przepisy dotyczące pit 0

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

terminie. Przepisy wskazują jasno, że wynagrodzenie powinno być wypłaconej co najmniej raz w miesiącu o ustalonej dacie. Szczegóły dotyczące terminu powinny być opisane w regulaminie wynagrodzenia lub w umowie podpisanej bezpośrednio z pracownikiem na początku rozpoczęcia współpracy - wyjaśnia Piotr

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem. - Wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz: 1) nie zawiesiła działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

firmy). Po analizie przepisów wnioskuje, że mając na trzech poszczególnych umowach przychód w wysokości 500 zł z pierwszej umowy, 300 zł z drugiej umowy i 0 zł z trzeciej umowy, to mogę wnioskować przez pierwszych dwóch zleceniodawców o świadczenie postojowe w wysokości nie większej niż 800 zł. Trzecia

1 proc. w kilku krokach

wysłać je pocztą listem poleconym. Nie musisz przy tym dołączać do zeznania żadnych dokumentów dotyczących wpłaty 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego. Tak jak nie dołączasz do PIT faktur za zakup kafelków czy farb, gdy korzystasz z ulgi remontowej, tak nie dołączasz dowodów wpłaty

Bądź hojny, podaruj swój podatek

własnej kieszeni pieniądze na wpłatę. Ale spokojnie - fiskus zwróci je najdalej w trzy miesiące od złożenia zeznania rocznego. Niestety, 1 proc. podatku nadal nie mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną według liniowej, 19-proc. stawki PIT

KPMG: CFO i księgowi oceniają polski system podatkowy na 2,2 pkt w skali 0-5 pkt

pięciostopniowej skali. Aż ośmiu na dziesięciu respondentów uznało stabilność przepisów podatkowych za jego najsłabszy aspekt" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Polski system podatkowy wg uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG". Podobnie jak w poprzednich latach

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

terytorialnego. Dochody z podatków pośrednich Szacunki dochodów sektora finansów publicznych z podatków pośrednich na 2002- 2004 r zostały przygotowane w oparciu o założony na te lata scenariusz rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz przy uwzględnieniu dalszej harmonizacji prawa polskiego z przepisami