rachunek beneficjenta

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w kwietniu na poziomie z marca

internetowego kanału obsługi zapewnia szybki dostęp do obligacji. Zarówno rejestracja, jak i późniejsza obsługa obligacji jest prosta i intuicyjna. Logując się na swój rachunek rejestrowy, w dowolnym momencie można sprawdzić aktualny stan swoich oszczędności oraz złożyć dyspozycje zakupu, zamiany lub

Emilewicz: Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie finansowany z budżetu

te będą dzielone zgodnie z parytetem zaplanowanych inwestycji gminy" - powiedziała Emilewicz w trakcie śniadania prasowego. "Środki te nie będą musiały być wydane do końca tego roku. Będą na odrębnym rachunku, będą mogły być wydatkowane w trybie COViD, czyli do końca 2022 roku"

Santander BP wdrożył nowy sposób uwierzytelniania płatności - 3DSecure 2.2.0

inicjuje. Może to być przydatne w przypadku potwierdzania transakcji, które są inicjowane przez beneficjenta płatności. Dzięki temu klient może opłacić np. rachunek za prąd, otrzymując jedynie prośbę o uwierzytelnienie transakcji, którą potwierdzi, używając aplikacji mobilnej Santander mobile, a

NIK: Wartość wolnych środków 16 WFOŚ przekroczyła 661 mln zł w grudniu ub.r.

środowiska i gospodarki wodnej, których przychody ogółem w latach 2014-2017 kształtowały się na poziomie około 1 mld rocznie, nie w pełni efektywnie wykorzystywały zgromadzone na rachunkach bankowych środki finansowe. Niska skuteczność zarządów funduszy w dotarciu do potencjalnych beneficjentów

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

Jednym z rozwiązań są obligacje skarbowe, gdzie jest specjalna oferta wyłącznie dla beneficjentów programu 500+. Z dniem 1 czerwca 2020 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji rodzinnych obligacji: rodzinnych oszczędnościowych sześcioletnich i dwunastoletnich obligacji skarbowych. Cena sprzedaży

IZFIA: 500+ na pierwsze dziecko najczęściej przeznaczane jest na edukację

+ na pierwsze dziecko, by zabezpieczyć przyszłość finansową dzieci - tj. 6% badanych chce je odłożyć na lokacie, 5% skorzystać z przysłowiowej skarpety, a kolejne 4% wpłacić fundusze na rachunek oszczędnościowy. "To zdecydowanie wyższy odsetek niż wśród ogółu Polaków, którzy oszczędzają. Jak

KE: Pomoc publiczna dla firm w zw. z koronawirusem do końca roku, max. na 6 lat

produkcję produktów rolnych na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzanych na rynek - w przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w kilku sektorach, państwo członkowskie zapewnia, za pomocą odpowiednich środków, (np. rozdzielenia rachunków), dla każdej z tych działalności przestrzegany

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

działalność na własny rachunek), małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw borykających się z trudnościami gospodarczymi i niedoborem płynności w następstwie pandemii wywołanej przez koronawirusa" - czytamy dalej w komunikacie. Według szacunków, ma z nich skorzystać ok. 2,5

Zasady dotyczące wymiany informacji podatkowych będzie regulowała ustawa

właścicielem beneficjent pieniężnej umowy ubezpieczenia lub umowy renty otrzymujący świadczenie z tytułu śmierci, nie jest osobą raportowaną, i będzie mogła nie traktować rachunku finansowego posiadanego przez tego beneficjenta, jako rachunku raportowanego, chyba, że raportująca instytucja finansowa posiada

BNP Paribas BP rezygnuje z marki Rkantor.com, rozwija platformę FX Pl@net

firmowi cenią dużą elastyczność zawierania transakcji, jaką daje całodobowy dostęp przez pięć dni w tygodniu do wymiany ponad 70 par walutowych. Jako jedna z nielicznych instytucji oferujemy możliwość wymiany waluty i jej przelewu od razu na konto beneficjenta. Na platformie dostępne są również tzw

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1,09 mld zł w lutym

sprzedano obligacje: 3-miesięczne (OTS0518) - 282 mln zł, 2-letnie (DOS0220) - 406,1 mln zł, 3-letnie (TOZ0221) - 20,5 mln zł, 4-letnie (COI0222) - 280,9 mln zł, 10-letnie (EDO0230) - 96,1 mln zł. W lutym trwała również sprzedaż obligacji dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Na

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 976 mln zł w styczniu

dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono 2,8 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 756 mln zł w listopadzie

, · 10-letnie (EDO1127) – 70,9 mln zł. W listopadzie trwała również sprzedaż obligacji przeznaczonych dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę 2 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach

Czy w związku z czasowym obniżeniem pensji i zmniejszeniem czasu pracy, mam też mniej urlopu? Prawnicy Czytelnikom odc. 32

Czy w związku z czasowym obniżeniem pensji i zmniejszeniem czasu pracy, mam też mniej urlopu? Prawnicy Czytelnikom odc. 32

Jasiewicz, adw. Magdalena Kalinowska oraz apl. radc. Adam Pawlak. 2. Otrzymałam pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw w wysokości 5000 zł. Czy będę musiała ją zwracać? Mikroprzedsiębiorca (beneficjent pożyczki) nie będzie musiał zwracać pożyczki ani odsetek od niej, jeśli spełni dwa warunki: będzie prowadził

Forum Energii i Lewiatan: 'Impuls energii dla Polski' da 580 mld zł inwestycji

może pobudzić inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy. "Te inwestycje są kluczowe z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu społecznego. Beneficjentem środków są nie tylko firmy, ale przede wszystkim gospodarstwa domowe. Chodzi nam

Alior Bank wprowadził udogodnienia dla osób niewidomych w bankowości online

obsługa z poziomu klawiatury nie sprawiała żadnych problemów. Warto podkreślić, że jeśli użytkownik popełni błąd, np. wpisując niepełny numer rachunku beneficjenta, wtedy przy podsumowaniu zlecenia zostanie on poinformowany, że konkretne pole zostało nieprawidłowo wypełnione" - czytamy także. 

PSEW: Zasadę 10H należy zmodyfikować nowelizacjami ustaw dotyczących OZE

Gajowiecki, cytowany w komunikacie. Stowarzyszenie uważa, że liberalizacja ograniczeń odległościowych dla farm wiatrowych będzie krokiem w dobrym kierunku. "To właśnie gminy i społeczności lokalne, które są bezpośrednimi beneficjentami wpływów np. podatkowych od inwestorów, powinny mieć możliwość

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; - obowiązki instytucji zobowiązanych, w tym dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego; - przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych; - zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF

MR: Program naprawczy pozwolił wykorzystać fundusze UE na l. 2007-13 w 100,5%

priorytetami programu - 5,2 mld zł), zmianę tabel finansowych (rozszerzenie podstawy certyfikacji) w 13 programach (4,3 mld zł), wykorzystanie mechanizmu rachunków powierniczych (escrow - 0,7 mld zł), dodatkową kontraktację (2,6 mld zł) i przeniesienie większej kwoty funduszy UE na instrumenty finansowe (0,5

Przegląd prasy

Parkiet --Powtarzalny zysk netto giełdowych spółek w ujęciu rocznym obniżył się o połowę, a zysk operacyjny skurczył się o jedną trzecią, wynika z szacunków DM BOŚ --Kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent zyskały w ciągu ostatnich miesięcy spółki, które są beneficjentami pandemii koronawirusa

Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców - jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

mają razem tworzyć system wsparcia w ramach działań zmierzających do poprawy płynności. Bank Gospodarstwa Krajowego W ramach BGK utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Sama ustawa jest tutaj dość enigmatyczna i z perspektywy beneficjenta nie ma większego znaczenia

mBank liczy na dalszy wzrost marży odsetkowej netto w 2017 r. 

zdywersyfikowane źródła finansowania - listy zastawne, euroobligacje, solidne finansowanie, które otrzymujemy od naszego głównego akcjonariusza na portfel kredytów hipotecznych, depozyty detaliczne i korporacyjne. Jesteśmy także beneficjentem wysokich osadów na rachunkach bieżących klientów. Nie musimy więc starać

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 4,2% do 1 281 mld zł w IV kw.

mld zł na koniec grudnia. Od pewnego czasu obserwujemy rosnącą przewagę aktywów o najwyższym stopniu płynności, czyli gotówki i rachunków bieżących, nad środkami ulokowanymi na depozytach terminowych" - czytamy w komunikacie.  Na rachunkach bieżących i ROR-ach gospodarstwa domowe na koniec

Święta na kredyt. "Do spłacenia zrobiło się dwa razy tyle pieniędzy. Strasznie się wpakowałam"

. - poradzą sobie, przesuwając płatność czynszu czy innych rachunków na kolejne miesiące. 500+ natomiast uchroni od pożyczania na święta co szóstego beneficjenta programu. Pani Justyna ma dwoje dzieci w wieku szkolnym, męża na rencie inwalidzkiej. Takiej najniższej - 1100 brutto zł. Ona pracuje za  2250

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej (przy maksymalnej kwocie kredytu 250 mln zł). Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

przypadku beneficjentów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 120 tys. euro, a w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych – 100 tys. euro. ''Tarcza finansowa''. O jakie kwoty mogą ubiegać się małe firmy? W przypadki mikrofirm wysokość subwencji zależy od tego

Przegląd prasy

wprowadzać ograniczenia liczby osób mogących jednocześnie robić zakupy --Producenci gier są nieliczną branżą, która może być beneficjentem obecnej pandemii Parkiet --Fed dał wczoraj sygnał do panicznej wyprzdaży, a WIG20 znalazł się wczoraj w najgorszym momencie sesji poniżej dna z bessy z lat 2008-2009

ZBP: 52% średnich firm i 42% mikro- i małych przedsiębiorstw ma kredyt bankowy

, cytowany w komunikacie. Zgodnie z wynikami badania, w 2018 roku ponad połowa (52%) średnich oraz ponad dwie piąte (42%) mikro- i małych przedsiębiorstw korzysta z kredytów w rachunku bieżącym lub salda debetowych. Dość często wykorzystywane są karty kredytowe odpowiednio przez 35% średnich oraz 32% mikro

TXM uzgodnił z bankami warunki finansowania na kolejne 12 miesięcy

udostępniał TXM kredyt w łącznej kwocie 31 mln zł w PLN oraz w USD oraz w RON, natomiast PKO BP będzie udostępniał TXM limit kredytowy w kwocie 42 mln zł oraz udzieli TXM sublimitów na: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 22 mln zł - akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (PLN, EUR i

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

miesiące), do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej (przy maksymalnej kwocie kredytu 250 mln zł). Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31

ING: Oszczędności Polaków wzrosły o 24 pkt proc r/r w 2016 r. doganiając Europę

odsetek osób posiadających oszczędności wyniósł 58%, zaś w Polsce sięgnął 43%. Badanie wykazało również, że 26% beneficjentów programu 500+ zdeklarowała, iż oszczędza 60% (6,2 mld zł) i więcej z otrzymywanego transferu, zaś 32% z tej grupy wydaje wszystko na bieżąco. Odsetek osób, które zadeklarowały

Echo ma umowę sprzedaży biurowca Q22 w Warszawie za 230,27 mln euro

jakości na roboty budowlane dotycząca budynku - pomiędzy sprzedającym jako gwarantem, spółką jako przystępującym do długu wynikającego z zobowiązań sprzedającego oraz kupującym jako beneficjentem; 2) umowa o zarządzanie nieruchomością - pomiędzy kupującym jako właścicielem, a EPP Property

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wypłata dodatku ma następować w ciągu maksymalnie 7 dni, od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania, na rachunek płatniczy, prowadzony na terenie Polski. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom

Od przyszłego roku będą ulgi na ocieplenie domów jednorodzinnych i wymianę pieca

termomodernizacyjnych. Uderzy to głównie w małych i średnich przedsiębiorców. Resort proponuje więc rozszerzenie katalogu uznawanych dokumentów również o rachunki i umowy. Jednak kluczowe są przepisy określające, które materiały budowlane, urządzenia i usługi będą objęte ulgą podatkową. W projekcie ustawy nie ma słowa

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

rachunków bankowych beneficjentowi zapisu windykacyjnego. Banki wymagają prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia w formie aktu notarialnego. 4. Dyspozycja do banku tylko dla najbliższych Jeśli zmarły złożył w banku na piśmie dyspozycję na wypadek śmierci

Kuszą dziecięcym tłem w bankomatach i luzackim językiem. Banki biją się o najmłodszych klientów, choć na nich nie zarabiają

dzieciaków powyżej 13 lat (takie ROR-y ma wiele banków), ale i "Konto Pierwsze" dla młodszych klientów. Jest to rachunek przypięty do konta rodzica (jeśli opiekun nie jest klientem PKO BP, to może założyć specjalne "Konto Rodzica"), z przedpłaconą kartą i aplikacją mobilną na smartfony

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);  - Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.  - Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;  

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

.; * Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy); * Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r. * Wydłużenie terminu na

Boryszew ma umowę ze Skanską dot. sprzedaży projektu przy ul Łuckiej 7/9

), będącej właścicielem praw autorskich do inwestycji oraz wyłącznym beneficjentem decyzji oraz pozwoleń administracyjnych dotyczących Inwestycji. Warunkiem wejścia w życie umowy sprzedaży udziałów jest zawarcie umowy przenoszącej nieruchomość" - czytamy w komunikacie. Boryszew podał, że środki na

Darowizna bez podatku? Teraz to łatwe!

wyrok. Podejrzewam, że teraz wiele osób będzie tak konstruować umowy darowizny, aby znalazło się tam polecenie z jasną instrukcją, na co wydać podarowane pieniądze. Dzięki temu beneficjenci darowizny będą mogli uniknąć zapłaty podatku – mówi jeden z warszawskich adwokatów. – Wyobrażam sobie

BIG InfoMonitor: Długi wzrosły r/r o 10,8 mld zł, przybyło 193 tys. dłużników

liczbie dorosłej ludności woj. lubuskiego, opolskiego i podlaskiego. "W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK znajduje się już 2 515 045 osób z problemami w terminowym opłacaniu rachunków i kredytów. Łączna wartość ich zaległości osiągnęła 64,49 mld zł na koniec 2017 r. Średnia

Zmuszeni uciekać do raju. Ludzie dyskryminowani przez swoje państwo

ma dwoje dzieci. Beneficjentem został Krzysztof. Rachunek bankowy fundacji założono w szwajcarskim banku Vontobel, kapitał założycielski - 10 tys. dol. Fundacja jest jedną z najskuteczniejszych form ochrony majątku i ustalenia takiej ścieżki dziedziczenia, na której zależy jej twórcom, a nie takiej

Pieniądze z "Programu 500 plus" idą na jedzenie i ubrania

30-49 lat (w tym przedziale wiekowym oszczędzanie deklaruje aż 70 proc. badanych). Zdaniem ekspertów KPF taki wyniki nie powinien dziwić. Są to bowiem osoby dojrzałe, które w większym stopniu zaspokoiły już potrzeby na podstawowe dobra materialne. Młodsi beneficjenci programu (poniżej 29. roku życia

KE zaostrza walkę z terroryzmem, praniem brudnych pieniędzy i ucieczkami przed podatkami

uprawnień jednostek analityki finansowej UE i ułatwienie ich współpracy (chodzi m.in. o dostęp do informacji zawartych w scentralizowanych rejestrach rachunków bankowych i kont płatniczych oraz w centralnych systemach wyszukiwania danych, które państwa członkowskie będą musiały utworzyć do celów

Przelewał 200 euro, dochodziło 189. Gdzie się podziała reszta?

się stało w tym konkretnym przypadku, warto złożyć reklamację. W przypadku przelewów zagranicznych należy zatem zwracać szczególną uwagę, by bezbłędnie podać rachunek beneficjenta w formacie IBAN oraz kod SWIFT banku odbiorcy. Błędy powodują, że przelewy są procesowane ręcznie, co powoduje większe

Panama Papers. Na tropie pieniędzy Putina w rajach podatkowych

Overseas. Właścicielem spółki International Media Overseas jest formalnie przedsiębiorca z Petersburga Oleg Gordin, który zaczynał karierę w rosyjskich organach ścigania. Jednak jej faktycznym beneficjentem w latach 2008-15 był właśnie Rołdugin. International Media Overseas - za pośrednictwem cypryjskiej

Emilewicz: Nowy pakiet dla mieszkalnictwa to dodatkowe 0,5 mld zł na rok do 2024

;  w przypadku, gdy gmina wynajmuje mieszkanie bezpośrednio od inwestora w celu podnajmu beneficjentowi wsparcia, zwolnienie najemcy od bezwzględnego obowiązku posiadania zdolności czynszowej (ryzyko bieżącego pokrywania opłat czynszowych w całości przejmuje w takiej sytuacji gmina, jako bezpośredni

OECD znowu straszy podatników

starały się chronić integralność swoich systemów podatkowych i walczyły z uchylaniem się od opodatkowania".Zgodnie ze standardem CRS, instytucje finansowe będą zobligowane do raportowania organom podatkowym informacji o dochodach inwestycyjnych podatników i saldach ich rachunków bankowych

Bank pożyczy na ocieplenie domów

internetowej programu dostępny jest również Kalkulator Oszczędności Energii. Przy jego użyciu można samodzielnie oszacować oszczędności osiągnięte po zrealizowaniu modernizacji. Do dyspozycji beneficjentów programu jest również Wirtualny Doradca Technologiczny, umożliwiający wybór konkretnych urządzeń lub

Wszystko, co musisz wiedzieć o nowej ofercie rządowych obligacji w ramach programu "Rodzina 500 plus"

Minister finansów Paweł Szałamacha ogłosił szczegóły nowej oferty obligacji, dzięki którym posiadacze dzieci i beneficjenci programu "Rodzina 500 plus" będą mogli oszczędzać na preferencyjnych warunkach. Jakie są warunki nowej oferty? Będzie można pożyczyć rządowi otrzymane od niego

Ile banki zarobią na programie 500 zł na dziecko?

zł, czyli - licząc od kwietnia do grudnia - po 1,9 mld zł miesięcznie. Na procencie od zarządzania tymi pieniędzmi można zarobić. Oczywiście, nie wszyscy beneficjenci zażyczą sobie wypłaty pieniędzy na konto bankowe - nie zrobi tego ok. 20 proc. nieubankowionych (choć w Polsce prowadzonych jest 38

Pracodawcy RP: Trzeba zwiększyć wydatki publ. na zdrowie do 6% PKB z 4,8%

systemie ochrony zdrowia'. Otóż jeśli uniknięcie przez pracownika absencji chorobowej daje 100 umownych jednostek korzyści, to 40 z tych jednostek przypada na system (w podatkach PIT, CIT, itd.) 40 ma pracodawca w rachunku wyników, a 20 pracownik, pobierający pełną pensję, a nie zasiłek chorobowy. W

Panama Papers. Ucieczka z raju do innego raju

dźgnąć, ale co z tego? Jako doradca zawsze muszę zapytać o cel założenia fundacji, bo przy rachunkach bankowych fundacji już niebawem będzie umieszczona informacja o fundatorach i beneficjentach. Te nowe obowiązki zostały narzucone bankom w ramach Common Reporting System i już od 2017 r. banki

Brexit. Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii? Na rynkach finansowych spory optymizm

beneficjentem będzie zwłaszcza funt. Należy bowiem oczekiwać, że zakończenie okresu niepewności w brytyjskiej gospodarce przełoży się na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, co już wkrótce ożywi dyskusję na temat przyszłych podwyżek stóp procentowych przez Bank Anglii". A jeśli jednak będzie Brexit? Co

Warszawa bez środków na odszkodowania za dekret Bieruta. PiS zablokował fundusz

Chodzi o ostatnią transzę wsparcia, które stołeczna ekipa prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz dostaje od 2014 r. Pieniądze idą na wypłaty odszkodowań dla pokrzywdzonych dekretem Bieruta, którym bezprawnie odebrano majątki po wojnie. Przez lata Warszawa płaciła za to sama, ale kiedy rachunki

Tańsze bankowanie z 500 zł na dziecko. Co oferują banki?

debetowej. Rachunek bez karty kosztuje 6,9 zł. Beneficjenci programu 500+ nie muszą spełniać tego warunku, by za konto nie płacić. Żeby karta była bezpłatna, trzeba wydać nią miesięcznie 300 zł, w wariancie "dla Rodziny 500+" już tylko 200 zł. A jeśli nie spełnisz tego warunku? Zwykłego klienta

Udostępniali kanały TV w sieci. Nadawca stracił 300 tys. zł

dochodzenia, wykonując szereg czynności operacyjnych, ustalili faktycznych właścicieli nielegalnych stron i beneficjentów tego procederu. Jak się okazało, jeden z serwisów, specjalizujący się w transmisjach sportowych, należy do mieszkańca Działdowa. Miał on korzystać ze streamów udostępnianych przez inne

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Deutsche Telekom: Przekształca swoje systemy IT, aby przyspieszyć rozbudowę swojej sieci i poprawić logistykę. Beneficjentami rozwiązań wprowadzanych wspólnie z SAP będą klienci operatora, którzy zostaną po prostu dużo szybciej obsłużeni. Źródło: spółka PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE  mBank: Jako

Przegląd prasy

wzrost - LiveChat chce być beneficjentem tego wzrostu - mówi prezes Mariusz Ciepły  Dziennik Gazeta Prawna  -- Resort przedsiębiorczości buduje organizację, która ma ułatwić polskim pracodawcom lobbowanie w Brukseli - pod warunkiem, że za to zapłacą i to nawet 180 tys. zł miesięcznie

Kolejna awaria systemu bankowego. Problemy Kredyt Banku

się we wtorek. "W efekcie niektóre prezentowane przez system KB 24 salda rachunków mogą być jeszcze niezaktualizowane o przelewy, które klienci otrzymali dziś" - czytamy w komunikacie biura prasowego. Problemem zajęli się już bankowi informatycy, a Kredyt Bank zapewnia, że przetwarzanie

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

pozostają bardzo dobre. Rosnące dochody (w tym trwająca wypłata rozszerzonego świadczenia 500+) oraz utrzymujący się optymizm sprzyjają wzrostowi konsumpcji. W naszej ocenie w 3q konsumpcja w ujęciu rachunków narodowych może wzrosnąć nawet silniej, niż wskazywałyby na to dane o sprzedaży, ze względu na

Dostęp do "Panama papers" dla wszystkich. Ale to nie jest rejestr złoczyńców

, instrukcje wewnętrzne, zdjęcia paszportów i rachunków za prąd, nagrania rozmów telefonicznych oraz inne rzeczy. Reporterzy ze 109 redakcji z 76 krajów (w tym jako jedynej z Polski "Gazety Wyborczej") ślęczeli nad nimi przez blisko rok. Zaowocowało to ujawnieniem wielu barwnych historii z udziałem

Koniec użytkowania wieczystego. Na nowych przepisach skorzysta ok. 1,5 mln Polaków. Ale nie bezpłatnie

opłat rocznych jest przywilejem finansowym, obniża bowiem płatność o 60 proc. i równocześnie daje beneficjentom pewność, że unikną w przyszłości waloryzacji opłat. Ponadto pozwala szybko „uwolnić” nieruchomość od wpisu roszczenia w księdze, a tym samym pozwala na obrót nieruchomością bez

Plastikowe pułapki za granicą. Jaka karta na wyjazd?

konta walutowego. Można to zrobić na stałe lub np. tylko na czas zagranicznej podróży. Na pierwszy rzut oka płacenie kartą walutową za granicą jest najtańszą opcją, bo nie płacisz za przewalutowanie transakcji - jeśli rachunek w sklepie wynosi np. 10 euro, to dokładnie tyle zniknie z twojego eurowego

Monetia chce mieć 18% polskiego obrotu gotówkowego w ciągu 2-3 lat

współpraca z beneficjentami płatności masowych. Obecnie baza obejmuje wynosi 350 wystawców faktur. Monetia prowadzi obsługę kasową dla ponad 100 spółdzielni i 800 wspólnot. Nadal spółka będzie rozwijać sieć swoich oddziałów. "Obecnie mamy 623 placówki dedykowane wyłącznie obsłudze transakcyjnej, a do

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

pierwotnych wierzycieli. Potem na liście długów są niespłacone zobowiązania wobec banków i firm pożyczkowych, dalej rachunki za czynsz, prąd, wodę, gaz i telefon oraz mandaty za jazdę bez biletu, a także opłaty za telewizję. – Powody zadłużania się emerytów nie zmieniają się od lat. To zmniejszenie

Sprowadzają tanie paliwo i nie płacą podatków. Prezesi? Alkoholicy, bezdomni

tożsamością prezesów, członków zarządu, czy udziałowców kryją się osoby opłacone przez mafię, tzw. słupy, alkoholicy, osoby bezdomne czy nawet śmiertelnie chorzy pacjenci hospicjów. Dzięki nim tożsamość rzeczywistych beneficjentów pozostaje ukryta. Niestety, często ogniwami łańcucha są uczciwi przedsiębiorcy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

umożliwiają zdalną diagnostykę elektrowni, wykorzystując pomiar krzywej prądowo-napięciowej dla wszystkich łańcuchów PV, generując pełny raport w mniej niż 10 minut.  Źródło: spółka Plus: Klienci usług abonamentowych mogą dodać do swojego rachunku telefonicznego kolejną usługę i od teraz w wygodny

Centrum A. Smitha: Szybkie przelewy szansą na 67 mln zł oszczędności samorządów

ma dostęp do bankowości internetowej i już teraz 66% z nas płaci rachunki za pośrednictwem internetu, a w dużych miastach jest to już 78%. Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że gdyby te osoby miały możliwość skorzystania z szybkiego przelewu w kontaktach z administracją, to używałyby go

Panama Papers. Polacy w rajach podatkowych, czyli dziennikarskie śledztwo. "Bo taka była moda"

;ostatecznym rzeczywistym beneficjentem". Zgodnie z prawem międzynarodowym kancelarie i banki muszą szczególnie uważać na tzw. osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP - politically exposed person). Komisja Europejska i FATF (międzynarodowe ciało tworzone przez ministrów, zwalczające pranie

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

wspierać organizacje, które rozpoznają, z nadzieją, że one nie zmarnują ich pieniędzy. Czy to dobrze, czy źle, to już inna historia. Ale od lat numerem jeden na liście beneficjentów jest Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą". W ubiegłym roku otrzymała prawie 149 mln zł (rok wcześniej 144 mln zł

BGŻ uruchamia kredyty dla chętnych na SAPARD

rolnicy indywidualni, firmy i samorządy. Fundusz unijny działa jednak tak, że najpierw beneficjent musi inwestycję zrealizować, by później - na podstawie faktur - dostać unijną dotację - nie przekraczającą 50 proc. kosztów. Do tych potencjalnych beneficjentów, którzy z funduszu chcą korzystać, ale nie

NBP apeluje: 5 kwietnia nie płać gotówką. Kontrowersyjne wezwanie?

wyłącznie bezgotówkowo, jest zapisana również w Programie Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020. Nadal rządzi gotówka Pod względem ubankowienia oraz płacenia bezgotówkowo Polska dopiero goni Europę. Szacuje się, że rachunki w bankach lub SKOK-ach (dane Banku Światowego z 2014 r.) ma 80

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy. Główna księgowa Aleksandra

Mniejsze partie mniej rozrzutne

;. Zdecydowanie mniej niż rok wcześniej jest rachunków za jedzenie w drogich restauracjach czy pobyty w hotelach. W sejmowej restauracji Hawełka wydano 20 tys. zł, w poprzednich latach takich imprez było zdecydowanie więcej. 37 tys. zł kosztowała zaś wizyta działaczy w Bistro Trojka, a 11,25 tys. zł w Belvedere

Spór o kontrakt na śmigłowce: "Solidarność" pyta, rząd zwleka

zrealizować zamówienie w niecały rok. Nasz rząd stoi na stanowisku, że tak duże i strategiczne zamówienia powinny być realizowane przez polski przemysł. Ale decyzje będą się rodzić na podstawie danych dotyczących wartości bojowej sprzętu, rachunek ekonomiczny, a także względy polityczne - dodaje Buczak

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

tym w Polsce) spośród 170, w których działa firma Huawei. Zakończona została pierwsza edycja programu, której beneficjentami zostało 37 organizacji.  HPE: Ogłosiło nowe partnerstwo z Zenuity, szwedzką firmą rozwijającą software do autonomicznych pojazdów. Dzięki partnerstwu Zenuity zyskuje

110 zł za przelew, 25 zł za to, że bankomat nie działa... Przegląd najdziwniejszych prowizji

ciekawego. Ale gdzie tam. Alior Bank: "Za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla przelewu zagranicznego oraz europejskiego - 20 zł". Czyli - nieprawidłowo wypełnisz zlecenie przelewu, to nie tylko nie dojdzie on do celu, ale bank jeszcze dodatkowo uderzy cię po kieszeni. Bank

Wielka awaria w mBanku! Klienci dostali przelewy z danymi innych osób!

przyszła kwota z zupełnie innymi danymi nadawcy i odbiorcy! - napisał nam pan Wojciech, klient mBanku. O potwornym zamieszaniu donosili też użytkownicy gazetowego serwisu Alert24. - Dzisiaj dostałem trzy przelewy, które miały być wysłane na zupełnie inne konta niż moje! Również dane beneficjentów są mi

Przelew zagraniczny - zrób to taniej przez internet

beneficjenta są podane zgodnie z obowiązującymi standardami numeru rachunków bankowych. Wybierzmy sposób rozliczenia kosztów przelewu zagranicznego. Najlepszym rozwiązaniem jest podzielenie ich pomiędzy zleceniodawcę i beneficjanta, tak że każdy z nich pokrywa opłaty swojego banku. Ten sposób podziału kosztów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jednorazowo obciąży linię "Koszty finansowe, netto" w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy łączną kwotą 70,1 mln zł, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w II kwartale 2019 r. Źródło: ISBnews Action: Zawarł z częścią wierzycieli spółki pisemne porozumienie, na podstawie

Ciemne interesy banku Watykanu

"Kościołem nie można rządzić za pomocą zdrowasiek" - mawiał abp Paul Marcinkus, który jako szef Instytutu Dzieł Religijnych, czyli banku watykańskiego uwikłał się w latach 70. w szemrane interesy z mediolańskim Banco Ambrosiano obsługującym konta mafii i tajne rachunki włoskich partii

Komu nie zależy na likwidacji rajów podatkowych?

wybrane stany w USA nie uniemożliwia dostępu do firmowych rachunków bankowych. Hipokryzja USA i Europy Rachunki bankowe to kolejny dowód na wprowadzanie przez Stany Zjednoczone podwójnych standardów w zakresie walki z tzw. rajami podatkowymi. Kiedy USA, często gospodarczym szantażem, przekonały większość

Jak przelać pieniądze, żeby się potem nie zdziwić? [Pieniądze Ekstra]

adres odbiorcy, Elixir weryfikuje tylko numer rachunku! Dlatego zawsze sprawdzaj, co pojawia się w formatce przelewu. Niektóre wirusy potrafią automatycznie podmienić dane o przelewie - np. kwotę i numer konta beneficjenta. Dbaj o bezpieczeństwo komputerów wykorzystywanych do internetowego bankowania

Polski luksus w "Panama papers": jachty, samoloty i apartamenty

"Opłata portowa - 1190 dolarów. Licencja radiowa na 12 miesięcy do 21 maja 2014 r. - 500 dolarów. Przedłużenie 'paszportu' do 21 maja 2014 r. - 450 dolarów. Grzywny - 500 dolarów. Razem: 2740 dolarów". Taki rachunek Urząd Morski Panamy przesłał do kancelarii Mossack Fonseca 14 stycznia

Telekomy w strachu, bo banki testują nową technologię

. Czytaj też: Ciekawy sposób na płacenie rachunków. Skanujesz telefonem kod i... zapłacone! Czytaj też: Są już bankomaty, które pomagają płacić przez komórkę! Sprawdź, czy masz taki w okolicy W czym tkwi główna atrakcja HCE? Otóż technologia HCE eliminuje jeden z najważniejszych czynników, które

Patriota z przymusu

postanowili zabrać swoje pieniądze ze zwykłych rachunków bieżących. A to oznacza, że sprawą absolutnie priorytetową powinno być stworzenie programu, który zmobilizuje Polaków do oszczędzania. Jak zachęcić do oszczędzania Wprawdzie rząd zapowiedział, że oszczędzający na mieszkanie przez co najmniej pięć lat

Zasady wnoszenia wadium

pieniądzu, n a numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego, dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty w postaci oryginału lub kopii. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach, do oferty musi zostać załączony oryginał dowodu wniesienia wadium. Zapamiętaj: Zamawiający w SIWZ

Wadium w orzecznictwie KIO

dokument gwarancyjny spełniał poniższe wymogi: . miał postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji umożliwiającej wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, . był ważny do czasu upływu terminu związania ofertą, . określał beneficjenta - zamawiającego, . zawierał stwierdzenie, że

I jak tu kupić mieszkanie?

firm spotęgowała ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dlaczego? Bo odcięła tym firmom dostęp do źródła finansowania inwestycji. Chodzi o wpłaty klientów. Żeby ich chronić, ustawodawca nakazał, by te pieniądze trafiały na bankowy powierniczy rachunek zamknięty. W

W kolejce do e-państwa. Budujemy je od lat dziewięćdziesiątych

się nie powtórzy. - Wprowadziliśmy do regulaminów wszystkich instytucji i beneficjentów środków unijnych zobowiązanie informowania o decyzjach i wydarzeniach dotyczących przetargów. Szczególnie przyglądamy się zlecaniu projektów z wolnej ręki, bez przetargu - tłumaczy Michał Boni, minister

Ranking kredytów hipotecznych - grudzień 2014

. Aby uzyskać takie warunki, BPH wymaga posiadania (przez cały okres spłaty) rachunku Maksymalne Konto, na które co miesiąc muszą wpływać pieniądze. Ponadto wymagane jest posiadanie karty kredytowej (Gold Komfort lub FAIR) oraz wykonywanie nią płatności na kwotę minimum 500 zł w miesiącu. Jeśli zaś

Boni: Odzyskaliśmy energię i wiarę do dalszego budowania e-administracji

system monitorowania, zarządzania projektami i przygotowywania przetargów, który powinien wyeliminować większość zagrożeń. Zgodnie z nowym podejściem, zaproponowanym w raporcie Państwo 2.0, wprowadziliśmy do regulaminów wszystkich instytucji i beneficjentów środków unijnych zobowiązanie do stałego

Jak bankructwo Grecji wpłynie na portfele Polaków?

inwestorów w stosunku do krajów rozwijających się (a więc wyższe oprocentowanie obligacji emitowanych przez Polskę) to krótkoterminowe konsekwencje. Na dłuższą metę upadek Grecji może zwiastować kłopoty całej Unii Europejskiej, której jesteśmy nie tylko członkiem, ale też największym beneficjentem

"Panama Papers" i wszyscy ludzie Putina. Śledztwo "Suddeutsche Zeitung" i ICIJ

, inna kontrolowała spory kawałek rosyjskiego tortu reklamowego. Możliwe, że Siergiej Rołdugin - który niejeden raz publicznie ogłaszał, że nie jest przedsiębiorcą - nie jest prawdziwym beneficjentem tych bogactw. Dowody świadczą jednak o tym, że był kluczową postacią dla sieci osób oddanych Putinowi i

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

oraz wyższej dynamice wynagrodzeń. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przy umiarkowanym wpływie zwiększonych wydatków konsumentów na wyniki sprzedaży detalicznej, w III kw. silnie odbiła wartość dodana w branżach usługowych, które były ważnym beneficjentem kumulacji wydatków gospodarstw domowych. Choć w

Unio, baw się sama

- mówi Jack Montgomery z inicjatywy Leave.EU. - Dopłaty, które w założeniu miały skłaniać drobnych rolników, by nie przeprowadzali się do miasta, trafiają na przykład do rodziny królewskiej, która jest właścicielem wielkich latyfundiów - tłumaczy. Na szczycie listy beneficjentów dopłat w latach 2006-13