rachunek do umowę o dzieło

Praca sezonowa w gastronomii. 130 godzin pracy i 380 zł wynagrodzenia na umowie o dzieło? Czy też pani P. nie chciało się uczyć?

Umowa o dzieło, kary umowne w wysokości 500 zł za spóźnienia, a na końcu odmowa wypłacenia wynagrodzenia - tak miała wyglądać praca P. w gdyńskiej kawiarni Więcej. Internauci hejtują, właściciele się bronią i rozważają skierowanie sprawy do sądu - za zniesławienie.

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

dzieło, którzy pracują w domu. Bez nadzoru i na własnym sprzęcie. Kilka lat temu do firmy wkroczył kontroler z ZUS-u i uznał, że firma zamiast podpisywać umowy o dzieło (od których nie płacimy składek ubezpieczeniowych), powinna zawierać umowy-zlecenia (od których składki płacić trzeba). Nakazał

GUS: Wartość nowych umów leasingu wzrosła do 66,44 mld zł w 2018 r.

operacyjnej. Wynik finansowy netto wyniósł 689 mln zł" - podał także GUS. Według stanu na koniec 2018 r., w badanych podmiotach pracowało 17,5 tys. osób zajmujących się leasingiem, w tym 15,6 tys. osób na podstawie umowy o pracę, 664 osoby na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej i umowy o dzieło. W

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Dotyczy jednak nie wszystkich młodych ludzi, tylko zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w sytuacji, gdy ktoś ma własną firmę lub umowę o dzieło). Przy pensji minimalnej daje to ok. 133 zł ekstra miesięcznie

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną”. To oznacza, że zatrudnieni na umowach-zleceniach i o dzieło też mają prawo do kwoty wolnej od potrąceń (o ile zostaną spełnione pozostałe warunki objęcia

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

Banki najbardziej lubią klientów, co do których mają pewność, że ci spłacą pożyczkę. Zdolność kredytową można wykazać nie tylko pracując na etacie, ale też na umowie-zleceniu czy o dzieło. Tyle, że trzeba się bardziej postarać. Marzenie o własnym mieszkaniu PRZYKŁAD. Pani Kasia jest dziennikarką

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

. - Świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych. Wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego – nieoskładkowanego i nieopodatkowanego – co do zasady jest to kwota w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób, które w miesiącu

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Agora zawarła z Domem Maklerskim BZ WBK, działającym na zlecenie i na rachunek Kino Polska TV umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka, poinformowała Agora. "W wyniku transakcji w dniu dzisiejszym Agora zbędzie wszystkie

Można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy. Nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili pracę

Można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy. Nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili pracę

liczyć pracujący na umowę-zlecenie lub o dzieło ani prowadzący działalność gospodarczą oraz ci, którzy rozstali się z firmą za porozumieniem stron. O świadczenie mogą się starać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa na czas określony po

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

kiedy się przedawnia? Tak jak pisaliśmy wyżej podstawowy termin przedawnienia to sześć lat, ale nie w każdym przypadku. Czasami regulują to przepisy szczególne. I tak, po dwóch latach przedawniają się roszczenia z umowy o dzieło, czy umowy sprzedaży. Po trzech latach czynsz za mieszkanie czy niespłacona

Rozliczenie PIT 2019. W tym roku na zeznaniu podatkowym można sporo zarobić

Rozliczenie PIT 2019. W tym roku na zeznaniu podatkowym można sporo zarobić

sytuacji, gdy ktoś ma własną firmę lub umowę o dzieło). Zysk? Przy pensji minimalnej daje to ok. 133 zł ekstra miesięcznie.  PIT 2019. Ulga termomodernizacyjna To też świeżynka, po raz pierwszy można ją odliczać dopiero teraz. Daje możliwość odliczania od dochodu wydatków na polepszenie warunków

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

śmiertelników na etatach, którzy rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych), w rządowej usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. Jeśli ktoś przy nim nie pogrzebie, to zostanie ono automatycznie

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

sukcesyjny może trwać dwa lata, przy czym sąd będzie mógł przedłużyć go do pięciu lat. Zakończy się, gdy spadkobiercy ostatecznie podzielą majątek. W firmie, którą przejmie zarządca, pozostają obowiązujące kontrakty cywilnoprawne (umowy-zlecenia i o dzieło) oraz umowy o pracę. Utrzymane są też decyzje

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie; * świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; * dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

odkładać na emeryturę lub rentę? Również mają taką możliwość? Pracujący dorywczo – na umowie o dzieło czy nawet bez umowy, choć praca „na czarno” jest nielegalna, mogą przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Jak się dobrowolnie ubezpieczyć w ZUS? Do takiego

Kino Polska TV obejmie 385 udziałów w CTN&P za 10 mln zł

; - czytamy w komunikacie. W zamian za obejmowane udziały emitent zobowiązał się wnieść wkład pieniężny w kwocie 10.000.001,50 zł na rachunek bankowy CTN&P, w terminie do 30 maja 2016 r.,podano także.  W październiku ub. roku Kino Polska TV poinformowało, że wraz Polską Fundacją Wspierania

Przegląd prasy

Częstochowa przymierza się do sprzedaży majątku producenta blach -- PKP PLK opracowały plan inwestycji kolejowych do 2040 r. W zestawieniu znalazło się aż 325 zadań, o wartości znacznie przekraczającej 250 mld zł, a ile z tej puli zostanie faktycznie wykonane, zależy od wielkości funduszy, jakie uda się

Rozliczenie PIT-ów. Od 15 lutego startuje sezon na podatki. Zobacz pułapki, które zastawił na ciebie fiskus

Rozliczenie PIT-ów. Od 15 lutego startuje sezon na podatki. Zobacz pułapki, które zastawił na ciebie fiskus

sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Chodzi o dwa miliony osób zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w sytuacji, gdy ktoś ma własną firmę lub umowę o dzieło). Przy pensji minimalnej daje to ok. 133 zł

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

być poddany przed dopuszczeniem do pracy. Wzmocnienie związków zawodowych Od 1 stycznia 2019 r. więcej osób może tworzyć związki zawodowe i do nich wstępować. Związki zawodowe stały się otwarte nie tylko dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale też na umowach cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Przez umowę cywilnoprawną rozumie się umowę agencyjną, umowę o dzieło, umowę zlecenia oraz każdą inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

Potrącenia z umowy o pracę Z umowy o pracę na pełen etat komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia, a gdy ściągane są zaległości alimentacyjne – do 60 proc. Jeśli pracownik ma długi zarówno z tytułu kredytów, jak i zaległości alimentacyjnych, to łączne potrącenia nie mogą przekroczyć 60

Rośnie popularność pracy z domu. Dla kogo to dobra opcja?

, przysługuje co miesiąc 1/12 rocznego urlopu. Pamiętaj! Osobom na umowach zleceniach i o dzieło płatny urlop wypoczynkowy nie przysługuje. Wymiar urlopu dla pracowników niepełnoetatowych ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony dla zatrudnionego na

Deutsche Bank: Połowa przedstawicieli wolnych zawodów nie odkłada na emeryturę

specjalistów, którzy zarabiają od 10 do 15 tys. zł. O zabezpieczeniu swojej przyszłości częściej też myślą osoby wykonujące wolny zawód w oparciu o umowy o dzieło i zlecenia oraz przede wszystkim specjaliści zatrudnieni na kontraktach, podano. Podobnie jak przed rokiem motywacja do oszczędzania poza systemem

Ośmiu chętnych do budowy kolejnego odcinka trasy S8

modernizacją odcinka do obwodnicy Zambrowa, chciało konsorcjum firm Strabag oraz Heilit + Woerner. Jej rachunek opiewał na prawie 650 milionów złotych. Najtańszą ofertę złożyła włoska firma Astaldi, która na początku tego tygodnia przejęła plac budowy między Mężeninem a Wiśniewem. Każdy ze startujących w

W Polsce mamy martwe prawo. Mnożymy przepisy, ale szwankuje praktyka

. Nie wrócimy już do czasów jednej pracy przez całe życie. Listy pracowników i przedsiębiorców: Suma złych doświadczeń Wystarczy uszczelnić system Gorzka tajemnica leczenia na umowie o dzieło . Zobacz też: "Rz": Brońmy rynku i przedsiębiorców. Śmieciówki? Niebezpieczna dla Polski

Twoje długi przedawnią się teraz szybciej. Sprawdź, o czym mówią nowe przepisy

termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Według nowych przepisów, jeśli Kowalski z Nowakiem zawarliby w 2018 r. umowę o dzieło z terminem przedawnienia dwa lata, a termin płatności zostałby ustalony na sierpień 2018 r., to roszczenie zamiast w sierpniu 2020 r. przedawni się z ostatnim dniem

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

. Najczęściej chodzi o zwykłe niedbalstwo, np. zostawiliśmy otwarty balkon i doszło do kradzieży albo zaprószyliśmy ogień z niedopałka papierosa. Ubezpieczyciel może też odmówić objęcia ochroną niektórych składników naszego mienia, np. dzieł sztuki, papierów wartościowych, biżuterii. Zabezpieczenie tak cennych

Rozliczenie PIT 2019. Nieco niższe podatki, brak kar i nowe ulgi. Wszystko, co musisz wiedzieć. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

ulgą na młodych? Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Chodzi o dwa miliony osób zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w sytuacji, gdy ktoś ma własną firmę lub umowę o dzieło). Przy pensji

Koniec interesów na przedawnionych długach. Nowe przepisy skracają okres przedawnienia

Kowalski z Nowakiem zawarliby w 2018 r. umowę o dzieło z terminem przedawnienia dwa lata, a termin płatności zostałby ustalony na maj 2018 r., to roszczenie zamiast w maju 2020 r. przedawniłoby się z ostatnim dniem grudnia 2020 r., a więc ponad pół roku później. Ogólnie nowe przepisy poprawią sytuację

Firma nie musi umrzeć wraz ze śmiercią właściciela. Co zrobić, aby firma rodzinna przetrwała na rynku?

produkcyjną, potrzebuje zgody spadkobierców lub sądu. Zarząd sukcesyjny może trwać dwa lata, przy czym sąd będzie mógł przedłużyć go do pięciu lat. Zakończy się, gdy spadkobiercy ostatecznie podzielą majątek. W firmie, którą przejmie zarządca, pozostają obowiązujące kontrakty cywilnoprawne (umowy-zlecenia i o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Point pokazują, że ryzyko trafienia na zainfekowaną witrynę o tematyce koronawirusa zależy od tego, czy kraj, w którym się znajduje, wrócił do działalności lub nadal jest zablokowany. W regionach takich jak Europa Zachodnia i Ameryka Północna, gdzie otwierane są gospodarki i organizacje wracają do pracy

Fortis obniża marżę kredytową o 0,5 pkt proc., ale nie za darmo

, musi posiadać konto osobiste w tym banku. Konto musi być aktywne przez cały okres kredytowania. Za pośrednictwem konta muszą być spłacane wszystkie raty kredytu. Co więcej, na rachunek muszą wpływać dochody klienta z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia, emerytury lub renty w łącznej

Wszystko, co musicie wiedzieć, żeby założyć firmę

ZUS-owi. W przypadku większości umów o dzieło nie są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa o dzieło jest zawierana między ubezpieczonym a jego pracodawcą. Takie wynagrodzenie jest traktowane jak przychód ze stosunku pracy i oskładkowane). Dlatego, gdy

Młodzi ludzie są bez pracy i... szans na emeryturę

wynagrodzenie z trudem pokryłoby czynsz za wynajem pokoju w stolicy. Szukała dalej. Prowadziła warsztaty psychologiczne, pracowała w kilku poradniach. Za każdym razem była to umowa o dzieło. Najczęściej współpraca kończyła się, kiedy firma szukała oszczędności. Jako najmłodsza była pierwsza do odstrzału

Prezydent apeluje do KNF o kredyty dla ludzi na czasówkach. 'Czysty PR'

o pracę. - Prezydent RP zwrócił się więc do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie dostępności do kredytów dla osób zatrudnionych na podstawie wszelkiego rodzaju umów czasowych - czyli zarówno umów na czas określony, umów na zlecenie, umów o dzieło, jak i również w sprawie osób samozatrudnionych

Panama Papers - śledztwo "Süddeutsche Zeitung" i ICIJ. Łupienie świata w cieniu palm

udział w handlu diamentami z Afryki albo dziełami sztuki. Wielki wyciek To najobszerniejszy wyciek tego typu. Dokumenty pochodzą z szerzej nieznanej, ale potężnej kancelarii podatkowej Mossack Fonseca mającej 35 biur zagranicznych, m.in. w Szwajcarii, Chinach czy USA. Więcej o historii Mossack Fonseca

Jakie dokumenty muszę przedstawić bankowi, aby uzyskać kredyt mieszkaniowy?

uzyskiwane dochody - zaświadczenie z pracy, umowę o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, lub inne, zeznania PIT Wyciąg z konta osobistego, zaświadczenia o spłacie kredytów, wyciąg z rachunku kraty kredytowej W przypadku małżeństwa dokumenty będą dotyczyć obydwu osób (chyba, że jest ustanowiona rozdzielność

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

umowie-zleceniu lub prowadzisz firmę? To samo. Jesteś wolnym strzelcem na umowie o dzieło? Możesz wykupić dobrowolne ubezpieczenie w NFZ. Jesteś bezrobotny? Rejestracja w urzędzie pracy rozwiązuje twój problem. Tyle w teorii, bo praktyka potrafi przechytrzyć pozornie szczelny system. Wprowadzenie 1

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

zmieniają się też przepisy dotyczące pracowników. Z umowy o pracę na pełen etat komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia, a gdy ściągane są zaległości alimentacyjne – do 60 proc. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2018 r. wynosi 1530 zł na rękę. W pracy na niepełnym etacie kwota wolna od

Podatki, emerytury, pensje. Kto korzysta, a kto traci na rządach PiS? [ANALIZA]

, ewentualnie partia rządząca usiłuje je opakować w twory w rodzaju podatku jednolitego, wychodząc z założenia, że może nikt zmian nie zauważy. Pod pretekstem likwidacji PIT chciano znieść podatek liniowy dla przedsiębiorców oraz opodatkować dodatkowo umowy-zlecenia i umowy o dzieło. Okazuje się jednak, że gdy

Zadłużeni "młodzi bogowie". Mają kredyty, komornika na głowie i żyją z rozmachem

. - Kiedy brałam pożyczkę, pracowałam na minimalnym etacie i dorabiałam w tej samej firmie na umowach o dzieło około 4 tys. zł. To było półtora roku temu. Pół roku temu mnie zredukowali. Pracy dobrze płatnej na razie nie znalazłam. Szukam. Bank śle ponaglenia. Próbowałam z nimi rozmawiać. Ale nie chcą

Jakie błędy popełniają osoby zaciągające kredyty mieszkaniowe?

pokazania pół roku czy roku stażu na jednym typie umowy o pracę, np. na umowie o dzieło czy umowie zlecenie. Brak konsekwencji, czyli ciągłe zmiany umów, mogą zablokować drogę do kredytu na kilka miesięcy. A już blokadą na rok lub dwa może się okazać przejście na działalność gospodarczą tuż przed

Panama Papers. Polacy w rajach podatkowych, czyli dziennikarskie śledztwo. "Bo taka była moda"

robienia interesów Paweł Piskorski potrzebował spółki z kontem bankowym i wiosną 2013 r. polski oddział firmy Taxways poprosił kancelarię Mossack Fonseca o założenie dla Stardale Management konta w panamskim banku. Do tego potrzebne były m.in.: paszport udziałowca firmy, kopia jego rachunku telefonicznego

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

wykonujące wolny zawód w oparciu o umowy o dzieło i zlecenia oraz przede wszystkim specjaliści zatrudnieni na kontraktach – czytamy w badaniach Deutsche Banku. Czytaj także: Przedsiębiorcy lekceważą kłopoty finansowe kontrahentów. Potem upadają

Kredyt dla studenta

;śmieciowych". Akceptują więc inne formy zatrudnienia - umowę-zlecenie czy o dzieło. Na podstawie studenckich zarobków bank policzy, ile młody człowiek jest w stanie miesięcznie spłacać i od tego uzależni maksymalną wysokość kredytu. Ale jakiego kredytu? Pieniądze można bowiem pożyczyć od banku w różnej

Co się dzieje, że ludziom zbrzydła giełda?

się emeryturę minimalną. Ale tylko pod warunkiem że przez odpowiednio dużo lat (25 od 2022 r.) będzie się odprowadzać składki. Czyli gdy ktoś całe życie pracował na umowę o dzieło, emerytury nie zobaczy. W 1999 roku twórcy reformy systemu emerytalnego założyli, że aby dało się wyżyć na emeryturze

Wchodzili w biznes jako nastolatkowie. Dziś Inwedo zatrudnia geniuszy

;. Zorganizował go łódzki ratusz. Oprogramowanie działa tak samo jak GPS, ale w budynkach. Każdy, kto był choć raz w Luwrze, wie, jak trudno odnaleźć dzieła sztuki, które się chce zobaczyć. Aplikację na razie wykorzystują muzea w Antwerpii i Łodzi. Od komputera do koloru ścian Firmę odnajduję w starej części

Przegląd prasy

dopiero 20. miejsce w UE -- Tylko co trzeci zatrudniony na umowie-zleceniu lub umowie o dzieło dostaje etat w ciągu trzech lat od podjęcia pracy. Ci, którym się to nie udaje, rzadziej się szkolą i gorzej wykorzystują swój potencjał -- Od roku 2017/2018 w każdej szkole będzie obecna nauka

Prezydent wziął się do emerytur. Czy skończy się tylko na debacie?

już odprowadza. Gdzie logika? Kolejni ministrowie pracy od lat obiecują, że to załatwią. I nic. Co zrobić z 1,5-mln armią osób na umowie-zleceniu i o dzieło? Umowy o dzieło nie liczą się do emerytury. Jeśli ktoś pracuje wyłącznie na umowie-zleceniu, składki są odprowadzane. Ale takie okresy nie są z

Zmiany w emeryturach. Sprawdź, jakie świadczenie dostaniesz na starość

zaliczane są do stażu pracy. Z emerytur częściowych nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. Stanowisko ZUS jest tu jednoznaczne. "Umowa o dzieło nie może być tytułem do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i okres, w którym ją wykonywaliśmy, nie będzie okresem, który liczył się

Najtańszy kredyt na rynku? Pożyczka dla studenta

zarabia nieregularne na umowie śmieciowej (zlecenie, o dzieło), mógłby dostać 2 tys. zł kredytu - na wakacje czy laptopa. Większość banków zapewnia, że tak, choć każdy stawia nieco inne warunki. Student musi sobie jednak uświadomić, że bank nie widzi w nim biednego studenta, ale człowieka, który musi

Bank dla profesjonalisty. Wolny zawód to szansa na tańszy kredyt?

prawnego? - Bo policzymy zdolność kredytową, biorąc pod uwagę zarówno dochody z faktur wystawianych na firmę, jak i pieniądze pochodzące np. ze zleceń lub umów o dzieło - przekonują w Multibanku. A dzięki temu jest szansa na wyższy limit kredytowy. Niestety, karta przeznaczona jest tylko dla posiadaczy

Gościom szczęki opadną, czyli pułapki zastawiane przez majstrów nastawionych na szybki i łatwy zysk

powietrze do 30, a wodę do 70 stopni. Panowie - nie można powiedzieć - lubili czystość. Zwieńczeniem każdego dnia pracy była kąpiel w dużej, trzyosobowej wannie wszystkich członków ekipy. Osobno. Gdy po miesiącu przyszły rachunki, przecierałem oczy: 2,5 tys. za ogrzewanie domu i ponad 1000 złotych za

Emerytury częściowe, czyli jak wcześniej odejść z pracy

odprowadza składki, to nie ma problemu. Te lata zaliczane są do stażu. Z emerytur częściowych nie skorzystają osoby na umowach o dzieło. Stanowisko ZUS jest tu jednoznaczne: "Umowa o dzieło nie może być tytułem do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i okres, w którym ją wykonywaliśmy, nie będzie okresem

Separacja, rozwód, a co z długami? Kto powinien je spłacać?

kobieta wyprowadziła się z mieszkania, nie oznacza zwolnienia z obowiązku opłacania rachunków. Tym bardziej że umowa była na nią, a ona jej nie wypowiedziała ani w żaden inny sposób nie powiadomiła elektrowni o obecnej sytuacji małżeńskiej. Sąd okręgowy był innego zdania. Uznał, że z chwilą orzeczenia

Trudny rozwód - spór o majątek

Zacznijmy od tego, że od dnia ślubu małżonków łączy wspólność ustawowa małżeńska. Jeśli nie podpiszą intercyzy, wszystko, co zarobią i kupią, trafi do wspólnego worka zwanego majątkiem dorobkowym. W pierwszej kolejności będą to: - pensje, honoraria, wynagrodzenia z umów-zleceń i o dzieło

Pieniądze dla zakochanych. Czy warto iść razem po konto i kredyt?

bank ma wydać np. dodatkową kartę kredytową, czy nie. Kredyt? Najlepiej na własny rachunek To, czy do banku przychodzisz jako singiel (zakochany lub nie, bank nie ma prawa w to wnikać), czy też jako małżonek lub małżonka, może mieć znaczenie dla ceny kredytu. Może decydować o tym, czy kredyt w ogóle

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

osoba ta podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jednak dobrowolnie, na swój wniosek. A umowa o dzieło? Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Umowy o dzieło nie liczą się więc do emerytury. Wyjątek: składki emerytalne od takich

Nowa propozycja KNF: Emerytura wyższa i prosta

Emerytalne konto oszczędnościowe - w skrócie EKO - tak ma się nazywać nowy produkt, którego wprowadzenie postuluje Komisja Nadzoru Finansowego. Odkładać mógłby na nim każdy, kto ukończy 16 lat. Bez względu na to, czy prowadzi firmę, pracuje na etacie, na umowie o dzieło czy zleceniu. EKO

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS i jako przedsiębiorcą będzie płacić składki w ZUS. Mówiąc o uszczelnieniu systemu, urzędnicy i politycy mają na myśli takie osoby. Można więc przypuszczać że będą one wypychane z KRUS do ZUS. Umowy o dzieło i zlecenie Umowy zlecenia z zasady są objęte składkami ZUS

Bunt seniorów. Za 50 lat emerytura poniżej progu ubóstwa

w dyskusji o OFE tego tematu nie ma. Przy przeglądzie emerytalnym rząd zakłada, że państwo będzie wydawać zaledwie 5 proc. PKB na emerytury. Tylko nikt nie chce zauważyć, jak niewielkie będą te emerytury. Poza tym nie wszyscy będą je dostawać, bo dziś pracują w szarej strefie na umowę o dzieło. Ma

Słownik pojęć finansowych

umowie z bankiem o prowadzeniu konta (załączniku). Zadłużenie lub jego część spłaca się automatycznie przy każdorazowym wpływie środków na konto. Debet w koncie jest dość wysoko oprocentowany, nawet do czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. W większości banków odsetki naliczane są tylko od

Miliardy do wzięcia w PIT

dzięki temu dodatkowe 700 mln zł z PIT (to łączny efekt likwidacji także 20-proc. kosztów od umów-zleceń i umów o dzieło). Każda z tych prób kończyła się piekielną awanturą. Były petycje do premiera, zbieranie podpisów w internecie, apele rektorów uczelni, wystąpienia szefów związków zrzeszających

Doradcy finansowi pod lupą

stanęliśmy? Aha, badanie zdolności kredytowej. Z powodu mojej umowy o dzieło, żeby był bufor finansowy, przyjmujemy dochód rodziny jako 22 tys. zł. Potem spisujemy koszty: utrzymania domu, samochodu, comiesięczne rachunki, obsługa karty kredytowej. Kalkulację rat kredytu zaczynamy od kredytu w złotych

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód. Rzecz jasna, dochody trzeba udokumentować. Np. od osób pracujących zawodowo wymagane jest zaświadczenie o dochodach za rok poprzedzający rok, w którym

Sześć sposobów na to, by mieć wyższą emeryturę [PIENIĄDZE EKSTRA]

. zł. To dałoby nam dodatkowe 3,5 tys. zł. Tyle że żeby zrealizować taki plan, teraz musielibyśmy głodować. Postarajmy się zwiększyć naszą emeryturę choćby o dwa tysiące złotych miesięcznie. Czym wcześniej się do tego zabierzemy, tym będzie łatwiej to osiągnąć. Przykład: Odkładając 100 zł miesięcznie

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

. Ubezpieczenie na wypadek śmierci Do umów o kredyty lub pożyczki często są dołączane ubezpieczenia na wypadek śmierci pożyczkobiorcy. Jeśli polisa pokryje zobowiązanie, rodzina nie musi go spłacać. Przykład. Pani Barbara wzięła pożyczkę na wymianę okien. Podpisała umowę na trzy lata. W drugim roku spłat zmarła

Banki kupują klientów z kredytami. Czy warto przejść?

dzieło/zlecenia, wyciągów z rachunków itp. W takich przypadkach banki opierają się jedynie na oświadczeniu klienta o zdolności do spłaty rat. - Brak wymogu dostarczania dokumentów finansowych jest ogromnym ułatwieniem szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą - mówi Wilczko. Dodatkowo

Balcerowicz: Po co pełzać? Lepiej biec

gazety. Starsi widzowie śmiali się do rozpuku, ale młodsi nie do końca rozumieli, o co chodzi. To był świat groteskowy, nieprawdziwy. Nieprawdziwy? - Zastąpił naturalne dla człowieka prawo do wolnego działania - monopolem państwa. Ludzie mają prawo zawierać umowy, wymieniać towary i usługi tak samo, jak

Policzą dochody prywatne i firmowe. Pierwsza kredytówka dla profesjonalistów

MasterCard Professional mogą korzystać posiadacze rachunków firmowych w Multibanku, których działalność gospodarcza zarejestrowana jest z PKD kwalifikującym do grup zawodowych uznawanych za wolne zawody. Są to m.in. architekci, prawnicy, lekarze, tłumacze przysięgli, rzeczoznawcy majątkowi, księgowi czy

Oto historia branży deweloperskiej w Polsce

zaś do życia Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), który postawił sobie za cel utrzymanie preferencyjnej stawki. Batalia zakończyła się sukcesem, choć - przypomnijmy - od 2011 r. VAT na mieszkania wzrósł o jeden punkt procentowy - z 7 do 8 proc. Drogo i nie zawsze dobrze Niestety, po wejściu