punkt przeładunkowy

PKP Cargo miało 77,5 mln zł straty netto, 76,4 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

na punktach ładunkowych, braki kadrowe, zmiany w organizacji budów istotnie wpłynęły na opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Istotny wpływ na bieżący poziom przewozów miała również marcowa decyzja kluczowego klienta, tj. koncernu

PKP Cargo uruchomiło pociągi operatorskie Gdańsk/Małaszewicze - Gliwice - Włochy

kontenerów ciężarówkami z terminala kolejowego do odbiorców ładunków. "To jest właśnie główna idea i atut pociągów operatorskich: one mają stały dzień i godzinę odjazdu ze stacji początkowej i przyjazdu do punktu docelowego. Klienci wiedzą więc, że jak nadadzą ładunek, to on o tej właśnie godzinie

PKP Cargo i partnerzy poprowadzili pilotażowy przewóz naczep z Niemiec na Litwę

Šeštokai. Na terenie litewskiego terminalu naczepy ponownie połączono z ciężarówkami, aby przejechały ostatnią milę do miejsca rozładunku. "Ten historyczny pilotażowy transport naczep na wagonach symbolizuje główny punkt zwrotny na rynku transportu towarowego, gdzie synergia między różnymi rodzajami

PKP kończy prace nad planem rozwoju terminali intermodalnych

Panattoni. Prowadzone są daleko idące prace związane z Terminalem Sławków, a PKP Cargo Logistics, jako spółka z Grupy PKP, pracuje nad zwiększeniem zdolności przeróbczo-przeładunkowych i eksploatacyjnych w Małaszewiczach na wschodniej granicy" - wymienił Antonowicz.  "Ponadto pracujemy nad

Orlen Paliwa i PKP Cargo podpisały list intencyjny o współpracy

się w roku 2020" - dodał. Projekt będzie dotyczył w szczególności terminowych dostaw paliw płynnych do obsługi lokomotyw spalinowych, optymalnego rozmieszczenia punktów tankowania wzdłuż traktów kolejowych oraz zapewnienia tzw. mobilnych stacji tankowania paliw, podano w komunikacie

PKP Cargo uruchamia transporty żywności koleją z Polski do Chin przez Rosję

Cargo. Ładunki będą przewożone do Małaszewicz - najważniejszej europejskiej bramy kolejowej na Nowym Jedwabnym Szlaku. Stamtąd bezpośrednimi pociągami żywność trafi do miasta Xi'an w środkowych Chinach, jednego z najważniejszych punktów na NJS. Ładunki powinny dotrzeć do Xi'an po 14 dniach, podano także

Port Gdynia porozumiał się z CPK ws. planowania i budowy tzw. Drogi Czerwonej

kontynuacji przygotowywania projektu budowy gdyńskiego Portu Zewnętrznego w formule PPP. Firmy, uczestniczące w tym przedsięwzięciu miałyby partycypować w kosztach inwestycji, w zamian za prawo do prowadzenia działalności związanej z przeładunkiem towarów. Port Gdynia pełni funkcję punktu węzłowego

Na Dolnym Śląsku powstaną dwie obwodnice

Na Dolnym Śląsku powstaną dwie obwodnice

przyległych gmin, a także od ruchu zewnętrznego, którego punktem docelowym są Brzeg Dolny i Miękinia. Budowa obwodnic poprawi jakość obsługi transportowej po zachodniej stronie Aglomeracji Wrocławskiej, bez konieczności przejazdu przez Wrocław. Brak drogi utrudnia dojazd do PCC Rokita w Brzegu Dolnym. Na

PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V/VI

, że pociągi operatorskie kursują według stałych rozkładów jazdy. W przypadku zwykłych pociągów towarowych rozkłady jazdy są często zamawiane ad hoc i brak jest gwarancji czasu przejazdu, co z punktu widzenia klienta znacznie komplikuje planowanie łańcucha logistycznego. Planowany czas przejazdu między

PKP Cargo podniesie płace od września, koszt to ok. 33,9 mln zł do końca br.

spółki zakłada, że koszt jednostkowy na tonokilometr nie ulegnie zwiększeniu w br. ze względu na rosnącą efektywność przewozów, podkreślono także. Głównym punktem porozumienia jest wprowadzenie zasady, że wzrost wynagrodzeń będzie powiązany z wydajnością. I dlatego też zarząd PKP Cargo będzie pracował

PKP Cargo prognozuje 778,7 mln EBITDA w 2018 r., zaktualizuje strategię

wysokości 53,9% według pracy przewozowej i będzie wyższy o 2,3 punktu procentowego w stosunku do 2017 roku" – czytamy w komunikacie. W przypadku, gdy prognozowany poziom któregoś ze wskaźników będzie wykazywał znaczącą różnicę w stosunku do prognoz, zarząd podejmie decyzję o korekcie prognozy

Famur Famak chce kupić Fugo Zamet od Zamet Industry za 12-15 mln zł

kompetencjami wpisującymi się w jego profil produkcji (tj. m.in. w obrębie produkcji maszyn przeładunkowych oraz maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w sektorze górnictwa odkrywkowego). W przesłanej ofercie, Famak wskazał jednocześnie, że jest zainteresowany zachowaniem mocy produkcyjnych i dalszym

Famur Famak chce kupić Fugo Zamet od Zamet Industry za 12-15 mln zł

kompetencjami wpisującymi się w jego profil produkcji (tj. m.in. w obrębie produkcji maszyn przeładunkowych oraz maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w sektorze górnictwa odkrywkowego). W przesłanej ofercie, Famak wskazał jednocześnie, że jest zainteresowany zachowaniem mocy produkcyjnych i dalszym

PKP planuje ogólnopolski projekt logistyczny, liczy na udział rządu

dużej organizacji, która zajęłaby się sieciowym rozwiązaniem dotyczącym projektów logistycznych i punktów przeładunkowych na terenie całego kraju, wykorzystując potencjał własny PKP S.A. jak i we współpracy ze spółkami grupy, w tym PKP Cargo" - dodał prezes. Wskazał, że więcej konkretnych

PKP Cargo podpisało porozumienia o współpracy z kolejami litewskimi i włoskimi

, łączących Północ i Południe kontynentu. Spółki zakładają, że dzięki współpracy będą mogły wykorzystać boom w przewozach ładunków między krajami południa i północy Europy, zwłaszcza między portami morskimi. Jest to strategiczny projekt z punktu widzenia interesów Polski, gdyż wpisuje się także w ideę

PIR wspomoże PCC Intermodal w rozbudowie terminali kwotą 85 mln zł

przedsięwzięcia zwiększy moce przeładunkowe istniejących kolejowych terminali w Kutnie, Brzegu Dolnym i Gliwicach o ok. 120%. Jak zawsze w przypadku inwestycji współfinansowanej przez kapitałowy filar programu 'Inwestycje Polskie', projekt zostanie zrealizowany przez powołaną w tym celu Spółkę Specjalnego

Kontenery na pociągi. Wielkie inwestycje polskich spółek

Kontenery na pociągi. Wielkie inwestycje polskich spółek

udźwig to 41 ton. Terminal we Frankfurcie jest zlokalizowany na granicy polsko-niemieckiej. Dzięki temu to doskonały punkt przeładunkowy do dalszej dystrybucji ładunków na linii Wschód-Zachód. Przez Frankfurt pociągi z kontenerami trafiają do portów w Hamburgu i Rotterdamie. Obecnie w korytarzu na zachód

Minezit SE żąda od PKP Cargo odkupu pozostałych 20% udziałów AWT za 27 mln euro

zapłaty za realizację opcji sprzedaży. "Po przeprowadzonej analizie, zarząd PKP Cargo podejmie decyzje odnoszącą się do najkorzystniejszego sposobu rozliczenia opcji sprzedaży z punktu widzenia interesów spółki. Ponadto, zarząd PKP Cargo informuje, iż spółka posiada zabezpieczone środki na

Lotos i PGNiG zrealizowały pierwsze komercyjne bunkrowanie statków gazem LNG

zalicza się LNG. To ekologiczne i bezpieczne paliwo. Kluczem do dalszego wzrostu jego popularności jest rozwój infrastruktury logistycznej i bunkrowej LNG. W związku z tym, jako Grupa Lotos jesteśmy zaangażowani w projekt studium wykonalności budowy terminala przeładunkowego LNG małej skali w Gdańsku

Poczta Polska otwiera nowe sortownie przesyłek w Olsztynie i Koszalinie

paletowych. Docelowa architektura logistyczna Poczty Polskiej, w tym planowana budowa centralnego węzła logistycznego, będzie wiązała się z miliardowymi inwestycjami i to zaledwie w ciągu kilku lat. W ramach tego projektu trzy sortownie regionalne i 50 punktów przeładunkowych tzw. depotów zostanie

NWZ PKP Cargo odwołało K. Czarnotę i M. Podskalnego z rady nadzorczej

akcjonariusz, na żądanie którego w dniu 11 września 2015 r. wprowadzono do porządku obrad NWZ punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej spółki, jako uzasadnienie odwołania pana Marka Podskalnego oraz pana Krzysztofa Czarnoty ze składu rady nadzorczej emitenta podał utratę zaufania w związku z konfliktem

PKP podpisały z Rybnikiem list ws. projektu logistycznego na gruntach kolei

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Miasto Rybnik i PKP S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy zagospodarowaniu kolejowych gruntów w Rybniku, podało PKP. Podpisanie porozumienia jest pierwszym krokiem do powstania w mieście terminala multimodalnego lub punktu koncentracji prac

Wielka Brytania buduje superport. Powstanie 30 tys. miejsc pracy

- To będzie pierwszy na Wyspach Brytyjskich port XXI wieku dla statków o dużym zanurzeniu. Uwzględniając punkt przeładunkowy, stworzymy największe w Europie centrum logistyczne - chwali się arabski inwestor, grupa DP World z Dubaju. Docelowo port ma przeładowywać 3,5 mln kontenerów rocznie. Dla

Grupa PKP: Polska nie może być tylko krajem tranzytowym

rola regulacyjna państwa. Z punktu widzenia systemu i jego rozwoju potrzebne jest racjonalne rozmieszczenie terminali w całej Polsce" - podsumował Antonowicz. 10 maja PKP S.A. podpisały z 10 firmami porozumienie ws. współpracy w obszarze logistyki. Stronami Porozumienia Operatorów Terminali i

OT Logistics zostanie zaproszone do negocjacji ws. nabycia portu Luka Bar

portu oraz integracja z siecią kolejową oraz drogową, a także umiejscowienie w korytarzu Bałtyk-Adriatyk pozycjonuje port jako ważny punkt w łańcuchu transportu intermodalnego. Potencjał przeładunkowy portu wynosi ok. 5 mln ton rocznie. Przychody ze sprzedaży za rok 2015 wyniosły ok. 8,5 mln euro, a

PKP Cargo będzie wspólnie z Greenbrier produkować wagony w Szczecinie

nowoczesny zakład produkcji wagonów w Szczecinie, ważnym dla PKP Cargo punkcie na mapie Polski. Warta ponad 10 mln zł inwestycja oznacza produkcję tysięcy wagonów w ciągu najbliższych lat, a w dalszej perspektywie możliwość zwiększania liczby wytwarzanych wagonów oraz zatrudniania dodatkowych pracowników ze

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spadła r/r do 46 w I kw. 2019 r.

Investors za około 5 mld zł. DCT Gdańsk jest największym głębokowodnym terminalem przeładunkowym dla kontenerowców na Bałtyku. W 2018 roku spółka obsłużyła 1,9 mln kontenerów, czyli ok. 20 mln ton towarów. Wartość ta stanowi 40% przeładunków w Gdańsku, który jest czwartym największym portem nad morzem

Grecję zalewa fala strajków. Protestują urzędnicy, rolnicy, dokerzy...

Dwa największe porty przeładunkowe w Pireusie i Salonikach mają pozostać zamknięte od dzisiaj do środy. Pracownicy nie zgadzają się na ich prywatyzację na rzecz chińskiej firmy COSCO, która kilka tygodni temu okazała się jedynym chętnym do przejęcia kontroli nad obydwoma portami. Dla Chińczyków są

Są chętni na elewator Ewa - z Danii, Litwy i Stanów Zjednoczonych

przeładowywać 380 tys. ton. Duńczycy już się cieszą... - W sporcie bywa tak, że czasami jeden punkt decyduje o zwycięstwie. W tym przypadku ten punkt jest nasz - cieszył się Torben Herman Christiansen, właściciel CM Holding A/S. - Mamy elewator w Baniach. Brakowało nam tego w porcie. Ewie przyglądaliśmy się od

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Projprzem skupia się obecnie na najbardziej rentownym produkcie - systemach przeładunkowych, ale uzupełnieniem działalności pozostaje nadal produkcja maszyn dla przemysłu m.in. wydobywczego i chemicznego, a także rozwija segment budownictwa przemysłowego, poinformował prezes Piotr Szczeblewski

Jak wycisnąć więcej miliardów z morza

. We wrześniu przyszłego roku uruchomimy drugie nabrzeże i nasz potencjał przeładunkowy wzrośnie do 3 mln TEU [kontenerów 20-stopowych]. Naturalne jest więc to, że będziemy szukali kolejnych klientów, by w pełni wykorzystywać przepustowość terminali - nie ukrywa Adam Żołnowski, wiceprezes zarządu DCT

Przegląd prasy

wzrosła o 46% r/r do 222 w kwietniu --Nowela ordynacji podatkowej zobowiąże firmy do przesyłania wyciagów bankowych --UPS otworzył nowe centrum przeładunkowe w Mysłowicach --Dekpol podtrzymuje prognozy 500 mln zł przychodów grupy w 2017 r. --Poczta Polska ma umowę ramową z BGKN dot. uczestnictwa w

Zarzuty dla biznesmenów za podsłuchiwanie władzy

więzienia - by prokuratura mogła żądać aresztu. Jakie motywy stały za działaniami Marka Falenty i Krzysztofa R.? W grudniu 2013 r. Falenta kupił 40 proc. udziałów w firmie SkładyWęgla.pl. To główny dystrybutor węgla dla indywidualnych odbiorców w Polsce. Ma 352 punkty sprzedaży, 10 terminali przeładunkowych

Przegląd prasy

, poinformował dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk. --NanoGroup zadebiutuje na głównym rynku GPW w piątek, 24 listopada, podała spółka. --Projprzem skupia się obecnie na najbardziej rentownym produkcie - systemach przeładunkowych, ale uzupełnieniem działalności pozostaje nadal produkcja maszyn dla

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. EMO to największy terminal przeładunkowy węgla i rudy żelaza w Europie, podano także. Sellupp - operator mobilnej aplikacji marketingowej Kekemeke opartej o programy lojalnościowe - zakłada dynamiczny rozwój w Polsce, a po zbliżeniu się do ok. 1,5 tys. obsługiwanych punktów chce wyjść na

Top 10 inwestycji unijnych w regionie. Która najdroższa?

. W podziemiach będą się mieścić niewielkie sklepy i punkty usługowe. Przebudowane zostaną wejścia na perony, które zostaną zadaszone. Koszt inwestycji to ponad 43,5 mln zł; wartość dofinansowania 25,6 mln zł. Powstaje w Myślęcinku. To będzie wielofunkcyjny, nowoczesny obiekt. Oprócz hali

Bocznice kolejowe przegrywają z terminalami

przeładunkowe. Spośród 16 bocznic, które ma PTKiGK Rybnik, w 15 przeładowywany jest węgiel, a w jednej koks. PTKiGK Rybnik niedawno przejął Transpak, firmę, która obsługiwała bocznice ZE PAK, a wraz z nią obsługę bocznicową zespołu elektrowni. - To jest kierunek, który chcielibyśmy kontynuować - deklaruje

Przewoźnicy kolejowi: czas na zakupy

logistycznych i punktów przeładunkowych. Część z tych inwestycji związana jest z koniecznością spełnienia norm UE (np. modernizacja wagonów polegająca na zastosowaniu kompozytowych wstawek hamulcowych zmniejszających hałas), część to kroki mające na celu efektywniejsze wykorzystanie majątku (np. przebudowa

Wydano 100 mln, a Poczta nie wie, gdzie jej giną listy polecone

paczkowych system udostępnia informację o nadaniu, punktach przyjęcia przesyłki, czyli węzłach przeładunkowych i o dostarczeniu jej do placówki pocztowej i wydaniu paczki do klienta - wyjaśnia rzecznik. I dodaje: W przypadku tej przesyłki niezbędne jest formalne złożenie przez nadawcę reklamacji

Polska Firma Przyszłości. Co napędza lubelską gospodarkę?

pasażer jest warty więcej niż tysiące następnych, bo zostawia w regionie wielkie pieniądze - mówił w rozmowie z ?Wyborczą? Jacek Bury, prezes Bury Trade, dystrybutora owoców i warzyw. Co ważne dla lubelskiej gospodarki wiosną tego roku na lotnisku zostanie otwarty punkt przeładunkowy, który Port

CTL Logistics: zza pleców kolei

rozwiązań przy imporcie towarów ze Wschodu i eksporcie na Zachód. Przedsięwzięcia te to punkty przeładunkowe, coś w rodzaju małych ośrodków logistycznych na wschodniej granicy Polski, w których firma przeładowywała rocznie około miliona ton ładunków, w większości płynnych, ale również inne - węgiel

Nogę z gazu, Wysoki Sejmie! Niewielka poprawka PiS - wielka klęska firm

Podlaskiem, a i jedna z największych w tej branży w Polsce, którą dotknie poprawka w ustawie, to spółka akcyjna Barter - ze stuprocentowym udziałem kapitału polskiego. Posiada własny terminal przeładunkowy w Sokółce, którego głównym zadaniem jest przeładunek, magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego