przetargi budowlane drogi podwykonawcy

Andrzela Gawrońska-Baran

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

Poznaj proste wskazówki dotyczące mechanizmów działania w przypadku odwróconego obciążenia podatku VAT.

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

publikacji raportu nie obserwujemy w procesach budowlanych ani w łańcuchu dostaw zakłóceń związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi. Niemniej jednak sytuacja ma charakter dynamiczny i nie wykluczamy również trudnych scenariuszy, takich jak m.in. zawieszenie prac na poszczególnych kontraktach budowlanych

Mirbud ma ok. 1,4 mld zł w portfelu na 2017-18, chce dołożyć przetargi z GDDKiA

kontraktów budowlanych w sektorze drogowym: odcinek drogi ekspresowej S-3, odcinek drogi S-5, obwodnica Bolkowa) - umocnienie pozycji konkurencyjnej w sektorze obiektów magazynowych i centrów logistycznych (dalsze rozszerzanie współpracy z Panattoni  Europe i innymi międzynarodowymi deweloperami

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - dodał Niedużak. Wiceminister podkreślił, że ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym - w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln zł będą organizowane w prostszej procedurze

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

doświadczenia będzie dokonywane w drodze świadczenia usług konsultacji". Nie ma tu zatem mowy o tym, że firma B w charakterze podwykonawcy zrealizuje część zamówienia wskazaną przez wykonawcę A jako roboty budowlane i wykończeniowe. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się zamawiający: prosić o

Zwolnienia grupowe w Skanska

Gigant, który w naszym kraju buduje m.in. drogi, mosty i infrastrukturę kolejową, rozpoczął procedurę zwolnień grupowych. Pracę może stracić nawet 1150 osób. Powód? Mniej pozyskanych kontraktów i niższe zyski na realizacji tych już pozyskanych. - Decyzja o zmniejszeniu zatrudnienia wynika z

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

Drogowcy krytykują rządowy pomysł pomocy podwykonawcom

Drogowcy krytykują rządowy pomysł pomocy podwykonawcom

mają przekazywać GDDKiA wykaz wszystkich kooperantów. Rząd chce też, by wykonawca przed podpisaniem umowy na budowę drogi wniósł kwotę równą 3 proc. wartości kontraktu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców. - Mam wątpliwość, czy obowiązek tworzenia takiego odpisu nie stoi w sprzeczności

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

podobnej sytuacji, rząd postanowił skierować do Sejmu projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych. Zgodnie z projektem zamawiający roboty budowlane będzie musiał wiedzieć o wszystkich umowach zawartych przez wykonawcę z podwykonawcami (także podwykonawcami podwykonawców) oraz z dostawcami materiałów i

Przegląd informacji ze spółek

w ramach zadania pn. "Przygotowanie infrastruktury na potrzeby czołgów Leopard", podała spółka. Wynagrodzenie spółki wynosi ok. 20,7 mln zł netto. Konsorcjum firm NDI i NDI Sopot złożyło najtańszą ofertę, wartą 156,17 mln zł, w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S5

Będzie powtórka z fali upadłości firm budowlanych?

Przypomnijmy, że pierwszą falę bankructw spowodował... boom budowlany z początku dekady, który był związany z inwestycjami infrastrukturalnymi na Euro 2012. I to nie dlatego, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przestała płacić wykonawcom. Problem w tym, że ci albo przeliczyli

Zalando Lounge uruchomi centrum logistyczne w Olsztynku na początku 2019 r.

komercyjnych w całej Europie i Ameryce Północnej, podano w informacji.  „Obiekt będzie zarządzany przez zewnętrznego podwykonawcę, odpowiedzialnego za nadzorowanie procesu zatrudnienia ponad 500 pracowników w środkowej fazie inwestycji. Zostanie on wybrany w drodze przetargu. Rozpoczęcie

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

bazach przybywały setki nowych dłużników. Firmy budowlane tylko w jednym miesiącu przyczyniły się do bankructwa 13 dostawców oraz podwykonawców. W I kw. produkcja budowlano-montażowa była większa o 26,1% niż w tym samym okresie ub.r., wynika z danych GUS. Dla porównania, w całym 2017 r. wzrosła o 12,1

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

ceny. Dzięki temu urzędnicy mają uniknąć dziesiątek zapytań, protestów i skarg - wszystko to obecnie powoduje opóźnienia. W Polsce średni czas od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy przy dużych kontraktach (budowa drogi, kompleksowy remont, kupno autobusów itp.) to 14 miesięcy. Śmielej będzie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

przekraczać 5 lat; 5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

A4 nie przyspieszy. GDDKiA rozpisze nowy przetarg

A4 nie przyspieszy. GDDKiA rozpisze nowy przetarg

niej ani podwykonawcy, ani dostawcy. Nadzieja na ukończenie fragmentu drogi zgodnie z planem wróciła w kwietniu, kiedy GDDKiA ogłosiła koniec problemów przy budowie tego fragmentu drogi, informując, że trudności wykonawcy zostały rozwiązane. To nie pierwszy odcinek autostrady A4, który zostanie oddany

Budimex: Lekki wzrost dynamiki sprzedaży w 2016 i intensyfikacja prac w 2017-18

intensyfikację prac budowlanych przewidujemy w latach 2017-2018. Już dziś można jednak zauważyć pierwsze symptomy wzrostu cen materiałów i usług podwykonawców. Aby utrzymać rentowność, staramy się kontraktować kluczowe zasoby niezbędne do realizacji kontraktów na pierwszych etapach prac. Nasze plany w zakresie

Drogi dla śledczych

protestów firm, które skarżą się, że nie dostały milionów złotych za prace przy budowie dróg od ich wykonawców wybranych w przetargach przez GDDKiA. Premier Donald Tusk, odnosząc się do wniosku PiS, powiedział: - Nie mamy powodu, aby obawiać się tego typu procedury, ale mam wrażenie, że raczej tutaj po raz

Deloitte: Koniec kryzysu w budowlance. Firmy zatrudniają, mniej bankructw

spodziewać się dopiero od 2017 roku - prognozuje Maciej Krasoń, partner w dziale audytu Deloitte. Dlaczego akurat wtedy? Bo dopiero po mniej więcej dwóch latach od ogłoszeniu przetargu zwycięzcy wkraczają na plac budowy. A właśnie teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK zaczynają

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Procedura Roczna Informacja o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych w 2015 roku przekazywana jest Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej pory wybór koncesjonariusza odbywał się jedynie w drodze negocjacji), - 

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

;koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej pory wybór koncesjonariusza odbywał się jedynie w drodze negocjacji), - 

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie 2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się: 1) dla robót budowlanych

Przegląd informacji ze spółek

Infrastruktura Południe sp. z o.o. (podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Strabag części prac w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie", podała spółka. ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w

Zabrakło pieniędzy na poprawę dróg wokół galerii Korona

zostanie kolejny przetarg. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, pozostanie tylko czekać. - Być może pieniądze, którymi dysponujemy, nie są atrakcyjne dla wykonawców, ale sytuacja na rynku budowlanym jest dynamiczna. Za pół roku, rok może się okazać, że firmy będą o nią walczyć - mówi rzecznik MZD. Uspokaja, że

Była zmowa na A4? "Chciałem te pokoje wynająć wspólnie"

zamykają definitywnie śledztwa w sprawie zmów cenowych przy przetargach drogowych. Pod ich lupą są kolejne podkarpackie odcinki A4, a także fragmenty drogi ekspresowej S19.

Przetargi to wyścig szczurów

Dyrekcji Dróg i Autostrad "w oparciu" o FIDIC, czyli wzór umowy stosowany w Europie Zachodniej. Wszystkie ryzyka typu wzrost cen asfaltu, cementu czy paliwa przeniesione są na firmę, która wygrała przetarg. Cena za wybudowanie obiektu jest ryczałtowa, czyli nie może ulec zmianie. Marek

Park naukowo-technologiczny odebrany. 18 mln kary dla Polbudu

Od kilku miesięcy trwała procedura odbiorowa, a w poniedziałek powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie zespołu budynków Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Teraz jest jeszcze 14 dni na uprawomocnienie się tej decyzji. Oprócz dróg i stadionu to jedna z

Drogi w budowie i w planach, przetargi, zagadkowe opłaty. Co czeka następcę Bieńkowskiej?

priorytetów inwestycji w drogi szybkiego ruchu, ograniczając przy tym wydatki planowane na ich budowę w tym i w przyszłym roku. Według ostatnich planów rządu do końca tego roku GDDKiA może rozpisać przetargi już na budowę 57 km autostrady A1 spod Katowic do Częstochowy, a także 1 350 km dróg ekspresowych i

Przegląd prasy

opłacać, bo liczba takich samochodów na drogach jest zbyt mała --Po 2 listopada Kapsch pozostanie podwykonawcą w administrowaniu systemem poboru myta Parkiet --Spółki nawozowe spodziewają się dalszych wzrostów cen swoich produktów w kolejnych kwartałach, ale sytuacja branży pozostaje trudna Puls

GDDKiA: Wybór oferty na odcinek obwodnicy Warszawy zgodny z prawem

technologia realizacji inwestycji, umowy z podwykonawcami, umowy na dostawę materiałów budowlanych i dostępny sprzęt, podała GDDKiA. Dyrekcja odmówiła odwołującym się firmom zapoznania się z wyjaśnieniami złożonymi przez pozostałych uczestników postępowania, w związku z tym, że wszyscy wykonawcy ubiegający

Zmowa na A4 w sądzie. Zeznawał drogowiec, który odmówił ustawienia przetargu

Ważny dzień w precedensowym procesie o zmowę przy przetargach na dwa odcinki drogi ekspresowej S8 i kawałek autostrady A4. Wczoraj przed stołecznym sądem zeznawał Zygmunt P., wieloletni szef spółki Mosty - Łódź, specjalizującej się w budowie mostów i wiaduktów. To polska firma sprywatyzowana po

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia

Są duże inwestycje, nie ma pracy dla radomian. Dlaczego?

ekspresowej "siódemki" między Radomiem a Skarżyskiem-Kamienną, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad niedługo rozstrzygnie przetarg na budowę obwodnicy zachodniej Radomia. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetargi na budowę wiaduktów nad torami na ul. Żółkiewskiego i na

Miliardowe straty firm budowlanych. Giganci w tarapatach

To nie tylko kłopot PBG (1,6 mld zł straty za drugi kwartał) i Polimexu (388 mln zł). To także problem: * banków - dały ok. 60 mld zł kredytów i poręczeń dla firm budowlanych, * funduszy inwestycyjnych - lokowały pieniądze w budowlanych obligacjach, * podwykonawców - czekają na pieniądze za

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 28,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Budrex-Kobi – spółka zależna Unibepu – podpisała z Polaqua aneks zwiększający zakres prac budowlanych wykonywanych w charakterze podwykonawcy na

Strabag: Propozycje rządu ws dróg cieszą, obiekcje są w kwestiach środowiskowych

. Zakładał on m.in. 29 mld zł oszczędności dzięki proponowanym zmianom w przetargach i innym optymalizacjom kosztowym, pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie budowy dróg dzięki podwyższeniu opłaty paliwowej i zwiększeniu wpływów z opłaty elektronicznej viaTOLL oraz przeniesienie części kosztów - w

Przebudowa DK1 w Tychach może zostać wstrzymana. Wykonawca w tarapatach

m.in. fundamentów pod wiadukt kolejowy na wysokości straży pożarnej oraz drogi serwisowej pomiędzy ulicami Modrzewskiego a Niepodległości. Ekipy nie pracowały do godz. 20, jak obiecywano, nie udało się także zwiększyć liczby podwykonawców. Co się stało? Niestety, Polimex-Mostostal, jedna z największych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub

Ankieta ING: Tańsze nie zawsze oznacza lepsze

powodowało to ostry sprzeciw inwestora-zleceniodawcy. Tak więc ceną za przejrzystość przetargów (i unikanie podejrzeń o korupcję) jest niska jakość wykonywanych robót. Koszty mogą się kumulować w przyszłości, bo jeżeli ważne inwestycje publiczne (np. drogi) nie zostaną wykonane rzetelnie dzisiaj, to

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

podwykonawcami dużych partnerów. Widać też, że cześć firm, pamiętając o kłopotach sprzed kilku lat, w ogóle nie przystępuje do ogłaszanych przetargów, albo składa oferty znacznie wyższe niż budżet, który proponuje inwestor. Rośnie także zadłużenie firm budowlanych w bankach, cześć z nich nie radzi już sobie z

Dżuma autostradowa, czyli chory system budowy dróg zbiera żniwo

wiedziało, że Polsce brakuje dróg i stadionów. - Po ogłoszeniu decyzji inwestorzy zaczęli bić brawo i wstali z miejsc. Zaraz potem rzucili się do składania zleceń - mówił "Gazecie" na gorąco makler Michał Kubas z Domu Maklerskiego IDM. Wiara w tłuste lata dla branży budowlanej była wszechmocna

Polscy przedsiębiorcy budowlani są wściekli

, że mający duże doświadczenie w budowaniu obiektów sportowych konkurenci zepchną naszych do roli gorzej opłacanych podwykonawców. Pracodawcom marzy się, że w Polsce będzie podobnie jak w Hiszpanii, gdzie obce firmy nie miały szans na wygraną w dużych przetargach. Dzięki temu hiszpańskie firmy

Firmy kłócą się, ile kosztuje remont ulicy

wyliczeń miejskich urzędników. - Doprawdy nie wiem, jak Strabag to wyliczył. Pomijam już ceny materiałów budowlanych i robocizny, ale wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną tej inwestycji to znacznie wyższy koszt. Ulica przebiega po terenach wodonośnych. Woda ze wzgórz, które droga przecina, spływa do

Budowa na pół gwizdka

projektów. - Wartości ofert wykonawczych sprzed dwóch lat były na poziomie 7-10 proc. wyższym niż obecnie - mówi Wojciech Szweda kierownik Działu Zarządzania Kosztami i Przetargami Tebodin SAP-Projekt. - Jednak porównując oferty sprzed roku, czyli piku budowlanego, do obecnie kształtujących się, to różnica

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

. Art. 91b. 1. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 1. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej

Kto buduje polskie drogi?

przez zagraniczną konkurencję. Już nie tylko Niemcy, Austriacy, Hiszpanie czy Portugalczycy budują polskie drogi. Coraz odważniej do przetargów stają przedsiębiorstwa zza wschodniej granicy, np. z Litwy. Rodzime przedsiębiorstwa budowlane coraz ostrzej muszą walczyć o intratne kontrakty

Pieniądze leżą w przetargach

opracował dla nas UZP na podstawie ogłoszeń o wynikach przetargów zamieszczonych w Biuletynie, aż osiem firm z pierwszej dziesiątki to firmy budowlane. Wśród nich siedem to potentaci specjalizujący się w robotach drogowych. Np. ubiegłorocznym liderem rynku zamówień publicznych został koncern Skanska, który

W budownictwie jest boom, ale też są problemy

spore doświadczenie w realizacji wielu inwestycji. Tymczasem często sprowadzani jesteśmy do roli podwykonawców. Zyska też branża stalowa W opinii przedstawicieli firm hutniczych boom w sektorze budowlanym niesie wiele korzyści dla branży hutniczej. Firmy hutnicze i kooperujące z hutnictwem starają się

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

decydujące znaczenie mają koszty dostaw materiałów czy produktów, a nie koszty pracy (w sporym zakresie - także w przetargach na roboty budowlane). Wykonawcy mogą zatem próbować utrzymać obniżone ceny, na przykład zwiększając wartość roboczogodziny do poziomu wymaganej stawki, a jednocześnie obniżając koszty

Dlaczego w Polsce firmy padają jak muchy?

przed rokiem. Najwięcej głośnych bankructw jest w branży budowlanej. Pociągają one też za sobą firmy kooperujące, np. dostarczające kruszyw czy wyrobów z tworzyw sztucznych. Najbardziej spektakularna jest lista ofiar budowy dróg. Bankrutują, bo wzięli udział w wojnie cenowej w przetargach na budowę

Kryzys sobie wmówiliśmy.

-stanowiskową oborę dla Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Sycewicach. Zarobiliśmy wielkie pieniądze. Później założyłem Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane "Nickel". Na start miałem 20 tys. dolarów. Kupiłem wywrotkę rolniczą IFA 60 i na przetargu koparko-ładowarkę Ostrówek. Ja usiadłem za kierownicą

"Dziennik Gazeta Prawna": Firmy budowlane notują straty

przetargów, inne oczekiwały na kontrakty jako podwykonawcy dużych przedsiębiorstw. "Dziennik Gazeta Prawna" wylicza, że z powodu zamrożenia inwestycji budowlanych wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków i opłat koncesyjnych mogą spaść o 3 - 5 mld złotych. Gazeta dodaje, że może wzrosnąć także