punkty bazowe

mapi, Reuters

Bank Węgier obniżył stopy procentowe o 50 punktów bazowych

Bank Węgier obniżył stopy procentowe o 50 punktów bazowych

Zgodnie z oczekiwaniami analityków Bank Węgier obniżył w poniedziałek stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 6,5 proc. - podaje Reuters.

Na Węgrzech obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych

Bank centralny Węgier zdecydował w poniedziałek o obniżce głównej stopy procentowej o 25 pkt bazowych. Obecnie główna stopa procentowa na Węgrzech jest rekordowo niska i wynosi 6 proc.

EBC-stopy w dół

Europejski Bank Centralny podjął decyzję o obniżce podstawowej stopy procentowej o 50 punktów bazowych, do poziomu 2,5 procent. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami większości analityków.

Węgry obniżają stopy procentowe do poziomu 7,0 proc.

To piąty miesiąc z rzędu, kiedy bank centralny obcina stopy procentowe i ósmy raz od października 2008, kiedy zaskakując wszystkich bank centralny podniósł stopy aż o 3 punkty procentowe. W ciągu ostatnich czterech miesięcy bank ściął stopy procentowe o 250 punktów bazowych. Analitycy oczekują, że

Rosja obcięła stopy procentowe do najniższego poziomu w historii

przypadek cięcia stóp procentowych w Rosji od kwietnia tego roku. W tym czasie bank centralny ciął stopy osiem razy, w sumie zmniejszając ich wartość o 350 punktów bazowych. Zdaniem analityków to jednak nie koniec. - Decyzji banku centralnego można było się spodziewać, ale widzimy miejsce na dalsze

Bank Czech niespodziewanie obniżył stopy procentowe

Stopę dyskontową bank Czech pozostawił na dotychczasowym poziomie 0,25 procent, a lombardową obniżył o 25 punktów bazowych do poziomu 2,0 procent. Od czerwca 2008 czeski bank centralny obniżył stopy procentowe o 2,5 punkta procentowego, jednak w ostatnich miesiącach nie zmienił poziomu głównej

Japonia obniża stopy procentowe

Bank Japonii poinformował, że decyzja ma związek z kryzysem finansowym i osłabieniem japońskiej gospodarki. Według banku, w ciągu kolejnych kilku kwartałów dojdzie stabilizacji japońskiego eksportu, a spadające ceny surowców będą miały wpływ na mniejszą inflację.

Bank Węgier obniżył stopy procentowe

Bank Węgier zdecydował się na drugą z rzędu mocną obniżkę stóp procentowych po tym jak w lipcu ściął główną stopę aż o 1 proc. - po raz pierwszy od pół roku. Tym razem analitycy spodziewali takiej decyzji po tym jak gospodarka węgierska daje pierwsze sygnały ożywienia. Co prawda PKB kraju w II kwar

W Wielkiej Brytanii stopy procentowe w dół

Ostatnia obniżka ceny pieniądza w Wielkiej Brytanii miała miejsce 5 lutego - wówczas główna stopa procentowa została obniżona o 0,5 pkt. proc., do najniższego poziomu w 315-letniej historii Banku Anglii.

MFPR wydał rozporządzenie dot. udzielania pomocy na antykryzysowych zasadach

formie pożyczki. Oprocentowanie pożyczki ma być równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, w sprawie metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych obowiązującej na 1 stycznia 2020 r., powiększonej o co najmniej: 1 w pierwszym roku trwania pożyczki: - 25 punktów

Getin Noble Bank: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 140-200 mln zł w 2020

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie 140-200 mln zł, podał bank. Wpływ ten

Tajlandia po raz pierwszy od kryzysu podnosi stopy procentowe

Chartered, powiedział Reutersowi, że następnych podwyżek można się spodziewać zarówno w sierpniu, jak i w październiku. Od grudnia 2008 r. do kwietnia 2009 r. tajski rząd obniżył stopy o 250 punktów i aż do tej pory pozostawił je na rekordowo niskim poziomie 1,25 proc.

Komentarz do rynku złotego - złoty czeka na dane

Uwaga inwestorów powinna koncentrować się przede wszystkim na raportach o produkcji przemysłowej i inflacji bazowej. Takl jak inne dane, zostaną one opublikowane o godzinie 14:00. Rynek oczekuje, że podobnie jak w marcu, produkcja w kwietniu wzrośnie o 7% R/R. Inflacja bazowa bez cen żywności i

Bank Pekao chce utrzymać koszty ryzyka na poziomie 45 pb w 2018 roku

okolicach 45 punktów bazowych będziemy oscylować" - powiedział Kubiak podczas konferencji prasowej.  Koszty ryzyka Pekao wyniosły 44 pkt bazowych w 2017 roku, co oznacza spadek o 1 pb w skali roku.  Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo

MFPR: Projekty rozporządzeń ws. pożyczek i dotacji dla firm trafiły do KE

bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, w sprawie metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych obowiązującej na 1 stycznia 2020 r., powiększonej o co najmniej: 1. w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym rok: - 25 punktów bazowych – dla

BGŻ BNP Paribas oczekuje kosztów ryzyka poniżej 60 pb w 2018 r. 

wyniósł 64 punktów bazowych. Oczekujemy, że w tym roku ten koszt będzie normalizował się i będzie utrzymywał się na poziomie poniżej 60 punktów bazowych "- powiedziała Aranda podczas konferencji prasowej.  Kierujący Bankiem BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański powiedział w niedawnym

B. Handlowy: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy o 150-180 mln zł

Polityki Pieniężnej decyzje z 17 marca 2020 r., 8 kwietnia 2020 r. i 28 maja 2020 r. związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności obniżeniem stopy referencyjnej o 140 punktów bazowych) będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy łącznie w przedziale 150-180 mln zł w 2020 r." - czytamy

Pekao: Obniżki stóp przez RPP obniżą wynik finansowy grupy o ok. 650-700 mln zł

;Szczególnie istotne znaczenia mają decyzje Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stopy referencyjnej 17 marca 2020 roku, 8 kwietnia 2020 roku oraz 28 maja 2020 roku (łącznie o 140 punktów bazowych, do obecnego poziomu 0,1%). Powyższe trzy decyzje o obniżce stóp łącznie zmniejszą wynik finansowy netto

mBank oczekuje 55-60 pkt bazowych kosztów ryzyka w 2017 r. 

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - mBank oczekuje znormalizowanego poziomu kosztów ryzyka w tym roku na poziomie 55-66 punktów bazowych, poinformował wiceprezes ds. finansów Christoph Heins.  "Oczekujemy w tym roku znormalizowanego poziomu kosztów ryzyka rzędu 55-60 pkt

Idea Bank: Mediana wpływu obniżek stóp na wynik odsetkowy to 22 mln zł w br.

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Idea Bank szacuje, że obniżka stóp procentowych przez RPP łącznie o 140 punktów bazowych wpłynie pozytywnie na wynik odsetkowy banku w 2020 na poziomie 33 mln zł w wariancie optymistycznym, a o 11 mln zł w wariancie pesymistycznym, podał bank.  

Były wiceprezes NBP: RPP powinna obniżyć stopy

Krzysztof Rybiński przypomina jednocześnie, że wciąż NBP utrzymuje koszt pieniądza na wyższym poziomie niż jeszcze półtora roku temu, gdy stopy procentowe były poniżej 5 procent. Zdaniem ekonomisty, Polskę może dotknąć recesja, która nie musi oznaczać kurczenia się gospodarki, ale zaznaczy się wzros

Bank Pekao oczekuje wzrostu marży odsetkowej netto o 1-2 pkt bazowe kwartalnie

Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje, że w kolejnych kwartałach jego marża odsetkowa netto będzie rosła o 1-2 punkty bazowe, poinformował prezes Michał Krupiński.  "Zgodnie ze strategią, zakładamy, że powinniśmy zwiększać marżę odsetkową 1- 2 bipsy w każdym

Bank Handlowy: Wynik odsetkowy będzie niższy o ok. 100-130 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczące obniżenia stopy referencyjnej łącznie o 100 punktów bazowych będą miały negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy Banku Handlowego. W chwili obecnej wpływ ten jest szacowany w przedziale 100-130 mln zł w 2020

Bank Pekao oczekuje wzrostu marży odsetkowej o 1-2 pkt bazowe kwartalnie

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje, że jego marża odsetkowa netto będzie rosła o 1-2 punkty bazowe kwartalnie, przy dalszej silnej akcji kredytowej - szczególnie w segmencie kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz stabilnym koszcie finansowania,  poinformowali

Fitch oczekuje podwyżek stóp proc. o 50 pb w 2019 i o 50 pb w 2020 r.

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings spodziewa się, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższy stopy procentowe o 50 punktów bazowych w 2019 r. - do 2% w przypadku głównej stopy referencyjnej - i o kolejne 50 punktów bazowych w 2020 r., poinformował ISBnews Paul Gamble - senior

Bank Millennium oczekuje kosztów ryzyka w wys. 60 pb w kolejnych kwartałach

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje, że w IV kwartale br. i w 2020 roku koszt ryzyka będzie sięgał ok. 60 punktów bazowych. Wynik z odsetek w IV kw. będzie porównywalny do osiągniętego w III kw. - podobnie jak marża odsetkowa netto, która będzie w ostatnim kwartale tego

Kościński: Nie planujemy obecnie wychodzenia z obligacjami na rynki zagraniczne

podało wczoraj, że sprzedało 3-letnie benchmarkowych euroobligacje o wartości nominalnej 2 mld euro przy rentowności -0,11% wobec popytu wynoszącego ok. 6 mld euro. Obligacje wyceniono na 29 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność -0,11%, przy rocznym kuponie 0%. (ISBnews

BOŚ Bank: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy banku o 48-63 mln zł w 2020 r. 

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie od 48 do 63 mln zł, podał bank. Wpływ ten

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje do kwoty 40 mln zł

formy dokumentu (zdematerializowane)" - czytamy w komunikacie. Wysokość oprocentowania stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 490 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu obligacji nastąpi 13 grudnia 2024 roku przy czym emitent będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu

Inflacja może wspiąć się na podwyższony poziom ok. 3% r/r w br. wg analityków

prywatnych środków transportu - wzrosły o 5,4%, podał też Urząd.  Ekonomiści oczekują inflacji bazowej w czerwcu w zakresie 4-4,2% r/r - najwyższej od końca 2001 roku. Za czerwcowym odczytem zdaniem ekonomistów prawdopodobnie stały czynniki kosztowe - podwyższone ceny usług z uwagi na wkład

Inflacja może silnie wyhamować od początku 2021 roku wg analityków

bieżącego wzrostu inflacji bazowej zaskakuje i poprzez podwyższenie punktu startowego poskutkowała podwyższeniem inflacji bazowej w najbliższych miesiącach (w stosunku do dotychczasowych oczekiwań), niemniej  w naszej ocenie trend wzrostowy inflacji bazowej będzie wygasał. Podtrzymujemy oczekiwania, że

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

-III), Rada Prezesów postanowiła, że stopa procentowa każdej operacji będzie o 10 punktów bazowych wyższa niż średnia stopa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu za czas trwania danej operacji TLTRO. W przypadku banków o kwalifikowanych wierzytelnościach netto powyżej benchmarku stopa

Mocna przecena złotego: Euro i CHF najdroższe od 2016 roku, USD powyżej 4 zł

ogłoszony wczoraj przez Narodowy Bank Polski spektakularny, bo po raz pierwszy w historii, program ilościowego luzowania. Połączony z oczekiwaną dziś decyzją Rady Polityki Pieniężnej (RPP) odnośnie obniżki stóp procentowych o 25 lub 50 punktów bazowych, co jeszcze dwa tygodnie temu uważane było za krok mało

Spowolnienie inflacji we wrześniu jest zjawiskiem przejściowym wg analityków

w sierpniu. W ujęciu miesięcznym inflacja spadła o 0,1%. Kolejny miesiąc z rzędu inflacja CPI wzrosła powyżej celu NBP.  Według ekonomistów, we wrześniu przyspieszyła inflacja bazowa, dochodząc do poziomu 2,3-2,4% r/r wobec 2,2% w sierpniu. Niektórzy analitycy zwracają uwagę, że na początku

Inflacja może spowolnić do ok. 2-2,5% r/r na koniec tego roku wg analityków

. Ekonomiści oczekują inflacji bazowej w maju w zakresie 3,7-3,8% r/r. Zdaniem niektórych analityków na początku I kw. 2021 roku inflacja powinna się obniżyć w okolice dolnego ograniczenia przedziału odchyleń od celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.). Według ekonomistów, dzisiejsze dane są neutralne dla Rady

ING Bank Śląski sfinalizował zakup 45% akcji NN TFI za 166,3 mln zł  

NN Investment Partners International Holdings B.V., podał bank. Cena nabycia płatna na zamknięciu transakcji, po dokonaniu stosownych korekt, wyniosła 166,3 mln zł. Bank szacuje, że transakcja obniży skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o ok. 16 punktów

MF sprzedało 3-letnie euroobligacje za 2 mld euro przy ok. 6 mld euro popytu

-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 7 lipca 2023 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 2 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie ok. 6 mld euro" - czytamy w komunikacie. "Obligacje wyceniono na 29 punktów bazowych powyżej średniej stopy

ING BSK: Wdrożenie MSSF 16 obniży współczynnik Tier I i łączny wskaźnik o 10 pb

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski szacuje, że wprowadzony z dniem 1 stycznia standard MSSF 16 spowoduje obniżenie skonsolidowanego współczynnika Tier I i łącznego  wskaźnika kapitałowego banku o ok. 10 punktów bazowych, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk. 

GPW wprowadziła indeksy makrosektorowe i futures na WIG.Games

obrocie giełdowym są dostępne nowe kontrakty terminowe, dla których instrumentami bazowymi są indeks WIG.GAMES (grupujący producentów i wydawców gier komputerowych) oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN (grupujący spółki z sektorów: banki, ubezpieczenia, rynek kapitałowy, wierzytelności), WIG.MS-BAS

Szpunar z NBP:Spowolnienie strefy euro największym ryzykiem dla wzrostu w Polsce

;. "Co do innych czynników, które determinują punkt startowy naszej projekcji, to zaskakująco silny wzrost inwestycji, zwłaszcza prywatnych" - wskazał także Szpunar. "Mamy do czynienia z wysokim popytem inwestycyjnym - i wystąpi on w całym roku bieżącym i nawet przyniesie się na przyszły

Kruk uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł

wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 35 mln zł" - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla 3-miesięczych depozytów międzybankowych powiększonej o 350 punktów bazowych, podano także

Inflacja średnioroczna może sięgnąć 3,6% r/r w 2020 r. wg analityków

się, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w grudniu 3,2% r/r wobec 2,6% r/r odnotowanych w listopadzie br. Zdaniem analityków, w kolejnych miesiącach czynnikami oddziałującymi w kierunku zwiększenia inflacji będą wzrosty dynamiki cen energii dla gospodarstw domowych

Rynek walutowy czeka na popołudniowe dane makroekonomiczne

wiara w obniżki stóp procentowych przez Fed, tym mocniejszy będzie złoty. I odwrotnie. Z punktu widzenia złotego dużego wpływu na notowania nie powinny mieć natomiast dane o inflacji bazowej w Polsce. Narodowy Bank Polski opublikuje je o godzinie 14:00. Wczorajsze dane o inflacji CPI pozwalają

Łon z RPP: Warto pomyśleć o szybkiej obniżce stóp procentowych o 25 pb

mogło ułatwić podjęcie szybkiej decyzji o obniżce stóp procentowych o 25 pkt bazowych" - wskazał członek RPP. Jednak, jak podkreślił, z jego punktu widzenia czynnikiem podstawowym jest obawa o skutki ewentualnej recesji jaka miałaby miejsce w USA, skutki dla gospodarki globalnej, w tym oczywiście

GPW wprowadza kontrakty term. na na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe

wrześnie tego roku. Decyzją zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 30 września tego roku w obrocie giełdowym będą dostępne nowe kontrakty terminowe, dla których instrumentami bazowymi będzie indeks WIG.GAMES (grupujący producentów i wydawców gier komputerowych) oraz indeksy

MF dokonało wyceny obligacji nominowanych w euro o wartości 1,5 mld euro

nominowanych w euro o terminie wykupu 10 lutego 2025 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1,5 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 6,5 mld euro" - czytamy w komunikacie. "Obligacje wyceniono na 19 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność

Prezes Santander BP: 'Walczymy' o poprawę wyniku netto r/r w całym 2019 r.

. wyniosły 0,88% wobec 0,81% kwartał wcześniej i 0,8% rok wcześniej. Bank podkreśla, że wzrost kosztów ryzyka w II kw. br. miał charakter przejściowy. "Nasz guidance na ten rok mówi, że koszt ryzyka kredytowego będzie wynosił ok. 80 pkt bazowych. W I kwartale mniej więcej tam byliśmy, w II kwartale

Savills: Rynek nieruchomości komercyjnych w 2020 będzie gorszy maks. o 20% r/r

, podano także. Savills szacuje, że w sektorze biurowym, w przypadku najlepszych obiektów w centrum Warszawy, dokonała się ich korekta na poziomie 25-50 punktów bazowych. Przekłada się to obecnie na stopy kapitalizacji dla najlepszych biurowców rzędu 4,5%, podczas gdy przed pandemią negocjowane były w tym

Inflacja może przekroczyć 3% r/r na koniec 2019 roku wg analityków

spodziewają się, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii podniosła się do 1,8-1,9% r/r do najwyższego poziomu od 2012 r. Analitycy podkreślają, ze ceny żywności rosną w bieżącym roku wyraźnie szybciej od sezonowego wzorca. Wskazują, że czerwiec zazwyczaj miesiącem spadku cen w tej

Santander BP: Koszt ryzyka w całym roku wyniesie 80-85 pb

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że w całym roku koszt ryzyka będzie w przedziale 80-85 punktów bazowych, poinformował członek zarządu Maciej Reluga.  "Przy założeniu, że wzrost kredytów w czwartym kwartale będzie taki sam, jak w trzecim - to będzie to

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

ograniczony przez zwrot opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów konsumpcyjnych, mniejszą liczbę dni kalendarzowych w tym okresie oraz wczesny wpływ obniżek stóp procentowych (stopa bazowa: 50 punktów bazowych, stopa kredytu lombardowego: 100 punktów bazowych) 17 marca" - czytamy dalej. Wynik

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii E1 na maks. 50 mln zł

działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej w wysokości 430 punktów bazowych. Maksymalny termin

PKO BP po wdrożeniu MSSF 9 nadal spełnia kryteria wypłaty dywidendy za 2017 r. 

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski, po wdrożeniu w pełni regulacji MSSF 9, nadal ma zdolność regulacyjną do wypłaty dywidendy wysokości do 25% zysku netto za 2017 rok, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.  "Zarówno z punktu widzenia wskaźnika Tier 1, jak i

Fitch przyznał rating A- dla 2 emisji obligacji BGK na rzecz KFD

do 2025 r.). Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. I czerwiec 2030 r. Cena krótszej transzy została określona na poziomie 75 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+75 bps) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,375 %. Dla obligacji 12

CD Projekt chce uruchomić nowy program motywacyjny na lata 2020-2025

działania kierunkowo zgodny z modelem dotychczasowego programu motywacyjnego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu do wyników spółki za 2019 r.  Intencją zarządu jest oparcie programu o następujące cele: Wariant bazowy uprawniający do realizacji uprawnień po bazowej cenie: Osiągnięcie sumy

ZM Henryk Kania wyemitują obligacje serii I na łączną kwotę do 30 mln zł

komunikacie. Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 3M oraz marży odsetkowej w wysokości 525 punktów bazowych. Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku, podano także. Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca

Famur wyemituje 5-letnie obligacje serii B o wartości nominalnej do 200 mln zł

będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 260 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji serii B będą wypłacane co 6 miesięcy

ING BSK: Przeważy dezinflacyjny wpływ recesji, inflacja średnio 2,2% w IV kw.

" - czytamy w "Kwartalniku ING". Zdaniem ekonomistów, systematycznie spadać będzie również inflacja bazowa, a indeks obniży się z 3,6%r/r w marcu do 1%r/r na koniec 2020 roku. "Już obecnie obserwujemy duże przeceny odzieży, wyrobów luksusowych czy elektroniki. W kolejnych

Zysk netto mBanku może być niższy r/r w I kw. 2020 r.

, że obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o łącznie 100 punktów bazowych, dokonane 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku, będzie miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy.  "Obecnie wpływ ten jest szacowany na ok. 155 mln zł w 2020 roku, przy założeniu stałej sumy

mBank: Wpływ zastosowania MSSF 9 na współczynniki kapitałowe wynosi maks. 5 pb

punktów bazowych, podał bank w raporcie.  "Bank zdecydował, że na potrzeby rachunku adekwatności kapitałowej, w tym kalkulacji funduszy własnych (...) nie będzie stosował okresu przejściowego, który pozwala złagodzić wpływ na kapitał związany z wprowadzeniem MSSF 9" -czytamy w raporcie

Warimpex wyemitował obligacje o wartości 25,89 mln euro

według zmiennej stopy procentowej w skali roku równej stopie bazowej 6-miesięcznej stawce EURIBOR powiększonej o marżę ustaloną na poziomie 375 punktów bazowych. Termin wykupu określony jest na dzień 10 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem, że zarówno obligatariuszom jak i emitentowi przysługuje prawo

Inwestorzy na rynku FX czekają na wieczorne wyniki posiedzenia Fed

punktów bazowych, podnosząc zakres wahań stopy funduszy federalnych do 2-2,25 proc. z 1,75-2 proc. obecnie. Taka decyzja jest już zdyskontowana przez rynek walutowy. Cała uwaga powinna więc skoncentrować się więc nie na decyzji, ale na sugestiach odnośnie przyszłorocznych podwyżek. Zwłaszcza w kontekście

mBank miał 353,92 mln zł zysku netto, 158,77 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

wartości godziwej przez wynik finansowy i zysków lub strat z tytułu aktywów finansowych nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) do poziomu 249,4 mln zł, czyli 97 punktów bazowych w porównaniu do 90 punktów bazowych kwartał wcześniej. - Niższy podatek

BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC i Brexit w centrum uwagi w tym tygodniu

umowy ws. Brexitu w tym tygodniu. Biorąc pod uwagę dotychczasową skalę odrzucenia umowy przez parlament, wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Naszym bazowym scenariuszem pozostaje wniosek brytyjskiego rządu o dłuższe odsunięcie w czasie Brexitu i zgoda UE podczas szczytu w tym tygodniu. Trudno nam

Inflacja poszybowała. Czegoś takiego nie było od ponad 20 lat

; wyniósł bowiem 1,3 proc. rok do roku. Przypomnijmy jednak, że jest to tylko w połowie dobra wiadomość. Do niskich wzrostów cen artykułów spożywczych przyczyniła się bowiem wysoka baza, tj. punkt odniesienia. A przez ostatnie lata ceny żywności rosły w tempie dwucyfrowym. Żywność więc nadal jest bardzo

Informacje z Chin umacniają złotego, ale powrót do trendu aprecjacji nieprędko

obniżeniu pierwszy raz od 2016 roku stopy średnioterminowych pożyczek o 5 punktów bazowych do 3,25 proc. To jednak zbyt mało, żeby pchnąć polskie pary na nowe minima i zapomnieć o wczorajszym indeksie PMI. Na malejące szanse na powrót złotego do tendencji aprecjacyjnej wskazuje również sytuacja na

Capex PKN Orlen wyniósł 3,1 mld zł w I-III kw. 2019 r.

% na Litwie, czytamy również w prezentacji. Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, realizowanych w III kwartale 2019 r. PKN Orlen wymienia rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów we Włocławku, zakup licencji i projektu bazowego dla instalacji do produkcji Bioetanolu II generacji w Orlen

Rynek walutowy czeka na nadchodzące posiedzenia EBC i Fed

złudzeń nie pozostawia rynek. Prawdopodobieństwo lipcowej obniżki, mierzone zaangażowaniem inwestorów w kontrakty terminowe na amerykańskie fundusze federalne, wynosi aktualnie 100%, przy czym rynek daje 61% szans na obniżkę o 25 punktów bazowych i 39% szans na cięcie o 50 punktów. W świetle tak &bdquo

PGE miała 416 mln zł zysku netto, 1 466 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

2018 r. wyniósł 5,1 mld zł i był o 16% niższy niż rok temu. Niższa EBITDA raportowana jest wynikiem wysokiego punktu bazowego, będącego efektem ujęcia w III kwartale ubiegłego roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń

Nowy prezes Pekao: Bank zamierza kontynuować dotychczasową strategię

. Choć w perspektywie najbliższych miesięcy Pekao spodziewa się spowolnienia gospodarczego, które może podnieść nieco koszt ryzyka banku, to jednak nie przekroczy on założonych w strategii 50 punktów bazowych w 2020 r. Amortyzatorem dla spowolnienia koniunktury będzie kontynuacja solidnego wzrostu

Tempo inflacji przyspieszy, pozostanie poniżej celu 2,5% w 2019 r. wg analityków

inflacja pozostała bez zmian. Część analityków ocenia, że w styczniu inflacja spadnie poniżej 1% r/r. Większość spodziewa się, że w kolejnych miesiącach przyspieszy, natomiast inflacja bazowa w grudniu ub.r. sięgnęła 0,6% r/r. Analitycy oceniają, że spadki cen paliw, przy wyższych bazach odniesienia

Cena złota bez istotnych zmian po decyzji Fed

o 25 punktów bazowych, zgodnie z rynkowymi prognozami. Spodziewano się, że decyzja Fed może istotnie wpłynąć na wartość amerykańskiego dolara, a więc również na cenę złota. Jednak reakcja inwestorów była mniejsza niż oczekiwano, co wynikało przede wszystkim z braku zaskoczenia decyzją Fed. Na

Hardt z RPP za podwyżką stóp, gdyby inflacja trwale pozostawała blisko 3,5% r/r

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Niewielka podwyżka - nawet rzędu 15 pb - stóp procentowych byłaby korzystna, gdyby inflacja na trwałe zbliżyła się do 3,5% r/r, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasz Hardt. "Nawet mała podwyżka - rzędu 15 punktów bazowych - umocniłaby też

Koszt ryzyka BZ WBK powinien być w przedziale 85-90 pb. w 2015 r.

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) – Koszt ryzyka Banku Zachodniego WBK powinien zawierać się w przedziale 85-90 punktów bazowych w całym roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. Niewykluczone, że jeszcze w tym kwartale bank sprzeda portfel kredytów niepracujących o wartości nominalnej

mBank oczekuje 'znacząco niższego' r/r zysku za II kw. i cały 2020 r.

związanych, podjętych w Polsce i na świecie, na wyniki kolejnego kwartału i całego 2020 roku" - podał bank w raporcie.  mBank wskazał, że obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o łącznie 100 punktów bazowych, dokonane w dniach 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku, będzie miało

GNB: Decyzje RPP z III i IV obniżą wynik odsetkowy o 90-130 mln zł w 2020 r.

Pieniężnej z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku dotyczące obniżenia stopy referencyjnej łącznie o 100 punktów bazowych. W chwili obecnej, na podstawie przyjętych założeń biznesowych i dokonanych obliczeń bank szacuje, że przedmiotowy wpływ na jego wynik odsetkowy będzie oscylował w przedziale 90-130 mln zł

Tempo inflacji przyspieszy do ok. 1,5% w najbliższych miesiącach wg analityków

inflacji bazowej i przyspieszenie wzrostu cen żywności. W konsekwencji, w całym 2019 r. inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie poniżej celu RPP, a punkt startowy (I kw. 2019 r.) dla marcowej projekcji inflacji NBP znajdzie się znacząco poniżej wartości oczekiwanej w projekcji listopadowej. Czynnikiem

Założenia polityki pieniężnej: RPP oczekuje utrzymania dobrej koniunktury w 2020

konsumpcji będzie wspierany przez wciąż korzystną z punktu widzenia pracowników sytuację na rynku pracy oraz zmiany w polityce fiskalnej państwa zwiększające dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, a także bardzo dobre nastroje konsumentów. "Jednocześnie, nadal będą rosnąć nakłady brutto na środki

Złoty pozostaje słaby, ale EUR/PLN raczej trwale nie przebije 4,5 zł

Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stóp procentowych w Polsce w wymiarze od 50 do 100 punktów bazowych (główna stopa została obcięta do 1 proc. z 1,50 proc.), która była odpowiedzią na zagrożenie gwałtownego wyhamowania wzrostu gospodarczego w następstwie epidemii koronawirusa, była ostatnim

BOŚ Bank: Rozwój sytuacji w handlu międzynarodowym pozostaje w centrum uwagi

punktu widzenia światowej gospodarki i globalnej sytuacji rynkowej najważniejsze pozostaną informacje dot. polityki handlowej. Efekty dotychczas zadeklarowanych do wdrożenia działań USA i Chin w zakresie polityki handlowej, wg zewnętrznych ośrodków analitycznych, mogą ująć z rocznej dynamiki PKB

Pekao przedstawi nową strategię w XI, chce utrzymać koszt ryzyka wys. 50 pb

strategia i efekty realizacji strategii 2002 i nową strategię przedstawimy na Dniu Inwestora, który mamy jesienią, czyli w okolicach listopada" - powiedział Lusztyn podczas konferencji prasowej. Dodał, że w nowej strategii bank będzie chciał utrzymać koszt ryzyka na poziomie 50 punktów bazowych

Oferta obligacji Brastera do kwoty 10,5 mln zł rozpocznie się w środę

zapadalności obligacji to 2 lata i 6 miesięcy, podano w dokumencie. "Posiadaczom obligacji będą wypłacane odsetki według zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 570 punktów bazowych w skali roku. Za pierwszy okres odsetkowy kończący się z dniem 30

Złoty mocny przed posiedzeniem Fed, wybory w UK bez wpływu na funta

zapłacić 3,8335 zł, czyli o 0,6 gr mniej niż we wtorek na koniec dnia. Wydarzeniem środy na rynku walutowym jest posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed). Oczekuje się, że już trzeci raz w tym roku stopy procentowe w USA zostaną obniżone o 25 punktów bazowych, co sprowadzi przedział wahań stopy

Enefit dostarczy Orange Polska 510 GWh energii rocznie przez trzy lata

: serwerowni, stacji bazowych telefonii mobilnej, szaf dostępowych, czy biur lub punktów obsługi klienta, znajdujących się na terenie całej Polski" - czytamy w komunikacie. Część zapotrzebowania energetycznego Orange Polska (50 GWh) zostanie dostarczona przez Enefit w ramach kontraktu typu corporate PPA

Pekao Bank Hipoteczny uplasował obligacje o wartości 300 mln zł

. Ich oprocentowanie to 3-miesięczny WIBOR powiększony o marżę w wysokości 45 punktów bazowych. "Nowy program emisji obligacji pozwoli nam na dywersyfikację źródeł finansowania, optymalizację kosztów i jest kolejnym krokiem w procesie przebudowy banku" - powiedział prezes Pekao BH Tomasz

GPW Benchmark udostępnił dokument dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR

; czytamy dalej.  Dokument Konsultacyjny oprócz opisu metody prezentuje wyniki wariantu bazowego, które w ocenie GPW Benchmark gwarantują najlepszą implementację Metody Kaskady Danych z punktu widzenia reprezentatywności i stabilności opracowywanych stawek, dodano także.  "Przeprowadzone

PKN Orlen planuje zwiększyć capex do 7,7 mld zł w 2020 roku

wiatrowych na Bałtyku * Budowa ładowarek do samochodów elektrycznych (50 nowych stacji szybkiego ładowania) Detal: * Rozwój sieci paliw (37 nowych stacji własnych) * Rozwój konceptu pozapaliwowego (ponad 170 nowych punktów) * Wprowadzanie nowych usług i produktów Wydobycie: * Kanada – ca

PKO BP oczekuje wzrostu marży odsetkowej netto o 10 pb do końca roku

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski oczekuje dalszego wzrostu wyniku odsetkowego, który w I kw. zwiększył się o prawie 11% r/r oraz poprawy marży odsetkowej netto o ok. 10 punktów bazowych do końca 2016 roku, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski. "Potwierdzę 

Umocnienie złotego wyhamowało, inwestorzy czekają na RPP i ECB

obiecanych w kampanii wyborczej dużych wydatków socjalnych) i na znacznie ważniejsze czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (oczekuje się cięcia stóp procentowych o 10 punktów bazowych i ponownego uruchomienia programu skupu aktywów o wartości 30 mld euro miesięcznie). Wyjątkiem od opisanej

Przegląd prasy

--Oferta Budimeksu za 348,98 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu MPWiK --Unibep ma umowę na budowę 3 budynków w Warszawie za 84,8 mln zł netto --Lotos uruchomi 38 punktów ładowania pojazdów elektrycznych do końca I kw. 2020 --PayPal wprowadza przekazy pieniężne Xoom na rynki europejskie

Przyspieszenie inflacji w Polsce może podbić notowania złotego

. Rynkowy konsensus zakłada przyspieszenie inflacji do 1,8 proc. w relacji rocznej z 1,7 proc. w marcu i wobec 1,2 proc. w lutym. Prognozy te należy uznać za ostrożne. Obserwowany wzrost cen paliw, ale również wzrost inflacji bazowej, prawdopodobnie przełoży się na dużo większy skok inflacji w kwietniu

Kredyt Inkaso podniósł marżę dla planowanej emisji obligacji serii E1

;  "W warunkach emisji obligacji, zmianie uległy w szczególności następujące elementy: 1. podwyższono marżę do poziomu 490 punktów bazowych; 2. maksymalny termin wykupu obligacji oznaczono na dzień 16 sierpnia 2022 r.; 3. odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych: 16 luty

EBI uplasował pierwszą na polskim rynku benchmarkową emisję zmiennokuponową

polskich. Obligacje ze zmiennym kuponem wynoszącym 6-miesięczny WIBOR + 19,5 punktu bazowego, płatnym w okresach półrocznych, zostały uplasowane po cenie nominalnej. Obligacje mają termin zapadalności 25 lutego 2025 r., co wyznaczyło nowy punkt referencyjny na krzywej rentowności EBI w złotych"

Wiceprezes Grupy Lotos: Wybór strategicznej opcji inwestycyjnej do końca roku

, natomiast trwają analizy związane z częścią rynkową. Grupa Lotos jest obecna na rynku olejów bazowych od wielu lat, niemniej jednak musimy być pewni, że produkty, które powstaną w wyniku realizacji tej inwestycji, będziemy w stanie skutecznie ulokować na rynku po atrakcyjnych cenach" - dodał Kawula

Wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200-250 mln zł 

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych wpłynie na obniżenie wyniku netto grupy Pekao o ok. 200-250 mln zł w 2020 roku wskutek obniżenia marży odsetkowej o ok. 15 punktów bazowych, podał bank. Bank chce  wykorzystać 

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

% w 2019 r." - wskazano także. Analitycy banku podnieśli prognozę inflacji w latach 2019-2020, głównie ze względu na wyższy punkt startowy prognozy - dynamika cen żywności i inflacja bazowa kształtowały się w ostatnich miesiącach powyżej ich oczekiwań. Według nich, średnioroczna inflacja CPI

Ebury:EBC nie będzie tolerować dalszego wzrostu rentowności obligacji skarbowych

punktów bazowych – wyraźnie spadały szczególnie rentowności obligacji krajów peryferyjnych, takich jak Włochy, Grecja, Hiszpania i Portugalia. Na ogłoszenia EBC pozytywnie zareagowało również euro, które w pierwszym odruchu zyskało 0,6% w relacji do dolara amerykańskiego, aby ostatecznie zakończyć

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

; - analitycy Banku Millennium. "W kolejnych kwartałach 2018 r. wskaźnik CPI powinien stabilizować się w okolicach 2,0% r/r, przy wyraźnej zmianie struktury indeksu inflacji - wzroście kontrybucji inflacji bazowej i wyraźnym spadku kontrybucji inflacji cen żywności. Prognozujemy, że wskaźnik

Copernicus Securities wyemituje obligacje serii C o wartości nominalnej 4 mln zł

WIBOR 6M plus stała marża procentowa w wysokości 350 punktów bazowych. Okresem odsetkowym będzie 6 (słownie: sześć) miesięcy. Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie. Grupa Copernicus to grupa

ZM Henryk Kania wyemituje obligacje serii F o wartości nom. do 50 mln zł

obligatariuszom kwoty w wysokości równiej wartości nominalnej obligacji. "Obligacje Serii F są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa stanowi sumę stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR (WIBOR 3M) powiększonej o marżę w wysokości 450 punktów bazowych w skali