przepisy przejściowe

PAP, lko

Kończy się okres przejściowy przy wprowadzaniu VAT-u na książki

Kończy się okres przejściowy przy wprowadzaniu VAT-u na książki

30 kwietnia dobiegnie końca okres przejściowy, po którym zacznie obowiązywać 5-procentowy podatek VAT na książki. Wydawcy i hurtownicy przewidują chaos na rynku, Polska Izba Książki będzie zabiegać w Ministerstwie Finansów o doprecyzowanie przepisów.

Uważaj! Przy rozliczeniu PIT w tym roku łatwo o błąd

Ustawa o PIT była nowelizowana już ponad 100 razy w ciągu ostatnich dziewięciu lat, a dostępny obecnie na rynku najnowszy tekst ustawy nie zawiera przepisów przejściowych. Oznacza to, że podatnik który sięgnie po nią przy rozliczeniu 2008 roku może popełnić wiele błędów - pisze "Gazeta Prawna".

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, dotyczące m.in. przepisów przejściowych adresowanych do firm, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozliczenie VAT na przełomie lat 2010-2011

wystawi fakturę w styczniu 2011 r., wówczas obowiązek powstanie już w styczniu 2011 r., tj. w okresie obowiązywania zmienionych stawek VAT. Zastosowanie w tym przypadku znajdzie dodany do art. 41 ust. 14a ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu, która

Zmieniają się przepisy w sprawie rękojmi na nowe mieszkania. Na korzyść kupujących

Zmieniają się przepisy w sprawie rękojmi na nowe mieszkania. Na korzyść kupujących

jednak na przepisy przejściowe, które nie uwzględniają tego, że w przypadku zaczętych budów kontrakty z firmami wykonawczymi często nie przewidują wydłużonych i rozszerzonych gwarancji. Większość prawników, których PZFD poprosił o opinię, uważa, że to deweloperzy poniosą finansowe konsekwencje fuszerki

Rząd chce wprowadzić e-recepty od 2016 r., papierowe tylko do 2020 r.

Warszawa, 24.06.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, które zakładają m.in. wprowadzenie recepty elektronicznej (e-recepty) od sierpnia 2016 r., z okresem przejściowym dla

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

takich samych zasadach jak niezabezpieczone zobowiązania. Od kiedy nowe przepisy? Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby zacząć funkcjonować od nowego roku. Podczas prac nad projektem złożono jednak poprawkę wprowadzającą okres przejściowy do 1 lipca 2015 r. Większość członków komisji, które zajmowały

Prezydent podpisał ustawę dot. ochrony miejsc pracy

"Zasadniczym celem przedmiotowej nowelizacji jest umożliwienie zastosowania instrumentów pomocowych skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło przejściowe pogorszenie

"Puls Biznesu": Rząd przycina wsparcie dla zielonej energii

uwagi do projektowanego systemu wsparcia. "Nasze uwagi dotyczą przede wszystkim trzech obszarów: przepisów przejściowych, systemu zielonych certyfikatów oraz zasad organizowania aukcji" - wylicza Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Czytaj także: Rząd

"Puls Biznesu": Rząd przycina wsparcie dla zielonej energii

uwagi do projektowanego systemu wsparcia. "Nasze uwagi dotyczą przede wszystkim trzech obszarów: przepisów przejściowych, systemu zielonych certyfikatów oraz zasad organizowania aukcji" - wylicza Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Nastawienie Janusza

Szalczyk: resort rolnictwa pracuje nad prawem dot. obrotu ziemią

Chodzi o nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która reguluje nabywanie ziemi, ograniczając aktualnie prawo do takiego zakupu do obywateli Polski. Zgodnie z przepisami przejściowymi, takie ograniczenia zostaną zniesione w maju 2016 r. Obecnie cudzoziemcy, którzy chcą kupić

"Puls Biznesu": Paliwowa szara strefo jeszcze ma czas

złożyły zabezpieczenia, nadal mogą importować paliwa, korzystając z okresu przejściowego, który może potrwać nawet cztery miesiące. To problem" - zauważa Krzysztof Romaniuk, dyrektor w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Przez ten czas szara strefa może nadal funkcjonować. W walce z

Rząd zajmie stanowisko wobec poselskiego projektu dot. janosikowego

funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna dla województw byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom otrzymującym janosikowe. Ponadto zgodnie z poselską propozycją raty janosikowego nie byłyby równe, jak ma to miejsce

Niższe opłaty za płatności kartami i spór o okres przejściowy

Niższe opłaty za płatności kartami i spór o okres przejściowy

to 0,5 proc. Na dostosowanie się do nowych przepisów dano jednak pół roku. Ale każda strona sporu inaczej interpretuje okres przejściowy. Ta rozbieżność zdań zdominowała konferencję zorganizowaną wczoraj przez Business Centre Club i Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Jak interpretować

W Niemczech obowiązuje już płaca minimalna. 8,5 euro za godzinę

W Niemczech obowiązuje już płaca minimalna. 8,5 euro za godzinę

Szacuje się, że nowe regulacje obejmą blisko 4 miliony pracowników. Branże, takie jak mięsna, rolnicza czy ochroniarska, wywalczyły sobie jednak dwuletnie okresy przejściowe. Ponadto, płaca minimalna może nie obejmować osób niepełnoletnich, praktykantów czy osób, które długo przebywały na

MF chce zmian w projekcie dotyczącym m.in. wyboru członków RPP

powodujących przedterminowe wygaśnięcie mandatu któregoś z członków Rady. W powyższym kontekście należy ograniczyć zakres zmiany przepisów do ustanowienia nowego zmniejszonego do siedmiu osób składu Rady oraz takiego ukształtowania przepisów przejściowych, które z upływem czasu doprowadzi do ustalenia się

Poprawki Senatu do ustawy o zamknięciu Programu dla Odry-2006

zniesiony od 1 stycznia 2015 r. Przepisy przejściowe zakładają jednak kontynuację niezakończonych zadań programu do końca 2015 r. Zapewniono też środki na ich realizację. W wykazie zadań planowanych do realizacji, który jest załącznikiem do ustawy, znalazło się w sumie ponad 20 inwestycji. Ustawa trafi

Rząd przyjął projekt nowego prawa, które ma ułatwić restrukturyzację firm

;Nowe prawo restrukturyzacyjne jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania przedsiębiorców nowoczesnymi narzędziami restrukturyzacji. W przepisach przejściowych przewidziano także nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (po zmianach będzie to ustawa Prawo upadłościowe). Zmiany w prawie

Sejm: KRS będzie oczyszczony z tzw. podmiotów martwych

sprawiedliwości Borys Budka w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na zagwarantowanie w ustawie okresu przejściowego. "Aby nie wywołać negatywnych sutków nowych przepisów i z mocy prawa od razu nie wykreślić z KRS spółek, które do tej pory nie dokonały obowiązku przerejestrowania, daliśmy im jeszcze 6 miesięcy od

Japan Tobacco będzie produkować w Polsce? "Przez warunki ekonomiczne spółka musi przeprowadzić zmiany"

Japan Tobacco będzie produkować w Polsce? "Przez warunki ekonomiczne spółka musi przeprowadzić zmiany"

? Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w tym roku ostrzeżenie o zdrowotnej szkodliwości tytoniu powinno zajmować 65 proc. obu stron opakowania papierosów. Poza tym mają być zakazane atrakcyjne opakowania, np. przypominające szminkę lub perfumy. Od 2016 r. mają być także zakazane papierosy z dodatkami

Kraków. Skarga kasacyjna na uchylenie uchwały o zakazie palenia węglem

stałych, w tym węgla, do ogrzewania mieszkań i domów. Dopuszczono tylko spalanie drewna w domowych kominkach. Nowe przepisy dotyczą nowych budynków, na które będą wydawane pozwolenia na budowę. Dla budynków już istniejących okres przejściowy na dostosowanie do nowych wymagań wyniesie pięć lat. Przepisy

Rada Polityki Pieniężnej powinna liczyć siedem osób. Nowe założenia ustawy o NBP

Rada Polityki Pieniężnej powinna liczyć siedem osób. Nowe założenia ustawy o NBP

Projekt przygotowano na podstawie założeń przyjętych w czerwcu przez rząd. Propozycje, które zawarto w projekcie, odbiegają jednak od wcześniejszych planów. Zrezygnowano z nowych przepisów dotyczących rocznych sprawozdań finansowych NBP, zmieniono też regulacje związane z zasadami powoływania

KNF może nałożyć 0,5 mln zł kary na Inventum TFI lub cofnąć licencję spółce

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, poinformowała Komisja. KNF wszczęła postępowanie w związku z podejrzeniem „naruszenia przez Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych interesów uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez TFI, oraz przepisów prawa poprzez działanie

Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 391 posłów, a jeden był przeciwny; nikt nie wstrzymał się od głosu. Zmiany w przepisach dotyczące wsparcia przedsiębiorców tracących w wyniku rosyjskiego embarga zapowiadała premier Ewa Kopacz w swoim expose. W minionym tygodniu projekt w tej sprawie został

Rusza sprzedaż choinek; będą kontrole sprzedawców ryb

- Leśnicy w tym roku do sprzedaży przygotowali 3,5 tys. młodych drzewek. Oprócz choinek świerkowych są także jodłowe i sosnowe - powiedział rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Drzewka wyrosły na plantacjach, które zakładane są na gruntach przejściowo

Podkarpackie. Rusza sprzedaż choinek; będą kontrole sprzedawców ryb

gruntach przejściowo użytkowanych, np. pod liniami energetycznymi lub na gruntach porolnych. Każdego roku podkarpaccy leśnicy sprzedają od trzech do pięciu tysięcy choinek o wysokości od półtora do pięciu metrów. "Największym zainteresowaniem cieszą się choinki nadające się do ustawienia w domu

Sejm pozostawił 75 proc. stawkę podatku od ukrywanych dochodów

prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zmiana ma wejść w życie l stycznia 2016 r., z wyjątkiem jednego przepisu przejściowego, który ma zacząć obowiązywać od 28 lutego 2015 r.

Fitch: Wygaśnięcie 'janosikowego' pomoże ustabilizować finanse Mazowsza

prac nad nowymi przepisami tak, aby uchwalone przepisy skutkowały wpłatami na :janosikowe" według nowej formuły od 2016 r. Premier zaleciła również wprowadzenie poprawek do wcześniejszego projektu resortu oraz uwzględnienie w nim rozwiązań przejściowych, które umożliwiłyby dokonywanie wpłat już w

Energetyka wiatrowa krytycznie o projekcie ustawy o OZE

. referencyjną) i przeprowadzi aukcje, które wygra ten, kto zaoferuje energię z OZE taniej. Cała pula będzie podzielona na udziały dla poszczególnych technologii - wiatr, hydroenergetykę, biomasę itp. Jednak branża energetyki wiatrowej przestrzega, że proponowane przepisy doprowadzą do dwuletniej luki

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych

w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych dotyczących dokonywania lokat w terminie do 31 grudnia 2014 r., które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia" - wskazano w komunikacie Kancelarii.

Tański: masowy wykup ziemi przez obcokrajowców nam nie grozi

Rozwoju Wsi Polskiej. Raport autorstwa dra inż. Andrzeja Zadury, który przed kilkoma miesiącami otrzymała także sejmowa komisja ds. rolnictwa, wymienia pomysły na regulacje dotyczące sprzedaży gruntów rolnych po zakończeniu okresu przejściowego. Jako modele rolnictwa najbardziej zbliżone do struktury

PIP ma sporo zastrzeżeń do projektu zmian w umowach terminowych

; - dodano. Wątpliwości Inspekcji budzi również przepis przejściowy, który wyłącza stosowanie nowych przepisów w stosunku do umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika

Byli komisarze Unii Europejskiej zrzekają się wysokich odpraw

zamieszczonym w internecie 16 grudnia. Dodał, że jest to dobra wiadomość dla organizacji charytatywnych, z którymi współpracuje. Przejściowe świadczenie Zgodnie z unijnymi przepisami byłym komisarzom przysługuje tzw. przejściowe świadczenie (transitional allowance) przez trzy lata po zakończeniu pracy w KE

Sejm zajmie się w tym tygodniu ozusowaniem umów zleceń

norm ochronnych czasu pracy" - wskazał. Przedsiębiorcy z Konfederacji Lewiatan cieszą się natomiast z wydłużenia vacatio legis, początkowo bowiem przepisy miały wejść w życie już po 3 miesiącach od ich ogłoszenia. "Ustanowienie tak krótkiego okresu przejściowego bez odpowiednich rozwiązań

Założenia nowelizacji o NBP: rotacyjność kadencji RPP

w projekcie. Jak wyglądałaby Rada Zgodnie z projektem utrzymana byłaby zasada, zgodnie z którą w skład RPP wchodzi 9 członków, z tym że w okresie przejściowym skład Rady byłby najpierw większy, a potem mniejszy. Członkowie RPP byliby powoływani - jak dziś - na 6 lat. Projekt przewiduje, że w

Informatyczna rewolucja w USC przełożona ze względu na ryzyko paraliżu

nowych przepisów. Prowadzone były też testy nowego systemu, które wykazały, że wdrożenie go jest na tym etapie obarczone dużym ryzykiem. Dlatego podjęto decyzję o przeniesieniu startu nowej platformy na 1 marca 2015 roku. Ponieważ jednak ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje 6-miesięczny okres

MF chce, by RPP liczyła 7 osób powoływanych w mechanizmie rotacyjnym

. Projekt przygotowano na podstawie założeń przyjętych w czerwcu przez rząd. Propozycje, które zawarto w projekcie odbiegają jednak od wcześniejszych planów. Zrezygnowano z nowych przepisów dotyczących rocznych sprawozdań finansowych NBP, zmieniono też regulacje związane z zasadami powoływania członków RPP

Sejm za większością poprawek Senatu ws. Programu dla Odry-2006

planowania strategicznego w gospodarce wodnej", który zobowiązał Ministra Administracji i Cyfryzacji do rezygnacji z Programu dla Odry-2006 po zatwierdzeniu przejściowych dokumentów, tzw. masterplanów. W sierpniu rząd je przyjął. Program ma zostać zniesiony od 1 stycznia 2015 r. Przepisy przejściowe

Spóźniony vat, czyli nadzieja przedsiębiorcy

Od początku stycznia 2011 r. obowiązują - wprowadzone na 3 lata - ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów kupowanych dla firm. Limit to 60 proc. odprowadzonego VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Budżet liczył na wyższe wpływy z tego podatku w kryzysie. Ale nowe przepisy "zabiły" rynek

Pięć lat rękojmi. Bat na partaczy mieszkań

przepisach są na rękę, gdyż wyeliminują z rynku partaczy. Dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) Konrad Płochocki skarży się zaś jedynie na przepisy przejściowe, które nie uwzględniają tego, że w przypadku zaczętych budów kontrakty z firmami wykonawczymi często nie przewidują

Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy

posłowie wysłuchali sprawozdania sejmowej komisji polityki społecznej, która zajmowała się dokumentem. Sprawozdawca komisji Izabela Mrzygłocka (PO) dziękowała posłom za bardzo szybką procę nad nowymi przepisami. Poinformowała też, że podczas prac w komisji do dokumentu zgłoszono dwie poprawki - obie o

Zachodniopomorskie. Sejmik województwa przyjął budżet na 2015 r.

Za przyjęciem budżetu głosowali radni PO i PSL, wstrzymali się lub głosowali przeciwko radni PiS i SLD. Jak mówił marszałek Olgierd Geblewicz, budżet województwa jest przede wszystkim przejściowy, ponieważ z jednej strony kończy się unijna perspektywa finansowa 2007-2013,z drugiej zaś wciąż nie

MF chce, by RPP liczyła 7 osób powoływanych w mechanizmie rotacyjnym

Projekt przygotowano na podstawie założeń przyjętych w czerwcu przez rząd. Propozycje, które zawarto w projekcie odbiegają jednak od wcześniejszych planów. Zrezygnowano z nowych przepisów dotyczących rocznych sprawozdań finansowych NBP, zmieniono też regulacje związane z zasadami powoływania

Sejm przyjął informacje o realizacji zadań Programu dla Odry-2006 z l. 2012 i 2013

przejściowych dokumentów, tzw. masterplanów. W sierpniu rząd przyjął masterplany. Zgodnie z projektem ustawy, nad którym pracują obecnie posłowie, Program dla Odry-2006 ma zostać zniesiony od 1 stycznia 2015 r. Przepisy przejściowe zakładają jednak kontynuację niezakończonych zadań Programu do końca 2015 r

Rząd negatywnie o poselskim projekcie zmian w janosikowym

docelowym rozwiązaniem, ale w latach 2015-17 funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna dla województw byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom otrzymującym janosikowe. W komunikacie CIR przypomniano, że rząd

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

Ministerstwo Sprawiedliwości portalu pod nazwą Centralny Rejestr Upadłości. W okresie przejściowym obwieszczenia będą natomiast publikowane bezpłatnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.Projekt przewiduje zmianę w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zamiast opłaty stałej w kwocie 200 zł od

Węgry gotowe do ustępstw wobec Brukseli

rządowi. Piątek był ostatnim dniem terminu, który KE wyznaczyła Węgrom na ustosunkowanie się do postawionych zarzutów. W przypadku niektórych zarzutów Budapeszt zgłosił gotowość do nowelizacji ustaw, w przypadku innych - zaproponował przepisy przejściowe, które miałyby rozwiać obawy co do niezależności

Projekt ustawy ws. dopłat bezpośrednich 2015-2020 - do II czytania

przejściowego wsparcia krajowego. W Polsce nadal będzie stosowany uproszczony system płatności bezpośrednich, tj. jednolita płatność obszarowa, która przysługuje wszystkim rolnikom. Szacuje się, że będzie to 110 euro do hektara. Według nowych przepisów aż 30 proc. dopłaty bezpośredniej będzie zależało od

Szczurek: kwestie janosikowego trzeba rozwiązać jak najszybciej

dla województw w wysokości 150 mln zł. Z kolei poselski projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo, ale w latach 2015-17 funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej

Jest szansa na pełny odpis VAT od samochodów z kratką

Rząd tylko do końca roku ma czas na przygotowanie nowych zasad dotyczących odpisu podatku VAT od samochodów z kratką. O sprawie pisaliśmy już kilkakrotnie. Wygląda na to, że nowe przepisy nie zostaną w porę przygotowane. Jeśli tak się stanie, od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli odpisywać całą

Boni: Będzie rozwiązanie przejściowe w sprawie składek rolników

Obecnie państwo płaci składkę zdrowotną za 1,5 mln rolników. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to niezgodne z konstytucją i dał rządowi 15 miesięcy na poprawienie przepisów. Czas mija 4 lutego 2012 r. W swoim orzeczeniu Trybunał wskazał też, że składkę zdrowotną należy powiązać z

Sejm. Projekt dot. podatku od ukrywanych dochodów - do komisji

wyraził się o obowiązujących przepisach wskazując, że są niejednoznaczne. Zaznaczył, że zgodnie z orzeczeniem TK jeden z artykułów powinien wejść w życie 28 lutego br. (zasadnicza zmiana ma zacząć obowiązywać z początkiem 2016 r.). Neneman prosił więc Sejm o wprowadzenie stosownego przepisu przejściowego

Pomysły Brukseli na liberalizację kolei mogą zagrozić "istnieniu niektórych przewoźników"

transportowego i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej dr Paweł Lesiak, państwa członkowskie często domagają się okresów przejściowych, gdy proponowane przez Unię przepisy budzą ich obawy. "Tak było choćby z transportem drogowym - kiedy Polska wchodziła do UE, państwa członkowskie domagały się ochrony swoich

Rząd przyjął projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

prawnych, które wyeliminują jakiekolwiek próby nadużycia tych zasad przez nieuczciwych przedsiębiorców" - dodano. Według CIR w przepisach przejściowych przewidziano także nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W ramach tej nowelizacji ma być wprowadzona m.in. nowa definicja stanu

Minister gospodarki wystąpił o zaskarżenie tzw. dyrektywy tytoniowej

Przyjęta na początku 2014 r. nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych. Zgodnie z nowymi przepisami ostrzeżenie o szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia powinno zajmować 65 proc. obu stron opakowania papierosów; zakazane mają być

Dyrektywa przyjęta. To koniec papierosów mentolowych

Wcześniej, 26 lutego, unijną dyrektywę tytoniową poparł Parlament Europejski. Jak poinformowała w piątek Komisja Europejska, po przyjęciu nowych przepisów przez ministrów podpiszą je przewodniczący Rady UE i Parlamentu Europejskiego, a następnie zostaną one opublikowane w oficjalnym dzienniku UE na

KE wszczyna postępowanie w sprawie rekompensat dla operatora A2

ciężarowych z obowiązku wnoszenia opłat autostradowych. W 2005 r. Polska zmieniła przepisy krajowe dotyczące pojazdów ciężarowych, które były podwójnie obciążane opłatami za korzystanie z polskich autostrad, co było niezgodne z przepisami podatkowymi UE. Zgodnie ze starymi zasadami pojazdy ciężarowe podlegały

Nowe zasady wykupu mieszkań. Brałeś dodatek? To poczekasz

- Widzimy już, że to ograniczenie jest dla wielu osób sporym problemem, zwłaszcza że nie przewidziano okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych zasad. W ostatnich dniach mieliśmy w tej sprawie kilka interwencji. Jedna pani twierdziła, że pobrała tylko 400 zł dodatku, i pytała, czy może go

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

. Na czym ma polegać nowelizacja przepisów? Wiceminister pracy Jacek Męcina wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nowelizowana ma być obecnie obowiązująca tzw. ustawa antykryzysowa z 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Zdaniem Męciny pozwala ona na pomoc

Kilkaset osób nie może dostać prawa jazdy. Bo zmieniły się przepisy

kilka dni po wejściu nowej ustawy w życie. W związku z tym nie było podstawy prawnej do wydania mu papierów.Pan Marcin postanowił więc odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Tam jednak również spotkał się z odmową. SKO podkreśliło, że w związku z brakiem przepisów przejściowych w ustawie

Resort finansów chce opodatkować zyski z polisolokat

zapewni równe traktowanie świadczeń o charakterze inwestycyjnym z obu rodzajów ubezpieczeń w rozumieniu przepisów podatkowych" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Ministerstwo liczy na wzrost dochodów budżetowych, ale nie potrafi podać skali tego wzrostu. Projekt nie przewiduje przepisów przejściowych

Podkomisja proponuje zabezpieczenia majątkowe od importu węgla

wątpliwości, czy 14-to dniowy termin wejścia w życie ustawy nie narusza konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa przez zaskoczenie przedsiębiorców nowymi regulacjami. MG wyraziło opinię, że biorąc pod uwagę zapisany w projekcie okres przejściowy spowoduje, że w praktyce przepisy zaczną obowiązywać

Polski przemysł chemiczny zaniepokojony umową o wolnym handlu UE-USA

, dotyczących TTIP. Jak tłumaczył PAP, w obszarze produktów chemicznych umowa o wolnym handlu nie zmieni żadnych przepisów unijnych, szuka się natomiast możliwości współpracy z amerykańską administracją w ramach obowiązującego prawa - zarówno po stronie UE, jak i USA. "Nie prowadzimy negocjacji ws. TTIP

"DGP": Węgiel zdrożeje przez akcyzę

Gazeta wyjaśnia, że węgiel i koks nie są w tej chwili obłożone akcyzą, bo Polska wynegocjowała okres przejściowy w ramach przepisów Unii Europejskiej, pozwalający na zwolnienie z niej. Sytuacja zmieni się po nowym roku. Wtedy podatek akcyzowy wyniesie 1,28 zł za 1 gigadżul energii zawartej w węglu

Tusk o wypłacie zawieszonych emerytur: błędy trzeba naprawiać

emerytalnych w okresie przejściowym, zostały poszkodowane. - Trybunał Konstytucyjny wskazał niekonstytucyjność jednego z rozwiązań w tej ustawie. My przygotowujemy i kończymy prace nad ustawą i w przyszłym roku wszystkie osoby, które zostały poszkodowane, otrzymają zwrot tej należności wraz z odsetkami. Akcję

Unia: zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. To cios również w polskich producentów - jesteśmy jednym z największych eksporterów

Dyrektywa przewiduje też, że 65 proc. powierzchni opakowań papierosów będą zajmować ostrzeżenia zdrowotne. Zabronione zostały atrakcyjne opakowania, np. przypominające szminkę czy perfumy. Od 2016 r. mają być też zakazane papierosy z dodatkami smakowymi, innymi niż mentol. Te przepisy zostały

Członkowie RPP będą wybierani inaczej niż dotąd? MF chce zmian

najnowszej wersji projektu założeń do noweli.Pierwsza kadencja Rady na nowych zasadach miałaby się rozpocząć w 2018. Do tego czasu członkowie Rady byliby stopniowo wymieniani. W efekcie przejściowo Rada miałaby 12 członków, a później sześciu.Nowa wersja założeń do projektu zakłada też wydzielenie w NBP grupy

MF: w 2015 r. Mazowsze ma zapłacić ponad 372 mln zł janosikowego

projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo i miałyby obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać

MF: w przyszłym roku Mazowsze musi zapłacić ponad 372 mln zł janosikowego

zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo i miałyby obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty

MF: w przyszłym roku Mazowsze musi zapłacić ponad 372 mln zł janosikowego

województw w wysokości 150 mln zł. Z kolei poselski projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo i miałyby obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej

Zgorzelski: MF do kwietnia przygotuje kompleksowy projekt dot. janosikowego

przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo i miałyby obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom

Zgorzelski: MF do kwietnia przygotuje kompleksowy projekt dot. janosikowego

obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom otrzymującym tzw. janosikowe. Poselska propozycja przewiduje też m.in. zmianę

Nicea albo śmierć? Pora umierać

Otóż nicejski sposób głosowania w Radzie Unii Europejskiej (ministrowie krajów UE), który zwiększał wagę głosu Polski, przestaje obowiązywać już z końcem października. Wprawdzie każdy kraj UE będzie mógł do marca 2017 r. zażądać powtórnego głosowania po nicejsku, ale po tym okresie przejściowym

Lotniska zapłacą miliony złotych podatku?

. - Do 2007 r. obowiązywał okres przejściowy w tej sprawie, potem należało oficjalnie powiadomić o zwolnieniu Komisję Europejską, bo to forma pomocy publicznej - ocenia wójt Burtan. - W tej sytuacji Komisja może od razu stwierdzić, że pomoc jest nielegalna, i zażądać od lotnisk natychmiastowego zwrotu

NIK ujawniła, ile ziemi obcokrajowcy wykupili w woj. zachodniopomorskim

, które są właścicielem ziemi. Umożliwia im to luka w przepisach prawa. Ziemię kupują cudzoziemcy reprezentujący przede wszystkim kapitał holenderski, duński i luksemburski. Prawo nie zobowiązuje spółek z udziałem kapitału obcego do składania informacji o posiadanych gruntach. Tymczasem zgodnie z prawem

Wielki powrót aut z kratką. Ale na krótko

czekano do połowy grudnia 2013 r. W wyniku tego resort nie zdążył przygotować na czas nowych przepisów. To oznacza, że 1 stycznia 2014 r. do regulacji o VAT wraca przepis pozwalający odliczyć cały VAT od aut "z kratką", które uzyskają homologację dla samochodów ciężarowych. Ministerstwo

Kobiety popracują dłużej. Konsekwencje wyroku TK

finansować państwo. Rząd nie ma więc wyjścia. Uznaje, że trzeba podnieść wiek emerytalny. Sejm i Senat przyjmują przepisy zakładające, że będziemy - zarówno kobiety, jak i mężczyźni - pracować do 67. roku życia. Polacy od 2020 roku, Polki od 2040 r. Od razu jednak pojawiły się głosy, że nie wszyscy będą w

Większość klubów za rządową nowelą ustawy o janosikowym

terytorialnego i finansów Ligia Krajewska (PO), podczas prac jej członkowie uznali, że projektem bazowym powinien być projekt rządowy. Dodała, że wprowadzono do niego jednak poprawki. Zgodnie z nimi nowe przepisy miałyby obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie tak jak chciał pierwotnie rząd w latach 2015-2016

Kościoły dostaną "podwyżkę". W 2015 r. państwo przeznaczy na Fundusz Kościelny ponad 118 mln zł

- 118 mln 230 tys. zł - informuje Money.pl . Przepisy mają jednak wejść w życie w 2016 r. - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i Konferencja Episkopatu Polski (KEP) ustaliły zasadnicze kwestie co do przekształcenia Funduszu Kościelnego w dobrowolny odpis podatkowy na poziomie 0,5 proc. Do

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

tylko przypadki śmierci matki. "W tym konkretnym przypadku sytuacja jest trudna, ale i jasna, bo osoba jest ubezpieczona, została sama z maleńkim dzieckiem, nad którym musi sprawować opiekę i musimy wypłacić zasiłek. Przepis jest jednak szerszy i gwarantuje podobne rozwiązanie także na wypadek

Trzeba szybko uchwalić nowe przepisy o ogródkach działkowych

zakwestionowanych przepisów. Z punktu widzenia samorządów (np. Warszawy, Wrocławia) przejściowe utrzymanie w mocy art. 24 ustawy może mieć destrukcyjne skutki finansowe. Gmina może grać na zwłokę, czekając z wydaniem decyzji o zwrocie nieruchomości, aż art. 24 ustawy utraci moc. To będzie jednak skutkowało

Zaskarżymy dyrektywę zakazującą produkcji mentoli?

Ministerstwa Gospodarki podstawą do ich zaskarżenia może być fakt, że dyrektywa narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności, a także prawa podstawowe. Przyjęta na początku 2014 r. nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych. Jej przepisy

Masz etat, będziesz leczony lepiej

limitu zatrudnienia. Oczywiście osoby na umowach cywilnych nie mają co liczyć na jakiekolwiek dodatkowe ubezpieczenie, no chyba że same je sobie wykupią...To system pokrętny i niesprawiedliwy. Zamiast sięgać po fundusz socjalny, należy pomyśleć o zachętach podatkowych. Być może w okresie przejściowym

Łowy skarbówki na szarą strefę w paliwach

, choć ceny na stacjach benzynowych są najniższe od dwóch lat - uważa Urszula Cieślak z firmy BM Reflex zajmującej się analizami rynku paliwowego. Złowić VAT w paliwach Od października zeszłego roku wprowadzono u nas przepisy, które pozwalają fiskusowi zażądać od nabywcy paliw w ilościach hurtowych (np

Umowy zlecenia - oskładkowane; początek końca śmieciówek zainicjował Tusk

się z wydłużenia vacatio legis ustawy. Początkowo bowiem przepisy miały wejść w życie już po 3 miesiącach od ich ogłoszenia. "Ustanowienie tak krótkiego okresu przejściowego bez odpowiednich rozwiązań systemowych może przynieść dalece niekorzystne skutki, w tym wzrost bezrobocia i poszerzenie

Komisja finansów publicznych za przywróceniem ulgi internetowej

dotychczas - 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Zmiana miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. Zgodnie ze zgłoszonym przez Senat przepisem przejściowym podatnik, który po raz pierwszy skorzysta z odliczenia w 2012 r., będzie mógł skorzystać z ulgi po raz drugi tylko w roku 2013

Projekt ustawy o OZE: bez rozstrzygnięć kluczowych kwestii w podkomisji

innego odbiorcę w obrębie tej samej sieci dystrybucyjnej, w dodatku bez opłat dystrybucyjnych. "To demokracja energetyczna" - przekonywał poseł Jacek Najder. Podkomisja odrzuciła natomiast poprawkę wprowadzającą półroczny okres przejściowy na nowe przepisy. Wielu inwestorów w OZE i wytwórców

Specjalna podkomisja kończy prace nad projektem ustawy o OZE

półroczny okres przejściowy na przepisy ustawy, tak aby przez pierwsze sześć miesięcy jej obowiązywania nowe instalacje, dopiero przyłączane do systemu miały wybór między systemami wsparcia - nowym aukcyjnym i starym, opartym na świadectwach pochodzenia. Do rozstrzygnięcia pozostały też kwestii dalszego

MIR: ustawa o rewitalizacji stworzy system na miarę potrzeb miast

przepisów, a jedynie rozporządzeń. Zdaniem Orłowskiego projektowana ustawa stworzy nie tylko ramy prawne do prowadzenia rewitalizacji, ale też pozwoli zastosować szereg ułatwień i zachęt do jej prowadzenia, da samorządom narzędzia do prowadzenia rewitalizacji i pozwoli traktować takie działania jako zadania

Samorządy nie kontrolują firm śmieciowych

, zgodnie z którym: „Ani przepisy ustawy o odpadach, ani też ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wprowadziły w odniesieniu do instalacji regionalnej żadnych okresów przejściowych na dostosowanie się do wymagań. Instalacja regionalna powinna spełnić wszystkie wymagania określone dla

Popularne leki tylko dla dorosłych? Koniec narkotyzowania się nieletnich

- powiedziała Ewa Jankowska, prezes PASMI. W ramach konsultacji społecznych PASMI przesłało propozycje wielkości dawek w przeliczeniu na substancję w jednostkowym opakowaniu produktu leczniczego posiadającego kategorię dostępności "wydawane bez przepisu lekarza - OTC" (czyli bez recepty), dla trzech

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o NBP ws. kadencyjności RPP i obligacji

wejścia znowelizowanej ustawy w życie prezydent, sejm i senat powoływaliby dodatkowo po jednym członku RPP, czyli Rada składałaby się przejściowo z 12 osób. Po zakończeniu kadencji przez obecnych członków w 2016 r., ww. organy powoływałby po jednym członku. Skład Rady zmniejszyłby się do 6 osób. Po

PSL odpowiada Kaczyńskiemu. Chce utrudnić cudzoziemcom wykup ziemi

złożony w Sejmie 1 lipca. Wstępując do UE, Polska wynegocjowała okres przejściowy, w którym obowiązują restrykcyjne zasady kupowania ziemi. Cudzoziemiec musi mieć pozwolenie MSW. Ten okres mija 1 maja 2016 r. Rolnicy się boją, że cudzoziemcy wywindują ceny, wykupią to, co jest jeszcze do kupienia. A na

Samorządowcy: niech premier obejmie nadzór nad nowelą tzw. janosikowego

dodatkową dotację z budżetu dla województw w wysokości 150 mln zł z budżetu. Z kolei poselski projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo, ale w latach 2015-17 funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części

Koniec z mentolami i ładnymi opakowaniami. Dyrektywa tytoniowa

czteroletnim okresem przejściowym. W ich przypadku zakaz wejdzie w życie latem 2020 r. Zakazowi sprzedaży mentoli sprzeciwiała się Polska będąca największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych i drugim co do ilości producentem tytoniu w UE. Przodujemy też, jeśli chodzi o popularność cienkich papierosów

Przedłużają się prace nad projektami dot. janosikowego

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Janosikowe nie byłoby też traktowane jako wydatek bieżący, ale korekta dochodów samorządu. Projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo, ale w latach 2015-17 funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna dla

Pracodawcy chcą krótszego okresu wypowiedzenia umów o pracę

48 miesięcy" - dodali. W ocenie pracodawców wątpliwości budzą też przepisy przejściowe, gdyż ich zdaniem nowe regulacje powinny dotyczyć wyłącznie umów zawartych po dniu wejścia w życie nowelizacji. "Ponadto w ten sposób nie dojdzie do naruszenia konstytucyjnych zasad niedziałania prawa

Szkodliwa ustawa o interchange

Mimo że uważamy, iż nowa regulacja negatywnie wpłynie na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, to zamierzamy ściśle przestrzegać przepisów ustawy.Niestety, obawiamy się, że cały ciężar nowej regulacji spocznie na użytkownikach kart płatniczych. Prezentowane przez nas przykłady, pochodzące z innych

Leasing samochodów pełen podatkowych pułapek

przepisy "przejściowe" zawarte w art. 3 ustawy nowelizującej, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 aż do końca 2012 r.Art. 3 ustawy nowelizującej w absolutnej większości powtarza przepisy obowiązujące do końca 2010 (art. 86 ust. 3-7a). Co do zasady, podatnikom przysługiwać więc będzie prawo

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Okresy przejściowe

Okresy przejściowe (ang. transitional periods) – wynegocjowana przez poszczególne kraje członkowskie lub kandydackie Unii Europejskiej liczba lat, podczas których ich zobowiązania wobec UE nie mają zastosowania. Ich celem jest umożliwienie poszczególnym członkom wspólnoty (wobec

Tymczasowe przepisy o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce

Tymczasowe przepisy o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce - dokument regulujący zasady funkcjonowania Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej, obowiązujący od 30 stycznia 1922 do 1938. Okoliczności powstania dokumentuPo odzyskaniu niepodległości przez Polskę doszło do poważnych

Prawo międzyczasowe

, w jego końcowej części, często w odrębnej sekcji zatytułowanej: Przepisy przejściowe lub Przepisy przejściowe i końcowe. Niekiedy przepisy przejściowe mogą zostać umieszczone w odrębnym akcie normatywnym dotyczącym aktu głównego   przykładowo: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks

Przepis prawa

zachowania podmiotów, których one dotyczą; przepisy przejściowe – ich celem jest pełniejsze umiejscowienie danego przepisu w całokształcie innych przepisów, czy też w świetle innych norm postępowania; przepisy dostosowujące – określają jak organy stosujące prawo winny realizować nowy akt

Ustawa o kinematografii

i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej Rozdział 4. Gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 6. Przepisy przejściowe i dostosowujące Rozdział 7. Przepis końcowy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.