przetargi budowlane prywatne

Ziemowit Nowak

Podejrzane oszczędności w starostwie kieleckim

Podejrzane oszczędności w starostwie kieleckim

Rekordowe prace budowlane starosta zlecił swoim służbom. Skutek? Robót nie skończono w terminie, a znaczną część prac bez przetargu dostały prywatne firmy.

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu pozostaje bez wpływu na obowiązki zamawiającego w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

publikacji raportu nie obserwujemy w procesach budowlanych ani w łańcuchu dostaw zakłóceń związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi. Niemniej jednak sytuacja ma charakter dynamiczny i nie wykluczamy również trudnych scenariuszy, takich jak m.in. zawieszenie prac na poszczególnych kontraktach budowlanych

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

Bydgoszczy" - dodał Janiszewski. Jak podkreślił, grupa liczy także na dalszą owocną współpracę z PERN, gdzie przy rozbudowie terminalu naftowego w Gdańsku prace wyprzedzają harmonogram. "PERN ogłosi w tym roku przetargi na budowę 15 zbiorników, bardzo liczymy na więcej" - powiedział

Ekopark rozpocznie projekt o wartości 12,5 mln zł do końca września br.

nowych zleceń w sektorze prywatnym, które pozwalają zwiększać przychody spółki i osiągać satysfakcjonującą marżowość (montaż paneli PV, kotłowni, pomp ciepła, rekuperacji, generalne wykonawstwo). W ocenie zarządu przetargi publiczne przestały być atrakcyjne z uwagi na bardzo zaniżone ceny, zaznaczono

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - dodał Niedużak. Wiceminister podkreślił, że ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym - w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln zł będą organizowane w prostszej procedurze

Mirbud ma ok. 1,4 mld zł w portfelu na 2017-18, chce dołożyć przetargi z GDDKiA

budowlanym ożywienie z jednej strony zwiększa liczbę przetargów, ale również spowodowało podwyższenie cen materiałów budowlanych, a także kosztów zatrudnienia pracowników oraz podwykonawców. Powoduje to, że niejednokrotnie wszystkie oferty złożone w przetargu są wyższe niż budżet zamawiającego. Nasza grupa

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

: wypłacalność - komentuje Skorupski. Dlatego - jak pokazuje najnowszy raport UZP - stają do publicznych przetargów. W ubiegłym roku średnio na przetarg budowlany ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych wpływały 4,3 oferty, podczas gdy rok wcześniej - 3,9. Z kolei w przetargach przekraczających próg unijny

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa Grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontraktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim" - czytamy w raporcie. "W ocenie zarządu

Zysk netto Pozbud T&R spadł r/r do 3,92 mln zł w I poł. 2017 r.

przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim. Zmniejszona aktywność w segmencie budowlanym powodowała równoległe zmniejszenie zamówień z tego źródła dla

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - wskazał Niedużak. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym - w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln zł będą organizowane w

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Suma budowlanych zaległości sięgnęła 4,57 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. W ciągu pół roku liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się o 7,5 tys. przedsiębiorstw, czyli o niemal jedną czwartą, podczas gdy rok wcześniej w

KRD: Zadłużenie branży budowlanej wzrosło do 1,6 mld zł

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Łączne zadłużenie firm z branży budowlanej wynosi blisko 1,6 mld zł, o 254 mln więcej wobec lutego br. poinformował Krajowy Rejestr Długów (KRD). Poprawy sytuacji nie wróżą zarówno powolne uruchamianie przetargów publicznych, brak nowych inwestycji jak i i

Zysk netto grupy Pozbud T&R spadł o 37% r/r do 6,4 mln zł w 2016 wg wst. danych

analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem zaistniałej stagnacji na rynku usług budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa emitenta w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego

Kontrola nad wykonywaniem umów

Kontrola nad wykonywaniem umów

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zgoda wykonawcy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

Pytanie: Czy firma prywatna, która np. wybuduje sobie restauracje, hotel albo inny obiekt może sobie sama wystawić za to referencje i wystartować w przetargu? Czy takie referencje zostaną uznane czy musi być np. do tego protokół z przekazania do użytkowania danego Inspektora nadzoru budowlanego

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

ważna? Bo rynek zamówień publicznych jest gigantyczny. W 2014 r. rozpisano niemal 175 tys. przetargów publicznych na łączną kwotę 133 mld zł. Najczęściej (40 proc.) przetargi dotyczyły robót budowlanych, dostaw (31 proc.) i usług (29 proc.). Ceny na rynku zamówień publicznych wpływają na ceny w sektorze

MIB: Jest umowa na koncepcję A2 do Siedlec, przetarg na budowę wiosną 2019 r.

infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Przetarg na budowę inwestycji o wartości ok. 1,7 mld zł ma zostać ogłoszony na wiosnę 2019 r. Oddanie inwestycji do ruchu zaplanowano natomiast na 2023 r. "Budujemy autostradę A2. Na Południowej Obwodnicy Warszawy w grudniu wykonawca otrzymał zezwolenie na

Prefabet-Białe Błota liczy na nowe zlecenia w 2016 r. dzięki środkom z UE

35 mln zł. W III kwartale nastąpił wzrost popytu inwestycji publicznych i prywatnych. Wzrosła liczba rozstrzyganych przetargów, dzięki czemu wzrosły również ceny wyrobów, podano w materiale. Rok 2015 jest ostatnim, w którym rozliczane są projekty z perspektywy 2007-2013. Jednocześnie programy w

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

w obecnie obowiązującym stanie prawnym wpływać na rozwój polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Roboty budowlane z całego kraju Nowa Pzp Zgodnie ze stanowiskiem UZP założenia, które przyświecają pracom nad ustawą, to m.in.: wprowadzenie mechanizmów pozwalających lepiej przygotować

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

 (musi to być jednak przewidziane na wstępnym etapie realizacji projektu; ma to duże znaczenie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego), - ograniczono okres trwania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

 (musi to być jednak przewidziane na wstępnym etapie realizacji projektu; ma to duże znaczenie dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego), - ograniczono okres trwania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk

Przegląd informacji ze spółek

Doraco oraz PBG, warta 364,4 mln zł brutto (296,26 mln zł netto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu spółki Inwestycje Miejskie Stadion z siedzibą w Szczecinie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i

Wiadomo kto rozbierze nielegalny krzyż w Stalowej Woli

W przetargu na wykonanie zastępcze przeniesienia krzyża z "Kokoszej Górki" na os. Młodynie do parafii Opatrzności Bożej wystartowały trzy podmioty - informuje stalowolski portal. Zgłosiły się dwie osoby prywatne i jedna firma. Jedna z osób prywatnych zaoferowała przeniesienie za 1 zł, ale

Erbud spodziewa się w całym roku wyników podobnych do ubiegłorocznych

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Erbud spodziewa się w całym roku wyników podobnych do ubiegłorocznych, a obecnie wypracowywane marże ocenia jako satysfakcjonujące w świetle trudnej sytuacji na rynku budowlanym, poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. "Oczekujemy, że wyniki za cały

Czyszczenie kadrowe w budowlanej firmie, którą uratowało państwo

budowę autostrad przed Euro 2012. Wtedy zarząd z wieloletnim prezesem Konradem Jaskółą na czele, by wygrać kontrakty w przetargach, oferował ceny na granicy opłacalności.Kiedy wzrosły ceny materiałów budowlanych, firma poniosła gigantyczne straty. Polimex przeżył tylko dzięki kosztownej kuracji

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

Północ - węzeł Konotopa. Dyrekcja szacuje, że już w 2021 roku będą mogły rozpocząć się prace budowlane, podano w informacji. "W maju została podpisana umowa na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,5% w 2019 r.

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Euler Hermes oczekuje, że wzrost polskiego PKB powinien obniżyć się do 3,5% w 2019 roku, poinformował ISBnews członek zarządu TU Euler Hermes Tomasz Starus odpowiedzialny za ocenę ryzyka. Takie branże, jak budowlana, transport drogowy, handel (hurt i detal), i

Wymienili prezes Polimexu-Mostostalu. Jest de facto państwowy, bo był "zbyt duży, by upaść"

Polimex nie jest typową firmą budowlaną. To pierwszy w naszym kraju przypadek dużej prywatnej spółki, która została uratowana przez państwo (konkretnie poprzedni rząd), bo była zbyt duża, by upaść. O tym, że Polimex czeka zapewne wymiana kierownictwa pisaliśmy pod koniec lutego, gdy nadzwyczajne

Przegląd informacji ze spółek

transakcji z Galapagos - poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Ryvu zakłada, że II faza badania klinicznego SEL24 powinna ruszyć w drugiej połowie tego roku w Europie i będzie zachęcać Menarini do tego, by jego część przeprowadzić w Polsce. Erbud otrzymał informację o wznowieniu robót budowlanych na

Przegląd prasy

dwóch przetargach sprzedaży w maju --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 3 839 tys. w USA --MF: Dochody z podatków pośrednich- 22,6% planu, z CIT- 22,9%, PIT- 20,2% po III --T-Mobile zaczyna oferować firmom m.in. chmurę prywatną i hybrydową --MF: Deficyt w budżecie wyniósł 9,35

Grunty pod "Mieszkanie plus". Rząd stworzy "bank ziemi"

. Następnie te grunty sprzeda w przetargu deweloperom, którzy budować będą na nich mieszkania zgodnie z zasadami programu „Mieszkanie plus”. Chodzi głównie o to, że inwestorzy muszą te mieszkania przeznaczyć na najem (a nie sprzedaż) za określoną cenę. Proces najmu oraz wysokość czynszów ma

Przegląd informacji ze spółek

: budowlanego do kwoty 31,38 mln zł, obrotowego VAT do 4 mln zł oraz inwestycyjnego do kwoty równej zaangażowaniu w ramach kredytu budowlanego, na okres spłaty najpóźniej do 30 lipca 2033 r., podała spółka. J.W. Construction Holding otrzymał potwierdzenie o wygraniu przetargu organizowanego przez PKO Bank

Inwestycyjny problem. Dlaczego firmy nie inwestują?

roboty budowlane skurczyły się w tym roku o jedną czwartą, mniej jest także inwestycji prywatnych. Firmy z branży szykują się na przetrwanie. - Jeśli w urzędach odpowiedzialnych choćby za przetargi kolejowe czy drogowe wymienia się masę ludzi na stanowiskach dyrektorskich, to na początek muszą się w

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

zewnętrzną murów. Czy należy te zadania łączyć? Czy w ogóle powinno się ogłaszać przetarg w takiej sytuacji? Odpowiedź Dla oceny, czy istnieje obowiązek łącznego oszacowania wartości określonych zadań inwestycyjnych, musi być przedmiot tych zadań, tj. obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. Jeżeli

Pionierski przetarg drogowy potrwa dłużej

Przetarg w połowie sierpnia ogłosił samorząd woj. dolnośląskiego. Zgodnie z przewidywaniami, umowa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zostanie podpisana jeszcze w 2011 r., a przebudowa drogi zakończy się w 2012 r. Pierwotnie termin składania ofert ustalono na 26 września. Czytaj też: Czy

Hawe i ORSS: Mogło dojść do przestępstwa przy przetargach

Wschodniej na lata 2007- 2013. Kwota ta miała pokryć zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego. Projekty zostały zrealizowane na zlecenie samorządów w ramach formuły PPP - partnerstwa publiczno-prywatnego" - czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex dokonał zmiany wniosku w sprawie podziału zysku za 2019 r. tak, by przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy 3,93 mln zł (0,16 zł na jedną akcję), podała spółka. Akcjonariusze Pekabeksu mieli zdecydować w trakcie walnego zgromadzenia spółki

Wyrok za zbyt twórczą pracę

W procesie chodziło o wydarzenia od 1994 do 2001 r. W tym czasie - zdaniem oskarżającej w sprawie białostockiej prokuratury - Bogumiła C. wraz z trzema pracownikami i ośmioma właścicielami firm budowlanych stworzyła grupę, która brała udział w fingowaniu przetargów na remont pokamedulskiego

Przegląd informacji ze spółek

(lider 99% udziałów w konsorcjum) i Firmy Handlowo-Usługowej Efer (1% udziałów w konsorcjum) podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji aneks do umowy na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał

Przegląd prasy

: Termin naboru projektów na aplikacje na otwartych danych wydłużony do 30VI --Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE ws. wykorzystania OZE w gospodarce --Oferta Budimeksu za 380,2 mln zł najwyżej oceniona w przetargu na odcinek S1 --C&W: Centra handlowe muszą teraz walczyć o klienta

Do spółki "na Misiewicza". Nie zgadniecie czyją jest żoną...

, zakupów oraz administracji". Owe dziesięć lat szefowa rady nadzorczej Poczty Polskiej przepracowała w prywatnej firmie budowlanej - Biurze Projektów Dróg i Mostów BBKS Projekt. Była tam kadrową, odpowiadała za sprawy administracyjne i przetargi. - Zajmowałam tam stanowisko kierownicze. Podlegał mi

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

spraw gospodarki w zakresie ustawy należy w szczególności upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego. Znajdź przetarg: Oferty przetargów

Polskie Inwestycje w drogi wojewódzkie

modernizacji i utrzymania jednej szóstej sieci dróg tego województwa. Projekt ma być realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Firma wybrana w przetargu przez władze województwa ma do 2020 r. wybudować 11,7 km oraz przebudować 76,7 km dróg wojewódzkich, a ponadto od 2015 r. przez 30 lat zajmować

Przegląd informacji ze spółek

. Bank gruntów Archicom pozwala w tej chwili na realizację łącznie blisko 5 700 lokali. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły przetarg, w którym brał udział Torpol, podała spółka. Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 67 w kwietniu

odpadów. Wiązać się to może ze zmianami, pozwalającym m.in. samorządom na zlecanie obsługi w tym zakresie swoim spółkom celowym, z pominięciem przetargów, zamykając tym samym dostęp do rynku wielu prywatnym podmiotom" - czytamy w komunikacie. W kwietniu liczbowo nadal najwięcej niewypłacalności

Przegląd prasy

urządzeniach mobilnych pracowników i partnerów biznesowych --GDDKiA ogłosiła przetarg na centralny komponent, czyli serce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem w sieci TEN-T Etap 1 ISBnews --W wezwaniu D. Kulczyk i Mansa na Polenergię złożono zapisy na ok. 1,46% akcji --Indeks WIG20 spadł o 0,78% na

Przegląd prasy

--Jujubee pozyskało ponad 1 mln zł dzięki prywatnej emisji --Sygnity wdroży e-Urząd w Urzędzie Miasta Zielona Góra za ponad 5 mln zł --Herkules ma kontrakt na 300 mln zł dzięki decyzji KIO dot. przetargu dla PKP PLK --Ryanair: PLL LOT mogą korzystać z lotniska Modlin na takich samych zasadach --GUS

Budimex: FBSerwis może osiągnąć nawet 1 mld zł przychodów w ciągu 5-7 lat

. Barierą na drodze rozwoju tej spółki, w opinii szefa Budimeksu, może stać się nowelizacja prawa zamówień publicznych, umożliwiająca udzielanie przez samorządy zamówień własnym spółkom komunalnym, z pominięciem trybu przetargu publicznego (tzw. in-house). "To może ograniczyć konkurencję, zwłaszcza

Publiczne kontrakty tylko dla przedsiębiorców-hazardzistów?

finansowej przedsiębiorstw oraz upadłość coraz większej ich liczby" - czytamy w oświadczeniu pracodawców budowlanych. Ostrzegają oni, że "tak sformułowane przepisy połączone z arbitralnością ich stosowania spowodują eliminację z przetargów zdecydowanej większości doświadczonych i kompetentnych firm

Czy ministerstwo dofinansuje budowę Kamiennego Piekła?

marcu dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i samorządu województwa. Druga faza to realizacja instalacji przestrzennej, którą również wesprze resort, o ile tylko gotowy będzie projekt budowlany, a w budżecie ministerstwa znajdą się wolne środki. Pierwszy warunek jest bliski realizacji, bo przetarg na

Przegląd informacji ze spółek

oceniona najwyżej w przetargu Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pn."Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)", podała spółka. Wartość oferty to 380 223 437 zł netto. PKP Cargo odnotowało 114,4 mln zł skonsolidowanej straty

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

prywatnych inwestycji. Wykonawca dostaje zapłatę po wykonaniu pierwszego etapu budowy, ale zanim wystąpi o kolejną, musi się rozliczyć z podwykonawcami. Dopóki tego nie zrobi, nie dostanie pieniędzy. Szef Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa ostro krytykuje pomysł rządu, by zamawiający roboty budowlane

Przegląd informacji ze spółek

Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Accolade PL XI umowę, której przedmiotem jest budowa hali magazynowej AB (etap I) wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i pomieszczeniami technicznymi w ramach inwestycji o nazwie "Panattoni Park Kielce

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 45,78 mln zł we wrześniu 2018 r. i były wyższe o 61% r/r, podała spółka. mBank wyemitował w ramach oferty prywatnej  obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł, podała spółka. Zarząd British Automotive Holding (BAH

Przegląd informacji ze spółek

Boruta-Zachem podpisał ze spółką ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich kontrakt na sprzedaż 100 t biosurfaktantów, wartą ponad 82,5 mln zł, podała spółka. Cztery firmy złożyły oferty w przetargu na wybór wykonawców tzw. Innowacyjnych Dworców Systemowych dla PKP. Są to: Erekta Budownictwo

Warbud chce powiększyć portfel zamówień na ten rok do ok. 1,1-1,2 mld zł

drogowe i kolejowe, chce także wykorzystać kompetencje w zakresie inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). "Nasz portfel zamówień wynosi obecnie ponad 1 mld zł, ale w 2015 r. chcemy zrealizować projekty za 1,1-1,2 mld zł; sądzimy, że tyle jeszcze dopiszemy do tegorocznego

Strabag: Propozycje rządu ws dróg cieszą, obiekcje są w kwestiach środowiskowych

publiczno-prywatnego (PPP) w procesach inwestycyjnych i dążenie do standaryzacji obiektów inżynierskich, uważa członek zarządu Strabag i przewodniczący Platformy Budowlanej Pracodawców RP Wojciech Trojanowski. Największe wątpliwości eksperta budzi poszukiwanie oszczędności w sferze ochrony środowiska

Przegląd prasy

stycznia wg harmonogramu --Belgijski Umicore wybuduje w Nysie fabrykę katod do akumulatorów litowo-jonowych --ARC: Biedronka oferuje najlepsze ceny, na większe zakupy preferowane Auchan --P.A. Nova spodziewa się 'bliżej 120 mln zł' przychodów segm. budowlanego w 2018 --Best odwołał dalsze oferty

Przegląd prasy

uchwały --Miedzi Copper - jedyny prywatny inwestor w polskim sektorze miedziowym stracił ważną koncesję, w którą zainwestował już 50 mln zł. Wiceminister środowiska odmówił jej przedłużenia -- EY: Polska spadła na 9. miejsce w Europie w opinii inwestorów -- Polska na spotkaniu ministrów ds. energii

Przegląd informacji ze spółek

26 września.  Rada nadzorcza Grupy Lotos wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych w zarządzie X wspólnej kadencji, podała spółka. Sygnity w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na

Przegląd prasy

produkcji prądu i ciepła --W piątek zaczynają się rozmowy akcjonariuszy Bogdanki z zarządem Enei, która chce przejąć prywatną kopalnię Parkiet --CCC szacuje, że obroty wzrosną we wrześniu o 20-30% Puls Biznesu --Kopalnia Brzeszcza ma szanse na prawie 210 mln zł na inwestycje, m.in. od Tauronu i

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

. 8,7 km), a Budimex na odcinek 3. - Kołbiel - Garwolin (ok. 13 km), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.   PKP PLK ogłosiły przetargi na modernizację linii Warszawa - Poznań za 2,6 mld zł  PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetargi na

Widzew o budowie stadionu: "Zapisy przetargu mogą budzić wątpliwości". Jakie?

budowy nowego stadionu. Co o przetargu sądzą przy al. Piłsudskiego? - Pozytywnie oceniamy to, że warunki składania wniosków do przetargu są szerokie, dzięki czemu może do niego przystąpić wiele podmiotów. Kryteria określone przez miasto spełnia też większość firm budowlanych, z którymi kontaktował się

Przegląd prasy

;Rz" --Firmom budowlanym coraz częściej przestaje się opłacać realizacja wygranych przetargów. Koszty inwestycji rosną zbyt szybko --Totalizator Sportowy, który dostał monopol na stworzenie sieci salonów gier na automatach, wkrótce otworzy swój czwarty lokal w Polsce --PKN Orlen zaczyna

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego 4 uchylony przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju 5 wartość

Przegląd prasy

odwadniania glikolu trietylenowego i moduł TEG obecnie jest w drodze do zakładu przetwarzania Moftinu, który zlokalizowany jest w odległości ok. 550 km od obiektów Confind, poinformowała spółka --Oferta Torpolu w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na

Przegląd informacji ze spółek

konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (spółka z grupy Mirbudu) oraz Mirbud, warta 254,15 mln zł, została uznana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na  "Budowę autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa

Przegląd prasy

kryptowaluty -- Prywatni ochroniarze tracą kontrakty na rzecz państwowych spółek. Kancelaria premiera uważa, że problemu nie ma ISBnews --Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. --Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o przeznaczeniu

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

dłuższym terminie. Zwiększenie inwestycji publicznych wspiera także inwestycje w firmach prywatnych, zwłaszcza w branżach powiązanych z obsługą projektów budowlanych, jak budownictwo, produkcja materiałów budowlanych, produkcja maszyn i urządzeń czy urządzenia elektryczne lub branża chemiczna. W kolejnych

Przegląd informacji ze spółek

Torpolu w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno" oraz projektu "Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź

Na remontowanie szkół po powodzi nie ma chętnych

. Ale nie było zainteresowanych firm budowlanych. - Udało się nam rozstrzygnąć przetarg tylko na szkołę w Trześni. Zgłosiła się jedna firma, już przygotowuje się do rozpoczęcia prac - mówi Paweł Warzycki, specjalista ds. remontów w Urzędzie Gminy w Gorzycach. Na remonty czekają jeszcze: duży kompleks

Przegląd informacji ze spółek

odpowiedzialnością Mieszkania XXI sp. k., złożyła najkorzystniejszą ofertę w prywatnym przetargu na zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej, poinformowała spółka. Nieruchomość zostanie nabyta za 3,8 mln zł, dodano. Tauron Polska Energia podpisał umowę z Torpolem na wykonanie układu

Przegląd informacji ze spółek

roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex. Boryszew, Impexmetal, SPV Boryszew 3, Impex – Invest  i SPV Impexmetal złożyły - za pośrednictwem wskazanego podmiotu - do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy

W Ministerstwie Cichej Nacjonalizacji

Kalkulują, że bardziej opłaca się uratowanie ich za pieniądze podatników. Dlatego w USA rząd ocalił giganta ubezpieczeniowego AIG, a w Wielkiej Brytanii - Royal Bank of Scotland. U nas poligonem doświadczalnym dla państwa-ratownika stała się prywatna spółka budowlana Polimex-Mostostal. Zadłużona po

Bator: Gospodarowanie majątkiem PKP SA utrudniają niejasne przepisy prawa

, poinformował członek zarządu PKP SA Jarosław Bator, podczas konferencji agencji ISBnews. W jego ocenie, szansą na poprawę tego procesu jest zmiana i ujednolicenie interpretacyjne przepisów m.in. prawa budowlanego oraz tworzenie spółek z podmiotami prywatnymi, dzięki czemu ominie się długotrwały i skomplikowany

Przegląd prasy

złożona przez ZUE, warta 40,2 mln zł netto (49,4 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.", podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

ceną, o wartości 373,7 mln zł netto (459,7 mln zł brutto) w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na prace budowlane na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie-Żory-Rybnik-Nędza/Turze, podało ZUE. Skonsolidowany wynik finansowy netto Budimeksu wyniósł 105

Gminy budują taniej dzięki kryzysowi

Marszałkowskiego. Dobra koniunktura na samorządowe inwestycje to efekt kryzysu gospodarczego, który dotknął branżę budowlaną. Ceny materiałów i usług spadły, bo prywatni inwestorzy wstrzymują się z decyzjami o nowych przedsięwzięciach ze strachu przed długą recesją. A firmy budowlane walczą o klienta, obniżając

Przegląd prasy

umów na nowe hotele, o łącznej liczbie 5000 pokoi, które wejdą do eksploatacji w ciągu najbliższych trzech lat --KNF jeszcze pracuje nad ograniczeniem publicznej sprzedaży długu podporządkowanego banków, ale te już decydują się na oferty prywatne Parkiet --KNF wyjaśnia, że podniesione od grudnia

Epokowa inwestycja coraz bliżej. Kolej Metropolitalna z pozwoleniami

, które zmieni oblicze komunikacji w obszarze aglomeracji - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. We wtorek spółka Pomorska Kolej Metropolitalna otrzymała najważniejsze dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy - pozwolenia budowlane. W sumie jest ich osiem (we wtorek wydano siedem

Przegląd informacji ze spółek

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa (lider konsorcjum), jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń", podało Rafako. Wartość oferty konsorcjum to łącznie 687 mln zł netto (tj. 845 mln

Przegląd informacji ze spółek

Általános Építő Kft. złożyło ofertę z najniższą ceną, o wartości 560 mln zł netto ( 688,8 mln zł brutto) w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) m.in. na prace budowlane w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin-Barłogi, podało ZUE. techBrainers

Tańsze budowanie dzięki kryzysowi

wykonać wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje - mówi z kolei Agnieszka Pietrzak, rzeczniczka toruńskiego magistratu. Dobra koniunktura na samorządowe inwestycje to efekt kryzysu gospodarczego, który dotknął branżę budowlaną. Ceny materiałów i usług spadły, bo prywatni inwestorzy wstrzymują się z

Niedługo projekt A1 do Pyrzowic. Osobno obwodnica Częstochowy

odcinka A1 Stryków - Pyrzowice, który miał być budowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowę w tej sprawie podpisano z konsorcjum Autostrada Południe, ale firmie nie udało się zgromadzić pieniędzy na tę inwestycję. Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało więc, że autostradę zbuduje państwo w

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny oraz terminu realizacji w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni", podał Torpol. Jednocześnie cena oferty

W Polsce brakuje pracowników. Firmy walczą o nich m.in. podwyżkami

obsada w kluczowych obszarach jest zaspokojona. Bariera w rozwoju Narzeka nawet branża budowlana, która przeżywa właśnie zapaść ze względu na brak rozstrzygnięć zaplanowanych przetargów na budowę dróg, autostrad i linii kolejowych. Firmy obawiają się, że gdy w przyszłości dojdzie do spiętrzenia robót

W jaki sposób określić prawidłowo warunki udziału w przetargu na roboty budowlane?

Pytanie Czy w przypadku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru powinienem postawić warunek dotyczący osób o uprawnieniach inspektora nadzoru w branży np. drogowej odnośnie art. 22 ust. 1 pkt 1 czy też art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp? Generalnie

Przegląd prasy

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Allianz chce wprowadzić w tym roku prywatne ubezpieczenie zdrowotne z aplikacją na urządzenia mobilne wg gazety --Rynek spożywczych e-zakupów będzie wart niemal 700 mln zł w br

Przegląd informacji ze spółek

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk (GDDKiA) wybrała ofertę Budimeksu o wartości 273,07 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku Lębork - obwodnica Trójmiasta, poinformowała spółka. Konrad Kąkolewski, odwołany

PPP przyspieszy A1?

To już drugie podejście do projektowania A1. Poprzednia dokumentacja - przygotowana przez koncesjonariusza, który w 2008 r. wygrał przetarg typu "zaprojektuj i zbuduj" - wylądowała w koszu. Stało się tak w wyniku zerwania umowy z polsko-hiszpańską spółką Autostrada Południe, która na czas

Jest decyzja: wiadomo, kto przejmie Fort Sokolnickiego

działalność ani złotówki. Czy się uda? - Mamy doświadczenie w biznesie - uspokaja Magdalena Nowak, która prowadzi prywatne przedszkola. Jej koleżanki z konsorcjum prowadzą biuro tłumaczeń, firmę eventową, restaurację. Chcą zarabiać, m.in. podnajmując część powierzchni czy na wynajmowaniu gmachu na imprezy

Przegląd prasy

Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Gaz-System i słowacki Eustream otrzymały dofinansowanie z UE na prace budowlane połączenia gazowego Polska-Słowacja --Iglicka-Okólska: Polska dopiero wchodzi w proces starzenia

Wielka inwestycja na gdańskiej Wyspie Spichrzów

3 sierpnia otwarto pawilon informacyjny zapowiadającego wielką rewitalizację północnego cypla Wyspy Spichrzów w samym centrum Gdańska. Prezentacja (czynna w godz. 9-17, mieszcząca się w namiocie na Wyspie Spichrzów) to efekt rozstrzygnięcia przetargu na zagospodarowanie tego fragmentu Gdańska. 31

Nowy dworzec w Gdańsku-Wrzeszczu. Pierwszy przetarg

przez kolej ewentualnego inwestora prywatnego. Jeśli chętny się pojawi, to koncepcję przebudowy trzeba będzie zmieniać. Mimo wątpliwości wszystko wskazuje na to, że nowy dworzec będzie gotowy w roku 2015. Takie są bowiem warunki wykorzystania unijnych funduszy. Wyniki przetargu organizowanego przez

Nie chcieli przepłacać, więc wybudowali sami

-metrowe. Oprócz mieszkań w budynku ma być rowerownia, suszarnia z pralnią oraz świetlica z zapleczem. Na dole budynku przedszkole i lokal usługowy. Kooperatywa wygrała przetarg na miejski grunt. Dzięki temu, że dostała go w użytkowanie wieczyste na 99 lat, zapłaciła tylko jedną piątą jego wartości, która

Rząd: Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zadba o mieszkania dla setek tysięcy potrzebujących rodzin. Skąd pieniądze?

części działek. Mógłby za to kupować grunty tam, gdzie miałby ich niewiele, np. w Krakowie, Bydgoszczy czy Rzeszowie. Pod względem dostępności państwowych terenów budowlanych prym wiodą województwa zachodnie. Np. we Wrocławiu NFM może liczyć na 184 ha. Sporo państwowych działek jest też m.in. w Łodzi

Przegląd informacji ze spółek

) zakończyła prywatną emisję akcji serii G o wartości 5 mln zł, podała spółka. Spółka zebrane z emisji środki przeznaczy m.in. na zakup licencji i oprogramowania. LPP miało 1,85 mld zł przychodów i 158 mln zł zysku netto w IV kw. 2016 r., podała spółka według wstępnych danych. W całym ub.r. było to

Przegląd informacji ze spółek

, warta 645,52 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód w ciągu drogi S11, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).  Grupa Azoty dokonała