punkt rozdziału

MI: Filar techniczny IV pakietu kolejowego trafił do konsultacji publicznych

wydawany do tej pory przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa. Agencja będzie działała jako 'One Stop Shop' - punkt kompleksowej obsługi poprzez platformę informatyczną, przy pomocy której wnioskodawcy będą zdalnie składać wnioski i przesyłać dokumenty" - czytamy w komunikacie. W związku z tym

Shell: W Polsce powinno powstać około 10 ładowarek IONITY do końca 2021 roku

elektrycznych. Do końca 2021 roku w Europie Środkowej i Wschodniej ma powstać ok. 100 punktów Shell Recharge, najprawdopodobniej również w Polsce, choć Shell na razie nie potwierdził tego oficjalnie. "Cieszę się, że rozpoczynamy dzisiaj nowy rozdział w historii Shell Retail w Europie Środkowej

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

omyłka: Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do siwz), w rozdziale V pkt 2, ppkt 2.1, lit. a nie uzupełnił danych dotyczących oferowanego terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw). Wyżej wymieniona omyłka została uznana za omyłkę niepowodującą istotnej zmiany treści złożonej oferty

Eko Export ma strategiczną umowę na pozyskiwanie mikrosfery w Kazachstanie

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Eko Export podpisał umowę strategicznego partnerstwa z zagranicznym holdingiem energetycznym na zasadzie wyłączności działającym w Kazachstanie, podała spółka. Umowa dotyczy pozyskiwania mikrosfery na zasadzie wyłączności z dwóch, ważnych z punktu widzenia

Czym będzie "tarcza prawna"? Łatwiejsze zezwolenia, licencje, bardziej przejrzyste prawo podatkowe

Czym będzie "tarcza prawna"? Łatwiejsze zezwolenia, licencje, bardziej przejrzyste prawo podatkowe

, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To kluczowe resorty z punktu widzenia spraw administracyjnych i gospodarczych. W czerwcu 2017 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego i wprowadzono rozdział dotyczący "milczącego załatwienia sprawy", w

Spółki dystryb. Taurona, PGE, Enei ogłosiły przetarg na ponad 235 tys. liczników

klientów grupy taryfowej C1 (małych i średnich przedsiębiorstw) zgodnie z zapisami Ustawy o Rynku Mocy. Liczniki te będą przeznaczone do opomiarowania odbiorców z mocą umowną większą niż 16 kW. "Ze względu na liczbę punktów pomiarowych oraz konieczność comiesięcznego pozyskiwania danych pomiarowych

Poczta Polska: Przychody wzrosną do 8 mld zł, inwestycje do 1,3 mld zł do 2023r.

, w ramach których będzie ulepszać swoje kluczowe obszary. Zaplanowano takie działania jak: rozwój systemów informatycznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, inwestycje w sieć pocztową i budowę nowych sortowni oraz wyposażenie ich w maszyny do rozdziału paczek, a także

Żadne reformy tego rządu nie przejdą, bo nie ma większości. Przyznaje to sam Kaczyński

Żadne reformy tego rządu nie przejdą, bo nie ma większości. Przyznaje to sam Kaczyński

być czymś w rodzaju otwarcia nowego rozdziału, według narracji: poradziliśmy sobie z COVID-em, teraz czas na odbudowę kraju według naszej wizji. Kto zamiast Morawieckiego? Czy można jednak długofalowo rządzić, opierając się na kapryśnej Lewicy, na Kukizie, który niczym chorągiewka zmienia nieustająco

PFR kupi obligacje zamienne na akcje spółki H.Cegielski-Poznań za 40 mln zł

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zainwestuje w H. Cegielski-Poznań (HCP) w Poznaniu 40 mln zł w formie obligacji zamiennych na akcje, podał fundusz. "Poprzez zaangażowanie kapitałowe Polskiego Funduszu Rozwoju w zakłady Cegielskiego, otwieramy nowy rozdział w

UTK nie zatwierdził projektu stawek dostępu do infrastruktury PKP PLK na 2017/18

infrastruktury usługowej, w tym rozdział 6a i 6b oraz art. 35a ust 1 pkt 2 oraz art. 35a ust 2 ustawy o transporcie kolejowym. W przypadku opisanym w punkcie 2 powyżej, zarządca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu cennika przedstawia Prezesowi UTK poprawiony

Rząd podpisał porozumienie o strategicznym partnerstwie z General Electric

rozdziału naszej współpracy na następne 25 lat i jestem przekonany, że będziemy się rozwijać i będziemy odpowiedzialnymi członkami polskiej społeczności" - dodał Rice. Wskazał, że GE ma "całą listę" obszarów potencjalnej współpracy z polskim przemysłem, choć dziś nie ogłasza żadnej nowej

Będzie nowy Kodeks pracy. A nawet dwa

Będzie nowy Kodeks pracy. A nawet dwa

wytypowani przez resort pracy. Punktem wyjścia dla prac komisji będzie Kodeks Pracy napisany przez poprzednią Komisję Kodyfikacyjną w latach 2002-07 pod kierunkiem prof. Michała Seweryńskiego. Nigdy nie został jednak uchwalony. Prościej i krócej Co znajdzie się w nowym Kodeksie? Najważniejszą nowością jest

Philip Morris wprowadza w Polsce innowacyjny produkt IQOS zastępujący papierosy

Singapurze. Do tej pory na badania i rozwój technologii przeznaczono ponad 3 mld USD, podano także. "Początkowo, dorośli palacze będą mogli nabyć urządzenie w wybranych punktach sprzedaży IQOS w Polsce, w tym w Warszawie. Niebawem urządzenie do podgrzewania wkładów tytoniowych będzie można kupić

MC: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie

pozwalający na podejmowanie różnorodnych i skutecznych działań zarówno przeciwdziałających zagrożeniom, jak i zapewniających skuteczne reagowanie w przypadku wystąpienia incydentów. "Przy ministrze cyfryzacji powstanie Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK), który umożliwi wymianę informacji o poważnych

Visa Inc. sfinalizowała przejęcie Visa Europe

. Hoffmana, dotychczasowego dyrektora i prezesa Visa Europe. "Bardzo się cieszę mogąc uczestniczyć w nowym rozdziale w historii Visa. Dzięki połączeniu sił osiągającej bardzo dobre wyniki biznesowe Visa Europe z Visa Inc., nasi europejscy partnerzy uzyskają większe możliwości działania w oparciu o

Jak działają e-kantory, dlaczego są tańsze od banków oraz kiedy warto korzystać z ich usług?

Jak działają e-kantory, dlaczego są tańsze od banków oraz kiedy warto korzystać z ich usług?

KLIKNIJ I POBIERZ BEZPŁATNIE PEŁNY RAPORT INTERAKTYWNIE.COM: Spread. To słowo klucz do zrozumienia fenomenu internetowych kantorów. Spread, czyli różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty, to dla banków i punktów wymiany walut jedno z najistotniejszych źródeł zysku. Dla e-kantorów także, ale

Uwaga! Wypalenie zawodowe. Z rozstrojem żołądka chodzisz do pracy? Zmień coś

Uwaga! Wypalenie zawodowe. Z rozstrojem żołądka chodzisz do pracy? Zmień coś

obowiązywać od 2022 r. – poinformowała o tym Światowa Organizacja Zdrowia. Ma się ono znaleźć w rozdziale pt. „Czynniki wpływające na stan zdrowia lub kontakt ze służbą zdrowia”, więc nie będzie sklasyfikowane jako choroba, lecz jako czynnik mogący potencjalnie mieć wpływ na stan naszego

KE vs. koncerny energetyczne: walka o własność

punktu widzenia jego funkcjonowania - oznacza to samo, co unbundling własnościowy. Jego zdaniem, propozycja Komisji dotycząca rozdziału właścicielskiego musi wziąć pod uwagę specyfikę każdego państwa członkowskiego. Jak ocenia Kroneberg, kluczową kwestią na drodze do powstania unijnego rynku energii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany oferty SOR dla Orange Polska polegającej na zmianie zapisów w: części I ogólnej rozdział 9 pkt 9.8 „Opłaty związane z utrzymaniem wirtualnego kanału (VC) i zapewnieniem transmisji w VC", ppkt 9.8.1 „Utrzymanie

UE, Japonia mają porozumienie co do zasady ws. umowy o zniesieniu większości ceł

eksport produktów rolnych z UE i zwiększy możliwości w wielu sektorach. Określi najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz ochrony pracy, środowiska i konsumentów, będzie w pełni zabezpieczać usługi publiczne oraz obejmie specjalny rozdział poświęcony zrównoważonemu rozwojowi" - czytamy w komunikacie

TTIP Leaks. Greenpeace ujawnia część treści TTIP. Mocne ograniczenia praw konsumenta?

- to kilkanaście rozdziałów porozumienia, a więc około połowy całego dokumentu wraz z adnotacjami z zakończonej w piątek 13. tury rozmów w Nowym Jorku. Do tej pory szczegóły negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Unią nie były znane. - Umowy handlowe o tak dalekosiężnych konsekwencjach powinny być

Rating Polski pójdzie w dół przez Trybunał Konstytucyjny? Drugi dzwonek od Moody's

komunikatu było wszczęcie przez prokuraturę śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. - To kolejny negatywny tytuł o Polsce na terminalach Bloomberga czy Reutersa, które śledzą inwestorzy. Z punktu widzenia rynków finansowych to negatywne. Ale oznacza też, że ogólnie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

tymi podmiotami. Rozdział 4a Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i

MFW po raz kolejny przedstawia bardziej pesymistyczne prognozy dla światowej gospodarki

państwach azjatyckich (Chiny, Indie, Malezja, Filipiny, Wietnam) bo Brazylia i Rosja pogrążone są w recesji, a eksporterzy innych surowców niż ropa naftowa (głównie z Ameryki Łacińskiej) tez nie radzą sobie najlepiej. MFW podkreśla, że średnie tempo wzrostu w państwach rozwijających się jest o 2 punkty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

4,19 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,1 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asbis chce mieć łącznie 25 punktów Apple Premium Reseller (APR) w krajach byłego ZSRR w połowie przyszłego roku wobec 15

Vivendi chce 1,9 mld euro odszkodowania od Elektrimu

To kolejny rozdział w historii sporu o PTC, który trwa od końca lat 90. Wtedy to Deutsche Telekom i polski Elektrim utworzyły Polską Telefonię Cyfrową. Taki układ sił nie trwał jednak długo - w 1999 r. Elektrim postanowił stworzyć wraz z Vivendi spółkę Elektrim Telekomunikacja (Telco) i wnieść do

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod

Klient zmienił umowę. I wygrał z bankiem!

pozytywnie i przesłał e-mailem druk umowy. Klient zachował się niestandardowo i... postanowił nanieść w otrzymanych dokumentach zmianę. A dopiero potem druki podpisać i odesłać do banku. Zmiana mieściła się w punkcie umowy o nazwie "oświadczenia". W paragrafie 6. klient naniósł dopisek: "Bank

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

cyfrowego i nowoczesnych technologii w 2020 roku uważa dalszy rozwój sieci 5G, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa kraju, cyfryzacja radia oraz rozdział środków z unijnego budżetu cyfrowego.   Źródło: spółka Telekomunikacja: Na portalu RFBENCHMARK opublikowano raport podsumowujący stan Internetu

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego

Wyborcze ziarno i plewy

tanich żłobków, poprzez żywienie dzieci w szkołach także w wakacje, po stypendia dla dzieci z rodzin niezamożnych, które chcą się uczyć. Można zastanowić się nad nową konstrukcją zasiłku rodzicielskiego, by był bardziej skuteczny z punktu widzenia polityki demograficznej. Może warto podyskutować o

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2) wiceprezes; 3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie

Powołanie się na zasoby innego podmiotu nie oznacza jeszcze, że trzeba dostarczać dokumenty jego dotyczące

wymienione w punkcie 2 niniejszego rozdziału". W przetargu, w którym jednym z warunków była wymagana zdolność finansowa dostarczyliśmy oświadczenie innego podmiotu o przekazaniu niezbędnych środków finansowych w wysokości 1 000 000 zł, a na potwierdzenie podmiot ten przedstawił opinię bankową. Czy w tej

Opinie o planie Tuska

., reszta nie ma. Jeżeli na wsi wprowadzimy podatek dochodowy, to rolnicy przestaną płacić podatek rolny, który trafia do samorządów. I trzeba będzie samorządom wyrównać braki z budżetu. Zapowiedzi o wprowadzeniu kas fiskalnych dla prawników i lekarzy słyszę od pięciu lat, a jesteśmy w punkcie zerowym

Klient wpisał poprawkę do umowy kredytowej. W banku nic nie zauważyli i...

czytelnika. Po otrzymaniu e-maila z projektem umowy postanowił nanieść kilka zmian, a dopiero potem druk podpisać i odesłać do banku. Bo przecież klient może mieć swoje propozycje do umowy, nieprawdaż? Zmiana, której mój czytelnik postanowił dokonać, mieściła się w punkcie umowy o nazwie "Oświadczenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;sektor energetyczny są nie tylko zyski, ale też działania o charakterze szpiegowskim czy wywieranie nacisków politycznych. Punkt dostępu do zakładowej sieci stanowią często pracownicy, którzy padają ofiarami tzw. spear phishingu. Efektem może być zablokowanie

Umowa handlowa UE - USA - starcie potężnych interesów i tajne negocjacje

krytyków godzi to w suwerenność państw narodowych. Dla rządów TTIP ma znaczenie strategiczne: przyjęcie wspólnych reguł przez największe potęgi gospodarcze świata - Unię Europejską oraz USA - prawdopodobnie narzuci te (albo bardzo zbliżone) standardy reszcie globu. Z punktu widzenia europejskich i

Prezes PKO BP chce skoczyć na pocztę. Przejmie Bank Pocztowy?

wygląda marnie - największy polski bank ma 1,2 tys. własnych oddziałów i drugie tyle małych punktów agencyjnych. Nic dziwnego, że prezes PKO BP chętnie skoczyłby na pocztę i to nie tylko po to, by nadać jakiś list, ale przede wszystkim by sprzedawać w jej okienkach swoje konta, karty i kredyty. Taki

Tusk obiecuje: Więcej pracy i pieniędzy

Michał Boni przekonywał, że Polska ma szansę zbudować przewagę konkurencyjną nad innymi państwami, zwiększając aktywność zawodową, poprawiając edukację i wykorzystując talenty Polaków. Jak tego dokonać? Kluczowym punktem planu Tuska jest wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej. - Przez kilka najbliższych lat

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli. Przepisy art. 167 ust. 2-6 stosuje się. Rozdział 4 Krajowa Izba Odwoławcza Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań

Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

sytuacji, gdy zamawiający najpóźniej z upływem terminu przewidzianego na wniesienie odwołania uzyska wiedzę na temat skorzystania przez wykonawcę z tego środka prawnego. Zapamiętaj Dopełnienie obowiązku przekazania kopii odwołania zamawiającemu jest istotne z punktu widzenia wykonawcy, gdyż

Emeryt poręczył znajomej 700 zł lichwiarskiej pożyczki. Dziś do spłacenia jest 120 tys. zł, a dług wciąż rośnie

. "Gazeta": - Siostra mówiła co innego. Krzysztof J. spokojnie: - To było kiedyś, ale to już zamknięty rozdział. "Gazeta": - Chyba nie do końca. Cały czas procesuje się pan z Janem Sznajderem, który podżyrował pożyczkę w 2001 roku. Krzysztof J.: - Nie przypominam sobie sprawy, mam dużo

Telpod. Co kobiece dłonie produkowały dla Układu Warszawskiego

. Zbigniew Słomski był też rozjemcą w codziennych sporach "Solidarności" z komitetem zakładowym PZPR i komunistycznymi związkami zawodowymi, które miały przywileje w dostępie do "socjalu". Od kartek na żywność, pralek i lodówek do mieszkań pracowniczych i rozdziału nagród. Walki toczyli

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

dokumentacji po nieistniejącej firmie. Informacje możesz też uzyskać w urzędzie wojewódzkim, na którego terenie zakład się znajdował. Wystarczy zapytać urzędnika (w punkcie informacyjnym czy centrali urzędu), która komórka urzędu lub jakie archiwum na terenie województwa zajmują się dokumentacją akt

Zmierz siły na remont

nawet i kilkaset złotych. Kupisz za nie np. farby, których zwrot VAT nie obejmuje. Premia od państwa A może jesteś posiadaczem książeczki mieszkaniowej? Jeśli tak, to koniecznie przeczytaj ten rozdział. To zadziwiające, ale w rękach Polaków wciąż jest ich jeszcze ponad milion. Wielu najpewniej nie zdaje

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

opisie przedmiotu zamówienia. Do ustawy Pzp wprowadzono nowy punkt 4 w art. 29 ust. 4, który pozwala zamawiającemu na postawienie wymogu, aby czynności w ramach zamówienia na roboty budowlane lub usługi były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę - jednak pod warunkiem, iż jest to

Dlaczego polskie koleje ciągle mają pod górkę?

podstawowych - zdaniem UOKiK - wadach organizacji naszego rynku kolejowego: braku precyzyjnego rozdziału tras, które powinny być dofinansowane przez państwo, od tych, na których można wykonywać usługę komercyjną (casus konkurencji pomiędzy dotowanymi pociągami TLK a komercyjnymi InterRegio); wysokim

Rok 2007 w najważniejszych branżach przemysłu

Gospodarczego SGH, który w odstępach kwartalnych obserwuje nastroje wśród przedsiębiorców. W ostatnim badaniu, dotyczącym III kwartału 2007 r., widać było wyraźnie, że chociaż przedsiębiorcy cały czas oceniają swoją sytuację optymistycznie, to jednak w trakcie roku optymizm ten gasł. - Punkt zwrotny

Sieci i sidła polskich e-urzędów

czy podanie będziemy mogli złożyć elektronicznie i niezależnie od tego, czy wejdziemy do portalu e-urzędu w Koninie lub Iławie, czy do portalu centralnego. Tak czy inaczej nasz wniosek trafi do właściwego urzędnika. Kolejnym rozdziałem cyfrowej rewolucji będzie wprowadzenie nowych dowodów osobistych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia na członka Izby; 4) określenie terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1; 5) informację o niezbędnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów. 5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Izby

Nowy rozdział wojny amerykańskiego i czeskiego Budweisera o prawo do nazwy

poszczególnych krajach UE. Z praktycznego punktu widzenia jest to jednak bardzo trudne, ponieważ czeski browar ma prawo do nazwy Budweiser w 19 europejskich krajach.

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

, które należy dołączyć do zgłoszenia na członka Izby; 4) określenie terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1; 5)informację o niezbędnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów. 5. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Izby Prezes Rady

Elektryczna rewolucja w motoryzacji

RWE Polska Filip Thon zapewnia, że ten elektryczny bolid za ponad 460 tys. zł rozpędza się do setki równie chyżo jak cacka Porsche czy Ferrari. Warszawa zelektryfikuje motoryzacje! | wideo Do czerwca w Warszawie ma być już 130 punktów do ładowania aut, ale mniej wydajnych niż ten pod siedzibą polskiej

Negocjacje z Unią Europejską w rozdziale "polityka konkurencji"

wsparcia państwa. Pozostały wciąż szczegóły, mało istotne z punktu widzenia negocjacji, ale szalenie ważne dla biznesu. Ich skutki można liczyć w setkach tysięcy czy nawet milionach dolarów. Problem roku 2000 W Unii maksymalny pułap tzw. pomocy publicznej inwestycyjnej może wynosić 50 proc. wartości

punkt rozdziału

Punkt rozdziału - jest to miejsce składowania głównych zapasów w przepływie strumieni towarów. Punkt ten oddziela obszary zapotrzebowania niezależnego i zależnego w strumieniu przepływów danego materiału. Zapotrzebowanie niezależne powstaje poza danym przedsiębiorstwem i nie ma związku z innymi zapotrzebowaniami na dany element. Zapotrzebowanie to jest określane na drodze prognozowania, w

więcej o punkt rozdziału na pl.wikipedia.org