puławy komunikaty

sprawdź też:

puławy

ZA Puławy zarekomendowały 5,45 zł na akcję dywidendy za 2019 rok

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zarekomendowały akcjonariuszom przeznaczenie 104,18 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,45 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd wnioskuje o: 1. wyłączenie od

ZA Puławy rozpoczęły rozruch wytwórni nawozów granul. na bazie saletry amonowej

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) rozpoczęły rozruch mechaniczno-technologiczny wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Zdolności produkcyjne dwóch nowych linii wynoszą łącznie 2,6 tys. ton nawozów na dobę (do 820 tys. ton

ZA Puławy rekomendują wypłatę 1,76 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

akcjonariuszy kwoty 90 751 028,74 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy, 2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 33 642 400 zł, tj. w wysokości 1,76 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze Puławy zdecydowali o przeznaczeniu 85,25 mln zł z zysku netto

ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł

się, że możemy teraz poszerzyć naszą ofertę sprzedaży produktu znanego na rynku jako Onecon" - powiedział prezes Grupy Azoty Puławy Krzysztof Bednarz, cytowany w komunikacie. Techniczny dwutlenek węgla powstaje dzięki zagospodarowywaniu nadwyżek pochodzących z przerobu gazu

Zmiana polityki rachunk. ZA Puławy obniży wynik netto o 57,3 mln zł w I poł. br.

wyniki finansowe spółki za I półrocze 2020 roku Przychody ze sprzedaży: 1 382 mln zł EBITDA: 285 mln zł Wynik netto: 146 mln zł, wynika także z komunikatu. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł

Konsorcjum z Mostostalem Warszawa ma umowę na halę w Puławach za 86,9 mln zł

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Puławy (lider, 27,2% udziału w konsorcjum) i Mostostalu Warszawa (72,8%) podpisało umowę z Urzędem Miasta Puławy na budowę hali widowiskowo-sportowej w Puławach za 86,93 mln zł brutto, podał Mostostal Warszawa. "Termin realizacji: do

Grupa Azoty Puławy przekaże kolejne 200 tys. zł na walkę z koronawirusem

Puławy Anna Zarzycka-Rzepecka, cytowana w komunikacie. Lubelski Sanepid jest czwartą placówką, którą wesprze Grupa Azoty Puławy. W marcu na walkę z koronawirusem puławska spółka przeznaczyła 750 tys. zł. Środki te trafiły do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Wojskowego

Zarząd ZA Puławy został wybrany na nową 3-letnią kadencję

wiceprezesa zarządu, - panią Annę Zarzycką–Rzepecką, powierzając jej pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie ZA Puławy informuje, że obecnie trwają wybory kandydata na członka zarządu wybieranego przez pracowników spółki. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w

ZA Puławy mają umowę na dostawy mocznika za ok. 300 mln zł netto

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) ma umowę sprzedaży Pulrea mocznika z czterema spółkami o szacunkowej wartości ok. 300 mln zł netto podała spółka. "Spółka w dniu 23 sierpnia 2019 roku zawarła ze spółkami Kronospan Mielec Sp. z o.o., Kronospan

Ruszyły konkursy na funkcję prezesa i członków zarządu GA Puławy

spółki nowej kadencji. Liczbę członków zarządu nowej kadencji rada nadzorcza określi wraz z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniając jego wyniki" - czytamy w komunikacie. Kandydaci do zarządu GA Puławy muszą m.in. posiadać wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres

Odpis w spółce zależnej obciąży wynik netto ZA Puławy za I półr. 2018 r.

zostanie ujęty w półrocznym sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Według ZA Puławy, spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy produkcyjnych instalacji przerobu tłuszczów. Ograniczenie możliwości generowania dodatnich przepływów

Polimex ma list intencyjny z nowym wykonawcą dokumentacji dot. bloku w Puławach

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Polimex Mostostal odstąpił od zawartej 15 listopada 2019 r. umowy ze spółką Inwat, której przedmiotem było wykonanie przez Inwat dokumentacji projektowej na potrzeby "Budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach", podał Polimex

ZA Puławy: Odpis zmniejszy jednostkowy wynik netto za I poł. 2019 r. o 43 mln zł

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego zmniejszającego wartość aktywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne CGU - "Pozostała działalność", podała spółka. Odpis

ZA Puławy miały wstępnie 88 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wersji 4.0. Szacowana wysokość wsparcia dla spółki i spółek zależnych wynosi 30 mln zł, w tym dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" 26 mln zł" - czytamy w komunikacie

Polimex zlecił SEFAKO wykonanie kotła do bloku w Puławach za 179,9 mln zł netto

15 grudnia 2022 r." - czytamy w komunikacie. W lipcu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i SBB Energy wartą 1,16 mld zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na generalnego realizatora inwestycji budowy bloku energetycznego na paliwo węglowe

ZA Puławy uruchomi przetarg na blok węglowy z budżetem ok. 890 mln zł

faktycznych potrzeb produkcyjnych i rozwojowych Grupy Azoty Puławy" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w

Grupa Azoty Puławy ma umowy na dostawy melaminy i mocznika za ok. 53 mln zł

są kolejnymi umowami zawartymi pomiędzy firmami" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty Puławy jest jedynym w Polsce producentem melaminy i jednym z trzech w Grupie Azoty dostawców mocznika (obok Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Kędzierzyn). Głównym odbiorcą melaminy jest rynek europejski, a w

ZA Puławy mają 20,5 mln zł dofinansowania na Centrum Badawczo-Rozwojowe

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisały umowę na 20,5 mln zł dofinansowania z Programu Inteligentny Rozwój na utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w Puławach, podała spółka. "Środki unijne zostaną przeznaczone na prace budowlane

Polimex Mostostal ma umowę ws. dokumentacji do bloku w Puławach za 42,56 mln zł

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Polimex Mostostal podpisał umowę z Inwat sp. z o.o. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby "Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach" oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji kontraktu

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

;Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe", podały ZA Puławy i Polimex-Mostostal w osobnych komunikatach. Wartość kontraktu to 1,16 mld zł netto. "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja budowy nowego bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach o mocy

ZA Puławy chcą zakończyć przetarg na blok węglowy w IV kw. br.

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Postępowanie przetargowe na budowę nowego bloku energetycznego w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończy się w czwartym kwartale 2018 r., podała spółka. Bierze w nim udział siedem firm i konsorcjów

Jacek Janiszek został odwołany ze stanowiska prezesa ZA Puławy

Warszawa, 14.08.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odwołała ze składu zarządu Jacka Janiszka - prezesa zarządu, podała spółka. Jego obowiązki czasowo przejął Krzysztof Bednarz. "Jednocześnie rada nadzorcza delegowała pana dra Krzysztofa Bednarza

LW Bogdanka dostarczy węgiel do ZA Puławy za 666 mln zł netto w l. 2019-2023

26.02.2018 r.), z czego planowana wartość w latach 2019-2023 wyniesie 666 mln zł netto" - czytamy w komunikacie ZA Puławy. Węgiel dostarczany na podstawie aneksu przeznaczony jest dla zakładowej elektrociepłowni spółki i nie uwzględnia zapotrzebowania związanego z planami budowy nowego bloku węglowego

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o 4,46 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

85 252 900 zł. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4,46 zł" - czytamy w komunikacie. Na dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono 13 czerwca, a na dzień wypłaty dywidendy - 27 czerwca 2018 r. Zarząd ZA Puławy rekomendował akcjonariuszom wypłaty 5,94 zł dywidendy na

ZA Puławy dofinansują ZA Chorzów kwotą 36 mln zł

przyczynią się do zwiększenia wartości spółki" - powiedział prezes ZA Puławy Jacek Janiszek, cytowany w komunikacie. W październiku 2017 r. zarząd Chorzowa wystąpił do walnego zgromadzenia o wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję dodatkowych akcji imiennych, skierowanych

Zmiana rachunkowości ZA Puławy obniży jedn. zysk netto o 10,8 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Ujednolicenie polityki rachunkowości Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy do zasad obowiązujących w innych spółkach należących do grupy kapitałowej jednostki dominującej - Grupy Azoty spowoduje zmniejszenie jednostkowego wynik netto spółki za 2018 rok o 10,8 mln zł

Polimex Mostostal zamówił generator turbiny u Siemensa za 17,46 mln euro netto

'Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach'" - czytamy w komunikacie. W umowie przewidziano wypłatę zleceniobiorcy zaliczki w wysokości 7% wynagrodzenia, podano także. Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o wypłacie 1,76 zł dywidendy na akcję

dywidendy jest 2 lipca 2019 roku. 5. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 18 lipca 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam

ZA Puławy miały wstępnie 35,9 mln zł straty netto w III kw. 2018 r.

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowała 35,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 838,6 mln zł przychodów i EBITDA w wysokości 12 mln zł, podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.  "Zarząd spółki uznał informację o

Grupa Azoty użyczyła 40 samochodów służbowych do walki z epidemią

. Korzystamy też z naszych kontaktów handlowych i staramy się aktywizować kontrahentów" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie. Ponadto Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy uruchomiły produkcję i zaczęły sprzedaż produktu biobójczego Pulsept 5

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

. - Grupa Azoty Puławy - budowa nowego bloku energetycznego w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej do wysokości rosnących potrzeb zakładu. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022

ZA Puławy wybrały wstępnie ofertę konsorcjum do budowy bloku energetycznego

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) -  Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podjął uchwałę w sprawie wstępnego przyjęcia oferty konsorcjum: Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora inwestycji dla projektu pn

Mariusz Bober został pełniącym obowiązki prezesa ZA Puławy

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) powołała na wiceprezesów spółki Mariusza Bobera, Jacka Janiszka i Zbigniewa Gagata. Mariuszowi Boberowi powierzono obowiązki prezesa zarządu, podała spółka. Jednocześnie RN zawiesiła w pełnieniu

Jacek Janiszek został powołany na stanowisko prezesa ZA Puławy

Zbigniewa Gagata. "Jednocześnie rada nadzorcza spółki powierzyła panu Jackowi Janiszkowi funkcję prezesa zarządu spółki, na czas wspólnej trzyletniej kadencji zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 roku" – czytamy w komunikacie. Na początku kwietnia 2016 r. rada nadzorcza ZA Puławy

Grupa Azoty Puławy rezygnuje z budowy bloku gazowo-parowego, planuje węglowy

uchwałami zarządu i rady nadzorczej Grupy Azoty Puławy nie będzie kontynuowany" – czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza spółki udzieliła zarządowi kierunkowej zgody na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie bloku

Grupa Azoty miała wstępnie 70,11 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

Azotowe Puławy i związaną z tym zmianą szacunkowych wyników tej spółki, podała Grupa Azoty. Łączny wpływ tej zmiany na skonsolidowany wynik netto spółki za I półrocze 2020 roku wynosi -57,3 mln zł, zaś na poziom skonsolidowanego wyniku EBITDA -70,8 mln zł. "Skorygowane szacunkowe wybrane

Konsorcjum Erbudu wykona prace w elektrociepłowni ZA Puławy za 83,5 mln zł netto

w Elektrociepłowni Puławy, podał Erbud. Wartość kontraktu to 83,5 mln zł netto. "Wartość kontraktu: 83 500 000 zł netto (w tym 42 860 000 zł - Erbud Industry Sp. z o.o.; 140 000 zł - Erbud S.A.; 40 500 000 zł - Sefako S.A.)" - czytamy w komunikacie.  Umowa zakłada przekazanie do

PGNiG i ZA Puławy będą negocjować dostawy gazu do Elektrowni Puławy

wyrażamy gotowość zapewnienia wieloletnich dostaw gazu ziemnego na całość zapotrzebowania Elektrowni Puławy po jej uruchomieniu" - powiedział dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG Bartłomiej Korzeniewski, cytowany w komunikacie. "Prowadzimy intensywne prace nad finansowaniem inwestycji

ZA Puławy rekomendują wypłatę 5,94 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" (ZA Puławy) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 5,94 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka.  "Zarząd [..] podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do zwyczajnego

ZA Puławy miały szacunkowo 90,6 mln zł zysku netto w I półroczu 2018 r.

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) wypracowała 1,76 mld zł przychodów, EBITDA w wysokości 189,6 mln zł oraz 90,6 mln zł zysku netto w I półroczu br., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.  "Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy

Elektrownia Puławy unieważniła przetarg na budowę bloku gazowo-parowego

Warszawa, 04.12.2014 (ISBnews) - Elektrownia Puławy zdecydowała o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, na wybór generalnego wykonawcy projektu Elektrownia Puławy, poinformowały Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy". "Powodem unieważnienia

A. Zarzycka-Rzepecka zastąpi P. Owczarskiego w zarządzie ZA Puławy

Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy powołała Annę Zarzycką-Rzepecką na wiceprezesa zarządu - zastąpi ona Piotra Owczarskiego w pełnionej dotychczas funkcji, poinformowała spółka. "25 stycznia 2018 roku rada nadzorcza spółki powołała w skład

Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu do 8 szpitali

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu medycznego do 8 szpitali tj. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Wrocławiu i Warszawie, podał bank. "Lekarze i personel medyczny potrzebują naszego wsparcia. Walka z epidemią

Cztery projekty Grupy Azoty otrzymają łącznie blisko 21 mln zł z NCBR

to 20,95 mln zł. Wspólny projekt Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (lider) i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach dotyczy opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych

Grupa Azoty ma pozwolenie na budowę wytwórni nawozów granulowanych w Puławach

mechanicznej saletry portfolio produktów rozszerzy się o saletrzak i mechanicznie granulowaną saletrę amonową, czyli produkty o wyższych parametrach bezpieczeństwa w transporcie i lepszej aplikacji na polach" -czytamy w komunikacie. Podstrefa Puławy Specjalnej Strefy

LW Bogdanka dostarczy węgiel do ZA Puławy za 333 mln zł w latach 2018-2021

mln zł netto" - czytamy w komunikacie. "Węgiel dostarczany na podstawie aneksu przeznaczony jest dla zakładowej elektrociepłowni spółki i nie uwzględnia zapotrzebowania związanego z planami budowy nowego bloku węglowego" - podały Puławy w odrębnym komunikacie. LW Bogdanka na koniec

PSPA: 30 polskich miast podpisało deklarację na rzecz rozwoju elektromobilności

rzecz rozwoju Elektromobilności została podpisana m.in. przez prezydentów i wiceprezydentów Białej Podlaskiej, Częstochowy, Ełku, Kędzierzyna Koźla, Kielc, Krakowa, Krosna, Lublina, Łodzi, Nowego Sącza, Olsztyna, Piekar Śląskich, Piotrkowa Trybunalskiego, Puław, Słupska, Sosnowca, Suwałk

ZA Puławy rekomenduje wypłatę 6,2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

154 829 288,68 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy; 2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 118 513 000,00 zł, tj. w wysokości 6,20 zł na jedną akcję" – czytamy w komunikacie. W ub.r. akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o wypłacie 200,71 mln zł z zysku za 2015 r. w

Krzysztof Bednarz został powołany na prezesa zarządu ZA Puławy

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy podjęła uchwałę o powołaniu Krzysztofa Bednarza na funkcję prezesa zarządu na czas wspólnej trzyletniej kadencji zarządu trwającej od 5 kwietnia 2016 r., podała spółka. Bednarz z dniem 13 sierpnia 2018

LW Bogdanka dostarczy węgiel do ZA Puławy za 577 mln zł netto w l. 2018-2022

Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) podpisały aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, wydłużający okres jej obowiązywania do końca 2022 r. i zwiększający wolumen dostaw, podała Bogdanka. W latach 2018-2022

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o 10,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 10.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydowali o wypłacie 200,71 mln zł z zysku za 2015 r. w formie dywidendy, tj. 10,5 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło w dniu 10 maja 2016 roku uchwałę o

Spółka zal. Inno-Gene wprowadziła do oferty testy genetyczne na COVID-19

genetyczny jest oparty o analizę kilku kluczowych genów o potwierdzonym znaczeniu klinicznym i jest pierwszym tego typu kompleksowym testem genetycznym na świecie podlegającym ochronie patentowej" - czytamy w komunikacie. Badanie genetyczne, do którego materiał pobierany jest w sposób nieinwazyjny

ZA Puławy: Odpis w ZA Chorzów wpłynie na zysk netto grupy w kwocie 14,9 mln zł

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 18,4 mln zł, co ma wpływ na wynik EBIT za 2015 Grupy Azoty Zakładów Azotowych

RN ZA Puławy zatwierdziła budowę instalacji azotowej i bloku gazowo-parowego

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy wyraziła zgodę na realizację inwestycji polegających na modernizacji istniejącej i budowie nowej instalacji kwasu azotowego oraz budowie bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe, podała spółka. "Inwestycja

ZA Puławy zbudują blok węglowy o mocy 90MWe/240MWt

odebrali zmianę naszego projektu energetycznego. Jesteśmy umówieni już na pierwsze rozmowy z bankami. W ciągu kilku miesięcy opracujemy SIWZ dla tego projektu" - powiedział prezes Jacek Janiszek, cytowany w komunikacie.  ZA Puławy przeprowadziły dodatkowe analizy wspólnie z dotychczasowymi

ZA Puławy mają umowę z BGK na finansowanie budowy elektrowni

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach, Elektrownia Puławy i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały porozumienie w sprawie finansowania budowy elektrowni klasy 400MWe w Puławach, podał bank. BGK będzie odpowiedzialny za zorganizowanie finansowania w

Spółki Grupy Azoty z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna zacieśnią współpracę

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Cztery spółki Grupy Azoty - z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna podpisały "Umowę o współdziałaniu", poinformowała Grupa. Spółki zacieśniają współpracę m.in w obszarze handlu nawozami, dodano. "To wydarzenie o strategicznym znaczeniu dla całej

Spółka zależna ZA Puławy dokonała odpisu aktualizującego na 14,7 mln zł

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy, zdecydowała o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 14,7 mln zł, zmniejszającego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów, podały ZA Puławy. Wpływ na wynik na

ZA Puławy mają umowy na dostawy gazu z PGNiG GmbH i Vitol łącznie na 164 mln zł

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. zawarła dwa kontrakty na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego z firmami PGNiG Sales & Trading GmbH oraz Vitol SA. Umowy będą obowiązywać od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r., a ich szacunkowa łączna wartość

ZA Puławy kupią gaz od RWE Supply & Trading za ok. 170 mln zł

Warszawa, 02.10.2015 (ISBnews) – Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy i RWE Supply & Trading podpisały umowę na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r., podała Grupa Azoty. Szacunkowa wartość umowy to 170 mln zł. Nowy dostawca został

Mostostal Warszawa sprzedał Mostostal Puławy za 63 mln zł

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) – Mostostal Warszawa sprzedał spółce High Business 8.180.000 akcji Mostostalu Puławy, stanowiących 99,76% kapitału zakładowego i głosów. Cena wyniosła 63 mln zł, podała spółka. "Transakcja została zrealizowana w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej

Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie wytwórnię compoundingu o mocy 50 tys. ton

tworzywa. W obszarze tworzyw konstrukcyjnych od lat konsekwentnie realizujemy strategię wydłużania łańcucha produktowego i zapewnienia najwyższej jakości na każdym jego etapie, począwszy od produkowanego w Tarnowie i Puławach kaprolaktamu, przerabianego na Poliamid 6 w pełnym zakresie

Grupa Azoty dostarczy płynny nawóz RSM do Czech za ok. 80 mln zł

szacowaną wartość 80 mln zł - tym samym Puławy i Kędzierzyn będą kluczowymi dostawcami płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego RSM na dla czeskich rolników" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśla, że popyt na RSM wzrasta także w Polsce. "Nasze plany na najbliższy okres to rozwój produktu

Grupa Azoty będzie kupować węgiel od PGG za ok. 212,5 mln zł netto rocznie

umowami część zapotrzebowania Grupy Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' S.A." - czytamy dalej. W osobnym komunikacie ZA Police podały, że przypadająca na nie szacunkowa łączna wartość umowy wynosi około 78,5 mln zł netto rocznie.  Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów

ZA Puławy i PGE GiEK rezygnują ze wspólnej realizacji Elektrowni Puławy

rozwiązanie umowy o wspólnym przedsięwzięciu zawartej pomiędzy spółką i PGE GiEK dnia 31 maja 2011 roku. Porozumienie przewiduje równy podział pomiędzy spółkę i PGE GiEK kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu Elektrownia Puławy" – czytamy w komunikacie. Podstawą zawarcia

Paweł Jarczewski został powołany na stanowisko prezesa Rafako

rynku" - powiedział prezes Paweł Jarczewski, cytowany w komunikacie.      Paweł Jarczewski swoją karierę rozpoczął w branży inżynierskiej w puławskiej spółce PROZAP. Zajmował się marketingiem, sprzedażą i kontraktacją technologii, oraz zakupem obiektów przemysłowych. W latach 1999

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o wypłacie 7,03 zł dywidendy na akcję

spółka. "Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 115 000 szt. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 3 czerwca 2015 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 18 czerwca 2015 roku" - czytamy w komunikacie. W listopadzie 2013 r. akcjonariusze Zakładów Azotowych Puławy

PGNiG przedłużyło umowy na dostawy gazu dla spółek Grupy Azoty do września 2022

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przedłużyło z pięcioma spółkami z Grupy Azoty kontrakty indywidualne do umowy ramowej sprzedaży gazu ziemnego, podały spółki w osobnych komunikatach. Umowy zostały przedłużone do 30 września 2022 roku, a ich

ZA Puławy ograniczą emisję szkodliwych tlenków azotu dzięki wsparciu z NFOŚiGW

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) -  Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisały umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o wartości 52,5 mln zł na realizację projektu pn. "Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx"

Klienci PKO TFI zgromadzili prawie 0,5 mld zł na rachunkach PPK 

dał efekty. Udało nam się w dużej mierze pokonać początkowe niezdecydowanie pracowników, a dzięki doskonale zorganizowanej obsłudze pokazać efektywność PPK już w pierwszych miesiącach odprowadzania składek" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski, cytowany w komunikacie. PKO TFI ma 35

ZA Puławy dokonały odpisu aktualizującego w wysokości 18,9 mln zł

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w wysokości 18,9 mln zł, zmniejszającego wartość posiadanych akcji Zakładów Azotowych Chorzów, podała grupa. "Jest to konsekwencją ujemnych wyników osiąganych

Bogdanka: Umowa dostaw węgla do ZA Puławy przedłużona do 2021 r.

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy, przedłużający jej obowiązywanie do końca 2021 r., podała Bogdanka. Wartość umowy w latach 2017-2021 wyniesie 343 mln zł netto

ZA Puławy rekomenduje wypłatę 10,5 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

kapitał zapasowy; 2. przeznaczenie pozostałej kwoty tj. 200.707.500,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 10,50 zł na jedną akcję" – czytamy w komunikacie. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję, podano także. W ub.r. akcjonariusze ZA Puławy

ZA Puławy zrealizują nakłady inwestycyjne o 46% wyższe r/r w 2017 r.

azotowego i poprawi sprawność oraz efektywność naszej produkcji w tym obszarze" - powiedział prezes Jacek Janiszek, cytowany w komunikacie. W 2016 r. nakłady inwestycyjne Zakładów Azotowych Puławy wyniosły 276,7 mln zł. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

PKN Orlen: Powstanie instalacja do badań w realnych warunkach przemysłowych

chemiczne z wykorzystaniem wodoru. Optymalny dobór katalizatorów zwiększy efektywność procesów produkcyjnych, ich bezpieczeństwo i wpłynie korzystnie na wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.  Nowa konstrukcja będzie sprzężona z instalacją produkcyjną kwasu tereftalowego (PTA), co umożliwi

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 10 V o wypłacie 10,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydują o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok wysokości 200,71 mln zł tj. 10,50 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 10 maja. Walne zdecyduje o tym, by z kwoty

ZA Puławy zbudują instalację granulacji mechanicznej kosztem 385 mln zł

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zbudują do 2019 r. nową instalację do granulacji mechanicznej kosztem 385 mln zł, podała firma. Łącznie na trzy inwestycje planowane do 2021 r. spółka wyda 2,2 mld zł. Budowa nowej instalacji ma uelastycznić produkcję

Przegląd informacji ze spółek

Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zmieniła politykę rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2, podała spółka. Wpłynęło to na obniżenie jednostkowego wyniku netto spółki za I poł. 2020 roku o 57,3 mln zł, a EBITDA o 70,8 mln zł. OT

MR: Budowa trasy S17 Garwolin-Kurów otrzyma dofinansowanie unijne

dofinansowania unijnego - 1,2 mld zł. "Projekt jest już realizowany. Budowa odcinka zakończy się w 2019 r. Dzisiejsza umowa potwierdza, że dofinansowanie unijne jest już pewne" - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Pieniądze na inwestycję pochodzą w większości

Grupa Azoty ma drugą umowę kredytową z EBOR o maks. wartości 500 mln zł

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) nową umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 500 mln zł, podała spółka. Jednocześnie spółki zależne Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn i

Akcjonariusze ZA Puławy powołali 4 członków rady nadzorczej

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy powołało do rady nadzorczej Janusza Cendrowskiego, Ignacego Chwesiuka, Leszka Lewickiego i Jakuba Troszyńskiego, podała spółka. "24 marca 2016 roku uchwałami nr 4 oraz 5 nadzwyczajnego

ARP przejmuje Starachowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną

inwestycji skorzysta lokalna przedsiębiorczość i całe województwo świętokrzyskie" - powiedział wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski, cytowany w komunikacie. Transakcja zakupu starachowickiej strefy pozwoli na wzmocnienie i połączenie pod jednym nadzorem obszaru południowo-wschodniej Polski

Przegląd informacji ze spółek

Zjednoczonych w IV kw. br., podała spółka. Silvair ogłosił partnerstwo z firmą Sylvania - dostawcą pełnego spektrum profesjonalnych i architektonicznych rozwiązań oświetleniowych, podano w komunikacie. Rada nadzorcza Grupa Azoty  Zakładów Azotowych "Puławy" odwołała Annę Zarzycką - Rzepecką z

Polenergia: Test odbudowy KSE z udziałem EC Nowa Sarzyna powiódł się

. Synchronizacja obszaru o mocy nominalnej 310 MW została wykonana w przyelektrownianej rozdzielni 110 kV w Nowej Sarzynie" - czytamy w komunikacie. Ze względu na bliskie położenie Elektrowni Kozienice od Aglomeracji Warszawskiej, przeprowadzony test miał duże znaczenie dla właściwej realizacji planu

Marek Kapłucha powołany na wiceprezesa Ergisu

kadencji, która upływa w 2019 roku" - czytamy w komunikacie Marek Piotr Kapłucha jest absolwentem wydziału ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest w trakcie studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Interpegro Lubex. W

Konsorcjum Energopolu Szczecin ma umowę na łącznik S17 - Puławy za 233 mln zł

roku" - czytamy w komunikacie. Budowa dojazdu do mostu w Puławach stanowi trzecią część przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - węzeł "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła

Grupa Azoty ma list intencyjny z puławskim Instytutem Nowych Syntez Chemicznych

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty podpisała z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach (INS) list intencyjny ws. zacieśnienia i usystematyzowania współpracy, poinformowała spółka. "Jestem przekonany, że długofalowa współpraca z tak renomowanym ośrodkiem badawczym, jakim

Odpis w ZA Puławy obniży EBIT Grupy Azoty o 10 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy dokonała odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 10 mln zł w spółce zależnej Zakłady Azotowe Chorzów, podała Grupa Azoty. Wpływ zdarzenia na wynik na działalności

Polpharma: Prawie 50 respiratorów trafi w tym tygodniu do 22 szpitali

-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Urządzenia zostaną dostarczone do oddziałów zakaźnych, placówek jednoimiennych i innych szpitali, gdzie są one szczególnie potrzebne, m.in. we Wrocławiu, Radomiu, Puławach, Łomży, Kielcach, Poznaniu, Gdańsku, Bydgoszczy, Gliwicach, Piszu, Wałczu, Jaśle

Konsolidacja chemii w ramach Grupy Azoty dała min. 710 mln zł oszczędności

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Połączenie w Grupie Azoty potencjałów spółek z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych zakładów przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Prowadzony od 7 lat proces konsolidacji

Zebrano ponad 20 mln zł pomocy od firm w ramach akcji 'Jesteśmy Razem. Pomagamy'

solidarności, szczodrości i gotowości do niesienia bezinteresownej pomocy" - powiedział koordynator generalny akcji Radosław Kwaśnicki, cytowany w komunikacie. Drutex przekazał już łącznie pomoc wartą 1,5 mln zł, zaznaczono. "Pomagamy z odruchu serca. Zwykłej, ludzkiej chęci wsparcia tych, którzy

Przegląd informacji ze spółek

zależnej prawa tureckiego, podał Rainbow. Bieżący rok będzie okresem ogromnych wyzwań dla Grupy Azoty, między innymi ze względu na kwestię suszy, poinformował prezes spółki Wojciech Wardacki. Decyzja Grupy Azoty Chorzów - spółki zależnej Zakładów Azotowych Puławy z Grupy Azoty - w sprawie

Żabka i użytkownicy aplikacji żappka zebrali ponad 1 mln zł na pomoc szpitalom

przyłączyli się do zbiórki. Do końca kwietnia na pewno jesteśmy w stanie zebrać znacznie więcej" - powiedział wiceprezes ds. finansowych i rozwoju w firmie Żabka Polska Tomasz Blicharski, cytowany w komunikacie.  Jednorazowo klient może przekazać swoje punkty w pięciu przedziałach liczbowych

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Soho Development wydała zgodę na dokonanie transakcji zbycia działki przez spółkę zależną Mińska Development, zlokalizowanej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie za cenę sprzedaży nie niższą niż 13,6 mln zł, podała spółka. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenie wierzycieli Vistalu Gdynia na dzień 25 lipca 2019 r., podał Vistal. Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydował o przekazaniu akcjonariuszom dodatkowej informacji uzupełniającej, uzasadniającej budowę bloku energetycznego w oparciu o węgiel, podała spółka. Zarząd Mostostalu

ZA Puławy mają umowy na dostawę melaminy i mocznika łącznie za 768 mln zł

Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zawarły z Kronopolem umowę na sprzedaż melaminy o szacunkowej wartości 297 mln zł i mocznika PULREA za szacunkowo 471 mln zł, podała spółka w osobnych komunikatach. Pierwsza umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia

PGNiG pozostanie strategicznym dostawcą paliwa gazowego dla Grupy Azoty

. Grupy Azoty, Grupy Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy', Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 'Police', Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 'Siarkopol'" - czytamy w komunikacie PGNiG.  Całkowita wartość kontraktów indywidualnych jest szacowana na