przetargi budowlane ograniczone

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny umożliwia zamawiającemu prowadzenie z wybranymi przez siebie wykonawcami rozmowy dotyczące warunków wykonania zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad dialogu konkurencyjnego znajdziesz poniżej.

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp . W związku z tym, jeżeli jego wartość przekracza 30.000 euro, należy go udzielić w trybie przetargu nieograniczonego lub  ograniczonego (art. 10 ust. 1 ustawy Pzp), lub jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki, w jednej z pozostałych procedur przewidzianych ustawą Pzp

Konsorcjum Mostostal Warszawa z najkorzystniejszą ofertą w przetargu GDDKiA

Mostostal Warszawa (lider) oraz Acciona Construccion (partner) została wybrana za najkorzystniejszej w przetargu ograniczonym na 'Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi'. Cena brutto za

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć,gdy nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

publikacji raportu nie obserwujemy w procesach budowlanych ani w łańcuchu dostaw zakłóceń związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi. Niemniej jednak sytuacja ma charakter dynamiczny i nie wykluczamy również trudnych scenariuszy, takich jak m.in. zawieszenie prac na poszczególnych kontraktach budowlanych

Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje obwodnicę Stalowej Woli za 199,2 mln zł

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum (wraz z Acciona Construccion), podpisał z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie umowę w ramach przetargu ograniczonego na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska o wartości

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Powyżej wskazana zmiana w sposobie informowania o ogłoszonym przetargu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy udzielaniu zamówień publicznych

Gaz-System ma umowy na nadzór budowy części podmorskiej Baltic Pipe

jednymi z kluczowych kryteriów, decydujących o wygraniu przetargu, wynika także z komunikatu. "W ramach umowy Ramboll Danmark zapewni weryfikację zgodności prac budowlano-instalacyjnych z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Będzie także nadzorował działania wpływające na ograniczenie do minimum

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

udzielenia zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Innymi słowy, ustawodawca wymaga od zamawiającego , aby w przypadku istotnej zmiany ogłoszenia w przetargu nieograniczonym

Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia. Ograniczenia w zakresie wpływu kryterium ceny na wybór najkorzystniejszej oferty dotyczą przetargów ogłoszonych

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - dodał Niedużak. Wiceminister podkreślił, że ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym - w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln zł będą organizowane w prostszej procedurze

Polimex chce zwiększać obecność za granicą, liczy na umowy dla armii USA i NATO

uzyskanie certyfikatów dopuszczenia do przetargów polskiej administracji wojskowej.  Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym

GDDKiA zaprosiła do składania ofert cenowych w przetargu na S7 Strzegowo-Pieńki

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wysłała zaproszenia do składania ofert cenowych do 17 firm wykonawczych w ramach drugiego etapu przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na 22-kilometrowym odcinku Strzegowo - Pieńki

SIDiR: Za waloryzacją wynagrodzeń w budownictwie przemawia interes publiczny

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Brak waloryzacji wynagrodzeń wykonawców inwestycji budowlanych jest problemem nie tylko firm z branży, ale także i zamawiających, którzy mogą nie zrealizować wszystkich zakładanych projektów. Dlatego decydującym argumentem za waloryzacją cen stał się interes

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Spiętrzenie robót budowlanych, ograniczenia panujące na rynku pracy, galopujące ceny materiałów budowlanych, a przede wszystkim sztywne postanowienia umów o zamówienia publiczne powodują, że dramatycznie obniża się rentowność kontraktów budowlanych. Dlatego

Budimex zamierza utrzymać wzrost sprzedaży w 2018, ale ograniczyć kontraktację

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Budimex spodziewa się wzrostu sprzedaży w tym i kolejnym roku, jednak w 2018 r. wzrost może być niższy ze względu na celowe ograniczenie kontraktacji na trudnym rynku budowlanym, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusz Blochera. Według niego, wyzwaniem będzie też

GDDKiA ogłosiła przetarg na 71 km drogi S7 na odc. Napierki-Płońsk

-Pieńki (ok. 22 km) i Pieńki-Płońsk (ok. 13,7 km). Łącznie to ponad 71 km, podała Dyrekcja. "Inwestycja realizowana będzie w systemie 'Projektuj i buduj'.  Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie

GDDKiA ogłosiła przetarg na obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15

. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1. "Inwestycja realizowana będzie w systemie 'Projektuj i buduj'. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa Grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontraktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim" - czytamy w raporcie. "W ocenie zarządu

Zysk netto Pozbud T&R spadł r/r do 3,92 mln zł w I poł. 2017 r.

przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim. Zmniejszona aktywność w segmencie budowlanym powodowała równoległe zmniejszenie zamówień z tego źródła dla

Erbud: Mamy potencjał na rozbudowę portfela zamówień w OZE

takich projektów oraz na pojawienie się przetargów dotyczących budowy wielkopowierzchniowych farm PV. Przyglądamy się również perspektywom związanym z budową morskich farm wiatrowych. Nasze zainteresowanie w tym segmencie ogranicza się jednak tylko do prac związanych z ich infrastrukturą lądową, czyli

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - wskazał Niedużak. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym - w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln zł będą organizowane w

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin

Warszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu, podała Dyrekcja. "Ogłoszony przetarg jest postępowaniem ograniczonym, w pierwszym etapie będą sprawdzane

Ogłoszono nowe przetargi drogowe. Cena budowy Via Baltica nie przesądzi już o zwycięstwie

. – Takie zmiany wynikają z nowej ustawy o zamówieniach publicznych, w której ograniczono do 60 proc. udziałów ceny w kryteriach rozstrzygania przetargów – powiedziała nam Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD). W przetargach GDDKiA ogłaszanych pod

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację linii Lublin-St. Wola

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją". "Linia kolejowa nr

GDDKiA ogłosiła przetarg na obwodnicę Bolkowa w ciągu DK 3 i DK 5

będzie opracowanie dokumentacji projektowej uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, podano również. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego. Skrócenie czasu realizacji z 37 do 34

GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S61 Szczuczyn-Raczki

. 20 km (wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km), zadanie nr 3 to odcinek węzeł Wysokie - Raczki o długości ok. 20 km" - czytamy w komunikacie.  Jak podkreśla GDDKiA, postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane

Zysk netto grupy Pozbud T&R spadł o 37% r/r do 6,4 mln zł w 2016 wg wst. danych

analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem zaistniałej stagnacji na rynku usług budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa emitenta w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego

ZUE ma umowę na przebudowę trasy tramwajowej w Bydgoszczy za 65 mln zł

Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy" w Bydgoszczy, podała spółka. Wartość umowy wynosi 52,8 mln zł netto (65 mln zł brutto). Termin realizacji zadania to październik 2019 roku. "Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury

GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S6 Koszlin/Sianów - Słupsk

obejmuję realizację 3 zadań: koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa - początek obwodnicy Sławna o długości 20,2 km, obwodnica Sławna w ciągu drogi S6 o długości 11 km, koniec obwodnicy Sławna - początek obwodnicy Słupska o długości 14 km. Ogłoszony przetarg ma charakter ograniczony. Kryteriami wyboru

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Pytanie: Zamawiający w 2014 roku przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na roboty budowlane poniżej progów unijnych i zawarł 3 umowy ramowe. Czy zawierając umowy realizacyjne, powinien powołać komisje, odebrać oświadczenia ZP-1 od jej członków i kierownika jednostki

Doświadczenie podmiotu trzeciego

Pytanie: Czy w sytuacji gdy startujemy w przetargu nieograniczonym , nie posiadając stosownych wymaganych przez zamawiającego referencji, przy wstępnej selekcji nasza oferta zostaje wybrana, a następnie zamawiający wzywa nas do udokumentowania doświadczenia, możemy złożyć zobowiązanie podmiotu

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Aktualne ogłoszenia o przetargach: Przetargi na roboty budowlane Przetargi na dostawy Przetargi na usługi Poradnik przedsiębiorcy: Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć Cześć IV: Jak startować w przetargu ograniczonym? Cześć V

RCA Małopolska ogłosiła przetarg na budowę Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Spółka Regionalne Centrum Administracyjne "Małopolska" (RCA Małopolska) ogłosiła przetarg na generalne wykonawstwo zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (tzw. Ratusz Marszałkowski), o szacunkowej wartości 240 mln zł. Termin składania i

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej pory wybór koncesjonariusza odbywał się jedynie w drodze negocjacji), - 

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - PDH Polska - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police - podjął uchwałę w sprawie definitywnego wyboru oferenta - Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "

ZUE jest optymistyczne co do wyników w całym 2020 r.

materiałów. Podobnie nie stwierdzamy wzrostu cen materiałów, wynikającego z pandemii" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews. "Obecnie bierzemy udział w przetargu na modernizację linii kolejowej nr 182, która umożliwi dojazd pociągów pasażerskich do lotniska Katowice-Pyrzowice. To jedno z

PKP PLK: Nie ma obaw o realizację tegorocznego celu w ogłaszaniu przetargów

wcześniej Mochocki dziennikarzom. "Obecnie pozyskujemy decyzje administracyjne. Jesteśmy po decyzji środowiskowej, pozyskujemy decyzję lokalizacyjną i kończymy projekty budowlane. Planujemy ogłosić przetarg na przełomie 2015/2016 roku. Budowa ruszyłaby w przyszłym roku. Warta będzie ok. 2 mld zł

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

;koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej pory wybór koncesjonariusza odbywał się jedynie w drodze negocjacji), - 

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

zamówień publicznych z roku na rok staje się coraz mniej konkurencyjny. Jeszcze w 2017 roku do przetargu średnio stawały niespełna 2,5 firmy. W ubiegłym roku - już tylko 2,19. W efekcie system finansowany z ogromnych pieniędzy publicznych jest swoistym klubem dla wybranych. Czas to zmienić, dlatego m.in

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

aspektów. Do najważniejszych należał wymóg przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, jak również termin i wartość ich udzielenia.           Zgodnie z obowiązującym przed nowelizacją PZP przepisem art

PKP PLK ogłosiły przetargi na modernizację 165 km 'Węglówki' za ok. 2 mld zł

Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetargi na modernizację tzw. magistrali węglowej na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Zduńska Wola Karsznice o łącznej wartości ponad 2 mld zł, podał zarządca infrastruktury kolejowej

PKP PLK ogłosiły przetarg na remont 'objazdów' dla RailBaltica - pierwszy w KPK

odbywał się płynniej, bez ograniczeń prędkości, równocześnie mniej obciążona będzie modernizowana trasa RailBaltica, gdzie priorytet mają połączenia pasażerskie" - czytamy w komunikacie. "Ogłaszamy już kolejny przetarg z puli 11 mld zł, jaką planujemy uplasować w ramach przetargów na rynku

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii Kędzierzyn-Opole za 478 mln zł

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg pn. "Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie" o szacunkowej wartości 478 mln zł netto, wynika z ogłoszenia o zamówieniu. "Realizacja zadania pn. 'Prace

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

zamówienia. Przetargi na roboty budowlane Zapytanie ofertowe W zapytaniu powinno się również wskazać, na jakiej podstawie zostanie wybrana oferta (czyli podobnie jak w trybach ustawy Pzp należy określić kryteria oceny ofert). Warto również określić sytuacje, w których zamawiający będzie uprawniony do

GDDKiA ogłosiła przetarg na A2 w kierunku Mińska Mazowieckiego

długości około 9 km. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą: cena (waga 80%), okres gwarancji jakości (10%) i termin realizacji (10%). "Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji (prac projektowych oraz robót

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

Przegląd prasy

Prawna --Urząd miasta w Krakowie zdecydował o ograniczeniu inwestycji po ogłoszeniu obniżek w PIT wg gazety --Obecny prezes PLL LOT najpewniej wygra konkurs na nowego szefa spółki wg ekspertów Puls Biznesu --Jest już za późno na rzetelne dopracowanie w parlamencie projektu nowej ordynacji

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

restrukturyzacyjne. Senat ograniczył też możliwość składania wniosków o zawieszenie wykonania umowy kredytowej najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Oświadczenie kredytobiorcy o utracie pracy albo źródła dochodów, ubiegającego się o zawieszenie wykonania umowy kredytowej, składane było pod rygorem

Przegląd prasy

sadownikach i branży budowlanej Puls Biznesu --MR: Niebawem projekt dot. wsparcia dla ubezpieczycieli zostanie poddany prekonsultacjom z zakładami ubezpieczającymi, a następnie skierowany do prac legislacyjnych --Oferty na zakup majątku Huty Częstochowa można składać do 27 lipca; cena spadła z 250 do

Wezwanie do złożenia dokumentów

Pytanie Na jakim etapie przetargu ograniczonego zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia dokumentów - opinia UZP? Odpowiedź Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający , co do zasady, wzywa do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Pytanie Wykonawca wyłoniony w przetargu na wykonanie robót budowlanych wystąpił do zamawiającego po podpisaniu umowy z żądaniem o dostarczenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Powołał się na art. 6491-6495 kodeksu cywilnego. Czy wskazane przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

przypadku robót budowlanych jest to 14 dni. Natomiast dla przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich* ustawa Prawo zamówień publicznych określa terminy składania ofert wynoszące: - 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne

podmiotom, które mają zawarte umowy z Wodami Polskimi kontynuacji umów bez konieczności przeprowadzania przetargu. - Zakazanie wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych. - Do końca 2020 r. podmioty

Oferta Budimeksu na budowę odcinka S6 uznana za najkorzystniejszą

2015 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. 'Projekt budowa drogi S6 na odcinku koniec

Kolejowa ofensywa inwestycyjna. PKP PLK wyda 67 mld zł?

zapewniają lepszą przepustowość. To nam pomoże skuteczniej obsłużyć nadchodzący szczyt przewozowy - mówi Mirosław Kuk, rzecznik PKP Cargo. Lepsze przetargi W nowej perspektywie unijnej większe przetargi mają być prowadzone w formie ograniczonej. Co to znaczy? - Będziemy filtrować wykonawców i sprawdzać ich

Grupa Azoty ma list intenc. z Hyundai i KIND ws. finansowania Polimerów Police

przetargu na zawarcie umowy na kompleksową realizację projektu „Polimery Police", zaznaczono również. "Projekt jest prowadzony zgodnie z przyjętym harmonogramem - poza osiąganiem kolejnych etapów w zakresie budowy struktury finansowania, w minionym miesiącu wstępnie wybraliśmy generalnego

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

startujących w przetargach chcemy osiągnąć poprzez zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach, ograniczenie przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowań" - czytamy dalej. Na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać będą z kolei m.in

Zysk netto Awbudu spadł r/r do 0,49 mln zł w I kw. 2017 r.

rynku budowlanym i ograniczona liczba przetargów wymusiły na grupie konieczność zintensyfikowania działań w celu zwiększenia ilości pozyskanych kontraktów. Perspektywy wzrostu produkcji budowlano-montażowej dopiero od IV kwartału 2017 roku powodują, że należy spodziewać się dalszego nasilenia

PORR Polska Construction ma umowę na remont linii kol. Poznań-Piła za 485 mln zł

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - PORR Polska Construction podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na modernizację linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła za 485 mln zł, podała spółka. Termin realizacji wyznaczono 32 miesiące od rozpoczęcia prac budowlanych. "Modernizacja

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

się o zamówienie sektorowe. W takim przypadku zamawiający, udzielając zamówienia w trybie przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 5a. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5: 1)zawiera wyraźne odniesienie do dostaw, robót budowlanych lub

Przegląd prasy

tzw. pakiet wolnościowy w prawie budowlanym --MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w sierpniu --Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań --Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł --Enel X widzi

Torpol oczekuje rosnącej aktywności zamawiających na kolei w Polsce i Norwegii

Grabowski, podkreślając, że spółka czeka przede wszystkim na rozstrzygnięcia w dużych przetargach. Podkreślił, że to one rozstrzygną o wielkości backlogu. Dodał, że po wybraniu najkorzystniejszej oferty Torpolu w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

Północ - węzeł Konotopa. Dyrekcja szacuje, że już w 2021 roku będą mogły rozpocząć się prace budowlane, podano w informacji. "W maju została podpisana umowa na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

. Jeżeli oszacujesz, że wartość robót planowanych na danym obiekcie budowlanym przekroczy ww. wartość, musisz do udzielenia zamówienia na te roboty stosować ustawę Pzp. To zasadniczo oznacza stosowanie trybu podstawowego (przetargu nieograniczonego albo ograniczonego), a trybów nieprzetargowych - w

Pociągi z Gliwic do Katowic wreszcie przyspieszą

. - Przetarg powinien być rozstrzygnięty w ciągu dwóch miesięcy, a sam remont przeprowadzony do końca listopada - mówi Jacek Karniewski, rzecznik PLK w Katowicach. W związku z remontem pasażerowie powinni się jednak liczyć z utrudnieniami. Ograniczona będzie liczba pociągów, wydłużony czas jazdy spowodowany

Zamówienie dodatkowe

. 1 i 2 ustawy Pzp podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić m.in. zamówienia z wolnej ręki tylko w przypadkach określonych w ustawie. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia dodatkowe Zgodnie z

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii na terenie ROW za ok. 0,5 mld zł

: Turze, Nędza Wieś, Jejkowice, Ciepłownia, Studzionka, Strumień, Dębina, Szymocice, Górki Śląskie, Szczejkowice, Piaski. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji 18 odnowionych peronów, podano również. Postępowanie jest prowadzone w formie przetargu ograniczonego. Projekt realizowany jest w ramach

Przegląd informacji ze spółek

(EKO) będą kontynuować współpracę w Elblągu i podpisały nową umowę sprzedaży ciepła wytwarzanego przez EKO, poinformowała Grupa Energa. Oferta Ferrum o wartości ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrośnie o ok. 15% r/r w 2017 r.

. Tym niemniej samorządy przystąpiły do działania, podczas gdy instytucje centralne zajmują się wciąż jeszcze głównie przetargami, a nie wydawaniem środków na same prace budowlane. Może to być uzasadnione nie tylko brakiem rzeczonych projektów, ale również mizerią środków, o której rzadko się mówi, a

Oferta Budimeksu na budowę 1 odcinka S6 uznana za najkorzystniejszą

trybie przetargu ograniczonego pn. "Projekt budowa drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard (S3, węzeł "Goleniów Północ" /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)" - czytamy w komunikacie. Wartość oferty to 279 602 000,00 zł netto. Terminem rozpoczęcia robót ma być data zawarcia

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,5% w 2019 r.

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Euler Hermes oczekuje, że wzrost polskiego PKB powinien obniżyć się do 3,5% w 2019 roku, poinformował ISBnews członek zarządu TU Euler Hermes Tomasz Starus odpowiedzialny za ocenę ryzyka. Takie branże, jak budowlana, transport drogowy, handel (hurt i detal), i

Oferta Budimeksu za 243 mln zł netto najkorzystniejsza na obwodnicę Suwałk

oznakowanie poziome cienkowarstwowe, podano również. GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinków A i B obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 w grudniu 2014 r. Procedura ma charakter ograniczony. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były cena (waga 90%), termin

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 683 mln zł

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 683 mln zł. Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których Grupa już uczestniczy, wynosi ok. 15,5 mld zł, podała spółka. Grupa podpisała w 2016 r. umowy budowlane o wartości ok. 281 mln zł. "Pomimo

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

podstawie umowy o pracę przy przetargu na świadczenie usług przewozowych dla niepełnosprawnych. Łódź? Na 88 wszczętych postępowań (dostawy, usługi, roboty budowlane) premia za etaty była w dziewięciu. Dawano je na przykład za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (użyczenie szaletów publicznych), zatrudnienie

Przegląd informacji ze spółek

., podała spółka. Oferta konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider, spółka z grupy Mirbudu) i spółki Tormel, warta 188,79 mln zł brutto, została wybrana przez spółkę Wrocławskie Inwestycje w przetargu pn.: "Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu", podał Mirbud

Oferty Strabagu i PUT Intercor najkorzystniejsze na odcinki A1 w Śląskiem

prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, w dwóch etapach. Kryterium oceny ofert w drugim etapie jest składową ceny (90%) i okresu gwarancji (10%). (ISBnews

Przegląd prasy

składu handlowego w Katowicach --RM: Wprowadzono ograniczenia dotyczące wywozu sprzętu ochrony osobistej --PERN wdraża pakiet antykryzysowy na rzecz wykonawców robót budowlanych --PGZ: Autosan opracuje autobus elektryczny z zewnętrznym źródłem napędu --Aviva wspiera pracowników służby zdrowia w

Przegląd prasy

budowlanych, które mają ocenić propozycje dotyczące waloryzacji nowych kontraktów budowlanych, zgłoszone przez GDDKiA oraz PKP PLK --Prezes Dom Development: Kurczące się banki ziemi i trudności w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych opóźniły realizację nowych inwestycji, w szczególności w Warszawie

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

wykazu robót budowlanych (opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 07 grudnia 2012 r. poz. 1372). Wejdzie w życie 20 lutego 2013 r. Wprowadzana zmiana wpłynie na ograniczenie możliwości dzielenia zamówienia zwłaszcza w przypadku realizacji obiektów budowlanych, gdzie proces

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki: 1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

przekraczać 5 lat; 5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego

Trudniej o tanie działki

bez ograniczeń. W dodatku bez konkurencji ze strony deweloperów, a zatem - po niższych niż obecne cenach. - Samorządy mogłyby wówczas uchwalać plany i dokonywać wtórnej parcelacji, a następnie sprzedawać deweloperom działki na przetargach - wyjaśnia specjalistka. I podkreśla, że takie działanie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 2) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niż

Budimex z najkorzystniejszą ofertę na obwodnicę Bełchatowa, za 118 mln zł netto

;Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 67 w kwietniu

rentownością wielu polskich firm nie pozwala oczekiwać jej spadku – będzie to raczej kontynuacja trendu liczby niewypłacalności" - podkreślono w komunikacie. "Przy niskiej rentowności, a co za tym idzie – ograniczonych możliwościach generowania gotówki z podstawowej działalności

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3. Art. 134. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się. 2. Zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego 4 uchylony przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju 5 wartość

Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne

z zarządem, będzie można unieważnić przetarg na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 lub 7 Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń co do miejsca realizacji danej inwestycji, a zatem możliwe jest wykonanie robót budowlanych na terenie miasta oraz na terenie zarządzanym

Przegląd prasy

ekspertów z wprowadzenia mechanizmu split payment, powodującego zamrożenie płatności z VAT na specjalnych rachunkach --Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt noweli ustawy o przewadze kontraktowej dot. m.in. obrotu produktami rolnymi i spożywczymi --Kilka lat z ograniczonym dostępem do

Przegląd prasy

. --Capital Park sprzedał Eurocentrum w Warszawie na rzecz CPIPG --Indeks WIG20 spadł o 0,42% na zamknięciu w środę --Konkurs na zarząd PGNiG VI kadencji został zakończony bez rozstrzygnięcia --IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę --Famur pracuje nad ograniczeniem rozpoznanych ryzyk w

Akademia Medyczna. Kara za nieprawidłowy przetarg

realizację inwestycji zabiegały także europejskie konsorcja budowlane, m.in. z Austrii i Hiszpanii. - To dowód na to, że w Europie wiedziano o tej inwestycji, a my się z nią nie kryliśmy. Zarzut o ograniczeniu przejrzystości przetargu jest po prostu nieprawdziwy - podkreśla prof. Marek Ziętek, rektor

Budimex: FBSerwis może osiągnąć nawet 1 mld zł przychodów w ciągu 5-7 lat

. Barierą na drodze rozwoju tej spółki, w opinii szefa Budimeksu, może stać się nowelizacja prawa zamówień publicznych, umożliwiająca udzielanie przez samorządy zamówień własnym spółkom komunalnym, z pominięciem trybu przetargu publicznego (tzw. in-house). "To może ograniczyć konkurencję, zwłaszcza

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

podwykonawcami dużych partnerów. Widać też, że cześć firm, pamiętając o kłopotach sprzed kilku lat, w ogóle nie przystępuje do ogłaszanych przetargów, albo składa oferty znacznie wyższe niż budżet, który proponuje inwestor. Rośnie także zadłużenie firm budowlanych w bankach, cześć z nich nie radzi już sobie z

Przegląd prasy

sierpniu 2019 r. wzrosły o 11% r/r do ok. 4,5 mld zł; sprzedaż online stanowi już 10% obrotów Parkiet --Selena FM spodziewa się w tym roku stabilizacji sytuacji na rynku budowlanych zarówno pod względem cen surowców, jak i potencjału wzrostu sprzedaży na kluczowych rynkach Dziennik Gazeta Prawna