rachunek bankowy

Marta Mikulska-Nawacka

Siwz - numer rachunku bankowego

Siwz - numer rachunku bankowego

Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, numer rachunku powinien zostać wskazany w siwz.

Jak zamknąć rachunek bankowy?

Spośród 33 mln kont internetowych aż 18 mln jest nieużywanych. Warto sprawdzić, co się z nimi dzieje, bo być może po cichu bank nalicza opłaty. Nieużywane konto najlepiej zamknąć. Jak to zrobić?

Banki wciąż mylą dłużników przy zajmowaniu rachunków bankowych

W praktyce istnieje duży problem związany z omyłkowym zajmowaniem rachunku bankowego, gdy dłużnik ma podobne lub takie same dane osobowe. Nie pomogły w tej sprawie nawet zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadzone w 2013 roku.

Ministerstwo Finansów chce zmian w dokonywaniu (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dla przedsiębiorców

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej nakłada obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, który następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: - stroną transakcji, z

KIR: Na zmianę rachunku bankowego w III kw. zdecydowało się 7 972 osób

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) -  Decyzję o zmianie rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo w III kwartale br. podjęło 7 972 osób wobec 9 719 osób kwartał wcześniej i 12 879 osób w III kw. 2016 roku, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Najwięcej wniosków - ponad 2,8

Jak zamknąć rachunek bankowy... który nie istnieje

Jak zamknąć rachunek bankowy... który nie istnieje

podstawie bank przetwarza dane osobowe niedoszłego klienta. Bank odpowiedział, że dane są przetwarzane na podstawie posiadanego rachunku bankowego i że można go zamknąć w dowolnym oddziale banku. Niedoszły klient poprosił o przesłanie kopii umowy. Bankowcy odpisali, że umowa dostępna jest do wglądu w

KIR:Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego wzrosła o 68% r/r w I kw.

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem usługi Krajowej Izby Rozliczeniowej - systemu Ognivo wyniosła 9 860 w I kw. 2017 roku wobec 5 858 takich wniosków rok wcześniej, podał KIR. Najwięcej wniosków - ponad 4 tys. - wpłynęło w

KIR: Na zmianę rachunku bankowego zdecydowało się 12,88 tys. osób w III kw. 

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Na zmianę rachunku bankowego zdecydowało się 12 879 osób w III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 89,2% r/r, wynika ze statystyk prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) systemu Ognivo. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba wniosków o przeniesienie

Konto bankowe dla firmy. Jaki bank i jakie konto wybrać? Które opcje będą dla firmy przydatne, a które w ogóle?

Konto bankowe dla firmy. Jaki bank i jakie konto wybrać? Które opcje będą dla firmy przydatne, a które w ogóle?

Do końca grudnia przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie jest potrzebny odrębny firmowy rachunek bankowy. Ze swojego prywatnego konta przeprowadzi transakcje czy zapłaci za towary lub ureguluje składki do ZUS. To o tyle wygodne, że z reguły na początku firma nie jest duża

Na rachunkach bankowych zapodziały się pieniądze

historii naszego bohatera. PKO BP twierdzi, że ich pracownicy w Jarosławiu nie mogli naszemu bohaterowi pomóc i sprawdzić, co się stało z przelewami. "To informacja dotycząca innego rachunku, a więc objęta tajemnicą bankową" - odpisał nam zespół prasowy banku. Radomir Stasicki, rzecznik praw

Bankowy rachunek sumienia, czyli oceń swoje konto

i ułatwień w zaciąganiu kredytów. Dziś w magazynie "Biznes Ludzie Pieniądze" robimy "bankowy rachunek sumienia". Oceń swój bank i porównaj z innymi. Sprawdź, czy konto daje twoim pieniądzom wystarczające możliwości. Zobacz, co jeszcze możesz "wycisnąć" ze swojego banku

Jak zlecić bankowi opłacanie co miesiąc rachunków? Tajemnice polecenia zapłaty

Co to jest polecenie zapłaty? Jest to udzielona przez Ciebie stała zgoda na automatyczne obciążanie Twojego konta bankowego kwotą wynikającą z rachunku np. za energię elektryczną, TV kablową itp. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie musisz pamiętać o terminach, bank (bez Twojego udziału

Rząd prześwietla firmy w poszukiwaniu oszustów

Rząd prześwietla firmy w poszukiwaniu oszustów

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów pokazało projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków. Rejestrowane byłyby tam dane o rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, papierach wartościowych, umowach ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi czy portfelach online, na których gromadzone są waluty

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

przepisami prawa wpłacenie wadium gotówką w kasie banku na rachunek bankowy zamawiającego stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

twierdzeń przedstawił dowód z wyciągów z kont bankowych założonych w bankach, które prowadzą konta zamawiającego oraz odwołującego. Po otrzymaniu decyzji o wykluczeniu z udziału w postępowaniu odwołujący założył bowiem konto w banku, który prowadzi rachunek zamawiającego i dokonał za pośrednictwem systemu

Jak bezpłatnie korzystać z usług bankowych?

Jak bezpłatnie korzystać z usług bankowych?

Rosnąca konkurencja na rynku finansowym, zmusiła banki do oferowania bardzo atrakcyjnych warunków zakładania i utrzymywania rachunków osobistych. Wielu Polaków chce i potrafi to wykorzystać. Z badania NBP wynika, że nieco ponad połowa właścicieli rachunków bankowych (52 proc.) nie 

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Pytanie Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: "Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, należy zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

KNF: Nie podawaj hasła pośrednikom. Pośrednicy: Nasze usługi są bezpieczne

pozwalających na dostęp do rachunku bankowego, gdyż grozi to utratą środków. Podanie hasła to naruszenie umowy z bankiem? Poza tym KNF przypomina, że podawanie komukolwiek hasła oznacza ryzyko naruszenia umowy z bankiem, co może się przełożyć na odrzucenie reklamacji, jeśli coś pójdzie nie tak. Komisja ostrzega

Oszuści pisali maile o zmianie numeru konta. Dostali aż 30 mln zł

Oszuści pisali maile o zmianie numeru konta. Dostali aż 30 mln zł

Oszuści, posługując się sfałszowanymi paszportami holenderskimi i amerykańskimi, założyli w polskich bankach kilkanaście rachunków. Następnie wysłali do kilkudziesięciu firm i instytucji państwowych maile. Podszywali się w nich za ich kontrahentów i informowali o zmianie rachunków bankowych. W

Kuszące komornicze infozlecenia na e-licytacje i e-zajęcia. Kto zarobi na zmianie prawa

Kuszące komornicze infozlecenia na e-licytacje i e-zajęcia. Kto zarobi na zmianie prawa

odebranie dłużnikowi zajętych ruchomości będą czerpać profity firmy zajmujące się transportem, magazynowaniem i dozorem tych ruchomości na zlecenie komorników. Ustawodawca założył, że informatyzacja całego procesu e-licytacji ruchomości i e-zajęć rachunków bankowych nie będzie finansowana przez państwo

TO NIE KONIEC TAJEMNICY BANKOWEJ

, sprzedaży aktywów finansowych i kapitałów pieniężnych, niektórych umów ubezpieczeniowych i podobnych; jak i będą musiały dostarczać informacje o saldach rachunków bankowych. Obowiązkowe raportowanie dotknie nie tylko banki, ale i brokerów, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze, depozytowe, a także

Fakty o FATCA, czyli kowal zawinił...

Ilu z nas płaci podatki w Stanach Zjednoczonych? Zapewne ułamek promila. Ale polski rząd - jeszcze za poprzedniej ekipy - zgodził się na prośbę amerykańskich władz, żeby zapytać o to miliony posiadaczy nadwiślańskich kont bankowych, maklerskich oraz klientów funduszy inwestycyjnych. Cel Amerykanów

Nadpłacony VAT - jak odzyskać?

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy o podatku od towaru i usług przedsiębiorca, który wykazał w danym okresie rozliczeniowym wyższą kwotę podatku naliczonego od podatku należnego, może ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku VAT na rachunek bankowy. Jednak

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę z udziału w przetargu. Orzecznictwo KIO Powyższe potwierdza również stanowisko prezentowane w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, gdzie uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą

Zbierają odciski palców, żądają dostępu do rachunku. Kontrowersje wokół klubu fitness

muszę go podpisać, bo inaczej nie wpuszczą go na zajęcia. Okazało się, że była to zgoda na obciążenie mojego rachunku bankowego. Oczywiście, trzeba było podać też inne dane, a na dodatek w piśmie określano mnie dłużnikiem - opowiada kobieta. Pani Iwona poszła do klubu wyjaśnić sprawę osobiście

KNF ostrzega: Nie podawaj nikomu hasła do konta bankowego

"Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę na ryzyko związane z podawaniem danych umożliwiających logowanie do rachunku bankowego, zlecanie przelewów oraz pobieranie historii rachunku podmiotom innym niż bank, w którym prowadzony jest dany rachunek" - czytamy w oświadczeniu

Emerytura na konto

, jak bezpiecznie się logować?". - A po co ten zamęt? - zastanawia się pan Marek. - Chcą w gotówce od listonosza - niech będzie na koszt odbiorcy! Będzie wybór. Chce dostawać przez pocztę, niech zapłaci ze swoich (lub mu potrącą) opłatę za przekaz. Jak chce na rachunek bankowy dostać - to bez opłat

Kolejny wniosek o upadłość Polimeksu, komornik zajął 18 mln zł w Pekao

gigant kwestionuje też zasadność roszczenia małopolskiej firmy Super-Krusz, która dostarczała kruszywa. Na jej wniosek komornik zajął wierzytelności Polimeksu na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank Pekao do kwoty 18,3 mln zł (plus odsetki i koszty) na poczet wykonania wyroku Sądu Okręgowego w

Deweloperzy nie budują. Winne banki? Czego się boją?

, na które potrzebny jest taki rachunek. Jedną z firm, które go mają jest Budimex Nieruchomości. Jej prezes Henryk Urbański skarży się jednak na procedury bankowe. Np. firmie kazano przedstawić umowę z generalnym wykonawcą osiedla. Urbański wyjaśnia, że jest to absurdalny wymóg, gdyż deweloper nie może

Poradnik: Bezpieczeństwo internetowych rachunków maklerskich

spam - list masowo wysyłany przez oszustów, którzy liczą na twoją nieostrożność. Link poprowadzi cię nie na stronę biura, w którym masz rachunek, tylko na witrynę spreparowaną przez przestępców, by przechwycić login i hasło do konta. Jeśli masz wątpliwości, wystarczy zadzwonić do biura maklerskiego i

PeoPay już działa w urzędach. Płać rachunki smartfonem

autoryzacja transakcji opłacanych smartfonem nie będzie biometryczna (np. odciskiem palców lub głosem), dopóty karty będą wygodniejsze. Owszem, skanowanie kodów kreskowych i QR kodów przemawia za opłacaniem przez smartfona comiesięcznych rachunków, ale to jeden z nielicznych przykładów przewagi smartfona nad

6 zł "abonamentu? za kartę? T-Mobile Usługi Bankowe podwyższa opłaty

podstawowy. Jednak wśród ok. 150 tys. klientów, których pozyskał w ciągu trzech kwartałów T-Mobile Usługi Bankowe, takich osób jest zapewne niewiele. W sumie można się było tego spodziewać. W T-Mobile początkowo nęcono klientów nagrodą aż "3 x 500 zł" dla każdego podkupionego od konkurencji klienta

Bank dogadał się z operatorem: masz ROR? Nie płacisz za komórkę!

miesięcznie, za prowadzenie rachunku policzą sobie 3 zł. Jeśli nie zapłacisz kartą w sklepie 500 zł, policzą kolejne 3 zł za kartę. Nie są to zaporowe prowizje, ale sprawiają, że najbardziej opłaca się przenieść w całości swoje domowe finanse do BZ WBK. I o to zapewne chodzi bankowi, który takiego klienta

Jakich informacji bank może żądać na twój temat? Pożyczka za wyciąg z konta

współpracuje pan Marek, będą usunięte lub w jakiś sposób zamazane. Ewentualnie czytelnik mógłby sam zamazać dane i dopiero tak spreparowane wyciągi przekazać bankowi kredytodawcy. Bank może trzymać dane klienta przez 10 lat Inny czytelnik skarży się na to, że choć zlikwidował swoje konto bankowe dwa lata temu

Konto bankowe w ZUS? To nowa propozycja dla emerytów

tylko próbą zachęcenia emerytów, by zakładali konta w bankach. Nikt nie może ich zmusić do założenia rachunków. Nadal można odbierać emeryturę w tradycyjny sposób. A jeśli ktoś zechce mieć konto bankowe, może je wybrać z całej palety rachunków dostępnych na rynku, nie tylko spośród tych, które poleca

Konto internetowe dobre dla nowoczesnych klientów

kosztami prowadzenia rachunku, z pewnością zwróci również uwagę na lokalizację placówki bankowej - im bliżej domu, czy miejsca pracy, tym oczywiście wygodniej. Konto tradycyjne czy internetowe? Jak bezpiecznie korzystać? Wybierając rachunek warto przeanalizować koszty realizacji poszczególnych, najczęściej

Odszkodowanie od PZU musiał ściągać komornik

tys. zł odszkodowania i dożywotnia rentę - 1,3 tys. zł miesięcznie. - PZU nie chciało zapłacić zasądzonej kwoty i pieniądze były ściągane poprzez komornika, który zajął rachunek bankowy PZU - mówi Bartosz Skwiercz z Auxilii. Co na to PZU? - Pragnę zadeklarować, iż PZU respektuje prawomocne wyroki

Chcesz przenieść konto do konkurencji? Sprawdź jak bank ci pomoże

Choć unijne prawo, nakazujące bankom, by pomagały klientom w przenoszeniu bankowych rachunków, zacznie obowiązywać dopiero od stycznia, to wiele banków już dziś obiecuje, że załatwi klientowi konkurencji wszystkie formalności związane z transferem konta Choć na internetowych forach aż roi się od

Getin Holding Leszka Czarneckiego zarobił w 2009 r. 276 mln zł

lepszy wynik z prowizji. - Planujemy ofensywę w rachunkach bankowych, a to przełoży się na wyniki finansowe - zapowiada Krzysztof Rosiński z zarządu banku. Getin Bank, który w okresie kredytowego boomu agresywnie walczył o rynek kredytów konsumpcyjnych, teraz odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego

Niespodzianka? Gwiazdą roku zostało konto, które nie jest za zero

, którzy przeskoczyli z innych rachunków w Raiffeisenie (nie było żadnych opłat za zamianę rachunków). To oznacza, że Raiffeisen mógł być w 2015 r. bankiem najszybciej pozyskującym nowych klientów ROR-owych. Bank Millennium - inny z liderów w walce o posiadaczy ROR-ów - pochwalił się, że otworzył w 2015 r

Oszczędzenie energii lepsze od bankowej lokaty

budowę. Ale dodatkowe ocieplenie i lepsze okna (o współczynnikach przenikania ciepła dwa razy lepszych, niż przewiduje rozporządzenie) obaj eksperci potraktowali jako... bardzo opłacalną inwestycję kapitałową. Lepszą niż nie jednak lokata bankowa! W swoich wyliczeniach Duda i Rudolf założyli, że dom z

Zasady wnoszenia wadium

pieniądzu, n a numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego, dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty w postaci oryginału lub kopii. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach, do oferty musi zostać załączony oryginał dowodu wniesienia wadium. Zapamiętaj: Zamawiający w SIWZ

Zaplanuj sobie podatki

Co zrobić, żeby oddać fiskusowi jak najmniej pieniędzy? Myśleć o podatkach. Przez cały rok. I zbierać kwity: faktury, rachunki, umowy, bankowe dowody wpłaty. Przez kilkanaście lat obowiązywania ustawy o podatku od dochodów osobistych (PIT) staliśmy się świadomymi podatnikami. Większość z nas

Lekcja Energi: Oszczędź 300 zł, żeby zapłacić... 450 zł

Fala chętnych do tego, by oszczędzać na cenach prądu, wzbiera, choć przeważnie zmiana dostawcy wiąże się z dodatkowymi obowiązkami - w zamian za gwarancję niskiej lub przynajmniej stabilnej ceny trzeba się zgodzić na długoterminową umowę. Są na tym rynku pośrednicy, jak np. gdański Duon, którzy ofer

Jak zniknąć z baz danych osobowych?

Jak pozyskuje się dane osobowe? Odpowiedzi na to pytanie jest bardzo wiele, a problem rozpoczyna się już na poziomie ich kradzieży przez pracowników firm dysponujących rozbudowanymi bazami danych. Te mogą jednak trafić w niepowołane ręce również w wyniku ataku hakerów, którzy wykradają informac

Bankowy spór o robaka

. Chciałbym, żeby również tymi aspektami bezpieczeństwa naszych pieniędzy zajął się nadzór bankowy. Screen scraping jest na pewno kontrowersyjnym pomysłem. Sam do końca nie jestem przekonany, czy warto go bronić (zwłaszcza ze względu na aspekty dotyczące inwigilacji klienta, która przy okazji się odbywa). Ale

Gigantyczna kara za manipulowanie LIBOR-em

kulisach tego procederu - wygląda na jedną z największych bankowych afer wszech czasów. W manipulowanie LIBOR-em zamieszanych było prawdopodobnie ok. 20 banków w Wielkiej Brytanii i co najmniej 10 z innych krajów. Pierwsze podejrzenia pojawiły się już w 2008 r., ale niewykluczone, że banki manipulowały

Nie każdy bank nagradza za lojalność

klientom przeważnie odsetek. Jeśli już zdecyduje się im coś dać, to są to dodatkowe produkty finansowe. Tańszy kredyt za rachunek - Jeśli co miesiąc zasilamy rachunek, możemy liczyć na to, że analityk kredytowy spojrzy na nas łaskawszym okiem - mówi Mateusz Ostrowski z Open Finance. Takie rozwiązanie

?Rz?: Trzeba uważać na kredyty w promocji

najdroższych - mówi Majtkowski. Największe ryzyko podejmują klienci Allianz Banku - atrakcyjna marża (1,3 proc) przysługuje tym, którzy wykupią dodatkowe ubezpieczenie na życie na czas spłaty kredytu, mają w tym banku rachunek osobisty, na który miesięcznie trafia co najmniej 2 tys. złotych, i w tym samym

Umowa cesji - jak zaksięgować?

), . Ma Przychody finansowe. 3. Otrzymane zapłaty od spółki B: . Wn Rachunki bankowe, . Ma Pozostałe rozrachunki (w pytaniu spółka B

ING zarobił w I półroczu 40 proc. więcej. I podniósł pensje

Wynik ING Banku Śląskiego jest lepszy po I półroczu o 40 proc. w porównaniu z 2009 r. Dobry portfel kredytowy, w którym nie brakuje rządowych obligacji, sprawił, że w I półroczu o 19 proc. - do 795 mln zł - wzrosły dochody z tytułu odsetek. Gorzej, szczególnie w porównaniu z konkurencją, wyglądają z

Policja rozbiła największy w historii gang oszustów internetowych

Egipscy hakerzy korzystali z e-maili, aby kierować ludzi na fałszywe strony internetowe banku, gdzie mieli podawać numery kont i inne informacje - informuje "Daily Telegraph". Dzięki nim oszuści opróżniali rachunki tych osób. Aresztowania są ukoronowaniem dwuletniego międzynarodowego

Szewczak: Komisja może zająć się nowelą ordynacji podatkowej przed wakacjami

ustawy Ordynacja podatkowa został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych. Uwagi do projektu, przedstawionego przez resort finansów, można zgłaszać do 31 maja br. Projekt zobowiązuje firmy do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowe wyciągi z rachunków bankowych. "Jest to

Na porównywarkę kont poczekamy jeszcze rok. Bez pomocy banków KNF nie da rady

Od sierpnia ubiegłego roku klienci banków powinni mieć dostęp do porównywarki opłat bankowych: sprawdzić opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych i wybrać konto, które będzie dla nich najtańsze. Taki obowiązek nałożyła na Komisję Nadzoru Finansowego ustawa o usługach płatniczych. Nadzór

Visa Europe: szara strefa w Polsce jest warta 70 mld euro

są za pomocą plastikowych pieniędzy. Podobnie - jeśli chodzi o płatności w sklepach - sytuacja wygląda w Argentynie i Kolumbii. A we Włoszech wprowadzono zarządzenie, które wprowadza obowiązek płacenia kartą za wysokie rachunki. Z raportu wynika też, że szara strefa w Polsce ma wartość 70 mld euro

Nowela ordynacji podatkowej zobowiąże firmy do przesyłania wyciagów bankowych

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa został przesłany do uzgodnienia międzyresortowych, podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). Projekt zobowiązuje firmy do przesyłania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowe wyciągi z rachunków bankowych. Uwagi do

Bank Handlowy obsługuje rachunki Miasta Stołecznego Warszawa

{- Wraz ze zmianą banku chcemy poprawić strukturę obsługi finansowej Miasta i umożliwiać korzystanie z nowoczesnych rozwiązań bankowych. Warto podkreślić, że koszt obsługi Miasta będzie znacznie niższy – powiedziała Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz. Bank Handlowy od wielu

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

przez zamawiającego w siwz zamówienia rachunek bankowy. Wniesienie wadium według KIO Zgodnie ze stanowiskiem KIO w przypadku gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert za zgodną z przepisami ustawy Pzp należy uznać decyzję

PKO BP wprowadził w serwisie transakcyjnym usługę kantoru online

23.00. Umożliwia łatwą i szybką wymianę walut po atrakcyjnych kursach, pomiędzy rachunkami prowadzonymi w PKO BP. Rozliczenie transakcji przebiega automatycznie, a środki natychmiast pojawiają się na wskazanym rachunku. Dodatkowo klienci mogą śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień

HSBC polecił kontrahentom Action spłatę wierzytelności na rachunki spółki

, iż od dnia dostarczenia kontrahentom emitenta (cedenta) niniejszego pisma – instrukcji, kontrahenci zobowiązani są dokonywać płatności wierzytelności przysługujących emitentowi od kontrahentów wyłącznie na rachunki bankowe należące do emitenta w HSBC Bank Polska S.A." - czytamy w

BFG ustalił stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych na 0,55% w 2017 r.

wszystkich rachunkach, podał BFG.  "Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustala na 2017 rok stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania, o których mowa w art. 2 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu

KNF udzieliła Bankowi Handlowemu zezwolenia na działalność maklerską

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła Bankowi Handlowemu w Warszawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podał urząd. Zezwolenie obejmuje prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: nabywania lub zbywania na własny

KIR uruchamia elektroniczny tryb zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - KIR uruchamia obsługę wierzytelności z rachunków bankowych, funkcjonującej w ramach systemu Ognivo, poinformowała Izba. Zajęcia - dotychczas wymagające wymiany dokumentów w wersji papierowej - będą odbywać się w sposób elektroniczny. "W systemie Ognivo

Czy banki zwracają się przeciwko kryptowalutom? Jak bardzo mogą wnikać w nasze prywatne transakcje?

nie kończy. Bank BZ WBK wypowiedział jednemu z klientów umowę prowadzenia rachunku ze względu na to, iż ten... handlował kryptowalutami. "Bank ma prawo wypowiedzieć umowę rachunku bankowego w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rachunek jest wykorzystywany dla celów niezgodnych z przepisami

PKO BP prowadzi łącznie ponad 1,1 mln rachunków dla osób poniżej 26. roku życia

najwięcej klientów indywidualnych – ponad 8,7 mln. 2016 rok bank zakończył imponującym 230-tysięcznym przyrostem r/r liczby prowadzonych rachunków dla klientów indywidualnych, podano także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec

Lewiatan: Istnieje ryzyko przekroczenia granicy zbierania inform. o podatnikach

Iniewski, cytowany w komunikacie. Według resortu finansów, przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania

BGŻ BNP Paribas zmigrował klientów Sygma Banku i zakończył proces integracji

sumie ponad 1 milion aktywnych rachunków klientów, w tym ok. 700  tys. rachunków kredytów, 500 tys. rachunków kart kredytowych i 560 tys. ubezpieczeń. "Dzięki połączeniu operacyjnemu z dawnym Sygma Bankiem oferta banku BGŻ BNP Paribas poszerzyła się o kredyty ratalne oraz karty kredytowe z

Nie tylko konto w banku będzie darmowe. Karta do rachunku też

Zgodnie z unijną dyrektywą banki i SKOK-i muszą mieć w swojej ofercie tzw. podstawowy rachunek płatniczy, czyli bezpłatne konto, w którego ramach klient za darmo będzie mógł wykonać najprostsze operacje bankowe, m.in. przelewy, wpłaty i wypłaty gotówki. Prawo do darmowych usług bankowych będą mieli

BIK: Wartość kredytów mikrofirm wzrosła o 11% r/r do 11 mld zł w I poł. br.

mikroprzedsiębiorcom w I półroczu 2017 r. dominuje kredytowanie działalności bieżącej - 67% kwoty udzielonych kredytów w pierwszym półroczu 2017: 42% wartości kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom to kredyty obrotowe, a 24,7% to kredyty w rachunku bieżącym" - czytamy w komunikacie.  Najczęściej z

Rachunki do wglądu. Służby dostaną szeroki dostęp do informacji o finansach Polaków

Chodzi o znajdujący się na etapie uzgodnień rządowych pomysł Centralnej Bazy Rachunków (CBR) - przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Rejestrowane byłyby tam dane o naszych decyzjach finansowych: rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, papierach wartościowych, umowach ubezpieczenia z elementami

CI Games chce zrealizować 3 projekty do 2020 o łącznej wartości ok. 100 mln zł

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - CI Games podpisał umowy z mBankiem na kredyt obrotowy odnawialny oraz kredyt w rachunku bieżącym o łącznej wartości 35 mln zł, podała spółka. Pozyskane "na bardzo dobrych warunkach" finansowanie bankowe, wraz ze środkami własnymi wypracowywanymi przez

Preydent podpisał nowelę ustawy o BFG dot. zmiany sposobu wnoszenia opłat

wnoszenia opłat na BFG na system kwartalny. "Ustawa ma na celu zmianę sposobu wnoszenia opłat przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności wynikających z czynności bankowych" - czytamy w

PKO BP i PGNiG mają umowę o strategicznej współpracy w bankowości transakcyjnej

Warszawa, 30.01.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały umowę o strategicznej współpracy w obszarze bankowości transakcyjnej, podały firmy. Dodatkowo, w efekcie wygranego przetargu, PKO BP obsłuży kompleksowo rachunki bankowe PGNiG Obrót

Bank Pocztowy udostępnił przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Klienci Banku Pocztowego mogą od 1 grudnia 2017 r. korzystać z systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). Usługa umożliwia szybkie przesyłanie pieniędzy między rachunkami bankowymi, podał KIR

TNS Polska: 37% bankowców oczekuje poprawy w sektorze w 2017, 33% - pogorszenia

2017 roku w środowisku bankowym najczęściej jest charakteryzowana negatywnie. Ponad połowa badanych (54%) patrzy na 2017 rok z lękiem i obawą. Jednak jest to o 11 pkt proc. mniej niż przed rokiem. 46% patrzy na nadchodzący rok z nadzieją i optymizmem. Grupa ta wzrosła o 11 pkt proc. w porównaniu z

Volkswagen Bank Polska wycofuje rachunki i depozyty dla klientów indywidualnych

rachunki dla klientów indywidualnych i zaprzestanie świadczenia usług depozytowych dla tego segmentu. "W związku z planowanymi zmianami dalsza działalność banku w Polsce skoncentrowana będzie wyłącznie na rozwijaniu oferty dla przedsiębiorców. [...] Wprowadzi mobilną wersję bankowości internetowej

BZ WBK: Ponad 100 tys. osób otworzyło 'Konto Jakie Chcę' w miesiąc od premiery

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK otworzył 100 tys. nowych rachunków w ramach oferty "Konto Jakie Chcę", poinformował bank. "Wychodząc z propozycją Konta Jakie Chcę, byliśmy pionierskim bankiem w dwóch aspektach. Po pierwsze, zerwaliśmy z tradycyjnym

Nie chronimy właściwie naszych kont przed hakerami. Gubi nas poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do banku

logowania oraz próby zainfekowania komputera wirusem, który może przejąć kontrolę nad dostępem do rachunku bankowego. Jednocześnie 7 proc. badanych nie ma pewności, czy nie próbowano przeprowadzić cyberataku na ich rachunek bankowy. Ankietowani rzadziej wskazywali na przypadki udostępnienia danych z karty

Dla SKOK-ów będzie 10-krotnie niższa kara za brak darmowego konta niż dla banków?

Sejm kończy prace nad ustawą wprowadzającą tzw. podstawowy rachunek płatniczy. To wymóg unijnej dyrektywy, która zakłada, że każdy bank i każdy SKOK ma mieć w swojej ofercie bezpłatne konto, w ramach którego klient za darmo będzie mógł wykonać najprostsze operacje bankowe, m.in. przelewy, wpłaty i

Ponad 20 proc. Polaków nie posiada ROR

Wielu Polaków nadal nie posiada rachunku bankowego. Z raportu Narodowego Banku Polskiego "Dlaczego warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?", opublikowanego w marcu tego roku, wynika, że 22 proc. Polaków nie posiada konta w banku. Jest nieco lepiej niż kilka

RPP: Stopa rezerwy obowiązkowej od depozytów na min. 2 lata wyniesie 0%

; - czytamy w komunikacie. Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych wynosi 3,5%; d środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back - 0%. Oprocentowanie

Szwajcaria traci neutralność

Na przestrzeni ostatnich miesięcy co trzeci szwajcarski bank zgłosił chęć przystąpienia do amerykańskiego programu przewidującego amnestię w przypadku ujawnienia rachunków bankowych rezydentów Stanów Zjednoczonych, na których były przechowywane nieopodatkowane środki. Wydaje się, że nawet

Trzecińska z NBP: Nadpłynność w sektorze bankowym zmniejszyła się do 55 mld zł

nadpłynność to saldo wynikające ze sprzedaży i skupu waluty" - dodała wiceprezes. Przewaga skupu walut obcych nad ich sprzedażą przez NBP prowadzonego z rachunku walutowego Ministerstw Finansów w 2015 r. spowodowała wzrost płynności sektora bankowego o 13,9 mld zł, podano także w

Kino Polska kupiła 21% udziałów w CTN&P za 10 mln zł

Networks & Partners Sp. z o.o. („CTN&P"), poinformowała spółka.  "Zgodnie z postanowieniami umownymi, własność udziałów przejdzie na spółkę zależną w momencie zaksięgowania wskazanej wyżej kwoty na rachunku bankowym PIKSEL, co w ocenie Kino Polska powinno nastąpić najpóźniej 6

Hardt: Celem decyzji dot. rezerwy obowiązkowej była likwidacja dyskryminacji

najmniej na 2 lata będzie wynosiła 0%. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 kwietnia. Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Klient mocniej chroniony. UOKiK proponuje rewolucyjne zmiany w ustawie deweloperskiej

spłacać. Czytaj też: Deweloper ogłosił upadłość. Mieszkańcy będą spłacać jego długi Koniec otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych Pierwsza planowana zmiana w ustawie deweloperskiej dotyczy rachunków bankowych, na które nabywcy mieszkań wpłacają pieniądze.  UOKiK zamierza zlikwidować

PKO BP wprowadza stanowiska samoobsługowe, 2 w Warszawie i 2 w Jeleniej Górze

w komunikacie. Z kas samoobsługowych mogą skorzystać wszyscy klienci indywidualni i firmowi posiadający karty do rachunku bankowego. Dwa stanowiska samoobsługowe działają w Oddziale 6 i 101 w Warszawie oraz dwa w Oddziale 1 w Jeleniej Górze. Urządzenia zostały wyposażone w ekrany dotykowe oraz

PKO BP zaoferował rejestrację firmy w CEIDG przez bankowość elektroniczną

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (MPT) opracował rozwiązanie, umożliwiające rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i jednoczesne otwarcie rachunku firmowego w PKO BP

Gdy upadnie bank klienci już nie stracą pieniędzy i mieszkań

przenieść pieniądze w bezpieczne miejsce. Paradoksalnie, lepszy może się więc okazać rachunek otwarty. Projekt nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku takie ryzyko zniknie. W Sejmie jest już rządowy projekt nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

BIK: Prawie 290 tys. seniorów ma 5,67 mld zł długów do spłacenia

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Prawie 5,7 mld zł wynoszą niespłacone w terminie raty kredytów i bieżące rachunki osób po 64. roku życia, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej i BIG InfoMonitor. Zaległości ma prawie 290 tys. seniorów, czyli co dwudziesty. Kwota do spłacenia z tytułu tego

Jak odzyskać pieniądze z konta po zmarłej osobie?

prywatnym firmom. Dzięki znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie Prawo bankowe we wszystkich bankach i SKOK-ach pojawi się usługa o nazwie "Centralna informacja o rachunkach uśpionych" służąca do pozyskiwania danych o odziedziczonych lub zapomnianych środkach. Za jej przygotowanie i funkcjonowanie

PKO BP ma umowy dotacji i gwarancji z BFG na SKOK Wesoła na 278,9 mln zł

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia PKO Bankowi Polskiemu w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wesoła" w formie dotacji w kwocie 278,9 mln zł, podał bank

Jak ochronić 500 plus przed komornikiem

odpowiedziało, że stworzono "bazę numerów rachunków bankowych, z których dokonywane są i będą wypłaty świadczeń wychowawczych (wraz z nazwą jednostki organizacyjnej będącej właścicielem rachunku)". Zdaniem ministerstwa oznaczenie przelewu i informacja o tym, kto jest właścicielem rachunku, z którego

ECSW dokonała zapłaty zobowiązań wobec dotychczasowych instytucji finansujących

. „Z chwilą uznania rachunków bankowych instytucji finansujących zostaną spełnione warunki zawieszające i jednocześnie wejdą w życie dokumenty, o których mowa w wyżej wymienionym raporcie, tj.: a) porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu pomiędzy

ZBP: Prawie 50% średnich firm ma kredyt obrotowy, rośnie popyt na inwestycyjny

wypłaty z bankomatów, karty płatnicze i obsługa kasowa. Według badania, najbardziej preferowanym kanałem komunikacji i rozliczeń z bankami jest internet, w tym elektroniczny system dostępu do rachunku bankowego i pakietu usług umożliwiający bezpośrednie operacje bankowe.  Mimo, iż zdecydowana

Kopex przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 185 mln zł

obligatariusz TDJ EQUITY IV S.A. pokrył cenę emisyjną obligacji poprzez jej wpłacenie na wskazany przez spółkę rachunek bankowy. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę 3M WIBOR + 0,7% w skali roku. Data wykupu obligacji to 31 marca 2022 roku. "Roszczenia

PKO BP udostępnił klientom przelewy Express Elixir

otrzymuje komunikat, że przelew został zrealizowany, a środki w ciągu kilku sekund są już na wskazanym rachunku w innym banku. "KIR konsekwentnie rozwija funkcje dostępne w systemie Express Elixir, wspierając innowacyjność polskiego sektora bankowego i przyspieszenie obiegu pieniądza w gospodarce

Nie są bankiem, a zaoferują usługi bankowe. Nowa oferta grupy Lew i mPay

, które w internecie pokonały płatności kartowe). Teraz mamy też niebankowe wirtualne portmonetki (kto płacił za bilety lub parkowanie za pomocą aplikacji typu SkyCash, wie, że to może być bardzo wygodne) oraz "roboty", które same płacą nasze rachunki, pobierając pieniądze z naszych kart

Rząd przyjął nowelę o podatku od towarów i usług dot. podzielonej płatności

rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowyrachunek VAT" - czytamy dalej. Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań przeciwdziałających nadużyciom

rachunek bankowy

Rachunek bankowy - zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto

więcej o rachunek bankowy na pl.wikipedia.org