przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

PAP

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w 2014 roku w stosunku do roku 2013 o 3,4 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W IV kwartale ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie, według GUS, wynosiło 3942,67 zł, co oznacza wzrost o 3,1 proc. rdr.

GUS: Płace w II kwartale wzrosły o 3,9 proc.

3496,82 zł - tyle według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w II kwartale przeciętna miesięczna pensja w gospodarce narodowej. W skali roku oznacza to wzrost o 3,9 proc., jednak w stosunku do poprzedniego kwartału wynagrodzenie w gospodarce spadło aż o 4,1 proc.

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w 2014 roku w stosunku do roku 2013 o 3,4 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W IV kwartale ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie, według GUS, wynosiło 3942,67 zł, co oznacza, że wzrosło o 3,1 proc. rdr.

"S" zbierała podpisy pod projektem ustawy o płacy minimalnej

, że aby wynagrodzenie minimalne osiągnęło w 2012 r. połowę przeciętnej pensji, musiałoby wynieść wówczas 1591,99 zł.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,4% r/r w 2014 r.

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 r. wyniosło 3783,46 zł i wzrosło o 3,4% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3942,67 zł w IV kw. 2014 r. i było wyższe o 4,3% kw/kw, wynika z danych opublikowanych

Średnie wynagrodzenie spadło o 3,3 proc.

Jak podaje GUS wynagrodzenie w II kwartale zmniejszyło się o 3,3 proc., czyli o 104 zł, wobec poprzedniego kwartału, kiedy wskaźnik ten wyniósł 3185,61 zł.W relacji rok do roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,4 procent. Według ekonomistów to ostatni taki okres. - Zatrudnienie spada, płace już

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

Z komunikatu GUS wynika też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r. wyniosło 3942,35 zł. Natomiast w 2014 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na

GUS: wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wzrosło o 3,6 proc. rdr

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 roku wyniosło 3 tys. 650,06 zł i jest to o 3,4 proc. więcej rdr.

GUS: wynagrodzenie w I kwartale wzrosło o 4,2 proc. rdr

12.05. Warszawa (PAP) - Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale br. wyniosło 3895,31 zł, co oznacza wzrost o 4,2 proc. w ujęciu rocznym - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według ekspertów Polacy będą więcej wydawać na zakupy i nasza gospodarka będzie rosła szybciej. W ujęciu kwartalnym

GUS: W IV kwartale wzrosło przeciętne wynagrodzenie

3690,3 zł oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 2,9 proc., zaś w ujęciu kwartalnym wzrost o 5,1 proc. - podał GUS. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 roku wyniosło 3,521,67 zł i jest to o 3,6 proc. więcej, licząc rok do roku.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,5% do 3224,98 zł w 2010 r.

Warszawa, 09.02.2011 (ISB) - Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniosło 3224,98 zł i wzrosło (w ujęciu realnym) o 1,5% wobec poprzedniego roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w środowym komunikacie. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2010 r. wyniosło

OPZZ i NSZZ "Solidarność rozpoczynają akcję informacyjno-protestacyjną

wspólne dla OPZZ, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność". Związki domagają się m.in. radykalnego ograniczenie umów śmieciowych, wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę

Szczurek: bezrobocie na koniec w 2015 r. - 11,8 proc.

Polski, nie chodzi o zniechęcenie do poszukiwania pracy, ale (o) wzrost ilości pracujących w gospodarce narodowej" - podkreślił. W ocenie Szczurka do poprawy sytuacji gospodarstw domowych przyczyniać się będzie także dalszy systematyczny wzrost przeciętnego realnego wynagrodzenia. Temu wzrostowi

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

2015 r. wyniosło 3942,35 zł. Natomiast w 2014 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, wyniosło 3308,33 zł. W drugim półroczu 2014 r. - 3389,90 zł. Monika Kurtek, główna

Koszty budżetowe waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. - ok. 3,5 mld zł

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. wynoszącej 2,6 proc. (20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w 2014 r. - 0,52 proc.) - prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2015 r. kształtuje się na poziomie 102,02 proc." - napisano w projekcie dokumentu. Dodano, że "łączny koszt

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 4 proc.

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 4 proc.

jest niska. (...) Jeszcze drugi kwartał może być dobry, ale w drugiej połowie roku tempo wzrostu powinno być na poziomie ok. 3 proc." - powiedział. Z kolei główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek oceniła, że dane GUS dotyczące wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce narodowej, czyli

Dane makro z Polski nie powinny dziś znacząco wpłynąć na rynek walutowy

zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Raporty te zostaną zauważone przez inwestorów, prowokując ewentualny skok zmienności na forexie, jeżeli w sposób oczywisty będą one zaskakiwać. O godzinie 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje sierpniowe dane o inflacji bazowej, a Główny Urząd Statystyczny o przeciętnym

Spór o wyliczanie zasiłku. Związkowcy: wracają stare rozwiązania

Spór o wyliczanie zasiłku. Związkowcy: wracają stare rozwiązania

. Obecnie płaca minimalna stanowi ok. 43 proc. średniego wynagrodzenia. Związkowcy chcieliby, aby było to 50 proc. średniej krajowej. "Solidarność" zaapelowała do senatorów, aby powiązać waloryzację świadczeń ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. - Ten wskaźnik ma

Nowe mieszkania tańsze niż osiem lat temu? Jest jedna taka aglomeracja

Nowe mieszkania tańsze niż osiem lat temu? Jest jedna taka aglomeracja

kredytowy boom. Kulminacja tego zjawiska miała miejsce dwa lata później. Bezpośrednim skutkiem "gorączki hipotecznej" był gwałtowny wzrost przeciętnych cen nowych lokali. Rzecz jasna, w każdej z sześciu krajowych metropolii ta zmiana przebiegała nieco inaczej. Andrzej Prajsnar zwraca uwagę na

Raport płacowy: najlepiej zarabia się na Mazowszu

Raport płacowy: najlepiej zarabia się na Mazowszu

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2013 r. wynosiło 3740,05 zł. Oznacza to wzrost o 2,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Widać przy tym wyraźną różnicę między zarobkami w sektorze publicznym - 4515,68 zł (wzrost o 2,9 proc

Dlaczego denerwują nas dane o przeciętnym wynagrodzeniu?

Dlaczego denerwują nas dane o przeciętnym wynagrodzeniu?

mniej niż na Zachodzie Europy, ale i tak nie najgorzej. I to nie tylko w sektorze przedsiębiorstw. Nieźle zarabia się również w urzędach i szkołach. Tak wynika choćby z opublikowanego pod koniec września raportu GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu tego roku

Skowrońska: budżet na 2015 r. bezpieczny i stabilny

zdaniem wynik może być lepszy, czemu sprzyjać może wzrost (w porównaniu z 2014 r.) o 600 mln zł środków z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem. Jak mówiła, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się w 2015 r. nominalnie o 0,4 proc. Jak podkreśliła, w kontekście dalszego zamrożenia płac

Rząd zgodził się na wzrost płacy minimalnej do 1500 zł w 2012 r.

1500 zł. Kwota ta zapewni relację minimalnego wynagrodzenia do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wysokości 41,4 proc. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1386 zł" - czytamy w komunikacie CIR. Taką propozycję rząd przedstawi Trójstronnej Komisji do spraw

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Przewidziano nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia o 0,8 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 4,2 proc. W środowej opinii "S" o projekcie napisano, że w nadchodzącym roku można oczekiwać dalszej

Związkowcy zapowiadają czynne akcje protestacyjne

krótko: żarty się skończyły" - zaznaczył. Postulaty związkowców to m.in. likwidacja tzw. umów śmieciowych i odmrożenie płac w budżetówce. Związkowcy żądają też negocjacji z rządem nt. szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Obrady OPZZ. I na początek postulat: 2 tys. zł płacy minimalnej

OPZZ uważa, że płaca minimalna powinna wynosić przynajmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia. - W IV kwartale 2013 roku przeciętna płaca w gospodarce narodowej wyniosła 3823 zł. Płaca minimalna powinna więc już w bieżącym roku przekraczać 1,9 tys. zł. Proponujemy, aby w przyszłym roku wynosiła około 2

"Parkiet": Pensje poszły w górę

Średnio na spółkę koszty te wyniosły 265,9 mln zł rocznie, co w przeliczeniu na jednego pracownika dało 5,5 tys. zł brutto miesięcznie (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło w 2011 r. 3,4 tys. zł).Rekordy biją tu giganci kontrolowani przez Skarb Państwa. I tak w Polskiej Grupie

"Parkiet": Pensje poszły w górę

Średnio na spółkę koszty te wyniosły 265,9 mln zł rocznie, co w przeliczeniu na jednego pracownika dało 5,5 tys. zł brutto miesięcznie (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło w 2011 r. 3,4 tys. zł). Rekordy biją tu giganci kontrolowani przez Skarb Państwa. I tak w Polskiej Grupie

W środę rząd ma przyjąć projekt budżetu na 2015 rok

343 mld 332 mln 925 tys. zł. Projekt zakłada, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie w ujęciu realnym 3,4 proc., a średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Przewidziano nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8 proc., wzrost spożycia

Związkowcy zapowiadają czynne akcje protestacyjne

krótko: żarty się skończyły" - zaznaczył. Postulaty związkowców to m.in. likwidacja tzw. umów śmieciowych i odmrożenie płac w budżetówce. Związkowcy żądają też negocjacji z rządem nt. szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Związkowcy zapowiadają czynne akcje protestacyjne

skończyły" - zaznaczył. Postulaty związkowców to m.in. likwidacja tzw. umów śmieciowych i odmrożenie płac w budżetówce. Związkowcy żądają też negocjacji z rządem nt. szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wprowadzenia

We wtorek rząd ma zająć się podwyższeniem ulgi podatkowej na dzieci

zł, zamiast 430,93 zł. "Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 3 tys. 650,06 zł, a małżonek nie osiąga dochodów i zajmuje się wychowaniem trójki dzieci, wówczas małżonkowie rozliczający się wspólnie za 2014 r., otrzymają łączny

MF przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ws. ulg w PIT

dwójkę dzieci, otrzymają łączny zwrot z tytułu ulgi na dwoje dzieci w kwocie 2 tys. 224,08 zł, zamiast 430,93 zł. "Gdy podatnik uzyskuje wynagrodzenie w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 3 tys. 650,06 zł, a małżonek nie osiąga dochodów i zajmuje się wychowaniem trójki

Pracodawcy i związkowcy o projekcie budżetu na 2015 r.

, zaś wydatki 343 mld 332 mln 925 tys. zł. Projekt zakłada, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie w ujęciu realnym 3,4 proc., a średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Przewidziano nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia o 0,8 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu

Budżet 2015. Wyższy wzrost, inflacja i... podatki

... Rząd przewiduje ponadto wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7 proc. (w 2014 r. o 0,4 proc.). W efekcie stopa bezrobocia na koniec 2015 r. ma wynieść 12,2 proc. Budżet '2015 będą wspierać wyższe podatki. Utrzymane mają więc być wyższe stawki VAT. Podstawowa tak jak w tym roku

Jak oszczędzać na emeryturę? I czy w ogóle warto? [Pieniądze Ekstra]

wynagrodzenia. Kwota odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zatem jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie będzie

Skowrońska: projekt budżetu na 2015 r. oparty na ostrożnych założeniach

napięciami geopolitycznymi i niepewną sytuacją na rynkach finansowych oraz niepełne wdrożenie reform strukturalnych. Szefowa komisji finansów powiedziała, że w projekcie przyjęto poprawę sytuacji na rynku pracy (bezrobocie na koniec roku w wysokości 11,8 proc.), wzrost przeciętnego wynagrodzenia w

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

posiedzeniu rządu. Projekt zakłada, że wzrost PKB w 2015 r. wyniesie w ujęciu realnym 3,4 proc., a średnioroczna inflacja - 1,2 proc. Przewidziano nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8 proc., wzrostu spożycia prywatnego w ujęciu

Rostowski: Deficyt, wzrost PKB w 2012 r. bez zmian, może wzrosnąć dług do PKB

4,0%, inflacja na poziomie 2,8%, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2,9% oraz wzrost spożycia ogółem o 3,0%. Rostowski zapowiadał wcześniej, że rząd chce obniżyć deficyt finansów publicznych do zera do

Związkowcy zapowiadają czynne akcje protestacyjne

wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia i wycofania się z podwyżki wieku emerytalnego. Wśród postulatów znalazły się też m.in. wypracowanie i wdrożenie skutecznego

Karpiński: zapowiedzi związków to krok do anarchizowania życia publicznego

. likwidacja tzw. umów śmieciowych i odmrożenie płac w budżetówce. Związkowcy żądają też negocjacji z rządem nt. szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy

Płaca minimalna od stycznia 2011 r. to 1386 zł

. prognozowanego przez resort finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r., które wynosi 3403 zł.Propozycja wysokości minimalnej płacy na kolejny rok jest przedstawiana Komisji Trójstronnej do spraw społeczno-gospodarczych do 15 czerwca każdego roku.

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

kredytów (od 2008 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce wzrosło nominalnie o 27%), co zwiększa zdolność kredytobiorców do obsługi zobowiązań. Wyniki finansowe banków, będące podstawowym źródłem wzrostu buforów kapitałowych, poprawiły się głównie dzięki wzrostowi marży odsetkowej i obniżeniu

Rząd: PKB wzrośnie o 0,5 proc. w 2010 r.

bieżących wyniesie 1 bilion 324 mld 600 mln zł.Z komunikatu wynika, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3 tys. 150 zł, a nominalny i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie odpowiednio 2,1 proc. oraz 1,1 proc. Z kolei nominalny wzrost przeciętnego

Wszyscy będziemy otrzymywać emeryturę 700 zł, 900, 1200? [PODSŁUCHY WPROST]

limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zatem jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie będzie już odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS ma zbankrutować? Czy Gawłowski i Wawrzynowicz rozważali również

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

proc. w tym roku. Wskaźnik wzrostu akumulacji określono na poziomie 7,8 proc. (wobec 7 proc. w tym roku), a wzrostu inwestycji w wysokości 7,4 proc. (wobec 6,7 proc. w 2014 r.). W dokumencie przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce wyniesie 3 tys. 959 zł, a w sektorze przedsiębiorstw

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

dokumencie przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce wyniesie 3 tys. 959 zł, a w sektorze przedsiębiorstw 4 tys. 185 zł. Założono, że w gospodarce będzie zatrudnionych 9 mln 754 tys. osób, z tego 5 mln 591 tys. osób w sektorze przedsiębiorstw. Stopa bezrobocie na koniec przyszłego roku ma

TBS-y - reaktywacja. Szansa dla młodych na samodzielne M

przeciętnie zarabiających O takie mieszkanie będą mogli się ubiegać ci, którzy spełnią kryterium dochodowe. Pod uwagę ma być brane "przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny". Np. w stolicy singiel nie mógłby

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

-procentową bonifikatę w opłacie za użytkowanie wieczyste. Wystarczy, że miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. Np. w

Jak zachęcić do dodatkowego oszczędzania? Nowy pomysł u prezydenta

zwolnione z opodatkowania, podatek płacony byłby dopiero od świadczenia. Na konto emerytalne można by było wpłacić maksymalnie 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Część tej składki byłaby odliczana od podatku - mniej zamożni mogliby odliczyć sobie 25 proc. tej kwoty, najbogatsi

Ministerstwo Finansów prognozuje: Złoty będzie się umacniał

. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3359 zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,7 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 1,4 proc.Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będzie na

Rząd przyjął założenia do budżetu 2012 z 4,0% wzrostu PKB i 2,8-proc. inflacją

następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: PKB w ujęciu realnym – wzrost o 4,0%, PKB w cenach bieżących – 1.619,1 mld zł, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,8%, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.624 zł

Projekt budżetu 2015: Wysoki deficyt, zamrożona kwota wolna, ulgi na dzieci i dodatkowa waloryzacja

proc. Średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma wynieść 3959 zł (wzrost o 4,3 proc.), w sektorze przedsiębiorstw nieco więcej - 4185 zł. Płace budżetówki nadal mają być zamrożone. Lepszy obraz tego, ile naprawdę zarabiają Polacy, daje mediana. W 2012 r. (GUS podaje ją co dwa lata) ta mediana

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2012 rok z 35-mld deficytem

. następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB o 4,0%, inflacja na poziomie 2,8%, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2,9% oraz wzrost spożycia ogółem o 3,0%" - czytamy dalej. Pod koniec

"Średnio mi się chce rozmawiać o pani obietnicach". Opozycja atakuje pomysły Ewy Kopacz

poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, minimalną płacę godzinową na poziomie 11 zł/godz., wycofanie się z 67-letniego wieku emerytalnego, podniesienie najniższych emerytur o 200 zł, obniżka VAT do 21 proc. oraz bezpłatne leki dla najuboższych emerytów. - To, czego poprzedni rząd nie zrobił w ciągu

Płaca minimalna pójdzie w górę? Sejm zajmie się projektem

;Solidarność" - dodaje Nakonieczny. Celem przygotowanego przez NSZZ "Solidarność" obywatelskiego projektu jest stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Pod

Prawo pracy: Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę!

minimalne wyniesie 1.276 zł brutto, co stanowi 40% wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Propozycja ta została poparta przez stronę pracowników i stronę pracodawców.W związku z tym, Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych osiągnęła porozumienie w sprawie

Mamy niepewny budżet w niepewnych czasach

strefę euro, bo być może za kilka miesięcy trzeba będzie zweryfikować na niekorzyść te prognozy - tłumaczył. Inne rządowe założenia do budżetu 2013 wzrost PKB - 2,9 proc. nominalne PKB - 1694,8 mld zł inflacja średnioroczna - 2,7 proc. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - 3765 zł

Zloty będzie pozostawał pod wpływem czynników krajowych i globalnych

/PLN 3,0473 zł, a CHF/PLN 3,4008 zł. Dziś, podobnie jak to miało miejsce we wtorek, złoty będzie pozostawał pod wspólnym wpływem czynników lokalnych i globalnych. Wydarzeniem dnia na krajowym rynku walutowym będzie popołudniowa publikacja danych o przeciętnym wynagrodzeniu (prognoza: 4,6% r/r) i

Perspektywa poprawy nastrojów na rynkach globalnych może dziś wspierać złotego

będzie publikacja przez Narodowy Bank Polski najnowszych danych o inflacji bazowej oraz publikacja przez Główny Urząd Statystyczny raportu o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu. W marcu prognozowana jest inflacja na poziomie 0,9% R/R, wzrost płac o 3,8% R/R oraz zatrudnienia o 0,4% R/R. Dane powinny

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

polskiej gospodarki oraz czynników globalnych. Wczoraj rodzimy rynek walutowy żył tylko i wyłącznie tematem ujawnionych w weekend podsłuchów z rozmów prowadzonych przez prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marka Belki z ministrem spraw wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem. Wobec niepewności co do

Rząd przyjął wskaźniki makro na 2012. Szybciej niż zwykle

Rząd przyjął także, że nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 5,8 procent, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniesie 6,1 proc., a stopa bezrobocia na koniec roku 10 proc. Założenia makroekonomiczne są zgodne z Wieloletnim

Nie tylko w dużych firmach zarobki rosną wolniej niż ceny

nie koniec kiepskich wiadomości. Choć przeciętna płaca w gospodarce rośnie, to szybciej od niej rosną ceny (w III kwartale o około 3,9 proc.). A to oznacza, że stać nas na mniej, siła nabywcza naszych pieniędzy spada.

Rząd oprze budżet na 2013 r. na szybszym wzroście gospodarczym

przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej - 3765 zł. Realne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 2,8 proc., a stopa bezrobocia rejestrowanego ma wynieść 12,4 proc. To podstawowe liczby budżetu państwa na 2013 r.- To założenia ostrożne, konserwatywne - mówił już jakiś czas temu

Korekta odpisu na ZFŚS

przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych grupach pracowników możliwe będzie ustalenie czy łączna kwota całorocznego odpisu musi zostać skorygowana.To, ile pieniędzy powinno znaleźć się na wyodrębnionym rachunku ZFŚS, zależy od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim

W portfelu nauczyciela

nauczycielska będzie opiewała na kwotę sięgającą 3 tys. zł i tym samym niemal zrówna się z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej.

Ekonomiści rozczarowani wynikami sprzedaży detalicznej

jeszcze podstaw do korekty prognozy rocznej, zwłaszcza, że GUS nie opublikował jeszcze nowych kwartalnych rachunków narodowych (w ślad za publikacją nowych danych rocznych za okres 2002-2013), co umożliwiłoby precyzyjniejszą ocenę sytuacji" - powiedział dziennikarzom wiceminister finansów Artur

Jak zarobić na emeryturę pod palmami? Oto najlepsze sposoby

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zatem jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie będzie już odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne. A pracownik będzie miał od tego momentu wyższą pensję netto. Dlatego z myślą o zabezpieczeniu naszej starości powstały specjalne konta

Odpis na ZFŚS inny niż w ustawie

funduszu świadczeń socjalnych. Wprowadza ona odpis podstawowy (odprowadzany obowiązkowo) oraz fakultatywny, którego pracodawca może dokonywać na zasadzie dobrowolności.Ustawowy odpis podstawowy na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 

Rostowski: Polska nie broni interwencjami konkretnego kursu walutowego

%, inflacja na poziomie 2,8%, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3%, realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 2,9% oraz wzrost spożycia ogółem o 3,0%. Rostowski zapowiadał wcześniej, że rząd chce obniżyć deficyt finansów publicznych do zera do 2015 roku i

Rząd: Waloryzacja rent i emerytur na poziomie ustawowego minimum

W komunikacie wyjaśniono, że "prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. ukształtuje się na poziomie 103 proc. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 1,8 proc. Tym samym prognozowane obligatoryjne 20 proc. realnych wynagrodzeń za rok 2009

FOR-u przepis na pensje

podatku: w Polsce wynosi ona 77 proc. średniego wynagrodzenia i jest najniższa wśród krajów UE, które stosują to rozwiązanie. Dla porównania, w Niemczech kwota wolna jest ponad dwukrotnie wyższa od przeciętnej płacy. Należy też zmniejszyć pozapłacowe koszty pracy. Jeśli płaca minimalna wzrośnie jeszcze

Płaca minimalna ma wzrosnąć

wynagrodzenia. Trwają prace nad kształtem rozporządzenia w tej sprawie. Być może sprawą zajmie się Rada Ministrów na najbliższym posiedzeniu, czyli 21 sierpnia. Tegoroczna płaca minimalna (936 zł) stanowi ok. 35,8 proc. szacowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (2616 zł). Ale nawet jej

Obama zaraża USA optymizmem, reszta świata się sypie

na początku rządów Obamy wynosiło aż 10 proc.). Deficyt budżetowy spadł poniżej 3 proc. dochodu narodowego, czyli przeciętnego poziomu z kilku ostatnich dekad. Ameryka stała się największym na świecie producentem ropy naftowej i gazu ziemnego - dzięki eksploatacji łupków. W jakimś stopniu przyczyniło

Komisje zaakceptowały sprawozdanie ws. indywidualnych kont emerytalnych

prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Posłowie zgodzili się na dodanie poprawki zgłoszonej w podkomisji, a przewidującej, że owa trzykrotność wynagrodzenia miałaby być wskazana w ?ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli

Płace w firmach przestają rosnąć, zatrudnienie spada

domowych i konsumpcji prywatnej w nadchodzących kwartałach - komentuje Antoniak.Ekonomiści przypominają też publikowane w tym miesiącu dane o płacach w całej gospodarce narodowej. Okazało się, że w przeciwieństwie do sektora przedsiębiorstw tempo wzrostu płac niespodziewanie przyspieszyło.Sytuacja na rynku

KNF chce liberalizować rynek kredytów mieszkaniowych

Komisja proponuje odejście od sztywnych norm dotyczących maksymalnego wskaźnika DtL (debt to loan), odnoszącego się do relacji między wydatkami kredytobiorcy związanymi z obsługą zobowiązań - do jego dochodów. Obecnie w przypadku osób o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu w gospodarce

Pracodawcy z Komisji Trójstronnej pozytywnie oceniają projekt budżetu

bezrobocia 13,8 proc. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3 tys. 150 zł, a nominalny i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej odpowiednio 2,1 proc. oraz 1,1 proc. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będzie na poziomie 2,5 proc

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Ograniczenie wysokości składek emerytalnej i rentowychRoczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (obecnie to 1825,02 zł brutto). Ten punkt wywołuje dużo kontrowersji wśród osób, które spełniają te kryteria, ale mają zawieszoną emeryturę z powodu pobierania renty rodzinnej. Osoby takie czują się pokrzywdzone

Dzieci dadzą większą ulgę podatkową [PORADNIK]

zł brutto. To kwota odpowiadająca przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej. Drugi rodzic nie ma dochodów, zajmuje się wychowywaniem trojga dzieci. Gdyby rozliczali się wspólnie i korzystali ze starych zasad wyliczania ulgi na dzieci, dostaliby zwrot podatku w wysokości 2521,60 zł. Nie

Kiedy żyło nam się najtaniej? Jak zmieniły się kieszenie Polaków od transformacji

wynagrodzenie w 1989 r. wynosiło 206 758 zł. To dużo czy mało? W ciągu 23 lat mieliśmy przecież gigantyczną inflację, a potem denominację, w trakcie której nominalna wartość pieniędzy zmniejszyła się 10 tys. razy (obcięto cztery zera). Na dodatek już sama przeciętna za cały 1989 rok może nieco mylić, bo od

Przybywa bogatych. Ponad 50 tys. Polaków ma dochód ponad 20 tys. zł/m-c

"Głównymi przyczynami wzrostu liczebności osób bogatych i zamożnych są: systematyczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz stosunkowo wysoki poziom wzrostu gospodarczego. Te dwa czynniki powodują, że z roku na rok duża grupa osób zaliczonych do kategorii aspirujących, która liczy

Rostowski: budżet na 2013 r. realny, ale nowelizacji nie można wykluczyć

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o blisko 4,6 proc., a renty i emerytury będą waloryzowane wskaźnikiem w wysokości 4,4 proc. Dodał, że przy planowaniu wydatków na 2012 r. zastosowano tzw. tymczasową regułę wydatkową; dopuszcza ona wzrost wydatków elastycznych o nie więcej niż 1 proc. ponad inflację

Putin spłynie razem z ropą

. Chodzi nie o oligarchów, których stać na najdroższe posiadłości na francuskiej Riwierze, ale miliony Rosjan, do których w taki czy inny sposób dotarły dochody z ropy i gazu, przede wszystkim o mieszkańców Moskwy i Petersburga. W latach 2000-10 średnie wynagrodzenia wzrosły trzykrotnie, a ponieważ rosła

Jak liczyć składki za pracownika zatrudnionego za granicą?

należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w sferze budżetowej. Należy jednak pamiętać, że tak ustalony przychód pracowników delegowanych nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na

Hojna ręka państwa, czyli naprawdę ciepłe posadki

;zdecydowanie tak" w sektorze prywatnym (badania CBOS sprzed czterech lat).Jednak z danych GUS za 2010 r. dotyczących wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynika, że państwowa posada jest bardziej atrakcyjna finansowo. W ubiegłym roku przeciętna pensja w całym sektorze publicznym wynosiła 3771 zł, aż o 730

Czuję się oszukany przez rząd, ustalenia były inne

. Wysoka pensja minimalna może sprzyjać bezrobociu wśród pracowników niewykwalifikowanych. Podam analizę Fundacji Obywatelskiego Rozwoju dotyczącą Węgier: podczas zawirowań w gospodarce światowej w latach 2001-02 płacę minimalną podniesiono tam realnie o 75 proc. Jej relacja do przeciętnego wynagrodzenia

Fiskus zaplanował przyszły rok

"ostrożnościowo" 0,5-proc. wzrost PKB i 1 proc. inflacji. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie realnie o 1,1 proc., w budżetówce - o 1,0 proc. Według resortu finansów stopa bezrobocia na koniec roku osiągnie 13,8 proc. (przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Jak płacić mniej za wieczyste

gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3521,67 zł. Żeby skorzystać z bonifikaty, dochód na osobę nie mógł więc przekraczać ok. 1760,8 zł. W przyszłym roku ten

Użytkowanie wieczyste z bonifikatą w opłacie rocznej

w przypadku gruntów należących do samorządów. Oczywiście o ile te grunty są przewidziane m.in. pod zabudowę mieszkaniową. Na 90-proc. zniżki mogą zaś liczyć ci, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Duży udział kredytów walutowych może być groźny dla gospodarki

zobowiązania z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów czy pożyczek nie przekraczały - w przypadku osób o przeciętnych zarobkach (według publikowanych cyklicznie danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce) 50 proc. ich dochodów oraz 65 proc. dochodów w przypadku klientów o zarobkach wyższych.Niektóre

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

miesięczny dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3521,67 zł. Żeby skorzystać z

Do jakich zniżek mają prawo seniorzy

wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie 1760,84 zł brutto), mogą starać się o zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu RTV. Wystarczy na poczcie wypełnić wniosek o zwolnienie z opłat oraz mieć dokument potwierdzający nasze uprawnienie do takiej ulgi. Także osoby na świadczeniach przedemerytalnych

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

gospodarstwie rolnym; * które skończyły 75 lat; *otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną; *niesłyszące; *niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.; *które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce

Pracodawców martwi wzrost średniej pensji

(np. w budownictwie) brakuje rąk do pracy. Nic dziwnego, że pensje Polaków zaczynają rosnąć szybciej - pracodawcy muszą je podnosić, bo inaczej nie byłoby chętnych do pracy. W czwartym kwartale 2006 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wyniosło 2662,51 zł brutto - podał kilka dni temu Główny Urząd

Świat się bogaci, a nierówności rosną. Najbogatsi mają połowę światowego bogactwa

już i tak były wysokie (Wielka Brytania jest obecnie przyrównywana pod tym względem do czasów Charlesa Dickensa), ale i w tradycyjnych gospodarkach o bardziej zrównoważonym podziale dochodu - Danii czy Szwecji. Z kolei dane Eurostatu pokazują, jaka część dochodu narodowego przypada na najbogatsze i

Będzie taniej przejąć ziemię na własność

wszystkim tym, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dziś byłoby to ok. 2,5 tys. zł brutto. Z kolei zamożniejsi ludzie skorzystaliby z minimum 50-proc. upustu, o ile działka jest w użytkowaniu wieczystym od

Mieszkania dostępne, znaczy czynszowe

aglomeracjach stoją tysiące pustostanów, bo deweloperzy budują więcej mieszkań, niż są w stanie ich sprzedawać. Ale trudno się temu dziwić, skoro jak podaje rząd, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wystarcza obecnie na mniej więcej 0,8 m kw. mieszkania. Jeszcze gorsza sytuacja panuje w największych

Jakie PKP, takie Pendolino

Pani premier Elżbieta Bieńkowska awansując na stanowisko wicepremiera, otrzymała dodatkowe zadania m.in. w postaci nadzoru nad kolejami, a w szczególności nad PKP S.A. i inwestycjami infrastrukturalnymi prowadzonymi przez PKP PLK S.A. Niemal jednocześnie ogłosiła, że dla całej polskiej gospodarki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Instytut Pamięci Narodowej

(Senat) Andrzej Paczkowski (Sejm) Tadeusz Wolsza (Sejm) Budżet, zatrudnienie, wynagrodzenia i skuteczność działaniaWydatki i dochody Instytutu Pamięci Narodowej są realizowane części 13 budżetu państwa.W 2013 wydatki IPN wyniosły 243,5 mln zł, dochody – 3,3 mln zł. Przeciętne zatrudnienie

Partia Akcji Narodowej (Meksyk)

Partia Akcji Narodowej (hiszp. Partido Acción Nacional, PAN) - chrześcijańsko-konserwatywna partia meksykańska. PAN została założona w 1939 r. po tym jak członkowie ruchu cristero zdecydowali się na włączenie w życie polityczne kraju i zaczęli szukać porozumienia z rządzącą państwem Partią

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – tereny byłych obozów jenieckich wraz cmentarzami i pomnikami położone na obszarze gminy Łambinowice (województwo opolskie, powiat nyski). Tereny pierwotnie związane z wsią Lamsdorf (Landkreis Falkenberg O.S.), w pobliżu której utworzono na początku

Marek Gedl

Niemieckiego Instytutu ArcheologicznegoNekrolog prof. dr. hab. Marka Gedla ogłoszony przez Dyrekcję i pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Gazeta Wyborcza - Stołeczne nekrologi" Środa 1 października 2014 s. 7..Zmarł 26 września 2014. Wybrane publikacje Uwagi o gospodarce i strukturze społecznej ludności

Kazimierz Kłosiński

Kazimierz Albin Kłosiński (ur. 1 marca 1940 w Warszawie) – polski ekonomista i działacz polityczny, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, radny Stołecznej Rady Narodowej (1988–1990). ŻyciorysPo ukończeniu szkoły średniej w Warszawie studiował na Wydziale Ekonomii Politycznej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.