przepisy przejściowe

PAP

Ekspert: Kraków na dobrej drodze do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza

Ekspert: Kraków na dobrej drodze do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza

Wprowadzony w w 1990 r. w Dublinie zakaz sprzedaży węgla sprawił, że znacząco spadło w tym mieście zanieczyszczenie powietrza. "Kraków, wybrał dobrą drogę, choć okres przejściowy w stosowaniu nowych przepisów jest zbyt długi" - uważa prof. Patrick Goodman.

Kończy się okres przejściowy przy wprowadzaniu VAT-u na książki

30 kwietnia dobiegnie końca okres przejściowy, po którym zacznie obowiązywać 5-procentowy podatek VAT na książki. Wydawcy i hurtownicy przewidują chaos na rynku, Polska Izba Książki będzie zabiegać w Ministerstwie Finansów o doprecyzowanie przepisów.

Uważaj! Przy rozliczeniu PIT w tym roku łatwo o błąd

Ustawa o PIT była nowelizowana już ponad 100 razy w ciągu ostatnich dziewięciu lat, a dostępny obecnie na rynku najnowszy tekst ustawy nie zawiera przepisów przejściowych. Oznacza to, że podatnik który sięgnie po nią przy rozliczeniu 2008 roku może popełnić wiele błędów - pisze "Gazeta Prawna".

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

regulacji związanych z tzw. zasadą kontynuacji przy przekształceniach w spółkach osobowych. Senat opowiedział się za poprawką zmieniającą miejsce publikacji definicji pracowniczego programu emerytalnego. Znajdzie się ona nie w tzw. słowniczku, ale w przepisach dotyczących programów. Wprowadzono także

Akcyza na węgiel, czyli absurd goni absurd

Akcyza na węgiel, czyli absurd goni absurd

Na mocy znowelizowanych przepisów do 2 stycznia przyszłego roku wydobyty lub sprowadzony do Polski węgiel jest zwolniony z akcyzy. Ten wydobyty później podlega opodatkowaniu. Problem w tym, że przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, czy ma węgiel "zeszłoroczny", czy "noworoczny"

Rozliczenie VAT na przełomie lat 2010-2011

wystawi fakturę w styczniu 2011 r., wówczas obowiązek powstanie już w styczniu 2011 r., tj. w okresie obowiązywania zmienionych stawek VAT. Zastosowanie w tym przypadku znajdzie dodany do art. 41 ust. 14a ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu, która

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Celem zaproponowanego przez senatorów projektu jest dostosowanie Ordynacji podatkowej do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2013 r., który dotyczył przepisów podatkowych z 1997 r. TK orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami

Rząd chce wprowadzić e-recepty od 2016 r., papierowe tylko do 2020 r.

Warszawa, 24.06.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, które zakładają m.in. wprowadzenie recepty elektronicznej (e-recepty) od sierpnia 2016 r., z okresem przejściowym dla

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

takich samych zasadach jak niezabezpieczone zobowiązania. Od kiedy nowe przepisy? Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby zacząć funkcjonować od nowego roku. Podczas prac nad projektem złożono jednak poprawkę wprowadzającą okres przejściowy do 1 lipca 2015 r. Większość członków komisji, które zajmowały

Sejm za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli ustawy o biopaliwach

informacje te powinny składać jedynie podmioty realizujące tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Kolejna grupa zmian proponowanych przez Senat wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym certyfikaty wydane przed 1 października 2014 r. zachowają ważność do upływu terminu, do jakiego zostały wydane, nie dłużej

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

na takich samych zasadach jak niezabezpieczone zobowiązania. Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby zacząć funkcjonować od nowego roku, ale do 1 lipca 2015 r. obowiązywałby okres przejściowy. Projekt budzi jednak sprzeciw resortu finansów, który jest w trakcie przygotowywania własnych zmian tych

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

zasadach jak niezabezpieczone zobowiązania. Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby zacząć funkcjonować od nowego roku. Podczas prac nad projektem złożono jednak poprawkę wprowadzającą okres przejściowy do 1 lipca 2015 r. Większość członków komisji, które zajmowały się propozycją, zgodziło się na tę

"Puls Biznesu": Rząd przycina wsparcie dla zielonej energii

uwagi do projektowanego systemu wsparcia. "Nasze uwagi dotyczą przede wszystkim trzech obszarów: przepisów przejściowych, systemu zielonych certyfikatów oraz zasad organizowania aukcji" - wylicza Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Czytaj także: Rząd

"Puls Biznesu": Rząd przycina wsparcie dla zielonej energii

uwagi do projektowanego systemu wsparcia. "Nasze uwagi dotyczą przede wszystkim trzech obszarów: przepisów przejściowych, systemu zielonych certyfikatów oraz zasad organizowania aukcji" - wylicza Wojciech Cetnarski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Nastawienie Janusza

Niższe opłaty za płatności kartami i spór o okres przejściowy

Niższe opłaty za płatności kartami i spór o okres przejściowy

to 0,5 proc. Na dostosowanie się do nowych przepisów dano jednak pół roku. Ale każda strona sporu inaczej interpretuje okres przejściowy. Ta rozbieżność zdań zdominowała konferencję zorganizowaną wczoraj przez Business Centre Club i Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Jak interpretować

Sejmowa komisja za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli o biopaliwach

informacje te powinny składać jedynie podmioty realizujące tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Kolejna grupa zmian proponowanych przez Senat wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym certyfikaty wydane przed 1 października 2014 r. zachowają ważność do upływu terminu, do jakiego zostały wydane, nie dłużej

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o biopaliwach

certyfikacji. Informacje te - wskazał - powinny składać jedynie podmioty realizujące tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Kolejna grupa zmian proponowanych przez Senat wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym certyfikaty wydane przed 1 października 2014 r. zachowają ważność do upływu terminu, do jakiego

Sejm znowelizował ustawę o jakości paliw

. Takie paliwo oznacza się symbolem E10. Natomiast dodatek pewnych konkretnych eterów mógłby sięgać 22 proc. Nowela wprowadza jednak okres przejściowy. Do końca 2020 r. sprzedawcy będą musieli oferować również benzynę z 5-proc. dodatkiem bioetanolu (E5). Ustawa wprowadza też korzystniejsze sposoby

Sejm za poprawkami Senatu do noweli dot. emisji przemysłowych

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Większość zaproponowanych przez wyższą izbę parlamentu poprawek miało charakter techniczny. Jedna z propozycji dotyczyła planów ochrony obszarów Natura 2000 (które w tej chwili są tworzone) i eliminuje sprzeczność między przepisami. Zgodnie z przyjętą

Senat zgłosił poprawki do noweli dot. emisji przemysłowych

Większość poprawek Senatu ma charakter techniczny. Jak wyjaśnił PAP resort środowiska, jedna z merytorycznych propozycji dotyczy planów ochrony obszarów Natura 2000 (które w tej chwili są tworzone) i eliminuje sprzeczność między przepisami. Zgodnie z poprawką Senatu na takich obszarach będzie

UE. Eurodeputowani zatwierdzili dyrektywę tytoniową

Zmiany w dyrektywie tytoniowej mają sprawić, by palenie papierosów wydawało się mniej atrakcyjne, szczególnie dla młodych ludzi. Według szacunków palenie tytoniu zabija rocznie 6 mln osób na świecie i 700 tysięcy w Europie. Zgodnie z nowymi przepisami ostrzeżenie o szkodliwości palenia tytoniu dla

Sejm znowelizował ustawę dot. emisji przemysłowych

Za przyjęciem noweli Prawa ochrony środowiska zagłosowało 284 posłów, przeciw było 145, a 6 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Nowelizacja będzie wdrażała do polskich przepisów unijną dyrektywę (IED) ws. ograniczania tzw. emisji przemysłowych. Zgodnie ze wspólnotowym prawem

W Elektrowni Turów powstaje instalacja redukująca emisję zanieczyszczeń

do polskich przepisów unijną dyrektywę (IED) ws. ograniczania tzw. emisji przemysłowych. Zgodnie ze wspólnotowym prawem zaostrzone rygory emisyjne mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. W Polsce niektóre zakłady przemysłowe obejmie Przejściowy Plan Krajowy (PPK), który przesunie termin

Założenia nowelizacji o NBP: rotacyjność kadencji RPP

w projekcie. Jak wyglądałaby Rada Zgodnie z projektem utrzymana byłaby zasada, zgodnie z którą w skład RPP wchodzi 9 członków, z tym że w okresie przejściowym skład Rady byłby najpierw większy, a potem mniejszy. Członkowie RPP byliby powoływani - jak dziś - na 6 lat. Projekt przewiduje, że w

Rząd przyjął projekt noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego

gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków. Ma ona obejmować informacje o tym, czy działka objęta jest w całości lub w części którąś z form ochrony przyrody. Na uzupełnienie tych danych będzie przeznaczony okres przejściowy - 3 lata od wejścia w życie nowych przepisów. "Nowe regulacje stworzą lepsze

Projekt ws. ograniczenia emisji przemysłowych do prac w komisji

. energetyki i surowców energetycznych. Jak powiedział w trakcie pierwszego czytania pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec, nowe przepisy mają "ograniczyć niekorzystne oddziaływanie instalacji przemysłowych na środowisko poprzez skuteczniejsze niż do tej pory zapobieganie i

Spóźniony vat, czyli nadzieja przedsiębiorcy

Od początku stycznia 2011 r. obowiązują - wprowadzone na 3 lata - ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów kupowanych dla firm. Limit to 60 proc. odprowadzonego VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Budżet liczył na wyższe wpływy z tego podatku w kryzysie. Ale nowe przepisy "zabiły" rynek

Piechociński: polski przemysł tytoniowy nie poniesie strat

mówił, nikt nikogo nie chce zmuszać do palenia tytoniu, ale chodziło o zabezpieczenie polskich interesów. "I myślę, że ten okres przejściowy, jeśli chodzi o papierosy zapachowe, a także istotne przesunięcia dają szansę na to, że polski przemysł tytoniowy nie poniesie strat" - podkreślił

Jest szansa na pełny odpis VAT od samochodów z kratką

Rząd tylko do końca roku ma czas na przygotowanie nowych zasad dotyczących odpisu podatku VAT od samochodów z kratką. O sprawie pisaliśmy już kilkakrotnie. Wygląda na to, że nowe przepisy nie zostaną w porę przygotowane. Jeśli tak się stanie, od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli odpisywać całą

Minister gospodarki wystąpił o zaskarżenie tzw. dyrektywy tytoniowej

Przyjęta na początku 2014 r. nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych. Zgodnie z nowymi przepisami ostrzeżenie o szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia powinno zajmować 65 proc. obu stron opakowania papierosów; zakazane mają być

Minister gospodarki wystąpił o zaskarżenie tzw. dyrektywy tytoniowej

2014 r. nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych. Zgodnie z nowymi przepisami ostrzeżenie o szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia powinno zajmować 65 proc. obu stron opakowania papierosów; zakazane mają być atrakcyjne opakowania

KE wszczyna postępowanie w sprawie rekompensat dla operatora A2

ciężarowych z obowiązku wnoszenia opłat autostradowych. W 2005 r. Polska zmieniła przepisy krajowe dotyczące pojazdów ciężarowych, które były podwójnie obciążane opłatami za korzystanie z polskich autostrad, co było niezgodne z przepisami podatkowymi UE. Zgodnie ze starymi zasadami pojazdy ciężarowe podlegały

KE wszczyna postępowanie ws. rekompensat dla operatora polskiej A2

pojazdów ciężarowych z obowiązku wnoszenia opłat autostradowych. W 2005 r. Polska zmieniła przepisy krajowe dotyczące pojazdów ciężarowych, które były podwójnie obciążane opłatami za korzystanie z polskich autostrad, co było niezgodne z przepisami podatkowymi UE. Zgodnie ze starymi zasadami pojazdy

Dyrektywa przyjęta. To koniec papierosów mentolowych

Wcześniej, 26 lutego, unijną dyrektywę tytoniową poparł Parlament Europejski. Jak poinformowała w piątek Komisja Europejska, po przyjęciu nowych przepisów przez ministrów podpiszą je przewodniczący Rady UE i Parlamentu Europejskiego, a następnie zostaną one opublikowane w oficjalnym dzienniku UE na

UE. Dyrektywa tytoniowa ostatecznie przyjęta

Wcześniej, 26 lutego unijną dyrektywę tytoniową poparł Parlament Europejski. Jak poinformowała w piątek Komisja Europejska, po przyjęciu nowych przepisów przez ministrów podpiszą je przewodniczący Rady UE i Parlamentu Europejskiego, a następnie zostaną one opublikowane w oficjalnym dzienniku UE na

Piechociński: we wtorek rząd zajmie się skargą na dyrektywę tytoniową

Ministrów przyjęcie tej skargi" - dodał wicepremier. Nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych ludzi. Jej przepisy są szczególnie niekorzystne dla naszych producentów, ponieważ Polska jest drugim co do wielkości producentem tytoniu w

Pomysły Brukseli na liberalizację kolei mogą zagrozić "istnieniu niektórych przewoźników"

transportowego i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej dr Paweł Lesiak, państwa członkowskie często domagają się okresów przejściowych, gdy proponowane przez Unię przepisy budzą ich obawy. "Tak było choćby z transportem drogowym - kiedy Polska wchodziła do UE, państwa członkowskie domagały się ochrony swoich

Węgry gotowe do ustępstw wobec Brukseli

rządowi. Piątek był ostatnim dniem terminu, który KE wyznaczyła Węgrom na ustosunkowanie się do postawionych zarzutów. W przypadku niektórych zarzutów Budapeszt zgłosił gotowość do nowelizacji ustaw, w przypadku innych - zaproponował przepisy przejściowe, które miałyby rozwiać obawy co do niezależności

MIR przygotowuje projekt noweli o planowaniu przestrzennym

także skonfrontować je m.in. z wystąpieniami Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach związanych z prawem budowlanym i planowaniem przestrzennym. Następnie będą się także toczyć prace nad przepisami przejściowymi i wprowadzającymi" - podkreślił. Orłowski poinformował, że do 7 lipca uwagi do

Kowalczyk: od 2015 r. RPP może liczyć 12 członków

byłaby powoływana co 2 lata w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat. Celem zmian w przepisach o NBP jest zwiększenie przejrzystości funkcjonowania banku oraz dostosowanie jego działalności do sytuacji panującej obecnie na rynku finansowym. Wprowadzenie proponowanych zmian miałoby odbywać się

Majszczyk: Sejm zajmie się nowelą janosikowego po wakacyjnej przerwie

Nowela ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która dotyczy tzw. janosikowego, to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca br., który uznał przepisy art. 25 i 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za niekonstytucyjne, gdyż nie gwarantują województwu

UE. Eurodeputowani zatwierdzili dyrektywę tytoniową

Zmiany w dyrektywie tytoniowej mają zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie młodych ludzi. Według szacunków każdego roku palenie tytoniu zabija 6 mln osób na świecie i 700 tysięcy w Europie. Zgodnie z nowymi przepisami ostrzeżenie o szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia powinno

FoodCare zaprzecza, że chciała zabezpieczeń na znakach towarowych

interpretacyjne przepisów przejściowych wątpliwe jest zatem to, czy Fundacja miała w ogóle prawo do dokonania takiego zabezpieczenia. Uprzedzając jednak działania Fundacji, zgodnie z przepisami prawa, spółka FoodCare z daleko idącej ostrożności złożyła do Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek o ograniczenie

Boni: Będzie rozwiązanie przejściowe w sprawie składek rolników

Obecnie państwo płaci składkę zdrowotną za 1,5 mln rolników. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to niezgodne z konstytucją i dał rządowi 15 miesięcy na poprawienie przepisów. Czas mija 4 lutego 2012 r. W swoim orzeczeniu Trybunał wskazał też, że składkę zdrowotną należy powiązać z

Kilkaset osób nie może dostać prawa jazdy. Bo zmieniły się przepisy

kilka dni po wejściu nowej ustawy w życie. W związku z tym nie było podstawy prawnej do wydania mu papierów.Pan Marcin postanowił więc odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Tam jednak również spotkał się z odmową. SKO podkreśliło, że w związku z brakiem przepisów przejściowych w ustawie

Nowe zasady wykupu mieszkań. Brałeś dodatek? To poczekasz

- Widzimy już, że to ograniczenie jest dla wielu osób sporym problemem, zwłaszcza że nie przewidziano okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych zasad. W ostatnich dniach mieliśmy w tej sprawie kilka interwencji. Jedna pani twierdziła, że pobrała tylko 400 zł dodatku, i pytała, czy może go

Resort finansów chce opodatkować zyski z polisolokat

zapewni równe traktowanie świadczeń o charakterze inwestycyjnym z obu rodzajów ubezpieczeń w rozumieniu przepisów podatkowych" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.Ministerstwo liczy na wzrost dochodów budżetowych, ale nie potrafi podać skali tego wzrostu. Projekt nie przewiduje przepisów przejściowych

Świętokrzyskie. Województwo sfinansuje badania wędzonych wędlin

" - mówił marszałek. Badania rozpoczną się w marcu, w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie. Producenci zapłacą za transport próbek, samorząd - za same badania. Od września będą obowiązywały bardziej restrykcyjne unijne przepisy dotyczące zawartości wielopierścieniowych węglowodorów

Unia: zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. To cios również w polskich producentów - jesteśmy jednym z największych eksporterów

Dyrektywa przewiduje też, że 65 proc. powierzchni opakowań papierosów będą zajmować ostrzeżenia zdrowotne. Zabronione zostały atrakcyjne opakowania, np. przypominające szminkę czy perfumy. Od 2016 r. mają być też zakazane papierosy z dodatkami smakowymi, innymi niż mentol. Te przepisy zostały

Lotniska zapłacą miliony złotych podatku?

. - Do 2007 r. obowiązywał okres przejściowy w tej sprawie, potem należało oficjalnie powiadomić o zwolnieniu Komisję Europejską, bo to forma pomocy publicznej - ocenia wójt Burtan. - W tej sytuacji Komisja może od razu stwierdzić, że pomoc jest nielegalna, i zażądać od lotnisk natychmiastowego zwrotu

Tusk o wypłacie zawieszonych emerytur: błędy trzeba naprawiać

emerytalnych w okresie przejściowym, zostały poszkodowane. - Trybunał Konstytucyjny wskazał niekonstytucyjność jednego z rozwiązań w tej ustawie. My przygotowujemy i kończymy prace nad ustawą i w przyszłym roku wszystkie osoby, które zostały poszkodowane, otrzymają zwrot tej należności wraz z odsetkami. Akcję

Kobiety popracują dłużej. Konsekwencje wyroku TK

finansować państwo. Rząd nie ma więc wyjścia. Uznaje, że trzeba podnieść wiek emerytalny. Sejm i Senat przyjmują przepisy zakładające, że będziemy - zarówno kobiety, jak i mężczyźni - pracować do 67. roku życia. Polacy od 2020 roku, Polki od 2040 r. Od razu jednak pojawiły się głosy, że nie wszyscy będą w

Członkowie RPP będą wybierani inaczej niż dotąd? MF chce zmian

najnowszej wersji projektu założeń do noweli.Pierwsza kadencja Rady na nowych zasadach miałaby się rozpocząć w 2018. Do tego czasu członkowie Rady byliby stopniowo wymieniani. W efekcie przejściowo Rada miałaby 12 członków, a później sześciu.Nowa wersja założeń do projektu zakłada też wydzielenie w NBP grupy

NIK ujawniła, ile ziemi obcokrajowcy wykupili w woj. zachodniopomorskim

, które są właścicielem ziemi. Umożliwia im to luka w przepisach prawa. Ziemię kupują cudzoziemcy reprezentujący przede wszystkim kapitał holenderski, duński i luksemburski. Prawo nie zobowiązuje spółek z udziałem kapitału obcego do składania informacji o posiadanych gruntach. Tymczasem zgodnie z prawem

Polska zaskarży unijny zakaz sprzedaży papierosów mentolowych do TS

po papierosy, szczególnie przez młodych ludzi. Jej przepisy są szczególnie niekorzystne dla naszych producentów, ponieważ Polska jest drugim co do wielkości producentem tytoniu w UE. Zgodnie z dyrektywą od 2016 r. mają być zakazane papierosy z dodatkami smakowymi; listę tych dodatków opracować ma

KE wszczyna postępowanie ws. rekompensat dla operatora polskiej A2

autostradowych. W 2005 r. Polska zmieniła przepisy krajowe dotyczące pojazdów ciężarowych, które były podwójnie obciążane opłatami za korzystanie z polskich autostrad, co było niezgodne z przepisami podatkowymi UE. Zgodnie ze starymi zasadami pojazdy ciężarowe podlegały zarówno opłacie ryczałtowej (tzw. winieta

Wielki powrót aut z kratką. Ale na krótko

czekano do połowy grudnia 2013 r. W wyniku tego resort nie zdążył przygotować na czas nowych przepisów. To oznacza, że 1 stycznia 2014 r. do regulacji o VAT wraca przepis pozwalający odliczyć cały VAT od aut "z kratką", które uzyskają homologację dla samochodów ciężarowych. Ministerstwo Finansów

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

tylko przypadki śmierci matki. "W tym konkretnym przypadku sytuacja jest trudna, ale i jasna, bo osoba jest ubezpieczona, została sama z maleńkim dzieckiem, nad którym musi sprawować opiekę i musimy wypłacić zasiłek. Przepis jest jednak szerszy i gwarantuje podobne rozwiązanie także na wypadek

"DGP": Węgiel zdrożeje przez akcyzę

Gazeta wyjaśnia, że węgiel i koks nie są w tej chwili obłożone akcyzą, bo Polska wynegocjowała okres przejściowy w ramach przepisów Unii Europejskiej, pozwalający na zwolnienie z niej. Sytuacja zmieni się po nowym roku. Wtedy podatek akcyzowy wyniesie 1,28 zł za 1 gigadżul energii zawartej w węglu

Projekt ustawy ws. emisji przemysłowych skierowany do kolejnej komisji

Sejmu Ewa Kopacz wyznaczyła termin przedstawienia sprawozdań przez obie komisje do 23 kwietnia. Jak przekonywał pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec w trakcie pierwszego czytania projektu w Sejmie, nowe przepisy mają "ograniczyć niekorzystne oddziaływanie instalacji

Zaskarżymy dyrektywę zakazującą produkcji mentoli?

Ministerstwa Gospodarki podstawą do ich zaskarżenia może być fakt, że dyrektywa narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności, a także prawa podstawowe. Przyjęta na początku 2014 r. nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych. Jej przepisy

Piechociński: będę namawiał do zaskarżenia dyrektywy tytoniowej do ETS

. Według MG podstawą do ich zaskarżenia może być fakt, że dyrektywa narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności, a także prawa podstawowe. Przyjęta na początku 2014 r. nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych. Jej przepisy

NIK: luki w prawie pozwalają cudzoziemcom przejmować ziemię w Polsce

kapitałem polskim, które są właścicielami ziemi. Wynika to z luki w przepisach - prawo nie zobowiązuje spółek kontrolowanych przez obcokrajowców do składania informacji o posiadanych gruntach. W ten sposób ziemię kupują cudzoziemcy reprezentujący przede wszystkim kapitał holenderski, duński i luksemburski

Masz etat, będziesz leczony lepiej

limitu zatrudnienia. Oczywiście osoby na umowach cywilnych nie mają co liczyć na jakiekolwiek dodatkowe ubezpieczenie, no chyba że same je sobie wykupią...To system pokrętny i niesprawiedliwy. Zamiast sięgać po fundusz socjalny, należy pomyśleć o zachętach podatkowych. Być może w okresie przejściowym

Polska zaskarży unijny zakaz sprzedaży papierosów mentolowych do TS

dyrektywa tytoniowa została ustanowiona właśnie na podstawie tego przepisu Traktatu o funkcjonowaniu UE. Zdaniem Konfederacji zakaz nie ma celu ekonomicznego, nie wspiera swobodnego przepływu towarów, a wręcz przeciwnie - likwiduje szczególny rynek wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie. Według

Trzeba szybko uchwalić nowe przepisy o ogródkach działkowych

zakwestionowanych przepisów. Z punktu widzenia samorządów (np. Warszawy, Wrocławia) przejściowe utrzymanie w mocy art. 24 ustawy może mieć destrukcyjne skutki finansowe. Gmina może grać na zwłokę, czekając z wydaniem decyzji o zwrocie nieruchomości, aż art. 24 ustawy utraci moc. To będzie jednak skutkowało

PSL odpowiada Kaczyńskiemu. Chce utrudnić cudzoziemcom wykup ziemi

złożony w Sejmie 1 lipca. Wstępując do UE, Polska wynegocjowała okres przejściowy, w którym obowiązują restrykcyjne zasady kupowania ziemi. Cudzoziemiec musi mieć pozwolenie MSW. Ten okres mija 1 maja 2016 r. Rolnicy się boją, że cudzoziemcy wywindują ceny, wykupią to, co jest jeszcze do kupienia. A na

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o NBP ws. kadencyjności RPP i obligacji

wejścia znowelizowanej ustawy w życie prezydent, sejm i senat powoływaliby dodatkowo po jednym członku RPP, czyli Rada składałaby się przejściowo z 12 osób. Po zakończeniu kadencji przez obecnych członków w 2016 r., ww. organy powoływałby po jednym członku. Skład Rady zmniejszyłby się do 6 osób. Po

Popularne leki tylko dla dorosłych? Koniec narkotyzowania się nieletnich

- powiedziała Ewa Jankowska, prezes PASMI. W ramach konsultacji społecznych PASMI przesłało propozycje wielkości dawek w przeliczeniu na substancję w jednostkowym opakowaniu produktu leczniczego posiadającego kategorię dostępności "wydawane bez przepisu lekarza - OTC" (czyli bez recepty), dla trzech

Samorządy nie kontrolują firm śmieciowych

, zgodnie z którym: „Ani przepisy ustawy o odpadach, ani też ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wprowadziły w odniesieniu do instalacji regionalnej żadnych okresów przejściowych na dostosowanie się do wymagań. Instalacja regionalna powinna spełnić wszystkie wymagania określone dla

Posłowie za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

nowymi przepisami możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez mikro przedsiębiorstwa. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Zniesiono również obowiązek sporządzania informacji dodatkowych oraz

Koniec z mentolami i ładnymi opakowaniami. Dyrektywa tytoniowa

czteroletnim okresem przejściowym. W ich przypadku zakaz wejdzie w życie latem 2020 r. Zakazowi sprzedaży mentoli sprzeciwiała się Polska będąca największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych i drugim co do ilości producentem tytoniu w UE. Przodujemy też, jeśli chodzi o popularność cienkich papierosów

Sawicki do producentów wędzonek: nie róbcie antyreklamy polskiej żywności

Od września będą obowiązywały bardziej restrykcyjne unijne przepisy dotyczące zawartości substancji smolistych m.in. w wędlinach wędzonych. Producenci wędzonych wędlin i innych produktów uważają, że unijne przepisy mogą doprowadzić do tego, iż wiele małych firm wykorzystujących tradycyjne receptury

mBank: nowy serwis transakcyjny konsekwentnie zastępuje poprzedni

korzystanie z jego obu wersji - tak, by w czasie potrzebnym na przyzwyczajenie się do zmian, nic nie utrudniało użytkownikom bieżącej obsługi finansów. Dziś zdecydowana większość z nich loguje się do nowej platformy. W czasie przejściowym bank prowadził także intensywną kampanię edukacyjną. W tym celu

Kraków. MPEC chce rozbudować sieć, by ograniczyć palenie węglem w piecach

pozwolenia na budowę. Dla budynków już istniejących okres przejściowy na dostosowanie do nowych wymagań wyniesie pięć lat. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2018 r.

Szkodliwa ustawa o interchange

Mimo że uważamy, iż nowa regulacja negatywnie wpłynie na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, to zamierzamy ściśle przestrzegać przepisów ustawy.Niestety, obawiamy się, że cały ciężar nowej regulacji spocznie na użytkownikach kart płatniczych. Prezentowane przez nas przykłady, pochodzące z innych

Nowe obowiązki organów podatkowych

skarbowym).Nowelizacja nie zawiera przepisów przejściowych, co oznacza, że jeżeli w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy upłynęło 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku - to zobowiązanie, mimo wszczęcia postępowania karnego, zgodnie z wyrokiem Trybunału

Samorząd Mazowsza krytycznie o projekcie MF dot. janosikowego

01.07. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Przygotowany przez resort finansów projekt zmian w przepisach o janosikowym jest połowiczny i nie rozwiąże problemów Mazowsza - ocenili we wtorek przedstawiciele samorządu województwa. Zapowiedzieli alternatywny projekt w tej sprawie. "Propozycja MF jest

Państwo dopłaca, firma nie zwalnia ludzi. Udało się uratować 1760 etatów

miejsca pracy w momencie przejściowych trudności firmy. Dużym ułatwieniem jest to, że taka pomoc finansowa jest bezzwrotna - mówi minister Kosiniak-Kamysz. Co na to eksperci? - To bardzo dobre rozwiązania z punktu widzenia firm i pracowników, którym groziła utrata pracy - mówi dr Wiktor Wojciechowski

Leasing samochodów pełen podatkowych pułapek

przepisy "przejściowe" zawarte w art. 3 ustawy nowelizującej, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 aż do końca 2012 r.Art. 3 ustawy nowelizującej w absolutnej większości powtarza przepisy obowiązujące do końca 2010 (art. 86 ust. 3-7a). Co do zasady, podatnikom przysługiwać więc będzie prawo

Szykuje się batalia między przedsiębiorcami i rozliczającymi karty

. W sumie przez to, że płacimy kartą sklepy musiały oddawać ok. 2 proc. wartości każdej transakcji. Kosztami tymi w ostatecznym rozrachunku obciążani są konsumenci pod postacią wyższych cen. Półroczny okres przejściowy właśnie się skończył, można by więc zakładać, że placówki handlowe odczują zaraz

MG: ws. skargi na dyrektywę tytoniową potrzebny arbitraż premiera

tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych. Jej przepisy są szczególnie niekorzystne dla naszych producentów, ponieważ Polska jest drugim co do wielkości producentem tytoniu w UE. Premier Donald Tusk mówił w maju dziennikarzom, że wystąpienia Piechocińskiego ws

Rząd rezygnuje z limitu min. 75% inwestycji w akcje w nowej wersji ustawy o OFE

składka w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto trafiać będzie do OFE czy na subkonto w ZUS. "Przewiduje się, że na złożenie oświadczenia ubezpieczony wchodzący do systemu będzie miał 4 miesiące, natomiast członek OFE - w okresie przejściowym - będzie mógł złożyć oświadczenie od dnia 1 kwietnia

"PB": Nowy VAT ma zbyt wiele wad

Chodzi o koszty administracyjne czy informatyczne, rozmieszczenie na produktach nowych metek, wprowadzenie nowych druków i cenników. Zdaniem ekspertów, główną wadą rządowego projektu jest brak dobrych przepisów przejściowych. A to doprowadzi na przykład do opodatkowania różnymi stawkami

Samorządy dostały mniej pieniędzy na utrzymanie przedszkoli

pojawił się zapis, że od 2014 r. na jedno dziecko w przedszkolu gmina otrzyma 1242 zł. Ale w przepisach przejściowych znalazł się też zapis, że jeśli okaże się, iż dzieci będzie więcej (niż wynikało to z wyliczeń bazowych resortu edukacji przy ustalaniu środków na poszczególne lata), to automatycznie

Polska zaskarży unijny zakaz sprzedaży papierosów mentolowych do TS

Lewiatana. Organizacja przypomniała, że cała dyrektywa tytoniowa została ustanowiona właśnie na podstawie tego przepisu Traktatu o funkcjonowaniu UE. Zdaniem Konfederacji zakaz nie ma celu ekonomicznego, nie wspiera swobodnego przepływu towarów, a wręcz przeciwnie - likwiduje szczególny rynek wyrobów

MSZ: skarga ws. dyrektywy tytoniowej będzie gotowa w ciągu miesiąca

papierosów smakowych, w tym mentolowych. W połowie maja wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński poinformował, że wystąpił o zaskarżenie tych przepisów przez rząd do Trybunału Sprawiedliwości UE. Wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far powiedział, że termin złożenia skargi upływa 23

Podlaskie. Gmina Supraśl szuka dzierżawcy złóż borowiny

Tomasz Ołdytowski. Ddaje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydobycia nie może prowadzić gmina. Musi to robić firma, która będzie się ubiegać się w starostwie powiatowym o stosowną koncesję. Przetarg ma wyłonić dzierżawcę złoża na na 10 lat. Dzierżawca będzie też promował logo uzdrowiska Supraśl i

Senat za poprawkami do noweli przepisów o funduszach inwestycyjnych

statutów takich funduszy ani ich zmian. Ustawa zakłada również zmiany w zakresie przekształcenia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych w certyfikaty publiczne, uwzględniając nowe zasady tworzenia funduszy. Senat przyjął m.in. poprawkę wprowadzającą przepis przejściowy. Według niej postępowania w

"DGP": PIP: zaległy urlop w 2012 trzeba wykorzystać do końca marca

jak obecnie marca - następnego roku. Zdaniem gazety, problem w tym, że ustawa nie zawiera przepisów przejściowych. A pracownicy nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia danego roku kalendarzowego. 1 stycznia 2011 roku obowiązywał przepis, że urlopu niewykorzystanego udziela się do końca

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o usługach płatniczych

w komunikacie. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r., organizacja kartowa, wydawcy kart płatniczych oraz agenci rozliczeniowi zostali zobowiązani do dostosowania swojej działalności, w tym zawartych umów, do przepisów ustawy, podano także. Ustawa

Sawicki: Przez unijne przepisy ceny jaj wzrosną o 30 proc.

unijnych przepisów. - Dla Polski okres przejściowy jednego roku dla tych, którzy rozpoczęli już inwestycje bądź też mają projekty inwestycyjne, byłby rzeczywiście dobrym rozwiązaniem, ale czy dostaniemy taki rok, nie wiem - przyznał Sawicki. Minister zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z unijnym

Wobec maklerów mają być stosowane łagodniejsze przepisy

Nowelizacja została uchwalona jednogłośnie. Głosowało za nią 416 posłów.Zmiana dostosowuje regulacje ustawy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował przepis przejściowy w niej zawarty. Zgodnie z tą regulacją do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej w życie

Komisja finansów publicznych za przywróceniem ulgi internetowej

dotychczas - 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Zmiana miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.Zgodnie ze zgłoszonym przez Senat przepisem przejściowym podatnik, który po raz pierwszy skorzysta z odliczenia w 2012 r., będzie mógł skorzystać z ulgi po raz drugi tylko w roku 2013

Pierwsza zima bez węgla. Kraków walczy ze smogiem

w nich węglem.Klub radnych PO w sejmiku małopolskim opracował w ubiegłym tygodniu przepisy antysmogowe, które mają być wprowadzone jeszcze w tym roku.- Uzgodniliśmy, że zakazane będzie palenie węglem. Drewno kominkowe na razie zostawiamy w spokoju. Trudno wyobrazić sobie sytuację, by ktoś

Zmiany w kontraktach z NFZ

świadczeniodawcy, którzy zostali wybrani do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu. Trzecią ważną sprawą są zapisy dotyczące okresu przejściowego - zanim nowe reguły (a przyjęto założenie, że wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.) zaczną działać. W przypadku bowiem, gdy zachodzi ryzyko

W rękach cudzoziemców jest 45,9 tys. hektarów gruntów

uzyskiwać zezwolenie na nabycie lub objęcie udziałów czy akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Zewzględu na przepisy europejskie zezwolenia nie potrzebują obywatele i firmy pochodzące z krajów europejskiego obszaru gospodarczego i Szwajcarii - jedyny obecnie

ZBP: Regulacja unijna w sprawie interchange lepsza niż krajowa

regulacji. Jest w nich mowa m.in. o różnych bodźcach dla rozwoju płatności mobilnych czy internetowych. Ponadto Komisja proponuje stosunkowo długi okres przejściowy, co jest niezmiernie ważne, by nowe przepisy nie uderzyły rykoszetem w konsumentów - podkreślił.W opinii wiceprezesa ZBP, kiedy w życie wejdą

Polski biznes boi się Rosji, firmy pilnie poszukują nowych rynków

państwo polskie nie udziela żadnej pomocy osłonowej firmom, które odczuwają skutki kryzysu na Ukrainie. - Naszych firm eksportujących towary na Ukrainę i polskich inwestorów tam działających nie można wspierać dotacjami, pomocą finansową w eksporcie. Przepisy tego zabraniają - twierdzi Bohdan Wyżnikiewicz

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Okresy przejściowe

Okresy przejściowe (ang. transitional periods) – to wynegocjowana przez poszczególne kraje członkowskie lub kandydackie Unii Europejskiej liczba lat, podczas których ich zobowiązania wobec UE nie mają zastosowania. Ich celem jest umożliwienie poszczególnym członkom wspólnoty (wobec

Tymczasowe przepisy o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce

Tymczasowe przepisy o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce - dokument regulujący zasady funkcjonowania Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej, obowiązujący od 30 stycznia 1922 do 1938. Okoliczności powstania dokumentuPo odzyskaniu niepodległości przez Polskę doszło do poważnych

Prawo międzyczasowe

, w jego końcowej części, często w odrębnej sekcji zatytułowanej: Przepisy przejściowe lub Przepisy przejściowe i końcowe. Niekiedy przepisy przejściowe mogą zostać umieszczone w odrębnym akcie normatywnym dotyczącym aktu głównego   przykładowo: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks

Przepis prawa

zachowania podmiotów, których one dotyczą; przepisy przejściowe – ich celem jest pełniejsze umiejscowienie danego przepisu w całokształcie innych przepisów, czy też w świetle innych norm postępowania; przepisy dostosowujące – określają jak organy stosujące prawo winny realizować nowy akt

Ustawa o kinematografii

i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej Rozdział 4. Gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 6. Przepisy przejściowe i dostosowujące Rozdział 7. Przepis końcowy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.