przeprowadzenie audytu

PAP

Ukraina chce przeprowadzić audyt ws. embarga na polskie mięso

Ukraina chce przeprowadzić audyt ws. embarga na polskie mięso

Ukraina chce przeprowadzić audyt ws. embarga na polską wieprzowinę i wołowinę - zapowiedział w piątek w Warszawie minister gospodarki i handlu Ukrainy Pawło Szeremeta. Audyt ten ma odpowiedzieć na pytanie, czy zostanie zniesione embargo na polskie mięso.

Budzanowski: Prezesa Polskiego LNG zwolniono po audycie finansowym

Odwołanie prezesa spółki Polskie LNG Zbigniewa Rapciaka nastąpiło po przeprowadzeniu audytu finansowego i zwolnieniu dyrektora finansowego - poinformował w piątek minister skarbu Mikołaj Budzanowski

PGP proponuje Poczcie Polskiej audyt. Gorszy ma zapłacić 1 mln zł

Polska Grupa Pocztowa wyszła do Poczty Polskiej z propozycją przeprowadzenia audytów jakości usług prowadzonych przez obie firmy dla sądów i prokuratur. Stawką tego swoistego zakładu ma być 1 mln zł. Trudno traktować tę propozycję poważnie - odpowiada Poczta.

Sikorski po audycie: Trzech posłów musi złożyć wyjaśnienia

Sikorski po audycie: Trzech posłów musi złożyć wyjaśnienia

Przed końcem roku RN TVP ustali warunki przetargu na audyt spółki

Przed końcem roku RN TVP ustali warunki przetargu na audyt spółki

sprawie budowy naziemnej telewizji cyfrowej. Audyt przeprowadzą niezależni eksperci zewnętrzni, a raport ma być przedstawiony do końca lutego. W środę w resorcie, odbyło się w tej sprawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVP z udziałem ministra skarbu Aleksandra Grada, przewodniczącej rady nadzorczej

Czechy.Ministerstwo obrony przepłacało za zamówienia

Wyniki kontroli przedstawił na konferencji prasowej w Pradze minister obrony Alexandr Vondra. W 54 przypadkach audyt wykazał nieprawidłowości oraz niekonwencjonalne praktyki, mogące faworyzować niektórych uczestników przetargów. Audytorzy uznali, że co najmniej pięć zamówień zostało przeszacowanych

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego

Audyt obowiązkowy oraz dobrowolnyJednostki, których roczne sprawozdania podlegają obligatoryjnemu badaniu wymienione są w art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone w związku z ustawowym obowiązkiem

"PB": Porażające wyniki śledztwa w Erze

"PB": Porażające wyniki śledztwa w Erze

marketingowych "TV McDonald's" i "Hit Generator", które miały przynieść odpowiednio "co najmniej 3 mln zł" i "do 1 mln zł" strat.Krytyce raport poddał audyt wewnętrzny tej firmy, który mimo uzyskania informacji o poważnych nadużyciach, nie podejmował działań dla

HP oferuje system archiwizujący dla problemów prawnych

HP Integrated Archive Platform jest kombinacją sprzętu i oprogramowania, która może być użyta przez firmy do tworzenia archiwum wszystkich wiadomości poczty elektronicznej, grafiki i innych plików, a następnie do przeszukiwania i odzyskiwania tych danych, kiedy zajdzie taka potrzeba.Produkt ma pomag

Wyciekł raport z audytu TVP

Wyciekł raport z audytu TVP

naruszeniu ustawy o ochronie informacji niejawnych. Według telewizji publicznej raport z audytu sporządzono w sześciu egzemplarzach i zdeponowano w Kancelarii Tajnej TVP. Według spółki pięć egzemplarzy wciąż znajduje się w TVP z wyjątkiem egzemplarza nr 2, który 28 lutego "został przekazany Ministrowi

KE odbiera Grecji fundusze dla rolników

KE odbiera Grecji fundusze dla rolników

rolników wpłynęło więcej środków, niż powinno. KE podkreśliła, że choć władze Grecji przedstawiły plan naprawczy, to audyt przeprowadzony w listopadzie potwierdził, że wciąż nie udało się osiągnąć zadowalających rezultatów. W związku z tym KE zdecydowała, że zmniejszy poziom płatności dla Grecji, a kwota

NFOŚiGW: ponad 340 mln zł na poprawę efektywności energetycznej

oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Chodzi np. modernizację procesów przemysłowych czy wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością. Firmy, które będą chciały skorzystać z pomocy, będą musiały przeprowadzić wcześniej audyt energetyczny lub

Urzędnicy od dróg przelali o dwa miliony za dużo. "To tylko bałagan"

Urzędnicy od dróg przelali o dwa miliony za dużo. "To tylko bałagan"

, dyrektor wydziału audytu i kontroli. Kontrolę przeprowadził wydział audytu i kontroli urzędu miasta. O sprawie napisał piątkowy "Dziennik Wschodni". O co dokładnie chodzi? Otóż kontrolerzy wytykają, że dostęp do systemu bankowości internetowej posiadały nieuprawnione osoby. Upoważnionymi do

Firmy mogą się starać o dotacje na poprawę efektywności energetycznej

mln zł na wykonanie audytów energetycznych. To jeden z pierwszych skonsolidowanych programów, ogłaszanych przez NFOŚiGW w tym roku. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać pieniądze np. na zmniejszenie zużycia surowców, zwiększenie

"PB": PKP zgubiły miliony na dworcach

"PB": PKP zgubiły miliony na dworcach

PKP, projekt jest w większości realizowany zgodnie z planem, wewnętrzny audyt i kontrola resortu transportu nie pozostawiły na jego wykonawcach suchej nitki. "Puls Biznesu" dotarł do obu raportów.Kontrolerzy PKP w przeprowadzonym w połowie 2012 r. audycie wykazali, że wydatki na inwestycje w

"Puls Biznesu": PKP zgubiły miliony na dworcach

PKP, projekt jest w większości realizowany zgodnie z planem, wewnętrzny audyt i kontrola resortu transportu nie pozostawiły na jego wykonawcach suchej nitki. "Puls Biznesu" dotarł do obu raportów. Kontrolerzy PKP w przeprowadzonym w połowie 2012 r. audycie wykazali, że wydatki na inwestycje

SKOK na miejską kasę

SKOK na miejską kasę

pierwszych tygodniach jego urzędowania obsługę prawną magistratu zlecono kancelarii, której wspólnikami są trzej najbliżsi współpracownicy Biereckiego ze SKOK-ów i jego syn. Prezesom pięciu miejskich spółek Stefaniuk nakazał podpisać z tą samą kancelarią umowy na przeprowadzenie audytów, których łączna

System ZUS do kontroli

Konsorcjum firm Softtutor Consulting i SBC przeprowadzi audyt systemu informatycznego ZUS. W przetargu startowała jedna firma i cztery konsorcja. Zwycięzca złożył ofertę w wysokości 583 tys. zł. Audyt ma dotyczyć oceny Kompleksowego Systemu Informatycznego i systemów emerytalno-rentowych ZETO

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

podstawie 596 audytów śledczych przeprowadzonych przez ekspertów KPMG na całym świecie dowodzi, że spółki powinny patrzeć na ręce swoim top menedżerom. W skali globalnej kadra zarządzająca była zaangażowana w trzy na dziesięć wykrytych nadużyć, w Polsce zaś ponad połowę z nich. Jak jednak zastrzega

"Rzeczpospolita": Szefowi łatwo zrobić przekręt

podstawie 596 audytów śledczych, przeprowadzonych przez ekspertów KPMG na całym świecie, dowodzi, że spółki powinny patrzeć na ręce swoim top menedżerom. W skali globalnej kadra zarządzająca była zaangażowana w trzech na dziesięć wykrytych nadużyć, w Polsce zaś ponad połowie z nich. Jak jednak zastrzega

Trakcja dokonała odpisu w wysokości 37,43 mln zł, który wpłynie na wynik za 2014

przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą następujące spółki zależne: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., Dalba Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok S.A., podjął decyzję

Zakończył się audyt w górnictwie: problemem nadprodukcja i nierentowne ściany

Zakończony właśnie audyt w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym i Jastrzębskiej Spółce Węglowej przeprowadzili specjaliści z firmy doradczej Roland Berger Strategy Consultants. Była to pierwsza niezależna ocena sytuacji śląskiego górnictwa, zlecona przez spółki węglowe z inspiracji

Kalemba: skala eksportu ziemniaków na Białoruś jest niewielka

ziemniaków (sadzeniaków oraz pozostałych) oraz materiału szkółkarskiego ze wszystkich krajów UE. Taki zakaz Rosja wprowadziła 1 kwietnia 2013 r. Strona rosyjska dopuściła jednak możliwość importu sadzeniaków ziemniaka po przeprowadzeniu u eksportera audytu połączonego z inspekcją przesyłek. PIORiN

Porządki w podróżach posłów. Autem nie dalej niż 1,3 tys. km od Warszawy

Porządki w podróżach posłów. Autem nie dalej niż 1,3 tys. km od Warszawy

należy do posłów pobierających z Kancelarii Sejmu najwięcej pieniędzy za poselskie podróże po kraju. - Poprosiłem szefa Kancelarii Sejmu, aby przeprowadził też taki audyt jak w przypadku podróży zagranicznych, aby sprawdzić, jak ten system działa, czy zdaje egzamin, i zaproponować jego zmiany, aby

Po tekście w "Wyborczej" Kompania Węglowa zarządza pilny audyt w kopalni

kontroli na kopalni Sośnica-Makoszowy. - Przeprowadzą ją nasze służby audytu wewnętrznego - zapowiedział Tomasz Zięba, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej górniczej spółki. Dodał, że to pierwszy ujawniony przypadek nieścisłości w raportowaniu. Sośnica-Makoszowy to najsłabszy zakład Kompanii Węglowej

OBFOR: Branża agencji badawczych wzrosła w Polsce o 5,4% r/r w 2013 r.

Warszawa, 07.04.2014 (ISBnews) -Branża agencji badawczych wzrosła w Polsce o 5,35% r/r w 2013 r., przy czym firmy z kapitałem polskim odnotowały spadek o 4,13%, a firmy z udziałem kapitału zagranicznego - wzrost o 6,96%, podała Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OBFOR). "W audycie

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową

gmin do podejmowania decyzji w tym zakresie. Jest też "pierwszym" krokiem do spełnienia wymagań konwencji krajobrazowej, do czego Polska jest zobowiązana, tak jak inne państwa europejskie. W tym zakresie, zaznaczyła, ważny jest wymóg przeprowadzenia przez wszystkie samorządy wojewódzkie

17 lutego zbierze się Rada Nadzorcza JSW

składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie spółki; w celu wzmocnienia bieżącego nadzoru rady nadzorczej nad sytuacją finansową spółki. Minister skarbu zapowiedział też wówczas, że zwróci się do rady nadzorczej o przeprowadzenie w spółce audytu i tak też się stało. "Minister zwrócił się już do RN

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową. Będzie mniej reklam w przestrzeni publicznej?

, zaznaczyła, ważny jest wymóg przeprowadzenia przez wszystkie samorządy wojewódzkie jednolitych audytów krajobrazowych w terminie trzech lat od wejścia w życie ustawy. Inicjatywa nowych przepisów krajobrazowych budziła spore kontrowersje podczas prac nad nimi. Najkrytyczniej ocenili je posłowie PiS. Przed

Hiszpania gotowa przyjąć pomoc z zewnątrz. Potrzeba prawie 60 mld euro

Audyt w 14 hiszpańskich bankach (posiadających 90 proc. rynku) prowadziła amerykańska firma Oliver Wyman. Audyt miał określić wielkość złych kredytów w portfelach hiszpańskich banków. Pierwsza grupa banków, z których część została znacjonalizowana i których potrzeby kapitałowe miał właśnie określić

Nowy dyrektor finansowy Tesco dwa miesiące przed czasem. Wszystko przez błędne prognozy

się m.in. audytem, przeprowadzenie niezależnego przeglądu wyników spółki. Tesco zatrudnia 500 tys. pracowników. Przez ponad 20 lat notowało nieprzerwany wzrost zysków. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Pieniądze.gazeta.pl - polub nas na Facebooku »>

Kozłowski: czerwiec wiele wyjaśni ws. embarga na polską wieprzowinę

możliwością zniesienia embarga do krajów trzecich, to ten przypadek nic nie zmienia" - zaznaczył. Wskazał, że Rosja zgodziła się na przeprowadzenie audytu związanego z występowaniem ASF na terenie Litwy i Polski. "Pierwszym terminem tego audytu miał być maj, a kolejna propozycja to koniec czerwca

Wrocławskie lotnisko z certyfikatem ULC na kolejne trzy lata

Jak podały we wtorek w komunikacie prasowym władze wrocławskiego lotniska, w czerwcu i lipcu inspektorzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) przeprowadzili we Porcie Lotniczym Wrocław audyt, który wykazał, że spełnia on międzynarodowe i krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa lotów. "Po

Minister skarbu żąda od zarządu JSW zwołania walnego zgromadzenia

przeprowadzenie w spółce audytu". "Jako przedstawiciel większościowego akcjonariusza z najwyższym niepokojem obserwujemy ostatnie wydarzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i zaostrzanie się strajku, który każdego dnia pogarsza sytuację finansową spółki. Tylko konstruktywny dialog i działania mogą

Mieli płacić 30 mln, choć mogli... 550 tysięcy. Dymisja

Smulczyński. Audyt i nieprawidłowości - Kontrola wewnętrzna przeprowadzona przez PKP SA, zakończona w kwietniu br., wykazała wiele nieprawidłowości wskazujących na możliwość działania zarządu na szkodę spółki. Sprawa została przekazana organom ścigania - powiedziała rzeczniczka. Szef Grupy PKP Jakub Karnowski

ABC Data szacuje skonsolidowany zysk netto za 2014 r. na 33,28 mln zł

kosztowa oraz przeprowadzona coroczna wycena kapitału obrotowego, w tym głównie zapasów" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, podkreśla

Oferta publiczna Indata Software rozpocznie się do 21 maja

pełnego raportu rocznego wraz z audytem, co naszym zdaniem oraz zdaniem analityków, z którymi rozmawialiśmy podniesie profil transakcji. Jednocześnie kontynuujemy rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami. Dzięki przeprowadzeniu oferty po pierwszym notowaniu na GPW będziemy na dalszym etapie rozmów

Neuca zrefinansowała 100 mln zł limitów kredytowych na dług długoterminowy

Warszawa, 30.05.2014 (ISBnews) - Neuca zrefinansowała 100 mln zł limitów kredytowych, wykorzystanych na finansowanie akwizycji ACP Pharma, na zobowiązania długoterminowe, poinformował agencję ISBnews wiceprezes ds. finansowych grupy Grzegorz Dzik. Grupa prowadzi obecnie due diligence i audyt

Budowa miejskiego stadionu w Białymstoku - zakończona

konstrukcja zadaszenia "powinna być w trybie pilnym poddana kompleksowemu audytowi niezależnej jednostki projektowej w celu usunięcia potencjalnych zagrożeń". Eiffage wnioski biegłych z ich opinii interpretuje tak, że stalowa konstrukcja dachu stadionu jest niebezpieczna. Kilka miesięcy temu pismo

Podkarpackie. Miasta modernizują oświetlenie i oszczędzają tysiące zł

budynków miejskich, dostosowujemy również taryfy tak, aby były bardzie dopasowane do naszych potrzeb" - powiedział. Samorząd przeprowadził też m.in. audyt i analizę faktur na dostawę m.in. energii elektrycznej i wynegocjował z dostawcą obniżkę cen. Dzięki tym działaniom miasto zaoszczędziło już od

Resort rolnictwa: realizacja dopłat bezpośrednich pozytywnie oceniona przez KE

Chodzi o audyty, które przeprowadzili unijni kontrolerzy, dotyczyły one lat 2011-2013. "Postępowania zostały zakończone bez nakładania korekt finansowych" - podkreśla resort w przysłanym do PAP komunikacie. W maju 2011 roku KE kontrolowała Polskę w zakresie dopłat bezpośrednich

Jacek Leonkiewicz zastąpi Marcina Celejewskiego na stanowisku prezesa PKP IC

procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Z powodzeniem przeprowadził debiut giełdowy PKP Cargo, a następnie sprzedaż kolejnego pakietu akcji przewoźnika w ramach transakcji ABB. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczął również procesy prywatyzacyjne kolejnych spółek z Grupy PKP – TK Telekom i PKP

KE zleciła audyt kontraktów drogowych. GDDKiA: Nie boimy się o wynik

Jak poinformowała w środę rzeczniczka KE ds. polityki regionalnej Shirin Wheeler, Komisja Europejska poprosiła polskie władze, by przeprowadziły audyt konkretnych kontraktów drogowych realizowanych przez GDDKiA. Chodzi o te kontrakty, które są przedmiotem skarg m.in. zagranicznych wykonawców. Z

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową

, ważny jest wymóg przeprowadzenia przez wszystkie samorządy wojewódzkie jednolitych audytów krajobrazowych w terminie trzech lat od wejścia w życie ustawy. Inicjatywa nowych przepisów krajobrazowych budziła spore kontrowersje podczas prac nad nimi. Najkrytyczniej ocenili je posłowie PiS. Przed

NIK do prokuratury i ABW: nieprawidłowości w przetargu KBW na system komputerowy

organizację i przeprowadzenie wyborów. Od jego funkcjonowania zależało m.in. sprawne ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania. Prezentując wstępne wyniki kontroli, Kwiatkowski podkreślił, że dotyczyła ona wyłącznie KBW, którego zadaniem jest obsługa obwodowych i krajowych organów wyborczych. Kontrola nie

Sejm: kluby podzielone w sprawie ustawy krajobrazowej

przeprowadzenia przez wszystkie samorządy wojewódzkie jednolitych audytów krajobrazowych w terminie trzech lat od wejścia w życie ustawy. Projekt definiuje też pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Połączone komisje zarekomendowały Sejmowi uchwalenie ustawy

Szansa na wznowienie eksportu do Rosji ziemniaków sadzeniaków

poinformowało we wtorek, że rosyjscy inspektorzy ze służby weterynaryjno-fitosanitarnej (Rossielchoznadzor) przyjadą do Polski, by przeprowadzić audyt systemu certyfikacji eksportowej sadzeniaków ziemniaka. Taka wizyta została zapowiedziana od 25 do 27 marca. Zainteresowanie eksportem sadzeniaków do Rosji jest

Były szef Banco Espirito Santo został aresztowany. Zarzut prania brudnych pieniędzy

70-letni Salgado był szefem portugalskiego banku przez 23 lata. Podał się do dymisji na początku tygodnia po publikacji wniosków z audytu przeprowadzonego przez Bank Centralny Portugalii, który wykazał nieprawidłowości na rachunkach rodzinnej grupy Espirito Santo International. W jej skład wchodzą

Nie przerywajcie prywatyzacji PŻB - pisze "załoga PŻB S.A.". Tym listem zaskoczony jest nawet prezes

Grimaldi, od którego PŻB w grudniu kupiło prom Mazovia. Te trzy spółki w dalszym etapie mają być dopuszczone do przeprowadzenia due diligence - pogłębionego audytu kondycji finansowej, prawnej i handlowej. Terminy tych audytów nie zostały jeszcze określone.

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

błąd W odpowiedzi na zapytanie Komisji Europejskiej luksemburski Direction de l'aviation civile (urząd lotnictwa cywilnego) poinformował, że "w latach 2009, 2010 i 2011 przeprowadziła kilka audytów Flying Group Lux, w tym kilka audytów ogólnych, w celu wydania licencji przewoźnika lotniczego oraz

"DGP": Audytor oceni zakręt i zarobi tysiące

powiatu przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa na podlegających im drogach publicznych oraz ich ewentualna modernizacje.Kontrolą - jedna przed wydaniem pozwolenia, a druga tuż przed oddaniem drogi do użytku - objęte zostaną wszystkie odcinki należące do tzw. transeuropejskiej sieci drogowej, czyli 4,8 tys

W Polsce mało błędów w wydawaniu unijnych pieniędzy

częstotliwości błędów stwierdzanych w audytach ETO - tłumaczy Augustyn Kubik, członek ETO. Przy okazji prezentacji raportu przedstawiciele Trybunału przyznali, że polski system kontroli unijnych projektów należy do najskuteczniejszych w Europie. - Musimy jeszcze aktywniej włączyć się w kontrolowanie wydatków

PKP SA planuje wielkie sprzątanie dworców w lipcu i sierpniu

szeregu usprawnień. "Ten dworzec korkuje się w piątkowe popołudnia. Program naprawczy to przede wszystkim odgruzowanie hali kasowej" - powiedział dr Daniel Załuski z wydziału architektury Politechniki Gdańskiej. Przeprowadzony przez naukowca audyt wskazał również konieczność zamontowania

Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin zatrzymani na polecenie prokuratury

SKOK wyjaśnień. "Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w środę i będą przewiezieni do naszej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Może to nastąpić dzisiaj lub jutro" - powiedział PAP rzecznik prokuratury Dariusz Domarecki. Według Radia ZET w trakcie audytu przeprowadzonego przez Komisję Nadzoru

Największe poznańskie inwestycje do kontroli

Prezydent Jacek Jaśkowiak w kampanii wyborczej zapowiadał audyty w urzędzie i innych miejskich instytucjach. Już wiemy, jaki będzie pierwszy. Prezydent na wtorkowym spotkaniu z mieszkańcami, zorganizowanym przez "Wyborczą", zdradził: - Pierwszym elementem, który chcemy przeprowadzić, jest

Szef amerykańskiego urzędu podatkowego podał się do dymisji

- Uczynię wszystko, co w mojej mocy, by takie niewłaściwe praktyki nie miały już miejsca - zapewnił Barack Obama.Skandal wybuchł, gdy amerykańskie media ujawniły, powołując się na projekt raportu z audytu inspektora generalnego ministerstwa skarbu, że specjalny oddział IRS, odpowiedzialny za

Płock a oświetlenie LED. Stać nas na oszczędność?

zaoszczędzilibyśmy jakieś 2 mln zł rocznie. Jak się dowiedzieliśmy, ratusz chce przeprowadzić audyt energetyczny, jego wyniki mają być znane w grudniu. - Dopiero on określi, ile dokładnie zaoszczędzilibyśmy na takiej wymianie - mówi Konrad Kozłowski z biura prasowego płockiego ratusza.

Będą zmiany w zarządzie giełdy? MSP chce walnego

jest życiowa partnerka Sobolewskiego. W odpowiedzi na te rewelacje minister Skarbu Państwa polecił przeprowadzenie "precyzyjnego audytu". W opublikowanym w środę wieczorem komunikacie Rada Giełdy zdystansowała się od działań dokonywanych przez Sobolewskiego i jego podwładnego na rzecz filmu

Dlaczego firmy ukrywają fabryki szyjące dla nich ubrania?

Szabuńko. Firmy zebrały także fundusze dla ofiar katastrofy w Rana Plaza i ich rodzin - w sumie 10 mln dol. LPP nie ujawniło, ile dorzuciło. Zgłosiło jednak do programu około stu fabryk, z którymi współpracuje - mają w nich zostać przeprowadzone audyty. To nie są jedyne działania LPP. W kwietniu spółka

Łódź planuje termomodernizację 150 budynków oświatowych ze środków UE

wartość wynosi niemal 93 mln zł, z czego 52 mln zł ma stanowić dofinansowanie unijne. W ramach tych środków miasto planuje przeprowadzić kompleksową termomodernizację ok. 65 placówek oświatowych. Natomiast na liście projektów rezerwowych znajduje się "Racjonalizacja zużycia energii

W. Brytania. Izba Gmin przeciwko moratorium na szczelinowanie hydrauliczne

znaczącym oporem nie tylko ze strony opozycji, ale również części parlamentarzystów koalicyjnych partii. W obliczu możliwej przegranej w głosowaniu, rząd odstąpił od tego pomysłu. Sukcesem rządu w wieczornym głosowaniu było jednak odrzucenie wniosku parlamentarnego komitetu ds. audytu środowiskowego, który

Finanse Państwa Watykańskiego pod lupą znanych audytorów

oraz banku Watykanu nękanego w ostatnich latach licznymi skandalami. To komisja powołana przez Franciszka, w której skład wchodzi pracownik EY, zarekomendowała tę firmę do przeprowadzenia audytu watykańskich finansów. Kasę Państwa Watykańskiego zasilają wpływy z działalności Muzeum Watykańskiego

Strata netto Agrotonu to 36,61 mln USD w I półr. wg ograniczonych danych

operacyjna wyniosła 35,39 mln USD wobec 4,09 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,76 mln USD w I poł. 2014 r. wobec 40,77 mln USD rok wcześniej. "Ze względu na działania wojenne w regionie Ługańska, Agroton nie jest obecnie w stanie przeprowadzić audytu

Sawicki: Do 15 października kontrole u rolników starających się o rekompensaty

Potwierdził, że Komisja Europejska zapowiedziała przeprowadzenie za 2-3 tygodnie audytu w Polsce. "O ten audyt jestem spokojny, bo mamy już doświadczenie i znajomość unijnych przepisów prawnych i ich niedoskonałości" - powiedział minister. Sawicki pytany przez dziennikarzy, czy polscy

Sawicki: do 15 października kontrole u rolników starających się o rekompensaty

Potwierdził, że Komisja Europejska zapowiedziała przeprowadzenie za 2-3 tygodnie audytu w Polsce. "O ten audyt jestem spokojny, bo mamy już doświadczenie i znajomość unijnych przepisów prawnych i ich niedoskonałości" - powiedział minister. Sawicki pytany przez dziennikarzy, czy polscy

Jest śledztwo ws. przetargu na system elektroniczny w MS

2011 do czerwca 2012 r.Pod koniec 2012 roku resort sprawiedliwości, po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu, poinformował CBA o swoich wątpliwościach dotyczących m.in. zakupu w trybie niekonkurencyjnym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.W marcu CBA rozpoczęło kontrolę w MS na jego wniosek. Resort

Zapłacimy za złe wydawanie pieniędzy z Brukseli

wiarygodnych biznesplanów dających szanse na przyszłą rentowność. Wsparcie finansowe wynosiło 1250 euro rocznie i można je było dostać na okres nie dłuższy niż pięć lat.Komisja Europejska na podstawie audytu przeprowadzonego w Polsce doszła do wniosku, że część planów biznesowych dla gospodarstw o wielkości 2

"Dziennik Gazeta Prawna": Audytor oceni zakręt i zarobi tysiące

powiatu przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa na podlegających im drogach publicznych oraz ich ewentualna modernizacje. Kontrolą - jedna przed wydaniem pozwolenia, a druga tuż przed oddaniem drogi do użytku - objęte zostaną wszystkie odcinki należące do tzw. transeuropejskiej sieci drogowej, czyli 4,8

Przychody firm badających rynek i opinię wzrosły o 13,6% w 2010 r.

Warszawa, 11.02.2011 (ISB) - Obroty 20 firm badających rynek i opinię społeczną wzrosły w 2010 r. o 13,6% r/r do 596 mln zł, wynika z audytu obrotów branży badawczej przeprowadzonego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). „Wzrost obrotów w naszej branży jest zaskakująco

Członek zarządu Szwajcarskiego Banku podejrzewany o spekulacje

opublikowano wyniki audytu członków zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego przeprowadzonego przez KPMG. Jean-Pierre Danthine twierdzi jednak, że nie wykorzystywał poufnych informacji do własnych celów i że transakcja wynikała z tego, że jako członek zarządu banku centralnego chciał sprzedać wszystkie akcje

"Dziennik Gazeta Prawna": Wielkie kontrole państwowych firm

Minister skarbu Mikołaj Budzianowski w piśmie z początku sierpnia zobowiązał reprezentantów SP w 19 największych firmach do przeprowadzenia analizy. Ma ona pokazać liczbę spółek córek, ich znacznie w korporacji oraz wpływ na wykonywanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Audyt ma wskazać

KIG: potrzebne regulacje prawne chroniące sygnalistów w biznesie

kilkunastu miesięcy wykryto i wyeliminowano kilka przypadków nieprawidłowości i nieetycznych zachowań. Audyt przeprowadzony w Grupie PKP wykazał, że nieuczciwe praktyki stosowane przez jej pracowników kosztowały przedsiębiorstwo kilkadziesiąt milionów złotych. Chodziło m.in. o nieuczciwie rozpisane przetargi

Ben Bernanke jest bardziej popularny od Justina Biebera?

dolarów, inni są kategorycznie przeciw), którzy wzywają do przeprowadzenia audytu w tej instytucji. Mówił o tym ostatnio sam kandydat na prezydenta Mitt Romney. W popularnym programie "The Kudlow Report" pytany o zakusy na Fed profesor Uniwersytetu Chicagowskiego Randy Kroszner stwierdził, że

Tusk o Sobolewskim: "Trudno jest być prezesem giełdy, jeśli pojawiają się wątpliwości"

. Dzisiejszy "Puls Biznesu" opisuje, że według przeprowadzonego w GPW audytu, zawieszony prezes GPW prosił Emila Stępnia o znalezienie inwestorów dla filmu "Klątwa faraona" i przekazywał mu szczegóły projektu. Ustalenia audytu zaprzeczają słowom prezesa Sobolewskiego, który twierdził, że

Rada Nadzorcza JSW mianowała Jerzego Boreckiego po. prezesa

komitet konkursowy, który przeprowadzi konkurs na prezesa JSW. Pytany, kiedy zostanie wybrany nowy prezes, Myrczek odpowiedział: "Sprawa jest poważna, po drodze mamy jeszcze święta, w związku z tym nie możemy na dzisiaj dokładnej daty określić, ale myślę, że około świąt". Dodał, że porozumienie

Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin zatrzymani na polecenie prokuratury

zgłaszała nieprawidłowości już w 2012 r. "Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w środę i będą przewiezieni do naszej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Może to nastąpić dzisiaj lub jutro" - powiedział PAP rzecznik prokuratury Dariusz Domarecki. Według Radia ZET w trakcie audytu przeprowadzonego

Ocieplanie domów zaczeka. Brak środków w budżecie

mln ton węgla (przeszło 2 proc. rocznego wydobycia w Polsce). Zachętą do inwestycji zmniejszających zużycie energii jest premia, która umożliwia spłatę jednej piątej kredytu na ocieplenie domu lub zmianę sposobu ogrzewania. Takie przedsięwzięcie musi być przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami audytora

Bułgarski bank KTB do likwidacji. Syndyk: Odzyskanie środków zajmie lata

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej BNB stwierdza się, że decyzję podjęto na podstawie wniosków trzech firm, które przeprowadziły audyt KTB. Audyt wykazał, że aktywa KTB są zdewaluowane o 4,2 mld lewów (2,1 mld euro). KTB ma ujemny kapitał w wys. 3,7 mld lewów (ok. 1,85 mld euro

Minister skarbu państwa zbada sytuację w Gryfii. Na prośbę związkowców

kontraktów, dramatyczny spadek zaufania klientów do spółki oraz brak przychodów. W związku z tymi informacjami minister Karpiński poinformował, że natychmiast powoła zespół roboczy, który przeprowadzi audyt w MSR "Gryfia". Minister odniósł się również pozytywnie do propozycji premiera Longina

Tajne pieniądze Brukseli

Parlamentu Europejskiego Klaus Welle, który twierdził, że stanie to na drodze sprawnej pracy tej instytucji. Sam audyt przeprowadził brytyjski księgowy Robert Galvin, który wielokrotnie zwracał się do Welle i innych wysoko postawionych osób, chcąc zwrócić ich uwagę na wyniki swojej pracy. Jak

Afera na ponad 100 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości. Interweniuje CBA

resortu Partycja Loose przypomniała, że to szefowie resortu występowali o kontrolę CBA po wykryciu w ramach wewnętrznych procedur możliwych nieprawidłowości przy przetargach informatycznych. Pod koniec 2012 roku resort sprawiedliwości po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu poinformował CBA o swoich

Banki strefy euro będą musiały się zmierzyć z brakami kapitału?

RBS czy HSBC) ujawnią wyniki audytów. W zeszłym roku bank Barclays musiał podwyższyć limity kapitału po testach przeprowadzonych przez Bank Anglii.

TVP do kontroli

W czwartek walne zgromadzenie akcjonariuszy TVP (skarb państwa jest jedynym właścicielem) nakazało radzie nadzorczej przeprowadzenie audytu w związku z podejrzeniami ministra skarbu, że w publicznej telewizji mogło dochodzić w ciągu ostatnich dwóch lat do nadużyć i politycznych nacisków. Min

Certyfikaty dla ZE PAK

Przekazanie certyfikatów nastąpiło po przeprowadzeniu w kwietniu br. audytu. na terenie ZE PAK.W trakcie kontroli nie stwierdzono niezgodności w żadnym z audytowanych obszarów i tym samym utrzymany został Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem

Audyt zlecony przez UKE potwierdził prawidłową rachunkowość TP

Audyt zlecony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) potwierdził prawidłowość i zgodność z prawem sprawozdania z rachunkowości Telekomunikacji Polskiej (TP) za 2007 rok oraz kalkulacji kosztów usług na lata 2008-2009 - poinformowała TP w środę w komunikacie. Audyt przeprowadził powołany

AT Kearney pozytywnie ocenia wykonywanie przez TPSA porozumienia z UKE

audytowego nie objął, "pomimo dwukrotnej interwencji UKE" tak ważnych obszarów, jak m.in.: - audyt przestrzegania zasad niedyskryminacji i ochrony informacji niedozwolonych przez spółki z Grupy TP, w tym w szczególności spółki biorące, na zlecenie TP, udział w świadczeniu usług hurtowych, tj. 

Tajny audyt SKOK-ów. KNF i Ministerstwo Finansów milczą

SKOK. Było to jeszcze przed zgromadzeniem członków SKOK-u Jowisz. - Nadzór nad SKOK od kilku miesięcy sprawuje KNF i tam proszę pytać o przyszłość oraz wyniki audytu przeprowadzonego na jej zlecenie. W czasie gdy Krajowa SKOK nadzorowała Kasy, nikt nie stracił złotówki i nie widzimy powodów, aby teraz

Podejrzany handel złotem w Dubaju

O serii podejrzanych transakcji, szmuglowaniu złota z Maroka, płaceniu gotówką i unikaniu przelewów bankowych - Amjad Rihan, do niedawna pracujący w Ernst & Young, zaalarmował "Guardiana", Al-Dżazirę, BBC Two i organizację Global Witness. To efekt ukrywania wyników audytu dubajskiej firmy

Związki z JSW zakończyły akcję-protestacyjno-strajkową

sobie radę" - uznał rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego. Zasygnalizował również, że związki oczekują walnego zgromadzenia akcjonariuszy (resort skarbu zobowiązał już zarząd do jego zorganizowania), a także bardzo szczegółowego przeprowadzenia zapowiedzianego już audytu. "Chodzi o to

Cypr skutecznie realizuje plan ratowania swojej gospodarki

10 mld euro.Aby uzyskać tę pożyczkę ratunkową, Cypr musi sam wygospodarować około 13 mld euro (ponad 75 proc. PKB). Większa część tej sumy będzie pochodzić z restrukturyzacji sektora bankowego oraz drastycznych cięć budżetowych i prywatyzacji.Duże postępyOd ostatniego audytu, który "trojka"

Polacy zmieniają dostawców prądu. Niektórzy zostali oszukani

garną się do kodeksu. - Dwie spółki oczekują na rozpatrzenie ich deklaracji oraz przeprowadzenie audytu na początku 2015 r. - mówi nam Marek Kulesa, dyrektor biura TOE.

Zakończył się protest w IKS Solino - zawarto porozumienie

nie można ich byłoby w spółce rozwiązać, jest wskazana szybka ścieżka działań i kontaktów z akcjonariuszem" - wyjaśnił. Gawęda poinformował także, że w sprawie audytu infrastruktury podziemnych magazynów ropy i paliw IKS, komisja krajowa NSZZ "Solidarność" złożyła wniosek "o

"Rz": Uciekną miliardy na budowę dróg

. Spełnienie unijnych wymagań jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji na budowę dróg. Dodatkowo Polskę może czekać postępowanie karne o naruszenie unijnego prawa, wszczynane standardowo, ale też możliwość utraty miliardów euro. Dyrektywa nakazuje przeprowadzenie ocen pod kątem bezpieczeństwa ruchu i

Jacek Leonkiewicz został nowym prezesem zarządu PKP Intercity

, który od momentu powołania deklarował, że obejmuje tę funkcję na czas określony. Obejmujący nowe stanowisko Jacek Leonkiewicz był w PKP S.A. odpowiedzialny za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych m.in. przeprowadził debiut giełdowy PKP Cargo. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczął również procesy

Odrzucono sprawozdanie finansowe poprzedniego rządu

przeprowadzenie pełnego audytu majątku i działalności Rady Ministrów za kadencji poprzedniego rządu. Zarządziła go szefowa parlamentu Cecka Caczewa na wniosek parlamentarnej komisji ds. budżetu i finansów.W planach prac Izby Rozrachunkowej na 2009 r. przewidziany był jedynie standardowy audyt sprawozdań

Awaria na warszawskim parkiecie. Zawiódł system informatyczny

powiedzieć coś więcej, musimy przeprowadzić audyt - mówi Karwowski. Na rynku od razu pojawiły się spekulacje, że błędne wyliczenia mają związek z piątkową zmianą składu WIG20 - miejsce Boryszewa w indeksie zajął wtedy bank BZ WBK. To stosunkowo rzadkie wydarzenie odbywało się po raz pierwszy w nowym

Raport Tor: fatalna sytuacja finansowa spółki Inteko

, dlatego że takiej skali nadużyć, z którą mamy do czynienia, nie mógł przeprowadzić w pojedynkę" - dodał Furgalski. Specjaliści Toru relacjonowali, że prowadzenie audytu było bardzo trudne ze względu na braki w dokumentach. Jak mówili, wynikało to - być może - z dużej niefrasobliwości prowadzenia

Akwawit-Polmos będzie rozlewał Smirnoffa. Negocjuje także współpracę z Brown-Forman

przychody brutto z realizacji tego kontraktu to około 100 mln zł rocznie, a produkcja wyniesie ponad 264 tys. litrów miesięcznie. Podpisanie umowy poprzedził szczegółowy audyt zakładów produkcyjnych, w tym linii technologicznych oraz procedur produkcyjnych. Audyt przeprowadzony przez właścicieli marki

Chciał ujawnić przekręty banku. Po siedmiu latach opuszcza zakład psychiatryczny

zakładzie psychiatrycznym, podkreślając, że jest on paranoikiem. Dopiero w listopadzie 2012 roku wyszło na jaw, że przeprowadzony w 2003 roku audyt w HypoVereinsbanku wykazał, że prokuratura miała podstawy do wszczęcia śledztwa wobec żony Mollatha. Wtedy też sprawa wzbudziła duże oburzenie mediów. Gazeta

Polak oszczędny na święta. Wyda najmniej w Europie

. Szukamy prezentów praktycznych, atrakcyjnych cenowo. Polujemy na promocje, szukamy tańszych sklepów - mówił w czwartek w czasie prezentacji wyników badania Adam Chróścielewski, dyrektor w dziale audytu Deloitte.Pomagają nam internetowe wyszukiwarki i porównywarki cen. W tym roku 46 proc. Polaków upominki

Tauron firmą przyjazną klientowi

w wyniku przeprowadzonego audytu. Na bieżąco monitorujemy też sugestie naszych klientów, eliminując na ich podstawie występowanie słabych punktów czy błędów - podkreśla.Grupa TAURON dołączyła do grona laureatów programu certyfikacyjnego.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Audyt jakości

trzeciej strony jest rodzajem audytu, stanowiącym najważniejszy element w procedurze certyfikowania systemu jakości. Wniosek o jego przeprowadzenie zgłasza do upoważnionej instytucji przedsiębiorstwo. Celem takiego audytu jest pragnienie podbudowania renomę lub ugruntowanie pozycję na rynku. Audyt

ISO/TS 16949

dostaw Wdrożenie wymagań systemu ISO TS 16949 zakończone jest złożeniem wniosku o przeprowadzenie audytu certyfikującego. Jednak aby przystąpić do audytu certyfikującego dana firma produkcyjna musi posiadać system zarządzania jakością od przynajmniej 12 miesięcy.

Audyt zewnętrzny

Audyt zewnętrzny – badanie przeprowadzane przez audytorów niezależnych od badanej jednostki.Wyróżniamy dwa rodzaje takiego audytu: audyt drugiej strony (np. audyt dostawcy – ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo przeprowadza audyt u swoich aktualnych lub potencjalnych dostawców

Anatolij Czubajs

lat 90. W latach 1991-1992 był doradcą mera Sankt Petersburga Anatolija Sobczaka.W rządzie Jegora Gajdara był wicepremierem i ministrem finansów odpowiedzialnym za gospodarkę i przeprowadzenie kontrowersyjnej prywatyzacji. Od listopada 1994 do stycznia 1999 był wicepremierem i ministrem finansów

Termomodernizacja

doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to: docieplanie ścian zewnętrznych i stropów wymiana okien wymiana lub modernizacja systemów grzewczych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.