przetargi efl

Przegląd prasy

negocjacji ws. nabycia portu Luka Bar --MCI Capital wyemituje obligacje serii N o łącznej wartości do 45 mln zł --PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii Kędzierzyn-Opole za 478 mln zł --Akcjonariusze Polimeksu zdecydowali o emisji do 150 mln akcji serii T --Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło

Przegląd prasy

--Mordasewicz: Podatek od sieci oznacza spadek wynagrodzeń, podatków i składek ZUS --Twan Steenweg został prezesem PS Trade Trans z grupy PKP Cargo --MLP Group planuje inwestycje BTS w celu dalszej odsprzedaży --Ciech nadal pracuje nad zwiększeniem efektywności działania --GDDKiA ogłosiła przetarg na

Przegląd prasy

14,9 mln euro --Oferta włoskiej spółki Bestu wybrana w przetargu na zakup wierzytelności --mDM podwyższył rekomendację Comarchu do 'kupuj', wycenę do 205 zł --Prairie: Wstępne studium dla Dębieńska powinno być gotowe na początku 2018 r. --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 53,9 pkt w XI wg

Przegląd prasy

dniach spotka się w sprawie zatwierdzenia budżetu --Prezes KGHM: Analizujemy kwestię dywidendy i rekomendacja pojawi się niedługo przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem Dziennik Gazeta Prawna --Składanie dokumentów w przetargu na śmigłowce zostało przełożone o dwa tygodnie do 27 marca na prośbę

Przegląd prasy

ponad 116 mln zł przetargu na "świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT" Parkiet --PKP Cargo: Niekorzystne zmiany w polskim i unijnym prawie mogłyby w perspektywie najbliższych 10 lat spowodować ogromny wzrost kosztów działalności grupy

Przegląd prasy

--Rozłucki: Fundamenty naszej giełdy zostały zachwiane i teraz odczuwamy tego negatywne skutki Dziennik Gazeta Prawna --Rząd oficjalnie wycofał poparcie dla unijnych przepisów, które zabraniałyby dyskryminacji w dostępie do towarów i usług --Do końca września GDDKiA wznowi przetargi  na ponad 4

Przegląd prasy

podwodnym wybranym w "przetargu stulecia" przez Australię są również proponowane polskiej Marynarce Wojennej w ramach programu Orka ISBnews --CUW uwzględnił odwołanie InPost w postępowaniu na obsługę administracji --WZ PWPW zgodziło się na zbycie pakietu akcji PeP na rzecz OPTeam za 75 mln

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

podaje Związek Polskiego Leasingu, w I półroczu 2018 roku wartość wyleasingowanego sprzętu IT wyniosła niemal 494 mln zł, co oznacza blisko 33% wzrost r/r. 18-20% dynamika rynku leasingu IT na koniec 2018 roku, na jaką liczą eksperci EFL, będzie wynikała przede wszystkim z rozwoju leasingu online oraz