przeprowadzenie audytu

ml, PAP

Budzanowski: Prezesa Polskiego LNG zwolniono po audycie finansowym

Budzanowski: Prezesa Polskiego LNG zwolniono po audycie finansowym

Odwołanie prezesa spółki Polskie LNG Zbigniewa Rapciaka nastąpiło po przeprowadzeniu audytu finansowego i zwolnieniu dyrektora finansowego - poinformował w piątek minister skarbu Mikołaj Budzanowski

PGP proponuje Poczcie Polskiej audyt. Gorszy ma zapłacić 1 mln zł

Polska Grupa Pocztowa wyszła do Poczty Polskiej z propozycją przeprowadzenia audytów jakości usług prowadzonych przez obie firmy dla sądów i prokuratur. Stawką tego swoistego zakładu ma być 1 mln zł. Trudno traktować tę propozycję poważnie - odpowiada Poczta.

Przed końcem roku RN TVP ustali warunki przetargu na audyt spółki

Jeszcze przed końcem tego roku rada nadzorcza TVP ogłosi warunki przetargu na przeprowadzenie audytu w TVP - powiedział w czwartek PAP doradca ministra skarbu Witold Grzybowski

J. Piechociński: nie będziemy zamykać kopalń

J. Piechociński: nie będziemy zamykać kopalń

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego

Audyt obowiązkowy oraz dobrowolnyJednostki, których roczne sprawozdania podlegają obligatoryjnemu badaniu wymienione są w art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone w związku z ustawowym obowiązkiem

Inspektor skarbowy sprawdzi legalność oprogramowania. Zabezpiecz się...

Na rynku możemy spotkać się z dwoma rodzajami usług - audyt oprogramowania i audyt legalności. - Jeśli jednak mielibyśmy rozdzielić te audyty, to audyt legalności polega na sprawdzeniu zgodności pomiędzy ilością posiadanych licencji a ilością zainstalowanych programów - informuje Rafał Dembicki z

"PB": Porażające wyniki śledztwa w Erze

"PB": Porażające wyniki śledztwa w Erze

marketingowych "TV McDonald's" i "Hit Generator", które miały przynieść odpowiednio "co najmniej 3 mln zł" i "do 1 mln zł" strat.Krytyce raport poddał audyt wewnętrzny tej firmy, który mimo uzyskania informacji o poważnych nadużyciach, nie podejmował działań dla

HP oferuje system archiwizujący dla problemów prawnych

HP Integrated Archive Platform jest kombinacją sprzętu i oprogramowania, która może być użyta przez firmy do tworzenia archiwum wszystkich wiadomości poczty elektronicznej, grafiki i innych plików, a następnie do przeszukiwania i odzyskiwania tych danych, kiedy zajdzie taka potrzeba.Produkt ma pomag

Wyciekł raport z audytu TVP

Wyciekł raport z audytu TVP

naruszeniu ustawy o ochronie informacji niejawnych. Według telewizji publicznej raport z audytu sporządzono w sześciu egzemplarzach i zdeponowano w Kancelarii Tajnej TVP. Według spółki pięć egzemplarzy wciąż znajduje się w TVP z wyjątkiem egzemplarza nr 2, który 28 lutego "został przekazany Ministrowi

NFOŚiGW: ponad 340 mln zł na poprawę efektywności energetycznej

oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Chodzi np. modernizację procesów przemysłowych czy wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością. Firmy, które będą chciały skorzystać z pomocy, będą musiały przeprowadzić wcześniej audyt energetyczny lub

Firmy mogą się starać o dotacje na poprawę efektywności energetycznej

mln zł na wykonanie audytów energetycznych. To jeden z pierwszych skonsolidowanych programów, ogłaszanych przez NFOŚiGW w tym roku. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać pieniądze np. na zmniejszenie zużycia surowców, zwiększenie

"PB": PKP zgubiły miliony na dworcach

"PB": PKP zgubiły miliony na dworcach

PKP, projekt jest w większości realizowany zgodnie z planem, wewnętrzny audyt i kontrola resortu transportu nie pozostawiły na jego wykonawcach suchej nitki. "Puls Biznesu" dotarł do obu raportów.Kontrolerzy PKP w przeprowadzonym w połowie 2012 r. audycie wykazali, że wydatki na inwestycje w

"Puls Biznesu": PKP zgubiły miliony na dworcach

PKP, projekt jest w większości realizowany zgodnie z planem, wewnętrzny audyt i kontrola resortu transportu nie pozostawiły na jego wykonawcach suchej nitki. "Puls Biznesu" dotarł do obu raportów. Kontrolerzy PKP w przeprowadzonym w połowie 2012 r. audycie wykazali, że wydatki na inwestycje

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

podstawie 596 audytów śledczych przeprowadzonych przez ekspertów KPMG na całym świecie dowodzi, że spółki powinny patrzeć na ręce swoim top menedżerom.W skali globalnej kadra zarządzająca była zaangażowana w trzy na dziesięć wykrytych nadużyć, w Polsce zaś ponad połowę z nich. Jak jednak zastrzega Agnieszka

"Rzeczpospolita": Szefowi łatwo zrobić przekręt

podstawie 596 audytów śledczych, przeprowadzonych przez ekspertów KPMG na całym świecie, dowodzi, że spółki powinny patrzeć na ręce swoim top menedżerom. W skali globalnej kadra zarządzająca była zaangażowana w trzech na dziesięć wykrytych nadużyć, w Polsce zaś ponad połowie z nich. Jak jednak zastrzega

Zakończył się audyt w górnictwie: problemem nadprodukcja i nierentowne ściany

Zakończony właśnie audyt w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym i Jastrzębskiej Spółce Węglowej przeprowadzili specjaliści z firmy doradczej Roland Berger Strategy Consultants. Była to pierwsza niezależna ocena sytuacji śląskiego górnictwa, zlecona przez spółki węglowe z inspiracji

Kalemba: skala eksportu ziemniaków na Białoruś jest niewielka

ziemniaków (sadzeniaków oraz pozostałych) oraz materiału szkółkarskiego ze wszystkich krajów UE. Taki zakaz Rosja wprowadziła 1 kwietnia 2013 r. Strona rosyjska dopuściła jednak możliwość importu sadzeniaków ziemniaka po przeprowadzeniu u eksportera audytu połączonego z inspekcją przesyłek. PIORiN

OBFOR: Branża agencji badawczych wzrosła w Polsce o 5,4% r/r w 2013 r.

Warszawa, 07.04.2014 (ISBnews) -Branża agencji badawczych wzrosła w Polsce o 5,35% r/r w 2013 r., przy czym firmy z kapitałem polskim odnotowały spadek o 4,13%, a firmy z udziałem kapitału zagranicznego - wzrost o 6,96%, podała Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OBFOR). "W audycie

System ZUS do kontroli

Konsorcjum firm Softtutor Consulting i SBC przeprowadzi audyt systemu informatycznego ZUS. W przetargu startowała jedna firma i cztery konsorcja. Zwycięzca złożył ofertę w wysokości 583 tys. zł. Audyt ma dotyczyć oceny Kompleksowego Systemu Informatycznego i systemów emerytalno-rentowych ZETO

Hicron kolejny raz otrzymał certyfikat SAP Partner Center of Expertise

PCoE mówi Agnieszka Werbińska, Menedżer Działu Serwisu Hicron. - Do audytu nie można się "przygotować": usługi serwisowe muszą być świadczone na wysokim poziomie przez cały czas. Dlatego też jednym z podjętych przez nas działań było przeprowadzenie ankiety satysfakcji wśród klientów, w której

Hiszpania gotowa przyjąć pomoc z zewnątrz. Potrzeba prawie 60 mld euro

Hiszpania gotowa przyjąć pomoc z zewnątrz. Potrzeba prawie 60 mld euro

Audyt w 14 hiszpańskich bankach (posiadających 90 proc. rynku) prowadziła amerykańska firma Oliver Wyman. Audyt miał określić wielkość złych kredytów w portfelach hiszpańskich banków. Pierwsza grupa banków, z których część została znacjonalizowana i których potrzeby kapitałowe miał właśnie określić

Polski koszyk smakowitości

, wędliny, alkohole, dania gotowe, przetwory, owoce, warzywa, a także lody i słodycze.Duża różnorodność produktów starających się o zdobycie znaku promocyjnego to charakterystyczna cecha każdej z przeprowadzonych dotychczas jedenastu certyfikacji programu "Doceń polskie". To właśnie podczas

Szansa na wznowienie eksportu do Rosji ziemniaków sadzeniaków

poinformowało we wtorek, że rosyjscy inspektorzy ze służby weterynaryjno-fitosanitarnej (Rossielchoznadzor) przyjadą do Polski, by przeprowadzić audyt systemu certyfikacji eksportowej sadzeniaków ziemniaka. Taka wizyta została zapowiedziana od 25 do 27 marca. Zainteresowanie eksportem sadzeniaków do Rosji jest

PMR: Rynek usług bezpieczeństwa dla IT ma 'perspektywę dynamicznego wzrostu'

popularnych usług w rynku bezpieczeństwa IT są usługi audytu teleinformatycznego. Według badania PMR, przeprowadzonego w I kw. 2013 r. na próbie 522 dużych firm, w okresie trzech lat poprzedzających badanie ponad połowa przedsiębiorstw (56%) przeprowadziła audyt bezpieczeństwa własnych systemów IT. Wśród

Resort rolnictwa: realizacja dopłat bezpośrednich pozytywnie oceniona przez KE

Chodzi o audyty, które przeprowadzili unijni kontrolerzy, dotyczyły one lat 2011-2013. "Postępowania zostały zakończone bez nakładania korekt finansowych" - podkreśla resort w przysłanym do PAP komunikacie. W maju 2011 roku KE kontrolowała Polskę w zakresie dopłat bezpośrednich

Mieli płacić 30 mln, choć mogli... 550 tysięcy. Dymisja

Smulczyński.Audyt i nieprawidłowości- Kontrola wewnętrzna przeprowadzona przez PKP SA, zakończona w kwietniu br., wykazała wiele nieprawidłowości wskazujących na możliwość działania zarządu na szkodę spółki. Sprawa została przekazana organom ścigania - powiedziała rzeczniczka.Szef Grupy PKP Jakub Karnowski przyznał

Finanse Państwa Watykańskiego pod lupą znanych audytorów

oraz banku Watykanu nękanego w ostatnich latach licznymi skandalami. To komisja powołana przez Franciszka, w której skład wchodzi pracownik EY, zarekomendowała tę firmę do przeprowadzenia audytu watykańskich finansów.Kasę Państwa Watykańskiego zasilają wpływy z działalności Muzeum Watykańskiego

KE zleciła audyt kontraktów drogowych. GDDKiA: Nie boimy się o wynik

Jak poinformowała w środę rzeczniczka KE ds. polityki regionalnej Shirin Wheeler, Komisja Europejska poprosiła polskie władze, by przeprowadziły audyt konkretnych kontraktów drogowych realizowanych przez GDDKiA. Chodzi o te kontrakty, które są przedmiotem skarg m.in. zagranicznych wykonawców. Z

Polimex ponownie naruszył umowę z wierzycielami, grozi jej wypowiedzenie

polegały na: niepozyskaniu w terminie do 28 lutego 2014 r. wpływu gotówkowego w kwocie określonej umową z tytułu przeprowadzenia procesu sprzedaży nieruchomości i udziałów w spółkach zależnych; braku pełnego wdrożenia w terminie do 28 lutego 2014 r. systemu i kluczowych procedur audytu wewnętrznego

Szef amerykańskiego urzędu podatkowego podał się do dymisji

- Uczynię wszystko, co w mojej mocy, by takie niewłaściwe praktyki nie miały już miejsca - zapewnił Barack Obama.Skandal wybuchł, gdy amerykańskie media ujawniły, powołując się na projekt raportu z audytu inspektora generalnego ministerstwa skarbu, że specjalny oddział IRS, odpowiedzialny za

"DGP": Audytor oceni zakręt i zarobi tysiące

powiatu przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa na podlegających im drogach publicznych oraz ich ewentualna modernizacje.Kontrolą - jedna przed wydaniem pozwolenia, a druga tuż przed oddaniem drogi do użytku - objęte zostaną wszystkie odcinki należące do tzw. transeuropejskiej sieci drogowej, czyli 4,8 tys

Exillon zwiększył produkcję ropy do 5,99 mln baryłek w 2013 r.

, co dało 259,8 mln USD przychodów, podała spółka. W 2013 r. spółka przeprowadziła 18 wierceń. Ponadto we wrześniu i listopadzie 2012 r. Exillon podpisała kilka wstępnych umów w procesie nabywania VenlockNeft LLC za łączną kwotę 2,7 mln USD, pozyskując dodatkowe 1.075 km2 obszarów

Będą zmiany w zarządzie giełdy? MSP chce walnego

jest życiowa partnerka Sobolewskiego. W odpowiedzi na te rewelacje minister Skarbu Państwa polecił przeprowadzenie "precyzyjnego audytu". W opublikowanym w środę wieczorem komunikacie Rada Giełdy zdystansowała się od działań dokonywanych przez Sobolewskiego i jego podwładnego na rzecz filmu

Jest śledztwo ws. przetargu na system elektroniczny w MS

2011 do czerwca 2012 r.Pod koniec 2012 roku resort sprawiedliwości, po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu, poinformował CBA o swoich wątpliwościach dotyczących m.in. zakupu w trybie niekonkurencyjnym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.W marcu CBA rozpoczęło kontrolę w MS na jego wniosek. Resort

GRUPA Leader zmienia wizerunek i stawia na kompleksowy outsourcing usług dla biznesu

Marka GRUPA Leader objęła funkcjonujące dotychczas oddzielnie, choć ściśle ze sobą współpracujące kancelarie. Od 10 lat wpierają one podmioty gospodarcze w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, outsourcingu usług księgowych i HR oraz audytu finansowego, systematycznie poszerzając zakres usług

Zapłacimy za złe wydawanie pieniędzy z Brukseli

wiarygodnych biznesplanów dających szanse na przyszłą rentowność. Wsparcie finansowe wynosiło 1250 euro rocznie i można je było dostać na okres nie dłuższy niż pięć lat.Komisja Europejska na podstawie audytu przeprowadzonego w Polsce doszła do wniosku, że część planów biznesowych dla gospodarstw o wielkości 2

Afera na ponad 100 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości. Interweniuje CBA

resortu Partycja Loose przypomniała, że to szefowie resortu występowali o kontrolę CBA po wykryciu w ramach wewnętrznych procedur możliwych nieprawidłowości przy przetargach informatycznych. Pod koniec 2012 roku resort sprawiedliwości po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu poinformował CBA o swoich

"Dziennik Gazeta Prawna": Audytor oceni zakręt i zarobi tysiące

powiatu przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa na podlegających im drogach publicznych oraz ich ewentualna modernizacje. Kontrolą - jedna przed wydaniem pozwolenia, a druga tuż przed oddaniem drogi do użytku - objęte zostaną wszystkie odcinki należące do tzw. transeuropejskiej sieci drogowej, czyli 4,8

Piechociński: Sprawa Stoczni Gdańskiej powinna 'stanąć na rządzie' we wtorek

Piechociński. Rada ministrów musi poznać także opinie analityków, a Agencja Rozwoju Przemysły przeprowadzi audyty jako współudziałowiec tego projektu. Załoga Stoczni Gdańsk, która domaga się wypłaty zaległych pensji, prowadziła w czwartek przez kilka godzin strajk.   (ISBnews)

"Dziennik Gazeta Prawna": Wielkie kontrole państwowych firm

Minister skarbu Mikołaj Budzianowski w piśmie z początku sierpnia zobowiązał reprezentantów SP w 19 największych firmach do przeprowadzenia analizy. Ma ona pokazać liczbę spółek córek, ich znacznie w korporacji oraz wpływ na wykonywanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Audyt ma wskazać

Członek zarządu Szwajcarskiego Banku podejrzewany o spekulacje

opublikowano wyniki audytu członków zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego przeprowadzonego przez KPMG. Jean-Pierre Danthine twierdzi jednak, że nie wykorzystywał poufnych informacji do własnych celów i że transakcja wynikała z tego, że jako członek zarządu banku centralnego chciał sprzedać wszystkie akcje

Banki strefy euro będą musiały się zmierzyć z brakami kapitału?

RBS czy HSBC) ujawnią wyniki audytów. W zeszłym roku bank Barclays musiał podwyższyć limity kapitału po testach przeprowadzonych przez Bank Anglii.

Audyt inwestycji kolejowych przez KE może zakończyć w lutym

Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie audytu inwestycji kolejowych, by sprawdzić, czy polska kolej rzeczywiście nie jest w stanie wykorzystać całej puli 4,8 mld euro unijnego dofinansowania przewidzianego dla niej w programie Infrastruktura i Środowisko. Audyt polega na sprawdzeniu stanu

Tusk o Sobolewskim: "Trudno jest być prezesem giełdy, jeśli pojawiają się wątpliwości"

. Dzisiejszy "Puls Biznesu" opisuje, że według przeprowadzonego w GPW audytu, zawieszony prezes GPW prosił Emila Stępnia o znalezienie inwestorów dla filmu "Klątwa faraona" i przekazywał mu szczegóły projektu. Ustalenia audytu zaprzeczają słowom prezesa Sobolewskiego, który twierdził, że

Przychody firm badających rynek i opinię wzrosły o 13,6% w 2010 r.

Warszawa, 11.02.2011 (ISB) - Obroty 20 firm badających rynek i opinię społeczną wzrosły w 2010 r. o 13,6% r/r do 596 mln zł, wynika z audytu obrotów branży badawczej przeprowadzonego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). „Wzrost obrotów w naszej branży jest zaskakująco

Ben Bernanke jest bardziej popularny od Justina Biebera?

dolarów, inni są kategorycznie przeciw), którzy wzywają do przeprowadzenia audytu w tej instytucji. Mówił o tym ostatnio sam kandydat na prezydenta Mitt Romney.W popularnym programie "The Kudlow Report" pytany o zakusy na Fed profesor Uniwersytetu Chicagowskiego Randy Kroszner stwierdził, że

NIK: system bezpieczeństwa na kolei ma wiele luk, wciąż dużo wypadków

ponad 190 inicjatyw, w tym modernizacje przejazdów, zakup urządzeń do wykrywania usterek taboru czy symulatorów. W tym roku rozpoczął się także proces audytów wewnętrznych w spółce. "Od stycznia do końca listopada przeprowadzono ponad 105 audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem. Wszystkie oceny

Podejrzany handel złotem w Dubaju

O serii podejrzanych transakcji, szmuglowaniu złota z Maroka, płaceniu gotówką i unikaniu przelewów bankowych - Amjad Rihan, do niedawna pracujący w Ernst & Young, zaalarmował "Guardiana", Al-Dżazirę, BBC Two i organizację Global Witness. To efekt ukrywania wyników audytu dubajskiej firmy

Tajne pieniądze Brukseli

Parlamentu Europejskiego Klaus Welle, który twierdził, że stanie to na drodze sprawnej pracy tej instytucji.Sam audyt przeprowadził brytyjski księgowy Robert Galvin, który wielokrotnie zwracał się do Welle i innych wysoko postawionych osób, chcąc zwrócić ich uwagę na wyniki swojej pracy. Jak

TPSA spełniła prawie wszystkie zobowiązania inwestycyjne z porozumienia z UKE

. Porozumienie UKE z TPSA w tej sprawie kończy się 31 marca br. "Na dzień audytu TP spełniła prawie wszystkie wymagania w obszarze inwestycji, z uwzględnieniem zmian harmonogramu produkcji przyjętych decyzją KS z dnia 30.01.2012. TP raportuje wykonanie inwestycji w linie szerokopasmowe w liczbie

Cypr skutecznie realizuje plan ratowania swojej gospodarki

10 mld euro.Aby uzyskać tę pożyczkę ratunkową, Cypr musi sam wygospodarować około 13 mld euro (ponad 75 proc. PKB). Większa część tej sumy będzie pochodzić z restrukturyzacji sektora bankowego oraz drastycznych cięć budżetowych i prywatyzacji.Duże postępyOd ostatniego audytu, który "trojka"

Tajny audyt SKOK-ów. KNF i Ministerstwo Finansów milczą

SKOK. Było to jeszcze przed zgromadzeniem członków SKOK-u Jowisz.- Nadzór nad SKOK od kilku miesięcy sprawuje KNF i tam proszę pytać o przyszłość oraz wyniki audytu przeprowadzonego na jej zlecenie. W czasie gdy Krajowa SKOK nadzorowała Kasy, nikt nie stracił złotówki i nie widzimy powodów, aby teraz

Raport Tor: fatalna sytuacja finansowa spółki Inteko

, dlatego że takiej skali nadużyć, z którą mamy do czynienia, nie mógł przeprowadzić w pojedynkę" - dodał Furgalski. Specjaliści Toru relacjonowali, że prowadzenie audytu było bardzo trudne ze względu na braki w dokumentach. Jak mówili, wynikało to - być może - z dużej niefrasobliwości prowadzenia

Bezpiecznie i szybko, czyli co liczy się dla kupujących online

Najnowsze badania przeprowadzone przez instytut opinii publicznej Infas na zlecenie Trusted Shops wskazują, że bezpieczeństwo oraz czas dostawy to kluczowe kryteria przy wyborze sklepów internetowych. Poczta Polska oraz Trusted Shops, firmy specjalizujące się w usługach dla branży e-commerce

Przekręt kredytowy? Ministerstwo donosi do prokuratora na SKOK

przeprowadzony niezależny audyt, którego celem było ujawnienie sytuacji finansowej kas. Choć wnioski z audytu są już na biurkach członków Komitetu Stabilności Finansowej, pozostają one tajne. W zeszłym tygodniu "Gazeta" opisywała przypadek SKOK-u Jowisz (średniej wielkości kasa, ponad 30 placówek

Outsourcing metodą na odciążenie firmy, czyli kilka słów o Doradztwie Podatkowym

działań doradcy podatkowego znacznie wykracza poza możliwości księgowego, co wyraźnie widać w takich kwalifikacjach, jak np.  uprawnienia do przeprowadzenia audytu podatkowego czy administrowanie sprawami egzekucyjnymi i celnymi. Oferta Kancelarii Madej jest zindywidualizowana i każdorazowo

Baniak z MSP: PLL LOT ma pokazać zysk z działalności podstawowej w 2014 r.

strajkowego w spółce, wiceminister skomentował, że akcje protestacyjne nie służą programowi naprawczemu i staraniom o utrzymanie miejsc pracy. "W roku 2013 udało się zmniejszyć kilkakrotnie prognozowana stratę. Wyniki spółki poznamy niebawem, po formalnym audycie. Co do roku bieżącego - będzie to rok

Polak oszczędny na święta. Wyda najmniej w Europie

. Szukamy prezentów praktycznych, atrakcyjnych cenowo. Polujemy na promocje, szukamy tańszych sklepów - mówił w czwartek w czasie prezentacji wyników badania Adam Chróścielewski, dyrektor w dziale audytu Deloitte.Pomagają nam internetowe wyszukiwarki i porównywarki cen. W tym roku 46 proc. Polaków upominki

Program Litwa - Polska - Rosja będzie kontynuowany

Podczas środowego spotkania w Brukseli Polska, Litwa i Rosja osiągnęły porozumienie w sprawie trójstronnego programu współpracy transgranicznej. Choć oficjalnie program Litwa - Polska - Rosja ruszył w 2009 roku i przeprowadzono pierwszy nabór wniosków, do dziś nie wypłacono z niego ani jednego euro

AT Kearney pozytywnie ocenia wykonywanie przez TPSA porozumienia z UKE

audytowego nie objął, "pomimo dwukrotnej interwencji UKE" tak ważnych obszarów, jak m.in.: - audyt przestrzegania zasad niedyskryminacji i ochrony informacji niedozwolonych przez spółki z Grupy TP, w tym w szczególności spółki biorące, na zlecenie TP, udział w świadczeniu usług hurtowych, tj. 

Awaria na warszawskim parkiecie. Zawiódł system informatyczny

powiedzieć coś więcej, musimy przeprowadzić audyt - mówi Karwowski. Na rynku od razu pojawiły się spekulacje, że błędne wyliczenia mają związek z piątkową zmianą składu WIG20 - miejsce Boryszewa w indeksie zajął wtedy bank BZ WBK. To stosunkowo rzadkie wydarzenie odbywało się po raz pierwszy w nowym systemie

KNF: w wielu SKOK-ach sytuacja jest trudna

rachunkowości stosowanych przez SKOK-i są zgodne z konstytucją. Podczas rozprawy pełnomocnik posłów prof. Henryk Cioch mówił, że w oparciu o zaskarżone rozporządzenia KNF przeprowadziła audyt systemu kas. W efekcie wobec 44 kas na 55 wszczęto postępowania naprawcze, a w 22 wprowadzono zarząd komisaryczny

Najlepsze infolinie bankowe. Twoja jest w czołówce?

czy położenie najbliższego bankomatu banku. W drugiej części badania audytorzy wysyłali pytania do banków przez e-mail lub formularz kontaktowy. W sumie przeprowadzono ponad 2,5 tys. audytów, z czego blisko 1,8 tys. audytów telefonicznych. W poszczególnych kategoriach przyznawane były punkty. Ich suma

Audytor potwierdza: TP dobrze wylicza swoje koszty

operatorów alternatywnych). W ubiegłym roku UKE audyt uznało, ale nie przyjęło jego wyników. - Badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta jest więc tylko jednym z etapów analizy dokonywanej przez regulatora - tłumaczyła wtedy prezes UKE Anna Streżyńska. Szefowa urzędu regulacyjnego wyników tegorocznego

Chciał ujawnić przekręty banku. Po siedmiu latach opuszcza zakład psychiatryczny

zakładzie psychiatrycznym, podkreślając, że jest on paranoikiem.Dopiero w listopadzie 2012 roku wyszło na jaw, że przeprowadzony w 2003 roku audyt w HypoVereinsbanku wykazał, że prokuratura miała podstawy do wszczęcia śledztwa wobec żony Mollatha. Wtedy też sprawa wzbudziła duże oburzenie mediów.Gazeta

Certyfikaty dla ZE PAK

Przekazanie certyfikatów nastąpiło po przeprowadzeniu w kwietniu br. audytu. na terenie ZE PAK.W trakcie kontroli nie stwierdzono niezgodności w żadnym z audytowanych obszarów i tym samym utrzymany został Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem

EY Pracodawcą Roku 2013 wg AIESEC

Firma doradcza EY trzeci rok z rzędu została uznana Pracodawcą Roku w badaniu przeprowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Studenci kierunków ekonomicznych z 39 uczelni wyższych w całej Polsce wskazali firmę, która w ich opinii jest najbardziej pożądanym pracodawcą w kraju

Gdyby Grecja nie zrobiła postępu, nie dostałaby raty pomocy

Głównym zadaniem audytu było zbadanie postępów, jakie Grecja poczyniła od czasu otrzymania pomocy. W zeszłym roku, stojąca na skraju finansowej przepaści Grecja, była zmuszona skorzystać ze 110 mld euro pożyczki, którą rozłożono na 3 lata. W zamian zobowiązała się przeprowadzić restrykcyjne reformy

TVP do kontroli

W czwartek walne zgromadzenie akcjonariuszy TVP (skarb państwa jest jedynym właścicielem) nakazało radzie nadzorczej przeprowadzenie audytu w związku z podejrzeniami ministra skarbu, że w publicznej telewizji mogło dochodzić w ciągu ostatnich dwóch lat do nadużyć i politycznych nacisków. Min

Audyt zlecony przez UKE potwierdził prawidłową rachunkowość TP

Audyt zlecony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) potwierdził prawidłowość i zgodność z prawem sprawozdania z rachunkowości Telekomunikacji Polskiej (TP) za 2007 rok oraz kalkulacji kosztów usług na lata 2008-2009 - poinformowała TP w środę w komunikacie. Audyt przeprowadził powołany

Agent czy oszust? Sprawdź, kto wciska ci ubezpieczenie

rejestru na naszą stronę internetową. Przeprowadziliśmy m.in. audyt bezpieczeństwa danych - mówi Łukasz Dajnowicz z KNF. - Mamy dużo zapytań, głównie z zakładów ubezpieczeń, ale też od klientów, którzy sprawdzają, czy pośrednik działa legalnie - dodaje.

"Rz": Uciekną miliardy na budowę dróg

. Spełnienie unijnych wymagań jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji na budowę dróg. Dodatkowo Polskę może czekać postępowanie karne o naruszenie unijnego prawa, wszczynane standardowo, ale też możliwość utraty miliardów euro. Dyrektywa nakazuje przeprowadzenie ocen pod kątem bezpieczeństwa ruchu i

79,9 mln euro kary za błędy w systemie dopłat dla rolników

polskie władze zatwierdziły plan, dostawali przez pięć lat po 1250 euro rocznie pod warunkiem realizowania planu. Jednak audyt przeprowadzony przez Komisję Europejską wykazał, że najpierw w Polsce zatwierdzano niewiarygodne biznesplany, a potem - w latach 2007-10 - nierzetelnie sprawdzano ich

TVP sprzedała udziały w firmie badawczej TNS OBOP

branżowy miesięcznik "Press", władze na Woronicza przeznaczyły na ten cel 400 tys. zł, jednak nikt nie zgodził się przeprowadzić audytu za takie pieniądze do końca stycznia 2012 r. TVP rozpisała nowy przetarg i wydłużyła termin wykonania prac do 16 kwietnia 2012 r. Joanna Stempień-Rogalińska

Akwawit-Polmos będzie rozlewał Smirnoffa. Negocjuje także współpracę z Brown-Forman

przychody brutto z realizacji tego kontraktu to około 100 mln zł rocznie, a produkcja wyniesie ponad 264 tys. litrów miesięcznie. Podpisanie umowy poprzedził szczegółowy audyt zakładów produkcyjnych, w tym linii technologicznych oraz procedur produkcyjnych. Audyt przeprowadzony przez właścicieli marki

Premier od nowego ministra skarbu oczekuje twardej ręki

PGNiG w sprawie memorandum nie budzi jego zaufania i pewności skutecznej realizacji interesu publicznego, a w środę Włodzimierz Karpiński zapowiedział, że w pilnym trybie przeprowadzi audyt PGNiG. W środę zaczęło się też walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG zwołane pod koniec marca. Na wniosek

Skargi dot. pocztowej obsługi sądów w informacjach dla sejmowej komisji

porównaniu do ubiegłego roku. "Dlatego zwróciliśmy się do Poczty Polskiej o powołanie niezależnego audytora, który oceni jakość wykonywania kontraktu dla sądów i prokuratur w latach ubiegłych przez Pocztę Polską i obecnie przez Polską Grupę Pocztową. Tylko taki audyt da opinii publicznej szansę na

Skargi dot. pocztowej obsługi sądów w informacjach dla sejmowej komisji

porównaniu do ubiegłego roku. "Dlatego zwróciliśmy się do Poczty Polskiej o powołanie niezależnego audytora, który oceni jakość wykonywania kontraktu dla sądów i prokuratur w latach ubiegłych przez Pocztę Polską i obecnie przez Polską Grupę Pocztową. Tylko taki audyt da opinii publicznej szansę na

Odrzucono sprawozdanie finansowe poprzedniego rządu

przeprowadzenie pełnego audytu majątku i działalności Rady Ministrów za kadencji poprzedniego rządu. Zarządziła go szefowa parlamentu Cecka Caczewa na wniosek parlamentarnej komisji ds. budżetu i finansów.W planach prac Izby Rozrachunkowej na 2009 r. przewidziany był jedynie standardowy audyt sprawozdań

Tauron firmą przyjazną klientowi

w wyniku przeprowadzonego audytu. Na bieżąco monitorujemy też sugestie naszych klientów, eliminując na ich podstawie występowanie słabych punktów czy błędów - podkreśla.Grupa TAURON dołączyła do grona laureatów programu certyfikacyjnego.

Film, który wysadził z siodła Sobolewskiego w pierwszy weekend, bez szału

finansowego wsparcia filmu. Co zrozumiałe, wzbudziło to obawy adresatów, że odmowa wpłynie na ich relacje z GPW. Co ciekawe, sam Stępień też ma za sobą aktorski epizod u Vegi. Zagrał sam siebie w zmiażdżonym przez krytyków "Ciachu".Po wynikach audytu przeprowadzonego przez giełdę i firmę zewnętrzną

Recesja gnębi Hiszpanię. Piąty kwartał z ujemnym wzrostem PKB

bankom, bez zaliczania jej na poczet długu państwa.Z niezależnego audytu przeprowadzonego przez firmę konsultingową Oliver Wyman wynika też, że hiszpańskie banki potrzebują 59,3 mld euro pomocy finansowej - najwięcej 24,7 mld euro znacjonalizowana już Bankia. Kilka miesięcy temu kraje strefy euro

PKP PLK chwalą się inwestycjami i poprawą bezpieczeństwa

chodzi o poprawę komunikacji i wykonywania procedur różnych grup zawodowych, a także możliwość odsłuchania rozmów w razie wypadku. Dodatkowo w zeszłym roku PKP PLK podwoiły liczbę szkoleń dla dyżurnych ruchu. Od stycznia do końca listopada spółka przeprowadziła też ponad 100 audytów systemu zarządzania

Coraz bardziej gorący tydzień dla spółki Amber Gold

finansowa tej oferującej nadzwyczaj atrakcyjne lokaty w złoto spółki, miał przynieść audyt przeprowadzony w firmie przez biegłych rewidentów.7 lipca na stronie Amber Gold pojawiło się oświadczenie prezesa Marcina Plichty, w którym zapewniał, że kondycja finansowa spółki jest dobra. I deklarował: "w

Koleje Mazowieckie wyemitują obligacje do 100 mln euro

;Organizatorem emisji jest Standard Bank Plc z Londynu, natomiast doradztwo prawne spółki w zakresie realizacji tej transakcji powierzono kancelarii Weil, Gotshal & Manges” – czytamy dalej. Obecnie spółka przechodzi proces due diligence. Audyt finansowy Kolei Mazowieckich przeprowadzi firma BDO

Legia Warszawa będzie jeszcze lepiej analizować swoje serwisy

Warszawa. Pierwszym krokiem do zbierania poprawnych danych jest audyt dotychczasowej instalacji Google Analytics. Kolejnym: zaawansowane skonfigurowanie narzędzia, co pozwoli m.in. na śledzenie zachowania użytkowników w obrębie wszystkich subdomen oraz analizę efektywności ścieżki zakupu biletów. Aby

Action może przejmować spółki, ale spoza obszaru swojej głównej działalności

połączenia firm, to w wyniku bankructw" - powiedział Bieliński na spotkaniu z analitykami i dziennikarzami. Dodał, że po szeregu audytów, jakie Action przeprowadził szukając celów do akwizycji, ocenia, że mniejsze firmy z sektora dystrybucji IT są w bardzo trudnej sytuacji. To efekt ciężkiej konkurencji

World Food Warsaw 2014 z udziałem przedstawicieli programu Doceń polskie

rozwiązania, jest cenna - mówi Marek Bielski, twórca programu "Doceń polskie".Celem realizowanego od 2011 roku przedsięwzięcia jest propagowanie rodzimej żywności najwyższej jakości oraz jej wytwórców. W trakcie przeprowadzonych dotychczas jedenastu audytów żywności pięcioosobowa Loża Ekspertów

RMF: CBA nie chce zajmować się sprawą szefa GPW

Emila Szarka były "prywatną aktywnością pracownika". Zdania nie zmienił, mimo że rada giełdy po przeprowadzonym audycie stwierdziła, że "naruszył zasady etyki w biznesie", i zawiesiła go w czynnościach.Sobolewski: Haniebne decyzjePrezes Sobolewski, komentując dla TVN 24 decyzję o

"PB": Zyski filmu "Last Minute" dalekie od oczekiwań

wynikach audytu przeprowadzonego przez giełdę i firmę zewnętrzną w grudniu ubiegłego roku Rada GPW zawiesiła Sobolewskiego w czynnościach, a następnie został odwołany z funkcji.

Polbank EFG będzie w pełni podlegał nadzorowi KNF

nadzorowi KNF w pełnym zakresie, a gwarancji depozytowych będzie udzielał Bankowy Fundusz Gwarancyjny."Po złożeniu wniosku Polbank podda się audytowi, który przeprowadzony zostanie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po zakończeniu audytu i wyrażeniu zgody KNF, Polbank będzie mógł wystąpić o rejestrację

Kontrola w straży miejskiej, bo dzwonili z TVN Turbo

Kontrola w trybie doraźnym w straży miejskiej zaczęła się w czwartek. Pracownicy wydziału audytu i kontroli urzędu miasta sprawdzają, czy przetarg na zakup czterech nowych samochodów dla straży miejskiej został przeprowadzony zgodnie z prawem, bez faworyzowania konkretnego producenta aut.Decyzję o

"19" popularna, będzie przez następny rok

, dyrektora MZDiK.- Na ostatniej sesji radni zdecydowali o tym, że w MPK będzie przeprowadzony audyt. Na podstawie jego wyników za rok może zostać podjęta decyzja o przekształceniu spółki w podmiot wewnętrzny - przypomina. - Z audytu wyniknie też ile wozokilometrów należy przydzielić MPK. Reszta trafi na

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji Capital Park

, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., natomiast biegłym rewidentem firma PKF Consult sp. z o.o. (dawniej: PKF Audyt sp. z o.o.). Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej

Bundesbank policzy, ile ma złota w zagranicznych bankach. A NBP?

Niemcy idą po swoje złoto - tak informacje o obowiązkowym audycie zatytułował serwis CNBC.I rzeczywiście, po raz pierwszy w historii urzędnicy Bundesbanku zjadą do skarbców głęboko pod ulicami Nowego Jorku, Londynu czy Paryża, by sprawdzić stan rezerw złota. Właśnie w tych trzech zagranicznych

Jak zmniejszyć unijną karę za dopłaty dla rolników

W całej historii z karą 80 mln euro jest kilka faktów niepodlegających dyskusji i kilka spraw niejasnych.Każdemu zdarzają się błędyPo pierwsze, podlegamy kontrolom i audytom jak każdy inny kraj unijny i pora się z tym oswoić. Także z tym, że te audyty nie zawsze wypadają po naszej myśli. I że

UKIE: Zmienić nowe prawo telekomunikacyjne

zewnętrznej, albo przeprowadzić go siłami Urzędu. Nowelizacja prawa pozwala zlecić audyt, a następnie przeprowadzić własne niezależne badanie. Jak pisze UKIE, wprowadzenie takiego przepisu mogłoby skutkować sprawą w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.List został wysłany 24 marca. Tego samego dnia te same

TK: rozporządzenia ws. rachunkowości SKOK-ów zgodne z konstytucją

rozporządzenia Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła audyt systemu kas. W efekcie wobec 44 kas na 55 wszczęto postępowania naprawcze, a w 22 wprowadzono zarząd komisaryczny. "W oparciu o te rozporządzenia cały system SKOK (...) jest degradowany, marginalizowany, a być może grozi mu likwidacja"

Oferta publiczna Multikina może się odbyć na przełomie marca i kwietnia

roczne i ich audyt. Kiedy będziemy je mieli złożymy aneks, technicznie przeprowadzenie oferty publicznej powinno być możliwe pod koniec marca lub w kwietniu" - powiedział Zygo dziennikarzom. Dodał jednak, że wszystko zależy od warunków na rynku finansowym. Zygo poinformował też, że przychody spółki

GPW wstrzymała publikację indeksów. Problemy techniczne

przeprowadzić audyt - mówi Karwowski. Na rynku od razu pojawiły się spekulacje, że błędne wyliczenia mają związek z piątkową zmianą składu WIG20 - miejsce Boryszewa w indeksie zajął wtedy bank BZ WBK. To stosunkowo rzadkie wydarzenie odbywało się po raz pierwszy w nowym systemie transakcyjnym UTP, który

Przegląd informacji ze spółek

; Aplisens uruchomił nowy zakład na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) w Podstrefie Radom, zbudowany kosztem 30 mln zł. W pierwszym etapie działalności,  w nowym zakładzie przewidziano zatrudnienie dla ponad 100 osób. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) przeprowadzi

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Audyt jakości

trzeciej strony jest rodzajem audytu, stanowiącym najważniejszy element w procedurze certyfikowania systemu jakości. Wniosek o jego przeprowadzenie zgłasza do upoważnionej instytucji przedsiębiorstwo. Celem takiego audytu jest pragnienie podbudowania renomę lub ugruntowanie pozycję na rynku. Audyt

ISO/TS 16949

wymagań systemu ISO TS 16949 zakończone jest złożeniem wniosku o przeprowadzenie audytu certyfikującego. Jednak aby przystąpić do audytu certyfikującego dana firma produkcyjna musi posiadać system zarządzania jakością od 12 miesięcy.

Audyt zewnętrzny

Audyt zewnętrzny – badanie przeprowadzane przez audytorów niezależnych od badanej jednostki.Wyróżniamy dwa rodzaje takiego audytu: audyt drugiej strony (np. audyt dostawcy – ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo przeprowadza audyt u swoich aktualnych lub potencjalnych dostawców

Anatolij Czubajs

lat 90. W latach 1991-1992 był doradcą mera Sankt Petersburga Anatolija Sobczaka.W rządzie Jegora Gajdara był wicepremierem i ministrem finansów odpowiedzialnym za gospodarkę i przeprowadzenie kontrowersyjnej prywatyzacji. Od listopada 1994 do stycznia 1999 był wicepremierem i ministrem finansów

Termomodernizacja

doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to: docieplanie ścian zewnętrznych i stropów wymiana okien wymiana lub modernizacja systemów grzewczych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.