pulę akcji

Cena maksymalna PZU 312,50 zł, większa pula akcji dla inwestorów indywidualnych

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do prospektu emisyjnego PZU. Cenę maksymalną dla drobnych inwestorów ustalono na 312,50 zł. Pula dla nich może zostać zwiększona z 6 mln do prawie 7,746 mln akcji.

Od 3 do 30 akcji PZU na głowę drobnego inwestora

indywidualnych. Przeznaczono dla nich pulę 6 mln akcji. - Poważnie rozważane jest zwiększenie puli dla indywidualnych inwestorów ponad to, co zostało podane w prospekcie emisyjnym. W poniedziałek może być aneks do prospektu - dowiedzieliśmy się nieoficjalnie w źródle zbliżonym do oferty. Nie zmieni to tego, że

Rusza sprzedaż akcji PZU. 9375 zł na pakiet 30 papierów

kupili wtedy akcje za 7,9 mld zł. Cena maksymalna akcji PZU - 312,5 zł. Indywidualni inwestorzy od dziś do 28 kwietnia mogą zapisywać się na minimalnie trzy akcje, a maksymalne - 30. W poniedziałek poznali dwie ostatnie wielkie niewiadome: cenę maksymalną, po jakiej się będą zapisywać, i wielkość puli w

CD Projekt zakończył skup akcji własnych; skupił 0,54% kapitału zakładowego

akcji własnych odpowiadających 516 700 głosom na walnym gromadzeniu akcjonariuszy spółki, stanowiących ok. 0,54% jej kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie.  W związku z realizacją skupu całej przewidzianej uchwałą puli akcji, skup akcji własnych zakończono, podano również. 

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

uprawnionej (pierwsza pula) uzależnione będzie od osiągnięcia EBITDA w wysokości co najmniej 191 500 000 zł; 1.2.2 przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 30% maksymalnej liczby akcji nowej emisji przypadających danej osobie uprawnionej (druga pula) uzależnione będzie od dokonania

Photon Energy złoży prospekt w ciągu kilku tygodni (aktualizacja)

działania i to, jak je komunikujemy, jak również pula inwestorów, którzy mają możliwość zakupu naszych akcji" - dodał. Photon Energy podał w maju, że planuje przeniesienie notowań na główne rynki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz giełdy w Pradze odpowiednio z NewConnect oraz

Photon Energy liczy na zatwierdzenie prospektu w ciągu kilku tygodni

. "W którymś momencie możemy chcieć się przyjrzeć wyjściu na rynek kapitałowy, jednak obecnie priorytetem jest zwiększenie wartości akcji. Na to mają wpływ zarówno nasze działania i to, jak je komunikujemy, jak również pula inwestorów, którzy mają możliwość zakupu naszych akcji" - dodał

Kogeneracja miała wstępnie 134 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

) po 6 miesiącach 2020 roku wyniósł około 246 mln zł, • skonsolidowane przepływy pieniężne netto po 6 miesiącach wyniosły około 9 mln zł, • skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 134 mln zł (czyli 8,99 zł na akcję), • nakłady

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

) Pula akcji oferowanych w ramach programu motywacyjnego zostanie zredukowana o 10% za każde 5% realizacji poniżej wyznaczonych celów" - czytamy w komunikacie. 11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015

Agora skupiła łącznie 1,08 mln akcji własnych w celu ich umorzenia

przekroczyła łączną liczbę akcji, którą spółka zamierzała nabyć w ramach oferty z puli akcji na okaziciela (tj. 1 084 595 akcji), liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w punkcie 10 Oferty. Średnia stopa redukcji w puli

Kogeneracja miała wstępnie ok. 132 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Dominująca 415 Gwh), podano także. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 9 mln zł. "Istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy w I kwartale 2020 r. miała sprzedaż w marcu 2020 r. uprawnień do emisji CO2 łącznie na kwotę 110 400 tys. zł z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata

Dwóch członków zarządu Kruka sprzedało akcje, by zrealizować prywatne cele

roku oraz zainwestował w akcje Kruka pod koniec 2017 roku. "Dodatkowo, w ramach programu motywacyjnego, do tej pory przyznano mi blisko 70 tys. warrantów zamiennych na akcje, które trzymam od uruchomienia programu, a do rozdysponowania pomiędzy członków zarządu jest jeszcze pula blisko 60 tys

Kogeneracja miała 134 mln zł zysku netto, 165,93 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

, 107 037 tys. zł - wzrost pozostałej działalności operacyjnej głównie z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2 otrzymanych z puli niewydanych uprawnień za poprzednie lata okresu rozliczeniowego, 10 917 tys. zł - wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen, 73 477

Polskie Koleje Linowe zdecydowały o ubieganiu się o wejście na GPW

, będą miały prawo do objęcia gwarantowanej dla nich puli akcji. Możliwość zakupu akcji przez Polaków oraz samorządy lokalne w ramach oferty publicznej wpisuje się więc w trend wzmacniania polskiego akcjonariatu w różnych sektorach gospodarki" - czytamy dalej. Szczegółowe informacje dotyczące

Moonlit: Inwestorzy złożyli zapisy na 15% więcej akcji, niż oferowano

Maklerski.  "Byliśmy przekonani, że oferta publiczna zakończy się sukcesem, ale tak znaczące przekroczenie puli dostępnych akcji przerosło nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów emisji, zgromadzony kapitał pozwoli nam realizować własne produkcje i w konsekwencji zrealizować

Ciech: Zatwierdzony został trzyletni program motywacyjny dla kadry menadżerskiej

znormalizowanej Grupy Ciech, skonsolidowane zadłużenie netto Grupy Ciech, wartość wypłaconych dywidend oraz wpływy/wypływy gotówki wynikające z emisji/umorzenia akcji spółki. Wartość Grupy Ciech będzie wyliczana na podstawie danych finansowych zawartych w zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych

LPP rekomenduje wypłatę 40 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

programu motywacyjnego, w przypadku powzięcia odpowiedniej uchwały przez radę nadzorczą LPP zaoferuje uczestnikom programu motywacyjnego (osobom zarządzającym) nabycie od spółki łącznie 117 akcji LPP (z puli akcji własnych). W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy 117 akcji nabędzie

Marie Zélie planuje emisję akcji na platformie crowdfundingowej Seedrs 

aktywnie działa na rynku crowdfundingu od jesieni 2017 roku, kiedy w 10 dni wyczerpała pulę dostępnych akcji i zebrała 400 tys. zł. Wyższe limity uproszczonych zbiórek crowdfundingowych pozwoliły na rozwój tej formy inwestowania w Polsce, a Marie Zélie ułatwiło dostęp do kapitału. Za środki

Sfinks planuje program motywacyjny z ceną emisyjną 3,7 zł

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska chce uruchomić program motywacyjny, w ramach którego przez 3,5 roku może zostać objętych w sumie blisko 1,12 mln akcji, czyli 1% ogólnej liczby akcji rocznie, podała spółka. Cenę emisyjną, po której osoby uprawnione obejmowałyby akcje, zarząd

Akcjonariusze XTPL zdecydują 24 IV o nowym progr. motywacyjnym dla pracowników

corocznie. Zasilą go również niewykorzystane akcje ze starego programu motywacyjnego i dodatkowo - w niewielkim stopniu (ok. 2% kapitału) - emisja akcji serii P (w celu uzupełnienia puli w związku ze zwiększeniem liczby uczestników programu). W efekcie, program wniesie maksymalne korzyści dla budowania

Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozpoczął akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, w ramach której wymieni 120 tys. urządzeń na umożliwiające bezprzewodowe odczytywanie danych, podała spółka. Prace potrwają do 31 września br. "Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu

Oferta Novaturas zaczyna się dziś od budowy księgi popytu, cena maks. 13,5 euro

% istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli, podała spółka. Novaturas rozpoczyna ofertę dziś, od book-buildingu, i spodziewa się, że pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie przypadnie ok. 21

TXM sprzedał wszystkie akcje w ramach IPO, zapisy zredukował o 49,3%

walorów, podano także. "Średnia stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 49,33%. Z kolei inwestorzy instytucjonalni objęli 3,6 mln akcji, czyli 90% łącznie oferowanych akcji, w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów" - czytamy w komunikacie. Objęte przez inwestorów

mPay udostępnia weryfikację biometryczną z wykorzystaniem selfie

m-rachunku, a także - jak chociażby w przypadku ostatniej akcji na rzecz wsparcia służby zdrowia w okresie pandemii - wspierać inicjatywy charytatywne, wymieniono także. "Ostatnie wdrożenie to kolejny krok, by przede wszystkim upraszczać procesy, które wynikają z przepisów prawa (Ustawa o

Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor), podała spółka. Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestorowi w zamian za

Akcjonariusze DataWalk zdecydują 30 VI o m.in. o programie motywacyjnym

spółkę projektów uchwał na najbliższe walne zgromadzenie, pod głosowanie akcjonariuszy zostanie poddany program motywacyjny zakładający pulę 1,12 mln jednostek RSU, stanowiących około 25% aktualnej liczby akcji DataWalk. Celem programu jest stworzenie mechanizmu, który przełoży się na potencjalnie bardzo

Archicom rozważa kilka możliwości sfinansowania II części przejęcia mLokum

Warszawa, 05.06.2017 (ISBnews) - Archicom rozważa finansowanie dłużne, emisję akcji lub przesunięcie środków z puli przeznaczonej na zakup gruntów w celu sfinansowania 54,8 mln zł płatności na nabycie drugiej części pakietu akcji mLocum, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. "Rozważamy

7Levels celuje w debiut na rynku NewConnect na początku 2018 r.

serii C. Papiery oferowane przez 7Levels spotkały się z dużym zainteresowaniem rynku, dzięki czemu gamedeveloper uplasował w pierwszej publicznej emisji całą oferowaną pulę akcji. Inwestorzy wycenili krakowskie studio na 31,5 mln zł, a 7Levels pozyskało 1,5 mln zł na rozpoczęcie prac nad kolejnym

Bank Litwy zatwierdził prospekt emisyjny Novaturas, publikacja w poniedziałek

% akcji w przypadku uruchomienia dodatkowej puli, podano również. Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-up'em przez okres 180 dni od daty pierwszego

Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie 40 zł dywidendy na akcję 

zaoferuje uczestnikom programu motywacyjnego (osobom zarządzającym) nabycie od spółki łącznie 117 akcji LPP SA (z puli akcji własnych). W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy 117 akcji nabędzie prawo do dywidendy. Nie wpłynie to jednak na wartość dywidendy na jedną akcję (40,0 zł)"

Będzie kolejny strajk przedsiębiorców. Dołączy do nich służba zdrowia?

poprzednio – mówi Jacek Hołubowski, jeden z organizatorów akcji protestacyjnej. Mężczyzna dodaje, że skontaktowali się z nimi też przedstawiciele służby zdrowia, którzy chcą połączyć siły. Rzecznik komendy stołecznej policji, nadkom. Sylwester Marczak: - Zgodnie z obowiązującymi przepisami żadne

Właściciel Coffeedesk zwiększył przychody o 34% do 14,99 mln zł w I kwartale

, zwłaszcza w kanale B2C, a także rozszerzeniu asortymentu o produkty komplementarne, jak mleka roślinne, syropy, filtrację wody czy środki czystości. Zainteresowanie wzbudzały też akcje promocyjne, jak #pijelokalne czy oferta zestawów kaw: 'Signed by...'" ' - wskazał Gardzielik. Coraz większą część

Infoscan planuje emisję do 290 tys. akcji serii G, rekomenduje 6 zł za sztukę

zdecydowała się zwiększyć pulę. Rekomendowana wówczas przez zarząd cena emisyjna wynosiła 7,5 zł za sztukę.  W najbliższych dniach zarząd zadecyduje o ostatecznej sprzedanej liczbie akcji i dokona ich przydziału. Infoscan planuje pozyskać z emisji akcji od 1,1 mln do 1,7 mln zł.  "W

Orange Polska przyjął program motywacyjny związany z kursem akcji

, których realizacja przełoży się na wzrost wartości akcji" - czytamy w komunikacie. Program będzie realizowany w oparciu o następujące zasady: 1. udział w programie jest dobrowolny 2. uczestnicy programu mogą nabyć łącznie do 2 315 000 akcji fantomowych z puli podstawowej po cenie 1 zł za każdą

Przedsprzedaż Novaturas na sezon letni wzrosła do 61,1 tys. na koniec ub.r.

ostatecznie ofertą objętych zostanie 50% istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli. Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów

Novaturas planuje kontynuować wzrost organiczny w państwach bałtyckich

przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50% istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli. Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i

ZWZ CCC zdecydowało o emisji do 1,17 mln akcji w ramach programu motywacyjnego

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydowali o emisji do 1,17 mln akcji w ramach programu motywacyjnego, wynika z uchwał na walne zwołane na dzień „Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy spółki […] poprzez emisję nie więcej niż 1 174 920 akcji serii F o

ZM Ropczyce liczą, że tegoroczny budżet jest do zrealizowania w 100%

poziomu akcje będą obejmowane proporcjonalnie aż do wielkości maksymalnej ustalonej przez walne zgromadzenie. Jeżeli wynik będzie zrealizowany w 100%, to wykorzystana zostanie pełna pula akcji przeznaczonych na tą transzę programu. Po wynikach I półrocza wygląda na to, że 100% założeń budżetowych chociaż

Nestmedic pozyskał 8 mln zł z emisji akcji, planuje debiut na NewConnect w IV

stanowiłoby 6% kapitału spółki. Zainteresowanie akcjami spółki było jednak tak duże, że zdecydowaliśmy się zwiększyć dostępną pulę akcji. Dzięki temu nie planujemy obecnie kolejnej emisji, która pierwotnie miała zostać zrealizowana pod koniec roku" - powiedziała prezes dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha

Banki zapchały się programem MdM. Wysypu promocji hipotecznych nie będzie

pojedynczej dopłaty – w zależności od lokalizacji, wielkości mieszkania i liczby dzieci – może wynosić od kilkunastu do ponad 100 tys. zł. Pula środków na cały 2018 r. wynosi 762 mln zł. Jeśli jednak kredytobiorcy wykorzystają połowę tej puli, Bank Gospodarstwa Krajowego (operator programu) ma

ZEW Kogeneracja miała wstępnie 149,7 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja osiągnął ok. 149,7 mln zł (czyli 10,05 zł na akcję) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowany

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,85 zł dywidendy na akcję

zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca, zaś termin wypłaty dywidendy - na 20 lipca 2016 r. Wypłatą dywidendy zostanie objętych 6 054 544 akcji spółki, co stanowi pulę wszystkich akcji CDRL. W ub.r. akcjonariusze CDRL

"Mieszkanie dla młodych". Młodzi wkrótce bez dopłaty

Bank Millennium jest pierwszym bankiem, który uznał, że nie ma sensu przyjmować wniosków o kredyt z dopłatą, która miałaby być wypłacona w tym roku. - Spodziewam się, że w najbliższych dniach podobny komunikat wydadzą kolejne banki - mówi Jarosław Sadowski z firmy Expander. Pula pieniędzy na

Biuro Inwestycji Kapitałowych przydzieliło wszystkie akcje, pozyskało 20,3mln zł

pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów" - czytamy w komunikacie. Objęte przez inwestorów walory stanowią łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego dewelopera powierzchni magazynowych i handlowych. Po podwyższeniu kapitału będzie się on dzielił na 4,13 mln akcji.   "

Novaturas podtrzymuje plan wejścia na giełdy w Warszawie oraz w Wilnie

oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się do 50% akcji spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66% akcji spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli, wyjaśniono. Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez

Przegląd prasy

deregulacyjnej, umożliwiającej otrzymanie rekompensat za droższy prąd  -- Według szacunków Komisji Europejskiej, UE może tracić  5 mld euro rocznie na zaniżaniu wartości przesyłek z krajów trzecich (głównie Chin i USA) Puls Biznesu -- mBank zwiększy pulę pieniędzy na kredyty dla firm z branży

Mennica Polska ma obecnie zamówienia na produkcję 1,7 mld monet obiegowych

wynikach spółki sprzedaży mieszkań  z projektu Mennica Residence I odbędzie się głównie w II kwartale 2018 roku. Jednocześnie zaznaczył, że sprzedaż drugiego etapu idzie bardzo dobrze z 280. nabytymi mieszkaniami z łącznej puli 334. Z kolei w projekcie Dolina Wisły, Mennica Polska

Jujubee pozyskało 1,74 mln zł z emisji akcji, stopa redukcji wyniosła ok. 53%

, jakim obdarzyli nas inwestorzy. Sprzedaliśmy wszystkie oferowane akcje, pozyskując ponad 1,74 mln zł, a zainteresowanie ofertą było dużo wyższe niż pula sprzedawanych akcji" - skomentował Stępień, cytowany w komunikacie. Jujubee uplasowało 830 tys. papierów serii D po 2,1 zł za sztukę. Walory

Przegląd informacji ze spółek

"Porty Lotnicze" (PPL) ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona", stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego. Akcje nabywane będą po 6,95 zł za

Esotiq & Henderson zadebiutuje na rynku podstawowym GPW w czwartek

tys. akcji z oferowanej w ramach tej transzy puli 31 tys. Oznacza to, że redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 84,6%. Inwestorzy instytucjonalni objęli 419 tys. akcji emitenta. Środki pozyskane z oferty publicznej spółka przeznaczy przede wszystkim na rozbudowę sieci salonów

Biuro Inwestycji Kapitałowych chce zadebiutować na GPW 23 listopada

przydzielono 200 tys. akcji (ok. 17,7%). Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 9,11%. Z kolei inwestorzy instytucjonalni objęli 930 tys. akcji (ok. 82,3%) w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów" - czytamy w komunikacie. Objęte przez inwestorów walory stanowią łącznie 27,4

Przegląd prasy

., ale też 14. emerytura. Waloryzacja emerytur i rent ma wynieść nie mniej niż 70 zł -- Rząd nieoczekiwanie podwoił pulę pieniędzy w Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL). O podziale dodatkowych środków nie zdecyduje algorytm, ale ministerstwa -- Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które w

GNB rozszerzył program z EBI o wspólnoty mieszkaniowe z woj. mazowieckiego

współpracy Getin Noble Banku z EBI, wspólnoty mieszkaniowe z trzech dużych województw mogą ubiegać się o pożyczki na preferencyjnych warunkach. Łączna pula środków to blisko 300 mln zł. Zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków w Polsce jest ogromne. Oferta w

Przegląd prasy

wprowadził do oferty pulę lokali usługowych z gwarancją najmu --Problemy funta i decyzje banków centralnych dziś najważniejsze dla GPW --NIK: Od wprowadzenia 500+ do końca lutego 2019 r. do rodzin trafiło 67 mld zł --Kurs akcji Ultimate Games wzrósł o 2,16% na debiucie na rynku głównym GPW --Eko Export

Przegląd prasy

, nie wyklucza, że będzie to miało miejsce w 2021 r. --Hońdo z Quercus TFI: Rynki akcji w błyskawicznym tempie przeszły od bagatelizowania sprawy koronawirusa do nagłej paniki na tym punkcie Dziennik Gazeta Prawna --Szweda-Lewandowska z SGH: Współczynnik dzietności pozostanie w okolicy 1,4, ale

Novaturas zwiększa ofertę pakietów wakacyjnych o 27% w tym roku

stale rosnący udział przedsprzedaży - w 2017 r. przedsprzedaż stanowiła 31% całej oferty na sezon letni wobec 21% w 2016 r. i 16% w 2015 r. Novaturas rozpoczyna ofertę dziś, od book-buildingu, i spodziewa się, że pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie przypadnie ok

Novaturas planuje ok. 6 mln euro dywidendy zaliczkowej po wynikach I poł. br.

ostatecznie ofertą objętych zostanie 50% istniejących akcji, lub blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli. Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów

Do sądu za zbyt niską subwencję PFR? Przedsiębiorcy mają pod górkę

sportowe i artystyczne), fizjoterapeutyczna, sportowa, rozrywkowa, florystyczna czy reklamowa. Łączna pula pieniędzy dla sektora mikro- i MŚP to 10 mld zł. W nowej "tarczy PFR" nie zmieniły się tylko podmioty, które mogą z niej skorzystać. Fundusz zmienił m.in. zasady korzystania z programu

Jujubee pozyskuje środki z emisji akcji na rozwój, dywersyfikuje akcjonariat

zaangażowania w przyszłości. Oba te cele udało się zrealizować" - powiedział prezes Michał Stępień, cytowany w komunikacie. Spółka w ramach kapitału docelowego wyemitowała 50 tys. nowych akcji serii E. Natomiast odpowiednią pulę już notowanych akcji przeznaczonych do sprzedaży instytucjom wyasygnowało 7

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

interesariuszy, takich jak właściciele akcji (na dorocznych walnych zgromadzeniach lub w rozmowach w mniejszych grupach) i pracownicy (poprzez wewnętrzne ankiety). Obecnie przedsiębiorstwa coraz częściej prowadzą działalność w wielu obszarach i kontaktują się ze znacznie szerszym gronem interesariuszy - w

Grupa Hollywood sfinalizowała przejęcie Pralni Hevelius w Trójmieście

kursu zamknięcia z wczorajszej sesji) z puli akcji własnych, zakupionych przez spółkę w czerwcu 2016 roku, oraz rozliczenie gotówkowe 20 tys. zł" - czytamy w komunikacie. W latach 2015-2017 spółka przejęła cztery podmioty oraz uruchomiła dwa nowe zakłady. Hollywood pracuje obecnie nad kolejnymi

Strajk przedsiębiorców: "tarcze antykryzysowe" są dziurawe, odmrażanie gospodarki to kpina

śmieciowych. – Oferowane im postojowe czy obniżki czynszów to wsparcie za małe, by te podmioty utrzymały się na rynku do czasu ustania pandemii. Domagamy się zwiększenia kwot postojowego dla tych grup – mówi Jacek Hołubowski, jeden z organizatorów akcji, który sam jest przedsiębiorcą &ndash

J.W. Construction miało 63,4 mln zł zysku netto, 87,85 mln zł zysku EBIT w 2019

oznacza to pulę ponad 6500 lokali, a więc grupa posiada wypełniony portfel na ponad 4 lata. Planowane inwestycje zlokalizowane są głównie w Warszawie i okolicach oraz w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku i Chorzowie. Większość projektów spółka rozpocznie w tym roku. Również na rok 2020

Kurs PDA Atalu bez zmian wobec kursu odniesienia na debiucie na GPW

. Stopa redukcji zapisów wyniosła 80,07%. Z kolei Inwestorzy instytucjonalni objęli 5 720 000 akcji serii E (88% wszystkich oferowanych), w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów. Atal specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów

Atal przydzielił wszystkie akcje serii E, redukcja w transzy indywidualnej 80%

oferowanych), w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów, podano również. Objęte przez inwestorów akcje stanowią łącznie 16,79% podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniają ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,16% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wszystkie akcje były

Zapisy na obligacje serii PP1 GetBack zostały skrócone po przekroczeniu oferty

. W ósmym dniu prowadzonej oferty zgromadzono zapisy na większą liczbę obligacji od łącznej liczby oferowanych papierów wartościowych, co oznacza, że przewidziana w ramach serii PP1 pula obligacji została wyczerpana" - czytamy w komunikacie. Od 18 kwietnia 2017 r. GetBack S.A. oferował 3-letnie

Esotiq & Henderson przydzielił wszystkie akcje serii F

201,6 tys. akcji z oferowanej w ramach tej transzy puli 31 tys. akcji. Inwestorzy instytucjonalni objęli 419 tys. akcji spółki, podano również. Oferta publiczna Esotiq & Henderson rozpoczęła się 25 czerwca. Spółka, notowana obecnie na NewConnect, planuje debiut na parkiecie głównym GPW 16 lipca

Przegląd prasy

o zupełnie innej skali. To jest zresztą nasz cel  --Energochłonne zakłady szykują projekty inwestycyjne, by zdobyć dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego. W puli może być ponad 16 mld zł --Sąd ogłosił upadłość firmy Solidex, która budowała pierwsze sieci, leżące u podstaw 

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki." - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 26 maja 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 10 czerwca 2015 roku. Wypłatą dywidendy zostanie objętych 6 029 272 akcji, co stanowi pulę wszystkich akcji emitenta pomniejszoną o 25

Przegląd informacji ze spółek

. Planowane przez Pfizer połączenie wydzielonego podmiotu z jego grupy - Upjohn - ze spółką Mylan nie ma wpływu na codzienną współpracę zespołów Mabion i Mylan w zakresie rejestracji leku MabionCD20 na rynku europejskim, podał Mabion. mBank zdecydował o zwiększeniu puli środków dla projektów z zakresu

Bank Pocztowy przydzielił obligacje za 50 mln zł, zapisy zredukowane o 10,71%

inwestorów przed nadmiernymi redukcjami. W ramach oferty bank gwarantował przydzielenie obligacji bez dokonywania redukcji w przypadku zapisów obejmujących nie więcej niż 300 obligacji, złożonych do czasu całkowitego pokrycia puli 30 mln zł. Zapisy powyżej 300 obligacji złożone do czasu całkowitego pokrycia

Przegląd prasy

pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł --Monnari: Udział kanału internetowego w sprzedaży będzie rósł szybciej niż w 2019 --Monnari intensywnie pracuje nad wnioskiem o wsparcie z tarczy finansowej --Siemens Gamesa ma porozumienie z ARP ws. współpracy w morskiej energ. wiatrowej --Akcjonariusze

Cena maksymalna w ofercie i2 Development ustalona na 29 zł

; - czytamy w komunikacie. Spółka przypomina, że w ofercie publicznej i2 Development zaoferuje 2 mln nowych akcji serii B, które stanowić będą 20% w podwyższonym kapitale akcyjnym. Większość puli (1,8 mln sztuk) przeznaczona będzie dla inwestorów instytucjonalnych. Zapisy potrwają do 19 kwietnia. Środki z

Coffeedesk pozyskał 2 mln zł w ramach emisji crowdfundingowej na Crowdway

obroty o ponad 41% r/r" - czytamy w komunikacie. W zakończonej ofercie publicznej All Good, wspieranej kampanią crowdfundingową, spółka pozyskała 541 nowych akcjonariuszy, którzy objęli wszystkie z 112 000 akcji serii B. "Poprosiliśmy miłośników kawy i crowdinwestorów o łyk gotówki na

ZBP: Klienci banków złożyli ok. 200 tys. wniosków o wakacje kredytowe 

terytorialnego przy pomocy ponad 100 mld zł gwarancji i poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla spłat kredytów (do 250 mln zł) średnich i dużych przedsiębiorców, podejmowanych na zapewnienie płynności finansowej. Wartość planowanej akcji kredytowej to ok. 120 mld zł. Ponadto planowane jest uruchomienia

CPK zostało dokapitalizowane kwotą 300 mln zł w ramach inwestycji Skarbu Państwa

Państwa" - dodał Wild. Żeby spółka mogła złożyć wniosek o dokapitalizowanie, potrzebne było stosowne rozporządzenie. Minister finansów podpisał je 18 czerwca br. na podstawie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W ustawie tej m.in. zapisano m.in., że nie mogą być zbyte akcje lub prawa

iFun4all pozyskał 2,2 mln zł, liczy na debiut na NC na przełomie II i III kw.

, uzyskując z tego tytułu 2,1 mln zł, pozostając jednocześnie większościowym udziałowcem iFun4All" - czytamy w komunikacie.  "Zainteresowanie naszymi akcjami znacznie przekroczyło to, czego oczekiwaliśmy. Uplasowaliśmy całą oferowaną pulę. Inwestorzy wycenili spółkę na ponad 13 mln zł"

Dekpol pozyskał blisko 30 mln zł ze sprzedaży akcji w ofercie publicznej

akcji serii B w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.   Główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin odstąpił w trakcie IPO od planowanej początkowo sprzedaży 650.000 akcji serii A. Dekpol planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej w ramach

Atal zadebiutuje w poniedziałek na rynku głównym GPW

odniesienia) to 851 721 420 zł (po rejestracji serii E).  Na początku czerwca spółka informowała, że w ramach przeprowadzonej oferty publicznej przydzieliła inwestorom wszystkie z oferowanych 6,5 mln nowo emitowanych akcji serii E. Inwestorom indywidualnym przydzielono 780 tys. akcji serii E

Eureko i skarb państwa sprzedadzą więcej akcji PZU

rynkach kapitałowych skarb państwa rozważa możliwość sprzedaży dodatkowych akcji ze swojej puli - poinformował resort we wczorajszym komunikacie. Przedstawiciele MSP podkreślają jednak, że ten dodatkowy pakiet nie będzie większy niż 5 proc. Resort chce bowiem zachować pełną kontrolę nad spółką.

Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji

rozwojowymi firmy. „Jujubee w ramach kapitału docelowego wyemitowało 150 tys. nowych akcji serii F. Sześciu dotychczasowych dużych akcjonariuszy wyasygnowało ponadto odpowiednią pulę już notowanych akcji przeznaczonych do sprzedaży instytucjom. Te same osoby objęły wszystkie 150 tys. akcji nowej

PDA spółki Dekpol zadebiutują jutro na GPW

publicznej, Dekpol pozyskał 30 mln zł brutto. Przydzielono 1.952.549 akcji serii B z łącznie oferowanych 2,3 mln papierów. Inwestorom indywidualnym przydzielono 65.049 akcji serii B, natomiast inwestorzy Instytucjonalni objęli 1.887.500 akcji serii B w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów.  

Kredytów hipotecznych mniej, bo nie ma pieniędzy na dopłatę MdM

- Potwierdziło się, że motorem tak wysokiej akcji kredytowej w pierwszych dwóch kwartałach tego roku był udział kredytobiorców w wyścigu po dopłatę z rządowego programu "Mieszkanie dla młodych" (MdM) - komentuje szef komitetu ds. finansowania nieruchomości ZBP Jacek Furga. I wyjaśnia, że

Przegląd prasy

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Japończycy są zainteresowani udziałem we współpracy z Polską przy projekcie CPK --Z tegorocznej puli 800 mln zł oferowanych samorządom przez Fundusz Rozwoju Przewozów

Przegląd prasy

przejściem na GPW z NC --PKP Cargo odebrało od Siemes Mobility 3 lokomotywy Vectron MS --Akcjonariusz PCM zdecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum dot. akcji serii F --Bloober Team ma umowy dofinansowania dwóch projektów gamingowych --KNF

Enea chce zainwestować jeszcze ok. 1 mld zł w tym roku

. Łłczny capex na 2016 r. wyniesie ok. 2,8 mld zł" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej. W okresie I-III kw. 2016 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły 1,85 mld zł. Ponad połowa - 51% - tych środków została przeznaczona na segment Wytwarzanie, a na Dystrybucję wydano z tej puli 35

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o przeprowadzeniu programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł, a także w sprawie emisji do 10 mln akcji serii Z z wyłączeniem prawa poboru, emisji akcji serii AA o wartości do 17,25 mln zł i emisji do 30 mln akcji serii AB, wynika z uchwał nadzwyczajnego

Przegląd prasy

polskich przewoźników i kierowców --Prezes NFZ: Zakładamy, że udział NFZ w ogólnej puli wydatków na zdrowie będzie systematycznie rósł w kolejnych latach --BGK rozpoczął zabezpieczanie eksportu w rublu, jako pierwsza skorzystała rosyjska spółka córka producenta maszyn górniczych Famuru Puls Biznesu

Przegląd informacji ze spółek

. Aktywa zgromadzone w usłudze asset management w 2019 r. podwoiły się i na koniec grudnia minionego roku ich wartość wyniosła ponad 500 mln zł. Natomiast na koniec stycznia 2020 r. pula ta przekroczyła wartość 570 mln zł, co w ujęciu procentowym oznacza wzrost w ciągu miesiąca o ponad 12

Bank Pocztowy chce przeprowadzić publiczną emisję obligacji do końca br.

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Bank Pocztowy planuje kolejne emisje obligacji, w tym podporządkowanych. Do końca tego roku bank chce przeprowadzić jedną emisję obligacji płynnościowych, z pulą dla inwestorów detalicznych, poinformował p.o. prezesa Sławomir Zawadzki. "Planujemy do końca

Bez rządowych dopłat jest mniej kredytów hipotecznych

poprzedniego roku. Zdążyć przed zmianami Czym tłumaczyć te wzrosty, skoro już w marcu skończyły się pieniądze w programie MdM z tegorocznej puli? Najprostsze wyjaśnienie jest takie, że pieniądze nadal były dostępne, ale na mieszkania, które zostaną oddane do użytku w 2017 r. Limit środków w programie MdM na

Przegląd prasy

papierosów mentolowych wchodzi w życie 20 maja --Akcjonariusze MedApp zdecydują o emisji akcji 8 czerwca --KRD: Zaległości branży meblarskiej wynosiło 89,5 mln zł na koniec kwietnia --Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami --Budimex ma umowę na odcinek drogi S7 Modlin

Przegląd informacji ze spółek

blisko 70 mln euro (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli, podała spółka. Novaturas rozpoczyna ofertę dziś, od book-buildingu, i spodziewa się, że pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie przypadnie ok. 21 marca. PKN Orlen

Przegląd informacji ze spółek

Szczecinie na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, podała spółka. Archicom planuje nadal traktować działalność w segmencie biurowym jako uzupełniającą, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. Archicom rozważa finansowanie dłużne, emisję akcji lub przesunięcie środków z puli

Rusza sprzedaż iPhone'a 7. Znowu kolejki przed sklepami

Setki kupujących stojących w kolejce przed berlińskim salonem Apple'a to widok, który powtarza się przy każdej premierze nowego sprzętu firmy. Klienci, którzy nie zdążyli kupić telefonu w przedsprzedaży, czekają na pierwszą pulę nowego modelu z logo nadgryzionego jabłka. Jeśli nie zdążą kupić go

"Tarcza" PFR dla dużych firm: dostęp zablokowany już dzień po starcie

być udzielanie firmom do kwoty 1 mld zł na maksymalnie cztery lata. Komisja zatwierdziła też program pożyczek preferencyjnych udzielanych w celu zabezpieczenia płynności w połączeniu z rekompensatą strat bezpośrednich. Tu pula wynosi 7,5 mld zł, a dla firm pułap sięga 750 mln zł. Tu także pożyczka

mBank i Santander BP sfinansują projekt fotowoltaiki dla R.Power za 350 mln zł

wzrasta, zastrzeżono. mBank konsekwentnie zwiększa swój udział w finansowaniu projektów OZE. Już w 2018 roku zdecydował się przeznaczyć na ten cel 500 mln zł. Latem 2019 podjął decyzję o zwiększeniu tej puli o 100% do 1 mld zł. A w marcu tego roku ponownie zwiększył limit finansowania - do rekordowych 2

Skarb Państwa prawdopodobnie zwiększy liczbę akcji Taurona

Według informacji gazety, zebrano już około 100 tysięcy zapisów obejmujących w sumie ponad miliard akcji. Dlatego Skarb Państwa prawdopodobnie zwiększy pulę udziałów przeznaczonych dla nieinstytucjonalnych inwestorów. Wstępnie transza detaliczna obejmuje 20 procent oferty czyli blisko 1,5 miliarda