przedawnienia zobowiązania

PAP

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką będą przedawniać się na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania podatkowe, czyli po 5 latach od terminu ich płatności - zakłada nowela Ordynacji podatkowej, którą zajmie się Senat na najbliższym posiedzeniu.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przepisy ordynacji podatkowej określają przypadki, kiedy zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje lub wygasa wskutek upływu określonego czasu. Zdarzeniem tym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, które organy podatkowe powinny z urzędu brać pod uwagę podczas prowadzenia postępowania. Jednak nie zawsze tak bywa. Dlatego, aby skuteczniej chronić swoje prawa, warto zapoznać się z zasadami i przesłankami przedawnienia.

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

Nie będzie wydłużenia z 5 do 10 lat terminu przedawnienia się zobowiązań podatkowych od dochodów z nieujawnionych źródeł.

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. - Obecnie, tuż przed upływem terminu przedawnienia, urzędy skarbowe kwestionują koszty, które firmy poniosły z tytułu zamknięcia umów opcyjnych

Eksperci: fiskus kontroluje i kwestionuje wydatki na opcje walutowe

. Ireneusz Krawczyk, radca prawny i partner w kancelarii podatkowej Irena Ożóg poinformował PAP, że w tym roku mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. "Obecnie, tuż przed upływem

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

- urzędy tuż przed upływem przedawnienia nagminnie rozpoczynają postępowanie przygotowawcze, po to tylko, żeby zapobiec przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Nie informują przy tym podatnika o rozpoczętym postępowaniu. Trybunał Konstytucyjny zbada ten problem w najbliższy wtorek. Autorzy raportu

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

generalna zasada zapisana w ordynacji podatkowej, z której wynika, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym prawem podmiotowym podatnika. Trybunał uznał, że z chwilą powołania się na wcześniej

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

Propozycja wydłużenia zawarta była w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej.

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

terminu przedawnienia zobowiązania. Problem w tym, że podatnik często nawet nie wie, że takie postępowanie zostało wszczęte. Liczy na to, że jego zobowiązanie już się przedawniło, tymczasem okazuje się, że nie, bo postępowanie zawiesiło bieg terminu przedawnienia. Tak było w przypadku Krzysztofa L. Fiskus

Kiedy przedawniają się zobowiązania wobec ZUS?

społeczne przedawniały się po upływie 5 lat). Jak widać, nie jest to krótki okres. A trzeba też pamiętać, że w niektórych przypadkach upływ terminu przedawnienia zobowiązania względem ZUS może się jeszcze wydłużyć. W tym czasie mogą bowiem wystąpić czynniki, które spowodują zawieszenie bądź przerwanie biegu

Kolejne uproszczenia dla podatników

prawidłowym rozwiązaniem ma być wybór znaczenia tego przepisu prawa, który jest najkorzystniejszy dla podatnika i zapewnia jego ochronę. Zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych Innym rozwiązaniem jest proponowane w projekcie uporządkowanie przesłanek przerywających bądź

Już dwa pomysły na naprawę "znikającego" przedawnienia długów

Już dwa pomysły na naprawę "znikającego" przedawnienia długów

, jak i Komisja Kodyfikacyjna podkreślają, że dłużnik nie powinien mieć obowiązku informowania sądu o przedawnieniu zobowiązania. Przecież może nie wiedzieć o takim obowiązku ani o tym, że postępowanie egzekucyjne trwa. Wystarczy, że wierzyciel poda błędny adres i do dłużnika nie dotrze sądowa

Resort finansów chce wprowadzić nową Ordynację podatkową

efektywność czynności sprawdzających i kontroli podatkowej. Odformalizowane będzie sprawdzenie i kontrola zobowiązań dla podatników, którzy wywiązują się z obowiązków podatkowych.Nowa Ordynacja podatkowa ma kłaść nacisk na profesjonalizm obsługi, użyteczność i dostępność usług fiskusa z wykorzystaniem środków

Będą zmiany w przepisach dotyczących wymiany informacji gospodarczych

Rządowy projekt zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz niektórych innych ustaw, umożliwia specjalne oznaczanie zobowiązań, które dłużnik kwestionuje, powołując się na zarzut przedawnienia. Dłużnik będzie miał możliwość nieodpłatnego

Od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

Od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

Krawczyk wskazał, że obowiązujące od 1998 roku przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych stawką 75 proc. Kluczowa była jednak praktyka organów podatkowych, którą potwierdzały orzecznictwa sądów

Ekspert: od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

Krawczyk wskazał, ze obowiązujące od 1998 roku przepisy dotyczące podatku dochodowego w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu pozwalały na opodatkowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych stawką 75 proc. Kluczowa była jednak praktyka organów podatkowych, którą potwierdzały orzecznictwa sądów

Równość dłużników w sieci i sądzie

Równość dłużników w sieci i sądzie

wystarczy sam fakt, że zobowiązanie jest już "przeterminowane". Sadzą, że sąd z urzędu bierze tę okoliczność pod uwagę. Nie bierze. Zrzucenie na dłużnika konieczności podniesienia przedawnienia stało się żyłą złota dla firm windykacyjnych. Przede wszystkim tych, które specjalizują się w skupowaniu

Pięć lat, czyli koszmar

Pięć lat, czyli koszmar

Pięć lat to okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Felieton o koszmarze czekania pięć lat na przedawnienie napisałem nie dalej jak w kwietniu tego roku. Życie pokazuje, jak ważny to problem, na przykładzie rozmowy z właścicielem firmy wiążącej się umowami o dzieło z grupą tłumaczy

Eksperci chwalą umieszczenie w Ordynacji podatkowej praw i obowiązków podatnika

działań" - powiedziała. Zaznaczyła, że nie zgadza się jednak z koncepcją przedawnienia zobowiązań podatkowych. "Tak naprawdę nastąpi wydłużenie przedawnienia zobowiązania podatkowego" - oceniła. Sarna dodała, że poza zmianą przepisów konieczna jest też zmiana podejścia urzędników

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje

Podkomisja zajmie się prezydenckim projektem zmian Ordynacji podatkowej

. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą przedawniają się one z upływem 5 lat. Niemniej bieg tego terminu może być z różnych powodów zawieszany (po zawieszeniu biegnie nadal) lub przerywany (po

Równe szanse dla dłużników. Nadchodzi ważna zmiana prawa

Równe szanse dla dłużników. Nadchodzi ważna zmiana prawa

narzędzie prawne służy zupełnie innemu celowi. Windykatorzy i wszelkiego rodzaju fundusze sekuryzacyjne skupujący za grosze zobowiązania zaczęli ścigać masowo za długi dawno już przedawnione, w ogóle nie istniejące albo wielokrotnie egzekwowali tę same należności od tej samej osoby. Dopiero po trzech latach

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

zobowiązania zabezpieczone hipoteką czy zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu. "To ważny pomysł. Po okresie przedawnienia hipoteka powinna być uchylana" - podkreślił. Przy czym, właściwym byłoby również uchylenie analogicznego przepisu z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

podatników ryzyka nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w

Szczurek: W noweli ordynacji podatkowej możliwe rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

zawarł tę zasadę w projekcie noweli ordynacji podatkowej, który złożył w Sejmie w grudniu ubiegłego roku. Jego projekt zawiera także przepisy, które mają zwiększyć pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych - realizuje tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z

Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

" - podało CIR. W nowej ordynacji podatkowej ma nastąpić zwiększenie stabilizacyjnej funkcji przedawnienia. "Przedawnienie jest instytucją wykorzystywaną do kształtowania porządku prawnego, która poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń, wyeliminowanie szeregu

Pięć lat, czyli koszmar podatkowy

Tyle trwa okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przedawnienia są różne, wahają się w Polsce w zależności od typu czynności prawnej od roku do dziesięciu lat (w prawie karnym stosuje się za to np. 20-letni okres przedawnienia). Można więc ocenić, że pięć lat to pewna średnia. Jednak praktyka

Szykuje się kolejna odsłona sporu o ordynację podatkową

dla przedsiębiorców. Jeden z nich dotyczy przedawnienia zobowiązań podatkowych. Obecnie przedawniają się one teoretycznie po pięciu latach, ale okres przedawnienia może być wielokrotnie przerywany (przez działania służb skarbowych). W projektach zapisano, że maksymalne przerwy w biegu przedawnienia

Nadchodzi wielki brat BIG?

. Jak wynika z projektu ustawy, nie będą mogły do tego używać historii płatniczej konkretnego klienta, lecz jedynie dane statystyczne (gdzie mieszka, z jakich usług korzysta, jakie ma zobowiązania na koncie, itp.), ale i tak są wątpliwości, czy nie wyjdą przez to z roli. Przeciwnicy planowanych

Iniewski: prezydencki projekt przewiduje rewolucyjne wręcz rozwiązanie

przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Dokument przewiduje, że podatnik korygujący deklarację podatkową, nie będzie

Rząd o projekcie zmian dot. nieujawnionych przychodów

projekcie zaproponowano wydłużenie przedawnienia zobowiązań podatkowych do 10 lat. Pomysł ten napotkał jednak na zmasowaną krytykę. Ostatecznie resort finansów wycofał się z tego zapisu i zgodził się, by w projekcie przywrócić 5-letni okres przedawnienia. "Wprowadzając 10-letni okres przedawnienia

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przepisów i związanych z tym kosztów. Podobna zasada obecna jest w przepisach takich państw jak np.: Kanada, Stany Zjednoczone, Belgia, czy Francja. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą

Prace nad ordynacją podatkową przyspieszą. "Jeszcze w tej kadencji"

zapisy. Ważna dla przedsiębiorców zmiana dotyczy przedawnienia zobowiązań podatkowych. Obecnie jest to teoretycznie pięć lat, ale okres przedawnienia może być wielokrotnie przerywany (przez działania służb skarbowych). W projektach zapisano, że maksymalne przerwy w biegu przedawnienia mogą wynieść trzy

Projekt dot. BIG-ów: spór ws. momentu wymazywania przedawnionych danych

Przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń zakłada, że wykreślenie takich informacji następowałoby po roku od przedawnienia. Zdaniem organizacji konsumenckich powinny one być wymazywane w momencie przedawnienia, zaś w ocenie lobby pracodawców dane takie powinny zostawać w rejestrach

Będą zmiany w opodatkowaniu przychodów ze źródeł nieujawnionych

(dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych i nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik będzie mógł uprawdopodobnić. Zmiany w procedurze podatkowej Uchwalone zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują, że

"DGP" Za przedawniony dług możesz trafić do BIG

Firmy windykacyjne zaczęły specjalizować się w dochodzeniu przedawnionych roszczeń - informuje gazeta. Wykupują je od wierzycieli za grosze, a potem wszczynają egzekucje. Wprawdzie po upływie terminu przedawnienia nie mogą już korzystać z drogi sądowej, ale straszą dłużnika, że ujawnią go w biurze

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

. Przyjmuje się, iż taką wierzytelność można wpisać do rejestru, gdyż przedawnienie nie ma wpływu na istnienie i wymagalność długu. Przedawnia się tylko możliwość dochodzenia wierzytelności przed sądem, a samo zobowiązanie pozostaje i może zostać zgłoszone do rejestru np. jako forma zdyscyplinowania dłużnika

SN: Sędzia, która unikała spłacania kredytu winna, ale bez kary

Sprawa dotyczyła sędzi lubelskiego sądu apelacyjnego, która w sierpniu tego roku odeszła już w stan spoczynku. Kilka lat temu wzięła kredyt bankowy na około 700 tys. zł mający pokryć koszty budowy domu oraz innych zobowiązań, wynikających m.in. z tego, że mąż sędzi, były nauczyciel, kilkanaście lat

Nie mając długów też możesz zostać dłużnikiem

firmom określone terminy, po których roszczenia wobec konsumentów są nieważne. Większość po paru latach (opłaty za telefon po trzech). Przedawnione zobowiązania spłacić można, ale nie trzeba. Rothert: - Mamy właśnie taki przypadek: konsument X ma domniemane długi sprzed ośmiu lat za telefon. Jest

Rząd idzie w kierunku nowej ordynacji. Więcej praw dla podatników

trafia do sądu, trwa latami - mówił Leonard Etel. Podatnik mógłby też poprosić urząd, by ocenił, czy jego postępowanie jest prawidłowe. Jeśli odpowiedź byłaby twierdząca, podatnik mógłby spać spokojnie. W przypadku zwykłych podatników czas przedawnienia się zobowiązań podatkowych ma być skrócony z 5 do 3

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

dotycząca określenia maksymalnego - w wysokości 8 lat - terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Krystyna Skowrońska (PO) powiedziała, że projekt jest zbieżny z zapowiedziami premier Ewy Kopacz. "Tę nowelizację należy przyjąć jako dobre, kierunkowe rozwiązanie" - powiedziała. Zaznaczyła

Posłowie za dalszymi pracami nad senacką nowela Ordynacji podatkowej

przepisów podatkowych z 1997 r. Trybunał orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Chodzi o to, że przedawnienie zobowiązania podatkowego nie występuje, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być

TK zbada przepisy powodujące, że zaległości podatkowe się nie przedawniają

twierdząc, że decyzja została doręczona już po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. To oznacza, że zobowiązanie podatkowe przedawniło się - argumentował podatnik. Izba skarbowa, rozpatrując odwołanie podatnika, powiadomiła go, że parę dni przed końcem

Wypadek, śmierć i wyścig z czasem

możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu. W praktyce, nawet po upływie terminu przedawnienia, roszczenie np. o zapłatę odszkodowania powypadkowego będzie formalnie istniało. Tyle tylko, że - gdy zobowiązany do zapłaty (sprawca wypadku lub ubezpieczyciel) powoła się na

Jak sobie poradzić z nadgorliwym windykatorem?

dowodu? Trzeba jak najszybciej poinformować windykatora o tym, że zobowiązanie zostało spłacone lub jest przedawnione. Wtedy to windykator będzie musiał odnaleźć dokumenty na to, że pieniądze mu się należą. O skierowanie takiego pisma do windykatora można poprosić miejskiego rzecznika konsumentów

TK: przepis uniemożliwiający przedawnienie podatku jest konstytucyjny

, organ egzekucyjny powinien mieć ściśle określony termin, który powinien wykorzystać efektywnie, aby w przypadku nieudolności lub opieszałości mieć świadomość, że zobowiązanie podatkowe przedawni się, a postępowanie egzekucyjne trzeba będzie umorzyć. Obecni na rozprawie przedstawiciele resortu finansów

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

wątpliwości. Według niego urzędnicy zapomnieli, że przepisy te kierowane są do osób fizycznych; ich język jest niezrozumiały i zawiły. "Projektodawca w dalszym ciągu proponuje specjalne rozwiązania związane z pokrywaniem dochodów z pieniędzy pochodzących z przedawnionych zobowiązań podatkowych

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

wątpliwości. Według niego urzędnicy zapomnieli, że przepisy te kierowane są do osób fizycznych; ich język jest niezrozumiały i zawiły. "Projektodawca w dalszym ciągu proponuje specjalne rozwiązania związane z pokrywaniem dochodów z pieniędzy pochodzących z przedawnionych zobowiązań podatkowych

Nowela o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów z podpisem prezydenta

, przychody te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym według ogólnych zasad lub innym, właściwym w danym przypadku podatkiem. Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczą: terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

i gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych, ani ZUS czy KRUS. To ma się zmienić. MG proponuje, by organy publiczne mogły przekazywać BIG-om informacje o zaległych zobowiązaniach stwierdzonych ostateczną decyzją lub prawomocnym wyrokiem, zwłaszcza tych, co do których rozpoczęto egzekucję

Banki wpłacą do BFG 2,04 mld zł w zw. z upadłością SK Banku do 30 listopada

mln zł (7% udziału), Getin Bank - 116,9 mln zł (5,79% udziału) oraz Bank Millennium - 102,54 mln zł (5,08% udziału). Banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości są zobowiązane do wniesienia łącznie kwoty 107,92 mln zł (5,35% udziału), zaś banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

np. na podstawie posiadanych danych. "Jeżeli podatnik nie będzie posiadał dowodów potwierdzających, że wydatek pokrył z przychodów/dochodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych, i jednocześnie w stosunku do nich nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego - wówczas nie będzie konieczne ich

Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości

zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego" - powiedział prezydent. Uroczysta gala

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty

Szczurek: to była nie lada praca w niesamowitym czasie

. Zmiany mają dotyczyć też przedawnień zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy miałby skrócony czas na dokonanie wymiaru podatku (doręczenia decyzji pierwszej instancji) - 3 lata dla rozliczenia podatków spoza działalności gospodarczej i 5 lat do rozliczeń przedsiębiorców. W przypadku, gdy wysokość podatku

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

upływem czasu przedawnienia już teraz jest krytykowane przez przedsiębiorców. Wydłużenie czasu "hodowania" uderzałoby w podstawy funkcjonowania firm. Po drugie, taki okres przedawnienia stawiałby fiskusa w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji. Zobowiązania podmiotów gospodarczych wobec siebie (w

Prof. Etel: przepisy o kontroli mogą zostać w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

wprowadzenia klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, ale także propozycje dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego, czy praw i obowiązków podatnika. Komisji zarzucano, że nie chce wprowadzić instytucji rzetelnego podatnika, który cieszyłby się dodatkowymi przywilejami np. związanymi z terminami

Czy są ograniczenia co do ilości kontroli przez ZUS?

wniosków. W przypadku płatników zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (wyjątek: płatnik opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie) kontrole są przeprowadzane z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń. Warto zapamiętać, że po

MF: za tydzień założenia nowej Ordynacji podatkowej na Komitecie Stałym RM

- zanim dojdzie do sporu. W ustawie znalazłaby się procedura rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów. Założenia przewidują dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia - odpowiednio do 30 i 14 dni. Zmiany mają dotyczyć też przedawnień zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy miałby skrócony

Opole. Urząd miasta chce odzyskać VAT od zrealizowanych inwestycji

- podejmować określone działania w imieniu miasta w zakresie postępowania przed organami skarbowymi czy też przed sądami. "Umowa ta zakończy się w momencie, kiedy jej przedmiot zostanie zrealizowany, czyli kiedy przedawnią się zobowiązania podatkowe" - zapowiedziała Ćwirzeń-Szymańska. Dodała, że

Kopacz zapowiada "bardzo korzystne rozwiązania dla podatników"

. Jeśli odpowiedź byłaby twierdząca, podatnik mógłby spać spokojnie. W przypadku zwykłych podatników czas przedawnienia się zobowiązań podatkowych ma być skrócony z pięciu do trzech lat. Tam, gdzie prawo podatkowe jest bardziej skomplikowane, w działalności gospodarczej, zobowiązania mają się przedawniać

Ważna jest praktyka, a nie ustawy

, czemu przez dwa miesiące straszono ostatnio przedsiębiorców, że w nowej ordynacji podatkowej do 10 lat wydłuży się czas przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ostatecznie projekt upadł, ale wywołał ogromny niepokój wśród firm. Oświadczenia, sprawozdawczość, rejestracja działalności - to wszystko są ważne

"Gazeta Wyborcza": Hiszpański dług sprzed wieków

Panujący w latach 1556-1598 w Hiszpanii król Filip II zwrócił się o pożyczkę do żony Zygmunta Starego. Bona uczyniła zadość prośbom i udzieliła pożyczki królestwu Hiszpanii w wysokości 430 tys. złotych dukatów. Filip nie spłacił zaciągniętego zobowiązania (oddał jedynie 10 proc.). Niedługo później

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać. Co to znaczy dla klientów?

lutym 2014 r. oddalił wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko dłużnikowi, który nie spłacił zadłużenia z karty kredytowej. Dłużnik podpisał oświadczenie, że bank ma prawo nie później niż 12 miesięcy od daty niespłacenia zobowiązania wystąpić do sądu o nadanie BTE

Jak przerwać termin przedawnienia roszczeń?

niewłaściwym przerywającym termin przedawnienia jest np. zapłata odsetek, częściowe wykonanie zobowiązania, zwrócenie się przez dłużnika do wierzyciela z prośbą o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności, obniżenie odsetek, zwolnienie z długu. Skutek w postaci przerwania

Deweloperzy płacą za błędy

ogromna liczba wad istnieje do dziś. - Na szczęście właściciele mieszkań nie są bezbronni - podkreśla mec. Zimiński. Po 10 latach przedawnienie Gdy deweloper nie chce naprawiać niedoróbek, mieszkańcy mogą kierować przeciwko niemu pozwy o zapłatę za nienależyte wykonanie zobowiązań. Wspomniana już rękojmia

Szałamacha wydał nową interpretację ws. opcji walutowych

2009, w świetle prawa podatkowego jest już w wielu przypadkach przedawniona. Na przyszłość polskie firmy będą miały pewność, że będą zabezpieczać się przed ryzykiem kursowym" - powiedział. Według niego sprawa opcji ma jeszcze jeden aspekt. Jak wskazał, podczas prac w komisji finansów publicznych

Jak sobie radzić z długami [PORADNIK]

nie było skarg na firmę, w której chcemy pożyczyć pieniądze. Można też skonsultować treść umowy przed jej podpisaniem. Czego nie może windykator Załóżmy, że przeliczyliśmy się z możliwościami finansowymi i brakuje nam na uregulowanie zobowiązania. Najpierw telefony będą grzeczne. Miła pani lub pan

Getin Holding ma warunkowe umowy sprzedaży Idea Bank Rosja

Idea Bank Rosja przez Forus Bank pożyczki podporządkowanej oraz zawarcie umowy cesji roszczeń Idea Bank Rosja na rzecz OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie (dalej Carcade sp. z o.o.) gwarantującej Idea Bank Rosja zwrotny wykup przez Carcade sp. z o.o. przedawnionych umów wcześniej przekazanych do

MF wraca do kwestii opodatkowania przychodów z ukrywanych źródeł

zasadę sprawiedliwości społecznej i prawo własności podatnika. Ponadto TK orzekł o niezgodności z konstytucją regulacji dotyczącej przedawnienia podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł. Trybunał nie miał zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochodu z nieujawnionego źródła. Według TK nie jest to

MF wraca do kwestii opodatkowania przychodów z ukrywanych źródeł

zasadę sprawiedliwości społecznej i prawo własności podatnika. Ponadto, TK orzekł o niezgodności z konstytucją regulacji dotyczącej przedawnienia podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł. Trybunał nie miał zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochód z nieujawnionego źródła. Według TK nie jest

Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata

rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów. Założenia przewidują dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia - odpowiednio do 30 i 14 dni. Zmiany mają dotyczyć też przedawnień zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy miałby skrócony czas na dokonanie wymiaru podatku (doręczenia decyzji pierwszej

Gapowicze, nie śpijcie spokojnie. Miasto odzyskuje długi sprzed 13 lat

tylko przez 10 lat. - Nie oznacza to automatycznie, że po tym terminie nie będą mogły wezwać do zapłaty tej należności czy nawet wnieść w takiej sprawie pozwu. Ale sąd, z uwagi na przedawnienie, nie nakaże uregulowania takiego zobowiązania - tłumaczy adwokat. Badura podkreśla jednak, że jeżeli w ciągu

Zwrot podatku przedawnia się jak podatek

Kwestia spornaUrzędnicy skarbowi mają sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom dokonanym samodzielnie przez podatników. Zakres czasowy ich działań wiąże się z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się natomiast po pięciu latach, licząc

Prezydent proponuje, by wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika

, która pozwoli - w razie wątpliwości - rozstrzygać na korzyść podatników w procesie wydawania decyzji podatkowych i wyroków sądowych. Inne proponowane zmiany dotyczą m.in.: przedawnienia podatkowego oraz ograniczenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji" - poinformowała Kancelaria. Prace nad

Kopacz: nowa Ordynacja podatkowa będzie na lata

znalazłaby się procedura rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów. Założenia przewidują dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia - odpowiednio do 30 i 14 dni. Zmiany mają dotyczyć też przedawnień zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy miałby skrócony czas na dokonanie wymiaru podatku

Cichoń: we wtorek rząd zajmie się kierunkowymi założeniami nowej Ordynacji podatkowej

. Założenia przewidują dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia - odpowiednio do 30 i 14 dni. Zmiany mają dotyczyć też przedawnień zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy miałby skrócony czas na dokonanie wymiaru podatku (doręczenia decyzji pierwszej instancji) - 3 lata dla rozliczenia podatków

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

. Projekt zawiera zatem regulacje, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało

Prof. Etel: 15 zespołów problemowych pracuje nad nową Ordynacją podatkową

podatkowa, inny zajmuje się ustaleniem ogólnych zasad prawa podatkowego. Prace kolejnego poświęcone są prawom i obowiązkom podatnika. Komisja ustaliła też, że Ordynacja powinna uregulować na nowo kwestie reprezentacji w prawie podatkowym oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.Powołano także zespół

Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości

zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego" - powiedział prezydent. Uroczysta gala z

Sejm uzdrawia e-sąd. Postępowanie będzie bezpieczniejsze

Nowelizacja ogranicza możliwość nadużywania elektronicznego postępowania upominawczego do ściągania przedawnionych długów. Nowe przepisy przewidują, że przed e-sądem można dochodzić wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy. Senat chciał dopisać, że trzyletni limit nie

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

biegu przedawnienia powoduje podjęcie przez uprawnionego każdej czynności przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Taki sam efekt ma uznanie roszczenia przez osobę zobowiązaną, jak również wszczęcie mediacji

Komorowski: przedstawię projekt ustawy dotyczącej wspierania innowacyjności

rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Projekt przewiduje, że podatnik korygujący deklarację podatkową nie będzie musiał pisać i wysyłać organom skarbowym uzasadnienia korekty, chyba że zostanie o to poproszony

Sąd: odzyskany przez b. przesiedleńca las ma pozostać własnością państwa

gospodarstwo, bo sprawa z uwagi na upływ czasu przedawniła się i nie można już wnieść pozwu przeciw Skarbowi Państwa o jakąkolwiek rekompensatę - dodał mec. Jemielita. Rudolf Rischewski jako autochton w 1948 r. odzyskał gospodarstwo swoich rodziców w Brąswałdzie jako majątek poniemiecki. W czasie wojny

Szałamacha wydał nową interpretację ws. opcji walutowych

2009, w świetle prawa podatkowego jest już w wielu przypadkach przedawniona. Na przyszłość polskie firmy będą miały pewność, że będą zabezpieczać się przed ryzykiem kursowym" - powiedział. Według niego sprawa opcji ma jeszcze jeden aspekt. Jak wskazał, podczas prac w komisji finansów publicznych

Ożóg: obecna ordynacja podatkowa wypaczana na niekorzyść podatników

tylko sytuacji, gdy podatnik jednocześnie wnosi o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania" - oceniła. "Bardzo pożądanym uregulowaniem jest wprowadzenie zasady, że tylko taki środek egzekucyjny może przerwać bieg przedawnienia, który ma charakter niewadliwy, a więc został zastosowany w

Wykorzystaj urlop, zanim się przedawni

rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń,- uznanie roszczenia przez zobowiązanego. Uwaga. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono od nowa. W przypadku podjęcia przez pracownika czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji uprawnienia urlopowego przed komisją pojednawczą, sądem pracy lub

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

ponownie ją rejestrowali. Urzędnicy ZUS nie robili problemów. Niestety, po kilku latach Zakład zaczął ścigać przedsiębiorców za niezapłacone składki. Niewielkie firmy dostały nakaz zapłaty zaległych zobowiązań za kilka lat wstecz, i to z odsetkami. Inne kontrowersyjne przypadki dotyczyły firm, w których

TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne

;gromadzenie mienia" oraz "czynienie wydatków" można rozumieć dwojako, dlatego nie da się niezawodnie ustalić daty rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. WSA w Gorzowie Wielkopolskim wskazywał, że TK odnosił się już do

Trzy lata na wyegzekwowanie rachunków za telefon

. Wierzytelność przysługująca wobec dłużnika nadal istnieje i jest wymagalna. Jeśli jednak pozwany o zapłatę dłużnik podniesie w sądzie zarzut przedawnienia, to w jej wyegzekwowaniu nie pomoże Państwo działające poprzez sądy i organy egzekucyjne. Zobowiązanie dłużnika do zapłaty staje się

Zawód: oddłużeniowiec. Wyprowadził na prostą już kilkaset osób

Biznesmen po czterdziestce z woj. warmińsko-mazurskiego. Prowadzi firmę transportowo-budowlaną, na którą wziął wiele pożyczek. Interes nie idzie. Niespłacone kredyty bankowe i zobowiązania wobec kontrahentów to w sumie kilkaset tysięcy złotych. Wierzyciele chcą egzekucji majątku. Komornik

Jak drukować jeszcze taniej?

przechowywać aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, czyli zazwyczaj przez pięć lat. Liczy się to od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z listami płac, kartami wynagrodzeń i innymi dowodami, na podstawie których ustala się

18 tysięcy ludzi kupiło rzekomy dług rzecznika policji od biznesmena Stonogi. "Teraz będziesz naszym psem"

mnie nie dziwi i jej zawarcie było w pełni wiarygodne i dopuszczalne. "Bo o pobycie Sokołowskiego powiadomię MSW i media" Dlaczego więc nowy właściciel postanowił ścigać rzecznika i aktora? Dlaczego po 2,5 roku od ich pobytu? I to wtedy, gdy domniemana należność była od pół roku przedawniona

Jak wyegzekwować alimenty na dziecko [PORADNIK]

pracy, np. przy robotach interwencyjnych, nie ma prawnej możliwości uznania ich za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego, a w konsekwencji wysłania wniosku do starosty, by zatrzymał im prawo jazdy. Ci, którzy stracili dokument, mają sześć miesięcy na spłacenie choćby części zobowiązań, a wtedy

Przedawnienie kredytu bankowego

roszczenie za istniejące" - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I CKN 11/2001. Przerwanie przedawnienia może więc nastąpić w trakcie prowadzonych z bankiem rozmów na temat odroczenia zapłaty rat, umorzenia części zobowiązań itp. Podstawa

Licznik długu bije w Biedronkę

stare grzechy - starymi grzechami, ale odeszły one do przeszłości. Wszystkie sprawy o godziny nadliczbowe za lata 1995-2005 zostały prawomocnie zakończone, a zasądzone kwoty zostały wypłacone. - We wszystkich przypadkach, w których decyzja sądu nakładała na naszą firmę określone zobowiązania, oczywiście

Senat zmienił procedurę w e-sądzie. Będzie bezpieczniej?

Senat bez zmian pozostawił najważniejsze rozstrzygnięcia. W efekcie nowelizacja zwiększa prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Wstrzymanie egzekucji Gdy nakaz zapłaty jest wydawany pod jego nieobecność, komornik na początku postępowania komorniczego będzie zobowiązany poinformować dłużnika o

NeoBank kupuje milczenie lokatorów. Adwokat zostawia koperty z gotówką u prawniczki pokrzywdzonych przez "czyścicieli" kamienic

odpowiada przed miesiącem radca prawny Piotr Fluder. Chce oddalenia pozwu, podkreślając, że NeoBank nie podpisywał umowy na "administrowanie nieruchomością" z firmą "czyścicieli". Dodaje też, że roszczenia się przedawniły. Takie stanowisko oznacza, że dojdzie do procesu, a

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery