przedawnienia zobowiązania

PAP

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Senat zajmie się przedawnieniami zobowiązań podatkowych

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką będą przedawniać się na takich samych zasadach jak pozostałe zobowiązania podatkowe, czyli po 5 latach od terminu ich płatności - zakłada nowela Ordynacji podatkowej, którą zajmie się Senat na najbliższym posiedzeniu.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przepisy ordynacji podatkowej określają przypadki, kiedy zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstaje lub wygasa wskutek upływu określonego czasu. Zdarzeniem tym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych, które organy podatkowe powinny z urzędu brać pod uwagę podczas prowadzenia postępowania. Jednak nie zawsze tak bywa. Dlatego, aby skuteczniej chronić swoje prawa, warto zapoznać się z zasadami i przesłankami przedawnienia.

Przedawnienie po dawnemu. Fiskus rezygnuje z kontrowersyjnego pomysłu

Nie będzie wydłużenia z 5 do 10 lat terminu przedawnienia się zobowiązań podatkowych od dochodów z nieujawnionych źródeł.

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Fiskus nie będzie ścigał za podatki aż przez 10 lat

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

Ministerstwo Finansów ściga przedsiębiorstwa za opcje walutowe

mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. - Obecnie, tuż przed upływem terminu przedawnienia, urzędy skarbowe kwestionują koszty, które firmy poniosły z tytułu zamknięcia umów opcyjnych

Eksperci: fiskus kontroluje i kwestionuje wydatki na opcje walutowe

. Ireneusz Krawczyk, radca prawny i partner w kancelarii podatkowej Irena Ożóg poinformował PAP, że w tym roku mija termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2008 r. Właśnie wtedy firmy rozliczały większość umów dotyczących opcji walutowych. "Obecnie, tuż przed upływem

Raport: skarbówka wszczyna kontrole tuż przed przedawnieniem podatku

- urzędy tuż przed upływem przedawnienia nagminnie rozpoczynają postępowanie przygotowawcze, po to tylko, żeby zapobiec przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Nie informują przy tym podatnika o rozpoczętym postępowaniu. Trybunał Konstytucyjny zbada ten problem w najbliższy wtorek. Autorzy raportu

Czerwona kartka dla skarbówki

Czerwona kartka dla skarbówki

Gdzie leży problem? Każdy przedsiębiorca wie, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się w ciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednym z wyjątków od tej zasady jest zawieszenie biegu terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

"PB": Rząd odpuszcza podatnikom

Propozycja wydłużenia zawarta była w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ordynacji podatkowej.

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

Karne 20 proc. podatku po 7 latach? Dlaczego nie?

generalna zasada zapisana w ordynacji podatkowej, z której wynika, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego przedawnienie nie jest konstytucyjnie chronionym prawem podmiotowym podatnika. Trybunał uznał, że z chwilą powołania się na wcześniej

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

TK zabronił fiskusowi 'po cichu' wszczynać postępowania

terminu przedawnienia zobowiązania. Problem w tym, że podatnik często nawet nie wie, że takie postępowanie zostało wszczęte. Liczy na to, że jego zobowiązanie już się przedawniło, tymczasem okazuje się, że nie, bo postępowanie zawiesiło bieg terminu przedawnienia. Tak było w przypadku Krzysztofa L. Fiskus

Kiedy przedawniają się zobowiązania wobec ZUS?

społeczne przedawniały się po upływie 5 lat). Jak widać, nie jest to krótki okres. A trzeba też pamiętać, że w niektórych przypadkach upływ terminu przedawnienia zobowiązania względem ZUS może się jeszcze wydłużyć. W tym czasie mogą bowiem wystąpić czynniki, które spowodują zawieszenie bądź przerwanie biegu

Podkomisja zajmie się prezydenckim projektem zmian Ordynacji podatkowej

. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą przedawniają się one z upływem 5 lat. Niemniej bieg tego terminu może być z różnych powodów zawieszany (po zawieszeniu biegnie nadal) lub przerywany (po

Sejm zajmie się senackim projektem zmian w Ordynacji podatkowej

Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepisy przewidują również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje

Ekspert: propozycje prezydenta dobre, ale nie rozwiązują wszystkich problemów

zobowiązania zabezpieczone hipoteką czy zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu. "To ważny pomysł. Po okresie przedawnienia hipoteka powinna być uchylana" - podkreślił. Przy czym, właściwym byłoby również uchylenie analogicznego przepisu z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczącego

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

podatników ryzyka nieprecyzyjnych przepisów i związanych z tym kosztów. Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w

Podkomisja czeka na opinie ws. projektu zmian w Ordynacji podatkowej

przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także, by w przypadku wybranych i nadużywanych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania

Szczurek: nowa Ordynacja będzie kompleksową zmianą prawa podatkowego

kontakty między podatnikiem a fiskusem będą tańsze i bardziej skuteczne dla obu stron. Szczurek poinformował, że skrócony zostanie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, a jednocześnie zwiększy się stabilizująca funkcja przedawnienia. Większa ma być też rola tzw. czynności sprawdzających. "A więc

Podkomisja czeka na opinie ws. projektu zmian w Ordynacji podatkowej

, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także, by w przypadku wybranych i nadużywanych przesłanek zawieszenia oraz przerwania biegu przedawnienia ograniczyć sumę okresów przerw i zawieszeń do 3 lat. W efekcie zobowiązania podatkowe

Nadchodzi wielki brat BIG?

Nadchodzi wielki brat BIG?

. Jak wynika z projektu ustawy, nie będą mogły do tego używać historii płatniczej konkretnego klienta, lecz jedynie dane statystyczne (gdzie mieszka, z jakich usług korzysta, jakie ma zobowiązania na koncie, itp.), ale i tak są wątpliwości, czy nie wyjdą przez to z roli. Przeciwnicy planowanych

Iniewski: prezydencki projekt przewiduje rewolucyjne wręcz rozwiązanie

przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Dokument przewiduje, że podatnik korygujący deklarację podatkową, nie będzie

Prace nad ordynacją podatkową przyspieszą. "Jeszcze w tej kadencji"

Prace nad ordynacją podatkową przyspieszą. "Jeszcze w tej kadencji"

zapisy. Ważna dla przedsiębiorców zmiana dotyczy przedawnienia zobowiązań podatkowych. Obecnie jest to teoretycznie pięć lat, ale okres przedawnienia może być wielokrotnie przerywany (przez działania służb skarbowych). W projektach zapisano, że maksymalne przerwy w biegu przedawnienia mogą wynieść trzy

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

przepisów i związanych z tym kosztów. Podobna zasada obecna jest w przepisach takich państw jak np.: Kanada, Stany Zjednoczone, Belgia, czy Francja. Projekt zawiera przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zgodnie z generalną zasadą

Rząd o projekcie zmian dot. nieujawnionych przychodów

projekcie zaproponowano wydłużenie przedawnienia zobowiązań podatkowych do 10 lat. Pomysł ten napotkał jednak na zmasowaną krytykę. Ostatecznie resort finansów wycofał się z tego zapisu i zgodził się, by w projekcie przywrócić 5-letni okres przedawnienia. "Wprowadzając 10-letni okres przedawnienia

FOR proponuje założenia nowej Ordynacji podatkowej

dotyczące przedawnienia. Takie jak wykreślenie wszczęcia postępowania karno-skarbowego z katalogu zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a także wyeliminowanie możliwości przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, jeśli okazałoby

Nowe obowiązki organów podatkowych

r. - Ordynacja podatkowa.Podatnik musi znać swoją sytuację prawnąWe wskazanym wyżej wyroku Trybunał orzekł, że brak powiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub skarbowego w sprawie o przestępstwo lub

Senat pracuje nad zmianami w podatkach. Szybsze przedawnienie

również, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu

Projekt dot. BIG-ów: spór ws. momentu wymazywania przedawnionych danych

Przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń zakłada, że wykreślenie takich informacji następowałoby po roku od przedawnienia. Zdaniem organizacji konsumenckich powinny one być wymazywane w momencie przedawnienia, zaś w ocenie lobby pracodawców dane takie powinny zostawać w rejestrach

Prezydencki projekt zmian w Ordynacji podatkowej - do komisji

dotycząca określenia maksymalnego - w wysokości 8 lat - terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Krystyna Skowrońska (PO) powiedziała, że projekt jest zbieżny z zapowiedziami premier Ewy Kopacz. "Tę nowelizację należy przyjąć jako dobre, kierunkowe rozwiązanie" - powiedziała. Zaznaczyła

Senat proponuje zmiany w Ordynacji podatkowej

, że w niektórych przypadkach dopuszczone jest zawieszenie lub przerwanie biegu tego terminu. Przedawnienie nie występuje jednak, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być egzekwowana tylko z przedmiotu

"DGP" Za przedawniony dług możesz trafić do BIG

Firmy windykacyjne zaczęły specjalizować się w dochodzeniu przedawnionych roszczeń - informuje gazeta. Wykupują je od wierzycieli za grosze, a potem wszczynają egzekucje. Wprawdzie po upływie terminu przedawnienia nie mogą już korzystać z drogi sądowej, ale straszą dłużnika, że ujawnią go w biurze

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

. Przyjmuje się, iż taką wierzytelność można wpisać do rejestru, gdyż przedawnienie nie ma wpływu na istnienie i wymagalność długu. Przedawnia się tylko możliwość dochodzenia wierzytelności przed sądem, a samo zobowiązanie pozostaje i może zostać zgłoszone do rejestru np. jako forma zdyscyplinowania dłużnika

Posłowie za dalszymi pracami nad senacką nowela Ordynacji podatkowej

przepisów podatkowych z 1997 r. Trybunał orzekł, że część z nich jest niezgodna z konstytucją. Chodzi o to, że przedawnienie zobowiązania podatkowego nie występuje, gdy takie zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie pięciu lat zaległość podatkowa może być

Nie mając długów też możesz zostać dłużnikiem

firmom określone terminy, po których roszczenia wobec konsumentów są nieważne. Większość po paru latach (opłaty za telefon po trzech). Przedawnione zobowiązania spłacić można, ale nie trzeba. Rothert: - Mamy właśnie taki przypadek: konsument X ma domniemane długi sprzed ośmiu lat za telefon. Jest

Wypadek, śmierć i wyścig z czasem

możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu. W praktyce, nawet po upływie terminu przedawnienia, roszczenie np. o zapłatę odszkodowania powypadkowego będzie formalnie istniało. Tyle tylko, że - gdy zobowiązany do zapłaty (sprawca wypadku lub ubezpieczyciel) powoła się na

MG przedstawi wkrótce projekt założeń do noweli ustawy o BIG-ach

zapis ustawy dotyczący zobowiązań przedawnionych. W ocenie resortu gospodarki nie należy tu wprowadzać żadnych zmian, ponieważ informacja o przedawnieniu zobowiązania jest ważna, bo pomaga zbudować profil ryzyka kontrahenta. „Jeśli chodzi o rejestr przedawnionych zobowiązań konsumenta, to

Nowela o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów z podpisem prezydenta

, przychody te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym według ogólnych zasad lub innym, właściwym w danym przypadku podatkiem. Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczą: terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących

TK zbada przepisy powodujące, że zaległości podatkowe się nie przedawniają

decyzja została doręczona już po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. To oznacza, że zobowiązanie podatkowe przedawniło się - argumentował podatnik. Izba skarbowa, rozpatrując odwołanie podatnika, powiadomiła go, że parę dni przed końcem pięcioletniego

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

wątpliwości. Według niego urzędnicy zapomnieli, że przepisy te kierowane są do osób fizycznych; ich język jest niezrozumiały i zawiły. "Projektodawca w dalszym ciągu proponuje specjalne rozwiązania związane z pokrywaniem dochodów z pieniędzy pochodzących z przedawnionych zobowiązań podatkowych

Eksperci krytykują plan wydłużenia czasu na ściganie ukrywanych przychodów

wątpliwości. Według niego urzędnicy zapomnieli, że przepisy te kierowane są do osób fizycznych; ich język jest niezrozumiały i zawiły. "Projektodawca w dalszym ciągu proponuje specjalne rozwiązania związane z pokrywaniem dochodów z pieniędzy pochodzących z przedawnionych zobowiązań podatkowych

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

np. na podstawie posiadanych danych. "Jeżeli podatnik nie będzie posiadał dowodów potwierdzających, że wydatek pokrył z przychodów/dochodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych, i jednocześnie w stosunku do nich nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego - wówczas nie będzie konieczne ich

Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości

zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego" - powiedział prezydent. Uroczysta gala

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

podatkowe stanowią inaczej", znalazł się także na końcu przepisu, który mówi, że podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z zasadą ogólną, księgi i dokumenty

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

i gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych, ani ZUS czy KRUS. To ma się zmienić. MG proponuje, by organy publiczne mogły przekazywać BIG-om informacje o zaległych zobowiązaniach stwierdzonych ostateczną decyzją lub prawomocnym wyrokiem, zwłaszcza tych, co do których rozpoczęto egzekucję

Dotkliwe kary przed e-sądem

Koniec zabezpieczania przedawnienia?Nowelizacja przepisów ma na celu ograniczenie możliwości nadużywania przez wierzycieli elektronicznego postępowania upominawczego do zapobiegania przedawnieniu się ściąganych długów. Częstą praktyką jest bowiem wskazywanie w pozwach nieaktualnych danych

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

upływem czasu przedawnienia już teraz jest krytykowane przez przedsiębiorców. Wydłużenie czasu "hodowania" uderzałoby w podstawy funkcjonowania firm. Po drugie, taki okres przedawnienia stawiałby fiskusa w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji. Zobowiązania podmiotów gospodarczych wobec siebie (w

TK: przepis uniemożliwiający przedawnienie podatku jest konstytucyjny

egzekucyjny powinien mieć ściśle określony termin, który powinien wykorzystać efektywnie, aby w przypadku nieudolności lub opieszałości mieć świadomość, że zobowiązanie podatkowe przedawni się, a postępowanie egzekucyjne trzeba będzie umorzyć. Obecni na rozprawie przedstawiciele resortu finansów przyznali, że

Kopacz zapowiada "bardzo korzystne rozwiązania dla podatników"

. Jeśli odpowiedź byłaby twierdząca, podatnik mógłby spać spokojnie. W przypadku zwykłych podatników czas przedawnienia się zobowiązań podatkowych ma być skrócony z pięciu do trzech lat. Tam, gdzie prawo podatkowe jest bardziej skomplikowane, w działalności gospodarczej, zobowiązania mają się przedawniać

Ważna jest praktyka, a nie ustawy

, czemu przez dwa miesiące straszono ostatnio przedsiębiorców, że w nowej ordynacji podatkowej do 10 lat wydłuży się czas przedawnienia zobowiązań podatkowych. Ostatecznie projekt upadł, ale wywołał ogromny niepokój wśród firm. Oświadczenia, sprawozdawczość, rejestracja działalności - to wszystko są ważne

Kopacz: powstały kierunkowe założenia do nowej Ordynacji podatkowej

. ugody czy konsultacje - czyli rozwiązania, które spowodują, że kontakty między podatnikiem a fiskusem będą tańsze i bardziej skuteczne dla obu stron. Szczurek poinformował, że skrócony zostanie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, a jednocześnie zwiększy się stabilizująca funkcja przedawnienia

Czy są ograniczenia co do ilości kontroli przez ZUS?

wniosków. W przypadku płatników zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (wyjątek: płatnik opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie) kontrole są przeprowadzane z częstotliwością umożliwiającą dochodzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń. Warto zapamiętać, że po

Jak sobie radzić z długami [PORADNIK]

nie było skarg na firmę, w której chcemy pożyczyć pieniądze. Można też skonsultować treść umowy przed jej podpisaniem. Czego nie może windykator Załóżmy, że przeliczyliśmy się z możliwościami finansowymi i brakuje nam na uregulowanie zobowiązania. Najpierw telefony będą grzeczne. Miła pani lub pan

"Gazeta Wyborcza": Hiszpański dług sprzed wieków

Panujący w latach 1556-1598 w Hiszpanii król Filip II zwrócił się o pożyczkę do żony Zygmunta Starego. Bona uczyniła zadość prośbom i udzieliła pożyczki królestwu Hiszpanii w wysokości 430 tys. złotych dukatów. Filip nie spłacił zaciągniętego zobowiązania (oddał jedynie 10 proc.). Niedługo później

MF wraca do kwestii opodatkowania przychodów z ukrywanych źródeł

zasadę sprawiedliwości społecznej i prawo własności podatnika. Ponadto TK orzekł o niezgodności z konstytucją regulacji dotyczącej przedawnienia podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł. Trybunał nie miał zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochodu z nieujawnionego źródła. Według TK nie jest to

MF wraca do kwestii opodatkowania przychodów z ukrywanych źródeł

zasadę sprawiedliwości społecznej i prawo własności podatnika. Ponadto, TK orzekł o niezgodności z konstytucją regulacji dotyczącej przedawnienia podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł. Trybunał nie miał zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochód z nieujawnionego źródła. Według TK nie jest

Prezydent proponuje, by wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika

, która pozwoli - w razie wątpliwości - rozstrzygać na korzyść podatników w procesie wydawania decyzji podatkowych i wyroków sądowych. Inne proponowane zmiany dotyczą m.in.: przedawnienia podatkowego oraz ograniczenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji" - poinformowała Kancelaria. Prace nad

Sprawiedliwość nierychliwa, czyli wpisani na czarno

Najczęściej są to przypadki osób wpisywanych na listy dłużników w sytuacji, gdy roszczenie się przedawniło i nie można dochodzić go w sądzie. Są też inne przypadki - windykatorów wymuszających zapłatę dawno uregulowanych zobowiązań. Tylko że spłata nastąpiła tak dawno, że rzekomy dłużnik nie ma już

Prezydencki projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi do Sejmu

. Projekt zawiera zatem regulacje, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. Zaproponowano także ograniczenie możliwości nadania decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało

Gapowicze, nie śpijcie spokojnie. Miasto odzyskuje długi sprzed 13 lat

tylko przez 10 lat. - Nie oznacza to automatycznie, że po tym terminie nie będą mogły wezwać do zapłaty tej należności czy nawet wnieść w takiej sprawie pozwu. Ale sąd, z uwagi na przedawnienie, nie nakaże uregulowania takiego zobowiązania - tłumaczy adwokat. Badura podkreśla jednak, że jeżeli w ciągu

Prof. Etel: 15 zespołów problemowych pracuje nad nową Ordynacją podatkową

podatkowa, inny zajmuje się ustaleniem ogólnych zasad prawa podatkowego. Prace kolejnego poświęcone są prawom i obowiązkom podatnika. Komisja ustaliła też, że Ordynacja powinna uregulować na nowo kwestie reprezentacji w prawie podatkowym oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.Powołano także zespół

Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości

zobowiązania podatkowego z powodów pozostawionych swobodnemu uznaniu urzędników oraz uniemożliwienie egzekucji z majątku podatnika w oparciu o niestateczne decyzje urzędników i tylko ze względu na fakt, że zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego" - powiedział prezydent. Uroczysta gala z

Jak przerwać termin przedawnienia roszczeń?

termin przedawnienia jest np. zapłata odsetek, częściowe wykonanie zobowiązania, zwrócenie się przez dłużnika do wierzyciela z prośbą o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności, obniżenie odsetek, zwolnienie z długu. Skutek w postaci przerwania przedawnienia nastąpi

Pracodawcy za uchwaleniem prezydenckiego projektu ws. ordynacji podatkowej

m.in. regulacje, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. "Dziś po 25 latach od transformacji ustrojowej, wciąż żyjemy w czasach, w których przedsiębiorcy, podatnicy, a więc ci, którzy budują ten kraj i pozwalają mu funkcjonować, są przez

Zwrot podatku przedawnia się jak podatek

Kwestia spornaUrzędnicy skarbowi mają sporo czasu, aby bliżej przyjrzeć się rozliczeniom dokonanym samodzielnie przez podatników. Zakres czasowy ich działań wiąże się z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe przedawniają się natomiast po pięciu latach, licząc

Komorowski: przedstawię projekt ustawy dotyczącej wspierania innowacyjności

rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji, gdy do przedawnienia zobowiązania podatkowego zostało mniej niż 3 miesiące. Projekt przewiduje, że podatnik korygujący deklarację podatkową nie będzie musiał pisać i wysyłać organom skarbowym uzasadnienia korekty, chyba że zostanie o to poproszony

Sąd: odzyskany przez b. przesiedleńca las ma pozostać własnością państwa

gospodarstwo, bo sprawa z uwagi na upływ czasu przedawniła się i nie można już wnieść pozwu przeciw Skarbowi Państwa o jakąkolwiek rekompensatę - dodał mec. Jemielita. Rudolf Rischewski jako autochton w 1948 r. odzyskał gospodarstwo swoich rodziców w Brąswałdzie jako majątek poniemiecki. W czasie wojny

Eksperci pozytywnie o katalogu praw podatnika w nowej Ordynacji podatkowej

przeszłych lub przyszłych rozliczeń - zanim dojdzie do sporu. W ustawie znalazłaby się procedura rozwiązywania sporów z udziałem mediatorów. Zmiany mają dotyczyć też przedawnień zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy miałby skrócony czas na dokonanie wymiaru podatku (doręczenia decyzji pierwszej instancji

We wtorek założenia nowej Ordynacji podatkowej

uzyskaniu korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego lub wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja przygotowała zmiany dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy miałby skrócony czas na dokonanie wymiaru podatku (doręczenia decyzji pierwszej instancji) - 3 lata dla rozliczenia

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

ponownie ją rejestrowali. Urzędnicy ZUS nie robili problemów. Niestety, po kilku latach Zakład zaczął ścigać przedsiębiorców za niezapłacone składki. Niewielkie firmy dostały nakaz zapłaty zaległych zobowiązań za kilka lat wstecz, i to z odsetkami. Inne kontrowersyjne przypadki dotyczyły firm, w których

Sejm uzdrawia e-sąd. Postępowanie będzie bezpieczniejsze

Nowelizacja ogranicza możliwość nadużywania elektronicznego postępowania upominawczego do ściągania przedawnionych długów. Nowe przepisy przewidują, że przed e-sądem można dochodzić wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy. Senat chciał dopisać, że trzyletni limit nie

Ważne dla spadkobierców. Zachowek i przedawnienie

biegu przedawnienia powoduje podjęcie przez uprawnionego każdej czynności przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Taki sam efekt ma uznanie roszczenia przez osobę zobowiązaną, jak również wszczęcie mediacji

Ożóg: obecna ordynacja podatkowa wypaczana na niekorzyść podatników

tylko sytuacji, gdy podatnik jednocześnie wnosi o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania" - oceniła. "Bardzo pożądanym uregulowaniem jest wprowadzenie zasady, że tylko taki środek egzekucyjny może przerwać bieg przedawnienia, który ma charakter niewadliwy, a więc został zastosowany w

Przegląd prasy

kursu z własnej tabeli walut Puls Biznesu --MF rezygnuje z wydłużenia z 5 do 10 lat terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tzw. nieujawnionych źródeł przychodów --Rodzime sieci handlowe już kupują razem podstawowe produkty, a teraz planują stworzenie wspólnej marki premium

TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne

;gromadzenie mienia" oraz "czynienie wydatków" można rozumieć dwojako, dlatego nie da się niezawodnie ustalić daty rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. WSA w Gorzowie Wielkopolskim wskazywał, że TK odnosił się już do

18 tysięcy ludzi kupiło rzekomy dług rzecznika policji od biznesmena Stonogi. "Teraz będziesz naszym psem"

mnie nie dziwi i jej zawarcie było w pełni wiarygodne i dopuszczalne. "Bo o pobycie Sokołowskiego powiadomię MSW i media" Dlaczego więc nowy właściciel postanowił ścigać rzecznika i aktora? Dlaczego po 2,5 roku od ich pobytu? I to wtedy, gdy domniemana należność była od pół roku przedawniona

Jak wyegzekwować alimenty na dziecko [PORADNIK]

pracy, np. przy robotach interwencyjnych, nie ma prawnej możliwości uznania ich za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego, a w konsekwencji wysłania wniosku do starosty, by zatrzymał im prawo jazdy. Ci, którzy stracili dokument, mają sześć miesięcy na spłacenie choćby części zobowiązań, a wtedy

Giełda, donosy, licytacje - biznes walczy z zatorami

niczym nie zmienia tego, że zobowiązanie nadal istnieje. I wypadałoby je zrealizować. Wystawianie faktur przedawnionych może mieć ogromne znaczenie wizerunkowe dla firm, które ich nie regulowały. Do tej pory były bowiem w świetle prawa "bezkarne" - należności nie można było od nich dochodzić

Czy fiskus jest zaborcą? Tak się czasem zachowuje...

dopuszczającego kontrolę podatków dziesięć lat wstecz. Pomysł był absurdalny, naruszający podstawy bezpieczeństwa obrotu. Szerzej uzasadniałem to w felietonie na łamach "Wyborczej". Wydłużenie przedawnienia to nie był racjonalny pomysł, to był akt zagrażający bezpieczeństwu polskich firm. W gruncie

Wykorzystaj urlop, zanim się przedawni

rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń,- uznanie roszczenia przez zobowiązanego. Uwaga. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono od nowa. W przypadku podjęcia przez pracownika czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji uprawnienia urlopowego przed komisją pojednawczą, sądem pracy lub

MF: nowela Ordynacji podatkowej - w przyszłym tygodniu na Komitet Stały

. Dotyczy to przede wszystkim sposobu zredagowania przepisów mających służyć wprowadzeniu do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz regulacji dotyczących wygasania i przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem rejestrowym. "Bez usunięcia

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

często jesienią zawieszali działalność, a wiosną ponownie ją rejestrowali. Urzędnicy ZUS nie robili problemów. Niestety, po kilku latach Zakład zaczął przedsiębiorców ścigać za niezapłacone składki. Niewielkie firmy dostały nakaz zapłaty zaległych zobowiązań za kilka lat wstecz, i to z odsetkami. Inne

Senat zmienił procedurę w e-sądzie. Będzie bezpieczniej?

Senat bez zmian pozostawił najważniejsze rozstrzygnięcia. W efekcie nowelizacja zwiększa prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Wstrzymanie egzekucji Gdy nakaz zapłaty jest wydawany pod jego nieobecność, komornik na początku postępowania komorniczego będzie zobowiązany poinformować dłużnika o

Balcerowicz: Poprawimy polskie podatki. Dziś są fatalne

nieekonomicznego wymiaru podatku, - zniknie możliwość naliczania odsetek za zwłokę podczas trwania postępowania karno-skarbowego, - wszczęcie postępowania karnoskarbowego zostanie wykreślone z katalogu zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zapowiedział też zwiększenie

Trzy lata na wyegzekwowanie rachunków za telefon

wobec dłużnika nadal istnieje i jest wymagalna. Jeśli jednak pozwany o zapłatę dłużnik podniesie w sądzie zarzut przedawnienia, to w jej wyegzekwowaniu nie pomoże Państwo działające poprzez sądy i organy egzekucyjne. Zobowiązanie dłużnika do zapłaty staje się wtedy tzw

MF i UOKiK: Powstanie ranking banków najlepiej traktujących frankowiczów

Szczurek przypomniał, że dwa tygodnie temu Komitet Stabilności Finansowej (KSF) zobowiązał banki, aby m.in. respektowały ujemne stawki LIBOR, czy ograniczyły spready walutowe, a Związek Banków Polskich potwierdził wolę banków, aby działać w interesie kredytobiorców dotkniętych gwałtownym

Powstaje ranking banków najlepiej traktujących frankowiczów

Szczurek przypomniał, że dwa tygodnie temu Komitet Stabilności Finansowej (KSF) zobowiązał banki, aby m.in. respektowały ujemne stawki LIBOR, czy ograniczyły spready walutowe, a Związek Banków Polskich potwierdził wolę banków, aby działać w interesie kredytobiorców dotkniętych gwałtownym

Resort gospodarki tworzy przepisy podatkowe. Raj dla przedsiębiorców?

zrezygnować ze ściągania zobowiązań, jeśli potencjalne koszty byłyby wyższe niż korzyści. Informatyzacja i "represyjność" Zmianom miałaby towarzyszyć szeroko rozumiana informatyzacja, dzięki której uproszczone zostałyby procedury podatkowe. Ministerstwo Gospodarki chciałoby też chronić

MG chce zmiany filozofii ordynacji podatkowej, państwo ma ufać obywatelom

zrezygnować ze ściągania zobowiązań, jeśli potencjalne koszty byłyby wyższe niż korzyści. W praktyce oznaczałoby to, że nie dostalibyśmy listu ze znaczkiem za 2 złote z nakazem zapłaty 1-złotowego podatku. "Przedsiębiorca powinien być traktowany przez urzędników organów podatkowych jako potencjalny

Przedawnienie kredytu bankowego

roszczenie za istniejące" - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I CKN 11/2001. Przerwanie przedawnienia może więc nastąpić w trakcie prowadzonych z bankiem rozmów na temat odroczenia zapłaty rat, umorzenia części zobowiązań itp.Podstawa

Rząd za zmianą przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych

spełnić zobowiązań, lepszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z zezwolenia jeszcze przed upływem terminu spełnienia jego warunków. Ograniczy to wysokość odsetek od zwracanej pomocy. "W celu sprawnego odzyskiwania nienależnie pobranej pomocy publicznej konieczne jest uregulowanie procesu jej zwrotu

Kilkanaście poprawek Senatu do ustawy deregulacyjnej

poprawkami - 85 senatorów głosowało za. Oprócz zasad wykorzystania urlopów, ustawa zakłada m.in. możliwość zwolnienia węgla i koksu z akcyzy, skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, zwalnia przedsiębiorców z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w

Windykator zapuka o każdej porze. 250 tys. zł kary dla Eurobanku

prowadzić negocjacje między klientem a kredytodawcą, któremu zalega ze spłatą kredytu. Jeśli konsument dostanie korespondencję od firmy windykacyjnej, powinien od razu skontaktować się z bankiem, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zalega ze spłatą i jaka jest wysokość zobowiązania. Warto również uzyskać

Gowin ogłosił program "Przedsiębiorczość - Rodzina -Obywatelskość"

kompetencje do wydawania interpretacji ogólnych prawa podatkowego organowi niezależnemu od ministra finansów.Gowin chce też skrócenia z 5 do 3 lat terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co - jak podkreśla - skróciłoby czas obowiązkowego przechowywania m.in. faktur i paragonów. Kandydat na szefa

Obrona przed niezasadnymi żądaniami zapłaty

przedawnionych wierzytelności, np. wpisując go na listę dłużników prowadzoną przez biuro informacji gospodarczej. Może też publikować ogłoszenia zawierające ofertę sprzedaży przedawnionych wierzytelności. Jeśli na listę dłużników trafi firma, która dłużnikiem nie jest (bo nie była zobowiązana do zapłaty np. z

Wątpliwości na korzyść podatnika - prezydent chce rewolucji w podatkach

ekonomiczną ruinę przez zajmowanie majątku tylko dlatego, że urzędowi nie wystarczyło ustawowego czasu na rozstrzygnięcie kwestii, czy podatnik jest coś winien państwu, czy nie. - Tak po prostu nie powinno być - mówił Bronisław Komorowski. Przedawnienia i interpretacje Prezydent chce też uporządkować przepisy

Absurdy prawa. "Trzy kosy", czyli płać na każde żądanie

sprzedającymi i kupującymi - tłumaczy mec. Izabela Ławińska, pełnomocnik Dariusza. Kodeks cywilny mówi tak w art. 353 § 1: "Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić". I tyle. - Stosunek obligacyjny połączył państwa

Minister wygrał z biurokratami

natychmiast, jeśli zobowiązanie może się przedawnić. MF zapisało, że rygor natychmiastowej wykonalności jest nadawany decyzji, gdy do przedawnienia zobowiązania pozostało mniej niż trzy miesiące.Skrócono również z 60 do 30 dni okres, w którym od chwili zawiadomienia organ może wkroczyć z kontrolą. To

"GP": Firmy windykacyjne zastraszają dłużników

Brak spłaty zadłużenia spowoduje wstydliwą wizytę komornika w miejscu pracy. Chcąc za wszelką cenę wymusić na dłużniku spłatę zobowiązania, firmy windykacyjne bez żadnych skrupułów sięgają po metody niezgodne z prawem. Tendencja ta nasiliła się, odkąd konsumenci borykają się ze skutkami kryzysu

Do czasu aresztu żyli jak pączki w maśle. Później musieli słono zapłacić za tymczasową wolność. Oto 7 najwyższych kaucji w historii

ustalono na równowartość około 12 mln złotych. Polański musiał nosić na nodze opaskę umożliwiającą elektroniczny dozór. Został też zobowiązany do pokrycia kosztów monitoringu. Reżyser nie mógł opuszczać swojego domu, a tylko przyjmować gości i telefonować. Ostatnio było także głośno o wizycie Polańskiego w

Wierzyciel może zwolnić dłużnika z zobowiązania

, sporządzić na piśmie celem uniknięcia późniejszych wątpliwości. Dobre relacje z wierzycielem mogą się przecież popsuć. Wówczas aż do momentu przedawnienia roszczenia istniałoby ryzyko, że wierzyciel zaprzeczy, jakoby zwalniał dłużnika z obowiązku zapłaty czy wykonania innego świadczenia wynikającego z

Odsetki za opóźnienia w zapłacie

;której w potwierdzeniu salda nie zostało ujęte zadłużenie z tytułu należności głównej za dostarczony towar. Samo potwierdzenie salda nie jest bowiem wystarczającym dowodem na to, że faktura została zapłacona, ani na to, że zobowiązanie zostało umorzone.Kontrahent nie ma też obowiązku od razu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Przedawnienie (prawo podatkowe)

ustalającej. Zob. też komentarz do art. 69 o.p. Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnieniaNie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki

Bezpodstawne wzbogacenie

K.c.), tj. z upływem lat 10. Krótszy, 3-letni termin przedawnienia przewidziany we wspomnianym przepisie m.in. dla zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stosuje się natomiast do roszczeń mających swe źródło w bezpodstawnym wzbogaceniu wtedy, gdy uprawniony jest przedsiębiorcą

Awaria wspólna

, którego wartość została przy przyjęciu do przewozu zadeklarowana poniżej rzeczywistej wartości, zalicza się do awarii wspólnej według wartości zadeklarowanej, natomiast ciążące na tym ładunku zobowiązania z tytułu udziału w awarii wspólnej ustala się według jego wartości rzeczywistej.Art. 254. Wszelkie szkody

E-faktura

się tak długo jak papierowe, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Kontrola faktur elektronicznychPodatnik ma obowiązek: umożliwić organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej natychmiastowy (bez zwłoki), pełny (bez wyjątków) i ciągły (bez przerw) dostęp drogą

Statuty litewskie

ze zwyczajowym prawem litewskim i ruskim. Odwoływali się również do prawa polskiego i saskiego.Statut obejmował ogół ludności Wielkiego Księstwa. Po jego wprowadzeniu przestały obowiązywać dotychczasowe przywileje ziemskie, nadane poszczególnym ziemiom przez poprzednich książąt. Uprawnienia ziem i zobowiązania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.