przetargach przyczyną

Andrzela Gawrońska-Baran

Braki formalne a wykluczenie z przetargu

Braki formalne a wykluczenie z przetargu

Braki formalne mogą być przyczyną wykluczenia wykonawcy z przetargu. Nasz prawnik radzi jak prawidłowo przygotować ofertę przetargową, jakie złożyć dokumenty i na co zwracać szczególną uwagę.

Francja ostrzega Macierewicza przed zerwaniem przetargu na caracale

- Jeśli przetarg zostanie unieważniony z przyczyn politycznych, będzie to wymagało odpowiedzi politycznej - powiedział ?Wyborczej? wysoki urzędnik francuskiego MON.

Czemu branża budowlana w Polsce ma takie kłopoty? [INFOGRAFIKA]

Zatory płatnicze, źle skonstruowane przetargi, a może przyczyny są inne? Czemu upadłość ogłosiła znana spółka PBG, a eksperci wieszczą, że inne firmy z branży budowlanej wkrótce mogą podzielić jej los? Odpowiedzi szukaj w naszej infografice

Nextbike zrezygnowało ze złożenia oferty na system rowerów miejskich w Warszawie

spółka. Nextbike Polska zapewniło w specjalnym oświadczeniu, że przyczyną niezłożenia oferty nie jest sytuacja finansowa spółki. "Nextbike Polska, zgodnie z decyzją sądu przechodzi obecnie restrukturyzację, co nie wpływa na zdolność do startowania w przetargach ani na bieżące funkcjonowanie

GetBack wygrał przetarg banku na zakup portfeli wierzytelności

unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Emitent poinformuje osobnym raportem o innych istotnych zdarzeniach związanych z przetargiem, wskazano także. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r

Oferta JW Construction warta 44,1 mln zł najwyższa w przetargu PKO BP

sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych i finansowych, podano także. J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów

Spółka zależna GetBack wygrała przetarg na zakup wierzytelności wart. 1,2 mld zł

dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zgodnie z warunkami przetargu nabycie wierzytelności nastąpi po uzgodnieniu ostatecznych postanowień umowy, przy czym bank może nie przystąpić do jej zawarcia bez podawania przyczyn" - czytamy w komunikacie

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć,gdy nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z

Beskid Media unieważnił przetarg, w którym najkorzystniejsza była oferta Wasko

Bielski część B, podało Wasko. "Unieważnienie przetargu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Zarząd emitenta w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 09 sierpnia 2017 r. poinformował o wyborze Wasko jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez zamawiającego, o którym mowa w

Spółka zależna GetBack kupi wierzytelności bankowe o wartości nom. 0,6 mld zł

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,6 mld zł, poinformowała spółka. "Cena zaoferowana przez podmiot zależny

Torpol: PLK unieważniły aukcję, w której oferta spółki była najwyżej oceniona

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły z powodów technicznych aukcję elektroniczną w ramach przetargu na prace na linii kolejowej E59, odcinku Choszczno - Stargard, podał Torpol, którego oferta, warta 546 mln zł brutto, otrzymała najwyższą liczbę punktów

UOKiK: Brak konkurencji, stawki przetwarz. odpadów podniosły ceny odbioru śmieci

(32 zł za odpady segregowane i 65 lub 63 za niesegregowane). Najniższe stawki są w Białymstoku (5 i 11 zł) oraz Stalowej Woli (6 i 12 zł)" - czytamy dalej. W skali całego kraju jako najczęstszą przyczynę podwyżek gminy podawały wyższą cenę zwycięzcy przetargu na odbiór odpadów, co ma związek ze

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Z uwagi na  przedłużającą się ocenę projektu związaną z możliwym otrzymaniem dofinansowania, składanie ofert przedłużono do końca maja bieżącego roku. W związku z informacją o uzyskaniu dofinansowania chcemy teraz

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu. Wskazany pogląd nie ma jednak charakteru bezwzględnie obowiązującego. Wyjątek dotyczący konsorcjum . Z literalnego brzmienia art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, iż wskazany przepis może być  zastosowany tylko

Konsorcjum ZUE wycofało się z realizacji linii tramwajowej w Krakowie

Krakowie z przyczyn niezależnych od spółki ZUE, podało ZUE.  "Zarząd ZUE informuje, iż w dniu 22 lutego 2017 r. minął 90-dniowy termin związania ofertą w przetargu. W związku z powyższym w pierwotnie ustalonym przez strony terminie nie doszło do wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu oraz

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

dwóch tygodni bez podania przyczyny. Jak jednak ocenić, czy dany zakup miał charakter zawodowy, czy też nie? Wyznacznikiem jest PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli sklepy internetowe nie zaktualizują swoich regulaminów i

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

Informacje o odrzuceniu oferty przetargowej

Pytanie: Czy opisując powody odrzucenia oferty , wskazuję przyczynę oraz podstawę prawną tej czynności i upubliczniam je w zawiadomieniu o wynikach postępowania? A może nie podaję takich informacji do publicznej wiadomości? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W myśl

PKP PLK wydały w ramach KPK ok. 9,1 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) wydały w ramach realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. (KPK) niecałe 9,1 mld zł w 2018 r. wobec planowanych ok. 10 mld zł, poinformował prezes Ireneusz Merchel. Według niego, przyczyną było przede wszystkim zejście

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

terminu związania ofertą. Niezłożenie aktualnego dokumentu z ZUS nie stanowi w tym przypadku podstawy zatrzymania wadium. Oferta wykonawca podlega bowiem odrzuceniu także z innych przyczyn. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wykluczenie wykonawcy z przetargu Artykuł 24 ust. 1 i 2

Przetarg na Piwnicę unieważniony. Zwycięzca grozi sądem

Przetarg na Piwnicę unieważniony. Zwycięzca grozi sądem

;przetargu wcześniej, skoro ogłoszenie o przetargu widniało w urzędzie miejskim ponad trzydzieści dni? - pyta Majchrowski. - Będę się odwoływał od tej decyzji. Poproszę też pana prezydenta o to, żeby mi wyjaśnił, z jakich to "ważnych przyczyn" unieważnił przetarg. Moi prawnicy wysłali też do firmy

Drugi przetarg na usługi kolejowe na Podkarpaciu w 2015 roku

Drugi przetarg na usługi kolejowe na Podkarpaciu w 2015 roku

W pierwszym przetargu oferta PR wynosiła ponad 53 mln zł, wobec 42 mln zł, którymi dysponuje zarząd. - Chcielibyśmy przeznaczyć na ten cel więcej pieniędzy, ale nie mamy. Powodem jest zmniejszenie przez rząd tzw. janosikowego - poinformował Tomasz Leyko, rzecznik urzędu marszałkowskiego. Chodzi o

OBWIESZCZENIE

przyczyn,   b) unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,   c) niedokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny,   2. W przypadkach określonych w ust.1 wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni - bez odsetek na wskazany przez oferentów w treści oferty rachunek bankowy.  

Przegląd prasy

i INNC mają zgodę UOKiK ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy --MF zaoferuje obligacje o wartości 4-6 mld zł na przetargu w czwartek --KNF nałożyła kary na dwie spółki i J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa --Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydowali o 1,3 zł dywidendy na akcję --Dochody

Instytut Biznesu apeluje o ponowne przeprowadzenie postępowania na śmigłowce

. 15 mld zł). Rozstrzygnięcie przetargu będzie miało wieloletnie konsekwencje dla polskiej armii i firm reprezentujących przemysł lotniczy. "Liczne wątpliwości dotyczą przyczyn wykluczenia z dalszego postępowania dwóch firmy – PZL Mielec i PZL Świdnik, które kosztem kilkusetmilionowych

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

niemożliwością podpisania umowy z zamawiającym. Konsekwencją tego będzie zatrzymanie wadium przez zamawiającego na podstawie przesłanki, zgodnie z którą 'zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy'" - czytamy w komunikacie. Złożenie

Przegląd prasy

WIG20 spadł o 0,28% na zamknięciu we wtorek --Konsorcjum Stali miało wstępnie 3,95 mln zł jednostkowego zysku netto w I półr. --ZA Puławy wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu w przetargu na budowę bloku energ. --Polwax miał wstępnie 4,96 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r. --PSE uruchomiły

mDM podniósł rekomendację Asseco Poland do 'trzymaj', wycena w dół do 44 zł

wyniósł 44,54 zł. We wtorek na zamknięciu kurs wyniósł 48,5 zł. "Wyniki za II kw. 2017 wypadły słabo, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zysk EBITDA wyniósł 222,3 mln zł, co oznacza 10% spadku r/r. Zysk netto wyniósł z kolei 52,4 mln zł i był niższy r/r o 32%. Przyczyną jest głównie słabość podmiotu

GPM Vindexus oczekuje wzrostu zysku w kolejnych kw., modyfikuje model windykacji

upadłości konsumentów. Zgodnie z nowymi przepisami na etapie wniosku o ogłoszenie upadłości sąd nie będzie badał przyczyn upadłości konsumenckiej. Upadłość będzie następować automatycznie, a przyczyny będą brane pod uwagę dopiero przy ustalaniu harmonogramu spłat. To duża zmiana, która nie będzie miała

Welconomy: Rząd stawia na inwestycje, innowacje; przedsiębiorcy wciąż sceptyczni

który cierpi polska gospodarka. Jego zdaniem, będzie on negatywnie wpływać na tempo wzrostu gospodarczego. "Być może mamy ostatni rok, gdy wzrost sięgnie 5-6%, później z przyczyn demograficznych może to okazać się niemożliwe. W tej sytuacji dźwignią powinna stać się technologia, produkcja wysoko

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania

Związki zawodowe: W PZL-Świdnik do zwolnienia 800 pracowników

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Pracę w PZL-Świdnik może stracić co najmniej 800 osób w ciągu najbliższych 3 lat, poinformował Andrzej Słotwiński, przedstawiciel załogi w radzie nadzorczej PZL-Świdnik. To efekt przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla wojska, w którym MON odrzucił

Czy będzie łatwiej o unijną dotację? Dobra wiadomość dla przedsiębiorców - UE zmienia zasady

trzeba stosować zasady konkurencyjności. Przed zmianą wytycznych było tak, że gdy w procesie przetargowym nie wpłynęła żadna oferta albo z różnych przyczyn zamawiający musiał je odrzucić (bo np. wpłynęła po terminie albo nie spełniała warunków technicznych), przetarg trzeba było powtórzyć. Teraz nie

Termin realizacji musi być adekwatny do zakresu przedmiotu zamówienia

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia sformułowane w sposób niedookreślony czy też niespójny naruszają art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , zniechęcają także wykonawców do uczestnictwa w takim przetargu i ubiegania się o zamówienie. Odnosi się

Idą zmiany w przepisach o przetargach. Koniec zmów?

Prawdopodobnie w najbliższy wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji Prawa zamówień publicznych, dzięki której zamawiający roboty budowlane będą mogli żądać od firm startujących w przetargu podania ich potencjalnych podwykonawców. Ma to zapobiec zmowom, o których istnieniu prokuratura jest

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

oferty przetargowe , nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu treści złożonych ofert. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Publikacji Unii Europejskiej, nie zawierały ograniczeń w tym zakresie. Znajdź przetarg dla swojej firmy Wzór formularzy Zmiana powyższego stanu faktycznego nastąpiła z wejściem w życie wzorów standardowych formularzy, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 

Przedsiębiorcy: czujemy się oszukani przez państwo. ZUS każe płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł!

. Wchodzi ograniczenie: jeśli wygrałeś przetarg np. na ochronę budynku, ale nie przewidziałeś, że płaca minimalna będzie rosnąć, nie możesz już waloryzować kontraktu. Firmy miały podpisane umowy na 2, 3, a niektóre na 4 lata, a wynagrodzenia rosły średnio o 5 proc. rocznie. Do tego w zamówieniach

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

Wyborcza zapytała resorty z listy "S" o przyczyny tak niskich stawek. Z piętnastu ministerstw zdecydowały się odpowiedzieć cztery. Resort nauki (5,50-6 zł, umowy cywilnoprawne) odpowiada, że obecnie trwa nowy przetarg, w którym zawarto wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Resort

Po wypadku Dutkiewicza. Urząd chce tylko nissana?

Prezydent Dutkiewicz służbowy samochód skasował w połowie kwietnia, wjeżdżając nim pod tramwaj. Urzędnicy chcą odzyskać z ubezpieczenia pojazdu 140 tys. zł, ale zanim to nastąpi, ogłosili przetarg na nowe auto. Ma być siedmioosobowe z przestrzenią na bagaż i rozkładanym oparciem fotela pasażera z

Zalando Lounge uruchomi centrum logistyczne w Olsztynku na początku 2019 r.

komercyjnych w całej Europie i Ameryce Północnej, podano w informacji.  „Obiekt będzie zarządzany przez zewnętrznego podwykonawcę, odpowiedzialnego za nadzorowanie procesu zatrudnienia ponad 500 pracowników w środkowej fazie inwestycji. Zostanie on wybrany w drodze przetargu. Rozpoczęcie

Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego

Pytanie: Najwyżej oceniony w przetargu wykonawca spóźnił się o jeden dzień z uzupełnieniem dokumentów zarówno z art. 26 ust. 2 jak i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wyznaczono mu termin na 31 lipca, natomiast dokumenty dotarły do nas 1 sierpnia. Postępowanie nie jest rozstrzygnięte. Czy ofertę

Uzasadnienie odrzucenia oferty

. Wskazany powyżej obowiązek został nałożony na zamawiający przez Ustawodawcę postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp . Wobec wymogu nałożonego wyżej wskazanym przepisem oraz doniosłością czynności polegającej na odrzuceniu oferty złożonej w przetargu, uzasadnienie decyzji podjętej przez

Przetargi to wyścig szczurów

Wojciech Matusiak: Czy to stosowanie kryterium najniższej ceny w przetargach na budowę autostrad jest przyczyną bankructw firm? Marek Michałowski *: Kryterium ceny przy wyłanianiu wykonawców w przetargach publicznych jest stosowane prawie wszędzie na świecie. Nic lepszego do tej pory nie wymyślono

Dyrektor poleci, ale nie do Warszawy, tylko do domu

Władysław Korcz pracuje w urzędzie na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Do jego obowiązków należy m.in. przeprowadzanie i nadzorowanie przetargów. Jednym z ostatnich zadań Korcza był konkurs na przewoźnika, który miał latać z Babimostu do stolicy. Wszystko

InPost: CUW unieważnił postępowanie na usługi pocztowe dla administracji publ.

przedmiotowego postępowania" - czytamy w komunikacie. Według CUW, z uwagi na przedłużający się czas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie usługi stało się niemożliwe do wykonania, co stało się przyczyną unieważnienia postępowania, podano także. Pod koniec maja InPost

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

;zleceniobiorcę” – jak najbardziej. Wreszcie: podczas gdy rząd poszukuje możliwości odwrócenia piramidy demograficznej – resort rodziny i pracy rozpisał niedawno przetarg na badanie, które ma stwierdzić, dlaczego polskie kobiety nie chcą rodzić dzieci – z badań wynika, że to właśnie

Po ile działka na Szerokim? Ratusz sprzedaje grunty

w ciągu pięciu. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Jego wysokość zależy od ceny działki. Licytacja odbędzie się 22 czerwca. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie jednak prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wykaz wszystkich nieruchomości, które idą pod młotek można

Jedna oferta na strefę kibica w Białymstoku. Ale czy dobra?

Do wtorku (15.05) urzędnicy czekali na oferty związane z dzierżawą blisko 4,5 tys. mkw. w centrum miasta na urządzenie tak zwanej strefy kibica. W pierwszym przetargu nie było chętnych, drugi musiał być odwołany z przyczyn proceduralnych, ponieważ wadium od jedynego zainteresowanego wpłynęło za

Kolejne opóźnienia na S69? To, niestety, możliwe

Jak podaje portal, przyczyną wycofania się Mota-Engil Central Europe SA z Krakowa ma być kiepski stan techniczny wykonanych w ciągu drogi wiaduktów i mostów. - To dla nas dramatyczna wiadomość. Wielu mieszkańców naszej gminy już od pięciu lat mieszka na placu budowy i spodziewali się, że ich

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich

Wartość kontraktu na zakup śmigłowców dla Wojska Polskiego to 13,35 mld zł

oferty offsetowe PZL Mielec i PZL Świdnik zostały odrzucone wraz z ofertą przetargową z przyczyn formalnych. Zakup śmigłowców wielozadaniowych jest jednym z największych postępowań w ramach programu modernizacji polskiej armii. Jego wartość szacuje się na ponad 10 mld zł. Do przetargu przystąpiły

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

Art. 99. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Art. 100. 1. Umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż

Do biblioteki na kawę, a może na sushi

Biblioteki Publicznej. Pozwolenie uzyskano kilka tygodni temu i biblioteka ogłosiła przetarg. - Wpłynęło dziewięć ofert. Jednak z przyczyn formalnych musieliśmy przetarg unieważnić. Ogłosiliśmy więc nowy przetarg i w poniedziałek otworzone zostaną oferty - mówi Kampa. Dyrektor MBP zaznacza, że w pierwszym

Zysk netto Herkulesa spadł r/r do 2,79 mln zł w III kw. 2016 r.

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,25 mln zł w porównaniu z 112,48 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spadły o 17% r/r. "Zasadniczą przyczyną takiego stanu jest zmiana polityki rządowej w stosunku do odnawialnych źródeł energii i zatrzymanie inwestycji

Rząd szuka inwestora dla kolejnej kopalni. Ale to fikcyjny przetarg?

Makoszowy, ogłosiła przetarg na ich sprzedaż. To teoretycznie mogłoby ją uratować przed zapowiadaną likwidacją. Gwarancje znalezienia inwestora dał jeszcze poprzedni rząd PO-PSL. Wzorem kopalni Brzeszcze (kupiła ją energetyczna spółka Tauron) miały zostać sprzedane i ocalone od likwidacji. Obietnice

Deloitte: Koniec kryzysu w budowlance. Firmy zatrudniają, mniej bankructw

stadionów, ale czasami kosztem wielu przedsiębiorstw budowlanych, które realizowały te inwestycje. - Przyczyną była ogromna konkurencja i wynikająca z niej wojna cenowa. Doprowadziło to do znacznego obniżenia cen w przetargach - ocenia Krasoń. Jego zdaniem problem ten nadal doskwiera branży budowlanej

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

trzeba na odmienne podstawy przeprowadzanych procedur. W przypadku, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość lokalu, jaką uzyskała w przetargu. Co ważne, przyczyną zorganizowania przetargu wcale nie musi być zadłużenie, niekiedy bowiem

Wykluczenie wykonawcy z powodu wcześniejszego rozwiązania z nim umowy

Pytanie Czy wykonawcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego, z którym zgodnie z obowiązującą umową rozwiązano umowę w trybie natychmiastowym z powodu dostarczania warzyw i owoców złej jakości, można wykluczyć z ponownie prowadzonego postępowania w drodze przetargu nieograniczonego

Trójkąt bermudzki niesprzedany

te działki, zarówno pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz firmy, jak i osoby fizyczne, ale od niektórych słyszeliśmy, że gdyby mogły zapłacić pieniądze w przyszłym roku, to wtedy przystąpiłyby do przetargu. To były jednak luźne rozmowy, nie wiem, jaka jest przyczyna tego, że nikt się nie zgłosił

Grupa Jaguar wprowadziła do sprzedaży 4 domy na Pomorzu, planuje 10 kolejnych

. "Inwestycja „Sznurki" przesunęła nam się o ponad rok, a przyczyną tego była strona formalno-projektowa. Budowa została całkowicie sfinansowana ze środków własnych, więc każdy wpływ ze sprzedaży bezpośrednio powiększy nasze środki obrotowe" - powiedział członek zarządu Jacek

Umowa z wykonawcą S69 zerwana. Ogłoszono nowy przetarg

56,3 proc. dla robót drogowych i 76 proc. dla prac mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad straciła wreszcie cierpliwość i ogłosiła w czwartek, że wypowiedziała umowę z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. - Stało się to konieczne z uwagi na notoryczne uchylanie się wykonawcy od

Przetarg na Rwańską 13 unieważniony

właścicielem kamienicy dzięki decyzji sądu z 2005 r.). Pod koniec sierpnia zapadł niekorzystny dla miasta wyrok. Sąd uchylił poprzednią decyzję, tłumacząc, że podjął ją, bo nie znał wszystkich okoliczności. Teraz miasto unieważniło przetarg. "Bezpośrednią przyczyną unieważnienia przetargu jest wyrok Sądu

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

Pytanie Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit

Przegląd informacji ze spółek

przy ulicy Mińskiej w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to 36,5 mln zł netto. Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Ustawa nie konkretyzuje przyczyn odrzucenia oferty, dlatego będziesz mógł skorzystać z tej możliwości. Mogłeś zastosować ten tryb już po Twoim pierwszym nieudanym przetargu

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

uzasadniać. Eksperci od rynku pracy sugerują więc, aby we wniosku podać przyczynę ubiegania się o urlop. Wskazanie na skomplikowaną sytuację rodzinną, chorobę w rodzinie czy chęć wyjazdu zagranicznego w celu podszkolenia języka mogą przekonać naszego przełożonego do podpisania wniosku. Wymień piec i okna za

Airbus przygotowuje produkcję następcy śmigłowca wybranego przez Polskę

wprowadzony na rynek "na początku następnej dekady". "X6 nadchodzi, bo H225 odniósł ogromny sukces, zarówno na rynkach komercyjnych i wojskowych, więc musi być plan sukcesji" - podkreślił wiceprezes. Wojskowy wariant M niedawno został wybrany przez Polskę w przetargu na 50 maszyn, a

Przegląd informacji ze spółek

Szczepanik, który nie podał przyczyn swojej decyzji.  Euro Styl z Grupy Dom Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie inwestycji Polanki Apartamenty w Gdańsku Oliwie, podała spółka. Rada nadzorcza PZU Życie powołała Małgorzatę Kot w skład zarządu spółki, podał PZU.  Gremi

Przetarg na Muzeum Żydów oprotestowany

wykluczenia aż czterech konkurentów. To zablokowało przetarg na dwa miesiące. Paweł Barański, dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta jest oburzony postępowaniem Warbudu. - Składając protest firma wykazała się taką chciwością, jaka była przyczyną obecnego kryzysu finansowego. Marzy mi się nowelizacja

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

aspektów. Do najważniejszych należał wymóg przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, jak również termin i wartość ich udzielenia.           Zgodnie z obowiązującym przed nowelizacją PZP przepisem art

No i pozamiatane. Sprzątanie droższe o 2,6 mln zł

Chodzi o duży przetarg na sprzątanie w latach 2012 i 2013 terenów zielonych i gruntów należących do budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, a także klatek schodowych we wszystkich miejskich budynkach Poznania. W grę wchodzi więc około miliona metrów kwadratowych podłóg, trawników i

Klątwa nad Dominantą. Nikt nie chce wynająć lokali

Od 2007 r., od kiedy Dominanta została otwarta, miasto bezskutecznie próbuje się wydzierżawić lokale. Do tej pory tylko raz się udało. Pod rondem św. Jerzego pub i kawiarnię prowadzi Robert Pietrzak. Co jest przyczyną braku zainteresowania? - Miasto zrobiło przejście podziemne, a inwestor opóźnia

Przegląd prasy

Berlinie chce postawić dziewięć budynków ze 120 mieszkaniami Gazeta Wyborcza --Niskie ceny żywności na światowych rynkach i rosyjskie embargo to możliwe przyczyny spadku eksportu naszych produktów rolniczych w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. ISBnews --MR: 16 miast otrzymało 2,15 mld zł

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

, które dopiero zaczynają działalność. Przeciągające się rozmowy lub negocjacje są przyczyną dodatkowych kosztów" - podkreślił współautor publikacji Przemysław Chojecki. Eksperci zwracają też uwagę na konieczność stosowania prawa zamówień publicznych w taki sposób, aby służyło ono innowacji oraz

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

Pytanie Czasami dokumentacja projektowa jest tak obszerna, że technicznie nie przyjmują jej serwery. Czy w siwz jest możliwość zamieszczenia informacji, że dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie zamawiającego, gdyż z przyczyn technicznych brak jest możliwości zamieszczenia jej na

Prezes ZUS podał się do dymisji. Długa lista zastrzeżeń

mobbing w ZUS oraz o kontrolach w Zakładzie przeprowadzanych przez NIK, CBA i kancelarię premiera. Kolejne instytucje państwowe wytykały Zakładowi małe i większe błędy, a nawet łamanie prawa. Zwłaszcza w sprawie przetargów, których warunki często premiowały jednego oferenta kosztem pozostałych. ZUS

Zamówienie dodatkowe

podstawowego . Roboty te były nie do przewidzenia na etapie zamówienia podstawowego w przetargu nieograniczonym (protokół konieczności wraz z opinią inspektora nadzoru inwestorskiego). Roboty polegają na: wykonaniu wzmocnienia wybranych słupów konstrukcyjnych na kondygnacji - w budynku. Opis sytuacji: W

Fundusze unijne płyną powoli. Podpisujemy umowy, ale pieniędzy nie widać

wypłacanych pieniędzy w porównywalnych okresach jest o 60 proc. niższa. W gospodarce efektów podpisanych umów cały czas jeszcze nie widać - tłumaczy Rafał Benecki, ekonomista ING Banku Śląskiego. Przyczyną przestoju ma być nowy sposób realizowania przetargów, w modelu "zaprojektuj i zbuduj". Polega

Budownictwo stacza się w szarą strefę

same kontrole nie rozwiążą problemu szarej strefy w budownictwie. "Wyborcza" od dawna zwraca uwagę, że jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest dyktat najniższej ceny na rynku zamówień publicznych. Chodzi o to, że oczekiwania cenowe zamawiających roboty budowlane są takie, iż

Przetarg przesunięty, bo faks nie doszedł

Firma, która wybuduje odcinek północnej obwodnicy Rzeszowa - od Ronda im. Kuronia na Załężu do granicy miasta, miała być wyłoniona w piątek. Do rozstrzygnięcia przetargu jednak nie doszło. Dlaczego? - Jak już informowaliśmy, 12 firm, które zgłosiły się do realizacji tej inwestycji złożyło ponad 250

ZUS chce się wyzwolić. Ogłosił przetarg na informatyczny kontrakt roku

wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze". Minister pracy w ostrym piśmie domagał się od władz ZUS wyjaśnień. Zakład zaś obiecywał, że do końca 2012 r. zorganizuje przetargi na takie

PIGC odwołała się do KIO ws. zamówienia Poczty Polskiej na usługi sprzątania

gospodarki, odpowiadający za 15% polskiego PKB. W drugiej połowie października br. spółka ogłosiła kolejne przetargi na usługi utrzymania czystości w innych miastach, znów pomijając kryteria jakościowe - 100% wagi posiada za to najniższa cena" - czytamy w komunikacie. Odwołanie do KIO obejmuje

Miasto wypowiedziało umowę Carrefourowi w Sukiennicach

roku. - Kraków miał prawo do wypowiedzenia umowy. Jedną z przyczyn tej decyzji było zatajenie przed zarządcą budynku zamiaru prowadzenia w Sukiennicach handlu sieciowego - tłumaczy Filip Szatanik, rzecznik krakowskiego magistratu (właściciel firmy Service Center wylicytował lokal w przetargu, oferując

Przegląd prasy

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.   Rzeczpospolita  -- Rusza przetarg na ładowarki do samochodów elektrycznych przy autostradzie A4 i trasie S8 --Spółdzielcy będą nadal płacić za użytkowanie wierzyste

Trzech chętnych do zbudowania Data Center

przetargu. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo PPP-T już po raz drugi szuka wykonawcy na jeden ze swych flagowych projektów. Pierwszy przetarg unieważniono w sierpniu tego roku, bez podawania przyczyny. W związku z tym zmienił się termin realizacji projektu - początkowo zakładano bowiem, że Data Center będzie

"Cudotwórca z Bogdanki" pomoże Australijczykom zbudować kopalnię na Lubelszczyźnie

górnicza zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod koniec września 2012 r. Taras został jednak odwołany z funkcji prezesa lubelskiej kopalni. Jak sam przyznaje, powodem dymisji było to, że nie przystał na propozycje korupcji i ustawiania przetargów. W oficjalnym komunikacie spółka

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

rozumiem - jej przyczyny odnosiłyby się w taki sam sposób do każdego innego z wykonawców biorących udział w postępowaniu, gdyby znalazł się on na miejscu wykonawcy realizującego zamówienie. Zakres i warunki zmiany są zatem niezależne od osoby wykonawcy, a więc zmiana umowy dokonana byłaby z każdym

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

Pytanie Zamawiający przeprowadził przetarg na roboty budowlane, zakończony wyborem najkorzystniejszej oferty. Postępowanie nie było obarczone wadami uniemożliwiającymi zawarcie ważnej umowy i nie wystąpiły okoliczności przemawiające za unieważnieniem postępowania. Jakie konsekwencje grożą

Droga ekspresowa S8 bez postojów i stacji benzynowych

autostradzie i drodze ekspresowej jest zabroniony poza miejscami do tego wyznaczonymi. - MOP-y na nowo wybudowanym odcinku S8 są już gotowe, ale trwają jeszcze odbiory. Nie chcieliśmy z tej przyczyny zwlekać z oddaniem do użytku trasy, którą można było już jeździć. Przewidujemy, że powinny zostać one

Kolejne podejście do modernizacji dworca

Po ostatnim falstarcie, którego przyczyną był nierzetelny wykonawca projektu (zanim powstał projekt architekt po prostu zniknął, zostawiając kolejarzy na lodzie), PKP bierze się ostro to roboty. Jak informuje Barbara Leszczyńska z biura marketingu i komunikacji społecznej PKP SA w drugim półroczu

Kary umowne w przetargach

Pytanie: Czy zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych lub zmniejszyć ich wysokość w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji nie wykonania w terminie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy ? Na jakiej drodze można odstąpić od naliczenia kar umownych

Przegląd informacji ze spółek

otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) pismo z notą obciążeniową na łączną kwotę 20,6 mln zł odnoszące się do odstąpienia od umowy na modernizację stacji 220/110 kV Konin z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz nałożenia kar umownych w wysokości 20,2 mln zł, podał syndyk masy

Przetarg dla Poczty Polskiej. Inni są bez szans

Ogłoszony pod koniec listopada przetarg jest - upraszczając - na dostarczanie mandatów z fotoradarów (kopertowanie, adresowanie itd.) oraz kar z tytułu nieopłacenia tzw. e-myta przez kierowców ciężarówek i autobusów na płatnych odcinkach dróg. Obejmuje okres od stycznia 2012 do końca 2020 roku

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają

Możliwy dodatkowy przetarg na bony skarbowe o wartości 4,5-6 mld zł

Opóźnienie wpływu do budżetu pieniędzy ze sprzedaży TP SA może spowodować ogłoszenie dodatkowego przetargu bonów skarbowych o wartości 4,5-6 mld zł Ministerstwo Finansów podało w piątek, że 26 września może zorganizować dodatkowy przetarg bonów skarbowych o wartości 4,5-6 mld zł. Przyczyną

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do

Przegląd prasy

mechanizmu wsparcia dla wytwórców --Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych od 11 miesięcy czeka na prezesa --Wśród zainteresowanych projektami stawiania wiatraków na Bałtyku ujawniło się kilku zagranicznych graczy Puls Biznesu --PKP PLK unieważniły przetarg na projektowanie linii kolejowej na Dolnym

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

możliwość wynika z art. 70 (5) § 1 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Termin

Czy FPS odpuści przetarg na tramwaje?

Zwycięzcą przetargu na sześć niskopodłogowych tramwajów została bydgoska Pesa. O takiej decyzji komisji przetargowej Tramwajów Szczecińskich poinformowaliśmy w piatek. Pesa wygrała, bo tańsza oferta poznańskiej FPS nie spełniła warunków technicznych. Poszło o wysokość podłogi w strefie drzwi

Tajny ZUS. Potrzebna interwencja Ewy Kopacz

Ale nie jest. Kolejne instytucje wytykają mu małe i większe błędy, a nawet łamanie prawa. Zwłaszcza w sprawie przetargów, których warunki często premiują jednego oferenta kosztem pozostałych. NIK na początku roku badał postępowania w sprawie zamówień publicznych dotyczących Kompleksowego Systemu