równe traktowanie

Agnieszka Kublik

Raport pełnomocniczki ds. równego traktowania: biznes nie wpuszcza kobiet do rządzenia

Raport pełnomocniczki ds. równego traktowania: biznes nie wpuszcza kobiet do rządzenia

Tylko w co piątej spółce giełdowej znalazło się miejsce dla kobiety w zarządzie. Im większe firmy, tym mniej kobiet. Bez przymusowych kwot się nie obejdzie?

MPiPS: godzenie pracy z życiem rodzinnym głównym problemem równego traktowania

Brak rozwiązań sprzyjających łączeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym to obszar, w którym najwyraźniej widać nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn - wynika z badania przeprowadzonego w MPiPS w ramach projektu "Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany".

Nieruchomości: Polska traktowana na równi z Francją

Dla zachodnich funduszy inwestujących w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej liczy się obecnie przede wszystkim Warszawa. Dlaczego?

Szydłobus w Wyszkowie. Co robiła Beata Szydło na Mazowszu?

Szydłobus w Wyszkowie. Co robiła Beata Szydło na Mazowszu?

Związkowcy z Enei żądają równego traktowania wszystkich pracowników

konsekwencjach z tego tytułu, jakie rozwiązanie takie wywiera na fundusz płac Spółki. W opinii związkowców jednostkowe traktowanie przez zarząd niektórych pracowników firmy powoduje zubożenie funduszu wynagrodzeń dla jej pozostałych pracowników. W związku z powyższym żądają jednorazowych wypłat dla wszystkich

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

zamówień publicznych. W orzecznictwie ETS dotyczącym zamówień publicznych umacniane są przede wszystkim podstawowe zasady prawa wspólnotowego takie jak: zasada niedyskryminacji, równego traktowania, swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług. Znajdź przetarg dla swojej

Pracownicy służby medycznej wyjdą na ulice

Pracownicy służby medycznej wyjdą na ulice

; minister Marian Zembala nie widzi w ochronie zdrowia innych grup zawodowych niż lekarze i pielęgniarki - dodaje rzecznik Sierpnia '80. Jego zdaniem nie będzie to demonstracja przeciwko pielęgniarkom. Jej celem jest położenie nacisku na równe traktowanie wszystkich pracowników ochrony zdrowia. - Polityka

Wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych narusza konstytucję

narusza określoną w konstytucji zasadę równego traktowania. W ocenie Trybunału zarówno bank, jak i jego klient muszą mieć te same prawa i obowiązki, ponieważ łączy ich ta sama umowa. Obecnie banki same wystawiają bankowe tytuły egzekucyjne, z pominięciem drogi postępowania sądowego. Klient banku może w

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przez zainteresowanych udziałem w nim wykonawców. Zamawiający będąc na etapie początkowym powinien zweryfikować wszelkie dane dotyczące wymogów postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i skonstruować go w taki sposób, aby zachować uczciwą konkurencje i równe traktowanie wykonawców, tak aby

Fundacja ClientEarth chce zaskarżyć do TK zapisy dot. prosumentów

. tego co inni producenci. "Będący konsekwencją zasady równości zakaz nierównego traktowania, wynikający z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, oznacza zakaz wprowadzania zro´zenicowan´ niezasadnych i arbitralnych, a więc mających nieuzasadniony charakter" - podkreśla się. ClientEarth

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

zaległości. Kontrolerom nie spodobało się też nierówne traktowanie podmiotów zobowiązanych do opłacania składek, m.in. odstępowania przez ZUS od postępowania egzekucyjnego. Przykładowo III Oddział ZUS w Warszawie nie podjął działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów z sektora ochrony zdrowia

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

: Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób należy oceniać oferty w oparciu o ustalone kryteria. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego rozwiązania należy więc opierać się na naczelnych zasadach ustawy Pzp, a w szczególności zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników

Spór o karę za korektę PIT. Czy żona ministra Nowaka jest bezkarna?

Spór o karę za korektę PIT. Czy żona ministra Nowaka jest bezkarna?

toku kontroli złożyła korektę zeznań podatkowych. W takim przypadku nie ma kary. Przedsiębiorcy często tak robią - tłumaczył minister Kapica. Ta ostatnia wiadomość rozpaliła internautów. "To skandal". "Nierówne traktowanie przedsiębiorców". "Zwykły śmiertelnik musiałby za to

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W praktyce oznacza to, że zamawiający musi stawiać takie same wymagania wszystkim uczestnikom postępowania i dokonać oceny złożonych ofert z zachowaniem powyższych zasad. Odstąpienie od wezwania do

UE. Kobiety obowiązkowo w zarządach firm?

UE. Kobiety obowiązkowo w zarządach firm?

Według danych przedstawionych wczoraj przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania, Polki zarabiają o 15 proc. mniej niż Polacy na tych samych stanowiskach, czyli średnio o 700 zł mniej. W całej Unii kobiety zarabiają o 16,4 proc. mniej od mężczyzn. Tak wynika z

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, powinieneś uwzględnić wszystkie rzeczywiście ponoszone przez Ciebie koszty usługi, w tym VAT. Wyjaśnienie Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania Twojego obowiązku podatkowego, to zgodnie z przepisami o

Polak wygrał z irlandzkim Tesco. Za dyskryminowanie pracownika sieć zapłaci 50 tys. zł

Polak wygrał z irlandzkim Tesco. Za dyskryminowanie pracownika sieć zapłaci 50 tys. zł

Jak podaje "The Journal", Polak poczuł się dyskryminowany w pracy ze względu na swoje pochodzenie, argumentując, że Irlandczycy są znacznie lepiej traktowani przez Tesco niż obcokrajowcy. Poskarżył się Trybunałowi Równości, że w wielu przypadkach był traktowany niesprawiedliwie i

Pracowity jak taksówkarz. 12 godzin dziennie za 1,5 tys. zł na rękę

Pracowity jak taksówkarz. 12 godzin dziennie za 1,5 tys. zł na rękę

wykonywania naszej pracy są nierówne. Żeby zapłacić ZUS, muszę zrobić 1600 zł obrotu, bo duża jego część to koszty. Człowiek jeżdżący nielegalnie albo dzięki luce w prawie te 1600 zł ma dla siebie - denerwuje się Zbigniew Rymaniak. Do tego dochodzi działanie korporacji. Ich właściciele zarabiają wyłącznie na

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Wczoraj napisaliśmy o pomyśle resortu pracy, który chce, by państwo płaciło składki emerytalne za kobiety na urlopach wychowawczych. Co na ten temat sądzi pełnomocnik rządu ds. równego traktowania? Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Za kobiety na etacie państwo płaci składki na urlopie

Najwyższa Izba Kontroli: ZUS nie ściągnął 55 mld zł. Wzrost deficytu realny

Najwyższa Izba Kontroli: ZUS nie ściągnął 55 mld zł. Wzrost deficytu realny

kontach płatników składek, które jest planowane na połowę 2015 r. NIK skrytykował nierówne podchodzenie do długów płatników. Chodzi o to, że ZUS niechętnie kontrolował szpitale. Przykład? III Oddział ZUS w Warszawie nie podjął działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów z sektora ochrony zdrowia

Panie chcą zmian w kodeksie etyki reklamy. Faceci zostaną w domu?

- Chodzi o to, by ci, którzy zamawiają i tworzą reklamy, wybierali takie, które spełniają oczekiwania społeczne i nie odzierają z godności kobiet i mężczyzn - powiedziała Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Jej urząd podjął współpracę z największymi organizacjami

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Obowiązany jest także zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem, polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno, poprzez wprowadzanie nadmiernych i wygórowanych wymagań, eliminować z udziału w postępow

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

Oczywiście nie każde naruszenie ustawy będzie skutkowało zwrotem środków. Zamawiający często popełniają błędy w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zostaje postawiony warunek, że firma ma prowadzić działalność co najmniej 3 lata, ma posiadać wytwórnię mas bitumicznych w odległości 3 km

Brazylia - samba zamiast kryzysu

- Za obecny światowy kryzys odpowiedzialni są niebieskoocy blondyni - stwierdził niedawno Inacio Lula da Silva, czym wywołał międzynarodową konsternację. Ale brazylijski prezydent miał poniekąd rację - za kryzys rzeczywiście odpowiedzialne są te same bogate kraje Północy, które jeszcze nie tak dawno

Przykłady łamania zasady uczciwej konkurencji

Zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji w sytuacji, kiedy opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnego producenta. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia nie wolno dokonywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję. Czynem nieuczciwej konkurencji jest

Euro w Wielkiej Brytanii: nie chcemy, ale będziemy przyjmować

Paradoksalnie euro stanie się prawnym środkiem płatniczym w sporej części brytyjskich sklepów na długo przed referendum, które przesądzi o tym, czy kiedykolwiek zastąpi funta. Z danych brytyjskiej izby handlowej wynika, że ponad połowa dużych detalistów i sieci handlowych na Wyspach zdecydowała się

KE wezwała Polskę do zmiany przepisów podatkowych dot. wpłat na IKZE

lub funduszach emerytalnych. Wpłaty na konta krajowe są więc traktowane w sposób korzystniejszy niż wpłaty na rzecz podobnych produktów finansowych i instytucji mających swą siedzibę w innym państwie członkowskim UE czy państwie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). "Takie nierówne traktowanie

"Gazeta Wyborcza": Biznes nie wpuszcza kobiet do rządzenia

- więcej korzyści w gospodarce" przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania Małgorzatę Fuszarę i Ministerstwo Pracy.

"Gazeta Polska Codziennie": Mamy 40 mld zł zaległości

przekonaniem, że lepiej pożyczać w rodzinie, ale co równie ważne, z honorowym traktowaniem zadłużenia jako sprawy wstydliwej, którą należy rozwiązać jak najszybciej" - tłumaczy socjolog Karol Bator. Niechlubni liderzy to województwa śląskie (7 mld zł) i mazowieckie (5 mld zł). Dwiema najczęstszymi

RPO: Nie ma równości kobiet i mężczyzn

Biuro RPO opublikowało analizę i zalecenia "Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy". Rzecznik podkreśla w nim, że konieczna jest intensyfikacja działań zmierzających do urzeczywistnienia zasady równego traktowanie kobiet i mężczyzn w obszarze

"Gazeta Wyborcza": Złe oblicze naszych firm

Najwięcej, bo 180, dotyczyło nierówności w wynagrodzeniu ze względu na płeć. Z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia" wynika też, że co piąta kobieta ubiegająca się o pracę słyszy pytania o plany macierzyńskie - nawet te w wieku 65 lat

Jest rozporządzenie do programu 500 plus i opinia MSZ

społecznego, należy uznać, że objęte jest ono obowiązkiem zapewnienia równego traktowania. Zatem - ponieważ w odniesieniu do obywateli polskich projektowana ustawa przewiduje przyznawanie świadczenia wychowawczego bez względu na miejsce zamieszkania członków rodziny - zasada równego traktowania wymaga

Darmowy deputat węglowy z budżetu dla wszystkich emerytów górniczych?

Kopalń, nadal ma prawo do deputatu finansowanego z budżetu państwa (zgodnie ze znowelizowaną ustawą górniczą ma to być wyłącznie ekwiwalent pieniężny zamiast węgla w naturze). Związkowcy uważają, że sprawa wymaga uporządkowania i równego traktowania emerytów górniczych, stąd pomysł, by to budżet państwa

Górniczy związek za ustawową gwarancją deputatu węglowego dla emerytów górniczych

Kopalń, nadal ma prawo do deputatu, finansowanego z budżetu państwa (zgodnie ze znowelizowaną ustawą górniczą ma to być wyłącznie ekwiwalent pieniężny zamiast węgla w naturze). Związkowcy uważają, że sprawa wymaga uporządkowania i równego traktowania emerytów górniczych, stąd pomysł, by to budżet państwa

Szydło dla "The Times": Zmiany w systemie zasiłków nie będą dobrze przyjęte przez Polaków

wtorek przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska wstępnym tekście porozumienia. - Jesteśmy zadowoleni z niektórych propozycji, na przykład dotyczących roli narodowych parlamentów, i potwierdzenia, że państwa poza strefą euro powinny być traktowane na równi (z tymi, które korzystają ze

KE chce wprowadzić w życie zasadę: "równa płaca za taką samą pracę"

: "równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu" - powiedziała komisarz. - Mam poparcie wszystkich komisarzy, by urzeczywistnić tę zasadę - dodała. Zastrzegła, że "nie chodzi o wprowadzenie płacy minimalnej w krajach UE, ale o równe traktowanie wszystkich pracowników". - Komisja

Żakowski nie nawróci mnie na łże-liberalizm

pisze węgierski filozof János Kis (który zdaniem Żakowskiego głosi coś innego), najgłębszym jądrem idei liberalnej jest przekonanie, że ludzie są równi. A skoro są równi, to nie można ich w sposób uznaniowy traktować różnie. Owszem, czasem potrzebne są preferencje, by wyrównać szanse grup lub

VAT na e-booki trafił do TK. Czy nierówne stawki uderzają w Konstytucję?

. 32 ust. 1 Konstytucji, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Konstytucyjna gwarancja równości

"PB": Procenty, które nie zaprocentują

proc. Przedstawiciele branży zarzucają również nierówne traktowanie uczestników rynku alkoholowego. Chodzi o to, że podwyżka nie objęła piwa i wina.

Spółka skarży decyzję MŚ ws. spornej koncesji na poszukiwanie złóż soli

równego traktowania podmiotów. Żaden z konkurujących o koncesję przedsiębiorców nie może liczyć na szczególne traktowanie - niezależnie od tego, czy środki przeznaczone na planowane inwestycje pochodzą ze źródeł krajowych czy zagranicznych. Koncesję otrzymał ten podmiot, który zaprojektował najszerszy

NBP: Konsumenci oczekują inflacji wynoszącej 0,21% w najbliższych 12 miesiącach

r., równą 0,3 proc.). Techniczny charakter powyższego założenia sprawia, że obecnie szacunek zobiektywizowanej miary oczekiwań inflacyjnych odznacza się większą niepewnością, a wyniki kwantyfikacji należy traktować jako przybliżone" - tłumaczy NBP. Wskaźnik oczekiwań, czyli różnica między

UOKiK wszczął postępowanie ws. Raiffeisena. Chodzi o kredyty w CHF

hipotecznego lub pożyczki wyrażonych/denominowanych/indeksowanych we frankach szwajcarskich postanowienia, zgodnie z którym ujemną stawkę bazową LIBOR należy traktować jako równą zero. Taka zmiana zasad obliczania oprocentowania nie może zostać przeprowadzona w trybie jednostronnej zmiany umowy, gdyż

Szczurek: Ustawa o przewalutowaniu kredytów obniży CIT od banków o 3,5 mld zł

KSF, działania o charakterze pomocowym powinny być kierowane do kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej i niskich dochodach (…) Działania pomocowe powinny także zapewnić równe traktowanie kredytobiorców zarówno zadłużonych w złotych, jak i w walutach obcych. Obecna wersja ustawy nie

Kołodko: Podatki od sklepów i banków nie przetrwają długo

czy ukrywania dochodów. "Tezy, że podatek nakładany na sklepy i system bankowy uderzy tylko i wyłącznie w nie same jest lansowany przez lobbing grup związanych z tym kapitałem i nie należy tego demonizować. Ważniejsze jest natomiast to, że jego wprowadzenie łamałoby zasadę równego traktowania

Proces o mobbing za in vitro: degradacja zawodowa, szykany, plotki i nękanie w pracy

stanowiących nierówne traktowanie. - Nierówne traktowanie, mobbing czy mowa nienawiści związane z zastosowaniem metody in vitro mogą dotyczyć osób poczętych tą metodą. Jest to problem, wokół którego od jakiegoś czasu toczy się już dyskusja - dodaje Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

"Konstytucja przedsiębiorców" zaakceptowana przez rząd

ją rzetelnie i uczciwie. Projekt ustawy będzie zawierać definicje podstawowych pojęć z zakresu działalności gospodarczej oraz zasady wykonywania działalności, z uwzględnieniem wolności, równego traktowania, realiów życia gospodarczego oraz należytych relacji między organami administracji publicznej a

Biznes: Państwo nie może bawić się w przedsiębiorcę, musi stać na straży reguł

regulacji, które wpływają na plany inwestycyjne, niejasności zasad wsparcia, nierówne reguły obowiązujące wielkie i małe firmy. Wolny rynek - mówili - polega na tworzeniu równych warunków. Do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstw konieczne jest zarówno zaufanie władzy do obywateli, jak i obywateli do

Biznes: Państwo nie może bawić się w przedsiębiorcę, musi stać na straży reguł

. Przedsiębiorcy wspomnieli również, że stali się dziś grupą zaufania publicznego, z którą rząd powinien prowadzić dialog. Skarżyli się także na nieprzewidywalność regulacji, które wpływają na plany inwestycyjne, niejasności zasad wsparcia, nierówne reguły obowiązujące wielkie i małe firmy. Wolny rynek - mówili

Samorząd warmińsko-mazurski dzieli pieniądze z unijnych programów 2007-13

miesiące przed końcem roku nie da się ogłosić konkursów, ocenić projektów i zrealizować inwestycji. Istnieje prawna możliwość podniesienia dofinansowania kluczowych dla regionu projektów i to nie będzie złamanie zasad równego traktowania beneficjentów, bo projekty kluczowe rozstrzygane są poza konkursem

Szczurek: podwyżki płac w administracji obejmą Służbę Celną

Szef resortu finansów wziął w czwartek udział w konferencji "Kobiety w Służbie Celnej". Minister powiedział, że organizowana po raz pierwszy konferencja wpisuje się w działania rządu w zakresie realizacji zasady równego traktowania, ale także zwalczania wszelkich objawów dyskryminacji

Parlament Europejski uchwalił prawo likwidujące opłaty roamingowe

; czytamy dalej. Nowe prawo obliguje także dostawców internetu do równego traktowania każdego przesyłu danych, zabraniając blokowania lub spowalniania ruchu ze strony lub do wybranych podmiotów, za wyjątkiem działania na żądanie sądu, w zgodzie z prawem, w celu udrożnienia transferu lub przeciwdziałania

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

równego traktowania wykonawców w przypadku przedłużenia tego terminu. Sytuacja naruszenia powyższych zasad miałby miejsce gdyby zamawiający na przykład wyznaczył różne terminy poszczególnym wykonawcom lub wydłużył termin jednemu wykonawcy, odmawiając innym. Wyrok potwierdza, że działania zamawiającego

Kobiety w Unii pracują 59 dni w roku "za darmo"

równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, na nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wpływają m.in.: brak przejrzystości w systemach wynagradzania i brak jasnej definicji pracy o równej wartości.

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

zachowania równego traktowania wykonawców oraz opisanie przez zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. A zatem niedozwolone jest zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które: - mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź

Wierzyciele złożyli w sądzie wniosek o egzekucję z dochodów Hawe Telekom

. Posiedzenie sądu zostało wyznaczone na 7 października. Egzekucja z dochodu oznacza równe traktowanie wierzycieli i uniemożliwia najbardziej radykalnym z nich samodzielne kontynuowanie postępowań komorniczych, torpedowanie tym uzgodnień i porozumień między pozostałymi wierzycielami" - powiedział Meller

"Puls Biznesu": Gigantyczny deficyt w handlu zleceniami

, Japonii czy Korei Południowej. Tymczasem polskie firmy na międzynarodowym rynku zamówień publicznych prawie nie istnieją. W ubiegłym roku wygrały zaledwie 89 zagranicznych przetargów za 0,4 mld zł. Jeśli traktować zamówienia publiczne jako kategorię handlu międzynarodowego, Polska ma tu gigantyczny

IMS przyjmuje oferty sprzedaży swoich akcji w ramach buy back do 16 grudnia

tego 4,3 mln zł zostały przeznaczone na realizację pierwszej transzy programu, w której od 9 do 16 grudnia można składać oferty zbycia akcji po 2,15 zł za sztukę, podano również. "Ogłosiliśmy skup akcji własnych w formie zaproszenia do sprzedaży w celu zapewnienia równego traktowania

Zakup książek to też zamówienie publiczne

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, musi być udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień

Enea kupiła 64,57% akcji LW Bogdanka za łączną kwotę 1,48 mld zł

emitent łącznie z Enea Wytwarzanie sp. z o.o. posiada 22 448 834 akcji LWB, stanowiących 66% kapitału zakładowego LWB i uprawniających do 66% głosów na walnym zgromadzeniu LWB" - czytamy w komunikacie. Akcje zostaną ujęte w księgach rachunkowych emitenta w wartości ewidencyjnej równej łącznej

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego wraca do komisji

wszystkimi trzema projektami. Trybunał Konstytucyjny w swoim kwietniowym orzeczeniu uzasadniał, że uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient posiadają wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązanego, który oparty

Bankowy tytuł egzekucyjny. Projekt PiS-u ws. likwidacji BTE wróci do komisji

publicznych będzie pracować jednocześnie nad wszystkimi trzema projektami. TK w swoim kwietniowym orzeczeniu uzasadniał, że uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient mają co prawda wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku

KNF nie zamierza faworyzować państwowych banków

komunikacie. - Podstawą jest równe traktowanie wszystkich banków - zasady są takie same zarówno dla banków z kapitałem międzynarodowym, jak i krajowym, w tym z udziałem skarbu państwa - powiedział Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF. Dodał, że bezpieczeństwo depozytów jest najistotniejsze niezależnie od tego, kto

Pierwszy sukces prekariuszy. Pracownik - nie tylko na etacie

pracy. Bo w innych przepisach słowo "pracownik" nadal rozumiane jest wąsko. Zleceniobiorca walczący z korporacją musi walczyć - jak rzekomo równy z równym - w sądzie cywilnym. A taki sąd kosztuje więcej niż sąd pracy i bardzo trudno odnieść w nim sukces bez wynajęcia adwokata. + Idźmy dalej

Podkomisja proponuje zabezpieczenia majątkowe od importu węgla

, skoro urzędom skarbowym dochodzi dodatkowy obowiązek. Biuro podnosiło np. że regulacja może powodować nierówne traktowanie podmiotów. Dlaczego jedynym warunkiem uzyskania koncesji jest tu wpłata kaucji, podczas gdy przy innej działalności koncesjonowanej trzeba spełnić wiele różnych warunków

Rocznica "czarnego czwartku". To był rok drogiego franka

4,31 zł. Gdyby "szwajcar" pozostał na tym poziomie, to ponad 100 tys. osób mogłoby zbankrutować. Frank nadal drogi Wczoraj za jednego franka trzeba było zapłacić na rynku międzybankowym równe 4 zł. To nadal bardzo dużo. Dla porównania - dwa razy więcej niż w połowie 2008 r., czyli tuż przed

Ustalenia w sprawie unii bankowej korzystne dla Polski

komfortowego pozostania poza systemem SSM. Po drugie, zapewniono bezpieczeństwo i maksymalne, prawnie dopuszczalne, równe traktowanie krajów spoza strefy euro, które zdecydowałyby się na przystąpienie do wspólnego nadzoru bankowego, względem krajów ze strefy euro, które są zobowiązane utworzyć ten wspólny

Umowa dożywocia bez podatku

dochodzi do przejęcia prawa własności, zwykle w ramach rodziny, jak przy darowiźnie, jednak w zamian za pewne świadczenie - prawo do mieszkania, opiekę, wikt itd. - jak przy sprzedaży. I właśnie ze względu na to, że przy dożywociu mamy do czynienia z wymianą świadczeń, fiskus traktował tę umowę podobnie

Dyskryminacja w pracy

jego koledze więcej, ale wtedy, gdy ma on np. szerszy zakres obowiązków. Zgodnie z kodeksem pracy wykluczone jest nierówne traktowanie nie tylko ze względu na wiek. Zabroniona jest też wszelka dyskryminacja, bezpośrednia lub pośrednia ze względu na płeć, niepełnosprawność, narodowość, przekonania

Nie będzie "internetu dla wybranych". Sieć dobrem publicznym w Stanach

opłat w zależności od stron, jakie przegląda użytkownik. Jak podkreśla "New York Times", problem uprzywilejowanego traktowania w sieci dużych firm pojawił się w wyniku błędów samej FCC. Przed laty agencja uznała bowiem, że usługi dostawców szerokopasmowego internetu będą traktowane jak usługi

IMS nie zmienia polityki dywidendowej w zw. ze skupem akcji

naszej opinii, forma zaproszenia do sprzedaży gwarantuje równe traktowanie akcjonariuszy. Poza tym IMS jest spółką publiczną od prawie 4 lat, wycena od tego czasu istotnie wzrosła, więc część akcjonariuszy może być zainteresowana ograniczeniem inwestycji lub wyjściem, a niska płynność im w tym nie pomaga

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

równego traktowania i uczciwej konkurencji, poprzez brak zagwarantowania innemu wykonawcy złożenia uzupełnień w takim samym czasie niż został zagwarantowany innym wykonawcom. Uwaga! Przesunięcie terminu na uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie narusza zasady

InPost chce zapłacić Poczcie 65 mln zł za udostępnienie jej placówek

pośrednictwem mediów, a nie znając szczegółów i warunków ewentualnej współpracy, "równie dobrze można powiedzieć, że dostęp do największej sieci dystrybucyjnej w Polsce jest wart nie 65, a 650 mln zł". - Poza tym, patrząc na sprawozdania finansowe Grupy Integer [właściciela InPostu] oraz negatywne

InPost chce zapłacić Poczcie 65 mln zł za udostępnienie jej placówek

szczegółów i warunków ewentualnej współpracy, "równie dobrze można powiedzieć, że dostęp do największej sieci dystrybucyjnej w Polsce jest wart nie 65 a 650 mln zł". "Poza tym patrząc na sprawozdania finansowe Grupy Integer (właściciela InPostu) oraz negatywne rekomendacje analityków

Debiut Energi: inwestor indywidualny dostanie 452 akcje

Resort skarbu informował dwa dni temu w komunikacie, że popyt na akcje Energi kilkukrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji w każdej z trzech transz, a inwestorzy indywidualni łącznie złożyli ponad 72 tys. zapisów. Zapisy inwestorów indywidualnych, które opiewały na liczbę akcji mniejszą lub równą

Huebner o unii bankowej: dobre porozumienie dla państw spoza strefy euro

- jej zdaniem - osiągnięte porozumienia są sukcesem. "Jestem bardzo zadowolona, że dla państw członkowskich spoza strefy euro, takich jak Polska, regulacje zawierają wystarczającą ilość zabezpieczeń i gwarancji równego traktowania. Przyłączenie się do unii bankowej może stać się atrakcyjne dla

UOKiK przygląda się praktykom banku Raiffeisen wobec frankowiczów

postanowienia, zgodnie z którym ujemną stawkę bazową należy traktować jako równą zero. Zdaniem Urzędu modyfikacja zasad obliczania oprocentowania nie może zostać przeprowadzona w trybie jednostronnej zmiany umowy, gdyż postanowienia określające te zasady są istotnymi elementami umowy. W takim wypadku zmiana ta

Posłowie PiS podejrzliwi wobec budżetu RPO. "Pan sobie powoła zastępcę od gender i za to Sejm ma płacić!"

. Lipowicz dotyczącego wdrażania ONZ-owskiej konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - mówił. Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk zaatakował konkretem: - Po co panu nowy zastępca do spraw równego traktowania? To pani Sylwia Spurek, która wykłada na gender studies. Pan sobie powołuje zastępcę do spraw gender i

Internet walczy o darmową autostradę. Drogowcy: "No co tu komentować?"

. (...) Teraz, po Pańskiej decyzji, kierowcy płacący za przejazd zakorkowaną A4 de facto pokryją koszty darmowej i bezproblemowej jazdy po autostradzie A1. (...) Domagamy się równego traktowania kierowców i zniesienia konieczności opłat na autostradzie A4 w sierpniowe weekendy - tak jak zrobił Pan to

Poprawka Senatu do ustawy likwidującej Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Konstytucyjny zakwestionował jednak konstytucyjność tego instrumentu. TK uzasadniał, że uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient posiadają wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązanego, który oparty jest na zasadzie

Sejmowy entuzjazm dla Rady Dialogu. Posłowie zgodni jak nigdy

RDS ma zastąpić Komisję Trójstronną, która od 2013 r. jest bojkotowana przez związki zawodowe. Związkowcy zarzucali stronie rządowej niepoważne traktowanie Komisji Trójstronnej, lekceważenie związkowców i anachroniczną strukturę. Jednak po ogłoszeniu bojkotu związkowcy z pracodawcami opracowali

Rząd namawia senatorów do poprawienia ustawy, likwidującej BTE

uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient posiadają wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązanego, który oparty jest na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron. Dlatego też "powinny mieć

Posłowie za likwidacją Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient posiadają wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązanego, który oparty jest na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron. Dlatego też "powinny mieć równe co do zasady

Klientki oskarżają Sephorę o rasizm. Firma miała usuwać z e-sklepu konta osób o azjatyckich nazwiskach

Jak podaje Reuters, cztery kobiety chińskiego pochodzenia złożyły w tym tygodniu pozew zbiorowy w sądzie w Nowym Jorku, w którym skarżą się na nierówne traktowanie osób posiadających azjatycko brzmiące nazwiska. Xiao Xiao i Tiantian Zou z Nowego Jorku, Jiali Chen z Ohio oraz Man Xu z Filadelfii

UKE nałożył na Orange obowiązki regulacyjne na hurtowym rynku dostępu do 2 Mb/s

, równym traktowaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ustalaniu opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o ponoszone koszty oraz przygotowaniu i przedstawieniu w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia niniejszej decyzji projektu oferty ramowej" – zaznaczono w

Szydło: podatek bankowy nie do przyjęcia dla grup interesów w Europie

też planowany podatek od hipermarketów, o który "też jest wrzawa i też jest w tej chwili bunt korporacji". "Ale dzisiaj nie ma równego traktowania dla polskich małych firm handlowych. Polscy kupcy, polscy sprzedawcy nie mają szans konkurowania z tymi dużymi. Ci duzi mają ogromne obroty

Raport KE: kobiety w Europie pracują 59 dni w roku "za darmo"

równość wynagrodzeń za taką samą pracę, równe traktowanie oraz minimalne prawa w związku z urlopem macierzyńskim są dużym osiągnięciem Europy - powiedziała podczas publikacji raportu wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. - Zróżnicowanie wynagrodzenia jest wciąż duże i

"Ustawa o frankowiczach zagrożeniem dla stabilności finansowej państwa"

powinny także zapewnić równe traktowanie kredytobiorców. Również Narodowy Bank Polski wyraził obawy co do wejścia w życie ustawy w jej obecnym kształcie. W liście skierowanym we wtorek do senackiej komisji finansów publicznych NBP szacował, że straty banków po ewentualnym wejściu w życie ustawy o

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

udzielenie zamówienia publicznego musi toczyć się przy uszanowaniu zasad wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapisy

Polacy zastrajkują w Londynie. "Kiedyś w Ameryce też tak psioczyli na imigrantów. I nagle..."

pracodawca nie wyrzucił ich z pracy - mówi. Inna akcję zachwala: - To bardzo dobry pomysł. Pracowałam w hotelu i wiem, że Polki są bardzo źle traktowane przez wszystkich. Bardzo dobra akcja nagłaśniająca to, że imigranci nie są traktowani na równi z obywatelami Anglii. Ale są i Polacy, którzy wcale nie

Związek Banków Polskich apeluje o "plan nadzwyczajny". Pomoc dla frankowiczów? Przewalutowanie kredytów. Bez prowizji

bank szwajcarski,4. Rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec osób terminowo spłacających raty,5. Umożliwienie bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z franka na złotego po kursie równym średniemu kursowi NBP,6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów

"Czy dzieci górników mają inne żołądki?" Słynny prezydent Nowej Soli stracił cierpliwość na Facebooku

firmy" - dodaje. Post użytkownika Wadim Tyszkiewicz. "Równi i równiejsi" Prezydent Nowej Soli tłumaczy później, że docenia ciężką pracę śląskich górników, ale to nie zmniejsza jego poczucia niesprawiedliwości. Jest rozżalony faktem, że nie wszystkich pracowników traktuje się na równi

Kobiety na monety!

tym, jak absurdalnie nierówna jest sytuacja, niech świadczy to, że wśród prezesów spółek z amerykańskiego indeksu S&P500 więcej jest mężczyzn o imieniu John niż wszystkich kobiet. Niby wiadomo to od lat, ale nadal nic się w tym zakresie nie zmienia. Może dlatego, że równy status kobiet to coś, o czym

ZUS zmienia warunki przetargu na utrzymanie systemu informatycznego

przetargu na utrzymanie systemu informatycznego w ZUS z 2013 r. Zakończył się on podpisaniem umowy z Asseco. Wśród artykułów Prawa zamówień publicznych, których naruszenie stwierdził UZP, znajdują się m.in. przepis dot. uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także bezstronności osób

ZUS zmienia warunki wartego 600 mln zł przetargu

przeprowadzono z naruszeniem prawa. UZP stwierdził, że złamano zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. "Spełnienie łącznie wszystkich powyższych warunków powoduje ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców do jednego wykonawcy - Asseco Poland SA" - czytamy w piśmie UZP. Co

Obie strony prężą muskuły

Unia sobie z nim poradzi. Grexit byłby też sygnałem, że pękła europejska solidarność. Raz zastosowana praktyka, że kraj w zapaści musi odejść, może się przeistoczyć w stałą pokusę, by równie twardo traktować inne kraje w zapaści. Grexit wzmocniłby też eurofobów w Europie, a wielu Europejczykom odebrał

Globalny koszt otyłości sięga 2 bln dolarów rocznie

Opublikowany w Londynie raport koncentruje się na ekonomicznym wymiarze otyłości i podaje, że jej koszt równa się 2,8 proc. globalnego PKB. - Otyłość nie jest jedynie kwestią zdrowia - mówi jeden z autorów raportu Richard Dobbs. - Jest ona jednym z głównych wyzwań ekonomicznych i biznesowych

Co robić, by kobiet w zarządach było więcej?

wspierać inne kobiety - wyjaśnia. Dzieci stoją na drodze do kariery? Często przeszkodą w zdobyciu awansu jest w przypadku kobiet decyzja o posiadaniu dzieci. Polska polityka rodzinna nadal nie traktuje na równi jako rodziców kobiet i mężczyzn. Tym samym większość pracodawców ma inne podejście do pracownika

Kompania tnie, ale dyrektorzy nie muszą bać się zwolnienia

, ale nie zjeżdża Prawdopodobnie zwolnienia nie obejmą też chronionych prawem pracy działaczy związkowych, którzy mają uprawnienia emerytalne. Wprawdzie Solidarność, Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz Sierpień 80 były za tym, żeby związkowców traktować w tej kwestii na równi z innymi pracownikami

Oszczędności emerytalne będą wkładem własnym przy kredycie

) - wynika z listu Wojciecha Kwaśniaka, wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego, skierowanego do prezesów banków. Pismo można potraktować jako wskazówkę interpretacyjną do wydanej przez nadzór rekomendacji S. KNF zwraca uwagę, że kwoty gromadzone w III filarze powinny być traktowane zgodnie z ich realną, a nie

"GP": Będą kary za odmowę usługi

Ostatnia wersja rządowego projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania przewiduje, że niedopuszczalne jest dyskryminowanie z jakichkolwiek przyczyn. Chodzi w szczególności o płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd

NIK pozytywnie, choć z zastrzeżeniami o realizacji programu LIFE+

program - zauważyła NIK. Izba podkreśliła, że w kontrolowanym okresie polscy beneficjenci wykorzystali ponad 90 proc. środków zarezerwowanych dla Polski. NIK wytknęła jednak nierówne traktowanie podmiotów uczestniczących w programie, polegające stworzeniu przez Ministra Środowiska programu priorytetowego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - równe traktowanie

Bestsellery