przepisy dotyczące pit 0

Bądź hojny, podaruj swój podatek

Uważasz, ze państwo źle wydaje pieniądze z twojego podatku? No to sam zdecyduj, jak wydać część tych pieniędzy. Niewielką część, ale zawsze.

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

terytorialnego. Dochody z podatków pośrednich Szacunki dochodów sektora finansów publicznych z podatków pośrednich na 2002- 2004 r zostały przygotowane w oparciu o założony na te lata scenariusz rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz przy uwzględnieniu dalszej harmonizacji prawa polskiego z przepisami