przedawnienia zobowiązania

Wojciech Serafiński*

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przepisy ordynacji podatkowej określają przypadki, kiedy zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje lub wygasa wskutek upływu określonego czasu. Zdarzeniem tym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, które organy podatkowe powinny z urzędu brać pod uwagę podczas prowadzenia postępowania. Jednak nie zawsze tak bywa. Dlatego, aby skuteczniej chronić swoje prawa, warto zapoznać się z zasadami i przesłankami przedawnienia.

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

Nie będzie wydłużenia z 5 do 10 lat terminu przedawnienia się zobowiązań podatkowych od dochodów z nieujawnionych źródeł.

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

Za pół roku przedawnią się zobowiązania podatkowe za 2008 r., dlatego kontrolerzy skarbowi wzięli pod lupę rozliczenia z tytułu zawieranych w tym roku opcji walutowych.

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

- urzędy tuż przed upływem przedawnienia nagminnie rozpoczynają postępowanie przygotowawcze, po to tylko, żeby zapobiec przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Nie informują przy tym podatnika o rozpoczętym postępowaniu. Trybunał Konstytucyjny zbada ten problem w najbliższy wtorek. Autorzy raportu

Czerwona kartka dla skarbówki

Czerwona kartka dla skarbówki

Gdzie leży problem? Każdy przedsiębiorca wie, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się w ciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednym z wyjątków od tej zasady jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

Propozycja wydłużenia zawarta była w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej.

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

generalna zasada zapisana w ordynacji podatkowej, z której wynika, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym prawem podmiotowym podatnika. Trybunał uznał, że z chwilą powołania się na wcześniej

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

terminu przedawnienia zobowiązania. Problem w tym, że podatnik często nawet nie wie, że takie postępowanie zostało wszczęte. Liczy na to, że jego zobowiązanie już się przedawniło, tymczasem okazuje się, że nie, bo postępowanie zawiesiło bieg terminu przedawnienia. Tak było w przypadku Krzysztofa L. Fiskus

Kiedy przedawniają się zobowiązania wobec ZUS?

społeczne przedawniały się po upływie 5 lat). Jak widać, nie jest to krótki okres. A trzeba też pamiętać, że w niektórych przypadkach upływ terminu przedawnienia zobowiązania względem ZUS może się jeszcze wydłużyć. W tym czasie mogą bowiem wystąpić czynniki, które spowodują zawieszenie bądź przerwanie biegu

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

zobowiązania zabezpieczone hipoteką czy zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu. "To ważny pomysł. Po okresie przedawnienia hipoteka powinna być uchylana" - podkreślił. Przy czym, właściwym byłoby również uchylenie analogicznego przepisu z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

podatników ryzyka nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w

Nadchodzi wielki brat BIG?

Nadchodzi wielki brat BIG?

. Jak wynika z projektu ustawy, nie będą mogły do tego używać historii płatniczej konkretnego klienta, lecz jedynie dane statystyczne (gdzie mieszka, z jakich usług korzysta, jakie ma zobowiązania na koncie, itp.), ale i tak są wątpliwości, czy nie wyjdą przez to z roli. Przeciwnicy planowanych

Iniewski: prezydencki projekt przewiduje rewolucyjne wręcz rozwiązanie

przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Dokument przewiduje, że podatnik korygujący deklarację podatkową, nie będzie

Rząd o projekcie zmian dot. nieujawnionych przychodów

projekcie zaproponowano wydłużenie przedawnienia zobowiązań podatkowych do 10 lat. Pomysł ten napotkał jednak na zmasowaną krytykę. Ostatecznie resort finansów wycofał się z tego zapisu i zgodził się, by w projekcie przywrócić 5-letni okres przedawnienia. "Wprowadzając 10-letni okres przedawnienia

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przepisów i związanych z tym kosztów. Podobna zasada obecna jest w przepisach takich państw jak np.: Kanada, Stany Zjednoczone, Belgia, czy Francja. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu

Nowe obowiązki organów podatkowych

r. - Ordynacja podatkowa.Podatnik musi znać swoją sytuację prawnąWe wskazanym wyżej wyroku Trybunał orzekł, że brak powiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub skarbowego w sprawie o przestępstwo lub

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

dotycząca określenia maksymalnego - w wysokości 8 lat - terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Krystyna Skowrońska (PO) powiedziała, że projekt jest zbieżny z zapowiedziami premier Ewy Kopacz. "Tę nowelizację należy przyjąć jako dobre, kierunkowe rozwiązanie" - powiedziała. Zaznaczyła

"DGP" Za przedawniony dług możesz trafić do BIG

"DGP" Za przedawniony dług możesz trafić do BIG

Firmy windykacyjne zaczęły specjalizować się w dochodzeniu przedawnionych roszczeń - informuje gazeta. Wykupują je od wierzycieli za grosze, a potem wszczynają egzekucje. Wprawdzie po upływie terminu przedawnienia nie mogą już korzystać z drogi sądowej, ale straszą dłużnika, że ujawnią go w biurze

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

. Przyjmuje się, iż taką wierzytelność można wpisać do rejestru, gdyż przedawnienie nie ma wpływu na istnienie i wymagalność długu. Przedawnia się tylko możliwość dochodzenia wierzytelności przed sądem, a samo zobowiązanie pozostaje i może zostać zgłoszone do rejestru np. jako forma zdyscyplinowania dłużnika

Nie mając długów też możesz zostać dłużnikiem

Nie mając długów też możesz zostać dłużnikiem

firmom określone terminy, po których roszczenia wobec konsumentów są nieważne. Większość po paru latach (opłaty za telefon po trzech). Przedawnione zobowiązania spłacić można, ale nie trzeba. Rothert: - Mamy właśnie taki przypadek: konsument X ma domniemane długi sprzed ośmiu lat za telefon. Jest

Wypadek, śmierć i wyścig z czasem

Wypadek, śmierć i wyścig z czasem

możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu. W praktyce, nawet po upływie terminu przedawnienia, roszczenie np. o zapłatę odszkodowania powypadkowego będzie formalnie istniało. Tyle tylko, że - gdy zobowiązany do zapłaty (sprawca wypadku lub ubezpieczyciel) powoła się na

MG przedstawi wkrótce projekt założeń do noweli ustawy o BIG-ach

zapis ustawy dotyczący zobowiązań przedawnionych. W ocenie resortu gospodarki nie należy tu wprowadzać żadnych zmian, ponieważ informacja o przedawnieniu zobowiązania jest ważna, bo pomaga zbudować profil ryzyka kontrahenta. „Jeśli chodzi o rejestr przedawnionych zobowiązań konsumenta, to

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

wątpliwości. Według niego urzędnicy zapomnieli, że przepisy te kierowane są do osób fizycznych; ich język jest niezrozumiały i zawiły. "Projektodawca w dalszym ciągu proponuje specjalne rozwiązania związane z pokrywaniem dochodów z pieniędzy pochodzących z przedawnionych zobowiązań podatkowych

TK zbada przepisy powodujące, że zaległości podatkowe się nie przedawniają

decyzja została doręczona już po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. To oznacza, że zobowiązanie podatkowe przedawniło się - argumentował podatnik. Izba skarbowa, rozpatrując odwołanie podatnika, powiadomiła go, że parę dni przed końcem pięcioletniego

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

np. na podstawie posiadanych danych. "Jeżeli podatnik nie będzie posiadał dowodów potwierdzających, że wydatek pokrył z przychodów/dochodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych, i jednocześnie w stosunku do nich nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego - wówczas nie będzie konieczne ich

Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości

zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego" - powiedział prezydent. Uroczysta gala

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

upływem czasu przedawnienia już teraz jest krytykowane przez przedsiębiorców. Wydłużenie czasu "hodowania" uderzałoby w podstawy funkcjonowania firm. Po drugie, taki okres przedawnienia stawiałby fiskusa w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji. Zobowiązania podmiotów gospodarczych wobec siebie (w

Dotkliwe kary przed e-sądem

Koniec zabezpieczania przedawnienia?Nowelizacja przepisów ma na celu ograniczenie możliwości nadużywania przez wierzycieli elektronicznego postępowania upominawczego do zapobiegania przedawnieniu się ściąganych długów. Częstą praktyką jest bowiem wskazywanie w pozwach nieaktualnych danych

Lewiatan: projekt nowego prawa gospodarczego korzystny dla biznesu

interpretacyjnych, zwłaszcza w razie możliwych wielu interpretacji, organy administracji będą zobowiązane rozstrzygać je na korzyść przedsiębiorców. Inne to m.in. zasada lojalności, która zobowiązuje urzędników do uwzględniania słusznie nabytych praw przedsiębiorcy oraz do ochrony interesów gospodarczych w toku czy

Ważna jest praktyka, a nie ustawy

, czemu przez dwa miesiące straszono ostatnio przedsiębiorców, że w nowej ordynacji podatkowej do 10 lat wydłuży się czas przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ostatecznie projekt upadł, ale wywołał ogromny niepokój wśród firm. Oświadczenia, sprawozdawczość, rejestracja działalności - to wszystko są ważne

TK: przepis uniemożliwiający przedawnienie podatku jest konstytucyjny

egzekucyjny powinien mieć ściśle określony termin, który powinien wykorzystać efektywnie, aby w przypadku nieudolności lub opieszałości mieć świadomość, że zobowiązanie podatkowe przedawni się, a postępowanie egzekucyjne trzeba będzie umorzyć. Obecni na rozprawie przedstawiciele resortu finansów przyznali, że

Czy są ograniczenia co do ilości kontroli przez ZUS?

wniosków. W przypadku płatników zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (wyjątek: płatnik opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie) kontrole są przeprowadzane z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń. Warto zapamiętać, że po

"Gazeta Wyborcza": Hiszpański dług sprzed wieków

Panujący w latach 1556-1598 w Hiszpanii król Filip II zwrócił się o pożyczkę do żony Zygmunta Starego. Bona uczyniła zadość prośbom i udzieliła pożyczki królestwu Hiszpanii w wysokości 430 tys. złotych dukatów. Filip nie spłacił zaciągniętego zobowiązania (oddał jedynie 10 proc.). Niedługo później

MF wraca do kwestii opodatkowania przychodów z ukrywanych źródeł

zasadę sprawiedliwości społecznej i prawo własności podatnika. Ponadto TK orzekł o niezgodności z konstytucją regulacji dotyczącej przedawnienia podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł. Trybunał nie miał zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochodu z nieujawnionego źródła. Według TK nie jest to

Prezydent proponuje, by wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika

, która pozwoli - w razie wątpliwości - rozstrzygać na korzyść podatników w procesie wydawania decyzji podatkowych i wyroków sądowych. Inne proponowane zmiany dotyczą m.in.: przedawnienia podatkowego oraz ograniczenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji" - poinformowała Kancelaria. Prace nad

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

. Projekt zawiera zatem regulacje, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało

Sprawiedliwość nierychliwa, czyli wpisani na czarno

Najczęściej są to przypadki osób wpisywanych na listy dłużników w sytuacji, gdy roszczenie się przedawniło i nie można dochodzić go w sądzie. Są też inne przypadki - windykatorów wymuszających zapłatę dawno uregulowanych zobowiązań. Tylko że spłata nastąpiła tak dawno, że rzekomy dłużnik nie ma już

Gapowicze, nie śpijcie spokojnie. Miasto odzyskuje długi sprzed 13 lat

tylko przez 10 lat. - Nie oznacza to automatycznie, że po tym terminie nie będą mogły wezwać do zapłaty tej należności czy nawet wnieść w takiej sprawie pozwu. Ale sąd, z uwagi na przedawnienie, nie nakaże uregulowania takiego zobowiązania - tłumaczy adwokat. Badura podkreśla jednak, że jeżeli w ciągu

Prof. Etel: 15 zespołów problemowych pracuje nad nową Ordynacją podatkową

podatkowa, inny zajmuje się ustaleniem ogólnych zasad prawa podatkowego. Prace kolejnego poświęcone są prawom i obowiązkom podatnika. Komisja ustaliła też, że Ordynacja powinna uregulować na nowo kwestie reprezentacji w prawie podatkowym oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.Powołano także zespół

Czym grozi niespłacanie długów i jak bronić się przed egzekucją komorniczą

komornika postępowaniu egzekucyjnym - nie musimy na nie reagować. Firmie wolno takie pisma rozsyłać, ale nie wolno jej stwarzać pozorów, że jesteśmy do czegoś zobowiązani. Jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem, aby firma dowiedziała się o posiadanym przez nas majątku, jest pozew do sądu. Windykator to nie

Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości

zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego" - powiedział prezydent. Uroczysta gala z

Jak przerwać termin przedawnienia roszczeń?

termin przedawnienia jest np. zapłata odsetek, częściowe wykonanie zobowiązania, zwrócenie się przez dłużnika do wierzyciela z prośbą o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności, obniżenie odsetek, zwolnienie z długu. Skutek w postaci przerwania przedawnienia nastąpi

Zwrot podatku przedawnia się jak podatek

Kwestia spornaUrzędnicy skarbowi mają sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom dokonanym samodzielnie przez podatników. Zakres czasowy ich działań wiąże się z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się natomiast po pięciu latach, licząc

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

ponownie ją rejestrowali. Urzędnicy ZUS nie robili problemów. Niestety, po kilku latach Zakład zaczął ścigać przedsiębiorców za niezapłacone składki. Niewielkie firmy dostały nakaz zapłaty zaległych zobowiązań za kilka lat wstecz, i to z odsetkami. Inne kontrowersyjne przypadki dotyczyły firm, w których

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

biegu przedawnienia powoduje podjęcie przez uprawnionego każdej czynności przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Taki sam efekt ma uznanie roszczenia przez osobę zobowiązaną, jak również wszczęcie mediacji

Przegląd prasy

kursu z własnej tabeli walut Puls Biznesu --MF rezygnuje z wydłużenia z 5 do 10 lat terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tzw. nieujawnionych źródeł przychodów --Rodzime sieci handlowe już kupują razem podstawowe produkty, a teraz planują stworzenie wspólnej marki premium

Sejm uzdrawia e-sąd. Postępowanie będzie bezpieczniejsze

Nowelizacja ogranicza możliwość nadużywania elektronicznego postępowania upominawczego do ściągania przedawnionych długów. Nowe przepisy przewidują, że przed e-sądem można dochodzić wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy. Senat chciał dopisać, że trzyletni limit nie

18 tysięcy ludzi kupiło rzekomy dług rzecznika policji od biznesmena Stonogi. "Teraz będziesz naszym psem"

mnie nie dziwi i jej zawarcie było w pełni wiarygodne i dopuszczalne. "Bo o pobycie Sokołowskiego powiadomię MSW i media" Dlaczego więc nowy właściciel postanowił ścigać rzecznika i aktora? Dlaczego po 2,5 roku od ich pobytu? I to wtedy, gdy domniemana należność była od pół roku przedawniona

Jak wyegzekwować alimenty na dziecko [PORADNIK]

pracy, np. przy robotach interwencyjnych, nie ma prawnej możliwości uznania ich za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego, a w konsekwencji wysłania wniosku do starosty, by zatrzymał im prawo jazdy. Ci, którzy stracili dokument, mają sześć miesięcy na spłacenie choćby części zobowiązań, a wtedy

Giełda, donosy, licytacje - biznes walczy z zatorami

niczym nie zmienia tego, że zobowiązanie nadal istnieje. I wypadałoby je zrealizować. Wystawianie faktur przedawnionych może mieć ogromne znaczenie wizerunkowe dla firm, które ich nie regulowały. Do tej pory były bowiem w świetle prawa "bezkarne" - należności nie można było od nich dochodzić

Czy fiskus jest zaborcą? Tak się czasem zachowuje...

dopuszczającego kontrolę podatków dziesięć lat wstecz. Pomysł był absurdalny, naruszający podstawy bezpieczeństwa obrotu. Szerzej uzasadniałem to w felietonie na łamach "Wyborczej". Wydłużenie przedawnienia to nie był racjonalny pomysł, to był akt zagrażający bezpieczeństwu polskich firm. W gruncie

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

często jesienią zawieszali działalność, a wiosną ponownie ją rejestrowali. Urzędnicy ZUS nie robili problemów. Niestety, po kilku latach Zakład zaczął przedsiębiorców ścigać za niezapłacone składki. Niewielkie firmy dostały nakaz zapłaty zaległych zobowiązań za kilka lat wstecz, i to z odsetkami. Inne

MF: nowela Ordynacji podatkowej - w przyszłym tygodniu na Komitet Stały

. Dotyczy to przede wszystkim sposobu zredagowania przepisów mających służyć wprowadzeniu do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz regulacji dotyczących wygasania i przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem rejestrowym. "Bez usunięcia

Senat zmienił procedurę w e-sądzie. Będzie bezpieczniej?

Senat bez zmian pozostawił najważniejsze rozstrzygnięcia. W efekcie nowelizacja zwiększa prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Wstrzymanie egzekucji Gdy nakaz zapłaty jest wydawany pod jego nieobecność, komornik na początku postępowania komorniczego będzie zobowiązany poinformować dłużnika o

Wykorzystaj urlop, zanim się przedawni

rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń,- uznanie roszczenia przez zobowiązanego. Uwaga. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono od nowa. W przypadku podjęcia przez pracownika czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji uprawnienia urlopowego przed komisją pojednawczą, sądem pracy lub

Resort gospodarki tworzy przepisy podatkowe. Raj dla przedsiębiorców?

zrezygnować ze ściągania zobowiązań, jeśli potencjalne koszty byłyby wyższe niż korzyści. Informatyzacja i "represyjność" Zmianom miałaby towarzyszyć szeroko rozumiana informatyzacja, dzięki której uproszczone zostałyby procedury podatkowe. Ministerstwo Gospodarki chciałoby też chronić

Trzy lata na wyegzekwowanie rachunków za telefon

wobec dłużnika nadal istnieje i jest wymagalna. Jeśli jednak pozwany o zapłatę dłużnik podniesie w sądzie zarzut przedawnienia, to w jej wyegzekwowaniu nie pomoże Państwo działające poprzez sądy i organy egzekucyjne. Zobowiązanie dłużnika do zapłaty staje się wtedy tzw

Przedawnienie kredytu bankowego

roszczenie za istniejące" - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I CKN 11/2001. Przerwanie przedawnienia może więc nastąpić w trakcie prowadzonych z bankiem rozmów na temat odroczenia zapłaty rat, umorzenia części zobowiązań itp.Podstawa

Kilkanaście poprawek Senatu do ustawy deregulacyjnej

poprawkami - 85 senatorów głosowało za. Oprócz zasad wykorzystania urlopów, ustawa zakłada m.in. możliwość zwolnienia węgla i koksu z akcyzy, skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, zwalnia przedsiębiorców z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w

Wątpliwości na korzyść podatnika - prezydent chce rewolucji w podatkach

ekonomiczną ruinę przez zajmowanie majątku tylko dlatego, że urzędowi nie wystarczyło ustawowego czasu na rozstrzygnięcie kwestii, czy podatnik jest coś winien państwu, czy nie. - Tak po prostu nie powinno być - mówił Bronisław Komorowski. Przedawnienia i interpretacje Prezydent chce też uporządkować przepisy

Gowin ogłosił program "Przedsiębiorczość - Rodzina -Obywatelskość"

kompetencje do wydawania interpretacji ogólnych prawa podatkowego organowi niezależnemu od ministra finansów.Gowin chce też skrócenia z 5 do 3 lat terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co - jak podkreśla - skróciłoby czas obowiązkowego przechowywania m.in. faktur i paragonów. Kandydat na szefa

Windykator zapuka o każdej porze. 250 tys. zł kary dla Eurobanku

prowadzić negocjacje między klientem a kredytodawcą, któremu zalega ze spłatą kredytu. Jeśli konsument dostanie korespondencję od firmy windykacyjnej, powinien od razu skontaktować się z bankiem, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zalega ze spłatą i jaka jest wysokość zobowiązania. Warto również uzyskać

Obrona przed niezasadnymi żądaniami zapłaty

przedawnionych wierzytelności, np. wpisując go na listę dłużników prowadzoną przez biuro informacji gospodarczej. Może też publikować ogłoszenia zawierające ofertę sprzedaży przedawnionych wierzytelności. Jeśli na listę dłużników trafi firma, która dłużnikiem nie jest (bo nie była zobowiązana do zapłaty np. z

"GP": Firmy windykacyjne zastraszają dłużników

Brak spłaty zadłużenia spowoduje wstydliwą wizytę komornika w miejscu pracy. Chcąc za wszelką cenę wymusić na dłużniku spłatę zobowiązania, firmy windykacyjne bez żadnych skrupułów sięgają po metody niezgodne z prawem. Tendencja ta nasiliła się, odkąd konsumenci borykają się ze skutkami kryzysu

Do czasu aresztu żyli jak pączki w maśle. Później musieli słono zapłacić za tymczasową wolność. Oto 7 najwyższych kaucji w historii

ustalono na równowartość około 12 mln złotych. Polański musiał nosić na nodze opaskę umożliwiającą elektroniczny dozór. Został też zobowiązany do pokrycia kosztów monitoringu. Reżyser nie mógł opuszczać swojego domu, a tylko przyjmować gości i telefonować. Ostatnio było także głośno o wizycie Polańskiego w

Minister wygrał z biurokratami

natychmiast, jeśli zobowiązanie może się przedawnić. MF zapisało, że rygor natychmiastowej wykonalności jest nadawany decyzji, gdy do przedawnienia zobowiązania pozostało mniej niż trzy miesiące.Skrócono również z 60 do 30 dni okres, w którym od chwili zawiadomienia organ może wkroczyć z kontrolą. To

Wierzyciel może zwolnić dłużnika z zobowiązania

, sporządzić na piśmie celem uniknięcia późniejszych wątpliwości. Dobre relacje z wierzycielem mogą się przecież popsuć. Wówczas aż do momentu przedawnienia roszczenia istniałoby ryzyko, że wierzyciel zaprzeczy, jakoby zwalniał dłużnika z obowiązku zapłaty czy wykonania innego świadczenia wynikającego z

Odsetki za opóźnienia w zapłacie

;której w potwierdzeniu salda nie zostało ujęte zadłużenie z tytułu należności głównej za dostarczony towar. Samo potwierdzenie salda nie jest bowiem wystarczającym dowodem na to, że faktura została zapłacona, ani na to, że zobowiązanie zostało umorzone.Kontrahent nie ma też obowiązku od razu

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Ustawodawca wprowadził także dłuższy, dziesięcioletni okres przedawnienia roszczeń liczony od dnia, gdy nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Na takim samym stanowisku stanął SN w wyroku z 18 kwietnia 2007 r., sygn. akt V CSK

Za długi II RP jak za złoto

, prezes Stowarzyszenia Posiadaczy Przedwojennych Obligacji. Jego stowarzyszenie od lat bez skutku domaga się spłaty zobowiązań rządów II RP przez obecne władze Polski. Środowy wyrok był możliwy z powodu opieszałości posłów. W kwietniu 2007 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją

Przedsiębiorcy kontratakują. Skarga do CBA na resort finansów

Pracodawcy nie kryją, że zawiadomienie to reakcja na próby wprowadzenia nowych regulacji związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorców za zobowiązania podatkowe. - Ministerstwo Finansów pracuje nad zasadami solidarnej odpowiedzialności podatników, pytamy więc, czy jest gotowość do solidarnej

Odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki

dostarczenia przesyłki zawierającej materiały budowlane wykonawca nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań wobec swoich kontrahentów i musi zapłacić im kary umowne lub odszkodowania. Poniesiona szkoda może być bardzo wysoka. Prawo przewozowe chroni jednak w takich przypadkach przewoźników ograniczając

Co mi zrobisz, jak nie płacę

nawet wizyty w domu. Jeśli dłużnik nie ma pieniędzy, ale istnieje szansa, że wydostanie się z finansowych tarapatów, windykator będzie nalegał na podpisanie porozumienia (ugody), czyli dokumentu, w którym dług np. zostanie rozłożony na raty, a on zobowiąże się do ich terminowego wnoszenia. Dłużnik

Jak długo urząd skarbowy może kontrolować przedsiębiorcę?

. Kontrolujących ogranicza jednak termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Niedopuszczalna jest kontrola w zakresie podatku, który się przedawnił.Pracownicy urzędu skarbowego mają jednak sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom przedsiębiorców. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się bowiem, co

Hiszpański dług sprzed wieków. Zaciągnięty jeszcze u królowej Bony

Filip II nie spłacił zaciągniętego zobowiązania, a z pożyczonej kwoty oddał jedynie 10 proc. jej wartości. Niedługo później królowa zmarła, a dług nigdy nie został całkowicie spłacony" - przypomina poseł w interpelacji wysłanej do MSZ i Ministerstwa Finansów. Król potrzebował tych pieniędzy na

Karta kredytowa z odsetkami 0 proc. i miliony odszkodowania. Jak pewien Rosjanin wykołował bank

, że klient nie jest zobowiązany do uiszczania żadnych opłat prowizyjnych czy kar. W umowie był też odnośnik do strony internetowej banku, odsyłający do ogólnych zasad zawarcia umowy. Agarkow zamienił adres www.tcsbank.ru na www. tcsbank.at.ua - prowadzący do jego własnej strony. Tam zawarł swoje "

Cena za bankowy przekręt. Lepsze dolary niż wyroki?

"Ani jeden prezes banku ani nawet wysoki rangą menedżer nie został skazany za kryzys lat 2007-09, a biorąc pod uwagę, że wiele wykroczeń finansowych ulega przedawnieniu po pięciu latach, wygląda na to, że już nikt nigdy skazany nie zostanie" - pomstuje na łamach prestiżowego magazynu

NIK zbadała fiskusa. Zaleca zwiększenie liczby kontroli u podatników

zeznania podatkowe. Zauważa jednak, że wzrost stanu zaległości, obniżenie skuteczności ich egzekwowania, niewystarczająca kontrola wywiązywania się podatników ze zobowiązań oraz rosnące kwoty zaległości przedawnionych spowodowały, że zrealizowane dochody były niższe od możliwych do uzyskania.W okresie

Fiskus czasem rezygnuje ze ścigania dłużników

Przedawniony podatekFiskus nie może ścigać dłużników, jeżeli niezapłacone przez nich podatki przedawniły się. Trzeba jednak na to czekać kilka lat. Zobowiązanie wobec fiskusa przedawnia się bowiem po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Lech Wałęsa ratuje córkę. Zapłacił za nią grzywnę i nieźle "objechał"

. Zobowiązania na koniec roku 2005 wynosiły 357 tys. zł, zaś na koniec 2010 r. - 362 tys. zł. A to oznacza, że przez lata nie były spłacane. Co ma Amber Gold do Cottonsushi? Skąd te kłopoty? W roku 2004 Maria Wiktoria Wałęsa z koleżanką Małgorzatą Maciejewską założyły w Gdańsku spółkę Cottonsushi. Pierwsza

Więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu

przez Sejm. Oprócz kwestii urlopów ustawa zakłada m.in. możliwość zwolnienia węgla i koksu z akcyzy, skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, zwalnia przedsiębiorców z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w dzienniku "Monitor Polski B"

Hiszpański dług u królowej Bony. Nie zażądamy zwrotu

Zygmunta Starego. Hiszpańskiemu władcy pieniądze były potrzebne na wojnę z Francuzami o Neapol. Filip II oddał zaledwie 10 proc. zobowiązań. Reszta przeszła do historii jako utopione pieniądze, nazywane "sumami neapolitańskimi". Poznański uważa, że Hiszpania nadal jest nam dłużna. Wyliczył, że to

Głośne afery sprzed lat. Jak skończyli ich bohaterowie?

. brak księgi zobowiązań i należności państwa, a także część nadużyć w transakcjach finansowych. Aferę ujawnił w maju 1991 r. tygodnik "Spotkania". Wkrótce potem w NIK - pod zarzutem przecieku do prasy - od tej sprawy odsunięto inspektora Michała Falzmanna, który wykrył nieprawidłowości

Odszkodowanie z OC sprawcy - z podatkiem czy bez?

kupujący zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Ponieważ w cenie tej uwzględnia się także podatek VAT, to miernikiem wysokości odszkodowania ustalonego według cen kosztów naprawy jest cena naprawy pojazdu obejmująca tę daninę publiczną.Roszczenie uprawnionego i odpowiadający mu

Zastrzeganie odsetek za nieterminową płatność

zobowiązań wynosi trzy lata. Wynika to z art. 118 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on, że termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe (a takim jest roszczenie o odsetki) wynosi trzy lata. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 stycznia 2005 r., sygn. akt

Mniej podatku od duńskich dochodów Polaków

poczekać w ukryciu na przedawnienie się ich zobowiązań wobec fiskusa i że po prostu bali się ujawniać. W ramach abolicji urzędy skarbowe wydały 57 tys. 268 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 320,6 mln zł. Umorzyły też 102,1 mln zł zaległych odsetek. Do tego doszło 31 tys. 117

Kompania Węglowa spłaciła stare długi wobec gmin górniczych

ramach zwartych porozumień, wpłynęło 378,5 mln zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej i 139,4 mln zł podatku od nieruchomości. Dodatkowe pół miliona, wraz z odsetkami, KW zapłaciła tym gminom, którym była winna poniżej 100 tys. zł."Restrukturyzacja finansowa przejętych przez KW zobowiązań

Pakiety medyczne a korekta rozliczeń z fiskusem

otrzymał świadczenia. Z odpowiedzi wynika również, że podatnik powinien skorygować złożone zeznania podatkowe za lata, w których otrzymał świadczenia, z wyjątkiem lat, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Korekta będzie polegać na doliczeniu do przychodu odpowiednich wartości abonamentów

Wybudowali drogę i wartość domu wzrosła? Będzie opłata adiacencka

zrezygnowali z opłaty z powodu trudnej sytuacji materialnej mieszkańców. Takich przypadków będzie jednak coraz mniej, bo gminy rozpaczliwie szukają pieniędzy, by zaspokoić rosnące potrzeby. A te są też m.in. efektem uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, z których wynikają zobowiązania finansowe

Czy w 2011 r. będzie można wysyłać faktury e-mailem?

upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w dowolny sposób, zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.W rozporządzeniu wskazano również, że sposób przechowywania ma

MF: Ekofaktura upoważnia do ulgi internetowej!

powinien mieć tego świadomość - zaznacza ekspert. Hinc dodaje, że każdy internauta, który w poprzednich latach nie skorzystał z ulgi, bo miał tylko ekofakturę, może śmiało złożyć korektę. Ograniczeniem jest okres pięcioletni, bo starsze zobowiązania podatkowe już się przedawniły.

Sejm znosi bariery administracyjne. Ludziom będzie łatwiej?

. - Do końca 2012 r., jak wszystkie kraje unijne, zobowiązaliśmy się do ograniczenia kosztów administracyjnych o 25 proc. Na likwidacji zaświadczeń zyskają wszyscy: administracja, przedsiębiorcy i obywatele - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana. Ile? Jak podaje

Wezwanie w sprawie rozliczenia PIT

. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się bowiem po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wynika to z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2009 rok przedawni się zatem z upływem 2015 roku. Do tego czasu podatnik musi

Kiedy wspólnicy zapłacą VAT za spółkę cywilną?

wydać w tej sprawie decyzji, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat.Przedawnienia prawa do wydania tej decyzji nie należy jednak utożsamiać z przedawnieniem wynikającego z niej zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie to przedawnia się po upływie 3 lat

Co wolno urzędnikom skarbowym? Postępowanie w sprawie nieujawnionych dochodów cz. 1

Nie zawsze postępowania te prowadzone są zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa przysługują podatnikom oraz bliżej poznać zasady postępowania w tych sprawach.Jak wiemy z publikacji dot. przedawnień zobowiązań podatkowych (zob. grudniowy nr Gazety MSP), zobowiązanie z

Jak po złożeniu PIT-u odzyskać nadpłatę?

. Równocześnie z nim trzeba ponadto złożyć skorygowane zeznanie. Komplet dokumentów można zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać na jego adres.Na odzyskanie pieniędzy podatnik ma kilka lat. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania

Polacy nie rzucili się na abolicję

zobowiązania podatkowe za 2002 r. przedawniły się z końcem 2008 r. Jacek Bajson zwraca też uwagę, że ponad 60 proc. decyzji urzędów skarbowych związanych z wnioskami o abolicję dotyczy zwrotu podatku. - To potwierdza, że o wiele bardziej motywującym czynnikiem składania wniosków była chęć odzyskania

Urlopowa wypłata dla wypoczywającego pracownika

Świadczenie urlopowe albo FunduszPracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy sfery budżetowej (bez względu na stan zatrudnienia) są zobowiązani tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ze środków tego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Przedawnienie (prawo podatkowe)

ustalającej. Zob. też komentarz do art. 69 o.p. Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnieniaNie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki

Bezpodstawne wzbogacenie

K.c.), tj. z upływem lat 10. Krótszy, 3-letni termin przedawnienia przewidziany we wspomnianym przepisie m.in. dla zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stosuje się natomiast do roszczeń mających swe źródło w bezpodstawnym wzbogaceniu wtedy, gdy uprawniony jest przedsiębiorcą

Awaria wspólna

, którego wartość została przy przyjęciu do przewozu zadeklarowana poniżej rzeczywistej wartości, zalicza się do awarii wspólnej według wartości zadeklarowanej, natomiast ciążące na tym ładunku zobowiązania z tytułu udziału w awarii wspólnej ustala się według jego wartości rzeczywistej.Art. 254. Wszelkie szkody

E-faktura

się tak długo jak papierowe, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Kontrola faktur elektronicznychPodatnik ma obowiązek: umożliwić organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej natychmiastowy (bez zwłoki), pełny (bez wyjątków) i ciągły (bez przerw) dostęp drogą

Statuty litewskie

ze zwyczajowym prawem litewskim i ruskim. Odwoływali się również do prawa polskiego i saskiego.Statut obejmował ogół ludności Wielkiego Księstwa. Po jego wprowadzeniu przestały obowiązywać dotychczasowe przywileje ziemskie, nadane poszczególnym ziemiom przez poprzednich książąt. Uprawnienia ziem i zobowiązania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.