przetargi it

Branża IT do rządu: Szybciej z tym e-dowodem! To podstawa budowy silnej administracji

Kolejna firma złożyła ofertę w przetargu na e-dowody, mimo że termin upływa za dwa miesiące. - To znak, że środowisko protestuje przeciw ciągłemu opóźnianiu projektu - mówią przedstawiciele branży IT

Światowy kryzys przeszkodzi rządowi w budowie e-państwa?

"Rzeczpospolita" dowiedziała się, że rząd lada dzień przyjmie gotową już strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego. To pierwszy krok do rozpoczęcia wielkich przetargów informatycznych - podkreśla gazeta. Zauważa zarazem, że firmy IT mogą do nich nie stanąć.

E-dowody znowu się opóźnią? Branża IT skarży się na rząd

? Przesunięcie terminu składania ofert w przetargu na "opracowanie projektu technicznego dowodu osobistego, dostawa 2,5 tys. blankietów formatu ID-1 przeznaczonych do testów oraz wytworzenie i dostawa blankietów dowodu osobistego wyposażonego w mikroprocesor wraz z oprogramowaniem middleware zapewniającym

Oferta spółki zal. Apatora warta 26,2 mln zł wybrana w przetargu PSG

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Apatora - Apator Metrix została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) podała spółka. Wartość oferty wynosi 26,2 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w

Spółka Apatora z najkorzystniejszą ofertą na gazomierze dla PSG za 49 mln zł

przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%, poinformowano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała

Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucję, PGE Dystrybucję i Eneę Operator na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów

Spółka zależna Apatora dostarczy gazomierze do PSG za 75,2 mln zł netto

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią ogłoszonego wcześniej przetargu

Nowy system monitorowania żeglugi

  System będzie on także w pełni zintegrowany z funkcjami pomocniczymi, w tym m.in. centrum zarządzania kryzysowego, aby ułatwić prowadzenie akcji ratunkowych. Nowy krajowy system bezpieczeństwa morskiego będzie się składał ze zintegrowanej sieci sensorów morskich oraz bezpi

Oferta Apatora za max. 39,5 mln zł netto wybrana w przetargu Tauron Dystrybucja

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Oferta Apatora w przetargu na dostawę 3-fazowych liczników energii elektrycznej została wybrana jako najkorzystniejsza przez Tauron Dystrybucja, podała spółka. Łączna maksymalna wartość kontraktu wynosi 39,5 mln zł netto. "Wartość oferty wynosi 30,4 mln zł

Oferta Apatora na 20,9 mln zł netto wybrana w przetargu innogy Stoen Operator

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Oferta Apatora, warta 20,9 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu innogy Stoen Operator na dostawę liczników komunalnych 1 i 3-fazowych, podała spółka. "Wartość oferty wynosi 20,9 mln zł netto, a realizacja dostaw następować będzie

Przychody Asbisu wzrosły wstępnie o ok. 32% r/r do ok. 182 mln USD w lipcu

rozpoczęliśmy bardzo dobrze. Odnotowaliśmy około 32-proc. wzrost przychodów rok do roku. Nasz zespół daje z siebie wszystko, żeby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt IT ze strony klientów. Kilka przetargów na zakup sprzętu zostało zrealizowanych i obserwujemy dalsze pozytywne zmiany na rynkach

Apator złożył najkorzystniejszą ofertę na dostawę liczników dla Energa Operator

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę liczników komunalnych 1- i 3-fazowych ogłoszonym przez Energa Operator, poinformowała spółka. "Wartość oferty wynosi 29,6 mln zł netto, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do 31

Oferta Apatora na dostawę liczników za 20,8 mln zł wybrana w przetargu Energi

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Oferta Apatora warta 20,8 mln zł netto została wybrana w przetargu Energi Operator na dostawę 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej, podał Apator. "Wartość oferty wynosi 20,8 mln zł netto, a dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy

Apator dostarczy liczniki dla PGE Dystrybucja za min. 24,8 mln zł netto w 2018r.

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Apator wygrał przetarg na dostawy 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej dla oddziałów PGE Dystrybucja o wartości min. 24,8 mln zł netto, poinformowała spółka. Realizacja dostaw przewidziana jest w 2018 roku, dodano. "Warunki przetargu

Oferta COIG z grupy Wasko za 13,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu SRK

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Oferta COIG - spółki w 93,98% zależnej Wasko - warta 13,49 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) na wykonanie zamówienia pn. "Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki

Apator wygrał przetarg na dostawę liczników dla grupy Tauron za 20,9 mln zł

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Apator wygrał przetarg zorganizowany przez Tauron Dystrybucja na dostawy statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej, poinformowała spółka. Wartość projektu wynosi 20,9 mln zł netto, a realizacja dostaw przewidziana jest do końca 2017 roku

Oferta konsorcjum z udziałem Wasko wybrana w przetargu Centrum Informatyki

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum, którego liderem jest Wasko, została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia "Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby projektu CHD

Wasko: Oferta COIG za 19,7 mln zł brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu

Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, o wartości 19,7 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn" zorganizowanym przez przez Centrum

MedApp może zostać dostawcą usług dla US Army i NATO

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - MedApp otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), który pozwoli jej na udział w przetargach organizowanych przez 15 największych dostawców US Army z dziedziny IT, podała spółka. Dzięki otrzymaniu NCAGE

Wasko: Oferta COIG za 56 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pt."Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych i archiwizacji danych" dla Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w

Oferta Apatora warta 19,1 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Taurona

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Oferta Apatora, warta 19,1 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawę liczników dla Taurona Dystrybucji - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii, podał Apator. Potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 24,8 mln zł "Zarząd

Apator ma dwie umowy z Tauron Dystrybucja o wartości do 39,5 mln zł netto

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Apator zawarł dwie umowy z Tauron Dystrybucja w związku z wyborem oferty spółki w przetargu, podał Apator. Łączna maksymalna wartość umów wynosi 39,5 mln zł netto. Przedmiotem umów jest dostawa statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej

Apator ma umowę na liczniki dla innogy Stoen Operator za 20,9 mln zł netto

elektrycznej o wartości 20,9 mln zł netto w terminie do 30 marca 2020 roku" - czytamy w komunikacie. W połowie czerwca Apator podał, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu innogy Stoen Operator na dostawę liczników komunalnych 1 i 3-fazowych. Grupa Apator specjalizuje się w

Beskid Media unieważnił przetarg, w którym najkorzystniejsza była oferta Wasko

Bielski część B, podało Wasko. "Unieważnienie przetargu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Zarząd emitenta w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 09 sierpnia 2017 r. poinformował o wyborze Wasko jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez zamawiającego, o którym mowa w

Oferta Apatora na 18,1 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Taurona

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Oferta Apatora, warta 18,1 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Taurona Dystrybucji - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - na dostawy liczników energii elektrycznej, podał Apator.  "Zarząd Apator S.A. [...] powziął

Sputnik Software i GIAP utworzyły Grupę STGE, planują dynamiczny wzrost w br.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Sputnik Software i Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych (GIAP), dostawcy rozwiązań IT dla administracji publicznej, łączą siły i tworzą grupę kapitałową, podała spółka. Powstała w ten sposób Grupa STGE oczekuje co najmniej

Spółka Apatora ma umowę na dostawę liczników do Niemiec za ok. 2,2 mln euro

maksymalna wartość umowy wynosi 9,6 mln euro (ok. 41,4 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami przetargu, w wyniku którego została zawarta umowa, zamawiający nie gwarantuje jednak zamówień na poziomie przydzielonego wolumenu, podsumowano. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze

ZUS unieważnił przetarg informatyczny, który wygrał IBM Polska

jeszcze w grudniu ubiegłego roku, postępowania na wymianę serwerów i macierzy oraz migrację podsystemu DB2 tj. IBM Polska sp. z o.o. został wyłoniony w kwietniu 2016 r. Podjęta zaś przez zarząd ZUS decyzja o unieważnieniu przetargu to wynik prowadzonego w Zakładzie audytu całego segmentu IT i przetargów

ABC Data oczekuje, że IV kw. będzie 'zgodny z trendami historycznymi'

dotychczas środków w budżetach firm w końcówce roku. Otoczenie rynkowe zarząd ABC Data ocenił jako wymagające. Wśród istotnych czynników wskazano: ryzyko braku dużych przetargów publicznych; dalszą segmentację rynku; rozwój modelu sprzedaży bezpośredniej u producentów; presję na marże w broadline w wyniku

KGHM: Zmiany w przetargach nie spowodowały strat finansowych

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Zmiany w przetargach, o których pisze "Gazeta Wyborcza", nie spowodowały strat finansowych w KGHM Polska Miedź, podała spółka w oświadczeniu. Podkreśliła, że efektem przeprowadzonych kontroli były zmiany procedur zakupowych, uprawnień części pracowników

KRD BIG: Firmy IT mają ponad 265 mln zł zaległości

. Powodem kłopotów branży IT jest przede wszystkim zastój w przetargach w sektorze publicznym, ale i mniej zleceń z prywatnych firm, głównie banków i telekomów. Ten pierwszy coraz częściej sięga po własne rozwiązania, tworzone przez zatrudnionych u siebie informatyków. Serwis Itwiz.pl podaje, że w 2016 r

Apator ma umowy z Tauronem, PGE i Eneą na dostawę liczników za 77,4 mln zł

umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej o wartości 39,5 mln zł. W połowie grudnia 2019 r. Apator poinformował, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucję, PGE

DM BOŚ obniżył wycenę Asseco Poland do 50 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

;oraz inne ryzyka oddolne, podkreślono w raporcie Wśród nich wymieniono (i) zastój w przetargach IT w sektorze publicznym, (ii) potwierdzony przez administrację centralną zamiar realizacji projektów IT we własnym zakresie lub wykorzystując mniejsze firmy (gdyż są one rzekomo bardziej elastyczne w

Oferta Apator Metrix na 26,8 mln zł wybrana w przetargu na gazomierze dla PSG

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Oferta Apator Metrix - spółki zależnej Apatora, warta 26,8 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa

Oferta Cube.ITG warta 116 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu COI

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Oferta Cube.ITG, warta 116 mln zł brutto, została wybrana (jako jedna z pięciu) w przetargu na świadczenie usług dla rządowego Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) w ramach zamówienia dotyczącego zapewniania zasobów ludzkich z zakresu IT przez 3 lata, podała

Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za 39,5 mln zł

, potencjalna maksymalna wartość umowy wynosi 47,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. W połowie grudnia 2019 r. Apator poinformował, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucję, PGE Dystrybucję i Eneę Operator na dostawę statycznych

Comarch ma umowę na budowę KSI ZUS 2.0 za max 38,1 mln zł

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Comarch podpisał umowę na migrację domeny świadczeniowej KSI ZUS do architektury x86 dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), podała spółka. Całkowita wartość umowy wyniesie maksymalnie 38,1 mln zł brutto. "Oferta krakowskiego producenta IT została

PERN: Przetargi na budowę 190 tys. m3 poj. magazynowych paliwa do końca III kw.

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - PERN planuje do końca III kw. 2019 r. ogłosić przetargi na rozbudowę pojemności magazynowych na paliwa o 190 tys. m3 w 5 lokalizacjach, poinformował ISBnews wiceprezes Mateusz Wodejko. "Łącznie Grupa PERN chce wydać na inwestycje 2,7 mld zł w latach 2018

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

związanych  z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości z zasobów publicznych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Źródło

Oferta Wasko za 15,2 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu we Wrocławiu

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Oferta Wasko na "Rozbudowę systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną, z podziałem na 3 części" została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez

Kontrowersyjny przetarg rozstrzygnięty. Kto zdobył zamówienie na pół miliona złotych?

skonstruowane, że może wygrać wyłącznie firma Konica Minolta. Prezydent zarządził szeroką kontrolę nie tylko zamówień IT, ale wszystkich miejskich przetargów. W międzyczasie, po naszym tekście, złagodzono warunki pozwalające na udział w przetargu. Dzięki temu o zamówienie mogli starać się lokalni przedsiębiorcy

Oferta Wasko za 16,7 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu UM w Gdyni

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Oferta Wasko na zaprojektowanie i budowę morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez Urząd Morski w Gdyni

Apator dostarczy Enerdze Operator liczniki energii o wartości 29,6 mln zł

[...], dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Energa Operator S.A. (zamawiający), zarząd Apator S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 r. zawarł umowę z zamawiającym. Przedmiotem umowy jest dostawa komunalnych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o

Volvo dostarczy dwa elektryczne autobusy miejskie do Świdnicy

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Volvo wygrało przetarg i podpisało dziś umowę na dostawę dwóch całkowicie elektrycznych autobusów miejskich do Świdnicy, podała spółka. To kolejne miasto w Polsce, w którym pojawią się tego typu pojazdy - w całości wyprodukowane we wrocławskiej fabryce Volvo

Volvo Polska dostarczy dwa autobusy hybrydowe do Białegostoku

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Volvo Polska podpisało umowę na dostawę kolejnych miejskich autobusów hybrydowych do Białegostoku, podała spółka. To już trzeci przetarg w tym mieście, w którym wygrywa oferta Volvo, a po Białymstoku będzie w przyszłym roku jeździło łącznie sześć

Ociepa z MPiT: Polskie firmy chcą brać udział w przetargach publ. na Węgrzech

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Polskie firmy są zainteresowane udziałem w przetargach publicznych na Węgrzech, poinformował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, który towarzyszył minister przedsiębiorczości i technologii Jadwidze Emilewicz oraz węgierskiemu ministrowi

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej, poinformował członek zarządu Instytutu Sobieskiego (IS) i jeden z autorów raportu "Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12

Tauron wybrał ofertę Apatora, wartą 38,5 mln zł netto, na dostawy liczników

Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews) –  Oferta Apatora, warta 38,5 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawy liczników energii elektrycznej dla Tauron Dystrybucja, podał Apator. "Zarząd Apator informuje, że w dniu 29 października 2015 r. otrzymał

Oferta konsorcjum Wasko za 37,4 mln zł wybrana w przetargu GDDKiA

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm Wasko (lider), CAT Traffic, P.H.U. "TELSAT" Grzegorz Kawka, TELWAY, Trax elektronik A. Moryc, M.Tomecki, L.Turczyński oraz APM PRO, warta 37,36 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg

Apator dostarczy liczniki Enerdze za co najmniej 16,1 mln zł

br. Apator informował o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w przetargu Energi Operator. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody Apatora wyniosły w 2016 r. 870 mln zł

Apator dostarczy Tauronowi liczniki za 18,1 mln zł w 2018 r.

umowy jest dostawa statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 18,1 mln zł w 2018 r. z opcją dostaw na 2019 r. o wartości 5,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Pod koniec czerwca Apator informował o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w przetargu Taurona

Cube.ITG złożył ofertę na 100 mln zł w przetargu dla rządowego COI

historii samodzielnie złożyła ofertę wartą 100 mln zł na usługi dla rządowego Centralnego Ośrodka Informatyki. Przetarg dla COI dotyczy świadczenia kompleksowych usług w zakresie zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT przez 3 lata. Zwycięzcy będą musieli dostarczyć informatyków o wysokich kompetencjach i

Unified Factory realizuje nowe wdrożenia na Filipinach

office). Integratorem w tym projekcie jest międzynarodowy potentat z branży IT, który wspiera sprzedaż produktu Unified także na innych rynkach zagranicznych" - czytamy w komunikacie. W ostatnich dniach Unified wygrała przetarg na dostawę systemu dla filipińskiego oddziału japońskiego

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę inform. ZUS, orzeczenie 10 X (akt.)

Poniżej przedstawiamy zaktualizowaną wersję depeszy. Grzegorz Machulak reprezentuje ZUS, a nie wybrane przez zakład konsorcjum. Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie wysłuchał wczoraj oświadczeń stron w sprawie dotyczącej przetargu na obsługę informatyczną Zakładu

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę informatyczną ZUS, orzeczenie 10 X

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie wysłuchał wczoraj oświadczeń stron w sprawie dotyczącej przetargu na obsługę informatyczną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przetarg warty 700 mln zł rozpoczął się w 2013 r. Powinien zakończyć się we wrześniu br., ale sprawa trafiła

ABC Data: Czwarty kwartał zdecyduje o całokształcie tegorocznych wyników

presję na marże w spółce zależnej S4E ze względu na przesunięcia czasowe przetargów publicznych i prywatnych. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.  (ISBnews)

Proximus z Grupy Indata ma kontrakt dla spółki z Grupy Tauron o wartości 27 mln

o kolejne sześć miesięcy" - czytamy w komunikacie. Sprzęt ma zostać dostarczony do Tauron Obsługa Klienta, a Proximus został wybrany w ramach przetargu nieograniczonego, składając ofertę w ramach konsorcjum z Asseco, podano także. "Zgodnie z zapowiedziami, stawiamy na jak najmocniejsze

Haitong Bank podniósł wycenę Comarchu do 241 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

0,38%, od ostatniego zamknięcia. "Analitycy oczekują że spodziewane ożywienie w segmencie publicznym, związane z przetargami ogłaszanymi w ramach nowego budżetu UE, może przyspieszyć tempo wzrostu przychodów do 8,1% w 2017 r., przy jednoczesnym utrzymaniu presji płacowej na porównywalnym

Cube.ITG i Transition Technologies wśród wybranych na świadczenie usług dla COI

Java, tester oprogramowania, Scrum Master, architekt IT, analityk biznesowy, specjalista ds. bezpieczeństwa i baz danych. Ze względu na niebagatelną kwotę (116 mln zł), a także zakres jest to jeden z największych rozpisanych przetargów w ostatnim czasie, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie. Co więcej

Apator podtrzymuje prognozę wyników finansowych na 2018 r.

będziemy pracowali nad górką, czyli przychodami większymi niż zabudżetowaliśmy i te większe uzyskamy dzięki rynkowi niemieckiemu, gdzie wygraliśmy jeden duży przetarg i kilka małych i dodatkowo jeden nieplanowany przetarg w Polsce - to się przełoży na większą sprzedaż ilościową" - powiedział prezes

Volvo Polska dostarczy 5 autobusów hybrydowych do Koszalina

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Oferta Volvo Polska została wybrana przez MZK w Koszalinie w przetargu na dostawę miejskich autobusów hybrydowych o długości 12 metrów, podała spółka. Firma dostarczy pięć tego typu pojazdów. "Volvo Polska dostarczy do Koszalina pięć miejskich autobusów

Indata dostarczy sprzęt dla Policji za szacunkowo 11,2 mln zł netto

Warszawa, 02.02.2017 (ISBnews) - Grupa Indata wygrała przetarg na dostawę sprzętu informatycznego dla Komendy Głównej Policji. Szacowana wartość dostaw realizowanych w najbliższych 12 miesiącach zamknie się kwotą 11,2 mln zł netto, podała spółka. "Indata w ramach realizacji zamówienia

Volvo Polska dostarczy 16 zelektryfikowanych autobusów o Inowrocławia

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Volvo Polska wygrało przetarg na dostawę 16 zelektryfikowanych autobusów miejskich do Inowrocławia, poinformowała spółka. Volvo w ramach przetargu dostarczy 8 całkowicie elektrycznych i 8 elektryczno-hybrydowych, podano także. "Dzięki dostawom naszych

Qumak: Portfel zamówień ma wartość 328 mln zł, wzrośnie głównie w II półroczu

przychodach systemów IT dedykowanych dla sektora publicznego jest spowodowany mniejszą ilością przetargów w administracji oraz opóźniające się rozpisanie środków unijnych w nowym rozdaniu na lata 2014-2020" - czytamy dalej. W IV kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa Qumak odnotowała przychody w wysokości

Oferta Wasko na 17,3 mln zł netto najkorzystniejsza na budowę sieci internet.

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Oferta Wasko okazała się najkorzystniejsza w przetargu firmy Beskid Media na zaprojektowanie i budowę światłowodowej sieci szerokopasmowego internetu o przepustowości minimum 100Mbit/s, podało Wasko. Wartość oferty wynosi 17,3 mln zł netto (21,3 zł brutto

KIO oddaliła odwołania do oferty Sygnity w przetargu na Hurtownię Danych ZUS

informacyjnych oraz optymalizacja wykorzystania zasobów IT ZUS. Istotnym jest również fakt zapewnienie spójności informacji wykorzystywanej w organizacji oraz umożliwienie jej dostarczania szybko i efektywnie pod względem finansowym, podano w materiale. Przetarg na zbudowanie i wdrożenie Hurtowni Danych dla

Grupa Simple ma portfel zamówień o wartości 26 mln zł

zdobywając kolejne, znaczące kontrakty na rynkach komercyjnych. Już teraz myślimy o kolejnych zamówieniach i przygotowujemy się na przyśpieszenie w ogłaszaniu przetargów. Obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie kilku postępowań" - powiedział Wnorowski, cytowany w komunikacie. W 2018 roku Simple

Oferta Wasko za 21,2 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu Beskid Media

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Oferta Wasko na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do Internetu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Beskid Media, poinformowała spółka. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie

Sektor publiczny stawia na usługi teleinformatyczne

terytorialne oraz sektor edukacyjny rozstrzygnęły ponad 87% wartości wszystkich przetargów IT w Polsce. Średnia wartość pojedynczego przetargu na usługi ICT była prawie 8 razy większa od przetargów związanych ze sprzętem. „W ujęciu wartościowym, największą część rozstrzygniętych przetargów stanowił

Wasko nabyło udziały w spółce, by przystąpić do udziału w przetargu na GSM-R

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Wasko nabyło od Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. oraz od Nokia Solutions and Networks B.V.  100% udziałów spółki SPC-1, która jest członkiem konsorcjum biorącego udział w przetargu na wdrożenie na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R, podało

Oferta Wasko warta 20 mln zł wybrana przez Centrum Onkologii oddz. w Gliwicach

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Wasko wygrało przetarg na na modernizację i rozbudowę infrastruktury serwerowo-macierzowej w Centrum Onkologii w Gliwicach za 20 mln zł brutto, podała spółka. "Zakres umowy obejmuje m. in. dostawę oprogramowania systemowego i bazodanowego oraz klastra

Haitong Bank obniżył rekomendację Asseco Poland do 'neutralnie', wycenę do 60 zł

rekomendacji. Analitycy uważają również, że wejście w życie nowego budżetu UE (po dwóch relatywnie słabych latach, jeżeli chodzi o kontrakty IT w sektorze publicznym) może wywołać zażartą konkurencję wśród firm z sektora technologicznego, agresywnie walczących w przetargach, podano również. "

Volvo Buses otrzymało zamówienie na 303 autobusy od norweskiej firmy Tide Buss

Norwegii. Pojazdy zostaną wyprodukowane w Polsce, we wrocławskiej fabryce Volvo. "Operator transportu publicznego Tide Buss zabezpieczył przetarg na przewozy autobusowe w Tromsö i regionie Bergen West oraz złożył zamówienie na 303 autobusy Volvo, aby sprostać idącemu za tym zapotrzebowaniu

Volvo Polska dostarczy 8 autobusów hybrydowych do Leszna

napędzanymi wyłącznie silnikiem diesla, podano również.  Leszno to dziewiąte w tym roku miasto, które zdecydowało się na zelektryfikowane autobusy miejskie Volvo. Wcześniej Volvo wygrało przetarg bądź dostarczyło już autobusy do Inowrocławia (8 elektrycznych i 8 elektryczno-hybrydowych), Grudziądza (7

Oferty konsorcjum Sygnity na 53,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu ZUS

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Oferty konsorcjum Sygnity (pełnomocnik konsorcjum), Indra Sistemas z Hiszpanii oraz Ericpol została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na opracowanie, wykonanie i

Miasto Ełk i Volvo Polska podpisały umowę na dostawę 6 autobusów hybrydowych

. Po rozstrzygnięciu dwa tygodnie temu przetargu na dostawę autobusów miejskich o napędzie hybrydowym, w którym wybrana została oferta Volvo, dziś Miasto Ełk i Volvo Buses podpisały umowę. Volvo dostarczy do Ełku sześć pojazdów Volvo 7900 Hybrid, które zostaną wyposażone m.in. w klimatyzację, system

Volvo Polska dostarczy 6 autobusów hybrydowych do Ełku

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Volvo Polska wygrał przetarg na dostawę do Ełku sześciu nowych autobusów miejskich o napędzie hybrydowym, podała spółka. Pojazdy zostaną dostarczone w dwóch transzach - pod koniec 2019 i 2020 roku, bezpośrednio z wrocławskiej fabryki Volvo.  Zgodnie ze

Strata netto Action wyniosła 43,49 mln zł w I poł. 2017 r.

spadek wartości rynku IT oraz elektroniki użytkowej. Jednocześnie obserwowany był brak jakichkolwiek istotnych przetargów publicznych w tym okresie. Dodatkowo spółka zmuszona była czekać z większością istotnych działań restrukturyzacyjnych na zatwierdzenie przez sąd planu restrukturyzacyjnego, który

Volvo Polska dostarczy 11 miejskich autobusów hybrydowych do Krosna

Warszawa, 21.02.2018 (ISBnews) - Volvo Polska dostarczy 11 miejskich autobusów hybrydowych do Krosna, poinformowała spółka. "Gmina Miasto Krosno rozstrzygnęła przetarg na dostawę nowych autobusów miejskich. W części dotyczącej pojazdów hybrydowych (przetarg obejmował też autobusy spalinowe

Konsorcjum Nokii i Wasko z najtańszą ofertą na system ERTMS/GSM-R za 2,8 mld zł

; - czytamy w komunikacie. Termin realizacji prac wynosi 62 miesiące, natomiast okres rozszerzonej gwarancji został określony na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią: całkowita cena brutto (waga 90%), termin realizacji (waga 10%). Wasko

Przegląd prasy

handlowej, to polskie firmy nie ucierpią, a eksport może dalej rosnąć Parkiet --Prezes Grupy AB: Na rynku dystrybucji IT w Polsce sytuacja nadal jest wyzwaniem, presja na marże nie osłabła --Należące do GK Immobile Focus Hotels planuje otwierać kolejne hotele w największych polskich miastach, jak i w

Sygnity skorygowało szacunek przychodów w I kw. r.obr. do 119,5 mln zł

. "Zarząd spółki wyjaśnia, iż największy wpływ na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 miał spadek zamówień w obszarze przetargów publicznych. W efekcie zmniejszeniu uległa ilość oraz wartość zawieranych kontraktów, co wpływa na krótkoterminowe

Zysk netto Sygnity spadł r/r do 0,24 mln zł w I kw. r. obr. wg wstępnych danych

obrotowego 2016/2017 miał spadek zamówień w obszarze przetargów publicznych. W efekcie zmniejszeniu uległa ilość oraz wartość zawieranych kontraktów, co wpływa na krótkoterminowe zmniejszenie przychodów i poziomu zysku. W pozostałych segmentach, pomimo oznak spowolnienia na rynku usług IT, wartość przychodów

Asseco chce być aktywne w sektorze publicznym, ale 'nie za wszelką cenę'

kilka lat zamówienia z sektora publicznego wrócą do firm. To, że aktualny model [zakładający m.in. body leasing informatyków przez Centralny Ośrodek Informatyki] jest tańszy - to mit. Teraz nie wyceniana jest jakość zespołów w przetargach. Obowiązuje tylko kryterium najniższej ceny. To się zmieni za

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Oferta konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

Qumak: Łączny backlog wynosi 277 mln zł z potencjałem wzrostu

wiceprezes Wojciech Strusiński podczas spotkania z dziennikarzami. Oferty spółki na pierwszym miejscu w przetargach mają wartość 130 mln zł, kolejne postępowania w toku sięgają łącznie wartości 450 mln zł.  "Nasza średnia historyczna skuteczność zdobywania umów wynosi 26%. Widzimy ożywienie w

Comarch rozbudowuje sieć oddziałów w Polsce, utworzy ponad 100 miejsc pracy

z podpisywanymi w regionie projektami zbudowane zostaną w oddziałach branżowe centra kompetencji, które tworzą lokalnie miejsca pracy dla wysokiej klasy specjalistów z branży IT. Zatrudnienie znajdą programiści, inżynierowie systemowi oraz kontroli jakości a także analitycy oraz konsultanci"

Zysk netto Indata spadł r/r do 0,37 mln zł w III kw. 2016 r.

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 105,89 mln zł w porównaniu z 51,41 mln zł rok wcześniej. "Rynek zamówień IT od początku roku jest bardzo trudny z uwagi na drastyczny spadek liczby przetargów i wstrzymanie realizacji programów unijnych. W samym sektorze public wartość rozstrzygniętych

Wasko spodziewa się większych przychodów z kontraktu ERTMS/GSM-R od 2019 r.

-1), Pozbud T&R (SPC-2) i Herkulesa (SPC-3), warta 2 268 mln zł netto została wybrana w tym przetargu. Liderem konsorcjum jest Nokia Solutions and Networks. Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach

"Ustawiony przetarg na 300 drukarek?". Będzie kontrola

kopiarek, to naturalnym zwycięzcą będzie KonicaMinolta. Jakby tego było mało, to miejski wydział IT zastrzega, że udział w przetargu może wziąć tylko firma, która w przeszłości dostarczyła jednorazowo 100 nowych drukarek za minimum 200 tys. złotych. - Nie znam żadnej firmy w Lublinie z podobnym dorobkiem i

Kredyt Inkaso miało 23,53 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2018/2019

realizowane działania, nakierowane na usprawnienie operacyjnych procesów windykacyjnych, obszaru zaawansowanej analizy danych oraz IT w pozytywny sposób przekładają się na wyniki naszej działalności podstawowej. Obserwujemy bowiem wzrost wydajności portfeli wierzytelności, przy jednoczesnej stabilizacji

Volvo Polska dostarczy 2 miejskie autobusy hybrydowe do Białegostoku

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Volvo Polska dostarczy 2 miejskie autobusy hybrydowe Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Białymstoku, poinformowała spółka. "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Białymstoku rozstrzygnęło przetarg na dostawę nowych autobusów miejskich. W

Przegląd prasy

Kruka dot. VII Programu Emisji Obligacji do 700 mln zł --BGK zaoferuje i 10- i 13-letnie obligacje na przetargu w środę --NBP: Depozyty ogółem spadły o 0,6% m/m, kredyty spadły o 0,6% m/m w VII --NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 16,8% r/r na koniec lipca 2020 r. --Medinice ma umowę na

Asseco Poland chce uczestniczyć w projektach rządu 'korzystnych dla obywateli'

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Asseco Poland ocenia, że ubiegłoroczne zamrożenie przetargów IT w sektorze publicznym wyłoni nową sytuację na tym rynku. Spółka chce "być potrzebna państwu", uczestniczyć i zarabiać na projektach, "które mają dla niego sens i przyniosą korzyści dla

Przegląd prasy

segmencie produktów i usług IT przychody ze sprzedaży spadną w tym roku o 7,5% --Parlament Europejski domaga się większego budżetu UE i silniejszego związku z praworządnością w pakiecie finansowym Parkiet   --Od marcowego minimum WIG odrobił 40%, ale zdaniem analityków nadal wiele spółek ma

Volvo Polska dostarczy 12 autobusów hybrydowych do Krakowa

Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Volvo Polska dostarczy 12 przegubowych autobusów hybrydowych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Krakowie, poinformowała spółka. "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie rozstrzygnęło przetarg na dostawę nowych autobusów

Przegląd prasy

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Empik: 59% rodziców deklaruje, że w tym roku na wyprawkę szkolną wyda więcej niż rok temu --Gartner: Globalne zamówienia publiczne w sektorze IT w 2020 r. mimo pandemii

Qumak rozwiązał umowę z Newagiem dot. symulatora za 1,48 mln zł

projekty o charakterze R&D zostają zawieszone. "Ich aktywizacja planowana jest jeszcze w końcówce tego roku. Produkt w postaci symulatora pojazdów szynowych jest własnością spółki i będzie komercjalizowany w oparciu o pipeline rozpoznanych przetargów. Do tego czasu chcemy również zakończyć

Indata ma kontrakt informatyczny z PGNiG o wartości 9 mln zł

Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Grupa Indata wygrała przetarg ogłoszony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), poinformowała spółka. Wartość zamówienia wynosi ponad 9 mln zł brutto, podano również. "To kolejny w ostatnich dniach po Komendzie Głównej Policji duży kontrakt