r bank kurs euro

Santander i IE Foundation uruchamiają stypendia 'Tech Revolution in Finance'

we współpracy z Grupą Santander, to prawdziwy przywilej" - dodał wiceprezes IE Foundation Gonzalo Garland, cytowany w komunikacie. Wnioski o stypendia można składać na stronie www.santander-grants.com do 23 września 2020 r. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki

Citi Handlowy: Recesja w 2020 roku może być nieco płytsza i wynieść ok. 4%

połowę rocznej „alokacji" funduszy UE, może to dodać do całorocznego wzrostu ok. 0,9 pkt proc." - czytamy dalej. Bank oczekuje spadku PKB o 8% r/r w II kw., na co złoży się obniżka sprzedaży detalicznej o ponad 10% r/r, produkcji przemysłowej o ok. 16% r/r, a produkcji budowlanej - o ok

mBank wyemitował obligacje o wartości 125 mln CHF

kwietnia 2018 r. podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że obecnie trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (tzw. dużego TSUE) na orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów opartych o walutę obcą, a tym

BNP Paribas BP ma umowę na finansowanie faktoringu na max. 500 mln euro

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zawarł z BNP Paribas S.A. umowę kredytową w kwocie nieprzekraczającej 500 mln euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 mln zł (wg. śr. kursu Narodowego Banku Polskiego z 14 czerwca 2019 r.) w celu sfinansowania działalności faktoringowej

Feerum ma umowę z Epicentr na budowę kompleksu silosów za 3,1 mln euro

;Zamawiający zapłaci na poczet ceny zaliczkę w wysokości 15% wartości umowy, tj. w kwocie 465 000 euro (tj. 1 998 105 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 listopada 2019 roku) w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie umowy, pod warunkiem dostarczenia przez emitenta polisy

Getin Holding ma warunkowe umowy sprzedaży Idea Bank Ukraina i spółki NFS

mniejszej niż 200 000 000 UAH na rzecz emitenta (co stanowi równowartość 32 860 000 zł wg średniego kursu NBP z dnia 20 grudnia 2019 r.), (ix) niewystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w rozumieniu warunkowej umowy sprzedaży IB" - czytamy w komunikacie. Przeniesienie własności akcji Idea Bank

ING BSK ma umowę na 100 mln euro pożyczki podporządkowanej od ING Bank N.V.

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski podpisał z ING Bank N.V. umowę pożyczki podporządkowanej, na podstawie której ING Bank N.V. udzielił bankowi dziesięcioletniej pożyczki w kwocie 100 mln euro, podał bank.  "Kwota pożyczki wynosi 100 000 000 euro. Równowartość pożyczki

Ebury:EBC nie będzie tolerować dalszego wzrostu rentowności obligacji skarbowych

czasie pandemii. W reakcji spadły rentowności obligacji skarbowych krajów strefy euro, zwłaszcza tych peryferyjnych, a euro umocniło się w relacji do dolara. Rozszerzenie programu PEPP spowodowało także spadek kursu USD/PLN, pomimo wczorajszej słabości złotego. Jeszcze przed spotkaniem decyzyjnym banku

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Alior Bank skupi się - zgodnie ze swoją aktualną strategią "Więcej niż bank" - na wzmacnianiu relacji z klientami oraz dalszym rozwoju zdalnych kanałów bankowości, poinformowała

Obrót walutami w Kantorze Walutowym Alior Banku wzrósł o 15% r/r w 2018 r.

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Obrót walutami wygenerowany w Kantorze Walutowym Alior Banku wzrósł o 15% w skali roku w 2018 r, zaś liczba transakcji wzrosła o 10% r/r, podał bank.  "W 2018 r. wygenerowano o 15% większy obrót walutami niż w 2017 r., wykonując jednocześnie o

Santander BP: Tempo wzrostu PKB spowolni do 3,8% w br. i do 3,4% w 2020 r.

. obniży się ona do 3,4%. Inwestycje mają wynieść 7,3% w tym roku i 6% w 2020.  Według prognoz banku średni kurs euro w tym roku wyniesie 4,34 zł i 4,3 zł w 2020 r.  Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1" - czytamy w komunikacie.  Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosi  99 489 000 euro, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1

Złoty powinien kontynuować wczorajsze umocnienie

, szwajcarski frank 4,2940 zł, a brytyjski funt 5,1065 zł. Poza funtem, który dziś rano odreagowują kilkudniowe spadki, wszystkie te waluty są wycenione na poziomach nieco niższych niż wczoraj.  W poniedziałek kurs euro pozostał stabilny wobec złotego, kontynuując kilkudniową konsolidację

Glapiński: Wejście Polski do strefy euro niezasadne ekonomicznie i politycznie

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Wstąpienie Polski do strefy euro nie byłoby zasadne, ani ze względów ekonomicznych, ani politycznych i mogłoby osłabić pozycję Polski w Europie, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "Wstąpienie Polski do strefy euro, a tym bardziej

Przegląd prasy

pandemii o 5% r/r --Jest duże ryzyko, że wynik sektora bankowego będzie najsłabszy od 2004 r., kiedy wyniósł 2,3 mld zł --Szczurek z EBOR: Jeśli NBP zachowa niezależność, jego zaangażowanie w finansowanie programów antykryzysowych nie doprowadzi do załamania kursu złotego i nadmiernej inflacji

KNF: 488 z 553 banków spółdzielczych było uczestnikami IPS na koniec 2017 r.

zł, czyli równowartości 11,3 mln euro wg kursu z dnia podpisania aktu notarialnego - zgodnie z aktem notarialnym z dnia 7.02.2018 r.), a obecnie trwa proces przygotowania banku apeksowego do działalności operacyjnej" - czytamy dalej. Przygotowanie operacyjne banku PBA S.A. będzie przedmiotem

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

971,81, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 25 lutego 2019 r. stanowi równowartość 434 744 691,05 zł, podano także.  PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Jego głównym celem jest

BGŻ BNP Paribas ma umowę pożyczki podporządkowanej wys. 40 mln euro 

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas zawarł z BNP Paribas S.A., francuską spółką akcyjną (societe anonyme), umowę nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 40 mln euro, co stanowi równowartość 171,6 mln zł wg średniego kursu NBP z 10 grudnia, podał bank

mBank wyemitował na obligacje o wartości 500 mln euro

, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 500 mln euro, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na 29 sierpnia 2018 r. stanowi równowartość 2 143 550 000 zł. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

powinien wynieść 4,23 zł za euro i 3,65 zł za dolara, a na koniec 2020 r. już odpowiednio: 4,2 zł i 3,55 zł.  "Rynkowy konsensus wierzy, że kurs pary EUR/PLN jeszcze długo pozostanie względnie stabilny. Widać to również w danych o implikowanej zmienności, które obliczane są na podstawie cen

Złoty traci przez strach przed koronawirusem, dolar najdroższy od października

dziś sprowadziło tę parę do 1,0824, czyli na nowe 3-letnie minima. Euro osłabia się do dolara, co automatycznie przekłada się na wzrost notowań USD/PLN, pod wpływem rynkowych spekulacji odnośnie możliwego dalszego poluzowania polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny. Szczególnie po tym

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

Epicentr K LLC. Łączna, maksymalna kwota wierzytelności przeniesionych na bank na podstawie umowy wynosi 30 249 717 euro. "Łączna, maksymalna kwota wierzytelności przeniesionych na bank na podstawie umowy wynosi 30 249 717 euro (tj. 130 049 583,33 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego

Przegląd prasy

zainwestowały 5 mln zł w polskie ekoprodukty do higieny intymnej --Bank Pocztowy udostępnił finansowanie mikroinstalacji OZE kredytem z premią BGK --Alior Bank rozbudował bankowość internetową o nowe rozwiązania dla inwestorów --Krka miała 85,64 mln euro zysku netto, 162,04 mln euro EBITDA w I kw. 2020 r

Złoty kontynuuje spadki, ale daleko od prawdziwego krachu

ratunkowy dla Strefy euro. W efekcie EBC poszedł w ślady amerykańskiej Fed, znany jest też już pakiet pomocowy Banku Japonii. EBC ma skupić aktywa o wartości 750 mld euro, w ramach przeciwdziałania negatywnemu wpływowi pandemii koronawirusa na europejską gospodarkę. Skup ma być przeprowadzony do końca 2020

Złoty słaby, kurs franka zbliża się do 4 zł

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Inwestorzy odwracają się od walut uznawanych za ryzykowne, co skutkuje przeceną złotego. Zyskują za to „bezpieczne przystanie", takie jak frank, przez co kurs CHF/PLN osiągnął poziom najwyższy od wiosny 2017 r. Uczestnicy rynku

mBank wyemitował obligacje o wartości 180 mln CHF

) łącznej wartości nominalnej 180 000 000,0 CHF tj. równowartość 660 906 000 zł według średniego kursu NBP z dnia 7 czerwca 2018 r.,  (b) stałym kuponie wynoszącym 0,565% p.a. płatnym rocznie, (c) terminie zapadalności w dniu 7 czerwca 2022 r.,  (d) wartości nominalnej jednej obligacji

Przegląd prasy

euro wzrósł do 54,7 pkt w VII wg fin. danych --Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec wzrósł do 55,6 pkt w VII wg fin. danych --Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 3,5% r/r do 240,7 mld zł w II kw. --Letus Capital planuje przeniesienie z NewConnect na rynek główny GPW --Akcja kredytowa Banku Pekao

Przegląd prasy

wykluczył wprowadzenia nowych obostrzeń, decyzje w II poł. VIII --Kantar: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,46 w sierpniu --Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 2,5 pkt m/m do -3 pkt w lipcu --KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu --Dane z USA

NBP: Część sektorów prognozuje wyraźne osłabienie eksportu w III kw.

- odpowiednio: 3,4 zł wobec 3,4 zł i 3,31 zł. Kurs euro, przy którym import staje się nieopłacalny to 4,52 zł w II kw. br. wobec 4,53 zł kwartał wcześniej i 4,51 zł rok wcześniej, zaś kurs dolara - odpowiednio: 4,05 zł wobec 4,06 zł i 3,98 zł. W czerwcu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2597

Przegląd prasy

. 2019 r. --Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T --GTC miało 20,06 mln euro zysku netto w III kw. 2019 r. --Tauron miał 188,25 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r. --BOŚ Bank miał 23,5 mln zł zysku netto, 18,42 mld zł aktywów w III kw

Przegląd prasy

wprowadza do oferty skanery doglebowe dla precyzyjnego rolnictwa --Bank Pocztowy: Celem dalsze zwiększanie sprzedaży w sieci Poczty Polskiej --innogy Stoen Operator uruchomił projekt badawczy dot. technologii V2G --NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r we wrześniu; konsensus: 2,3% r/r --Selvita nie

Przegląd prasy

ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro --Ryvu Therapeutics liczy na jedną lub dwie kolejne umowy partneringowe w 2020 r. --Erbud wznowi w poniedziałek roboty na budowach w Belgii --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 5 245 tys. w USA --Lotos Asfalt wybuduje 15 odc. dróg z

Przegląd prasy

inwestycyjnych rozpoczętych w 2019 r. obsłużonych przez PAIH zwiększyła się o 36% r/r do 2,9 mld euro --Prezes PZU: W Domu Polskim w Davos gościć będziemy spółki reprezentujące wszystko to, co mamy najlepszego do pokazania w Trójmorzu --Bank Pekao i amerykański fundusz inwestycyjny Apollo Global Management

Złoty czeka na posiedzenia Fed i EBC oraz wybory w Wielkiej Brytanii

makroekonomiczne jest relatywnie ubogie. O godzinie 09:10 za euro trzeba było zapłacić 4,2875 zł, a dolara kosztował 3,8720 zł. Kursy obu walut pozostawały na poziomach zbliżonych do tych z wczorajszego zamknięcia, co korelowało z równie ograniczoną poranną zmiennością na EUR/USD.  Rano stabilny

PKO BP: GPW ma 2-cyfrowy potencjał wzrostu w br., złoty pozostanie stabilny

będzie większym wyzwaniem, co może oznaczać większe emisje papierów skarbowych; końcówka roku może być pod presją" - dodał. Według banku, kurs złotego powinien w tym roku pozostać raczej stabilny. "W dalszej części roku złoty raczej będzie stabilny. Trochę osłabi się dolar, co powinno dać

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane ze strefy euro i z Polski

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu inwestorzy będą analizować przede wszystkim dane dotyczące wskaźników PMI koniunktury w strefie euro za sierpień i serię lipcowych danych z Polski, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).  "W kolejnych tygodniach będzie

Złoty jest najsłabszy od ponad miesiąca

jednak wyhamować, a nawet się odwrócić, jeżeli kurs EUR/USD po ostatnich spadkach zdecydowanie ruszy do góry. O godzinie 09:33 euro drożało o 0,7 gr i trzeba było za nie zapłacić 4,3025, a kurs dolara rósł o 0,6 gr do 3,9075 zł. Obie waluty były najdroższe od ponad miesiąca. Rykoszetem w notowania

Na rynku FX realizacja zysków po umocnieniu się złotego, RPP raczej bez wpływu

w kolejnych godzinach. Wpływu na złotego nie będą też miały wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP), ani publikowane przez Narodowy Bank Polski dane o inflacji bazowej w Polsce. O godzinie 10:30 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,43 zł (+1,3 gr), USD/PLN 3,9090 zł

Inwestorzy walutowi czekają dziś na 'gołębie' posunięcia EBC

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Najważniejszą kwestią dla kursów walut obecnie są decyzje Europejskiego Banku Centralnego oraz amerykańskiej Rezerwy Federalne (Fed). W obu przypadkach nastawienie rynku jest „gołębie", a inwestorzy dyskontują scenariusze raz bardziej, a

Przegląd prasy

. --Kantar: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,26 w lutym --NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r. --Kantar: Ponad połowa bankowców patrzy na 2020 r. 'z nadzieją i optymizmem' --Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,6 pkt m/m do 23,1 pkt w

Przegląd prasy

. --ZBP: 58% banków dobrze ocenia przygotowanie do działania w czasie pandemii --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro spadł do 67 pkt w IV --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce spadł do 47,2 pkt w IV --Kantar: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,56 w

Złoty może dalej się osłabiać wobec głównych walut w dalszym ciągu dnia

dolara na świecie, nieco gorszy sentyment na rynku, a także na publikację przez Narodowy Bank Polski listopadowego "Raportu o inflacji", który przyniósł cięcie prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski. Dziś rano natomiast dość zauważalnie, bo o 0,9 gr do 3,9245 zł, rósł kurs CHF/PLN. Ruch do

Mocny dolar przyczyną osłabienia złotego

umacniający się na świecie dolar. W tym wobec euro. Kurs EUR/USD spadł poniżej 1,12 i znalazł się na miesięcznych minimach, po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił osiągnięcie kompromisu ws. budżetu, a także w oczekiwaniu na czwartkowe wyniki posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (ECB), które

Przegląd prasy

13,6% r/r do 29,6 mln zł w październiku --Echo sprzedało ostatnie 15,26 mln akcji EPP za 17,1 mln euro --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA wzrósł do 54,8 pkt w X fin. danych --BOŚ Bank: Posiedzenia Fed-u i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu --Glapiński: Dla polskiego eksportu najbardziej

NBP: Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał do końca 2019 r.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi w horyzoncie projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), tj. do końca 2019 r., wynika z "Projekcji inflacji i PKB". Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE

Przegląd prasy

podmiotu --RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --NBP: Eksport liczony w euro spadł o 19,8% r/r, import spadł o 27,2% w maju --NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 455 mln euro w V, konsensus: 750 mln euro --Morawiecki: Przejęcia realizowane przez PKN Orlen powinny dać 20

Przegląd prasy

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) -  Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Prezes Pekao: Zysk banków w 2020 roku w najlepszym razie będzie połową wyniku z 2019 r. -- Prezes Pekao: Obecnie nie są prowadzine żadne analizy w kierunku

Przegląd informacji ze spółek

netto w II kwartale 2020 r. wobec 0,27 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7,27 mld zł wobec 0,96 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 7 009 055, tj

Przegląd prasy

podstawie raportów analityków. To rezultat o 52% gorszy r/r, ale o 3% wyższy niż w I kw. br.   -- W I połowie wtorkowej sesji kursy akcji aż 23 firm z GPW wyznaczyły co najmniej roczne maksima.  Dziennik Gazeta Prawna  --Prezes BPS: W naszym zrzeszeniu wynik odsetkowy za maj był

Przegląd prasy

1,3% r/r w IV kw. --NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw. --ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe  --Samsung przekazał pralki i suszarki ratownikom medycznym --Morawiecki nie wyklucza spadku PKB, spodziewa się wzrostu

Liczba klientów kantoru internetowego PKO BP przekroczyła 100 tys. na koniec IX

poziom. Z analogicznej usługi wymiany walut online w PKO BP chętnie korzystają klienci firmowi i korporacyjni w ramach usługi iPKO dealer, podsumowano.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada

Klienci Santander BP zyskają dostęp do rozwiązań Trade Club Alliance

skutecznie rozwijać handel w skali globalnej. Do 2022 r. platforma obejmie ponad 90% globalnych korytarzy handlowych i będzie wspierać działalność ponad miliona firm na całym świecie. Jako pierwsi w Polsce dostęp do rozwiązań i wydarzeń Trade Club Alliance zyskają klienci Santander Bank Polska. "

Przegląd informacji ze spółek

koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank Millennium kontroli nad Euro Bankiem, podał Bank Millennium.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 34,4 mln zł w grudniu 2018 r. i były wyższe o 9% w skali roku, poinformowała spółka. Bank Pekao podpisał umowę udzielenia linii

'Minutes' RPP: Dynamika inwestycji firm wzrośnie w kolejnych kwartałach

nadchodzących kwartałach koniunktura pozostanie korzystna, choć dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w II połowie 2017 r. Część członków RPP uważa, że aktywność gospodarcza będzie wspierana przez rosnący eksport, z uwagi na lepszą koniunkturę w strefie euro. "Jednocześnie część członków Rady

Posiedzenie EBC, dane z USA i szczyt nt. Brexitu mogą dziś wpływać na rynek FX

prasowa po posiedzeniu. Zmian stóp procentowych w strefie euro nie jest oczekiwana (obecnie stopa refinansowa kształtuje się na poziomie 0,0 proc., a depozytowa -0,4 proc.). Podobnie jak zmiana retoryki samego banku. Kluczowe dla notowań euro będą jednak odniesienia do ostatnich danych makroekonomicznych

Poranek przynosi stabilizację złotego, inwestorzy czekają na nowe impulsy

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Wtorkowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego na poziomach z wczoraj, gdy nieznacznie umocnił on się do euro, dolara i szwajcarskiego franka, tracąc jedynie do funta. O godzinie 08:15 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,2780 zł, USD/PLN 3,8355 zł

Złoty traci po fatalnych danych z Niemiec

ostatnich rozczarowujących krajowych danych o produkcji przemysłowej (-2,7 proc. R/R) i produkcji budowlano-montażowej (-0,7 proc. R/R). Inwestorzy mogą się obawiać, że obserwowana od wielu miesięcy odporność polskiej gospodarki na spowolnienie w Niemczech i całej strefie euro, powoli będzie odchodzić do

Generali Investments TFI: Złoto pozostanie atrakcyjną inwestycją w 2020 r. 

inflacji złoto sprawdzało się doskonale jako zabezpieczenie przed nią.  "Spodziewamy się, że w tym roku wspierająco na zwyżkę kursu złota będą wpływały m.in. wzrost poziomu zadłużenia państw, nadchodzące spowolnienie gospodarcze oraz polityka banków centralnych zmierzająca do utrzymania niskich

Klienci PKO BP dokonali transakcji na ponad 100 mln zł w kantorze internetowym

otworzyć za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO.  PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)  

Przegląd prasy

--Lokum Deweloper sprzedał 47 lokali, rozpoznał w wyniku 253 w I kw. 2020 r. --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 58,1% r/r do 1,77 mld zł w I-II 2020 r. --EBI zatwierdził 700 mln euro pożyczki na inwestycje sektora prywat. w rolnictwie --Intersport wdraża zmiany w organizacji pracy i płacach od 1 IV

ING Bank Śląski ma 150 mln euro pożyczki podporządkowanej od ING

Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) - ING Banku Śląski zawarł z ING Bank N.V. umowę pożyczki podporządkowanej  o wartości 150 mln euro (równowartość wg kursu średniego NBP z 23 lutego wynosi 654,825 mln zł), podał bank. "Pożyczka została udzielona na okres 10 lat. Bank ma prawo do

Przegląd prasy

. 2,2 mln w II kw. --ZBP: 55% bankowców uważa, że pozycja banków nie zmieni się w zw. z PDS2 --PGNiG odsprzedało amerykańskie LNG ukraińskiej firmie ERU --Kantar TNS: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,32 we IX --Pengab spadł o 0,9 pkt m/m do 24,9 pkt w sierpniu --KE

PKO BP wprowadził w serwisie transakcyjnym usługę kantoru online

/alertów SMS, w momencie gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom. Przelewy w euro i CHF zlecone za pośrednictwem kanałów elektronicznych (serwis internetowy, serwis telefoniczny) są bezpłatne, podano również. "Dostęp do kantoru i możliwość obserwowania kursów mogą uzyskać wszyscy użytkownicy iPKO

Przegląd informacji ze spółek

netto w 2020 roku, podał ubezpieczyciel. Spodziewa się także wzrostu składek przypisanych brutto o ok. 4% r/r z uwzględnieniem kursów walutowych. Talanx odnotował 181 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 215 mln euro zysku rok

Przegląd prasy

do 22 lipca 2020 --Kantar: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,53 w maju --Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 27,4 pkt m/m do -23,4 pkt w V --Selvita chce zbudować nowy strumień przychodów dzięki rozwiązaniu z AI --PSE, Litgrid, AST i Elering wnioskują o 1,2 mld

Santander Bank Polska miał 767,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 767,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 548,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1534,15 mln zł wobec

Raiffeisen Bank otrzyma 13,44 mln euro i 4,88 tys. akcji z transakcji Visa

w liczbie 4 878, o wartości 4,77 mln euro (na podstawie obecnego współczynnika konwersji na akcje zwykłe Visa Inc., kursu zamknięcia akcji Visa Inc. z dnia 16 czerwca 2016 r., kursu referencyjnego EUR/USD Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 czerwca 2016 r.)" - czytamy w komunikacie

Przegląd prasy

ubiegłych --Gaming Factory liczy na debiut na GPW na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku --7Levels planuje pięć premier gier i jeden update w III kw. 2020 r. --Emilewicz: Mamy o 20 tys. więcej aktywnych firm w CEIDG niż w marcu br. --Alior Bank zaoferował kredyty dla prosumentów OZE na panele

Przegląd prasy

dofinansowanie gospodarki odpadami można składać od 24 VIII --Komisja sejmowa rekomenduje kandydaturę Jacka Oko na szefa UKE --Strach przed korektą na światowych giełdach odbija się na kursie złotego --Movie Games ma umowę z R. Lewandowskim ws. powołania spółki produkującej gry --MZ: Od soboty będą nowe

Przegląd informacji ze spółek

w tym roku i chce utrzymać zdolności produkcyjne, poinformował prezes Artur Wasil. Akcjonariusze ATM zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. na kapitał rezerwowy, podało w uchwałach walnego zgromadzenia. Grupa CCC ogłosił, że przyjmuje kurs na "fashiontech", czyli połączenie

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

waluty powinno jednak przebiegać stopniowo, a jego skala w relacji do dolara amerykańskiego będzie większa niż w parze z euro, uważają analitycy Ebury: Enrique-Diaz Alvarez, Matthew Ryan i Roman Ziruk. Poniżej komentarz Ebury dot. prognoz dla kursu złotego Początek 2020 roku dla polskiego złotego

Oddział PKO BP we Frankfurcie udzielił grupie Izoblok 4,8 mln euro finansowania

działalności w wysokości 1,8 mln euro (7,56 mln zł), podała spółka.  "Zgodnie z zawartą umową kredytu w rachunku bieżącym, bank udzielił Izoblok GmbH limitu kredytowego w wysokości 3 000 000,00 euro, co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 24 maja 2017 r. stanowi kwotę 12 595 500 zł. Na

Przegląd prasy

budowlanych w Polsce stabilizuje się --W reakcji na porozumienie z Sapkowskim, kurs CD Projektu wzrósł o 3%, a kapitalizacja spółki przekroczyła 26 mld zł Puls Biznesu --COIG: Na polskim rynku w 2019 r. (do czerwca) pojawiło 296 zagranicznych przedsiębiorstw z branży transportowej; kilkadziesiąt z nich

Przegląd prasy

pozytywnie ocenia 'Mały ZUS' --Prezes mBanku: Dla banku lepszy byłby inwestor nieobecny jeszcze w Polsce --mBank ocenia, że nie musi emitować obligacji pod MREL w 2020 r. --ZGW RP, SGPEO, PSEW apelują o zniesienie reguły 10h dla elektrowni wiatrowych --mBank: Utracone przychody zw. z tzw. małym TSUE

Przegląd prasy

12,25 mln euro --Indeks WIG20 wzrósł o 0,19% na zamknięciu w czwartek --Libet miał wstępnie ok. 112 mln zł przychodów w I poł. 2020 r. --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 4,29 mld zł w czerwcu --Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje w IPO i pozyskało ponad 17 mln zł

Wojny handlowe zaczynają ciążyć złotemu, zwłaszcza w relacji do CHF

. z 1,4 proc. R/R) oraz publikowanych jutro rano wstępnych danych nt. dynamiki polskiego PKB za I kwartał 2019 roku (prognoza: 4,5 proc. R/R). Bez emocji zostaną natomiast przyjęte publikowane dziś o 14:00 przez Narodowy Bank Polski dane nt. bilansu płatniczego. Rynek oczekuje, że deficyt na

Credit Agricole: Wzrost eksportu mebli do strefy euro przyspieszy do 10,2% w br.

Warszawa, 11.07.2016 (ISBnews) - Wzrost polskiego eksportu mebli do strefy euro przyspieszy do 10,2% średniorocznie w 2016 r. wobec 8,4% w 2015 r., prognozują analitycy Credit Agricole Bank Polska. "Prognozujemy, że realna dynamika polskiego eksportu mebli do strefy euro zwiększy się

Przegląd prasy

, udzielając kredytów ma mocniej wspierać środowisko, co może skomplikować plany Polsce Parkiet  --W bieżącej działalności Alior Banku nie nastąpiły zdarzenia, które mogłyby uzasadniać aktualne zachowanie kursu, mówi wiceprezes banku Tomasz Biłous -- Spółki narzekają na nowy indeks WIG-ESG, który

Przegląd informacji ze spółek

Zawiszę, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa. Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) wzrosła o 45,6% r/r do 41,8 mln euro w 2019 roku, w tym 15,4 mln euro w IV kw. - tj. 47,9% r/r, podała spółka. Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła

Przegląd prasy

oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,25 w VIII --MŚ proponuje sprzedaż uprawnień CO2 po 2020 r. w celu modernizacji energetyki --Erbud zbuduje kompleks hotelowy Lake Hill II w Sosnówce za 26,4 mln zł --Bird wprowadza 500 hulajnóg elektrycznych nowego modelu Bird One do Poznania --Scope Fluidics

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze mBanku zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rBank nie będzie także dokonywał podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 024,45 mln zł, wynika z

PCC Rokita ma umowę z EBI na 45 mln euro kredytu na inwestycje

projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych, o łącznej wartości szacunkowej w kwocie około 110,5 mln euro, stanowiącej równowartość około 473,5 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22.01.2019 r. Projekt obejmuje m.in.: instalację Pilot Plant w celu

Twisto zakłada wzrost liczby zarejestrowanych użytkowników do 300 tys. w 2020 r.

jeden z najszybciej rosnących fintechów w Europie. Oferuje aplikację do codziennych płatności, połączoną z kartą wielowalutową z kursem wymiany walut Mastercard bez opłat i prowizji. Na polskim rynku Twisto działa od 2018 r. i oferuje również nowatorską formułę zakupową "kup teraz, zapłać później

Przegląd prasy

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polsce zaproponowano prawie 2 mld euro więcej w propozycji unijnego budżetu na lata 2021-2027 w porównaniu do propozycji z maja 2018 r. wg gazety --Liberty Global - właściciel

NBP: Dynamika wartości eksportu może być 'ponadprzeciętna' w najbliższym okresie

. 2016 r. można w najbliższym czasie oczekiwać ponadprzeciętnej dynamiki wartości eksportu, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "Konkurencyjność cenowa oraz opłacalność eksportu utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Wskazują na to zarówno bardzo niski udział nieopłacalnego eksportu w

Złoty stabilny w oczekiwaniu na wyniki rozmów USA-Chiny i dane z Polski

piątek kurs wykonał dynamiczny zwrot z okolicy listopadowego dołka (1,1215). Dla złotego takim impulsem do większych wahań nie będą publikowane dziś przez Główny Urząd Statystyczny dane o przeciętnym zatrudnieniu (prognoza: 1,9 proc. R/R) i wynagrodzeniu (prognoza: 6,8 proc. R/R) w sektorze

Dybuła z BNP Paribas: Wzrost PKB sięgnie 3,2% w 2020, przyspieszy do 3,5% w 2021

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego w bieżącym roku znacząco spowolni - do 3,2% r/r, zaś w przypadku przyszłego - przyspieszy do 3,5% z możliwością korekty prognozy w górę, uważa główny ekonomista oraz dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych BNP

UKE: Nowe stawki w połączeniach zagranicznych wewnątrz UE od 15 maja

walucie polskiej są obliczone na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca 2019 r., zgodnie z rozporządzeniem" - czytamy w komunikacie. Wskazane wyżej ceny dotyczą usług: świadczonych dla konsumentów, za które

BoA do banków: Ile zainwestowaliście w Deutsche Banku i Monte dei Paschi?

zabezpieczone kredytami hipotecznymi, które okazały się częściowo niespłacalne. Kiedy jednak na początku października agencja AFP podała, że bank jest blisko zawarcia ugody z Amerykanami i że jej wartość wyniesie ok. połowy pierwotnych żądań Departamentu Sprawiedliwości, kurs akcji Deutsche Banku wzrósł od razu

Przegląd prasy

przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia --KE chce przedłużyć termin na wnioski dla rolników, zwiększyć pomocy państwa --Bank Handlowy miał 480,12 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w 2019 r. --Grupa Kęty miała 294,89 mln zł zysku netto, 523,12 mln zł EBITDA w 2019 r. --Indeks

Portfel kredytowy BZ WBK wzrósł o 1,7% w I półr., wskaźnik NPL spadł do 5,9%

bank.  "Na dzień 30 czerwca 2017 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wynosiły 109 809,2 mln zł i w porównaniu z końcem poprzedniego roku wzrosły o 1,7% r/r. Eliminując wpływ zmian kursów walutowych, wzrost ten wyniósł 3,2%. Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w 2018 r. wobec 681,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Kernel Holding wypłaci 25 kwietnia br. dywidendę za rok finansowy 2017/2018 . Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 18 kwietnia br., podała spółka. PKO Bank Polski otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru

'Minutes' RPP: Nastąpi rewizja w górę prognozy ścieżki wzrostu PKB

może być ograniczane przez mocniejszy niż w poprzednich kwartałach kurs złotego. "Z kolei zdaniem innych członków Rady poziom kursu złotego, szczególnie wobec euro, jest nadal wyższy od deklarowanego przez przedsiębiorstwa średniego kursu opłacalności eksportu, a wysoka importochłonność

Złoty może się osłabić w reakcji na posiedzenie Fed

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Środowy poranek przynosi nieznaczne osłabienie złotego, ale przy dość ograniczonych wahaniach kursów na krajowym rynku walutowym, po tym jak wczoraj złoty umocnił się do dolara i szwajcarskiego franka, jednocześnie nieznacznie tracąc w relacji do euro. O

Bank Millennium oczekuje, że rozliczenie transakcji z Visa nastąpi w III kw. br.

listopada 2015 r. pomiędzy Visa Inc. a Visa Europe Ltd. W dniu 23 grudnia 2015 r. Bank otrzymał od Visa Europe następujące wstępne szacunki kwoty płatności z tytułu transakcji, wyliczonych na podstawie udziału Banku w biznesie Visa w Europie: - 55,5 mln euro w gotówce, - akcje wyceniane na 19 mln euro (wg

Stanieją przelewy, płatności i wypłaty z bankomatów w euro. KE wzięła się za "naciągaczy". Co i kiedy się zmieni?

zaczęłyby obowiązywać dopiero w 2022 r. A co robić do tego czasu? Tam, gdzie euro, (na razie) płać w euro Organizacje konsumenckie doradzają tym klientom, którzy nie są wdrożeni w tabele kursów i prowizji, by na wszelki wypadek unikali „dynamicznej zamiany”. – Płać swoją kartą w lokalnej