publikacji kwartalnych

X-Trade Brokers

Komentarz do rynku złotego - Grecja i bilans płatniczy w centrum uwagi

Komentarz do rynku złotego - Grecja i bilans płatniczy w centrum uwagi

Złoty pozostaje w środę stabilny w relacji do dolara i szwajcarskiego franka oraz lekko traci wobec euro. Inwestorzy czekają na wyniki głosowania greckiego parlamentu ws. 5-letniego programu oszczędnościowego o wartości 28,4 mld EUR, jak również na publikację przez Narodowy Bank Polski (NBP) kwartalnych danych o bilansie płatniczym. W południe kurs USD/PLN testował poziom 2,7807 zł, EUR/PLN 4,0076 zł, a CHF/PLN 3,3455 zł.

KNF: Wznowiono obrót akcjami Gaming Factory na GPW

na głównym rynku GPW akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory, zarząd spółki wskazał w specjalnym oświadczeniu, że obecnie istniejące prawo nie nakłada na nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r.  Mając jednak na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się

Coca-Cola traci. Wielki bank zyskuje

Coca-Cola traci. Wielki bank zyskuje

Coca-Cola w pierwszym kwartale zarobiła na czysto 1,75 mld dolarów - mniej o 15 proc. niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku, kiedy jej zysk netto wyniósł 2,05 mld dolarów. Co ciekawe, stało się tak, mimo wzrostu ilości sprzedawanych napojów o 4 proc., przy czym w Ameryce Północnej i Południowej te

UKNF proponuje przesunięcie publikacji raportów finansowych za 2019 o 2 miesiące

inwestycyjnym m.in. na przesunięcie o 2 miesiące terminu sporządzania i publikacji rocznych raportów finansowych za 2019 rok, podał Urząd. "W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

Artifex Mundi miał szacunkowo 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Artifex Mundi odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost o 184% r/r) w I kw. 2020 r. przy 5,62 mln zł przychodów (wzrost o 40% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Publikacja omawianych wybranych danych finansowych grupy już na

GetBack przekaże raport kwartalny za I kw. 23 lipca br.

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Getback przesunął publikację raportu za I kw. 2018 r. na 23 lipca wobec wcześniej planowanego terminu 29 czerwca, podała spółka. "Zarząd GetBack […] informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego emitenta za I

Protektor miał wstępnie 0,1 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2019 roku, którego publikacja planowo nastąpi 29 listopada 2019 r., podano w komunikacie. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie

Decyzje RPP i NBP obniżą wynik netto Alior Banku o ok. 75 - 85 mln zł kwartalnie

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stopy referencyjnej NBP, a także Narodowego Banku Polskiego (NBP) o zredukowaniu stopy rezerwy obowiązkowej, obniżą łącznie wynik netto grupy kapitałowej Alior Banku o około 75 - 85 mln zł kwartalnie, a

Mercator Medical: Wpływ pandemii będzie widoczny w wynikach I kwartału

klientów spółki. "Myślę, że zobaczymy te efekty już w wynikach I kwartału. Podtrzymujemy termin 15 maja na publikację raportu kwartalnego. Prawdopodobnie dokonamy też publikacji szacunków wyników w I połowie kwietnia" - powiedział Kruszewski podczas wideokonferencji, pytany, czy pozytywne

Decyzje banku centralnego obniżą wynik netto Alior Banku o ok. 27-35 mln zł/kw.

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Decyzje banku centralnego o obniżce stopy referencyjnej stopy rezerwy obowiązkowej spowodują obniżenie wyniku netto grupy kapitałowej Alior Banku o około 27-35 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,18-0,24 pkt proc. p.a., podał bank. Jednocześnie pozycja

Libet miał wstępnie 17,2 mln zł zysku netto w 2019 r.

wynik netto wyniósł 25 mln zł. Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego (kwartalnego) grupy kapitanowej za 2019 rok nastąpi 30 kwietnia 2020 roku, przypomniano także. Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do

Grupa Torpol ma portfel zamówień na ok. 2,79 mld zł (bez udziału konsorcjantów)

mld zł netto bez udziału konsorcjantów, zapewniający prowadzenie prac do 2022 roku włącznie, z tego: - ok. 2,72 mld zł netto - kontrakty realizowane przez emitenta; - ok. 72,4 mln zł netto - kontrakty realizowane przez TOG" - czytamy w raporcie kwartalnym. Na dzień publikacji raportu

Grupa ZUE miała portfel zamówień o wartości ok. 1,8 mld zł na koniec marca

2020 rok wynosi 14,9 mln zł netto" - podała spółka w raporcie kwartalnym.  Według spółki, znaczna liczba składanych ofert w przetargach ze względu na rosnące koszty materiałów, robocizny i usług jest składana powyżej kosztorysów inwestorskich, co przekłada się niejednokrotnie na

Gaming Factory miało 0,2 mln zł zysku netto, 0,19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r.  Mając jednak na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie. Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Hawe do 6 lipca

kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. GPW podała dziś rano w komunikacie operacyjnym, że obrót akcjami Hawe zostaje zawieszony ze względu na żądanie KNF. W połowie maja Hawe podało, że nie dotrzyma terminu publikacji skróconego skonsolidowanego kwartalnego raportu grupy kapitałowej za I kwartał

FO Dębica miała wstępnie 112,7 mln zł zysku w 2019 r.

finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości; • powyższe wartości będą podlegały badaniu firmy audytorskiej i mogą ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki podjął decyzję o publikacji wybranych szacunkowych wyników w

Analizy.pl: Liczba klientów TFI spadła o 0,8% r/r do 2,41 mln na koniec czerwca

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Liczba klientów funduszy inwestycyjnych wyniosła 2,41 mln osób na koniec czerwca 2020 r. i była niższa o 0,8% w skali roku oraz o 0,7% niższa w ujęciu kwartalnym, wynika z danych zebranych przez Analizy.pl od dwudziestu TFI (przy czym jedna osoba może

GetBack przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 29 czerwca br.

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - GetBack zmienił termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego dla grupy kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku na 29 czerwca 2018 roku, poinformowała spółka. "Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji, działając na

Zysk netto Stalexportu Autostrady spadł wstępnie do 3,68 mln zł w I kw. 2019

Stalexport Autostrada Małopolska z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po IV kw. 2018 roku wzrosły o 4,5% r/r do 78,33 mln zł, podano także. Stalexport Autostrady planuje publikację raportu kwartalnego na 9 maja br. Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy

KNF nałożyła na PC Guard karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł

Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku, rocznego i skonsolidowanego

Libet miał wstępnie 19,7 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

za ww. okres (tak w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym) miały istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia w okresie I półrocza roku obrotowego 2019 niektórych aktywów spółki" - czytamy w komunikacie. W ujęciu jednostkowym wynik netto wyniósł 26,1 mln zł. Publikacja

KNF wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne wobec MSX Resources

publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku, podała spółka. W kwietniu ub.r. walne

LW Bogdanka miała wstępnie 263,95 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki, podano także. "Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2019 roku, którego publikację zaplanowano na 21 listopada 2019 roku"

LW Bogdanka miała wstępnie 33,7 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki" - podano także. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikację zaplanowano na 22 maja 2020 r. LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla

GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe do 6 lipca

Warszawa, 06.06.2016 (ISBnews) - Zarząd Giełdy zawiesza obrót akcjami spółki Hawe w restrukturyzacji do końca 6 lipca w związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF, podała GPW. W połowie maja Hawe podało, że nie dotrzyma terminu publikacji skróconego skonsolidowanego kwartalnego raportu grupy

Przychody Wittchena wzrosły o 22% r/r do 23,8 mln zł w lipcu

raportu za III kw. 2019 roku podstawowym interwałem sporządzania oraz publikacji przez spółkę raportów bieżących odnoszących się do cyklicznych poziomów sprzedażowych będzie okres kwartalny. "Tym samym, niniejszy raport, jest ostatnim miesięcznym raportem o skonsolidowanych przychodach

CD Projekt planuje 'skuteczną animację zainteresowania' grą 'Wojna Krwi'

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - CD Projekt zakładał wyższy, niż osiągnięty od premiery do dnia publikacji sprawozdania, poziom sprzedaży gry "Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści", poinformowała spółka. Oczekuje, że "skuteczna animacja zainteresowania tytułem" powinna wpłynąć

GPW i światowe giełdy pod wpływem koronawirusa

zamówień na dobra trwałe w USA, a o 16:00 raport Conference Board dotyczący zaufania tamtejszych konsumentów. Dane te jednak pozostaną w cieniu publikacji raportów kwartalnych amerykańskich spółek. Dziś czeka nas prawdziwy wysyp istotnych sprawozdań, m.in. technologicznych gigantów Apple i eBay. Jeszcze

Hawe nie dotrzyma terminu publikacji wyników za I kwartał

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Hawe nie dotrzyma terminu publikacji skróconego skonsolidowanego kwartalnego raportu grupy kapitałowej za I kwartał 2016 roku, podała spółka.  "Powodem zaistniałego opóźnienia publikacji ww. raportu okresowego jest nie sporządzenie jednostkowego raportu

KNF wszczęła postępowania wobec MSX Resources ws. kolejnych raportów

raportów finansowych, podała spółka. Chodzi o publikację skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze

Elektrobudowa miała wstępnie 55 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

" - czytamy w komunikacie.  Spółka zastrzegła, że powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kw. 2018 r., którego publikacja nastąpi 15 listopada 2018 r

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

spółka. "Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 20% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie

Libet miał wstępnie 13,6 mln zł zysku netto, 16,8 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

bieżącymi numer 1/2019 (z 25/01/2019) oraz 5/2019 (z 01/03/2019). Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego grupy za I kwartał 2019 roku obejmującego nastąpi 30 maja 2019 roku. Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Spółka prowadzi także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - W tym tygodniu w Polsce planowane są publikacje PKB za IV kw. i styczniowego wskaźnika CPI. W nadchodzących tygodniach dla inwestorów nadal kluczowe będą informacje o tempie rozprzestrzeniania się koronarowirusa w Chinach i na świecie i szacowanych skutkach

BOŚ Bank:W tym tyg. posiedzenie FOMC, dane z polskiej gospodarki w centrum uwagi

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Środowe posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed (FOMC) oraz publikacja kluczowych danych z polskiej gospodarki przyciągną uwagę inwestorów w tym tygodniu, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "W bieżącym tygodniu najbardziej

Przychody Auto Partner wzrosły o 27,6% r/r do 861,3 mln zł w I-IX 2018 r.

.  Auto Partner podał też, że w samym wrześniu (przed korektą) jego skonsolidowane przychody zwiększyły się o 26,49% r/r do 95,5 mln zł. Ostateczna wartość przychodów zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 29

Gaz-System: Aukcje przepustowości na połączeniach międzysystemowych od 1 VII

standardowe produkty tzn. przepustowość udostępnianą na okresy roczne, kwartalne, miesięczne, dobowe lub śróddzienne. Kodeks sieci wymaga również od operatorów publikacji oferty produktowej na miesiąc przed terminem aukcji rocznej. Rok gazowy trwa od 1 października od godz. 6:00 roku bieżącego do 1

Trans Polonia szacuje, że zysk EBITDA wyniósł 4,69 mln zł w I kw. 

orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2017 roku, którego publikację spółka zaplanowała na dzień 30 maja 2017 roku" - czytamy w komunikacie.  Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny oferujący przewozy

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA

otrzymać informację o ich decyzjach w lipcu bieżącego roku" - podsumowano. Wyniki za I kwartał 2020 roku zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikację  zaplanowano na 29 czerwca 2020 roku. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

poznamy w tym tygodniu, w obliczu szybko zmieniającej się sytuacji, można uznać za przestarzałe, stąd też ich znaczenie najpewniej będzie ograniczone. Znacznie bardziej aktualne informacje zostaną zawarte w publikacjach PMI dla Wielkiej Brytanii, strefy euro i USA, które poznamy w czwartek. Oczekuje się

UKNF proponuje rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

przedsiębiorców. Propozycje legislacyjne UKNF, których celem jest wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych, dotyczą wydłużenia m.in.: terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań

FO Dębica miała wstępnie 89,8 mln zł zysku w 2018 r.

. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości; • powyższe wartości będą podlegały badaniu firmy audytorskiej i mogą ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki podjął decyzję o publikacji wybranych szacunkowych wyników w

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

2016, sprawozdaniu finansowym za rok 2016. - nieterminowe przekazanie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości: skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego

Elektrobudowa miała wstępnie 30,1 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.

raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku. Publikacja raportu nastąpi 15 listopada 2017 r., podano także. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności

Introl miał szac. 270 mln zł przychodów, 5,41 mln zł zysku netto w I-III kw.

. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Introl za okres I-III kw. 2017 zaplanowana jest na 9 listopada 2017 r. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)

Inwestorzy wolą GPW od giełd na rynkach rozwiniętych

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Słabnący dolar pomaga notowaniom na GPW i na innych giełdach z rynków wschodzących. Oczy inwestorów są zwrócone w kierunku technologicznych gigantów notowanych w USA, którzy podają nie tylko wyniki kwartalne, ale też prognozy na najbliższe

Stalexport Autostrady miał wstępnie 33,56 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

r. Przychody Stalexport Autostrada Małopolska z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków w I kw. 2018 roku wzrosły o 8,1% r/r do 74,92 mln zł, podano także. Stalexport Autostrady planuje publikację raportu kwartalnego na 10 maja 2018 r. Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów

LW Bogdanka miała wstępnie 74,13 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw.

podtrzymuje deklarowany na cały 2018 rok plan produkcyjny na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton" - napisano także w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2018 roku, którego publikację

Zysk netto grupy Abadon RE wyniósł szacunkowo 1,65 mln zł w I kw 2017 r.

. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,15 mln zł. "Prezentowane dane za I kwartał 2017 mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 rok nastąpi w dniu 30 maja 2017 roku" - czytamy w

PGNiG miał wstępnie 0,03 mld zł zysku netto, 0,8 mld zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Wydobycie: - spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 22% w relacji do III kwartału 2018 r.; - niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 18% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 54% w porównaniu do III kwartału

BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC w centrum uwagi w tym tygodniu

; "Prognozujemy, że FOMC utrzyma stopy procentowe na bieżącym poziomie w tym przedział 2,25-2,5% dla głównej stopy funduszy federalnych. Jednak najistotniejszym dla rynków będzie kwartalna informacja nt. oczekiwań członków FOMC nt. kształtowania się stóp procentowych w przyszłości oraz przesłanie

LW Bogdanka miała wstępnie 87,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

pierwszych trzech miesiącach 2019 roku, pozytywnie oceniamy perspektywy kolejnych kwartałów" - skomentował prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej LW Bogdanka, którego publikację zaplanowano na 23 maja

Zysk netto Stalexportu Autostrady wzrósł wstępnie do 119,38 mln zł w I-III kw.

dziewięciu miesięcy 2016 r. Przychody Stalexport Autostrada Małopolska z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po III kw. 2017 roku wzrosły o 9,5% r/r do 237,78 mln zł, podano także. Stalexport Autostrady planuje publikację raportu kwartalnego na 9 listopada 2017 r. Działalność Stalexport

Złoty pozostanie mocny przed świętami

posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Tydzień zamknie natomiast publikacja danych o sprzedaży detalicznej i wskaźnika koniunktur gospodarczej. Dużo większa zmienność może panować tylko na parze GBP/PLN. Funt, który w reakcji na wyniki zeszłotygodniowych wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii "

Przegląd informacji ze spółek

prawami do akcji spółki Gaming Factory, zarząd spółki wskazuje, że obecnie istniejące prawo nie nakłada na nią obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r., podała spółka w specjalnym oświadczeniu. Mając na uwadze stanowisko KNF, spółka zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I

Spółka zależna LC Corp zrealizuje projekt we Wrocławiu za ok. 101,5 mln zł netto

541 460 zł  netto z możliwością jego waloryzacji począwszy od I kwartału 2019 r., w oparciu o wskaźniki kwartalne podane w publikacji pod nazwą „Wskaźniki Ruchu Cen Obiektów i Robót Budowlanych" wydanej przez ORGBUD-SERWIS Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Serwis Informacji Cenowych

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 0,3 mln zł zysku netto w I kw. br.

sprawy, podano również. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał zaplanowana jest na 29 maja 2018 roku. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi

PGNiG miało wstępnie 5,14 mld zł zysku netto, 7,27 mld zł EBITDA w II kw. 2020

. "Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: - niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 54% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii

KNF zdecydowała o bezterminowym wykluczeniu Hawe z obrotu na GPW

Komisja. Wykluczenie papierów wartościowych spółki nastąpi 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji stanie się ostateczna.  "Zdaniem Komisji, naruszenia dokonane przez Hawe SA w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014 oraz

Ten Square Games miał szacunkowo 67,9 mln zł przychodów w III kw. 2019 r.

Pernal. Podane przez zarząd spółki Ten Square Games szacunkowe przychody ze sprzedaży w III kw. 2019 mogą różnić się od danych ostatecznych, które będą zawarte w skonsolidowanym raporcie kwartalnym - planowany termin jego publikacji to 26 listopada br., podsumowano. Ten Square Games to jeden z

Vivid Games spodziewa się znaczącego wzrostu przychodów dzięki nowym premierom

spłacanie kredytów (1 mln zł kwartalnie)" - powiedział Kościelny podczas spotkania z dziennikarzami. Jak zapowiedział, plany firmy obejmują co najmniej 20 nowych gier mobilnych, 8 gier na Nintendo Switch oraz 3 duże tytuły na komputery PC (Steam) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W październiku do

GetBack: Termin zgromadzenia wierzycieli ustalono na 28 sierpnia br.

restrukturyzacyjnego zaktualizowanych propozycji układowych z potwierdzonymi odpisami dla wszystkich wierzycieli uwzględnionych w spisie wierzytelności, podano także. W osobnym komunikacie GetBack w restrukturyzacji poinformował o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za I kw. 2018

Złoty traci w reakcji na spadek EUR/USD i dane z Niemiec

odczyt od grudnia 2009 roku. Dane te prawdopodobnie oznaczają, że w IV kwartale niemiecki Produkt Krajowy Brutto (PKB) ponownie zaliczył spadek w relacji kwartalnej (w III kwartale było to -0,2 proc. K/K), co jest złą wiadomością dla polskich eksporterów. To prawdopodobnie jeszcze nie koniec złych

KNF uchyliła karę 200 tys. zł i nałożyła na Wikanę karę w wysokości 150 tys. zł

prawnego, skutkującą zwolnieniem emitentów - z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi - z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego (stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia), Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie w tym zakresie"

Wysokie obroty na GPW potwierdzają wagę wzrostów WIG20

bazowych, a także oczekiwania względem kolejnych „gołębich" ruchów ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Coraz silniej wskazujące na gospodarczą recesję dane, jak choćby wczorajsze publikacje PMI z Europy, które wypadły najsłabiej od siedmiu lat, czy choćby słabe dane na temat zamówień

VRG spodziewa się spadku przychodów r/r w 2020 r., celem pozytywna EBITDA

zakładamy, iż obniżone dynamiki sprzedaży po otwarciu sklepów stacjonarnych mogą trwać do końca sierpnia, co może przełożyć się na utratę około 20% rocznych przychodów" - czytamy w raporcie kwartalnym. Dane za pierwsze 18 dni maja pokazują spadki sprzedaży detalicznej na poziomie około 40% w stosunku

KNF nałożyła na Calatrava Capital 700 tys. zł kary i wykluczyła z obrotu na GPW

Komisji, naruszenia dokonane przez Calatrava Capital w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanych raportów rocznych i raportów rocznych za lata 2012, 2013 i 2014 były istotne z punktu widzenia odbiorców i wpłynęły istotnie na zmniejszenie

Wyniki wyborów nie zaskoczyły inwestorów na GPW

kwartalne tamtejszych spółek.  Inwestorzy, którzy spodziewali sią wyborczego roller-coastera na warszawskim parkiecie, mogą się czuć zawiedzeni. Zdyskontowany przez rynek z dużym wyprzedzeniem wynik wyborów parlamentarnych nie wpłynął w najmniejszym stopniu na giełdowe notowania. Nie należy również

Ronson: Projekty idą zgodnie z planem, nie przewidujemy opóźnień w przekazaniach

przekazane wraz z raportem kwartalnym za I kwartał 2020 r., którego publikacja planowana jest na 14 maja 2020 r. Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r

Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 r. 

pochodzi z 5 kwietnia, a więc sprzed dnia publikacji naszych wyników kwartalnych" - skomentował Kruszewski. Mercator Medical odnotował wstępnie 202,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, ok. 35,2 mln zł skonsolidowanej EBITDA oraz 20,4 mln zł skonsolidowanego wynik netto w I kwartale 2020 r. Prezes

PKB pikuje, Polska w największym dołku od 30 lat. Ale jest i dobra wiadomość

tej wiadomości można odnaleźć pocieszenie. Najprawdopodobniej bowiem na tle całej Europy wypadniemy nieźle. Już wcześniej, przy okazji publikacji kwartalnych danych o PKB, byliśmy pod tym względem w europejskiej czołówce. Z tym, że chodzi o stosunkowo najmniejsze skurczenie się gospodarki. PKB w 2020

LW Bogdanka miała wstępnie 143,65 mln zł skons. zysku netto w I-III kw. 2017 r.

skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2017 roku. LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od

Enea miała wstępnie 838 mln zł zysku netto w I-III kw. 2017 r.

przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej Enea za III kwartał 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2017 roku" - podsumowano w komunikacie. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja

DM BZ WBK podniósł wycenę mBanku do 401 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

prawdopodobieństwo wprowadzenia przepisów dotyczących kredytów walutowych. Według naszych obliczeń premia ta wzrosłaby do całych 27%, gdyby w 2018P obowiązywała kwartalna składka na poziomie 0,5% wartości posiadanego portfela kredytów walutowych. Wraz z prezentowanym raportem wprowadzamy szacunki na lata 2019-20, a

Portfel Feerum na 2016/17 to obecnie 38,4 mln zł, potencjalny - 65 mln zł

Warszawa, 29.11.2016 (ISBnews) - Zakontraktowany portfel zamówień Feerum wynosi obecnie ok. 38,4 mln zł na 2016/2017 r., natomiast potencjalny portfel na ten okres - 65 mln zł, podała spółka. "Na dzień publikacji raportu zakontraktowane zamówienia na produkty grupy na okres 2016/2017 wg

Synthos szacuje zysk netto na 426 mln zł, przychody na 4,06 mld zł w 2015 r.

i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r. Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego zaplanowana jest na 7 marca br. Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków

Netflix uzbrojony po zęby przed wojną na rynku VoD. Pobił własny rekord płacących użytkowników

36,6 mln subskrybentów, w tym prawie 26 mln w pierwszym półroczu, gdy koronawirus zaczął się panoszyć po świecie. Najważniejszą informacją w publikacji wyników kwartalnych nie jest jednak liczba abonentów, ale inny wskaźnik. "Sądzimy, że nie mamy już potrzeby pozyskiwania zewnętrznego finansowania

PGNiG miało wstępnie 0,39 mld zysku netto, 1,35 mld zł EBITDA w IV kw. 2018 r.

produktów, w tym głównie wzrost wolumenu sprzedaży ropy naftowej o 21% w relacji do IV kwartału 2017 r.; * notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl wyższe o 10% oraz ceny gazu na TGE wyższe o 27% w porównaniu do IV kwartału 2017 r.; * koszty odwiertów negatywnych i

PGNiG miał wstępnie 30 mln zł zysku netto, 1570 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2019 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 11% w relacji do IV kwartału 2019 r.; niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 8% oraz ceny gazu rynku dnia

Dziś dla GPW kluczowe będą dane inflacyjne

Kinga. Wydaje się, że inwestorzy czekają z decyzjami na wyniki kwartalne spółek. W tym tygodniu poznamy m.in. sprawozdania finansowe finansowych gigantów Bank of America i Citigroup, a także Goldman Sachs i Morgan Stanley. Dzisiaj najciekawsze publikacje danych ekonomicznych to te związane z dynamiką

ZBP: Dokonano 1,1 tys. prób wyłudzeń kredytów na kwotę 63,3 mln zł w I kw. 

. wyniosła 'tylko' 63,3 mln zł. To wynik znacznie niższy od średniej kwartalnej, liczonej od 2008 r., wynoszącej 99,8 mln zł. Taki poziom wynika z tego, że m.in. odnotowano jedynie 4 próby wyłudzeń na kwotę powyżej 1 mln zł, z czego największa dotyczyła aż 18,4 mln zł i została podjęta na terenie województwa

Inwestorzy na GPW czekają na wyniki kwartalne spółek

GPW, ale też w USA wchodzimy w sezon wyników kwartalnych. Apple opublikuje swoje sprawozdanie dziś, a w czwartek poznamy publikacje Google, Amazon, Microsoft i Intela. Maciej Leściorz, dyrektor ds. sprzedaży i edukacji, CMC Markets (ISBnews/ CMC Markets)

Zysk netto Grupy Ergis spadł wstępnie o 38,8% r/r do 5,16 mln zł w I kw. 2018 r.

, podano także w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja jest przewidziana na 20 maja 2018 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 2,62% kw/kw w III kwartale

akcji kredytowej w ujęciu kwartalnym, ale także udzielając większej liczby nowych kredytów mieszkaniowych. Po 9 miesiącach tego roku, wartość wszystkich udzielonych kredytów na zakup mieszkań i domów osiągnęła 87% wartości ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że cały rok 2019 będzie rokiem

Enea miała wstępnie 321 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r.

przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej Enea za I kwartał 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 25 maja 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel

Zysk netto ES-System wzrósł wstępnie o 254,6% r/r do ok. 730 tys. zł w I kw.

eksportowej i marży ze sprzedaży eksportowej" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2017 roku. Publikacja raportu

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości sięgnęła 15,7 mln po III kw.

kwartalnym nastąpił spadek o 0,43%), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Dostęp do rachunku drogą elektroniczną posiadało na koniec III kw. ub.r. 2,39 mln firm, tj. o 1,59% mniej w ujęciu rocznym (i o 0,09% więcej kw/kw). Liczba aktywnych klientów z sektora MSP wzrosła o 3,51% r/r do

Enea miała wstępnie 892 mln zł zysku netto, 2,56 mld zł EBITDA w I-III kw. 2019

późniejszymi zmianami. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej Enea za III kwartał 2019 roku, którego publikację zaplanowano na 21 listopada 2019 roku. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz

Dane z polskiego rynku pracy

Wczorajsze popołudniowe odczyty w USA nie należały do najlepszych. Indeks PMI dla przemysłu z wynikiem 52,1 pkt był niższy o 0,6 pkt od oczekiwań. Jednakże ważniejszą publikacją dla inwestorów okazała się liczba sprzedanych nowych domów. Prognozy analityków zostały przekroczone o 74

Forte miało 6,94 mln zł straty netto, 24,28 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

wszystkie zakłady i spółki z Grupy pracują w pełnym wymiarze godzin przy pełnym obłożeniu zamówieniami. "Do dnia publikacji niniejszego raportu w żadnej z lokalizacji Grupy nie stwierdzono przypadku zarażenia COVID-19 oraz żadnego obszaru nie poddawano obowiązkowej kwarantannie" - zaznaczono

Skarbiec TFI celuje w wyszukiwanie nieodkrytych przez rynek innowacyjnych spółek

miesiącach w nowo wschodzących liderów w bardzo atrakcyjnych długoterminowo niszach produktowych. Spółki te zanotowały bardzo udany sezon publikacji wyników, co przełożyło się w wielu wypadkach na skokowy wzrost wartości ich akcji, a w konsekwencji na sam wynik funduszu" - powiedział Cichosz, cytowany w

Wynagrodzenie za zarządzanie Skarbiec TFI wzrosło do 20,92 mln zł w I kw. 2019

perspektywy poprawy wyników, co można już było obserwować w ostatnio publikowanych danych kwartalnych czy miesięcznych" - dodał zarządzający funduszami akcyjnymi Michał Stalmach. Stalmach zapowiedział, że ponieważ kończy się sezon publikacji wyników za 2018 rok, prawdopodobnie przeprowadzi pewne

Atende liczy na zysk operacyjny porównywalny r/r w 2017 r.

kwartalnym. Zdaniem zarządu, pomimo osiągniętej straty netto w okresie I-II kw., wyniki grupy w całym 2017 r. powinny być dobre ze względu na portfel już zdobytych i realizowanych kontraktów w spółce nadrzędnej, które będą finalizowane w IV kw. br. Wskazano także na rosnący wkład osiągających bardzo dobre

Asseco SEE oczekuje ok. 17,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw.

;Jednocześnie zarząd podkreśla, że wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy i wstępny, a ostateczne dane finansowe spółka przekaże w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów

Zysk netto Grupy Ergis spadł wstępnie o 38,8% r/r do 5,16 mln zł w I kw.(aktual)

wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikacja jest przewidziana na 20 maja 2018 r. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

ekonomista Jakub Rybacki. "W ujęciu zmian kwartalnych PKB wrósł o 1,3%, silniej wobec naszych oczekiwań oraz wyniku z II kw. Tym samym, przy bardzo słabym wyniku danych za IV kw. 2018 r., dużo niższa baza odniesienia będzie w krótkim okresie ograniczać ryzyko kolejnego skokowego spadku

CI Games szacuje 3,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r.

netto: 5,1 mln zł. Spółka zastrzegła, że zaprezentowane wyniki mają charakter szacunkowy, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione przez spółkę w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2017 r. "Sprzedaż Sniper Ghost Warrior

Apple traci udziały na rynku na rzecz chińskich firm

do roku sprzedażą iPhone'ów. Wynik był i tak lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że będzie to o 700 tys. mniej. Publikacja wyników finansowych Apple'a zbiegła się w czasie z raportem firmy IDC, który podsumowuje kwartalną sprzedaż smartfonów na świecie. Niekwestionowanym liderem