przedawnienia zobowiązania

Wojciech Serafiński*

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przepisy ordynacji podatkowej określają przypadki, kiedy zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje lub wygasa wskutek upływu określonego czasu. Zdarzeniem tym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, które organy podatkowe powinny z urzędu brać pod uwagę podczas prowadzenia postępowania. Jednak nie zawsze tak bywa. Dlatego, aby skuteczniej chronić swoje prawa, warto zapoznać się z zasadami i przesłankami przedawnienia.

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

Za pół roku przedawnią się zobowiązania podatkowe za 2008 r., dlatego kontrolerzy skarbowi wzięli pod lupę rozliczenia z tytułu zawieranych w tym roku opcji walutowych.

Eksperci: fiskus kontroluje i kwestionuje wydatki na opcje walutowe

Za pół roku przedawnią się zobowiązania podatkowe za 2008 r., dlatego kontrolerzy skarbowi wzięli pod lupę rozliczenia z tytułu zawieranych w tym roku opcji walutowych - informują eksperci podatkowi. MF zapewnia, że nie prowadzi skoordynowanej akcji.

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

- urzędy tuż przed upływem przedawnienia nagminnie rozpoczynają postępowanie przygotowawcze, po to tylko, żeby zapobiec przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Nie informują przy tym podatnika o rozpoczętym postępowaniu. Trybunał Konstytucyjny zbada ten problem w najbliższy wtorek. Autorzy raportu

Czerwona kartka dla skarbówki

Czerwona kartka dla skarbówki

Gdzie leży problem? Każdy przedsiębiorca wie, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się w ciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednym z wyjątków od tej zasady jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

generalna zasada zapisana w ordynacji podatkowej, z której wynika, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym prawem podmiotowym podatnika. Trybunał uznał, że z chwilą powołania się na wcześniej

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

terminu przedawnienia zobowiązania. Problem w tym, że podatnik często nawet nie wie, że takie postępowanie zostało wszczęte. Liczy na to, że jego zobowiązanie już się przedawniło, tymczasem okazuje się, że nie, bo postępowanie zawiesiło bieg terminu przedawnienia. Tak było w przypadku Krzysztofa L. Fiskus

Kiedy przedawniają się zobowiązania wobec ZUS?

społeczne przedawniały się po upływie 5 lat). Jak widać, nie jest to krótki okres. A trzeba też pamiętać, że w niektórych przypadkach upływ terminu przedawnienia zobowiązania względem ZUS może się jeszcze wydłużyć. W tym czasie mogą bowiem wystąpić czynniki, które spowodują zawieszenie bądź przerwanie biegu

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje

Nadchodzi wielki brat BIG?

Nadchodzi wielki brat BIG?

. Jak wynika z projektu ustawy, nie będą mogły do tego używać historii płatniczej konkretnego klienta, lecz jedynie dane statystyczne (gdzie mieszka, z jakich usług korzysta, jakie ma zobowiązania na koncie, itp.), ale i tak są wątpliwości, czy nie wyjdą przez to z roli. Przeciwnicy planowanych

Projekt dot. BIG-ów: spór ws. momentu wymazywania przedawnionych danych

Przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń zakłada, że wykreślenie takich informacji następowałoby po roku od przedawnienia. Zdaniem organizacji konsumenckich powinny one być wymazywane w momencie przedawnienia, zaś w ocenie lobby pracodawców dane takie powinny zostawać w rejestrach

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu

Nowe obowiązki organów podatkowych

r. - Ordynacja podatkowa.Podatnik musi znać swoją sytuację prawnąWe wskazanym wyżej wyroku Trybunał orzekł, że brak powiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub skarbowego w sprawie o przestępstwo lub

Posłowie za dalszymi pracami nad senacką nowela Ordynacji podatkowej

przepisów podatkowych z 1997 r. Trybunał orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Chodzi o to, że przedawnienie zobowiązania podatkowego nie występuje, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być

"DGP" Za przedawniony dług możesz trafić do BIG

"DGP" Za przedawniony dług możesz trafić do BIG

Firmy windykacyjne zaczęły specjalizować się w dochodzeniu przedawnionych roszczeń - informuje gazeta. Wykupują je od wierzycieli za grosze, a potem wszczynają egzekucje. Wprawdzie po upływie terminu przedawnienia nie mogą już korzystać z drogi sądowej, ale straszą dłużnika, że ujawnią go w biurze

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

. Przyjmuje się, iż taką wierzytelność można wpisać do rejestru, gdyż przedawnienie nie ma wpływu na istnienie i wymagalność długu. Przedawnia się tylko możliwość dochodzenia wierzytelności przed sądem, a samo zobowiązanie pozostaje i może zostać zgłoszone do rejestru np. jako forma zdyscyplinowania dłużnika

Nie mając długów też możesz zostać dłużnikiem

Nie mając długów też możesz zostać dłużnikiem

firmom określone terminy, po których roszczenia wobec konsumentów są nieważne. Większość po paru latach (opłaty za telefon po trzech). Przedawnione zobowiązania spłacić można, ale nie trzeba. Rothert: - Mamy właśnie taki przypadek: konsument X ma domniemane długi sprzed ośmiu lat za telefon. Jest

Wypadek, śmierć i wyścig z czasem

Wypadek, śmierć i wyścig z czasem

możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu. W praktyce, nawet po upływie terminu przedawnienia, roszczenie np. o zapłatę odszkodowania powypadkowego będzie formalnie istniało. Tyle tylko, że - gdy zobowiązany do zapłaty (sprawca wypadku lub ubezpieczyciel) powoła się na

MG przedstawi wkrótce projekt założeń do noweli ustawy o BIG-ach

zapis ustawy dotyczący zobowiązań przedawnionych. W ocenie resortu gospodarki nie należy tu wprowadzać żadnych zmian, ponieważ informacja o przedawnieniu zobowiązania jest ważna, bo pomaga zbudować profil ryzyka kontrahenta. „Jeśli chodzi o rejestr przedawnionych zobowiązań konsumenta, to

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

wątpliwości. Według niego urzędnicy zapomnieli, że przepisy te kierowane są do osób fizycznych; ich język jest niezrozumiały i zawiły. "Projektodawca w dalszym ciągu proponuje specjalne rozwiązania związane z pokrywaniem dochodów z pieniędzy pochodzących z przedawnionych zobowiązań podatkowych

TK zbada przepisy powodujące, że zaległości podatkowe się nie przedawniają

decyzja została doręczona już po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. To oznacza, że zobowiązanie podatkowe przedawniło się - argumentował podatnik. Izba skarbowa, rozpatrując odwołanie podatnika, powiadomiła go, że parę dni przed końcem pięcioletniego

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

upływem czasu przedawnienia już teraz jest krytykowane przez przedsiębiorców. Wydłużenie czasu "hodowania" uderzałoby w podstawy funkcjonowania firm. Po drugie, taki okres przedawnienia stawiałby fiskusa w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji. Zobowiązania podmiotów gospodarczych wobec siebie (w

Dotkliwe kary przed e-sądem

Koniec zabezpieczania przedawnienia?Nowelizacja przepisów ma na celu ograniczenie możliwości nadużywania przez wierzycieli elektronicznego postępowania upominawczego do zapobiegania przedawnieniu się ściąganych długów. Częstą praktyką jest bowiem wskazywanie w pozwach nieaktualnych danych

Lewiatan: projekt nowego prawa gospodarczego korzystny dla biznesu

interpretacyjnych, zwłaszcza w razie możliwych wielu interpretacji, organy administracji będą zobowiązane rozstrzygać je na korzyść przedsiębiorców. Inne to m.in. zasada lojalności, która zobowiązuje urzędników do uwzględniania słusznie nabytych praw przedsiębiorcy oraz do ochrony interesów gospodarczych w toku czy

TK: przepis uniemożliwiający przedawnienie podatku jest konstytucyjny

egzekucyjny powinien mieć ściśle określony termin, który powinien wykorzystać efektywnie, aby w przypadku nieudolności lub opieszałości mieć świadomość, że zobowiązanie podatkowe przedawni się, a postępowanie egzekucyjne trzeba będzie umorzyć. Obecni na rozprawie przedstawiciele resortu finansów przyznali, że

Czy są ograniczenia co do ilości kontroli przez ZUS?

wniosków. W przypadku płatników zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (wyjątek: płatnik opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie) kontrole są przeprowadzane z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń. Warto zapamiętać, że po

MF wraca do kwestii opodatkowania przychodów z ukrywanych źródeł

zasadę sprawiedliwości społecznej i prawo własności podatnika. Ponadto TK orzekł o niezgodności z konstytucją regulacji dotyczącej przedawnienia podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł. Trybunał nie miał zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochodu z nieujawnionego źródła. Według TK nie jest to

"Gazeta Wyborcza": Hiszpański dług sprzed wieków

Panujący w latach 1556-1598 w Hiszpanii król Filip II zwrócił się o pożyczkę do żony Zygmunta Starego. Bona uczyniła zadość prośbom i udzieliła pożyczki królestwu Hiszpanii w wysokości 430 tys. złotych dukatów. Filip nie spłacił zaciągniętego zobowiązania (oddał jedynie 10 proc.). Niedługo później

Sprawiedliwość nierychliwa, czyli wpisani na czarno

Najczęściej są to przypadki osób wpisywanych na listy dłużników w sytuacji, gdy roszczenie się przedawniło i nie można dochodzić go w sądzie. Są też inne przypadki - windykatorów wymuszających zapłatę dawno uregulowanych zobowiązań. Tylko że spłata nastąpiła tak dawno, że rzekomy dłużnik nie ma już

Gapowicze, nie śpijcie spokojnie. Miasto odzyskuje długi sprzed 13 lat

tylko przez 10 lat. - Nie oznacza to automatycznie, że po tym terminie nie będą mogły wezwać do zapłaty tej należności czy nawet wnieść w takiej sprawie pozwu. Ale sąd, z uwagi na przedawnienie, nie nakaże uregulowania takiego zobowiązania - tłumaczy adwokat. Badura podkreśla jednak, że jeżeli w ciągu

Czym grozi niespłacanie długów i jak bronić się przed egzekucją komorniczą

komornika postępowaniu egzekucyjnym - nie musimy na nie reagować. Firmie wolno takie pisma rozsyłać, ale nie wolno jej stwarzać pozorów, że jesteśmy do czegoś zobowiązani. Jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem, aby firma dowiedziała się o posiadanym przez nas majątku, jest pozew do sądu. Windykator to nie

Jak przerwać termin przedawnienia roszczeń?

termin przedawnienia jest np. zapłata odsetek, częściowe wykonanie zobowiązania, zwrócenie się przez dłużnika do wierzyciela z prośbą o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności, obniżenie odsetek, zwolnienie z długu. Skutek w postaci przerwania przedawnienia nastąpi

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

ponownie ją rejestrowali. Urzędnicy ZUS nie robili problemów. Niestety, po kilku latach Zakład zaczął ścigać przedsiębiorców za niezapłacone składki. Niewielkie firmy dostały nakaz zapłaty zaległych zobowiązań za kilka lat wstecz, i to z odsetkami. Inne kontrowersyjne przypadki dotyczyły firm, w których

Zwrot podatku przedawnia się jak podatek

Kwestia spornaUrzędnicy skarbowi mają sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom dokonanym samodzielnie przez podatników. Zakres czasowy ich działań wiąże się z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się natomiast po pięciu latach, licząc

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

biegu przedawnienia powoduje podjęcie przez uprawnionego każdej czynności przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Taki sam efekt ma uznanie roszczenia przez osobę zobowiązaną, jak również wszczęcie mediacji

TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne

;gromadzenie mienia" oraz "czynienie wydatków" można rozumieć dwojako, dlatego nie da się niezawodnie ustalić daty rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. WSA w Gorzowie Wielkopolskim wskazywał, że TK odnosił się już do

18 tysięcy ludzi kupiło rzekomy dług rzecznika policji od biznesmena Stonogi. "Teraz będziesz naszym psem"

mnie nie dziwi i jej zawarcie było w pełni wiarygodne i dopuszczalne. "Bo o pobycie Sokołowskiego powiadomię MSW i media" Dlaczego więc nowy właściciel postanowił ścigać rzecznika i aktora? Dlaczego po 2,5 roku od ich pobytu? I to wtedy, gdy domniemana należność była od pół roku przedawniona

Sejm uzdrawia e-sąd. Postępowanie będzie bezpieczniejsze

Nowelizacja ogranicza możliwość nadużywania elektronicznego postępowania upominawczego do ściągania przedawnionych długów. Nowe przepisy przewidują, że przed e-sądem można dochodzić wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy. Senat chciał dopisać, że trzyletni limit nie

Giełda, donosy, licytacje - biznes walczy z zatorami

niczym nie zmienia tego, że zobowiązanie nadal istnieje. I wypadałoby je zrealizować. Wystawianie faktur przedawnionych może mieć ogromne znaczenie wizerunkowe dla firm, które ich nie regulowały. Do tej pory były bowiem w świetle prawa "bezkarne" - należności nie można było od nich dochodzić

MF: nowela Ordynacji podatkowej - w przyszłym tygodniu na Komitet Stały

. Dotyczy to przede wszystkim sposobu zredagowania przepisów mających służyć wprowadzeniu do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz regulacji dotyczących wygasania i przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem rejestrowym. "Bez usunięcia

Senat zmienił procedurę w e-sądzie. Będzie bezpieczniej?

Senat bez zmian pozostawił najważniejsze rozstrzygnięcia. W efekcie nowelizacja zwiększa prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Wstrzymanie egzekucji Gdy nakaz zapłaty jest wydawany pod jego nieobecność, komornik na początku postępowania komorniczego będzie zobowiązany poinformować dłużnika o

Resort gospodarki tworzy przepisy podatkowe. Raj dla przedsiębiorców?

zrezygnować ze ściągania zobowiązań, jeśli potencjalne koszty byłyby wyższe niż korzyści. Informatyzacja i "represyjność" Zmianom miałaby towarzyszyć szeroko rozumiana informatyzacja, dzięki której uproszczone zostałyby procedury podatkowe. Ministerstwo Gospodarki chciałoby też chronić

Wykorzystaj urlop, zanim się przedawni

rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń,- uznanie roszczenia przez zobowiązanego. Uwaga. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono od nowa. W przypadku podjęcia przez pracownika czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji uprawnienia urlopowego przed komisją pojednawczą, sądem pracy lub

Trzy lata na wyegzekwowanie rachunków za telefon

wobec dłużnika nadal istnieje i jest wymagalna. Jeśli jednak pozwany o zapłatę dłużnik podniesie w sądzie zarzut przedawnienia, to w jej wyegzekwowaniu nie pomoże Państwo działające poprzez sądy i organy egzekucyjne. Zobowiązanie dłużnika do zapłaty staje się wtedy tzw

Przedawnienie kredytu bankowego

roszczenie za istniejące" - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I CKN 11/2001. Przerwanie przedawnienia może więc nastąpić w trakcie prowadzonych z bankiem rozmów na temat odroczenia zapłaty rat, umorzenia części zobowiązań itp.Podstawa

Gowin ogłosił program "Przedsiębiorczość - Rodzina -Obywatelskość"

kompetencje do wydawania interpretacji ogólnych prawa podatkowego organowi niezależnemu od ministra finansów.Gowin chce też skrócenia z 5 do 3 lat terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co - jak podkreśla - skróciłoby czas obowiązkowego przechowywania m.in. faktur i paragonów. Kandydat na szefa

Kilkanaście poprawek Senatu do ustawy deregulacyjnej

poprawkami - 85 senatorów głosowało za. Oprócz zasad wykorzystania urlopów, ustawa zakłada m.in. możliwość zwolnienia węgla i koksu z akcyzy, skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, zwalnia przedsiębiorców z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w

Windykator zapuka o każdej porze. 250 tys. zł kary dla Eurobanku

prowadzić negocjacje między klientem a kredytodawcą, któremu zalega ze spłatą kredytu. Jeśli konsument dostanie korespondencję od firmy windykacyjnej, powinien od razu skontaktować się z bankiem, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zalega ze spłatą i jaka jest wysokość zobowiązania. Warto również uzyskać

Obrona przed niezasadnymi żądaniami zapłaty

przedawnionych wierzytelności, np. wpisując go na listę dłużników prowadzoną przez biuro informacji gospodarczej. Może też publikować ogłoszenia zawierające ofertę sprzedaży przedawnionych wierzytelności. Jeśli na listę dłużników trafi firma, która dłużnikiem nie jest (bo nie była zobowiązana do zapłaty np. z

"GP": Firmy windykacyjne zastraszają dłużników

Brak spłaty zadłużenia spowoduje wstydliwą wizytę komornika w miejscu pracy. Chcąc za wszelką cenę wymusić na dłużniku spłatę zobowiązania, firmy windykacyjne bez żadnych skrupułów sięgają po metody niezgodne z prawem. Tendencja ta nasiliła się, odkąd konsumenci borykają się ze skutkami kryzysu

Minister wygrał z biurokratami

natychmiast, jeśli zobowiązanie może się przedawnić. MF zapisało, że rygor natychmiastowej wykonalności jest nadawany decyzji, gdy do przedawnienia zobowiązania pozostało mniej niż trzy miesiące.Skrócono również z 60 do 30 dni okres, w którym od chwili zawiadomienia organ może wkroczyć z kontrolą. To

Wierzyciel może zwolnić dłużnika z zobowiązania

, sporządzić na piśmie celem uniknięcia późniejszych wątpliwości. Dobre relacje z wierzycielem mogą się przecież popsuć. Wówczas aż do momentu przedawnienia roszczenia istniałoby ryzyko, że wierzyciel zaprzeczy, jakoby zwalniał dłużnika z obowiązku zapłaty czy wykonania innego świadczenia wynikającego z

Odsetki za opóźnienia w zapłacie

;której w potwierdzeniu salda nie zostało ujęte zadłużenie z tytułu należności głównej za dostarczony towar. Samo potwierdzenie salda nie jest bowiem wystarczającym dowodem na to, że faktura została zapłacona, ani na to, że zobowiązanie zostało umorzone.Kontrahent nie ma też obowiązku od razu

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Ustawodawca wprowadził także dłuższy, dziesięcioletni okres przedawnienia roszczeń liczony od dnia, gdy nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Na takim samym stanowisku stanął SN w wyroku z 18 kwietnia 2007 r., sygn. akt V CSK

Za długi II RP jak za złoto

, prezes Stowarzyszenia Posiadaczy Przedwojennych Obligacji. Jego stowarzyszenie od lat bez skutku domaga się spłaty zobowiązań rządów II RP przez obecne władze Polski. Środowy wyrok był możliwy z powodu opieszałości posłów. W kwietniu 2007 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją

Rynek wierzytelności sięgnie ok. 18-19 mld zł w 2014 roku - debata ekspercka

upraszczają procedurę odzyskiwania należności, takie jak choćby instytucja e-sądu, która pozwala kierować pozwy do sądu za pośrednictwem internetu. W końcu, rozwojowi rynku sprzyjają sami dłużnicy - Polacy, którzy z różnych przyczyn nie regulują swoich zobowiązań terminowo. ZADŁUŻENIE POLAKÓW ROŚNIE

Przedsiębiorcy kontratakują. Skarga do CBA na resort finansów

Pracodawcy nie kryją, że zawiadomienie to reakcja na próby wprowadzenia nowych regulacji związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców za zobowiązania podatkowe. - Ministerstwo Finansów pracuje nad zasadami solidarnej odpowiedzialności podatników, pytamy więc, czy jest gotowość do solidarnej

Odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki

dostarczenia przesyłki zawierającej materiały budowlane wykonawca nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań wobec swoich kontrahentów i musi zapłacić im kary umowne lub odszkodowania. Poniesiona szkoda może być bardzo wysoka. Prawo przewozowe chroni jednak w takich przypadkach przewoźników ograniczając

Karta kredytowa z odsetkami 0 proc. i miliony odszkodowania. Jak pewien Rosjanin wykołował bank

, że klient nie jest zobowiązany do uiszczania żadnych opłat prowizyjnych czy kar. W umowie był też odnośnik do strony internetowej banku, odsyłający do ogólnych zasad zawarcia umowy. Agarkow zamienił adres www.tcsbank.ru na www. tcsbank.at.ua - prowadzący do jego własnej strony. Tam zawarł swoje "

Co mi zrobisz, jak nie płacę

nawet wizyty w domu. Jeśli dłużnik nie ma pieniędzy, ale istnieje szansa, że wydostanie się z finansowych tarapatów, windykator będzie nalegał na podpisanie porozumienia (ugody), czyli dokumentu, w którym dług np. zostanie rozłożony na raty, a on zobowiąże się do ich terminowego wnoszenia. Dłużnik

Hiszpański dług sprzed wieków. Zaciągnięty jeszcze u królowej Bony

Filip II nie spłacił zaciągniętego zobowiązania, a z pożyczonej kwoty oddał jedynie 10 proc. jej wartości. Niedługo później królowa zmarła, a dług nigdy nie został całkowicie spłacony" - przypomina poseł w interpelacji wysłanej do MSZ i Ministerstwa Finansów. Król potrzebował tych pieniędzy na

Jak długo urząd skarbowy może kontrolować przedsiębiorcę?

. Kontrolujących ogranicza jednak termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niedopuszczalna jest kontrola w zakresie podatku, który się przedawnił.Pracownicy urzędu skarbowego mają jednak sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom przedsiębiorców. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się bowiem, co

Cena za bankowy przekręt. Lepsze dolary niż wyroki?

"Ani jeden prezes banku ani nawet wysoki rangą menedżer nie został skazany za kryzys lat 2007-09, a biorąc pod uwagę, że wiele wykroczeń finansowych ulega przedawnieniu po pięciu latach, wygląda na to, że już nikt nigdy skazany nie zostanie" - pomstuje na łamach prestiżowego magazynu

Lech Wałęsa ratuje córkę. Zapłacił za nią grzywnę i nieźle "objechał"

. Zobowiązania na koniec roku 2005 wynosiły 357 tys. zł, zaś na koniec 2010 r. - 362 tys. zł. A to oznacza, że przez lata nie były spłacane. Co ma Amber Gold do Cottonsushi? Skąd te kłopoty? W roku 2004 Maria Wiktoria Wałęsa z koleżanką Małgorzatą Maciejewską założyły w Gdańsku spółkę Cottonsushi. Pierwsza

NIK zbadała fiskusa. Zaleca zwiększenie liczby kontroli u podatników

zeznania podatkowe. Zauważa jednak, że wzrost stanu zaległości, obniżenie skuteczności ich egzekwowania, niewystarczająca kontrola wywiązywania się podatników ze zobowiązań oraz rosnące kwoty zaległości przedawnionych spowodowały, że zrealizowane dochody były niższe od możliwych do uzyskania.W okresie

Fiskus czasem rezygnuje ze ścigania dłużników

Przedawniony podatekFiskus nie może ścigać dłużników, jeżeli niezapłacone przez nich podatki przedawniły się. Trzeba jednak na to czekać kilka lat. Zobowiązanie wobec fiskusa przedawnia się bowiem po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu

przez Sejm. Oprócz kwestii urlopów ustawa zakłada m.in. możliwość zwolnienia węgla i koksu z akcyzy, skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, zwalnia przedsiębiorców z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w dzienniku "Monitor Polski B"

Głośne afery sprzed lat. Jak skończyli ich bohaterowie?

. brak księgi zobowiązań i należności państwa, a także część nadużyć w transakcjach finansowych. Aferę ujawnił w maju 1991 r. tygodnik "Spotkania". Wkrótce potem w NIK - pod zarzutem przecieku do prasy - od tej sprawy odsunięto inspektora Michała Falzmanna, który wykrył nieprawidłowości

Hiszpański dług u królowej Bony. Nie zażądamy zwrotu

Zygmunta Starego. Hiszpańskiemu władcy pieniądze były potrzebne na wojnę z Francuzami o Neapol. Filip II oddał zaledwie 10 proc. zobowiązań. Reszta przeszła do historii jako utopione pieniądze, nazywane "sumami neapolitańskimi". Poznański uważa, że Hiszpania nadal jest nam dłużna. Wyliczył, że to

Odszkodowanie z OC sprawcy - z podatkiem czy bez?

kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Ponieważ w cenie tej uwzględnia się także podatek VAT, to miernikiem wysokości odszkodowania ustalonego według cen kosztów naprawy jest cena naprawy pojazdu obejmująca tę daninę publiczną.Roszczenie uprawnionego i odpowiadający mu

Zastrzeganie odsetek za nieterminową płatność

zobowiązań wynosi trzy lata. Wynika to z art. 118 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on, że termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe (a takim jest roszczenie o odsetki) wynosi trzy lata. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. akt

Mniej podatku od duńskich dochodów Polaków

poczekać w ukryciu na przedawnienie się ich zobowiązań wobec fiskusa i że po prostu bali się ujawniać. W ramach abolicji urzędy skarbowe wydały 57 tys. 268 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 320,6 mln zł. Umorzyły też 102,1 mln zł zaległych odsetek. Do tego doszło 31 tys. 117

Wybudowali drogę i wartość domu wzrosła? Będzie opłata adiacencka

zrezygnowali z opłaty z powodu trudnej sytuacji materialnej mieszkańców. Takich przypadków będzie jednak coraz mniej, bo gminy rozpaczliwie szukają pieniędzy, by zaspokoić rosnące potrzeby. A te są też m.in. efektem uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, z których wynikają zobowiązania finansowe

Pakiety medyczne a korekta rozliczeń z fiskusem

otrzymał świadczenia. Z odpowiedzi wynika również, że podatnik powinien skorygować złożone zeznania podatkowe za lata, w których otrzymał świadczenia, z wyjątkiem lat, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Korekta będzie polegać na doliczeniu do przychodu odpowiednich wartości abonamentów

Kompania Węglowa spłaciła stare długi wobec gmin górniczych

ramach zwartych porozumień, wpłynęło 378,5 mln zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej i 139,4 mln zł podatku od nieruchomości. Dodatkowe pół miliona, wraz z odsetkami, KW zapłaciła tym gminom, którym była winna poniżej 100 tys. zł."Restrukturyzacja finansowa przejętych przez KW zobowiązań

Czy w 2011 r. będzie można wysyłać faktury e-mailem?

upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w dowolny sposób, zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.W rozporządzeniu wskazano również, że sposób przechowywania ma

MF: Ekofaktura upoważnia do ulgi internetowej!

powinien mieć tego świadomość - zaznacza ekspert. Hinc dodaje, że każdy internauta, który w poprzednich latach nie skorzystał z ulgi, bo miał tylko ekofakturę, może śmiało złożyć korektę. Ograniczeniem jest okres pięcioletni, bo starsze zobowiązania podatkowe już się przedawniły.

Sejm znosi bariery administracyjne. Ludziom będzie łatwiej?

. - Do końca 2012 r., jak wszystkie kraje unijne, zobowiązaliśmy się do ograniczenia kosztów administracyjnych o 25 proc. Na likwidacji zaświadczeń zyskają wszyscy: administracja, przedsiębiorcy i obywatele - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana. Ile? Jak podaje

Wezwanie w sprawie rozliczenia PIT

. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się bowiem po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wynika to z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 rok przedawni się zatem z upływem 2015 roku. Do tego czasu podatnik musi

Kiedy wspólnicy zapłacą VAT za spółkę cywilną?

wydać w tej sprawie decyzji, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat.Przedawnienia prawa do wydania tej decyzji nie należy jednak utożsamiać z przedawnieniem wynikającego z niej zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie to przedawnia się po upływie 3 lat

Co wolno urzędnikom skarbowym? Postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów cz. 1

Nie zawsze postępowania te prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa przysługują podatnikom oraz bliżej poznać zasady postępowania w tych sprawach.Jak wiemy z publikacji dot. przedawnień zobowiązań podatkowych (zob. grudniowy nr Gazety MSP), zobowiązanie z

Jak po złożeniu PIT-u odzyskać nadpłatę?

. Równocześnie z nim trzeba ponadto złożyć skorygowane zeznanie. Komplet dokumentów można zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać na jego adres.Na odzyskanie pieniędzy podatnik ma kilka lat. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania

Polacy nie rzucili się na abolicję

zobowiązania podatkowe za 2002 r. przedawniły się z końcem 2008 r.Jacek Bajson zwraca też uwagę, że ponad 60 proc. decyzji urzędów skarbowych związanych z wnioskami o abolicję dotyczy zwrotu podatku. - To potwierdza, że o wiele bardziej motywującym czynnikiem składania wniosków była chęć odzyskania zapłaconego

Urlopowa wypłata dla wypoczywającego pracownika

Świadczenie urlopowe albo FunduszPracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy sfery budżetowej (bez względu na stan zatrudnienia) są zobowiązani tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ze środków tego

Niepewne ceny mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych

, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (art. 177 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Z ryzyka takiego niewielu

Porównanie programu gospodarczego Gowina i Platformy Obywatelskiej

wyzwania. Dlatego nie można było obniżać podatków i składek, a przeciwnie - konieczne okazały się podwyżki. Zarówno program Gowina, jak i PO z roku 2007 przewidywał podjęcie działań przyjaznych dla rodziny. Trzeba przyznać, że z większości zobowiązań PO się wywiązała. W niektórych przypadkach (urlop

Czy układ ratalny z fiskusem jest opłacalny?

nadwyręża jego budżet. Czas dany podatnikowi wydłuża jednak termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. W przypadku rozłożenia zapłaty zaległego podatku na raty, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia wydania w tej sprawie decyzji do dnia

Zadzwoń do fiskusa, zanim fiskus przyjdzie po ciebie

zarobionych w tym czasie za granicą, mogą go teraz odzyskać. Pierwszy etap abolicji, obejmujący podatki za 2002 r., już się zakończył, bo z końcem zeszłego roku zaległe zobowiązania podatkowe za ten rok przedawniły się. Jeszcze do 6 lutego można jednak składać wnioski o abolicję za lata 2003-07.

Zaniżone odszkodowania z OC sprawcy - warto wrócić do sprawy

stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, a w cenie tej uwzględnia się także podatek VAT, to miernikiem wysokości odszkodowania ustalonego według cen kosztów naprawy jest cena naprawy pojazdu obejmująca ten

Zwrot VAT od zakupu samochodów dla firm z rezerwy budżetowej

; -zaznaczył wiceminister.Zauważył też, że VAT za wcześniejsze lata może być korygowany przez 5 lat, zgodnie z powszechnie obowiązującym terminem przedawnienia zobowiązań podatkowych.(PAP)

Zajęcie wierzytelności pieniężnych sposobem fiskusa na egzekwowanie należności

§ 9 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, mogą być tylko takie okoliczności prawne, które umożliwiają mu skuteczne uchylanie się od wykonania zobowiązania względem wierzyciela (np. zarzut przedawnienia, potrącenia itp.). Użyte w tym przepisie określenie "bezpodstawnie uchyla się

Jak reklamować roboty budowlane?

zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia bądź wskazuje na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w całości lub w części, np. wobec istnienia wad. Wyznacza również początek biegu terminów rękojmi za wady oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z 

Rozliczenia VAT z duplikatu faktury

przedawnienia zobowiązania podatkowego. Skoro utracił on fakturę, to powinien możliwie szybko podjąć starania o uzyskanie duplikatu, jeżeli nie chce narazić się na zarzut, że odliczenie podatku naliczonego było bezpodstawne. W rozpatrywanej przez Sąd sprawie, u podatnika nastąpiła kradzież dokumentacji w

Posłowie chcą likwidacji papierowych kopii paragonów fiskalnych

dane o wysokości obrotu i wysokości podatku w pamięci kasy fiskalnej, z możliwością wydrukowania raportów dobowych i okresowych. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra finansów, podatnicy muszą przechowywać kopie paragonów do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat.Poseł

Pierwszy finisz abolicji podatkowej

zobowiązania podatkowe za 2002 r. przedawnią się z końcem 2008 r. Po tym terminie osobom, które nie zapłaciły wówczas podatku, ze strony naszego fiskusa nic już nie będzie groziło. - Możliwe, że część osób, które nie rozliczyły się za 2002 r., doszła do wniosku, że w tej sytuacji nie warto już zaprzątać sobie

Ostatnie dni na złożenie wniosków abolicyjnych

określającej wysokość zobowiązania, obliczonym zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym roku podatkowym, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu do przychodów z pracy za granicą metody wyłączenia z progresją. Umorzeniu podlegają również odsetki za zwłokę w 

Praca za granicą - Tusk ogłasza abolicję podatkową

przez rząd rozwiązaniom, nie będą musiały płacić zaległego podatku; zaś osoby, które już zapłaciły, mogą liczyć na jego zwrot. Rozwiązanie te obejmą lata 2002-2007, ponieważ wcześniejsze zobowiązania uległy przedawnieniu. "Ustawa przewiduje dwa sposoby wyrównania różnic. Ci podatnicy, którzy nie

30 tys. nieruchomości na Mazurach ma błędy w księgach

Do uporządkowania sytuacji prawnej nieruchomości należących do skarbu państwa lub lokalnych samorządów urzędników zobowiązała ustawa z września 2007 roku. Błędy mieli naprawić do czwartku. Nie udało się zrobić wszystkiego, choć widać postęp, bo dwa lata temu stan ponad 70 tys. gruntów i domów w

Plusy i minusy zawarcia z fiskusem układu ratalnego

nie pozostaje bez wpływu na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zasadą jest, że przedawnia się ono po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeśli jednak podatnik uzyska rozłożenie zapłaty zaległego podatku na raty, bieg

Skrzynia akcji za 3 tys. zł. "Nie udaję, że to po dziadku"

. będzie honorowało swoje przedwojenne zobowiązania. I na to się nawet zanosiło. Bank Gospodarstwa Krajowego, który przed wojną wypuszczał obligacje, utworzył specjalną listę posiadaczy tych papierów. Ale potem kolejne rządy nic w tej sprawie nie robiły, ustawy o rekompensatach były odsuwane, więc ludzie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Przedawnienie (prawo podatkowe)

ustalającej. Zob. też komentarz do art. 69 o.p. Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnieniaNie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki

Bezpodstawne wzbogacenie

K.c.), tj. z upływem lat 10. Krótszy, 3-letni termin przedawnienia przewidziany we wspomnianym przepisie m.in. dla zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stosuje się natomiast do roszczeń mających swe źródło w bezpodstawnym wzbogaceniu wtedy, gdy uprawniony jest przedsiębiorcą

Awaria wspólna

, którego wartość została przy przyjęciu do przewozu zadeklarowana poniżej rzeczywistej wartości, zalicza się do awarii wspólnej według wartości zadeklarowanej, natomiast ciążące na tym ładunku zobowiązania z tytułu udziału w awarii wspólnej ustala się według jego wartości rzeczywistej.Art. 254. Wszelkie szkody

E-faktura

się tak długo jak papierowe, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Kontrola faktur elektronicznychPodatnik ma obowiązek: umożliwić organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej natychmiastowy (bez zwłoki), pełny (bez wyjątków) i ciągły (bez przerw) dostęp drogą

Statuty litewskie

ze zwyczajowym prawem litewskim i ruskim. Odwoływali się również do prawa polskiego i saskiego.Statut obejmował ogół ludności Wielkiego Księstwa. Po jego wprowadzeniu przestały obowiązywać dotychczasowe przywileje ziemskie, nadane poszczególnym ziemiom przez poprzednich książąt. Uprawnienia ziem i zobowiązania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.