przeregulowanie rynku

PwC: Odesetek prezesów oczekujących spowolnienia gospodarczego wzrósł do 28%

wśród największych zagrożeń dla rozwoju biznesu wskazywanych prezesów na świecie zajmowały: przeregulowanie rynku, terroryzm i niepewność geopolityczna. W tym roku jedynie pierwsze miejsce pozostało bez zmian. Na drugim znalazła się niepewność polityczna, a na trzecim dostępność talentów i kluczowych

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

innych ważnych barier wyróżnić można brak zachęt inwestycyjnych czy przeregulowanie rynku. Znacznie mniejsze znaczenie mają z kolei bariery sektora bankowego, czy marginalizująca się rola rynku rynku kapitałowego, na które w obu przypadkach wskazuje mniej niż co dziesiąty pytany" - czytamy także

Pracodawcy RP: Biurokracja większą przeszkodą dla firm niż ostra konkurencja

elastyczny rynek pracy i przeregulowanie systemu ochrony zdrowia oraz zbyt restrykcyjne przepisy dotyczące prawa budowlanego czy rynku finansowego. Wskazują na to także badania przeprowadzone przez Grant Thornton. "Badanie wśród przedsiębiorców pokazało, że największą barierą biurokratyczną jest

Włosi podzielą się pracą prawie jak w PRL. Starzy nauczą młodych

dzielenie się pracą nie przynosi trwałych efektów, bo nawet gdyby koniunktura się poprawiła, to bezrobocie wśród młodych Włochów nie będzie tak niskie jak w Niemczech. - Problemem są bariery biurokratyczne i przeregulowanie rynku pracy - wyjaśnia Wiktor Wojciechowski. Dramat wśród młodych Strefę euro trawi

Światowy finał konkursu "Przedsiębiorca roku 2008"

przeregulowanie rynku europejskiego. Reforma Europejskiego rynku, ta cała strategia lizbońska, nie udała się. Bruksela pokazuje dobry kierunek, ale rządy państw członkowskich nie chcą jej słuchać - skarży się Lorenzo Targetti, szef włoskiej firmy Targetti Poulsen, producenta systemów oświetlenia

Szef KNF: Prawo jest jasne, wystarczy je egzekwować

gorszy okres giełdy, skasowanie stosunkowo wysoko oprocentowanych lokat obchodzących podatek Belki... Ale przede wszystkim łatwowierność klientów i szukanie okazji wysokiego zysku za wszelką cenę. A przeregulowanie przez KNF rynku bankowego? Wasze rekomendacje spowodowały, że banki muszą przykręcać kurek