pup r

Waldemar Paś, Piotr Winnicki

Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jest korzystniejsze? Prawnicy czytelnikom, odc. 91.

Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jest korzystniejsze? Prawnicy czytelnikom, odc. 91.

Czy skorzystanie z subwencji PFR wyklucza otrzymanie dofinansowania z PUP lub WUP do wynagrodzeń pracowników - pytanie dotyczy mikroprzedsiębiorcy (4 pracowników). Oba są możliwe do otrzymania czy należy złożyć wniosek w wybranym urzędzie? Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników udzielanych przez PUP czy WUP jest korzystniejsze?

Rollercoaster na rynku pracy w Wałbrzychu. Covid odciska na nim swoje piętno

Z danych statystycznych wynika, że poziom bezrobocia rośnie, natomiast dostępność ofert pracy maleje - mówi Marzena Radochońska, dyrektor PUP w Wałbrzychu.

Jestem zadłużony w ZUS i nie mogę skorzystać z rządowej pomocy. W związku z tym jestem coraz bardziej zadłużony. Co mogę zrobić? Prawnicy czytelnikom, odc. 103.

Jestem zadłużony w ZUS i nie mogę skorzystać z rządowej pomocy. W związku z tym jestem coraz bardziej zadłużony. Co mogę zrobić? Prawnicy czytelnikom, odc. 103.

prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (w tym przypadku należałoby skontaktować się z powiatowym urzędem pracy („PUP”) właściwym ze względu na prowadzenie przez Pana działalności w celu potwierdzenia, że nabór wniosków o pożyczkę jest nadal aktywny – z informacji

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

dla bezrobotnych wypłacane są z Funduszu Pracy. To pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest przyznawana na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Uwaga! Prawie wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące warunków

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

musi się starać o zaświadczenie od właściwego starosty, iż nie ma chętnych do pracy spośród polskich bezrobotnych zarejestrowanych w pośredniaku. Od 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące oświadczeń uległy zmianom. Pracodawca ma m.in. obowiązek poinformować PUP o faktycznym podjęciu (lub niepodjęciu

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. To m.in. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z potwierdzeniem zameldowania, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub uczelni, świadectwa pracy i inne dokumenty

NIK: Nowe skuteczne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych są rzadko stosowane

Kontroli (NIK). W latach 2014-2017 w Polsce, jak i w Unii Europejskiej odnotowano znaczny spadek poziomu bezrobocia. Jednocześnie wzrastały wydatki na aktywizację bezrobotnych. W 2014 r. na promocję zatrudnienia w Polsce przeznaczono ponad 3,6 mld zł, a w 2017 r. już prawie 4,5 

BIEC: WRP spadł o w lutym, coraz mniejsze możliwości dalszego spadku bezrobocia

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł w lutym 2020 r., po raz piąty z kolei, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Analitycy wskazują na coraz wyraźniejsze ograniczenia

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

zatrudnienia. Instytucjami, które kojarzą pracowników i pracodawców są Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). W każdym znajduje się tablica, na której wiszą oferty pracy. Ale PUP-y oferują coś więcej. Można się tam starać o skierowanie na staż, kurs, szkolenie, a nawet o dotację finansową na założenie własnej

BIEC: WRP wzrósł o 0,4 pkt m/m we IX, maleją szanse na spadki stopy bezrobocia

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,4 pkt m/m we wrześniu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy wskazują, że jest to już piąty miesiąc

BIEC: WRP wzrósł, podaż pracy zaburzona

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł m/m w lipcu 2017 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że pomimo, iż wzrost był większy niż przed

BIEC: WRP spadł m/m w styczniu, wciąż wysoki popyt na pracę

Warszawa, 01.0.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł m/m w styczniu 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że tempo spadku ponownie przybrało na sile

Lawinowy wzrost liczby zezwoleń na pracę w Polsce, Ukraińcy płacą nawet 300 dol.

Lawinowy wzrost liczby zezwoleń na pracę w Polsce, Ukraińcy płacą nawet 300 dol.

Tylko w pierwszej połowie tego roku urzędy pracy zarejestrowały ponad 630 tys. zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. W całym 2015 r. było to ponad 780 tys. W 97 proc. dotyczy to Ukraińców. W sadach pod Grójcem czy Płońskiem brakuje rąk do pracy, szczególnie w sezonie, więc częściej można usłyszeć

FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

nieadekwatne do liczby i rodzaju załatwianych spraw zasoby kadrowe1. W 2018 r. do kontrolowanych Urzędów Wojewódzkich wpłynęło 278 tys. wniosków o legalizację pracy i ponad 180 tys. o legalizację pobytu - co stanowiło odpowiednio niemal siedmiokrotny i ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do 2014 r. Wzrost

Oto przedsiębiorcy, którzy nie dostali ani złotówki z "tarczy". Kuriozalne powody

Oto przedsiębiorcy, którzy nie dostali ani złotówki z "tarczy". Kuriozalne powody

istotną rolę na targach, przyjęciach weselnych czy komuniach. Bezsprzeczny jest więc fakt, że zajmujemy się tym, co od marca 2020 r. poprzez wprowadzenie zakazu organizacji imprez masowych zostało „zamrożone”. Mam ponad 80-procentowy spadek przychodów. Niestety, w kodach PKD wytypowanych do

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

. 29.04.2020, to przysługuje jej dofinansowanie działalności w przypadku spadku obrotów z PUP w wysokości części wynagrodzenia minimalnego? 6)      Czy jeśli odwiesi działalność np. 29.04.2020, to przysługuje jej pożyczka z PUP w kwocie 5000 zł? 7)      Czy można wnioskować i

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

na terytorium Polski przez okres nieprzekraczający 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Aby osoba, którą chcemy zatrudnić, uzyskała taką możliwość, musimy złożyć w PUP oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wraz z załącznikami i dokonać opłaty na konto urzędu. Można to zrobić

BIEC: WRP spadł m/m w XII, sezonowe wzrosty bezrobocia mogą nie wystąpić

Warszawa, 02.01.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł m/m w grudniu 2017 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że sezonowe wzrosty bezrobocia

Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnianych w Opolu. Skąd ten trend?

Rekordowa liczba cudzoziemców zatrudnianych w Opolu. Skąd ten trend?

Liczba cudzoziemców, którzy podejmują pracę w Opolu, rośnie z roku na rok. W 2014 r. w Opolu zostało zatrudnionych 4469 osób, w 2015 już 9328, a do końca lipca tego roku aż 6418. - To rekordowa liczba. Takiego napływu obcokrajowców do pracy w Opolu jeszcze nie widzieliśmy. 98 proc. tej grupy

Polska pełna plam wysokiego bezrobocia

Polska pełna plam wysokiego bezrobocia

W czerwcu stopa bezrobocia spadła do poziomu 8,8 proc. Gdyby spełniły się oczekiwania części analityków i stopa bezrobocia byłaby o jedną dziesiątą punktu procentowego niższa, mielibyśmy ponad 20-letni rekord. Poprzednio bowiem bezrobocie na poziomie 8,7 proc. mieliśmy na początku 1991 r. Jeśli

BIEC: WRP spadł o 0,8 pkt we wrześniu, pozytywny obraz rynku pracy utrzymuje się

znajdują ponowne zatrudnienie bez pośrednictwa PUP-ów. W raporcie BIEC-a podkreślono, że od początku roku w urzędach pracy rejestrowano średnio ok. 20% więcej ofert pracy każdego miesiąca niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co skutkowało tym, że od początku 2016 r. napływ do bezrobocia

BIEC: WRP wzrósł o 0,1 pkt w czerwcu, wciąż pozytywne tendencje rynku pracy

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł  w czerwcu br. o 0,1 pkt m/m, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Jest to pierwszy wzrost wskaźnika od kwietnia 2015 r

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

wraca do Polski. Czy obowiązuje go kwarantanna? Podobno przy powrocie z pracy z krajów skandynawskich kwarantanna już nie obowiązuje? Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

BIEC: WRP spadł do 77,4 pkt w marcu, dobre perspektywy rynku pracy

2008 rokiem. Osiągnięcie porównywalnych wskaźników bezrobocia przy znacznie niższym w porównaniu z 2008 rokiem tempem wzrostu gospodarki oraz kurczącą się w ciągu minionych lat populacją w wieku produkcyjnym (z 64,5% w 2008 do ok. 63% w 2015 r.) pozwala sądzić, iż gospodarka generuje więcej miejsc

BIEC: WRP spadł nieznacznie w kwietniu, rynek pracownika jest nadal silny

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - obniżył się o 0,1 pkt m/m w kwietniu 2017 r. (do 72,1 pkt), podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że rynek

BIEC: WRP wzrósł o 0,7 pkt m/m w VII, okresowy wzrost bezrobocia

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,7 pkt m/m w lipcu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy wskazują, że zazwyczaj o tej porze roku

BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w VI, maleje odpływ z bezrobocia do zatrudnienia

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,8 pkt m/m w czerwcu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy wskazują, że nastąpił spadek odpływu z

BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w IV, wciąż permanentny brak pracowników

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - wzrósł o 0,8 pkt m/m w kwietniu 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Według ekspertów, obecna sytuacja na rynku pracy

Praca Ukraińców zdrożeje. Będą dwa rodzaje zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Od stycznia 2017 r. znikną tzw. oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, na podstawie których Ukraińca czy Rosjanina można było do tej pory zatrudnić bez żadnych formalności. Zastąpią je sformalizowane zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową, a cudzoziemcy mają zacząć

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

świadczenie postojowe, jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności albo jej ograniczenia. Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł netto jest wypłacane przedsiębiorcom, gdy: działalność gospodarcza była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. i nie została zawieszona, a

BIEC: WRP spadł m/m w lutym, popyt na pracę pozostaje bardzo wysoki

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł m/m w lutym 2018 r. po raz piąty z rzędu, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Analitycy podkreślają, że obserwowany

Ukraińscy pracownicy w Polsce mają swój związek zawodowy. Pomógł OPZZ

łatwiejsza. Wystarczy, że pracodawca złoży takie oświadczenie do PUP-u. Po zatwierdzeniu urząd wysyła je do potencjalnego pracownika. Ten z oświadczeniem może łatwiej i szybciej dostać polską wizę i pracować tutaj przez 6 miesięcy. W 2013 r. polskie urzędy wydały niecałe 236 tys. oświadczeń, w 2015 r. - już

BIEC: WRP spadł w marcu, stopa bezrobocia będzie nadal się obniżać

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - ponownie spadł m/m w marcu 2017 r. (o 0,6 pkt do 72,2 pkt), podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Zmiany wartości wskaźnika nadal

Polska gastarbeiterów? Samsung we Wronkach zatrudnia Ukraińców

, dyrektor HR Samsung Electronics Poland Manufacturing. - Szacujemy, że w regionie objętym naszymi działaniami do końca 2015 r. powstanie nawet kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy. Równolegle do działań na rynku lokalnym rozpoczęliśmy rekrutację pracowników zza wschodniej granicy naszego kraju. Wciąż

10 najbardziej bezstresowych zawodów [ZDJĘCIA]

. Zatrudniła ona w 2011 osobę, która objęła stanowisko dyrektora ds. sprężystości łóżek. Tą szczęściarą była Natalie Thomas, której zadaniem było testowanie 46 tys. łóżek tej sieci. Potem okazało się, że Thomas była tak świetna w swoim fachu, że firma ubezpieczyła jej pupę na 4 miliony funtów. Głównym zadaniem

Radomskie ma potencjał, by zaistnieć na gospodarczej mapie Polski?

, niższą zaś lubelski, koszaliński, olsztyński, białostocki. Jeśli chodzi o działalność zaawansowaną technologicznie, atrakcyjność podregionu radomskiego uznano w raporcie za niską (w 2014 r. była najniższa), dla działalności usługowej - przeciętną (była niska). Innowacje. Na początku drogi Od dwóch lat

Upadają firmy budowlane, transportowe, fabryki. Bankrutów jest coraz więcej

regionie splajtowały aż 104 firmy - aż o 61 proc. więcej niż w 2011 r. Zdecydowaną większość, bo aż 82 upadłości, ogłoszono w celu likwidacji majątku, a tylko 22 z możliwością zawarcia układu, a więc z szansą na ocalenie firmy. Co gorsza, w sądach toczy się jeszcze wiele kolejnych postępowań upadłościowych

Pieniądze ciągle czekają, ale bezrobotni nie chcą dotacji

bezrobotny będzie miał dwóch poręczycieli albo np. podpisze akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Pośredniak skorzysta z niego, jeśli firma upadnie przed rokiem albo bezrobotny wykorzysta dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem. W 2012 r. pośredniak dał pieniądze na założenie własnego biznesu

Zachem - upadłe miasto w mieście. Zwolnieni się nie poddają

wypowiedzenie w ostatnich dniach 2012 r., podobnie jak ponad pół tysiąca innych pracowników zakładu. Najtwardsi mieli łzy w oczach. Bo o zakładzie od pokoleń mówili "drugi dom". Schmidt przekroczyła bramę Zachemu jako 15-latka. Wtedy rozpoczęła zakładowe liceum. Po ślubie zamieszkała w przyzakładowym

To była fabryka! Socjal, stołówka, żłobek, wczasy i klub dla inteligentów

;. Na cześć założyciela fabryki nici w dawnej niemieckiej Neusalz. Urzędnicy przyjmują misę. Pan Czesław sprowadził się do Nowej Soli w 1967 r. Ożenił się, mieszkał początkowo u teściów. Na mieszkanie przy ul. Kopernika czekał osiem miesięcy. Wreszcie się doczekał. Krysmann pracował w poznańskiej firmie

Bezrobotny: rząd daje pieniądze, więc biorę

(14,4 tys. zł) - będzie płacił po 150 zł miesięcznie. Wnioski o dopłaty przyjmuje Przemysław Kluskiewicz z PUP, tel. 052 360 43 78, ul. Toruńska 147, pawilon A, p. 502. Można je składać do końca grudnia 2010 r.

Giełda pracy czy parodia? Kto korzysta z unijnych programów

Doskonalenia Zawodowego oraz Stowarzyszenie Aktywność Bez Barier. Pierwszy wystartował w 2009 r., nazywa się "45+ nowe kwalifikacje, nowe perspektywy", drugi (rozpoczęty w styczniu br.) - "Kompleksowe rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych". Oba przedsięwzięcia zostały dofinansowane

W co piątej rodzinie są osoby bezrobotne i poszukujące pracy

w celu znalezienia pracy i nie wyrażają gotowości podjęcia zatrudnienia w najbliższym czasie. W porównaniu z rokiem ubiegłym aktualnie bezrobotni są wyraźnie mniej skłonni do wyrzeczeń w celu podjęcia zatrudnienia. W rejestrach PUP było 1,6 mln bezrobotnych Co mówią statystyki? W marcu z rejestrów

Kryzys paznokci nie tyka

najbardziej pracowite uczennice w technikum kosmetycznym, w którym przez trzy miesiące, w weekendy na umowę o dzieło uczyła wizażu. Piątej nie znalazła. O pomoc poprosiła urzędników z pośredniaka. Alina PUP zaproponował jej Alinę Klatecką. 45 lat, rozwódka, z wykształcenia wizażystka, stylistka, kosmetyczka

Bezrobocie ciągle w dół. Jest najniższe od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

to automatycznie wyklucza osoby, które są zapisane w PUP, ale mają pracę na czarno (i potrzebują statusu bezrobotnego dla świadczeń) albo nie są zainteresowane pracą (bo prowadzą dom czy opiekują się rodziną). Według tzw. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) bezrobocie w Polsce w III