA wystawiła zaś Polimeksowi rachunek na ponad ćwierć

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele (aktual.)

na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele w II półr.

na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Pierwsze kroki na giełdowym parkiecie

innych instrumentów finansowych, np. indeksu WIG20). Do tego potrzebna jest kolejna umowa z biurem maklerskim. Jak składać zlecenia kupna i sprzedaży akcji na GPW? Zlecenie giełdowe można złożyć osobiście w placówce biura maklerskiego, przez telefon lub przez internet. Inwestor musi podać: nazwę spółki

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

-zlecenie), wolontariuszy, stażystów oraz osób świadczących pracę osobiście bez wynagrodzenia (np. członkowie rodziny osoby prowadzącej działalność gospodarczą, którzy pomagają przy prowadzeniu tej działalności i nie otrzymują wynagrodzenia). Dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej Papierowo lub

Vindexus chce nabywać więcej wierzytelności regularnych w 2018 r. 

egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Bank nie uznaje podpisu? W reklamacji pomoże arbiter

konsekwencją negatywnie rozpatrzonej reklamacji kartowej i nieprawidłowej, według banku, formy zamknięcia rachunku. - Uznając konto za aktywne, bank dalej realizował ustanowione na nim zlecenia stałe (umowa między stronami obowiązywała). Posiadany przez klienta kredyt odnawialny sprawił, że na rachunku pojawił

ZBP: Co drugi senior ma kartę kredytową, 68% korzysta z bankowości internetowej

korzysta przynajmniej raz w tygodniu, wykonując głównie przelewy i planując swój budżet. Dlatego tak ważne jest, aby również w tej grupie konsekwentnie podnosić poziom wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, wskazano również.  Z badania przeprowadzonego na zlecenie ZBP wynika, że osoby starsze w

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

. Córka nie była w stanie sama zapanować nad licznymi zleceniami, tym bardziej że – aby ograniczyć koszty – musiała zrezygnować ze współpracy z kilkoma szwaczkami. Klientek było coraz mniej, okazywały niezadowolenie, bo suknie często gotowe były na ostatnią chwilę albo wymagały poprawek. Gdy

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

umowie-zleceniu lub prowadzisz firmę? To samo. Jesteś wolnym strzelcem na umowie o dzieło? Możesz wykupić dobrowolne ubezpieczenie w NFZ. Jesteś bezrobotny? Rejestracja w urzędzie pracy rozwiązuje twój problem. Tyle w teorii, bo praktyka potrafi przechytrzyć pozornie szczelny system. Wprowadzenie 1

Przegląd informacji ze spółek

podjętych na walnym zgromadzeniu. Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i PKP Cargo podpisały list intencyjny na rzecz

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

środki zostały zarachowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie

Best sfinalizuje 21 września podział akcji w stosunku 1:4

. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r

Santander BP rozpoczyna proces włączenia operacyjnego wydzielonej części DBPL

zlecenie ich do godz. 15:00. W weekend 10-11 listopada nie będzie dostępu do usług bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska - w tych dniach klienci będą mogli swobodnie płacić kartami i korzystać z bankomatów. Od 12 listopada 2018 r. nie będzie możliwości realizacji transakcji w db easyNET/db

Przegląd informacji ze spółek

do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 663,56 mln zł na koniec grudnia, podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów netto wynosiła 14 677,1 mln zł.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

InPost zapłaci na rzecz Ruchu 4 mln zł w ramach uzgodnionej ugody

było m.in. zlecenie przez emitenta spółce Ruch S.A. prowadzenia w imieniu i na rzecz emitenta działalności agencyjno-przedstawicielskiej, polegającej na wydawaniu odbiorcom awizowanych przesyłek listowych, w stosunku do której oświadczenie o jej rozwiązaniu emitent złożył spółce Ruch S.A. w dniu 6

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 661,06 mln zł na koniec stycznia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

korzystaniu z bankowości internetowej wymienia brak wiedzy, wynika z badania przygotowanego na zlecenie Alior Banku. Seniorzy zdecydowanie bardziej przekonani są do bankowania za pomocą komputera (49% wskazań) niż przez aplikację w smartfonie (16%). Osoby starsze wciąż preferują osobisty kontakt z bankierem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Większość przedsiębiorstw udostępniających pracownikom urządzenia elektroniczne posiada regulaminy określające zasady ich użytkowania (75%), wynika z badania "Smartfon w firmie. Bezpieczeństwo danych w telefonach służbowych" przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Cyfrowego Centrum

Holenderski broker DeGiro kosi konkurencję. Zaoferuje kupowanie akcji bez prowizji?

pożyczania i inwestowania pieniędzy (to zjawisko zwie się uberyzacją finansów). Maklerzy pod presją Te rewolucje nie omijają rynku usług maklerskich. W Polsce jest około 300 tys. aktywnych rachunków maklerskich. Dawniej, chcąc kupić akcje, trzeba było iść do biura maklerskiego i złożyć zlecenie, od którego

Fortis obniża marżę kredytową o 0,5 pkt proc., ale nie za darmo

, musi posiadać konto osobiste w tym banku. Konto musi być aktywne przez cały okres kredytowania. Za pośrednictwem konta muszą być spłacane wszystkie raty kredytu. Co więcej, na rachunek muszą wpływać dochody klienta z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia, emerytury lub renty w łącznej

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

dotyczącej sytuacji finansowej banku, bank odnotował w listopadzie 2018 roku istotny odpływ depozytów, głównie w ramach segmentu klientów detalicznych. Co istotne, odpływy pomimo ich znaczącej skali, nie zakłóciły podstawowej działalności banku i zlecenia klientowskie były realizowane terminowo w sposób

Prezydent apeluje do KNF o kredyty dla ludzi na czasówkach. 'Czysty PR'

o pracę. - Prezydent RP zwrócił się więc do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dostępności do kredytów dla osób zatrudnionych na podstawie wszelkiego rodzaju umów czasowych - czyli zarówno umów na czas określony, umów na zlecenie, umów o dzieło, jak i również w sprawie osób samozatrudnionych

Vistal zakłada w planie restrukturyzacji koncentrację na Skandynawii i mostach

2019-2029 waha się od 6,7% do 8,2%" - czytamy w dokumencie. "W wariancie optymistycznym założono szybsze tempo pozyskiwania nowych zleceń w tym również w 2018 r. co przekłada się na osiągnięcie w pierwszym roku prognozy przychodów na poziomie 71,3 mln zł osiągając próg rentowności EBITDA

Przegląd prasy

warte 6,5 mld zł; obawia się, że spadek inwestycji samorządowych, drożyzna i problemy kadrowe utrudnią pozyskanie kolejnych Gazeta Wyborcza --Brakuje tysięcy maszynistów, ponieważ przez wyśrubowane przepisy do zawodu trudno się dostać ISBnews --Altus zawarł z Rockbridge umowy przeniesienia

Faktoring i kredyt, czyli dwa sposoby na płynność. Co lepsze?

należne. Firmy najczęściej przeznaczają je na podatki od zrealizowanej sprzedaży oraz uruchomienie kolejnych zleceń wymagających zakupu materiałów czy opłacenia pracowników – wylicza Monika Woźniak. Dodaje, że łatwiej im jest też zarządzać finansami i analizować rentowność działań, gdy gotówką

Firma nie musi umrzeć wraz ze śmiercią właściciela. Co zrobić, aby firma rodzinna przetrwała na rynku?

produkcyjną, potrzebuje zgody spadkobierców lub sądu. Zarząd sukcesyjny może trwać dwa lata, przy czym sąd będzie mógł przedłużyć go do pięciu lat. Zakończy się, gdy spadkobiercy ostatecznie podzielą majątek. W firmie, którą przejmie zarządca, pozostają obowiązujące kontrakty cywilnoprawne (umowy-zlecenia i o

Alior Bank otrzymał 15,9 mln zł dotacji z BFG na SKOK im. św. Jana z Kęt

Archidiecezji Gdańskiej. Ideą powstania Kasy była chęć wzajemnej pomocy finansowej wśród członków Kościoła katolickiego. Oferta SKOK im. św. Jana z Kęt obejmuje pożyczki i linie pożyczkowe, lokaty, konta osobiste, ubezpieczenia, rachunki firmowe, zlecenia rozliczeń finansowych, karty płatnicze SKOK VISA

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oficjalni partnerzy FIFA, a Biedronka jest partnerem Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, podobnie jak Lotos, który również w tym zestawieniu odnotował wzrost o 4 pkt proc.   Źródło: spółka Sztuczna inteligencja: Według raportu na zlecenie Addictions.ai/AlkyRecovery – pierwszej

Handel danymi w sieci kwitnie. Ile kosztują dane na świecie?

dane cyberprzestępca może zaciągnąć szybką pożyczką lub zakładać konta w innych serwisach internetowych, by robić kolejne przekręty. Zlecenie dużo droższe Jeśli twoje hasło mailowe jest wystawione na sprzedaż w większej paczce, ma mniejszą wartość. Jeśli jednak jakiś wróg zagiął na kogoś parol, ta

Przegląd prasy

. złoża Fogelberg na M. Norweskim do XI 2019 r. --Atal zleci INApartments zarządzanie w 'Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne' --KIR: Na zmianę rachunku bankowego w III kw. zdecydowało się 4 295 osób --Accenture: Około 75% polskich fintechów osiąga przychody poniżej 5 mln zł --Eurostat: Dług sektora

Autostrady A4 nie ma, rachunków przybywa

tłumaczył nam zwiększenie kosztów koniecznością naprawy wielu robót wykonanych wcześniej przez konsorcjum kierowane przez Polimex. Spółka ta zawarła z GDDKiA kontrakt na budowę A4 między Rzeszowem i Jarosławiem we wrześniu 2010 r. i zgodnie z umową miała wykonać zlecenie w ciągu dwóch lat. Jednak potem

Raty "zero procent"? Mogą kosztować...

32,90 zł miesięcznie, ale 38 zł - relacjonuje czytelnik. Pan Andrzej nie wiedział dokładnie, co to za dodatkowe opłaty, ale posłuchał konsultantki, która zapewniła go, że przelewając comiesięcznie 38 zł na rachunek do spłaty karty, będzie już "bezpieczny". Czytelnik zlecił więc stały przelew z

Przegląd prasy

aneks do umowy na roboty w Otwocku --Marvipol zlecił Warbudowi budowę 'Topiel No 18' w Warszawie za 45 mln zł netto --Dąbrowski z ME: Inwestycje w nowe bloki węglowe po 2025 r. - w kogeneracji --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,1% m/m we wrześniu --Inflacja bazowa wyniosła 0,9% r/r we

Jest Rekomendacja U. Bankowcy szkolą się na agentów ubezpieczeniowych

naszego czytelnika, pana Karola, pokazuje, że nie zawsze. Bank zażądał od niego, aby wykupił do kredytu ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jakiś czas później okazało się, że pan Karol ma nowotwór złośliwy. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez chorobę stracił pracę, ale odszkodowania

Przez nowy obowiązek chcą zamknąć swoje firmy. "Państwo chyba nie chce zarobić"

płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł! Komputer bez refundacji Urzędnicy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że dla części przedsiębiorców nowe obowiązki mogą być poważną barierą. – Niestety, nie zrobiono dla nikogo wyjątku – usłyszeliśmy w

Przegląd prasy

--Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 661,06 mln zł na koniec stycznia, podało TFI

Medicalgorithmics przejmie 75% udziałów spółki Medi-Lynx z USA za 34,1 mln USD

; - napisano dalej. Wyniki te zostały zweryfikowane przez firmę audytorsko - doradczą CBIZ Inc, która na potrzeby przedmiotowej transakcji, na zlecenie Medicalgorithmics, przeprowadziła due dilligence Medi-Lynx. "Na podstawie umowy emitent ma dokonać zapłaty w następujący sposób: 1) przelew

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

ISBnews prezes Nexery Jacek Wiśniewski.  Źródło:ISBnews IT: Co piąty użytkownik laptopa w Polsce planuje wymianę obecnie posiadanego urządzenia na nowe w ciągu najbliższego roku, wynika z danych w badaniu Nielsena przygotowanego na zlecenie Intela i Microsoftu.  Źródło:ISBnews

Przegląd prasy

stawki w umowach zlecenia od II poł. 2016 r. --BM Reflex: Nowy rok może się zacząć od niewielkich obniżek cen paliw --MF zaoferuje obligacje za 28-38 mld zł na 5-6 przetargach w I kw. 2015 r. --mDM podniósł rekomendacje dla BZ WBK i Handlowego, obniżył dla Pekao --MF zaoferuje obligacje za 6-13 mld

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

podejmowane są już dalsze czynności, dodał.  Źródło: ISBnews Agora: Zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora.  Źródło: ISBnews Ultimate Games: Spółka