równe traktowanie

las, PAP

MPiPS: godzenie pracy z życiem rodzinnym głównym problemem równego traktowania

MPiPS: godzenie pracy z życiem rodzinnym głównym problemem równego traktowania

Brak rozwiązań sprzyjających łączeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym to obszar, w którym najwyraźniej widać nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn - wynika z badania przeprowadzonego w MPiPS w ramach projektu "Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany".

Nieruchomości: Polska traktowana na równi z Francją

Dla zachodnich funduszy inwestujących w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej liczy się obecnie przede wszystkim Warszawa. Dlaczego?

"Die Welt": Niemcy wciąż nie raczą traktować Polski jak równej sobie

Niemcy wciąż nie raczą traktować Polski jako naprawdę równoprawnego partnera - ocenia w sobotę niemiecki dziennik "Die Welt". Redaktor naczelny gazety Thomas Schmid chwali premiera Donalda Tuska za jego przemówienie, wygłoszone w czwartek w Berlinie.

Związkowcy z Enei żądają równego traktowania wszystkich pracowników

konsekwencjach z tego tytułu, jakie rozwiązanie takie wywiera na fundusz płac Spółki. W opinii związkowców jednostkowe traktowanie przez zarząd niektórych pracowników firmy powoduje zubożenie funduszu wynagrodzeń dla jej pozostałych pracowników. W związku z powyższym żądają jednorazowych wypłat dla wszystkich

Spór o karę za korektę PIT. Czy żona ministra Nowaka jest bezkarna?

Spór o karę za korektę PIT. Czy żona ministra Nowaka jest bezkarna?

toku kontroli złożyła korektę zeznań podatkowych. W takim przypadku nie ma kary. Przedsiębiorcy często tak robią - tłumaczył minister Kapica. Ta ostatnia wiadomość rozpaliła internautów. "To skandal". "Nierówne traktowanie przedsiębiorców". "Zwykły śmiertelnik musiałby za to

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W praktyce oznacza to, że zamawiający musi stawiać takie same wymagania wszystkim uczestnikom postępowania i dokonać oceny złożonych ofert z zachowaniem powyższych zasad. Odstąpienie od wezwania do uzupełnienia

UE. Kobiety obowiązkowo w zarządach firm?

UE. Kobiety obowiązkowo w zarządach firm?

Według danych przedstawionych wczoraj przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania, Polki zarabiają o 15 proc. mniej niż Polacy na tych samych stanowiskach, czyli średnio o 700 zł mniej. W całej Unii kobiety zarabiają o 16,4 proc. mniej od mężczyzn. Tak wynika z

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

Czy cena oferty wykonawcy musi uwzględniać podatek VAT?

, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, powinieneś uwzględnić wszystkie rzeczywiście ponoszone przez Ciebie koszty usługi, w tym VAT.WyjaśnienieJeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania Twojego obowiązku podatkowego, to zgodnie z przepisami o

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Wczoraj napisaliśmy o pomyśle resortu pracy, który chce, by państwo płaciło składki emerytalne za kobiety na urlopach wychowawczych. Co na ten temat sądzi pełnomocnik rządu ds. równego traktowania? Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Za kobiety na etacie państwo płaci składki na urlopie

Panie chcą zmian w kodeksie etyki reklamy. Faceci zostaną w domu?

Panie chcą zmian w kodeksie etyki reklamy. Faceci zostaną w domu?

- Chodzi o to, by ci, którzy zamawiają i tworzą reklamy, wybierali takie, które spełniają oczekiwania społeczne i nie odzierają z godności kobiet i mężczyzn - powiedziała Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Jej urząd podjął współpracę z największymi organizacjami

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

Obowiązany jest także zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem, polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno, poprzez wprowadzanie nadmiernych i wygórowanych wymagań, eliminować z udziału w postępow

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

Oczywiście nie każde naruszenie ustawy będzie skutkowało zwrotem środków. Zamawiający często popełniają błędy w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zostaje postawiony warunek, że firma ma prowadzić działalność co najmniej 3 lata, ma posiadać wytwórnię mas bitumicznych w odległości 3 km

Brazylia - samba zamiast kryzysu

- Za obecny światowy kryzys odpowiedzialni są niebieskoocy blondyni - stwierdził niedawno Inacio Lula da Silva, czym wywołał międzynarodową konsternację. Ale brazylijski prezydent miał poniekąd rację - za kryzys rzeczywiście odpowiedzialne są te same bogate kraje Północy, które jeszcze nie tak dawno

Przykłady łamania zasady uczciwej konkurencji

Zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji w sytuacji, kiedy opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnego producenta. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia nie wolno dokonywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję. Czynem nieuczciwej konkurencji jest

Euro w Wielkiej Brytanii: nie chcemy, ale będziemy przyjmować

Paradoksalnie euro stanie się prawnym środkiem płatniczym w sporej części brytyjskich sklepów na długo przed referendum, które przesądzi o tym, czy kiedykolwiek zastąpi funta. Z danych brytyjskiej izby handlowej wynika, że ponad połowa dużych detalistów i sieci handlowych na Wyspach zdecydowała się

"PB": Procenty, które nie zaprocentują

"PB": Procenty, które nie zaprocentują

proc.Przedstawiciele branży zarzucają również nierówne traktowanie uczestników rynku alkoholowego. Chodzi o to, że podwyżka nie objęła piwa i wina.

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

równego traktowania wykonawców w przypadku przedłużenia tego terminu. Sytuacja naruszenia powyższych zasad miałby miejsce gdyby zamawiający na przykład wyznaczył różne terminy poszczególnym wykonawcom lub wydłużył termin jednemu wykonawcy, odmawiając innym. Wyrok potwierdza, że działania zamawiającego

Kobiety w Unii pracują 59 dni w roku "za darmo"

Kobiety w Unii pracują 59 dni w roku "za darmo"

równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, na nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wpływają m.in.: brak przejrzystości w systemach wynagradzania i brak jasnej definicji pracy o równej wartości.

"Puls Biznesu": Gigantyczny deficyt w handlu zleceniami

, Japonii czy Korei Południowej. Tymczasem polskie firmy na międzynarodowym rynku zamówień publicznych prawie nie istnieją. W ubiegłym roku wygrały zaledwie 89 zagranicznych przetargów za 0,4 mld zł. Jeśli traktować zamówienia publiczne jako kategorię handlu międzynarodowego, Polska ma tu gigantyczny

VAT na e-booki trafił do TK. Czy nierówne stawki uderzają w Konstytucję?

VAT na e-booki trafił do TK. Czy nierówne stawki uderzają w Konstytucję?

ust. 1 Konstytucji, wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konstytucji, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.Konstytucyjna gwarancja równości nie

Komisarz UE: Nie ma dowodów na to, że migranci wyłudzają świadczenia

Komisarz UE: Nie ma dowodów na to, że migranci wyłudzają świadczenia

pracowników, ponieważ dzięki niemu mają większe możliwości podjęcia pracy, ale jest też korzystny dla gospodarek państw członkowskich, a także ich systemów socjalnych. Podkreślił, że pracownicy z innych krajów członkowskich UE muszą być traktowani na równi z miejscowymi, zarówno w zakresie systemu podatkowego

Huebner o unii bankowej: dobre porozumienie dla państw spoza strefy euro

- jej zdaniem - osiągnięte porozumienia są sukcesem. "Jestem bardzo zadowolona, że dla państw członkowskich spoza strefy euro, takich jak Polska, regulacje zawierają wystarczającą ilość zabezpieczeń i gwarancji równego traktowania. Przyłączenie się do unii bankowej może stać się atrakcyjne dla

Debiut Energi: inwestor indywidualny dostanie 452 akcje

Debiut Energi: inwestor indywidualny dostanie 452 akcje

Resort skarbu informował dwa dni temu w komunikacie, że popyt na akcje Energi kilkukrotnie przekroczył oferowaną pulę akcji w każdej z trzech transz, a inwestorzy indywidualni łącznie złożyli ponad 72 tys. zapisów. Zapisy inwestorów indywidualnych, które opiewały na liczbę akcji mniejszą lub równą

Ustalenia w sprawie unii bankowej korzystne dla Polski

komfortowego pozostania poza systemem SSM. Po drugie, zapewniono bezpieczeństwo i maksymalne, prawnie dopuszczalne, równe traktowanie krajów spoza strefy euro, które zdecydowałyby się na przystąpienie do wspólnego nadzoru bankowego, względem krajów ze strefy euro, które są zobowiązane utworzyć ten wspólny

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

udzielenie zamówienia publicznego musi toczyć się przy uszanowaniu zasad wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapisy

Raport KE: kobiety w Europie pracują 59 dni w roku "za darmo"

wynagrodzeń za taką samą pracę, równe traktowanie oraz minimalne prawa w związku z urlopem macierzyńskim są dużym osiągnięciem Europy - powiedziała podczas publikacji raportu wiceprzewodnicząca Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. - Zróżnicowanie wynagrodzenia jest wciąż duże i pozostaje na

NIK pozytywnie, choć z zastrzeżeniami o realizacji programu LIFE+

program - zauważyła NIK. Izba podkreśliła, że w kontrolowanym okresie polscy beneficjenci wykorzystali ponad 90 proc. środków zarezerwowanych dla Polski. NIK wytknęła jednak nierówne traktowanie podmiotów uczestniczących w programie, polegające stworzeniu przez Ministra Środowiska programu priorytetowego

Ekspert: neutralność sieci zapewnia równe szanse w udostępnianiu usług

podstawie firmy, do której samochód należy" - tłumaczył w rozmowie z PAP Woźniak. Zaznaczył, że podobnie powinno być w internecie. "W momencie, w którym transmisja danych +opuszcza+ sieć danej firmy, np. wynajęte łącze, łączące ją z internetem, powinna być traktowana na równi z innymi podobnymi

"DGP": Ofertą pracy można dyskryminować

. do sądów pracy wpłynęło 913 spraw o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn. W całości lub w części uwzględniono 41 - wylicza dziennik.

Pieskie życie - jak być odpowiedzialnym opiekunem

coraz większa. W związku z tym osoby te traktują je coraz lepiej. Właściciele chodzą ze swoimi zwierzętami na szkolenia i korzystają z porad behawiorysty. W związku z tym uważam, że jest coraz lepiej". Naiwne jest jednak myślenie, że wszyscy są równie odpowiedzialni. "Wyjątki oczywiście się

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

pracodawców prawa dotyczącego obowiązku równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zróżnicowanie płac w grupach porównywalnych stanowisk wynikało przede wszystkim z roli, jaką dla całej instytucji pełniła komórka organizacyjna, w której pracownik był zatrudniony, a co za tym idzie, z zakresu powierzonych mu

UE. Książki drukowane i cyfrowe - te same funkcje, różne opodatkowanie

raportu. Ale, jak zwracają uwagę wydawcy książek elektrocznicznych w UE, nierówne traktowanie właśnie szczególnie dotyka tę specyficzną branżę gospodarki, która jednocześnie ma do spełnienia funkcje trudno przeliczalne na zyski w euro: edukacyjne, kulturowe i społeczne. Bo e-booki w przeciwieństwie do

NIK: Zła organizacja i niedostateczna kontrola poszukiwań gazu z łupków

dopuszczano do nierównego traktowania wnioskodawców. Co więcej, "występujące nieprawidłowości przy udzielaniu koncesji polegające na dowolności postępowania i nierównym traktowaniu wnioskodawców mogą  świadczyć o wysokim zagrożeniu korupcją" - podaje NIK. Raport krytykuje również przyjęty

Bułgaria zmienia prawo na korzyść Gazpromu

europejskim. Zapewniają bowiem monopol Gazpromu na wykorzystanie rury, zarządzanie jej eksploatacją, a nawet wyznaczanie taryf. Tymczasem zgodnie z unijnym prawem właściciele gazociągów mają zapewnić równy dostęp do rur wszystkim firmom handlującym gazem i mogą nimi bezpośrednio zarządzać, by nie blokować

Akcyza od gazu podbije cenę ogrzewania domów dla części Polaków?

wyższe rachunki może zapłacić nawet jedna dziesiąta polskiego społeczeństwa."Proponowana ustawa to kuriozum z punktu widzenia prawa, gdyż dzieli społeczeństwo na równych i równiejszych". Ewidentnie narusza ona zasadę równego traktowania odbiorców i konsumentów, krzywdząc odbiorców ciepła

"Rz": Kobiece Davos w Warszawie

Szczyt Kobiet nazywany jest kobiecym Davos, bo dotyczy głównie tematyki gospodarczej. Odbędzie się już po raz 23., jednak jeszcze nigdy delegacja Polek nie była tak liczna.Przewodniczy jej minister ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a na liczącej niemal 30 osób liście nie brak znanych

PE za eliminacją roamingu i otwartym internetem

;neutralności sieci", co oznacza równe traktowanie całego ruchu w sieci, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub aplikacji. "Głównym osiągnięciem tego rozporządzenia jest zapewnienie, że internet pozostaje otwarty. Innymi

Bruksela nie ma zastrzeżeń do autostrady A2 Stryków - Konotopa

technicznych zastosowana do wyboru wykonawcy zapewniła zachowanie podstawowej zasady w udzielaniu zamówień publicznych, czyli zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Urząd wskazywał też, że konsultacje techniczne pozwoliły wyłonić nowych wykonawców w sposób jawny, transparentny i sprawny

Vattenfall sprzedaje akcje Enei. Kurs polskiej spółki mocno w dół

skarbu wpływów Vattenfalla w polskiej spółce. Mimo że Vattenfall wyłożył blisko 2 mld zł na akcje, to niedługo cieszył się miejscem w radzie nadzorczej energetycznego koncernu. Jego przedstawiciel został z rady usunięty przez skarb państwa, który tłumaczył to potrzebą równego traktowania wszystkich

PE zdecydował o zniesieniu roamingu wewnątrz UE od grudnia 2015 roku

podkreślili także, że dostęp do internetu powinien opierać się na zasadzie "neutralności sieci", co oznacza zasadę równego traktowania całego ruchu internetowego, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub aplikacji

Będą ograniczenia w handlu e-papierosami? Unia wymyśla zasady

elektroniczne stanowiły kuszącą alternatywę, bo wyglądają podobnie do zwykłych papierosów, a żadne zakazy ich nie obejmują. Funkcjonują w luce prawnej: są substytutem zwykłego papierosa, ale nie zawierają tytoniu, więc nie wiadomo, jak je traktować. Można więc spokojnie korzystać z nich np. siedząc przy biurku

Huebner o unii bankowej: dobre porozumienie dla państw spoza strefy euro

- osiągnięte porozumienia są sukcesem. "Jestem bardzo zadowolona, że dla państw członkowskich spoza strefy euro, takich jak Polska, regulacje zawierają wystarczającą ilość zabezpieczeń i gwarancji równego traktowania. Przyłączenie się do unii bankowej może stać się atrakcyjne dla Polski"

"DGP": Likwidacja przywilejów. Nauczyciel bez ulgi na autobus

Pedagodzy, poza zatrudnionymi w przedszkolach, są jedyną grupą zawodową, która jeszcze korzysta z 37-proc. ulgi na przejazdy komunikacją publiczną.Trybunał Konstytucyjny przed 16 miesiącami wydał wyrok, w którym wskazał, że jest to sprzeczne z prawem do równego traktowania oraz zasadą

Głos w nadzorze bankowym też dla krajów spoza strefy euro

Barnier powiedział, że podczas wtorkowego spotkania ministrowie - na wniosek m.in. Polski i Szwecji - zaakceptowali "sprawiedliwe lub równe" traktowanie krajów spoza euro "przy stole" rady wspólnego nadzoru w Europejskim Banku Centralnym (EBC), jeśli do niego przystąpią. Chodzi

Skandynawowie najbardziej ufni i najszczęśliwsi. Polska na dole rankingu zaufania

, wzajemnego zaufania, polegania na innych, a przede wszystkim równego traktowania. Stąd potem wysoki kapitał społeczny, potrzeba solidarności, pełne zrozumienie dla aspiracji kobiet i np. dzielenia się obowiązkami wychowawczymi między kobietami a mężczyznami (w tych krajach jest też największa liczba mężczyzn

Jak Afryka patrzy na Europę Środkową [EKG 2013]

- zaznaczył Wilbur Simuusa, minister zasobów naturalnych w Zambii. - Niektórzy inwestorzy chcieli pokazać nam swoją wyższość. Wy przychodzicie z pomysłem win-win. Traktujecie nas jako równego partnera - dodał.

TVN liczy, że zamknie 16 września emisję obligacji Senior Notes z oproc. 7,375%

kwotę 430 milionów euro. Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i przyszłym niezabezpieczonym uprzywilejowanym (senior) zadłużeniem. Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych (high yield

Absurd w Danii: odszkodowanie za różne ceny usług fryzjerskich dla kobiet i mężczyzn

Rada ds. równego traktowania kobiet i mężczyzn zareagowała na skargę klientki salonu fryzjerskiego, w którym strzyżenie kobiet oferuje się za 528 koron (94 dol.), a strzyżenie mężczyzn za 428 koron - plus specjalny dodatek, jeśli klient jest długowłosy. Rada zasądziła, że salon ma tej klientce

Vattenfall sprzedał akcje Enei po 12,5 zł za sztukę

usunięty przez skarb państwa, który tłumaczył to potrzebą równego traktowania wszystkich potencjalnych kandydatów do przejęcia Enei. Wyszło na to, że mimo kontrolowania blisko jednej piątej akcji Szwedzi nie mieli wpływu na spółkę. To już kolejna sprzedaż majątku Vattenfalla w Polsce. Państwowe spółki

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców.* Opis przedmiotu zamówienia ma wiodące znaczenie dla możliwości wzięcia

"DGP": Żołnierz też będzie mógł wziąć urlop ojcowski

; dodaje, że w ubiegłym roku trzykrotnie w tej sprawie interweniował w MON pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. W grudniu minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak stwierdził, że "resort dostrzega potrzebę dostosowania uprawnień żołnierzy zawodowych w zakresie ochrony rodzicielstwa do

Czy reklama Perwolla dyskryminuje mężczyzn?

szerszą dyskusję właśnie na temat równego traktowania obu płci w reklamie. - Nie mam żadnych osobistych intencji robienia z tego afery, rzuciłem ten temat jako przyczynek do dyskusji w szerszym kontekście - tłumaczy.Werdykt: 2 do 1Komisja Etyki Reklamy podzieliła się. Paweł Wiśniewski i Wojciech Piwocki

"GP": Będą kary za odmowę usługi

Ostatnia wersja rządowego projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania przewiduje, że niedopuszczalne jest dyskryminowanie z jakichkolwiek przyczyn. Chodzi w szczególności o płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd

Panoptykon: przyjęte w PE rozwiązanie wpłynie na funkcjonowanie internetu

sieci", co oznacza równe traktowanie całego ruchu w sieci, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub aplikacji.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80 zł

przysługujące pracownikowi za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, tzw. postoju. Pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż płaca minimalna za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na skutek

Sąd Najwyższy USA odrzuca żądania Argentyny. Fundusze odzyskają pieniądze?

sąd orzekł, że Argentyna złamała warunki emisji obligacji ze względu na nierówne traktowanie wierzycieli. Miesiąc później zapadł wyrok nakazujący Argentynie wpłatę 1,33 mld dol. na rachunki funduszy oraz zakazujący spłaty innych długów przed uregulowaniem sprawy z funduszami. Argentyński minister

"DGP": mniej wolnych dni w 2011 roku

wolnego w innym terminie. Gazeta dodaje, że pracownicy, którzy są wynagradzani w stawkach miesięcznych, za dłuższą pracę nie otrzymają wyższego wynagrodzenia. A to może prowadzić do nierównego traktowania pracowników wykonujących podobna pracę w tej samej firmie.

Nowe propozycje zwiększenia praw pracowników

umowę na czas określony traktuje się jako zawartą na czas nieokreślony. Projekt ogranicza możliwość podpisywania umowy o pracę na czas określony do jednej i traktuje kolejną umowę na czas określony jako zawartą na czas nieokreślony. Ponadto pracownika i pracodawcę będzie łączyła umowa na czas

"Puls Biznesu": Koniec gry lotniczymi biletami

. Politechnika uznała, że takie postępowanie narusza zasadę równego traktowania wykonawcy, bo nie każdy może korzystać z takich prowizji. Uczelnia nie zażądała także udzielenia rabatu. To drugie - oprócz ceny za wystawienie biletu - pole do nadużyć. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce już od ponad roku alarmuje, że

Dzień Seksu: Relaks a satysfakcja w łóżku

możemy zrobić, by poprawić ten wynik? Sekretem udanego związku, a co za tym idzie - również udanego pożycia, jest wzajemne zrozumienie. Jednak pomimo tego, część mężczyzn traktuje seks jako sposób na rozładowanie całodniowego napięcia. Tymczasem dla pań ważniejsze od wymyślnych technik jest odpowiednie

Relaks a satysfakcja w łóżku

możemy zrobić, by poprawić ten wynik? Sekretem udanego związku, a co za tym idzie - również udanego pożycia, jest wzajemne zrozumienie. Jednak pomimo tego, część mężczyzn traktuje seks jako sposób na rozładowanie całodniowego napięcia. Tymczasem dla pań ważniejsze od wymyślnych technik jest odpowiednie

Moje priorytety: infrastruktura i innowacje

niż na transport będą traktowane mniej niż priorytetowo. Priorytety mamy określone w projektach Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych.Wynikają one z przyjętych przez Radę Ministrów dokumentów strategicznych, krajowych i europejskich, jak Strategia Rozwoju Kraju 2020 czy unijna Europa 2020. Obecne

Jaka jest nasza klasa średnia

nie pogorszył się on w czasie kryzysu - a znaczącej grupie nawet się poprawił. Spędzają wiele godzin w pracy, ale też ponad połowa znajduje czas na co najmniej dwutygodniowe wakacje w roku. Ten grupowy sukces opiera się jednak na bardzo nierównych fundamentach - i opłacony jest poczuciem

Ostatni dzień rozliczeń z fiskusem. Będzie rekord e-PIT-ów

Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym. Należy je pobrać i zachować. Bardzo prawdopodobne, że część z nas po raz ostatni samodzielnie "walczy" z PIT-em. Już w przyszłym roku zeznania

Jak irlandzka firma przejechała się na polskich drogach

Spółka jest zdania, że na jej obecne kłopoty główny wpływ miała budowa odcinka trasy A4 na Rzeszowszczyźnie. Irlandczycy poskarżyli się nawet Komisji Europejskiej, zarzucając Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) m.in. wprowadzanie w błąd zagranicznych firm i nierówne traktowanie

Zapowiedzi prezydenta Rosji nieoczekiwanym wsparciem dla rynków

Warszawa, 08.05.2014 (ISBnews/ TFI PZU) - Rosyjski prezydent bohaterem inwestorów – to stwierdzenie, jeszcze kilka dni temu, można było traktować jedynie w kategorii żartu. I to w dodatku nie najwyższych lotów. Tymczasem, to właśnie słowa Władimira Putina, okazały się być nieoczekiwanym

S&P przyznał rating B+ emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN na 430 mln euro

., natomiast ich terminem zapadalności będzie 15 grudnia 2020 r. Obligacje zostaną sprzedane po cenie równej 100% wartości nominalnej za łączną kwotę 430 milionów euro. Obligacje będą stanowiły uprzywilejowane (senior) zobowiązanie Grupy TVN i w kategorii spłaty będą traktowane na równi z istniejącym i

Wyrok KIO otwiera alternatywnym operatorom pocztowym dostęp do ważnego rynku

. Według niego, praktyka taka prowadziła do dyskryminacji niezależnych operatorów pocztowych i uderzała w podstawowe prawa obywatelskie. "Dzięki bezprecedensowemu wyrokowi KIO prywatni operatorzy pocztowi zabiegający o kontrakty dla instytucji publicznych będą wreszcie traktowani na równi z Pocztą

Resort infrastruktury chce przekazać samorządom trójmiejską SKM

innych samorządów". Jego zdaniem pozostałe samorządy mogłyby odebrać takie działanie jako nierówne traktowanie przez rząd, co z kolei utrudniłoby rozmowy z nimi na temat restrukturyzacji Przewozów Regionalnych. "Łatwiej będzie to przeprowadzić, wbudowując usamorządowienie SKM w pewien większy

Mostostal-Export wybierze w ciągu 8 tygodni kandydata na potencjalnego inwestora

% w udziale głosów na walnym zgromadzeniu spółki, przedterminowy wykup obligacji Calatrava Capital Fund (CY) Ltd. i ostateczne rozwiązanie relacji biznesowych z tym podmiotem, objęcie pakietu akcji po cenie równej lub większej 50 groszy za akcje. "Wejście na ścieżkę indywidualnych i wyłącznych

"DGP": nielegalne ogłoszenia o pracę: wizualny supermężczyzna

pracy, zamieszczonych w prasie codziennej i internecie. Wyniki badań są dla polskich pracodawców miażdżące, pisze "DGP". Blisko 25 tys. ogłoszeń zawiera zapisy, które mogły prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Oczywiście najczęściej naruszane są przepisy dotyczące

Równość w internecie? Zdecyduje europarlament

założeniami mogą naliczać dodatkowe opłaty za preferencyjne traktowanie jednej firmy pod warunkiem, że nie spowalnia to pobierania treści od jej konkurentów. Drugi pakiet to kompromis wypracowany przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Ten pakiet poprawek chroni neutralność internetu. Ale z

"DGP": pomysły polityków na służbę zdrowia

stomatologicznych czy ginekologicznych wykonują podmioty prywatne. I apeluje, by w rękach państwa pozostawić ratownictwo medyczne. Podobny postulat ma PJN. Platforma zapowiada natomiast równe traktowanie sektora prywatnego i państwowego. "Dziennik Gazeta Prawna" przepytał w tej sprawie: Beatę Małecką

Resort finansów chce opodatkować zyski z polisolokat

zapewni równe traktowanie świadczeń o charakterze inwestycyjnym z obu rodzajów ubezpieczeń w rozumieniu przepisów podatkowych" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.Ministerstwo liczy na wzrost dochodów budżetowych, ale nie potrafi podać skali tego wzrostu. Projekt nie przewiduje przepisów przejściowych

Niesprawiedliwe opłaty portowe trafią do Brukseli. Trójmiasto ma się bać?

skarbu państwa, 25 proc. zasila budżet poborcy.Jak podkreśla Rada Interesantów Portu, przez nierówne traktowanie zachodniopomorskie spółki portowe już na starcie są w gorszej pozycji: mają wyższe koszty działalności. Pieniądze trójmiejskich spółek idą na inwestycje, miliony ze spółek zachodniopomorskich

"PB ": "Żaden normalny inwestor nie zainwestuje w polską służbę zdrowia"

w Polsce cofnie się o pół wieku.Na nierówne traktowanie publicznych i niepublicznych placówek zwraca też uwagę prof. Paweł Buszman, założyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca. Jego zdaniem to niegospodarność publicznych szpitali skłoniła resort zdrowia do obniżenia wycen świadczeń w kardiologii.

DB Schenker Rail Polska: Obniżenie stawek dostępu do infrastruktury to za mało

Warszawa, 10.03.2014 (ISBnews) - Ostatnie obniżenie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej to zbyt mało, by umożliwić pomyślny rozwój kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Niezbędna jest poprawa stanu infrastruktury i równe traktowanie przewoźników w dostępie do terminali i punktów

Lista płac w firmach będą do wglądu?

płace były jawne, pracodawcy by tak nie postępowali - mówi dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych. I wyjaśnia: - Jeśli chcemy wynagradzać ludzi sprawiedliwie, musimy pracownikom pozwolić ocenić, czy w porównaniu z innymi są równo traktowani - dodaje. Wreszcie podobna idea mogłaby pomóc w

Trwa wypłacanie "trzynastek". "To przywilej", "Skasowanie ich byłoby równaniem w dół"

ustalenie, do jakiego poziomu zarobków "trzynastki" są wypłacane - przyznaje Michał Lewandowski. - Te dodatkowe pensje przyznawane są powszechnie. Nie wyobrażam sobie, że w tych masach zatrudnionych w sektorze publicznym wszyscy pracują równie dobrze - dodaje Staniewicz. - Dlatego "trzynastki

"PB": Koniec gry lotniczymi biletami. Wygrała droższa oferta

. Politechnika uznała, że takie postępowanie narusza zasadę równego traktowania wykonawcy, bo nie każdy może korzystać z takich prowizji.Uczelnia nie zażądała także udzielenia rabatu. To drugie - oprócz ceny za wystawienie biletu - pole do nadużyć. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce już od ponad roku alarmuje, że

Marcin Korolec: Przez wyśrubowane normy klimatyczne nowe inwestycje omijają Europę

, a gospodarka amerykańska nie będzie nakładać na siebie takich ograniczeń, to trudno mówić o równych szansach na rynku - uważa Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty. Przeciwko rezygnacji z tradycyjnych źródeł energii protestował niedawno w Krakowie również Etienne Davignon, wiceprezes

Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia kart katalogowych

zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dopuszczenie możliwości zmiany oferowanego asortymentu już po upływie terminu składania ofert, gdy znane są oferty innych wykonawców, prowadziłoby w istocie do uprzywilejowania jednego wykonawcy i naruszenia wspomnianych zasad. Podstawa prawna

Obama vs. spekulanci 1:0

Do tej pory członkowie giełd towarowych w USA, czyli głównie duże banki inwestycyjne i domy maklerskie, w przypadku zawierania transakcji niezwiązanych z działaniami klientów traktowani byli na równi z inwestorami zabezpieczającymi wahania cen surowców (np. rafinerie, firmy wydobywcze, rolnicy

Unia Europejska oddaliła polską skargę dotyczącą emisji CO2

wykorzystaniu referencyjnej wydajności gazu ziemnego oraz przyjęła to paliwo jako paliwo referencyjne.Drugi zarzut dotyczył tego, że Komisja nie uwzględniła zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych regionach UE i przez to naruszyła zasadę równego traktowania.Polska zarzuciła też KE, że naruszyła zasadę

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Odwołanie na powyższe czynności przysługuje wykonawcy niezależnie od wartości zamówienia i trybu, w jakim jest prowadzone postępowanie. Nawet jeżeli wartość zamówienia jest

Ustawa tnąca OFE budzi zastrzeżenia konstytucyjne

mniej dolegliwe rozwiązania dla osiągnięcia zakładanych celów;zasady równego traktowania podmiotów wobec prawa, ze względu na fakt, że równocześnie z zakazem reklamy OFE ZUS będzie mógł swobodnie prowadzić swoją kampanię informacyjną. Odnosi się to również do umorzenia tylko tej części obligacji SP z

Licytacja na miesiące. Obok meritum

stosowane z zupełnie innego powodu. Otóż przepisy Kodeksu pracy przewidują, że człowieka zatrudnionego na takiej umowie można zwolnić, a okres wypowiedzenia wynosi... 14 dni. Pracownik na czas nieokreślony może liczyć na 3-miesięczny termin wypowiedzenia. To oczywista niesprawiedliwość i nierówne

"Dziennik Gazeta Prawna": Płacą wszystkim po równo

umów cywilnoprawnych. Jak czytamy, ustawa o równym traktowaniu zakazuje takiej dyskryminacji. Jeśli zleceniobiorcy lub samozatrudnieni uznają, że firma traktuje ich gorzej od innych zatrudnionych, mogą się domagać zaniechania naruszeń i wypłaty odszkodowania. "Dziennik Gazeta Prawna" zaznacza

Niewykwalifikowani pracownicy z Azji chcą mieć swoje prawa

sprawiedliwego wynagrodzenia, lepszej ochrony prawnej i równego traktowania zgodnie z lokalnym prawem oraz dni wolnych od pracy. Kampanię wspiera Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO). Filipiny, jeden z największych eksporterów siły roboczej na świecie z blisko 8 mln obywateli pracujących za granicą, na swojej

Nasi chorowici mundurowi

zwolnień lekarskich.Rząd i tak idzie mundurowym na rękę, bo uwzględnia specyfikę ich pracy. W razie kłopotów zdrowotnych, które są efektem służby, nadal będą dostawać zasiłek równy 100 proc. wynagrodzenia.Wiem, że to się związkowcom nie podoba, bo o tym, czy choroba jest związana z pracą, będzie decydować

XXIV Bieg Powstania Warszawskiego. O czym pamiętać na kilka dni przed startem?

kontuzji należy pamiętać o właściwym odpoczynku. Doświadczeni zawodnicy traktują go niczym świętość. Z kolei początkujący biegacze często nie doceniają korzyści, jakie niesie prawidłowa regeneracja. Jednak pomimo mniejszego kilometrażu, oni również powinni o niej pamiętać. Zależność jest prosta - siła i

NIK: na bezprawnym użytkowaniu ziemi Skarb Państwa traci miliony

wodną oraz zapewnienie równych zasad traktowania osób zainteresowanych ich dzierżawą. Ponadto według Izby należy zmienić ustawę o płatnościach bezpośrednich w taki sposób, aby osoba niebędąca właścicielem musiała wskazać inny tytuł prawny, na podstawie którego użytkuje ziemie i w związku z tym ubiega

Kryzys w Chinach? Otwórzcie bardziej swój rynek

doprowadziły chińską gospodarkę do przedłużonego okresu silnego wzrostu, obecnie nie są już one dla niej korzystne. Chodzi przede wszystkim o dysproporcję w traktowaniu przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, jak również obecność monopoli w niektórych sektorach rynku. Zdaniem Izby centralne planowanie

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

zasady: wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, przejrzystości procedur przetargowych i równego traktowana przedsiębiorców.Istotnym elementem ogólnoeuropejskiego systemu zamówień publicznych jest jawność procedur przetargowych.Gdzie szukać ogłoszeń?W przypadku zamówień publicznych, których wartość

Więcej kobiet dostanie rentę po mężu. Po rozwodzie też się należy

wyrokiem sądu lub ugodą sądową, są niekonstytucyjne. A dokładniej nie spełniają konstytucyjnej zasady równego traktowania obywateli przez państwo. Trybunał rozpatrywał sprawę kobiety, która miała ustną umowę z byłym mężem o wypłacie alimentów. Gdy po jego śmierci poprosiła ZUS o wypłatę renty, Zakład

"Niech Kwaśniewski nie będzie dzieckiem" - J.K. Bielecki o Azotach i przywilejach

, tarnowskie i puławskie zakłady azotowe nie były traktowane jako firmy o strategicznym znaczeniu.Inwestor rosyjski sterowany przez państwoByły prezydent zarzucił też rządowi, że ten nie traktuje równo wszystkich potencjalnych inwestorów. - Dopowiedzmy sobie pewne rzeczy - mówił Bielecki. - Oczywiście gdzieś

"Firmy odbierające śmieci w Łodzi mogą zbankrutować"

znowelizować przed 1 stycznia. We wrześniu radni przyjęli stanowisko o konieczności obniżenia stawek. Wpisali do niego jeszcze poprawkę, by miasto zapewniało mieszkańcom darmowe worki do selektywnej zbiórki odpadów. - Nie wiem, czy w ogóle to wprowadzimy, bo byłoby to nierówne traktowanie mieszkańców z

Czy pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie pracownika

realizowane są zasady równego traktowania w zatrudnieniu, które polegają na takim samym traktowaniu pracowników pod względem zadaniowym i uposażeniowym, kiedy wystąpią trudności ekonomiczne pracodawcy (możliwe tylko za pomocą zastosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy).

Raport Biura Informacji Kredytowej: Polak słaby z kredytów

- Kto z państwa zna swój scoring? - takim pytaniem Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej, rozpoczął konferencję prasową. - Mieszkańcy krajów rozwiniętych znają swój scoring równie dobrze jak numer ubezpieczenia - wyjaśniał. Dodał, że w wielu krajach wysoki scoring, pozytywna historia

Miedziaki będą bite w Wielkiej Brytanii? Z kim NBP podpisze umowę?

odniesieniu do dostaw monet na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przygotował postępowanie w zgodzie z procedurami, zapewniając poszanowanie zasad wspólnotowych: równego traktowania uczestników postępowania i uczciwej konkurencji. NBP analizował również przypadki udzielania zamówień na dostawę monet na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu – jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. 1 stycznia 2004 roku wprowadzona do pierwszego działu Kodeksu pracy w rozdziale zatytułowanym: Równe traktowanie w zatrudnieniu (art. 183a do 183e K.p.).Ochroną zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Wiener Werkstätte

& Crafts, szczególnie Guild and School of Handicraft Charlesa Ashbee. Głównym założeniem Warsztatów było równe traktowanie rzemieślnika i projektanta, którzy wspólnie mieli sygnować ukończony produkt. Po roku 1905 styl Wiener Werkstätte wyparł secesję i stał się głównym nurtem ówczesnego Wiednia

Równość (polityka i socjologia)

Równość - kategoria filozofii społecznej i politycznej, porównująca wzajemny status ludzi.Wyróżniana jest m.in.: Równość pozioma - jednakowe szanse dla jednakowych ludzi Równość pionowa - odmienne traktowanie różnych ludzi tak, aby zniwelować różnice spowodowane różnicami w wykształceniu, miejscu

Neutralność światopoglądowa państwa

w art. 25 ust. 2 formule bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych.Współczesna doktryna zakłada równe traktowanie wszystkich wyznań. Obywatel jest podmiotem mającym takie same prawa i obowiązki bez względu na wyznanie i światopogląd. Literatura Bezstronność religijna

Równouprawnienie

było obok wolności (liberté) i braterstwa (fraternité) głównym hasłem Rewolucji Francuskiej (égalité). Dopiero w XX wieku równe prawa w Europie uzyskały kobiety, co wiązało się z wprowadzeniem praw wyborczych dla kobiet. Definicja socjologicznaW socjologii równouprawnienie oznacza proces prawnego zrównywania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - równe traktowanie