publiczny operator

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski

Poczta Polska walczyła w przetargach o kryterium etatów. A sama go nie stosowała

Poczta Polska walczyła w przetargach o kryterium etatów. A sama go nie stosowała

Narodowy operator chce w przetargach publicznych preferencji za zatrudnianie osób na etacie. A w ogłoszonych przez operatora przetargach na sprzątanie miała decydować tylko niska cena. Teraz Poczta obiecuje poprawę.

TVP grozi kara za kontrakt z SES Astra

Urząd Zamówień Publicznych chce ukarać telewizję publiczną za to, że podpisała kontrakt z luksemburskim operatorem satelitarnym SES Astra bez przetargu.

Poczta Polska zaczęła wojnę o internet

Nowe usługi paczkowe dedykowane dla internetu wprowadza do swojej oferty publiczny operator. Czy przełamie InPost i firmy kurierskie?

Poczta chciała wstrzymania wykonywania umów z PGP. Sąd: Unieważnienie niemożliwe. ''Nie ma zwrotki od... Poczty Polskiej''

. - W aktach sprawy brak jest zwrotki potwierdzającej datę odbioru przez Pocztę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, wysłanego za pomocą Poczty Polskiej 20 grudnia - informuje dr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych. Brak zwrotki, jak dodaje

mBank odpowiada w sprawie bankomatów

korzystania z kart. Nie oznacza to, że zrzekamy się odpowiedzialności za działanie bankomatów. Jeśli transakcji dokonano kartą wydaną przez mBank i transakcja ta obciąża rachunek klienta w mBanku, to zawsze reprezentujemy klienta w ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym z operatorem. Czy bank w umowie z

Przetarg na nadzór inwestorski gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn

Wcześniej (11 lutego) został ogłoszony przetarg publiczny na kompleksowe usługi budowlanego nadzoru inwestycyjnego i przyrodniczego dla gazociągu Świnoujście - Szczecin, a 10 lutego 2011 r. GAZ-SYSTEM ogłosił publiczne postępowania przetargowe na budowę następujących gazociągów: Szczecin-Gdańsk

KE: Poziom emisji CO2 w UE objętych handlem uprawnieniami spadł o 8,7% w 2019 r.

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Poziom emisji gazów cieplarnianych wśród wszystkich operatorów objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) spadł o 8,7% r/r w 2019 roku. Odnotowano zmniejszenie emisji z instalacji stacjonarnych o 9%, przy wzroście emisji z lotnictwa o 1

Fitch nie przewiduje zmian ratingu operatorów transportu publ. w średnim okresie

spodziewa się zmian w samodzielnych profilach kredytowych (SCP), a tym samym ratingach IDR ocenianych operatorów transportu publicznego w średnim okresie. "Wybuch pandemii koronawirusa w różnym stopniu wpłynął na sytuację polskich spółek przewozowych ocenianych przez Fitch, w zależności od zakresu

Elektrobudowa: Enea Operator odstąpił od umów na ok. 53 mln zł netto

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator pisma zawierające odstąpienia od umów o wartości ok. 53 mln zł wraz z naliczeniem kar umownych oraz wezwaniami do zapłaty dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę na rzecz Enea 

T-Mobile Polska wygrał przetarg na kart SIM do liczników dla Energa-Operator

dystrybucyjnego energii elektrycznej Energa-Operator podpisali umowę ramową o współpracy. Zawarty kontrakt jest konsekwencją wyboru przez Energa-Operator oferty T-Mobile Polska w publicznym przetargu na świadczenie usług transmisji danych w technice 3GPP. Przedmiot umowy obejmuje w 

Rząd chce wprowadzić nowe przepisy dot. emisji CO2, zgodne z normami UE

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Rząd chce wprowadzić do ustawy o rynku mocy nowe przepisy, dotyczące wymogów dla zdolności wytwórczych, w tym emisji dwutlenku węgla i nakładające na operatora obowiązek informowania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz ministra właściwego do spraw

Rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres, podano także.  "Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora

Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej ustalona na 22 zł

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka. "Oferta publiczna akcji naszej spółki spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród inwestorów. Pomimo tego, że w trakcie oferty i spotkań z inwestorami globalne

Games Operators: Debiut gry '112 Operator' 23 IV, kolejne co 2 tygodnie

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Games Operators podtrzymuje plan debiutu nowej gry "112 Operator" na 23 kwietnia i zamierza przedstawiać kolejne gry co dwa tygodnie, poinformował prezes Bartek Gajewski. "Za tydzień premiera naszej gry '112 Operator', ale co dwa tygodnie będziemy

Fitch podwyższył rating P4 do BB, perspektywa stabilna

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings podwyższył rating długoterminowy rating podmiotu (IDR) P4, operatora sieci Play, do BB z BB-. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja. "Podwyższenie ratingu odzwierciedla silny profil P4, w tym wiodące udziały rynkowe - pod

URE zmienił taryfy dla energii elektrycznej wz. ustawą o elektromobilności

operatorów i zatwierdzone przez prezesa URE zmiany dotyczą zamieszczonych w taryfie regulacji odnośnie przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania" - czytamy dalej. W znowelizowanych taryfach uwzględnione zostały stawki

Elektrobudowa otrzymała od Enea Operator noty obciążeniowe na ok. 15,5 mln zł

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty przez spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę na rzecz Enea Operator

Prezydent podpisał ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

; - czytamy w informacji. Szkoły będą mogły zostać przyłączone do OSE w terminach wynikających z harmonogramu opracowanego przez operatora OSE, wskazującego możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług danej szkole. Harmonogram ten będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

Nexera zamierza przejmować istniejącą instrastrukturę światłowodową

Uninet. "Realizujemy obecnie ważny dla Polski projekt budowy światłowodowej sieci dostępowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ale nasze ambicje sięgają dalej. Nie tylko budujemy nowoczesną sieć światłowodową z wykorzystaniem środków publicznych, ale też rozszerzamy jej zasięg dzięki

Microsoft zainwestuje 1 mld USD w technologię cyfrową w Polsce

Krajowej programy transformacji dla polskich firm. I trzeci element to właśnie ogłoszenie dzisiaj budowy w Polsce budowy potężnych centrów przetwarzania danych - regionu chmury publicznej Microsoftu" - dodał Jakubik. Prezes Operatora Chmury Krajowej Michał Potoczek dodał, że oferta OChK dla firm już

Nowa strategia Poczty: drony, roboty, a Sasin obiecał pieniądze z budżetu

Nowa strategia Poczty: drony, roboty, a Sasin obiecał pieniądze z budżetu

Narodowy operator zaskoczył przy okazji prezentacji swojej nowej strategii co najmniej kilkakrotnie. Raz – gdy okazało się, że pytania odnośnie strategii dziennikarze mieli zadawać przed jej pokazaniem, nie znając jej treści. Dwa – zaskoczenie mogli budzić uczestnicy panelu. Oceniali

Prezes URE wyznaczył TGE na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) powtórnie wyznaczył Towarową Giełdę Energii (TGE) na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electicity Market Operator, NEMO), podał Urząd.  "TGE po raz pierwszy została wyznaczona NEMO w

Pocztowa "S" chce pieniędzy z budżetu, aby bronić rynku przed Niemcami, Francuzami i USA. Kto nam dostarczy paczki?

Pocztowa "S" chce pieniędzy z budżetu, aby bronić rynku przed Niemcami, Francuzami i USA. Kto nam dostarczy paczki?

piszą. Ale wcześniej Poczta informowała, że na ten cel potrzebuje blisko miliarda złotych. Poczta już jest dopompowywana publicznymi pieniędzmi. Operator ubiegał się o 419 mln z "tarczy antykryzysowej” (pieniądze wpływają do spółki w transzach). Poczta złożyła też wniosek o zwrot pieniędzy za

Play: Część wpływów z ewentualnego IPO na wykup obligacji Impera Holdings

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze i kierownictwo operatora sieci Play rozważają obecnie potencjalną strukturę kapitałową spółki po pierwszej ofercie publicznej. Część wpływów z ewentualnego IPO może być wykorzystana do wykupienia obligacji Impera Holdings, podała Impera Holdings

Play z 3S oprze swoją sieć szkieletową w znakomitej większości o światłowody

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Play zakłada, że wspólnie z 3S sieć szkieletowa operatora zostanie docelowo w "znakomitej większości" oparta o światłowód, poinformował CTO Play Michał Ziółkowski. "Niedawno sfinalizowaliśmy przejęcie 3S - specjalistę od budowy sieci

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

odbiorcom paliw gazowych i energii dokonywanie zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Oznacza to, że do tych dostaw zobowiązany jesteś stosować konkurencyjne tryby udzielenia zamówienia publicznego. Tryb zamówienia z wolnej ręki możesz zastosować do zamówienia usług przesyłowych

VRG: Trzech głównych akcjonariuszy zawarło porozumienia dotyczące ZWZ 29 VI

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Forum XXIII FIZ, Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych i Jan Pilch jako akcjonariusze VRG zawarli porozumienia dotyczące wspólnego wniosku o uzupełnienie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 29 czerwca, podało VRG. "VRG S.A. w

Volvo Buses dostarczy 157 autobusów szwedzkiemu operatorowi Transdev

transportu publicznego. Wyróżnia nas systemowe podejście obejmujące pojazdy, usługi i infrastrukturę ładowania. Koncentrujemy się na rozwiązaniach zapewniających wysoką niezawodność i wysoki poziom usług świadczonych zarówno operatorom, jak i pasażerom. Otrzymanie tak dużego zamówienia potwierdza, że

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli o biokomponentach i biopaliwach

). Poprawki miały głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Celem nowelizacji jest - jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego. Przychodami zobowiązania wieloletniego FNT (przychodami NFOŚiGW

Senat przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach z poprawkami

użyteczności publicznej) oraz 15% wpływów z tytułu opłaty emisyjnej, oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w przesyłanie energii elektrycznej. Nowelizacja określa również szczegółowe zasady podziału opłaty

Canal+ Polska złożył prospekt emisyjny w KNF

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Canal+ Polska S.A. (poprzednio ITI Neovision S.A.) złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. Jednak Canal+ i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej i będą informować o

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Games Operators

) zatwierdzono prospekt: Games Operators z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii B" - czytamy w komunikacie.  Oferującym jest: Santander

Sejm znowelizował ustawę o biokomponentach i biopaliwach

opowiedziało się 443 posłów, nikt nie był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu. Celem nowelizacji jest – jak podano w uzasadnieniu - uproszczenie, odbiurokratyzowanie i przyspieszenie finansowania ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego. Przychodami zobowiązania wieloletniego

Rowery miejskie znikną z kilku dużych miast. W innych wzrosną ceny

ostatniej umowy z dotychczasowym operatorem, Nextbikiem.  Z podobnego rozwiązania skorzystała też Bydgoszcz, której wygasł trzyletni kontrakt z operatorem Bike U na obsługę roweru. Zawarła jednak umowę pomostową, dzięki której rowery w marcu wrócą.  1 marca wrócą też w Poznaniu, gdzie oferta się

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

publicznego wezwania na wszystkie akcje emitenta również po cenie 115 zł za jedną akcję emitenta, o zamiarze ogłoszenia którego AccorInvest jutro planuje zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z uzyskaną od Accor S.A. informacją zamknięcie transakcji sprzedaży akcji emitenta ma nastąpić do końca

Jak zaoszczędzić na rachunkach za internet? W skali roku chodzi o duże pieniądze

różnić się cenowo w zależności od operatora. Jak wynika z danych UKE, między najtańszą a najdroższą ofertą internetu mobilnego z limitem od 30 GB do 50 GB było aż 16 zł różnicy. Przeglądać cenniki powinny nie tylko osoby, które dopiero decydują się na wybór usługodawcy, ale też te, którym wkrótce skończą

W Polsce wciąż jest sporo białych plam bez dostępu do internetu

. Likwidowanie białych plam jest coraz trudniejsze. Operatorzy zrobili to już tam, gdzie się to opłacało, a w pozostałych miejscach trzeba liczyć na sowite inwestycje publiczne. Warto więc naciskać w gminie, żeby urzędnicy zauważyli wagę dostępu do szybkiej sieci i sami jeszcze mocniej zabiegali o fundusze lub

Play czuje się 'komfortowo' z realizacją strategii rozwoju do 2022

kosztów w związku z systematycznym wyłączaniem roamingu wewnętrznego na kolejnych obszarach" - powiedział Harion podczas spotkania z dziennikarzami. Wskazał, że w tym roku operator chce doprowadzić do wyłączenia roamingu krajowego w 5 dużych miastach. "Będzie je poprzedzała kampania

Operator Chmury Krajowej i Oracle Consulting mają umowę o współpracy

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Operator Chmury Krajowej (OChK) oraz Oracle Consulting zawarli umowę o współpracy, której główną ideą jest udostępnienie wszystkim potencjalnym klientom OChK możliwości przenoszenia środowisk informatycznych z ich obecnej infrastruktury do chmury OChK

Energa zakontraktowała na aukcji łącznie 529 MW obowiązku mocowego

mieści się w przedziale 235,91 do 269,58 PLN/kW/rok, […] zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE" – czytamy w komunikacie. Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy, zaznaczono także. "Ostateczne wyniki aukcji mocy

Enea Operator zainteresowała 990 mln zł w bezpieczeństwo energetyczne w 2018 r.

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Enea Operator - spółka zależna Enei - zainteresowała 990 mln zł w bezpieczeństwo energetyczne, zapewnienie ciągłości i jakości dostaw energii elektrycznej oraz przyłączanie do sieci podmiotów, w tym wytwórców OZE, stacji ładowania samochodów elektrycznych i

ME skierowało do konsultacji projekt zmian w nadzorze nad spółkami energet.

, prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, podał resort. Projekt przewiduje m.in. powołanie pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i przekazanie nadzoru nad operatorami przesyłowymi pełnomocnikowi rządu ds

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający , których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne , wszczętych i niezakończonych

Orange Polska liczy na możliwie szybką dystrybucję pasma pod 5G

ciągu kilku dni operatorzy jak i opinia publiczna zapewne pozna więcej szczegółów dotyczącego całego procesu związanego z aukcją. Wcześniej UKE poinformowało w założeniach dotyczących aukcji, że przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje miały być

Play sfinalizował transakcję przejęcia Grupy 3S

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play, w 100% zależny od Play Communications - zawarł przyrzeczoną umowę nabycia w związku z procesem nabycia wszystkich akcji spółki 3S i pośredniego nabycia wszystkich akcji we wszystkich spółkach zależnych od 3S, podał operator

Rząd planuje przyjąć nowelizację prawa energetycznego w I kw.

Energetyki (URE), ale także m.in. stworzenie ram prawnych do odzyskiwania energii z samochodów elektrycznych, funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej czy zamkniętych systemów dystrybucyjnych. Projekt przewiduje też powołanie Operatora Informacji Rynku Energii. "Celem projektu ustawy

Play ma umowę dot. ustanowienia programu emisji obligacji do 2 mld zł

kwalifikowanych i będzie dokonana w trybie oferty publicznej na podstawie wyjątku od obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego (...). Ostateczna decyzja dotycząca szczegółowych warunków pierwszej emisji obligacji zostanie zatwierdzona odpowiednimi zgodami korporacyjnymi i będzie uzależniona od

Prezydent podpisał nowele ustaw Prawo pocztowe i Prawo telekomunikacyjne

sankcji wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za naruszenie obowiązku przekazywania krajowemu organowi regulacyjnemu w szczególności informacji takich jak: dane identyfikujące firmę, charakter i opis oferowanych usług doręczenia paczek, ogólne warunki świadczenia usług doręczania

Energa szacuje, że przychody z rynku mocy sięgną 137,4 mln zł w 2024 r.

się od wstępnych wyników, Energa poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane, podkreślono. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita

Weber z MI: Chcemy zwiększyć dopłatę z 'funduszu autobusowego' także w 2021 r.

. - rozpatrywanie wniosków, - od 8 czerwca 2020 r. - ogłoszenie wyników naboru oraz zawarcie z organizatorami umów o dopłatę. Po podpisaniu umowy o dopłatę, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą zawierali umowy z operatorami o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i

Gaz-System ma decyzję środowiskową dla wyjścia Baltic Pipe na ląd w Danii

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Duńska Agencja Ochrony Środowiska (Danish EPA) 12 lipca 2019 r. wydała dwie decyzje środowiskowe związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe w lądowej części Danii - jedną dla Gaz-Systemu, drugą dla duńskiego operatora systemu przesyłowego gazu i energii

Play podtrzymuje cel łącznie 9500 stacji swojej sieci na koniec 2021 r.

zapewnić sygnał tam, gdzie z różnych przyczyn operator wyłączył stare maszty. P4 jest operatorem sieci mobilnej, który koncentruje się w swojej działalności na świadczeniu usług telekomunikacji mobilnej. P4 jest spółką bezpośrednio zależną od Play Communications S.A., publicznej spółki akcyjnej, której

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa pocztowego i telekomunikacyjnego

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo pocztowe oraz ustawy prawo telekomunikacyjne, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wprowadzono sankcje na operatorów, którzy nie wypełniają obowiązków informacyjnych, wynikających z

Projekt ustawy Prawo pocztowe został przesłany do Sejmu

przez operatora wyznaczonego, który będzie zgodny z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej i regułami uczciwej konkurencji. W praktyce, wszyscy operatorzy nie będą wnosili udziału w dopłacie od pierwszego miliona złotych przychodów z usług powszechnych i usług wchodzących w ich zakres

Jak 5G zmieni smartfony? Będą zupełnie nowe aplikacje

sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam do nich wrócić - mówi Krzysztof Sylwerski z biura prasowego operatora sieci Play. - Uważam, że w erze 5G nie będzie już firm skoncentrowanych jedynie na produkcji smartfonów. Mówimy, że wkraczamy w erę "internetu doświadczeń", co wynika z faktu, że wymagania

Play złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia 3S

kwartale br. i szacuje, że akwizycja podniesie przychody i zysk EBITDA o max. 0,5% w 2019 roku. P4 jest operatorem sieci mobilnej, który koncentruje się w swojej działalności na świadczeniu usług telekomunikacji mobilnej. P4 jest spółką bezpośrednio zależną od Play Communications S.A., publicznej spółki

Play: Ostateczna decyzja w kwestii IPO ma być w najbliższych miesiącach

przeprowadzi Impera Holdings, czy P4.  Impera Holdings kontroluje Play Holdings, właściciela P4, operatora sieci Play. IMpera Holdings podało w ub. tygodniu, że akcjonariusze i kierownictwo operatora sieci Play rozważają obecnie potencjalną strukturę kapitałową spółki po pierwszej ofercie publicznej

T-Mobile zbuduje sieć dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

wykorzystaniem infrastruktury światłowodowej oraz łączy bezprzewodowych, poinformował operator. "Na potrzeby realizacji zwycięskiej oferty, opiewającej na kwotę 7,943 mln zł T-Mobile wybuduje niemal 1000 km łączy światłowodowych. Dzięki nim, operator będzie w stanie spełnić bardzo wysokie wymagania

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

Zgodnie z art. 10b ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z

Energa Operator wypowiedziała Qumakowi umowę dot. usług contact center

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Qumak otrzymał pismo od Energa Operator, w którym klient wypowiedział spółce umowę o świadczenie usług contact center, podała spółka. "Klient w piśmie poinformował, że wypowiada umowę w całości z powodu okoliczności leżących po stronie spółki ze skutkiem na

Prezydent podpisał ustawę dot. pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, określającą warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz

Poczta Polska chce abonamentu RTV od hoteli, mimo że te są zamknięte. Dotarliśmy do pisma w tej sprawie

Pismo Poczty jest krótkie, ale niezwykle dla przedsiębiorców bulwersujące. Podpisane jest pod nim Centrum Obsługi Finansowej. Operator przyznaje w nim, że zgodnie z ustawą z 30 marca 2020 związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 „w okresie obowiązywania stanu

Energa zakontraktowała łącznie 442 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.

zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE, podano. Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej w pierwszym dniu roboczym

Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Pipe Lot D, podała spółka. Ferrum złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT D (postępowanie wykonawcze nr 11

KNF usunęła T-Mobile Polska z listy ostrzeżeń publicznych

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) usunęła T-Mobile Polska z listy ostrzeżeń publicznych, podał urząd. W kwietniu 2015 r. KNF wpisała T-Mobile Polska na listę ostrzeżeń publicznych w związku z oferowaniem przez operatora usługi zabezpieczającej klientów na

Oferta Izostalu i Stalprofilu o wartości 75 mln zł wybrana przez Gaz-System

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Oferta złożona przez konsorcjum Izostal (lider konsorcjum) oraz Stalprofil (członek konsorcjum), o wartości 75,2 mln zł netto została uznana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

ARP złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Energia Euro Park

wyłącznej kontroli nad Energia Euro Park z siedzibą w Mielcu (EEP) przez ARP. Przejęcie wyłącznej kontroli nastąpi poprzez nabycie udziałów reprezentujących 78,35% kapitału zakładowego EEP od Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP" - czytamy w komunikacie. Przedmiotem

Sejm przyjął ustawę o udzielaniu pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, zakładają przekazanie na ten cel 120 mln z budżetu rocznie przez okres dziesięciu lat. Ustawę poparło 426 posłów, trzech było przeciwnych, a 25 wstrzymało się

Play jest zadowolony z rozwoju spółki światłowodowej 3S

; - powiedział Harion podczas wideokonferencji. Dodał, że spółka 3S zrealizowała w I kwartale 88 nowych stacji bazowych sieci światłowodowej i rozpoczęła projekty inwestycyjne w zakresie sieci światłowodowej w Warszawie i Trójmieście. P4 jest operatorem sieci mobilnej, który koncentruje się w swojej

KNF zatwierdziła memorandum informacyjne Vistula Group zw.z ofertą akcji serii O

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Vistula Group w związku z publiczną ofertą akcji serii O, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne: Vistula Group SA z

Poczta Polska: Wg UZP nie naruszyliśmy przepisów przy umowie o automaty paczkowe

ISBnews. Business Insider Polska napisał wczoraj: "Poczta Polska rozwija sieć automatów paczkowych we współpracy z firmą SwipBox, którą wybrała bez przetargu. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych sprawdza, czy państwowy operator - zawierając w ten sposób kontrakt - nie złamał prawa". "

Rząd przyjął nowelizację Prawa pocztowego dot. rekompensat dla Poczty Polskiej

ustawy przewidziano taki sposób liczenia udziału operatorów pocztowych, zobowiązanych do wniesienia dopłaty na rzecz sfinansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, który będzie zgodny z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej i regułami uczciwej

Hotele, fitnessy, restauracje - myśleliście, że PiS zwolnił was z płacenia abonamentu RTV na czas pandemii? To się pomyliliście

prasowy operatora. A Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji? „Uprzejmie informujemy, że nie został zniesiony obowiązek płacenia abonamentu RTV. W dalszym ciągu obowiązuje ustawa o opłatach abonamentowych z 2005 r. w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i

Gaz-System ma umowę ws. transgranicznej alokacji kosztów połączenia Polska-Litwa

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Gaz-System i operatorzy systemów przesyłowych krajów bałtyckich - Amber Grid (Litwa), Conexus Baltic Grid (Łotwa) oraz Elering (Estonia) podpisali umowę w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL

Emilewicz: Rząd planuje utworzyć Fundusz Zwrotów dla klientów biur podróży

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Rząd planuje utworzyć Fundusz Zwrotów, który dokonywałby zwrotów dla turystów za niewykorzystane wycieczki z powodu pandemii COVID. Operatorzy turystyczni pokrywaliby obecnie jedynie 10% kosztów wycieczki, reszta pochodziłaby z utworzonego w tym celu Funduszu

UKE wybrał Pocztę Polską jako operatora wyznaczonego na lata 2016-2025

; zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług powszechnych" - czytamy w komunikacie.  Zgodnie z przepisami Prawa pocztowego

Poczta Polska dostała dostęp do żyły złota. Czy nasze dane są bezpieczne?

- Poczta odrzuca wnioski obywateli o usunięcie ich danych osobowych. A wyborcy boją się o kradzież tożsamości - Senator ujawnił aferę w Poczcie Polskiej. Nagle sprawę przeniesiono do innej prokuratury Operator ma już dostęp do potężnej bazy danych. W ubiegły poniedziałek dostał dane PESEL od

Fitch: Debiut Play na GPW nie wypłynie na rating, dywidenda oceniania pozytywnie

oferta publiczna, obejmująca do 121 572 621 istniejących akcji zwykłych na okaziciela Play Communications - właściciela 100% udziałów P4, operatora sieci Play - rozpoczęła się 3 lipca br. od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona

Konsorcjum eService, PKO Bank Polski oraz TECS obsłuży płatności dla viaTOLL

przez użytkowników za pośrednictwem terminali płatniczych, podano również. "Obsługa płatności na rzecz operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat jest kolejnym przykładem możliwości zastosowania nowoczesnych usług płatniczych w rozwiązaniach dla sektora publicznego - instytucji i urzędów

PSE nałożyły na Elektrobudowę 20,2 mln zł kar umownych

, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Są

Hawe Telekom uruchomiło punkt dostępowy swojej sieci we Frankfurcie n. Menem

kroków, podjętych celem dalszego rozwoju i ciągłego wzmacniania pozycji Hawe Telekom" - powiedział wiceprezes Dominik Drozdowski, cytowany w materiale. Zlokalizowany we Frankfurcie nad Menem DECIX jest największym publicznym punktem wymiany ruchu internetowego. Łączy blisko 1 400 operatorów

Games Operators zadebiutuje na GPW w piątek

. Transmisja wydarzenia będzie dostępna na kanale YouTube Giełdy Papierów Wartościowych. W połowie marca br. Games Operators w ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250 tys. to akcje nowej emisji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 3,56

Play: W naszej ofercie tradycyjna telekomunikacja balansuje się z rozrywką

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - W ofercie P4, operatora sieci Play, „tradycyjna" telekomunikacja zaczyna balansować się z częścią rozrywkową, poinformował członek zarządu Bartosz Dobrzyński. „W naszej ofercie tradycyjna telekomunikacja zaczyna się balansować z częścią

Games Operators przydzielił 1,1 mln akcji w ramach oferty publicznej

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Games Operators w ramach publicznej oferty akcji przydzielił inwestorom 1,1 mln akcji, z czego 250 tys. to akcje nowej emisji, podała spółka. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 3,56%. Łączna wartość oferty wyniosła

PSE rozpoczynają publiczne konsultacje regulaminu rynku mocy

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy o rynku mocy rozpoczynają konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy, podała spółka. "Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, w którym zarówno

Rząd przyjął projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów gospodarczych i działania instytucji publicznych" - czytamy dalej. Przyjęto, że minister właściwy ds. informatyzacji będzie m.in. monitorował wdrażanie Strategii Cyberbezpieczeństwa oraz prowadził wykaz operatorów usług kluczowych i

UOKiK: Pomoc publiczna wyniosła 26,2 mld zł w 2018r. wobec 40,9 mld zł w 2017r.

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Wartość pomocy publicznej wyniosła 26,2 mld zł w 2018 r. wobec 40,9 mld zł w 2017 r., podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Najwięcej pieniędzy w 2017 r. otrzymały: Spółka Restrukturyzacji Kopalń, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

T-Mobile Polska zbuduje w Warszawie swoje kolejne centrum danych

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - T-Mobile Polska zrealizuje w Warszawie nowe centrum danych o powierzchni 4,4 tys. m2, podał operator. Spółka uzyskała już pozwolenie na budowę obiektu. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2020 r. "Operator w ramach

KIGEiT: Projekt resortu ws. zmiany zasad sieci 5G wymaga ponownych konsultacji

zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, uwzględniający zmianę zasad projektowania i budowy sieci 5G podczas aukcji jest nie do przyjęcia, podała Izba. KIGEiT sugeruje przesłanie projektu do ponownych konsultacji publicznych i opiniowania. "Projekt rozporządzenia Ministra

T-Mobile zaczyna oferować firmom m.in. chmurę prywatną i hybrydową

. Pierwszą jest wprowadzenie obok dotychczasowej oferty hostingu serwerów dedykowanych i chmury publicznej, produktów z obszarów chmury prywatnej i hybrydowej. Oznacza to możliwości utrzymywania usług klienta na serwerach dedykowanych tylko jemu, przy równoczesnym korzystaniu z zalet wirtualizacji i

Jak gnije i rozpada się Poczta Polska. Czy urzędy pocztowe są nam w ogóle jeszcze potrzebne?

swojego ula (garnitur działaczy trzeciego, czwartego i piątego sortu, z którymi coś trzeba zrobić, jakoś nagrodzić). Teraz operator kierowany jest przez Tomasza Zdzikota, byłego wiceministra MON, bez wcześniejszego doświadczenia w logistyce. Trwa nabór kolejnych pracowników - od października 2020 do marca

Anwim powiększył flotę transportową do ponad 40 zestawów cystern

Trailer przeznaczonymi do przewozu paliw płynnych, poinformowano. Anwim, który jest operatorem sieci stacji paliw Moya, liczącej ponad 250 placówek, specjalizuje się także w hurtowej sprzedaży i transporcie paliw na terenie całego kraju. Dostarcza paliwa ponad 700 podmiotom w całej Polsce, zaznaczono

Hawe Telekom uruchomił punkt dostępowy sieci w Amsterdamie

realizacji strategii zdobycia pozycji lidera na rynku hurtowego tranzytu międzynarodowego, podkreślono także. Zlokalizowany w Amsterdamie AMSIX jest jednym z największych światowych publicznych punktów wymiany ruchu internetowego. Łączy ponad 800 operatorów telekomunikacyjnych z całego świata i realizuje

Creotech Instruments nawiązał współpracę z Maxar Technologies

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Creotech Instruments nawiązał współpracę z globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu obserwacji Ziemi Maxar Technologies, podała spółka. "Dzięki partnerstwu z firmą Maxar użytkownicy z sektora publicznego w Polsce uzyskają zarówno bezpośredni, jak i pośredni

Cyfrowy Polsat objął 69% udziałów w spółce Bcast

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat objął 69% udziałów w spółce Bcast, która zajmuje się emisją programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych w całej Polsce, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 7 mln zł, poinformował wiceprezes

Oferta Izostalu i Stalprofilu za 143 mln zł najkorzystniejsza dla Gaz-Systemu

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu, warta 116,14 mln zł netto (142,85 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur

Energa szacuje przychody z umów mocowych na 2022 r. na 87,5 mln zł

publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 198 zł/kW/rok "Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej

Projekt dot. pomocy publicznej w restrukturyzacji trafił do sejmowej komisji

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Do sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju trafił projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju (MR) rozwiązania zakładają przekazanie na ten cel 120 mln z budżetu rocznie

Arcus wezwał Energę-Operator do zapłaty ponad 174 mln zł

spółki oraz T-Matic" - czytamy w komunikacie. Według Arcusa, zawinione i bezprawne działanie Energa-Operator polega w szczególności na wadliwym ukształtowaniu zamówienia publicznego, na podstawie którego zawarte zostały umowy realizacyjne będące przedmiotem sporu oraz braku podjęcia przez Energa

Rząd przyjął projekt ustawy o OSE - publicznej sieci telekomunikacyjnej

pierwszym szkołom planowane jest od 1 września 2018 r. "Projekt ustawy przewiduje stworzenie OSE. Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego i