równe traktowanie

Agnieszka Kublik

Raport pełnomocniczki ds. równego traktowania: biznes nie wpuszcza kobiet do rządzenia

Raport pełnomocniczki ds. równego traktowania: biznes nie wpuszcza kobiet do rządzenia

Tylko w co piątej spółce giełdowej znalazło się miejsce dla kobiety w zarządzie. Im większe firmy, tym mniej kobiet. Bez przymusowych kwot się nie obejdzie?

MPiPS: godzenie pracy z życiem rodzinnym głównym problemem równego traktowania

Brak rozwiązań sprzyjających łączeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym to obszar, w którym najwyraźniej widać nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn - wynika z badania przeprowadzonego w MPiPS w ramach projektu "Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany".

Nieruchomości: Polska traktowana na równi z Francją

Dla zachodnich funduszy inwestujących w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej liczy się obecnie przede wszystkim Warszawa. Dlaczego?

"Die Welt": Niemcy wciąż nie raczą traktować Polski jak równej sobie

"Die Welt": Niemcy wciąż nie raczą traktować Polski jak równej sobie

nieobecnością". "Empatia i przyjaźń wyglądają inaczej" - ocenił autor. "Niezależnie od tego, jak dobrze wszystko wygląda, Niemcy wciąż nie raczą traktować Polski jako równej sobie. A miałyby ku temu powód. Podczas gdy my mamy pewne trudności z realizacją planowanego od dawna otwarcia nowego

Związkowcy z Enei żądają równego traktowania wszystkich pracowników

konsekwencjach z tego tytułu, jakie rozwiązanie takie wywiera na fundusz płac Spółki. W opinii związkowców jednostkowe traktowanie przez zarząd niektórych pracowników firmy powoduje zubożenie funduszu wynagrodzeń dla jej pozostałych pracowników. W związku z powyższym żądają jednorazowych wypłat dla wszystkich

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przez zainteresowanych udziałem w nim wykonawców. Zamawiający będąc na etapie początkowym powinien zweryfikować wszelkie dane dotyczące wymogów postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i skonstruować go w taki sposób, aby zachować uczciwą konkurencje i równe traktowanie wykonawców, tak aby

Fundacja ClientEarth chce zaskarżyć do TK zapisy dot. prosumentów

. tego co inni producenci. "Będący konsekwencją zasady równości zakaz nierównego traktowania, wynikający z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, oznacza zakaz wprowadzania zro´zenicowan´ niezasadnych i arbitralnych, a więc mających nieuzasadniony charakter" - podkreśla się. ClientEarth

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

zaległości. Kontrolerom nie spodobało się też nierówne traktowanie podmiotów zobowiązanych do opłacania składek, m.in. odstępowania przez ZUS od postępowania egzekucyjnego. Przykładowo III Oddział ZUS w Warszawie nie podjął działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów z sektora ochrony zdrowia

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

: Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób należy oceniać oferty w oparciu o ustalone kryteria. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego rozwiązania należy więc opierać się na naczelnych zasadach ustawy Pzp, a w szczególności zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników

Spór o karę za korektę PIT. Czy żona ministra Nowaka jest bezkarna?

Spór o karę za korektę PIT. Czy żona ministra Nowaka jest bezkarna?

toku kontroli złożyła korektę zeznań podatkowych. W takim przypadku nie ma kary. Przedsiębiorcy często tak robią - tłumaczył minister Kapica. Ta ostatnia wiadomość rozpaliła internautów. "To skandal". "Nierówne traktowanie przedsiębiorców". "Zwykły śmiertelnik musiałby za to

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W praktyce oznacza to, że zamawiający musi stawiać takie same wymagania wszystkim uczestnikom postępowania i dokonać oceny złożonych ofert z zachowaniem powyższych zasad. Odstąpienie od wezwania do

UE. Kobiety obowiązkowo w zarządach firm?

UE. Kobiety obowiązkowo w zarządach firm?

Według danych przedstawionych wczoraj przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania, Polki zarabiają o 15 proc. mniej niż Polacy na tych samych stanowiskach, czyli średnio o 700 zł mniej. W całej Unii kobiety zarabiają o 16,4 proc. mniej od mężczyzn. Tak wynika z

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, powinieneś uwzględnić wszystkie rzeczywiście ponoszone przez Ciebie koszty usługi, w tym VAT. Wyjaśnienie Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania Twojego obowiązku podatkowego, to zgodnie z przepisami o

Polak wygrał z irlandzkim Tesco. Za dyskryminowanie pracownika sieć zapłaci 50 tys. zł

Polak wygrał z irlandzkim Tesco. Za dyskryminowanie pracownika sieć zapłaci 50 tys. zł

Jak podaje "The Journal", Polak poczuł się dyskryminowany w pracy ze względu na swoje pochodzenie, argumentując, że Irlandczycy są znacznie lepiej traktowani przez Tesco niż obcokrajowcy. Poskarżył się Trybunałowi Równości, że w wielu przypadkach był traktowany niesprawiedliwie i

Najwyższa Izba Kontroli: ZUS nie ściągnął 55 mld zł. Wzrost deficytu realny

Najwyższa Izba Kontroli: ZUS nie ściągnął 55 mld zł. Wzrost deficytu realny

kontach płatników składek, które jest planowane na połowę 2015 r. NIK skrytykował nierówne podchodzenie do długów płatników. Chodzi o to, że ZUS niechętnie kontrolował szpitale. Przykład? III Oddział ZUS w Warszawie nie podjął działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów z sektora ochrony zdrowia

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Wczoraj napisaliśmy o pomyśle resortu pracy, który chce, by państwo płaciło składki emerytalne za kobiety na urlopach wychowawczych. Co na ten temat sądzi pełnomocnik rządu ds. równego traktowania? Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Za kobiety na etacie państwo płaci składki na urlopie

Panie chcą zmian w kodeksie etyki reklamy. Faceci zostaną w domu?

Panie chcą zmian w kodeksie etyki reklamy. Faceci zostaną w domu?

- Chodzi o to, by ci, którzy zamawiają i tworzą reklamy, wybierali takie, które spełniają oczekiwania społeczne i nie odzierają z godności kobiet i mężczyzn - powiedziała Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Jej urząd podjął współpracę z największymi organizacjami

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Obowiązany jest także zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem, polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno, poprzez wprowadzanie nadmiernych i wygórowanych wymagań, eliminować z udziału w postępow

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

Oczywiście nie każde naruszenie ustawy będzie skutkowało zwrotem środków. Zamawiający często popełniają błędy w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zostaje postawiony warunek, że firma ma prowadzić działalność co najmniej 3 lata, ma posiadać wytwórnię mas bitumicznych w odległości 3 km

Brazylia - samba zamiast kryzysu

- Za obecny światowy kryzys odpowiedzialni są niebieskoocy blondyni - stwierdził niedawno Inacio Lula da Silva, czym wywołał międzynarodową konsternację. Ale brazylijski prezydent miał poniekąd rację - za kryzys rzeczywiście odpowiedzialne są te same bogate kraje Północy, które jeszcze nie tak dawno

Przykłady łamania zasady uczciwej konkurencji

Zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji w sytuacji, kiedy opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnego producenta. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia nie wolno dokonywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję. Czynem nieuczciwej konkurencji jest

"Gazeta Wyborcza": Biznes nie wpuszcza kobiet do rządzenia

- więcej korzyści w gospodarce" przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania Małgorzatę Fuszarę i Ministerstwo Pracy.

Euro w Wielkiej Brytanii: nie chcemy, ale będziemy przyjmować

Paradoksalnie euro stanie się prawnym środkiem płatniczym w sporej części brytyjskich sklepów na długo przed referendum, które przesądzi o tym, czy kiedykolwiek zastąpi funta. Z danych brytyjskiej izby handlowej wynika, że ponad połowa dużych detalistów i sieci handlowych na Wyspach zdecydowała się

Żakowski nie nawróci mnie na łże-liberalizm

pisze węgierski filozof János Kis (który zdaniem Żakowskiego głosi coś innego), najgłębszym jądrem idei liberalnej jest przekonanie, że ludzie są równi. A skoro są równi, to nie można ich w sposób uznaniowy traktować różnie. Owszem, czasem potrzebne są preferencje, by wyrównać szanse grup lub

Spółka skarży decyzję MŚ ws. spornej koncesji na poszukiwanie złóż soli

równego traktowania podmiotów. Żaden z konkurujących o koncesję przedsiębiorców nie może liczyć na szczególne traktowanie - niezależnie od tego, czy środki przeznaczone na planowane inwestycje pochodzą ze źródeł krajowych czy zagranicznych. Koncesję otrzymał ten podmiot, który zaprojektował najszerszy

VAT na e-booki trafił do TK. Czy nierówne stawki uderzają w Konstytucję?

. 32 ust. 1 Konstytucji, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Konstytucyjna gwarancja równości

"PB": Procenty, które nie zaprocentują

proc.Przedstawiciele branży zarzucają również nierówne traktowanie uczestników rynku alkoholowego. Chodzi o to, że podwyżka nie objęła piwa i wina.

Niemcy. W Hanowerze rozpoczęły się targi teleinformatyczne CeBIT

"Przedsiębiorstwa i inwestorzy chcą wiedzieć, w jakich warunkach ramowych będą działali. Pragną obliczalności, solidności i równego traktowania różnych podmiotów w naszych krajach" - powiedziała Merkel podczas uroczystego otwarcia targów w stolicy Dolnej Saksonii - Hanowerze. "

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

zachowania równego traktowania wykonawców oraz opisanie przez zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. A zatem niedozwolone jest zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które: - mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

równego traktowania wykonawców w przypadku przedłużenia tego terminu. Sytuacja naruszenia powyższych zasad miałby miejsce gdyby zamawiający na przykład wyznaczył różne terminy poszczególnym wykonawcom lub wydłużył termin jednemu wykonawcy, odmawiając innym. Wyrok potwierdza, że działania zamawiającego

Kobiety w Unii pracują 59 dni w roku "za darmo"

równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, na nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wpływają m.in.: brak przejrzystości w systemach wynagradzania i brak jasnej definicji pracy o równej wartości.

Zakup książek to też zamówienie publiczne

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, musi być udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień

NBP: konsumenci oczekują inflacji 0,2 proc.

, tłumaczącej subiektywne odczucia ankietowanych na język oficjalnych statystyk inflacji, zakłada się, że "postrzegana przez respondentów zmiana cen w ostatnich 12 miesiącach jest równa wskaźnikowi inflacji CPI dostępnemu w okresie badania ankietowego". "W lutym br. wartość ta była ujemna i

"Puls Biznesu": Gigantyczny deficyt w handlu zleceniami

, Japonii czy Korei Południowej. Tymczasem polskie firmy na międzynarodowym rynku zamówień publicznych prawie nie istnieją. W ubiegłym roku wygrały zaledwie 89 zagranicznych przetargów za 0,4 mld zł. Jeśli traktować zamówienia publiczne jako kategorię handlu międzynarodowego, Polska ma tu gigantyczny

Nie będzie "internetu dla wybranych". Sieć dobrem publicznym w Stanach

opłat w zależności od stron, jakie przegląda użytkownik. Jak podkreśla "New York Times", problem uprzywilejowanego traktowania w sieci dużych firm pojawił się w wyniku błędów samej FCC. Przed laty agencja uznała bowiem, że usługi dostawców szerokopasmowego internetu będą traktowane jak usługi

Podkomisja proponuje zabezpieczenia majątkowe od importu węgla

, skoro urzędom skarbowym dochodzi dodatkowy obowiązek. Biuro podnosiło np. że regulacja może powodować nierówne traktowanie podmiotów. Dlaczego jedynym warunkiem uzyskania koncesji jest tu wpłata kaucji, podczas gdy przy innej działalności koncesjonowanej trzeba spełnić wiele różnych warunków

Komisarz UE: Nie ma dowodów na to, że migranci wyłudzają świadczenia

pracowników, ponieważ dzięki niemu mają większe możliwości podjęcia pracy, ale jest też korzystny dla gospodarek państw członkowskich, a także ich systemów socjalnych. Podkreślił, że pracownicy z innych krajów członkowskich UE muszą być traktowani na równi z miejscowymi, zarówno w zakresie systemu podatkowego

Kapica: dostosowanie emerytur celników do wyroku TK nie w tej kadencji

"Odnotowuję z satysfakcją, że Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż charakter pracy celników realizujących m.in. zadania takie jak wykrywanie i zwalczanie przestępstw, jest podobny do innych służb mundurowych i powinni być oni tak samo traktowani. Środowisko tego oczekiwało i jest to przejaw

Akcjonariusz Seco/Warwick proponuje buy-back przez wezwanie lub ofertę skupu

skierowanej do akcjonariuszy, podała spółka. "Nabywanie akcji własnych może nastąpić w drodze: (i) wezwania (…), (ii) oferty skupu akcji skierowanej do akcjonariuszy spółki, tak aby w możliwie największym zakresie zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy" - czytamy w projektach

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

równego traktowania i uczciwej konkurencji, poprzez brak zagwarantowania innemu wykonawcy złożenia uzupełnień w takim samym czasie niż został zagwarantowany innym wykonawcom. Uwaga! Przesunięcie terminu na uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie narusza zasady

Ustalenia w sprawie unii bankowej korzystne dla Polski

komfortowego pozostania poza systemem SSM. Po drugie, zapewniono bezpieczeństwo i maksymalne, prawnie dopuszczalne, równe traktowanie krajów spoza strefy euro, które zdecydowałyby się na przystąpienie do wspólnego nadzoru bankowego, względem krajów ze strefy euro, które są zobowiązane utworzyć ten wspólny

Internet walczy o darmową autostradę. Drogowcy: "No co tu komentować?"

. (...) Teraz, po Pańskiej decyzji, kierowcy płacący za przejazd zakorkowaną A4 de facto pokryją koszty darmowej i bezproblemowej jazdy po autostradzie A1. (...) Domagamy się równego traktowania kierowców i zniesienia konieczności opłat na autostradzie A4 w sierpniowe weekendy - tak jak zrobił Pan to

Huebner o unii bankowej: dobre porozumienie dla państw spoza strefy euro

- jej zdaniem - osiągnięte porozumienia są sukcesem. "Jestem bardzo zadowolona, że dla państw członkowskich spoza strefy euro, takich jak Polska, regulacje zawierają wystarczającą ilość zabezpieczeń i gwarancji równego traktowania. Przyłączenie się do unii bankowej może stać się atrakcyjne dla

Klientki oskarżają Sephorę o rasizm. Firma miała usuwać z e-sklepu konta osób o azjatyckich nazwiskach

Jak podaje Reuters, cztery kobiety chińskiego pochodzenia złożyły w tym tygodniu pozew zbiorowy w sądzie w Nowym Jorku, w którym skarżą się na nierówne traktowanie osób posiadających azjatycko brzmiące nazwiska. Xiao Xiao i Tiantian Zou z Nowego Jorku, Jiali Chen z Ohio oraz Man Xu z Filadelfii

Debiut Energi: inwestor indywidualny dostanie 452 akcje

Resort skarbu informował dwa dni temu w komunikacie, że popyt na akcje Energi kilkukrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji w każdej z trzech transz, a inwestorzy indywidualni łącznie złożyli ponad 72 tys. zapisów. Zapisy inwestorów indywidualnych, które opiewały na liczbę akcji mniejszą lub równą

Związek Banków Polskich apeluje o "plan nadzwyczajny". Pomoc dla frankowiczów? Przewalutowanie kredytów. Bez prowizji

bank szwajcarski,4. Rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec osób terminowo spłacających raty,5. Umożliwienie bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z franka na złotego po kursie równym średniemu kursowi NBP,6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów

"Czy dzieci górników mają inne żołądki?" Słynny prezydent Nowej Soli stracił cierpliwość na Facebooku

firmy" - dodaje. Post użytkownika Wadim Tyszkiewicz. "Równi i równiejsi" Prezydent Nowej Soli tłumaczy później, że docenia ciężką pracę śląskich górników, ale to nie zmniejsza jego poczucia niesprawiedliwości. Jest rozżalony faktem, że nie wszystkich pracowników traktuje się na równi

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

udzielenie zamówienia publicznego musi toczyć się przy uszanowaniu zasad wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapisy

Raport KE: kobiety w Europie pracują 59 dni w roku "za darmo"

wynagrodzeń za taką samą pracę, równe traktowanie oraz minimalne prawa w związku z urlopem macierzyńskim są dużym osiągnięciem Europy - powiedziała podczas publikacji raportu wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. - Zróżnicowanie wynagrodzenia jest wciąż duże i pozostaje na

Globalny koszt otyłości sięga 2 bln dolarów rocznie

Opublikowany w Londynie raport koncentruje się na ekonomicznym wymiarze otyłości i podaje, że jej koszt równa się 2,8 proc. globalnego PKB. - Otyłość nie jest jedynie kwestią zdrowia - mówi jeden z autorów raportu Richard Dobbs. - Jest ona jednym z głównych wyzwań ekonomicznych i biznesowych

Kompania tnie, ale dyrektorzy nie muszą bać się zwolnienia

, ale nie zjeżdża Prawdopodobnie zwolnienia nie obejmą też chronionych prawem pracy działaczy związkowych, którzy mają uprawnienia emerytalne. Wprawdzie Solidarność, Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz Sierpień 80 były za tym, żeby związkowców traktować w tej kwestii na równi z innymi pracownikami

Trybunał Konstytucyjny zdecyduje ws. uprawnień emerytalnych celników

pozwalają na ostrzejsze traktowanie, natomiast gdy formułują stanowisko odnośnie rekompensaty za te ograniczenia, wynikające z charakteru stosunku administracyjno-prawnego, stawiają funkcjonariuszy celnych na równi z osobami zatrudnionymi w ramach stosunku cywilno-prawnego i objętych Kodeksem pracy. Takie

Synthos wyemituje obligacje o wart. nom. 350 mln euro, głównie na refinansowanie

zapadalności będzie 30 września 2021 r. Obligacje zostaną wyemitowane po cenie równej 100% wartości nominalnej za łączną kwotę 350.000.000 euro" – czytamy w komunikacie. Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i

Prezesek w Polsce ze świecą szukać. Jeśli są, to i tak zarabiają mniej

. Arquette tupnęła nogą, by skończyć z nierównym traktowaniem nie tylko szwaczek i pielęgniarek, ale także aktorek, które za role dostają w Hollywood mniej pieniędzy niż mężczyźni. Jeszcze bardziej w pamięć wbiła się reakcja Meryl Streep, która uniosła się w fotelu i z pasją krzyczała: "Yes, yes, yes

"DGP": Ofertą pracy można dyskryminować

. do sądów pracy wpłynęło 913 spraw o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn. W całości lub w części uwzględniono 41 - wylicza dziennik.

NIK pozytywnie, choć z zastrzeżeniami o realizacji programu LIFE+

program - zauważyła NIK. Izba podkreśliła, że w kontrolowanym okresie polscy beneficjenci wykorzystali ponad 90 proc. środków zarezerwowanych dla Polski. NIK wytknęła jednak nierówne traktowanie podmiotów uczestniczących w programie, polegające stworzeniu przez Ministra Środowiska programu priorytetowego

Przetargi ZUS pod lupą NIK i CBA

ZUS nie dochował w dwóch przetargach zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców oraz zasady bezstronności.? ? deklarował w odniesieniu do wystąpienia pokontrolnego rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli (NIK), Paweł Biedziak. Dwa felerne przetargi

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian kodeksu pracy

projektu uzasadniają, że swoboda rozmów nt. wynagrodzenia to jeden z instrumentów weryfikowania stosowania przez pracodawcę zasady równego traktowania. Projekt zawiera też zmiany dotyczące związków zawodowych, m.in. przewiduje, że uprawniony do podejmowania działalności związkowej w pełnym zakresie byłby

MCC wstrzymało inwestycje warte 360 mln zł po 'niezrozumiałej' decyzji MŚ

traktowani w sposób sprawiedliwy i równy, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym" - powiedział założyciel i główny akcjonariusz grupy MCC Ross Beaty, cytowany w komunikacie. Według Beaty'ego, MCC złożyło najlepsze oferty, co jeszcze w styczniu potwierdzało samo Ministerstwo Środowiska, a

ZUS kontruje wyniki kontroli NIK: "To zupełnie nie tak!"

pełnej wiedzy o zadłużeniu płatników, opóźnienia w egzekucjach, nierówne traktowanie podmiotów. Kontrolerzy wyliczyli, że nieściągnięte składki przekroczyły w 2013 r. 55 mld zł. Według NIK nawet wszczęte postępowania egzekucyjne nie przyczyniły się jednak do zmniejszenia kwoty zaległości. I to mimo

Kierownicy Lidlów dostaną skody fabie za 75 tys. zł

traktowanie pracowników ma wyciszyć szum wobec szorstkiego traktowania związkowców przez niemiecką sieć. To problem, który trwa od kilku lat. Obie strony starły się ostro choćby w połowie lutego w Łodzi. Kontrola w dwóch sklepach Lidla w tamtym rejonie przeprowadzona na wniosek "Solidarności"

Rząd zajmie stanowisko wobec poselskiego projektu dot. janosikowego

funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna dla województw byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom otrzymującym janosikowe. Ponadto zgodnie z poselską propozycją raty janosikowego nie byłyby równe, jak ma to miejsce

Ekspert: neutralność sieci zapewnia równe szanse w udostępnianiu usług

podstawie firmy, do której samochód należy" - tłumaczył w rozmowie z PAP Woźniak. Zaznaczył, że podobnie powinno być w internecie. "W momencie, w którym transmisja danych +opuszcza+ sieć danej firmy, np. wynajęte łącze, łączące ją z internetem, powinna być traktowana na równi z innymi podobnymi

Otyłość staje się poważnym problemem ekonomicznym. Jej globalny koszt sięga nawet 2 bln dol. rocznie

Opublikowany w Londynie raport koncentruje się na ekonomicznym wymiarze otyłości i podaje, że jej koszt równa się 2,8 proc. globalnego PKB. - Otyłość nie jest jedynie kwestią zdrowia - podkreśla jeden z autorów raportu Richard Dobbs. - Jest ona jednym z głównych wyzwań ekonomicznych i biznesowych

Pensje z najwyższej półki. Szef Fed zarabia mniej niż prezes NBP. A prezes Orlenu - 20 razy więcej niż wojewoda mazowiecki

- burmistrz Zakopanego - ze stawką 12,5 tys. zł wypada lepiej niż prof. Małgorzata Fuszara, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, czy Małgorzata Kidawa-Błońska, do niedawna rzeczniczka rządu. Przyjrzeliśmy się, jak w Polsce zarabia władza. Już jutro w "Gazecie Wyborczej" i na Wyborcza.pl

Facebook i Google powinny płacić nam za korzystanie z ich darmowych usług?

narzędzi Google'a czy Facebooka to praca, o której nie myślimy w tych kategoriach. Traktujemy ją jako integralny element naszego nowego, cyfrowego życia. Czas zmienić nasze myślenie" - apelowała Ptak. Badaczka wyjaśnia przy tym, że jej celem nie jest prosty podział zysków i uczynienie z użytkowników

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

pracodawców prawa dotyczącego obowiązku równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zróżnicowanie płac w grupach porównywalnych stanowisk wynikało przede wszystkim z roli, jaką dla całej instytucji pełniła komórka organizacyjna, w której pracownik był zatrudniony, a co za tym idzie, z zakresu powierzonych mu

Orphee planuje skup do 10% akcji własnych za maks. 34,4 mln zł

, poinformowała spółka. Termin zakończenia programu buy back wyznaczono na koniec lutego 2015 r. Środki na realizację buy back zostaną przeznaczone ze środków pochodzących z kapitałów rezerwowych spółki. „Spółka jest zobowiązana do równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. W tym kontekście Spółka

Gdańsk. Akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi sądu okręgowego. Inwestycja bez przetargu

- informuje Magdalena Mazur-Prus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. - Naruszenia polegały na niezastosowaniu prawidłowego ogłoszenia o zamówieniu, pominięciu procedury zamówień publicznych oraz niezachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców. Zamówienie na

FoodCare i Tiger znów w sądzie. "Kradzież własności intelektualnej"

Napój energetyczny Tiger należy do byłego boksera Dariusza Michalczewskiego i jego fundacji Równe Szanse. Od 2006 roku sprzedawany był pod auspicjami koncernu FoodCare (sprzedaje też takie napoje jak 4Move, Black i Frugo). W 2010 r. firma przestała jednak płacić prowizje Michalczewskiemu, więc ten

"Rz": Kobiece Davos w Warszawie

Szczyt Kobiet nazywany jest kobiecym Davos, bo dotyczy głównie tematyki gospodarczej. Odbędzie się już po raz 23., jednak jeszcze nigdy delegacja Polek nie była tak liczna.Przewodniczy jej minister ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a na liczącej niemal 30 osób liście nie brak znanych

Akcyza od gazu podbije cenę ogrzewania domów dla części Polaków?

wyższe rachunki może zapłacić nawet jedna dziesiąta polskiego społeczeństwa. "Proponowana ustawa to kuriozum z punktu widzenia prawa, gdyż dzieli społeczeństwo na równych i równiejszych". Ewidentnie narusza ona zasadę równego traktowania odbiorców i konsumentów, krzywdząc odbiorców ciepła

UE. Książki drukowane i cyfrowe - te same funkcje, różne opodatkowanie

raportu. Ale, jak zwracają uwagę wydawcy książek elektrocznicznych w UE, nierówne traktowanie właśnie szczególnie dotyka tę specyficzną branżę gospodarki, która jednocześnie ma do spełnienia funkcje trudno przeliczalne na zyski w euro: edukacyjne, kulturowe i społeczne. Bo e-booki w przeciwieństwie do

Protest taksówkarzy w Białymstoku - chcą korzystać z buspasów

zwykłych mieszkańców", podczas gdy "we wszystkich miastach taksówki traktowane są na równi z autobusami". Warpechowski dodał, że decyzja o proteście została podjęta, bo dotychczasowe rozmowy z władzami miasta nie przyniosły skutku. Jak poinformowała PAP Urszula Boublej z biura komunikacji

TK: nieobjęcie celników ustawą o emeryturach mundurowych - niezgodne z konstytucją

Służbę Celną na równi z innymi służbami mundurowymi, a nawet pozwalają na ostrzejsze traktowanie, natomiast gdy formułują stanowisko odnośnie rekompensaty za te ograniczenia, wynikające z charakteru stosunku administracyjno-prawnego, stawiają funkcjonariuszy celnych na równi z osobami zatrudnionymi w

Śledztwo dotyczące przebudowy drogi nr 91 we Włocławku

naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Według NIK dyrektor Zarządu Dróg Miejskich nie egzekwował od inżyniera kontraktu pierwszego etapu realizacji obowiązków wynikających z umowy, w szczególności dotyczących udziału tego inżyniera w pobieraniu próbek do badań

"DGP": Likwidacja przywilejów. Nauczyciel bez ulgi na autobus

Pedagodzy, poza zatrudnionymi w przedszkolach, są jedyną grupą zawodową, która jeszcze korzysta z 37-proc. ulgi na przejazdy komunikacją publiczną.Trybunał Konstytucyjny przed 16 miesiącami wydał wyrok, w którym wskazał, że jest to sprzeczne z prawem do równego traktowania oraz zasadą

Bułgaria zmienia prawo na korzyść Gazpromu

europejskim. Zapewniają bowiem monopol Gazpromu na wykorzystanie rury, zarządzanie jej eksploatacją, a nawet wyznaczanie taryf. Tymczasem zgodnie z unijnym prawem właściciele gazociągów mają zapewnić równy dostęp do rur wszystkim firmom handlującym gazem i mogą nimi bezpośrednio zarządzać, by nie blokować

"GP": Będą kary za odmowę usługi

Ostatnia wersja rządowego projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania przewiduje, że niedopuszczalne jest dyskryminowanie z jakichkolwiek przyczyn. Chodzi w szczególności o płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd

Bruksela nie ma zastrzeżeń do autostrady A2 Stryków - Konotopa

konsultacji technicznych zastosowana do wyboru wykonawcy zapewniła zachowanie podstawowej zasady w udzielaniu zamówień publicznych, czyli zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Urząd wskazywał też, że konsultacje techniczne pozwoliły wyłonić nowych wykonawców w sposób jawny, transparentny i

Eksperci niejednoznacznie o dymisji prezesa ZUS

" - dodał. W czerwcu zeszłego roku NIK uznała, że przetarg z 2013 r. na wsparcie informatyczne dla ZUS nie gwarantował zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców i faworyzował dotychczasowego wykonawcę Asseco Poland SA pracującą dla ZUS od 1997 r. Pod koniec

Eksperci niejednoznacznie o dymisji prezesa ZUS

przetarg z 2013 r. na wsparcie informatyczne dla ZUS nie gwarantował zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców i faworyzował dotychczasowego wykonawcę Asseco Poland SA pracującą dla ZUS od 1997 r. Pod koniec sierpnia 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała też

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wzywa Polskę do reform

Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania, w naszym kraju jest za mało żłobków i przedszkoli. - W Polsce odsetek dzieci w żłobkach to zaledwie 3 proc., podczas gdy niewysoka średnia unijna to 29 proc. - dodała eurodeputowana. Jej zdaniem do przedszkola uczęszcza mniej niż

Szef ZUS Zbigniew Derdziuk krytykuje raport NIK o ściągalności składek

traktowanie podmiotów. Derdziuk odniósł się też do tego, że kontrolerom NIK nie spodobało się nierówne traktowanie podmiotów zobowiązanych do opłacania składek, m.in. odstępowania przez ZUS od postępowania egzekucyjnego. Przykładowo III Oddział ZUS w Warszawie nie podjął działań egzekucyjnych w stosunku do

Vattenfall sprzedaje akcje Enei. Kurs polskiej spółki mocno w dół

skarbu wpływów Vattenfalla w polskiej spółce. Mimo że Vattenfall wyłożył blisko 2 mld zł na akcje, to niedługo cieszył się miejscem w radzie nadzorczej energetycznego koncernu. Jego przedstawiciel został z rady usunięty przez skarb państwa, który tłumaczył to potrzebą równego traktowania wszystkich

Głos w nadzorze bankowym też dla krajów spoza strefy euro

Barnier powiedział, że podczas wtorkowego spotkania ministrowie - na wniosek m.in. Polski i Szwecji - zaakceptowali "sprawiedliwe lub równe" traktowanie krajów spoza euro "przy stole" rady wspólnego nadzoru w Europejskim Banku Centralnym (EBC), jeśli do niego przystąpią. Chodzi

Przywileje górnicze zawieszone na 3 lata. Porozumienie w KHW

Wojciech Jaros, rzecznik prasowy spółki, to pozwoli na równe traktowanie pracowników. - Zdarzało się tak, że ktoś brał zwolnienie lekarskie na cały wrzesień, a w październiku brał nadgodziny i na tej podstawie wyliczana była barbórka - podkreśla Jaros. Kolejna zmiana dotyczy wypłaty tak zwanej 14. pensji

PZ Cormay: Orphée powinno wstrzymać buy back do finalizacji przejęcia Diesse

. wskazuje, że ogłoszona procedura narusza przyjętą (...) na rynku kapitałowym zasadę równego traktowania wszystkich akcjonariuszy" - czytamy w oświadczeniu zarządu. "W przedmiotowym przypadku zwracamy uwagę, że odmiennie traktowany jest jeden z akcjonariuszy Orphee SA - spółka PZ Cormay S.A. w

"DGP": mniej wolnych dni w 2011 roku

wolnego w innym terminie. Gazeta dodaje, że pracownicy, którzy są wynagradzani w stawkach miesięcznych, za dłuższą pracę nie otrzymają wyższego wynagrodzenia. A to może prowadzić do nierównego traktowania pracowników wykonujących podobna pracę w tej samej firmie.

PE za eliminacją roamingu i otwartym internetem

;neutralności sieci", co oznacza równe traktowanie całego ruchu w sieci, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub aplikacji. "Głównym osiągnięciem tego rozporządzenia jest zapewnienie, że internet pozostaje otwarty. Innymi

Będą ograniczenia w handlu e-papierosami? Unia wymyśla zasady

elektroniczne stanowiły kuszącą alternatywę, bo wyglądają podobnie do zwykłych papierosów, a żadne zakazy ich nie obejmują. Funkcjonują w luce prawnej: są substytutem zwykłego papierosa, ale nie zawierają tytoniu, więc nie wiadomo, jak je traktować. Można więc spokojnie korzystać z nich np. siedząc przy biurku

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o skupie do 1,5 mln akcji własnych

zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy spółki lub (iii) w trybie określonym w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów

"DGP": Żołnierz też będzie mógł wziąć urlop ojcowski

; dodaje, że w ubiegłym roku trzykrotnie w tej sprawie interweniował w MON pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. W grudniu minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak stwierdził, że "resort dostrzega potrzebę dostosowania uprawnień żołnierzy zawodowych w zakresie ochrony rodzicielstwa do

Pracodawcy RP: prowadzenie biznesu w Polsce nadal nie jest łatwe

łatwiejsze. "Mimo czterech ustaw deregulacyjnych przedsiębiorcy nadal borykają się z licznymi barierami oraz ponoszą zupełnie niepotrzebne koszty. Reformy są równie niezbędne jak zmiana podejścia organów administracji, które traktują przedsiębiorców niczym podejrzanych i nie przykładają większej wagi do

PE zdecydował o zniesieniu roamingu wewnątrz UE od grudnia 2015 roku

podkreślili także, że dostęp do internetu powinien opierać się na zasadzie "neutralności sieci", co oznacza zasadę równego traktowania całego ruchu internetowego, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub aplikacji

Przedział cenowy w ofercie Fenghua ustalony na 42,09-50,51 zł

na wielu zachodnich rynkach kapitałowych, oparty na zasadzie równego traktowania obu grup inwestorów. Każde zlecenie ze strony zarówno indywidualnego, jak i instytucjonalnego inwestora na kupno akcji złożone w ramach ustalonego przedziału cenowego, ma wpływ na określenie finalnej ceny oferowanych

Absurd w Danii: odszkodowanie za różne ceny usług fryzjerskich dla kobiet i mężczyzn

Rada ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn zareagowała na skargę klientki salonu fryzjerskiego, w którym strzyżenie kobiet oferuje się za 528 koron (94 dol.), a strzyżenie mężczyzn za 428 koron - plus specjalny dodatek, jeśli klient jest długowłosy. Rada zasądziła, że salon ma tej klientce

Jak Afryka patrzy na Europę Środkową [EKG 2013]

- zaznaczył Wilbur Simuusa, minister zasobów naturalnych w Zambii. - Niektórzy inwestorzy chcieli pokazać nam swoją wyższość. Wy przychodzicie z pomysłem win-win. Traktujecie nas jako równego partnera - dodał.

Huebner o unii bankowej: dobre porozumienie dla państw spoza strefy euro

- osiągnięte porozumienia są sukcesem. "Jestem bardzo zadowolona, że dla państw członkowskich spoza strefy euro, takich jak Polska, regulacje zawierają wystarczającą ilość zabezpieczeń i gwarancji równego traktowania. Przyłączenie się do unii bankowej może stać się atrakcyjne dla Polski"

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o bankach spółdzielczych

dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenia CRR w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Zmiany mają dotyczyć głównie sposobu traktowania funduszy własnych przez banki spółdzielcze oraz stworzenia ram prawnych do powołania systemu ochrony instytucjonalnej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu – jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. 1 stycznia 2004 roku wprowadzona do pierwszego działu Kodeksu pracy w rozdziale zatytułowanym: Równe traktowanie w zatrudnieniu (art. 183a do 183e K.p.).Ochroną zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Wiener Werkstätte

& Crafts, szczególnie Guild and School of Handicraft Charlesa Ashbee. Głównym założeniem Warsztatów było równe traktowanie rzemieślnika i projektanta, którzy wspólnie mieli sygnować ukończony produkt. Po roku 1905 styl Wiener Werkstätte wyparł secesję i stał się głównym nurtem ówczesnego Wiednia

Równość (polityka i socjologia)

Równość - kategoria filozofii społecznej i politycznej, porównująca wzajemny status ludzi.Wyróżniana jest m.in.: Równość pozioma - jednakowe szanse dla jednakowych ludzi Równość pionowa - odmienne traktowanie różnych ludzi tak, aby zniwelować różnice spowodowane różnicami w wykształceniu, miejscu

Neutralność światopoglądowa państwa

w art. 25 ust. 2 formule bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych.Współczesna doktryna zakłada równe traktowanie wszystkich wyznań. Obywatel jest podmiotem mającym takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie i światopogląd. Literatura Bezstronność religijna

Równouprawnienie

było obok wolności (liberté) i braterstwa (fraternité) głównym hasłem Rewolucji Francuskiej (égalité). Dopiero w XX wieku równe prawa w Europie uzyskały kobiety, co wiązało się z wprowadzeniem praw wyborczych dla kobiet. Definicja socjologicznaW socjologii równouprawnienie oznacza proces prawnego zrównywania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - równe traktowanie