pwn słowniki

Andrzela Gawrońska-Baran

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w SIWZ.

Dżin marki własnej od Aldiego lepszy od markowej konkurencji

Alkohol z sieci dyskontowej Aldi za 9,65 funta za butelkę zdobył srebrny medal w International Spirits Challenge - najbardziej cenionym, międzynarodowym konkursie alkoholi. Dalej uplasowały się m.in. słynny Bombay Sapphire czy Hendricks

Kiedy mamy do czynienia z rażąco niską ceną

Ani polski ustawodawca ani też dyrektywy unijne nie definiują tego pojęcia. Wobec powyższego zamawiający może się jedynie posiłkować orzecznictwem Zespołu Arbitrów i tezami z piśmiennictwa.

Pity 2011: Jak liczyć podatek

słuszny, gdy weźmie się pod uwagę słownikową definicję pojęcia "samotny" (niemający rodziny, towarzystwa; znajdujący się w określonej sytuacji i w określonym czasie zupełnie sam - "Słownik języka polskiego" PWN pod red. dr. Mieczysława Szymczaka, tom III). Tyle tylko, że zdaniem sądu