przeprowadzenie audytu

PAP

Ukraina chce przeprowadzić audyt ws. embarga na polskie mięso

Ukraina chce przeprowadzić audyt ws. embarga na polskie mięso

Ukraina chce przeprowadzić audyt ws. embarga na polską wieprzowinę i wołowinę - zapowiedział w piątek w Warszawie minister gospodarki i handlu Ukrainy Pawło Szeremeta. Audyt ten ma odpowiedzieć na pytanie, czy zostanie zniesione embargo na polskie mięso.

Budzanowski: Prezesa Polskiego LNG zwolniono po audycie finansowym

Odwołanie prezesa spółki Polskie LNG Zbigniewa Rapciaka nastąpiło po przeprowadzeniu audytu finansowego i zwolnieniu dyrektora finansowego - poinformował w piątek minister skarbu Mikołaj Budzanowski

PGP proponuje Poczcie Polskiej audyt. Gorszy ma zapłacić 1 mln zł

Polska Grupa Pocztowa wyszła do Poczty Polskiej z propozycją przeprowadzenia audytów jakości usług prowadzonych przez obie firmy dla sądów i prokuratur. Stawką tego swoistego zakładu ma być 1 mln zł. Trudno traktować tę propozycję poważnie - odpowiada Poczta.

Sikorski po audycie: Trzech posłów musi złożyć wyjaśnienia

Sikorski po audycie: Trzech posłów musi złożyć wyjaśnienia

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego

Audyt obowiązkowy oraz dobrowolnyJednostki, których roczne sprawozdania podlegają obligatoryjnemu badaniu wymienione są w art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone w związku z ustawowym obowiązkiem

"PB": Porażające wyniki śledztwa w Erze

"PB": Porażające wyniki śledztwa w Erze

marketingowych "TV McDonald's" i "Hit Generator", które miały przynieść odpowiednio "co najmniej 3 mln zł" i "do 1 mln zł" strat. Krytyce raport poddał audyt wewnętrzny tej firmy, który mimo uzyskania informacji o poważnych nadużyciach, nie podejmował działań dla

HP oferuje system archiwizujący dla problemów prawnych

HP Integrated Archive Platform jest kombinacją sprzętu i oprogramowania, która może być użyta przez firmy do tworzenia archiwum wszystkich wiadomości poczty elektronicznej, grafiki i innych plików, a następnie do przeszukiwania i odzyskiwania tych danych, kiedy zajdzie taka potrzeba.Produkt ma pomag

Wyciekł raport z audytu TVP

Wyciekł raport z audytu TVP

naruszeniu ustawy o ochronie informacji niejawnych. Według telewizji publicznej raport z audytu sporządzono w sześciu egzemplarzach i zdeponowano w Kancelarii Tajnej TVP. Według spółki pięć egzemplarzy wciąż znajduje się w TVP z wyjątkiem egzemplarza nr 2, który 28 lutego "został przekazany Ministrowi

NFOŚiGW: ponad 340 mln zł na poprawę efektywności energetycznej

oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Chodzi np. modernizację procesów przemysłowych czy wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością. Firmy, które będą chciały skorzystać z pomocy, będą musiały przeprowadzić wcześniej audyt energetyczny lub

KE odbiera Grecji fundusze dla rolników

KE odbiera Grecji fundusze dla rolników

rolników wpłynęło więcej środków, niż powinno. KE podkreśliła, że choć władze Grecji przedstawiły plan naprawczy, to audyt przeprowadzony w listopadzie potwierdził, że wciąż nie udało się osiągnąć zadowalających rezultatów. W związku z tym KE zdecydowała, że zmniejszy poziom płatności dla Grecji, a kwota

Polskie LNG: terminal w Świnoujściu gotowy w tym roku

, jej rozruchu i przeprowadzeniu prób, zostanie wtłoczony do sieci przesyłowej i trafi do polskich odbiorców. Druga dostawa, która zapewni surowiec na testy eksploatacyjne, zostanie zrealizowana - zgodnie z podpisanym aneksem - w pierwszym kwartale przyszłego roku, a komercyjna eksploatacja terminalu

Czerwiński: Warunki dokończenia terminala LNG są dobre dla Polski

ponadto przeprowadzenie dodatkowego audytu technologicznego całej instalacji. Szczegółowa kontrola zostanie przeprowadzona po zakończeniu prac budowlanych przez niezależnego, międzynarodowego audytora o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Jej celem jest potwierdzenie najwyższej jakości instalacji

Urzędnicy od dróg przelali o dwa miliony za dużo. "To tylko bałagan"

Urzędnicy od dróg przelali o dwa miliony za dużo. "To tylko bałagan"

, dyrektor wydziału audytu i kontroli. Kontrolę przeprowadził wydział audytu i kontroli urzędu miasta. O sprawie napisał piątkowy "Dziennik Wschodni". O co dokładnie chodzi? Otóż kontrolerzy wytykają, że dostęp do systemu bankowości internetowej posiadały nieuprawnione osoby. Upoważnionymi do

MF: sejmowa podkomisja ujawniła szereg nieprawidłowości w SKOK-ach

Wiceminister dodała, że poważny niepokój MF wzbudziły też wyniki audytu przeprowadzonego w pięciu największych SKOK-ach. Wskazała, że badanie miało być pierwotnie przeprowadzone w sześciu kasach, ale jedna z nich odmówiła wpuszczenia audytorów. "Badanie wykazało trudny do wyobrażenia aspekt w

Firmy mogą się starać o dotacje na poprawę efektywności energetycznej

mln zł na wykonanie audytów energetycznych. To jeden z pierwszych skonsolidowanych programów, ogłaszanych przez NFOŚiGW w tym roku. Jego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać pieniądze np. na zmniejszenie zużycia surowców, zwiększenie

"PB": PKP zgubiły miliony na dworcach

"PB": PKP zgubiły miliony na dworcach

PKP, projekt jest w większości realizowany zgodnie z planem, wewnętrzny audyt i kontrola resortu transportu nie pozostawiły na jego wykonawcach suchej nitki. "Puls Biznesu" dotarł do obu raportów.Kontrolerzy PKP w przeprowadzonym w połowie 2012 r. audycie wykazali, że wydatki na inwestycje w

"Puls Biznesu": PKP zgubiły miliony na dworcach

PKP, projekt jest w większości realizowany zgodnie z planem, wewnętrzny audyt i kontrola resortu transportu nie pozostawiły na jego wykonawcach suchej nitki. "Puls Biznesu" dotarł do obu raportów. Kontrolerzy PKP w przeprowadzonym w połowie 2012 r. audycie wykazali, że wydatki na inwestycje

System ZUS do kontroli

Konsorcjum firm Softtutor Consulting i SBC przeprowadzi audyt systemu informatycznego ZUS. W przetargu startowała jedna firma i cztery konsorcja. Zwycięzca złożył ofertę w wysokości 583 tys. zł. Audyt ma dotyczyć oceny Kompleksowego Systemu Informatycznego i systemów emerytalno-rentowych ZETO

MIR: w tym roku 1,2 mld zł na konkursy z programu "Polska Wschodnia"

wsparcie UE w konkursie "Wzór na konkurencję". Jego budżet wynosi 5 mln zł. "Przewidziano dwuetapowe wsparcie - do 100 tys. zł na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji co do dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie oraz do 3 mln zł - na wdrożenie

Chińscy eksperci skontrolują polskie sady

Chińscy eksperci skontrolują polskie sady

wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Polska stara się o uzyskanie zgody na eksport polskich jabłek do Chin. Przeprowadzenie audytu na miejscu jest konieczne w związku z wnioskiem złożonym w sierpniu 2014 r. przez stronę polską o otwarcie rynku chińskiego dla polskich jabłek. W ramach wizyty eksperci

Chińscy eksperci skontrolują polskie sady

wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Polska stara się o uzyskanie zgody na eksport polskich jabłek do Chin. Przeprowadzenie audytu na miejscu jest konieczne w związku z wnioskiem złożonym w sierpniu 2014 r. przez stronę polską o otwarcie rynku chińskiego dla polskich jabłek. W ramach wizyty eksperci

SKOK na miejską kasę

SKOK na miejską kasę

pierwszych tygodniach jego urzędowania obsługę prawną magistratu zlecono kancelarii, której wspólnikami są trzej najbliżsi współpracownicy Biereckiego ze SKOK-ów i jego syn. Prezesom pięciu miejskich spółek Stefaniuk nakazał podpisać z tą samą kancelarią umowy na przeprowadzenie audytów, których łączna

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

"Rz": Szefowi łatwo zrobić przekręt

podstawie 596 audytów śledczych przeprowadzonych przez ekspertów KPMG na całym świecie dowodzi, że spółki powinny patrzeć na ręce swoim top menedżerom. W skali globalnej kadra zarządzająca była zaangażowana w trzy na dziesięć wykrytych nadużyć, w Polsce zaś ponad połowę z nich. Jak jednak zastrzega

"Rzeczpospolita": Szefowi łatwo zrobić przekręt

podstawie 596 audytów śledczych, przeprowadzonych przez ekspertów KPMG na całym świecie, dowodzi, że spółki powinny patrzeć na ręce swoim top menedżerom. W skali globalnej kadra zarządzająca była zaangażowana w trzech na dziesięć wykrytych nadużyć, w Polsce zaś ponad połowie z nich. Jak jednak zastrzega

Polskie jabłka trafią do Wietnamu. Nawet 100 tys. ton rocznie

polskie sady i grupy producenckie - mówi Sawicki. Polska stara się o uzyskanie zgody na eksport polskich jabłek do Państwa Środka. Przeprowadzenie audytu przez Chińczyków jest konieczne w związku z wnioskiem złożonym w sierpniu 2014 r. przez stronę polską o otwarcie rynku chińskiego dla polskich jabłek

Świętokrzyskie. W gm. Bodzechów szkoły będą zasilane energią słoneczną

szkół. Inwestycję poprzedził dokładny audyt wydatków na energię elektryczną. W tym celu, jak powiedział Kawiński, przeprowadzono analizę faktur za zużycie energii z trzech ostatnich lat. "Wszystko po to, by dokładnie określić, jakie zapotrzebowanie mają poszczególne placówki" - wyjaśnił. W

Zakończył się audyt w górnictwie: problemem nadprodukcja i nierentowne ściany

Zakończony właśnie audyt w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym i Jastrzębskiej Spółce Węglowej przeprowadzili specjaliści z firmy doradczej Roland Berger Strategy Consultants. Była to pierwsza niezależna ocena sytuacji śląskiego górnictwa, zlecona przez spółki węglowe z inspiracji

Kalemba: skala eksportu ziemniaków na Białoruś jest niewielka

ziemniaków (sadzeniaków oraz pozostałych) oraz materiału szkółkarskiego ze wszystkich krajów UE. Taki zakaz Rosja wprowadziła 1 kwietnia 2013 r. Strona rosyjska dopuściła jednak możliwość importu sadzeniaków ziemniaka po przeprowadzeniu u eksportera audytu połączonego z inspekcją przesyłek. PIORiN

Trakcja dokonała odpisu w wysokości 37,43 mln zł, który wpłynie na wynik za 2014

przeprowadzonego testu na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą następujące spółki zależne: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., Dalba Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Białystok S.A., podjął decyzję

Hiszpania gotowa przyjąć pomoc z zewnątrz. Potrzeba prawie 60 mld euro

Audyt w 14 hiszpańskich bankach (posiadających 90 proc. rynku) prowadziła amerykańska firma Oliver Wyman. Audyt miał określić wielkość złych kredytów w portfelach hiszpańskich banków. Pierwsza grupa banków, z których część została znacjonalizowana i których potrzeby kapitałowe miał właśnie określić

MIR: są wytyczne ws. wydawania pieniędzy UE z programu "Polska Wschodnia"

-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej. Przewidziano dwa etapy wsparcia: na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji, co do dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie oraz na wdrożenie w przedsiębiorstwie działań

Porządki w podróżach posłów. Autem nie dalej niż 1,3 tys. km od Warszawy

należy do posłów pobierających z Kancelarii Sejmu najwięcej pieniędzy za poselskie podróże po kraju. - Poprosiłem szefa Kancelarii Sejmu, aby przeprowadził też taki audyt jak w przypadku podróży zagranicznych, aby sprawdzić, jak ten system działa, czy zdaje egzamin, i zaproponować jego zmiany, aby

Po tekście w "Wyborczej" Kompania Węglowa zarządza pilny audyt w kopalni

kontroli na kopalni Sośnica-Makoszowy. - Przeprowadzą ją nasze służby audytu wewnętrznego - zapowiedział Tomasz Zięba, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej górniczej spółki. Dodał, że to pierwszy ujawniony przypadek nieścisłości w raportowaniu. Sośnica-Makoszowy to najsłabszy zakład Kompanii Węglowej

Polska Wschodnia. 576 mln zł dla firm na wzornictwo przemysłowe

jest do województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Pieniądze pozwolą na przeprowadzenie audytu wzorniczego w firmie (maksymalnie można dostać 100 tys. zł), który pokaże jakie potrzeby w tym zakresie ma dane przedsiębiorstwo, jakie produkty oferuje

Zawarcie aneksu do umowy na terminal LNG to optymalne rozwiązanie wg ekspertów

ekspert Akademii im. Leona Koźmińskiego Marcin Gałczyński, Saipem zgodził się na przeprowadzenie dodatkowego audytu technologicznego całej instalacji przez niezależnego, międzynarodowego audytora. Kontrola ma potwierdzić najwyższą jakość instalacji, nad którą bieżący nadzór sprawują służby polskie i

NIK o termomodernizacji w gminach: Nawet 199 lat zwrotu z inwestycji

Kontrolerzy wykryli więcej przypadków, w których urzędnicy nie przejmowali się tym, czy dana inwestycja ma ekonomiczny sens. Najczęściej wynikała ona z konieczności przeprowadzenia remontu. Np. wspomniana szkoła była w tak złym stanie technicznym, że ze względu na bezpieczeństwo uczniów groziło jej zamknięcie

Zakończenie budowy terminalu LNG i pierwszy metanowiec w tym roku

przewiduje przeprowadzenie dodatkowego audytu technologicznego całej instalacji. Szczegółowa kontrola zostanie przeprowadzona po zakończeniu budowy przez niezależnego, międzynarodowego audytora. Jej celem jest potwierdzenie najwyższej jakości instalacji, nad którą bieżący nadzór sprawują służby

Nowy dyrektor finansowy Tesco dwa miesiące przed czasem. Wszystko przez błędne prognozy

się m.in. audytem, przeprowadzenie niezależnego przeglądu wyników spółki. Tesco zatrudnia 500 tys. pracowników. Przez ponad 20 lat notowało nieprzerwany wzrost zysków. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Pieniądze.gazeta.pl - polub nas na Facebooku »>

MIR: firmy powalczą o 110 mln zł z programu "Polska Wschodnia"

dofinansowanie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej. Przewidziano dwa etapy wsparcia: na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji, co do dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie oraz na

17 lutego zbierze się Rada Nadzorcza JSW

składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie spółki; w celu wzmocnienia bieżącego nadzoru rady nadzorczej nad sytuacją finansową spółki. Minister skarbu zapowiedział też wówczas, że zwróci się do rady nadzorczej o przeprowadzenie w spółce audytu i tak też się stało. "Minister zwrócił się już do RN

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową. Będzie mniej reklam w przestrzeni publicznej?

, zaznaczyła, ważny jest wymóg przeprowadzenia przez wszystkie samorządy wojewódzkie jednolitych audytów krajobrazowych w terminie trzech lat od wejścia w życie ustawy. Inicjatywa nowych przepisów krajobrazowych budziła spore kontrowersje podczas prac nad nimi. Najkrytyczniej ocenili je posłowie PiS. Przed

Kozłowski: czerwiec wiele wyjaśni ws. embarga na polską wieprzowinę

możliwością zniesienia embarga do krajów trzecich, to ten przypadek nic nie zmienia" - zaznaczył. Wskazał, że Rosja zgodziła się na przeprowadzenie audytu związanego z występowaniem ASF na terenie Litwy i Polski. "Pierwszym terminem tego audytu miał być maj, a kolejna propozycja to koniec czerwca

Szef amerykańskiego urzędu podatkowego podał się do dymisji

przed zapewnieniami w Kongresie ówczesnego szefa IRS Douglasa Shulmana, że urząd podatkowy nie namierzał grup konserwatywnych. Audyt przeprowadzono po skargach wniesionych w ub.r. przez organizacje konserwatywne, w tym te związane z ruchem Tea Party. Organizacje te skarżyły się, że IRS domagał się od

Wrocławskie lotnisko z certyfikatem ULC na kolejne trzy lata

Jak podały we wtorek w komunikacie prasowym władze wrocławskiego lotniska, w czerwcu i lipcu inspektorzy Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) przeprowadzili we Porcie Lotniczym Wrocław audyt, który wykazał, że spełnia on międzynarodowe i krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa lotów. "Po

Tauron przygotowuje list intencyjny w zw. z możliwym przejęciem KWK Brzeszcze

intencyjnego i umowy o poufności, żeby rozpocząć proces zapoznawania się z samą kopalnią" - powiedział Lubera podczas konferencji prasowej. Spółka obecnie jest zainteresowana tylko częścią aktywów KWK Brzeszcze. "Po audycie przeprowadzonym przez naszych doradców można powiedzieć, że jest możliwy

Minister skarbu żąda od zarządu JSW zwołania walnego zgromadzenia

przeprowadzenie w spółce audytu". "Jako przedstawiciel większościowego akcjonariusza z najwyższym niepokojem obserwujemy ostatnie wydarzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i zaostrzanie się strajku, który każdego dnia pogarsza sytuację finansową spółki. Tylko konstruktywny dialog i działania mogą

ABC Data szacuje skonsolidowany zysk netto za 2014 r. na 33,28 mln zł

kosztowa oraz przeprowadzona coroczna wycena kapitału obrotowego, w tym głównie zapasów" - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ABC Data jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, podkreśla

Wykonawca terminalu LNG zagwarantował koniec prac i pierwszą dostawę w tym roku

dodatkową, nieprzewidzianą dotychczas w kontrakcie odpowiedzialność za proces dostawy LNG na rozruch terminalu, poinformowała firma. Strony uzgodniły ponadto przeprowadzenie dodatkowego audytu technologicznego całej instalacji. Szczegółowa kontrola zostanie przeprowadzona po zakończeniu prac budowlnych

KE zleciła audyt kontraktów drogowych. GDDKiA: Nie boimy się o wynik

Jak poinformowała w środę rzeczniczka KE ds. polityki regionalnej Shirin Wheeler, Komisja Europejska poprosiła polskie władze, by przeprowadziły audyt konkretnych kontraktów drogowych realizowanych przez GDDKiA. Chodzi o te kontrakty, które są przedmiotem skarg m.in. zagranicznych wykonawców. Z

Projekt ustawy o elektrośmieciach - ponownie do komisji środowiska

odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania są zobowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego. Audytor miałby być wybierany przez organizacje odzysku, bądź przez prowadzących zakłady przetwarzania. Celem kontroli miałoby być sprawdzenie przedsiębiorców

Oferta publiczna Indata Software rozpocznie się do 21 maja

pełnego raportu rocznego wraz z audytem, co naszym zdaniem oraz zdaniem analityków, z którymi rozmawialiśmy podniesie profil transakcji. Jednocześnie kontynuujemy rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami. Dzięki przeprowadzeniu oferty po pierwszym notowaniu na GPW będziemy na dalszym etapie rozmów

"DGP": Audytor oceni zakręt i zarobi tysiące

powiatu przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa na podlegających im drogach publicznych oraz ich ewentualna modernizacje.Kontrolą - jedna przed wydaniem pozwolenia, a druga tuż przed oddaniem drogi do użytku - objęte zostaną wszystkie odcinki należące do tzw. transeuropejskiej sieci drogowej, czyli 4,8 tys

Pomysły PiS ws. kredytów frankowych topią banki na giełdzie

spłaconych już rat frankowych powiększyłaby jego dług. PiS chce też po swoim zwycięstwie w wyborach parlamentarnych przeprowadzić audyt kredytów frankowych. W specjalnej "białej księdze" zostaną opisane praktyki banków przy sprzedaży kredytów. To będzie dodatkowa forma nacisku na banki. Brakuje

Resort rolnictwa: realizacja dopłat bezpośrednich pozytywnie oceniona przez KE

Chodzi o audyty, które przeprowadzili unijni kontrolerzy, dotyczyły one lat 2011-2013. "Postępowania zostały zakończone bez nakładania korekt finansowych" - podkreśla resort w przysłanym do PAP komunikacie. W maju 2011 roku KE kontrolowała Polskę w zakresie dopłat bezpośrednich

Prezes TVP przed sejmową komisją m.in. o zmianie finansowania mediów

pomagać dyrektorom oddziałów terenowych prowadzić dany ośrodek wzorcowo i robić coś na kształt ich audytu, aby od nowa zdefiniować ich role w krajobrazie TVP" - podkreślił. Jak zaznaczył, nie rozwiąże to problemu w całości, ponieważ dopóki nie zostanie uregulowana kwestia efektywnego finansowania

Szansa na wznowienie eksportu do Rosji ziemniaków sadzeniaków

poinformowało we wtorek, że rosyjscy inspektorzy ze służby weterynaryjno-fitosanitarnej (Rossielchoznadzor) przyjadą do Polski, by przeprowadzić audyt systemu certyfikacji eksportowej sadzeniaków ziemniaka. Taka wizyta została zapowiedziana od 25 do 27 marca. Zainteresowanie eksportem sadzeniaków do Rosji jest

PKP Cargo: drony patrolują pociągi, spada wartość kradzieży węgla

. wszystkich kradzieży towarów" - poinformowano. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Audytu w PKP Cargo dodał również, że w czasie testów przeprowadzono analizę w celu wyznaczenia punktów, w których najczęściej dochodzi do kradzieży. "Drony latają nad najbardziej zagrożonymi pociągami - na wybranych

Budowa miejskiego stadionu w Białymstoku - zakończona

konstrukcja zadaszenia "powinna być w trybie pilnym poddana kompleksowemu audytowi niezależnej jednostki projektowej w celu usunięcia potencjalnych zagrożeń". Eiffage wnioski biegłych z ich opinii interpretuje tak, że stalowa konstrukcja dachu stadionu jest niebezpieczna. Kilka miesięcy temu pismo

Podkarpackie. Miasta modernizują oświetlenie i oszczędzają tysiące zł

budynków miejskich, dostosowujemy również taryfy tak, aby były bardzie dopasowane do naszych potrzeb" - powiedział. Samorząd przeprowadził też m.in. audyt i analizę faktur na dostawę m.in. energii elektrycznej i wynegocjował z dostawcą obniżkę cen. Dzięki tym działaniom miasto zaoszczędziło już od

Były szef Banco Espirito Santo został aresztowany. Zarzut prania brudnych pieniędzy

70-letni Salgado był szefem portugalskiego banku przez 23 lata. Podał się do dymisji na początku tygodnia po publikacji wniosków z audytu przeprowadzonego przez Bank Centralny Portugalii, który wykazał nieprawidłowości na rachunkach rodzinnej grupy Espirito Santo International. W jej skład wchodzą

Czerwiński: spółka Polskie LNG zamówiła 200 tysięcy metrów sześc. gazu

samymi jak te, które będą realizować dostawy dla PGNiG w ramach umowy długoterminowej. Qatargas posiada bardzo bogate doświadczenie w realizacji dostaw rozruchowych dla wielu terminali LNG na świecie. Realizacja pierwszej dostawy zostanie poprzedzona przeprowadzeniem audytu technologicznego, który jest

Jacek Leonkiewicz zastąpi Marcina Celejewskiego na stanowisku prezesa PKP IC

procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Z powodzeniem przeprowadził debiut giełdowy PKP Cargo, a następnie sprzedaż kolejnego pakietu akcji przewoźnika w ramach transakcji ABB. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczął również procesy prywatyzacyjne kolejnych spółek z Grupy PKP – TK Telekom i PKP

NIK do prokuratury i ABW: nieprawidłowości w przetargu KBW na system komputerowy

organizację i przeprowadzenie wyborów. Od jego funkcjonowania zależało m.in. sprawne ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania. Prezentując wstępne wyniki kontroli, Kwiatkowski podkreślił, że dotyczyła ona wyłącznie KBW, którego zadaniem jest obsługa obwodowych i krajowych organów wyborczych. Kontrola nie

Nie przerywajcie prywatyzacji PŻB - pisze "załoga PŻB S.A.". Tym listem zaskoczony jest nawet prezes

Grimaldi, od którego PŻB w grudniu kupiło prom Mazovia. Te trzy spółki w dalszym etapie mają być dopuszczone do przeprowadzenia due diligence - pogłębionego audytu kondycji finansowej, prawnej i handlowej. Terminy tych audytów nie zostały jeszcze określone.

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

błąd W odpowiedzi na zapytanie Komisji Europejskiej luksemburski Direction de l'aviation civile (urząd lotnictwa cywilnego) poinformował, że "w latach 2009, 2010 i 2011 przeprowadziła kilka audytów Flying Group Lux, w tym kilka audytów ogólnych, w celu wydania licencji przewoźnika lotniczego oraz

Będą zmiany w zarządzie giełdy? MSP chce walnego

jest życiowa partnerka Sobolewskiego. W odpowiedzi na te rewelacje minister Skarbu Państwa polecił przeprowadzenie "precyzyjnego audytu". W opublikowanym w środę wieczorem komunikacie Rada Giełdy zdystansowała się od działań dokonywanych przez Sobolewskiego i jego podwładnego na rzecz filmu

W Polsce mało błędów w wydawaniu unijnych pieniędzy

częstotliwości błędów stwierdzanych w audytach ETO - tłumaczy Augustyn Kubik, członek ETO. Przy okazji prezentacji raportu przedstawiciele Trybunału przyznali, że polski system kontroli unijnych projektów należy do najskuteczniejszych w Europie. - Musimy jeszcze aktywniej włączyć się w kontrolowanie wydatków

PKP SA planuje wielkie sprzątanie dworców w lipcu i sierpniu

szeregu usprawnień. "Ten dworzec korkuje się w piątkowe popołudnia. Program naprawczy to przede wszystkim odgruzowanie hali kasowej" - powiedział dr Daniel Załuski z wydziału architektury Politechniki Gdańskiej. Przeprowadzony przez naukowca audyt wskazał również konieczność zamontowania

Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin zatrzymani na polecenie prokuratury

SKOK wyjaśnień. "Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w środę i będą przewiezieni do naszej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Może to nastąpić dzisiaj lub jutro" - powiedział PAP rzecznik prokuratury Dariusz Domarecki. Według Radia ZET w trakcie audytu przeprowadzonego przez Komisję Nadzoru

Dlaczego firmy ukrywają fabryki szyjące dla nich ubrania?

Szabuńko. Firmy zebrały także fundusze dla ofiar katastrofy w Rana Plaza i ich rodzin - w sumie 10 mln dol. LPP nie ujawniło, ile dorzuciło. Zgłosiło jednak do programu około stu fabryk, z którymi współpracuje - mają w nich zostać przeprowadzone audyty. To nie są jedyne działania LPP. W kwietniu spółka

"Dziennik Gazeta Prawna": Audytor oceni zakręt i zarobi tysiące

powiatu przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa na podlegających im drogach publicznych oraz ich ewentualna modernizacje. Kontrolą - jedna przed wydaniem pozwolenia, a druga tuż przed oddaniem drogi do użytku - objęte zostaną wszystkie odcinki należące do tzw. transeuropejskiej sieci drogowej, czyli 4,8

Finanse Państwa Watykańskiego pod lupą znanych audytorów

oraz banku Watykanu nękanego w ostatnich latach licznymi skandalami. To komisja powołana przez Franciszka, w której skład wchodzi pracownik EY, zarekomendowała tę firmę do przeprowadzenia audytu watykańskich finansów. Kasę Państwa Watykańskiego zasilają wpływy z działalności Muzeum Watykańskiego

Największe poznańskie inwestycje do kontroli

Prezydent Jacek Jaśkowiak w kampanii wyborczej zapowiadał audyty w urzędzie i innych miejskich instytucjach. Już wiemy, jaki będzie pierwszy. Prezydent na wtorkowym spotkaniu z mieszkańcami, zorganizowanym przez "Wyborczą", zdradził: - Pierwszym elementem, który chcemy przeprowadzić, jest

Płock a oświetlenie LED. Stać nas na oszczędność?

zaoszczędzilibyśmy jakieś 2 mln zł rocznie. Jak się dowiedzieliśmy, ratusz chce przeprowadzić audyt energetyczny, jego wyniki mają być znane w grudniu. - Dopiero on określi, ile dokładnie zaoszczędzilibyśmy na takiej wymianie - mówi Konrad Kozłowski z biura prasowego płockiego ratusza.

Przychody firm badających rynek i opinię wzrosły o 13,6% w 2010 r.

Warszawa, 11.02.2011 (ISB) - Obroty 20 firm badających rynek i opinię społeczną wzrosły w 2010 r. o 13,6% r/r do 596 mln zł, wynika z audytu obrotów branży badawczej przeprowadzonego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). „Wzrost obrotów w naszej branży jest zaskakująco

Zapłacimy za złe wydawanie pieniędzy z Brukseli

kilkuletnich wiarygodnych biznesplanów dających szanse na przyszłą rentowność. Wsparcie finansowe wynosiło 1250 euro rocznie i można je było dostać na okres nie dłuższy niż pięć lat. Komisja Europejska na podstawie audytu przeprowadzonego w Polsce doszła do wniosku, że część planów biznesowych dla gospodarstw

Jest śledztwo ws. przetargu na system elektroniczny w MS

sierpnia 2011 do czerwca 2012 r. Pod koniec 2012 roku resort sprawiedliwości, po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu, poinformował CBA o swoich wątpliwościach dotyczących m.in. zakupu w trybie niekonkurencyjnym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. W marcu CBA rozpoczęło kontrolę w MS na jego wniosek

Członek zarządu Szwajcarskiego Banku podejrzewany o spekulacje

opublikowano wyniki audytu członków zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego przeprowadzonego przez KPMG. Jean-Pierre Danthine twierdzi jednak, że nie wykorzystywał poufnych informacji do własnych celów i że transakcja wynikała z tego, że jako członek zarządu banku centralnego chciał sprzedać wszystkie akcje

Włam na serwery Plus Banku. Sprawca nieuchwytny

weryfikację? - Nie możemy wypowiadać się co do poszczególnych instytucji - mówi Krzysztoszek. Wczoraj wysłaliśmy do 20 największych polskich banków pytania o to, kiedy ostatni raz przeprowadziły audyty z zakresu bezpieczeństwa IT i czy podejmą jakieś kroki w związku z włamaniem do Plus Banku. Większość

Łódź planuje termomodernizację 150 budynków oświatowych ze środków UE

wartość wynosi niemal 93 mln zł, z czego 52 mln zł ma stanowić dofinansowanie unijne. W ramach tych środków miasto planuje przeprowadzić kompleksową termomodernizację ok. 65 placówek oświatowych. Natomiast na liście projektów rezerwowych znajduje się "Racjonalizacja zużycia energii

Sawicki: Do 15 października kontrole u rolników starających się o rekompensaty

Potwierdził, że Komisja Europejska zapowiedziała przeprowadzenie za 2-3 tygodnie audytu w Polsce. "O ten audyt jestem spokojny, bo mamy już doświadczenie i znajomość unijnych przepisów prawnych i ich niedoskonałości" - powiedział minister. Sawicki pytany przez dziennikarzy, czy polscy

Sawicki: do 15 października kontrole u rolników starających się o rekompensaty

Potwierdził, że Komisja Europejska zapowiedziała przeprowadzenie za 2-3 tygodnie audytu w Polsce. "O ten audyt jestem spokojny, bo mamy już doświadczenie i znajomość unijnych przepisów prawnych i ich niedoskonałości" - powiedział minister. Sawicki pytany przez dziennikarzy, czy polscy

W. Brytania. Izba Gmin przeciwko moratorium na szczelinowanie hydrauliczne

znaczącym oporem nie tylko ze strony opozycji, ale również części parlamentarzystów koalicyjnych partii. W obliczu możliwej przegranej w głosowaniu, rząd odstąpił od tego pomysłu. Sukcesem rządu w wieczornym głosowaniu było jednak odrzucenie wniosku parlamentarnego komitetu ds. audytu środowiskowego, który

"Dziennik Gazeta Prawna": Wielkie kontrole państwowych firm

Minister skarbu Mikołaj Budzianowski w piśmie z początku sierpnia zobowiązał reprezentantów SP w 19 największych firmach do przeprowadzenia analizy. Ma ona pokazać liczbę spółek córek, ich znacznie w korporacji oraz wpływ na wykonywanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Audyt ma wskazać

SKOK-i czekają, aż ktoś zgasi światło. Są niewypłacalne. Urzędnik znający temat: Pozostaje upadek systemu

doradcza Deloitte przeprowadziła audyt pięciu największych SKOK-ów: Stefczyka, Chmielewskiego, Wielkopolska, Piast i Jaworzno (70 proc. wartości sektora). Jak twierdzi nasz rozmówca, nie podpisała tego audytu, bo nie chciała brać odpowiedzialności za analizę całości finansów Kas, gdyż nie badała np

Sawicki z wizytą w Chinach, chce uruchomić eksport wieprzowiny i jabłek

podkreśla, że część z tych zakładów było już kontrolowanych w 2011 oraz 2012 r. i oczekują teraz ponownego audytu w celu oceny przeprowadzonych działań naprawczych. "Polska delegacja potwierdziła zainteresowanie przyjęciem chińskich inspektorów. Dla branży drobiarskiej, która właśnie została pierwszym

Ben Bernanke jest bardziej popularny od Justina Biebera?

dolarów, inni są kategorycznie przeciw), którzy wzywają do przeprowadzenia audytu w tej instytucji. Mówił o tym ostatnio sam kandydat na prezydenta Mitt Romney. W popularnym programie "The Kudlow Report" pytany o zakusy na Fed profesor Uniwersytetu Chicagowskiego Randy Kroszner stwierdził, że

Tajne pieniądze Brukseli

Parlamentu Europejskiego Klaus Welle, który twierdził, że stanie to na drodze sprawnej pracy tej instytucji. Sam audyt przeprowadził brytyjski księgowy Robert Galvin, który wielokrotnie zwracał się do Welle i innych wysoko postawionych osób, chcąc zwrócić ich uwagę na wyniki swojej pracy. Jak

Tusk o Sobolewskim: "Trudno jest być prezesem giełdy, jeśli pojawiają się wątpliwości"

. Dzisiejszy "Puls Biznesu" opisuje, że według przeprowadzonego w GPW audytu, zawieszony prezes GPW prosił Emila Stępnia o znalezienie inwestorów dla filmu "Klątwa faraona" i przekazywał mu szczegóły projektu. Ustalenia audytu zaprzeczają słowom prezesa Sobolewskiego, który twierdził, że

TVP do kontroli

W czwartek walne zgromadzenie akcjonariuszy TVP (skarb państwa jest jedynym właścicielem) nakazało radzie nadzorczej przeprowadzenie audytu w związku z podejrzeniami ministra skarbu, że w publicznej telewizji mogło dochodzić w ciągu ostatnich dwóch lat do nadużyć i politycznych nacisków. Min

Prezes PiS zapowiada konsekwencje wobec prezydenta Białej Podlaskiej. Kara za SKOK na miejską kasę?

pięciu miejskich spółek podpisać z kancelarią A. Jedliński i Wspólnicy umowy na przeprowadzenie audytów due diligence (polega to w skrócie na dogłębnym zbadaniu, czy firma, którą chce się przejąć, jest w dobrej kondycji finansowej). Zgodnie z umowami zaproponowanymi przez kancelarię podstawowy koszt

KIG: potrzebne regulacje prawne chroniące sygnalistów w biznesie

kilkunastu miesięcy wykryto i wyeliminowano kilka przypadków nieprawidłowości i nieetycznych zachowań. Audyt przeprowadzony w Grupie PKP wykazał, że nieuczciwe praktyki stosowane przez jej pracowników kosztowały przedsiębiorstwo kilkadziesiąt milionów złotych. Chodziło m.in. o nieuczciwie rozpisane przetargi

Rząd: W przetargach będą promowane firmy zatrudniające na umowy stałe

przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz przedstawi jego wyniki Radzie Ministrów. Dokument przewiduje ponadto, że kierownicy jednostek administracji rządowej corocznie będą przekazywać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o

Certyfikaty dla ZE PAK

Przekazanie certyfikatów nastąpiło po przeprowadzeniu w kwietniu br. audytu. na terenie ZE PAK.W trakcie kontroli nie stwierdzono niezgodności w żadnym z audytowanych obszarów i tym samym utrzymany został Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem

Komputery za łapówki. Przetargi ustawiano na uczelniach i w instytucjach samorządowych

porozumieniem stron - stwierdził Sebastian Krawczyk z obsługującej Qumak agencji ITBC Communication. Dodał, że w spółce przeprowadzono wewnętrzny audyt, który nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Przedstawiciele firmy poprosili też katowicką prokuraturę o informacje na temat śledztwa. Prokuratorzy ich jednak

Afera na ponad 100 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości. Interweniuje CBA

resortu Partycja Loose przypomniała, że to szefowie resortu występowali o kontrolę CBA po wykryciu w ramach wewnętrznych procedur możliwych nieprawidłowości przy przetargach informatycznych. Pod koniec 2012 roku resort sprawiedliwości po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu poinformował CBA o swoich

Minister skarbu państwa zbada sytuację w Gryfii. Na prośbę związkowców

kontraktów, dramatyczny spadek zaufania klientów do spółki oraz brak przychodów. W związku z tymi informacjami minister Karpiński poinformował, że natychmiast powoła zespół roboczy, który przeprowadzi audyt w MSR "Gryfia". Minister odniósł się również pozytywnie do propozycji premiera Longina

NIK o outsourcingu pracowników w Telewizji Polskiej

NIK. - Nasza kontrola jedynie sygnalizuje pewne problemy dostrzeżone przy okazji badania produkcji zewnętrznej. Po zakończeniu audytu dotarło do nas sporo niepokojących sygnałów, zwłaszcza od dziennikarzy TVP przesuniętych do LeasingTeam. Dlatego podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kontroli

Prezes i wiceprezes SKOK Wołomin zatrzymani na polecenie prokuratury

zgłaszała nieprawidłowości już w 2012 r. "Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w środę i będą przewiezieni do naszej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Może to nastąpić dzisiaj lub jutro" - powiedział PAP rzecznik prokuratury Dariusz Domarecki. Według Radia ZET w trakcie audytu przeprowadzonego

Ocieplanie domów zaczeka. Brak środków w budżecie

mln ton węgla (przeszło 2 proc. rocznego wydobycia w Polsce). Zachętą do inwestycji zmniejszających zużycie energii jest premia, która umożliwia spłatę jednej piątej kredytu na ocieplenie domu lub zmianę sposobu ogrzewania. Takie przedsięwzięcie musi być przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami audytora

AT Kearney pozytywnie ocenia wykonywanie przez TPSA porozumienia z UKE

audytowego nie objął, "pomimo dwukrotnej interwencji UKE" tak ważnych obszarów, jak m.in.: - audyt przestrzegania zasad niedyskryminacji i ochrony informacji niedozwolonych przez spółki z Grupy TP, w tym w szczególności spółki biorące, na zlecenie TP, udział w świadczeniu usług hurtowych, tj. 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery