rachunek do umowy zlecenia druk

Maciej Bednarek

TeleOpieka24 naciąga małe firmy - są pierwsze zatrzymania przedstawicieli i zarzuty oszustwa

TeleOpieka24 naciąga małe firmy - są pierwsze zatrzymania przedstawicieli i zarzuty oszustwa

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zatrzymano pięć osób związanych z przestępczą działalnością firmy TeleOpieka24. Mają policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Po tekstach "Wyborczej" prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań przedstawicieli firmy, która naciągnęła minimum kilkuset drobnych przedsiębiorców.

Jak zerwać kajdany niekorzystnej umowy?

Znalazłeś kruczki w umowie? Sprzedawca naciągnął cię na zakup niechcianej usługi? W niektórych sytuacjach możesz odstąpić od umowy bez konsekwencji. Im wcześniej to zrobisz, tym lepiej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

że już wkrótce, to tam podejmowana będzie większość kluczowych inicjatyw z obszaru nowych technologii" – tłumaczy Ślawski. Według badania zrealizowanego przez IDC na zlecenie VMware, firmy na całym świecie planują zwiększyć inwestycje w prywatną chmurę. "W Polsce wygląda to

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód. Rzecz jasna, dochody trzeba udokumentować. Np. od osób pracujących zawodowo wymagane jest zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym

Nie spłacasz całego kredytu, tracisz okres bezodsetkowy

Klienci w ramach zawartej umowy o kartę kredytową mają możliwość skorzystania z okresu bezodsetkowego. Możliwość ta istnieje wyłącznie dla transakcji bezgotówkowych. W przypadku spłaty całości zadłużenia z tytułu wykorzystania karty w terminie określonym w zestawieniu transakcji bank nie obciąży rachunku

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

, stosunek między pracodawcą a pracownikiem winna normować umowa o pracę, a nie np. zlecenie (13). Jak się zdaje, wspomniany przepis w wielu wypadkach pozwali na stosunkowo łatwe uzasadnienie takiego wymogu poprzez wykazanie spełnienia przesłanki, iż jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Szukasz zlecenia dla swojej

Kredyty i lokaty: Uwaga na przykre niespodzianki

Kredyty i lokaty: Uwaga na przykre niespodzianki

dokładnie przemyśleć, moment złożenia zlecenia, aby zostało ono zrealizowane w dniu, w którym chcemy. Uczestnik funduszu nie ma bowiem wpływu na czas przetwarzania zlecenia. Fundusze z ochroną są ciekawą propozycją na trudne czasy, dają bowiem możliwość osiągania zysków, jednocześnie zabezpieczając przed

Sieci i sidła polskich e-urzędów

Sieci i sidła polskich e-urzędów

składanie fałszywych zeznań. Choć odnosił się wyłącznie do zeznań w postępowaniu, to pojawiał się na umowach z bankami czy w umowach-zleceniach, mimo że nawet Sąd Najwyższy stwierdził, że takie formułki na różnych drukach nie mają żadnej mocy prawnej. Żeby było śmieszniej, w 1997 r. nowelizacja kodeksu

Na czym firma może zaoszczędzić?

drogiego kolorowego tonera. Ponadto pracownicy często puszczali coś do druku, a potem nawet nie odbierali wydruków z drukarki. To urządzenie działa w taki sposób, że drukuje dopiero wtedy, gdy pracownik podejdzie do niego i się zaloguje. Skończyły się sterty nikomu niepotrzebnych wydruków przy drukarce