przetarg w sektorze prywatnym

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

Zamawiający może wszcząć procedurę zamówienia publicznego na usługę sprzątania na okres 12 miesięcy, mimo że umowa na wynajem budynku, w którym będzie świadczona usługa, została podpisana tylko do 31 sierpnia 2019 r.

Przegląd prasy

przypadku niewykorzystania pieniędzy nie tylko narusza, ale pomija interes konsumenta. Ten wyrok może być początkiem nowej linii orzeczniczej  --W efekcie pandemii usługi drożeją szybciej niż rosną ceny towarów , szczególnie w sektorze beauty  --Zakład Fiata w Polsce wznawia dziś produkcję

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa Grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontraktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim" - czytamy w raporcie. "W ocenie zarządu

Asseco Poland chce uczestniczyć w projektach rządu 'korzystnych dla obywateli'

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Asseco Poland ocenia, że ubiegłoroczne zamrożenie przetargów IT w sektorze publicznym wyłoni nową sytuację na tym rynku. Spółka chce "być potrzebna państwu", uczestniczyć i zarabiać na projektach, "które mają dla niego sens i przyniosą korzyści dla

Robert Lech powołany na prezesa Nextbike Polska

techniczne, po dostarczenie i bieżącą obsługę systemów rowerowych. "Priorytetem jest także intensyfikacja współpracy z partnerami z sektora prywatnego - myślę, że jest w tym zakresie spory potencjał, który nie był dotychczas w pełni wykorzystany. Wreszcie - po wygraniu przez Nextbike Polska pierwszego

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

grunt ustawy Pzp faktu, że zamówień miałaby udzielać prywatna firma szkoleniowa, można by stwierdzić, że nie musi ona stosować przepisów ustawy Pzp, o ile w ogóle wartość zamówienia przekraczałaby 30.000 euro. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wydatkowanie środków z EFS Niemniej

Jedyna duża prywatna kopalnia też stoi nad przepaścią. 10 lat temu uratowali ją górnicy

Jedyna duża prywatna kopalnia też stoi nad przepaścią. 10 lat temu uratowali ją górnicy

w prywatnej PG Silesia pokazuje, z jak poważnym problemem mierzy się obecnie polski sektor górnictwa węgla kamiennego. - Pytanie tak naprawdę nie brzmi, “czy” kopalnia zostanie zamknięta, lecz “kiedy”. Na szczęście, w przeciwieństwie do państwowej Polskiej Grupy

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających, jak i firm startujących w przetargach. "Wprowadzamy też do zamówień najlepsze praktyki zakupowe z rynku prywatnych firm - dokonywanie wnikliwych analiz przed organizacją przetargów i ocenę błędów po wykonaniu zamówienia - tak aby przetargi stały się

Instytucje państwowe łamią prawa pracownicze

Instytucje państwowe łamią prawa pracownicze

publiczne. Sektor prywatny przystosował się do ubiegłorocznych zmian: podwyższenia płacy minimalnej do 2 tys. zł, wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł na umowach cywilnoprawnych i nowelizacji prawa zamówień publicznych - zgodnie z nią instytucje publiczne mają rozpisywać przetargi z

Zysk netto Pozbud T&R spadł r/r do 3,92 mln zł w I poł. 2017 r.

przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim. Zmniejszona aktywność w segmencie budowlanym powodowała równoległe zmniejszenie zamówień z tego źródła dla

Mirbud ma ok. 1,4 mld zł w portfelu na 2017-18, chce dołożyć przetargi z GDDKiA

kontraktów budowlanych w sektorze drogowym: odcinek drogi ekspresowej S-3, odcinek drogi S-5, obwodnica Bolkowa) - umocnienie pozycji konkurencyjnej w sektorze obiektów magazynowych i centrów logistycznych (dalsze rozszerzanie współpracy z Panattoni  Europe i innymi międzynarodowymi deweloperami

Nextbike miał 0,3 mln zł straty netto, 13,88 mln zł EBITDA w 2018 r.

w Oulu. "Wśród kluczowych celów jest także intensyfikacja współpracy z partnerami z sektora prywatnego. Przychody z tego źródła stanowią już 22% przychodów ogółem i zakładamy, że będą systematycznie się zwiększać. Liczba stacji sponsorskich stale rośnie, realizujemy też ważne projekty m.in. z

Przegląd prasy

dla przedsiębiorców MŚP --Ferrum miało 1,68 mln zł zysku netto, 3,64 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r. --BFG: Stawka funduszy ochrony środków gwarantowanych to 0,4% sumy lokat w 2020 r. --Emilewicz: Sektor prywatny będzie silnikiem inwestycyjnym gospodarki --Bloober Team ustalił datę

KRD: Zadłużenie branży budowlanej wzrosło do 1,6 mld zł

ogromna konkurencja. Dodatkowo, firmy same czekają na odzyskanie 440 mln zł, z czego 52% od swoich kolegów po fachu.  KRD wskazuje, że spadek planowanych inwestycji publicznych, zmusił niektóre firmy startujące w państwowych przetargach do rozpoczęcia pracy przy inwestycjach w sektorze prywatnym

Zysk netto grupy Pozbud T&R spadł o 37% r/r do 6,4 mln zł w 2016 wg wst. danych

analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem zaistniałej stagnacji na rynku usług budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa emitenta w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego

PIE: Wydatki na GovTech wzrosną w Europie trzykrotnie do 2025 r.

czyli nowe technologie w sektorze publicznym" Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). "Światowy rynek nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla administracji wart jest prawie 400 mld dolarów. Tylko w Polsce w 2017 roku zrealizowano ich ponad 2 tysiące" - powiedział

MIR: Senat przyjął ustawę, która ma 'rozruszać' rynek PPP

prywatnym; - ustawa zawiera szereg uproszczeń z różnych dziedzin prawa, które ułatwią prowadzenie inwestycji. Przykładowo, projekt PPP będzie mogła realizować spółka córka partnera prywatnego, która nie uczestniczyła w przetargu. Do tej pory było to niemożliwe, wylicza MIR. Ustawa daje też miastom

Qumak liczy na rekordowy IV kw. 2015 r. i udany cały rok

liczymy na szybką jego budowę" - powiedział Jaguś podczas konferencji prasowej. Dodał, że obecnie prawie pewne jest pozyskanie kolejnych zamówień na kwotę 86 mln zł. Dodatkowo spółka uczestniczy w przetargach o wartości 257 mln zł w sektorze komercyjnym oraz 137 mln zł w sektorze publicznym

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

technologii ICT do stałego monitorowania i poprawy środowiska naturalnego Polski. Ponadto, warto wypracować mechanizmy, które na wzór tzw. klauzul społecznych w przetargach, będą premiować dostawców rozwiązań dla sektora publicznego, którzy płacą podatki, wskazuje raport. Zalecany w raporcie jest również

Qumak: Łączny backlog wynosi 277 mln zł z potencjałem wzrostu

wiceprezes Wojciech Strusiński podczas spotkania z dziennikarzami. Oferty spółki na pierwszym miejscu w przetargach mają wartość 130 mln zł, kolejne postępowania w toku sięgają łącznie wartości 450 mln zł.  "Nasza średnia historyczna skuteczność zdobywania umów wynosi 26%. Widzimy ożywienie w

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

zabezpieczenia składane w przetargach. Wydzielone konto pomaga dodatkowo wyliczyć koszty prowadzenia rachunku bankowego, co  jest z kolei niemożliwe w przypadku korzystania przez zamawiającego wyłącznie z jednego konta o powyżej opisanej charakterystyce. Wyliczenie kosztów prowadzenia rachunku bankowego

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających, jak i firm startujących w przetargach, dodał. "Wprowadzamy też do zamówień najlepsze praktyki zakupowe z rynku prywatnych firm - dokonywanie wnikliwych analiz przed organizacją przetargów i ocenę błędów po wykonaniu zamówienia

Trakcja spodziewa się znacznego zdywersyfikowania przychodów, zwłaszcza po 2018

konferencji prasowej. "Poza koleją, druga ważna część to będą drogi, a trzecia - energetyka. A ponadto budownictwo ogólne, w naszej spółce zależnej PRK7 Nieruchomości już wkrótce będą widoczne pierwsze kontrakty. Przewidujemy też bardzo istotny udział partnerstwa publiczno-prywatnego, gdy mniejsza

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

przynoszą wykonawcom straty, tym bardziej, że inwestorzy (głównie publiczni) nie chcą dokonywać waloryzacji zawartych umów; - aby poprawić wynik, firmy podnoszą ceny w kolejnych przetargach, co ponownie wpływa na wzrost cen poszczególnych kategorii cenotwórczych; - sektor finansowy usztywnia swoją

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług

Qumak rozwiązał umowę z Newagiem dot. symulatora za 1,48 mln zł

projekty o charakterze R&D zostają zawieszone. "Ich aktywizacja planowana jest jeszcze w końcówce tego roku. Produkt w postaci symulatora pojazdów szynowych jest własnością spółki i będzie komercjalizowany w oparciu o pipeline rozpoznanych przetargów. Do tego czasu chcemy również zakończyć

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

ważna? Bo rynek zamówień publicznych jest gigantyczny. W 2014 r. rozpisano niemal 175 tys. przetargów publicznych na łączną kwotę 133 mld zł. Najczęściej (40 proc.) przetargi dotyczyły robót budowlanych, dostaw (31 proc.) i usług (29 proc.). Ceny na rynku zamówień publicznych wpływają na ceny w sektorze

Qumak z umową na II etap systemu sterowania ruchem w Lublinie za 19 mln zł netto

transportowego w Polsce - TRISTAR. Ten trójmiejski ITS  wart był niemal 134 mln zł, podkreślono w komunikacie. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i

Grupa ZUE kontynuuje rozbudowę portfela na swoich kluczowych rynkach

planowane jest ogłoszenie w 2018 roku przetargów na łączną kwotę ok. 9 mld zł. Na rozbudowę sieci kolejowej w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie potrzebne szacunkowo ok. 40 mld zł. Ok. 3 mld zł ma trafić do prywatnych firm w ramach programu utrzymaniowego na kolei do 2023 r.  Z

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

ubiegających się o zamówienia publiczne. Przetargi z całego kraju Dyrektywy Unii Europejskiej Oczywiście nowe regulacje będą zgodne z obowiązującą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25

Przegląd prasy

sieć placówek Swissmed Prywatny Serwis Medyczny --BOŚ Bank: Ważne dla rynków informacje dot. ograniczeń w handlu zagran. USA --MF: Dług sektora general government spadł do 1 003,4 mld zł na koniec 2017 r. --MF zaoferuje obligacje za 4-8 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w kwietniu --MF zaoferuje

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

r. terenów prywatnych" - wskazano w komunikacie. Uchwalenie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła możliwość inwestowania na preferencyjnych warunkach na obszarze całego kraju, zlikwidowało nieprawidłowości stwierdzone przez NIK w zakresie rozszerzania

Instytut Biznesu: E-myto powinno poczekać na przejęcie przez państwowy zarząd

), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadziła przez blisko rok przetarg dla firm prywatnych, w celu wyłonienia operatora KSPO. Został on unieważniony. GITD nie spełnia żadnego z wymogów formalnych, wymaganych w unieważnionym postępowaniu. Obecnie Inspektorat prowadzi rekrutację na kilka

Przegląd prasy

) prawdopodobnie we wrześniu Dziennik Gazeta Prawna --Przygotowania do budowy kilku ważnych ekspresówek na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego wciąż są w powijakach --Hordyński z Huawei: Jesteśmy gotowi do udostępnienia odpowiednich danych i informacji instytucjom, które będą decydowały o rozwoju

Przegląd prasy

dwóch przetargach sprzedaży w maju --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 3 839 tys. w USA --MF: Dochody z podatków pośrednich- 22,6% planu, z CIT- 22,9%, PIT- 20,2% po III --T-Mobile zaczyna oferować firmom m.in. chmurę prywatną i hybrydową --MF: Deficyt w budżecie wyniósł 9,35

Qumak: Portfel zamówień ma wartość 328 mln zł, wzrośnie głównie w II półroczu

przychodach systemów IT dedykowanych dla sektora publicznego jest spowodowany mniejszą ilością przetargów w administracji oraz opóźniające się rozpisanie środków unijnych w nowym rozdaniu na lata 2014-2020" - czytamy dalej. W IV kwartale 2015 r. Grupa Kapitałowa Qumak odnotowała przychody w wysokości

MR i MC przeznaczyły 1 mld zł na infrastrukturę szerokopasmowego internetu

średnie przedsiębiorstwa w sektorze telekomunikacyjnym. Jednocześnie środki te uruchomią dźwignię dla inwestycji prywatnych" - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. "Preferencyjne pożyczki na pojedynczą inwestycję będą mogły wynosić od 20 tys. do 10 mln zł i

GPM Vindexus oczekuje wzrostu zysku w kolejnych kw., modyfikuje model windykacji

nowym długiem, ale jeśli pojawi się taka okazja, to nie wykluczamy tego, że jakąś emisję zrobimy" - powiedział prezes.   Vindexus wykupił w tym roku obligacje o wartości nominalnej 28 mln zł i wyemitował w ramach emisji prywatnej obligacje na kwotę 45 mln zł.  Prezes poinformował, że

Przegląd prasy

PizzaPortal od AmRestu za ponad 30 mln euro, ma zostać liderem polskiego rynku najpóźniej na przełomie 2020/ 2021 --Prezes ING BSK: Dynamika akcji kredytowej w 2020 r. prawdopodobnie utrzyma się na relatywnie niskim poziomie, niższym od tegorocznego --Kubiak z Pekao: Kredyty konsumenckie w sektorze

Przegląd prasy

kw. 2018r. --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA wzrósł do 54,7 pkt w X wst. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA wzrósł do 55,9 pkt w X wg wst. danych --MF zaoferuje obligacje o wartości 7-10 mld zł na przetargu w piątek --GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w

Adamczyk: ITD po przejęciu opłat drogowych zacznie prace nad jednolitym systemem

innych organów administracji rządowej), a zakres czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom trzecim z sektora prywatnego zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Według resortu zaletą proponowanego rozwiązania jest w szczególności zapewnienie ciągłości działania Krajowego Systemu

Były wiceprezes Orlenu bez zarzutów korupcyjnych

sektorze gospodarczym. W przypadku Marka S. chodziło o spowodowanie znacznej szkody majątkowej. Pawłowi M. postawiono zarzut wręczenia korzyści majątkowej znacznej wartości. S. miał przyjąć od M. traktor ogrodowy o wartości ponad 100 tys. zł w zamian za "niedopuszczalne czynności preferencyjne"

Przegląd prasy

logistyczny, liczy na udział rządu --Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna --Kwieciński: Pobudzenie inwestycji prywatnych i publicznych to priorytet na 2018 --BZ WBK: Eksport sektora poligraficznego wzrośnie o 10% r/r do 7,5 mld zł w br. --Intrum Justitia: Dla 33

Przegląd prasy

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Warszawska SKM przeprowadzi nowy przetarg na 21 pociągów jeszcze w tym roku, po zerwaniu kontraktu z Pesą Parkiet --Social.Estate zapowiada pierwsze projekty nieruchomości

Nextbike chce utrzymywać bardzo wysoką dynamikę wzrostu skali działalności

szacuje swój udział w rynku na ponad 80%. "Mamy ok. 1,3 mln zarejestrowanych użytkowników. To daje dodatkowo duży potencjał do zwiększania marży z usług do sektora prywatnego, czyli reklamy, działań partnerskich lub sponsorskich. Aktualnie 30% naszych przychodów stanowią przychody z B2B"

Przegląd prasy

stabilną --Polimex-Mostostal ma list intencyjny z GE Power ws. budowy Elektrowni Ostrołęka --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 56,5 pkt w czerwcu wg wst. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 54,6 pkt w czerwcu wg wst. danych --Inpro ma umowę dzierżawy Hotelu Mikołajki przez

Przegląd prasy

online biletów --Kruk chce być jednym z aktywniejszych emitentów obligacji na GPW --PBKM rozpoczął emisję akcji serii L bez pp, w subskrypcji prywatnej --Fitch: Zadłużenie polskich spółek energ.-paliw. sięgnie 60 mld zł w l. 2019-2021 --Ultimate Games udzielił Beijing CE-Asia licencji na

Przegląd prasy

--Rada Europejska: Jest porozumienie ws. programu innowacji na lata 2021-2027 --MR: Sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego w kolejnych kwartałach --Prezydent powołał Martę Kightley i Piotra Pogonowskiego do zarządu NBP --Twisto zakłada wzrost liczby zarejestrowanych użytkowników do

KRD BIG: Firmy IT mają ponad 265 mln zł zaległości

. Powodem kłopotów branży IT jest przede wszystkim zastój w przetargach w sektorze publicznym, ale i mniej zleceń z prywatnych firm, głównie banków i telekomów. Ten pierwszy coraz częściej sięga po własne rozwiązania, tworzone przez zatrudnionych u siebie informatyków. Serwis Itwiz.pl podaje, że w 2016 r

Przegląd prasy

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Coty: Sprzedaż zapachów (wód toaletowych i perfumowanych) wzrosła o 18% wartościowo i o 11% wolumenowo w ciągu roku --Więcej osób popiera przekazanie 75% aktywów OFE na prywatne

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

spraw gospodarki w zakresie ustawy należy w szczególności upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego. Znajdź przetarg: Oferty przetargów

Przegląd prasy

przełomie IX/ X --Właściwe konsultacje pierwszego przetargu na częstotliwości 5G mogą ruszyć dopiero po wakacjach wg gazety --CEO Leonardo: Polski przemysł ma szanse wejść do programu budowy europejskiego myśliwca szóstej generacji Parkiet --Prezes Seleny FM: Inwestycje w tym roku będą bliskie

Przegląd prasy

walorów Puls Biznesu --NASK w przetargu sprzętowym odrzucił ofertę Integrated Solutions opartą na urządzeniach Huawei ISBnews --Neinver: Otwarcie centrum Silesia Outlet w Gliwicach 27 marca --Amica przedłużyła negocjacje ws. nabycia praw do marki Fagor --Wasko miało 8 mln zł zysku netto, 9,71

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

; "W szczególności wobec wyjątkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego negatywną informacją jest stosunkowo umiarkowana skala wzrostu inwestycji, w tym najprawdopodobniej wciąż duża ostrożność sektora prywatnego w zwiększaniu mocy produkcyjnych. Z perspektywy polityki pieniężnej mamy zdecydowanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  9-13 grudnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK B&R: Odsetek respondentów korzystających z ulgi B+R wzrósł trzykrotnie w stosunku do

Strata netto Qumaka zmniejszyła sie r/r do 4,15 mln zł w III kw. 2016 r.

przetargów spadła niemal o połowę. Ponieważ ekspozycja grupy na rynek publiczny jest stosunkowo duża, wpływ na sprzedaż był znaczący. "Obniżenie sprzedaży rok do roku wynika także z przesunięcia realizowanych przez spółkę umów z III kw. 2016 na początek 2017 roku. Nastąpiło to w przypadku dwóch dużych

PGP po połączeniu z InPostem pozostaje odrębną spółką i marką

obsługiwanej korespondencji" - powiedział Szczurek ISBnews. Polska Grupa Pocztowa kończy proces przekształceń własnościowych i łączy siły z firmą Inpost - największym prywatnym operatorem pocztowym w Polsce. PGP pozostanie jednak oddzielną spółką i marką przeznaczoną dla klienta biznesowego

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,5% w 2019 r.

i niższa będzie efektywność tych wydatków, niż byśmy sobie tego życzyli" - podkreślił członek zarządu TU Euler Hermes. Dodał, że w przypadku inwestycji prywatnych nie widzi większych szans na ich wzrost w sytuacji, gdy gospodarka globalna spowalnia, nabrzmiewa problem amerykańsko-chińskiej

Inwestycyjny problem. Dlaczego firmy nie inwestują?

roboty budowlane skurczyły się w tym roku o jedną czwartą, mniej jest także inwestycji prywatnych. Firmy z branży szykują się na przetrwanie. - Jeśli w urzędach odpowiedzialnych choćby za przetargi kolejowe czy drogowe wymienia się masę ludzi na stanowiskach dyrektorskich, to na początek muszą się w

Qumak liczy, że bieżący rok może być jednym z najlepszych w historii

sprzętu i produktów przygotowanych w związku z projektem e-DS. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie

Konsorcjum Qumaka wykona ekspozycję w Muzeum II WŚ w Gdańsku za 36 mln zł netto

wśród dużych oczekiwanych przetargów, w których Qumak miał złożyć ofertę była ekspozycja w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi

Przegląd informacji ze spółek

zależnej Energi - w 2021 r. na wolumen 1,24 TWh, podała PGE. Alior Bank udostępnił klientom korporacyjnym oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) bezpieczną obsługę dokumentów za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych, podał bank. Umożliwiają one zdalne, bez konieczności wizyty w oddziale

Przegląd prasy

--Onico złoży samodzielny wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego --Spółka Budimeksu z najkorzystniejszą ofertą na prace dla KGHM za 81,92 mln zł --Oferta Elektrotimu najkorzystniejsza w przetargu Tauron Dystrybucja --Famur ma umowę na dostawy sprzętu do Rosji o wartości 89,93 mln zł --Apator

Qumak ocenia, że portfel ma duży potencjał wzrostu w najbliższych miesiącach

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 577,5 mln zł w porównaniu z 540,08 mln zł rok wcześniej. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 16-20 grudnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Reklama: Wzrost rynku reklamy ogółem wyniesie w przyszłym roku 3,5% r/r, a reklam

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 15-19 maja br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-commerce: Jest "duża szansa", że wartość polskiego handlu internetowego przekroczy w tym

Przegląd prasy

koniec IV kwartału 2017 r. wyniosła 117,8 tys. Wakaty znajdowały się głównie w sektorze prywatnym i dużych firmach --Donald Trump zdecydował o wprowadzeniu ceł na import stali i aluminium. Oberwać może też Polska ISBnews --Twisto, operator systemu odroczonych płatności internetowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wdrażania innowacji przez sektor publiczny poprzez dialog ze społeczeństwem, sektorem prywatnym oraz zagranicą, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).    Źródło: ISBnews Cyfryzacja: Dla 82% polskich menedżerów rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to najważniejsza inicjatywa w ramach

Pomagają głuchym dzwonić przez telefon

przez osobę głuchą. Do skutecznej komunikacji nie wystarczy jedynie kartka i długopis. Aby zlikwidować tę barierę komunikacyjną, uruchomiliśmy Tłumacza Migam” – piszą na stronie twórcy Tłumacza. Migam.org oferuje również wsparcie tłumaczeniowe dla punktów obsługi klienta zarówno w sektorze

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

związanych  z przeprowadzaniem przetargów na zbycie nieruchomości z zasobów publicznych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Źródło

Sukces Bella w programie 'Kruk' to większe zaangażowanie firmy w polski przemysł

sektor polskiej gospodarki dysponuje odpowiednimi kompetencjami, by w naszym kraju ulokować część produkcji oraz centra serwisowo-kompetencyjne Bell AH-1Z Viper dla całego regionu, a może nawet szerzej. Trzeba się jednak pospieszyć z decyzjami ze względu na konkurencję, zaznaczył

Przegląd prasy

. danych --MF zaoferuje obligacje o wartości 3-6 mld zł na przetargu w czwartek --Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach celem ochrony lasów prywatnych --Rząd przyjął projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego --Deloitte: Sektor budowlany odpowiada za ok. 1/5 PKB i zatrudnienia

Warbud chce powiększyć portfel zamówień na ten rok do ok. 1,1-1,2 mld zł

drogowe i kolejowe, chce także wykorzystać kompetencje w zakresie inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). "Nasz portfel zamówień wynosi obecnie ponad 1 mld zł, ale w 2015 r. chcemy zrealizować projekty za 1,1-1,2 mld zł; sądzimy, że tyle jeszcze dopiszemy do tegorocznego

Przegląd prasy

--Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Warszawie za 19,5 mln zł netto --DM mBanku obniżył rekomendację Grupy Azoty do 'trzymaj', wycenę do 65,5 zł --SRK ogłosiła przetarg na sprzedaż KWK Makoszowy w Zabrzu --Value FIZ Subfundusz 1 skupił w wezwaniu 0,05% akcji Wikany, zgodnie z intencją --Tauron

Przegląd prasy

został powołany na wiceprezesa zarządu Pekao TFI --PIU: Prawie 60% ankietowanych zainteresowana prywatnym pakietem zdrowotnym --Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 54,6 pkt w VIII wg fin. danych --Wskaźnik PMI dla sektora przemysłu Niemiec to 55,9 pkt w VIII wg fin. danych --Inno-Gene

Przegląd prasy

uchwały --Miedzi Copper - jedyny prywatny inwestor w polskim sektorze miedziowym stracił ważną koncesję, w którą zainwestował już 50 mln zł. Wiceminister środowiska odmówił jej przedłużenia -- EY: Polska spadła na 9. miejsce w Europie w opinii inwestorów -- Polska na spotkaniu ministrów ds. energii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

sektora ICT zamierza zatrudnić nowych pracowników w ciągu najbliższego roku, z tego 17% ma w planach zatrudnienie dużych zespołów od 35 do 100 osób. Najwięcej, bo aż 35% z ankietowanych firm - które wyraziły zamiar zwiększenia zatrudniania w działach IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Sygnity: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zawarła z 17 akcjonariuszami umowy objęcia 3 703 705 akcji na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 2,7 zł za 1 akcję, o łącznej cenie emisyjnej 10 mln zł, podała spółka.  Źródło: 

Przegląd prasy

produkcji prądu i ciepła --W piątek zaczynają się rozmowy akcjonariuszy Bogdanki z zarządem Enei, która chce przejąć prywatną kopalnię Parkiet --CCC szacuje, że obroty wzrosną we wrześniu o 20-30% Puls Biznesu --Kopalnia Brzeszcza ma szanse na prawie 210 mln zł na inwestycje, m.in. od Tauronu i

Przegląd prasy

;Rz" --Firmom budowlanym coraz częściej przestaje się opłacać realizacja wygranych przetargów. Koszty inwestycji rosną zbyt szybko --Totalizator Sportowy, który dostał monopol na stworzenie sieci salonów gier na automatach, wkrótce otworzy swój czwarty lokal w Polsce --PKN Orlen zaczyna

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

wyższych inwestycji sektora publicznego, przy umiarkowanym wzroście lub stagnacji inwestycji sektora prywatnego. Takiej struktury zmian inwestycji można oczekiwać na podstawie badań koniunktury gospodarczej NBP, jak i faktu, że to głównie inwestycje publiczne w największym stopniu przyczyniły się do spadku

Grupa AB spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży i ekspansji

szereg inicjatyw w zakresie VAD, jak chociażby Centrum Kompetencyjne, Akademię Integracji, DemoLab czy Noc IT. Z kolei sieć Optimus, opierająca się na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw z sektora prywatnego, ma w ocenie władz AB przed sobą możliwości dynamicznego wzrostu biznesu dzięki nowej

Przegląd prasy

unieważniły przetarg na linii 131,w którym ZUE złożyło najniższą ofertę --Akcjonariusze Global Cosmed zdecydowali o emisji prywatnej akcji serii M --Indeks WIG20 spadł o 0,32% na zamknięciu w poniedziałek --Qumak ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Euvic --Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Cyberbezpieczeństwie, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w formule partnerstwa z sektorem prywatnym w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, podał Samsung.    Źródło: ISBnews Playway: Odnotował 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

długooczekiwane inwestycje, ale ich wzrost o 3.3%r/r to nadal wzrost skromny. Największe ich przyspieszenie nastąpiło niewątpliwie w sektorze publicznym, na co wskazują chociażby wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego, podczas gdy sektor prywatny nadal jeszcze z inwestycjami się „ociągał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mln zł, tj. mniej odpowiednio o 16,5% i 0,4% niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  Źródło: ISBnews Finansowanie: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) chce zwiększyć finansowanie sektora prywatnego w Polsce, w szczególności młodych, innowacyjnych firm średniej wielkości (tj

Przegląd informacji ze spółek

konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (spółka z grupy Mirbudu) oraz Mirbud, warta 254,15 mln zł, została uznana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na  "Budowę autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

reformę przepisów dotyczących telekomunikacji, która ma ułatwić inwestycje w tym sektorze oraz zapewnić uniwersalny dostęp do internetu, w tym do sieci bezprzewodowej. Źródło: DM PKO BP Polish Data Center Association: Założono pierwszy w Polsce związek skupiający ośrodki przetwarzania danych. Związek

Przegląd prasy

częściej w sektorze publicznym niż w prywatnych firmach Puls Biznesu --Firma kurierska GLS Poland otworzyła największe swoje centrum dystrybucji przesyłek w naszym kraju --MLP Group w pełni rozpoczęło prace nad magazynowym REIT-em ISBnews --K. Wrzesiński wyznaczony na p.o. prezesa Kogeneracji po

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

spadku inwestycji, które w 3Q były niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku już trzeci kwartał z rzędu. Nakłady na środki trwałe spały o 7,7% r/r po spadku o 5,0% r/r w Q2. W trzecim kwartale do spadku inwestycji samorządowych i publicznych przedsiębiorstw dołączył też sektor prywatny, co

Przegląd prasy

środków z funduszy jest kontynuowany w IV kw. --Allegro: Polacy chcą wydać średnio 684 zł na prezenty świąteczne --Ryanair uruchomi loty ze Szczecina do Krakowa od kwietnia 2019 r. --PAIH uruchomiła Zagraniczne Biuro Handlowe w Chengdu w Chinach --Konsumpcja prywatną pozostanie głównym motorem

Przegląd prasy

, a jesienią za 200 mln zł Dziennik Gazeta Prawna --Ustawa rolna ma lukę: dzięki niej prywatne grunty rolne będzie można sprzedawać bez żadnych ograniczeń nawet po 30 kwietnia - za pośrednictwem spółek --W ciągu 16 lat banki zarobiły na hipotecznych kredytach walutowych 16,4 mld zł, z czego 12,9

Inwestujesz za granicą? Gdzie udać się po pomoc?

. W Polsce jedną z takich instytucji jest np. ABSL (Association of Business Service Leaders), czyli Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. Skupia on ponad 170 inwestorów branży nowoczesnych usług dla biznesu. Co roku wydaje raport (po polsku i po angielsku) o kondycji sektora, ma kontakt z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 22-26 kwietnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Płatności elektroniczne: W ramach Programu Polska Bezgotówkowa zostało zainstalowanych

Przegląd prasy

sprzedało na przetargu obligacje za 4,08 mld zł, popyt sięgnął 8,46 mld zł --BOŚ rozpoczął ofertę do 40 mln akcji w ramach oferty prywatnej bez pp --PMR: Rynek płatnej telewizji w Polsce będzie tracił około 1% rocznie na wartości --GUS: Plazmowy TV lub LCD miało 80,2% gosp. domowych, smartfona - 45,4

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zwiększenie wydatków na analizę dużych zbiorów danych – wskazuje Brzozowski.  Źródło: spółka Cloud computing: Przychody ze sprzętu, oprogramowania i usług świadczonych w chmurze, w domenie publicznej i prywatnej, wynoszą 180 mld USD, czyli 16% z wartego 1,1 bln USD sektora IT przedsiębiorstw

Przegląd prasy

Warszawa, 12.01.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Prywatny import używanych aut przekroczył 1 mln pojazdów w 2016 r., średnia wieku sięgnęła 12 lat Parkiet --Prezes ING BSK: Bardzo nam zależy na wzroście liczby klientów i

Przegląd informacji ze spółek

odpowiedzialnością Mieszkania XXI sp. k., złożyła najkorzystniejszą ofertę w prywatnym przetargu na zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej, poinformowała spółka. Nieruchomość zostanie nabyta za 3,8 mln zł, dodano. Tauron Polska Energia podpisał umowę z Torpolem na wykonanie układu