projekt naukowy

PAP

Łódź. Klinika Elektrokardiologii będzie wdrażać projekty naukowe

Łódź. Klinika Elektrokardiologii będzie wdrażać projekty naukowe

Klinika Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi utworzyła w środę konsorcjum naukowo-badawcze z polską firmą Hagmed. Współpraca ma umożliwić udoskonalanie i wdrażanie do produkcji projektów naukowych związanych z elektroterapią chorób serca.

MIR przekazał Komisji Europejskiej program "Inteligentny Rozwój"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało Komisji Europejskiej uzgodniony z nią program "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020, z którego ok. 8,6 mld euro trafi m.in. na projekty badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw i konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Kolejna wielka inwestycja pod Kielcami. Zbudują medyczne miasteczko

Kolejna wielka inwestycja pod Kielcami. Zbudują medyczne miasteczko

Samorząd województwa świętokrzyskiego zaproponował rządowi trzy duże projekty naukowe, które miałyby dostać unijne dofinansowanie w ramach kontraktu terytorialnego na lata 2014-2020. - Wytypował je zespół ekspertów, który uznał, że należy zgłosić propozycję Regionalnego Centrum Naukowo

Leśnicy przygotowali projekt przywracania tradycji bartniczych

ścieżki edukacyjne, zakładane ogródki z roślinnością miododajną. Projekt ma też część naukową, z jednej strony dotyczącą badania kondycji pszczół żyjących dziko, zaś z drugiej - aspektów prawnych bartnictwa, bo nie ma obecnie żadnych przepisów, które by tą działalność regulowały. Zaplanowano też

500 mln zł na innowacje w Lotnictwie

500 mln zł na innowacje w Lotnictwie

W styczniu ubiegłego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa podpisali wspólne porozumienie, w ramach którego NCBR zobowiązało się do zainwestowania 300 mln zł w badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich

Trwa rozbudowa stacji morskiej w Helu - projekt "Błękitna wioska"

W ramach projektu powstał już Dom Morświna i Park Wydmowy, rozpoczyna się budowa budynku zwanego "sieciarnią", w planach jest Leśniczówka Nadmorska i morświnarium. Kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego prof. Krzysztof Skóra powiedział PAP, że stacja

Młodzi w obronie OFE piszą do zespołu parlamentarnego

Młodzi w obronie OFE piszą do zespołu parlamentarnego

z wartościami wolnorynkowymi, które Państwo głosicie w swoim regulaminie: ??Zamiast "dążenia do równowagi finansów publicznych poprzez ograniczanie wydatków" realizacja projektu doprowadziłaby do wzrostu długu ukrytego oraz pozwoliłaby na dalszy rozrost wydatków publicznych i wzrost długu

Kiedy firmy odpiszą 1 proc. podatku na jednostki naukowe?

Kiedy firmy odpiszą 1 proc. podatku na jednostki naukowe?

Zgodnie z projektem od 2014 r. (wtedy ma wejść w życie ustawa), firmy miałyby możliwość przekazywania 1 proc. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na rzecz wskazanych przez nie jednostek naukowych. Rozwiązanie to przypomina obowiązującą od lat regulację w ustawie o PIT, zgodnie z którą

Gdynia.Control Solutions projektuje linię produkcji silników Forda

Firma Control Solutions uczestniczy w projekcie przebudowy linii produkcyjnej samochodów marki Ford w Sanand w Indiach. Gdyńscy automatycy są odpowiedzialni za uruchomienie pięciu nowych stacji automatycznych składających silniki tej marki. Generalnym wykonawcą projektu jest niemiecki koncern

Państwo źle wydaje pieniądze, a wyniki są marne - NIK sprawdził stan polskiej nauki

Państwo źle wydaje pieniądze, a wyniki są marne - NIK sprawdził stan polskiej nauki

technologicznego kraju. Większość projektów naukowych finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to niewielkie i niepowiązane ze sobą programy badawcze, habilitacyjne albo prace promotorskie. Wszystko nastawione głównie na utrzymanie i rozwój samych pracowników naukowych i kadr uczelni. Co roku

Z Google i Facebooka do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Z Google i Facebooka do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

zostaliśmy zaproszeni przez władze miasta, co ma dla nas znaczenie i daje nadzieję na dobry klimat współpracy. Drugi powód jest taki, że park naukowo-technologiczny daje szansę na prace w ambitnym środowisku, współpracę przy ciekawych projektach. W Białymstoku jest też dużo zdolnych ludzi, bo w ogólnopolskim

Naukowe luki na mapie Polski. I czemu znów Podlaskie?

Naukowe luki na mapie Polski. I czemu znów Podlaskie?

poddane ocenie przez zespół ekspertów krajowych. Tym sposobem wyłoniono 33 punkty widniejące na mapie, czyli ośrodki badawcze, w których skupia się krajowy potencjał naukowy. Projekty są z takich dziedzin jak choćby: astronomia i fizyka, zagadnienia interdyscyplinarne, nauki humanistyczne, nauki

Inteligentne sieci energetyczne - główne wyzwania i trendy

oszczędności energii w sektorze budowlanym. W kolejnej perspektywie do dyspozycji będą środki na zapewnienie bezpieczeństwa w kontekście energii jądrowej. Zrealizowanie wielu projektów jest jednak w Polsce wyzwaniem ze względu na ograniczenia kadrowe. Stąd potrzeba inwestowania w kadry naukowe i zachęcania

System przetwarzania karpia, by był bez ości - z nagrodą ministra rolnictwa

zanikanie hodowli jest niewskazane, tym bardziej, że hodowle karpi, która na terenie Polski ma długowiekową tradycję, można uznać za narodowe dziedzictwo kulturowe. Cały projekt "Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe" obejmuje jeszcze opracowanie

Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów

Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów

Społecznego i budżetu państwa.Celem projektu jest podniesienie potencjału regionu łódzkiego w sferze innowacji poprzez wsparcie działalności naukowo - badawczej doktorantów i kreowanie potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia regionu.W wyniku realizacji projektu stypendium otrzymało 506

Ameryka według Obamy

Ameryka według Obamy

Musimy znowu prześcignąć resztę świata - takie było główne przesłanie Obamy do narodu. W godzinnym przemówieniu w Kongresie prezydent starał się zarazić Amerykanów optymizmem i oświeceniową wiarą w naukę. Długo opowiadał o koniecznych inwestycjach w przyszłość - w szkolnictwo, badania naukowe oraz

Poznań za pieniądze z ZIT chce wybudować kolej metropolitalną

- pieniądze zapisano w regionalnych programach operacyjnych. W Wielkopolsce powstaną dwa ZIT-y: aglomeracji poznańskiej i kalisko-ostrowskiej. W ich ramach łącznie do wydania będzie ponad 265 mln euro. Według szacunków Poznań otrzyma na swoje projekty ok. 160 mln euro. "Kolej metropolitarna to

"Rz": Biznes wkroczy na studia

"Przede wszystkim chcemy wzmocnić praktyczną stronę kształcenia taką jak staże czy praktyki studenckie" - mówi rzecznik NCBiR Paweł Kurzyński. Jak dodaje, będą premiowane projekty zwiększające zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia oraz przewidujące prowadzenie zajęć

"Rzeczpospolita": Biznes wkroczy na studia

"Przede wszystkim chcemy wzmocnić praktyczną stronę kształcenia taką jak staże czy praktyki studenckie" - mówi rzecznik NCBiR Paweł Kurzyński. Jak dodaje, będą premiowane projekty zwiększające zaangażowanie pracodawców w realizację programów kształcenia oraz przewidujące prowadzenie zajęć

"Nasz Dziennik": Gaz łupkowy poza kontrolą

Jego zdaniem otwiera ono drzwi do rabunkowej eksploatacji, nieprzemyślanego lokowania niebezpiecznych odpadów w strukturach geologicznych. Ponadto już w tej chwili państwo nie kontroluje handlu koncesjami na poszukiwania gazu łupkowego.Zapobiec temu mogłoby m.in. powołanie służby geologicznej (Polsk

To nasz wspólny patent

To nasz wspólny patent

Ma być taniej i prościej Choć konwencja o patencie europejskim, której stronami jest 38 państw, obowiązuje już od ponad 30 lat i zapewnia jedne z najwyższych na świecie standardy w zakresie ochrony patentowej, obecna sytuacja jest daleka od ideału. Unijne - a więc także polskie - małe i średnie prze

Google szykuje konkurencję dla Wikipedii

Google szykuje konkurencję dla Wikipedii

prezentującą się stroną internetową. "Autorzy potrzebuję jedynie pisać, my zadbamy o resztę", deklaruje Google. "Główny pomysł jaki przyświeca projektowi Knol to wyróżnienie autorów. Imię i nazwisko autora widnieje na okładce książek, znajduje się przy newsach, a artykuły naukowe zawsze muszą

Naukowcy zbudowali restaurację i podglądają gości

oświetlenie, czasem wystrój, gra inna muzyka, albo wręcz jest hałas. Czasami zapachy są również bardziej intensywne niż zwykle. A obsługa może zachowywać się milej, albo schować się w kuchni. Ale tam kucharzy również podglądają kamery. - To nie po to, żeby pilnować, czy pilnie pracują - zapewnia szef projektu

Pomorska SSE i Polpharma otworzyły Gdansk Life Sciences Center

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Polpharma wspólnie powołały Gdansk Life Sciences Center w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, podało Ministerstwo Gospodarki. "Wspieranie rozwoju oraz komercjalizacji wartościowych projektów badawczych z

Masz pomysł giełdowy? Możesz zdobyć stypendium

W organizowanym już po raz dziewiąty studenckim projekcie edukacyjnym pula grantów wynosi 50 tys. zł. Fundacja stawia przede wszystkim na programy promujące i poszerzające wiedzę o rynku kapitałowym w zakresie edukacyjnym i naukowo-badawczym. O stypendia starać się mogą zarówno zespoły nieformalne

Konsorcjum Selvity pozyskało 17,5 mln zł na realizację projektu EPTHERON

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Selvita, w roli lidera konsorcjum naukowego, zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę dotyczącą ponad 17,5 mln zł dofinansowania do wartego 19,9 mln zł projektu EPTHERON, którego celem jest opracowanie nowych, unikalnych na skalę międzynarodową

Lubuskie. 3,8 mln zł na wdrażanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

przedsiębiorstwami MŚP a sferą naukowo-badawczą poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii i innowacji do tych przedsiębiorstw, oraz warunków do tworzenia i rozpowszechniania kultury innowacji i przedsiębiorczości. Zgodnie z formułą projektu dofinansowanie powinno dotyczyć: zakupu

ABG SPIN: projekt badawczy dla wojska

Porozumienie dotyczące realizacji badań ABG SPIN podpisał z Wojskowym Instytutem Łączności, Wojskową Akademią Techniczną, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji, Akademią Obrony Narodowej oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej. W projekcie uczestniczyć będzie również centrum

Erbud podpisał porozumienie naukowo-techniczne z Politechniką Warszawską

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Erbud podpisał porozumienie z Politechniką Warszawską, które zakłada wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni, a także wieloletniego praktycznego doświadczenia spółki Erbud we współpracy naukowo-dydaktycznej, podała spółka. "Celem

Projekt dot. wydawania pieniędzy UE na innowacje - w konsultacjach

;Innowacyjna Gospodarka" na lata 2007-2013 sięga ok. 8,6 mld euro z funduszy UE, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2 mld euro

Kluby za pracami w komisjach nad projektem o innowacyjności gospodarki

Projekt zakłada m.in. ułatwienia w uzyskiwaniu ulg podatkowych za wydatki na badania i rozwój. Prezydencka propozycja obejmuje nowelizację dziewięciu ustaw: o szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, Polskiej Akademii Nauk, stopniach naukowych i tytule naukowym, promocji zatrudnienia i

Prezydent: Niskie koszty pracy to za mało. Innowacyjność kuleje, trzeba ją wesprzeć

projekt zakłada zniesienie opodatkowania wkładu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej; ma to zwiększyć zakres komercjalizacji badań naukowych i współpracy nauki z biznesem. Według prezydenckiego ministra Olgierda Dziekońskiego takie posunięcie przyczyni się do rozwoju venture capital (forma

Prezydent: innowacyjne firmy muszą dostać wielkie ulgi w podatkach

ze światem - powiedział Komorowski na Uniwersytecie Rzeszowskim podczas debaty "Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych". Temu celowi ma służyć projekt zmian w prawie zakładający zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki, który podpisał i skierował do Sejmu prezydent. Komorowski

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Inteligentny Rozwój"

projekty biznesu i nauki. "Inteligentny Rozwój" to następca "Innowacyjnej Gospodarki", programu na lata 2007-2013. Budżet programu "Inteligentny Rozwój" sięga ok. 8,6 mld euro, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i

Białystok. W parku naukowym będą produkowane kompozyty

Władze BPN-T oraz Podlaskiej Wytwórni Struktur Kompozytowych Sp. z o.o. podpisały właśnie umowę w tej sprawie - poinformował w wtorek PAP w przesłanym komunikacie Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Laboratorium fizykochemiczne ma ruszyć w maju. Podlaska Wytwórnia Struktur Kompozytowych

MIR oczekuje, że KE przyjmie wkrótce program "Inteligentny Rozwój"

Gospodarki", programu na lata 2007-2013. Budżet programu "Inteligentny Rozwój" sięga ok. 8,6 mld euro z funduszy UE, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia

MIR: 6,4 mld zł na konkursy z programu "Inteligentny Rozwój" w tym roku

UE, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2 mld euro. Blisko 1 mld euro to pieniądze m.in. na tworzenie warunków do

Nowy pomysł na tereny postoczniowe w Gdyni - powstanie park konstruktorów

mieście powierzchni, gdzie w małej skali można wyprodukować prototypy czy próbne serie własnych wynalazków. Takie właśnie miejsce ma powstać w ramach nowego projektu - tzw. parku konstruktorów. Obiekt powstaje dzięki współpracy i wspólnemu rozpoznaniu potrzeb branż kreatywnych przez Pomorski Park Naukowo

Energetyka jądrowa: specjaliści poszukiwani

skierowany do studentów, absolwentów oraz kadry naukowej zajmującej się nie tylko naukami ścisłymi i technicznymi, ale również naukami społecznymi, medycznymi czy przyrodniczymi. Założeniem zainaugurowanego przed rokiem projektu jest zachęcenie przyszłych pokoleń inżynierów oraz specjalistów innych dziedzin

Komorowski: kończy się etap rozwoju w oparciu o niskie koszty pracy

otwarcia uczelni wyższych na doktorantów z zagranicy, także spoza Unii Europejskiej. Także w tym przypadku odniósł się do swojego projektu ustawy o innowacyjności, w której mówi się m.in. ułatwieniach kariery naukowej dla osób ze stopniem doktora i doświadczeniem praktycznym spoza Polski i UE. Prezydencka

PARP: wsparcie dla małych i średnich firm na innowacyjne projekty

Chodzi o firmy, które złożyły wniosek projektowy w międzynarodowym programie innowacyjnym jako koordynatorzy, albo partnerzy. "Międzynarodowy program innowacyjny zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami (również organizacjami stowarzyszającymi

14 marca inauguracja III edycji Akademii Energii, projektu Fundacji im. Pagi

Akademia Energii to projekt skierowany do młodzieży (do 26. roku życia) - w szczególności do studentów i absolwentów studiów energetycznych, informatycznych, ekonomicznych i prawniczych, którzy wiążą swoją przyszłość z energetyką. "Co roku do projektu zapraszamy 30 stypendystów, którzy

NCBiR ogłosiło konkurs dla firm z programu "Inteligentny Rozwój"

"Innowacyjna Gospodarka" na lata 2007-2013 sięga ok. 8,6 mld euro z funduszy UE, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2

USA zamrażają współpracę z Rosją w energetyce atomowej

W czwartek Rosatom poinformował, że został zawiadomiony przez rząd USA o wstrzymaniu projektów współpracy naukowej w energetyce atomowej. Tę decyzję Departament Energii uzasadnił działaniami Rosji na Ukrainie. Rosatom skrytykował decyzję Departamentu Energii, jako błędną i niekonstruktywną

Thales Alenia Space chce być strategicznym partnerem przemysłu kosmicznego

podpisał również list intencyjny z Politechniką Warszawską dotyczący rozwijania projektów badawczych w sektorze kosmicznym. "Utworzenie polskiej spółki ma na celu przyspieszenie partnerstwa naukowego i przemysłowego, którego budowę rozpoczęliśmy w Polsce. Wspieramy dążenie polskiego rządu do

Energetyka jądrowa w Polsce - spotkania ze studentami

kampanii "Świadomie o atomie". Jest on skierowany do studentów, absolwentów oraz kadry naukowej zajmującej się nie tylko naukami ścisłymi i technicznymi, ale również naukami społecznymi, medycznymi czy przyrodniczymi. Założeniem zainaugurowanego przed rokiem projektu jest zachęcenie przyszłych

Selvita ma umowę z Aptuit dot. badań przygotowujących SEL24 do fazy klinicznej

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) – Selvita zawarła umowę z Aptuit Srl na przygotowanie przez Aptuit wybranych badań przygotowujących projekt SEL24 do wprowadzenia do fazy klinicznej, podała spółka.  Umowa obejmuje przeprowadzenie badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa

Wielkopolskie. Akademia Innowacyjnego Biznesu dla przedsiębiorców

Akademia powstała dzięki współpracy Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, organizacji Pracodawców RP-Wielkopolska, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). W poniedziałek prezydent WIPH Wojciech Kruk przedstawił założenia projektu. Zdaniem Kruka, na rynku

Korzystamy nie tylko z pieniędzy UE, ale też z funduszu szwajcarskiego

emisji gazów cieplarnianych, poprawę publicznych systemów transportowych i ochrony zdrowia oraz współpracę naukową. Resort poinformował, że do tej pory ogłoszono 84 konkursy i przyznano wsparcie dla blisko 1 tys. 700 mniejszych projektów oraz 58 dużych przedsięwzięć. Z programu korzystają zarówno

Podlaskie. Bartne miodobranie w Puszczy Augustowskiej

będzie nie tylko niemożliwe, ale nawet może być konieczne dokarmianie pszczół, by mogły bezpiecznie przezimować. Elementem projektu są badania naukowe, w ramach których specjaliści dokładnie ocenią, które pszczoły wymagają pomocy. Wartość projektu "Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w

SoftBlue pozyskało 10 mln zł, planuje debiut na NewConnect

. przychody wzniosły powyżej 5 mln zł, a zysk ok. 300 tys. zł. SoftBlue jest operatorem nowych technologii - spółką komercjalizującą badania i projekty naukowe w segmentach biotechnologii, teleinformatyki i programowaniu. Wśród produktów ma m.in. wyspecjalizowane sensory lub drony, czy rozwiązania

Polska porozumiała się z Rosją ws. połowów na wodach Zalewu Wiślanego

poinformowało ministerstwo rolnictwa, rozmowy dotyczyły także działań na rzecz odtwarzania zasobów wodnych Zalewu Wiślanego oraz badań naukowych prowadzonych na tym akwenie. Omawiano również wspólnie opracowany projekt polsko-rosyjskiego transgranicznego planu gospodarowania zasobami węgorza, a także możliwości

Śląskie. WUP: ponad 1,2 tys. bezrobotnych otworzyło własną firmę

Najwięcej firm powstało w branżach związanych z handlem, specjalistycznymi robotami budowlanymi, działalnością naukowo-edukacyjną, naprawą samochodów, usługami oraz architekturą i inżynierią. "Ciekawostką są firmy zajmujące się np. ceramiką artystyczną, ręcznym wyrobem produktów ze skór, czy

MIR: ruszyły bezpłatne szkolenia z funduszy unijnych

Jak wyjaśnia resort, uczestnicy szkoleń dowiedzą się dzięki nim m.in., na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jak ubiegać się o dotacje i gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji. Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców, przedstawicieli

NCBR: wzrosło zainteresowanie dotacjami na innowacje społeczne

(90 w poprzedniej edycji), 225 przedsiębiorców (72 przed rokiem) oraz 365 jednostek naukowych (129 przed rokiem). Dofinansowanie w drugim konkursie otrzymało 29 projektów. "Poza sprawami finansowymi program zmobilizował liczne środowiska, które potrafią generować projekty na pograniczach różnych

Do końca września siedem konkursów dla firm z programu "Inteligentny Rozwój"

;Innomed". O pieniądze UE firmy będą mogły się ubiegać od 1 września do 1 października br. Do wzięcia będzie 95 mln zł. "Chcemy, by pieniądze te zostały zainwestowane w projekty badawczo-rozwojowe dotyczące innowacyjnych rozwiązań dla medycyny. Chodzi o przedsięwzięcia, które wpisują się w

Trójmiasto. Rośnie zainteresowanie żywnością niskoprzetworzoną

Bazary niskoprzetworzonej żywności organizuje Koło Naukowe Strateg Uniwersytetu Gdańskiego (UG) w ramach projektu Bo Ze Wsi. Wystawcy proponują głównie żywność: pieczywo, owoce, warzywa, kozie sery, świeże zioła, wędzone ryby i wędliny. Pierwszy bazar Bo Ze Wsi uruchomiono ponad rok temu w Oliwie

Resort nauki: 1,5 mld euro z "Horyzontu 2020" to dla Polski cel osiągalny

dla przyszłych koordynatorów projektów naukowych, aby mieli pieniądze na budowanie konsorcjów i występowanie z aplikacjami do Komisji Europejskiej. W kolejnym programie "Ideas plus" na pieniądze mogą liczyć projekty, które w prestiżowych konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Powstaje Park Konstruktorów w Gdyni. Nowoczesne technologie na terenach postoczniowych

Naukowo-Technologicznego. - Nie będzie to kolejny biurowiec. To miejsce dla specjalistów, kreatorów i inżynierów, którzy otrzymają tu pełne wsparcie i możliwość rozwoju na etapie od prototypu do produkcji - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.  W ramach projektu budowy Parku Konstruktorów

Kujawsko-pomorskie. 3 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorstw

Konkurs zorganizowano w ramach projektu "Voucher badawczy", realizowanego przez samorząd województwa we współpracy ze związkiem Pracodawcy Pomorza i Kujaw. Wsparcie przeznaczone jest na zakup przez firmy usług badawczo-rozwojowych. Przewidziano dwie formy wsparcia: voucher badawczy

ARP: Model otwartych innowacji zwiększy polską innowacyjność

, podejmowanie ryzyka - te elementy musimy rozwijać, jeśli chcemy być innowacyjni" - powiedziała Zielińska podczas panelu "Modele finansowania i prowadzenia projektów w obszarze innowacji oraz re-industrializacji przez spółki strategiczne" w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie

Katowice. W Euro-Parku demonstracyjna instalacja fotowoltaiczna

możliwości prowadzenia badań naukowych, testowania rozwiązań technicznych i prowadzenia szkoleń z zakresu energetyki odnawialnej i elektroenergetyki" - wskazał dr Stanisław Grygierczyk z Euro-Centrum. Park Euro-Centrum specjalizuje się w badaniach nad efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi

Creotech: W przyszłości rozważymy debiut na GPW lub pozyskanie inwestora

obecnie kilka dużych i długofalowych projektów możemy za jakiś czas być zmuszeni do poszukiwania dodatkowym możliwości finansowania. Wówczas nie wykluczamy debiutu giełdowego, ale możliwe jest także pozyskanie silnego, międzynarodowego inwestora działającego w branży kosmicznej lub zbrojeniowej"

Jak zmieniła się Polska w UE? Oto 7 największych unijnych projektów w polskich miastach

Tytuł projektu: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wartość projektu: 77 260 822.05 zł dofinansowanie z Unii

30 polskich firm dostanie pieniądze na "zielone innowacje"

Dzięki programowi małe i średnie firmy z różnych stron Polski będą mogły rozwijać proekologiczne produkty i usługi oraz tworzyć "zielone" miejsca pracy. Średnie dofinansowanie projektu wyniesie 588 tys. euro i pokrywa ono ok. wartości 45 proc. inwestycji. Operatorem programu Green

Fundusz v-c JPIF I o kapitalizacji 157,5 mln zł będzie inwestował w biomedycynę

dobrany zespół o wyrobionych relacjach w branży, doświadczona grupa bezpośrednio zarządzających projektami, ciekawe kompetencje zespołów naukowych działających w Polsce lub związanych z Polską, bardzo dynamicznie poprawiająca się jakość infrastruktury badawczej, a także dobra oferta lokalnych wykonawców

Automatycy z Gdyni tworzą oprogramowanie dla linii montażowej silników Forda

mieszczącym się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym tworzone są projekty elektryczne i oprogramowanie. W fabryce w Bremen (Niemcy) przeprowadza się testy rozwiązań, które po akceptacji inżynierów Forda są wysyłane i finalnie uruchamiane we właściwej linii produkcyjnej fabryki w Dagenham. Control

Socjolog: mit genialnego wizjonera szkodzi nauce

podstawą myślenia o polityce naukowej lub gospodarczej. PAP: Czym to grozi? M.Z: W badaniach socjologicznych grozi to tym, że socjolog staje się przedłużeniem marketingu osobistego Elona Muska. Analiza geniusza bez uwzględnienia całego środowiska i historii dziedziny redukuje badania socjologiczne do

Konsorcjum z Borutą-Zachem stara się o dofinansowanie w programie Horyzont 2020

" - czytamy w komunikacie. Poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% wartości projektu. Spółka jest głównym koordynatorem wieloetapowego projektu z ramienia międzynarodowego konsorcjum zrzeszającego renomowanych producentów chemii specjalistycznej, hi-tech i instytucji naukowych, podano

MIR: pierwszy konkurs z programu "Polska Cyfrowa" - jeszcze w tym roku

;Inteligentny Rozwój" do końca roku. Oceniła, że Polska pod względem instytucjonalnym jest przygotowana do jego obsługi. Budżet programu "Inteligentny Rozwój" sięga ok. 8,6 mld euro, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo

UE.Nowe zasady pomocy publicznej w dziedzinie badań i rozwoju wchodzą w życie

, rozwoju i innowacji dla tych projektów, które nie podlegają zwolnieniu grupowemu i w związku z tym państwa członkowskie muszą uprzednio powiadomić KE, w ramach procedury notyfikacji, o planowanym udzieleniu pomocy (wytyczne dotyczące pomocy publicznej dla badań naukowych, rozwoju i innowacji - Research

MIR: do końca września dwa konkursy z programu "Polska Cyfrowa"

, w tym administracji, kultury i nauki. Budżet konkursów, organizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wynosi 636 mln zł. Pieniądze pochodzą z funduszy UE i budżetu państwa. Wnioski o unijne dofinansowanie będzie można składać od września. "Z pieniędzy tych będą mogły skorzystać

Dolnośląskie. Uczniowie zawodówek mają staże w niemieckich firmach

Jak powiedziała PAP w poniedziałek Monika Przeniosło z Instytutu EWT, projekt pt. "Młodzi w Europie" w ramach programu Erasmus+ adresowany jest przede wszystkim do uczniów w wieku 16-18 lat ze szkół budowlanych oraz fryzjerskich. "Zainteresowanie jest trzykrotnie większe od

Skandynawowie nam płacą za członkostwo w unijnym klubie

latach m.in. na projekty infrastrukturalne czy związane z ochroną środowiska. - Blisko pół miliarda franków szwajcarskich otrzymaliśmy na programy profilaktyki zdrowotnej, ochronę środowiska, współpracę naukową, poprawę infrastruktury transportowej w miastach czy wsparcie społeczności lokalnych

ARP Venture będzie obserwatorem w ABM Space Education

jednostkami badawczo-naukowymi" - powiedziała Zielińska, cytowana w komunikacie. ABM Space Education finalizuje obecnie prace związane z budową mobilnego robota cywilno-wojskowego Geo-Recon. Działanie robota będzie polegać na wykrywaniu i mapowaniu zaburzeń w warstwach gruntu oraz określaniu

Asseco wykona projekt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) - Asseco Poland pozyskało kontrakt od Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ramach programu motywacyjnego dla polskich przedsiębiorstw i instytucji naukowych, mającego na celu umożliwienie pozyskania i rozbudowy kompetencji w sektorze kosmicznym, podała spółka

Powstanie Centrum Łukasiewicza - rzeszowski"Kopernik"

niezbędny sprzęt do Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo-Technicznej. Ośrodek otrzyma nazwę Centrum Łukasiewicza. Jego otwarcie planowane jest za mniej więcej dwa lata. - Politechnika Rzeszowska udostępni nam część pomieszczeń w swojej dawnej stołówce. Dzięki otrzymanym środkom uda nam się go

Uczniowie dzięki edukacyjnym lekcjom mogą wygrać wyposażenie szkolnej pracowni

pracowni chemicznej, fizycznej lub biologicznej o wartości 13 tys. zł. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wybrany sprzęt laboratoryjny o wartości 6 tys. zł. Adamed SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację

MG: Sejm przyjął ustawę o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów

powstał w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, środowiskiem naukowym, sędziami, mediatorami oraz pełnomocnikami. "Projekt przewiduje m.in. system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz bodźców ekonomicznych w zakresie wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów. Reguluje także

Podkarpackie. Nowy inwestor w Inkubatorze Technologicznym w Jasionce

Inkubator działa w ramach Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, którym zarządza Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR). W kompleksie inkubatora firma zajmuje halę o powierzchni 600 m kw. oraz dwa pomieszczenia biurowe. Jak poinformował PAP prezes Guehring Rafał Subbotko, będzie to

Świnoujście.Polskie LNG wspiera inicjatywy mieszkańców

Powołanie Funduszu jest efektem ubiegłorocznych ustaleń m.in. przedstawicieli społeczności lokalnej, środowisk naukowych i akademickich, władz miasta, mediów oraz partnerów biznesowych inwestycji. Polskie LNG, które buduje w mieście gazoport, zobowiązało się wówczas do działań na rzecz rozwoju

Śląskie. Unijne wsparcie dla osób planujących założenie własnego biznesu

realizację projektu pozyskała z Unii Europejskiej Agencja Rozwoju Lokalnego SA - operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. To już drugie takie przedsięwzięcie. Uczestnicy pierwszego, rozpoczętego we wrześniu ubiegłego roku, biorą obecnie udział w szkoleniach. Jak podkreślają przedstawiciele

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

inwestycyjnego - od stworzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę, poprzez przygotowanie projektu wykonawczego, aż do wybudowania gotowego obiektu i uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie" - poinformował prezes PTB Nickel Michał Nickel. Park naukowo-technologiczny powstanie na działce

Wendel: resort infrastruktury będzie wspierać polskie wynalazki

unijnych" - powiedziała Wendel. Wyjaśniła, że fundusze te mają być przeznaczane na projekty, które będą realizowane wspólnie przez przedsiębiorstwo i instytucję naukową. Liderem projektu będzie przedsiębiorca; w wyniku takiej współpracy ma powstać pomysł, który będzie wdrażany właśnie przez tę firmę

Firmy mogą sięgnąć po wparcie UE na innowacyjne projekty lotnicze

; na lata 2007-2013 sięga ok. 8,6 mld euro z funduszy UE, czyli niemal 36 mld zł. Na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe, ma trafić ok. 3,85 mld euro. Na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2 mld euro.(PAP)

Komorowski: innowacja to nowoczesne miejsca pracy i wyższe zarobki

daje ulgi podatkowe firmom, które zainwestowały pieniądze w innowacyjność. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, prezydencki projekt ustawy o wspieraniu innowacyjności zakłada m.in. zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia oraz wprowadzenie ulgi

ARP podpisała wielostronne porozumienie na rzecz rozwoju regionu radomskiego

Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Sześć instytucji z Radomia i Warszawy podpisało porozumienie, które celem jest m.in. stworzenie sprzyjających warunków dla działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji innowacyjnych projektów w regionie radomskim, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP

Podlaskie. Ogródek roślin miododajnych w ramach przywracania bartnictwa

Warszawie i Uniwersytetem w Białymstoku. Potrwa do przyszłego roku. Obejmuje m.in. budowę barci, szkolenia potencjalnych bartników, tworzenie ścieżek edukacyjnych i badania naukowe. Wartość projektu to blisko 1,3 mln zł brutto, z czego 1,1 mln zł to pieniądze z tzw. funduszy norweskich. W odtwarzaniu

KGHM w konsorcjum które wygrało konkurs EIT na nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź jest członkiem konsorcjum międzynarodowych firm, uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych, które zwyciężyło w konkursie na nową Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców naturalnych. Konkurs zorganizował Europejski Instytut

Olsztyn. Śledztwo ws. unijnego projektu dotyczącego rozrodu ryb

Chodzi o duży projekt naukowy rozpoczęty w 2011 roku, który nosi nazwę "Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ryb". Zgodnie z założeniami naukowcy mają opracować, przetestować i wdrożyć nowe technologie w hodowli ryb śródlądowych. Wartość projektu to 33 mln zł

PCC MCAA ma 67 mln zł dofinansowania UE na instalcję do produkcji kwasu

dolnośląskim powstanie 151 nowych miejsc pracy. "W wyniku realizacji projektu PCC MCAA powstanie innowacyjna instalacja do produkcji ultra czystego kwasu monochlorooctowego (U-P MCAA) wraz z obiektami towarzyszącymi. Utworzony zostanie również dział B+R. (...) W ramach projektu przewidziano dalsze

MF: ulgi na badania i rozwój potrzebne. Ale najpierw mniejszy deficyt

przewiduje prezydencki projekt nowelizacji kilku ustaw, którego pierwsze czytanie miało miejsce w zeszłym tygodniu w Sejmie. Obejmuje on zmiany w dziewięciu ustawach: o szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, Polskiej Akademii Nauk, stopniach naukowych i tytule naukowym, promocji zatrudnienia i

MF: potrzebne nowe ulgi podatkowe na badania i rozwój

przewiduje prezydencki projekt nowelizacji kilku ustaw, którego pierwsze czytanie miało miejsce w zeszłym tygodniu w Sejmie. Obejmuje on zmiany w dziewięciu ustawach: o szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, Polskiej Akademii Nauk, stopniach naukowych i tytule naukowym, promocji zatrudnienia i

Komorowski: trzeba otwierać uczelnie na doktorantów z zagranicy

Szef państwa uczestniczył w debacie "Innowacyjność fundamentem konkurencyjnej gospodarki" na GPW. Prezydent odniósł się do swojego projektu ustawy o innowacyjności, która dotyczy m.in. ułatwień kariery naukowej dla osób ze stopniem doktora i doświadczeniem praktycznym spoza Polski i UE

NCBiR: 400 mln zł na innowacyjne projekty lotnicze

;InnoLot - innowacyjne lotnictwo", organizowany w ramach programu "Inteligentny Rozwój", jest skierowany do firm, które chcą uzyskać wsparcie na sfinansowanie projektów dotyczących nowoczesnych technologii z branży lotniczej o największym potencjale wprowadzenia ich na rynek. Przedsiębiorcy

To będzie pierwszy taki budynek na świecie. Powstanie w Trójmieście

Technology. - My mocujemy obiekt do dna w odwrotny sposób niż było to do tej pory robione. Nasz obiekt da się też wynurzyć, wyczyścić, a w razie potrzeby nawet wyremontować - dodaje. Projekt podwodnego hotelu z Gdyni podbija świat Na początku plan był taki, żeby na potrzeby badań naukowych zbudować prototyp

W Łodzi powstanie kompleks ponad 20 basenów termalnych

"Zgodnie z projektem w kompleksie znajdować się będą 22 niecki basenowe, część z nich na zewnątrz. Będzie też strefa zjeżdżalni, kręgielnia z bilardem i restauracja. Cały kompleks ma mieć ok. 14 tys. m kw. powierzchni użytkowej z ok. 2,4 tys. m kw. powierzchni lustra wody. Zarówno zewnętrzne

Bruce Sterling razem z Arduino ogłaszają projekt opensource'owego inteligentnego domu

) i hackerspace'u (miejsca, w którym spotykają się i współpracują ludzie o wspólnych zainteresowaniach, najczęściej informatycznych, naukowych lub związanych z cyfrową elektroniczną sztuką). "Nasz projekt ma być alternatywą dla zamkniętych rozwiązań, które oferują obecnie korporacje IT. Chcemy

Woj. śląskie od kilkunastu lat planuje rozwój przez specjalizacje

. usługi proinnowacyjne mają być adresowane przede wszystkim do firm działających w inteligentnych specjalizacjach (chodzi o projekty przygotowujące przedsiębiorców do badań naukowych, a także do kupowania sprzętu związanego z badaniami, a docelowo z produkcją). "Jeśli będziemy mówić o wspieraniu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery