publiczne konsultacje

PSE rozpoczynają publiczne konsultacje regulaminu rynku mocy

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy o rynku mocy rozpoczynają konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy, podała spółka. "Celem konsultacji publicznych jest wypracowanie tekstu regulaminu, w którym zarówno

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień

KNF przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, poinformowała Komisja.  "Celem wydania

MR: Projekt utawy o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

bezpłatne wprowadzenie płatności elektronicznych do firmy, podano także. Konsultacje publiczne potrwają do 12 grudnia br. (ISBnews)

Projekt ustawy dot. 'Przemysłu 4.0' został przesłany do konsultacji publicznych

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) został skierowany do konsultacji publicznych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Głównym celem FPPP będzie transformacja cyfrowa przemysłu, umożliwiająca wzrost produktywności polskich

GPW rozpoczyna publiczne konsultacje ws. nowej klasyfikacji sektorowej emitentów

taki sposób, aby spółki te były lepiej eksponowane. Zależy nam na tym, aby proces tych zmian był przeprowadzony wspólnie z uczestnikami rynku, w związku z tym zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie konsultacji publicznych" - powiedziała prezes prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, cytowana w

Projekt ustawy o 'małym ZUS-ie' został przesłany do konsultacji publicznych

Warszawa, 14.04.201 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tzw. ustawa o "małym ZUS-ie") został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 5 maja, poinformowała wiceminister

MR: Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

płatniczymi czyli kartami, przelewami, blikiem oraz płatnościami mobilnymi, podał resort. "Nie mówimy o całkowitym zaniku gotówki. Chcemy zagwarantować obywatelom prawo do swobodnego decydowania o formie płatności w sektorze prywatnym i publicznym" – powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz

KNF przekaże projekt Rekomendacji Z do konsultacji publicznych w II poł. roku

nieprawidłowości lub podwyższonego ryzyka działalności. Projekt zostanie przekazany do publicznych konsultacji w drugiej połowie 2015 r. "W szczególności dokument będzie się odnosił do takich kwestii, jak: struktura organizacyjna, zadania, obowiązki, skład i funkcjonowanie rady nadzorczej, zarządu i kadry

UE szykuje publiczne konsultacje umów z USA o ochronie inwestycji

Planowane do konsultacji społecznych projekty mają dotyczyć wzajemnej ochrony inwestycji, a także procedur rozstrzygania sporów między inwestorem i państwem, jak zapowiedział komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht. To jedna z najważniejszych, a zarazem budzących gorące emocje części traktatu o

Już w czwartek Sejm zajmie się tzw. dużą ustawą medialną. Organizacje obywatelskie: Złamaliście, państwo, obietnicę

Już w czwartek Sejm zajmie się tzw. dużą ustawą medialną. Organizacje obywatelskie: Złamaliście, państwo, obietnicę

organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych przypomina w nim, że minister "zapewniał, iż projekt nowej ustawy medialnej będzie przedmiotem co najmniej trzymiesięcznych konsultacji publicznych". Podobnie jak Czabański. Tymczasem Czabański już wcześniej stwierdził, że "

Sejm wysłuchał opinii o wiatrakach. Był senator PiS

Sejm wysłuchał opinii o wiatrakach. Był senator PiS

Obecnie podobnie jak w większości europejskich krajów decyzję o budowie farmy wiatrowej są poprzedzone badaniami akustycznymi. Zwykle wystarcza 500-600 m odległości, żeby wiatrak nie był słyszalny i można było wokół niego mieszkać oraz budować domy. Teraz to ma się zmienić. W projekcie PiS o decyzji

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: "Obowiązujące przepisy prawa w sposób niewystarczający regulują kwestie związane z podwykonawstwem w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, a pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące realizacji podwykonawstwa

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

powyższego co do zasady udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie wyklucza wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne – analogicznie jak ma to miejsce obecnie w zakresie udziału w dialogu technicznym .               

Zyska, MK: Projekt ustawy o morskiej energ. wiatrowej wróci do uzgodnień 6 VII

do końca roku. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską, z DG Energy, liczymy na to, że pomoc publiczna zostanie przyjęta w kształcie, jaki jest w projekcie ustawy. Mam przesłanki, żeby powiedzieć, że 6 lipca projekt trafi ponownie do konsultacji międzyresortowych" - powiedział Zyska

Ministerstwo Cyfryzacji zakończy konsultacje białych obszarów NGA 6 września

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Konsultacje białych obszarów NGA na potrzeby kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa potrwają do 6 września 2019 r., podało Ministerstwo Cyfryzacji (MC). W ramach konsultacji zbierane są trzyletnie plany inwestycyjne

KIGEiT: Projekt resortu ws. zmiany zasad sieci 5G wymaga ponownych konsultacji

zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, uwzględniający zmianę zasad projektowania i budowy sieci 5G podczas aukcji jest nie do przyjęcia, podała Izba. KIGEiT sugeruje przesłanie projektu do ponownych konsultacji publicznych i opiniowania. "Projekt rozporządzenia Ministra

Kredyty: Nadzór chce ciąć równo z trawą

Jeden z punktów proponowanej nowej Rekomendacji S (dokładniej: punkt 2.3.7) mówi bez ogródek: "Niezależnie od ograniczania ekspozycji kredytobiorcy na ryzyko walutowe bank powinien wprowadzić wewnętrzny limit udziału detalicznych ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości otwartych na r

Zawieszenie zajęć w szkołach zostało przedłużone do 28 czerwca

ukazała się już w Dzienniku Ustaw. Zajęcia w szkołach - w związku z epidemią COViD-19 - były zawieszone od 12 marca, termin ten był kilkakrotnie przedłużany; ostatnio - do 7 czerwca. Nowelizacja rozporządzenia przedłuża ograniczenie w funkcjonowaniu na obszarze kraju "publicznych i niepublicznych

KE rozpoczyna przegląd dyrektyw dot. OZE i efektywności energetycznej

. map drogowych, dotyczących tych regulacji. Celem - jak zaznaczyła Komisja - jest ograniczenie emisji o co najmniej 50%, a nawet 55% do roku 2030. Konsultacje publiczne dotyczące ewentualnych zmian tych dyrektyw planowane są na IV kwartał br., a w I i II kw. przyszłego roku Komisja planuje

Czopek z MAP: Projekt ustawy dot. offshore w grudniu, nowela ustawy o OZE w 2020

Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr Czopek. "Chciałbym, żeby temat offshore przeszedł jak najszybciej do etapu konsultacji publicznych i mam nadzieję, że jeszcze w grudniu się to uda. Na to liczę i życzę państwu, żeby jeszcze przed świętami ten projekt mógł się ukazać

Gryglas z MAP: Chcemy przyjąć ustawę o morskiej en. wiatrowej do końca roku

wiatrowych do zabudowań, "byłby bardziej ostrożny". W połowie stycznia MAP przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przewidujący dwufazowy model systemu wsparcia, oparty na koncepcji dwustronnego kontraktu

FPP,CALPE za powołaniem niezależnego ciała eksperckiego do oceny projektów prawa

służących konsultacjom - korzystanie z nich jest niewygodne i niepotrzebnie czasochłonne. Wobec tego należy zdecydowanie wzmocnić system konsultacji publicznych. Chodzi nie tylko o uregulowanie przebiegu konsultacji publicznych - co wymaga jedynie doprecyzowania, ale przede wszystkim o wprowadzenie sankcji

Elektrobudowa rozpoczęła procedurę zwolnień grupowych

mogą dotyczyć do ok. 33% pracowników spółki. "Syndyk przekazał przedstawicielom związków zawodowych informację o wszczęciu procedury zwolnień grupowych oraz zwrócił się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji" - czytamy w komunikacie. Stosowna informacja w tej sprawie

Gryglas z MAP: Chcemy przyjąć ustawę o morskiej en. wiatrowej w ciągu pół roku

przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przewidujący dwufazowy model systemu wsparcia, oparty na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego. (ISBnews)  

Projekt dot. przedłużenia wsparcia dla OZE do 2026 r. trafił do konsultacji

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Przedłużenie maksymalnego terminu udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP do 30 czerwca 2026 zakłada projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL

MK: Konsultacje rozporządzeń ws. prosumentów i spółdzielni energet. do 29 V

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu opublikowało projekty trzech rozporządzeń na temat przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Konsultacje publiczne potrwają do 29 maja, podał resort. W skład pakietu wchodzą

ME: Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej gotowy do prac legislacyjnych

wnioskiem o wpisanie przedmiotowego projektu do "Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów". "Jest to niezbędny krok do dalszych prac legislacyjnych, czyli uruchomienia procesu konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Mamy nadzieję, że uda nam się je uruchomić w

KE: 84% respondentów chce zrezygnować z sezonowej zmiany czasu w Europie

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska opublikowała wstępne wyniki publicznych konsultacji w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego w Europie, z których wynika, że 84% respondentów opowiada się za zlikwidowaniem przeprowadzanej co pół roku zmiany czasu. "W ramach

ME: Konsultacje projektów rozporządzeń dot. wsparcia dla kogeneracji do 10 V

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektów rozporządzeń do ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, podał resort. Uwagi można przekazywać do 10 maja

MF chce obligatoryjnego MPP dla branż podatnych na nadużycia w VAT od 2020 r.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje przekazać projekt dotyczący wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dla branż, które są podatne na nadużycia w podatku VAT do konsultacji publicznych w ciągu najbliższych tygodni.  "Prowadzimy

Gowin: tworzymy białą księgę rozwoju przemysłu. Ekspert: trudno odbierać pozytywnie sygnały rządu

. Technologie miałyby być wypracowywane na polskich uczelniach, a nasza własność intelektualna miałaby rosnąć dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników. Jeśli zaś chodzi o przemysł, to kierunki rozwoju wyznaczają branże, takie jak: zdrowie publiczne, zielony ład, czysta mobilność, zrównoważona energia

Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

publicznych pod koniec stycznia został skierowany do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Resort podał wtedy, że do głównych problemów, które ma rozwiązać nowe Prawo zamówień publicznych, to: - nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień

GPW przewiduje start testów platformy opartej na blockchain na II poł. 2021

technologii blockchain, która będzie kojarzyć ze sobą spółki, na wczesnym etapie ich rozwoju, z potencjalnymi inwestorami. Obecnie projekt jest realizowany równolegle na trzech płaszczyznach: inicjatywy prawne, wytwarzanie technologii platformy, działania biznesowe, tj. konsultacje z potencjalnymi

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Głównym celem organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych jest edukacja i  merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie Zjazdu odbędą się wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z

Rada Przedsiębiorczości chce, by zmiany podatków wymagały 3/5 głosów w Sejmie

stabilności sektora finansów publicznych. "Konieczność budowy szerszego konsensusu wokół zmian w tym zakresie powoduje jednak, że przedstawiony projekt ustawy musi zostać dobrze dopracowany, uwzględniać zasadne uwagi zgłoszone w toku uprzednio przeprowadzonych konsultacji, a także zawierać rzetelnie

KE zdecydowała o usunięciu państw z listy państw o ryzyku zbywalnym do 2020 r.

odniesieniu do eksportu do wszystkich państw, Komisja rozpoczęła pilne konsultacje publiczne". W zależności od wyniku oceny zakładano możliwość tymczasowej zmiany wykazu "państw o ryzyku zbywalnym". Wyniki konsultacji wskazywały na nieuchronne problemy z dostępnością na rynku prywatnym

Rząd przyjął nowelę ustawy o RTV doprecyzowującą kwestię misji publicznej

procedury tzw. uprzedniej oceny przewidywanych istotnych usług medialnych, które będą mogły być finansowane ze środków publicznych. Każda istotna nowa usługa nadawcy publicznego po konsultacjach społecznych oceniana byłaby przez organ nadzorujący nadawców pod kątem jej wartości publicznej i wpływu na rynek

MAP przekazało do KE 'Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030'

opracowany z uwzględnieniem wniosków z uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, jak również wniosków z konsultacji regionalnych oraz rekomendacji Komisji Europejskiej C(2019) z 18 czerwca 2019 r.  KPEiK sporządzony został w oparciu o krajowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie

Rząd przeforsuje ograniczenia w przemieszczaniu się na Boże Narodzenie? "Są niemożliwe do wyegzekwowania"

podczas konferencji prasowej 21 listopada. Zatrzymać świąteczny strumień odwiedzin  O podobnych rozwiązaniach, mających ograniczyć migrację Polaków podczas zbliżających się świąt, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska 23 listopada w telewizji publicznej. - Pracujemy nad tym, aby strumień

PIH apeluje o konsultacje społeczne ws. opłat od napojów słodzonych i 'małpek'

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Polska Izba Handlu (PIH) apeluje o konsultacje publiczne w sprawie opłat od napojów słodzonych i napojów alkoholowych w małych pojemnościach, podał PIH. Wśród uwag instytucji dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją

Skobel z ME: Rozporządzenie ws. cen energii po zakończeniu prac nad ustawą

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Rozporządzenie do ustawy ograniczającej wzrost cen energii może zostać podane do publicznej wiadomości (tj. do konsultacji) przed formalnym podpisaniem przez prezydenta planowanej nowelizacji ustawy w tej sprawie, wynika z wypowiedzi wiceministra energii Tadeusza

Świtała z MF: Nową ordynacją podatkową niebawem zajmie się rząd

Finansów poinformowało, że zamierza przesłać projekt ustawy o nowej ordynacji podatkowej (NOP) do konsultacji publicznych do końca czerwca, a najwcześniej nowa ustawa miałaby wejść 1 stycznia 2020 r. Według resortu z inicjatywy MF w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika, a są

Związkowcy LOT-u podpisali porozumienie o zwolnieniach. "Zaszantażowano nas"

kryteriów” - pisze LOT.  Tuż po ogłoszeniu porozumienia przez LOT Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego prostował, że do podpisu został przymuszony. "Zwolnienia w LOT nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Sposób prowadzenia konsultacji społecznych był skandaliczny

IDM zwróciła się do zarządu GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej 

, wprowadzają zmiany w organizacji pracy, podkreślono.   IDM ponawia apel o podjęcie konsultacji z członkami giełdy w celu ustalenia docelowo optymalnego czasu trwania sesji giełdowej, podsumowano.  GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny

ME konsultuje projekt rozporządzenia ws. wsparcia z Funduszu Niskoem. Transportu

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (NFT), podał

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przyświeca edukacyjny cel, jakim jest merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z różnych środowisk

ZP PPS: Opłaty od małych opakowań alkoholi niezgodne z Konstytucją RP, prawem UE

artykułem 32 Konstytucji RP, zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Plan wprowadzenia nowelizacji stanowi również

KE: Scenariusz makroekonomiczny dla APK Polski jest wiarygodny

społecznych i konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym" - podano w dokumencie. Komisja zwróciła też uwagę, że w ostatnich latach znacznie wzrosła rola państwa w sektorach bankowości, ubezpieczeń i energii. "Zwiększenie własności państwowej stanowi nowe wyzwanie dla konkurencji, a także

Mamy miliardy na zeroemisyjne autobusy. Tyle że to droga donikąd, bo smogu nie zlikwidują

, producent pociągów.  Korzystna będzie też promocja elektromobilności. Do tego inwestycje sprowokują działania, by zapewniać dla transportu źródła energii, najlepiej zielonej.  Na koniec korzystać ma klimat i nasze zdrowie, ze względu na ograniczenie emisji spalin z transportu publicznego. Pomoże

Leczenie w czasie pandemii? Siedem sposobów na skrócenie kolejek do prywatnego lekarza

zasłaniają się konsultacjami przez telefon i w ogóle nie chcą przyjmować pacjentów w swoich gabinetach. Lekarstwem na przepełnienie publicznych placówek od zawsze była ta prywatna, działająca w ramach abonamentów medycznych, ubezpieczeń zdrowotnych czy tylko prywatnych pełnopłatnych pojedynczych wizyt. Ale i

Rozporządzenie wprowadzające godzinę policyjną w sylwestra będzie nielegalne. Ale rząd już nas przyzwyczaił

narodową kwarantannę. - Trwają prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów, które zacznie obowiązywać od 28 grudnia br. Po zakończeniu prac ten projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych - poinformował "Wyborczą" rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Nowela ustawy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych w konsultacjach

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do konsultacji publicznych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt ustawy przewiduje m.in. zwolnienie

ME rozpoczęło konsultacje rozporządzeń wykonawczych do ustawy o OZE

Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Energii rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, podał resort. "Konsultacje

Instytut Staszica: Poddajmy opłatę cukrową pod dyskusję Rady Dialogu Społecznego

życie ustawy - 1 kwietnia 2020 r. - nie powinien być uzasadnieniem dla rezygnacji z potrzebnych konsultacji. Tym bardziej, że nowe regulacje uzasadnione są troską o zdrowie publiczne, a nie potrzebami budżetu państwa. Zatem kilka miesięcy więcej na solidną pracę nad kompleksowymi rozwiązaniami pozwoli

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) -  Projekt nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) został właśnie zaakceptował przez Stały Komitet Rady Ministrów i czeka teraz na rozpatrzenie przez rząd, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.  "System

KE wzywa 5 państw UE do ulepszenia przepisów dot. oddziaływania na środowisko

. "Dyrektywa zapewnia poddawanie publicznych i prywatnych przedsięwzięć ocenie pod kątem ich wpływu na środowisko przed wydaniem pozwolenia. W 2014 r. państwa członkowskie zaktualizowały prawodawstwo UE, zmniejszając obciążenie administracyjne i poprawiając poziom ochrony środowiska, a jednocześnie

TGE ma zgodę KNF na prowadzenie Zorganizowanej Platformy Obrotu

;konsultacji z rynkiem, została podjęta decyzja o przekształceniu Rynku Terminowego Towarowego energii elektrycznej i gazu w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2. OTF (Organised Trading Facility) to Zorganizowana Platforma Obrotu, przez którą rozumie się wielostronny system, niebędący

Huawei liczy, że Polska wprowadzi rozwiązania budowy sieci podobne do Niemczech

Eschweiler, cytowany w komunikacie. W celu sporządzenia listy funkcji krytycznych, Federalna Agencja ds. Sieci rozpoczęła konsultacje. Mają one służyć ustaleniu dodatkowych wymagań bezpieczeństwa dla publicznych sieci i usług telekomunikacyjnych o podwyższonym potencjale ryzyka. BSI podaje, że lista

MF: Strategia rozwoju rynku kapitałowego wpisana do wykazu prac legislacyjnych

legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, co pozwoli nam rozpocząć jej szerokie konsultacje publiczne. Realizacja SRRK przyczyni się do wykorzystania potencjału rynku kapitałowego jako  bodźca rozwoju polskiej gospodarki. Celem strategii jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich

Morawiecki: Od soboty bez ograniczeń w sklepach, częściowo bez maseczek

przestrzeniach, ale nadal obowiązkowe jest zachowanie dwumetrowego dystansu. W sklepie, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach, kinach maseczki będą obowiązkowe. "Możemy przejeść do zasadniczego etapu znoszenia restrykcji i obostrzeń. Zdejmujemy ograniczenia dla handlu. W sklepach nie będą

Tarcza antykryzysowa. Przez trzy miesiące samozatrudnieni nie będą płacić składek ZUS

i zwolnienie ze składek na trzy miesiące samozatrudnionych i mikrofirmy ma kosztować według prezydenta 13 mld zł miesięcznie. "Tarcza antykryzysowa". Konsultacje na wariackich papierach W najbliższy poniedziałek prezydium Rady Dialogu Społecznego będzie dyskutowało online nad projektem

KNF przekazała do konsultacji projekt Rekomendacji L dot. biegłych rewidentów

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji L dotyczącej roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (SKOK), podała Komisja

Emilewicz liczy na uchwalenie ustawy o zatorach płatniczych do końca roku

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Projekt zmian niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych trafił dziś do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Nowe przepisy mają wejść w

Projekt nowelizacji KSH ws. m.in. nadzoru w spółkach trafił do konsultacji publ.

właśnie do konsultacji publicznych. Mają one potrwać 45 dni od momentu publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej. "Równolegle z ułatwieniami dla prowadzenia biznesu (w tym w strukturze grup spółek) prace legislacyjne powinny skupiać na się również na wzmocnieniu instrumentów

Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Rządowy projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak i przepisy wprowadzające tę ustawę mają trafić do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Posłowie mają wątpliwości, czy tak duży projekt zdążą rzetelnie przeanalizować podczas obecnej kadencji. 

Emilewicz liczy na uchwalenie ustawy o zatorach płatniczych w I kw. 2019 r.

m.in.: - wprowadzenie limitu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu, - 30 dni na zapłatę faktury na rzecz przedsiębiorstw w przypadku instytucji publicznych np. ministerstw, jednostek samorządu, uniwersytetów (z wyłączeniem podmiotów leczniczych

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Cel Zjazdu Organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przyświeca edukacyjny cel, jakim jest merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z różnych

CPK dofinansuje odbudowę linii tramwajowej do Konstantynowa i Lutomierska

mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego i Łodzi, którzy w trakcie zakończonych 10 marca br. konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) CPK sprzeciwili się wariantowi północnemu Kolei Dużych Prędkości (KDP). Opowiedzieli się za tzw. starym igrekiem, czyli wariantem południowym, a my do

Wydatki na 500+ dla niepełnosprawnych: 0,59 mld zł w 2019, 2,72 mld zł w 2020

długofalowej. Skrócenie czasu procedowania projektu ustawy (przez nieprzedstawienie projektu do konsultacji publicznych) spowoduje, że pierwsze świadczenia uzupełniające będą mogły być realizowane już od IV kwartału 2019 roku, co znacząco wpłynie na zauważalną poprawę warunków bytowych tych osób"

MI skierowało do konsultacji projekt ustawy dot. programu Kolej+

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Minister infrastruktury skierował do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych

Czerwińska: Zmiany w PIT, w tym dla młodych, trafią do konsultacji w 2 tygodnie

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Propozycje zmian dotyczące ulgi w PIT dla młodych osób, które nie ukończyły 26 roku życia, zwiększenie kosztów uzyskania przychodów i obniżenie PIT do 17% trafią do konsultacji publicznych w ciągu najbliższych dwóch tygodni, zapowiedziała minister finansów Teresa

MR zwraca się o założenia projektów wodorowych, które mogą uzyskać wsparcie UE

unijne w ramach istotnych projektów wspólnego europejskiego zainteresowania - Important Projects of Common European Interest (IPCEI), podał resort. Komisja Europejska (KE) od dwóch tygodni prowadzi konsultacje społeczne w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących transeuropejskiej infrastruktury

KE przygotowuje projekt ułatwień kredytowych dla przedsiębiorstw

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim do konsultacji projekt, dotyczący rozwiązań pomocowych państw dla gospodarek narodowych, których celem ma być zaradzenie negatywnym konsekwencjom COViD-19 na gospodarkę UE, poinformowała Komisja. "

Prezydent: Rada Gabinetowa być może jutro, decyzja zapadnie w ciągu dnia

zostać podjęta w ciągu dnia, po konsultacji z ministrem zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym i premierem. Projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców, który początkowo miał zostać przedstawiony we wtorek  ma zawierać propozycje zmian legislacyjnych. Mają one poprawić sytuację przedsiębiorców

MF chce, by ustawa o zmianie o podatku akcyzowym weszła w styczniu 2018 r.

Warszawa, 22.06.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) chce, by ustawa o zmianie o podatku akcyzowym weszła 1 stycznia 2018 roku, podał resort. Obecnie ministerstwo skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy, wprowadzający akcyzę na płyny do e-papierosów i wyroby nowatorskie

Za moment w Polsce leczeni będą tylko chorzy na koronawirusa. Porażający raport i historia pacjentki

zdrowotnej innych niż leczenie COVID-19. Przychodnie państwowe większość konsultacji medycznych przeprowadzają przez telefon. Dziś w wielu miejscach dostanie się do gabinetu lekarskiego graniczy z cudem. Podobnie jest w placówkach prywatnych. Czy to oznacza, że państwo ogranicza nam dostęp do świadczeń

Czerwińska: Budżet 2018 zakończył się deficytem znacznie poniżej 15 mld zł

uchwały. Myślę, że do końca stycznia to się stanie i wypuścimy wtedy dokument do konsultacji publicznych" - zapowiedziała minister. Resort nie rozważa także obecnie emisji obligacji w innych walutach.  "Na dzisiaj nie mamy takich planów, ani na ten miesiąc, ani na ten kwartał. Na razie

Gabinet Cieni BCC: Rząd nie powinien zwiększać wydatków sztywnych w budżecie

. Proponujemy również podwyższanie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę do 65 lat dla kobiet i mężczyzn" - czytamy w raporcie Gabinetu Cieni BCC. Gabinet Cieni BCC rekomenduje upraszczanie przepisów oraz poprawę jakości regulacji, w szczególności zwiększenie roli konsultacji publicznych w

Projekt ?GEPARD"

, składających się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Po szkoleniach każdy z uczestników otrzymuje 8 godzin indywidulanych konsultacji z Ekspertem. A Eksperci prowadzący, to osoby świetnie znane na rynku zamówień publicznych. Szkolą: IWONA HOLKA Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień

Główny geolog: Konsultacje polityki surowcowej powinny skończyć się do końca br.

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Konsultacje polityki surowcowej państwa potrwają do końca roku, po czym projekt przejdzie dalsze etapy ścieżki legislacyjnej, poinformował wiceminister środowiska i główny geolog kraj Mariusz Orion Jędrysek.  Od listopada 2017 r. prowadzone są

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Poprzez system procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych do przedsiębiorców realizujących zlecenia uzyskane od instytucji publicznych trafia rokrocznie średnio ok. 200 mld zł., co stanowi ponad 8% Produktu Krajowego Brutto. Zmiana ustawy Pzp Ministerstwo Przedsiębiorczości i

Elektrobudowa szacuje 106,8 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019 r.

ze sprzedaży wyniosły 234,7 mln zł w I poł. 2019 r. "Na [...] korekty jednostkowych wyników finansowych wpływ miało wprowadzenie zmian wynikających z wprowadzonych po konsultacji z biegłym rewidentem prowadzącym przegląd sprawozdań finansowych zmian, w tym przede wszystkim zmiany w zakresie

Rząd przyjmie projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w II kw.

sfinansowanie deficytu w przewozach autobusowych. Do kwoty 1 zł (tzw. kosztu wozokilometru) finansujemy deficyt w transporcie publicznym, autobusowym. Dalej liczymy, że samorządy dopłacą do 30% tego deficytu. Ustawa dzisiaj skierowana jest do konsultacji społecznych i nie wykluczamy, że ta kwota 30% ulegnie

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

, że pod koniec 2017 powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r. (ISBnews)

Haładyj: Projekt ustawy o sukcesji w firmach parlament przyjmie w I kw. 2017 r.

publiczne naszego projektu. W tej chwili pracujemy już nad projektem ustawy. Zostały nam do dopracowania pewne kwestie podatkowe, nad którymi wspólnie z Ministerstwem Finansów pracujemy i myślę, że w ciągu kilku tygodni projekt ustawy powinien trafić do konsultacji" - powiedział Haładyj

MF podniósł prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4% w ramach APK

Komisji Europejskiej, więc bardzo intensywnie nad nią pracujemy i zakładam, że do konsultacji przekażemy ją w bieżącym tygodniu, pewnie jutro i Rada Ministrów się zajmie tym planem po Świętach" - powiedziała Czerwińska podczas spotkania z dziennikarzami. "W aktualizacji planu konwergencji

Pieniądze na kontach restauratorów już w listopadzie. Rząd oferuje nową "tarczę antykryzysową"

Propozycje pomocy dla branży gastronomicznej podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii po przeprowadzeniu szybkich konsultacji z jej przedstawicielami. Ograniczenia uzależnione od liczby zachorowań - To trudny dzień dla nas wszystkich. Musimy wprowadzić obostrzenia, które także dla nas

MIB: Ruszają konsultacje projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy - Kodeks urbanistyczno-budowlany został skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Kodeks ma na celu m.in. skrócenie i usprawnienie

KNF znowelizowała Rekomendację B dot. ograniczenia ryzyka inwestycji banków

Rekomendacji zastosowano wprost zasadę proporcjonalności, kierując niektóre postanowienia wyłącznie do banków istotnych. Projekt Rekomendacji B był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności z Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Związkiem Banków Polskich oraz Krajowym

"Proszę wysłać pytania mailem". Jak wyglądają konsultacje rządu z przedsiębiorcami

Rozwoju. Nawet nie odpowiedzieli na nasze pytania. Nie spotkali się z wami? Przecież publicznie rząd ciągle deklaruje, że prowadzi z branżami konsultacje.  - Spotykają się z nami, ale mam wrażenie, że tylko po to, aby mieć czyste sumienie, bo z tych spotkań nic nie wynika. Ostatnio odbyło się

Sejm przyjął nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

konsultowany w ramach grupy eksperckiej złożonej z przedstawicieli samorządów, ministerstw, prawników, praktyków rynku PPP oraz podczas uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zgłaszane uwagi i opinie miały istotny wpływ na ostateczny kształt projektu ustawy" - podkreślił wiceminister

Accenture, Pracodawcy RP: 5G może przynieść Polsce wzrost PKB o ponad 63 mld zł

98 tys. nowych miejsc pracy. Technologia 5G będzie trampoliną, która umożliwi kolejne innowacje w obszarze usług, produktów i administracji publicznej. Dzięki niej internet mobilny uzyska gigabitowy transfer danych o znacznie mniejszym opóźnieniu na poziomie zaledwie kilku milisekund. Istotną

Urzędnicy będą mogli być zwalniani na wielką skalę. Grożą im też obniżki pensji

Kogo będzie można zwolnić? Chodzi o osoby zatrudnione w ministerstwach, departamentach, o członków korpusu służby cywilnej. Etaty mogą też stracić urzędnicy mianowani, w tym absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Przy czym nie chodzi tylko o osoby zatrudnione na podstawie

MR: Rząd zajmie się ustawami dot. przekształcenia OFE w IV kwartale

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Projekty ustaw związane z przekształceniem otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w fundusze inwestycyjne polskich akcji trafią uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III, a następnie w IV kwartale 2017 r. zostaną przyjęte przez Radę Ministrów

MF: Konferencja uzgodnieniowa nt. projektu ustawy o FINN odbędzie się 18 VI

trakcie konsultacji publicznych, które się właśnie zakończyły. Resort chce, aby FINN mogły być spółki akcyjne inwestujące tylko w nieruchomości mieszkaniowe. Zachętą mają być preferencje w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych. (ISBnews)

KNF przyjęła projekt Rekomendacji G dot. zarządzania ryzykiem stopy proc.

. regulacjach, w szczególności takie, które dotyczą specyfiki polskiego rynku finansowego i sektora bankowego oraz rekomendacje stanowiące uwypuklenie i rozwinięcie postanowień ww. regulacji" - podano także. Projekt Rekomendacji G zostanie skierowany do publicznych konsultacji w 2019 r. O wyrażenie