równe traktowanie

Agnieszka Kublik

Raport pełnomocniczki ds. równego traktowania: biznes nie wpuszcza kobiet do rządzenia

Raport pełnomocniczki ds. równego traktowania: biznes nie wpuszcza kobiet do rządzenia

Tylko w co piątej spółce giełdowej znalazło się miejsce dla kobiety w zarządzie. Im większe firmy, tym mniej kobiet. Bez przymusowych kwot się nie obejdzie?

MPiPS: godzenie pracy z życiem rodzinnym głównym problemem równego traktowania

Brak rozwiązań sprzyjających łączeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym to obszar, w którym najwyraźniej widać nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn - wynika z badania przeprowadzonego w MPiPS w ramach projektu "Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany".

Nieruchomości: Polska traktowana na równi z Francją

Dla zachodnich funduszy inwestujących w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej liczy się obecnie przede wszystkim Warszawa. Dlaczego?

Szydłobus w Wyszkowie. Co robiła Beata Szydło na Mazowszu?

Szydłobus w Wyszkowie. Co robiła Beata Szydło na Mazowszu?

Związkowcy z Enei żądają równego traktowania wszystkich pracowników

konsekwencjach z tego tytułu, jakie rozwiązanie takie wywiera na fundusz płac Spółki. W opinii związkowców jednostkowe traktowanie przez zarząd niektórych pracowników firmy powoduje zubożenie funduszu wynagrodzeń dla jej pozostałych pracowników. W związku z powyższym żądają jednorazowych wypłat dla wszystkich

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

zamówień publicznych. W orzecznictwie ETS dotyczącym zamówień publicznych umacniane są przede wszystkim podstawowe zasady prawa wspólnotowego takie jak: zasada niedyskryminacji, równego traktowania, swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług. Znajdź przetarg dla swojej

Wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych narusza konstytucję

narusza określoną w konstytucji zasadę równego traktowania. W ocenie Trybunału zarówno bank, jak i jego klient muszą mieć te same prawa i obowiązki, ponieważ łączy ich ta sama umowa. Obecnie banki same wystawiają bankowe tytuły egzekucyjne, z pominięciem drogi postępowania sądowego. Klient banku może w

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przez zainteresowanych udziałem w nim wykonawców. Zamawiający będąc na etapie początkowym powinien zweryfikować wszelkie dane dotyczące wymogów postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i skonstruować go w taki sposób, aby zachować uczciwą konkurencje i równe traktowanie wykonawców, tak aby

Fundacja ClientEarth chce zaskarżyć do TK zapisy dot. prosumentów

. tego co inni producenci. "Będący konsekwencją zasady równości zakaz nierównego traktowania, wynikający z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, oznacza zakaz wprowadzania zro´zenicowan´ niezasadnych i arbitralnych, a więc mających nieuzasadniony charakter" - podkreśla się. ClientEarth

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

zaległości. Kontrolerom nie spodobało się też nierówne traktowanie podmiotów zobowiązanych do opłacania składek, m.in. odstępowania przez ZUS od postępowania egzekucyjnego. Przykładowo III Oddział ZUS w Warszawie nie podjął działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów z sektora ochrony zdrowia

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

: Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób należy oceniać oferty w oparciu o ustalone kryteria. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego rozwiązania należy więc opierać się na naczelnych zasadach ustawy Pzp, a w szczególności zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników

Spór o karę za korektę PIT. Czy żona ministra Nowaka jest bezkarna?

Spór o karę za korektę PIT. Czy żona ministra Nowaka jest bezkarna?

toku kontroli złożyła korektę zeznań podatkowych. W takim przypadku nie ma kary. Przedsiębiorcy często tak robią - tłumaczył minister Kapica. Ta ostatnia wiadomość rozpaliła internautów. "To skandal". "Nierówne traktowanie przedsiębiorców". "Zwykły śmiertelnik musiałby za to

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W praktyce oznacza to, że zamawiający musi stawiać takie same wymagania wszystkim uczestnikom postępowania i dokonać oceny złożonych ofert z zachowaniem powyższych zasad. Odstąpienie od wezwania do

UE. Kobiety obowiązkowo w zarządach firm?

UE. Kobiety obowiązkowo w zarządach firm?

Według danych przedstawionych wczoraj przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania, Polki zarabiają o 15 proc. mniej niż Polacy na tych samych stanowiskach, czyli średnio o 700 zł mniej. W całej Unii kobiety zarabiają o 16,4 proc. mniej od mężczyzn. Tak wynika z

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, powinieneś uwzględnić wszystkie rzeczywiście ponoszone przez Ciebie koszty usługi, w tym VAT. Wyjaśnienie Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania Twojego obowiązku podatkowego, to zgodnie z przepisami o

Polak wygrał z irlandzkim Tesco. Za dyskryminowanie pracownika sieć zapłaci 50 tys. zł

Polak wygrał z irlandzkim Tesco. Za dyskryminowanie pracownika sieć zapłaci 50 tys. zł

Jak podaje "The Journal", Polak poczuł się dyskryminowany w pracy ze względu na swoje pochodzenie, argumentując, że Irlandczycy są znacznie lepiej traktowani przez Tesco niż obcokrajowcy. Poskarżył się Trybunałowi Równości, że w wielu przypadkach był traktowany niesprawiedliwie i

Najwyższa Izba Kontroli: ZUS nie ściągnął 55 mld zł. Wzrost deficytu realny

Najwyższa Izba Kontroli: ZUS nie ściągnął 55 mld zł. Wzrost deficytu realny

kontach płatników składek, które jest planowane na połowę 2015 r. NIK skrytykował nierówne podchodzenie do długów płatników. Chodzi o to, że ZUS niechętnie kontrolował szpitale. Przykład? III Oddział ZUS w Warszawie nie podjął działań egzekucyjnych w stosunku do dwóch podmiotów z sektora ochrony zdrowia

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Wczoraj napisaliśmy o pomyśle resortu pracy, który chce, by państwo płaciło składki emerytalne za kobiety na urlopach wychowawczych. Co na ten temat sądzi pełnomocnik rządu ds. równego traktowania? Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Za kobiety na etacie państwo płaci składki na urlopie

Panie chcą zmian w kodeksie etyki reklamy. Faceci zostaną w domu?

- Chodzi o to, by ci, którzy zamawiają i tworzą reklamy, wybierali takie, które spełniają oczekiwania społeczne i nie odzierają z godności kobiet i mężczyzn - powiedziała Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Jej urząd podjął współpracę z największymi organizacjami

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Obowiązany jest także zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem, polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno, poprzez wprowadzanie nadmiernych i wygórowanych wymagań, eliminować z udziału w postępow

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

Oczywiście nie każde naruszenie ustawy będzie skutkowało zwrotem środków. Zamawiający często popełniają błędy w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zostaje postawiony warunek, że firma ma prowadzić działalność co najmniej 3 lata, ma posiadać wytwórnię mas bitumicznych w odległości 3 km

Brazylia - samba zamiast kryzysu

- Za obecny światowy kryzys odpowiedzialni są niebieskoocy blondyni - stwierdził niedawno Inacio Lula da Silva, czym wywołał międzynarodową konsternację. Ale brazylijski prezydent miał poniekąd rację - za kryzys rzeczywiście odpowiedzialne są te same bogate kraje Północy, które jeszcze nie tak dawno

Przykłady łamania zasady uczciwej konkurencji

Zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji w sytuacji, kiedy opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnego producenta. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia nie wolno dokonywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję. Czynem nieuczciwej konkurencji jest

"Gazeta Wyborcza": Biznes nie wpuszcza kobiet do rządzenia

- więcej korzyści w gospodarce" przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania Małgorzatę Fuszarę i Ministerstwo Pracy.

Euro w Wielkiej Brytanii: nie chcemy, ale będziemy przyjmować

Paradoksalnie euro stanie się prawnym środkiem płatniczym w sporej części brytyjskich sklepów na długo przed referendum, które przesądzi o tym, czy kiedykolwiek zastąpi funta. Z danych brytyjskiej izby handlowej wynika, że ponad połowa dużych detalistów i sieci handlowych na Wyspach zdecydowała się

Rząd przyjął założenia "konstytucji dla przedsiębiorców"

będzie zawierać definicje podstawowych pojęć z zakresu działalności gospodarczej oraz zasady wykonywania działalności, z uwzględnieniem wolności, równego traktowania, realiów życia gospodarczego oraz należytych relacji między organami administracji publicznej a przedsiębiorcami. Nowe przepisy mają

"Gazeta Wyborcza": Złe oblicze naszych firm

Najwięcej, bo 180, dotyczyło nierówności w wynagrodzeniu ze względu na płeć. Z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia" wynika też, że co piąta kobieta ubiegająca się o pracę słyszy pytania o plany macierzyńskie - nawet te w wieku 65 lat

Żakowski nie nawróci mnie na łże-liberalizm

pisze węgierski filozof János Kis (który zdaniem Żakowskiego głosi coś innego), najgłębszym jądrem idei liberalnej jest przekonanie, że ludzie są równi. A skoro są równi, to nie można ich w sposób uznaniowy traktować różnie. Owszem, czasem potrzebne są preferencje, by wyrównać szanse grup lub

Spółka skarży decyzję MŚ ws. spornej koncesji na poszukiwanie złóż soli

równego traktowania podmiotów. Żaden z konkurujących o koncesję przedsiębiorców nie może liczyć na szczególne traktowanie - niezależnie od tego, czy środki przeznaczone na planowane inwestycje pochodzą ze źródeł krajowych czy zagranicznych. Koncesję otrzymał ten podmiot, który zaprojektował najszerszy

VAT na e-booki trafił do TK. Czy nierówne stawki uderzają w Konstytucję?

. 32 ust. 1 Konstytucji, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Konstytucyjna gwarancja równości

"PB": Procenty, które nie zaprocentują

proc.Przedstawiciele branży zarzucają również nierówne traktowanie uczestników rynku alkoholowego. Chodzi o to, że podwyżka nie objęła piwa i wina.

Sejm zwolnił gminy z podatku od budynków będących ich własnością

;Ograniczenie zakresu zwolnienia jedynie do przedmiotów opodatkowania niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, pozwoli na uniknięcie zarzutu co do nierównego traktowania podmiotów z zależności od statusu właściciela (podmiot publiczny lub prywatny)" - napisano w uzasadnieniu. Zmiana ma wejść

Ekspert: w ramach TTIP prawdopodobne zmiany w międzynarodowym arbitrażu handlowym

mniejszą ilość formalności procesowych. Jednak - jak przypomniał - w określonych przypadkach mechanizm o ochronie inwestora daje większe przywileje inwestorowi zagranicznemu, niż krajowemu, stąd może pojawić się zarzut nierównego traktowania. Dr Magdalena Słok-Wódkowska z Katedry Prawa Europejskiego na

Proces o mobbing za in vitro: degradacja zawodowa, szykany, plotki i nękanie w pracy

stanowiących nierówne traktowanie. - Nierówne traktowanie, mobbing czy mowa nienawiści związane z zastosowaniem metody in vitro mogą dotyczyć osób poczętych tą metodą. Jest to problem, wokół którego od jakiegoś czasu toczy się już dyskusja - dodaje Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

"Konstytucja przedsiębiorców" zaakceptowana przez rząd

ją rzetelnie i uczciwie. Projekt ustawy będzie zawierać definicje podstawowych pojęć z zakresu działalności gospodarczej oraz zasady wykonywania działalności, z uwzględnieniem wolności, równego traktowania, realiów życia gospodarczego oraz należytych relacji między organami administracji publicznej a

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

zachowania równego traktowania wykonawców oraz opisanie przez zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. A zatem niedozwolone jest zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które: - mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

równego traktowania wykonawców w przypadku przedłużenia tego terminu. Sytuacja naruszenia powyższych zasad miałby miejsce gdyby zamawiający na przykład wyznaczył różne terminy poszczególnym wykonawcom lub wydłużył termin jednemu wykonawcy, odmawiając innym. Wyrok potwierdza, że działania zamawiającego

Niemcy. W Hanowerze rozpoczęły się targi teleinformatyczne CeBIT

"Przedsiębiorstwa i inwestorzy chcą wiedzieć, w jakich warunkach ramowych będą działali. Pragną obliczalności, solidności i równego traktowania różnych podmiotów w naszych krajach" - powiedziała Merkel podczas uroczystego otwarcia targów w stolicy Dolnej Saksonii - Hanowerze. "

Kobiety w Unii pracują 59 dni w roku "za darmo"

równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, na nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wpływają m.in.: brak przejrzystości w systemach wynagradzania i brak jasnej definicji pracy o równej wartości.

"Puls Biznesu": Gigantyczny deficyt w handlu zleceniami

, Japonii czy Korei Południowej. Tymczasem polskie firmy na międzynarodowym rynku zamówień publicznych prawie nie istnieją. W ubiegłym roku wygrały zaledwie 89 zagranicznych przetargów za 0,4 mld zł. Jeśli traktować zamówienia publiczne jako kategorię handlu międzynarodowego, Polska ma tu gigantyczny

Zakup książek to też zamówienie publiczne

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, musi być udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego wraca do komisji

wszystkimi trzema projektami. Trybunał Konstytucyjny w swoim kwietniowym orzeczeniu uzasadniał, że uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient posiadają wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązanego, który oparty

Bankowy tytuł egzekucyjny. Projekt PiS-u ws. likwidacji BTE wróci do komisji

publicznych będzie pracować jednocześnie nad wszystkimi trzema projektami. TK w swoim kwietniowym orzeczeniu uzasadniał, że uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient mają co prawda wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku

Projekt PiS-u ws. likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego wróci do komisji

finansów publicznych będzie pracować jednocześnie nad wszystkimi trzema projektami. TK w swoim kwietniowym orzeczeniu uzasadniał, że uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient posiadają co prawda wspólną cechę - są stronami

KNF nie zamierza faworyzować państwowych banków

komunikacie. - Podstawą jest równe traktowanie wszystkich banków - zasady są takie same zarówno dla banków z kapitałem międzynarodowym, jak i krajowym, w tym z udziałem skarbu państwa - powiedział Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF. Dodał, że bezpieczeństwo depozytów jest najistotniejsze niezależnie od tego, kto

Pierwszy sukces prekariuszy. Pracownik - nie tylko na etacie

pracy. Bo w innych przepisach słowo "pracownik" nadal rozumiane jest wąsko. Zleceniobiorca walczący z korporacją musi walczyć - jak rzekomo równy z równym - w sądzie cywilnym. A taki sąd kosztuje więcej niż sąd pracy i bardzo trudno odnieść w nim sukces bez wynajęcia adwokata. + Idźmy dalej

Podkomisja proponuje zabezpieczenia majątkowe od importu węgla

, skoro urzędom skarbowym dochodzi dodatkowy obowiązek. Biuro podnosiło np. że regulacja może powodować nierówne traktowanie podmiotów. Dlaczego jedynym warunkiem uzyskania koncesji jest tu wpłata kaucji, podczas gdy przy innej działalności koncesjonowanej trzeba spełnić wiele różnych warunków

Nie będzie "internetu dla wybranych". Sieć dobrem publicznym w Stanach

opłat w zależności od stron, jakie przegląda użytkownik. Jak podkreśla "New York Times", problem uprzywilejowanego traktowania w sieci dużych firm pojawił się w wyniku błędów samej FCC. Przed laty agencja uznała bowiem, że usługi dostawców szerokopasmowego internetu będą traktowane jak usługi

Komisarz UE: Nie ma dowodów na to, że migranci wyłudzają świadczenia

pracowników, ponieważ dzięki niemu mają większe możliwości podjęcia pracy, ale jest też korzystny dla gospodarek państw członkowskich, a także ich systemów socjalnych. Podkreślił, że pracownicy z innych krajów członkowskich UE muszą być traktowani na równi z miejscowymi, zarówno w zakresie systemu podatkowego

Kapica: dostosowanie emerytur celników do wyroku TK nie w tej kadencji

"Odnotowuję z satysfakcją, że Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż charakter pracy celników realizujących m.in. zadania takie jak wykrywanie i zwalczanie przestępstw, jest podobny do innych służb mundurowych i powinni być oni tak samo traktowani. Środowisko tego oczekiwało i jest to przejaw

Zamawiający może przedłużyć termin wskazany w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

równego traktowania i uczciwej konkurencji, poprzez brak zagwarantowania innemu wykonawcy złożenia uzupełnień w takim samym czasie niż został zagwarantowany innym wykonawcom. Uwaga! Przesunięcie terminu na uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie narusza zasady

Ustalenia w sprawie unii bankowej korzystne dla Polski

komfortowego pozostania poza systemem SSM. Po drugie, zapewniono bezpieczeństwo i maksymalne, prawnie dopuszczalne, równe traktowanie krajów spoza strefy euro, które zdecydowałyby się na przystąpienie do wspólnego nadzoru bankowego, względem krajów ze strefy euro, które są zobowiązane utworzyć ten wspólny

Akcjonariusz Seco/Warwick proponuje buy-back przez wezwanie lub ofertę skupu

skierowanej do akcjonariuszy, podała spółka. "Nabywanie akcji własnych może nastąpić w drodze: (i) wezwania (…), (ii) oferty skupu akcji skierowanej do akcjonariuszy spółki, tak aby w możliwie największym zakresie zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy" - czytamy w projektach

Sejmowy entuzjazm dla Rady Dialogu. Posłowie zgodni jak nigdy

RDS ma zastąpić Komisję Trójstronną, która od 2013 r. jest bojkotowana przez związki zawodowe. Związkowcy zarzucali stronie rządowej niepoważne traktowanie Komisji Trójstronnej, lekceważenie związkowców i anachroniczną strukturę. Jednak po ogłoszeniu bojkotu związkowcy z pracodawcami opracowali

Huebner o unii bankowej: dobre porozumienie dla państw spoza strefy euro

- jej zdaniem - osiągnięte porozumienia są sukcesem. "Jestem bardzo zadowolona, że dla państw członkowskich spoza strefy euro, takich jak Polska, regulacje zawierają wystarczającą ilość zabezpieczeń i gwarancji równego traktowania. Przyłączenie się do unii bankowej może stać się atrakcyjne dla

Internet walczy o darmową autostradę. Drogowcy: "No co tu komentować?"

. (...) Teraz, po Pańskiej decyzji, kierowcy płacący za przejazd zakorkowaną A4 de facto pokryją koszty darmowej i bezproblemowej jazdy po autostradzie A1. (...) Domagamy się równego traktowania kierowców i zniesienia konieczności opłat na autostradzie A4 w sierpniowe weekendy - tak jak zrobił Pan to

Debiut Energi: inwestor indywidualny dostanie 452 akcje

Resort skarbu informował dwa dni temu w komunikacie, że popyt na akcje Energi kilkukrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji w każdej z trzech transz, a inwestorzy indywidualni łącznie złożyli ponad 72 tys. zapisów. Zapisy inwestorów indywidualnych, które opiewały na liczbę akcji mniejszą lub równą

SLD złożył w Sejmie projekt likwidujący bankowy tytuł egzekucyjny

BTE. Klauzulę wykonalności nadaje mu sąd i BTE staje się wówczas podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej. Na początku tego tygodnia Trybunał Konstytucyjny uznał, że umożliwienie bankom wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych jest niezgodne z zasadą równego traktowania. "BTE stawia bank na

Klientki oskarżają Sephorę o rasizm. Firma miała usuwać z e-sklepu konta osób o azjatyckich nazwiskach

Jak podaje Reuters, cztery kobiety chińskiego pochodzenia złożyły w tym tygodniu pozew zbiorowy w sądzie w Nowym Jorku, w którym skarżą się na nierówne traktowanie osób posiadających azjatycko brzmiące nazwiska. Xiao Xiao i Tiantian Zou z Nowego Jorku, Jiali Chen z Ohio oraz Man Xu z Filadelfii

Piechociński: "Konstytucja dla firm" powinna być przyjęta do końca kadencji

gospodarczej oraz zasady wykonywania działalności, z uwzględnieniem wolności, równego traktowania, realiów życia gospodarczego oraz należytych relacji między organami administracji publicznej a przedsiębiorcami. Zawarto także regułę, że "co nie jest prawem zabronione - jest dozwolone", dzięki czemu

Związek Banków Polskich apeluje o "plan nadzwyczajny". Pomoc dla frankowiczów? Przewalutowanie kredytów. Bez prowizji

bank szwajcarski,4. Rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec osób terminowo spłacających raty,5. Umożliwienie bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z franka na złotego po kursie równym średniemu kursowi NBP,6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów

KNF ostrzega banki przed niestosowaniem się do zaleceń dot. dywidendy

poniedziałkowym komunikacie. Podkreśla, że podstawą jest "równe traktowanie wszystkich banków". "Zasady są takie same zarówno dla banków z kapitałem międzynarodowym, jak i krajowym, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Bezpieczeństwo depozytów jest najistotniejsze, niezależnie od tego kto jest

"Czy dzieci górników mają inne żołądki?" Słynny prezydent Nowej Soli stracił cierpliwość na Facebooku

firmy" - dodaje. Post użytkownika Wadim Tyszkiewicz. "Równi i równiejsi" Prezydent Nowej Soli tłumaczy później, że docenia ciężką pracę śląskich górników, ale to nie zmniejsza jego poczucia niesprawiedliwości. Jest rozżalony faktem, że nie wszystkich pracowników traktuje się na równi

Raport KE: kobiety w Europie pracują 59 dni w roku "za darmo"

wynagrodzeń za taką samą pracę, równe traktowanie oraz minimalne prawa w związku z urlopem macierzyńskim są dużym osiągnięciem Europy - powiedziała podczas publikacji raportu wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. - Zróżnicowanie wynagrodzenia jest wciąż duże i pozostaje na

Kobiety na monety!

tym, jak absurdalnie nierówna jest sytuacja, niech świadczy to, że wśród prezesów spółek z amerykańskiego indeksu S&P500 więcej jest mężczyzn o imieniu John niż wszystkich kobiet. Niby wiadomo to od lat, ale nadal nic się w tym zakresie nie zmienia. Może dlatego, że równy status kobiet to coś, o czym

Obie strony prężą muskuły

Unia sobie z nim poradzi. Grexit byłby też sygnałem, że pękła europejska solidarność. Raz zastosowana praktyka, że kraj w zapaści musi odejść, może się przeistoczyć w stałą pokusę, by równie twardo traktować inne kraje w zapaści. Grexit wzmocniłby też eurofobów w Europie, a wielu Europejczykom odebrał

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

udzielenie zamówienia publicznego musi toczyć się przy uszanowaniu zasad wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapisy

MG: projekt Prawo o działalności gospodarczej w Sejmie - w lipcu

połowie maja Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt ustawy będzie zawierać definicje podstawowych pojęć z zakresu działalności gospodarczej oraz zasady wykonywania działalności, z uwzględnieniem wolności, równego traktowania, realiów życia gospodarczego oraz należytych relacji między organami

Oszczędności emerytalne będą wkładem własnym przy kredycie

) - wynika z listu Wojciecha Kwaśniaka, wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego, skierowanego do prezesów banków. Pismo można potraktować jako wskazówkę interpretacyjną do wydanej przez nadzór rekomendacji S. KNF zwraca uwagę, że kwoty gromadzone w III filarze powinny być traktowane zgodnie z ich realną, a nie

Co robić, by kobiet w zarządach było więcej?

wspierać inne kobiety - wyjaśnia. Dzieci stoją na drodze do kariery? Często przeszkodą w zdobyciu awansu jest w przypadku kobiet decyzja o posiadaniu dzieci. Polska polityka rodzinna nadal nie traktuje na równi jako rodziców kobiet i mężczyzn. Tym samym większość pracodawców ma inne podejście do pracownika

Posłowie wszystkich klubów za likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego

kwietniowym orzeczeniu uzasadniał, że uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient posiadają co prawda wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązanego, który oparty jest na zasadzie prawnej (formalnej) równości i

Rząd pozytywnie zaopiniował projekt dotyczący farm wiatrowych

. Zdaniem Rady Ministrów kwestia odszkodowań wymaga analizy pod kątem zgodności z konstytucją. W ocenie rządu, proponowany przepis zmieniający zasady odpowiedzialności finansowej związanej ze skutkami wejścia w życie mpzp, budzi wątpliwości dotyczące przestrzegania zasady równego traktowania. "

Wszystko zaczyna się od głowy, czyli o budowaniu przyjaznego miejsca pracy

obywatelskich, prof. Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. "Wszystko zaczyna się od głowy, czyli od budowania przyjaznego miejsca pracy" to hasło II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności. I wcale nie

"DGP": Ofertą pracy można dyskryminować

. do sądów pracy wpłynęło 913 spraw o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn. W całości lub w części uwzględniono 41 - wylicza dziennik.

Globalny koszt otyłości sięga 2 bln dolarów rocznie

Opublikowany w Londynie raport koncentruje się na ekonomicznym wymiarze otyłości i podaje, że jej koszt równa się 2,8 proc. globalnego PKB. - Otyłość nie jest jedynie kwestią zdrowia - mówi jeden z autorów raportu Richard Dobbs. - Jest ona jednym z głównych wyzwań ekonomicznych i biznesowych

Kompania tnie, ale dyrektorzy nie muszą bać się zwolnienia

, ale nie zjeżdża Prawdopodobnie zwolnienia nie obejmą też chronionych prawem pracy działaczy związkowych, którzy mają uprawnienia emerytalne. Wprawdzie Solidarność, Związek Zawodowy Górników w Polsce oraz Sierpień 80 były za tym, żeby związkowców traktować w tej kwestii na równi z innymi pracownikami

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby

Synthos wyemituje obligacje o wart. nom. 350 mln euro, głównie na refinansowanie

zapadalności będzie 30 września 2021 r. Obligacje zostaną wyemitowane po cenie równej 100% wartości nominalnej za łączną kwotę 350.000.000 euro" – czytamy w komunikacie. Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i

Trybunał Konstytucyjny zdecyduje ws. uprawnień emerytalnych celników

pozwalają na ostrzejsze traktowanie, natomiast gdy formułują stanowisko odnośnie rekompensaty za te ograniczenia, wynikające z charakteru stosunku administracyjno-prawnego, stawiają funkcjonariuszy celnych na równi z osobami zatrudnionymi w ramach stosunku cywilno-prawnego i objętych Kodeksem pracy. Takie

Prezesek w Polsce ze świecą szukać. Jeśli są, to i tak zarabiają mniej

. Arquette tupnęła nogą, by skończyć z nierównym traktowaniem nie tylko szwaczek i pielęgniarek, ale także aktorek, które za role dostają w Hollywood mniej pieniędzy niż mężczyźni. Jeszcze bardziej w pamięć wbiła się reakcja Meryl Streep, która uniosła się w fotelu i z pasją krzyczała: "Yes, yes, yes

NIK pozytywnie, choć z zastrzeżeniami o realizacji programu LIFE+

program - zauważyła NIK. Izba podkreśliła, że w kontrolowanym okresie polscy beneficjenci wykorzystali ponad 90 proc. środków zarezerwowanych dla Polski. NIK wytknęła jednak nierówne traktowanie podmiotów uczestniczących w programie, polegające stworzeniu przez Ministra Środowiska programu priorytetowego

Ulgowe last minute w PIT. Co zyskać mogą rodziny wielodzietne?

tracił. Bo miał za mało podatku, by ją odpisać w całości. Teraz, i to jest gwóźdź programu, w sytuacji gdy rodzicom zabraknie podatku do odliczenia całej ulgi, fiskus będzie im dopłacał do pełnego limitu odpisu. Tak by mogli odpisać 100 proc. ulgi. Kwota dodatkowego wsparcia finansowego będzie traktowana

Związkowcy z PZL Świdnik chcą ujawnienia wyników prac w przetargu na helikoptery

oraz podjęcia kroków przez rząd oraz prezydenta RP, zmierzających do zmiany składu komisji przetargowej, ponownego przeanalizowania złożonych ofert, z uwzględnieniem równego traktowania oferentów oraz dania im szansy praktycznego potwierdzenia możliwości oferowanych śmigłowców. W przeciwnym razie

MSP: Dywidenda z PKO BP nierozstrzygnięta, ale cel budżetowy niezagrożony

w kredyty frankowe. Do czasu nałożenia na banki indywidualnych domiarów kapitałowych, zgodnie ze stanowiskiem całej Komisji dywidenda nie powinna być wypłacana. "Podstawą jest równe traktowanie wszystkich banków - zasady są takie same zarówno dla banków z kapitałem międzynarodowym, jak i

Przetargi ZUS pod lupą NIK i CBA

ZUS nie dochował w dwóch przetargach zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców oraz zasady bezstronności.? ? deklarował w odniesieniu do wystąpienia pokontrolnego rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli (NIK), Paweł Biedziak. Dwa felerne przetargi

MCC wstrzymało inwestycje warte 360 mln zł po 'niezrozumiałej' decyzji MŚ

traktowani w sposób sprawiedliwy i równy, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym" - powiedział założyciel i główny akcjonariusz grupy MCC Ross Beaty, cytowany w komunikacie. Według Beaty'ego, MCC złożyło najlepsze oferty, co jeszcze w styczniu potwierdzało samo Ministerstwo Środowiska, a

Czy jednokrotna realizacja zamówienia potwierdza doświadczenie wykonawcy?

doświadczenie od incydentalnie podjętej czynności, którą zdarzyło się komuś wykonać. Samo żądanie dwóch/trzech robót o odpowiednim zakresie nie stanowi zatem naruszenia zasady równego traktowania wykonawców (patrz: wyrok KIO z dnia 07 marca 2011 r. sygn. akt: KIO 353/11). Doświadczenie zależne od warunków

W Sejmie pierwsze czytanie projektu TR dot. zmian kodeksu pracy

projektu uzasadniają, że swoboda rozmów nt. wynagrodzenia to jeden z instrumentów weryfikowania stosowania przez pracodawcę zasady równego traktowania. Projekt zawiera też zmiany dotyczące związków zawodowych, m.in. przewiduje, że uprawniony do podejmowania działalności związkowej w pełnym zakresie byłby

ZUS kontruje wyniki kontroli NIK: "To zupełnie nie tak!"

pełnej wiedzy o zadłużeniu płatników, opóźnienia w egzekucjach, nierówne traktowanie podmiotów. Kontrolerzy wyliczyli, że nieściągnięte składki przekroczyły w 2013 r. 55 mld zł. Według NIK nawet wszczęte postępowania egzekucyjne nie przyczyniły się jednak do zmniejszenia kwoty zaległości. I to mimo

Ekspert: neutralność sieci zapewnia równe szanse w udostępnianiu usług

podstawie firmy, do której samochód należy" - tłumaczył w rozmowie z PAP Woźniak. Zaznaczył, że podobnie powinno być w internecie. "W momencie, w którym transmisja danych +opuszcza+ sieć danej firmy, np. wynajęte łącze, łączące ją z internetem, powinna być traktowana na równi z innymi podobnymi

Rząd zajmie stanowisko wobec poselskiego projektu dot. janosikowego

funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna dla województw byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom otrzymującym janosikowe. Ponadto zgodnie z poselską propozycją raty janosikowego nie byłyby równe, jak ma to miejsce

Kierownicy Lidlów dostaną skody fabie za 75 tys. zł

traktowanie pracowników ma wyciszyć szum wobec szorstkiego traktowania związkowców przez niemiecką sieć. To problem, który trwa od kilku lat. Obie strony starły się ostro choćby w połowie lutego w Łodzi. Kontrola w dwóch sklepach Lidla w tamtym rejonie przeprowadzona na wniosek "Solidarności"

Otyłość staje się poważnym problemem ekonomicznym. Jej globalny koszt sięga nawet 2 bln dol. rocznie

Opublikowany w Londynie raport koncentruje się na ekonomicznym wymiarze otyłości i podaje, że jej koszt równa się 2,8 proc. globalnego PKB. - Otyłość nie jest jedynie kwestią zdrowia - podkreśla jeden z autorów raportu Richard Dobbs. - Jest ona jednym z głównych wyzwań ekonomicznych i biznesowych

Sejm. Projekt ustawy likwidującej BTE wraca do podkomisji

przedstawić swoje sprawozdanie. TK w swoim kwietniowym orzeczeniu uzasadniał, że uprawnienie banków do wystawiania BTE narusza zasadę równego traktowania. Sędziowie wskazali, że bank i jego klient posiadają co prawda wspólną cechę - są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązanego, który oparty jest na

"Rz": Kobiece Davos w Warszawie

Szczyt Kobiet nazywany jest kobiecym Davos, bo dotyczy głównie tematyki gospodarczej. Odbędzie się już po raz 23., jednak jeszcze nigdy delegacja Polek nie była tak liczna.Przewodniczy jej minister ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a na liczącej niemal 30 osób liście nie brak znanych

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

pracodawców prawa dotyczącego obowiązku równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zróżnicowanie płac w grupach porównywalnych stanowisk wynikało przede wszystkim z roli, jaką dla całej instytucji pełniła komórka organizacyjna, w której pracownik był zatrudniony, a co za tym idzie, z zakresu powierzonych mu

"GP": Będą kary za odmowę usługi

Ostatnia wersja rządowego projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania przewiduje, że niedopuszczalne jest dyskryminowanie z jakichkolwiek przyczyn. Chodzi w szczególności o płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd

GPW broni mniejszości. Będzie wezwanie na akcje Global City Holdings?

to zagranie na nosie polskiej giełdzie, nadzorowi finansowemu i przede wszystkim inwestorom, którzy zainwestowali w akcje GCH. GPW przypomniała jednak zagranicznym menedżerom, że nasz rynek trzeba traktować poważnie. - To na giełdzie spoczywa obowiązek zapewnienia ochrony wszystkim akcjonariuszom, w

Pensje z najwyższej półki. Szef Fed zarabia mniej niż prezes NBP. A prezes Orlenu - 20 razy więcej niż wojewoda mazowiecki

- burmistrz Zakopanego - ze stawką 12,5 tys. zł wypada lepiej niż prof. Małgorzata Fuszara, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, czy Małgorzata Kidawa-Błońska, do niedawna rzeczniczka rządu. Przyjrzeliśmy się, jak w Polsce zarabia władza. Już jutro w "Gazecie Wyborczej" i na Wyborcza.pl

Akcyza od gazu podbije cenę ogrzewania domów dla części Polaków?

wyższe rachunki może zapłacić nawet jedna dziesiąta polskiego społeczeństwa. "Proponowana ustawa to kuriozum z punktu widzenia prawa, gdyż dzieli społeczeństwo na równych i równiejszych". Ewidentnie narusza ona zasadę równego traktowania odbiorców i konsumentów, krzywdząc odbiorców ciepła

Przybywa skarg dotyczących dyskryminacji w pracy

problemu. Matka czy nie matka Z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia" wynika, że co piąta kobieta ubiegająca się o pracę słyszy podczas rekrutacji pytania o plany macierzyńskie. Nawet kobiety w wieku 65 lat. "Dyskryminacja kobiet podczas

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - równe traktowanie