przetargi budowlane poznań

mj

Budowa sopockiej mariny jeszcze w tym roku

Budowa sopockiej mariny jeszcze w tym roku

Władze kurortu ogłosiły przetarg na głównego wykonawcę mariny. Powinniśmy go poznać we wrześniu. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku

Prezes Unibepu: Czekamy na duże przetargi drogowe w Polsce północno-wschodniej

wiatrowym" – wymienił prezes. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, przemysłowego i modułowego, działa także w infrastrukturze oraz prowadzi działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim. Prowadzi

Mostostal Warszawa podpisał umowę na odcinek trasy S11 za 478,3 mln zł brutto

. Droga S11 połączy Pomorze Środkowe ze Śląskiem przez Wielkopolskę. Dotychczas na tej trasie były realizowane głównie obwodnice miejscowości. Kierowcy mogą już korzystać z obwodnic Poznania, Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Szczecinka, trwa realizacja obwodnic Olesna i Kępna. Dla pozostałych odcinków

Oferta ZUE wybrana na prace w Poznaniu za 32,5 mln zł po uwzględnieniu odwołania

Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) - Oferta ZUE, warta 32,5 mln zł brutto, została - po uwzględnieniu odwołania złożonego przez spółkę - uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w przetargu na prace torowe w Poznaniu na linii kolejowej nr 272, podało ZUE. Poprzednia

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

Mazowieckiego i przebudowę linii tramwajowej w Poznaniu jesteśmy obecnie na drugim miejscu" - wymienił Janiszewski. Prezes Mostostalu zapewnił, że w zasadzie każdy większy projekt infrastrukturalny czy kubaturowy jest przez grupę brany pod uwagę. "Nie widzimy zagrożeń dotyczących zakończenia

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

przetargów z zakresu budownictwa infrastruktury miejskiej. Przebudowa torowisk planowana jest w Poznaniu. W Warszawie planowane jest otwarcie postępowania na budowę najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce, a we Wrocławiu trwa postępowania przetargowe na budowę nowej linii. Pozostałe miasta takie

PORR Polska Construction odwołał się od wyboru ZUE do prac na linii kol. 272

Warszawa, 23.02.2016 (ISBnews) - PORR Polska Construction odwołał się od decyzji PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) ws. wyboru oferty ZUE jako najkorzystniejszej w przetargu na prace torowe w Poznaniu na linii kolejowej nr 272, podało ZUE. 11 lutego ZUE podało, że jego oferta, warta 32,5

ZUE liczy na zadowalające wyniki w kolejnych kwartałach

infrastruktury tramwajowej w Krakowie przez okres kolejnych trzech lat. Zadania budowlane na rynku infrastruktury miejskiej charakteryzują się krótkim czasem od rozstrzygnięcia przetargów do wejścia na plac budowy i krótkimi czasami realizacji, stąd ryzyka nieprzewidywalnych zmian kosztów na tych zadaniach są

Oferta Torpolu warta 837,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

oferty wynosi 837,9 mln zł netto tj. 1 030,6 mln zł brutto. "Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz jest realizowane w ramach projektu pn. 'Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty

Torpol z najtańszą ofertą na prace na linii Wrocław-Poznań za 485,8 mln zł

" w ramach modernizacji linii kolejowej Wrocław-Poznań, podała spółka. "Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 80%), termin realizacji prac budowlanych (waga 10%) oraz okres gwarancji (waga 10%). Złożona przez emitenta oferta jest najkorzystniejsza pod

Torpol z najkorzystniejszą ofertą na prace na l. Zieliniec-Kiekrz za 17,3 mln zł

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Oferta Torpolu została wybrana przez PKP PLK jako najkorzystniejsza spośród siedmiu złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz oraz budynku nastawni na stacji Poznań

Portfel zamówień ZUE wzrośnie do ok. 1,6 mld zł po zawarciu spodziewanych umów

rozpisywanych obecnie przetargów jest ogłaszana w konwencji 'projektuj-buduj', dobrze rokuje na przyszłość BPK Poznań. Pozytywnie oceniamy także perspektywy naszej firmy handlowej, Railway gft, specjalizującej się w dystrybucji materiałów do budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, której

Torpol ma umowę na rewitalizację odcinków linii nr 395 za 21,3 mln zł brutto

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Torpol podpisał umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz w ramach projektu pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo - Zieliniec - Kiekrz". Wartość

PKP PLK ogłosiły przetarg na łącznicę Czarnca - Włoszczowa Płn. za ok. 40 mln zł

mln zł. "O ok. 30 minut krótsza podróż z Warszawy do Kielc przez CMK, stworzenie dogodnych połączeń kolejowych pomiędzy stolicą województwa świętokrzyskiego a innymi ważnymi ośrodkami - Łodzią, Poznaniem, Szczecinem, Trójmiastem - takie będą efekty nowej linii kolejowej Czarnca - Włoszczowa

Torpol ma umowę z PKP PLK na prace w LCS Konin za 1,03 mld zł

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły z Torpolem umowę dotyczącą realizacji robót budowlanych na linii kolejowej Warszawa - Poznań w obszarze LCS Konin - odcinek Barłogi - Swarzędz, w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań

Przegląd prasy

--Archicom ma umowę przedwstępną na grunt pod ok. 220 mieszkań w Poznaniu --Kruk: Nie wystąpiły żadne zdarzenia, uzasadniające spadek kursu o 10,6% --GUS: Inflacja wyniosła 4,4% r/r w styczniu; konsensus: 4,2% r/r --GUS: Wzrost PKB to 3,9% r/r w IV kw. 2019 r. wg szybkiego szac. --BIEC: WPI wzrósł o

Konsorcjum z ZUE z najtańszą ofertą za 560 mln zł w przetargu PKP PLK

. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF), podała spółka.  "Wartość netto złożonej przez konsorcjum oferty: 560 mln zł

Oferta Budimeksu za 232,6 mln zł wybrana na odcinek S5 w wielkopolskim

Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) - Oferta Budimeksu, warta 232,65 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę drogi ekspresowej S5 Wrocław - Poznań na odcinku Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Budimex z najtańszą ofertą na odcinek S5 w wielkopolskim za 359,3 mln zł

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Budimex złożył najtańszą ofertę, wartą 359,29 mln zł brutto, w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław, na odcinku Wronczyn - Węzeł Kościan Południe o długości 19 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA

Portfel zamówień grupy Mostostal Warszawa był wart 1999 mln zł na 31 marca

przetargach, co powinno przynieść efekty w postaci pozyskania nowych kontraktów w niedalekiej przyszłości i spowodować zwiększenie portfela zamówień. Ponadto spółka dominująca z dniem 1 kwietnia 2016 utworzyła w Poznaniu Oddział Zachodni oraz wzmocniła Dział Ofertowania, co ma na celu zbudowanie portfela

Portfel Trakcji wynosił 1,34 mld zł na koniec czerwca

okresy" - czytamy w raporcie półrocznym. Największe trzy realizowane obecnie przez Grupę kontrakty to: modernizacja linii kolejowej E 30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III Podłęże - Bochnia (625 mln zł), modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław

Przegląd prasy

200 mln zł --MR planuje przyśpieszenie prac nad cyfryzacją procesu budowlanego --MF zaoferuje obligacje na jedynym przetargu zamiany w sierpniu --URE przyznał ponad 340 mln zł rekompensat 25 przedsiębiorstwom energochłonnym --Tauron przyłączył 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

Poznaniem a Wrocławiem. W województwie kujawsko-pomorskim oddano z kolei do ruchu ponad 25-kilometrowy fragment od węzła Żnin Północ do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Ponadto wykonawca wykonuje działania, aby do końca roku można było udostępnić kierowcom jeszcze blisko 15

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprosił za brak klauzul i zmienił wymagania w przetargu. Podobnie stało się w Sądzie Okręgowym w Zamościu, gdzie po interwencji "S" przetarg unieważniono. Ponieważ problem z klauzulami społecznymi jest - paradoksalnie - dość powszechny w sądach, "

Tines: Miasta wydadzą 13 mld zł na transport niskoemisyjny, głównie tramwajowy

. Gdańsk, Wrocław i Kraków w ciągu najbliższych miesięcy ogłoszą przetargi na roboty budowlane przy torowiskach na co najmniej następujące kwoty: ok. 370 mln zł (Gdańsk), ok. 328 mln zł (Wrocław), ok. 313 mln zł (Kraków). Plany finansowe dotyczą głównie modernizacji i budowy nowych torowisk. "W

PORR Polska Construction ma umowę na remont linii kol. Poznań-Piła za 485 mln zł

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - PORR Polska Construction podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na modernizację linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła za 485 mln zł, podała spółka. Termin realizacji wyznaczono 32 miesiące od rozpoczęcia prac budowlanych. "Modernizacja

Torpol oczekuje rosnącej aktywności zamawiających na kolei w Polsce i Norwegii

dzieje w dużych, dwuetapowych przetargach PKP PLK" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej. Wymienił m.in. planowane modernizacje na linii Warszawa - Poznań, Kraków - Tarnów (odcinek do Rudzic), Wrocław - Poznań (odcinek Rawicz - Czempiń) i Rail Baltikę (odcinek Sadowne - Czyżew

PKP Energetyka może złożyć ofertę w dużym litewskim przetargu pod koniec br.

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - PKP Energetyka spodziewa się, że pod koniec br. złoży z partnerem ofertę w litewskim przetargu na elektryfikację linii kolejowych, stanowiących większą część połączenia z Wilna do Kłajpedy, poinformował ISBnews prezes Wojciech Orzech. "Przetarg się opóźnił

Gdańsk. Akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi sądu okręgowego. Inwestycja bez przetargu

Sprawa ma związek z nabyciem w maju 2012 r. kompleksu obiektów na potrzeby gdańskiego sądownictwa. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego Gdańsk - Południe. Sporządziła go Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, gdzie śledztwo trafiło po zawiadomieniu CBA i na polecenie prokuratora generalnego. - W

Przegląd prasy

centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu --Media Expert wynajął magazyn w Prologis Park Poznań III pod obsługę Wielkopolski --NFOŚiGW rozdysponuje 300 mln zł w ramach programu dot. projektów geotermalnych --Nazwa.pl odnotowała 45% wzrostu ruchu do obsługiwanych serwisów WWW

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

wyegzekwowania 22 mln zł kar umownych, w tym 0,4 mln zł z tytułu niezgłoszenia podwykonawców lub usługodawców bądź poddostawców. Mowa tu o zadaniach: - S5 Poznań (Głuchowo A2) – Wronczyn – przejezdność jedną jezdnią - S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa odc. Łomża Zachód – Kolno

Przegląd prasy

tzw. pakiet wolnościowy w prawie budowlanym --MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w sierpniu --Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań --Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł --Enel X widzi

Przegląd prasy

. --Arctic Paper zrezygnował z rekomendowania dywidendy z zysku za 2019 rok --Elektromontaż-Poznań zainteresowany ewentualnym przejęciem Elektrobudowy --Indeks WIG20 spadł o 0,16% na zamknięciu w czwartek --Tarczyński miał 28,29 mln zł zysku netto, 51,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Maxcom miał 2,62

Drogowy rozmach rządu. Będzie 57 km autostrad i 1173 km ekspresówek

nie wiadomo, kiedy go poznamy. A drogowcy już się cieszą. - Wszelkie nowe przetargi to pozytywna informacja po dwóch latach ograniczania przetargów. To może poprawić nastroje wśród firm budowlanych i ich postrzeganie przez instytucje finansowe - powiedziała nam Barbara Dzieciuchowicz, wiceprezes

Przegląd informacji ze spółek

infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek Rokietnica - Wronki, w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", podała spółka. Wartość umowy to 478,97 mln zł netto. Ulma odnotowało 21,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

kapitał zapasowy, podała spółka. Rozmowy z kontrahentem Apator Powgaz - spółki zależnej Apatora - w sprawie zbycia nieruchomości w Poznaniu zostały wznowione, poinformował prezes Apatora Mirosław Klepacki. Tym samym proces relokacji fabryki tej spółki opóźni się najwyżej o kilka miesięcy. Bank Pekao

Przegląd prasy

pkt w VI wg. fin. danych --PRCH: Odwiedzalność obiektów handlowych 22-27 VI wyniosła 77-81% ubiegłorocznej --Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu --Rzeczkowska z MF: Wdrożenie nowego poboru opłat drogowych na początku 2020 r. --Żabka testuje w Poznaniu usługę

Przegląd informacji ze spółek

Poznaniu, podała GK Immobile. Wartość wynagrodzenia umownego generalnego wykonawcy wynosi 74 799 483,92 zł netto. Sescom odnotował 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r. obr. 2019/2020 r. (1 października 2019 r. - 31 marca 2020 r.) wobec 4,58

Przegląd informacji ze spółek

(lider 99% udziałów w konsorcjum) i Firmy Handlowo-Usługowej Efer (1% udziałów w konsorcjum) podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji aneks do umowy na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał

Strabag ma umowę na blisko 50 mln zł netto na przebudową lotniska we Wrocławiu

ostatnim czasie. Do tej pory oferty spółki zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przetargach na budowę i remont infrastruktury lotniskowej w Bydgoszczy, Łodzi i Poznaniu. Obecnie trwa także budowa  trasy lotniskowej ciągnącej się od węzła Rzeszów - Zachód do S19 w Jasionce, a także drogi dojazdowej

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

. 8,7 km), a Budimex na odcinek 3. - Kołbiel - Garwolin (ok. 13 km), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.   PKP PLK ogłosiły przetargi na modernizację linii Warszawa - Poznań za 2,6 mld zł  PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetargi na

Przedłużenie Pestki będzie tańsze. Koszt - 94 mln zł

Najtańszą ofertę - 94 mln zł - na przedłużenie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju złożyła krakowska firma ZUE SA, która w Poznaniu zbuduje zajezdnię Franowo i jest podwykonawcą na budowie trasy tramwajowej na Franowo. Pierwszy przetarg na przedłużenie PST miał się rozstrzygnąć w kwietniu. Ale firmy

Przewozy kolejowe. Więcej pasażerów, mniej towarów

kolejowych, przez które czas podróży znów się wydłuży i zniechęci pasażerów. Odzyskać ich może być trudno. Dotkliwe modernizacje - Dramatycznego odpływu można się spodziewać na magistrali Warszawa - Poznań i dalej Berlin lub Szczecin, na której modernizację rozpisano już przetarg. Konkurencją będzie tam

Konsorcjum ZUE, Budimeksu i Strabagu wykona prace na linii E20 za 688,8 mln zł

;Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", podało ZUE. W skład konsorcjum wchodzą: 1) ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (lider), 2) Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, 3) Strabag sp. z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie, 4) Strabag

Otwarto nowy odcinek drogi S5 w Wielkopolsce

w kierunku na Poznań ma być gotowy na koniec 2017 r. Interaktywną mapę oddanego odcinak można zobaczyć pod tym linkiem.

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

podstawie umowy o pracę przy przetargu na świadczenie usług przewozowych dla niepełnosprawnych. Łódź? Na 88 wszczętych postępowań (dostawy, usługi, roboty budowlane) premia za etaty była w dziewięciu. Dawano je na przykład za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (użyczenie szaletów publicznych), zatrudnienie

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

zewnętrzną murów. Czy należy te zadania łączyć? Czy w ogóle powinno się ogłaszać przetarg w takiej sytuacji? Odpowiedź Dla oceny, czy istnieje obowiązek łącznego oszacowania wartości określonych zadań inwestycyjnych, musi być przedmiot tych zadań, tj. obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. Jeżeli

Wolą budować drogi, niż protestować

Firmy budowlane ostro schodzą w dół z cenami oferowanymi w przetargach - pisaliśmy wczoraj w "Gazecie". Gotowe są budować autostrady i drogi ekspresowe taniej średnio o 30 proc., niż zakładają kosztorysy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku tak dużych inwestycji

Przegląd informacji ze spółek

złożona przez ZUE, warta 40,2 mln zł netto (49,4 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.", podała spółka

Przegląd prasy

--Mostostal Warszawa zbuduje Vena Mokotów w Warszawie dla Vantage za 36,6 mln zł --Polnord przydzielił obligacje serii NS6 o wartości nominalnej 6,8 mln zł --Volkswagen Poznań wyprodukował 185 tys. samochodów w Polsce w tym roku --BM Reflex: W przyszłym tygodniu ceny paliw w górę, ceny autogazu w dół

Miejskie inwestycje: Kto przebuduje rondo PCK?

Kubicki. W tegorocznym budżecie na inwestycję zapisano 5 mln zł. Firmy budowlane mogą już składać swoje oferty przetargowe. Najlepszą - czyli w skrócie - najtańszą i spełniającą warunki specyfikacji zamówienia poznamy 6 listopada. Część prac związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnych i wodociągów

Strata netto ZUE wyniosła 1,25 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

jest mocno uzależniony od aktualnej sytuacji na tym rynku" - wyjaśniono. Działalność w segmencie projektowym prowadzona przez BPK Poznań w dalszym ciągu przechodzi restrukturyzację oraz buduje portfel zamówień na kolejne lata. Segment projektowy w I półroczu 2016 odnotował 759 tys. zł zysku

Przegląd prasy

Bezgotówkowa' --V Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych odbędzie się 19-20 marca w Poznaniu --Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 0,1% m/m w styczniu --Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 5,5% r/r w styczniu --AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 222 tys

Przegląd informacji ze spółek

za łącznie 79,5 mln zł netto ryczałtowo, podał Marvipol. Dodatkowo, wynagrodzenie może zostać powiększone o kwotę do 5 mln zł netto. Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski z Poznania (FPS) zawarła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) i PKP Cargo w sprawie komercyjnego wykorzystania

Przegląd informacji ze spółek

kontroli nad Telepizza Poland, podał Urząd. Oferta Cyfrowego Polsatu powiększy się 15 października br. o kolejny kanał tematyczny - Polsat Games, podała spółka.  Synektik złożył ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zakup, dostawę

Znowu przetarg na katowicki rynek. Cena ważniejsza niż pomysł

Projektowej Architektury "Ekspo", który zdobył drugie miejsce. Ta koncepcja zostanie przekazana firmom, które wezmą udział w przetargu na projekt wykonawczy i budowlany rynku. Tym razem całość podzielono na dwie części. Pierwsza to teren między tzw. Domem Prasy i Zenitem (docelowo ma tu stanąć

Kto zbuduje stadion miejski w Łodzi. Przetarg mocno ograniczony

mniejszej niż 80 000 000 PLN". Problemem w całym zdaniu jest słowo "budowa". To oznacza bowiem, że łódzkiego stadionu miejskiego nie mogą wykonać firmy, które stadiony przebudowywały. W ten sposób z przetargu zostają wykluczeni m.in. wykonawcy obiektów w Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu

Przegląd prasy

Property wzrosły o 37,4% r/r do 2,35 mln zł w sierpniu --Mirosław Skiba został powołany na prezesa SGB-Banku --MIR: Konsorcjum firm Porr ma umowę na budowę tunelu pod Świną --Budimex sfinalizował sprzedaż Elektromontażu-Poznań i BI 'Grunwald' --Wielton miał 38,34 mln zł zysku netto, 67,7 mln zł

Tines: Miasta wydadzą nawet 50 mld zł na koleje aglomeracyjne do 2023 r.

opiewają na ponad 3 mld zł, w Krakowie i Poznaniu - na po ok. 2 mld zł. "Jeszcze w 2015 r. największy inwestor - PKP PLK - planuje ogłosić przetargi o łącznej wartości 11 mld zł. W kolejnych latach, wykorzystując również środki UE, zarządca infrastruktury będzie wydawał średnio 8 mld zł. Jednym z

Budowa autostrady A1. Pusty plac, wykonawcy brak

przyspieszyło. Oferty firm najpierw mieliśmy poznać 19 marca. Później termin ten przełożono na początek kwietnia, a ostatnio na połowę miesiąca. - Jest duże zainteresowanie tymi przetargami - mówi Zalewski. - Firmy zadają setki pytań, na które zgodnie z prawem musimy odpowiedzieć. To zajmuje sporo czasu, stąd

Wykonawca metra chce remontować most Grota. Za pół ceny

ostatecznie nie złożyła oferty, podobnie jak 13 innych przedsiębiorstw. Przygotowania do przebudowy mostu Grota i Trasy AK od Powązek do Wisłostrady ciągną się bardzo długo. Przetarg w tej sprawie ogłoszono już w grudniu 2011 r. Drogowcy najpierw zapowiadali, że oferty z cenami poznamy w sierpniu zeszłego

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Park.   PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii Poznań-Piła  PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na modernizację 93 km linii z Poznania do Piły. Postępowanie na modernizację to kolejny przetarg PLK ogłoszony we wrześniu w ramach Wielkiej Ofensywy

Rząd chce uniknąć paraliżu na kolei. Pomoże specustawa?

Wschodniej, modernizacja linii Wrocław - Poznań, Katowice - Kraków, Łódź Kaliska - Ostrów Wielkopolski oraz poprawa dostępu do portów w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Problem z zarządem Od dymisji poprzedniego prezesa PLK Andrzeja Filipa Wojciechowskiego w połowie grudnia zeszłego roku nie został

Przegląd prasy

International. Obiekt, który stanie w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Poznań-Ławica, ma być uruchomiony pod koniec przyszłego roku, podał Polski Holding Nieruchomości (PHN), który jest inwestorem zastępczym. --Warunki zawieszające zawarte w umowie zobowiązującej Ciech do nabycia udziałów w kapitale

Przegląd informacji ze spółek

), w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań na stacji Poznań Starołęka, szlaku Poznań Starołęka - Poznań Główny i stacji Poznań Główny, podała spółka. Helix BioPharma Corp. podpisała umowę licencyjną z Helix Polska w celu rozwoju terapii

Dzięki Euro 2012 będziemy mieli szybką kolej

potrzebują na pokonanie tej trasy niecałe 2,5 godziny. Jednak jeszcze przed piłkarskimi mistrzostwami czas ten powinien się skrócić do niecałych dwóch godzin. Inwestycja nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie Euro 2012. Szlak ten łączy trzy miasta, w których rozgrywane będą mecze: Gdańsk, Poznań i Wrocław. A

Padł rekord budowy dróg w Polsce. Ale na kolejne "kilometry" poczekamy

miejscu skrzyżowania ropociągu Przyjaźń z ostatnim odcinkiem zachodniej obwodnicy Poznania S11 o kilka miesięcy opóźniły inwestycję. Jej dwa pozostałe odcinki są gotowe już od dwóch lat, ale kończą się w polu. Ale są też przykłady inwestycji wykonanych w terminie, takie jak otwarty wiosną kolejny odcinek

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Szczecinie, który będzie obsługiwał podróżnych podczas kompleksowej przebudowy dotychczasowego obiektu. Prace budowlane mają potrwać do końca przyszłego roku, podała spółka.   Budimex ukończył S5 Poznań - Wrocław na odcinku Kaczkowo – Korzeńsko Budimex zakończył prace na budowie drogi

Przegląd prasy

złożona przez ZUE, warta 40,2 mln zł netto (49,4 mln zł brutto), została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.", podała spółka

Kolej dofinansowana, rusza z przetargami

, niż w ogłoszonym już przetargu - połączenie kolejowe z lotniskiem będzie zbudowane od podstaw. Pociągi pasażerskie rozwiną na zmodernizowanej trasie prędkość do 120 km na godzinę. PKP PLK planują, że prace budowlane rozpoczną się w marcu 2010 r., a pierwszy pociąg dojedzie na lotnisko w lipcu 2013 r

Upadają firmy budowlane, transportowe, fabryki. Bankrutów jest coraz więcej

. Tylko w Poznaniu w 2012 r. do sądu wpłynęło 628 wniosków o upadłość (w 2011 r. - było "tylko" 337). Budowlany boom, a firmy padają Z raportu przygotowanego przez firmę Coface Poland wynika, że w 2012 r. w całej Polsce sądy ogłosiły upadłość 877 podmiotów - to najwyższy wynik od ośmiu lat. A w

Przegląd informacji ze spółek

stanowić będą wsparcie dla głównej działalności, poinformował prezes Dariusz Mańko. Oferta ZUE, warta 32,5 mln zł brutto, została - po uwzględnieniu odwołania złożonego przez spółkę - uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w przetargu na prace torowe w Poznaniu na linii

Kolej nie straci miliardów z UE? Jest lepiej, ale...

kolejową do lotniska w Balicach, a także kolejne fragmenty linii kolejowej Wrocław - Poznań - wylicza Mochocki. Choć tam pojawił się problem, bo w lutym PKP zerwało umowę z hiszpańskim konsorcjum FCC modernizującym odcinek Poznań - Czempiń. Kolejarze nie mieli wyjścia, bo inwestycja, której finisz

Przegląd informacji ze spółek

przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych o wartości 34,9 mln zł, poinformował Vistal Gdynia. Komitet wykonawczy Banco Santander wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o nominalną wartość 729 116 372,5 euro poprzez emisję 1 458 232 745 akcji z prawem poboru dla

Droga S5 aż o 440 milionów tańsza!

drogowcy otworzyli oferty w kolejnym wielkim przetargu. Chodzi o tzw. wschodnią obwodnicę Poznania, czyli 36 km drogi ekspresowej S5 od planowanego nowego węzła autostradowego pod Kleszczewem do Gniezna. Zamówienie obejmuje także przebudowę blisko 5 km istniejącej drogi nr 5 przed samym Gnieznem do

Przegląd prasy

części DBPL oraz DB Securities --4Mobility razem z Audi wchodzi z car sharingiem do Poznania --Polnord przejął wykonawstwo swoich inwestycji od KB DOM --MPiT: Eksport wzrośnie o ok. 7%, import - o ok. 8,5% w tym roku --Autosan i EvoBus dostarczą 66 ekologicznych autobusów do Krakowa --BM Reflex

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Doktorant Politechniki Poznańskiej, specjalizacja w dziedzinie

Przegląd informacji ze spółek

w ramach projektu pn.: "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", podał Torpol. Cena złożonej oferty przekracza środki

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Kolejowe (PKP PLK) zdecydowały o rozwiązaniu umowy z FCC Construcción na modernizację 32-kilometrowego fragmentu linii kolejowej E59 na odcinku Poznań - Czempiń (część połączenia Poznań - Wrocław), podał zarządca infrastruktury kolejowej. PLK ogłosi trzy zamówienia na prace budowlane, tak aby do końca 2015

Przegląd informacji ze spółek

dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz oraz budynku nastawni na stacji Poznań Piątkowo w ramach Projektu pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo - Zieliniec - Kiekrz", podała spółka. Wartość złożonej oferty wynosi 17,3

Mała firma pogrążyła zakłady Cegielskiego na dobre

przetargach. To mi grozi upadek - mówi Marek Król, właściciel firmy budowlanej Dachbud z Plewisk pod Poznaniem, małego przedsiębiorstwa, które zatrudnia 20 pracowników. We wszystkich spółkach grupy HCP pracuje ok. 2,7 tys. osób, z których prawie 500 otrzymało już wypowiedzenia. Zarząd Cegielskiego zapewnia

Twierdza Modlin sprzedana! Udało się za dziewiątym razem

fortyfikacji w Polsce. Jej pierwsze fragmenty powstały w czasach napoleońskich, rozbudowano ją za czasów carskich. Ceglany budynek koszar ma 2,2 km, jest najdłuższym budynkiem w Europie. Cytadelę kupiła poznańska firma Konkret SA. W Poznaniu znana jest z realizacji pięciogwiazdkowego kompleksu hotelowo

Przegląd informacji ze spółek

postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno - odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz", podał Budimex. Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w styczniu 2017 r

Nowy dom dla misia. Wreszcie rozstrzygnięto przetarg

Sam fakt, że wpłynęły cztery oferty to już spory sukces. Do tej pory przetarg na wybudowanie nowego lokum dla misia z białostockiego zoo, nie cieszył się zainteresowaniem. Wcześniej urząd miasta ogłaszał go dwukrotnie i nikt się do niego nie zgłaszał. Dlatego pod koniec lipca magistrat po raz

Przegląd informacji ze spółek

klinicznej badania leku opartego o innowacyjny inhibitor PDE10A - CPL500036, rozwijanego w celu łagodzenia objawów psychotycznych u ludzi (szczególnie schizofrenii) oraz leczenia osób cierpiących na pląsawicę Huntingtona, podała spółka. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy w

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

i Vianini Lavori, warta 529,24 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Poznań (węzeł Głuchowo na A2) - Wronczyn, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).   Strabag IP i Maldrobud z

Przegląd informacji ze spółek

postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa –Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz", realizowanego w ramach unijnego

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

zaprojektowanie i realizację Zadania III w ramach drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica, czyli odcinka od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ w dolnośląskim, o długości ok. 14,4 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.   Spółka Unibepu ma warunkową umowę kupna działki w Poznaniu

Stadion miejski w rękach radnych. Czy zgodzą się na dofinansowanie?

, że brakujące pieniądze się znajdą. Co dalej? - Natychmiast po zwiększeniu kwoty zbierze się komisja przetargowa i przystąpimy do jego rozstrzygnięcia - tłumaczyła na wczorajszej komisji sportu Małgorzata Belta z biura ds. inwestycji. Oficjalnie zwycięzcę przetargu powinniśmy poznać jeszcze w grudniu

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

-103 dla farmy wiatrowej Galicja w województwie podkarpackim. Farma wiatrowa Galicja, o planowanej mocy docelowej 120 MW, będzie jedną z największych farm wiatrowych w Polsce, podało GE.   Budimex wybuduje centrum badań IT Beyond.pl w Poznaniu za 102 mln zł netto Budimex podpisał umowę o

Przegląd prasy

wniosek o zmianę zarządcy sanacyjnego --Hana Group złożyła w UOKIK wniosek ws. przejęcia Amazon Fulfillment Poznań --Strata netto Asbis wyniosła 17,16 mln USD w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej --Inpro sprzedało blisko 50% mieszkań w inwestycji Kwartał Uniwersytecki w Gdańsku --UOKiK: Skandia

Przegląd prasy

realizację II etapu osiedla Jeżyce w Poznaniu --Tobiszowski z ME: Emisja akcji JSW będzie opiewać na 300-500 mln zł w 2017 r. --BOŚ rusza z pożyczką JESSICA II w woj. zachodniopomorskim, w puli ok. 68 mln zł --Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro to 53,1 pkt w XII wg wst. danych --Wskaźnik PMI

Kto zbuduje miejski stadion? Dowiemy się za miesiąc

Stadion będzie budowany w systemie "zaprojektuj i wybuduj", czyli zwycięzca przetargu będzie musiał przedstawić projekt, a później zająć się budową. Chętnych do wybudowania stadionu powinniśmy poznać w połowie lutego. Najpóźniej do 15 maja ratusz podpisze umowę z wykonawcą. Projekt

Tylko u nas. Co CBA odkryło na stadionie w Poznaniu

miejskiej spółki Euro Poznań 2012, odpowiedzialny za budowę: - Ten projekt wykonawczy, uwzględniający styropian, otrzymaliśmy w spadku od Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, które początkowo prowadziły inwestycję. Także projektant potwierdzał, że ma to być styropian. Fakt, że styropian ostatecznie

Przegląd informacji ze spółek

/Naramowickiej w Poznaniu, podała spółka. Zamawiającym jest Monday Kosmonautów MP, spółka zależna od Unidevelopment, należąca do grupy kapitałowej Unibepu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 82,9 mln zł netto. Murapol sprzedał pakiet 3,227 mln akcji Polnordu o łącznej wartości

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

będzie sklep Biedronka, podały PKP S.A. Po planowanych otwarciach sklepów tej sieci na Wrocławiu Głównym i Poznaniu Głównym, liczba "Biedronek" zlokalizowanych na ważnych dworcach kolejowych w Polsce wzrośnie do pięciu.   GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S8 k/Ostrowi Maz

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

podwykonawcami dużych partnerów. Widać też, że cześć firm, pamiętając o kłopotach sprzed kilku lat, w ogóle nie przystępuje do ogłaszanych przetargów, albo składa oferty znacznie wyższe niż budżet, który proponuje inwestor. Rośnie także zadłużenie firm budowlanych w bankach, cześć z nich nie radzi już sobie z

Bilans porzuconych inwestycji drogowych po Euro 2012

Poznania S11. Drogowcy za blisko 1 mld zł wybudowali dwa odcinki tej drogi. Oba kończą się w polu i trzeba jeszcze zbudować 5 km drogi za 200-300 mln zł, by je połączyć. Zaawansowany już przetarg na tę inwestycję rząd zawiesił na początku zeszłego roku i zapowiadał, że jeśli znajdą się oszczędności w