publiczne wpisy

Marek Okniński

Nowa wysokość wpisu od odwołania

Nowa wysokość wpisu od odwołania

Wykonawca wnosząc do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub czynności zaniechanej przez zamawiającego zobowiązany jest wnieść wpis w wymaganej wysokości. Wysokość wpisu uzależniona jest od rodzaju oraz wartości szacunkowej zamówienia publicznego, którego dotyczy odwołanie.

Obniżenie kwoty wpisu od odwołania

Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które zdecydowanie obniża dotychczas obowiązującą wysokość wpisu od wnoszonych odwołań. Projektowana zmiana ma istotne znaczenie zwłaszcza dla firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości.

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w odniesieniu do postępowań o zamówienie publiczne wszczętych od 11 czerwca br. (tj. od daty wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 82 poz. 560) wykonawcy wnosząc odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zobowiązani są do wpłacenia wpisu. Kwota wpisu wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 608).

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Kwota wpisu wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz

Prezes Twittera: Zablokowanie Trumpa to niebezpieczny precedens

Prezes Twittera: Zablokowanie Trumpa to niebezpieczny precedens

Prezes Twittera Jack Dorsey opublikował w środę serię wpisów, w których tłumaczy się z zablokowania prywatnego konta prezydenta Trumpa (@realDonaldTrump). “Nie cieszę się z tego ani nie odczuwam dumy” - napisał, podkreślając, że jego platforma podjęła decyzję na podstawie wszelkich

Czy państwowa spółka od PPK łamie prawo pracy? Tak sugeruje wpis jej szefa

Czy państwowa spółka od PPK łamie prawo pracy? Tak sugeruje wpis jej szefa

Wpis Borysa można by potraktować jako żart. Tylko czy słów człowieka, który ma pod swoim zarządem miliardy złotych wydawanych w ramach "tarcz finansowych" oraz program emerytalny (pracownicze plany kapitałowe), nie należy odbierać ze śmiertelną powagą? Uznałem więc, że Borys zawsze pisze

Gigantyczny wyciek danych z Facebooka. Dane ponad 500 mln osób (w tym wielu Polaków) dostępne w sieci

Gigantyczny wyciek danych z Facebooka. Dane ponad 500 mln osób (w tym wielu Polaków) dostępne w sieci

wówczas, że do wycieku danych doszło z powodu luki w Facebooku załatanej w 2019 r.  Do sprzedaży najwyraźniej nie doszło. Dostępne publicznie dane pochodzą od osób ze 106 krajów. Najwięcej, bo 32 mln, należy do Amerykanów, 11 mln do Brytyjczyków, a nieco ponad 2,6 mln wpisów to dane osób z Polski

Twitter też chce znikać

Twitter też chce znikać

Joshua Harris, dyrektor designu. Twitter przyznaje, że zbyt wiele wpisów pozostaje w wersji roboczej. Powody są różne, ale serwis twierdzi, że często chodzi o obawę przed tym, że są publiczne, trwałe i mają generować polubienia lub udostępnienia, a to wzmaga presję. Każdy tweet można oczywiście skasować

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , od których jest

KNF cofnęła spółce Waluciarz.pl zezwolenie na świadczenie usług płatniczych

; - czytamy w komunikacie. KNF poinformowała jednocześnie, że stwierdzenie zachodzenia tych przesłanek nie wynika z okoliczności będących podstawą wpisu spółki na "Listę ostrzeżeń publicznych KNF" 10 grudnia 2018 r. (ISBnews)

Rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych

stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres, podano także.  "Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora

Szef PFR straszy przedsiębiorców: nie będziecie przestrzegać obostrzeń sanitarnych, nie będzie pieniędzy

Szef PFR straszy przedsiębiorców: nie będziecie przestrzegać obostrzeń sanitarnych, nie będzie pieniędzy

przestrzeganie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Wynika to z art. 23 ustawy z dnia 28.10.2020 r., regulaminu i umowy. Prosimy o przestrzeganie wymogów, aby uniknąć utraty środków". To oburzyło przedsiębiorców i internautów. Wpis 1.: "Jeżeli sąd uchyli mandat czy grzywnę, nie będzie prawomocnych

Będą uproszczenia w CEIDG

wpisie, czy tylko służył do kontaktów z administracją publiczną), o dane przedstawiciela ustawowego. Będzie również możliwe dołączanie do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to przedsiębiorcom złożenie z

Sejm pracuje nad zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

widoczny we wpisie, czy tylko służył do kontaktów z administracją publiczną), o dane przedstawiciela ustawowego. Będzie również możliwe dołączanie do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to przedsiębiorcom

Po zablokowaniu konta Trumpa wartość Twittera spadła o 2,5 mld dol. Europejscy politycy krytykują decyzję serwisu

Po zablokowaniu konta Trumpa wartość Twittera spadła o 2,5 mld dol. Europejscy politycy krytykują decyzję serwisu

prezydenta Stanów Zjednoczonych.  Stracą miliony klientów? Analitycy wskazują, że Twitter może stracić miliony użytkowników wskutek zablokowania konta Trumpa. Obserwowało je ponad 88 mln użytkowników serwisu (tzw. followersów), a udostępnianie wpisów Trumpa kolejnym użytkownikom liczono w

MK proponuje zwiększenie do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezpiecznych

, ale również zanieczyszczają środowisko w znacznym stopniu" - powiedział Ozdoba w trakcie konferencji prasowej. Planowane jest wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych, jeżeli obowiązek gospodarowania odpadami zostanie zlecony podmiotom, które nie uzyskały wymaganej decyzji lub wpisu do

UKNF: KNF i UKNF funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń

ostrzeżeń publicznych KNF wpisu odnoszącego się do Idea Banku, UKNF przypomina, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez bank w latach 2016-2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń

Elon Musk obiecuje ekonagrodę. Do wzięcia będą miliony, a to dopiero początek

Elon Musk obiecuje ekonagrodę. Do wzięcia będą miliony, a to dopiero początek

, stylu bycia i planach. Na początku stycznia poprosił jednak fanów w twitterowym wpisie, żeby podzielili się pomysłami na najlepsze sposoby na przekazanie pieniędzy na szczytne cele. Zaznaczył, że chodzi o takie propozycje, które naprawdę "robią różnicę". Jak odpowiedział lud? Pod tweetem

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

. Przedsiębiorca będzie decydował o podaniu numeru telefonu (on sam zdecyduje czy chce, by numer był widoczny we wpisie, czy ma tylko służyć do kontaktów z administracją publiczną). Będzie można także zamieścić informację o dacie trwałego zaprzestania działalności gospodarczej. Ustawa wprowadza także możliwość

BIG InfoMonitor: Przeterminowane długi wobec samorządów to 822,3 mln zł

gminy dochodzą też wielu innych należności, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, czy leśnego, opłat za korzystanie z usług wodociągowych i kanalizacyjnych czy wywóz śmieci. Samorządy mają także problem z odzyskiwaniem długów od osób, które nie zapłaciły kary za przejazd publiczną komunikacją bez

Idea Bank wpisany na listę ostrzeżeń publ. KNF ze względu na obligacje GetBack

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zamieściła na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpis dotyczący Idea Banku, podał bank. "Podstawą wpisania Idea Banku na listę ostrzeżeń publicznych KNF są zarzuty dotyczące podejrzenia wykonywania przez Idea Bank w okresie

Historyczna szansa Bidena: ukróci rządy Facebooka i Twittera?

Historyczna szansa Bidena: ukróci rządy Facebooka i Twittera?

doprowadziły do szturmu na Kapitol . Do tego decyzja Twittera o zablokowaniu Trumpa po latach tolerowania jego kłamliwych wpisów była arbitralna i pokazała, że zasady kierujące serwisami społecznościowymi można zmienić w dowolnym momencie i z każdego powodu. To nie prawa, ale wewnętrzne wytyczne

Jestem zadłużony w ZUS i nie mogę skorzystać z rządowej pomocy. W związku z tym jestem coraz bardziej zadłużony. Co mogę zrobić? Prawnicy czytelnikom, odc. 103.

Jestem zadłużony w ZUS i nie mogę skorzystać z rządowej pomocy. W związku z tym jestem coraz bardziej zadłużony. Co mogę zrobić? Prawnicy czytelnikom, odc. 103.

. Dodatkowo, przez zadłużenie w urzędach, ZUS-ach, nie łapię się na umorzenie płatności, bo jestem już zadłużony. Zadłużeni będą jeszcze bardziej zadłużeni. Będę wdzięczny za fachowy komentarz. Każda osoba fizyczna może prowadzić wyłącznie jedną działalność gospodarczą w swoim imieniu i mieć jeden wpis w

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

prawomocne stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia w rejestrze patentowym, który na podstawie wniosku spadkobiercy dokona nowego wpisu. Innymi słowy - zaktualizuje informację o tożsamości posiadacza danego patentu w oficjalnym, publicznym rejestrze - mówi mec. Justyna Matuszak

Według rządu koronawirus przenosi się przez internet? Kolejny niewypał w rozporządzeniu

ograniczenia, żółta - nieco lżejsze. I tak w strefie czerwonej zgromadzenia publiczne mogą liczyć tylko do 10 osób i jest np. zakaz organizowania wesel. W żółtej dopuszczalne są zgromadzenia do 25 osób, a wesela - do 20. Najbardziej kuriozalne przepisy dotyczą jednak konferencji. Przedsiębiorcy od kilku dni

Polska giełda kryptowalut Coinquista w rejestrze KNF, start w III/IV br

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Coinquista, nowa polska giełda kryptowalut, została wpisana do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Oficjalny start giełdy planowany jest na przełom marca i kwietnia 2019 roku, podała Coinquista.  "Wpis Coinquisty do rejestru małych

Rząd przyjął nowelę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Podstawowym celem wprowadzanych przepisów jest

Apollo Capital chce pozyskać kapitał na wsparcie polskich startupów w USA

scenariusze. Zazwyczaj pierwszym wyborem w spółkach publicznych jest emisja akcji, ale w naszym przypadku jest nieco inaczej. Kurs jest obecnie na niskim poziomie, poniżej wartości nominalnej i znacznie poniżej wartości księgowej. Wolałbym uniknąć emisji po tak niskiej cenie i pozyskać kapitał z innych źródeł

Prezes PAR: O dalszych krokach po odmowie ESMA zdecydujemy w sierpniu

, publicznego sposobu ich powołania i oddania tym niezależnym członkom de facto decyzji dotyczącej procesu ratingowego. Tu akcjonariusze poszli na bardzo dalekie ustępstwo w swoich korporacyjnych prawach, by zapewnić, że konflikty interesów nie nastąpią. Zmiany statutowe zostały zarejestrowane przez KRS

Trump zablokowany na większości platform społecznościowych. Karnista: to powinna być decyzja sądu. Państwo abdykuje w zakresie ochrony wolności słowa

/DonaldTrump zostało usunięte, bo platforma uznała, że zamieszczane na nim wpisy nawołują do przemocy i nienawiści. Choć konto nie jest oficjalnie powiązane z Trumpem, skupiało ogromną rzeszę jego fanów.  Shopify: Platforma zakupów online Shopify na stałe usunęła dwa sklepy związane z Trumpem i

Koniec z bezkarnością za drobne kradzieże. Policja uruchomi... rejestr złodziei

popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osobach poszukiwanych bądź usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także o zgubionych lub skradzionych rzeczach. Do rejestru złodziei będą trafiały informacje na temat wykroczeń, osób podejrzanych o ich popełnienie i ich sprawcach oraz osób i

Pomyłki w kryteriach oceny ofert. Kiedy wolno skorygować błędy?

Pytanie: Zamawiający zawarł w siwz dwa kryteria oceny oferty: 1. cenę 2. okres gwarancji Jednocześnie wskazał, że wszelkie poprawki wymagają przekreślenia nieprawidłowego wpisu i wskazania obok czytelnie nowego (wraz z parafą). Zamówienie dotyczyło dwóch zadań. Jeden z wykonawców , który złożył

KNF: Dom Maklerski Pekao na liście ostrzeżeń publicznych

podmiotów, w związku z działalnością których Urząd KNF przekazał do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub przystąpił do postępowania, korzystając z uprawnień pokrzywdzonego. "Należy także podkreślić, że wpis na listę ostrzeżeń publicznych KNF jest dokonywany na podstawie

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania Na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U

MF analizuje możliwość uwzględnienia ubezpieczycieli wśród zarządzających PPK

finansów Teresa Czerwińska, cytowana na Twitterze przez rzecznika MF.  "MF pracuje nad zmodyfikowaną wersją ustawy o PPK. Przedstawimy ja w ciągu 2-3 tygodni. Propozycja uwzględnienia ubezpieczycieli wśród zarządzających PPK jest analizowana" - czytamy we wpisie minister, zamieszczonym

"Służba to ofiara". To ta wypowiedź wiceminister finansów wywołała wściekłość urzędników, którym zablokowano nagrody

państwowej z obecną pensją w wysokości 2,3 tys. na rękę. Po opłaceniu rachunków niewiele mi zostaje. Uprzedzając komentarze o zmianie pracy, zaznaczę tylko, że ktoś musi być urzędnikiem", "Narodowa ofiara w postaci braku narodowej premii". To tylko kilka wpisów z internetu po wypowiedzi pani

KNF zezwoliła MCI Capital na działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI

rynku krajowym ZASI ze względu na niską wartość zarządzanych aktywów (poniżej 100 000 000 euro) korzystają z ustawowego zwolnienia i prowadzą działalność w załagodzonym reżimie nadzorczym - nie na podstawie zezwolenia tak jak MCI, ale na podstawie wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru ZASI

Wpadka ministerstwa na Facebooku. "Wszystkich pytających... ZAPRASZAMY NA SPACER"

- Wszystkich, którzy kilka ostatnich godzin spędzili na naszym profilu pytając, odpowiadając, dziękując, kopiując... ZAPRASZAMY NA SPACER (najlepiej z dziećmi):) Pogoda nie jest najgorsza, na bazarze można już kupić tulipany... czyli właściwie WIOSNA powoli się zbliża! - taki wpis na oficjalnym

Prokurator umorzył dochodzenie ws. Art Capital z listy ostrzeżeń KNF

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na liście ostrzeżeń publicznych nowy wpis dotyczący Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który informuje o umorzeniu dochodzenia przez prokuraturę, podała Komisja. "24 marca 2015 r. Prokurator

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

wpisu od odwołania do KIO na trzykrotność), utworzenie jednego sądu ds. zamówień publicznych, Konsultacje rynkowe, by zwiększyć rolę dialogu między wykonawcami a zamawiającymi na etapie planowania i przygotowania postępowania. Zastąpią one dialog techniczny. - Zadbanie o interesy podwykonawców

UE musi nabrać co najmniej tyle odwagi co Australia, by jej członkowie nie dali się zmanipulować gigantom technologicznym

publikowania tweetów i wpisów Donalda Trumpa. Surrealistyczni libertarianie Techgiganci zostali skrytykowani przez zwolenników "otwartego internetu" za naruszanie ich roli jako cyfrowych placów publicznych. Ale libertarianom internetowym umknęło to, że jako globalni wydawcy mają pełne prawo

Po działaniach Facebooka cały świat powinien patrzeć na Australię

dla swojej reputacji i pozycji - skomentował Paul Fletcher, minister ds. komunikacji australijskiego rządu. Z kolei dyrektorka australijskiego Human Rights Watch Elaine Pearson stwierdziła we wpisie na Twitterze: "Facebook poważnie ogranicza w Australii przepływ informacji. Nie

Facebook pracuje nad nowym produktem. Bierze na cel gorący hit

technologiczno-komunikacyjnej. Czy Clubhouse zapoczątkuje trend na "aplikacje głosowe"? Do tej pory używaliśmy serwisów społecznościowych głównie do dzielenia się wpisami, zdjęciami i materiałami wideo, ale być może przyszła pora na audio podawane bez dodatków. Coraz częściej korzystamy też z różnego

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo 

pakiet [pierwszy to Prawo zamówień publicznych], który został przyjęty przez rząd to Pakiet Przyjazne Prawo, pakiet deregulacyjny to ok. 50 zmian i dotyka różnych branż, również niebawem trafi do prac w parlamencie i liczymy, że zostanie przyjęty. Zakładamy, że pakiet wejdzie w życie od stycznia 2020 r

FPP i PIBP: Szara strefa w branży usług pogrzebowych to 3,5 mld zł

Polskiej Izby Branży Pogrzebowej (PIBP). Łącznie sektor finansów publicznych mógłby zyskać do 960 mln zł rocznie na wprowadzeniu nowych rozwiązań prawnych, które redukowałyby szarą strefę na tym rynku. Zmiana przepisów jest niezbędna w części świeckiej - w obszarze, za który odpowiada Kościół regulacje

Będą zmiany przepisów w razie śmierci przedsiębiorcy

decyzje: o wpisie na listę radców prawnych albo listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, wydane wobec osób wykonujących działalność zawodową, jako przedsiębiorcy) związane z działalnością przedsiębiorstwa nie wygasną i będą mogły być tymczasowo wykonywane przez prokurenta

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

uproszczenie nadzoru publicznego (finansowego) nad działalnością BUP, z naciskiem na kontrolę zdalną i kontrolę następczą, realizowaną w szczególności przez wyłączenie możliwości przeprowadzania inspekcji - likwidacja obowiązku sprawozdawczości związanej z przekroczeniem limitów finansowych działalności czy

Zarząd CD Projekt bierze winę na siebie: "Naprawdę wierzyliśmy". Mimo to "Cyberpunk 2077" zaskakująco wysoko w głosowaniu Czytelników

; przyznaje Marcin Iwiński, współzałożyciel CD Projektu w opublikowanym w sieci wideo. "Ja, wraz z całym kierownictwem, chcielibyśmy za to serdecznie przeprosić, czemu pragnę publicznie dać wyraz za pomocą tego nagrania". Przypomnijmy, że "Cyberpunk 2077" zadebiutował 10 grudnia po

Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej skierowana do podpisu prezydenta

upraszczające procedury administracyjne związane z dokonywaniem wpisów, wykreśleń i sprostowań w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które w zamierzeniu ustawodawcy mają zwiększyć szybkość i sprawność obsługi przedsiębiorców. "Uproszczenie stosowania przepisów ustawy o

Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK

spółka.  "Aegon PTE zarejestrowało fundusze zdefiniowanej daty pod koniec lutego br., a na początku kwietnia złożyło do Polskiego Funduszu Rozwoju wniosek o wpis do ewidencji PPK, który właśnie został pozytywnie rozpatrzony. Oznacza to, że Aegon PTE jest jedną z pierwszych instytucji

Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów

kotłów w budynkach. "Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe

Dziennikarz "Gazety Polskiej" ostrzega: Grozi nam grabież majątku przez ludzi "dobrej zmiany"

drugiej pokazówki i nie przeczołgają kolejnych prezesów, grozi nam sytuacja nieznana dotychczas - grabież majątku publicznego przez ludzi dobrej zmiany, rzekomych patriotów. (...)" - czytamy w upublicznionym wpisie. W komentarzach niektórzy internauci nie kryją zaskoczenia, że osoba z tytułu

Grzegorz Jurczyk został powołany na stanowisko prezesa Banku BPH

ze skutkiem od spełnienia się ostatniego z nich: - wyrażeniem przez KNF zgody na powołanie Grzegorza Jurczyka na stanowisko prezesa zarządu Banku BPH, w trybie art. 22b Prawa bankowego; oraz - wpisem podziału do rejestru przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie. Richard Gaskin złożył

Rząd chce przyjąć nowelizację ustawy o elektromobilności na przełomie I i II kw.

wejścia w życie proponowanych zmian) na dostosowanie do wymagań nowelizacji urządzeń, wyposażonych w napęd elektryczny, przeznaczonych do używania na drodze publicznej Jednocześnie na II kwartał zaplanowano przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Wśród proponowanych zmian jest m.in

Ociepa z MPiT: Platforma Przemysłu Przyszłości zostanie wpisana do KRS do 8 maja

zasięgnięciu opinii Rady oraz wpis Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, co nastąpi w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, czyli do 8 maja" - powiedział Ociepa w rozmowie z ISBnews.  Jego zdaniem, korzyścią z tego, że Fundacja jest powoływana na mocy ustawy jest jej podleganie zasadom

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

o dotrzymaniu terminu na wniesienie odwołania. Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania Wnosząc odwołanie wykonawca musi wpłacić na konto Urzędu Zamówień Publicznych wpis. Wysokość wpisu uzależniona jest od przedmiotu i wartości zamówienia objętego postępowaniem odwoławczym. W przypadku zamówień

KNF dodała nowe ostrzeżenie publiczne dot. LewINVEST Michał Lewicz

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na liście ostrzeżeń publicznych nowy wpis dotyczący LewINVEST Michał Lewicz, podała Komisja. Firma została wpisana w rubryce "Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 i art. 290&ndash

Rząd przyjął ustawę o włączeniu europejskich poświadczeń do Rejestru Spadkowego

. "Rejestr Spadkowy to publiczny rejestr, prowadzony przez Krajową Radę Notarialną w systemie teleinformatycznym. Wprowadzono go ustawą z 10 lipca 2015 r., która w pełni wejdzie w życie 8 września 2016 r. W Rejestrze Spadkowym będą ujawniane informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów

Tele-Polska Holding zmieniło nazwę na Polish Services Group

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Sąd zarejestrował zmianę nazwy firmy spółki Tele-Polska Holding na Polish Services Group, podała spółka. "31 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany firmy Spółki z 'Tele-Polska

Dlaczego ceny w sklepach tak bardzo rosną? Konsument pokazuje paragon za 350 zł. Poseł PiS: to zakupy na miesiąc

. Pozostaje mi przeprosić tych, którzy poczuli się tym wpisem urażeni”. Swoje zebrał również autor posta. Najłagodniejsze opinie „Jak się głosuje na populistów i liczy na "+" z nieba, to chyba nawet idiota powinien wiedzieć, że inflacja wzrośnie” bądź „Dwie butelki słodzonych

Premier na wojnie z "medialnym oligopolem"? Nie! To wojna z niezależnymi mediami

wrócimy. Teraz zajmijmy się obszernym, sobotnim wpisem premiera Mateusza Morawieckiego na Facebooku . O cyfrowych gigantach na okrągło Premier odniósł się w nim do projektu ustawy, ale tylko gdzieś między wierszami ujawnia, że „konkretny układ stawek” w podatku od reklam może się zmienić w

Czerwińska: Budżet 2018 zakończył się deficytem znacznie poniżej 15 mld zł

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Budżet za 2018 rok zakończył się deficytem zdecydowanie poniżej 15 mld zł, a deficyt całego sektora finansów publicznych za ub.r. powinien wynieść około 0,5% PKB, wynika ze słów minister finansów Teresy Czerwińskiej. "Budżet w ubiegłym roku zakończyliśmy

ING Bank Hipoteczny planuje 1. emisję listów zastawnych w złotych jeszcze w br.

zalet w postaci oszczędności czasu i kosztów. Będzie to również jeden z pierwszych prospektów dla programów emisji listów zastawnych sporządzony na podstawie tzw. rozporządzenia prospektowego, które weszło w życie 21 lipca tego roku, regulującego kwestie związane z ofertą publiczną papierów

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

go do uzupełnienia dokumentów. Jednak zastanawiam się, czy on ma przedstawić aktualny wpis do działalności gospodarczej, czy oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Wykonawca będący osobą fizyczną składa stosowne oświadczenie, a nie odpis z właściwego

DBPL chce rozpocząć migrację klientów do systemów Santander BP 10 listopada

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Produkty klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków będą migrowane do systemów Santander Bank Polska od soboty, 10 listopada 2018 r. (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS), podał DBPL

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

wysokość kwoty wpisu powiązana była z wartościami progów udzielania zamówień publicznych. Niewątpliwie zmniejszenie opłaty od skargi zwiększy liczbę skarg wnoszonych na odwołania KIO, co pozytywnie wpłynie również na system orzecznictwa oraz będzie pomocne w pracy KIO jak i stanowić będzie istotną

Rząd zajmie się nowelą m.in. powołującą Komisję Nadzoru Rynku Energii

prezes UDT. Wszystkie świadectwa kwalifikacyjne wydane osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci oraz wpisy do rejestru świadectw kwalifikacyjnych będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania lub dokonania wpisu w rejestrze świadectw kwalifikacyjnych. 3. Komisja NRE

Wakacje z pandemią. Jak zorganizować lato dzieciom? Dyżurów w przedszkolach nie będzie

rzeczywistości, by mogły one świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy. W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wszystkie przedszkola publiczne w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi” – informują przedstawiciele miasta, a

Zarząd iAlbatros Group: Spółka posiada prawidłowo wybrane władze

powierzając mu stanowisko prezesa zarządu" - czytamy w oświadczeniu. Spółka iAlbatros Group stara się obecnie o wpis prawidłowo wybranych organów spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Postępowanie przed Sądem Rejestrowym zostało decyzją sądu zawieszone. Na tę decyzję spółka złożyła zażalenie, które

Apple ma wyrzucić aplikację Telegram ze swojego sklepu. Interesujący pozew w USA

ostatecznym dowodem na poparcie tej tezy jest zablokowanie kanałów ich ulubionemu prezydentowi. Zapominają, że nawet w opinii części jego republikańskich przyjaciół wpisy Trumpa przyczyniły się do styczniowego ataku na Kapitol. Albicla rusza w Polsce Poszukiwanie społecznościowych alternatyw przez

Zwolnienia w Locie demaskują patologie umów B2B. "To historia jak z XIX-wiecznej fabryki"

prawie 3 mld zł pomocy publicznej, której część została przelana na konto firmy z końcem roku. LOT miał jednak w zamian obiecać zwolnienia, by dostać pomoc. Tak przynajmniej podała agencja ISB News: że warunkiem zatwierdzenia tej pomocy przez Komisję Europejską było przedstawienie wieloletniego

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

powyższego działając na podstawie art. 193a ustawy Prawo zamówień publicznych zostało wydane przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie z dnia 09 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobie ich rozliczania (Dz. U. z

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

działalności. Dotyczyły one jednak sytuacji, gdy przedmiot zamówienia miał charakter jednorodny oraz obejmował swoim zakresem działalność, której wykonywanie wymagało wpisu do rejestru działalności regulowanej (zob. np. wyrok KIO z 19 stycznia 2015 r., sygn. akt KIO 2812/14). Przeważający jest natomiast

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od firmy startującej w przetargu ?

Prezes Rady Ministrów określił w rozporządzeniu dokumenty, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogranicza krąg

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania od czynności zamawiającego wykonanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego . Ze względu na wysokość

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

z roku poprzedniego dotyczące odwołań w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono unieważnienia umowy ze względu na ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 192, wraz z ich uzasadnieniem. Art. 154a. 1. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

z roku poprzedniego dotyczące odwołań w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia, w których nie orzeczono unieważnienia umowy ze względu na ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 192, wraz z ich uzasadnieniem. Art. 154a. 1. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się

Reklama na MDM nielegalna. By ją zdjąć, trzeba czekać 2 lata

;. Kwituje: "Warto przypomnieć, że plan miejscowy jest najsilniejszym narzędziem porządkowania przestrzeni, jakim dysponuje samorząd. Takie ośmieszanie instytucji publicznych chyba nikomu nie przeszkadza, skoro ustawa krajobrazowa rozważana jest przez Sejm już 1,5 roku". Pod wpisem pojawiają się

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

. Rzecznik częstochowskiego sądu Bogusław Zając dodawał, że także sąd nie jest w tej sprawie pokrzywdzony, dlatego brak podstaw do zawiadamiania organów ścigania. Ale już dzień później okazało się, że prokuratura jednak zajmie się sprawą. Tyle że nie z powodu abonamentu RTV, lecz wpisu do Centralnej

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

Pan Ryszard prowadzi od wielu lat jednoosobową firmę zarejestrowaną w ewidencji urzędu miasta. Kilka dni temu znalazł w pocztowej skrzynce kopertę z wezwaniem do zapłaty za wpis do Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach. "Ogłoszenie wpisu wiąże się z koniecznością uiszczenie

Kto może potwierdzać aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej winno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W praktyce często spotykana jest sytuacja, w której na uprzednio wydanym zaświadczeniu zawierane jest potwierdzenie jego aktualności bez wydawania nowego

Zalety zastawu rejestrowego

innymi wierzycielami właściciela obciążonej rzeczy. Warto zwrócić uwagę, że zastaw rejestrowy może stanowić możliwość zabezpieczenia odsetek, roszczeń ubocznych wskazanych przez strony w umowie zastawniczej oraz koszty zaspokojenia zastawnika (wierzyciela) mieszczące się w sumie wskazanej we wpisie

Więcej osób właścicielami gruntów. Zmiany w ustawie o użytkowaniu wieczystym. Kto i jakie opłaty musi wnieść?

będzie duży obiekt o funkcji niezwiązanej z korzystaniem z budynków mieszkalnych – np. dom handlowy, budynek użyteczności publicznej – mieszkańcy będą mogli zawnioskować o wydzielenie go, aby nie ponosić niepotrzebnych opłat za część gruntu, z której w istocie nie korzystają. W „starych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

ze względu na ważny interes publiczny, o którym mowa w art. 192, wraz z ich uzasadnieniem. Art. 154a. 1. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o: 1) izbach gospodarczych; 2) rzemiośle; 3) samorządzie zawodowym niektórych

Grzegorz Jurczyk objął stanowisko prezesa Banku BPH

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Grzegorz Jurczyk objął stanowisko prezesa Banku BPH, zastępując na nim Richarda Gaskina. Dotychczasowy zarząd banku złożył rezygnację, podał BPH. "4 listopada 2016 r. w związku z wpisem do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego

Rachunek opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Wykonawca wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest między innymi do uiszczenia wpisu. Wysokości wpisu uzależniona jest od wartości szacunkowej zamówienia. Realizując dyspozycję wynikającą z art. 198 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Rady Ministrów wydał

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

Pytanie Mam pytanie dotyczące dokumentów, jakich zamawiający może zadać od wykonawcy, konkretnie chodzi mi o aktualny odpis z właściwego rejestru. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 - wystawionego nie

Starostowie poczuli się zniesławieni. Ścigają internautów

- Obaj jesteśmy oburzeni, nie może być bezprawia. Szkalują nas jako osoby publiczne. Nie możemy sobie na to pozwolić - mówi wicestarosta kielecki Zenon Janus. - Chcemy bronić dobrego imienia. Nie poczuwamy się do tego, co zostało zawarte w tych wpisach, bo to nieprawda - dodaje starosta Zdzisław

Przegląd prasy

pośrednik przy przewozie osób musi mieć wpis w ewidencji działalności lub KRS Parkiet --Globalny rynek siarki powinien rosnąć w tempie średnio 3,2% w latach 2018-2023 Dziennik Gazeta Prawna --PGG może nie wykonać planu dot. poziomu wydobycia węgla w tym roku wg gazety Puls Biznesu --Abris

Rząd przyjął nowelę dot. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów

na gruntach publicznych oddanych w użytkowanie wieczyste. "Dzięki tej propozycji, odpowiadamy na potrzeby naszego społeczeństwa. Na potrzeby tysięcy Polaków, którzy mieli problemy z przekształceniem swojego prawa wieczystego do nieruchomości - do działek leżących pod budynkami jednorodzinnymi

Altus TFI przejmie Esaliens TFI w zamian za akcje nowej emisji

Esaliens TFI, w zamian za akcje nowej emisji Altus TFI, które zostałyby wydane dotychczasowym akcjonariuszom Esaliens TFI, podano także. Proces miałby zakończyć się wpisem połączenia do rejestru przedsiębiorców na przełomie października/ listopada br.  "W ocenie zarządu Altus TFI, niezwłoczne

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

Pytanie Czy mogę odrzucić ofertę z powodu braku wpisu o złożonej rękojmi? Kryteria oceny ofert to 90% cena i 10 % rękojmia. Czy po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mam obowiązek wezwać wykonawcę w celu uzupełnienia dokumentów? Odpowiedź  W Twoim przypadku nie możesz wezwać

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

określonych w art. 26 ust. 1 tej ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający może żądać, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w

Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

Prokurent może wnosić środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych bez konieczności posiadania dodatkowych pełnomocnictw. Szereg oświadczeń oraz ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane jest przez prokurenta. Prokury może udzielić każdy

KNF wpisała T-Mobile na listę ostrzeżeń za usługę ubezpieczeniową bez zezwolenia

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała T-Mobile Polska na listę ostrzeżeń publicznych w związku z oferowaniem przez operatora usługi zabezpieczającej klientów na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia bez wymaganego zezwolenia na

Jak zdobyć zawód mediatora

zalecenie, a nie wymóg prawny). Mediatorem w sprawach cywilnych może zostać każdy, kto jest pełnoletni i ma pełnię praw publicznych, prócz sędziego w stanie spoczynku. WARUNKI PRAWNE W mediacjach karnych warunki, jakie powinien spełnić kandydat, określają przepisy Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu

Banki sprzedadzą frankowiczów. Tajemnicza zmiana w ustawie

udzielonych w przeszłości przez Nordea Bank Polska zostały przejęte w wyniku skomplikowanej fuzji banków w 2018 r. A frankowicze walczący z bankiem nie zamierzali udzielać zgody na wpisanie się PKO BP do hipoteki swoich nieruchomości. Kredytobiorcom opłacało się skarżyć do sądów  wpisy  PKO BP do

Przegląd prasy

--Rekordowo niskie stopy procentowe w strefie euro wywierają presję na rentowność banków, co wyraźnie widać po ROE Dziennik Gazeta Prawna  --Warto rozpocząć dyskusję o sensowności artykułu konstytucji, który mówi, że dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB oraz kryterium 3% PKB

Projekt noweli dot. implementacji technologii 5G trafił do konsultacji

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw związany z implementacją technologii 5G trafił do konsultacji publicznych podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). "Oczekiwanym efektem

Uporządkuj "hipotekę", czyli notariusze doradzą

oznaczenie nieruchomości (lokalu) oraz wpisy praw związanych z jej własnością. W tym dziale zawarte jest też określenie miejsca położenia nieruchomości, numer działki ewidencyjnej i opis budynku. Wpisy w dziale drugim określają, kto jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub