pup urząd pracy

sprawdź też:

urząd pracy

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska, Ewa Furtak

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

Bezrobotny może otrzymać pomoc w powiatowym urzędzie pracy, ale najpierw trzeba się w PUP zarejestrować. Można to zrobić drogą elektroniczną lub przesłać dokumenty pocztą.

Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jest korzystniejsze? Prawnicy czytelnikom, odc. 91.

Czy skorzystanie z subwencji PFR wyklucza otrzymanie dofinansowania z PUP lub WUP do wynagrodzeń pracowników - pytanie dotyczy mikroprzedsiębiorcy (4 pracowników). Oba są możliwe do otrzymania czy należy złożyć wniosek w wybranym urzędzie? Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników udzielanych przez PUP czy WUP jest korzystniejsze?

Rollercoaster na rynku pracy w Wałbrzychu. Covid odciska na nim swoje piętno

Rollercoaster na rynku pracy w Wałbrzychu. Covid odciska na nim swoje piętno

; podkreśla prezes WSSE. Na pozytywny wpływ WSSE na wałbrzyski rynek pracy zwraca uwagę Marzena Radochońska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Podkreśla jednak, że wiele ofert pracy generują też pracodawcy spoza strefy. – Funkcjonujący poza strefą ekonomiczną przemysł wałbrzyski

Pomoc dla firm? Chodziłem do banków i ZUS, i na dzień dobry jestem 2600 zł w plecy. Czy to ja je ratuję? [LIST CZYTELNIKA]

Pomoc dla firm? Chodziłem do banków i ZUS, i na dzień dobry jestem 2600 zł w plecy. Czy to ja je ratuję? [LIST CZYTELNIKA]

możliwości jej zwrotu, ponieważ ZUS ma czas na rozpatrzenie wniosku 30 dni (dzisiaj jest 8.04.2020), więc przepadło. 3. Powiatowy Urząd Pracy Już jako desperat przeglądam stronę internetową PUP, w międzychodzie szukając jakieś pomocy typu kredyt lub cokolwiek w związku z tym, że za kilka dni, góra tydzień

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

przedstawieniu pliku dokumentów, np. dyplomów z uczelni czy świadectw pracy. Wiedzę, co i jak zrobić, można znaleźć na stronach internetowych PUP lub bezpośrednio u doradcy zawodowego w urzędzie. Generalnie, lepiej jest skontaktować się z doradcami, bo studiowanie skomplikowanych, pełnych wyłączeń i różnych

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

przyznawania i wydatkowania dotacji ustalane są samodzielnie przez powiatowe urzędy pracy (PUP). Dlatego zanim zaczniesz się starać o pomoc w założeniu własnej firmy, koniecznie zajrzyj na stronę internetową swojego PUP (adresy stron wszystkich urzędów pracy znajdziesz na www.praca.gov.pl – potem kliknij

Jestem zadłużony w ZUS i nie mogę skorzystać z rządowej pomocy. W związku z tym jestem coraz bardziej zadłużony. Co mogę zrobić? Prawnicy czytelnikom, odc. 103.

Jestem zadłużony w ZUS i nie mogę skorzystać z rządowej pomocy. W związku z tym jestem coraz bardziej zadłużony. Co mogę zrobić? Prawnicy czytelnikom, odc. 103.

prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (w tym przypadku należałoby skontaktować się z powiatowym urzędem pracy („PUP”) właściwym ze względu na prowadzenie przez Pana działalności w celu potwierdzenia, że nabór wniosków o pożyczkę jest nadal aktywny – z informacji

FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

kadrowe Urzędów Wojewódzkich, obowiązek składania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nawet przy zmianie stanowiska w ramach jednego kodu zawodu czy brak możliwości 'śledzenia' losów wniosku o wydanie zezwolenia na pracę" - czytamy w komunikacie. FPP i CALPE proponują następujące

BIEC: WRP spadł o w lutym, coraz mniejsze możliwości dalszego spadku bezrobocia

działa w kierunku jego wzrostu, a tym samym prognozuje pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wzrost stopy bezrobocia" - czytamy dalej. W styczniu br. wzrosła liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W urzędach pracy zarejestrowało się o blisko 35 tys. więcej bezrobotnych niż w grudniu (wzrost w

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

urzędzie pracy (PUP) oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w Polsce. (Posiadanie wizy zezwalającej na pracę dotyczy również obywateli krajów o ruchu bezwizowym). Ważne! Pracownicy z sześciu wymienionych państw są zwolnieni z tzw. testu rynku pracy, czyli pracodawca nie

NIK: Nowe skuteczne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych są rzadko stosowane

zawodowej, choć dają szanse na stałą pracę, nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Urzędy pracy na bony na zasiedlenie, bony stażowe czy zatrudnieniowe wydały w latach 2014-2017 zaledwie 5% środków przewidzianych na mobilizację bezrobotnych, wynika z badania przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

wynagrodzenie za pracę albo emeryturę czy rentę. Przedsiębiorca na zasiłku Jeśli prowadzący działalność gospodarczą postanowił ją zawiesić, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i starać się o zasiłek. Osoba, która chce to zrobić, musi złożyć dokumenty określone w

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

zatrudnienia. Instytucjami, które kojarzą pracowników i pracodawców są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). W każdym znajduje się tablica, na której wiszą oferty pracy. Ale PUP-y oferują coś więcej. Można się tam starać o skierowanie na staż, kurs, szkolenie, a nawet o dotację finansową na założenie własnej

BIEC: WRP wzrósł o 0,4 pkt m/m we IX, maleją szanse na spadki stopy bezrobocia

transportowego" - wskazano w raporcie. Niewątpliwie optymistyczne symptomy płyną ze zmiany liczby bezrobotnych, którzy znaleźli pracę, dodał Biuro. "Liczba osób wyrejestrowanych z PUP z tytułu podjęcia zatrudnienia wzrosła drugi miesiąc z rzędu. Tym razem, w sierpniu, w porównaniu do lipca, pracę

Boom na szkolenia. Zabrakło pieniędzy

Boom na szkolenia. Zabrakło pieniędzy

wystąpił o finansowanie dokształcenia - ocenia Dariusz Strzelec, rzecznik PUP w Radomiu. Pole do nadużyć Składając wniosek do urzędu pracy, pracodawca wskazuje firmę, która przeprowadzi szkolenie. A ta przedstawia stawkę. Strzelec zaznacza, że PUP nie przyjmuje tych stawek bezkrytycznie, tylko porównuje z

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

na terytorium Polski przez okres nieprzekraczający 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Aby osoba, którą chcemy zatrudnić, uzyskała taką możliwość, musimy złożyć w PUP oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wraz z załącznikami i dokonać opłaty na konto urzędu. Można to zrobić

BIEC: WRP wzrósł, podaż pracy zaburzona

stosunkowo niski, co wskazuje na niedostateczną ilość efektywnej podaży pracy" - czytamy w raporcie. Zmniejszony odpływ z bezrobocia do zatrudnienia występuje mimo rosnącej liczby ofert pracy dostępnych w urzędach pracy, podkreślono. Autorzy raportu podkreślają, że do PUP-ów trafiają częściej oferty

W co piątej rodzinie są osoby bezrobotne i poszukujące pracy

W co piątej rodzinie są osoby bezrobotne i poszukujące pracy

zarejestrowany jest w urzędzie pracy. Zdecydowana większość bezrobotnych przyznaje, że podstawowym źródłem ich utrzymania są dochody uzyskiwane przez innych członków rodziny (73 proc., od ubiegłego roku wzrost o 5 pkt proc.). 39 proc. zdeklarowanych bezrobotnych stanowią ci, którzy nie podejmują żadnych działań

Lawinowy wzrost liczby zezwoleń na pracę w Polsce, Ukraińcy płacą nawet 300 dol.

Lawinowy wzrost liczby zezwoleń na pracę w Polsce, Ukraińcy płacą nawet 300 dol.

oświadczeń zarejestrowali, odpowiadają: bo Ukraińcy nie zgłosili się do pracy - mówi Paweł Nadziakiewicz, zastępca dyrektora PUP w Krośnie. Czasem urzędy próbują jakoś weryfikować zgłoszenia. - Sprawdzamy NIP, REGON, bo zdarzało się, że oświadczenia wystawiały firmy widma albo takie, które już dawno nie

BIEC: WRP spadł m/m w styczniu, wciąż wysoki popyt na pracę

ujęciu branżowym redukcje miejsc pracy dotyczą głównie producentów odzieży, a największe wzrosty liczby pracowników przewidywane są w przez producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. "Powiatowe urzędy pracy są coraz częściej wybieraną metodą pośrednictwa pracy, co wynika

BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w VI, maleje odpływ z bezrobocia do zatrudnienia

; - czytamy w raporcie. "Spadek odpływu z bezrobocia do zatrudnienia nastąpił pomimo wzrostu liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Po istotnym spadku liczby nowych wakatów dostępnych w PUP-ach, odnotowanym w okresie luty – marzec br. i braku zmian w kwietniu, w maju br. nastąpił

BIEC: WRP wzrósł o 0,7 pkt m/m w VII, okresowy wzrost bezrobocia

, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło o nieco niespełna 3 tys. mniej osób niż w maju (spadek na poziomie niecałych 5%). Był to już czwarty z rzędu miesiąc spadku wartości danego strumienia. W porównaniu do lutego br. pracę w czerwcu znalazło o niespełna

BIEC: WRP ponownie spadł w listopadzie, dalsza poprawa na rynku pracy

liczba bezrobotnych wyrejestrowujących się ze spisu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia oraz wysoka liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy" - czytamy w raporcie.  Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku br. wyniosła 9,6%, zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników

Oto przedsiębiorcy, którzy nie dostali ani złotówki z "tarczy". Kuriozalne powody

wyposażenia typu stoły, krzesła itd. Namioty są wynajmowane na imprezy plenerowe, sportowe, kulturalno-rozrywkowe, w tym koncerty, wigilie miejskie, eventy organizowane dla ludności przez urzędy miast i gmin. Namioty są widoczne na Dożynkach Prezydenckich, konferencjach państwowych i firmowych, odgrywają

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

pożyczki. Rozwiązanie umowy przez pracownika w trakcie okresu trzech miesięcy nie ma znaczenia dla prawa o wnioskowanie o pożyczkę ani o jej umorzenie. Wniosek można złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy (PUP). Warto

Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnianych w Opolu. Skąd ten trend?

stanowią obywatele Ukrainy, reszta to m.in. Rosjanie - mówi Tomasz Kwiatek, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu. Z analiz PUP wynika, że cudzoziemcy podejmują pracę, która dla przeciętnego Kowalskiego nie jest dobrze płatna. - Mamy oferty pracy m.in. dla spawacza z wynagrodzeniem 2 tys. zł. Ale

BIEC: WRP wzrósł o 0,1 pkt w czerwcu, wciąż pozytywne tendencje rynku pracy

urzędach pracy oraz liczba osób przechodzących z bezrobocia do zatrudnienia. Optymistyczne symptomy dotyczące prognozowanej stopy bezrobocia wynikały głównie z wielkości napływu nowych bezrobotnych oraz agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (dane za kwiecień br)" - czytamy w raporcie

BIEC: WRP spadł o 0,8 pkt we wrześniu, pozytywny obraz rynku pracy utrzymuje się

znajdują ponowne zatrudnienie bez pośrednictwa PUP-ów. W raporcie BIEC-a podkreślono, że od początku roku w urzędach pracy rejestrowano średnio ok. 20% więcej ofert pracy każdego miesiąca niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co skutkowało tym, że od początku 2016 r. napływ do bezrobocia

Polska pełna plam wysokiego bezrobocia

kępiński. W czerwcu bez pracy było tam 700 osób, co oznacza stopę bezrobocia na poziomie... 2,4 proc. Niższa stopa bezrobocia - 2,2 proc. - była tylko w Poznaniu. - Na koniec zeszłego roku mieliśmy 2,7 proc. Ale w 2003 r. - 13 proc. - dopowiada Bernadeta Hełka, wiceszefowa Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

: Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny? Pod tym linkiem znajduje się ÓSMY odcinek: Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Pod tym linkiem znajduje się DZIEWIĄTY odcinek: 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać? Pod tym linkiem znajduje

BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w IV, wciąż permanentny brak pracowników

rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. W marcu br., w porównaniu do lutego, liczba zarejestrowanych wakatów zmalała o nieco ponad 25% (zgłoszono nieco ponad 33 tys. mniej ofert pracy niż w lutym). Był to drugi miesiąc istotnego spadku liczby zgłoszeń o wolnych miejscach pracy. Liczba ofert pracy

BIEC: WRP spadł nieznacznie w kwietniu, rynek pracownika jest nadal silny

przypadkach przepływy były mniejsze niż w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. "W marcu 2017, w ujęciu miesięcznym, dość istotnie zmalała liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy. Do PUP-ów zgłoszono o blisko 20 tys. mniej ofert zatrudnienia (spadek na poziomie 13%). Jednocześnie napływ

Zaczęło się poszukiwanie pracowników do rozbudowy opolskiej elektrowni

regionu, a nie osoby z kraju "wyłapane" przez agencje pośrednictwa pracy - wyjaśnia Gabor. Antoni Duda, dyrektor opolskiego PUP, podkreśla, że do rozbudowy EO urząd też jest już przygotowany, a wszystkie zlecenia dotyczące tej inwestycji będzie koordynowała jedna osoba. - Mamy doświadczenie w

BIEC: WRP ponownie spadł w październiku, dalsza poprawa na rynku pracy

bezrobocia rejestrowanego we wrześniu br. wyniosła 9,7%, zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych - 10,2%, co daje spadek o blisko 2 pkt proc. w stosunku do sytuacji sprzed roku. "Co prawda, składowa obrazująca liczbę ofert zatrudnienia dostępnych w powiatowych urzędach pracy we wrześniu br

Praca Ukraińców zdrożeje. Będą dwa rodzaje zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

, Gruzji i Mołdawii - wprowadzono mechanizm oświadczeń. Wystarczy, że pracodawca, który chce zatrudnić np. Ukraińca, złoży je w powiatowym urzędzie pracy, a imigrant może pracować legalnie przez sześć miesięcy w ciągu roku. Ukraińcy, nie zdając sobie sprawy, że oświadczenie jest bezpłatne, często płacą

Pracowników zamykanego Hoopa mogą zatrudnić inne zakłady

następować w okresie od sierpnia do grudnia i jeszcze w tym roku zakład oficjalnie zakończy działalność. Zaraz po zgłoszeniu do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim zwolnień grupowych, doszło też do spotkania między urzędnikami a przedstawicielami firmy, znane są więc pierwsze szczegóły dotyczące

Mikro, ale jaka w nich siła

Radomskiej Strefy Gospodarczej. Czynna jest specjalna infolinia 0 800 INVEST (0 800 468 378). Pieniądze na uruchomienie firmy bezrobotni mogą dostać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. W zeszłym roku dzięki jednorazowym dotacjom na podjęcie działalności gospodarczej powstało 946 firm. W tym roku PUP

Za ponad rok zatrudnianie Ukraińców będzie bardziej skomplikowane

sześciu państw - Rosji, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii - nie muszą się ubiegać o pozwolenie na pracę w Polsce. Wystarczy, że znajdą pracodawcę chętnego do ich zatrudnienia, a ten złoży w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie, w którym potwierdzi ten zamiar. Na tej podstawie otrzymują

Bezrobocie idzie na rekord. W marcu tylko 10 proc.

proc. Liczba osób nowo zarejestrowanych w marcu wyniosła 185 tys. i było to najmniej od pół roku (latem sytuacja na rynku pracy zawsze jest najlepsza). Lekko spadła też liczba osób w najtrudniejszej sytuacji: bez prawa do zasiłku, bez kwalifikacji, absolwentów. Do urzędów pracy napłynęło wyjątkowo dużo

BIEC: WRP spadł m/m w lutym, popyt na pracę pozostaje bardzo wysoki

największe wzrosty liczby pracowników przewidywane są przy wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, a następnie przez producentów metali i producentów pozostałego sprzętu transportowego. "W styczniu br. utrzymała się wysoka podaż nowych ofert pracy. W urzędach pracy

Przedsiębiorca rozgoryczony decyzjami urzędników: Niech się ten kraj wypcha

pozbyć, bo jestem dla niej za stary, nieużyteczny. Ale co to obchodzi urząd pracy? Przecież to ma być pomoc dla bezrobotnych, a nie firm, które ich zwolniły - mówi Papis. - Musieliśmy tak określić kryterium dostępu, żeby uzyskać środki z programu Kapitał Ludzki - mówi Aleksandra Bochenek z PUP w Będzinie

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

mówią prawdę - zapewnia Adam Panek z Urzędu Pracy w Rzeszowie. Rzut oka na mapę i widzimy, że stopa bezrobocia rejestrowanego na jego terenie niemal równa się tej BAEL-owskiej. Dobra sytuacja według obu metodologii jest za to w Wielkopolsce. - Pracy w Poznaniu jest dużo - mówi Agnieszka Kownacka z PUP w

BIEC: WRP spadł w grudniu, większość składowych sugeruje poprawę na rynku pracy

liczby ofert pracy kierowanych do urzędów pracy. W listopadzie, w rejestrach PUP-ów pojawiło się o ok. 13 tys. więcej ofert pracy niż w październiku br. (wzrost na poziomie 11%). W porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego wzrost wyniósł około 28%" - wskazali analitycy. Ponadto

40 tys. zł na własną firmę. Pomoc dla stoczniowców

oczekiwania na nową pracę. Jak? PUP stworzył na terenie stoczni punkt konsultacyjny, gdzie pracownicy urzędu oferują zwalnianym stoczniowcom dostęp do niezbędnej wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, ofert zatrudnienia oraz sposobów szukania pracy. Oprócz pośrednika pracy do dyspozycji

Pieniądze dla bezrobotnych po zmianach. Jak z nich skorzystać?

Już we wrześniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uruchomi pierwsze granty i bony z nowego systemu. Choć wsparcie ma na celu przede wszystkim pomoc bezrobotnym, skorzystają z niego również pracodawcy. Przez najbliższe cztery tygodnie co poniedziałek w "Gazecie Wyborczej" będziemy

Nieubezpieczeni nie zapłacą już za poradę lekarza POZ. Ale zwrócą NFZ koszty leków na receptę

specjalistycznym, których można uniknąć, jeśli na wystarczająco wczesnym etapie pomocy udzieli lekarz POZ. Czy to oznacza, że bezrobotni nie muszą się już rejestrować w powiatowych urzędach pracy tylko dla uzyskania ubezpieczenia? Lepiej się zarejestrować w PUP, bo jeśli lekarz POZ stwierdzi, że konieczne są

BIEC: WRP spadł w marcu, stopa bezrobocia będzie nadal się obniżać

obrazowały stosunkowo pozytywną rotację na rynku pracy. W porównaniu do stycznia br., mniej osób rejestrowało się jako bezrobotne. Podobna liczba osób podjęła zatrudnienie, głównie dzięki zwiększonej liczbie  ogłoszeń  publikowanych w Internecie (liczba ofert pracy napływających do PUP-ów nie

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

: Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny? Pod tym linkiem znajduje się ÓSMY odcinek: Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Pod tym linkiem znajduje się DZIEWIĄTY odcinek: 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać? Pod tym linkiem znajduje

Tak łapią stażystów na emeryturę

Taka historia przydarzyła się kielczaninowi, prezesowi dużej firmy, który prosi o anonimowość. - Do naszej sekretarki zadzwoniła pani, że chce rozmawiać ze stażystami, których właśnie zatrudniliśmy. Stwierdziła, że jest "z urzędu pracy, tego przy Kolberga". - To wzbudziło naszą

Dwa tysiące nowych miejsc pracy pod Poznaniem. W Amazonie

firmie pomoc w poszukiwaniu pracowników. - Zwłaszcza w przypadku pracowników fizycznych, o mniejszych kwalifikacjach, bo pewnie w przypadku kadry kierowniczej Amazon przeprowadzi rekrutację sam - dodaje Magdalena Morze. Jak mogłaby wyglądać pomoc PUP? Urząd może zorganizować tzw. giełdę pracy, czyli

Są duże inwestycje, nie ma pracy dla radomian. Dlaczego?

, że dzięki temu przynajmniej czasowo w Radomiu spadnie bezrobocie, są jednak w błędzie. - Nie zdarzyło się jeszcze, żeby firmy związane z budownictwem drogowym zwróciły się do nas z prośbą o znalezienie pracowników - mówi Dariusz Strzelec, rzecznik prasowy Powiatowego Urzędu Pracy. Dlaczego firmy nie

Polska gastarbeiterów? Samsung we Wronkach zatrudnia Ukraińców

- dodaje. A chętnych nie ma Trudności w znalezieniu pracowników i migracji zarobkowej potwierdzają dane pochodzące z powiatowych urzędów pracy. W tym roku wielkopolskie PUP-y zarejestrowały ok. 50 proc. więcej oświadczeń złożonych przez pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi spoza Unii

Bezrobocie ciągle w dół. Jest najniższe od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

308 tys. osób. Najniższe bezrobocie jest w województwie wielkopolskim - 5 proc. Najwyższe w warmińsko-mazurskim - 13,7 proc. Liczba wakatów i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2016 roku wyniosła 117 tys. Zadeklarowano mniej zwolnień grupowych

Ukraińscy pracownicy w Polsce mają swój związek zawodowy. Pomógł OPZZ

łatwiejsza. Wystarczy, że pracodawca złoży takie oświadczenie do PUP-u. Po zatwierdzeniu urząd wysyła je do potencjalnego pracownika. Ten z oświadczeniem może łatwiej i szybciej dostać polską wizę i pracować tutaj przez 6 miesięcy. W 2013 r. polskie urzędy wydały niecałe 236 tys. oświadczeń, w 2015 r. - już

27-letni asystent posła PiS został prezesem spółki portowej

. Karczewski zastąpił na stanowisku Marię Kowalewską-Koskę, byłą dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, która startowała do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej. Radny idzie do Rezerwy W lipcu prezesem kolejnej spółki podległej ZMPG - Przedsiębiorstwa Usług Portowych Rezerwa - został Patryk Felmet, 27

Młodym nie chce się pracować w sezonie? "Potrzebujemy 80 pracowników. Mamy... ośmiu"

Krótkoterminowej (jednostki działającej przy PUP w Gdańsku). "Pracownik do smażenia naleśników, Jastarnia, 10 zł netto za godzinę pracy" - czytam w jednym z nich. - I nie ma chętnych. Szukam jeszcze pizzermana i pomocy kuchennej, ogłoszenie zamieściłam w internecie dwa tygodnie temu - mówi Agnieszka

Pieniądze ciągle czekają, ale bezrobotni nie chcą dotacji

tak trudno. Bydgoski urząd pracy w tym roku może rozdać dotacje 500 osobom. Ale wygląda na to, że mu się nie uda. Dotąd urzędnicy podpisali niespełna 100 umów z bezrobotnymi. Z kolejnymi 50 sfinalizują je wkrótce. - To wciąż mało - mówi Tomasz Zawiszewski, kierownik powiatowego urzędu pracy. - Jest

Przetargowe oferty pełne niespodzianek

Przetarg organizuje wprawdzie Powiatowy Urząd Pracy, ale sprzęt trafi już do nowo powstającego Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, który od stycznia mieścił się będzie w budynku przy ul. Strycharskiej. Rozpisano go na cztery etapy, finalizowany jest ten ostatni: zakup 75 komputerów. Nie można go

27-latka zatrzęsie łóżkami Polaków? W branży bielizny erotycznej stawia na naturalne pupy i biust oraz minimum Photoshopa [WYWIAD]

pojechać do Urzędu Celnego, zarejestrować się, dostać numer eksportera itp. Jak mi księgowa to wyjaśniła, złapałam się za głowę. W międzyczasie z Australii dzwonili do mnie trzy razy, kiedy wyślę im towar, i kiedy mają zapłacić. To było bardzo pozytywne i dodawało sił do działania. Po sukcesie pierwszej

Giełda pracy czy parodia? Kto korzysta z unijnych programów

barier architektonicznych, miejsca parkingowe) w poszukiwaniu zatrudnienia, mogli czuć się rozczarowani. Większość z 23 stoisk w sali Vivaldi zajmowały instytucje (Powiatowy Urząd Pracy Szczecin, PUP Police, MOPR, PFRON) oraz agencje pośrednictwa pracy. Żadnej oferty nie było dla Tomasza Rabińskiego (38

Radomskie ma potencjał, by zaistnieć na gospodarczej mapie Polski?

. Z kolei grójczanie mają blisko do pracy w Warszawie. Sporo miejsc pracy jest w jednostkach samorządowych, urzędach, szkołach, ok. 350 osób zatrudnia szpital - dodaje. W powiecie szydłowieckim największe w regionie bezrobocie utrzymuje się od lat. - Naszym nieszczęściem było, że duża część

Upadają firmy budowlane, transportowe, fabryki. Bankrutów jest coraz więcej

kolejkach, jakie od początku roku ustawiają się pod Powiatowym Urzędem Pracy na Wildzie, z pewnością te wskaźniki pójdą szybko w górę. Tylko w październiku i listopadzie ok. 10 firm poinformowało PUP o planowanych zwolnieniach kolejnych blisko 280 osób.

Złe kredyty pod opieką

stosowny wniosek. Jego pozytywne rozpatrzenie też nie będzie oznaczało, że bezrobotny kredytobiorca dostanie z urzędu pieniądze - po prostu PUP będzie wysyłał raty kredytu prosto do banku, który takiego kredytu udzielił. Pomoc otrzymają ci, którzy np. utracą pracę na skutek zwolnień grupowych

Zachem - upadłe miasto w mieście. Zwolnieni się nie poddają

, języków, spotykają się z doradcami. Spośród 99 przeszkolonych 44 znalazło pracę. Zwolnionym pomaga też bydgoski urząd pracy. Zdobył dla nich dodatkowe 2 mln zł. Dzięki temu pracę ma 34 dawnych zachemowców. - Ponad 150 znalazło posady bez takiej pomocy - mówi Tomasz Zawiszewski, kierownik PUP. Na

Kryzys paznokci nie tyka

założyło pięć bezrobotnych kobiet. To pierwsza w Bydgoszczy spółdzielnia socjalna. Propozycja Powiatowego Urzędu Pracy. - Oferujemy zabiegi upiększające, makijaż, przedłużenie paznokci, stylizację sylwetki. U nas każda klientka dowie się, jak dobierać kolory, czy lepiej nosić paski czy groszki, w jakiej

Prokuratura sprawdzi dziwny przetarg w PUP

do ruszającego od stycznia Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Wczoraj napisaliśmy, że przetargu nie można jednak rozstrzygnąć, bo firmy przedstawiające najkorzystniejsze oferty w dziwny sposób odpadają. Najpierw krakowski Maxto (z najniższą ceną 194 tys. zł) nie był w stanie dostarczyć z firmy Dell