punkt graniczny

Jak kombinujemy, żeby uniknąć kwarantanny? "Wylądował Miś Uszatek z Radomia"

Jak kombinujemy, żeby uniknąć kwarantanny? "Wylądował Miś Uszatek z Radomia"

towarzystwo dziecka czy legitymacja studencka pozwalają uniknąć kwarantanny? Jeśli powrót jest z kraju poza Unią, to z dużym prawdopodobieństwem nie. Straż graniczna kontrolująca zewnętrzne granice Unii tłumaczy nam, że wyjątek ma bowiem obejmować tylko tych uczniów (i opiekunów) czy studentów, którzy

Obozy sportowe dla dzieci w ferie będą mogły się odbyć? Rozporządzenie dopuszcza niektóre z nich

Obozy sportowe dla dzieci w ferie będą mogły się odbyć? Rozporządzenie dopuszcza niektóre z nich

, ale czynne będą tylko punkty sprzedające żywność, produkty kosmetyczne, artykuły toaletowe, środki czystości, a także apteki, księgarnie, kioski, sklepy z artykułami budowlanymi, zoologiczne czy z częściami motoryzacyjnymi. Jeśli chodzi o usługi, to rząd nie zdecydował się na zamknięcie salonów

PPL nabędą akcje Baltony w ramach wezwania

głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oznacza to, że ziścił się warunek, o którym mowa w punkcie 30(i) wezwania; 2) spółka zawarła z wzywającym umowę gwarancyjną (zgodnie z definicją w pkt. 37 wezwania). Oznacza to, że ziścił się warunek, o którym mowa w punkcie 30(iii) wezwania; 3) walne

Baltona chce maksymalnie wykorzystać potencjał nowych lokalizacji w tym roku

zabezpieczenie satysfakcjonującego poziomu zatowarowania w każdej z lokalizacji, w których prowadzimy działalność" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy. Wskazał także, że rok 2018 był dla Baltony wyjątkowy również z punktu widzenia poniesionych inwestycji, które w tym okresie wyniosły łącznie ok

Prezydent podpisał nowelę dot. m.in. nielegalnego obrotu produktami leczniczymi

ustawa wprowadza zakaz zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Ustawa doprecyzowuje także przepisy, wskazując jako cel funkcjonowania aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych - bezpośrednie zaopatrywanie ludności w produkty

Baltona miała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

lokalizacji handlowych, v) niższa od założonej pierwotnie sprzedaż w lokalizacjach na lotnisku w Warszawie związana z przesunięciami harmonogramu uruchomienia poszczególnych punktów, vi) środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji oraz zobowiązania z tytułu emisji obligacji" - czytamy w

Grupa Lotos przekazała 1500 litrów płynu do dezynfekcji WSPR w Szczecinie

Ratunkowego w Szczecinie z 43 punktami stacjonowania obejmuje swoim zasięgiem całe województwo zachodniopomorskie. Spółka Lotos Paliwa z grupy kapitałowej Lotos przekazała płyn do dezynfekcji w odpowiedzi na apel placówki, poinformowano.  "Nasza pomoc trafia do tych, którzy są najbardziej

Grupa Lotos przekaże 5 mln zł 4 szpitalom na Pomorzu i w woj. zachodniopomorskim

, Grupa Lotos włączyła się w akcję mającą na celu wsparcie służb mundurowych, pracujących na granicy Polski" - czytamy w komunikacie. Spółka Lotos Paliwa dobrała stacje, których odległość od punktów granicznych wynosi do 30 km. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który

PE rekomenduje zmianę dyrektywy dotyczącej m.in. uaktualnienia norm jakości wody

czystej wody dla wszystkich obywateli UE, zwłaszcza dla grup szczególnie wrażliwych, które nie mają do niej dostępu lub których dostęp jest ograniczony, poprzez instalowanie kranów lub punktów do picia wody w miejscach publicznych. Kraje członkowskie mogą też dobrowolnie zachęcać do oferowania wody z

Większościowy akcjonariusz Baltony ma list intencyjny m.in. ws. dofinansowania

;Niezależnie od powyższych działań Baltona pozostaje również w toku analizy opcji związanej z przeglądem potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania aktywów operacyjnych (z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia transakcji zbycia aktywów, optymalizacji lub uproszczenia struktury organizacyjnej

KE: Polska spełnia część kryteriów przystąpienia do strefy euro

poprzedzającego badanie nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad poziom trzech krajów UE o najniższej inflacji); Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Węgry, Polska i Szwecja spełniają kryterium dotyczące finansów publicznych (nie są objęte procedurą nadmiernego deficytu w czasie badania); Bułgaria, Czechy

Zawieszony mały ruch graniczny. "Przy granicy biznes zamarł"

Zawieszony mały ruch graniczny. "Przy granicy biznes zamarł"

Gronowo. Jedno z czterech drogowych przejść granicznych z Rosją. Na pasach w kierunku Polski stoi kilka samochodów. Na wjazd do Rosji czekają zaledwie dwa. O tym, że tłoku nie będzie, można się przekonać już po drodze, mijając tablicę elektroniczną, która wyświetla czas oczekiwania na granicy. Na

Wielki bój o mały ruch graniczny z Rosją

Wielki bój o mały ruch graniczny z Rosją

mówienie o negatywnych skutkach zawieszenia małego ruchu granicznego na przychody przedsiębiorstw i punktów handlu detalicznego i hurtowego. Relatywne zmniejszenie przychodu z tytułu usług zostało bowiem całkowicie zrekompensowane popytem ze strony turystów krajowych oraz z innych państw przybywających do

Hawe Telekom i ukraiński Atrakom połączyły swoje sieci światłowodowe

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Hawe Telekom i ukraińska spółka Atrakom zakończyły realizację połączenia swoich sieci światłowodowych w rejonie przejścia granicznego Dorohusk-Jahodyn, które umożliwia realizację łączy telekomunikacyjnych pomiędzy Warszawą i Kijowem trasą krótszą od używanych

PHZ Baltona sprzedała wszystkie udziały w dwóch spółkach zależnych

. sprzedali na rzecz odpowiednio Flemingo Maritime Manning Limited oraz Flemingo MEL wszystkie posiadane udziały w LAS (tj. udziały odpowiadające za 100% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w LAS). Cena sprzedaży jest nieistotna z punktu widzenia uzyskanych przepływów pieniężnych grupy kapitałowej

Porty Lotnicze wydłużyły zapisy w wezwaniu na 100% akcji Baltony do 24 stycznia

. "Wzywający informuje, że w terminach określonych w wezwaniu nie ziścił się żaden z warunków zastrzeżonych w punkcie 29 oraz 30 wezwania, a w szczególności nie ziścił się warunek prawny w postaci uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej

MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach

kontroli granicznych, transportu i związanych z tym zakłóceń logistycznych. Resort zaznacza, że "z punktu widzenia perspektyw polskiego eksportu szczególnie istotne są nastroje w niemieckim przetwórstwie przemysłowym". Zwraca jednak uwagę na wzrost wskaźnika PMI w przetwórstwie przemysłowym

Baltona miała 4,81 mln zł straty netto, 1,13 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

również z punktu widzenia poniesionych inwestycji, które w tym okresie wyniosły łącznie ok. 77,7 mln zł" - dodał zarząd. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 9,58 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A

Rząd przyjął projekt noweli ustawy dot. nielegalnego wywozu leków za granicę

współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej (PIF) z Policją i Strażą Graniczną (chodzi o zobowiązanie tych służb do udzielania niezbędnej pomocy PIF lub osobie upoważnionej do dokonywania kontroli lub inspekcji w celu zapewnienia niezakłóconego przeprowadzenia tych czynności); - wprowadzenie zakazu

PKP i Chełm chcą powołać spółkę PKP Linia Chełmska Szerokotorowa

obejmuje wiele działek mających walory transportowe, spedycyjne i logistyczne. Szczególnie atrakcyjne tereny znajdują się m.in. w pobliżu kolejowych przejść granicznych na styku torów o szerokości 1435 i 1520 mm. Spółka wytypowała ze swoich zasobów ponad 170 lokalizacji na terenie całego kraju, w których

CPK otrzymało dofinansowanie UE na projekt linii kolejowej do czeskiej granicy

polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie. Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy nowego, brakującego połączenia kolejowego o charakterze transgranicznym pomiędzy Chybiem a Żorami, Jastrzębiem-Zdrój a przejściem granicznym

Przychody Baltony spadły o 9% r/r w sklepach, wzrosły o 12% w gastr. w VIII

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Grupa Baltona zanotowała w sierpniu br. spadek przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w segmentach travel retail i food & beverage - w sklepach wolnocłowych spadły o 9% r/r, natomiast w punktach gastronomicznych wzrosły o 12% r/r, podała spółka

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,28% m/m do 892 pkt w styczniu

przekroczyć granicznej wartości 50 punktów, oznaczającej rozwój, ponieważ udało się osiągnąć jedynie 48,2 pkt. Równie niepokojący jest pierwszy od 27 miesięcy spadek poniżej 50 punktów w Niemczech (49,7). Inwestorzy z dużymi obawami zerkają również w stronę Chin, gdzie PMI spadł do najniższego

Wysokie obroty na GPW potwierdzają wagę wzrostów WIG20

poziomie 45,6 i po raz dwunasty z rzędu poniżej granicznego poziomu 50 pkt. Rozbieżność pomiędzy prognozą na poziomie 48,1 a faktycznym wynikiem jest największa w historii tego wskaźnika, jednak mimo to reakcja rynku była znikoma. Widać więc, że obecny na rynkach kapitał poszukuje miejsc do ulokowania, a

PHZ Baltona miała 45,35 mln zł straty netto, 33,35 mln zł straty EBIT w I półr.

wdrożeniem projektu obsługi logistyczno-magazynowej dla Grupy Baltona oraz z zatowarowaniem nowych lokalizacji handlowych, • niższa od założonej pierwotnie sprzedaż w lokalizacjach na lotnisku w Warszawie związana z przesunięciami harmonogramu uruchomienia poszczególnych punktów, • otwarcie

Na GPW akcje mogą zwyżkować po świątecznej przerwie

podbudowane lepszymi danymi z Chin i brakiem doniesień o eskalacji na linii USA - Korea Północna. Analizując sytuację na GPW w szerszym kontekście, pozostaje ona bez zmian. Dla WIG20 graniczne pozostają poziomy 2175,9 i 2308,9 punktów, a dla WIG przedział 57911 i 60631 punktów. To są w tym momencie kluczowe

Morawiecki: Podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych

na przejściach granicznych z Niemcami (m.in. Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice) i z Czechami (w Gorzyczkach). "W dniu dzisiejszym rozszerzamy zakres kontroli. Cała granica wschodnia, wprowadzamy punkty kontroli na granicy polsko-litewskiej, punkty kontroli na granicy polsko

Morawiecki był gotowy na drugi lockdown już pod koniec sierpnia. Wtedy zabezpieczył się przed pozwami firm

moment krytyczny dla naszej branży. Ta data jest dla nas ostatecznym punktem granicznym – lockdown, który potrwa dłużej, spowoduje dramatyczne konsekwencje: falę upadłości, zwolnienia grupowe i równoczesny brak wpływów do budżetu państwa” – przewiduje w dramatycznym apelu Zarząd Związku

Murapol kupił działkę w Katowicach i oferuje lokale w inwestycji Śląskie Ogrody

zaprojektowanej na nim inwestycji - Murapol Śląskie Ogrody, dodano. "Katowice to bardzo atrakcyjny rynek z punktu widzenia prowadzenia działalności deweloperskiej. Jesteśmy obecni na nim już 10 lat i bardzo dobrze znamy preferencje lokalowe mieszkańców, co pozwala nam tworzyć optymalnie dopasowaną do ich

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

zaprzestania sprzedaży niektórych towarów lub usług, ograniczenia działalności niektórych punktów sprzedaży. Osoba ubiegająca się o wypłatę świadczenia postojowego we wniosku powinna złożyć oświadczenie zarówno o wystąpieniu przestoju w prowadzeniu działalności, jak i oświadczenie potwierdzające spadek

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 0,06% m/m do 1027,39 pkt w kwietniu

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) wzrósł o 0,06% m/m do 1 027,39 punktów w kwietniu br., podała firma DSR. W tym samym czasie indeks szerokiego rynku WIG stracił 3,6% podobnie tyle samo stracił WIG20. "Mimo, że większość spółek (aż 34 spośród 60) na

Nakręca się spirala strachu i bankructw. Przedsiębiorcy boją się utraty płynności, konsumenci - przyszłości

celne pytanie: Jeżeli bieżące działania i ograniczenia powzięte w celu zwalczania koronawirusa przez władze państwowe w Polsce (ale także wynikające z działań innych krajów, np. w zakresie ruchu granicznego) funkcjonujące w momencie wypełniania ankiety utrzymywałyby się przez dłuższy czas, ile miesięcy

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii nr 146 za szacunkowo 250 mln zł

kolejowej. "Odcinek Wyczerpy – Chorzew Siemkowice ma istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzenia towarowego ruchu kolejowego. Stanowi kluczowe połączenie pomiędzy Częstochową, a linią kolejową nr 131 (tzw. 'Węglówką'), łączącą południe kraju z Pomorzem. Projekt o szacowanej wartości 250 mln

ZPP: Busometr wyniósł 43,84 pkt i wskazuje pogorszenie nastrojów MSP

Pracodawców (ZPP). "Różnica pomiędzy wynikiem poprzedniego i aktualnego Indeksu Busometr to nieco ponad 2 punkty, co w kontekście badań naukowych ociera się o granicę błędu statystycznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że rząd powinien podjąć działania, które sprawią, że wskaźnik będzie systematyczne

Baltona chce sprzedać udziały w spółkach zaopatrujących placówki dyplomatyczne

. (Belgia) zostanie w całości przeniesiona w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w struktury Grupy Baltona. "Cena sprzedaży spółek Chacalli jest nieistotna z punktu widzenia uzyskanych przepływów pieniężnych grupy kapitałowej emitenta. Jednocześnie w związku z finalizacją transakcji

Czy dojadę do pracy? Jakie kary grożą za wyjście z domu? Przemieszczanie się ograniczone do minimum

antykryzysowej" i 93 punkty 1. Ograniczenie wychodzenia z domu - czy dojadę do pracy? Najważniejszą zmianą zawartą w rozporządzeniu jest zakaz przemieszczania się. Wychodzić z domu można tylko w wyjątkowych sytuacjach. Należy do nich wyjście do pracy, sklepu, apteki czy lekarza. Opuścić dom mogą również

Przegląd informacji ze spółek

zmiany harmonogramu sesji giełdowej jest w obecnych warunkach bardzo trudne i niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne zarówno z organizacyjnego, jak i technicznego punktu widzenia. Dlatego GPW jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, podano w komentarzu do propozycji skrócenia sesji giełdowej. Kruk

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

zwolnionym ze służby żołnierzom lub funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej

Grupa PKP: Polska nie może być tylko krajem tranzytowym

kolejowym przejściu granicznym między Polską i Litwą. Według niego, to przykład budowy wspólnego, bardziej efektywnego systemu transportowego. Według Antonowicza, w tworzeniu efektywnej sieci terminali potrzebny jest udział państwa. "Co do transportu intermodalnego, potrzebna jest jeszcze pewna

NIK: Czas legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce wydłużył się do 206 dni

polegającej na roboczym informowaniu o wykonaniu decyzji, na rzecz udokumentowanego przekazywania informacji przez Straż Graniczną, wskazano. W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie opracowano dokumentu, dotyczącego dostępu cudzoziemców do rynku pracy z punktu widzenia potrzeb polskiej

Kreatywne podejście do PKB. Trump nie chce mocnego dolara

oraz karuzelami VAT jest znany już od wielu lat, jednak według ministra rozwoju jego skala jest znacznie większa, niż do tej pory przypuszczano. Kwoty, które wymienia pan Morawiecki (między 20 a 30 mld złotych!), faktycznie robią wrażenie i czysto ze statystycznego punktu widzenia musiały mieć wpływ na

Enea Operator zrealizowała inwestycje o wartości 900 mln zł w 2016 r.

900 mln zł. "Modernizacji poddany został Główny Punkt Zasilający (GPZ) Sieraków zlokalizowany we wsi Grobia koło Sierakowa. Jednym z powodów modernizacji była dobudowa pola wysokiego napięcia 110 kV w celu przyłączenia dużego klienta. Inwestycja poprawi ciągłości dostaw energii i bezpieczeństwo

GDDKiA wybrała konsorcjum Qumak i Matic na wykonawcę systemu informacji KPD

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę konsorcjum Qumak i Matic wartą nieco ponad 2 mln zł jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonawcę nowego systemu informacji drogowej, Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach

Białorusini wydali już u nas ponad 500 mln. A miejsc na zakupy coraz więcej

Podlaskie, a przede wszystkim mieszczące się w Białymstoku centra handlowe, dyskonty czy bazary przy Kawaleryjskiej i Zwycięstwa, od wielu lat korzystają na turystyce zakupowej. W ostatnim czasie przybyło jeszcze punktów, które czekają na Białorusinów. Outlet Białystok, Outlet Center Białystok

Rząd przyspiesza budowę ekspresowej Via Baltica

do przejścia granicznego z Litwą w Budziskach. Koszty tej inwestycji GDDKiA szacuje na ponad 811 mln euro (ok. 3,3 mld zł), a dotacja z CEF wynosi 414 mln euro (ponad 1,7 mld zł). Ta część via Baltica ma powstać do końca 2020 r. W tym roku GDDKiA rozpisała przetargi na zaprojektowanie i budowę tej

Nikt nie chce kupić terminalu granicznego w Zwardoniu

Platformę w Zwardoniu, wybudowaną za 80 mln zł, z honorami otwarto w styczniu 2006 roku. Był minister transportu i inni oficjele. Potężny obiekt miał być jednym z najważniejszych przejść granicznych na południu Polski. Jednak polsko-słowackie przejście graniczne w Zwardoniu istniało tu tylko do

Pustki na granicy w Dorohusku. Ukraińcy: "Boimy się wojny"

Zwykle kolejka ciężarówek przed przejściem granicznym w Dorohusku zaczyna się już trzy kilometry od wjazdu na terminal odpraw. Teraz po drodze z Lublina do Dorohuska mija się niewiele tirów, a przed samym szlabanem nie ma ich w ogóle. Jeśli jakiś się zjawia, to natychmiast wjeżdża na granicę. "

Przegląd informacji ze spółek

476 321 akcji, stanowiących 10% w kapitale zakładowym Famuru, po 4,8 zł za akcję, podała spółka. Rada nadzorcza Energi Obrót - spółki zależnej Energi - ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka. Rok 2019 zapowiada się pozytywnie z punktu widzenia fuzji i przejęć

Słabszy złoty może dziś schłodzić optymizm na GPW

wypowiedź przedstawiciela Rady Polityki Pieniężnej, który stanowczo wskazał na potrzebę obcięcia stóp procentowych w Polsce o 50 punktów bazowych. Wywołało to momentalny rozdźwięk pomiędzy rynkiem akcji i walut. PLN, który konsoliduje się od dłuższego czasu, zaczął słabnąć. Dzisiaj rano widać kontynuację

Żywność, gaz, prąd, paliwa... Ceny pietruszki mogą być rekordowe. Co jeszcze zdrożeje w 2019? A co stanieje?

drogie w tym roku - jaja i masło, o ponad 15 i 10 proc. Ceny zbić pomogła większa w ostatnim kwartale produkcja mleka w Nowej Zelandii. Dlaczego ma to znaczenie dla cen w Polsce? Nowa Zelandia jest największym eksporterem mleka, wpływa więc na ceny na rynkach światowych, a te są już punktem

Rosja ogranicza import jabłek z Białorusi. Zorientowali się, że są z Polski, a nie z sadów Mołdawii

wchodzi razem z Rosją, Kazachstanem, Kirgizją i Armenią we wspólny Związek Celny. To więc, co znalazło się na terytorium białoruskim, może bez żadnych kontroli granicznych hulać od Kaliningradu do Kamczatki i rzeki Amur dzielącej Rosję od Chin. Polsko-mołdawskie jabłka z Białorusi wbrew zakazom mogą więc

KNF nałożyła bufory na 12 banków jako na inne instytucje o znaczeniu systemowym

występują w nim instytucje zależne kapitałowo od zagranicznych grup bankowych zarejestrowanych w UE, podała Komisja. Jak wyjaśnia KNF, zgodnie z przyjętą metodyką bufor nie został nałożony na instytucje z wynikiem poniżej 350 punktów bazowych. Dla podmiotów z wynikiem równym lub wyższym niż 350 punktów

Grecję zalewa fala strajków. Protestują urzędnicy, rolnicy, dokerzy...

kilku tygodni organizują głośne protesty i blokady dróg w całej Grecji. W tym tygodniu zamierzają zablokować ponownie przejście graniczne z Bułgarią i najważniejsze drogi w kraju. W weekend z powodu ich protestów ateńska policja musiała użyć gazu łzawiącego, by rozpędzić tłum. Wściekłości rolników

Za co płacimy więcej: sam samochód czy jego eksploatację? Sprawdzamy rzeczywiste koszty użytkowania auta

długo - i krótkoterminowy czy car sharing. Oczywiście za możliwość jazdy samochodem jakoś zapłacić musimy, ale może wyglądać w różny sposób, od czego zależeć też będzie cena jednostkowa, a w rezultacie - sumaryczne koszty. W tym miejscu trzeba poruszyć kolejną kwestię, niezwykle istotną z punktu

Najsłynniejsza działka w Helu w 2010 r. idzie pod młotek

sfinansować budowę tych sieci - mówi "Polsce Dziennikowi Bałtyckiemu" Jarosław Pałkowski, obecny burmistrz Helu. Cena wywoławcza jeszcze nie jest znana, obecnie samorząd pracuje nad planem zagospodarowania przestrzennego. Słynna działka, którą wcześniej zajmowała Straż Graniczna, znajduje się w

Polska giełda znowu mocno w dół. Uspokojenie na złotym

., spadając do 1679 punktów. To najmniej od maja 2009 r. Mocno na wartości straciły banki. Największy - PKO BP - 5,5 proc., jego główny rywal Bank Pekao - 3,2 proc. Wycena BZ WBK spadła o 6,7 proc., a mniejszego Getin Noble Banku - o 8,5 proc. "S&P nie dokonała żadnego szarlataństwa" - Agencja S&P

Małe zmiany indeksów przed kluczowym spotkaniem dla losów Grecji

przemysłu sporządzany przez bank HSBC przybrał wartość poniżej granicznych 50 punktów - był to odczyt najniższy od 28 miesięcy. Informacje te przełożyły się na czwartą z rzędu spadkową sesję na giełdzie w Szanghaju. Najważniejszy indeks chińskiej giełdy zniżkował o 1,1 proc. i finiszował na poziomie 2764

W tym tygodniu rynek walutowy skupi się na danych makro raczej niż polityce

stóp. Od tego, w jakim tonie się wypowie i jak rynki zinterpretują jego słowa będzie zależeć w dużej mierze los eurodolara, który obecnie jest przy granicznym punkcie 1,10. Drugim istotnym wydarzeniem będzie piątkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy - stopy bezrobocia i zmiany

Neutralny początek sesji w Europie, jutro aukcja włoskich obligacji

ustalał około dwuletnie minima na poziomie 17410 punktów. Mediolański parkiet jest bardzo mocno wyprzedany, od początku FTSE MIB lipca stracił niemal 10 proc., a wskaźnik RSI spadł pod graniczny poziom 30 punktów. Jutro odbędzie się istotna aukcja włoskich obligacji, w ramach której mają zostać pozyskane

Budowa Budomierza znów oprotestowana

przetargu firma ma w szczerym polu wybudować budynek wspólnych polsko-ukraińskich odpraw, punkty odpraw granicznych, oczyszczalnię ścieków, kanalizację, ujęcie wody. Inwestycja ma powstać w ciągu trzech lat, a jej budżet to ponad 140 mln zł. Budowa przejścia Budomierz-Hruszów jest wpisana w rządowy program

Odbicie w Europie, odliczanie do wystąpienia Bernanke

Eurolandu, jak również wiodących europejskich gospodarek. Wskaźnik dla niemieckiego sektora przemysłowego wbrew konsensusowi zakładającemu spadek do 50,6 punktów utrzymał się na poziomie 52 punktów, natomiast analogiczny indeks dla francuskiego przemysłu spadł pod graniczną wartość 50 punktów oznaczającą

Seria wzrostów na Wall Street przerwana

oczekiwań odczyt indeksu ISM, którego wartość za sierpień to 50,6 punktów. Tym samym błędne okazały się oczekiwania uczestników rynku, którzy spodziewali się, że wskaźnik przybierze wartość poniżej granicznych 50 punktów, która sugerowałaby regres sektora przemysłowego. Jednak wnikliwsza analiza składowych

Odbicie na rynku surowców wspiera indeksy

Podwyżki stóp procentowych i podnoszenie stopy rezerw obowiązkowych przez Ludowy Bank Chin odbijają się negatywnie na tempie rozwoju gospodarki Państwa Środka. Od początku roku indeks PMI będący dobrym indykatorem koniunktury w przemyśle oscyluje od początku roku kilka punktów powyżej granicznej

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

sprawdzić aktualne uregulowania w tym zakresie. Informacje takie udostępnia na swojej stronie internetowej straż graniczna. Mec. Piotr Ząbkiewicz  Noerr to międzynarodowa kancelaria prawna świadcząca kompleksowe usługi doradztwa we wszystkich aspektach prawa gospodarczego. Warszawskie biuro Noerr

Wot, takaja systema. Białoruś ma najdroższe autostrady na świecie

Punkt BelTollu, gdzie można zapłacić za przejazd autostradami na Białorusi, jest na pierwszej stacji benzynowej, zaraz za przejściem granicznym w Bobrownikach. Płaci się z góry. Pani z punktu za podróż do Witebska ponad 600 kilometrów policzyła mi półtora miliona białoruskich rubli (ok. 70 euro), w

Zdecydowane odbicie na Wall Street

rozpatrywać w kategorii korekcyjnego odreagowania bardzo gwałtownych przecen. Wskaźnik RSI informujący o stopniu wyprzedania rynku może wprawdzie znajdować się pod graniczną wartością 30 punktów przez dłuższy czas, ale w wyniku ostatnich przecen parkiety na całym świecie były już skrajnie wyprzedane. W

Bruksela do państw UE: Nie chcecie brać uchodźców? To musicie zapłacić

prośby kraju w tarapatach, ale ten punkt reformy ma małe szanse. Podobny pomysł interwencji wbrew woli kraju UE wpisano w zeszłym roku w projekt wspólnej straży granicznej UE, ale już jest jasne, że ta "klauzula interwencyjna" nie przejdzie w Radzie UE. Komisja Europejska zaleciła w środę

Tańsza o 7 mln oferta przegrała

szczerym polu wybudować budynek wspólnych polsko-ukraińskich odpraw, punkty odpraw granicznych, oczyszczalnię ścieków, kanalizację, ujęcie wody. Projekt zakłada, że samochody będą odprawiane na 17 pasach odpraw granicznych. Izba odwoławcza: Budimex ma rację Komisja przetargowa w lutym wybrała firmę Warbud

E-myto. Społeczne listy kolejkowe na granicach

-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej na społecznej liście jest zapisanych ponad 300 kierowców. - Mamy trzy stanowiska, ale do poniedziałku nasz punkt był zamykany o godzinie 19. Koleżanki obsługiwały nawet 70 kierowców dziennie, ale kolejka i tak nie malała. Od poniedziałku będziemy pracować przez

NIK alarmuje: Polacy mają zaniżone emerytury

, np. zakładów fryzjerskich czy punktów naprawy obuwia.  Nie każdy, kto przy wyliczaniu emerytury miał uwzględnione dochody zerowe, będzie miał uwzględnioną pełną płacę minimalną. Dotyczy to tylko tych, którzy pracowali na cały etat. Jeśli pracowaliśmy na pół etatu, ZUS przy przeliczaniu

Kogo dotknie obniżka emerytur mundurowych

Komitecie Wyzwolenia Narodowego czy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, będą miały niższe świadczenia.  Dotyczy to także osób, które odbywały szkolenie zawodowe w szkołach i na kursach Służby Bezpieczeństwa, pracowały w biurze Rejestracji Cudzoziemców, Zarządzie Kontroli Ruchu Granicznego

Twoja emerytura może być wyższa o 200, 300, a nawet 400 zł. Wystąp do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego

. Prowadzi ją Archiwum Państwowe w Warszawie – Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Pod numerem telefonu 22 635 68 22 działa punkt konsultacyjno-informacyjny (w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8-15). Można też wysłać e-mail na adres: adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl

Śląska "dolina krzemowa". Niezwykłe wykorzystanie terenów po dawnej kopalni w Gliwicach

. Bojkowskiej wybrało m.in. Future Processing, wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie komputerowe na potrzeby międzynarodowego handlu, przemysłu i usług. Od 2016 roku firma jest partnerem strategicznym Microsoftu. W siedzibie Future Processing, oprócz przestrzeni biurowych, znajduje się także m.in. punkt

Vademecum emerytur mundurowych. Odpowiadamy na pytania o dezubekizację i obniżanie emerytur funkcjonariuszom służb PRL

: – Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, – Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, – jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w poprzednich trzech punktach, w szczególności

KE proponuje, by państwa Unii mogły wykupić się od przyjmowania uchodźców. Ale cena jest zaporowa

prośby kraju w tarapatach, ale ten punkt reformy ma małe szanse. Podobny pomysł interwencji wbrew woli kraju UE wpisano w zeszłym roku w projekt wspólnej straży granicznej UE. Ale w Radzie UE już się wyklarowało, że ta "klauzula interwencyjna" nie przejdzie. Zniesienie wiz dla Turków? Komisja

Rosjanie windowali frekwencję w zoo. Ale już nie przyjeżdżają

zaczęli coraz bardziej przygotowywać, że trzeba zrobić też dla Rosjan. Myśleliśmy nawet o tym, żeby zrobić tabliczki rosyjskojęzyczne przy wybiegach. Materiały były jeszcze w drukarni, kiedy zmieniła się sytuacja polityczna. A Rosjanie z zoo zaczęli powoli znikać. - Z turystycznego punktu widzenia nam się

Kto będzie budował przejście graniczne w Budomierzu?

-ukraińskich odpraw, punkty odpraw granicznych, oczyszczalnię ścieków, kanalizację, ujęcie wody. Projekt zakłada, że samochody będą odprawiane na 17 pasach odpraw granicznych. Według dotychczasowych założeń przejście miało być gotowe pod koniec 2011 roku, ale już teraz wiadomo, że ten termin może być nierealny

Turecką żywność sprawdzi rosyjski sanepid. Odwet za zestrzelenie samolotu

kontrole tureckiej żywności na granicach rosyjskich. Celnicy otrzymali instrukcje, by dokładnie sprawdzać 100 proc. towarów przyjeżdżających z Turcji. Importerzy otrzymali wówczas informację, że na wszystkich punktach granicznych celnicy odbywają dokładne kontrole towarów. - Celnicy nie przyjmują

Przegląd prasy

kw. 2014 r. --Monetia uruchomiła punkty obsługi płatniczej 24h na 6 przejściach granicznych --Średnie dzienne wydobycie Exillon wyniosło 17,63 tys. baryłek w październiku --Fenghua oczekuje 95-100 mln euro przychodów w 2014 r. --Rynek walutowy jest stabilny, czeka na dane o płacach i zatrudnieniu

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

: ISBnews Huawei: Sprzedał ponad 1,5 mln sztuk smartfonów P8 lite w Polsce w ciągu dwóch lat, podał koncern. Źródło: ISBnews Microsoft: Partner roku w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw 2017 zostanie wyłoniony na podstawie ilości zdobytych punktów w okresie od 1 października 2016 do 30

Gdzie oszczędzać pieniądze? Lokata poniżej 2,1 proc. = strata [Pieniądze Ekstra]

średnie oprocentowanie najlepszych pięciu lokat rocznych. W przypadku lokat z niższym oprocentowaniem realny zysk będzie oczywiście skromniejszy, a nawet ujemny, czyli na lokacie realnie stracisz. - Granicznym punktem jest oprocentowanie 2,1 proc. Wtedy klient wyjdzie na zero - mówi Adrian Fionik, ekspert

Rząd szykuje zmianę stawek akcyzy - stanieją auta... z dużymi silnikami

Jak wkurzyć miliony polskich kierowców? Opodatkowując stare auta. Kilka dni temu taką możliwość zasygnalizował Onet: "Masz 10-letni samochód? Zapłacisz podatek! Jego wysokość może wynieść od 200 do 500 zł rocznie, a graniczną normą będzie Euro 4". Objąłby więc pojazdy starsze niż z 2006 r

Invest Bank wprowadza specjalny kredyt dla mundurowych

grupy to pracownicy budżetówki zatrudnieni na etatach, niekoniecznie zarabiający krocie, ale z punktu widzenia banków ich sytuacja finansowa jest stabilna. Na tych samych zasadach z uzyskaniem kredytów problemów nie mają emeryci i renciści. Rzecz jasna nie znajdziemy na rynku preferencyjnego kredytu dla

Jedziemy po Europie: Wysokie kary za jazdę po alkoholu

usiedli za kierownicą pod wpływem narkotyków albo innych środków odurzających. Dla polskich kierowców istotne jest również to, że od maja 2014 r. obowiązuje w Niemczech nowa tabela punktów karnych i nowy limit punktowy. Prawo jazdy traci się po zebraniu już 8 pkt. Kierowcy mający na koncie 4-5 pkt

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

roboczych od dnia jej zakończenia. Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę z uwagi na przekroczenie granicy państwowej po dniu 15 marca 2020 r. Jeżeli zaś to państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności poddania się

Baltona uruchomi format kawiarni Cavarious w maju

wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Ponadto Grupa zajmuje się m. in. zaopatrywaniem placówek dyplomatycznych, a także załóg statków i okrętów cumujących w polskich portach morskich (działalność shipchandlerska). W 2012 roku Grupa rozszerzyła swoje portfolio o działalność

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Wynik netto Grupy Europa z dywidendą otrzymaną od jednostek zależnych wyniósł 141,9 mln zł w I-III kw., co oznacza wzrost o 66% w skali roku. Sprzedaż w centrach Factory wzrosła o 13% r/r w III kw. 2014 r., odwiedzalność - o 5% r/r, podała spółka. Monetia uruchomiła całodobowe punkty

Wielka obniżka emerytur mundurowych

poprzednich trzech punktach, w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do 14 grudnia 1954 r., (służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ich poprzedniczki oraz ich odpowiedniki terenowe. Wojsko do obniżki Obniżki świadczeń będą także dotyczyć tych funkcjonariuszy

MIB oczekuje na uzasadnienie skargi KE na ograniczenia dla ciężarówek w Polsce

. Pomimo działań podejmowanych przeciwko Polsce przez Komisję Europejską, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z przewoźnikami analizuje sieć dróg publicznych, w szczególności odcinków dróg prowadzących do punktów załadunku, rozładunku, portów morskich, centrów logistycznych, jak również

Pułapki ZUS. Przechodząc na emeryturę, możemy stracić nawet 1000 zł. Pięć sposobów, jak temu zapobiec

pod adresem: https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/dokumentacja-pracownicza i prowadzi ją Archiwum Państwowe w Warszawie – Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. W archiwum tym pod numerem telefonu 22 635 68 22 działa również punkt konsultacyjno-informacyjny. Warto o

Prospekt PZU złożony w Komisji Nadzoru Finansowego

postanowień, czyli wypłata gigantycznej dywidendy przez PZU, zostało już wykonane. Akcjonariusze dostali aż 12,75 mld zł. Teraz czas na punkt mówiący o przygotowaniu oferty publicznej, czyli IPO. Wiadomo, że zostaną zaoferowane wyłącznie akcje już istniejące, należące obecnie do Eureko i państwa. Nie będzie

NIK: Polska granica na wschodzie jest szczelna

nienależącymi do Unii to najdłuższy odcinek granicy lądowej w całej UE. I jednocześnie główny punkt wjazdu towarów importowanych przez kraje Unii z państw byłego związku radzieckiego. Po wejściu do strefy Schengen (2007 r.) Polska granica stała się de facto pierwszą i ostatnią barierą mogącą zatrzymać

Polska w budowie - dzięki niewolnikom z Korei Płn. Może harują właśnie przy twoim mieszkaniu?

zakwaterowania oraz godziny pracy potwierdzają liczne kontrole Straży Granicznej czy Inspekcji Pracy. Szybki telefon do SG pozwala jednak stwierdzić, że od początku 2015 r. ani razu nie sprawdzano miejsc pobytu Koreańczyków z Północy. Anna Wójcik, zastępca okręgowego inspektora pracy na Warszawę, przyznaje, że

Awantura o akcyzę na alkohol i papierosy

. - Szara strefa istnieje i będzie istnieć. Jesteśmy krajem granicznym UE. Nasi sąsiedzi mają tańsze papierosy - mówił min. Kapica. Zapewnił, że rząd stara się szarą strefę ograniczać, że stara się uszczelniać: - Badania robione przez duże firmy konsultingowe pokazują, że szara strefa się nie zwiększa. Jej

Obniżenie emerytur mundurowych. Jak się bronić przed ustawą dezubekizacyjną

najważniejsze: Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w poprzednich trzech punktach, w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej

Krynica 2016. LOT chce przewieźć ponad 10,4 mln pasażerów w 2020 roku

zaangażowanego zespołu. - Punktem wyjścia dla planu naszego dalszego rozwoju jest jak najlepsze wykorzystanie faktu, że rynek przewozów lotniczych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej będzie rosnąć i to o wiele szybciej niż w innych krajach Europy - mówi Rafał Milczarski. Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego

punkt graniczny

Granicznik betonowy 1) rzut z góry 2) rzut z boku
Wkopany granicznik plastikowy
Granicznik w geodezji materializuje granice między działkami. Ma on najczęściej postać ściętego ostrosłupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na górze krzyżem. Wykonany zazwyczaj z betonu lub skały pochodzenia wulkanicznego, np. granitu. Na gruntach bagiennych i podmokłych stosuje się także stabilizację palami

więcej o punkt graniczny na pl.wikipedia.org